Ukázka knihy - Computer Media sro

Transkript

Ukázka knihy - Computer Media sro
Zpracování digitálního videa v praxi
Mezi nejznámější zástupce externě připojovaných zařízení patří vysoce kvalitní
střihová studia PINNACLE SYSTEMS. Ve většině případů je k tomuto zařízení přibalen
i střihový program Pinnacle Studio.
Externí střihové studio
Pinnacle PCTV DELUXE
s dálkovým ovladačem
Poznámka: Každá střihová karta obsahuje konektory, pomocí kterých je
možné připojit zdroj signálu. Seznam těchto konektorů se liší v závislosti
na tom, zda se jedná o kartu pro připojení analogového, či digitálního zdroje.
U analogové karty se setkáte s následujícími konektory:
• 3xCINCH – slouží k připojení analogového zdroje obrazu a stereofonního analogového
zdroje zvuku.
• S -Video – slouží k připojení zdroje signálu ve formátu S-VHS.
Digitální karta většinou není tak „vybavená“. Pro připojení digitální kamery je plně postačující
jeden jediný konektor:
• IEEE-1394 FireWire – konektor sloužící k připojení digitální kamery. Pomocí něj dojde
k přenosu obrazové i zvukové informace.
S-Video In konektor
Z předchozí poznámky vyplývá, že u analogových kamer je přenos zvuku
a obrazu oddělen. U digitálních kamer jsou obě složky přenášeny společně. Pokud
u digitální kamery nechcete zaznamenávat s obrazem i zvuk, máte možnost vypnout
nahrávání zvuku v softwaru pro stahování videa do počítače. U analogové karty
stačí, když nezapojíte zvukové konektory. Je ale samozřejmě také možné vypnout
nahrávání zvuku později, a to softwarově.
Zapisovací mechanika DVD
V dnešní době jsou velmi populární přehrávače DVD. DVD poskytují značně
vyšší kvalitu než klasické VHS kazety, jsou také trvanlivější a spolehlivější.
Vzhledem k tomu, že záznam je na nich uložen digitálně, a nikoliv analogově,
a navíc neobsahují mechanické prvky či pásku, nehrozí jevy známé z používání
VHS kazet – značné snižování kvality po vícenásobném přehrání záznamu, šum atd.
Proto je vhodné uvažovat o tom, že své výtvory uložíte na disk DVD. K tomu budete
potřebovat zapisovací mechaniku DVD, lidově zvanou DVD vypalovačka. Toto
zařízení koupíte za několik tisíc korun. Kromě „vypalování“ DVD umožňuje také
bezproblémové vypalování CD a čtení DVD a CD. Získáte tak univerzální zařízení,
které může nahradit všechny vaše dosavadní mechaniky.
Poznámka: Uvedl jsem, že DVD vypalovačka může nahradit všechny vaše
dosavadní mechaniky. To je pravda, nicméně pro pohodlnější práci zejména při
kopírování jednoho média na druhé není k zahození mít jednu mechaniku pro čtení
a druhou pro zápis. Proč?
Důvodem je vyšší komfort při vypalování se dvěma mechanikami. Do čtecí
mechaniky vložíte zdrojové CD či DVD, do vypalovačky pak prázdné médium a poté
můžete vypalovat stiskem jediného tlačítka. Při použití jedné mechaniky byste museli
nejprve načíst zdrojové médium do počítače, vyměnit média a až poté vypalovat. Časová
úspora je tedy znatelná.
12
IEEE-1394 FireWire
konektor
DVDLiteOn SOHW-1673S
4× DVD±R/RW
Požadavky na systém
HDV kamera SONY HDR-FX1
LCD displej usnadňuje výběr objektu, který chcete
zaznamenat. I bez něj lze pracovat, nicméně dnes je již
nepsaným standardem a osobně bych kameru bez něj
nekoupil. Kamera s displejem má možnost jej vypnout
a snímat pouze za použití hledáčku.
Hledáček
I přes nesporné výhody, které poskytuje LCD displej,
má hledáček své nezastupitelné místo. Například v případě,
kdy je silné osvětlení (např. slunečný den), je velmi obtížné
pracovat s displejem. V tomto případě použijete hledáček.
Aby se s ním dobře pracovalo, měl by mít dioptrickou
korekci, která umožní přizpůsobit obraz i lidem s brýlemi.
Rovněž není na škodu hledáček výklopný.
Videozáznam a jeho
počítačová reprezentace
LCD displej
Stabilizátor
Zvukový záznam a jeho
počítačová reprezentace
Automatické ostření Při natáčení budete zcela jistě chtít, aby vámi pořízené
záznamy byly ostré. Aby bylo ostrosti dosaženo, disponuje
každá kamera systémem automatického ostření (tzv. autofokus
– AF). Tento systém automaticky detekuje objekty a nastavuje
správné zaostření. Jako každý automat i automatické ostření
občas selže. V této situaci je jedinou možností aktivovat
manuální ostření, pokud jím kamera disponuje.
Při natáčení se nikdo z nás nevyvaruje pohybu rukou.
Zejména při použití maximálního zoomu je každý,
byť sebemenší pohyb rukou výrazně poznat na obraze.
Stabilizátor je zařízení, které se snaží roztřesení obrazu
zabránit tím, že pokud je pohyb jen malý, vyrovná odchylku
pohybem obrazu. Existují dva typy stabilizátoru – optický
a elektronický, přičemž optický má lepší výsledky. Kameru
bez jakéhokoliv stabilizátoru rozhodně nekupujte.
Digitalizace a úprava
zvuku
Digitální kamera SONY
DCR-DVD201 DVD Handycam
Určuje, zda a kolikrát si budete moci snímaný objekt přiblížit.
Dnešní rozumné hodnoty jsou mezi 10x – 22x, přičemž zoom
je plynule nastavitelný. Vždy si všímejte jen hodnoty zoomu
optického, nikoliv digitálního. Digitální zoom totiž není nic
jiného než zvětšení části obrazu tzv. interpolací. Tato metoda
však nezvýší počet detailů a s přibývající hodnotou zoomu
prudce klesá kvalita. Již čtyřnásobný digitální zoom většinou
není použitelný.
Minimální osvětlení Každá kamera má svou hranici osvětlení (udává se
v luxech), které je nutné k tomu, aby senzor kamery byl
schopen zaznamenat obraz. Čím je tato hranice nižší,
tím je kamera lepší, neboť můžete snímat ve větší tmě.
Některé kamery mají režimy snímání v absolutní tmě
– kamera je vybavena infrazářičem a snímá podobně jako
typické infrakamery. Obraz je v tomto případě černobílý
a méně kvalitní. Rozhodně si nemyslete, že za úplné tmy
natočíte kvalitní videozáznam, který bude srovnatelný
se záznamem pořízeným za vynikajících podmínek. Jedná
se spíše o marketingovou propagaci, která má zvýšit
prodejnost výrobku, než o funkci, kterou by bylo možné
masově využívat.
Motivové programy
Zpracování videa
Digitální kamera
Panasonic NV-DS60 MiniDV
Optický zoom
Požadavky na systém
Parametry a vlastnosti kamer
Jedná se o sadu nastavení, která jsou přizpůsobena určité
situaci – sport, portrét, krajina, nízké osvětlení atd. Tato
nastavení použijte, pokud chcete snímat daný typ scény.
Obraz je většinou kvalitnější, protože kamera je nastavena
tak, aby nejlépe odpovídala svému určení.
Výše uvedené vlastnosti a parametry jsou základní – naleznete je u každé kamery.
Některé kamery mají však i další vlastnosti a funkce, které vám usnadní natáčení
nebo zkvalitní obraz. Tyto „pokročilé“ vlastnosti přibližuje následující přehled.
15
Zpracování digitálního videa v praxi
Pokročilé vlastnosti a funkce videokamery
Manuální nastavení Clona je mechanický prvek, který omezuje průchod světla
clony
do objektivu. Čím více je clona uzavřena, tím méně světla
proudí do objektivu. Stupeň uzavření clony je udáván jako
tzv. clonové číslo. Udává poměr mezi množstvím světla, které
na objektiv dopadne, a množstvím světla, které do objektivu
projde. Při automatickém nastavení clony kamera sama určí
„optimální“ zaclonění. Slovo optimální je v uvozovkách proto,
že automatika není všemocná a zejména v horších podmínkách
často nastaví zcela špatnou hodnotu zaclonění. Pokud kamera
nemá možnost manuálního nastavení, nezbývá vám nic jiného
než se s tím smířit. Jestliže vaše kamera manuálním nastavením
disponuje, je řešením ručně nastavit správnou clonu. Clonu
je možné nastavit (pokud má kamera manuální nastavení)
v rozsahu, který je určen světelností jako dolní mezí a přibližně
hodnotou F16 jako horní mezí. Světelnost i horní mez se
u jednotlivých typů kamer liší.
Poznámka: Každý objektiv má vlastnost, která se nazývá světelnost. Ta určuje minimální
nastavitelnou clonu. V této poloze je clona zcela otevřená a světlo proudí plně do objektivu.
Čím vyšší je světelnost, tím lepší je objektiv. Pokud je totiž méně světla, pak světelnější
objektiv dokáže vytvořit lepší obraz. Běžná světelnost objektivu se pohybuje mezi F3 a F1,5
(F je symbol, který se používá pro clonu).
Manuální nastavení Druhým parametrem (kromě clony) je čas. Přesněji se
času
jedná o dobu, po kterou je otevřena závěrka. Normálně je
totiž závěrka uzavřena a světlo neprochází přes objektiv.
Dojde k tomu, že se na určenou dobu závěrka otevře
a dovolí světlu projít až ke snímači CCD, který je zaznamená.
Tyto časy se pohybují od 1/30 s do přibližně 1/2000 s. Stejně
jako u clony je i u času rozsah individuální.
Poznámka: Expozici je nutno přizpůsobit aktuálním světelným podmínkám. Za velmi
jasného dne je nutné zvolit kombinaci velkého zaclonění a krátkého expozičního času.
Naopak v případě, že je světla velmi málo, je nutné odclonit a využít nejdelší čas. Mezistupně
ve světelných podmínkách vyžadují také mezistupně v nastavení expozice. V amatérských
podmínkách se většinou využívá automat, ale naučíte-li se využívat také manuální
nastavení, výrazně si obohatíte možnosti práce s kamerou zejména při zhoršených světelných
podmínkách.
Manuální ostření
Vyvážení bílé
16
Slouží k tomu, aby bylo možné zaostřit obraz i v případě,
že automatické ostření (je popsáno dříve) selhává nebo
nepracuje příliš kvalitně (horší světelné podmínky).
Manuální ostření umožňuje ručně nastavit vzdálenost,
na kterou kamera zaostří obraz. U amatérských kamer je však
velmi často problém v tom, že manuální ostření není přesné,
a je proto nepoužitelné. Nejlepší umístění ostřícího kroužku
je na objektivu, ale kamery jej často mají v podobě malého
kroužku na těle kamery. S tímto často titěrným kroužkem se
pak špatně pracuje, proto mnozí uživatelé kamer manuální
ostření ani nevyužívají a spoléhají se pouze na ostření
automatické. Tím se však ochuzují o možnost natáčet
v horších světelných podmínkách.
Při různém osvětlení se mění vzhled barev. Aby se tato
změna vykompenzovala, disponují kamery funkcí, která
se nazývá vyvážení bílé barvy. Jde o to, že se kameře sdělí
(viz dále), jak vypadá při aktuálním osvětlení bílá barva.
Kamera poté upraví vzhled ostatních barev.
HDV kamera SONY HDR-FX1
Zpracování digitálního videa v praxi
• Create new scene every XXX seconds – zatržením této volby rozhodnete,
že program vytvoří novou scénu každých XXX sekund bez ohledu na obsah klipu.
• No auto scene detection - press space bar to create scene – scény nebudou
vytvářeny automaticky, ale uživatel dostane možnost stisknutím mezerníku
vytvořit scénu sám. Ideální možnost pro ty, kdo neradi spoléhají na jakékoliv
automaty.
Poznámka: Co dělat v případě, že zvolíte automatickou detekci scén, ale výsledek
vám nevyhovuje? Máte dvě možnosti – buď klipy prostě poskládáte za sebe
(na časovou osu) tak, jak mají následovat, a scény budete ignorovat, nebo smažete soubor,
který se nachází ve stejném adresáři jako videosoubor, má stejné jméno a příponu *.scn.
Tím smažete rozdělení scén.
Data Rate – toto informační okno vás informuje o tom, jaký je maximální datový tok,
který je váš počítač schopen zvládnout. Pokud byste chtěli opětovně měřit možnosti
svého PC, využijte tlačítko Test Data Rate a chvíli počkejte. Program Pinnacle Studio
provede testy vedoucí ke zjištění maximálního datového toku, kterého můžete
dosáhnout.
Videokamera
- zařízení se zdrojem
videa pro jeho
převod v prostředí
Pinnacle Studio
Převod videa z analogového zařízení
Jako první se seznámíme se způsobem, jakým je možné převést video z analogového
zařízení, tedy například z analogové videokamery, VHS kazety či televizoru,
do počítače. Hlavní okno v případě převodu z analogového zdroje vypadá následovně.
Převedené klipy ze
zdrojového zařízení
Náhledové okno
Ovládací panel
převodu
Videorekordér
- zařízení se zdrojem
videa pro jeho
převod v prostředí
Pinnacle Studio
56
Televizor
- zařízení se zdrojem
videa pro jeho
převod v prostředí
Pinnacle Studio
Zpracování videa
Požadavky na systém
Okno má tři základní prvky, které budete při své práci využívat. Tyto prvky mají
následující význam a funkci:
• Převedené klipy – tento panel slouží jen a pouze k tomu, abyste měli možnost
prohlédnout si rozdělení nasnímaných klipů na scény a také délku jednotlivých
klipů. Žádnou další práci, dokonce ani přehrání převedených klipů tento panel
neumožňuje.
• Náhledové okno – slouží k tomu, abyste mohli sledovat klip, který je právě
převáděn, nebo pro navigaci k pozici, od které chcete video převádět.
Videozáznam a jeho
počítačová reprezentace
• Ovládací panel převodu – je bezesporu nejdůležitějším prvkem, který se nachází
na hlavním okně programu. Právě zde provádíte nastavení, která zcela detailně
ovlivňují chování a parametry převedeného videa, a co víc, pomocí tlačítka na
tomto panelu spouštíte samotný převod. Je tedy pochopitelné, že právě tomuto
panelu se budeme v této kapitole detailně věnovat.
Zvolené snímací zařízení
Zvolený disk a složka pro ukládání
Volné místo na disku
Využité místo na disku
Délka videa, kterou je možno uložit
Zvukový záznam a jeho
počítačová reprezentace
Grafická indikace volného místa
Nastavení kvality videa
Možnosti nastavení
Spustit převod
Nejdůležitější je jeho centrální část. To však neznamená, že by oba postranní výsuvné
panely neměly svou cenu. Rovněž ony dostanou v knize svůj prostor. Nyní se však
podívejme na jednotlivé položky centrálního panelu.
Digitalizace a úprava
zvuku
Zvolené snímací zařízení – tato položka vám jako uživateli poskytuje informaci
o tom, které vstupní zařízení bude použito pro převod videa. Je samozřejmě možné
mít v počítači nainstalováno více těchto zařízení a v tomto případě je tato informace
velice důležitá. Pro uživatele, kteří mají jen jedno zařízení sloužící ke zpracování
videa (dle mého názoru absolutní většina), tato informace příliš důležitá a potřebná
nebude.
Zvolený disk – tato informace bude zajímat patrně více lidí, neboť mnozí uživatelé
mají několik disků. Zde jste totiž informováni o tom, který disk je aktuálně zvolen
k ukládání převedeného videa. Pokud vám zvolený disk nevyhovuje, je možné
snadno zvolit jiný. Slouží k tomu tlačítko popsané v následujících větách.
Zpracování videa
Zvolit složku pro ukládání
- pomocí tohoto tlačítka
máte možnost zvolit složku,
do které se bude ukládat
další
převedené
video,
a také název tohoto souboru.
Stisknutí tlačítka vyvolá
okno, které vidíte na obrázku
vedle tohoto textu. Zde
zvolíte odpovídající složku
a název. Tato nastavení
nejsou nikde jinde uvedena.
Pokud však změníte disk,
bude tato změna oznámena
v
podobě
změněného
57
Zpracování videa
Požadavky na systém
Tato značka informuje, kam odkaz směřuje – pomocí čísla můžete snadno rozpoznat,
ke kterému tlačítku v menu patří. Tímto způsobem můžete vytvořit všechny odkazy,
které máte v úmyslu.
Poznámka: Značka znázorňující místo, na které odkaz směřuje, je aktivní. Můžete s ní
manipulovat podobně jako například s indikátorem aktuální polohy. Je tedy možné například
pomocí myši značku přesunout nebo ji pomocí klávesy Delete smazat.
Poznámka: Je logické, že každé tlačítko může mít přiřazen jen jeden odkaz. Jinak by totiž
nastala situace, kdy by se počítač musel rozhodovat, který ze dvou odkazu využije. Počítač se
však rozhodovat neumí, a tak tuto situaci musíte vyřešit vy tím, že využijete více odkazů.
Videozáznam a jeho
počítačová reprezentace
Toto tlačítko je opakem tlačítka uvedeného výše – slouží k odstranění odkazů.
Protože každé tlačítko může mít definován jen jeden odkaz, je mazání
jednodušší než vkládání. Pouze vyberete tlačítko menu, jehož odkaz chcete smazat,
a stisknete tlačítko na dialogovém panelu. V případě, že není dostupné, je to
signalizace toho, že dané tlačítko menu nemá definovaný žádný odkaz.
Zvukový záznam a jeho
počítačová reprezentace
Pomocí tohoto tlačítka vytvoříte tzv. návratovou značku. Pro objasnění
– představte si, že máte vytvořené menu a chcete, aby sloužilo
k výběru scény, která bude přehrána. Situace bude vypadat takto:
Zpracování videa
Digitalizace a úprava
zvuku
Funkce menu bude následující – klepnutím na zvolenou položku dojde
k přemístění na pozici, kterou označuje aktuální odkaz. Dále však bude videoklip
přehrán až do konce. V případě volby prvního klipu uvidí divák všechny tři klipy,
při volbě druhého uvidí tento a poslední klip. To však nebyl náš záměr – tím byla
situace, kdy bude přehrán zvolený klip a řízení se opět předá do menu. A právě tuto
schopnost má návratová značka. Vhodným umístěním návratových značek můžete
tedy docílit svého původního záměru. A jak návratovou značku umístit? Pomocí
indikátoru aktuální polohy zvolte klip, ke kterému se bude návratová hodnota
vztahovat. Poté stiskněte výše uvedené tlačítko. Stejný postup opakujte pro všechny
klipy. Výsledek bude vypadat například takto:
Nyní tedy platí, že po přehrání jednotlivých klipů se vrátí řízení zpět k menu,
ve kterém budete opět rozhodovat, kam se bude klip ubírat.
Poznámka: V tomto případě platí, že návratová značka je vždy umístěna na konec vybraného
klipu. Chcete-li, aby k návratu došlo dříve, například v polovině klipu, je postup stejný jako při
přesouvání odkazových značek – pomocí myši.
101
Zpracování digitálního videa v praxi
Title, Author, Copyright, Rating, Description – tyto parametry neovlivňují kvalitu
videa ani chování souboru, ale pouze nastavují jeho popisek, který se uživateli
zobrazí při přehrávání souboru. Parametr Description je navíc zajímavý tím,
že některé vyhledávače jej využívají při hledání multimediálních souborů.
Markers for Media Player – Windows Media Player má zajímavou funkci,
která umožňuje vytvoření tzv. markers, čili značek. Tyto značky je pak možné využít
ke snadným přesunům v rámci daného videosouboru. Zde máte možnost nastavit
způsob tvorby těchto značek:
• No markers – značky nebudou vytvořeny.
• Markers for every clip – značka bude vytvořena na začátku každého klipu.
• Markers for named clips only – značky budou vytvořeny pouze u pojmenovaných
klipů. Klipy, které pojmenovány nejsou, značkou opatřeny nebudou.
Playback Quality – v tomto případě jediný parametr, který ovlivňuje kvalitu
výsledného souboru. Volíte ze seznamu, přičemž máte následující možnosti:
• Low – nízká kvalita, určená k přehrávání pro ty, kdo se připojují pomocí
vytáčeného připojení přes klasický nebo ISDN modem.
• Medium – střední kvalita,
určeno pro středně rychlá
připojení – dva kanály
ISDN či různá bezdrátová
připojení.
• High – vysoká kvalita, určeno pro přehrávání pomocí vysokorychlostního
připojení, jakým je například připojení ADSL.
• Custom – vlastní nastavení. Ani zde však není možné nastavit kvalitu zcela
libovolně, ale opět ze seznamu přednastavených hodnot, přičemž není uváděna
kvalita, ale rychlost připojení. Je to však zcela logické, neboť pro úspěch
streamovaného videa je daleko nejdůležitější optimalizace kvality pro daný typ
připojení. Nabízené možnosti zahrnují široký rozsah od vytáčeného připojení
po širokopásmová připojení.
Druhým formátem, se kterým můžete pracovat, je formát RealVideo. Jeho panel
nastavení se celkem výrazně liší od popsaného panelu formátu Windows Media.
Je to způsobeno odlišným přístupem těchto formátů. Přesto zde některé podobnosti
naleznete.
Přehrávač multimediálních
souborů Real Player
Title, Author, Copyright – tyto údaje odpovídají údajům, které byly popsány
v části o formátu Windows Media, a mají stejný smysl – identifikaci názvu a autora
příslušného klipu.
118

Podobné dokumenty

CH-SAT - stolmat

CH-SAT - stolmat Kováním značky TWIN si lidé a firmy dotvářejí své interiéry již od roku 1992. TWIN nabízí kompletní sortiment dveřního a okenního kování, včetně souvisejících produktů. Za více než devatenáct let s...

Více

provedení obsah historie firmy twin povrchové

provedení obsah historie firmy twin povrchové rozměry. Takto otevírané dveře fungují stejně snadno jako běžné dveře. Po stránce estetické jsou dveře vybavené systémem ERGON vzhledově velice přívětivé a  sympatické. Mechanismus „otočně-posuvný“...

Více

TWIN

TWIN rozměry. Takto otevírané dveře fungují stejně snadno jako běžné dveře. Po stránce estetické jsou dveře vybavené systémem ERGON vzhledově velice přívětivé a sympatické. Mechanismus „otočně-posuvný“ ...

Více

zde - Kokiskashop.cz

zde - Kokiskashop.cz USB kabel s konektorem miniUSB 5pinB Použitelné pro zařízení: Sony Part : VMC-14UMB, 182393111 Aiptek: ZCB-PKX Canon Part : IFC-300PCU, IFC-400PCU, 906A001 Concord: 511821 Fuji: FZ05365-100 JVC: QA...

Více

Katalog Twin 2015 - PROFI

Katalog Twin 2015 - PROFI rozměry. Takto otevírané dveře fungují stejně snadno jako běžné dveře. Po stránce estetické jsou dveře vybavené systémem ERGON vzhledově velice přívětivé a  sympatické. Mechanismus „otočně-posuvný“...

Více

ceník TWIN 4-2011

ceník TWIN 4-2011 QUATRO LINE XR - inochrom

Více

Tub-One

Tub-One Sálavé zářiče řady RCF – jsou spotřebiče fungující na bázi sálavého vytápění o výkonu 32,5÷184 kW spalující zemní plyn a propan s instalační délkou až do 120 m pro stropní i nástěnnou instalaci. Sá...

Více

Podklady ke školení o digitální fotografii

Podklady ke školení o digitální fotografii světlocitlivý senzor není schopen využít všechny své buňky (např ty, které leží na jeho okraji), udává se kromě celkového počtu pixelů také počet efektivních pixelů.

Více