Ing. Martin Hradilek, Ph.D. List of Publications

Transkript

Ing. Martin Hradilek, Ph.D. List of Publications
Ing. Martin Hradilek, Ph.D.
List of Publications:
1.
Böhm, S.; Kubík, R.; Hradilek M.; Němeček J.; Hušák, M; Pakhomova, S.; Ondráček, J.; Kratochvíl B.;
Kuthan, J.: "Sterically Crowded Heterocycles: I. Molecular Structure of 3-Chain Substituted 2Phenylimidazo[1,2-a]pyridinium Salts.“ Collect. Czech. Chem. Commun. 1994, 59, 2677-2696.
2. Böhm, S.; Kubík, R.; Hradilek M.; Němeček J.; Hušák, M; Kratochvíl B.; Kuthan, J.: "Sterically Crowded
Heterocycles: II. Conformational Structure of 2-Phenyl--3-[(Z)-1,3-diphenyl-3-oxopropenyl]imidazo[1,2a]pyridine and Related Compounds.“ Collect. Czech. Chem. Commun. 1995, 60, 115-126.
3. Kubík, R.; Němeček J.; Böhm, S.; Hradilek M.; Kuthan, J.: "Diastereoisomeric Imidazo[1,2-a]pyridines.“
Mendeleev Commun. 1995, 29-30.
4. Konvalinka J.; Litera, J.; Weber, J.; Vondrášek, J.; Hradilek, M.; Souček, I. Pichová,P. Majer, P. Štrop, J.
Sedláček, A.-M. Heuser, H. Kottler and H.-G. Kräusslich: Masojídková, M.; Holý, A: " Configurations of
Diastereoisomeric Hydroxyethylene Isosteres Strongly Affect Biological Activities of a Series of Specific
Inhibitors of Human Immunodeficiency Virus Proteinase. " Eur. J. Biochem. 1997, 250, 559-566.
5. Dohnálek, J.; Hašek, J.; Brynda, J.; Fábry, M.; Sedláček, J.; Konvalinka, J.; Hradilek, M.; Souček, Adams
M.J.;Taylor C.E.: "Peptidomimetic Inhibitors Complexed with HIV-1 Protease: Crystallisation for X-ray
Diffraction Studies." Gen. Physiol. Biophys.. 1998, 17, Suppl 1:9-11.
6. Brožková, K.; Křížová, I.; Pavlíčková, L.; Hradilek, M.; Fusek, M.; Souček, M.; Pichová, I.:
"Peptidomimetic Inhibitors of Extracellular Aspartic Proteinases of Candida albicans and Candida
tropicalis." Collect. Czech. Chem. Commun. 1999, 64, 130-137.
7. Matušina, Z.; Olbřímková, R.; Votavová, H.; Neumann, J.; Hradilek, M.; Souček, M.; Maloň, P.; Kodíček,
M.; Stibor, I.:” Linear Heptapeptides Containing DNA-Intercalators. Synthesis and Interaction with DNA”
Collect. Czech. Chem. Commun. 1999, 64, 1419-1432
8. Rinnová, M.; Hradilek, M.; Bařinka, C.; Weber, J.; Souček, M.; Vondrášek, J.; Klimkait T.; Konvalinka J.:
”A Picomolar Inhibitor of Resistant Strains of Human Immunodeficiency Virus Protease Identified by a
Combinatorial Approach” Arch. Biochem. Biophys. 2000, 382, 22-30.
9. Dohnálek, J.; Hašek, J.; Dušková, J.; Petroková, H.; Hradilek, M.; Souček, M.; Konvalinka, J.; Brynda, J.;
Sedláček ,J.; Fábry, M.: ”A Distinct Binding Mode of a Hydroxyethylamine Isostere Inhibitor of HIV-1
Protease.“ Acta Crystallogr. D Biol. Crystallogr. 2001, 57, 472-476..
10. Dohnálek, J.; Hašek, J.; Dušková, J.; Petroková, H.; Hradilek, M.; Souček, M.; Konvalinka, J.; Brynda, J.;
Sedláček ,J.; Fábry, M.: "Hydroxyethylamine Isostere of an HIV-1 Protease Inhibitor Prefers Its Amine to
the Hydroxy Group in Binding to Catalytic Aspartates. A Synchrotron Study of HIV-1 Protease in Complex
with a Peptidomimetic Inhibitor." J. Med. Chem. 2002, 45, 1432-1438.
11. Brynda, J.; Řezáčová, P.; Fábry, M.; Hořejší, M.; Šťouračová, R.; Sedláček, J.; Souček, M.; Hradilek, M.;
Lepšík, M.; Konvalinka, J.:"A phenylnorstatine inhibitor binding to HIV-1 protease: Geometry, protonation,
and subsite-pocket interactions analyzed at atomic resolution.“ J. Med. Chem. 2004, 47, 2030-2036.

Podobné dokumenty

lotension

lotension Z toho plyne, že CRGP je vhodný target pro vývoj antimigrenik. Obměnou struktury byly syntetizovány některé peptidy s CGRP antagonistickým účinkem a na modelech se potvrdil jejich vasokonstrikční ú...

Více

ZDE

ZDE SC JÚ Praha delegated by Spastic Handicap - Cerebral Palsy Czech Sports Federation in cooperation with the Czech Curling Association

Více

2012 - Ústav patologické fyziologie

2012 - Ústav patologické fyziologie »» Skupina doc. Stopky: prof. M. Trněný, MUDr. A. Jonášová (I. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha), dr. K. Machová-Poláková, dr. P. Stockbauer (ÚHKT, Praha), dr. V. Kořínek, dr. Z. Kozmík, doc. ...

Více

2008 - 48 km - Žacléřská 70 MTB

2008 - 48 km - Žacléřská 70 MTB Bike Tuning Team Rudná 1 [Chalupa, Skovajsa, Nehasil]

Více

Historie chemie

Historie chemie ◦ EDINFORMATICS. Robert Boyle [online]. [cit. 3.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.edinformatics.com/great_thinkers/boyle.htm

Více