Můžete si také prohlédnout a stáhnout drobnou

Transkript

Můžete si také prohlédnout a stáhnout drobnou
KČT SOKOL
TURNOV
Turistické oddíly mládeže
TOM a MiniTOM
1
1
Kdo jsme?
kategoriemi, společné jim je aktivní využívání
volného času. Díky vzájemné spolupráci členů
jsou
předávány
zkušenosti
z generace
na generaci, a tak využívány dlouholeté
zkušenosti z oblasti výchovy a vzdělávání.
KČT a Sokol Turnov
Česká obec sokolská (ČOS)
vznikla v roce 1862 z iniciativy
Miroslava
Tyrše
a
Jindřicha
Fügnera
jako
první
česká
tělocvičná
organizace
v Rakousku-Uhersku. Sokol nabízí
veřejnosti program moderních pohybových
aktivit, spolupracuje s českými i mezinárodními
organizacemi, sokolští cvičenci reprezentují ČR
také na světových gymnaestrádách. V současné
době sdružuje Česká obec sokolská zhruba 1 100
jednot a 190 000 členů.
Klub českých turistů (KČT) byl
založen v roce 1888 skupinou
vlastenců okolo cestovatele Vojty
Náprstka.
K nejdůležitějším
aktivitám členů KČT patří značení
turistických tras a jejich pravidelná
údržba. Vytvořená síť pěších značených tras je
svoji hustotou a kvalitou hodnocena jako nejlepší
v Evropě. V současné době se ke členství v KČT
hlásí téměř 40 000 turistů z celé České republiky.
Klub českých turistů spolupracuje
s Asociací turistických oddílů mládeže
v ČR (A–TOM). A–TOM je občanské
sdružení dětí a mládeže zaměřené
především na turistiku a tábornictví.
Členové A–TOMu jsou známi také jako
Tomíci. Tomíků je téměř devět tisíc, jejich
společným zájmem jsou oddílové schůzky a
společně trávené dny. Jednotlivé oddíly Tomíků
pořádají výlety po republice i mimo ni, v létě
vyrážejí na letní tábory, lezou po horách, lyžují,
sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.
Co nabízíme?
Tělovýchovná jednota Sokol byla v Turnově
založena již v roce 1862, Klub českých turistů
o třicet let později. Oba spolky se ve svém vývoji
sblížily – a to jak cílem, tak i prolínáním svých
činností. V Turnově se tradiční pojetí KČT a rozvíjení
sokolského pobytu v přírodě spojilo po roce 1945.
Pravidelné cvičení v tělocvičně bylo doplněno
o řadu pobytů v přírodě, každoročním pravidlem
se stalo pořádání stanových táborů pro rodiče
s dětmi, starší členstvo i samotnou mládež.
Členové KČT a Sokola Turnov se podílejí na
značení a úpravách turistických stezek v Českém
ráji. Členové KČT jsou zastoupeni všemi věkovými
2
Klub českých turistů nabízí náplň volného času
pro jakoukoli věkovou kategorii. Turnovská turistika
se dělí dle věku členů a jejich zájmu do několika
skupin.
Všechny
skupiny
jsou
vzájemně
provázané. Příkladem spolupráce oddílů jsou
celoodborové
akce,
pořádané
několikrát
do roka. Naším hlavním cílem je rozvoj činnosti
mládeže, kterou obecně dělíme do dvou skupin –
MiniTOM a TOM.
Oddíl MiniTOM
Oddíl TOM
MiniTOM funguje již přes dvacet let. Je určen
pro děti mladší, ve věku 7 až 10 let. Během
školního
roku
pořádáme
jednodenní
či
celovíkendové akce se zaměřením především na
turistiku, poznávání přírody, sporty (kola, lyže,
běžky, návštěva bazénu apod). Namátkou
uvádíme některé již téměř tradiční, jako je plazení
s Hadem (návštěva méně známých jeskyní
v Českém ráji), jarní lyžování v Pasekách nad
Jizerou, vánoční víkend s nadílkou, bobováním,
koledami, výlet končící projížďkou na koních
ve spolupráci s farmou v Borčicích.
Oddíl TOMíků je určen pro skupinu dětí ve věku
od 9 do 15 let. Okruh naší činnosti je velmi pestrý.
V letních měsících podnikáme turistické pěší
výlety, jezdíme na kole, sjíždíme řeky, v zimě
chodíme
bruslit,
lyžovat
nebo
jezdíme
na běžkách. Občas se utkáváme s Tomíky z jiných
oddílů v různých závodech. Oddíl TOMíků pořádá
jednodenní či vícedenní akce každý měsíc.
Završením naší celoroční činnosti je týdenní letní
tábor v Pleskotech. Pleskoty jsou naší stálou
táborovou základnou již dvacet let. Děti mají
možnost spát ve stanu, přičichnout k základním
táborovým dovednostem (uzlování, morseovka,
táborové hry, stavění stanu, rozdělávání ohně
atd.), získat nové kamarády a v neposlední řadě
strávit týden na nádherném místě nedaleko
Turnova. Pleskotské tábory lze považovat
za jakousi „přípravku“ v tábornickém životě
malých turistů, pro řadu z nich je tento tábor také
jejich úplně prvním táborem. Členové MiniTOMu
mohou po dosažení věku deseti let rozvíjet své
turistické dovednosti v oddílu TOM. Obě skupiny se
vzájemně podporují a úzce spolupracují.
TOMíci se mohou těšit na nově vznikající přátelství,
která vydrží často po celý život. U dětí
podporujeme
rozvoj
zručnosti,
učíme
je
samostatnosti, práci v kolektivu, umožňujeme jim
být kreativní. Vedeme děti k ochraně přírody,
snažíme se v nich vytvořit vztah k přírodě
a podporovat ho. Naším cílem je prožitkové
a smyslové vnímání okolního světa. Zaměřujeme
se na velkou škálu aktivit, jejichž společným
prvkem je hra postavená na principech zážitkové
pedagogiky. Hry tak jsou nejrůznějšího charakteru
– strategické, tvořivé, zaměřené na inteligenci aj.
Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu TOM je
čtrnáctidenní letní stanový tábor, který se každý
rok koná na jiném místě. Na táboře TOMíci zúročí
své získané schopnosti a dovednosti a naučí se
mnohé další. Celých čtrnáct dní na táboře se
nese v duchu táborové hry, jejíž téma zastřešuje
všechny soutěže a táborové aktivity.
V případě, že TOMík dosáhne věku 15 let, turistika
pro něj v žádném případě nekončí. Společně se
svými vrstevníky se může podílet na přípravě akcí
pro oddíl a postupně má možnost stát se
instruktorem mladších TOMíků. Zároveň mohou
založit vlastní skupinu a pořádat vlastní víkendové
akce a letní puťáky ve spolupráci s dospělými
vedoucími.
Kontakt na TOMíky:
Lenka Vrabcová / Tomáš Tomsa ml.
Mobil: 607 394 755
Email: [email protected]
Web: www.turistika.turnov.org,
www.facebook.com/Turistika.Turnov
Kontakt na MiniTOM:
Kateřina Lebedová
Mobil: 604 816 574
Email: [email protected]
Web: www.turistika.turnov.org,
www.facebook.com/Turistika.Turnov
3
Vedoucí
Vedoucí se dětem věnují naplno a snaží se jim
předat radost ze společně strávených víkendů,
výletů a her. Jsou dostatečně proškoleni, absolvují
různé vzdělávacími kurzy, aby mohli všechny
činnosti vykonávat zodpovědně a s potřebnou
znalostí. Současně jsou pozitivně nakloněni
nápadům, připomínkám, školením a dalším
možnostem sebezdokonalení. Jsou si vědomi, že
před dětmi vystupují jako vedoucí, kamarádi,
rádci.
Hlavní vedoucí TOMíků:
Lenka Vrabcová
Hlavní vedoucí TOMíků a studentka
oboru Andragogika na Univerzitě Jana
Ámose Komenského v Praze. Velmi ráda a často
cestuje po různých koutech světa a věnuje se
všemožným sportovním aktivitám. Absolvovala
kurz Hlavní vedoucí A-TOM, Lipnickou školu a dále
také pracuje jako lyžařská instruktorka ČSLŠ.
Tomáš Tomsa ml.
Hlavní vedoucí TOMíků. Studuje Fakultu
architektury na ČVUT v Praze. Mezi jeho
záliby patří (jak jinak než) turistika, architektura a
Sokol. Absolvoval kurzy Hlavní vedoucí A-TOM,
Zdravotník na zotavovacích akcích a Letní
táborovou školu v Dědově.
Hlavní vedoucí MiniTOMu:
Kateřina Lebedová
Motivace
Naprostá většina z vedoucích v dětství prošla
oddíly MiniTOMu a TOMíků. Díky tomu, že
na prožité víkendové akce, letní tábory a puťáky
vzpomínají stále rádi, setrvali v turnovské turistice
až do současnosti. Z pozice vedoucích se tak snaží
zpříjemnit volný čas ostatním dětem stejně tak,
jako to pro ně před lety dělali jejich vedoucí.
Zároveň také věří v to, že i v dnešní době je
možné dětem nabídnout atraktivnější možnosti
trávení volného času nežli sledování televize a
hraní počítačových her.
4
Hlavní vedoucí MiniTOMu. Vystudovala
3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a
nyní pracuje jako lékařka v oboru gynekologie a
porodnictví. K jejím koníčkům patří práce s dětmi,
hra na kytaru, a různé druhy sportů. Absolvovala
školení Hlavní vedoucí A-TOM.
Tomáš Novotný
Hlavní vedoucí MiniTOMu. Studoval
Střední odbornou školu a střední
průmyslovou
školu
nábytkářskou
v Liberci a v současné době pracuje ve
společnosti Nábytek Styl. K jeho zálibám patří
divadlo, hra na bicí a všeobecně sportovní
aktivity.
Proč k nám?
Chata Bosna
v Pasekách nad Jizerou
Historie a především tradice Klubu českých turistů
v Turnově sahá více než 120 let nazpět. Jsme
jednou
z nejstarších
fungujících
organizací
v České republice. Turnovský oddíl má širokou
členskou základnu (více než 300 členů) všech
věkových skupin. Spolupracujeme s ostatními
oddíly v Libereckém kraji, ale také na území celé
České republiky.
Jizerskohorská chalupa č. 39 v Pasekách
nad Jizerou, v kraji zapadlých vlastenců, slouží
odboru od roku 1953. Má bohatou historii, její
název připomíná bývalého majitele, kterému se
přezdívalo „Bosňák“, protože to byl veterán
z balkánské války. Chata stojí v místě s výhledy
do západních Krkonoš, svou polohou je ideální
pro příznivce zimních sportů – stojí přímo
nad sjezdovkou ve ski areálu Paseky nad Jizerou.
Bosna je zároveň místem, z něhož lze vyrážet
na výlety do Krkonoš či Jizerských hor. V minulém
roce chata prodělala několik zásadních oprav,
které výrazně přispěly ke zlepšení komfortu
ubytování.
Zpravidla jednou za měsíc pořádáme víkendové
akce. Svůj kladný vztah k přírodě se snažíme
podporovat i konkrétními aktivitami – podíleli jsme
se např. na úklidu břehů Jizery v rámci akce Čistá
Jizera, účastnili jsme se sázení lípy na počest
Anežky České. Dalším výrazným bodem naší
činnosti je značení turistických cest v Českém ráji
a okolí. Na akcích se snažíme plně využívat
možnosti našeho skladu s turistickým materiálem
(stany,
vařiče,
GPS),
který
pravidelně
obnovujeme.
Proč by se právě Vaše děti měly stát novými
MiniTOMíky a TOMíky? Připravujeme pro ně
jednodenní, víkendové, občas i vícedenní akce –
zpravidla jednou za měsíc. Vzhledem k tomu, že
nemáme pravidelné odpolední schůzky v týdnu,
mají děti spoustu času na své další koníčky
a záliby. Vyhýbáme se tím případným termínovým
kolizím např. s pravidelnými kroužky nebo tréningy.
Pleskoty v Českém ráji
Středisko Pleskoty, srubová chata, stojí v srdci
Českého ráje osamocena, obklopena přírodou.
Chata byla vybudována v roce 1939. Již
od počátku objekt sloužil k výcviku, školení,
vzdělávání nejrůznějšího charakteru. V dnešní
době středisko Pleskoty slouží především pro
činnosti mládeže a také jako základna v blízkosti
Turnova.
Pro pobyty vybíráme rozmanité možnosti
ubytování po celé republice, snažíme se
navštěvovat místa, která jsou pro děti nová.
Program společných akcí se skládá z her,
sportovních,
zábavných,
vzdělávacích
i poznávacích.
K našim hlavním základnám patří chata Bosna
v Pasekách nad Jizerou a středisko Pleskoty
v Českém ráji.
5
6
KČT SOKOL TURNOV
www.facebook.com/Turistika.Turnov
www.turistika.turnov.org
MiniTOM: 604 816 574
TOM: 607 394 755
2012
1

Podobné dokumenty

ZDE

ZDE Čaroděj, který bojuje na straně dobra. Bojoval spolu s bratrem, ale ten byl bohužel zničen černou magií. A za něj město velmi truchlí. Černá magie je zosobněná jeho dvěma sourozenci – bratrem a ses...

Více

Zdibský zpravodaj - únor 2015 - část B

Zdibský zpravodaj - únor 2015 - část B Klidný však jen do doby, než zahlédl jiného psa. Bohužel, co se týče umění se stýkat a chovat se k ostatním psům, tak to bylo na bodu mrazu, či spíše pod. Na procházce ani nemusel vidět psa, jen ho...

Více

TAK – Poradníky 1995

TAK – Poradníky 1995 - LESNÍ HRY budou 15.- 17.9.95., přihlášky na schůzi. * CYKLO -VHT - 29.4. až 1.5. Kozí hory hlaste se Moravcovi (791 06 07). 25.až 28 .5. kola s TYKOLEM pořádá Bořík * PROMÍTÁNÍ na Stavební fakult...

Více

Výsledky MOTÁK 2013

Výsledky MOTÁK 2013 Mini do 1300 Mini upr. Mini upr. Mini do 1100 Mini do 1100 Mini do 1100 Mini do 1300 Mini do 1100 Mini upr. Mini do 1300 Mini do 1300 Mini do 1100 Mini do 1300 Mini do 1100 Mini do 1300 Mini do 130...

Více

Souzvuky – duben 16 - TJ Sokol Český Brod

Souzvuky – duben 16 - TJ Sokol Český Brod určité poznatky, které můžeme použít v programu našeho cvičení – ať už jako celek, nebo využít pouze některé z cviků a zařazovat jej do běžných hodin. Tento systém – i když si odpustíme všechno ost...

Více