Tempo 1 slovníček - Macmillan Education

Komentáře

Transkript

Tempo 1 slovníček - Macmillan Education
Tempo 1
strana 1 z 10
Tempo 1
A
about
What about…?
activity centre
acting
address
adults
adventure
playground
after
after-school club
L]DÄ~ríL=
=
LôâDífîfíá=ëÉåí]L=
LôâífÏL=
L]DÇêÉëL=
L]DǾäíëL=
=
okolo; asi
a co…?
středisko volného času
herectví
adresa; bydliště
dospělí
hřiště
after that
afternoon
afterwards
age
all
all right
no dogs allowed
also
always
amazing
American
and
angry
L^WÑí]=aôíL=
potom; později
L^WÑí]DåìWåL=
odpoledne
L^WÑí]ï]ÇòL=
potom; později
LÉfÇwL=
věk
LlWäL=
celý; všichni; všechno
LlWä=ê~fíL=
v pořádku; dobrý; dobře
Lå]r=Ç^Öò=]Dä~rÇL= zákaz vstupu se psy
LlWäë]rL=
také
LlWäïÉfòL=
vždy; stále
L]DãÉfòfÏL=
úžasný; ohromující
L]DãÉêfâ]åL=
Američan/ka; americký
LôåÇL=
a
LôÏÖêáL=
rozhněvaný; rozzlobený;
animals
another
answer
any
LôåfãäòL=
L]Då¾a]L=
L^Wåë]L=
LôåáL=
L^WÑí]L=
po
L^WÑí]=ëâìWä=âä¾ÄL= kroužek mimoškolních
aktivit
rozčilený
zvířata
další; jiný
(z)odpovědět; odpovídat
nějaký; žádný (v záporné
větě)
anyway
LÉåfïÉfL=
v každém případě
apple
LôéäL=
jablko
April
LÉféê]äL=
duben
archery
L^Wíp]êáL=
lukostřelba
area
LÉ]êá]L=
oblast; rozloha
Argentina
L^WÇw]åDíáWå]L=
Argentina
Argentinian
L^WÇw]åDífåf]åL= argentinský
armadillo
L^Wã]DÇfä]rL=
pásovec
around
L]Dê~råÇL=
kolem; okolo
arrive
L]Dê~fîL=
přijet; přijít; přiletět;
přistát
Art
L^WíL=
výtvarná výchova
art gallery
L^Wí=Öôä]êáL=
obrazárna; galerie
arts centre
L^Wíë=ëÉåí]L=
škola umění
ask
L^WëâL=
ptát se; zeptat se
assembly
L]DëÉãÄäfL=
shromáždění
at five o'clock/at =
v pět hodin; ve škole
school
at last
L]í=ä^WëíL=
konečně
athletics
LôqDäÉífâëL=
(lehká) atletika
Pay attention!
LéÉf=]DíÉåpåL=
Dávej(te) pozor!
audition
LlWDÇfpåL=
sluch; poslech; slyšení
August
LlWÖ]ëíL=
srpen
aunt
L^WåíL=
teta
Australian
LflëDíêÉfäf]åL=
Australan; australský
B
backwards
LÄôâï]ÇòL=
www.macmillan.cz/slovnicky
pozpátku
bacon
bad
bag
school bag
banana
banana boat
LÄÉfâåL=
LÄôÇL=
LÄôÖL=
LëâìWä=ÄôÖL=
LÄ]Då^Wå]L=
LÄ]Då^Wå]=Ä]ríL=
band
bank
barbecue
LÄôåÇL=
L=ÄôÏâ=L=
LÄ^WÄfâàìWL=
baseball
baseball cap
basketball
bathroom
be
Be careful!
Be quiet!
beach
because
bed
bedroom
before
begin
behind
best
I bet…
You bet!
between…and…
big
bike
bird
birthday
birthday cake
biscuit
bite
black
black coffee
black widow
spider
blackboard
blonde
blue
blue-grey
book
bored, be bored
both
boy
bracelet
bread
break
LÄÉfëÄlWäL=
LÄÉfëÄlWä=âôéL=
LÄ^WëâfíÄlWäL=
LÄ^WqêìWãL=
LÄáWL=
LÄáW=âÉ]ÑräL=
LÄáW=âï~f]íL=
LÄáWípL=
LÄáDâflòL=
LÄÉÇL=
LÄÉÇêìWãL=
LÄfDÑlWL=
LÄfDÖfåL=
LÄfDÜ~fåÇL=
LÄÉëíL=
L~f=ÄÉíL=
=
LÄfíDïáWå=]åÇL=
LÄfÖL=
LÄ~fâL=
LĉWÇL=
LĉWqÇÉfL=
LĉWqÇÉf=âÉfâL=
LÄfëâfíL=
LÄ^fíL=
LÄäôâL=
LÄäôâ=âflÑáL=
LÄäôâ=ïfÇ]r=
ëé~fÇ]L=
LÄäôâÄlWÇL=
LÄäflåÇL=
LÄäìWL=
LÄäìW=ÖêÉfL=
LÄrâL=
LÄlWÇL=
LÄ]rqL=
LÄlfL=
LÄêÉfëä]íL=
LÄêÉÇL=
LÄêÉfâL=
break up
breakfast
bridge
brilliant
LÄêÉfâ=¾éL=
LÄêÉâÑ]ëíL=
LÄêfÇwL=
LÄêfäf]åíL=
bring
LÄêfÏL=
slanina
špatný; strašný; ošklivý
taška
aktovka; školní taška
banán
nafukovací člun ve tvaru
banánu
kapela; skupina; tlupa
břeh
piknik s opékáním masa
na rožni
baseball
kšiltovka
basketbal; košíková
koupelna
být
Buď(te) opatrný.
Buď(te) potichu.
pláž; mořský břeh
protože
postel
ložnice
předtím než
začít; začínat
za
nejlepší; nejlépe
Vsadím se, že …
Jasně. Jasnačka.
mezi …a…
velký
(jízdní) kolo
pták
narozeniny
narozeninový dort
keks; sušenka
(u)kousnutí, kousnout
černý
černé kafe
černá vdova (druh
pavouka)
školní tabule
světlovlasý; blondýna
modrý
modrošedý
kniha
znuděný; nudit se
oba
chlapec, kluk
náramek
chléb
rozbít (se/si), zlomit
(se/si)
rozejít se
snídaně
most
vynikající; báječný; velmi
nadaný
přinést (si); vzít s sebou
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
British
brother
brown
brush my teeth
bulletin
bus, by bus
bus station
but
butter
buy
Bye!
strana 2 z 10
LÄêfífpL=
LÄê¾a]L=
LÄê~råL=
LÄê¾p=ã~f=íáWqL=
LÄrä]ífåL=
LÄ~f=ľëL=
Lľë=ëíÉfpåL=
LľíL=
Lľí]L=
LÄ~fL=
LÄ~fL=
Brit/ka; britský
bratr
hnědý
vyčistit si zuby
(krátký) přehled zpráv
autobus; autobusem
autobusové nádraží
ale
máslo
koupit; kupovat
Nashledanou. Sbohem.
C
café
cage
cake
calculator
call
called
kavárna; levná restaurace
klec
dort; koláč
kalkulačka
telefonovat; volat
nazývaný; který se
jmenuje
Calm down!
Lâ^Wã=Ç~råL=
uklidněte se
camera
Lâôã]ê]L=
fotoaparát; kamera
camp fire
Lâôãé=Ñ~f]L=
táborák
can
LâôåL=
umět; moci; plechovka
=
Ty to umíš. Ty to můžeš
You can do it!
udělat.
Can you repeat =
Můžete to prosím
that please?
zopakovat?
canoeing
Lâ]DåìWfÏL==
kanoistika
capital
LâôéfíäL=
hlavní město
car, by car
LÄ~f=â^WL=
auto; autem
car park
Lâ^W=é^WâL=
parkoviště
carpet
Lâ^WéfíL=
koberec
cassette
Lâ]DëÉíL=
kazeta
cat
LâôíL=
kočka
CD player
LëáWÇáW=éäÉf]L=
přehrávač kompaktních
disků
centre
LëÉåí]L=
centrum; střed
cereal
LëáWêf]äL=
cereálie
chair
LípÉ]L=
židle
chameleon
Lâ]DãáWäf]åL=
chameleon
championship
Lípôãéá]åpáéL= mistrovství; šampionát
change
LípÉfåÇwL=
změnit, vyměnit; změna
cheap
LípáWéL=
levný
Changing of the LípôfåÇwfÏ=]î==a]= výměna stráží
Guard
Ö^WÇL=
character
Lâôê]âí]L=
postava (v lit. a film. díle);
charakter
chauffeur
Lp]rщWL=
řidič
cheese
LípáWòL=
sýr
cheetah
LípáWí]L=
gepard
chicken
LípfâfåL=
kuře
children
LípfäÇê]åL=
děti
chocolate
Lípflâä]íL=
čokoláda; čokoládový
choose
LípìWòL=
vybrat (si)
Christmas
Lâêfëã]ëL=
Vánoce
church
Líp‰WípL=
kostel; církev
cinema
Lëfå]ã]L=
kino
city
LëfíáL=
(větší) město
class
Lâä^WëL=
třída
Lâä^WëêìWãL=
třída
classroom
clean
LâäáWåL=
uklidit; uklízet; čistý
clock
LâäflâL=
hodiny
LÅôÑÉfL=
LâÉfÇwL=
LâÉfâL=
LâôäâàräÉfí]L=
LâlWäL=
LâlWäÇL=
www.macmillan.cz/slovnicky
close
clue
Lâä]ròL=
LâäìWL=
coffee
cold
LâflÑáL=
Lâ]räÇL=
collect
Lâ]DäÉâíL=
colour
come down
Come in/inside!
Come on.
come over. Can
you come over?
company
cook
cooking, do the
cooking
corner
corridor
country
countryside
cousin
cover
crisps
Lâ¾ä]L=
Lâ¾ã=DÇ~råL=
Lâ¾ã=fåL=
Lâ¾ã=DflåL=
=
zavřít; zavírat
záchytný bod; vodítko;
tušení
káva; šálek kávy
zima; chladno;
nachlazení
sbírat; zastavit se pro;
vyzvednout
barva
slézt
(pojďte) dále
No tak! Honem!
stavit se na návštěvu
Lâ¾ãé]åáL=
LârâL=
=
společnost
vařit; kuchař
vařit
LâlWå]L=
LâflêfÇlWL=
Lâ¾åíêáL=
Lâ¾åíêáë~fÇL=
Lâ¾òåL=
Lâ¾î]L=
LâêfëéëL=
crossword
cry
cup
cupboard
cute
cycle
cycling
Lâêflëï‰WÇL=
Lâê~fL=
Lâ¾éL=
Lâ¾Ä]ÇL=
LâàìWíL=
Lë~fâäL=
Lë~fâäfÏL=
koutek; kout
chodba; koridor
země; stát
venkov
bratranec; sestřenice
přikrýt; (za)krýt
smažené bramborové
lupínky (GB)
křížovka
plakat; křičet
šálek; hrnek
skříň(ka); kredenc
nádherný; kouzelný
jet na kole
cyklistika; jízda na kole
D
dad
daily activites
daily life
dalmatian
dance
dangerous
dark
date
day
dear
December
delicious
describe
desk
dictionary
different
diner
dining room
dinner
LÇôÇL=
LÇÉfäá=ôâDífîfífòL=
LÇÉfäá=ä~fÑL=
LÇôäãÉfpåL=
LÇ^WåëL=
LÇÉfåÇw]ê]ëL=
LÇ^WâL=
LÇÉfíL=
LÇÉfL=
LÇf]L=
LÇfDëÉãÄ]L=
LÇfDäfp]ëL=
LÇfDëâê~fÄL=
LÇÉëâL=
LÇfâp]åêáL=
LÇfÑê]åíL==
LÇ~få]L=
LÇ~fåfÏ=êìWãL=
LÇfå]L=
disco
disgusting
do (gymnastics,
athletics,
homework)
dog
dollar
Well done!
door
LÇfëâ]rL=
LÇfëDÖ¾ëífÏL=
=
táta
každodenní činnosti
každodenní život
dalmatinec
tancovat; tančit; tanec
nebezpečný
tmavý; tma
datum; schůzka
den
drahý (o člověku)
prosinec
lahodný
popsat; vylíčit
psací stůl; lavice
slovník
jiný; rozdílný
(levná) restaurace
jídelna (v bytě)
hlavní jídlo dne (večeře
nebo oběd)
diskotéka
nechutný; odporný
dělat
LÇflÖL=
LÇflä]L=
LïÉä=DǾåL=
LÇlWL=
pes
dolar
Výborně!
dveře
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
strana 3 z 10
draw
drawers
dress
drink
drive
LÇêlWL=
LÇêlWòL=
LÇêÉëL=
LÇêfÏâL=
LÇê~fîL=
DT (Design
Technology)
duck
dungeon
during
LÇáW=DíáWL=
(na)kreslit
šuplíky; zásuvky
šaty (dámské)
nápoj; pití; pít; napít se
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
design technology
LǾâL=
LǾåÇw]åL=
LÇàr]êfÏL=
kachna
žalář
během
each
earring
easily
Easter
eat
Edinburgh
egg
Egyptian
eight
eighteen
eighteenth
eighth
eighty
elephant
eleven
eleventh
else
What else?
England
English
enjoy
enough
e-pal
LáWípL=
Lf]êfÏL=
LáWòfäfL=
LáWëí]L=
LáWíL=
LÉÇfåÄê]L=
LÉÖL=
LfDÇwfépåL=
LÉfíL=
LÉfDíáWåL=
LÉfDíáWåqL=
LÉfíqL=
LÉfíáL=
LÉäfÑ]åíL=
LfDäÉî]åL=
LfDäÉî]åqL=
LÉäëL=
=
LfÏÖä]åÇL=
LfÏÖäfpL=
LfåDÇwlfL=
LfDå¾ÑL=
LáW=éôäL=
especially
even
evening
ever
every
everybody
everyone
everything
Excuse me.
exercise book
expensive
eye
LfDëéÉp]äáL==
LáWî]åL=
LfWîåfÏL=
LÉî]L=
LÉîêáL=
LÉîêfÄflÇáL=
LÉîêáï¾åL=
LÉîêáqfÏL=
LfâDëâàìWò=ãáL=
LÉâë]ë~fò=ÄrâL=
LfâDëéÉåëfîL=
L~fL=
každý
náušnice
snadno
Velikonoce
jíst
Edinburg
vejce
egyptský
osm
osmnáct
osmnáctý
osmý
osmdesát
slon
jedenáct
jedenáctý
jiný; jinak
Ještě něco?
Anglie
angličtina; anglicky
těšit se z čeho; užívat si
dost(atečně)
kamarád na dopisování
emailem
obzvláště; zejména
dokonce
večer
někdy; vůbec kdy
každý
každý; všichni
každý; všichni
všechno
Promiňte. S dovolením.
sešit
nákladný; drahý
oko
E
F
in fact
facts and figures
fair
fall (in)
family
famous
fan
Lfå=ÑôâíL=
LÑôâíë=]å=DÑfÖ]òL=
LÑÉ]L=
LÑlWäL=
LÑôã]äáL=
LÑÉfã]ëL=
LÑôåL=
fantastic
far (how far?)
fast
father
LÑôåDíôëífâL=
LÑ^WL=
LÑ^WëíL=
LÑ^Wa]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
ve skutečnosti; vlastně
skutečnosti; fakta
světlý
spadnout
rodina; rodinný
slavný; proslulý
větrák; rozdmýchat;
fanoušek
fantastický; úžasný
daleko
rychlý; rychle
otec
favourite
February
feel
few
fifteen
fifteenth
fifth
fifty
fight
file
fill in
film
film star
find
Fine, thanks.
finish
first
first floor
fish and chips
LÑÉfîê]íL=
LÑÉÄêr]êáL=
LÑáWäL=
LÑàìWL=
LÑfÑDíáWåL=
LÑfÑDíáWåqL=
LÑfÑqL=
LÑfÑíáL=
LÑ~fíL=
LÑ~fäL=
LÑfä=fåL=
LÑfäãL=
LÑfäã==ëí^WL=
LÑ~fåÇL=
LÑ~få=qôÏâëL=
LÑfåfpL=
LщWëíL=
LщWëí=ÑälWL=
LÑfp=]å=ípféëL==
French
ôâDífîfífò=
LÑêÉåípL=
Friday
fried chicken
friend
frightened
frisbee
from
in front of
fruit
fun
it's fun
funny
LÑê~fÇÉfL=
LÑê~fÇ=ípfâ]åL=
LÑêÉåÇL=
LÑê~fí]åÇL=
LÑêfëÄfWL=
LÑêflãL=
Lfå=Ñê¾åí=]îL=
LÑêìWíL=
LѾåL=
=
LѾåáL=
francouzština;
francouzsky
pátek
smažené kuře
přítel; přítelkyně
polekaný; vystrašený
frisbee (hra)
z; od
před
ovoce
zábava; zábavný
Je to zábava.
legrační; divný
LÖÉfãòL=
LÖ^WÇåL=
hry
zahrada
oblíbený; nejmilejší
únor
cítit se
málo
patnáct
patnáctý
pátý
padesát
bojovat; zápasit
soubor
vyplnit
film
filmová hvězda
najít
Dobře, děkuji.
dokončit; ukončit
první
první patro
smažená ryba s hranolky,
zabalená do novin
five
LÑ~fîL=
pět
fizzy drink
LÑfòá=ÇêfÏâL=
pití s bublinkami
fleece
LÑäáWëL=
ovčí vlna; fleece
flight
LÑä~fíL=
let
Florence
LÑäflê]åëL=
Florencie
fly
LÑä~fL=
letět; létat
food
LÑìWÇL=
jídlo; strava
football
LÑríÄlWäL=
fotbal; kopaná
football club
LÑríÄlWä=âä¾ÄL=
fotbalový klub, kroužek
football ground LÑríÄlWä=Öê~råÇL= fotbalové hřiště
football match
LÑríÄlWä=ãôípL= fotbalový zápas
football stickers LÑríÄlWä=ëífâ]òL= nálepka fotbalového
klubu
footballer
LÑríÄlWä]L=
fotbalista
for
LÑ]X=ÑlWL=
předložka (po dobu)
forget
LÑ]DÖÉíL=
zapomenout; zapomnět
form
LÑlWãL=
tvořit
forty
LÑlWíáL=
čtyřicet
fountain
LÑ~råí]åL=
fontána; pramen
four
LÑlWL=
čtyři
fourteen
LÑlWDíáWåL=
čtrnáct
fourteenth
LÑlWDíáWåqL=
čtrnáctý
fourth
LÑlWqL=
čtvrtý
France
LÑê^WåëL=
Francie
free-time activities LÑêáW=í~fã=
volnočasové aktivity
G
games
garden
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
gentlemen
Geography
German
Germany
get
get home
get nervous
Get off!
get up
strana 4 z 10
LÇwÉåíäã]åL=
LÇwáWDflÖê]ÑáL=
LÇw‰Wã]åL=
LÇw‰Wã]åáL=
LÖÉíL=
LÖÉí=Ü]rãL=
LÖÉí=å‰Wî]ëL=
LÖÉí=flÑL==
LÖÉí=¾éL=
gigantic
LÇw~fDÖôåífâL=
girl
LÖ‰WäL=
give
LÖfîL=
go (swimming,
=
skiing, cycling)
go away
LÖ]r=]DïÉfL=
go for
LÖ]r=ÑlWL=
go out with friends LÖ]r=~rí=ïfa=
go to (work,
school, bed etc)
go well
goal
golf
good (at)
Good afternoon.
Good evening.
Good idea.
Good luck!
Good morning.
Goodbye.
Goodnight.
grandad
grandfather
grandma
grandmother
grandpa
grandparents
grass
great
Great Britain
Great!
greek
green
gym
gymnastics
ÑêÉåÇòL=
LÖ]r=í]L=
odjet pryč
letět/být na
chodit s přáteli ven
chodit do
probíhat dobře
branka; brána; gól; cíl
golf
dobrý
Dobré odpoledne.
Dobrý večer.
Dobrý nápad!
Hodně štěstí!
Dobré ráno. (užívá se do
oběda)
LÖrÇDÄ~fL=
Nashledanou. Sbohem.
LÖrÇDå~fíL=
Dobrou noc.
LÖêôåÇôÇL=
dědeček
LÖêôåÑ^Wa]L=
dědeček
LÖêôåã^WL=
babička
LÖêôåã¾a]L=
babička
LÖêôåé^WL=
dědeček
LÖêôåéÉ]ê]åíëL= prarodiče
LÖê^WëL=
tráva; trávník
LÖêÉfíL=
skvělý; úžasný; velký
LÖêÉfí=ÄêfíåL=
Velká Británie
LÖêÉfíL=
Skvělé!
LÖêáWâL=
řecký; řečtina
LÖêáWåL=
zelený
LÇwfãL=
tělocvična
LÇwfãDåôëífâëL= gymnastika
LÖ]r=DïÉäL=
LÖ]räL=
LÖfläÑL=
LÖrÇL=
LÖrÇ=~WÑí]DåìWåL=
LÖrÇ=áWîåfÏ=L=
LÖrÇ=~fDÇf]L=
LÖrÇ=Dä¾âL=
LÖrÇ=DãlWåfÏL=
H
half (of)
half past one
ham
hamburger
hamster
hand
Happy birthday!
hat
Have a great
time!
Have a nice day!
have a party
have a shower
have
LÄêÉâÑ]ëíI=ä¾åípI=
breakfast/lunch/di Çfå]L=
nner
Have fun!
LÜôî=ѾåL=
have got, haven't LÜôî=ÖflíI=Üôîåí=
got
ÖflíL=
headteacher
LÜÉÇDíáWíp]L=
heating
LÜáWífÏL=
Hello.
LÜ]Dä]rL=
help
LÜÉäéL=
here
LÜf]L=
Hey!
LÜÉfL=
Hi.
LÜ~fL=
hippo
LÜfé]rL=
History
LÜfëíêáL=
hockey
LÜflâáL=
holiday, on
Lfå=a]=ÜfläfÇÉfL=
holiday/in the
holidays
in the holidays
=
home
LÜ]rãL=
hope
LÜ]réL=
horrible
LÜflêfÄäL=
horse
LÜlWëL=
horse riding
LÜlWë=ê~fÇfÏL=
hospital
LÜflëéfíäL=
hot
LÜflíL=
hotel
LÜ]rDíÉäL=
pánové
zeměpis; geografie
německý; němčina
Německo
dostat (se)
dostat se domů
znervóznět
Vypadni!
vstát (ráno z postele);
postavit se
obrovský; gigantický
dívka; děvče; holka
dát
chodit; jít
LÜ^WÑL=
LÜ^WÑ=é^Wëí=ï¾åL=
LÜôãL=
LÜôãĉWÖ]L=
LÜôãëí]L=
LÜôåÇL=
LÜôéá=ĉWqÇÉfL=
LÜôíL=
=
polovina; půl
půl druhé
šunka
hamburger; karbanátek
křeček
ruka
Šťastné narozeniny
klobouk; pokrývka hlavy
Měj se krásně!
=
LÜôî=]=é^WíáL=
LÜôî=]=p~r]L=
Pěkný den!
mít večírek, párty
(o)sprchovat se
www.macmillan.cz/slovnicky
hour
L~r]L=
house
LÜ~rëL=
housework, do theLÜ~rëï‰WâL=
housework
How are you?
LÜ~r=~W=àìL=
How do you
=
say…in English?
How do you
=
spell…?
how many?
LÜ~r=ãÉåáL=
how old?
LÜ~r=]räÇL=
hundred
LܾåÇê]ÇL=
hungry (be)
LܾÏÖêáL=
Hurry up!
Lܾêá=D¾éL=
snídat, obědvat, večeřet
Dobře se bav!
mít, nemít
ředitel/ka školy
topení
Ahoj.
pomoci; pomoc
zde; tady
Ahoj. Haló. Hele.
Ahoj. Čau.
hroch
Dějepis; historie
hokej
prázdniny; dovolená
o prázdninách
domov; doma
naděje; doufat
hrozný; strašný
kůň
jízda na koni
nemocnice
horký+D421 horko
hotel (pozor na
výslovnost)
hodina
dům
práce v domácnosti
Jak se máš/máte?
Jak se anglicky řekne…?
Jak se
hláskuje/speluje…?
kolik?
jak starý?
sto
hladový
Spěchej(te).
I
I can't hear you.
I don't
understand.
I'm fine, thanks.
I'm sorry I can't
(come to your
party.)
ice cream
impatient
in
incredible
indoor
L~f=â~Wåí=Üf]=àìWL=
L~f=Ç]råí=
¾åÇ]DëíôåÇL=
L~fã=Ñ~få=qôÏâëL=
=
Neslyším tě/vás.
Nerozumím.
L~fë=âêáWãL=
LfãDéÉfpåíL=
LfåL=
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
LfåÇlWL=
industry
insect
inside
instructions
interesting
international
interrupt
LfåÇ]ëíêáL=
LfåëÉâíL=
Lfåë~fÇL=
LfåDëíê¾âpåòL=
Lfåíê]ëífÏL=
Lfåí]Dåôp]åäL=
Lfåí]ê¾éíL=
zmrzlina
netrpělivý
v
neuvěřitelný
zastřešený; krytý; jsoucí v
budově
průmysl
hmyz
uvnitř; dovnitř
instrukce; pokyny
zajímavý
mezinárodní
přerušit; rušit
Mám se dobře, děkuji.
Bohužel nemohu (jít na
večírek).
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
interview
into
invite
Ireland
Irish
Is that (Nick)?
IT (Information
Technology)
It's two o'clock.
It's (Ricky) here.
It's time for…
strana 5 z 10
Lfåí]îàìWL=
Lfåí]L=
LfåDî~fíL=
L~f]ä]åÇL=
L~fêfpL=
=
L~f=DíáWL=
=
=
=
interview; dělat interview
do
pozvat; zvát
Irsko
irský; irština
Je to (Nick)?
IT (informační
technologie)
Jsou dvě hodiny.
Tady je Ricky.
Je čas na…
J
jacket
jam
January
Japan
LÇwôâfíL=
LÇwôãL=
LÇwôåàr]êáL=
LÇw]DéôåL=
Japanese
LÇwôé]DåáWòL=
jeans
jewellery
Judo
July
jump
June
Junior
LÇwáWåòL=
LÇwìW]äêáL=
LÇwìWÇ]rL=
LÇwìDä~fL=
LÇw¾ãéL=
LÇwìWåL=
LÇwìWåf]L=
just
LÇw¾ëíL=
Just a minute.
=
sako; kabátek
džem; marmeláda
leden
Japonsko (pozor na
přízvuk)
Japon/ec(ka); japonský;
japonština
džíny; rifle
klenoty; šperky
judo
červenec
skočit; skákat
červen
junior; student třetího
ročníku americké
střední/vysoké školy
teď (=právě před chvílí);
právě; spravedlivý
Moment.
LâôÏÖ]DêìWL=
Lâ^WífÏ=L=
LâfäL=
LâfDäflãfí]L=
LâáWflëâL=
Lâfíp]åL=
=
klokan
ježdění na motokáře
zabít; zabíjet
kilometr
stánek; kiosk
kuchyně
víš
ladder
ladies
lake
lamp
language
late
later that night
laugh
learn
leave
leisure centre
lessons
let
LäôÇ]L=
LäÉfÇfòL=
LäÉfâL=
LäôãéL=
LäôÏÖïfÇwfòL=
LäÉfíL=
LäÉfí]=aôí=å~fíL=
Lä^WÑL=
Lä‰WåL=
LäáWîL=
LäÉw]=ëÉåí]L=
LäÉë]åëL=
LäÉíL=
Let's (play).
Well, let's see.
letter
library
it's a dog's life
light
=
=
LäÉí]L=
Lä~fÄê]êáL=
=
Lä~fíL=
žebřík
dámy
jezero
lampa; světlo
jazyk; způsob vyjadřování
pozdě
později té noci
smát se
(na)učit se
odejít; odjet; opustit
středisko volného času
hodiny; lekce
nechat; výraz pro tvoření
rozkazovacího způsobu
2. os. mn. č.D493
pojďme si hrát
Podívejme se na to.
písmeno; dopis
knihovna
život je těžký
světlo; osvětlení; světlý
K
kangaroo
karting
kill
kilometre
kiosk
kitchen
you know
L
www.macmillan.cz/slovnicky
lights
like
line
listen (to)
listening test
little
little bit
living room
long (how long?)
Look at this!
look out of
a lot
lots of
love
Lovely!
lucky, be lucky
Lucky thing!
Lä~fíëL=
Lä~fâL=
Lä~fåL=
LäfëåL=
LäfëåfÏ=íÉëíL=
LäfíäL=
Läfíä=ÄfíL=
LäfîfÏ=êìWãL=
LäflÏL=
Lärâ=]í=afòL=
Lärâ=~rí=]îL=
L]=DäflíL=
LäflíëL=
Lä¾îL=
Lä¾îäáL=
Lä¾âáL=
Lä¾âf=DqfÏL=
lunch
Lä¾åípL=
světla
mít rád
telefonní spojení
poslouchat (co)
poslechový test
malý
trošku; malinko
obývací pokoj
jak dlouho?
Podívej se na to.
dívat se z něčeho
hodně
hodně
milovat; mít rád; láska
(to je)báječné!
mít štěstí
Šťastný člověk!; Ten má
ale štěstí!
oběd (polední jídlo)
M
magazine
LãôÖ]DòáWåL=
main
LãÉfåL=
make (a noise) LãÉfâ=]=åçfòL=
LãôåL=
man
mansion
Lãôåp]åL=
map
LãôéL=
maple syrup
LãÉféä=ëfê]éL=
March
Lã^WípL=
market
Lã^WâfíL=
market garden
Lã^Wâfí=Ö^WÇåL=
mates
LãÉfíëL=
Maths
LãôqëL=
that doesn't
L ãôí]L=
matter
what's the matter? =
May
LãÉfL=
mayonnaise
LãÉf]DåÉfòL=
me
LãáL=
you mean…
=
What
L ãáWåL=
does…mean?
medium height LãáWÇf]ã=Ü~fíL=
(of)
medium length LãáWÇf]ã=äÉÏqL=
metre
LãáWí]L=
in the middle of Lfå=a]=ãfÇä=]îL=
milk
LãfäâL=
milkshake
LãfäâpÉfâL=
minute
LãfåfíL=
mirror
Lãfê]L=
Miss
LãfëL=
mobile phone
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
moment
Lã]rã]åíL=
Monday
Lã¾åÇÉfL=
monkey
Lã¾åâfL=
months
Lã¾åqëL=
in a bad mood
Lfå=]=ÄôÇ=ãìWÇL=
more
LãlWL=
LãlWåfÏL=
morning
most
Lã]rëíL=
mostly
Lã]rëíäáL=
mother
Lã¾a]L=
časopis
hlavní
dělat rámus; hluk
muž; člověk
panské sídlo; zámek
mapa; plán (města)
javorový sirup
březen
trh; tržiště
zelinářský velkozávod
kamarádi; kolegové
matematika
to nevadí
Co je? Co se děje?
květen
majonéza
mi; mě; mně
myslíš…
Co znamená…
středně vysoký
střední délka
metr
uprostřed (čeho)
mléko
mléčný koktejl
minuta
zrcátko; zrcadlo
slečna
mobilní telefon; mobil
okamžik; chvíle; moment
pondělí
opice
měsíce (v roce)
ve špatné náladě
více
dopoledne; ráno
nejvíce
většinou
matka
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
mountain
Mr
Mrs
Ms
mum
museum
Music
strana 6 z 10
Lã~råífåL=
Lãfëí]L=
LãfëfòL=
Lã]òL=
Lã¾ãL=
LãàìDòáW]ãL=
LãàìWòfâL=
hora
pan
paní
paní/slečna
maminka (hovorově)
muzeum
hudební výchova; hudba
name
nationality
near
necklace
nervous
never
Never mind.
new
next
next (to)
nice
LåÉfãL=
Låôp]DåôäfíáL=
Låf]L=
LåÉâä]ëL=
Lå‰Wî]ëL=
LåÉî]L=
LåÉî]=ã~fåÇL=
LåàìWL=
LåÉâëíL=
LåÉâëí]L=
Lå~fëL=
nine
nineteen
nineteenth
ninety
ninth
no
nobody
noise
make (a noise)
normal
nose
not really
not very often
notebook
Lå~fåL=
Lå~fåDíáWåL=
Lå~fåDíáWåqL=
Lå~fåíáL=
Lå~fåqL=
Lå]rL=
Lå]rÄflÇáL=
LålfòL=
LãÉfâ=]=ålfòL=
LålWãäL=
Lå]ròL=
Låflí=êf]äáL=
Låflí=îÉêá=flÑåL=
Lå]ríÄrâL=
nothing
notice board
November
now
number
Lå¾qfÏL=
Lå]rífë=ÄlWÇL=
Lå]rDîÉãÄ]L=
Lå~rL=
Lå¾ãÄ]L=
jméno
národnost
blízko; nedaleko
náhrdelník
nervózní; úzkostlivý
nikdy
Nevadí.
nový
příští; další
vedle
milý; příjemný (povahou);
pěkný
devět
devatenáct
devatenáctý
devadesát
devátý
ne
nikdo
hluk
dělat rámus; hluk
obyčejný; normální
nos
ne tak docela
ne moc často
zápisník; notes; notebook
(počítač)
nic
nástěnka
listopad
teď; nyní
číslo
N
O
October
of
LflâDí]rÄ]L=
L]îL=
Of course.
offer
office
often
Oh dear!
so old
oldest
omelette
on
on holiday
L]î=âlWëL=
LflÑ]L=
LflÑfëL=
LflÑåL=
=
=
L]räÇfëíL=
Lflãä]íL=
LflåL=
Lflå=ÜfläfÇÉfL=
one
Lï¾åL=
one (this one, that Lafò=ï¾åL=
one)
L]råäáL=
only
open
L]ré]åL=
www.macmillan.cz/slovnicky
říjen
z; předložka druhého
pádu
samozřejmě
nabídnout; nabízet
kancelář; úřad
často
Propána!
tak starý
nejstarší
omeleta
na
o prázdninách; na
prázdniny
jedna
tento; tamten
jen; pouze; jediný
otevřít
Open your books =
Otevřete si knihu na
at page…
straně…
opposite
Lflé]òfíL=
opačný; opak
or
LlWL=
nebo
orange
LflêfåÇwL=
pomeranč; oranžáda
orange juice
LflêfåÇw=ÇwìWëL=
pomerančový džus
orchestra practice LlWâfëíê]=éêôâífëL=zkouška orchestru
other
L¾a]L=
jiný
Ouch!
L~rípL=
Au!
outdoor
L~ríÇlWL=
nacházející se/určený pro
použití venku
over there
L]rî]=aÉ]L=
tamhle
P
pack
packet of sweets
Pakistan
palace
pancakes
panic
paper
parents
park
parrot
part
partner
party
pass
LéôâL=
(za)balit; sbalit
Léôâfí=]î=ëïáWíëL= balíček bonbonů
LéôâfëDí~WåL=
Pákistán
LéôäfëL=
palác
LéôåâÉfâëL=
palačinky; omelety
LéôåfâL=
zděšení; zmatkovat
LéÉfé]L==
papír; papírový
LéÉ]ê]åíëL=
rodiče
Lé^WâL=
park
Léôê]íL=
papoušek
Lé^WíL=
role
Lé^Wíå]L=
partner; partnerka
Lé^WíáL=
večírek; oslava
Lé^WëL=
složit; udělat (zkoušku);
pastry
Pay attention!
PE (Physical
Education)
peach
peanut
pen
pence
pencil
pencil case
penguin
people
perfect
perhaps
period
person
pet
photo
physical
appearance
piano
pickled
LéÉfëíêáL=
LéÉf=]DíÉåpåL=
LéáW=DáWL=
podat
sladké pečivo
Dávej(te) pozor!
tělesná výchova
LéáWípL=
LéáWå¾íL=
LéÉåL=
LéÉåëL=
LéÉåëäL=
LéÉåëä=âÉfëL=
LéÉÏÖïfåL=
LéáWéäL=
Lé‰WÑfâíL=
Lé]DÜôéëL=
Léf]êá]ÇL=
Lé‰WëåL=
LéÉíL=
LÑ]rí]rL=
LÑfòfâä=]Déf]ê]åëL=
broskev
burský oříšek
pero; propisovačka
pence
tužka
penál; pouzdro na tužky
tučňák
lidé
bezchybný
možná; snad
vyučovací hodina; období
osoba
domácí zvíře; miláček
fotka; fotografie
vzhled
LéáDôå]rL=
LéfâäÇL=
picture
pink
place
Léfâíp]L=
LéfÏâL=
LéäÉfëL=
plane
planet
platform
play a CD
play football
play the guitar
please
LéäÉfåL=
LéäôåfíL=
LéäôíÑlWãL=
LéäÉf=]=ëáW=DÇáWL=
LéäÉf=ÑríÄlWäL=
LéäÉf=a]=Öfí^WL=
LéäáWòL=
klavír; piano
naložený v octovém
nálevu
obraz; portrét
růžová
políčko (ve stolních
hrách)
letadlo
planeta
nástupiště
přehrát CD
hrát fotbal
hrát na kytaru
(po)těšit; prosím
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
pocket
poisonous
Poland
polar bear
Polish
pool
Poor thing!
pop music
Portugal
Portuguese
post office
postcard
strana 7 z 10
kapsa
jedovatý
Polsko
lední medvěd
polský; polština
bazén; biliár
Chudák!
pop music
Portugalsko
portugalský; portugalština
pošta
pohlednice;
korespondenční lístek
poster
Lé]rëí]L=
plakát
practice (n)
LéêôâífëL=
procvičování
practise
LéêôâífëL=
procvičovat
present
LéêÉòåíL=
dárek
president
LéêÉòfÇ]åíL=
prezident; předseda
primary school Léê~fã]êá=ëâìWäL= základní škola pro žáky
od do let (GB)
prime minister
Léê~fã=ãfåfëí]L= ministerský předseda
probably
LéêflÄ]ÄäáL=
pravděpodobně
profile
Léê]rÑ~fäL=
profil; portrét
pupil
LéàìWéäL=
žák
purple
Lé‰WéäL=
nachový; purpurový
put
LéríL=
dát; postavit; položit co
kam
Put your hand up. =
Zvedni ruku.
LéflâfíL=
Lélfò]å]ëL=
Lé]rä]åÇL=
Lé]rä]=ÄÉ]L=
Lé]räfpL=
LéìWäL=
LélW=qfÏL=
Léflé=ãàìWòfâL=
LélWíprÖäL=
LélWípìÖáWòL=
Lé]rëí=flÑfëL=
Lé]rëíâ^WÇL=
Q
quad biking
quarter past two
quarter to two
queen
questionnaire
quiet
quite
quiz
LâïflÇ=Ä~fâfÏL= ježdění na čtyřkolce
LâïlWí]=é^Wëí=íìWL=čtvrt na tři
LâïlWí]=í]=íìWL= tři čtvrtě na dvě
LâïáWåL=
královna
LâïÉëíp]DåÉ]L=
dotazník
Lâï~f]íL=
tichý; klidný
Lâï~fíL=
dost; docela
LâïfòL=
kvíz
R
radio
raid the fridge
railway station
read
read out
reading
Are you ready?
real
She's really cute!
recognise
red
reddish-brown
registration
LêÉfÇá]rL=
LêÉáÇ=a]=ÑêfÇwL=
LêÉfäïÉf=ëíÉfpåL=
LêfWÇL=
LêáWÇ=~ríL=
LêáWÇfÏL=
L^W=à]=êÉÇáL=
Lêf]äL=
=
LêÉâ]Öå~fòL=
LêÉÇL=
LêÉÇfp=Äê~råL=
LêÉÇwfëDíêÉfpåL=
remote control
repeat
Lêf?ã]rí=
â]åDíê]räL=
LêfDéáWíL=
rice
ride
ridiculous
right
Am I right?
Lê~fëL=
Lê~fÇL=
LêfDÇfâàrä]ëL=
Lê~fíL=
=
www.macmillan.cz/slovnicky
rádio
vrhnout se na ledničku
nádraží (vlakové)
číst
přečíst nahlas
čtení
Jsi/jste připraven(i)
opravdový; skutečný
Je strašně roztomilá.
poznat
červený
červenohnědý
registrace; zápis;
přihláška
dálkové ovládání
opakovat;
říci/napsat/udělat znovu
rýže
jet/jezdit na něčem
směšný; absurdní
pravý; správný
Mám pravdu?
ring
ring-tailed lemur
river
rollerblading
Roman
Roman times
room
round
rubber
rugby
ruler
run
run through
Russia
Russian
zvonit; kroužek; prsten
lemur kata
řeka
ježdění na kolečkových
bruslích
Lê]rã]åL=
římský
Lê]rã]å=í~fãòL= doba starověkého Říma
LêìWãL=
pokoj
Lê~råÇL=
kulatý; zakulacený
Lê¾Ä]L=
guma; kaučuk
Lê¾ÖÄáL=
ragby
LêìWä]L=
pravítko
Lê¾åL=
běžet; utíkat
Lê¾å=qêìWL=
proběhnout něčím
Lê¾p]L=
Rusko
Lê¾påL=
Rus/ka; ruský; ruština
LêfÏL=
LêfÏ=íÉfäÇ=DäáWã]L=
Lêfî]L=
Lê]rä]ÄäÉfÇfÏL=
S
salad
salát (bramborový,
ovocný ap.)
salami
Lëôä]ÇL=
salám
salmon
Lëôã]åL=
losos
same
LëÉfãL=
stejný
sandwich
LëôåïfÇwL=
sendvič
Lëôí]ÇÉfL=
sobota
Saturday
sausage
LëflëfÇwL=
salám; párek; klobása
say
LëÉfL=
říci; říkat
scary
LëâÉ]êáL=
nahánějící strach
scene
LëáWåL=
scéna; výstup; krajina
school
LëâìWäL=
škola
school bag
LëâìWä=ÄôÖL=
školní taška; aktovka
school subjects LëâìWä=ë¾ÄÇwfâíëL= vyučovací předměty
school things
LëâìWä=qfÏòL=
věci do školy
school year
LëâìWä=àf]L=
školní rok
Science
Lë~f]åëL=
přírodověda; přírodopis
scooter
LëâìWí]L=
skútr; koloběžka
Scotland
Lëâflíä]åÇL=
Skotsko
screen
LëâêáWåL=
paraván; zástěna;
obrazovka
seaside (at the) LëáWë~fÇL=
u moře
second
LëÉâ]åÇL=
druhý
secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= střední škola (GB)
the secret's out La]=ëáWâê]íë=~ríL= a je po tajemství
see
LëáWL=
vidět
you see
=
vidíš?
See you in
=
Nashledanou v září.
September.
See you later.
=
Uvidíme se později.
See you
=
Uvidíme se zítra.
tomorrow.
Nashledanou zítra.
September
LëÉéDíÉãÄ]L=
září
serious
Lëf]êf]ëL=
vážný; uzavřený;
přemýšlivý
seven
LëÉî]åL=
sedm
seventeen
LëÉî]åDíáWåL=
sedmnáct
seventeenth
LëÉî]åDíáWåqL=
sedmnáctý
seventy
LëÉî]åíáL=
sedmdesát
share
LpÉ]L=
podílet se (na něčem);
sdílet (něco)
sharpener
Lp^Wé]å]L=
ořezávátko; bruska
LpÉäÑI=pÉäîòL=
polička/poličky
shelf/shelves
shirt
Lp‰WíL=
košile
shoes
LpìWòL=
boty
Lëôä]ÇL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
shop
shopping
shops
short
shower
shower room
silly
sing
sir
sister
Sit down.
six
sixteen
sixteenth
sixth
sixty
skate
skateboard
skateboarding
ski
ski (V)
skiing
skirt
small
smell
snack
snake
so
so (cute)
soccer
socks
solar-powered
soldier
some
something
sometimes
song
Sorry I'm late!
Sorry!
Sounds great!
south
South America
speak (French)
special
spider
sports
sports star
stable
stand
start
state
statue
stay
stay in
stay in bed
stay up late
steam train
stereo
Stop it!
strana 8 z 10
obchod; nakupovat
nakupování; nákup
obchody
krátký; malý (postavou)
sprchový kout; sprcha
sprcha (místnost)
hloupý; pošetilý
(za)zpívat
pán
sestra
Sedni/Sedněte si.
šest
šestnáct
šestnáctý
šestý
šedesát
bruslit
skateboard
jízda na skateboardu
lyže
lyžovat
lyžování
sukně
malý
čichat; ucítit; vonět
svačina; malé
občerstvení
LëåÉfâL=
had
Lë]rL=
tak
Lë]rL=
tak
Lëflâ]L=
fotbal
LëflâëL=
ponožky
Lë]rä]=é~r]ÇL=
na solární pohon
Lë]räÇw]L=
voják
Lë¾ãL=
nějaký
Lë¾ãqfÏL=
něco
Lë¾ãí~fãòL=
někdy
LëflÏL=
písnička
Lëflêá=~fã=DäÉfíL= Omlouvám se, že jdu
pozdě.
LëflêáL=
Promiň(te)
Lë~råÇò=ÖêÉfíL=
To zní skvěle.
Lë~rqL=
jih
Lë~rq=]DãÉêfâ]L= jižní Amerika
LëéáWâL=
mluvit
LëéÉpäL=
zvláštní
Lëé~fÇ]L=
pavouk
LëélWíëL=
sportovní; sporty
LëélWíë=ëí^WL=
sportovní hvězda
LëíÉfÄäL=
stálý; stabilní; vyrovnaný;
stáj
LëíôåÇL=
stát
Lëí^WíL=
začít
LëíÉfíL=
stav
LëíôíàìWL=
socha
LëíÉfL=
zůstat; pobyt; návštěva
LëíÉf=DfåL=
zůstat doma
LëíÉf=få=ÄÉÇL=
zůstat v posteli
LëíÉf=¾é=äÉfíL=
zůstat dlouho vzhůru
LëíáWã=íêÉfåL=
parní vlak
LëíÉêf]rL=
stereofonní; stereo
Lëíflé=fíL=
Přestaň(te).
LpfléL=
LpfléfÏL=
LpfléëL=
LplWíL=
Lp~r]L=
Lp~r]=êìWãL=
LëfäáL=
LëfÏL=
Lë‰WL=
Lëfëí]L=
Lëfí=Ç^råL=
LëfâëL=
LëfâëDíáWåL=
LëfâëDíáWåqL=
LëfâëqL=
LëfâëíáL=
LëâÉfíL=
LëâÉfíÄlWÇL=
LëâÉfíÄlWÇfÏL=
LëâáWL=
LëâáWL=
LëâáWfÏL=
Lëâ‰WíL=
LëãlWäL=
LëãÉäL=
LëåôâL=
www.macmillan.cz/slovnicky
strictly no bikes
Lëíêfâíäá=å]r=
Přísný zákaz vstupu s
Ä~fâëL=
kolem.
student
LëíàìWÇ]åíL=
student/ka
You look stupid! =
Vypadáš pitomě.
style
Lëí~fäL=
učesat; vytvořit účes
school subjects LëâìWä=ë¾ÄÇwfâíëL= vyučovací předměty
summer
Lë¾ã]L=
léto
Sunday
Lë¾åÇÉfL=
neděle
sunshine
Lë¾åp~fåL=
sluneční světlo/svit/záře
sure
Lpr]L=
jistý; jistě
Sure, no problem. LplWL=
Jistě, není to problém.
surfing
Lë‰WÑfÏL=
surfing
surname
Lë‰WåÉfãL=
příjmení
surprise
Lë]Déê~fòL=
překvapit; překvapení
Surprise, surprise! Lë]Déê~fòI=
Jaké překvapení.
ë]Déê~fòL=
sweatshirt
LëïÉíp‰WíL=
mikina
swimming
LëïfãfÏL=
plavání
T
table
table tennis
take
it takes an hour
take the dog for a
walk
talk (on/about)
tall
tap dance
tea
teacher
team
teddy bear
teenager
televison (TV)
ten
tennis
tent
tenth
term
terribly
test
LíÉfÄäL=
stůl; tabulka
LíÉfÄä=íÉåfëL=
stolní tenis
LíÉfâL=
vzít; zabrat; trvat
Lfí=íÉfâë=]å=~r]L= trvá to hodinu
LíÉfâ=a]=ÇflÖ=Ñ]ê=]= vzít psa na vycházku
ïlWâL=
LílWâL=
mluvit o
LílWäL=
vysoký; velký
Líôé=Ç^WåëL=
step; stepovat
LíáWL=
čaj; šálek čaje
LíáWíp]L=
učitel/ka
LíáWãL=
tým; družstvo
LíÉÇá=ÄÉ]L=
medvídek (hračka)
LíáWåÉfÇw]L=
teenager; - náctiletý/á
LíÉä]DîfwåL=
televize
LíÉåL=
deset
LíÉåfëL=
tenis
LíÉåíL=
stan
LíÉåqL=
desátý
Lí‰WãL=
semestr; pololetí
LíÉêfÄäáL=
hrozně; strašně
LíÉëíL=
test; testovat; provádět
Thames
Thank
you./Thanks.
Thanks a lot.
Thanks anyway.
Thanks for your
help.
Thanks very
much.
that
that's all
That's easy.
That's enough.
That's fine.
then
there is/are
LíÉãòL=
Temže
LqôÏâ=àrI=qôÏâëL= Děkuji.Díky.
these
school things
think (of)
third
LaáWòL=
LëâìWä=qfÏÖòL=
LqfÏL=
Lq‰WÇL=
zkoušku
=
=
=
Velice děkuji.
I tak děkuji.
Díky za pomoc.
=
Mockrát děkuji.
LaôíL=
Laôíë=lWäL=
Laôíë=áWòáL=
Laôíë=fDå¾ÑL=
Laôíë=Ñ~fåL=
LaÉåL=
LaÉ]ê=fòI=aÉ]ê=^WL=
tamto; tamta; tamten
To je vše.
To je snadné.
To stačí.
Je to dobré.
pak; poté
je; jsou (když mluvíme o
umístění něčeho)
tyto
věci do školy
myslet
třetí
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
be thirsty
thirteen
It's time for…/It's
time to…
What's the time?
tired
to (Nick) from
(Sara)
toast
strana 9 z 10
L q‰WëíáL=
Lq‰WDíáWåL=
=
mít žízeň
třináct
je čas na…
Lïflíë=a]=í~fãL=
Lí~f]ÇL=
=
Kolik je hodin?
unavený; vyčerpaný
Nickovi od Sary
připít; pozvednout číši;
přípitek
toasted
Lí]rëífÇL=
opečený
today
Lí]DÇÉfL=
dnes
together
Lí]DÖÉa]L=
dohromady; společně
toilet
Lílfä]íL=
záchod; toaleta
tomato
Lí]Dã^Wí]rL=
rajče
tomorrow
Lí]Dãflê]rL=
zítra
tonight
Lí]Då~fíL=
dnes večer
too (= also)
LíìWL=
také
too good to be
LíìW=ÖrÇ=í]=ÄáW=
moc dobré na to, aby to
true
íêìWL=
byla pravda
too much
LíìW=ã¾ípL=
příliš mnoho
top
LífléL=
vršek; vrch; tričko
tour
Lír]L=
cesta; zájezd; prohlídka
tourist information Lír]êfëí=
turistickéinformační
office
fåÑ]DãÉfpå=flÑfëL= centrum
touch
Lí¾ípL=
kontakt; dotek
tournament
Lír]å]ã]åíL=
turnaj
tower
Lí~r]L=
věž
town
Lí~råL=
město
town hall
Lí~rå=ÜlWäL=
radnice
train
LíêÉfåL=
vlak; trénovat
trainers
LíêÉfå]òL=
sportovní/běžecké boty
training
LíêÉfåfÏL=
trénink; výcvik; výuka
treasure hunt
LíêÉw]=ܾåíL=
hledání pokladu
tree
LíêáWL=
strom
tree house
LíêáW=Ü~rëL=
dům ve větvích (na hraní
pro děti)
trip
LíêféL=
výlet; zájezd
You're in trouble! LàlWê=få=íê¾ÄäL=
Dostal ses do nesnází.
Máš problém.
trousers
Líê~rò]òL=
kalhoty
true
LíêìWL=
pravdivý
try
Líê~fL=
zkusit
T-shirt
LíáW=p‰WíL=
tričko
Tuesday
LíàìWòÇÉfL=
úterý
tuna
LíàìWå]L=
tuňák
tutor group
LíàìWí]=ÖêìWéL=
studijní skupinka pod
vedením jednoho učitele
TV studios
LíáW=îáW=ëíàìWÇf]ròL=televizní studia
twelth
LíïÉäÑqL=
dvanáctý
twelve
LíïÉäîL=
dvanáct
twenty
LíïÉåíáL=
dvacet
twenty-eighth
LíïÉåíá=ÉfqL=
dvacátý osmý
twenty-fifth
LíïÉåíá=ÑfÑqL=
dvacátý pátý
twenty-first
LíïÉåíá=щWëíL=
dvacátý první
twenty-five
LíïÉåíá=DÑ~fîL=
dvacet pět
twenty-four
LíïÉåíá=DÑlWL=
dvacet čtyři
twenty-fourth
LíïÉåíá=ÑlWqL=
dvacátý čtvrtý
twenty-nine
LíïÉåíá=Då~fåL=
dvacet devět
twenty-ninth
LíïÉåíá=å~fåqL= dvacátý devátý
LíïÉåíá=Dï¾åL=
dvacet jedna
twenty-one
twenty-second
LíïÉåíá=ëÉâ]åÇL= dvacátý druhý
twenty-seven
LíïÉåíá=ëÉî]åL= dvacet sedm
Lí]rëíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
twenty-seventh
twenty-six
twenty-sixth
twenty-third
twenty-three
twenty-two
two
type
LíïÉåíá=ëÉî]åqL=
LíïÉåíá=DëfâëL=
LíïÉåíá=ëfâëqL=
LíïÉåíá=q‰WÇL=
LíïÉåíá=DqêáWL=
LíïÉåíá=DíìWL=
LíìWL=
Lí~féL=
dvacátý sedmý
dvacet šest
dvacátý šestý
dvacátý třetí
dvacet tři
dvacet dva
dva
psát (na stroji, na
počítači); typ
LàìW=DâÉfL=
Spojené království (Velká
Británie)
deštník; slunečník
strýc
Spojené království (Velká
Británie)
neupravený; nepořádný
až do; dokud
tam nahoře
Co se děje?
jeden z úředních jazyků v
Pákistánu
Spojené státy americké
obvyklý (as usual - jako
obvykle)
obvykle
U
UK
umbrella
L¾ãDÄêÉä]L=
uncle
L¾ÏâäL=
United Kingdom LàìWå~fífÇ=
unitidy
until
up there
What's up?
Urdu
âfÏÇ]ãL=
L¾åDí~fÇáL=
L]åDífäL=
L¾é=aÉ]L=
Lïflíë=¾éL=
Lr]ÇìWL=
USA
usual
LàìW=Éë=DÉáL=
LàìWwr]äL=
usually
LàìWwì]äáL=
V
vegetables
vegetarian
very
view
village
visit
LîÉÇwí]ÄäòL=
LîÉÇw]DíÉ]êf]åL=
LîÉêáL=
LîàìWL=
LîfäfÇwL=
LîfòfíL=
visitor
volleyball
Lîfòfí]L=
LîfläfÄlWäL=
zelenina
vegetarián
velmi
výhled; rozhled; pohled
vesnice
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
návštěvník
volejbal; odbíjená
LïflÑäòL=
LïÉfíL=
LïÉfäòL=
LïlWäL=
LïflåíL=
LïlWãL=
Lïflíp=afòL=
Lïflíp=íáWîáWL=
LïÉ]L=
LïÉåòÇÉfL=
LïáWâL=
=
Lïf]ÇL=
LàlW=ïÉäâ]ãL=
wafle
čekat
Wales
stěna; zeď
chtít
teplý; teplo
Dívej se na tohle.
dívat se na televizi
mít na sobě; nosit
středa
týden
o víkendu
tajuplný; tajemný; divný)
Vítejte (v)
LïÉäpL=
LïflíL=
LïÉ]L=
LïfípL=
Lï~fíL=
LÜìWL=
LïréëL=
LÜìWòL=
Lï~fL=
waleský
co; jaký
kde; kam
který (s věcmi)
bílý
který (s osobami)
to jsem tomu dal
čí
proč
Y
waffles
wait
Wales
wall
want
warm
Watch this.
watch TV
wear
Wednesday
week
at the weekend
weird
You're welcome
(to).
Welsh
what
where
which
white
who
Whoops!
whose
why
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Tempo 1
wild animal
window
with
without
woman, women
work
worksheet
strana 10 z 10
Lï~fäÇ=Dôåfã]äL=
LïfåÇ]rL=
LïfqL=
LïfDa~ríL=
Lïrã]åI=ïfãfåL=
Lï‰WâL=
Lï‰WâpáWíL=
all over the world LlWä=]rî]=a]=
worry
write
wrong
year
school year
yellow
yes
yoghurt
young
Yuck!
yummy
divoké zvíře
okno
s
bez
žena; ženy
pracovat; práce
pracovní list; pracovní
výkaz
po celém světě
ï‰WäÇL=
Lï¾êáL=
Lê~fíL=
LêflÏL=
Làf]L=
LëâìWä=àf]L=
LàÉä]rL=
LàÉëL=
LàflÖ]íL=
Là¾ÏL=
Là¾âL=
Là¾ãáL=
dělat si starosti
psát; napsat
špatný
rok
školní rok
žlutý
ano
jogurt
mladý
Fuj!
ňam
Lòf]ê]rL=
LòìWL=
nula
zoologická zahrada; zoo
Z
zero
zoo
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

Podobné dokumenty

Story Magic 2 - Macmillan.cz

Story Magic 2 - Macmillan.cz mapa pokladu morning LãlWåfÏL= ráno afternoon L^WÑí]DåìWåL= odpoledne evening LfWîåfÏL= večer breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně lunch Lä¾åípL= oběd supper Lë¾é]L= večeře clean (the ship) LâäáWå=a]=pféL...

Více

Hot Spot 2 - Macmillan.cz

Hot Spot 2 - Macmillan.cz gumové rukavice vzít; zabrat; trvat uklizený; uklidit kartáček na zuby hračky luxovat; vysávat (u)mýt (se); prát

Více

Hot Spot 1

Hot Spot 1 míč; balón; koule; kulička

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner LÇÉfäá=êìWDíáWåL= denní rutina LÖÉí=¾éL= vstát (ráno z postele); postavit se LÖrÇ=áWîåfÏ=L=

Více

Mini Magic 1 - Macmillan.cz

Mini Magic 1 - Macmillan.cz Moje jméno je...) How are you? LÜ~r=~W=àìL= Jak se máš/máte? Fine, thanks. LÑ~fåI=qôÏâëL= Dobře, děkuji. snail LëåÉfäL= hlemýžď; šnek frog LÑêflÖL= žába cat LâôíL= kočka dog LÇflÖL= pes cow Lâ~rL= ...

Více

Laser B2 - Macmillan Education

Laser B2 - Macmillan Education get by well off badly off hacking

Více

PROSPECTS

PROSPECTS www.prospects-macmillan.com

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced blubber LÄä¾Ä]L= cheer (sb) up Lípf]ê=D¾éL= close to tears Líf]òL= Líf]ÑäL= come over all tearful cry one's eyes out = frighten the life = out of (sb)

Více