brubníko niční mří

Transkript

brubníko niční mří
Naše další produkty
KOMPOTECH
TŘÍDA
PY
ŠACHTOVÉ POKLO
HYDRANTY
TŘÍDA
NÍ ŠACHTA
ELEKTROINSTALAČ
TŘÍDA
A15
B125
HERMELOCK PO
D400
HERMELOCK CHARAKTERISTIKA POKLOPŮ KOMPOTECH
TŘÍDA
D400
C250
B125
KRUHOVÉ POKLO
typ
* U zátěžové třídy
TECHNICKÉ PARAM
typ
ETRY
770
600
[ks]
13,5
40
780
počet šroubů
[kg]
40
770
600
A a B lze těsnění dokoupit,
[mm]
2
21
90
2
53
cena 210 Kč bez DPH.
2
[Kč bez DPH]
1 392,-
zatížení
vnitřní rozměr
(světlost)
[mm]
600x600
600x900
vnější rozměr
[mm]
770x770
770x1070
celková
hmotnost
výška rámu
[mm]
počet šroubů
[kg]
100
65
100
90
[ks]
4
10
PŘÍSLUŠENSTVÍ
cena
355,495,-
18 410,-
495,-
ŘADA EASY
POKLOPY PRO

ho skleněnými vlákny.
z polyuretanu vyztužené
HERMELOCK jsou vyrobeny
Šachtové poklopy
a vysokou pevností.
nízkou hmotností
Poklopy se vyznačují
bez potřeby údržby.
na dlouhá životnost
PŘÍSLU
garantováŠENST
VÍ
Nekorodují, tím je
o
až 300 C.
ním rámem z HDPE.
při pokládce teplotě
Těsněnís kompozit
Poklopy jsou dodávány
asfaltových, kde odolá
včetně
zvlášť.
ploch
typů
osadit do všech
(těsnění je nutné objednat
 Rám je možné Poklopy mají integrova
pro plyny a kapaliny
né těsnění
s výjimkou typů v
jsou hermeticky uzavřeny
těsněním
zátěžové třídě A a
louhů.
 Těsnění slouží
 Poklopy s
B (zde látek, 10% kyselin a
pouze
zlodějů.
proti klapání a zápachu,
m zájmu
působení ropnýchmožno dokoupit).
kroměodolávají
dobře
typu
 předměte
velmi
Typ KOM 609D je vodotěsný
KOM
 Poklopy nejsou
609D - poklopy nejsou
řských provozů,
vodotěsné.
do chemických a potraviná .
 Jsou vhodnéUzamyká
ní





 Všechny ITÍ
MOŽNOSTI POUŽtypy jsou uzamykatelné prostředn
bazénynerezovýc
studny,ictvím
nádvoří,
h šroubů.
rodinné domy, garáže,
ce, ČOV.
stanice, firemní komunika
budov, vodoměrné,
benzinové čerpací
objekty, sklepní prostory
, koupaliště, sportovní
chodníky, parkoviště
signalizace.
šachty, šachty dopravní
kanalizační a kabelové
Multifunkční sada
B125
EASY 60
HE VK8
Sada klíčů
Čtyřhranný zvedací
HE vytahovák Profi
Čtryřhranný zvedací
mechanizmus Profi
HE 400(L) až HE 700(L),
HE 770B, HE 400BC.
HE 9060 a ke všem
typům pro zatížení
D400.
HE 880 RCT.
mechanismus
3
700x700
700x700
EASY 80
klíčů
[mm]
600x600
TŘÍDA
25
2 500
8 370,-
5
AD 81
10
GA
GAP
Aludeck
AD NOSNOS
100
800x800
800x1000
(světlost)
[mm]
AD 12090
600x600
TANK D 600 *
TANK D 609 *
600x900
700x700
TANK D 700 *
TANK D 800 *
800x800
900x900
TANK D 900 *
TANK D 1000 *
1,5
1,5
1015x1015
1000x1000
1115x1115
PYvnější rozměr
celková výška
1200x600
967x1054
1127x954
Proveden
1227x1054
1327x1154
50
50
50
[kg]
195
247
50
50
205
Nosnost:
Materiál:
1027x854
75
75
75
3 270,3 490,-
10,5
50
4 065,-
11,5
50
4 265,-
12,5
50
4 465,-
10,6
50
75
3 185,-
7,0
8,9
3 970,-
11,5
50
hmotnost
celková
75
[mm]
1315x715
200
1315x1015
200
[mm]
1200x900
967x754
1000x1000
75
75
75
3 130,-
7,0
50
50
75
3 030,-
6,4
50
75
865x865
915x915
915x1115
900x900
3
DVOUDÍLNÉ POKLO
vnitřní rozměr
AD 12060
typ
snadné otevírání.
3
3
3
75
75
2 525,-
5,8
50
50
75
cena
[Kč bez DPH]
4,6
50
75
75
4 170,-
12,4
4 465,-
14,3
cena
4 935,-
14,0
4 935,-
[Kč bez DPH]15,6
cena na vyžádání
Plynová vzpěra pro
ožární provedení
Poklopy EASY FR jsou
poklopu EASY FR
doplněny protipožá
rní deskou, jejíž síla
Dodávka obsahuje
odpovídá požadova
: protipožární poklop
né požární odolnosti
EASY FR s protipožá
(kvůli transportu).
.
rní deskou, plynové
vzpěry a uchycení
vzpěr připravené k
TERMOIZOLAČNÍ JSOU
montáži na místě stavby
ŽDĚNÍPROVEDENÍ: Protipožární desku je h prostranstvích v historických centrech měst.
možné na objednávk
POKLOPY PRO ZADLÁ
u nahradit polystyren
interiérech a na venkovníc
v
plochy
starobylé
em.
moderní i typ
(neplatí pro typ GA).
vnitřní
k sobě rozměr
 Estetické - doplňují
typ GA).
jsou sešroubovány
rám
a
pojistka (neplatí pro
poklop
(světlost)
venkovní rozměr
a jako protizápachová
 Uzamykatelné
rní dle přiložené tabulky.
zatékání vody do šachty výška
hmotnost
poklopy jsou protipožá
[mm]
jako zábrana proti
 Protipožární nosnost
poklopech
v
slouží
[mm]
- těsnění
é EASY
cena
FR 60
[mm]
 Vodotěsné a plynotěsn
600x600
[kg]
2
sítě,
[kg/m
700x700
EASY FR 69
]
[Kč bez DPH]
95 jsou v šachtách uloženy technické
600x900
kterými
35
700x1000
čistoty ploch, pod
2 500
stylové
í
CHARAKTERISTIKA
95
zachován
10 700,h designérů na
48
1 500
í splňují nároky moderníc
ok.
11 790,Poklopy pro zadlážděn
e.
k našroubování zvedacích
odpadní kanalizac
závitové sloupce určené
elektroinstalace nebo
a v rozích viditelné
plochy
é
pohledov
Poklopy mají tenké
40t T
AD 90
50
EM
75
ANIZM
615x615
5
snadno otevírat
o mechanizmu
600x600
Poklop je možno
Konstrukce otevíracíh
AD 68pro obsluhu.
komfortu
3
garantovat nízký 715x715
nejvyššího možného
konstrukce víka umožňuje600x800
zvedání a zajištění
AD
Žebrová
715x915
šachet
3
např. v kolektorech. 69
při překrytí
zejména
600x900
zvenčí i zevnitř šachty,
AD 61což lze využít
i bodovém zatížení,
osy zvedání břemene. 715x1015
3 k vychýlení 600x1000
průhyb při plném plošném
na poklop nedojde
rním provedení.715x1115
h. Najetím kol VZVAD 70
v protipožá
3
700x700
ku zajistíme výrobu
ve skladovacích prostorác
Kotvení pro zajištění
AD 75
815x815
stability
a plynotěsné, na objednáv
3
pro snadné zabudování.rámu
750x750
Poklopy jsou vodotěsné
TŘÍDA
V rámu poklopu je
otvor
na vodu, která do rámu pro nasazení odtokové hadice
nateče. Používá se
zejména
v případě venkovní
instalace.
Protip
75
515x515
5
s
60
je navržena
poklopu AD
D400
85,-
400x400
450x450
M MECH
AD 46
565x565
VÝM A PRUŽINOVÝ
POKLOP S5 PLYNO 400x600
AD 50
515x715
5
SAMOOTEVÍRACÍ
snadného
ohledem na možnost500x500
AD 80
250,-
5
áme. AD 40
rozměrech nedodáv
AD 45
je cca 2 měsíce.
VELMI SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ
DĚNÍ
3t a 5t
900x900 AD 30
TANK B 90 *
Poklopy v jiných
9 900,-
Y PRO ZADLÁŽ
DOPRAVA ZDARMA cena
OD 5 KS
celková hmotnost
DODÁNÍ DO 24
celková výška
HODIN
vnější rozměr
[Kč bez DPH]
[kg]
vnitřní rozměr [mm]
nosnost
cena na vyžádání
[mm]
vnější rozměr 183 venkovní
(světlost)
vnitřní
150
celková hmotnost
[t]
výška rámu
[mm]
1227x1054
výška rámu
(bez výplně)
[mm]
[mm]
5
[mm]
300x300
[mm]
415x415
ku. Doba výroby
10 *080,Zboží na objednáv
1 500
POUŽITÍ
4 770,-
TŘÍDATOROVÉ POKLOPY
NOSNOST
ÚNIKOVÉ A KOLEK
A30
[mm]
9 900,-
1 500
38
 Interiérov ý poklop.
 Šachty v suterénní
ch prostorách budov.
 Inspekční šachty
technologií s častým
otevíráním.
 Šachty pro nouzovou
obsluhu, šachty technolog
ie bazénů.
[Kč bez DPH]
12,5t
vnitřní rozměr
typ
(světlost)
typ
[Kč bez DPH]
2 500
44
45
cena
[kg/m 2]
34
45
700x1000
NOSNOST
B125
nosnost
[kg]
TŘÍDĚ
NEJLEPŠÍ VE SVÉ
NK D400
TANK B125, TA
ALUDECK - POK
LOP
HO PLECHU
É POKLOPY
celková
hmotnost
45
900x900
600x900
celková
výška rámu
[mm]
45
800x800
800x800
EASY 69
VÉ A KOLEKTOROV
vnější rozměr
[mm]
POKLOPY ZE SLZIČ
KOVÉ
DOPRAVA ZDARMA
OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24
HODIN
 Poklop ze slzičkovéh
o pozinkovaného plechu
s mělkým profilem
 Má těsnění, které
rámu pro snadné zabudová
předejde klapání plechu
ní do podlahové konstrukc
o plech.
 Poklopy mají
boční skryté panty
e.
(nezasahují do pochůzné
 Plynová vzpěra
plochy a nezanáše
usnadňuje zvedání
jí se prachem).
a poklopy jsou vhodné
 Jednoduchý zámek
pro časté otevírání.
snižuje časovou náročnost
při otevírání.
cena
Multifunkční
vnitřní rozměr
(světlost)
TECHNICKÝ POPIS
zvlášť
k typu poklopu
HE VK6
typ TŘÍDA
EASY 70
Těsnění je nutné objednat
Multifunkční klíč slouží
na jedné straně jako
nástrčkov ý klíč k odemykán
zámku a na straně
druhé jako hák k uchopení.
í
Sada klíčů se skládá
ze dvou vytahovák
ů s oky a jednoho nástrčkov
klíče k odemykání.
ého
HE vytahovák Profi
lze objednat pro snadné
vytahování poklopu
HE-880 RCT.
typ klíče
popis
ZADLÁŽDĚNÍ
ÚNIKO
1,5t - 2,5t
TŘÍDA
AA30
KLÍČE

SAMOOTEVÍRACÍ
NOSNOST
HERMELOCK
Speciální neopreno
vé těsnění zaručuje
hermetické uzavření
 Zajišťuje dokonalou
šachty proti plynům
plynotěsnost, pachotěsn
a kapalinám do 10
kPa.
ost a vodotěsnost.
 Zabraňuje
úniku nebo nežádouc
ímu vniknutí nebezpeč
ných látek.
Aplikace
Těsnění je potřeba
uchopit palci přiloženým
i na nejdelší stranu
drážku víka poklopu.
klínového profilu a
Po dotáhnutí zámku
poté jej nasadit na
poklopu je těsnění
vnitřní
plně funkční.
* Ceny těsnění jsou
uvedeny u každého
typu zvlášť.
5 823,11 066.-

V průmyslu
12
Další použití
[Kč bez DPH]
14 270,17 490,-
49
ELOCK
K POKLOPŮM
TĚSNĚNÍ
[Kč bez DPH]
CHARAKTERISTIKA
Pro soukromníky
POKLOPŮ HERM
cena těsnění
[Kč bez DPH]
40
48
120
st poklopu.
cena za poklop a rám
[kg]
120
120
880x880
Výhodou poklopů
Hermelock je zejména
jejich chemická odolnost,
(v zátěžové třídě D400).
nízká hmotnost a zároveň
Poklopy je díky tomu
vysoká pevnost, která
možné použít i na
(např. u benzinový
kanalizační a kabelové
zaručuje odolání zátěži
ch čerpacích stanic),
šachty v komunika
až 40-ti tun
které jsou přístupné
cích, nádrže s minerální
pro všechny druhy
silničních vozidel.
mi látkami a oleji
4 408,-
PY
[EN124]
z HDPE
poklop
600 Da rám
polyuretanovýKOM
Materiál
s těsněním
D
třída B125 až D400
Nosnost
KOM 609dle
D tabulky
standardní rozměry
s vodotěsným těsněním elné poklopy
D
Rozměry
é, uzamykat
vodotěsné a plynotěsn
Provedení
klíče
těsnění,
Příslušenství
do 24 hodin
Dodání
plynotěsnost a vodotěsno
VÝHODY POUŽITÍ
[mm]
 880
 700
celková
hmotnost
výška rámu
[mm]
 770
 700
* Použití těsnění zaručuje
2 158,-
vnější rozměr
[mm]
 600
HE - 880 RK
HE - 880 RCT
cena
770 DRK
vnitřní rozměr
(světlost)
HE - 770 DRK
celková
hmotnost
výška rámu
[mm]
600
D
HRANATÉ POKLO
vnější rozměr
[mm]
B
KOM 600R D
s těsněním
SE ČTVERCOVÝM RÁMEM
880 RK
typ
vnitřní rozměr
(světlost)
A
KLOPY
40t
S KRUHOVÝM RÁMEM
PY
zatížení
[EN124]
KOM 600R A*
KOM 600R B*
NOSNOS T
D400
TŘÍDA
Poklopy Kompotec
TŘÍDA h jsou vyrobeny z kompozit
ních materiálu, které
snadno udržovatelé
jsou díky svým vlastnoste
a odolné i vůči agresivním
m
u prostředí.
Snáší také velké rozdíly
teplot od -50°C do
280°C a jelikož použité
zájmu zlodějů nachází
materiály nejsou ani
široké uplatnění například
předmětem
pro
 Zakrytí inspekční
ch šachet.
 Telekomunikační
 Parkoviště
šachty.
.
 Silnice.
 Pěší zóny a
další.
TŘÍDA
5 330,-
19,5
12 330,-
23,0
13 680,-
3 nebo200
5 tun, při vyplnění
235 kvality
betonem
C-30/37 o síle 5 cm
200rám
hliníkový
a poklop
275
í: s těsněním
200
200
325
Tenkostěnný Al profil pro lepší vzhled.
áme.
Celoplošně svařovaná
rozměrech nedodáv
Poklopy v jiných
hliníková konstrukce.
je cca 2 měsíce.
Doba výroby
TECHN
ku.
ICKÝ
POPISsystém na pomoc při otevírání.
* Zboží na objednáv
zvedací
Rám
mají unikátní
a poklop
40 tun
jsou vyrobeny z hliníkovýc
Poklopy na zatížení
h profilů, které
Rám
má na vnější straně
jsou po celé délce
ný plech.
nebo na průchozí
spoje svařované.
otevírání
Materiál: pozinkova
prvky
frekvencí
do betonu. Armovací
častou kotvicí
s
ke
šachty
konstrukc
na
i víka a těsnění je z
mechanizmus sít‘ je pomocí příchytek připevněn
zvedací
Tyto poklopy jsou určeny
materiálu
a pružinový
odolného vůči některým
a
Kombinovaný plynový
šachty.
kyselinám
vé
stupňů.
90
a
kolektoro
louhům.
od 0 do
POUŽITÍ
ve zvedání v úhlech
a plynotěsné.
zajišťuje obsluze podporu
Poklopy jsou vodotěsné
Zakrytí
zevnitř i zvenčí šachty.
í.
Otevíraní je možné inspekčníchi šachet
v pochůzný
rním proveden
ch plochách uvnitř
Určeno me návrh v protipožá
objektů, kde je kladen
Na dotaz vám vypracujek předláždění dlažbou do síly 10 mm.
důraz na estetiku.
V rozích poklopu jsou
se šroubem, které
umístěny závitové
jsou určeny ke zvedání
sloupce
servis.
a
zamykání
SERVIS 12
a pozáruční
.
í
zajišťujeme záruční
poklopůmVKA
třeba pro zachován
K označenýmDODÁ
OBSAH
kými celky, které je
technickém oddělení.
vybavené mechanic UJE
naším
podmínkách v našem
Jedná se o poklopy
ým personálem nebo
Rám poklopu s kotvicími
Informujte se o detailních
ě kontrolovat proškolen
prvky do betonu, poklop
í záruky je 12 měsíců.
pro zachován
plné záruky pravideln
včetně armovací sítě,
Možno dodat
intervalu servisu nutného
těsnění, sadu klíčů
. Délkav protipož
a návod k montáži.
árním provedení
servisním technikem
– viz strana 7.
Za příplatek
a vykonáním servisu.
Záruka je podmíněn 500 Kč bez DPH, dodávka obsahuje
protipožární štítek.
Poklopy AD dodáváme
na objednávku v atypickýc
h rozměrech.
11
3
2
SKLADBA
Ú
AROVKAMI IGL
PODLAHY S TV
IGLÚ+
TVAROVKA Z TEN
název
půdorys
SO H4
50x50
4
50x50
6
50x50
8
50x50
10
50x50
5,8
12
výška
V
[cm]
[cm]
cena
za 1 m2
otnost
alety
Odvětrání
[kg]
[Kč bez DPH]
500
270,-
Inženýrské sítě
276,-
500
280,-
640
293,-
576
299,-
576
337,-
420
351,-
420
354,-
430
357,-
430
440
450
560
510
540
570
570
725
725
363,387,359,-
cm
vrstva betonu 4-5
Vrchní nášlapná
podlaha.
nebo montovaná
10 cm.
Tepelná izolace min.
deska 4-6 cm
Železobetonová
- Třída betonu C20/25.
cm.
15x15
oky
s
5
Ø
- Armovací síť obvykle
dle výběru
Tvarovky Iglú výška
čím vyšší tvarovka,
- Platí pravidlo, že
aná dutina kontakt
tím větší má provětráv
vzduch kolem ní může
a
zdí
u
obvodovo
s
také snadněji proudit.
5-10 cm (dle podloží).
Podkladový štěrk
vibrační deskou
- Frakce 8/16, hutněný
postupně po 2 cm.
Původní urovnan
409,417,433,451,503,548,-
e na objednání - nedržíme
skladem.
*
Uvedené informace
o skladbě platí pro
běžně zatěžované
podlahy obytných
ÁC
BEZPEČNOST PR
prostor, více informací
SO H6
SO H8
SO H10
SO H12
SO H14
SO H30
SO H60*


ITÍ
0,0290
7,7
15,5
17,8
25
20,5
27
57,8x57,8
60
55,4
2,500
0,0940
2,800
0,0970
110x110x225
120x120x240
420
430
430
80
440
80
363,387,359,-
510
80
540
80
570
75
409,417,433,-
570
80
451,-
725
76
503,-
725
* Zboží je pouze na
NÍ VPUSTI - BODO
POSTUP PRÁCE DVOR
SE SYSTÉMEMí zabraňuje
IGLÚ+ úniku
 Sifonové proveden

VÉ ODVODNĚNÍ
548,-
objednání - nedržíme
*
.
í
tradičním systémům
síly až o 80 % oproti
umožňuje docílit maximáln
že obloukov ý tvar
Zkrácení času pracovní
materiálů díky tomu,
betonu a inertních
Radikální snížení spotřeby
5
8
[mm]
 50
hloubka
E
hloubka
F
hmotnost
[mm]
[mm]
[kg]
55
25
2,5
65
20
4,1
70
30
7,5
60
40
10,5
115
45
25
 82
 95
 100
 120
[Kč
265,340,-
typ
vnější rozměr
A
350x350
SFG 40
515x515
400x400
ELITA 50
615x615
500x500
ELITA 60
450x450
550x550
725x770
640x640
SFG 70
[mm]
400x400
700x700
výška rámu
H

Zátěžová třída D400.
Protiskluzový povrch.

Možnost uzamykán
Pro středně těžký provoz.
třída C250
[mm]
75
51
51
67
51
82
hmotnost
[kg]
53

cena

typ
PLOCHÉ ČTVERCOV
CHARAKTERISTIKA

CH4 N 80.60
CH4 83.70 D
cena
[Kč bez DPH]
CH4 104.90 D
CH4 114.100 D
CH4 135.120 D
[mm]
400x400
500x500
600x600
700x700
800x800
900x900
1000x1000
1200x1200
[mm]
565x565
665x665
800x800
830x830
930x930
1040x1040
1140x1140
1350x1350
[mm]
HY 30
Poklop HYL
HY 40
[mm]
480x500
580x600
648x648
755x755
855x855
960x960
1055x1055
1260x1260
výška rámu
H
[mm]
100
100
100
75
100
100
100
100
hmotnost
poklop/rám
[kg]
53
65
95
133
197
280
360
395
cena
HY 50
HY 60
DPH]
335,[Kč4bez
HY 70
4 705,-
HY 80
6 230,8 390,-
HY 90
13 775,-
HY 100
17 455,24 610,-
220x210
320x310
420x410
515x480
580x620
710x675
815x775
915x875
vnější rozměr
A
výška rámu
H
[mm]
1000x1000
[kg]
35
9
35
500x500
600x600
700x700
800x800
900x900
hmotnost
[mm]
300x300
35
40
41
45
45
45
13
21
38
48
75
95
125
[mm]
740,1 245,2 065,2 810,-
5 730,7 385,-
6
2
výška rámu
H
[mm]
300
48
100
GR
cena
[Kč bez DPH]
31
100
500
hmotnost
[kg]
100
400
620
CHARAKTERISTIKA



[mm]
420
MODEL OPTIMA
65
Sklopné.
Polyethylenové těsnění.
Zamykání na dvojitou
elastickou západku.
typ
vnitřní rozměr
O
OPTIMA GR kulaté
3
3 075,-
vnitřní rozměr
O (světlost)
520
DELITA PL 60
545,-
[mm]
33 510,-
třída D400
DELITA PL 50
[Kč bez DPH]
4 020,-
72
É MŘÍŽE
vnější rozměr
DELITA PL 40
cena
[Kč bez DPH]
67
200
Závěs.
A
400x400
cena
[kg]
120
600
Uzamykání pružnými
žebry.
Úhel otevření mříže o
110 .
typ
vnitřní rozměr
O (světlost)
hmotnost
H
[mm]
600
700x700
SILNIČNÍ MŘÍŽE

výška rámu
[mm]
700x700
AQUAmax profil T
4 655,-
00
rozměr poklopu
C
vnitřní rozměr
O (světlost)
A
[mm]
AQUAmax profil A
3 840,-
typ
vnější rozměr
A
mm.
vnější rozměr
typ
2 730,-
h šroubů.
vnitřní rozměr
O
pružných žeber.
Nosnost mříže > 400
kN.
Ideální pro inspekční
šachty se vstupním
otvorem 600x600
2 015,-
Poklop CH4
CH4 93.80 D

výška rámu
H
37
51
USTI
Závěs mříže i poklopu.
Uzamykání mříže pomocí
1 275,-

í pomocí nerezovýc
HYL 50
CHARAKTERISTIKA
AQUAMAX
CHARAKTERISTIKA

[Kč bez DPH]
5
4 200,-
78
OBRUBNÍKOVÉ VP
Uchycení poklopu
v rámu je proveden
o přes klouzavý mechanis
Provedení zabraňuje
mus tak, že při zvedání
klapání poklopu.
poklopu nahrazuje
otvírání na panty.
Světlost od 200 do
900 mm.
CHARAKTERISTIKA
HYL 60
proti „klapání“.
Anti-rotační systém.
, stabilitu poklopu a zvukovou izolaci
uje
těsnění, které zajišt
 Polyetylenové
průměr poklopu
vnější rozměr
C
vnitřní rozměr
A
O
typ
[mm]
[mm]
[mm]
 650
 850
 600
PARG
51
677x697
712x732
2 750,-
46
43
612x632
NÝCH
PODLAH IGLÚ
496x505
2 095,-
33
42
25
577x597
1 395,-
21,5
42
[kg]
51
477x497
[Kč bez DPH]
[kg]
39
hmotnost
[mm]
cena
hmotnost
[mm]
výška rámu
H
[mm]
377x397
D4
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
ELITA
rozměr poklopu
C
průměr poklopu
C
514x534
396x405
60
až o 80 %HYC
oproti tradičním
SFG
420x463




414x434
296x305
HYC 40
ITÍ PROVĚ
HYC 50 TRÁVA
třída C250
[mm]
[mm]
MODEL PARG
VÝHODY PŘI POUŽ

vnitřní rozměr
O
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDACHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
B125
ČTVERCOVÉ POKL
OPY- MODEL HY
CHARAKTERISTIKA
ÁCE S IGLÚ
systémům
.
677x605
765,- Radikální snížení spotřeby betonu HYC 70
777x797
a inertních materiálů
díky696x705
tomu, že obloukov 812x832
1 580,- pevnosti při minimální tloušťce.
ý tvar umožňuje docílit
HYC 80
maximální
 Přizpůsob
ení nepravoúhlým
prostorům pomocí
přířezu prvků, bez
 Snadná pokládka
nutnosti podepřen
díky lehkosti a jednoduc
í.
hému spojování prvků.
 Rychlé řezání
a tvarování prvků
přímo na místě.
 Účinné provětrán
 Průchod rozvodů
í ve všech směrech.
pod podlahou ve všech
směrech.
 Dokonalé „dýchání“
L - CH4
 Odvádění
obvodové zdi. MODE
radonu z podloží stavby.
50
pružných západek.
v rámu pomocí dvou
s vyhláškou
Mříž je uzamčená
proto je v souladu
je menší než 20 cm,
Prostor mezi mřížkami
.
zdravotně postižené
o přístupnosti pro
50
LY, KRAJNICE
AUTOtakéMOBI
OSOBNÍnaleznete
na straně 6 a 7.
prostor, více informací
OPY - MODEL HYC
ČTVERCOVÉ POKL
540,-  Zkrácení času pracovní síly
CHARAKTERISTIKA

podlahy obytných
, specifickému tvaru,
tloušťkám
TIKA , rozměru prvků
a technikám zpracován CHARAKTERIS
í představuje IGLÚ
dokonalý
mm. Ani během
705výrobek.
betonu ani následně
lití
Světlost od 296 do
IGLÚ 
netrpí
nebezpečnou deformac poklopu.
klapání
í vyvolávanou nejen
váhou betonu, ale
 Provedení zabraňuje
též dynamick
ými účinky pracovníc
h operací, mezi které
patří zatížení čerstvým
vnější rozměr
betonem, tlaky při
vnitřní rozměr
hutnění a vibrování
A
či hmotnost osob a
směsi
cena
zatížení. IGLÚ zaručuje
typ
O (světlost)
bezpečnosť neexisten
a dodržení skutečné
[mm]
ci deformací
přesné spotřeby betonu.
[mm]
bez DPH]
MODEL - ELITA

běžně zatěžované
BEZPEČNOST PR
Díky kvalitě materiálu
průměr vpusti
C
o skladbě platí pro
OVIŠTĚ PRO
CHODNÍKY A PARK
PLOCH
C2
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
C2
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
Uvedené informace
skladem.
Tvarovky se pokládají
na rovný povrch (zhutněný
e.
zápachu z kanalizac štěrk nebo podklado
 Přes tvarovky
vý beton).
je vždy třeba položit
kombinovat
armovací
lze běžně
síť, která
následně roznese
způsobené pocházen  Spodní hrdlo
ím a nebo transport kusy trubek KG, přechodky bodové zatížení
em betonu.
s přechodovými
 Při rozvážení
betonu kolečkem po
dodat.
vrchní ploše
rovněž
tvarovek
vám můžeme
je nutno položit na
plochu dřevěné desky
pojížděnou
nebo prkna, při zalévání
vnitřní rozměr
čerpadlem rozměr
způsobem zabránit
vnější na beton je třeba vhodným
silnému rázu betonu
B
typ přímo na tvarovky.
A+A
 U tvarovek
s vyšší světlostí je
vhodné rozdělit zalévání
[mm]
[mm] na dvě fáze,
betonem
se zalijí nohy tvarovek
v první
a v druhé fázi se odlije
 105
celá plocha souvisle.
150x150
S 15
 145
200x200
S 20
 190
250x250
S 25
 250
300x300
S 30
 340
400x400
S 40
Vrchní nášlapná
vrstva betonu 4-5
cm
nebo montovaná
podlaha.
Tepelná izolace min.
10 cm.
Železobetonová
deska 4-6 cm
- Třída betonu C20/25.
- Armovací síť obvykle
Ø 5 s oky 15x15 cm.
Tvarovky Iglú výška
dle výběru
- Platí pravidlo, že
čím vyšší tvarovka,
tím větší má provětráv
aná dutina kontakt
s obvodovou zdí a
vzduch kolem ní může
také snadněji proudit.
Podkladový štěrk
5-10 cm (dle podloží).
- Frakce 8/16, hutněný
vibrační deskou
postupně po 2 cm.
Původní urovnan
á zemina.
VOZOVEK
Inženýrské sítě
357,-
560
80
120x120x242
120x120x255
293,299,337,351,354,-
450
100
110x110x260
110x110x250
280,-
576
576
420
80
80
KAMI IGLÚ
276,-
VPUSTI
VPUSTI, SILNIČNÍ
Nižší cena, která je
základem pro levnější
provedení základové
Výrazná úspora nákladů
desky.
při rekonstrukci vlhkých
domů.
 Kvalitní zpracován
í a spolehlivost.
 Doprava zdarma.
MŘÍŽE,
120
85
110x110x250
110x110x255
0,0639
0,0674
0,0695
500
80
AHY S TVAROV
Odvětrání
270,-
640
120
110x110x225
0,0580
1,700
1,800
1,900
500
150
110x110x220
110x110x220
cena
za 1 m 2
[Kč bez DPH]
[kg]
150
110x110x230
110x110x220
SKLADBA PODL
hmotnost
palety
150
110x110x220
110x110x220
0,0469
1,600
31,3
36,3
41,3
45,4
0,0390
0,0390
1,800
26,3
35
40
45
50
1,350
1,450
[m 2/paleta]
110x110x240
0,0310
0,0360
0,0380
plocha
[cm]
110x110x230
0,0330
1,300
1,325
LU
rozměr palety
110x110x230
0,0330
1,275
22,5
30
50x50
50x50
50x50
57,8x57,8
1,225
1,250
11,8
13,8
20


PODLAH IGLÚ
PROVĚTRÁVANÝCH
í tloušťce.
í.
nutnosti podepřen
pevnosti při minimáln
přířezu prvků, bez
prostorům pomocí
ení nepravoúhlým
 Přizpůsob
směrech.
hému spojování prvků.
pod podlahou ve všech
díky lehkosti a jednoduc
 Průchod rozvodů
 Snadná pokládka
přímo na místě.
radonu z podloží stavby.
a tvarování prvků
 Odvádění
 Rychlé řezání
í ve všech směrech.
 Účinné provětrán
obvodové zdi.
 Dokonalé „dýchání“
0,0022
1,200
PROČ IGLÚ+
E S IGLÚ
prvků
tloušťkám, rozměru
, specifickému tvaru,
Díky kvalitě materiálu
Ani během lití
dokonalý výrobek.
í představuje IGLÚ
ou nejen
a technikám zpracován
nou deformací vyvolávan
IGLÚ netrpí nebezpeč
betonu ani následně
h operací, mezi které
ými účinky pracovníc
dynamick
též
ale
směsi
váhou betonu,
hutnění a vibrování
betonem, tlaky při
ci deformací
patří zatížení čerstvým
bezpečnosť neexisten
zatížení. IGLÚ zaručuje
či hmotnost osob a
přesné spotřeby betonu.
a dodržení skutečné
VÝHODY PŘI POUŽ
0,0020
0,875
22
50x50
SO H35
SO H40
0,840
5,9
50x50
50x50
SO H45
3,9
0,0017
9,8
16
betonová
výplň
[m 3/m 2]
0,800
50x50
57,8x57,8
SO H50*
7.
2,2
18
ČÍHO MATERIÁ
hmotnost
1 ks
[kg]
[cm]
14
50x50
50x50
SO H27
á zemina.
straně 6 a
naleznete také na
50x50
SO H16
SO H18
SO H20
SO H22
SO H25
výška V1
pod obloukem
 600
třída D400
vnější rozměr
A
[mm]
 850
průměr poklopu
C
[mm]
 645
výška rámu
H
[mm]
100
hmotnost
[kg]
65
cena
[Kč bez DPH]
3 650,-
7
OBCHODNÍ PODMÍNKY
æZboží dodáváme na paletách zpoplatněných 200Kč/kus.
æNa objednávku uvádějte: fakturační údaje, místo a termín dodání, kontaktní osobu a tel. číslo.
æAktuální ceníky naleznete v katalozích umístěných na webu, změna cen vyhrazena.
KONTAKT
GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice
Tel./fax:
466 971 575
Mobil:
602 449 232
E-mail:
[email protected]
www.gabex.cz
Poklopy STEELDECK
PE odlučovač tuků GM1E
Poklopy typu PC s výškou rámu 23mm
Cena: 13 380 Kč bez DPH
Postup při instalaci zařízení
1. Zkontrolujte zda je podlaha stabilní a vodorovná.
2. Odstraňte ochranné prvky a uložte zařízení na podlahu.
3. Připojte potrubí ke vstupnímu a výstupnímu otvoru pomocí objímek.
4. Napojte odvětrací potrubí.
5. Napusťte odlučovač vodou.
Poklop – pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou ze slzičkového plechu.
Rám – polypropylen.
Poklop typu PC7CG3 je vybaven těsněním a zámkem.
Velmi dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou!
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
1,5 tuny
PC5AG
450x450
513x513
23
6,5
924,-
1,5 tuny
PC6AG
600x450
663x513
23
4,6
751,-
5 tun
PC2BG
300x300
356x356
23
3,5
610,-
5 tun
PC5BG
450x450
506x506
23
8
1 154,-
5 tun
PC6BG
600x450
656x506
23
8,5
1 194,-
5 tun
PC7BG
600x600
656x656
23
11
1 380,-
10 tun
PC7CG
600x600
656x656
23
12,5
1 615,-
10 tun
PC7CG3
600x600 s těsněním
656x656
23
11,5
2 201,-
* viz. přepočtová tabulka na straně 3
Uvedení do provozu
- Naplňte odlučovač tuku vodou, až po dno výtokového potrubí.
Mechanická odolnost
- PE odlučovač je odolný a snese přiměřeně hrubější zacházení.
Údržba a provoz
- U odlučovače tuků se sledují dva mezní stavy.
1) množství kalů v kalové jímce, které nesmí přesáhnout víc, jak 1/3 od dna zařízení.
2) vrstvu usazeného tuku, která nesmí být větší, než 10 cm.
- V pravidelných intervalech a v návaznosti na jeho zatěžování provozem, je zapotřebí uvedené sledovat.
Postup: Víko je opatřeno šrouby, které se povolí a odstraní. Pomocí vhodné nádoby se odebere usazená vrstva tuku.
Následně se ověří množství usazeného kalu (nesmí přesáhnout víc, jak 1/3 výšky ode dna). Prohlédněte interiér a případné
nečistoty odstraňte. Poté odlučovač doplňte čistou vodou a víko vraťte zpět na místo. Odlučovač je opatřen pryžovým těsněním,
proto doporučujeme utahovat šrouby do kříže, aby vzniklo pachotěsné spojení. Odebraný odpad ekologicky zlikvidujte.
Při práci používejte gumové rukavice a dodržujte obecná hygienická opatření. I v případě malého oděrku na kůži při práci,
toto místo pečlivě desinfikujte.
Poklopy typu SPC s výškou rámu 40 mm
Poklopy typu SPC jsou dodávány s polypropylenovým rámem, poklop je z profilovaného plechu.
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
5 tun
SPC2BG
300x300
356x356
40
6
865,-
5 tun
SPC6BG
600x450
674x524
40
10
1 713,-
5 tun
SPC7BG
600x600
674x674
40
12
2 028,-
* viz. přepočtová tabulka na straně 3
Poklopy typu C s kovovým rámem
Poklopy typu C jsou vybaveny kovovým rámem, poklop
je ze slzičkového plechu.
Příslušenství k typům C a CLKS - klíče CLKS 556.
Cena: 220 Kč bez DPH (cena za 2 ks).
Gabex KANSTOP - ucpávky kanalizačního potrubí
Produktová řada CAM
Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.
- Zajišťuje svislé nasazení, brání před zkroucením potrubí.
- Odolává vysokému zpětnému tlaku, umožňuje průtok ventilem 1/2“.
- Snadná instalace, bezpečné vyjmutí pomocí popruhu.
Materiály
- Vysoce odolný nylon vyztužený skelnými vlákny.
- Těsnění z EPDM třídy WC odpovídající normě EN 681-1.
Specifikace - řada CAM
typové číslo
Ø min - max
(mm)
přípustný tlak
(bar)
cena Kč
(bez DPH)
typové číslo
Ø min - max
(mm)
přípustný tlak
(bar)
cena Kč
(bez DPH)
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
CAM 090
90 - 97
0,5
729,-
CAM 130
125 - 132
0,5
878,-
CAM 100
96 - 103
0,5
735,-
CAM 145
144 - 149
0,3
843,-
5 tun
C7BG
600x600
674x674
40
27
4 775,-
CAM 105
102 - 107
0,5
769,-
CAM 150
147 - 153
0,3
852,-
5 tun
C11BG
900x600
974x674
40
36
7 116,-
CAM 120
116 - 123
0,5
859,-
CAM 160
157 - 162
0,3
912,-
* viz. přepočtová tabulka na straně 3
2
7
Rohožka
Poklopy pro zadláždění typ CLKS
rohožka s mřížovým roštem
z pozinkované oceli
hmotnost
(kg)
objednávkové
číslo
cena bez DPH
(Kč/ks)
60x40 cm
26
SW60400802
1 853,-
75x50 cm
28
SW75500803
2 803,-
rohožka s pozinkovaným
roštem z tahokovu
hmotnost
(kg)
objednávkové
číslo
cena bez DPH
(Kč/ks)
75x50 cm
18,2
SW75500801
2 613,-
Poklopy typu CLKS jsou určeny pro zadláždění a jsou vybaveny
polyetylenovým rámem nebo kovovým rámem.
* Rošt uložen v rámu.
Dvorní vpusť
dvorní vpusť
hmotnost
(kg)
výška
(cm)
objednávkové číslo
cena bez DPH
(Kč/ks)
27x27 cm
16
36,7
SG25251711
3 160,-
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
10 tun
CLKS 450SR/465L
Ø 450
580x580x55
46
9
2 851,-
10 tun
CLKS 790R/46
600x450
740x590x55
46
13
1 950,-
10 tun
CLKS 4505R
Ø 450
580x580x93
80
11
2 210,-
10 tun
CLKS 790R
600x450
740x590x98
80
13
2 290,-
10 tun
CLKS 791R
600x600
696x696x98
80
19
3 051,-
* Přepočtová tabulka hmotnosti zatíženého vozidla uvedeného v tomto prospektu
Dvorní vpusť
Kalový koš z pozinkované oceli
Dvorní vpusť
Dvorní polymerbetonová vpusť je určena pro bodové odvodnění zpevněných ploch. Zatížení odpovídá třídě B125.
Aby se zabránilo ucpávání kanalizačního potrubí nebo vsakovacích systémů je vpusť standardně vybavena kalovým košem
s pozinkované oceli.
třída
A
hmotnost
kolová zátěž
označení
zatíženého
vozidla (pomalu
podle
vozidla (pomalu
jedoucího)
EN 124
jedoucího)
A15
AA
výpočet zatížení
(statické zatížení
+ přetížení
+ dynamické efekty)
bezpečnostní
faktor (vypočtené
zatížení+bezpeč.
koeficient)
chodníky
0,5 tuny (5 kN)
5x1x1=5 kN
(min. nosnost 5 kN)
5x1,6=8 kN
5 tun
1,5 tuny (15 kN)
15x1,1x1,15=19 kN
19x1,6=31 kN
příklady
použití
plochy výhradně určené pro
chodce a cyklisty
plochy dostupné pouze pro
soukromá osobní vozidla
neprůjezdné areály,
AAA
7,5 a 10 tun
2,5 tuny (25 kN)
25x1,1x1,15=32 kN
32x1,6=52 kN
kde zatížení nepřesáhne uvedené
hodnoty (příjezdové cesty, servisní
komunikace a stezky pro pěší)
B
6
B125
17, 20, 25 a 38
tun
chodníky a příjezdové komunikace,
5 tun (50 kN)
50x1,1x1,15=63,25 kN
63,25x1,6=101 kN
kde se pomalu pohybují a nebo
parkují osobní a dodávková vozidla
3
Odvodňovací žlaby
Plastové poklopy pro kontrolní šachty
Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty o průměrech 220 - 300 mm a 450 mm. Čtvercový nebo kruhový poklop,
který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě, je odolný vůči korozi a může se na šachtě
otočit do libovolné pozice.
Hlavní přednosti poklopů STEELDECK
- Rychlá a snadná instalace poklopového systému.
- Vysoká variabilita - vyhovují všem běžným typům kontrolních šachet.
- Poklopy jsou vysoce odolné proti přírodním vlivům a jsou bezúdržbové.
- Některé poklopy jsou vybaveny čtyřmi zámky.
- Čtvercové a obdélníkové poklopy lze dokonale zadláždit.
Polyetylenový poklop s rámem
GABEX - Light
- Odvodňovací žlab z polypropylenu.
- Tradiční lamelový rošt z pozinkované oceli.
- Možnost napojení na svislý odtok, systémové příslušenství.
- Vzájemné napojení žlabů na perodrážku.
- Jednoduchá manipulace při převozu i zabudování.
popis
LIGHT 100
B=100 D=120
L
{mb)
H
(mm)
svislý odtok
hmotnost
(kg)
objednávkové
číslo
Žlab s pozinkovaným roštem
žlab 1,0m
1
80
Ø 100
2,5
SL10081100
příslušenství
Čelní deska - počátek nebo konec žlabu
Poklop CLKS 452
Poklop CLKS 456
Poklop CLKS 300
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
3,5 tuny
CLKS 300
Ø 220-300
440x440
37
3,5
775,-
3,5 tuny
CLKS 452
Ø 450
Ø 520
50
4,4
890,-
3,5 tuny
CLKS 456
Ø 436
528x528
85
7,0
1 578,-
hmotnost
(kg)
objednávkové číslo
80
0,1
AE10001000
359,cena Kč
(bez DPH)
45,-
Gabex - Self
- Žlab z polymerbetonu, hladký povrch podporující samočistící efekt,
vysoká pevnost a snížená hmotnost.
- Nenasákavý, mrazuvzdorný, odolný vůči benzínu
a horkému asfaltu.
- Možnost napojení na svislý odtok nebo odtokovou vpusť,
systémové příslušenství.
- Vzájemné napojení žlabů na perodrážku. Navíc lze žlaby
slepit epoxidovým lepidlem.
- Rošt z tvárné litiny s aretací, třída B125.
popis
Polyetylenový poklop s rámem k zadláždění
H
(mm)
cena Kč/ks
(bez DPH)
Žlab Self s litinovým roštem
SELF 100
B=100 D=125
L
(mb)
H
(mm)
svislý odtok
objednávkové
číslo
cena Kč/ks
(bez DPH)
žlab 1,0 m
1
100
Ø 110
SE101013245
1025,-
Čelní deska
Poklop CD 300SR
Ukázky aplikace zadlážděného poklopu CD300 SR v praxi.
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
10 tun
CD 300SR
Ø 220-300
440x440
80
4
2 118,-
* viz přepočtová tabulka na straně 3
4
typ
H
(mm)
hmotnost
(kg)
odtok
objednávkové
číslo
cena Kč/ks
(bez DPH)
Uzavřená
90
0,6
-
AE10072000
84,-
S hrdlem
90
0,8
Ø 110
AE10082000
151,-
typ
odtok
pro žlab
objednávkové
číslo
cena Kč/ks
(bez DPH)
Zápachový uzávěr, sítko a hrdlo
Ø 110
B=100
AS10400000
165,-
Odtoková sada
Uzavřená
S hrdlem
5
Odvodňovací žlaby
Plastové poklopy pro kontrolní šachty
Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty o průměrech 220 - 300 mm a 450 mm. Čtvercový nebo kruhový poklop,
který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě, je odolný vůči korozi a může se na šachtě
otočit do libovolné pozice.
Hlavní přednosti poklopů STEELDECK
- Rychlá a snadná instalace poklopového systému.
- Vysoká variabilita - vyhovují všem běžným typům kontrolních šachet.
- Poklopy jsou vysoce odolné proti přírodním vlivům a jsou bezúdržbové.
- Některé poklopy jsou vybaveny čtyřmi zámky.
- Čtvercové a obdélníkové poklopy lze dokonale zadláždit.
Polyetylenový poklop s rámem
GABEX - Light
- Odvodňovací žlab z polypropylenu.
- Tradiční lamelový rošt z pozinkované oceli.
- Možnost napojení na svislý odtok, systémové příslušenství.
- Vzájemné napojení žlabů na perodrážku.
- Jednoduchá manipulace při převozu i zabudování.
popis
LIGHT 100
B=100 D=120
L
{mb)
H
(mm)
svislý odtok
hmotnost
(kg)
objednávkové
číslo
Žlab s pozinkovaným roštem
žlab 1,0m
1
80
Ø 100
2,5
SL10081100
příslušenství
Čelní deska - počátek nebo konec žlabu
Poklop CLKS 452
Poklop CLKS 456
Poklop CLKS 300
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
3,5 tuny
CLKS 300
Ø 220-300
440x440
37
3,5
775,-
3,5 tuny
CLKS 452
Ø 450
Ø 520
50
4,4
890,-
3,5 tuny
CLKS 456
Ø 436
528x528
85
7,0
1 578,-
hmotnost
(kg)
objednávkové číslo
80
0,1
AE10001000
359,cena Kč
(bez DPH)
45,-
Gabex - Self
- Žlab z polymerbetonu, hladký povrch podporující samočistící efekt,
vysoká pevnost a snížená hmotnost.
- Nenasákavý, mrazuvzdorný, odolný vůči benzínu
a horkému asfaltu.
- Možnost napojení na svislý odtok nebo odtokovou vpusť,
systémové příslušenství.
- Vzájemné napojení žlabů na perodrážku. Navíc lze žlaby
slepit epoxidovým lepidlem.
- Rošt z tvárné litiny s aretací, třída B125.
popis
Polyetylenový poklop s rámem k zadláždění
H
(mm)
cena Kč/ks
(bez DPH)
Žlab Self s litinovým roštem
SELF 100
B=100 D=125
L
(mb)
H
(mm)
svislý odtok
objednávkové
číslo
cena Kč/ks
(bez DPH)
žlab 1,0 m
1
100
Ø 110
SE101013245
1025,-
Čelní deska
Poklop CD 300SR
Ukázky aplikace zadlážděného poklopu CD300 SR v praxi.
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
10 tun
CD 300SR
Ø 220-300
440x440
80
4
2 118,-
* viz přepočtová tabulka na straně 3
4
typ
H
(mm)
hmotnost
(kg)
odtok
objednávkové
číslo
cena Kč/ks
(bez DPH)
Uzavřená
90
0,6
-
AE10072000
84,-
S hrdlem
90
0,8
Ø 110
AE10082000
151,-
typ
odtok
pro žlab
objednávkové
číslo
cena Kč/ks
(bez DPH)
Zápachový uzávěr, sítko a hrdlo
Ø 110
B=100
AS10400000
165,-
Odtoková sada
Uzavřená
S hrdlem
5
Rohožka
Poklopy pro zadláždění typ CLKS
rohožka s mřížovým roštem
z pozinkované oceli
hmotnost
(kg)
objednávkové
číslo
cena bez DPH
(Kč/ks)
60x40 cm
26
SW60400802
1 853,-
75x50 cm
28
SW75500803
2 803,-
rohožka s pozinkovaným
roštem z tahokovu
hmotnost
(kg)
objednávkové
číslo
cena bez DPH
(Kč/ks)
75x50 cm
18,2
SW75500801
2 613,-
Poklopy typu CLKS jsou určeny pro zadláždění a jsou vybaveny
polyetylenovým rámem nebo kovovým rámem.
* Rošt uložen v rámu.
Dvorní vpusť
dvorní vpusť
hmotnost
(kg)
výška
(cm)
objednávkové číslo
cena bez DPH
(Kč/ks)
27x27 cm
16
36,7
SG25251711
3 160,-
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
10 tun
CLKS 450SR/465L
Ø 450
580x580x55
46
9
2 851,-
10 tun
CLKS 790R/46
600x450
740x590x55
46
13
1 950,-
10 tun
CLKS 4505R
Ø 450
580x580x93
80
11
2 210,-
10 tun
CLKS 790R
600x450
740x590x98
80
13
2 290,-
10 tun
CLKS 791R
600x600
696x696x98
80
19
3 051,-
* Přepočtová tabulka hmotnosti zatíženého vozidla uvedeného v tomto prospektu
Dvorní vpusť
Kalový koš z pozinkované oceli
Dvorní vpusť
Dvorní polymerbetonová vpusť je určena pro bodové odvodnění zpevněných ploch. Zatížení odpovídá třídě B125.
Aby se zabránilo ucpávání kanalizačního potrubí nebo vsakovacích systémů je vpusť standardně vybavena kalovým košem
s pozinkované oceli.
třída
A
hmotnost
kolová zátěž
označení
zatíženého
vozidla (pomalu
podle
vozidla (pomalu
jedoucího)
EN 124
jedoucího)
A15
AA
výpočet zatížení
(statické zatížení
+ přetížení
+ dynamické efekty)
bezpečnostní
faktor (vypočtené
zatížení+bezpeč.
koeficient)
chodníky
0,5 tuny (5 kN)
5x1x1=5 kN
(min. nosnost 5 kN)
5x1,6=8 kN
5 tun
1,5 tuny (15 kN)
15x1,1x1,15=19 kN
19x1,6=31 kN
příklady
použití
plochy výhradně určené pro
chodce a cyklisty
plochy dostupné pouze pro
soukromá osobní vozidla
neprůjezdné areály,
AAA
7,5 a 10 tun
2,5 tuny (25 kN)
25x1,1x1,15=32 kN
32x1,6=52 kN
kde zatížení nepřesáhne uvedené
hodnoty (příjezdové cesty, servisní
komunikace a stezky pro pěší)
B
6
B125
17, 20, 25 a 38
tun
chodníky a příjezdové komunikace,
5 tun (50 kN)
50x1,1x1,15=63,25 kN
63,25x1,6=101 kN
kde se pomalu pohybují a nebo
parkují osobní a dodávková vozidla
3
Poklopy STEELDECK
PE odlučovač tuků GM1E
Poklopy typu PC s výškou rámu 23mm
Cena: 13 380 Kč bez DPH
Postup při instalaci zařízení
1. Zkontrolujte zda je podlaha stabilní a vodorovná.
2. Odstraňte ochranné prvky a uložte zařízení na podlahu.
3. Připojte potrubí ke vstupnímu a výstupnímu otvoru pomocí objímek.
4. Napojte odvětrací potrubí.
5. Napusťte odlučovač vodou.
Poklop – pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou ze slzičkového plechu.
Rám – polypropylen.
Poklop typu PC7CG3 je vybaven těsněním a zámkem.
Velmi dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou!
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
1,5 tuny
PC5AG
450x450
513x513
23
6,5
924,-
1,5 tuny
PC6AG
600x450
663x513
23
4,6
751,-
5 tun
PC2BG
300x300
356x356
23
3,5
610,-
5 tun
PC5BG
450x450
506x506
23
8
1 154,-
5 tun
PC6BG
600x450
656x506
23
8,5
1 194,-
5 tun
PC7BG
600x600
656x656
23
11
1 380,-
10 tun
PC7CG
600x600
656x656
23
12,5
1 615,-
10 tun
PC7CG3
600x600 s těsněním
656x656
23
11,5
2 201,-
* viz. přepočtová tabulka na straně 3
Uvedení do provozu
- Naplňte odlučovač tuku vodou, až po dno výtokového potrubí.
Mechanická odolnost
- PE odlučovač je odolný a snese přiměřeně hrubější zacházení.
Údržba a provoz
- U odlučovače tuků se sledují dva mezní stavy.
1) množství kalů v kalové jímce, které nesmí přesáhnout víc, jak 1/3 od dna zařízení.
2) vrstvu usazeného tuku, která nesmí být větší, než 10 cm.
- V pravidelných intervalech a v návaznosti na jeho zatěžování provozem, je zapotřebí uvedené sledovat.
Postup: Víko je opatřeno šrouby, které se povolí a odstraní. Pomocí vhodné nádoby se odebere usazená vrstva tuku.
Následně se ověří množství usazeného kalu (nesmí přesáhnout víc, jak 1/3 výšky ode dna). Prohlédněte interiér a případné
nečistoty odstraňte. Poté odlučovač doplňte čistou vodou a víko vraťte zpět na místo. Odlučovač je opatřen pryžovým těsněním,
proto doporučujeme utahovat šrouby do kříže, aby vzniklo pachotěsné spojení. Odebraný odpad ekologicky zlikvidujte.
Při práci používejte gumové rukavice a dodržujte obecná hygienická opatření. I v případě malého oděrku na kůži při práci,
toto místo pečlivě desinfikujte.
Poklopy typu SPC s výškou rámu 40 mm
Poklopy typu SPC jsou dodávány s polypropylenovým rámem, poklop je z profilovaného plechu.
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
5 tun
SPC2BG
300x300
356x356
40
6
865,-
5 tun
SPC6BG
600x450
674x524
40
10
1 713,-
5 tun
SPC7BG
600x600
674x674
40
12
2 028,-
* viz. přepočtová tabulka na straně 3
Poklopy typu C s kovovým rámem
Poklopy typu C jsou vybaveny kovovým rámem, poklop
je ze slzičkového plechu.
Příslušenství k typům C a CLKS - klíče CLKS 556.
Cena: 220 Kč bez DPH (cena za 2 ks).
Gabex KANSTOP - ucpávky kanalizačního potrubí
Produktová řada CAM
Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.
- Zajišťuje svislé nasazení, brání před zkroucením potrubí.
- Odolává vysokému zpětnému tlaku, umožňuje průtok ventilem 1/2“.
- Snadná instalace, bezpečné vyjmutí pomocí popruhu.
Materiály
- Vysoce odolný nylon vyztužený skelnými vlákny.
- Těsnění z EPDM třídy WC odpovídající normě EN 681-1.
Specifikace - řada CAM
typové číslo
Ø min - max
(mm)
přípustný tlak
(bar)
cena Kč
(bez DPH)
typové číslo
Ø min - max
(mm)
přípustný tlak
(bar)
cena Kč
(bez DPH)
hmotnost
zatíženého
vozidla *
typové
označení
vnitřní rozměr
(světlost) (mm)
vnější rozměr
(mm)
výška rámu
(mm)
hmotnost
(kg)
cena Kč
(bez DPH)
CAM 090
90 - 97
0,5
729,-
CAM 130
125 - 132
0,5
878,-
CAM 100
96 - 103
0,5
735,-
CAM 145
144 - 149
0,3
843,-
5 tun
C7BG
600x600
674x674
40
27
4 775,-
CAM 105
102 - 107
0,5
769,-
CAM 150
147 - 153
0,3
852,-
5 tun
C11BG
900x600
974x674
40
36
7 116,-
CAM 120
116 - 123
0,5
859,-
CAM 160
157 - 162
0,3
912,-
* viz. přepočtová tabulka na straně 3
2
7
Naše další produkty
KOMPOTECH
TŘÍDA
PY
ŠACHTOVÉ POKLO
HYDRANTY
TŘÍDA
NÍ ŠACHTA
ELEKTROINSTALAČ
TŘÍDA
A15
B125
HERMELOCK PO
D400
HERMELOCK CHARAKTERISTIKA POKLOPŮ KOMPOTECH
TŘÍDA
D400
C250
B125
KRUHOVÉ POKLO
typ
* U zátěžové třídy
TECHNICKÉ PARAM
typ
ETRY
770
600
[ks]
13,5
40
780
počet šroubů
[kg]
40
770
600
A a B lze těsnění dokoupit,
[mm]
2
21
90
2
53
cena 210 Kč bez DPH.
2
[Kč bez DPH]
1 392,-
zatížení
vnitřní rozměr
(světlost)
[mm]
600x600
600x900
vnější rozměr
[mm]
770x770
770x1070
celková
hmotnost
výška rámu
[mm]
počet šroubů
[kg]
100
65
100
90
[ks]
4
10
PŘÍSLUŠENSTVÍ
cena
355,495,-
18 410,-
495,-
ŘADA EASY
POKLOPY PRO

ho skleněnými vlákny.
z polyuretanu vyztužené
HERMELOCK jsou vyrobeny
Šachtové poklopy
a vysokou pevností.
nízkou hmotností
Poklopy se vyznačují
bez potřeby údržby.
na dlouhá životnost
PŘÍSLU
garantováŠENST
VÍ
Nekorodují, tím je
o
až 300 C.
ním rámem z HDPE.
při pokládce teplotě
Těsněnís kompozit
Poklopy jsou dodávány
asfaltových, kde odolá
včetně
zvlášť.
ploch
typů
osadit do všech
(těsnění je nutné objednat
 Rám je možné Poklopy mají integrova
pro plyny a kapaliny
né těsnění
s výjimkou typů v
jsou hermeticky uzavřeny
těsněním
zátěžové třídě A a
louhů.
 Těsnění slouží
 Poklopy s
B (zde látek, 10% kyselin a
pouze
zlodějů.
proti klapání a zápachu,
m zájmu
působení ropnýchmožno dokoupit).
kroměodolávají
dobře
typu
 předměte
velmi
Typ KOM 609D je vodotěsný
KOM
 Poklopy nejsou
609D - poklopy nejsou
řských provozů,
vodotěsné.
do chemických a potraviná .
 Jsou vhodnéUzamyká
ní





 Všechny ITÍ
MOŽNOSTI POUŽtypy jsou uzamykatelné prostředn
bazénynerezovýc
studny,ictvím
nádvoří,
h šroubů.
rodinné domy, garáže,
ce, ČOV.
stanice, firemní komunika
budov, vodoměrné,
benzinové čerpací
objekty, sklepní prostory
, koupaliště, sportovní
chodníky, parkoviště
signalizace.
šachty, šachty dopravní
kanalizační a kabelové
Multifunkční sada
HE VK8
Sada klíčů
Čtyřhranný zvedací
HE vytahovák Profi
700x700
EASY 80
áme. AD 40
rozměrech nedodáv
AD 45
je cca 2 měsíce.
5
AD 81
TŘÍDA
10
GA
GAP
Aludeck
AD NOSNOS
100
800x800
800x1000
(světlost)
[mm]
AD 12090
600x600
TANK D 600 *
TANK D 609 *
600x900
700x700
TANK D 700 *
TANK D 800 *
800x800
900x900
TANK D 900 *
TANK D 1000 *
1,5
1,5
1015x1015
1000x1000
1115x1115
PYvnější rozměr
celková výška
1200x600
967x1054
1127x954
Proveden
1227x1054
1327x1154
50
50
50
[kg]
195
247
50
50
205
Nosnost:
Materiál:
1027x854
75
75
75
3 270,3 490,-
10,5
50
4 065,-
11,5
50
4 265,-
12,5
50
4 465,-
10,6
50
75
3 185,-
7,0
8,9
3 970,-
11,5
50
hmotnost
celková
75
[mm]
1315x715
200
1315x1015
200
[mm]
1200x900
967x754
1000x1000
75
75
75
3 130,-
7,0
50
50
75
3 030,-
6,4
50
75
865x865
915x915
915x1115
900x900
3
DVOUDÍLNÉ POKLO
vnitřní rozměr
AD 12060
typ
snadné otevírání.
3
3
3
75
75
2 525,-
5,8
50
50
75
cena
[Kč bez DPH]
4,6
50
75
75
4 170,-
12,4
4 465,-
14,3
cena
4 935,-
14,0
4 935,-
[Kč bez DPH]15,6
cena na vyžádání
Plynová vzpěra pro
ožární provedení
Poklopy EASY FR jsou
poklopu EASY FR
doplněny protipožá
rní deskou, jejíž síla
Dodávka obsahuje
odpovídá požadova
: protipožární poklop
né požární odolnosti
EASY FR s protipožá
(kvůli transportu).
.
rní deskou, plynové
vzpěry a uchycení
vzpěr připravené k
TERMOIZOLAČNÍ JSOU
montáži na místě stavby
ŽDĚNÍPROVEDENÍ: Protipožární desku je h prostranstvích v historických centrech měst.
možné na objednávk
POKLOPY PRO ZADLÁ
u nahradit polystyren
interiérech a na venkovníc
v
plochy
starobylé
em.
moderní i typ
(neplatí pro typ GA).
vnitřní
k sobě rozměr
 Estetické - doplňují
typ GA).
jsou sešroubovány
rám
a
pojistka (neplatí pro
poklop
(světlost)
venkovní rozměr
a jako protizápachová
 Uzamykatelné
rní dle přiložené tabulky.
zatékání vody do šachty výška
hmotnost
poklopy jsou protipožá
[mm]
jako zábrana proti
 Protipožární nosnost
poklopech
v
slouží
[mm]
- těsnění
é EASY
cena
FR 60
[mm]
 Vodotěsné a plynotěsn
600x600
[kg]
2
sítě,
[kg/m
700x700
EASY FR 69
]
[Kč bez DPH]
95 jsou v šachtách uloženy technické
600x900
kterými
35
700x1000
čistoty ploch, pod
2 500
stylové
í
CHARAKTERISTIKA
95
zachován
10 700,h designérů na
48
1 500
í splňují nároky moderníc
ok.
11 790,Poklopy pro zadlážděn
e.
k našroubování zvedacích
odpadní kanalizac
závitové sloupce určené
elektroinstalace nebo
a v rozích viditelné
plochy
é
pohledov
Poklopy mají tenké
40t T
50
EM
75
ANIZM
615x615
5
snadno otevírat
o mechanizmu
600x600
Poklop je možno
Konstrukce otevíracíh
AD 68pro obsluhu.
komfortu
3
garantovat nízký 715x715
nejvyššího možného
konstrukce víka umožňuje600x800
zvedání a zajištění
AD
Žebrová
715x915
šachet
3
např. v kolektorech. 69
při překrytí
zejména
600x900
zvenčí i zevnitř šachty,
AD 61což lze využít
i bodovém zatížení,
osy zvedání břemene. 715x1015
3 k vychýlení 600x1000
průhyb při plném plošném
na poklop nedojde
rním provedení.715x1115
h. Najetím kol VZVAD 70
v protipožá
3
700x700
ku zajistíme výrobu
ve skladovacích prostorác
Kotvení pro zajištění
AD 75
815x815
stability
a plynotěsné, na objednáv
3
pro snadné zabudování.rámu
750x750
Poklopy jsou vodotěsné
D400
V rámu poklopu je
otvor
na vodu, která do rámu pro nasazení odtokové hadice
nateče. Používá se
zejména
v případě venkovní
instalace.
Protip
75
515x515
5
s
60
je navržena
poklopu AD
AD 80
85,-
400x400
450x450
M MECH
AD 46
565x565
VÝM A PRUŽINOVÝ
POKLOP S5 PLYNO 400x600
AD 50
515x715
5
SAMOOTEVÍRACÍ
snadného
ohledem na možnost500x500
AD 90
DĚNÍ
3t a 5t
900x900 AD 30
TANK B 90 *
Poklopy v jiných
9 900,-
Y PRO ZADLÁŽ
DOPRAVA ZDARMA cena
OD 5 KS
celková hmotnost
DODÁNÍ DO 24
celková výška
HODIN
vnější rozměr
[Kč bez DPH]
[kg]
vnitřní rozměr [mm]
nosnost
cena na vyžádání
[mm]
vnější rozměr 183 venkovní
(světlost)
vnitřní
150
celková hmotnost
[t]
výška rámu
[mm]
1227x1054
výška rámu
(bez výplně)
[mm]
[mm]
5
[mm]
300x300
[mm]
415x415
ku. Doba výroby
10 *080,Zboží na objednáv
VELMI SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ
250,-
5
TŘÍDATOROVÉ POKLOPY
NOSNOST
ÚNIKOVÉ A KOLEK
A30
[mm]
9 900,-
1 500
1 500
POUŽITÍ
4 770,-
8 370,-
2 500
44
38
 Interiérov ý poklop.
 Šachty v suterénní
ch prostorách budov.
 Inspekční šachty
technologií s častým
otevíráním.
 Šachty pro nouzovou
obsluhu, šachty technolog
ie bazénů.
[Kč bez DPH]
12,5t
vnitřní rozměr
typ
(světlost)
typ
[Kč bez DPH]
2 500
34
45
45
cena
[kg/m 2]
25
45
900x900
700x1000
TŘÍDA
nosnost
[kg]
45
800x800
800x800
600x900
TECHNICKÝ POPIS
Čtryřhranný zvedací
mechanizmus Profi
klíčů
700x700
NOSNOST
B125
celková
hmotnost
TŘÍDĚ
NEJLEPŠÍ VE SVÉ
NK D400
TANK B125, TA
ALUDECK - POK
LOP
HO PLECHU
É POKLOPY
celková
výška rámu
[mm]
[mm]
600x600
EASY 69
HE 400(L) až HE 700(L),
HE 770B, HE 400BC.
HE 9060 a ke všem
typům pro zatížení
D400.
HE 880 RCT.
mechanismus
3
EASY 60
VÉ A KOLEKTOROV
vnější rozměr
[mm]
POKLOPY ZE SLZIČ
KOVÉ
DOPRAVA ZDARMA
OD 5 KS
DODÁNÍ DO 24
HODIN
 Poklop ze slzičkovéh
o pozinkovaného plechu
s mělkým profilem
 Má těsnění, které
rámu pro snadné zabudová
předejde klapání plechu
ní do podlahové konstrukc
o plech.
 Poklopy mají
boční skryté panty
e.
(nezasahují do pochůzné
 Plynová vzpěra
plochy a nezanáše
usnadňuje zvedání
jí se prachem).
a poklopy jsou vhodné
 Jednoduchý zámek
pro časté otevírání.
snižuje časovou náročnost
při otevírání.
cena
Multifunkční
vnitřní rozměr
(světlost)
B125
zvlášť
k typu poklopu
HE VK6
typ TŘÍDA
EASY 70
Těsnění je nutné objednat
Multifunkční klíč slouží
na jedné straně jako
nástrčkov ý klíč k odemykán
zámku a na straně
druhé jako hák k uchopení.
í
Sada klíčů se skládá
ze dvou vytahovák
ů s oky a jednoho nástrčkov
klíče k odemykání.
ého
HE vytahovák Profi
lze objednat pro snadné
vytahování poklopu
HE-880 RCT.
typ klíče
popis
ZADLÁŽDĚNÍ
ÚNIKO
1,5t - 2,5t
TŘÍDA
AA30
KLÍČE

SAMOOTEVÍRACÍ
NOSNOST
HERMELOCK
Speciální neopreno
vé těsnění zaručuje
hermetické uzavření
 Zajišťuje dokonalou
šachty proti plynům
plynotěsnost, pachotěsn
a kapalinám do 10
kPa.
ost a vodotěsnost.
 Zabraňuje
úniku nebo nežádouc
ímu vniknutí nebezpeč
ných látek.
Aplikace
Těsnění je potřeba
uchopit palci přiloženým
i na nejdelší stranu
drážku víka poklopu.
klínového profilu a
Po dotáhnutí zámku
poté jej nasadit na
poklopu je těsnění
vnitřní
plně funkční.
* Ceny těsnění jsou
uvedeny u každého
typu zvlášť.
5 823,11 066.-

V průmyslu
12
Další použití
[Kč bez DPH]
14 270,17 490,-
49
ELOCK
K POKLOPŮM
TĚSNĚNÍ
[Kč bez DPH]
CHARAKTERISTIKA
Pro soukromníky
POKLOPŮ HERM
cena těsnění
[Kč bez DPH]
40
48
120
st poklopu.
cena za poklop a rám
[kg]
120
120
880x880
Výhodou poklopů
Hermelock je zejména
jejich chemická odolnost,
(v zátěžové třídě D400).
nízká hmotnost a zároveň
Poklopy je díky tomu
vysoká pevnost, která
možné použít i na
(např. u benzinový
kanalizační a kabelové
zaručuje odolání zátěži
ch čerpacích stanic),
šachty v komunika
až 40-ti tun
které jsou přístupné
cích, nádrže s minerální
pro všechny druhy
silničních vozidel.
mi látkami a oleji
4 408,-
PY
[EN124]
z HDPE
poklop
600 Da rám
polyuretanovýKOM
Materiál
s těsněním
D
třída B125 až D400
Nosnost
KOM 609dle
D tabulky
standardní rozměry
s vodotěsným těsněním elné poklopy
D
Rozměry
é, uzamykat
vodotěsné a plynotěsn
Provedení
klíče
těsnění,
Příslušenství
do 24 hodin
Dodání
plynotěsnost a vodotěsno
VÝHODY POUŽITÍ
[mm]
 880
 700
celková
hmotnost
výška rámu
[mm]
 770
 700
* Použití těsnění zaručuje
2 158,-
vnější rozměr
[mm]
 600
HE - 880 RK
HE - 880 RCT
cena
770 DRK
vnitřní rozměr
(světlost)
HE - 770 DRK
celková
hmotnost
výška rámu
[mm]
600
D
HRANATÉ POKLO
vnější rozměr
[mm]
B
KOM 600R D
s těsněním
SE ČTVERCOVÝM RÁMEM
880 RK
typ
vnitřní rozměr
(světlost)
A
KLOPY
40t
S KRUHOVÝM RÁMEM
PY
zatížení
[EN124]
KOM 600R A*
KOM 600R B*
NOSNOS T
D400
TŘÍDA
Poklopy Kompotec
TŘÍDA h jsou vyrobeny z kompozit
ních materiálu, které
snadno udržovatelé
jsou díky svým vlastnoste
a odolné i vůči agresivním
m
u prostředí.
Snáší také velké rozdíly
teplot od -50°C do
280°C a jelikož použité
zájmu zlodějů nachází
materiály nejsou ani
široké uplatnění například
předmětem
pro
 Zakrytí inspekční
ch šachet.
 Telekomunikační
 Parkoviště
šachty.
.
 Silnice.
 Pěší zóny a
další.
TŘÍDA
5 330,-
19,5
12 330,-
23,0
13 680,-
3 nebo200
5 tun, při vyplnění
235 kvality
betonem
C-30/37 o síle 5 cm
200rám
hliníkový
a poklop
275
í: s těsněním
200
325
200
Tenkostěnný Al profil pro lepší vzhled.
áme.
Celoplošně svařovaná
rozměrech nedodáv
Poklopy v jiných
hliníková konstrukce.
je cca 2 měsíce.
Doba výroby
TECHN
ku.
ICKÝ
POPISsystém na pomoc při otevírání.
* Zboží na objednáv
zvedací
Rám
mají unikátní
a poklop
40 tun
jsou vyrobeny z hliníkovýc
Poklopy na zatížení
h profilů, které
Rám
má na vnější straně
jsou po celé délce
ný plech.
nebo na průchozí
spoje svařované.
otevírání
Materiál: pozinkova
prvky
frekvencí
do betonu. Armovací
častou kotvicí
s
ke
šachty
konstrukc
na
i víka a těsnění je z
mechanizmus sít‘ je pomocí příchytek připevněn
zvedací
Tyto poklopy jsou určeny
materiálu
a pružinový
odolného vůči některým
a
Kombinovaný plynový
šachty.
kyselinám
vé
stupňů.
90
a
kolektoro
louhům.
od 0 do
POUŽITÍ
ve zvedání v úhlech
a plynotěsné.
zajišťuje obsluze podporu
Poklopy jsou vodotěsné
Zakrytí
zevnitř i zvenčí šachty.
í.
Otevíraní je možné inspekčníchi šachet
v pochůzný
rním proveden
ch plochách uvnitř
Určeno me návrh v protipožá
objektů, kde je kladen
Na dotaz vám vypracujek předláždění dlažbou do síly 10 mm.
důraz na estetiku.
V rozích poklopu jsou
se šroubem, které
umístěny závitové
jsou určeny ke zvedání
sloupce
servis.
a
zamykání
SERVIS 12
a pozáruční
.
í
zajišťujeme záruční
poklopůmVKA
třeba pro zachován
K označenýmDODÁ
OBSAH
kými celky, které je
technickém oddělení.
vybavené mechanic UJE
naším
podmínkách v našem
Jedná se o poklopy
ým personálem nebo
Rám poklopu s kotvicími
Informujte se o detailních
ě kontrolovat proškolen
prvky do betonu, poklop
í záruky je 12 měsíců.
pro zachován
plné záruky pravideln
včetně armovací sítě,
Možno dodat
intervalu servisu nutného
těsnění, sadu klíčů
. Délkav protipož
a návod k montáži.
árním provedení
servisním technikem
– viz strana 7.
Za příplatek
a vykonáním servisu.
Záruka je podmíněn 500 Kč bez DPH, dodávka obsahuje
protipožární štítek.
Poklopy AD dodáváme
na objednávku v atypickýc
h rozměrech.
11
3
2
SKLADBA
Ú
AROVKAMI IGL
PODLAHY S TV
IGLÚ+
TVAROVKA Z TEN
název
půdorys
SO H4
50x50
4
50x50
6
50x50
8
50x50
10
50x50
5,8
12
výška
V
[cm]
[cm]
cena
za 1 m2
otnost
alety
Odvětrání
[kg]
[Kč bez DPH]
500
270,-
Inženýrské sítě
276,-
500
280,-
640
293,-
576
299,-
576
337,-
420
351,-
420
354,-
430
357,-
430
440
450
560
510
540
570
570
725
725
363,387,359,-
cm
vrstva betonu 4-5
Vrchní nášlapná
podlaha.
nebo montovaná
10 cm.
Tepelná izolace min.
deska 4-6 cm
Železobetonová
- Třída betonu C20/25.
cm.
15x15
oky
s
5
Ø
- Armovací síť obvykle
dle výběru
Tvarovky Iglú výška
čím vyšší tvarovka,
- Platí pravidlo, že
aná dutina kontakt
tím větší má provětráv
vzduch kolem ní může
a
zdí
u
obvodovo
s
také snadněji proudit.
5-10 cm (dle podloží).
Podkladový štěrk
vibrační deskou
- Frakce 8/16, hutněný
postupně po 2 cm.
Původní urovnan
409,417,433,451,503,548,-
e na objednání - nedržíme
skladem.
*
Uvedené informace
o skladbě platí pro
běžně zatěžované
podlahy obytných
ÁC
BEZPEČNOST PR
prostor, více informací
SO H6
SO H8
SO H10
SO H12
SO H14
SO H30
SO H60*


ITÍ
0,0290
7,7
15,5
17,8
25
20,5
50x50
27
57,8x57,8
60
55,4
0,0580
0,0639
1,800
0,0674
1,900
0,0695
2,500
0,0940
2,800
0,0970
500
120
110x110x225
120x120x240
430
80
440
80
363,387,359,-
510
80
540
80
570
75
409,417,433,-
570
80
451,-
725
76
503,-
725
* Zboží je pouze na
548,-
VPUSTI
VPUSTI, SILNIČNÍ
DNĚNÍ PLOC
TI - BODOVÉ ODVO
POSTUP PRÁCE DVOR
NÍ VPUS
SE SYSTÉ
MEMí zabraňuje
IGLÚ+ úniku
 Sifonové proveden

Inženýrské sítě
357,-
560
80
120x120x242
120x120x255
293,299,337,351,354,-
450
100
110x110x250
110x110x255
110x110x260
110x110x250
280,-
576
420
420
430
objednání - nedržíme
*
.
í
tradičním systémům
síly až o 80 % oproti
umožňuje docílit maximáln
že obloukov ý tvar
Zkrácení času pracovní
materiálů díky tomu,
betonu a inertních
Radikální snížení spotřeby




5
8
[mm]
 50
hloubka
F
hmotnost
[mm]
[mm]
[kg]
55
25
2,5
65
20
4,1
70
30
7,5
60
40
10,5
115
45
25
 95
 100
 120
CHARAKTERISTIKA
vnější rozměr
A
vnitřní rozměr
O
ELITA 50
615x615
500x500
ELITA 60
400x400
450x450
550x550
725x770
640x640
SFG 70
MODEL PARG
[mm]
515x515
400x400
700x700
výška rámu
H

[Kč bez DPH]
[kg]
39
1 980,-
33
42
2 755,-
46
42
4 670,-
78
43
HYL 50
HYL 60
CH4 N 80.60
CH4 83.70 D
Pro středně těžký provoz.
třída C250
izolaci proti „klapání“.
Anti-rotační systém.
,
poklopu a zvukovou
které zajišt uje stabilitu
Polyetylenové těsnění,
průměr poklopu
vnější rozměr
C
vnitřní rozměr
A
O
typ
[mm]
[mm]
[mm]
 650
 850
 600
PARG
typ
CH4 93.80 D
CH4 104.90 D
CH4 114.100 D
výška rámu
H
[mm]
75
hmotnost
[kg]
53
cena
CH4 135.120 D
vnitřní rozměr
O
[mm]
400x400
500x500
600x600
700x700
800x800
900x900
1000x1000
1200x1200
vnější rozměr
A
[mm]
565x565
665x665
800x800
830x830
930x930
1040x1040
1140x1140
1350x1350
Závěs mříže i poklopu.

Uzamykání mříže pomocí

Ideální pro inspekční
2 035,-
37
šachty se vstupním
vnější rozměr
Závěs.

Uzamykání pružnými

Úhel otevření mříže
5
výška rámu
H
[mm]
480x500
580x600
648x648
755x755
855x855
960x960
1055x1055
1260x1260
[mm]
100
100
100
75
100
100
100
100
[Kč bez DPH]
Poklop HYL
[mm]
hmotnost
poklop/rám
[kg]
53
65
95
133
197
280
360
395
HY 30
cena
HY 40
DPH]
335,[Kč4bez
HY 50
4 520,-
HY 60
6 320,-
HY 70
8 780,-
HY 80
10 970,-
HY 90
16 160,-
HY 100
20 575,29 555,-
220x210
320x310
420x410
515x480
580x620
710x675
815x775
915x875
vnější rozměr
A
výška rámu
H
[mm]
700x700
800x800
900x900
1000x1000
9
35
500x500
600x600
[kg]
35
35
40
41
45
45
45
13
21
38
48
75
95
125
540,780,1 200,2 155,2 870,4 070,5 865,-


2
5 390,-
D400
H
[mm]
300x300
[mm]
420x420
[kg]
100
520x520
500x500
31
100
620x620
48
100
GR
hmotnost
65
cena
[Kč bez DPH]
1 860,2 870,3 890,-
Sklopné.
Polyethylenové těsnění.
Zamykání na dvojitou
elastickou západku.
typ
vnitřní rozměr
O
7 600,-
[mm]
OPTIMA GR kulaté
3
výška rámu
A
400x400
DELITA PL 60
MODEL OPTIMA

- ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
vnější rozměr
[mm]
CHARAKTERISTIKA
5 015,-
72
třída D400
vnitřní rozměr
O (světlost)
DELITA PL 50
cena
[Kč bez DPH]
[Kč bez DPH]
67
200
110 o.
DELITA PL 40
hmotnost
[mm]
300x300
400x400
cena
[kg]
120
700x700
žebry.
typ
vnitřní rozměr
O (světlost)
É MŘÍŽE
hmotnost
H
[mm]
700x700
SILNIČNÍ VPUSTI
PLOCHÉ ČTVERCOV
výška rámu
A
[mm]
600x600
600x600
CHARAKTERISTIKA

mm.
[mm]
AQUAmax profil A
AQUAmax profil T
4 550,-
82
otvorem 600x600
vnitřní rozměr
O (světlost)
typ
3 710,-
67
TŘÍDA
C250
pružných žeber.
2 690,-
51
00
rozměr poklopu
C

1 380,-
25
USTI
CHARAKTERISTIKA
cena
hmotnost
Poklop CH4
1 260,-
21,5
OBRUBNÍKOVÉ VP
AQUAMAX

typ
[Kč bez DPH]
[kg]
25
Uchycení poklopu
v rámu je proveden
o přes klouzavý mechanis
Provedení zabraňuje
mus tak, že při zvedání
klapání poklopu.
poklopu nahrazuje
otvírání na panty.
 Světlost od
200 do 900 mm.

ÁCE S IGLÚ
cena
hmotnost
[mm]
CHARAKTERISTIKA

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
B1
ČTVERCOVÉ POKL
OPY- MODEL HY
CHARAKTERISTIKA
straně 6 a 7.
SFG
rozměr poklopu
C
420x463
350x350
SFG 40
naleznete také na
ELITA
[mm]
[mm]
prostor, více informací
D4
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
MODEL - ELITA
typ
podlahy obytných
- MODE
Vrchní nášlapná
vrstva betonu 4-5
cm
nebo montovaná
podlaha.
Tepelná izolace min.
10 cm.
Železobetonová
deska 4-6 cm
- Třída betonu C20/25.
- Armovací síť obvykle
Ø 5 s oky 15x15 cm.
Tvarovky Iglú výška
dle výběru
- Platí pravidlo, že
čím vyšší tvarovka,
tím větší má provětráv
aná dutina kontakt
s obvodovou zdí a
vzduch kolem ní může
také snadněji proudit.
Podkladový štěrk
5-10 cm (dle podloží).
- Frakce 8/16, hutněný
vibrační deskou
postupně po 2 cm.
Původní urovnan
á zemina.
od 296 do 705 mm.
Díky kvalitě materiálu  Světlost
, specifickému tvaru,
klapání poklopu.
í zabraňuje
tloušťkám
, rozměru prvků
a technikám zpracován  Proveden
výška rámu
í představuje IGLÚ
průměr poklopu
dokonalý výrobek.
H
Ani během lití vnější rozměr
betonu ani následně
C
vnitřní rozměr
IGLÚ netrpí nebezpeč
A
[mm]
typ nou deformac
vyvolávanou nejen
váhou betonu, ale
O í(světlost)
[mm]
též dynamickými účinky
[mm]
pracovních operací,
patří zatížení čerstvým
51
[mm]mezi které
betonem, tlaky při
377x397
hutnění a vibrování
414x434
či hmotnost osob a
směsi
cena
51
296x305
zatížení. IGLÚ zaručuje
477x497
HYC 40bezpečnosť
neexistenci deformac
514x534
a dodržení skutečné
51
í
396x405
přesné spotřeby betonu.
[Kč bez DPH]
577x597
HYC 50
612x632
51
496x505
677x697
190,HYC 60
712x732
51
677x605
777x797
310,- VÝHODY PŘI POUŽITÍ PROVĚ
HYC 70
812x832
TRÁVANÝCH
696x705
PODLAH IGLÚ
80
565,-  Zkrácení času pracovní síly
až o 80 %HYC
oproti tradičním systémům
.
790,- Radikální snížení spotřeby betonu
a inertních materiálů
díky
tomu, že obloukov
1 870,- pevnosti při minimální tloušťce.
ý tvar umožňuje docílit
maximální
 Přizpůsob
ení nepravoúhlým
prostorům pomocí
přířezu prvků, bez
 Snadná pokládka
nutnosti podepřen
díky lehkosti a jednoduc
í.
CH4 prvků.
L - spojování
MODEhému
 Rychlé řezání
a tvarování prvků
přímo na místě.
 Účinné provětrán
 Průchod rozvodů
í ve všech směrech.
CHARAKTERISTIKA
pod podlahou ve všech
směrech.
 Dokonalé „dýchání“
D400.
 Odvádění
obvodové zdi.  Zátěžová třída
radonu z podloží stavby.
třída C250
povrch.
 Protiskluzový
nerezových šroubů.
pomocí
í
 Možnost uzamykán
C250
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
pružných západek.
v rámu pomocí dvou
 Mříž je uzamčená
v souladu s vyhláškou
než 20 cm, proto je
mřížkami je menší
 Prostor mezi
.
zdravotně postižené
o přístupnosti pro
běžně zatěžované
BEZPEČ
TIKA
KTERISST
NO
CHARA
PR
hloubka
E
 82
o skladbě platí pro
OPY
ČTVERCOVÉ POKL
H
průměr vpusti
C
C250
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA
L HYC
Uvedené informace
skladem.
Tvarovky se pokládají
na rovný povrch (zhutněný
e.
zápachu z kanalizac štěrk nebo podklado
 Přes tvarovky
vý beton).
je vždy třeba položit
kombinovat
armovací
lze běžně
síť, která
následně roznese
způsobené pocházen  Spodní hrdlo
ím a nebo transport kusy trubek KG, přechodky bodové zatížení
em betonu.
s přechodovými
 Při rozvážení
betonu kolečkem po
dodat.
vrchní ploše
rovněž
tvarovek
vám můžeme
je nutno položit na
plochu dřevěné desky
pojížděnou
nebo prkna, při zalévání
vnitřní rozměr
čerpadlem rozměr
způsobem zabránit
vnější na beton je třeba vhodným
silnému rázu betonu
B
typ přímo na tvarovky.
A+A
 U tvarovek
s vyšší světlostí je
vhodné rozdělit zalévání
[mm]
[mm] na dvě fáze,
betonem
se zalijí nohy tvarovek
v první
a v druhé fázi se odlije
 105
celá plocha souvisle.
150x150
S 15
 145
200x200
S 20
 190
250x250
S 25
 250
300x300
S 30
 340
400x400
S 40
KAMI IGLÚ
276,-
576
85
80
80
80
AHY S TVAROV
Odvětrání
270,-
640
120
110x110x225
Nižší cena, která je
základem pro levnější
provedení základové
Výrazná úspora nákladů
desky.
při rekonstrukci vlhkých
domů.
 Kvalitní zpracován
í a spolehlivost.
 Doprava zdarma.
MŘÍŽE,
500
150
110x110x220
110x110x220
cena
za 1 m 2
[Kč bez DPH]
[kg]
150
110x110x230
110x110x220
SKLADBA PODL
hmotnost
palety
150
110x110x220
110x110x220
0,0469
1,600
1,700
36,3
41,3
45,4
0,0390
0,0390
1,800
26,3
31,3
40
45
50
1,350
1,450
[m 2/paleta]
110x110x240
0,0310
0,0360
0,0380
plocha
[cm]
110x110x230
0,0330
1,300
1,325
LU
rozměr palety
110x110x230
0,0330
1,275
22,5
30
35
50x50
50x50
57,8x57,8
1,225
1,250
11,8
13,8
20


PODLAH IGLÚ
PROVĚTRÁVANÝCH
í tloušťce.
í.
nutnosti podepřen
pevnosti při minimáln
přířezu prvků, bez
hlým prostorům pomocí
Přizpůsobení nepravoú
směrech.
hému spojování prvků.
pod podlahou ve všech
lehkosti a jednoduc
 Průchod rozvodů
Snadná pokládka díky
prvků přímo na místě.
radonu z podloží stavby.
 Odvádění
Rychlé řezání a tvarování
ve všech směrech.
Účinné provětrání
obvodové zdi.
 Dokonalé „dýchání“
0,0022
1,200
PROČ IGLÚ+
E S IGLÚ
prvků
tloušťkám, rozměru
, specifickému tvaru,
Díky kvalitě materiálu
Ani během lití
dokonalý výrobek.
í představuje IGLÚ
ou nejen
a technikám zpracován
nou deformací vyvolávan
IGLÚ netrpí nebezpeč
betonu ani následně
h operací, mezi které
ými účinky pracovníc
dynamick
též
ale
směsi
váhou betonu,
hutnění a vibrování
betonem, tlaky při
ci deformací
patří zatížení čerstvým
bezpečnosť neexisten
zatížení. IGLÚ zaručuje
či hmotnost osob a
přesné spotřeby betonu.
a dodržení skutečné
VÝHODY PŘI POUŽ
0,0020
0,875
22
50x50
SO H35
SO H40
0,840
5,9
50x50
50x50
SO H45
3,9
0,0017
9,8
16
betonová
výplň
[m 3/m 2]
0,800
50x50
57,8x57,8
SO H50*
7.
2,2
18
ČÍHO MATERIÁ
hmotnost
1 ks
[kg]
[cm]
14
50x50
50x50
SO H27
á zemina.
straně 6 a
naleznete také na
50x50
SO H16
SO H18
SO H20
SO H22
SO H25
výška V1
pod obloukem
 600
třída D400
vnější rozměr
A
[mm]
 850
průměr poklopu
C
[mm]
 645
výška rámu
H
[mm]
100
hmotnost
[kg]
65
cena
[Kč bez DPH]
3 540,-
3 170,-
7
6
OBCHODNÍ PODMÍNKY
æZboží dodáváme na paletách zpoplatněných 200Kč/kus.
æNa objednávku uvádějte: fakturační údaje, místo a termín dodání, kontaktní osobu a tel. číslo.
æAktuální ceníky naleznete v katalozích umístěných na webu, změna cen vyhrazena.
KONTAKT
GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice
Tel./fax:
466 971 575
Mobil:
602 449 232
E-mail:
[email protected]
www.gabex.cz