SS 162 - PREdistribuce

Transkript

SS 162 - PREdistribuce
Podniková norma PRE a PREdi
Číslo PN:
Strana:
OPTICKÉ SPOJKY SYSTÉMU FOSC
Účinnost
verze 1:
SS 162
1/3
od 1. 6. 2008
Použití
FOSC je ucelený systém optických spojek společnosti Tyco Electronics pro řešení přístupové sítě
modulárními prvky pro správu, administraci a ochranu spojovaných optických vláken lokalizovaných jak ve
stavebních objektech, tak i ve venkovním prostředí (např. sloupy), jakož i uložených v zemi, s nižšími
požadavky na počet optických vláken (obv. do 144 svárů, optimálně 72-96). Pro větší kapacity svárů je
vhodnější použít spojky systému FIST-GCO2. Přestože na tomto katalogovém listu jsou uvedeni pouze dva,
resp. 3 představitelé typové řady FOSC ještě neznamená, že nelze použít ostatní výrobky systému FOSC.
FOSC-400
FOSC-450
FOSC-500AA
Číslo PN:
Podniková norma PRE a PREdi
Strana:
OPTICKÉ SPOJKY SYSTÉMU FOSC
Účinnost
verze 1:
SS 162
2/3
od 1. 6. 2008
Technické údaje a kapacita
FOSC 400A,400B, 450A a 500AA
Celková délka mm
Vnější průměr spojky mm (bez spony)
Max. kapacita svárů spojky
Max. počet kazet
Průměr kabelů v oválném portu mm
Počet kruhových portů
Průměr kabelů v kruhovém portu mm
FOSC-400A4
420
152
48(72)
2 (3)
2 x 10 – 25
4
5 - 19
FOSC-400B4
540
152
96 (144)
4 (6)
2 x 10 - 25
4
5 - 19
FOSC-400B2
540
152
96 (144)
4 (6)
2 x 10 – 25
2
5 - 19
FOSC-450A
485
205
72(96)
3 (4)
Viz. kruhové
2+2
8 - 22 a 10 - 28
FOSC-500AA
422/472
125 š x 65 v
24/48
1
Viz. kruhové
2+2
5 - 17
Provedení
Jednotlivé produkty zvoleného systému začínají zkratkou FOSC
FOSC (Fiber Optic System Closure), což zaručuje kompatibilitu modulárního systému. Za pomlčkou
pak následuje obchodní označení jednotlivého modulu nebo funkčního celku.
FOSC (400, 450A,) jsou spojky hrncového (tj. vstup i výstup kabelů je pouze z jedné strany) i rovného/inline (500AA) typu, průběžné i odbočovací. FOSC 500AA neumožňuje uložení nepřerušených trubiček.
Spojka FOSC 400 je určena pro utěsnění kabelů teplem smrštitelnou technologií. FOSC 450A a 500AA
k utěsnění kabelů využívá unikátní polymer-gelové technologie těsnění vstupních kabelů, která nevyžaduje
zdroje tepla pro montáž a speciální kity pro opětovný vstup do spojky.
Základním stavebním modulem systému je optická kazeta FOSC - typicky pro 24 svárů podle typu
a velikosti spojky a použité ochrany sváru.
V závislosti na použité spojce a typu ochrany sváru se volí typ kazety:
FOSC-x-TRAY-yz-1
x…. A
B
yz….. S24
– pro spojky velikosti A (FOSC-400A4/A8/450A,MCO)
– pro spojky velikosti B (FOSC-400B2/B4)
– pro 24 teplem smrštitelných ochran sváru SMOUV po obvodu kazety
A24
– pro 24 krimpovacích ochran sváru ANT po obvodu kazety
12
– pro 12 mechanických spojů Recordsplice nebo 12 ribbonových svárů uprostřed
kazety
24
– pro 24 teplem smrštitelných svárů uložených uprostřed kazety
Příklad:
FOSC-A-TRAY-S24-1 - 1 kazeta pro spojku velikosti A pro 24 teplem smrštitelných ochran sváru
Normy a předpisy :
Výrobek je zkoušen podle dle ČSN EN 60068 , ČSN EN 61300 a dosahuje minimálně níže uvedených
parametrů nebo lepších
Přípustná teplota okolí pro montáž **
Přípustná teplota okolí pro provoz
Teplotní kolísání
Odolnost proti agresivitě prostředí
Vodní sloupec
Náraz kulovým vrchlíkem
Statické zatížení
Tah na kabel
Krut kabelu
Ohyb kabelu
Vibrace
-5 až +45ºC
-40 až +60º C
-30 až +60º C , 2 cykly denně, 20 cyklů
slaná mlha, petrolejový gel, kerosin/5 dní
5m/7 dní
2 kg/1m
1000 N/25cm2 10 min
D/45 1000N/1hod každý kabel
50 Nm/ 90º , 5 x na kabel
500 N/ 30º , 5x na kabel
5 Hz – 500 Hz, 3g, ve 3 osách, 10 dní
Podniková norma PRE a PREdi
Číslo PN:
Strana:
OPTICKÉ SPOJKY SYSTÉMU FOSC
Změna vložného útlumu během testu
Změna útlumu po skončení testu
Garantovaný poloměr ohybu vlákna
Životnost
…
** v závislosti na parametrech optického vlákna
Účinnost
verze 1:
SS 162
3/3
od 1. 6. 2008
< 0,2 dB při 1310 a 1550 nm
< 0,5 dB při 1625 nm
< 0,1 dB při po skončení testu
> 35 mm
20 let
Poznámka: Alternativy zde neuvedené a skutečné provedení dodávky, budou vždy řešeny v konkrétní
projektové dokumentaci. Použité nástroje a instalační dovednosti musí být v souladu
s doporučením Tyco Electronics
Výrobce :
Tyco Electronics Raychem N.V.
Distributor :
Raycom s.r.o.

Podobné dokumenty

TC442_SIP_CZ_1 08_05.qxd

TC442_SIP_CZ_1 08_05.qxd nep®ímé nebo následné √kody vzniklé v du°sledku prodeje, dal√ího prodeje, pouΩití nebo nesprávného uΩití v¥robku. UΩivatelé v¥robku° Tyco Electronics musí sami zváΩit a urçit vhodnost kaΩdého takov...

Více

TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA

TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA pro ochranu a izolování vodičů a spojů vodičů, spojovacích a ukončovacích prvků (do 1kV) Materiál: modifikovaný polyetylen Smršťovací teplota: od ...

Více

Návod montáže pro rozvaděč ORU 1 SDF SIS

Návod montáže pro rozvaděč ORU 1 SDF SIS 2.5.1.2. Instalace tenkostěnných trubiček přivedených v HDPE trubkách – HDPE zaústěná do rozváděče 2.5.2. Instalace tlustostěnných trubiček 2.5.2.1. Instalace tlustostěnných trubiček 7/3.5 2.5.2.2....

Více

SPL ceník 2016

SPL ceník 2016 SPLInsert™ Standing, 6 Inserts/6 well plate, PC, 3μm, Growth Area 4.06㎠, 2~6ml, Translucent, Sterile; case 6/24 SPLInsert™ Standing, 6 Inserts/6 well plate, PC, 8μm, Growth Area 4.06㎠, 2~6ml, Trans...

Více

Spojka Coyote Dome

Spojka Coyote Dome kazetový systém Coyote® nebo s tyčí pro kazetový systém SAFeTnet. Základní kazetový systém, kazetový systém SAFeTNET a těsnění vstupů kabelů jsou popsány v samostatných katalogových listech. Všechn...

Více

Coyote ONE

Coyote ONE lze instalovat v kabelových komorách nebo kolektorech nebo ukládat přímo do země. Montáž spojky na stěnu a sloup se provádí pomocí separátně objednávané soupravy, na vyžádání lze dodat úchyty na no...

Více

tetron cd - FREYSSINET CS, as

tetron cd - FREYSSINET CS, as Freyssinet vyvinul vlastní počítačový software pro návrh hrncových ložisek dle různých platných mezinárodních norem (BS, DIN, AASHTO, EN, Austroads atd.), uvažující s vlivem bezprostředního okolí h...

Více

Spojka Coyote In-Line RUNT

Spojka Coyote In-Line RUNT Spojka Coyote® In-Line RUNT

Více