3) hlava, hruď, zadeček

Transkript

3) hlava, hruď, zadeček
c ) Hmyz ve vodách
znaky
hruď
1) nejpočetnější třída
hlava
2) článkované tělo (různý tvar i funkce)
1 pár tykadel
3) hlava, hruď, zadeček
4) 3 páry článkovaných nohou
5) vývojově 2 páry křídel
6) 1 pár tykadel (čich, hmat)
7) vnější chitinová kostra
8) dýchací soustava - vzdušnice - větvené trubičky
3 páry nohou
rozvádějí kyslík, odvádějí oxid uhličitý
vzdušnice zasahující i do křídel (zpevňují je)
9) nepřímý vývin
složené oko
a) nepřímý vývin s proměnou nedokonalou
vajíčko - larva podobná dospělci (roste, svléká se) - dospělec
b) nepřímý vývin s proměnou dokonalou
vajíčko - larva není podobná dospělci (roste, svléká se) - kukla - dospělec
vajíčko
malá larva (nymfa)
větší larva (nymfa)
dospělec (imago)
vývin ploštice
zadeček
vajíčka
vajíčko
vajíčka
malá larva (nymfa)
larva (ponrava)
larva
dospělec vylézá ze svlečky
dospělec (imago)
vývin vážky
kukla
kukla
dospělec (imago)
dospělec (imago)
vývin brouka
nepřímý vývin s proměnou nedokonalou
vývin komára
nepřímý vývin s proměnou dokonalou
Hmyz s proměnou nedokonalou
1) vážky
vajíčka na rákos, nymfy (najády) žijí ve vodě a jsou dravé, k lovu mají pysk (masku), reaktivní pohon při
únikovém pohybu
dospělci jsou také draví (mouchy), létají rychlostí až 50 km/h, dokáže nehybně setrvat ve vzduchu
list 20
a) vážky
vážka ploská
b) šídla
šídlo červené
c) šídélka
šídélko
c) motýlice
motýlice
2) jepice
nymfy i dospělci mají 2 až 3 štěty na zadečku
dospělci již nepřijímají potravu a hynou
larvy žijí i několik let
3) ploštice
vysávají tělní tekutiny
ploché tělo, štít za hlavou
1. pár polokrovky, 2. pár blanitá křídla
a) bruslařka obecná
chytá kořist na hladině
chloupky na nohách
b) vodoměrka obecná
štíhlejší než bruslařka
c) znakoplavka obecná
plave břišní stranou nahoru
chytá drobné živočichy
šídlo
vážka
motýlice
znakoplavka
bruslařka
jepice
kukla komára
Hmyz s proměnou dokonalou
1) dvoukřídlí
pakomár kouřový
komár pisklavý
jeden pár křídel, druhý pár - kyvadélka - obratnost
ústní ústrojí lízavě sací, bodavě sací
beznohé larvy
a) ovád bzučivý
u vody
larva komára
larva pakomára
samci sají nektar, samice krev
a) pakomár kouřový
pýřitá tykadla
roje nad hladinou
nebodají
larvy - červené (patentky) - potrava ryb, akvaristika
b) komár písklavý
přenos nemocí - malárie atd.
samci sají nektar, samice krev, larvy dravé (drobné vodní organismy, potrava ryb)
larva se vyvíjí ve vodě, kyslík přijímá dýchací trubičkou na zadečku zavěšená pod hladinou
ovád bzučivý
2) brouci
1. pár křídel - krovky, 2. pár blanitá křídla
kousací ústní ústrojí
štít za hlavou
trojúhelníkový štítek mezi krovkami
dokonalá proměna - larva - ponrava
čtvrtina všech živočišných druhů
a) potápník vroubený
dravá larva i dospělec
kyslík čerpá pod krovky
3cm
b) vodomil černý
největší vodní brouk na světě - 5cm
potápník vroubený
vodomil černý
kyslík čerpá tykadly
dospělec býložravý, larva dravá

Podobné dokumenty

9) červotočovití červotoč proužkovaný

9) červotočovití červotoč proužkovaný ochlupený zadeček larvy se vyvíjejí po kůží, v TS, v hlavových dutinách 6) ovád bzučivý

Více