Propozície MJS 2014 - Memoriál Jána Stilla

Transkript

Propozície MJS 2014 - Memoriál Jána Stilla
No
vá Lesná
Prešovský samosprávny kraj
OOCR Vysoké Tatry-Podhorie
KOCR Severovýchod Slovenska
OOCR Vysoké Tatry-Región
Organizačný výbor MJS Vás pozýva na
XV. ročník Memoriálu horského vodcu Jána Stilla
Preteky sú zaradené do Slovenského pohára v behu do vrchu
a do Českého bežeckého pohára 2014 - odkaz Emila Zátopka
10. ročník Mizuno Running Cup
http://mjs.novalesna.sk
trať
štartovné
kategórie
Kategórie
A – muži
B – muži
C – muži
D – muži
Juniori
E – ženy
F – ženy
G - ženy
H - ženy
Juniorky
Ročníky
Hlavné preteky
1965-1974
1955-1964
1954 a starší
1995 a mladší
Hlavné preteky
1965-1979
1955-1964
1954 a starší
1995 a mladší
Roky
Absolútne poradie
40–49
50–59
60 a viac
19 a menej
Absolútne poradie
35-49
50-59
60 a viac
19 a menej
Deti predškolského veku, žiaci a dorastenci v rámcových pretekoch v uliciach Novej Lesnej. Súčasťou
Memoriálu Jána Stilla je ľudový beh – beháme pre zdravie s bežeckou legendou - Jozefom Plachým.
organizátor
Organizátor
Spoluorganizátor
Informácie
Šport team Nová Lesná
Obec Nová Lesná, Mesto Vysoké Tatry, OOCR Vysoké Tatry - Podhorie
Ľubomír Kollár, +421 904 532 196, [email protected]
Ing. Peter Hritz, +421 911 876 123
prihlášky
Do 9. júla 2014 s úhradou € 5, na číslo účtu: 4201076464/8360, (platba zo zahraničia) IBAN:
SK33 8360 5207 0042 0107 6464, SWIFT: BREXSKBX Do správy pre príjmateľa uveďte
meno, priezvisko, rok narodenia a športový klub. Štartovné číslo dostanete 19. júla 2014 pri
prezentácii. Prihlásiť sa môžete za € 8 aj osobne v deň pretekov v čase 10.00-14.00 h v kancelárii pretekov na obecnom úrade v obci.
Špeciálne poďakovanie
Ing. J. Mokoš, Ing. J. Olekšák, JUDr. P. Ovšonka, rodina Bartschova, rodina Zoričákova, Ing. J. Jurík, R.
Skokan, Mgr. I. Rák, JUDr. J. Plachý, Ing. F. Rovný, Ing. R. Pichonský, P. Buc, Ing. J. Bakyta, Mgr. J. Rýdlo,
D. Bartko, Ing.M. Krolák, Ing. D. Slavkovský, Mgr. S. Kopáč, Mgr. P. Duda, Ing. P. Lichý, Ing. M. Kulanga,
Ing. J. Janiga, Ing. M. Umlášek, Ing. M. Košč, Š. Čuban, L. Šedivý;
• organizátor si vyhradzuje právo ukončiť prezentáciu o 14.30 h;
• 5 € do 9. júla 2014 prevodom na účet (pozri časť prihlášky);
• 8,- € v deň pretekov; pre kategórie muži, juniori, ženy, juniorky;
• ženy a muži nad 60. rokov štartovné neplatia (v cene je štartovné číslo a občerstvenie);
• prvých 250 prihlásených obdrží T-tričko Mizuno Runnig Cup;
mjs.novalesna.sk | www.novalesna.sk
Termín sobota 19. júl, 2014
Charakter trate
beh do kopca, asfaltový povrch, vzdialenosť 9.570 m
Štart
Nová Lesná (747 m n.m.)
Cieľ
Hrebienok (1280 m n.m.)
Prevýšenie
533 m
Trasa
Nová Lesná (štart)
Pod lesom
Dolný Smokovec
Horný Smokovec
Pekná Vyhliadka
Starý Smokovec
(cieľ) Hrebienok
čas štartu
Čas štartu
15.00 h – muži, ženy, juniori, juniorky
15.15 h – detské a mládežnícke kategórie
Občerstvenie
na piatom kilometri a v cieli
slo
tovné čí
r
a
t
š
š
e
chc
om?
ým men 2014
n
t
s
a
l
v
s
7.
sa do 9.
prihlás šetríš!
ju
a ešte a
ceny
Vyhlásenie výsledkov
18.00 h - na námestí pred budovou obecného úradu
Muži absolútne poradie
1.-6. miesto - finančná odmena (€ 50-40-30-20-15-10)
Veteráni
1.-3. miesto - finančná odmena (€ 20-15-10)
Ženy absolútne poradie
1.-6. miesto - finančná odmena (€ 50-40-30-20-15-10)
Veteránky
1.-3. miesto - finančná odmena (€ 20-15-10)
Juniori, juniorky
1.-3. miesto - vecná cena
Detské kategórie
vecné ceny
Všetci ocenení pretekári obdžia vecné ceny. Za prekonanie traťového rekordu v kategórii
muži a ženy je vypísaná prémia € 300. Pre všetkých účastníkov pretekov je pripravená tombola s hodnotnými cenami.
Upozornenie: každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá počas
pretekov za vzniknuté škody.
program
14.00 h Ukončenie prezentácie
14.30 h Slávnostné otvorenie pretekov
14.45 h Rozcvička s Dobravou Škvaridlovou
15.00 h Štart - kategórie mužov, žien a juniorov
15.15 h
Štart detských kategórií
Štart - dievčatá a chlapci (ročníky - 2010 a ml.) Cena Dušana Činčára
Štart - dievčatá a chlapci (ročníky - 2009-2007) Cena Petra Škvaridla
Štart - dievčatá a chlapci (ročníky - 2006-2008) Cena Štefana Harvana
Štart - dievčatá a chlapci (ročníky - 2004-2003)
Štart - dievčatá a chlapci (ročníky - 2002-2001)
Štart - dievčatá a chlapci (ročníky - 2000-1999)
Štart - dorastenci a dorastenky (ročníky - 1998-1997)
16.20 h Vyhlásenie výsledkov detských a mládežníckych kategórii
17.30 hŠtart Ľudového behu – beháme pre zdravie s bežeckou legendou - Jozefom
Plachým
18.00 hVyhlásenie výsledkov hlavných kategórii
19.00 hLIVE koncert skupiny LUCIE Revival
Organizačný výbor
Ľubomír Kollár, Juraj Sedlačko, Blanka Obžutová, Jana Ohrádková, Marián Hrebík, Iveta Kontríková,
Tomáš Bujna, Katarína Matvejová, Peter Pilát, Jozef Sedlačko, Imrich Retteghy, Ondrej Zavacký,
Blažena Hajdíková, Jaroslava Šarišská, Andrea Jánošová, Irma Balážová, Alica Mária Bujnová, Jozef
Svitek, Róbert Bednár, Milan Šifra, Peter Hritz, Klub seniorov HS, Miestny spolok SČK, DHZ;
PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY 1995-2013
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
R.Petro (Pepola B.Štiavnica)
I. Zatorska (Krosnianka, Krosno)
Z.Mezulianik (Olympia Bruntál)
I. Zatorska (Krosnianka, Krosno)
M.Vanko (Dukla B.Bystrica)
Ľ.Melicherová (IAMES, Bratislava)
M.Vanko (Dukla B.Bystrica)
I. Zatorska (Krosnianka, Krosno)
M.Vanko (Dukla B.Bystrica)
I. Zatorska (JM Bardejov)
M.Matanin (Obal servis Košice)
A.Peterková (MBK Havířov)
R.Štefko (Dukla B.Bystrica)
Ľ.Melicherová (JM Bardejov)
traťové rekordy
Muži:
VII. ročník, rok 2001
Ženy:
VI. ročník, rok 2000 VIII.
2002
IX.
2003
X.
2004
XI.
2005
XII
2011
XIII.
2012
XIV.
2013
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
R.Štefko (Dukla B.Bystrica)
I. Zatorska (JM Bardejov)
J.Bláha (Sokol Č. Budejovice)
A.Pichrtová (Maratonstav Upice)
M.Vanko (Obal servis Košice)
I. Zatorska (JM Bardejov)
M.Vanko (Obal servis Košice)
I. Zatorska (JM Bardejov)
E. Hapak (Mszana Dolna)
M. Merková (Grafobal Skalica)
J. Burghardt (Festival Biegowy)
K. Kwoka (Radou)
M. Vanko (Martin)
P. Gánovská (Nová Lesná)
Róbert Štefko
(Dukla B.Bystrica)
Alena Peterková (MBK Havířov)
0:34:06 h
0:39:06 h
TOPVER
Milan Fáber
KÁ
SL
HORS
U Ž BA
Mountain
ProGuiding
Z
ÁC
Á
I.
1995
II.
1996
III.
1997
IV.
1998
V.
1999
VI.
2000
VII.
2001
HRAN
N
Design manual
JUDr. Pavol Ovšonka
Grafická a predtlačová príprava
Tomáš Bujna /dielne NZW
architektúra | dizajn | grafika | web
nzw.sk | tatryblog.sk
No
vá Lesná
Tešíme sa na Vás a prajeme Vám veľa
krásnych športových zážitkov v našej obci.
Ing. Peter Hritz
starosta obce