zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
Městské kulturní středisko Třebíč
KAM V TŘEBÍČI
KVĚTEN 2016
HLAVNÍ TURISTICKÁ SEZÓNA NA DVOU TŘEBÍČSKÝCH
VYHLÍDKOVÝCH VĚŽÍCH (KVĚTEN – ZÁŘÍ)
Přijďte si vychutnat krásný výhled na Třebíč! Od května do září bude otevřeno denně!
MĚSTSKÁ VĚŽ - OTEVŘENO DENNĚ: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hodin
Vstupné: Kč 30,- a Kč 15,VODOJEM KOSTELÍČEK TŘEBÍČ - OTEVŘENO DENNĚ: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
Vstupné: Kč 20,- a Kč 10,www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
DĚTSKÝ DEN V EXPOZICI CESTY ČASEM
28. 5. 2016 od 10.00 do 17.00 hodin
V sobotu 28. května od 10 do 17 hodin se uskuteční v expozici Cesty časem oslava Dne dětí. Tématem letošní akce
je ,,Cesta do středověku“. Děti si mohou vyzkoušet tematické dílničky. Ukázka zbraní a zbroje středověkých rytířů,
hledání ztraceného pokladu, úkoly a kvízy, to vše na Vás čeká.
Bližší info: tel.: 568 610 020, e-mail: [email protected]
POZVÁNKY NA KVĚTNOVÉ AKCE:
 3. 5. v 17.00 hodin KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ – Divadlo Pasáž, Třebíč
ZUŠ Třebíč srdečně zve na koncert tanečního oddělení žáků a učitelů. www.zustrebic.cz
 3. 5. v 17.00 hodin BOPO BOROVINA BOROVIŇÁCI – Ekotechnické centrum
Alternátor (ul. Tomáše Bati 1083); Vernisáž k výstavě snímků ze ,,staré“ Boroviny.
www.alternator.cz
 4. 5. od 16.00 do 19.30 hodin PUTOVNÍ VÝSTAVA – kavárna Salsa (Karlovo
nám. 15); Beseda k výstavě na téma: Cesta mateřstvím s úctou, respektem a láskou.
www.putovni-vystava7.webnode.cz
 5. 5. od 15.00 do 17.00 hodin TVOŘIVÁ DÍLNA – Krámek pod Věží (Hasskova ul.
95/16); Háčkování z hobby špagátů pro děti i dospělé, dílna je vhodná pro děti od 5 let.
https://www.facebook.com/vratkaos/?fref=ts
 6. 5. v 14.00 hodin OSLAVA DNE VÍTĚZSTVÍ – Karlovo náměstí Třebíč (před
budovou radnice); Oslavy 71 let od konce 2. světové války. V rámci programu vystoupí
studenti ZUŠ Třebíč.
 7. 5. v 9.00 hodin ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA 100 m PŘEKÁŽEK – Atletický
stadion TJ Spartak Třebíč (ul. Manželů Curieových 1112); Hasičská vytrvalostní
soutěž. https://www.facebook.com/events/912037625570124/
 7. 5. v 9.00 do 13.00 hodin DŮM A ZAHRADA – Koněšín; Jarní prodejní výstava.
www.obeckonesin.cz
 7. 5. v 10.30 hodin McRAI CUP 2016 – ZÁVODY HORSKÝCH KOL NA MAŘENKU
– třebíčský vytrvalostní pohár www.triatlon-trebic.cz
 7. 5. KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY – INTERAKTIVNÍ EXPOZICE CESTY ČASEM
A MUZEUM VYSOČINY; Třebíčský Zámek pro vás chystá zpestření v podobě
kostýmovaných prohlídek.
 v 10:30 Interaktivní expozice Cesty časem, kde si návštěvníci budou moci spolu
s řemeslníky vyzkoušet jejich nelehkou práci a dozvědět se, jak vypadalo město
v minulosti. Doporučujeme si prohlídky včas rezervovat: Tel. 568 610 022, 777 746 982
www.facebook.com/cestycasemtrebic, www.visittrebic.eu
 v 14.00 a 15.00 hodin Muzeum Vysočiny. Ožijí Valdštejnské komnaty a návštěvníci
se na chvíli stanou součástí zámecké rodiny. Rezervace na tel. 568 408 890,
[email protected], www.zamek-trebic.cz
 7. 5. v 11.00 hodin BĚH MEDVĚDA BRTNÍKA – Brtnice; Běžecký závod pro
všechny věkové kategorie. www.behmedvedabrtnika.cz
 7. 5. od 19.00 hodin CARMEN 30 – Zimní stadion Třebíč (ul. Kateřiny z Valdštejna
1); Hudební show. www.carmentrebic.cz
 8. 5. v 16.00 hodin JARNÍ VYCHÁZKA „S HŮLKAMI“ – start u pobočky VZP (ul.
Na Potoce); Vhodné pro všechny věkové kategorie. Instruktáž, případné zapůjčení holí
zdarma. Celková délka je zhruba 2 - 2,5 hodiny. www.nordicmorava.cz,
www.trebic.cz – Zdravé město
 8. 5. od 8.00 do 15.00 hodin MTB MARATON – sportovní areál TJ Spartak
Třebíč (ul. Manželů Curieových 1112); Závod horských kol Přírodním parkem Třebíčsko.
www. cezmtbmaraton.cz
 10. 5. v 19.00 hodin MONOLOGY VAGÍNY – Národní dům Třebíč (Karlovo nám.
47); Divadelní představení. https://www.facebook.com/events/1555839511397862/
 11. 5. od 15.00 do 17.00 hodin UJÍŽDÍME NA KOLEČKÁCH – Třebíč - Dětské
dopravní hřiště (ul. Bartuškova); Přijďte si zabruslit na kolečkových bruslích.
www.ddmtrebic.cz
 13. 5. od 18.00 hodin VEČER S KARLEM IV. – sál hudebního oddělení, Městská
knihovna Třebíč (Hasskova ul. 102/2); Divadelní představení souboru Městské
knihovny a od 19.00 hodin přednáška Ing. Lubomíra Lampíře, PhD.
www.knihovnatr.cz
 13. 5. v 19.30 hodin VÁLKA V SÝRII – čajovna Katolického gymnázia Třebíč
(Otmarova 22); Přednáška válečné novinářky Markéty Kutilové. www.halahoj.org
 14. 5. od 9.00 do 11.00 hodin FÉROVÁ SNÍDANĚ NAZEMI – Třebíč –
miniparčík před třebíčským zámkem; „PIKNIKUJ NAZEMI“ Férová snídaně NaZemi
je happening - piknik na oslavu Světového dne pro fair trade. www.ferovasnidane.cz,
www.trebic.cz
 14. 5. v 9.30 hodin McRAI CUP 2016 – DUATLON – Koupaliště Kamenná
u Tasova, třebíčský vytrvalostní pohár. www.triatlon-trebic.cz
 14. 5. od 18.00 hodin VÍTÁNÍ JARA – Klub R (Kpt. Jaroše 736/6); Letošní již 18.
ročník hudební akce. www.vitanijara.cz
 14. 5. v 19.00 hodin NA STŘECHÁCH – Hotel Zlatý kříž – restaurace Panorama
(Karlovo nám. 19/13); Hudební vystoupení hudební skupiny O5 a Radeček.
https://www.facebook.com/events/1577121012597973/
 14. 5. v 9.00 do 13.00 hodin NA – BU - KO – Koněšín a jeho okolí; Cyklistický
závod, délka trasy 10 až 100 km. www.obeckonesin.cz
 19. 5. od 17.00 do 18.00 hodin MOZKOHRÁTKY – Íčko Třebíč, (Nádražní 18);
Přijďte si procvičit paměť. www.ickotrebic.cz
 21. 5. od 14.00 hodin OSLAVY NA HVĚZDĚ – areál Na Hvězdě – Třebíč; Oslavy
30 let od založení baseballu v Třebíči. https://www.facebook.com/trebicnuclears/?fref=ts
 21. 5. od 15.30 hodin TŘEBÍČSKÝ
MAJÁLES – areál BOPO Třebíč –
Borovina; V rámci programu vystoupí skupiny: Zrní, Inspektor Kluzo, Future Mothers,
Monkey Business, Krucipüsk, Prago Union. www.majalestrebic.cz
 21. 5. KOLOBĚH DALEŠICKÉHO PIVOVARU – Pivovar Dalešice; Vytrvalostní
závod pro cyklo a pěší závodníky. www.pivovar-dalesice.cz/kolobeh
 22. 5. od 15.00 hodin VZPOMÍNKOVÁ AKCE K UCTĚNÍ OBĚTÍ HOLOCAUSTU –
Zadní synagoga Třebíč (Subakova 1/44); Vzpomínková akce k uctění obětí holocaustu
při příležitosti 74. výročí odjezdu třebíčských květnových transportů, ke kterým došlo
v roce 1942. Program: v 15.00 hodin - vzpomínkové setkání v Zadní synagoze, v 15.30
hodin vystoupení klezmerové skupiny HaChucpa. Vstup zdarma. www.mkstrebic.cz
 22. 5. v 18.00 hodin CHOROŠI – Divadelní spolek Ampulka, ul. Kpt. Jaroše
755/2, Třebíč; Hudební vystoupení akustické tramp-folkové skupiny. Rezervace:
[email protected], www.ampulka.org
 27. – 29. 5. O ZLOMENOU POLOOSU – Bažantnice u Třebíče; Sraz historických
terénních vozidel. Více informací na www.vcctrebic.cz
 28. 5. od 8.00 do 12.00 hodin SBĚRATELSKÁ BURZA – Fórum Třebíč
(Masarykovo nám 1313/13); www.mkstrebic.cz
 28. 5. v 9.00 hodin ZA KRÁSAMI MOHELENSKÉ HADCOVÉ STEPI – parkoviště
nad Mohelenskou Hadcovou stepí; Komentovaná procházka národní přírodní
rezervací. Rezervace: tel.: 724 937 243, [email protected]
 28. 5. od 9.00 do 15.00 hodin BOROVINSKÉ TRHY – areál BOPO Třebíč –
Borovina; Doprovodný program pro děti. www.borovinazivadodnes.cz
 28. 5. od 13.00 do 24.00 hodin FESTIVAL MALÝCH PIVOVARŮ 2016 – Třebíč –
Lihovarská zahrada, Nad zámkem 7; www.centrum-lihovar.cz
 28. 5. od 14.00 hodin DEN DĚTÍ V BOROVINĚ – DDM Třebíč – Borovina, (ul.
Tomáše Bati 1084); Ukázka práce policistů, hasičů a záchranářů, projížďky na koňském
povoze, kolotoče. www.ddmtrebic.cz
 29. 5. od 14.00 do 17.00 hodin SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU – CESTA ZA
ČISTÝM VZDUCHEM – VZHŮRU NA VĚŽ – Městská věž při kostele sv. Martina
Akce v rámci Světového dne bez tabáku. Od 14 do 16 hodin probíhá měření tlaku,
hladiny cukru a cholesterolu. www.trebic.cz
 29. 5. MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – Hotel - Zámek Valeč; Rukodělné dílničky pro
děti. https://www.facebook.com/hotelzamekvalec/?fref=ts
Městské kulturní středisko Třebíč nabízí v prodeji dárkové poukazy.
Poukázky lze použít na divadla, koncerty i kina dle vlastního výběru.
Dárkové poukazy v hodnotě 100,- 200,- a 500,- Kč jsou k dostání:
v Centrální pokladně MKS Třebíč v přízemí Národního domu.
(po – pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin)
Zájemci o vstupenky na pořady Městského kulturního střediska si je mohou zakoupit také
prostřednictvím webových stránek www.mkstrebic.cz. Zde si vyberou příslušný pořad z programové
nabídky a po zaplacení a ověření platby systém uvolní k tisku vstupenku vytisknutelnou na běžné
tiskárně.
Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s možností nákupů prostřednictvím internetu.
Takto získanou vstupenku předloží u vstupu do zvoleného kulturního zařízení.
POZVÁNKA DO INTERAKTIVNÍ EXPOZICE „CESTY
TŘEBÍČSKOU HISTORIÍ A ZA ŘEMESLY MINULOSTI
ČASEM“
PROCHÁZKY
V prostorách třebíčského předzámčí.
Expozice je určena hlavně dětem a mládeži, ale osloví i dospělé. Netradičním způsobem přiblíží stará
třebíčská řemesla, jako bylo provaznictví, kamenictví, betlemářství, perníkářství, modiství, barvířství, perleťářství, či
sedlářství a také zavede do třebíčské historie.
Kontakt: e-mail: [email protected]
www.facebook.com/cestycasemtrebic
Otevírací doba: po – pá: 8.00 -16.00 hod., so – ne: 10.00 -17.00 hod.
Časy prohlídek: každou celou hodinu a poslední prohlídka začíná hodinu před koncem provozní doby.
Vstupné: dospělí: 60,-; děti 6 – 15 let, senioři, ZTP: 30,-; děti 3 – 5 let: 15,Školní skupiny: - prohlídka 20,- Kč, lektorské programy 30,-Kč
NABÍDKA LEKTORSKÝCH PROGRAMŮ
Interaktivní expozice Cesty časem aneb procházky třebíčskou historií, která se nachází ve zrekonstruovaném
zámeckém křídle, součásti areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského zámku v Třebíči, vstupuje do
nového školního roku 2015/2016 opět s nabídkou lektorských programů pro školní skupiny. V rámci
lektorského programu převezme školní skupinu do svých rukou muzejní lektorka, která hravou formou zasvětí
účastníky programu do jednotlivých témat. Všechny programy jsou obtížností uzpůsobeny rozdílným věkovým
skupinám kolektivů mateřských, základních a středních škol. Ke stávající nabídce přibude i několik nových
lektorských programů s lákavou tématikou. Například pro mateřské školy lektorský program“ Kde se vzal
chléb?“, pro základní školy „Módní trendy napříč staletími“.
Další nabídku konkrétních lektorských programů a více informací najdete na internetových stránkách:
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu, www.facebook.com/cestycasemtrebic.
Na jednotlivé lektorské programy je třeba se min. týden předem objednat telefonicky: 601 567 581,
568 610 020 nebo emailem: [email protected] a počítat s délkou trvání programu cca 60 - 90
minut.
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
www.facebook.com/cestycasemtrebic
NAUČNÁ STEZKA PO STOPÁCH OPATŮ A RABÍNŮ SPOJUJÍCÍ TŘEBÍČSKÉ
PAMÁTKY UNESCO
PROJDĚTE SE PO CESTÁCH, KUDY CHODÍVALI TŘEBÍČŠTÍ OPATI A RABÍNI.
SBÍREJTE RAZÍTKA A ZÍSKEJTE MALÉ PŘEKVAPENÍ.
NA VŠECH TŘEBÍČSKÝCH INFOCENTRECH MŮŽETE ZAKOUPIT ZA 10,PRŮVODCE PO TÉTO STEZCE, DO KTERÉHO LZE SBÍRAT ZMIŇOVANÁ RAZÍTKA.
WWW.VISITTREBIC.EU
ALTERNÁTOR – EKOTECHNICKÉ CENTRUM TŘEBÍČ, ul. Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč
Největší science centrum na Vysočině. Provozní doba: Po – Pá: 9.00 – 16.30 hodin; So – Ne: 9.00 – 17.00
hodin.
Kontakt: [email protected], Tel. 733 673 006
www.alternator.cz
PAMÁTKY:
_____________________________________________________________________
Možnost virtuální prohlídky Třebíče na www.dreamboat.cz a www.trebic.cz
Bazilika sv. Prokopa – Zámek 1, Třebíč, tel. +420 568 610 022, +420 777 746 982,
[email protected], www.mkstrebic.cz
Vstupné:
dospělí: 80,- Kč
děti, studenti, důchodci, ZTP/P: 50,- Kč
školní výpravy: 25,- Kč
rodinné vstupné: 200,- Kč
Prohlídky v každou celou hodinu v tomto časovém rozmezí:
po – čt: 9.00 – 12.00, 12.30 - 17.00
pá: 9.00 – 15.00
so - ne: 12.30 – 17.00 (první prohlídka v 13:00 h)
[email protected], +420 568 610 022, +420 777 746 982
Zadní synagoga – Subakova ul. 44, Třebíč
a Židovské muzeum – Dům Seligmanna Bauera, Blahoslavova ul. 77, Třebíč, tel. +420 568 610 023,
+420 568 823 005, [email protected]
Otevírací doba:
po - ne: 9.00 - 17.00
Vstupné:
dospělí: 100,- Kč
děti, studenti, důchodci, ZTP/P: 70,- Kč
školní výpravy (pouze ZŠ): 20,- Kč
rodinné vstupné: 250,- Kč
www.mkstrebic.cz
EXPOZICE „MÍSTO ŽIVOTA“ – MAKOM CHAJIM (hebr.) V ZADNÍ SYNAGOZE V TŘEBÍČI
Pro zájemce o židovskou kulturu je připravena zajímavá stálá expozice tvořená unikátními exponáty ze sbírek
Židovského muzea v Praze. Hlavním tématem výstavy je svitek Tóry, která je tím nejdůležitějším a nejcennějším
v synagoze. Obsahuje hebrejský text Pěti knih Mojžíšových.
Více informací a rezervace prohlídek na telefonu: 568 610 023, e-mail: [email protected]
www.visittrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Židovská čtvrť - je volně přístupná. Pro nejširší veřejnost i odborníky je na domech nainstalována naučná stezka
v českém, anglickém a německém jazyce. Informace v TIC Zadní Synagoga: [email protected],
568 610 023, 568 823 005.
Podrobné informace o židovské čtvrti na stránkách http://unesco.kr-vysocina.cz
Pro skupiny 5 a více osob je možná prohlídka židovské čtvrti s průvodcem.
V anglickém, českém a německém jazyce.
PRŮVODCOVSKÉ OKRUHY SI LZE OBJEDNAT 2 DNY PŘEDEM V INFORMAČNÍM A TURISTICKÉM
CENTRU V ZADNÍ SYNAGOZE (tel. 568 823 005, [email protected])
Poplatek za vstup do Zadní synagogy bez průvodce: dospělí/děti/studenti, důchodci/ZTP 50,- Kč, školní sk.
20,- Kč, rodinné vstupné 150,- Kč.
Poplatek za okruh 1: dospělí 150,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 100,- Kč, školní sk. 60,- Kč, děti do 6-ti let
ZDARMA.
Poplatek za okruh 2: dospělí 180,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 120,- Kč, školní sk. 80,- Kč, děti do 6-ti let
ZDARMA.
Židovský hřbitov – Hrádek, v otevírací době volně přístupný.
Otevřeno denně kromě soboty – v období květen - srpen: 9.00 - 18.00, vstupné dobrovolné.
DIGITALIZACE ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V TŘEBÍČI NA WWW.VISITTREBIC.EU
Digitalizace jednoho z největších židovských hřbitovů je významným počinem ve zpřístupňování informací o židovské historii
našeho města. Fotodokumentace několika tisíců náhrobků, dokumentace údajů a textů na náhrobcích umožnily vytvořit
databázi osob, náhrobků a údajů o lidech, kteří kdysi žili v Třebíči. Soubor těchto informací dává možnost vyhledávání
náhrobků i jmen a jejich lokalizaci v mapovém projektu. Vyzkoušejte sami na www.visittrebic.eu/zidovsky-hrbitov/.
Městská věž - Martinské náměstí, Třebíč.
ŘÍJEN – DUBEN: Objednávky mimosezonních prohlídek min. 3 dny předem na tel:
+420 568 610 021; Mimosezonní prohlídky Městské věže jsou možné pouze v rámci otevírací doby TIC
TŘEBÍČ - Národní dům (Karlovo nám. 47)
Vstupné mimo sezónu (ŘÍJEN-DUBEN):
jednotné vstupné: 40,- Kč/os.
školní skupiny /pouze MŠ a ZŠ/: 20,- Kč/os.
SEZONA: KVĚTEN – ZÁŘÍ, OTEVŘENO DENNĚ 10:00 – 12:00, 13:00 - 18:00 hodin
Vstupné v sezoně (KVĚTEN-ZÁŘÍ):
Plné vstupné: Kč 30,Snížené vstupné: Kč 15,-
Vodojem Kostelíček – Strážná hora, Třebíč.
Ve vodárenské věži se nachází expozice o vývoji vodárenství v Třebíčském regionu.
DUBEN, ŘÍJEN: OTEVŘENO POUZE O VÍKENDECH 10:00 – 12:00, 13:00 - 16:00 hodin
KVĚTEN – ZÁŘÍ: OTEVŘENO DENNĚ 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
Vstupné:
Plné vstupné: Kč 20,Snížené vstupné: Kč 10,Kolektiv nad 15 osob: Kč 5,-
PROHLÍDKY KARLOVA NÁMĚSTÍ
Turistické informační centrum Národní dům nabízí komentované prohlídky Karlova náměstí v Třebíči. Během
prohlídky se návštěvníci seznámí s historií jednoho z největších náměstí České republiky.
1/ Prohlídka Karlova náměstí, spojená s návštěvou Galerie Pasáž, kde je k vidění model Karlova náměstí (stav
z roku 1835). Délka prohlídky vč. návštěvy modelu města cca 1 hodina.
2/ Prohlídka Karlova náměstí spojená s návštěvou věže a modelu Karlova náměstí, délka prohlídky cca 1,5 hodiny.
3/ V případě zájmu je možné připojit k prohlídce také návštěvu některé z třebíčských galerií – Galerie Franta a
Galerie Malovaný dům.
Prohlídky nutno rezervovat nejméně 3 dny předem pro min. 5 osob v rámci otevírací doby
Turistického informačního centra.
Kontakt: 568 610 021, [email protected]
Cena prohlídky na osobu:
Plné vstupné
1. Prohlídka Karlova náměstí (včetně návštěvy modelu
Karlova náměstí v Galerii Pasáž)
2. Prohlídka Karlova náměstí + prohlídka Městské věže
3. Prohlídka Karlova náměstí + návštěva výstavní galerie
(Galerie Franta nebo Galerie Malovaný dům)
60,-
40,-
90,-
70,-
90,-
70,-
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ – ZÁMEK
Zámek 1, 674 01 Třebíč
www.zamek-trebic.cz, [email protected]
Kanceláře na adrese: Kosmákova 66, Třebíč, tel. 568 824 658, [email protected],
AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA: úterý – neděle: 9 – 12, 13 – 17 hodin
Tel. 568 408 890 (recepce na zámku)
Po rozsáhlých stavebních úpravách zámku a přípravách nových expozic je možno zhlédnout
ČTYŘI STÁLÉ EXPOZICE:
I. Svět neživé přírody
II. Svět portálů a bran
III. Valdštejnové na Třebíči
IV. Lidé. Místa. Osudy.
POZVÁNKA NA VÝSTAVY DO MUZEA VYSOČINY:
Snížené vstupné
VIA BENEDICTINA – ZÁMEK TŘEBÍČ, TRASA SVĚT PORTÁLŮ A BRAN
Výstava VIA BENEDICTINA byla vytvořena v roce 2015 u příležitosti 800 let od příchodu benediktinů na
Broumovsko. Souběžně vznikl projekt VIA BENEDICTINA – benediktinské dědictví ve střední Evropě,
který sdružuje zástupce bývalých a fungujících benediktinských klášterů v České republice, Slovensku,
Maďarsku a Polsku. Cílem projektu je zviditelnění míst spjatých s benediktiny, jejich historií a snaha
ukázat, že jsou atraktivními turistickými lokalitami, které mají i v dnešní době co nabídnout.
Otevřeno: úterý–neděle 9–12, 13–17 hodin
KROJOVANÉ PANENKY E+M V OBYČEJOVÉM ROKU
25. 3. – 12. 6. 2016
Zámek Třebíč, Konírna (vstup přes pokladnu)
Vstupné: 50,-/25,- Kč
Otevírací doba: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Výstava představí panenky v replikách lidových krojů nejen z Vysočiny, ale i z jiných oblastí České republiky, v
lidových obyčejích v průběhu roku. Veškeré kroje vytváří Marie Žilová s dcerou Evou Jurmanovou z Nového Veselí.
Předlohou pro ruční výrobu tradičního lidového oděvu jsou popisy a střihy starých krojů.
Výšivky jsou přesné zmenšeniny původní kresby. Proces zhotovení kroje není jednoduchý – modeluje se nejdříve z
levného materiálu, poté se použije materiál starý původní nebo podobný, ale vyráběný v současnosti. Veškeré
oděvní části jsou ručně šité a část užitých krajek je na základě historické předlohy ručně paličkovaná nebo
síťovaná.
Mezi prvními byly ušity kroje z Českomoravské vrchoviny – z Telče, Dačic, Třebíče a Žďáru nad Sázavou. Postupně
vznikaly kroje vytvořené podle krojových předpisů známé etnografky Blaženy Šotkové. K nejsložitějším krojům, co
do pracnosti, patří kroj litomyšlský, mladoboleslavský a kyjovský. Doba výroby kroje je velmi různorodá. Kontakt:
Mgr. Eva Tomášová, [email protected], 568 824 658
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ připravilo pro zájemce tradiční
JARNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK:
3. 5. Několik podob dnešní speleologie
Mgr. Vratislav Káňa
Česká speleologická společnost – základní organizace Býčí skála
17. 5. ,,Přežila jsem gulag“
Věra Sosnarová
Mimořádná přednáška (vstupné: 50,- Kč)
Místo konání: ZÁMEK – TŘEBÍČ
Začátky přednášek: vždy v úterý v 17.30 hodin
www.zamek-trebic.cz
HVĚZDÁRNA TŘEBÍČ - Švabinského 1310/5, Třebíč, email: [email protected]
Otevřeno pro základní i střední školy v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin (po domluvě).
Otevřeno pro veřejnost v pátek od 21.00 do 23.00 hodin.
Pozorování se uskuteční POUZE V PŘÍPADĚ JASNÉ OBLOHY. Kontakt: Tomáš Nováček - tel. 777 270 336,
Více informací na www.ddmtrebic.cz
GALERIE FRANTA - STÁLÁ EXPOZICE DAROVANÝCH DĚL
Nově zbudovaná Galerie FRANTA se nachází ve dvorním traktu Národního domu (Karlovo náměstí 47). Galerie
obsahuje celkem 38 obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník, uměleckým jménem FRANTA, daroval
městu Třebíč.
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod
Neděle 22. 5. 2016 v 15.00 – Zadní synagoga
VZPOMÍNKOVÁ AKCE K UCTĚNÍ OBĚTÍ HOLOCAUSTU A
PŘIPOMÍNCE ODJEZDU KVĚTNOVÝCH TRANSPORTŮ
Vzpomínková akce k uctění obětí holocaustu při příležitosti 74. výročí odjezdu třebíčských květnových
transportů, ke kterým došlo v roce 1942.
Od 15.30 zahraje klezmerová kapela HaChupa.
Bližší info na tel.: 568 610 023, [email protected]
Vstup zdarma
DIVADLA________________________________________________________________________________
Středa 4. 5. 2016 v 19.00 hod. – divadlo Pasáž
PANTHEON PRODUCTION PRAHA
II. představení ab. sk.
Francis Veber: ÚNOS?!
Hrají: Zuzana Kajnarová / Kristýna Frejová, Ladislav Hampl / Zdeněk Rohlíček, Jaromír
Nosek, Kamil Halbich, Jaroslava Šmíd, Miloš Vávra
Režie: Martin Vokoun
Bláznivá komedie úspěšného francouzského dramatika o tom, že být drsným gangsterem není jen tak.
Únosce nemusí být automaticky chytřejší než jeho rukojmí a láska se člověku nevyhýbá ani v těch
nejšílenějších situacích, třeba když nad hlavou krouží letadlo bez pilota.
VYPRODÁNO!!!
Pondělí 23. 5. 2016 v 19.00 – divadlo Pasáž
III. představení ab. sk. A
Jana a Martin Kákošovi, Henrich Leško: BÁTHORYČKA
Hrají: Lucie Bergerová, Zdeněk Klusák, Petr Sutory, Zdeněk Hrabal, Ondřej Frydrych, Petr
Pěnkava, Miloslav Čížek, Jolana Ferencová, Tomáš Hába a další
Režie: Jaroslav Moravčík
Příběh baronky Báthoryové přerostl časem v legendu. Dočkal se románové podoby, filmového zpracování
ve velkofilmu Juraje Jakubiska a slovenská divadla ho uváděla jako muzikál. Je výsadou legend, že se tu
a tam odchylují od historických faktů. Možná i proto se každé zpracování osudu Alžběty Báthoryové snaží
o vlastní pohled na tuto historickou událost.
Lucie Bergerová získala Cenu Thálie 2013 v kategorii muzikál-opereta, za ztvárnění titulní role
Báthoryčky.
Vstupné: 290,- 320,Předprodej od 2. 5. 2016
Čtvrtek 26. 5. 2016 v 19.00 hod. – divadlo Pasáž
DIVADLO PALACE PRAHA
III. předst. sk . B
Ray Cooney: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Marika Procházková, Petr Motloch,
Martina Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová, Zdeněk Piškula / Mirek Sabadin,
Jakub Slach / Vojtěch Záveský, Miloš Kopečný
Režie: Petr Hruška
Komedie odehrávající se v londýnské nemocnici pár dnů před Štědrým dnem. Těsně před důležitou
přednáškou oznámí doktorovi Davidovi jeho bývalá milenka, že s ním má (nyní již dospělého) syna.
Davidova snaha vyhnout se přiznání k otcovství vede k improvizovaným výmluvám a výmyslům. Zoufalý
lékař nakonec přiměje svého přítele, aby se alespoň do skončení přednášky za otce vydával…
VYPRODÁNO!!!
PRO RODIČE S DĚTMI
_______________________________________________________________
Sobota 7. 5. 2016 v 15.00 hod. – divadlo Pasáž
DIVADLO RADOST BRNO
Pavel Polák: TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
Hrají: Zdeněk Ševčík, Tomáš Slezák, Eva Lesáková, Vilém Čapek, Stanislava Havelková
Režie: Pavel Polák
Pašík, Vašík a Boubelka jsou hrdiny známé pohádky o třech prasátkách, na která si brousí zuby zlý vlk.
Aby se nestala jeho kořistí, musí si postavit bezpečný domeček. A tahle původně anglická lidová pohádka
je o tom, že postavit takový domeček vyžaduje nejenom dobrý nápad, ale také poctivou práci. Přijďte se
podívat, který z čuníků bude nejúspěšnější. Inscenace jistě zaujme a pobaví zejména nejmenší diváky.
Vstupné dospělí: 120,- děti: 70,Již v prodeji!
KONCERTY A ZÁBAVNÉ POŘADY__________________________________________________
Středa 11. 5. 2016 v 18.00 – foyer divadla Pasáž
IV. koncert KPH
JAHODOVÉ DUO „Od klasiky k filmu“
Pavla Jahodová – violoncello, Jiří Jahoda – housle
Bohatý program známých melodií napříč různými žánry od klasiky přes operu, operetu, muzikál až
k hudbě filmové či hitům krále popu či světových kapel a příjemný a vyvážený zvuk smyčců manželského
dua potěší všechny generace posluchačů.
Pavla Jahodová (violoncello) – absolventka Konzervatoře a JAMU v Brně, bývalá stipendistka Rotary
Clubu a německé akademické stipendijní služby DAAD. Je zakladatelkou smyčcového kvarteta Beladona
Quartet a koncertuje jako sólistka. Spolupracovala s uznávanými osobnostmi světové kultury (Andrea
Bocelli, Veronique Sanson, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Gabriela Demeterová, Dagmar Pecková, Eva
Urbanová aj.).
Jiří Jahoda je zakladatelem a primáriem renomovaného souboru Moravské klavírní trio. Vystudoval
brněnskou konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně v houslové třídě prof. A. Sýkory.
V roce 1994 byl jedním ze zakládajících členů Pražské komorní filharmonie s šéfdirigentem Jiřím
Bělohlávkem. V letech 1995 až 2001 zastával funkci vedoucího skupiny II. houslí ve Státní filharmonii
Brno a do roku 2006 byl koncertním mistrem orchestru Městského divadla v Brně.
Vstupné: 180,- děti, studenti, senioři: 140,Předprodej od 20. 4. 2016
Čtvrtek 19. 5. 2016 v 19.00 – Národní dům
IV. koncert HS
NEŘEŽ a ROMAN DRAGOUN
Obsazení kapely: Vít Beneš – klávesové nástroje, akordeon, zpěv, Filip Benešovský – basová kytara,
zpěv, Robert Fischmann – flétny, perkuse, zpěv, Vít Sázavský – kytara, viola, zpěv, Zdeněk Vřešťál
– kytara, harmonika, zpěv
Host: Roman Dragoun – klávesy, zpěv
Skupina Neřež je kapela soustředěná kolem Víta Sázavského a Zdeňka Vřešťála, kteří byli vedle Zuzany
Navarové hlavními protagonisty a autory legendárních Nerez. Zdeněk Vřešťál slaví šedesátiny a k těmto
kulatinám pozval svého kamaráda, skladatele, zpěváka a klavíristu Romana Dragouna, který je rovněž
čerstvým šedesátníkem. Můžete se těšit na dvojkoncert – vystoupí Neřež, Roman Dragoun a nakonec oba
dva oslavenci společně. Během tohoto hudebního večírku představí Neřež své nové album Jen blázni
překročí svůj stín. S umělci se osobně setkáte po koncertě při autogramiádě.
Vstupné: 170,- 180,- 190,Předprodej od 28. 4. 2016
EXPOZICE CESTY ČASEM___________________________________________________________
Sobota 28. 5. 2016 od 10. hod. – Třebíčské předzámčí
CESTA DO STŘEDOVĚKU
Oslava dětského dne v třebíčském předzámčí. Ukázka zbraní a zbroje středověkých rytířů, hledání
ztraceného pokladu, úkoly a kvízy, tematické dílničky.
Děti, vezměte své rodiče či prarodiče a přijďte oslavit svůj svátek.
Bližší info: tel.: 568 610 020, e-mail: [email protected]
Vstupné dospělí: 60,-
děti: 30,-
Předprodej vstupenek (na jednotlivé pořady) začíná vždy
tři týdny předem od 8.00 hodin u pokladny NÁRODNÍHO DOMU,
Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 013
a od 9.00 hodin v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU (Národní dům),
Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 021. www.mkstrebic.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
VÝSTAVY_______________________________________________________________________________
GALERIE FRANTA - STÁLÁ EXPOZICE DAROVANÝCH DĚL
Nově zbudovaná Galerie FRANTA se nachází ve dvorním traktu Národního domu (Karlovo náměstí 47). Galerie
obsahuje celkem 38 obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník, uměleckým jménem FRANTA, daroval
městu Třebíč.
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
HYNEK LUŇÁK – RETROSPEKTIVA – GALERIE MALOVANÝ DŮM
7. 4. – 5. 6. 2016
Hynek Luňák, nar. 1926 v Praze. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu v Betlémské ulici, pracoval jako konstruktér a
technik. V 50. a 60. letech se věnoval konstruktivistické malbě a kresbě s tématikou přístavů a lodí. Jeho tvorba je
zaměřená především na krajiny např. náměty staré Třebíče. Výstava je pořádána k autorovým nedožitým 90.
narozeninám.
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
JAN M. KREJČÍ – OBRAZY – GALERIE LADISLAVA NOVÁKA
14. 4. – 29. 5. 2016
Malíř Jan M. Krejčí nar. 1946 v Mohelně u Náměště nad Oslavou. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně.
Společně vystavoval v Chorvatsku, Slovinsku a Třebíči. Jeho tvorba je inspirovaná českou krajinou, jejími krásami a
zvláštnostmi.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
KAREL LÁZNIČKA – KRESBY A DROBNÁ GOBELÍNOVÁ TVORBA - VÝSTAVNÍ SÍŇ PŘEDZÁMČÍ I.
(u Turistického informačního centra Bazilika)
21. 4. – 12. 6. 2016
Akademický malíř Karel Láznička, textilní výtvarník a malíř, nar. 1935 ve Veselí nad Lužnicí. Vystudoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Měl celkem osm autorských výstav, naposledy vystavoval v Domě Gustava
Mahlera v Jihlavě v roce 2004. Realizoval dvacet šest děl (gobelíny a art protisy) ve společenských, občanských a
firemních interiérech. Kromě Muzea Vysočiny v Třebíči není jeho dílo v žádném sbírkovém fondu.
Otevřeno: po – ne: 10.00 – 16.00 hodin
TRADICE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI + MODEL ŽIDOVSKÉHO MĚSTA
Obnovená expozice na ženské galerii Zadní synagogy v Třebíči přibližuje zvyklosti a tradice židovské komunity. Více
informací: [email protected]
MODEL ŽIDOVSKÉHO MĚSTA
Model třebíčského židovského ghetta z roku 1850. Autorem pan Stanislav Vrška. Model v měřítku 1:100 si můžete
prohlédnout v Zadní synagoze, Subakova 1, Třebíč. Tel. 568 610 023, 568 823 005, [email protected]
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 17.00 hodin
MÍSTO ŽIVOTA – MAKOM CHAJIM (hebr.) – EXPOZICE V ZADNÍ SYNAGOZE
Pro zájemce o židovskou kulturu je připravena zajímavá stálá expozice tvořená unikátními exponáty ze sbírek
Židovského muzea v Praze. Hlavním tématem výstavy je svitek Tóry, která je tím nejdůležitějším a nejcennějším
v synagoze. Obsahuje hebrejský text Pěti knih Mojžíšových. Užívá se při synagogální bohoslužbě k pravidelnému
předčítání jednotlivých oddílů Tóry.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 17.00 hodin
MODEL KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI – GALERIE DIVADLA PASÁŽ TŘEBÍČ
Model z dílny Stanislava Vršky je v měřítku 1:100 ve stavu z roku 1835. Vstup zdarma.
Otevřeno: po-pá 10.00 – 16.00 hodin a vždy hodinu před začátkem produkce v Pasáži (divadelní
představení, koncert)
VIA BENEDICTINA – ZÁMEK TŘEBÍČ, TRASA SVĚT PORTÁLŮ A BRAN
Výstava VIA BENEDICTINA byla vytvořena v roce 2013 u příležitosti 800 let od příchodu benediktinů na
Broumovsko. Souběžně vznikl projekt VIA BENEDICTINA – benediktinské dědictví ve střední Evropě, který sdružuje
zástupce bývalých a fungujících benediktinských klášterů v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Cílem
projektu je zviditelnění míst spjatých s benediktiny, jejich historií a snaha ukázat, že jsou atraktivními turistickými
lokalitami, které mají i dnešní době co nabídnout.
Muzeum Vysočiny Třebíč zpřístupňuje veřejnosti výstavu v prostorách třebíčského zámku, na trase Svět portálů
a bran. Současně nabízíme komentovanou prohlídku pro školy s odborným výkladem Mgr. Antonína Žamberského.
Zaměří se na pojetí kláštera podle řehole svatého Benedikta, další část bude věnována historii a současnosti
benediktinů, jejich vztahu k Třebíči a dalším místům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Termín: prosinec 2015. Délka prohlídky: 60 minut. Vstupné: 25 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Rezervace: Mgr. Eva Novotná, tel. 568 408 897, email: [email protected]
Otevřeno: úterý–neděle 9–12, 13–17 hodin
PROGRAM KINA PASÁŽ NA KVĚTEN
Od čtvrtka 28. dubna do středy 4. května
BELLA A SEBASTIAN 2: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Začátky představení v 17.00 hod.
Premiéra rodinného filmu Francie v českém znění. Velké přátelství pokračuje ještě větším dobrodružstvím.
Hrají: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Thierry Neuvic.
Režie: Christian Duguay
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži přístupný
Od pátku 29. dubna do středy 4. května
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra romantické komedie ČR. Hlavní postavou je moderní dynamická žena, která řeší trable s láskou,
životem i jednou nepohodlnou nevěstou. Hrají: David Matásek, Lenka Vlasáková, Andrea Kerestešová, Jana
Stryková, Jaroslav Plesl.
Režie: Tomáš Svoboda
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 5. května do neděle 8. května
PAT A MAT VE FILMU
Začátky představení v 17.00 hod.
Repríza animovaného rodinného filmu ČR. Pat a Mat dokazují, že neexistuje problém, na který by se nenašlo
řešení!
Režie: Marek Beneš
Vstupné: 110,- Kč
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 5. května do středy 11. května CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra dobrodružného akčního filmu USA v českém znění. Steve Rogers převzal vedení nově
zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. Dojde však k dalšímu incidentu, ve kterém
sehrají Avengers nešťastnou roli. Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
Režie: Anthony Russo, Joe Russo.
Vstupné: 150,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od pondělí 9. května do středy 11. května
DVOJNÍCI
Začátky představení v 17.00 hod.
Repríza komedie ČR. Je lepší vyhořet než potkat dvojníka. Potkat ho se může docela dobře hodit, ale také
nemusí. Záleží na úhlu pohledu…Hrají: Ondřej Sokol, Petr Nárožný, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová, Petr
Čtvrtníček, Miroslav Táborský.
Režie: Jiří Chlumský
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 12. května do středy 18. května
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D
Začátky představení v 17.00 hod.
Upozornění: čtvrtek - neděle ve 3D, pondělí – středa ve 2D
Premiéra rodinného animovaného filmu USA v českém znění. Ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní
ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém
ráji partičku neoblíbených outsiderů.
Režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis
Vstupné: 150,- Kč ve 3D, 130,- Kč ve 2D
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 12. května do neděle 15. května
SOUSEDI 2
Začátky představení v 19.30hod.
Premiéra komedie USA. Jen co se Mac a Kelly Radnerovi zbavili jedněch nepohodlných studentů, mají na krku
další. A tentokráte je to možná ještě horší – jsou to totiž pro změnu studentky. Hrají: Seth Rogen, Zac Efron, Rose
Byrne, Chloë Grace Moretz.
Režie: Nicholas Stoller
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupný
Od pondělí 16. května do středy 18. května
SPOTLIGHT
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra dramatu USA Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber v hlavních rolích
skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání
nezletilých představiteli místní arcidiecéze.
Režie: Tom McCarthy
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 19. května do neděle 22. května
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Začátky představení v 17.00 hod.
Repríza komedie ČR. Legenda se vrací po 12 letech na plátna kin! Tentokrát básníci čekají na zázrak. Dočkají
se? Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Tereza Brodská, Linda Rybová, Filip Antonio, Oldřich
Navrátil.
Režie: Dušan Klein
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 19. května do neděle 22. května
X-MEN: APOKALYPSA 3D
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra akčního sci-fi filmu USA v českém znění. Osud Země visí na vlásku. Raven s pomocí profesora X
stane v čele týmu mladých X-Menů, aby společně zastavili svého největšího nepřítele a zachránili lidstvo před
úplným zánikem. Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac.
Režie: Bryan Singer
Vstupné: 150,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od pondělí 23. května do středy 25. května
KNIHA DŽUNGLÍ
Začátky představení v 17.00 hod.
Repríza animovaného rodinného filmu USA v českém znění. Celovečerní velkofilm podle překrásných povídek
R. Kiplinga. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí, lidské mládě vychované v džungli vlčí smečkou.
Režie: Jon Favreau
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži přístupný
Od pondělí 23. května do středy 25. května
TEORIE TYGRA
Začátky představení v 19.30 hod.
Repríza komediálního dramatu ČR. Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli, a že
chce zpátky vládu nad svým životem. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová,
Jakub
Kohák, Iva Janžurová.
Režie: Radek Bajgar
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do12 let nevhodný
Od čtvrtka 26. května do středy 1. června
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 3D
Začátky představení v 17.00 hod.
Upozornění: čtvrtek - neděle ve 3D, pondělí – středa ve 2D
Premiéra rodinného dobrodružného fantasy filmu USA v českém znění. Alenka se ujala řemesla po svém otci
a strávila několik posledních let na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do
Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se
svými starými známými. Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter.
Režie: James Bobin
Vstupné: 150,- Kč ve 3D, 130,- Kč ve 2D
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 26. května do neděle 29. května
SVÁTEK MATEK
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra komedie USA. Do Dne matek zbývá už jen několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat s tím, jak tento
velký den letos stráví. Ať už to znamená strávit ho s novou láskou, ztracenou láskou či úplně bez lásky…
Hrají: Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson.
Režie: Garry Marshall
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od pondělí 30. května do středy1. června
ZLO NIKDY NESPÍ
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra hororu USA.
Poté, co Jessie a Mark ztratí svého syna, adoptují do své péče 8letého chlapečka Codyho. Codyho noční můry
jsou až příliš reálné a všichni tři se pomalu dostávají na pokraj šílenství.
Hrají: Kate Bosworth, Thomas Jane, Annabeth Gish, Dash Mihok, Jacob Tremblay.
Režie: Mike Flanagan
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA:
v KINĚ PASÁŽ 1 hodinu před začátkem představení, tel.: 568 610 036, 725 119 924
v POKLADNĚ NÁRODNÍHO DOMU – Karlovo nám. 47, tel.: 568 610 013 (po-pá: 8 – 12.oo, 12.3o – 16h)
v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU – Karlovo nám. 47, tel.: 568 610 021
Program třebíčského kina na stránkách: www.mkstrebic.cz
Info o filmech i chystaných premiérách na tel. 568 610 038
KURZY
JAZYKOVÁ ŠKOLA – Mgr. Rudolf Konečný (budova Fórum a Pasáž – Masarykovo náměstí)
Tel.: 777 847 036, 606 742 666, www.konecnyrudolf.cz, [email protected], [email protected]
JAZYKOVÁ AGENTURA HONZÍK – ul. Jungmannova 13, Tel.: 568 423 127, 776 644 460, [email protected];
VÝUKA ANGLIČTINY – Mgr. Leona Nekudová - Tel.: 777 030 843, email: [email protected]; výuka AJ,
překlady a tlumočení
ORGANIZACE, SDRUŽENÍ, SPOLKY, KLUBY
OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ, PORADNA RUTH, KARLOVO NÁMĚSTÍ 41/30
http://www.trebic.charita.cz/
TŘEBÍČSKÉ „MATEŘSKÉ“ CENTRUM o.s., Fr. Hrubína 753 (areál bývalé MŠ) Třebíč, tel. 604 813 882, 739 493 140,
603 870 272, www.trebicskecentrum.cz, [email protected]
Seznam akcí TC:
2.5. 10.30-12.00
3.5. 10.30-12.00
5.5.
8.00-17.00
5.5. 18.00-20.00
6.5. 10.30-12.00
6.5. 18.00-20.00
7.5.
14.00-17.00
9.-15.5
9.5.
10.30-12.00
10.5. 10.30-12.00
Klub Miminko: Hrajeme si s padákem (rozvoj barev. cítění a pohybu)
Přeskoč, přelez (hravé sportování s překážkami pro nejmenší)
Dárek pro maminku aneb blíží se MEZINÁRODNÍ DEN MATEK
Rukodělný kurz: Náramky z korálků
Klub Batole: Zpíváme písničku mamince (rozvoj rytmizace a oromotoriky)
Muzikoterapeutická relaxace (přihláška a info na tel. 602 546 295)
Tvořivé odpoledne: Mokré filcování
TÝDEN PRO FAIR TRADE
Klub Miminko: Kontaktní rodičovství (beseda s odborníkem o kojení ad)
Funkce rodiny v 21. století (beseda s odborníkem)
12.5. 8.00-17.00
12.5. 8.00-17.00
13.5. 10.30-12.00
14.5. 9.00-11.00
16.-22.5
16.5. 10.30-12.00
16.5. 14.00-16.00
16.5. 16.00-18.00
17.5.
17.5.
19.5.
20.5.
21.5.
23.5.
23.5.
24.5.
26.5.
27.5.
30.5.
30.5.
31.5.
RODINA SPOLU - den otevřených dveří u příležitosti Mez. dne pro rodinu
Ujíždíme na FAIR TRADE (prodej, prezentace, ochutnávka produktů)
Klub Batole: Rodiče a období vzdoru (beseda s odborníkem)
FÉROVÁ SNÍDANĚ - happening na oslavu Světového dne pro Fair Trade
(koná se v parku před Zámkem, informace na www.ferovasnidane.cz)
Světový týden respektu k porodu
Klub Miminko: Jak o sebe pečovat na mateřské dovolené (kosmetika a
pedikúra, beseda s Kateřinou Horskou ze Salónu Lavender)
MUM-AUT setkání rodičů s dětmi s poruchami autistického spektra
Předporodní příprava na kojení (kurz vede Barbora Pokorná, tel. 776 147 766,
přihláška nutná)
Komunikace v rodině (lektoruje PhDr. Jana Hovorková - socioložka s praxí)
Kurz zdravého vaření - téma: Sýrový dip
Kurz zdravého vaření - téma: Houbové rizoto
Klub Batole: Malujeme louku plnou květin – práce se štětcem
MEZINÁRODNÍ DEN RODINY (roadshow, soutěže pro celé rodiny)
Klub Miminko: Jak dítě může změnit žebříček hodnot rodiny (beseda
9.30-11.30
10.30-12.00
15.00-16.30
10.30-12.00
14.00-17.00
10.30-12.00
s odborníkem)
16.00-18.00 Kurz ŠÁTKOVÁNÍ (vede Barbora Pokorná, tel. 776 147 766, přihláška nutná)
8.00-14.00 Kdo si hraje, nezlobí aneb připomínáme si SVĚTOVÝ DEN HER (akce pro
celé rodiny)
14.30-16.00 Zdravá dílna: Pizza se sýrem a rajčaty (rukodělná aktivita: Hrajeme si s
těstovinami, pohybová aktivita: Protažení při hudbě)
10.30-12.00 Klub Batole: Jarní protažení v rytmu
10.30-12.00 Klub Miminko: Kosmetika pro nejmenší (beseda se Zuzanou Matějkovou)
14.00-16.00 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ (setkání rodičů a dětí, výměna zkušeností)
8.00-14.00 Normální je nekouřit - akce u příležitosti SVĚTOVÉHO DNE BEZ TABÁKU
Centrum DaR, Okružní 935, Třebíč - Borovina, (budova ZMVŠ – zadní vchod), tel. 734 657 368, 604 813 882,
www.trebicskecentrum.cz, mail: [email protected]
Seznam akcí Centra DaR:
3. 5. - 12. 5. Prodejní akce - LETNÍ MÓDA (Jiřina Tvarůžková, výroba a prodej textilu, specializace dětská móda
3. 5.
10. 5.
12.5.
13. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.
10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
15.00-16.30
11.00 - 12.00
10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
10.00 - 11.00
Obtisk ručiček (dopolední tvoření)
Babiččina rajská polévka (kurz zdravého vaření)
Rodinné dílničky pro malé i velké lidičky
Mezinárodní den rodiny v Uzlíčku
Je manželství přežitek nebo nutnost?
Znakování batolat (beseda s odborníkem)
Rodinné zápolení s míči
LETNÍ DRUŽINY Třebíčského centra a Centra DaR:
11.- 15.7.
18.- 22.7.
25.- 29.7.
1.- 5.8.
8.- 12.8.
15.- 19.8.
22.- 26.8.
ZPÁTKY ČASEM
historická družina (v Třebíčském centru)
VE MĚSTĚ A PŘITOM VENKU
dobrodružina (v Třebíčském centru)
NÁPADITÁ DÍLNA
rukodělná družina (v Třebíčském centru)
SPORTOVNÍ ABECEDA
sportovní družina (v Třebíčském centru)
TAJEMSTVÍ PŘÍRODY
ekodružina (v Třebíčském centru)
SUN & FUN
opakování angličtiny hravou formou (v Třebíčském centru)
TOULAVÝ KECKY
dobrodružina (v Centru DaR)
11.- 15.7.
18.- 22.7.
25.- 29.7.
1.-5.8.
15.- 19.8.
22.- 26.8.
KULÍŠEK
minidružina pro nejmenší (v Centru DaR)
KOUZELNÉ LÉTO
minidružina pro nejmenší (v Centru DaR)
V POHÁDCE
minidružina pro nejmenší (v Centru DaR)
3-2-1-START
minidružina pro nejmenší (v Centru DaR)
TANEČNÍ HRÁTKY
minidružina pro nejmenší (v Centru DaR)
FERDA MRAVENEC
minidružina pro nejmenší (v Třebíčském centru)
INFORMACE:
 Družiny jsou určeny pro děti
od 6 do 15 let, minidružiny pro děti od 3 do 6 let.
 Denně v čase od 7.30 do 15.30, minidružina
od 8.00 do 12.00 hod, po domluvě do 15 hod.
 Bohatý program a dozor zajištěn.
 Pitný režim a pojištění pro případ úrazu
je zahrnuto v ceně.
 Možnost dokoupení obědů, dětské i celé porce.
 Počet dětí v družinách a minidružinách je omezen, rozhoduje pořadí přihlášení a zaplacení zálohy.
 Družiny probíhají v Třebíčském centru na Fr. Hrubína, pouze Toulavý kecky v Centru DaR
v Borovině.
Příspěvek na náklady:
družina: 1.300,- Kč / týden
minidružina: 600,- Kč / týden
Přihlásit se můžete již nyní na tel. 604 813 882 a e-mailu: [email protected]
Městská knihovna v Třebíči
Hasskova ul. č. 102/2, Třebíč, www.knihovnatr.cz, tel. 568 619 522,
e-mail: [email protected], facebook.com/knihovnatrebic
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ
Cyklus v rámci projektu podaného do GSZM Třebíč
Vstupné na jednotlivé přednášky 20,- Kč
ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH VČERA
Pondělí 9. května 2016, 9:00, sál hudebního oddělení
Přednáší Ing. arch. Lubor Herzán.
A
DNES.
5.
ČÁST.
OD
SECESE
PO
SOUČASNOST
DĚJINY STŘEDOVĚKÉ SPOLEČNOSTI. 9. ČÁST. KRÁLOVSTVÍ „DVOJÍHO LIDU“
Pondělí 23. května 2016, 9:00 hod., hudební oddělení
Přednáší třebíčský historik PhDr. Rudolf Fišer, CSc.
KOUČOVÁNÍ / ZUZANA DUDKOVÁ
Úterý 3. května 2016, 16:30 – 19:00, sál hudebního oddělení. Vložné 300,- Kč
Koučink jako metoda, která se hojně využívá v oblasti pracovního i osobní rozvoje. Může pomoci najít v lidech zdroje i
zábrany, které by si nahlas nikdy nepřiznali, ale které jim často brání dosáhnout vytyčených pracovních nebo osobních
cílů. Workshop je určen pro malé skupiny lidí vedených koučem k tématu, které konkrétního člověka nejvíce zajímá nalézání firemní či osobní vize, tvorba strategií, zlepšování komunikace apod. Workshop se uskuteční pouze
v případě dostatečného počtu zájemců.
ŠEST STATEČNÝCH. OSUDY NAŠICH RODÁKŮ V RAF / EVA POKORNÁ
Středa 4. května 2016, 18:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstup zdarma
Publikace badatelky Evy Pokorné vychází k 10. výročí odhalení pamětní desky na radnici v Třebíči (4. 5. 2006). Příběhy
zobrazují krátce život jednotlivých letců před 2. sv. válkou, popisují jejich strastiplnou cestu na válečná bojiště ve
Francii, vstup do RAF a především jejich službu v RAF. Dále mapují u přeživších jejich osud po válce, což pro některé
z nich znamenalo pronásledování a dlouholeté věznění, pro jiné druhý exil. Čtenář se dozví o vůbec prvním ilegálním
únosu letadla, které řídil právě třebíčský pilot Stanislav Huňáček. Každý příběh je doplněn bohatou fotografickou
přílohou s dosud nepublikovanými fotografiemi, mezi nimiž jsou vzácné fotografie získané nejen od sběratelů a
příbuzných, ale i ze zahraničí.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2016
Projektu „Francouzský klub 2016“(8. ročník) je podpořen GSZM Třebíč, podprogram Kultura
NÁRODNÍ PARK LES CALANQUES
Čtvrtek 5. května 2016, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč
Parc national Les Calanques je nejmladší z francouzských NP, byl vyhlášen až roku 2012. Kdo chce tento skalnatý masív
mezi Marseille, Cassis a La Ciotat navštívit, musí vyjet do konce května nebo až v říjnu, neboť v létě je řada stezek
uzavřena kvůli nebezpečí požárů, které by mohli způsobit nepozorní turisté. Návštěva NP je zážitek z vysokých skal,
modrého moře a slunečního svitu.
PŘIPRAVUJEME – PŘIHLASTE SE:
FRANCOUZSKÁ VEČEŘE V HOTELU SOLASTER
Pátek 10. června 2016, 17:00, hotel Solaster, ulice V. Nezvala, Třebíč
Francouzská večeře speciálně pro členy Francouzského klubu. V hotelu Solaster i běžné týdenní menu připravují
v duchu vyhlášené francouzské kuchyně – z vybraných výchozích surovin, s láskou k výsledku a s respektem k hostu.
Pozvěte na příjemný jarní podvečer partnery nebo přátele.
Kapacita je omezena pro předem přihlášené účastníky. Přihlášky do 31. 5. 2016, tel. 568 619 523, [email protected] ,
osobně v internetové studovně v přízemí knihovny.
Cena menu o 3 chodech do 400,- Kč na osobu včetně francouzského vína. Z důvodu rezervace míst bude při
přihlašování vybírána kauce ve výši 300,- Kč. Kauce bude vrácena při příchodu do restaurace nebo v knihovně
v případě včasného odhlášení.
LiStOVáNí: MANOLITO BREJLOUN / ELVIRA LINDO / PŘEDSTAVENÍ DE DNI MATEK
Sobota 7. května 2016, 16:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 50,- Kč v předprodeji, 60,- Kč na místě. Děti
s platícími rodiči zdarma
Hlavním hrdinou knihy je desetiletý chlapec Manolito Brejloun, který žije s rodiči, mladším bratrem a dědečkem v
drsné madridské čtvrti. Díky svým svérázným komentářům a naivnímu pohledu na svět prožívá s kamarády nejedno
vzrušující dobrodružství. Zábavné příběhy jsou výživnou hostinou nejen pro náctileté, ale i rodiče. Světový bestseller se
stal inspirací pro několik televizních seriálů a zdařilou rodinnou komedii. Účinkují: Jakub Zedníček, Jiří Ressler.
ROZMARÝNEK TANČÍ MAMINKÁM
Úterý 10. května 2016, 16:00, pobočka Modřínová
Tradiční vystoupení folklórního souboru ze ZŠ Benešova ke Dni matek.
DÍLNIČKA S MONIKOU: OŠATKY OPLETENÉ TEXTILNÍ PŘÍZÍ
Úterý 10. května 2016, 14:30, Zelená klubovna, 1. patro. Cena materiálu 240,- Kč
Další z oblíbených rukodělných kurzů s lektorkou Monikou Kabelkovou.
ZA ZVUKŮ HARFY / ANNA KOLAŘÍKOVÁ
Středa 11. května 2016, 18:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč
Vážně i nevážně o harfě - přednáška Anny Kolaříkové. Harfa je jedním z nejstarších hudebních nástrojů a Třebíč jako
jedno z mála míst může studium hry na harfu nabídnout na ZUŠ. Spoluúčinkují žáci ZUŠ Lukáš Krupička, Veronika
Musilová, Jana Mušková a Valérie Závodská.
ZFETOVANÁ DUŠE / ZDENĚK HORKÝ / MARKÉTA BEDNÁŘOVÁ
Čtvrtek 12. května 2016, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma
Držte si klobouky, zběsilá adrenalinová jízda po šikmé ploše začíná a má klasický scénář. Mezi vysedáváním u automatů
a vazební věznicí je sice dlouhá cesta, ne každý ale má sílu na nový začátek. Beseda autorské čtení s autorkou Markétou
Bednářovou.
VEČER S KARLEM IV.
Pátek 13. května 2016, 18:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 50,- Kč
Projekt „Rok s Otcem vlasti“ je finančně podpořen MK ČR, program Knihovna 21. století
ČTYŘI ŽENY KARLA IV.
Divadelní představení souboru „Bez opony“ MěK v Třebíči. Poslyšte příběh o čtyřech královnách, jež po boku velkého
panovníka stály.
VINICE KARLA IV.
O zakládání vinic Karlem IV. bude přednášet Ing. Lubomír Lampíř, Ph. D., majitel úspěšného Vinařství Sádek
vzdáleného 15 km od Třebíče. Součástí večera bude i degustace vína tohoto vinařství s možností zakoupení vína z
Vinařství Sádek. (www.vinohrady-sadek.cz)
NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO LÉKAŘE. 9. ČÁST. POROD – JAK SI HO UŽÍT?
Čtvrtek 19. května 2016, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma
Další z cyklu akcí „Nebojte se zeptat svého lékaře“ v rámci Projektu Zdravé město Třebíč a ve spolupráci s Nemocnicí
Třebíč. Hosté: primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Michal Málek a vrchní sestra Jarmila Dočkalová,
dula Anna Kršková. Na závěr prostor pro dotazy.
KDE VLÁDNOU ŽENY / KATEŘINA KARÁSKOVÁ
Čtvrtek 26. května 2016, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč
Vítejte v kulturách, kde vládnou ženy. Cestovatelka, malířka a spisovatelka Kateřina Karásková vás zavede do čtyř velmi
neobvyklých kultur. Poznáme mexické indiánky, které své muže překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii
prozkoumáme jediný muslimský matriarchát. Vysoko v čínských Himálajích navštívíme nejromantičtější etnikum na světě. A
nakonec se na severovýchodě Indie seznámíme s nenápadným kmenem, jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost.
SVÉRÁZNÁ ZEMĚ ISLAND / KLÁRA GLONČÁKOVÁ
Pátek 27. května 2016, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč
Přidejte se k fotografickému putování po krásách islandské přírody doprovázené vyprávěním cestovatelky, která u jedné
islandské rodiny našla svůj druhý domov. Ukážeme si, že Island není jen zemí ledu a ticha, ale právě naopak vyniká úchvatnou
rozmanitostí přírodních útvarů a barevných proměn. Stejně nevšední a zajímavá je i kultura místních lidí – Jak se Islanďané
baví a čím se živí? Kolik žije na Islandu princezen a kolik mají vánočních mužů?
SOUČASNÁ ČESKÁ PRÓZA / ALEŠ ŘÍMAN
Úterý 31. května 2016, 8:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč
Přednáška pro knihovníky, učitele i veřejnost o novinkách současné české literatury. Je mezi literáty osobnost, jejíž dílo
bude někoho zajímat i po desetiletích?
ZA CO MARIE TEREZIE NEMŮŽE ANEB KAPITOLY Z HISTORIE TŘEBÍČSKÉHO ŠKOLSTVÍ
Městská knihovna v Třebíči - útvar služeb knihovnám ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč a Státním
okresním archivem Třebíč zvou na cyklus besed, výstav a dalších akcí o vývoji školství na Třebíčsku
HISTORIE TŘEBÍČSKÉHO ŠKOLSTVÍ / MGR. JITKA PADRNOSOVÁ, STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV TŘEBÍČ
Pondělí 16. května 2016, 17:00, sál hudebního oddělení, 1. patro. Vstupné 20,- Kč
Úvodní přednáška cyklu besed a dalších akcí k historii školství na Třebíčsku.
ZA CO MARIE TEREZIE NEMŮŽE
Pondělí 16. května 2016, 18:00, Zelená klubovna, 1. patro
Vernisáž výstavy o školství na Třebíčsku. Účinkuje hudební skupina Dvorkaři. Výstava bude přístupná od 17. 5. do 28. 6.
2016.
SPORY BOHŮ / DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR ZŠ HORKA-DOMKY
Úterý 24. května 2016, 16:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč
Dětská představení plné jemného humoru, neboť děti jsou stále stejní milí uličníci
GUERILLA POETRING A AUTORSKÉ ČTENÍ BLANKY FIŠEROVÉ. SPOLUÚČINKUJÍ BRATŘI VANKOVI
Úterý 31. května 2016, Gymnázium Třebíč
Úterý 31. května, 17:00, Kavárna U židovské brány
OSOBNOSTI TŘEBÍČSKÉHO GYMNÁZIA / PHDR. PAVEL JINDRA, RNDR. JOSEF SKRYJA
Úterý 14. června 2016, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč
Přednáška pedagogů Gymnázia Třebíč při příležitosti oslav 135. výročí založení významné třebíčské instituce.
POZOR INSPEKCE ANEB CESTA DO HLUBIN ŠKOLNÍCH KRONIK / DIVADELNÍ SOUBOR AMPULKA
Čtvrtek 9. června 2016, 18:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč
Vážné i nevážné příběhy ze školních škamen v podání divadelního souboru Ampulka, který při dramatizaci použil
autentické záznamy školních kronik.
AKCE PRO DĚTI:
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 NA ČTENÁŘE
Tradiční pasování je jedna z nejmilejších akcí, na kterou se těší prvňáčci, jejich rodiče i sourozenci
Pondělí 23. května, 8:15, 9:15 a 10:15, první třídy ZŠ Horka-Domky
Úterý 24. května, 8:15, 9:15 a 10:15, první třídy ZŠ T. G. Masaryka
Středa 25. května, 8:15 a 9:15, první třídy ZŠ Týnská
Čtvrtek 26. května, 8:30, 9:30 a 10:30, první třídy ZŠ Bartuškova, pobočka Borovina
Pátek 27. května, 8:15, 9:15 a 10:15, první třídy ZŠ Kpt. Jaroše
LESNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Probíhá od 1. března do 18. listopadu 2016 na dětském oddělení
Soutěže, kvízy a testy pro děti. Vyhlášení vítězů proběhne v rámci národní kampaně Den pro dětskou knihu v sobotu
26. listopadu 2016.
VÝSTAVY:
MORSEOGEAMY, KALIGRAMY, NONSENSY / MIROSLAV KOUPIL
11. dubna – 1. června 2016, sál hudebního oddělení
Po výstavě v Galerii Ladislava Nováka, pořádané při příležitosti autorových 60. narozenin, má veřejnost možnost
zhlédnout výběr toho nejlepšího z pera a představivosti Miroslava Koupila také v Městské knihovně v Třebíči. Autor
sám uvede výstavu originálním způsobem, jež bude ukázkou jeho radosti z tvorby - a ze strany diváků bude určitě
následovat obdiv a veselí. Výstava je součástí projektu „Malé festivaly hudby a poezie“ podaného do GSZM, podprogram
Kultura.
SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁS / AKADEMIE VĚD ČR
Do 13. května 2016, Zelená klubovna, 1. patro
Pod hlavičkou projektu Otevřená věda IV vznikla výstava znázorňující vědecké pracovníky z ústavů Akademie věd
České republiky jako komiksové superhrdiny, kteří bojují každý den svého pracovního života v nejrůznějších odvětvích
vědy. Vědci jsou ztvárněni právě jako superhrdinové, o nichž jen málokdo tuší, co je vlastní podstatou jejich pracovní
náplně. Záměrem výstavy je ukázat, že tito superhrdinové, které je možné běžně potkat na ulici, v tramvaji či obchodě,
každý den tvrdě pracují, aby se zasadili o nové objevy a průlomy ve vědě a výzkumu, aby všem ostatním lidem na Zemi
ulehčili život.
PO STOPÁCH KARLA IV.
4. května – 10. června 2016, vstupní vestibul knihovny
Výstava děl studentů Katolického gymnázia Třebíč. Happening k výstavě 13. 5. v 11:00 ve vestibulu knihovny.
ZA CO MARIE TEREZIE NEMŮŽE
17. května - 28. června 2016, Zelená klubovna, 1. patro
Výstava o vývoji školství na Třebíčsku je součástí cyklu akcí ve spolupráci Městské knihovny s Muzeem Vysočiny Třebíč
a Státním okresním archivem Třebíč.
PLAKÁTY PROTI KOUŘENÍ
2. - 30. května 2016, pobočka Modřínová
Plakáty dětí z třebíčských základních škol na téma: “Kouření škodí zdraví” Ve spolupráci se ZM.
ZDRAVÍ
2. - 30. května 2016, pobočka Modřínová
Co je pro nás zdraví. Výtvarné práce dětí z MŠ Cyrilometodějská.
MÍSTO PRO SPOLEČNÝ ÚSMĚV
2. - 30. května 2016, pobočka Borovina
Výstava výrobků a fotografií ze života klientů stacionáře na Družstevní ulici v Třebíči.
Kluby Zdraví Třebíč
Jungmannova ul. č. 16, Třebíč, www.klubzdravitrebic.cz, tel. 603 840 964,
e-mail: [email protected]
ZÁBAVNÁ PROCHÁZKA PRO DĚTI
Neděle 15. května 2016, od 15:00 hod., Třebíč - Tyršovy sady (u Gnómonu – ukazatel severu)
Dětské odpoledne: registrace od 15:00 – 16:30 hodin. Předpokládaná délka trasy 3 km. Po celé trase budou pro děti
připraveny formou stanovišť úkoly, hry a soutěže. Doprovod rodičů nebo prarodičů je vítaný, u menších dětí nutný.
Účastníci obdrží malé odměny, malování na obličej. S sebou pití, psací potřeby a dobrou náladu.
PROCHÁZKA MEZI BYLINKAMI
Pondělí 16. května 2016, od 16:00 hod., zámecká kašna v Třebíči
Bylinkářka paní A. Nováčková nás provede po zámecké bylinkové zahrádce. Seznámí vás s pěstováním a využitím
bylinek.
FOCENÍ DĚTÍ V PŘÍRODĚ
Neděle 22. května 2016, od 15:00 hod.
Oblíbená akce ve spolupráci s vizážistkou, která se postará před focením i o jemné líčení pro malé slečny. Děti s sebou
mohou mít oblíbenou hračku, popř. zvířátko. Termín je orientační, bude upřesněn pro přihlášené zájemce, v závislosti
na počasí. Doporučujeme přihlášení na e-mail.
2. ROČNÍK KONCERTU ,,COUNTRY STODOLA“
Sobota 28. května 2016, od 14:00 hod., Nové Dvory u Polné
Výlet na koncert country hudby, vlastní doprava do místa konání. Doporučujeme přihlášení na e-mail.
DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK - STŘÍTEŽ U TŘEBÍČE
Kontakt:
Střítež 152, 674 01 Třebíč
Tel. +420 564 571 171, email: [email protected]
www.detskyzabavnipark.cz
KLUB STŘED TŘEBÍČ
Půjčujeme: diabola, míče, branky, petanque, líný tenis, hakis, freesbee…
Provozujeme: ambulanci klinického psychologa s komplexními psychologickými službami (komplex.
psychologická diagnostika a psychoterapie), služby jsou poskytovány bezplatně. Zaměřujeme se jak na děti
např.
s výchovnými problémy, oběti šikany, abuséry návykových látek apod., tak na dospělou klientelu
(převážně akutní krizová problematika, partnerské, osobní a rodinné problémy, dále také na klienty s duševními
poruchami).
V provozu LINKA DŮVĚRY: 775 22 33 11
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HRÁDEK TŘEBÍČ – Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč, 723 932 704, www.ddmtrebic.cz
HALAHOJ – Otmarova 22, Třebíč. Vít Oplatek – 604 251 512, www.halahoj.org
HERNA
STOLNÍCH
A
DESKOVÝCH
HER
v
areálu
Katolického
gymnázia
za
tělocvičnou
Máme největší výběr stolních her v kraji Vysočina a to přes 120 druhů her všech možných typů. Kromě toho máme bohatou
sbírku hlavolamů a dva stolní fotbálky. Hry jsou určeny pro hráče všech generací, od dětí přes teenagery, dospělé až po
seniory. Rádi vás naučíme kteroukoliv hru z naší bohaté sbírky. VSTUP A ZAPŮJČENÍ HER ZDARMA!!!
HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER: ÚTERÝ (18:00 – 21:00 )
PÁTEK (20:00 – 23:00)
STUDENTSKÁ ČAJOVNA otevřena v úterý od 18:00 do 21:00 hod a v pátek od 18:30 do 23:00 hod
bohatý
výběr
čajů
–
příjemné
prostředí;
hudba
–
kvalitní
literatura
–
páteční
program
koncerty
divadla
besedy
–
přednášky
–
filmové
promítání
vždy
od
19:00
Najdete nás v „Domečku“ za tělocvičnou v areálu Katolického gymnázia. Těšíme se na vaši návštěvu
TANCOVÁNÍ: úterý a čtvrtek: 17:30 – 21:00 - HALAHOJ - Tel. 603 914 583 – Zdeněk Žanda
… tancování pro začátečníky i mírně pokročilé, pro všechny, kdo mají rádi taneční pohyb… standardní i
latinsko-americké tance – country tance …
SPORTOVNÍ KLUB SHS Třebíč – www.shs-trebic.cz, [email protected], tel. 605 580 875
Sportovní akce pro širokou veřejnost - turnaje ve volejbalu, nohejbalu, pétanque, lyžařské závody, běhy.
BARÁK – nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 12 – 20 let.
Kontakt: BARÁK nízkoprahový klub, Mládežnická 229, 67401 Třebíč, tel: 568 422 520, 608 609 466,
e-mail: [email protected]
Nabízíme:
- pomoc a podporu při zvládání problémů (např. ve škole, doma, s prací, se šikanou, s drogami nebo s partnerem), pomoc
s hledáním brigády, práce, s výběrem školy…, pomoc při jednání s úřady nebo doprovod na úřady, do poradny, k lékaři,
k psychologovi, na policii apod., doučování a pomoc s domácími úkoly a další
- pokec s pracovníky klubu, když je potřeba něco probrat, s něčím poradit, něco vyřešit
- spoustu možností, jak strávit volný čas (fotbálek, kulečník, stolní hry, PC s internetem, keramickou dílnu, hudební zkušebnu
apod.)
- pohodové prostředí a bezpečný prostor
To vše anonymně a zdarma!
Aktuální programy klubů ke stažení na www.klubzamek.cz
DISKOTÉKY
ZNOJEMKA – KLUB A BOWLING, Chlumeckého 6, Třebíč, tel. 568 846 297, [email protected], www.znojemka.cz
Otevírací doba klubu: Pá a So: 21:00 – 4:00 h; Otevírací doba bowling: Ne – Čt: 14:00 – 22:00 h, Pá-So: 14:00 – 24:00 h
DISCO DON Modřínová 599 Třebíč, www.dontrebic.cz. Diskotéka pro starší 18 let. Hudba od 60 let po nejmodernější.
Specialitou jsou míchané nápoje. K dispozici je 23m dlouhý bar. Otevřeno pátek, sobota 21:00-04:00 hod.
CLUB R TŘEBÍČ Kpt. Jaroše 736, Třebíč, Reservé míst na 605 808 838 formou SMS.
PARADISE MUSIC CLUB, Karlovo nám. 19/13, Třebíč, tel. 608 080 067, [email protected], www.paradisetrebic.cz
ŽIVÁ HUDBA
Hudební klub Béčko. Vítězslava Nezvala 68, Třebíč. Tel: 731 070 939, 608 887 818, www.klub-b.com.
Pravidelné pořádání koncertů a diskoték.
Zábavní centrum DON, program živých koncertů (pátky) a diskoték (soboty). www.dontrebic.cz
PRODEJNÍ GALERIE
Ateliér Kjulleněn - Stinná 52/2 (židovská čtvrť), Třebíč. Sochy, reliéfy, obrazy (oleje), kresby, grafika, malba tuší, fotografie,
odlitky reliéfů, zakázková výroba, portrétování. Tel. 777 652 755, 568 826 341.
Galerie Vlasta – Vlasta Hrubešová, L. Pokorného 31 (Židovská čtvrť), Třebíč. Obrazy, grafika, šperky, kov, kůže, sklo, dřevo,
kožené kabelky, malované šátky, keramika, vše jsou originály od českých výtvarníků. Tel. 568 822 394, 737 417 242
Galerie Čapek - Karlovo nám. 29, Třebíč - výtvarné umění, keramika, šperky, řezby, plastiky. Tel: 568 842 413, 608 453 161.
Galerie Šmýdová Marie, Blahoslavova 22, Třebíč – galerie, grafické listy Třebíče a židovského města, CD. Tel: 568 822 390.
Galerie na Stařečce, V. Nezvala 9 /v patře/ obrazy, plastiky, grafika a kresby od třebíčských umělců, malířské potřeby,
výrobky uměleckých kovářů, hobby barvy a laky. Otevřeno po-pá 10:00-17:00, so 9:00-11:00. Ing. Ludmila Kmentová, tel:
737 310 431, [email protected]
KVAK Keramika – Leopolda Pokorného 40, Třebíč – koněšínská keramika. Tel: 601 520 052.
Galerie V. E. G. – Jan Dočekal – Novodvorská 1042/18, Třebíč – malby, kresby, grafické listy, koláže, umělecké sklo od
současných autorů z Vysočiny. Návštěva na základně telefonického oznámení. Tel: 561 204 127, 723 086 288.
ČAJOVNY
Čajovna ZELENÝ DRAK – Vítězslava Nezvala 72/48, Třebíč, tel: 608 678 888, [email protected], www.zelenydrak.cz
TURISTIKA
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka "Babák", kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel.: 776 143 134
1.5.2016 Ježek Vysočiny, turistický pochod v Jihlavě, start sportovní hala Sokolovská 122, trasy pěší 15 - 100 km,
cyklo 30 - 100 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 / z Boroviny v 7.39 nebo autobusem z AN v 7.20. Návrat
vlakem z Jihlavy v 13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 17.30.
7.5.2016 Nad údolím Fryšávky, turistický pochod v Daňkovicích, trasy pěší 15 a 32 km, cyklo33 a 48 km.
Doprava vlastními auty.
7.5.2016 Cestou Vysočiny, turistický pochod ve Štokách, start v myslivecké chatě, trasy pěší 10, 20, 30, 40, 50
km, cyklo 30, 40, 50, 80 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 6.12 do Havl. Brodu a přestup na
autobus v 8.00. Návrat autobusem ze Štoků v 17.34, přestup Jihlava.
8.5.2016 Po stopách Josefa Toufara do středu ČR, turistický pochod v Číhošti, trasa libovolná, mezi 10.00 a
15.00 hod. je třeba projít přes Číhošť. Doporučujeme navštívit střed ČR v Číhošti, kostel a pomník pátera Toufara,
stanici ochrany fauny v Pavlově a Stvořidla. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.33 do Smrčné, Vilémovic nebo
Světlé n.S. Návrat vlakem z Leštiny v 14.32, 17.11.
8.5.2016 Putování hornickým krajem, turistický pochod v Zbýšově, start v Městském kulturním centru, trasy
pěší 10 až 30 km, cyklo 10 až 50 km. Trasy vedou přes bývalé doly Ferdinand, Simson, Kukla a kolem vodojemu.
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 5.42, 7.39, 9.24 / z Boroviny v 5.36, 7.27, do Zastávky, pak do Zbýšova bus
MHD nebo 4 km pěšky. Návrat busem ze Zbýšova v 14.25, 15.26, 16.26 nebo ze Zastávky vlakem o 50 min.
později).
8.5.2016 Pochod Župou Pernštejnskou, turistický pochod, start v sokolovně Tišnov (trasy 27 a 37 km) a na
nádraží ČD v Doubravníku (trasy 9 a 16 km), cíl na Pernštejně. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 5.42, 7.39 / z
Boroviny v 5.36, 7.27 (přestup v Brně) nebo busem v 6.56 (přestup Žďár n. Sázavou na vlak). Návrat vlakem z
Nedvědice v 14.01, 16.01, 17.01.
9.-13.5.2016 Panstvím Zachariáše z Hradce, turistická akce kolem Telče, denně pěší trasy 15 - 25 km. Pro
zájemce je zajištěno ubytování i stravování v Telči. Každý den se účastníci podívají do zajímavých míst blízkého a
vzdálenějšího okolí Telče.
14.5.2016 Málo známé Jemnicko: Třebelovice - Oponešice - Mladoňovice - Dobrá Voda - Slavíkovice - Jemnice
(18 km). Oponešice - tvrz, Mladoňovice - expozice Petra Mladoňe z Mladoňovic, slavného rodáka obce a
průvodce Mistra Jana Husa do Kostnice, Dobrá Voda - poutní kaple a vodní kaple se studánkou, Slavíkovice kostel, Jemnice - památky. Odjezd autobusem z AN v Třebíči 8.45. Návrat autobusem z AN Jemnice 18.05.
14.5.2016 Jarní Eurovýšlap Retz - Znojmo, turistický pochod se startem v Retzu, cíl ve Znojmě na nádvoří hradu,
18 km. Trasa vede vinohrady na Heiliger Stein, Hnanice a Havraníky s odbočkou na Šobes. Odjezd z Třebíče
autobusem v 7.15 (přestup v M. Budějovicích na vlak v 8.04) nebo ze Starče v 7.20. Ze Znojma zdarma
autobusem pořadatelů (zdarma) do Retzu. Návrat ze Znojma vlakem v 15.02, 17.02 nebo busem v 16.00.
14.5.2016 Krajem pramenů Dyje, turistický pochod v Třešti, start kulturní dům Fialkova 1, trasy pěší 10, 20, 35 a
50 km. Trasy vedou na Růženou, Velkopařezitý rybník, Roštejn a Hodice. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 / z
Boroviny v 6.12. Návrat vlakem z Třeště v 14.28, 16.28, 18.47.
15.5.2016 Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, tématická vycházka s výkladem, start
14.00 hod. Park Gustava Mahlera Jihlava (4 km). Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 12.33. Návrat z Jihlavy
vlakem v 16.40, 17.30, 18.40, autobusem v 16.15, 18.15.
18.5.2016 Za vodní energií do Hamrů nad Sázavou, vycházka s exkurzí, start 9.45 hod. žst. Havl. Brod, trasa 12
km. Odjezd z Třebíče podle začátku vycházky, informujte se u pořadatele.
19.-22.5.2016 Vltava na kánoích. Z Vyššího Brodu přes Rožmberk do kempu Branná (21 km), přes Český
Krumlov do Zlaté koruny (30 km), přes Dívčí Kámen do Boršova nad Vltavou (20 km). Spaní ve svých stanech,
cestou zastávky za kulturou. Odjezd z Třebíče vlakem v 14.33, 16.33. Návrat vlakem z Boršova v 13.23, 15.23.
21.5.2016 Kolem Velkého Dářka: Škrdlovice - Radostín - Synkův kopec - Krucemburk (18 nebo 13 km). Po cestě
několik pramenů, sochy Josefína a Hroši. Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat autobusem z Krucemburku
v 15.39 nebo vlakem ze Ždírce nad Doubravou v 17.19.
21.5.2016 Teslácký šotek, turistický pochod v Jihlavě, start od vrátnice Tesly, trasy pěší 12 až 43 km, cyklo 35 až
80 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 nebo 7.35 / z Boroviny v 6.13 nebo 7.39. Návrat vlakem z Jihlavy v
13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 17.30.
21.5.2016 Pochod Praha - Prčice, turistický pochod, cíl Prčice, trasy pěší i cyklo 23 až 60 km. Startem tras je
Praha (70 km), Týnec n. Sázavou (42 km), Pikovice (50 km), Čerčany (50 km), Benešov (44 km), Bystřice u
Benešova (35 km), Olbramovice (33 km), Votice (30 km, dětská 23 km), Střezimíř (dětská 23 km), Tábor (40 a 30
km), Mladá Vožice (35 km), Sedlčany (30 km), Milevsko (40 a 31 km), Petrovice u Sedlčan (30 km), Bechyně (44
km). Odjezd z Třebíče individuální.
25.5.2016 Cesta pohádkovým lesem, Jihlava, pro děti a rodiče, začátek v 14.00 hod. Dětské dopravní hřiště U
Rybníčků, trasa 4 km. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 12.33. Návrat z Jihlavy vlakem v 16.40, 17.30, 18.40.
27.-29.5.2016 CHKO Bílé Karpaty, Velká Javorina, turistická akce KST, setkání čtenářů časopisu Krásy
Slovenska. Ubytování ve Staré Turé. V sobotu sraz přes Holubyho chatou ve Velké Javorině od 11.30 do 12.15
hodin. Odjezd z Třebíče vlakem v PÁ v 7.39, 11.27, 15.24 a návrat v NE v 9.17, 13.47.
28.5.2016 Náměšť - Čučice, turistický pochod v Náměšti nad Oslavou, start v sokolovně, trasy 5 až 50 km.
Projděte se přes zříceninu Lamberk, Senoradský mlýn, Vlčí kopec a Gloriet. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18,
7.24, 8.39 / z Boroviny v 6.03, 8.26. Návrat vlakem z Náměště v 14.07, 14.47, 16.07, 16.47, 18.07.
31.5.2016 Cesta pohádkovým lesem, dobrodružná cesta pro děti a rodiče v Třešti, začátek v 13.30 hod. u branky
zámeckého parku, ul. Dr. Richtra, trasy 2 a 5 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 11.25 / z Boroviny v 11.29.
Návrat z Třeště autobusem v 16.07, 17.37.
PLAVEBNÍ SEZONA NA DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ
http://www.dalesickaprehrada.cz/jizdni-rad/ Tel.: +420 739 08 58 58
Email: [email protected]
www.dalesickaprehrada.cz
IC KRAMOLÍN – tel. 723 190 709
Nabízíme také možnost zakoupit LODNÍ LÍSTEK NA PLAVBU jako dárek pro Vaše milé příbuzné a
kamarády.
Přijďte na vyhlídkovou plavbu!
SPORTOVNÍ AREÁL LAGUNA – Mládežnická ulice 2, Třebíč, tel: 568 826 250, 568 826093,
www.lagunatrebic.cz
AQUAPARK LAGUNA V PROVOZU.
AKTUÁLNÍ INFORMACE VŽDY NA WWW.LAGUNATREBIC.CZ
VYHLÍDKOVÉ LETY
Aeroklub Křižanov o. s., 59451 Křižanov. www.Ikka.cz, 775 685 702, e-mail: [email protected]
Lety pro veřejnost na motorových letounech a kluzácích; fotolety, výcvik létání na kluzácích.
SQUASH - Hrotovická ul. 160, Třebíč, tel:568 841 038.723 685 399, 3 kurty, půjčování raket, míčků, prodej
SQUASH zboží. Provoz po-pá 9:00-23:00, so, ne 9:00-23:00 hod.
SOLNÉ JESKYNĚ
Solná jeskyně TŘEBÍČ, Dukovanská 1137, Třebíč, tel. 774 653 982, www.solnajeskynetrebic.cz
Solná
jeskyně
NA
STAŘEČCE,
Vít.
Nezvala
41/67,
Třebíč;
Rezervace:
730 999
447
Otevírací doba: Na objednání od pondělí do neděle
E-mail: [email protected]
Objednávkový formulář na internetu: www.jeskynestarecka.cz/rezervace, facebook: Solná jeskyně a masáže „Na
Stařečce“
www.jeskynestarecka.cz
Relaxačně ozdravné centrum, haloterapie, muzikoterapie, léčba barvami, masáže, relaxační cvičení a tematické
programy nejen pro děti. V pozemní solné jeskyni naleznete jezírko, ionizované prostředí, pohodu a klidné
prostředí pro načerpání nové energie.
VYJÍŽĎKY NA KONI
RANČ VÁPENKA – Nová Ves 39, 675 21 Okříšky, tel: 568 871 114, 606 797060, 603 529989;
www.rancvapenka.wz.cz
Jízdy na koni, ustájení, přeprava koní, koupání, sportovní vyžití v krásném prostředí zatopeného lomu.
EQUISPORT Třebíč, Pražská 20, (budova firmy Amaprint) Třebíč, tel: 602 265 108. Jezdecký areál firmy
Equisport se nachází v obci Sokolí – vzdálené 5 km od města. Pro občany, domácí i zahraniční turisty a další
zájemce nabízí možnost ježdění v sedle. Možnost výcviku na jízdárně, pro zdatnější vyjížďky do okolí. Trasa a doba
vyjížďky je závislá na přání zákazníka. Předem nutná telefonická domluva.
FITNESS
FITNESS – Vltavínská 1289/32, tel: 723 115368, po-pá 9:00-12:00, 14:00-21:00, so, ne 15:00-19:00 hod.
Solárium, komplexní cvičení.
FITNESS TJ JE Dukovany – Manž. Curieových 1112 /objekt sportovní haly/, tel: 568 829959, po-pá 9:30-11:30,
15:00-20:00, so, ne 10:00-12:00. Možnost zakoupení výhodných permanentek.
FITNESS CENTRUM „BÍLÝ KRÁLÍK“ – Řípovská 1044, Třebíč – Borovina, tel.: 568 840 034, 724 400 488.
Bílý Králík Laguna, Mládežnická 1096, tel.: 602 722 788
www.bilykralik.cz
SPINNING CENTRUM GLADIATORS – Otmarova 4, 674 01 Třebíč.
Rezervace lekcí a informace o lekcích na tel.: 608 71 72 73, www.spinning.cz /hledat centrum Gladiators/
BOPO FACTORY GYM - Budischowského 1071, Třebíč - Borovina, tel.: 774 245 194, email:
[email protected]
REDGYM – centrum, bojových umění a kondičních sportů (zumba, fitbox, bodystyling, posilovna,
sebeobrana, karate, box, aikido). www.redgym.cz
AEROBIC - JAROSLAV DOKULIL - www.aerobik-trebic.cz, Tel. 777 900 945
Cvičení pro ženy, aerobik, aerobik mix, kalanetika, cvičení pro seniorky Třebíč
OCTAGON, Fr. Hrubína 1105, 67401 Třebíč
tel. 774 347 023, www.octagon-shop.cz
Provozní doba:
Po – Pá:
7,30-21,00
So:
9,00-20,00
Ne:
9,00-21,00
Provozujeme posilovnu pro začátečníky, kondiční sportovce i profesionály. Nadstandartní vybavení stroji na
posilování, posilování s trenérem, kruhové tréninky a kondiční cvičení pro ženy Drill, kurzy hubnutí Do formy,
fit-joga, tréninky WCT Třebíč -MMA, zápas, tréninky dětí Lvíčata WCT - obratnost, sebeobrana, solárium.
V baru nabízíme proteiny, spalovače, tyčinky a iontové nápoje. Zázemí tvoří šatny a WC. Proškolená obsluha,
možnost parkování v blízkosti posilovny.
ORIENTÁLNÍ TANEC
KURZ PRO DÍVKY I. a II.(Ideální tanec pro všechny dívky, které mají rády pohyb. Hodiny jsou zaměřeny na
správné dýchání s uvolněním, protažením a posílením jednotlivých partií těla a rozvíjení fantazie jednotlivce.
Děvčata se naučí základní prvky orientálního tance, zvládnou techniku v choreografiích.)
ORIENT TEMPERAMENTO (Technika orientálního tance v kombinaci s různými tématy ve vedených choreografiích.
Určeno všem, co chtějí uvolnit a rozproudit energii ve svém těle)
KURZ PRO ZAČÁTEČNICE (Pro ženy které chtějí proniknout do tajů orientálního tance nebo si chtějí zopakovat
základy.)
ORIENT A AFRO (Improvizační hodiny na jednotlivá témata s orientálními a africkými prvky v kombinaci
s výrazovým tancem. Pro všechny, co chtějí zapojit fantazii a tvořit vlastním tělem i srdcem.)
Pravidelná sobotní setkání 1x měsíčně.
[email protected], tel. 603 575 232
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STŘED nabízí KURZ JÓGY – v prostorách občanského sdružení STŘED v budově Klubu
mládeže Hájek, Mládežnická 229, Třebíč; Tel. 568 843 732, 775 725 655-61; www.stred.info, [email protected]
Začátek vždy každé pondělí a středu od 19:00 – 20:30 hod
TENIS
1. Tenisová hala Na Holečku – kurty pod hypermarketem BILLA. Tel: 737 516 293. Otevírací doba Po-Pá 10:00
– 22:00 hod, So-Ne 8:00 – 22:00 hod, po domluvě i déle. 2 kryté kurty. Prodej a možnost zapůjčení tenis.
vybavení. K dispozici klubové prostory s kabinami, sprchami a restaurací.
Tenisový areál za nemocnicí otevřen denně od 9:00-22:00 hodin včetně víkendů. Telefon pro rezervaci: 568
848 595. K dispozici 8 tenisových dvorců, možnost občerstvení přímo v areálu, parkoviště
Sportovní areál Města Třebíč, spravuje TJ Spartak Třebíč; Manželů Curieových 1112, 4 tenisové dvorce, Tel:
568 827 247, 568 827 248; 4 tenisové kurty - v zimě kryté!
SZEŠ-Střední zemědělská a ekonomická škola v Třebíči, Žižkova 505, tel: 568 840 201, 568 822 303. 2
kurty. Pro veřejnost otevřeno po-pá 15.00 – 19.00
BADMINTON
BADMINTON CLUB - Hrotovická 160, Třebíč (bývalý areál Julius Meinl).
V provozu denně, rezervace na tel. 602 484 787 nebo online na www.badec-tr.cz
Prodej a půjčovna badmintonového vybavení (rakety, míčky….).
K dispozici 4 kurty, bar a posezení pro 30 lidí, občerstvení, firemní a soukromé akce, parkoviště.
BOWLING
Bowling a restaurace „U KMOTRA“ - ulice Táborská 406, Třebíč (u supermarketu Billa), Rezervace na tel.
739 222 999. Jediný osmidráhový bowling na Vysočině s profesionálními parametry. Nejmodernější bowlingové
stroje AMF s bezšňůrovými stavěči. Pravidelné úterní turnaje. Více informací na www.bowling-trebic.cz
Otevírací doba: pondělí: 11:00 – 23:00, úterý – čtvrtek: 11:00 – 24:00, pátek, sobota: 11:00 – 02:00, neděle:
11:00 – 22:00
Herna UĎOVY KOULE v areálu restaurace DON, Modřínová ul. 599: dvě bowlingové dráhy, bar.
Info a rezervace na tel: 603 487 239
Bowling KOULE – Míčova 11 (naproti benzinové stanici SVA), tel: 739 223 379.
čtvrtek: 15:00 – 23:00, pátek a sobota: 13:00 – 01:00, neděle: 12:00 – 21:00
Otevírací doba: pondělí –
Bowling Sport Club – Fügnerova 10, sportovní hala L. Pokorného (hala u železničního mostu), tel: 777 100 705.
Provozní doba: Po – Čt 14:00-16:00, 16:00-22:00 Pá 14:00-16:00; 16:00-24:00 So 16:00-24:00, Ne 16:00-22:00
Bowling – v areálu Grand hotelu, Karlovo nám. 5; dvě bowlingové dráhy, jejichž délka je 22 metrů, pro max. 8
hráčů.
Otevírací doba – pondělí – neděle: 10:00 – 23:00 hod., Zapůjčení bowlingové obuvi je v ceně.
Info a rezervace na tel. 568 848 560 nebo 568 848 540.
Bowling Znojemka, Chlumeckého 6, Třebíč, www.znojemka.cz, [email protected], Tel. 568 846 297
Otevírací doba (bowling): Pá: 16:00 – 24:00 h, So: 14:00 – 24:00 h, Ne – po domluvě
KUŽELKY - Restaurace Vysočina – herna po-ne 9:00-6:00, 2 dráhy. Kapitána Jaroše 736, Třebíč. Tel: 568 822 888
CVIČNÁ LEZECKÁ STĚNA – v tělocvičně ZŠ Benešova. Bližší informace: Tel: 603 259 085, 604 804 404
E-mail: [email protected] V tělocvičně je zajištěn odborný dozor a půjčovna vybavení.
Otevřeno pro veřejnost: říjen – květen, po: 17:30-20:30, st, pá: 17:00-20:30, so: po domluvě pro skupiny
LANOVÝ AREÁL PAVOUK – Polanka, tel. 774 439 004, www.pavouk.unas.cz
Lanové centrum je vybudováno na břehu řeky Jihlavy vedle plaveckého areálu Polanka. Pavouk nabízí osm metrů
vysokou horolezeckou stěnu s úchyty, na níž jsou možné vedle obtížných i lehčí výstupy. Lanové překážky
v podobě lan a trámů jsou zavěšené na dřevěných sloupech ve výšce 6 – 8 metrů. Součásti je i natažená síť či
kladka. Samozřejmostí je přítomnost odborných instruktorů. Helmy, úvazy a další potřebnou výbavu si milovníci
adrenalinu v areálu mohou vypůjčit.
Otevřeno od dubna do listopadu po telefonické domluvě.
PÉTANQUE - Hřiště má rozměry 4 x 15 metrů dle mezinárodních standardů. V základech leží kamenná drť, na ní
byla nasypána prosívka a jako svrchní vrstva písek. Na místě byly osazeny betonové obruby a tabule s popisem
pravidel hry. Nová pétanquová hrací plocha se nachází na veřejném prostranství na konci ulic Čajkovského a
Maxima Gorkého a je volně dostupná.
STŘELNICE - tel: 606 83 93 58, 568 82 43 61
Další část areálu vlastní Střelecký svaz, střelby pro veřejnost neděle dopoledne.
BAŽANTNICE – pravidelné střelby /s vlastní brokovou zbraní a zbrojním průkazem/ každý sudý pátek od března do
listopadu. Možnost objednávky střeleb pro větší skupiny /dohled instruktora, zapůjčení zbraně/ na tel: 568 841 785-Český
myslivecký svaz.
PŮJČOVNA LODÍ
Přístav vodních skautů ŽLUTÁ PONORKA, Svojsíkovo nábřeží 1003, Třebíč, tel: 737 285 396 – konzultace o
vodáckých možnostech, [email protected], www.zlutaponorka.com
TENTO
KULTURNÍ
PŘEHLED
WWW.VISITTREBIC.EU
JE
TAKÉ
K DISPOZICI
NA
WWW.MKSTREBIC.CZ
Zpracovalo:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 47 "NÁRODNÍ DŮM"
674 01 Třebíč
Provozní doba: Po – Pá: 9 – 12, 12.30 – 18 h; So: 9 – 12, 12.30 – 17.00; Ne a svátky: 9 – 13 h;
tel: +420 568 84 70 70, +420 568 610 021
e-mail: [email protected]
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
a

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení nabídky a po zaplacení a ověření platby systém uvolní k tisku vstupenku vytisknutelnou na běžné tiskárně. Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s možností nákupů prostřednictvím internet...

Více

databáze nno v kraji vysočina

databáze nno v kraji vysočina SDH Nová Ves Nová Ves 104 58851 Batelov tel. 567 314 809

Více

Duben

Duben a alergické reakce a měli možnost si vyzkoušet i resuscitaci. Jelikož neznalost tohoto tématu neomlouvá, plánujeme další semináře s touto tématikou. Na internetových stránkách www.ickotrebic.cz si ...

Více

praha - Akademie věd České republiky

praha - Akademie věd České republiky Pozn.: Počet návštěvníků není omezen. Více informací o ústavu naleznete na www.arup.cas.cz

Více

kviz třebíč - Obec Koněšín

kviz třebíč - Obec Koněšín Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s možností nákupů prostřednictvím internetu. Takto získanou vstupenku předloží u vstupu do zvoleného kulturního zařízení.

Více