S odhodláním za poznáním do Oxfordu:

Transkript

S odhodláním za poznáním do Oxfordu:
S odhodláním za poznáním do Oxfordu:
Harmonogram:
4. 9. – 10. 9. 2015 do 10:00 dopoledne
registrace do projektu
11. 9. 2015
rozdání žákovských knížek soutěže „ S odhodláním za poznáním do Oxfordu“
11. 9. – 16. 10. 2015
soutěž o zájezd
15. 10. 2015
„finále – poslední šance“
19. 10. 2015
vyhlášení výsledků
22. 11. – 28. 11. 2015 zájezd do Oxfordu
Pravidla pro zadávání a odevzdávání prací z jednotlivých předmětů:
Zadávání prací:
-
vždy od pátku do středy – instrukce k jednotlivým předmětům na nástěnce v 1. patře 2.
stupně (5. ročník nástěnka ve třídě)
Odevzdání prací:
-
-
do čtvrtka 10:00 hodin do sborovny 2. stupně či učiteli daného předmětu, 5. ročník TU
(později odevzdaná práce nebude opravena a ohodnocena!)
v případě nemoci včasná omluva (do čtvrtka 10:00 hod) na email:
[email protected], [email protected] pro individuální řešení vzniklé
situace
práce odevzdány v jednotné formě na připravené vzorové straně
Kritéria hodnocení:
soutěž rozdělena do 4 bloků = týdnů, které jsou samostatně hodnoceny viz. ŽK soutěže
1. Chování (max – 3 body/ týden)
2. Individuální práce z jednotlivých předmětů (max 30 bodů/ týden) – AJ, Zeměpis (Vlastivěda),
Matematika, Český jazyk, Dějepis, Přírodopis
3. Samostatný projekt – Lapbook Velká Británie (max 30 bodů)
4. Aktivní účast na akcích školy např. Všenorský víceboj (max 5 bodů)
5. „Finále – poslední šance“ (max 30 bodů)
Rozstřel
– v případě stejného počtu bodů, rozhodují body získané z
1. předmětů,
2. lapbooku
3. chování,
4. „finále – poslední šance“
5. los