KVIZ TŘEBÍČ

Komentáře

Transkript

KVIZ TŘEBÍČ
Městské kulturní středisko Třebíč
KAM V TŘEBÍČI
ČERVENEC 2014
HLAVNÍ TURISTICKÁ SEZONA NA MĚSTSKÉ VĚŢI (KVĚTEN – ZÁŘÍ)
Přijďte si vychutnat krásný výhled na Třebíč! Od května do září bude otevřeno denně.
OTEVŘENO DENNĚ: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hodin
Vstupné: Kč 30,- a Kč 15,VÝSTAVA NA MĚSTSKÉ VĚŢI: PROMĚNY TŘEBÍČE
Autory letošní výstavy jsou DDM Třebíč a ZŠ Týnská
ve spolupráci s paní Mgr. Jindrou Vidlákovou.
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
sobota 5. 7. a neděle 6. 7. 2014 – areál baziliky sv. Prokopa a zámku v Třebíči
SVATOPROKOPSKÁ POUŤ
Obnovení tradice slavné třebíčské pouti. Tradiční pouťové atrakce - velký řetízkový kolotoč, malý koníčkový
kolotoč, lodičkové houpačky, dětský vláček, stylová střelnice. Pouťové občerstvení - pivo, perníky, turecký
med, medovina, medové pivo, cukrová vata, trdelníky, sušené ovoce. Projíţďky na koních pro děti i
dospělé, harmonikář, kočovné divadlo, pohádky. Benediktinské likérové víno s bylinkami a kořením.
Program:
pátek 4. 7. 2014
21.00, 22.00 kostýmované noční prohlídky baziliky sv. Prokopa
sobota 5. 7. 2014
14.00 pohádka - divadlo Elf
17.00 pohádka - divadlo Elf
20.00 Pouťový koncert - Útrţky nebeských not, Serafín, Kdousovská schola
21.00, 22.00 kostýmované noční prohlídky baziliky sv. Prokopa
22.00 ţonglérská skupina Magnis
neděle 6. 7. 2014
10.00 slavnostní sváteční bohosluţba v bazilice sv. Prokopa
14.00 pohádka
16.00 Babulky
Koncert dechové hudby HORANÉ
Vstup do areálu zdarma
Prohlídky baziliky sv. Prokopa za poloviční vstupné. Program bude doplněn o kostýmované noční prohlídky
baziliky sv. Prokopa, na které je nutno předem se objednat na tel.: 777 746 982 nebo 568 610 022
1
POZVÁNKA NA ČERVENCOVÉ AKCE:
27. 6. – 4. 7. KAVÁRNA NA LOUCE – Podzámecká niva v Třebíči
Projekt, který má za cíl oţivit prostředí podzámecké louky – letní občerstvení, příjemné
posezení, prezentace místních umělců a uměleckých skupin, pohybové aktivity,
outdoorové hry, debatní krouţky a mnoho dalších zajímavých akcí.
Bliţší info: [email protected], [email protected]
4. 7. SÁDECKÝ TŘESK – Vinařské centrum Sádek
Od 16. hod vystoupí hudební skupiny: Acheron, AppEND X, Bagr, Zoči Voči, Prague
Conspiracy, Imodium, Noise. Vstupenky v prodeji v restauraci na Sádku za 120Kč.
4. – 5. 7. NOČNÍ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY BAZILIKY – Bazilika sv.
Prokopa v Třebíči
Časy prohlídek: 21.00 a 22.00 hodin. Rezervace nutná: [email protected],
Tel. 568 610 022, www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
5. – 6. 7. SVATOPROKOPSKÁ POUŤ – Areál baziliky sv. Prokopa a zámku
v Třebíči
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
6. 7. PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB STUDENEC 2014 – Kulturně –
sportovní areál u sokolovny
Na jedenáctém ročníku přehlídky vystoupí Horanka z Třebíče, Túfaranka a Mistříňanka.
Slavnostní zahájení ve 13.30 hod. www.obecstudenec.cz
11. 7. KŘÍŢEM KRÁŢEM VYSOČINOU NA KOLE 2014 – 8:00 – 10:30 h na
Karlově náměstí
www.vysocinatourism.cz
18. a 19. 7. NOČNÍ VĚŢ – Městská věţ při kostele sv. Martina
V rámci Oţiveného ţidovského města umoţňujeme návštěvníkům noční výhled z ochozu
Městské věţe. V pátek i v sobotu od 21.00 do 24.00 hodin.
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
19. 7. BACKSTAGE OF STAŘEČ – Hokejový stadion ve Starči
Hudební festival mladých kapel, začátek v 15:30. Součástí festivalu je přehlídka
veteránů a ohňová show. Vstupné dobrovolné. www.bsfest.cz
18. – 20. 7. OŢIVENÉ ŢIDOVSKÉ MĚSTO - Ţidovské město, Zadní synagoga
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
2
21. – 27. 7. FILMY PRO KARLA IV. – Karlovo náměstí
Letní promítání filmů pod širým nebem přímo na Karlově náměstí.
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
22. – 27. 7. MISTROVSTVÍ EVROPY HRÁČŦ DO 21 LET V BASELBALLU – Areál
Na Hvězdě v Třebíči, www.nuclears.cz
28.7. – 2.8. ŠAMAJIM - 11. ročník festivalu ţidovské kultury
Pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Věnováno třebíčskému
rodákovi Antonínu Kalinovi, zachránci ţidovských dětí. Program: ţidovské tance,
klezmer, přednášky, dílničky pro děti, divadlo. www.samajim.cz,
www.mkstrebic.cz
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z PŘEDPRODEJE MKS TŘEBÍČ:
VSTUPENKY NA FOLKOVÉ PRÁZDNINY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU
26. 7. – 2. 8. 2014
www.folkoveprazdniny.cz
15. - 16. 8. 2014
VSTUPENKY NA FLAMING NIGHTS 2014
www.flamingnights.cz
čtvrtek 21. 8. 2014 v 19 hod. – Podzámecká niva Třebíč
CHINASKI
Předkapela: ADAM MIŠÍK s kapelou, VOXEL
Koncert skupiny Chinaski, jedné z nejoblíbenějších českých hudebních skupin. Jako předkapely
vystoupí mladé nastupující hvězdy Adam Mišík a Voxel.
www.mkstrebic.cz
POKLADNA MKS TŘEBÍČ, 568 610 013, AKTUÁLNĚ: PO-PÁ: 9 – 12, 12.30 – 16 h
TIC TŘEBÍČ, 568 610 021, PO-PÁ: 9 – 12, 12.30 – 18 h,
so: 9 – 12, 12.30 – 17 h, neděle a svátky: 9 – 13 h
OD 1. 6. 2014
NABÍDKA NOVÉ RODINNÉ VSTUPENKY V TŘEBÍČI
Od 1. června 2014 nabízíme rodinám (2 dospělí + 2 děti) výhodné RODINNÉ VSTUPNÉ, které zvýhodňuje
vstup na Městskou věţ a do Interaktivní expozice řemesel – Cesty časem (při Turistickém
infocentru u Baziliky sv. Prokopa v Třebíči). Cena rodinné vstupenky činí 210,- Kč.
Zájemci ji zakoupí na výše uvedených místech.
www.visittrebic.eu, www.mkstrebic.cz
Městské kulturní středisko Třebíč
nabízí v prodeji dárkové poukazy na akce pořádané v roce 2014.
3
Poukázky lze pouţít na divadla, koncerty i kina dle vlastního výběru.
Dárkové poukazy v hodnotě 200,- a 500,-Kč jsou k dostání:
v Centrální pokladně MKS Třebíč v přízemí Národního domu. (po – pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
hodin)
v Turistickém informačním centru, které sídlí spolu s pokladnou v přízemí Národního domu.
(po – pá: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin; soboty: 9.00 – 13.00 hodin)
Zájemci o vstupenky na pořady Městského kulturního střediska si je mohou zakoupit
prostřednictvím webových stránek www.mkstrebic.cz. Zde si vyberou příslušný pořad z
programové nabídky
a po zaplacení a ověření platby systém uvolní k tisku vstupenku vytisknutelnou na běţné
tiskárně.
Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s moţností nákupŧ prostřednictvím
internetu.
Takto získanou vstupenku předloţí u vstupu do zvoleného kulturního zařízení.
POZVÁNKA DO INTERAKTIVNÍ EXPOZICE „CESTY ČASEM“
PROCHÁZKY TŘEBÍČSKOU HISTORIÍ
V prostorách třebíčského předzámčí.
Expozice je určena hlavně dětem a mládeţi, ale osloví i dospělé. Netradičním způsobem přiblíţí stará
třebíčská řemesla, jako bylo provaznictví, kamenictví či betlemářství a také zavede do třebíčské historie.
Kontakt: E-mail: [email protected]
www.facebook.com/cestycasemtrebic
Otevírací doba: po – pá: 9.00 -17.00 hod., so – ne: 10.00 -18.00 hod.
Časy prohlídek: kaţdou celou hodinu a poslední prohlídka začíná hodinu před koncem provozní doby.
Vstupné: dospělí: 60,-, děti 6 – 15 let, senioři, ZTP: - 30,Školní skupiny: - prohlídka 20,- Kč, lektorské programy 30,-Kč
NABÍDKA LEKTORSKÝCH PROGRAMŦ
Interaktivní expozice Cesty časem aneb procházky třebíčskou historií, která se nachází ve
zrekonstruovaném zámeckém křídle, součásti areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského zámku
v Třebíči, vstupuje do nového školního roku 2013/2014 opět s nabídkou lektorských programŧ
pro školní skupiny. V rámci lektorského programu převezme školní skupinu do svých rukou muzejní
lektorka, která hravou formou zasvětí účastníky programu do jednotlivých témat. Všechny programy jsou
obtíţností uzpůsobeny rozdílným věkovým skupinám kolektivů mateřských, základních a středních škol. Ke
stávající nabídce přibude i několik nových lektorských programů s lákavou tématikou. Například pro
mateřské školy lektorský program“ Kde se vzal chléb?“, pro základní školy „Módní trendy
napříč staletími“ a pro střední školy „Od směnného obchodu k euru“.
Další nabídku konkrétních lektorských programů a více informací najdete na internetových stránkách:
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu, www.facebook.com/cestycasemtrebic.
Na jednotlivé lektorské programy je třeba se min. týden předem objednat telefonicky: 601
567 581, 568 610 020 nebo emailem: [email protected] a počítat s délkou trvání
programu cca 60 - 90 minut.
4
NAUČNÁ STEZKA PO STOPÁCH OPATŦ A RABÍNŦ SPOJUJÍCÍ TŘEBÍČSKÉ
PAMÁTKY UNESCO
PROJDĚTE SE PO CESTÁCH, KUDY CHODÍVALI TŘEBÍČŠTÍ OPATI A RABÍNI.
SBÍREJTE RAZÍTKA A ZÍSKEJTE MALÉ PŘEKVAPENÍ.
NA VŠECH TŘEBÍČSKÝCH INFOCENTRECH MŦŢETE ZAKOUPIT ZA 10,PRŦVODCE PO TÉTO STEZCE, DO KTERÉHO LZE SBÍRAT ZMIŇOVANÁ RAZÍTKA.
WWW.VISITTREBIC.EU
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Moţnost virtuální prohlídky Třebíče na www.dreamboat.cz a www.trebic.cz
PAMÁTKY:
Bazilika sv. Prokopa – Zámek 1, Třebíč,
[email protected], www.mkstrebic.cz
Vstupné:
dospělí: 60,- Kč
děti, studenti, důchodci, ZTP/P: 30,- Kč
školní výpravy: 15,- Kč
tel.
+420
568 610 022,
+420
777 746 982,
Prohlídky v kaţdou celou hodinu v tomto časovém rozmezí:
po – čt: 9.00 – 12.00, 12.30 - 17.00
pá: 9.00 – 15.00
so - ne:12.30 – 18.00 (první prohlídka v 13:00 h)
[email protected], +420 568 610 022, +420 777 746 982
ČERVENCOVÁ POZVÁNKA NA SVATOPROKOPSKOU POUŤ
Sobota a neděle 5. – 6. 7. 2014 – SVATOPROKOPSKÁ POUŤ – AREÁL BAZILIKY
SV. PROKOPA A VALDŠTEJNSKÉHO ZÁMKU TŘEBÍČ
* SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ, * CELODENNÍ PROGRAM: řemeslníci, trhovci, kováři, košíkáři, perníky,
sladkosti, cukrová vata; * ATRAKCE: kolotoče, houpačky původní a tradiční pouťové atrakce,
představení pro děti, noční prohlídky. V rámci Svatoprokopské pouti se mohou návštěvníci těšit
na denní prohlídky baziliky sv. Prokopa za poloviční vstupné.
4. – 5. 7. 2014
21.00 a 22.00 – NOČNÍ PROHLÍDKY BAZILIKY
Program bude doplněn o páteční a sobotní kostýmované noční prohlídky baziliky
sv. Prokopa, na které je nutno se předem objednat.
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
Zadní synagoga – Subakova ul. 44, Třebíč
a Ţidovské muzeum – Dŧm Seligmanna Bauera, Blahoslavova ul. 77, Třebíč, tel. +420 568 610 023,
+420 568 823 005, [email protected]
Otevírací doba:
po - ne: 9.00 - 18.00
Vstupné:
dospělí: 80,- Kč
děti, studenti, důchodci, ZTP/P: 40,- Kč
5
školní výpravy (pouze ZŠ): 20,- Kč
www.mkstrebic.cz
EXPOZICE „MÍSTO ŢIVOTA“ – MAKOM CHAJIM (hebr.) V ZADNÍ SYNAGOZE V TŘEBÍČI
Pro zájemce o ţidovskou kulturu je připravena zajímavá stálá expozice tvořená unikátními exponáty ze sbírek Ţidovského muzea
v Praze. Hlavním tématem výstavy je svitek Tóry, která je tím nejdůleţitějším a nejcennějším v synagoze. Obsahuje hebrejský
text Pěti knih Mojţíšových.
Více informací a rezervace prohlídek na telefonu: 568 610 023, e-mail: [email protected]
www.visittrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Městská věţ - Martinské náměstí, Třebíč. Prohlédněte si virtuálně památky Třebíče na www.trebic.cz
SEZONA: KVĚTEN – ZÁŘÍ, OTEVŘENO DENNĚ 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin
Vstupné v sezoně (KVĚTEN-ZÁŘÍ):
Plné vstupné: Kč 30,Sníţené vstupné: Kč 15,http://www.visittrebic.eu/mestska-vez-a-opevneni-mesta/mestska-vez/
Ţidovská čtvrť - je volně přístupná. Pro nejširší veřejnost i odborníky je na domech nainstalována naučná
stezka v českém, anglickém a německém jazyce. Informace v TIC Zadní Synagoga:
[email protected],
568 610 023, 568 823 005.
Podrobné informace o ţidovské čtvrti na stránkách http://unesco.kr-vysocina.cz
Pro skupiny 5 a více osob je moţná prohlídka ţidovské čtvrti s prŧvodcem. Denně v 10:00, 13:00,
15:00 hod. V anglickém, českém a německém jazyce.
PRŦVODCOVSKÉ OKRUHY SI LZE OBJEDNAT 2 DNY PŘEDEM V INFORMAČNÍM A TURISTICKÉM
CENTRU V ZADNÍ SYNAGOZE (tel. 568 823 005, [email protected])
Poplatek za okruh 1: dospělí 130,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 70,- Kč, školní sk. 50,- Kč, děti do 6-ti let
ZDARMA.
Poplatek za okruh 2: dospělí 150,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 80,- Kč, školní sk. 60,- Kč, děti do 6-ti let
ZDARMA.
Ţidovský hřbitov – Hrádek, v otevírací době volně přístupný.
Správce: pan Zdeněk Malášek, tel. +420 737 180 813
Otevřeno denně kromě soboty: květen-srpen: 9.00 - 18.00, vstupné dobrovolné.
DIGITALIZACE ŢIDOVSKÉHO HŘBITOVA V TŘEBÍČI NA WWW.VISITTREBIC.EU
Digitalizace jednoho z největších ţidovských hřbitovů je významným počinem ve zpřístupňování informací o ţidovské historii
našeho města. Fotodokumentace několika tisíců náhrobků, dokumentace údajů a textů na náhrobcích umoţnily vytvořit databázi
osob, náhrobků a údajů o lidech, kteří kdysi ţili v Třebíči. Soubor těchto informací dává moţnost vyhledávání náhrobků i jmen
a jejich lokalizaci v mapovém projektu. Vyzkoušejte sami na www.visittrebic.eu/zidovsky-hrbitov/.
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ – ZÁMEK
Zámek 1, 674 01 Třebíč
www.zamek-trebic.cz, [email protected]
Kanceláře na adrese: Kosmákova 66, Třebíč, tel. 568 824 658, [email protected],
TŘEBÍČSKÝ ZÁMEK JE PO ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI OPĚT ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI
AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA: denně 9 – 12, 13 – 17 hodin
Tel. 568 408 890 (recepce na zámku)
Po rozsáhlých stavebních úpravách zámku a přípravách nových expozic je moţno zhlédnout
ČTYŘI STÁLÉ EXPOZICE:
I. Svět neţivé přírody
6
II. Svět portálů a bran
III. Valdštejnové na Třebíči
IV. Lidé. Místa. Osudy.
www.zamek-trebic.cz
HVĚZDÁRNA TŘEBÍČ - Švabinského 1310/5, Třebíč, email: [email protected]
Otevřeno pro základní i střední školy v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin (po domluvě).
Otevřeno pro veřejnost v pátek od 21.00 do 23.00 hodin.
Pozorování se uskuteční POUZE V PŘÍPADĚ JASNÉ OBLOHY
Kontakt: Tomáš Nováček - tel. 777 270 336, Více informací na www.ddmtrebic.cz
TŘEBÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
__________________________________________________
pátek 18. 7. – neděle 20. 7. 2014 – Ţidovská čtvrť, Zadní synagoga, Dŧm Seligmanna Bauera
OŢIVENÉ ŢIDOVSKÉ MĚSTO TŘEBÍČ
Kulturně-historická akce s cílem seznámit návštěvníky s pŧvodním ţivotem v třebíčském
ţidovském městě.
Ţidovská čtvrť se na tři dny vrátí do 30. let 20. století.
Unikátní modely historických šlapacích moskvičů - projíţďky pro děti v sobotu a v neděli, skvělá klezmerová
muzika po celé 3 dny. Atmosféra První republiky, staročeská kuchyně, růţová vína. Výstava historických
svatebních šatů Nikoly Melicharové a módní přehlídka (Míša & Míša).
Nezapomeňte se také podívat na noční ţidovské město z městské věţe! Dobový oděv vítán!
Pátek
15.00
18.července
16.30
17.00
18.00
20.00
21.30
Sobota
10.00
19.července11.00
14.00
15.00
Ţonglování a kejkle a hraní před synagogou, veselí muzikanti, dobroty od
rozličných prodejců
Velký fuk (divadlo KUFR) - pohádka pro nejmenší děti a všechny hravé dospěláky
/Zadní synagoga, vstupné 30,-/
Vaření ţivě s paţitkou - STAROČESKÁ KUCHYNĚ v moderním pojetí s Petrem
Chudárkem z Regionu na talíři
Podávání čerstvé kávy z Kavárny Salsa. Těšit se můţete např. na krůtí ragú na
červeném víně s mrkví a vůní rozmarýnu
Třebíčský rok ve starých fotografiích - svátky a zvyky s nimi související, staré foto
a vyprávění /synagoga, vstupné…./
Koncert na terasách hotelu Joseph 1699
Mravnost nade vše - filmová komedie pod širým nebem k tomu staročeské
dobroty a lahodné víno
Hudební dostaveníčko před synagogou, klaunérie, chůdy, historická koněspřeţka
Znáte cizrnu, mungo, kuskus či melasu?
Představení a ochutnávka zdravých surovin z NATURKY Třebíč s rady a tipy na
přípravu receptů z nového třebíčského portálu o jídle paţitka.cz. Těšit se můţete
na mungo, cizrnu, kuskus, melasu, čočku, bulgur, polentu, ale i koření jako je
římský kmín,kurkuma, anýz a mnohem více.
Klauni a kejklíři na chůdách
Vaření ţivě s paţitkou - STAROČESKÁ KUCHYNĚ s Petrem Chudárkem z Regionu
na talíři. Těšit se můţete např. na červenou řepu podávanou s kozím sýrem a
další chutné receptynašich babiček
Módní přehlídka dobových svatebních šatů Nikoly Melicharové a (Míša & Míša)
7
16.00
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00
21.30
Taneční vystoupení Yocheved
Tančíček - ţonglérská klauniáda pro děti i dospělé (divadlo KUFR), /v synagoze,
vstupné 30,-/
Růţová vína jak je neznáte. Přijďte ochutnat vína z vinařství J. Stávka z Němčiček
a poslechnout si, co jste ještě nevěděli o tomto lahodném moku. (před
synagogou)
Řízená degustace 10 vzorků růţových vín z rodinného vinařství J. Stávka, cena
200,- (Salsa) (Bauerovův vinný sklípek)
Jak se ţilo dříve? - ţivot v Třebíči v 19. století - staré fotografie, projekce,
vyprávění /v synagoze, vstupné…/
Přijďte ochutnat šoulet. Vaření ţivě s paţitkou - STAROČESKÁ KUCHYNĚ
v moderním pojetí s Petrem Chudárkem z Regionu na talíři. Těšit se můţete třeba
na krůtí roládu s petrţelí a bylinkovými bramborami, moţná ochutnáte i šoulet.
Koncert
Jedenácté přikázání (Hugo Hass) - česká komedie pod širým nebem k tomu
staročeské dobroty a lahodné víno
Po celý den můţete ochutnat kávu od pana Bauera - alternativní příprava kávy v krámku u Bauerů (kavárna
Salsa)
Jako kaţdý rok nás navštíví Spolek telečských velocipedistů na svých úţasných historických strojích
Račte vstoupit k Bauerům - speciální kostýmované prohlídky s překvapením - 10.00, 11.00, 15.00,
16.00 Přijměte pozvání do tradiční ţidovské domácnosti - na kus řeči k Bauerům (vstupné 110,-/70,) Rezervace na tel.: 568 610 023, nebo na e-mailu: [email protected]
Po celý den přehlídka modelů šlapacích moskvičů. Pro děti jsou připraveny testovací jízdy těchto úţasných
vozítek (Klub šlapacích moskvičů.cz)
Ukázky točení na kruhu, umělecké kreslení, klauni, kejklíři a umělkyně na chůdách
Neděle
10.00
20.července
14.00
14.30
16.00
Příjezd historické hasičské techniky, klezmeři před synagogou
Ukázky hašení - malé ruční stříkačky, hydrofor, zásah motorovou stříkačkou a se
ţebříkem - 11.00, 13.00, 15.30
Módní přehlídka dobových svatebních šatů Nikoly Melicharové a (Míša & Míša).
Račte vstoupit k Bauerům - speciální kostýmované prohlídky s překvapením 14.00, 15.00. Přijměte pozvání do tradiční ţidovské domácnosti - na kus řeči
k Bauerům (vstupné 110,-/70,-). Rezervace na tel.: 568 610 023, nebo na emailu:[email protected]
Souboj o nejchutnější salát - vaření ţivě s paţitkou a Petrem Chudárkem ze
Zlína. Těšit se můţete na souboj o nejchutnější salát našich kuchařů. Hlasující
budou slosováni a vítěz obdrţí domácí elektrický mini gril. Hlasující budou
slosováni a vítěz obdrţí domácí elektrický mini gril
O lidech v Třebíči - historická řemesla, povolání, třebíčské ţeny a děti. Staré
fotografie, projekce a povídání. Vstupné
Historická hasičská technika po celý den, ukázky hašení před synagogou. K tomu hudba a tanec a dobré
jídlo.
Během celé akce bude probíhat ochutnávka růţových vín, budete se moci seznámit s recepty staročeské a
ţidovské kuchyně
Moţnost návštěvy rituální lázně - mikve v Hotelu Joseph 1699 a kavárny s vynikající kávou.
8
pondělí 21. 7. – neděle 27. 7. 2014 (po setmění) – Karlovo náměstí
FILMFÁRUM – originální promítací maringotka známého „kinaře“ Jiřího Čáslavského.
FILMY PRO KARLA IV.
Sedm letních večerů pod širým nebem ve společnosti vynikající reţisérky Marie Poledňákové.
Pondělí 21. 7.
BYL JEDNOU JEDEN KRÁL
Úterý 22. 7.
ZKROCENÍ ZLÉHO MUŢE
Středa 23. 7.
DVA LIDI V ZOO
Čtvrtek 24. 7.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Pátek 25. 7.
LÍBÁŠ JAKO BŦH
Sobota 26. 7.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Neděle 27. 7.
PYŠNÁ PRINCEZNA (bonus pro děti)
Vstup zdarma
pondělí 28. 7. - sobota 2. 8. 2014 - Zadní synagoga Třebíč
ŠAMAJIM TŘEBÍČ
XI. ročník festivalu ţidovské kultury, pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice.
Věnováno třebíčskému rodákovi Antonínu Kalinovi, zachránci ţidovských dětí.
Kromě bohatého programu jsme pro vás navíc připravili - denně - speciální festivalové
prohlídky Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera s košer vínem a košer mokem pro
děti v 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30. Cena 110,-/55,-.
Pondělí 28/7 - slavnostní zahájení 11. ročníku festivalu
16.00 ŢIDOVSKÉ VIZE/JEWISH VISIONS Vernisáţ výstavy za přítomnosti autora amerického
výtvarníka a ilustrátora Marka Podwala
YOCHEVED - taneční vystoupení třebíčského souboru
MÁ SYNAGOGA JE V PRAZE (30 min.) - projekce filmu a beseda s autorem
18.00 KLEZMERIM (koncert) - praţská klezmerová kapela
Úterý 29/7
17.00 NA ROVINU - Jaký je ţidovský intimní ţivot? (antikoncepce, interrupce a svatba). Přednáška
psychoterapeutky a spisovatelky PhDr. Zuzany Peterové
19.00 KON SIRA (Praha) – koncert
Projekt Kon Sira (sester Garcia a Predraga Duronjice) je zaměřen na osobitou interpretaci
tradičních písní sefardské diaspory a Balkánu. Písně sefardských Ţidů představují unikátní
repertoár, ve kterém se propojuje hispánský jazykový, literární a hudební odkaz s melodikou a
obrazností Balkánu. Tyto písně, které byly tradičně interpretované jednohlasně, jsou v podání
Kateřiny, Barbary a Predraga představeny ve vícehlasé úpravě a obohacny o ne zcela tradiční
instrumentální doprovod instrumentalisty Luboše Maliny a kontrabasisty Tomáše Lišky.
Středa 30/7
15.00 KRAV MAGA KURZ I. - BOJ Z BLÍZKA - obrana proti neozbrojenému útočníkovi Výuka
izraelského sebeobranného systému. Kurzy pod vedením třebíčského instruktora Milana Číţe.
17.00 PRÁCE MAŠGIACHA Co je košer a proč? - přednáška Jakuba Petera
19.00 BILL & MURRAY (Tel Aviv, koncert) - izraelská alternativní pop-music
21.00 Ţidovské památky Českého ráje a okolí, film (30 min.)
Čtvrtek 31/7
16.00 STOVĚŢATÉ BLUES Z MAISELOVKY - Ţivot Ţidů v Praze, čemu se smějí a proč pláčí?
9
Poezie a povídky Vlasty Rut Sidonové a písně skladatele a kytaristy Josefa Gušlbauera.
18.00 FABRINGEN - ţidovská kuchyně a chrámecké košer víno
Sto chutí ţidovské kuchyně představí vinař Moše Váňa a kuchař Michal Hromas. Přijďte
ochutnat!!
21.00 RABIGABI a. G. (Uherské Hradiště, koncert) – jedinečný klezmer ze Slovácka
Pátek 1/8
15.00 KRAV MAGA KURZ II. - obrana proti útoku noţem (výuka, instruktáţ, ukázky pod vedením
skvělého instruktora Milana Číţe z Krav Maga Global – Vysočina o. s.)
17.00 ČESKÁ STOPA ADOLFA EICHMANNA - přednáška Stanislava Motla
Co vlastně způsobilo, ţe elitní izraelská zpravodajská sluţba Mossad nemohla dlouho najít stopu
architekta holokaustu Adolfa Eichmanna? Jak to, ţe i lovec nacistů Simon Wiesenthal ţil ještě
několik let po válce v domnění, ţe Adolf Eichmann zahynul na konci druhé světové války při
pouličních bojích v Praze?
20.00 KASCHAUER KLEZMER BAND (Slovensko) – přijďte si poslechnout jedinečný klezmer
východní Evropy, Balkánu a Slovenska, obohaceného o prvky klasické i moderní hudby
22.00 WITH UNARMED FORCES - Clipa Theater (IL) & Teatr Novogo Fronta (CZ/RU)
Inscenace fyzického divadla, inspirována reálným raketovým útokem v Tel Avivu v roce 2012.
Performeři statečně tančí do hlouby lidské nesnášenlivosti a skrze masivní ukázku ztráty síly,
vytvářejí obrazy zřídkavé krásy, beznadějně zahaleni brutálním humorem.
Sobota 2/8
14.00 DARY KRÁLE ASMODEA - ţidovská pohádka - DS Ampulka Třebíč
14.30 DÍLNIČKY MEDVÍDKA BENA - pro děti
15.00 TŘEBÍČŠTÍ ŢIDÉ - přednáška Rudolfa Fišera (Třebíč)
17.00 IZRAELSKÉ TANCE Z RŦZNÝCH KOUTŦ SVĚTA - taneční soubor YOCHEVED
17.30 KRAV MAGA KURZ III. - obrana proti útoku tyčí
19.30 SPOUTANÁ / VÁZANÁ ŢENA - rozvod v judaismu - přednáška Dominiky Sedlákové
21.00 PRAŢSKÁ JIDIŠ KAPELA
hudebně taneční projekt s jidiš repertoárem přiváţí do Třebíče nefalšované taneční šílenství.
Praţská jidiš kapela je unikátní hudebně taneční projekt, který vznikl na sklonku roku 2013 v jednom z
holešovických podkrovních bytů. Ostřílení klezmeroví muzikanti z kapel Létající rabín, Mackie Messer
Klezmer Band, a Naches Trio, se dali dohromady s ţánrovými nováčky, a vytvořili ryze taneční kapelu s jidiš
repertoárem. Nejde ovšem o klasický band v pravém slova smyslu, ale o otevřenou platformu, ke které se
podle příleţitosti přidávají další muzikanti, a hlavně tanečníci. Základní sestavu tvoří dvoje housle,
akordeon, kontrabas, buben zvaný poyk, a taneční mistr. Kapela hraje v delších napůl improvizovaných
sériích, během kterých se postupně setřou všechny rozdíly mezi účinkujícími a diváky, kteří poté pod
vedením tanečního mistra rozpoutají nefalšované taneční šílenství. Formou volného tanečního večírku se
Praţská jidiš kapela snaţí lidem připomenout, ţe hudba nemusí být jen koncert, a ţe diváci můţou
vystoupení spoluvytvářet bez ohledu na to, jestli klezmer vůbec kdy před tím slyšeli!
VÝSTAVY__________________________________________________________________
TRADICE ŢIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI + MODEL ŢIDOVSKÉHO MĚSTA
Obnovená expozice na ţenské galerii Zadní synagogy v Třebíči přibliţuje zvyklosti a tradice ţidovské komunity. Více informací:
[email protected]
MODEL ŢIDOVSKÉHO MĚSTA
Model třebíčského ţidovského ghetta z roku 1850. Autorem pan Stanislav Vrška. Model v měřítku 1:100 si můţete prohlédnout
v Zadní synagoze, Subakova 1, Třebíč. Tel. 568 610 023, 568 823 005, [email protected]
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 18.00 hod.
10
MÍSTO ŢIVOTA – MAKOM CHAJIM (hebr.) – EXPOZICE V ZADNÍ SYNAGOZE
Pro zájemce o ţidovskou kulturu je připravena zajímavá stálá expozice tvořená unikátními exponáty ze sbírek Ţidovského muzea
v Praze. Hlavním tématem výstavy je svitek Tóry, která je tím nejdůleţitějším a nejcennějším v synagoze. Obsahuje hebrejský
text Pěti knih Mojţíšových. Uţívá se při synagogální bohosluţbě k pravidelnému předčítání jednotlivých oddílů Tóry.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 18.00 hod
OBNOVENÁ STÁLÁ EXPOZICE LADISLAVA NOVÁKA - Galerie L. Nováka
Stálá expozice obrazů jednoho z nejvýznamnějších třebíčských výtvarníků.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod
MODEL KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI - GALERIE DIVADLA PASÁŢ TŘEBÍČ
Model z dílny Stanislava Vršky je v měřítku 1:100 ve stavu z roku 1835.
Otevřeno: (červenec a srpen) víkendy a svátky: 10.00 – 15.00
Vstupné: 15,- Kč; děti do 15 let: 10,- Kč
JIŘÍ MOCEK – OBRAZY – Galerie Malovaný dŧm
26. 6. – 17. 8. 2014
Jiří Mocek působí jako grafik, malíř a ilustrátor. Spolupracoval s řadou novin a časopisů jako ilustrátor, jako grafik
navrhoval obaly na gramofonové desky. Má-li Jiří Mocek vyjádřit své ţivotní umělecké krédo, vţdy cituje moudrá
slova svého obdivovaného malíře Odilona Redona: „Kdo tvoří s úmyslem diváky poučit, dostane se při tom nutně na
scestí. Obraz o ničem nepoučuje; obraz vábí, překvapuje, okouzluje, nenásilně a láskyplně vede k potřebě ţít
s krásou; povznáší a obrozuje ducha.“
Otevřeno: út – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod
KRISTÝNA KUBOŇOVÁ „Einstein, Scott a já aneb Ţivot po telavivsku“- Zadní synagoga
13. 6. – 13. 7. 2014
Kristýna Kuboňová, jeţ strávila část svých studií doktorského programu na univerzitě v Tel Avivu, nabízí výpravu do
tajů ţivota v Izraeli a všeho, co s sebou tento ţivot přináší. Všechno v Izraeli má podle ní svůj čas a své místo
a proniknout do tajů tohoto řádu vyţaduje smělost, odvahu a velkou dávku trpělivosti.
Otevřeno: po-ne: 9.00 – 18.00 hod
SKUPINA 5 TŘEBÍČSKÝCH FOTOGRAFŦ - Výstavní síň Předzámčí
podtitul po deseti letech
(u Turistického informačního centra Bazilika)
17. 7. - 21. 9. 2014
Vernisáţ výstavy 16. 7. 2014 v 17.00 hodin
Malá skupinka pěti zapálených fotografů vznikla v roce 2004 na popud Ing. Jaroslava Hedbávného. Ostatními členy
jsou Vladimír Brauner, Ing. Drahomír Jeleček, Josef Němec a Josef Prodělal. Vstup zdarma.
Otevřeno: po – ne: 10.00 – 16.00 hod
VÍTĚZSLAV FISCHER – BRABENCI A LÉTAJÍCÍ STROJE – Galerie Ladislava Nováka
29. 5. – 20. 7. 2014
Vernisáţ výstavy 28. 5. 2014 v 17 hodin v Galerii Ladislava Nováka
Vítězslav Fischer se pouští neuvěřitelně zajímavou a precizní formou do výroby modelů, inspirovaných prvními pokusy
o dobytí nebe. Průvodci jeho příběhů se stávají šikovní mravenci, které s jakousi zástupnou nadsázkou vsazuje do
svých děl. Tato výstava, jeţ neskrývavě cílí na dětského návštěvníka, tedy přinese skutečně mnohá zajímavá poznání
MARK PODWAL – ŢIDOVSKÉ VIZE/JEWISH VISIONS – Zadní synagoga
29. 7. – 31. 8. 2014
Mark Podwal narozen 8. června 1945 v New Yorku je americký umělec, spisovatel, výtvarník, lékař a publicista.
Věnuje se především ţidovské kultuře, její historii, legendám a tradicím. V češtině vyšla jeho kniha pro děti Stavěno
anděly – Příběh staronové synagogy.
11
Otevřeno: po-ne: 9.00 – 18.00 hod
„TAJUPLNÝ MAKROSVĚT PŘÍRODY OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU“ – Ing. Pavel Vosátka
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PANA VOSÁTKY – DO 6. 7. 2014
KOVANÉ PLASTIKY – STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL TŘEBÍČ - DO 30. 9. 2014
Výstavní síň Předzámčí (u Turistického informačního centra Bazilika)
Výstava fotografií „Tajuplný makrosvět přírody objektivem fotoaparátu“ spolu s kovanými plastikami
(Střední škola řemesel Třebíč). Vstup zdarma.
Otevřeno: po – ne: 10.00 – 16.00 hod
PROGRAM KINA PASÁŽ NA MĚSÍC ČERVEN 2014
Kino pasáž července do 10. srpna nepromítá!
OD 1. ČERVENCE ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ
v 17.30 a 20.00 HOD.!!
Od neděle 29. června do čtvrtka 3. července
TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D
UPOZORNĚNÍ: Začátky představení v 17.00 hod.!!!
Premiéra akčního sci-fi filmu USA v českém znění. Další díl se zlověstným podtitulem „Zánik“ je sice přímým
pokračováním úspěšné série, v mnoha ohledech ale bude úplně jiný než předchozí části. Hrají: Mark Wahlberg,
Nicola Peltz, Sophia Myles, Stanley Tucci
Režie: Michael Bay
Vstupné: 150,- Kč
Mládeži přístupný
Od neděle 29. června do pondělí 30. června
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
UPOZORNĚNÍ: Začátky představení ve 20.00 hod.!!!
Premiéra komedie Švédska. „Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou.“ To je motto svérázného pana
Karlssona, jehož životní příběh je bez přehánění pozoruhodný. Natočeno podle stejnojmenného bestselleru Jonase
Jonassona. Hrají: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg.
Režie: Felix Herngren
Vstupné: 100,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od úterý 1. července do středy 2. července
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Začátky představení ve 20.00 hod.
Repríza komedie ČR. Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího
ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy.
Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů. Hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Kristína
Svarinská, Tereza Nvotová, Jan Dolanský.
Režie: Karel Janák
Vstupné: 100,- Kč
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 3. července do neděle 6. července
CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
Začátky představení ve 20.00 hod.
Premiéra USA. Newyorský policista Ralph Sarchie, který se sám potýká s vlastními problémy, se pouští do
vyšetřování série znepokojivých a nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly s nekonvenčním knězem, odborníkem na
vymítací rituály, aby společně bojovali s nočními děsy a případy démonického posednutí, které ohrožují jejich město.
Hrají: Eric Bana, Edgar Ramirez, Olivia Munn, Sean Harris.
12
Režie: Scott Derrickson
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupný
Od pátku 4. července do pondělí 7. července
KHUMBA
Začátky představení v 17.30 hod.
Repríza animovaného dobrodružného filmu Jižní Afriky v českém znění. Zebra Khumba byl už od narození
terčem posměchů, protože se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Navíc, když začalo období sucha, příbuzní
Khumbu obvinili, že je prokletý a že je příčinou všech nepříjemností. Khumba se vydává do nebezpečného ale
zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt své rodiny…
Režie: Anthony Silverston
Vstupné: 90,- Kč
Mládeži přístupný
Od pondělí 7. července do středy 9. července
NA HRANĚ ZÍTŘKA 3D
Začátky představení ve 20.00 hod.
Premiéra dobrodružného sci-fi film USA. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimikové, mimozemská rasa
připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek a zanechávají za sebou
miliony lidských obětí. Hrají: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver, Jeremy Piven, Bill Paxton
Režie: Doug Liman
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od úterý 8. července do soboty 12. července
HURÁ DO PRAVĚKU!
Začátky představení v 17.30 hod.
Repríza animovaného rodinného filmu USA / Jižní Korea v českém znění. Příběh tří dětí, které se náhodou
dostanou k zvláštnímu stroji času tvarovanému jako vejce a v něm cestují, cestují do minulosti. Přesněji, šedesát
pět milionů let do minulosti. Tihle tři umí natropit nejednu neplechu a ani dnes nezůstanou pozadu. Režie: John
Kafka, Yoon-suk Choi
Vstupné: 90,- Kč
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 10. července do neděle 13. července
JOE
Začátky představení ve 20.00 hod.
Premiéra dramatu USA. Drsný příběh o přátelství. Joe Ransom není zrovna příjemným chlápkem, který by se
hned s každým kamarádil. Je to horkokrevný tvrďák, který se často více než rozumem řídí vlastními instinkty. A ty ho
bohužel už párkrát přivedly do křížku se zákonem a taky do basy. Hrají: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter,
Ronnie Gene Blevins.
Režie: David Gordon Green
Vstupné: 110,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupný
Od neděle 13. července do středy 16. července
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D
Začátky představení v 17.30 hod.
Repríza rodinného filmu v českém znění USA. Dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického
snímku Šípková Růženka z roku 1959. Hrají: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley.
Režie: Robert Stromberg
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži přístupný
Od pondělí 14. července do středy 16. července
DIVERGENCE
Začátky představení ve 20.00 hod.
Premiéra akčního, dobrodružného, sci-fi USA. Příběh je nabitý děsivými zkouškami statečnosti nejrůznějšího
druhu - sežrání zaživa hejnem vran, utonutí ve skleněném akváriu, pózování jako živý terč pro vrhače nožů nebo
skok z výškové budovy. Hrají: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Ashley Judd.
Režie: Neil Burger
Vstupné: 90,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 17 července do neděle 20. července
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 3D
13
Začátky představení v 17.30 hod.
Premiéra animované rodinné komedie USA v českém znění. Když se světově proslulý letecký závodník Prášek
dozví, že má poškozený motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá
se do světa vzdušného boje s požáry.Hlasy:
Režie: Roberts Gannaway
Vstupné: Děti 145,- Kč, ostatní 175,- Kč ve 3D
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 17. července do neděle 20. července
ZEJTRA NAPOŘÁD
Začátky představení ve 20.00 hod.
Premiéra komediálního dramatu ČR. Film sází na přirozenost s nadhledem a probouzí cestovatelské touhy.
Natáčel se v Plzni, Brně, Praze, Ostravě a zamířil i do dalekého Hong Kongu, který poskytl filmu neopakovatelnou
atmosféru daleké Asie. Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Michal Kavalčík, Klára Issová
Režie: Rudolf Havlík
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži přístupný
LETNÍ KINO NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ
Začátky představení po setmění, nejdříve ve 21.15 hodin.
Pondělí 21. 7.
BYL JEDNOU JEDEN KRÁL…
Úterý 22. 7.
ZKROCENÍ ZLÉHO MUŽE
Středa 23. 7.
DVA LIDI V ZOO
Čtvrtek 24. 7.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Pátek 25. 7.
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Sobota 26. 7.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Neděle 27. 7.
PYŠNÁ PRINCEZNA
Vstup volný!
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA:
v KINĚ PASÁŢ 1 hodinu před začátkem představení, tel.: 568 610 036, 725 119 924
v POKLADNĚ NÁRODNÍHO DOMU – Karlovo nám. 47, tel.: 568 610 013 (po-pá: 8 – 12.oo, 12.3o – 16h)
v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU – Karlovo nám. 47, tel.: 568 610 021
(po – pá: 9 – 12, 13 – 17 h; soboty: 9 – 12, 13 – 17 h, neděle a svátky: 9 – 13 h)
Program třebíčského kina na stránkách: www.mkstrebic.cz
Info o filmech i chystaných premiérách na tel. 568 610 038
KURZY
JAZYKOVÁ ŠKOLA – Mgr. Rudolf Konečný (budova Fórum a Pasáţ – Masarykovo náměstí), tel: 777 847
036, 606 742 666, www.konecnyrudolf.cz, [email protected], [email protected]
Jazyková agentura HONZÍK – ul. Jungmannova 13, Tel. 568 423 127, 776 644 460, [email protected];
VÝUKA ANGLIČTINY – Mgr. Leona Nekudová - Tel. 777 030 843, email: [email protected]; výuka AJ,
překlady a tlumočení
ORGANIZACE, SDRUŢENÍ, SPOLKY, KLUBY
14
______________________________________________________________________________
TŘEBÍČSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM - Fr. Hrubína 753, areál bývalé MŠ, Třebíč, tel. 604 813 882, 739 493 140,
603 870 272, www.trebicskecentrum.cz, [email protected]
POZOR! Ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2014 bude Třebíčské centrum pro veřejnost ZAVŘENO!
Od 7. 7. do 22. 8. 2014 bude provozní doba TC kaţdé pondělí a středu vţdy od 8.00 do 13.00 hod.
Přehled letních druţin v době prázdnin:
7. – 11. 7. ZDRAVĚ – HRAVĚ (záţitková druţina plná aktivního objevování)
14. - 18. 7. RÁJ SPORTOVCŦ (sportování, hry, soutěţe)
21. – 25. 7. FANTAZIE (rukodělná druţina pro tvořivé)
28. 7. – 1. 8. POJĎ SI HRÁT (minidruţina pro nejmenší)
4. – 8. 8.
CESTA DO PRAVĚKU (druţina plná dobrodruţství)
11. – 15. 8. DĚTI V PŘÍRODĚ (ekologická druţina zaměřená na poznávání přírody)
11. – 15. 8. Z POHÁDKY DO POHÁDKY (minidruţina pro nejmenší)
18. – 22. 8. S ANGLIČTINOU DO SVĚTA (opakování hravou formou)
----------------------------------------------------------Centrum DaR, Okruţní 935, Třebíč - Borovina, (budova ZMVŠ – zadní vchod), tel. 734 657 368, 604 813
882, www.trebicskecentrum.cz, mail: [email protected]
POZOR! Ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2014 bude Centrum DaR pro veřejnost ZAVŘENO!
Od 7. 7. do 29. 8. 2014 bude provozní doba Centra DaR kaţdé úterý a čtvrtek vţdy od 8.00 do 17.00
hod.
Přehled letních druţin v době prázdnin:
14. – 18. 7. LETEM SVĚTEM (minidruţina pro nejmenší)
25. – 29. 8. HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY (minidruţina pro nejmenší)
Městská knihovna v Třebíči
Hasskova ul. č. 102/2, Třebíč, www.knihovnatr.cz, tel. 568 619 522,
e-mail:
PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Dospělé oddělení. 21. července -3. srpna ZAVŘENO. Ostatní dny: běžný provoz
Dětské oddělení. 21. července - 3. srpna ZAVŘENO. Ostatní dny o prázdninách : po, st, čt : 8:30 - 18:00 hod.
Hudební oddělení. 21. července -3. srpna ZAVŘENO. Ostatní dny: běžný provoz
Internetová studovna. Během celých prázdnin běžný provoz.
Pobočka Modřínová. Během celých prázdnin otevřeno: po, st, čt : 8:30 - 12:00, 12:30 - 18:00 hod.
Pobočka Borovina. 4. - 17. srpna ZAVŘENO. Ostatní dny o prázdninách: po, st, čt : 8:30 - 12:00, 13:00 - 18:00 hod.
Půjčovní doba u dokumentů s termínem vrácení v době uzavření knihovny se automaticky prodlužuje.
V době uzavření ústřední budovy můžete využít služeb poboček, žádné další poplatky na nich neplatíte, stačí mít s sebou Váš
čtenářský průkaz.
FRANCOUZSKO-ČESKÁ HUDEBNÍ AKADEMIE TELČ, 20. ROČNÍK
Sobota 5. července 2014, 19:00 hod., zámek Telč.
Městská knihovna zve členy Francouzského klubu i další zájemce na slavnostní koncert při příležitosti 20. výročí FČHA v Telči.
Přihlášky ve vestibulu knihovny. Záloha na místo v autobusu 100,- Kč při přihlašování, vrácení zálohy při nástupu do autobusu. Při
15
neodhlášené neúčasti se záloha nevrací. Doprava zdarma. Odjezd autobusu v 17:00 hod., ulice Sucheniova. Upozorňujeme
zájemce, že v době uzávěrky TZ nebylo známo, zda koncert bude zdarma nebo za vstupné.
Z CAMBRIDGE DO ČÍNY: PŘÍBĚH UČITELE ANGLIČTINY
Středa 6. srpna 2014, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Daniel Kohout učí angličtinu na vysoké škole v Baodingu. Během této přednášky bude sdílet postřehy ze svého působení ve
východní Asii.
Výstavy:
JAN DOČEKAL: APROXIMATIVNÍ KRAJINY
Do 18. července 2014, sál hudebního oddělení
Výstava obrazů mnohostranného umělce, historika umění a kritika Jana Dočekala.
VELKÁ VÁLKA 1914-1918
Do 11. července 2014, klubovna dospělého oddělení
Výstava exponátů zachycujících období válečných let zapůjčených Muzeem Vysočiny v Třebíči, Státním okresním archivem v
Třebíči a dále dokumentů shromážděných od jednotlivých občanů, kteří reagovali na naši výzvu a své rodinné památky na výstavu
poskytli.
PETR CIHLÁŘ: OPUŠTĚNÉ STAVBY
Do 31. července 2014, pobočka Borovina
Výstava fotografií Petra Cihláře.
ZVÝŘATA OČIMA DĚTÍ
Červenec – srpen 2014, dětské oddělení
Práce dětí z družiny ZŠ Kpt. Jaroše
VESELÉ LÉTO
Červenec – srpen 2014, dětské oddělení
Práce dětí ze 3.B ZŠ Kpt. Jaroše
KATEŘINA GRULICHOVÁ – POSTAVIČKY Z VEČERNÍČKŮ II.
JOLANA HALOVÁ – LETNÍ DEKORACE
Od 1. července do 29. srpna 2014, pobočka Modřínová
Obě výstavy, které se konají na pobočce Modřínová v rámci projektu 10 let na Modřínce, podpořilo město Třebíč.
DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK - STŘÍTEŢ U TŘEBÍČE
Kontakt:
Stříteţ 152, 674 01 Třebíč
Tel. +420 564 571 171, email: [email protected]
www.detskyzabavnipark.cz
KLUB STŘED TŘEBÍČ
Pŧjčujeme: diabola, míče, branky, petanque, líný tenis, hakis, freesbee…
Provozujeme: ambulanci klinického psychologa s komplexními psychologickými sluţbami (komplex.
psychologická diagnostika a psychoterapie), sluţby jsou poskytovány bezplatně. Zaměřujeme se jak na děti např.
s výchovnými problémy, oběti šikany, abuséry návykových látek apod., tak na dospělou klientelu (převáţně akutní
krizová problematika, partnerské, osobní a rodinné problémy, dále také na klienty s duševními poruchami).
V provozu LINKA DŦVĚRY: 775 22 33 11
16
DŦM DĚTÍ A MLÁDEŢE HRÁDEK TŘEBÍČ – Hrádek 964, 674 01 Třebíč, 568 821 651, www.ddmtrebic.cz
HALAHOJ – Otmarova 22, Třebíč. Vít Oplatek – 604 251 512, www.halahoj.org
HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER - v areálu Katolického gymnázia za tělocvičnou
Máme největší výběr stolních her v kraji Vysočina a to přes 120 druhů her všech moţných typů. Kromě toho máme bohatou
sbírku hlavolamů a dva stolní fotbálky. Hry jsou určeny pro hráče všech generací, od dětí přes teenagery, dospělé aţ po seniory.
Rádi vás naučíme kteroukoliv hru z naší bohaté sbírky. VSTUP A ZAPŮJČENÍ HER ZDARMA!!!
HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER: ÚTERÝ (18:00 – 21:00 ) - PÁTEK (20:00 – 23:00)
STUDENTSKÁ ČAJOVNA otevřena v úterý od 18:00 do 21:00 hod a v pátek od 18:30 do 23:00 hod
bohatý výběr čajů – příjemné prostředí; hudba – kvalitní literatura – páteční program
koncerty - divadla - besedy – přednášky – filmové promítání - vţdy od 19:00
Najdete nás v „Domečku“ za tělocvičnou v areálu Katolického gymnázia. Těšíme se na vaši návštěvu
TANCOVÁNÍ: úterý a čtvrtek: 17:30 – 21:00 - HALAHOJ - Tel. 603 914 583 – Zdeněk Ţanda
… tancování pro začátečníky i mírně pokročilé, pro všechny, kdo mají rádi taneční pohyb… standardní i
latinsko-americké tance – country tance …
SPORTOVNÍ KLUB SHS Třebíč – www.shs-trebic.cz, [email protected], tel. 605 580 875
Sportovní akce pro širokou veřejnost - turnaje ve volejbalu, nohejbalu, pétanque, lyţařské závody, běhy.
BARÁK – nízkoprahový klub pro děti a mládeţ ve věku 12 – 20 let.
Kontakt: BARÁK nízkoprahový klub, Mládeţnická 229, 67401 Třebíč, tel: 568 422 520, 608 609 466,
e-mail: [email protected]
Nabízíme:
- pomoc a podporu při zvládání problémů (např. ve škole, doma, s prací, se šikanou, s drogami nebo s partnerem), pomoc
s hledáním brigády, práce, s výběrem školy…, pomoc při jednání s úřady nebo doprovod na úřady, do poradny, k lékaři,
k psychologovi, na policii apod., doučování a pomoc s domácími úkoly a další
- pokec s pracovníky klubu, kdyţ je potřeba něco probrat, s něčím poradit, něco vyřešit
- spoustu moţností, jak strávit volný čas (fotbálek, kulečník, stolní hry, PC s internetem, keramickou dílnu, hudební zkušebnu
apod.)
- pohodové prostředí a bezpečný prostor
To vše anonymně a zdarma!
Aktuální programy klubů ke staţení na www.klubzamek.cz
DISKOTÉKY
ZNOJEMKA – KLUB A BOWLING, Chlumeckého 6, Třebíč, tel. 568 846 297, [email protected], www.znojemka.cz
Otevírací doba klubu: Pá a So: 21:00 – 4:00 h; Otevírací doba bowling: Ne – Čt: 14:00 – 22:00 h, Pá-So: 14:00 – 24:00 h
DISCO DON Modřínová 599 Třebíč, www.dontrebic.cz. Diskotéka pro starší 18 let. Hudba od 60 let po nejmodernější.
Specialitou jsou míchané nápoje. K dispozici je 23m dlouhý bar. Otevřeno pátek, sobota 21:00-04:00 hod.
CLUB R TŘEBÍČ Kpt. Jaroše 736, Třebíč, Reservé míst na 605 808 838 formou SMS.
PARADISE MUSIC CLUB, Karlovo nám. 19/13, Třebíč, tel. 608 080 067, [email protected], www.paradisetrebic.cz
ŢIVÁ HUDBA
HOTEL ALFA, Znojemská 1235, Třebíč, bliţší informace: tel. 568 842 559.
Hudební klub Béčko. Vítězslava Nezvala 68, Třebíč. Tel: 731 070 939, 608 887 818, www.klub-b.com.
Pravidelné pořádání koncertŧ a diskoték.
Zábavní centrum DON, program ţivých koncertŧ (pátky) a diskoték (soboty). www.dontrebic.cz
17
PRODEJNÍ GALERIE
Ateliér Kjulleněn - Stinná 52/2 (ţidovská čtvrť), Třebíč. Sochy, reliéfy, obrazy (oleje), kresby, grafika, malba tuší, fotografie,
odlitky reliéfů, zakázková výroba, portrétování. Tel. 777 652 755, 568 826 341.
Galerie Vlasta – Vlasta Hrubešová, L. Pokorného 31 (Ţidovská čtvrť), Třebíč. Obrazy, grafika, šperky, kov, kůţe, sklo, dřevo,
koţené kabelky, malované šátky, keramika, vše jsou originály od českých výtvarníků. Tel. 568 822 394, 737 417 242
Galerie Čapek - Karlovo nám. 29, Třebíč - výtvarné umění, keramika, šperky, řezby, plastiky. Tel: 568 842 413, 608 453 161.
Galerie Šmýdová Marie, Blahoslavova 22, Třebíč – galerie, grafické listy Třebíče a ţidovského města, CD. Tel: 568 822 390.
Galerie na Stařečce, V. Nezvala 9 /v patře/ obrazy, plastiky, grafika a kresby od třebíčských umělců, malířské potřeby, výrobky
uměleckých kovářů, hobby barvy a laky. Otevřeno po-pá 10:00-17:00, so 9:00-11:00. Ing. Ludmila Kmentová, tel: 737 310 431,
[email protected]
Keramická dílna – Lydie Kheková, Blahoslavova 28/73, Třebíč, tel:732 246 305, pondělí-pátek 12:00-18:00, sobota 14:0018:00 hod. Moţnost návštěvy v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě.
KVAK Keramika – Leopolda Pokorného 40, Třebíč – koněšínská keramika. Tel: 601 520 052.
Galerie V. E. G. – Jan Dočekal – Novodvorská 1042/18, Třebíč – malby, kresby, grafické listy, koláţe, umělecké sklo od
současných autorů z Vysočiny. Návštěva na základně telefonického oznámení. Tel: 561 204 127, 723 086 288.
ČAJOVNY
Čajovna ZELENÝ DRAK – Vítězslava Nezvala 72/48, Třebíč, tel: 608 678 888, [email protected], www.zelenydrak.cz
Kavárna a čajovna SLUNEČNÍ BRÁNA – Karlovo náměstí 19/13 (Hotel Zlatý kříţ), Třebíč, tel: 724 800 566,
[email protected]
TURISTIKA
KLUB ČESKÝCH TURISTŦ - Klubovna u rybníka "Babák", kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel: 776 143 134
TURISTIKA
3.- 6.7.2014 Slovenský letní sraz turistŧ, Trebišov. Je nachystán zajímavý program s poznáváním kulturních
a přírodních krás jihovýchodní části Slovenska v sousedství s Maďarskem a Ukrajinou. Na programu je Zemplín,
Vihorlatské vrchy, Slanské vrchy a CHKO Latorica. Odjezd z Třebíče 2.6. vlakem v 17.23. Návrat vlakem z Trebišova
v neděli v 8.23.
5.7.2014 Kamenské aleje, turistický pochod, start v Kamenné, Ţiţkův kopec, trasy pěší 5, 12 a 20 km, cyklo 60
km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 nebo 8.31 / z Boroviny v 6.12. Návrat vlakem z Kamenné v 14.20, 16.20,
18.19.
12.7.2014 Napříč Havlíčkobrodskem, turistický pochod, start zastávka ČD Golčův Jeníkov město, cíl před
nádraţím ČD Havl. Brod, trasa pěší 35 km, cyklo 45 a 69 km. Trasa vede přes Nasavrky, Zhoř, Jakubovice, Leškovice,
Vepříkov, Jilem, Lysou, Horní Krupou, Zboţice, Rozňák a Rozkoš. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 / z Boroviny
v 6.12. Návrat vlakem z Havl. Brodu v 14.05, 16.05, 18.05.
12.7.2014 Třebíč – Okřešice – dvůr Vartemberk – Čechtín – Kouty – Dolní Smrčné nebo Bransouze (19 km).
Odchod z Třebíče v 7.30 hodin od Billy v Týně. Návrat vlakem z Dolní Smrčné v 13.52, 15.55, 17.52.
12.- 19.7.2014 Mezinárodní týden turistiky na Valašsku, turistický pochod ve Vsetíně, start v budově MěÚ,
trasy pěší 10, 20, 30 a 42 km, cyklo 20 a 50 km, plavání. Trasy vedou do oblasti Vsetínských vrchů, Beskyd,
Hostýnských vrchů, Vizovických vrchů, Javorníků a na Slovensko. Moţná účast jen některé dny.
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 9.23. Návrat vlakem ze Vsetína v 8.22, 10.57, 12.22, 13.52.
19.7.2014 Po NS Svatojánské proudy kolem Vltavy. Zájezd. Z Rabyně nad v.n. Slapy přes Slapskou přehradu
do Nové Třebenice, pak NS Svatojánské proudy přes osadu Ztracenka na hráz v.n. Štěchovice a přes most Dr. E.
Beneše přejdeme Vltavu. V centru obce Hradištko u zámku bude čekat bus. Celá trasa 13 km, zájemci si mohou
přidat NS Vystěhované Hradištko v délce 8,5 km. Odjezd autobusem v 5.30 aţ 5.50 z různých míst Třebíče.
18
19.7.2014 Bedřichovská padesátka, turistický pochod v Jihlavě, start od hlavního nádraţí ČD a z ATC Pávov,
trasy pěší 12 - 50 km, cyklo 30 - 100 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 nebo 7.35 / z Boroviny v 6.12 nebo
7.39. Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30, 14.39, 15.30, 16.39, 17.30.
26.7.2014 Staré Město pod Landštejnem (Návary) - přechod Košťálkov / Klein Taxen - Hoher Stein a Pyramide
(666 m) - přechod Radschin / Romava - rybník Kačer - bývalý Rajchéřov - Návary - Veclov (20 km). Do neznámých
míst Přírodního parku Česká Kanada přes zaniklé vesnice kolem státní hranice po české a rakouské straně. Odjezd
osobními auty. Sraz v 7.00 hodin parkoviště u MHD Třebíč Za Rybníkem.
PLAVEBNÍ SEZONA NA DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ
http://www.dalesickaprehrada.cz/jizdni-rad/ Tel.: +420 739 08 58 58
Email: [email protected]
www.dalesickaprehrada.cz
Plujeme denně!
(od 28. 6. do 31. 8. 2014)
Bliţší informace: www.dalesickaprehrada.cz, Tel. 739 08 58 58
Nabízíme také moţnost zakoupit LODNÍ LÍSTEK NA PLAVBU V ROCE 2014 jako dárek
pro Vaše milé příbuzné a kamarády.
Přijďte na vyhlídkovou plavbu!
SPORTOVNÍ AREÁL LAGUNA – Mládeţnická ulice 2, Třebíč, tel:568 826250, 568 826093, www.lagunatrebic.cz
NOVÝ AQUAPARK LAGUNA V PROVOZU.
AKTUÁLNÍ INFORMACE VŢDY NA WWW.LAGUNATREBIC.CZ
PLAVECKÝ AREÁL POLANKA, tel: 605 302 075, 568 843 106, 568 826 250
Provozní doba:
ČERVENEC – SRPEN: Po – Ne: 10:00 – 20:00 h
Provoz vţdy dle aktuálního počasí.
Přesné a aktuální informace vţdy na výše
www.bazenlaguna.cz
uvedených
číslech
a
na
webových
stránkách
VYHLÍDKOVÉ LETY
Aeroklub Křiţanov o. s., 59451 Křiţanov. www.Ikka.cz, 775 685 702, e-mail: [email protected]
Lety pro veřejnost na motorových letounech a kluzácích; fotolety, výcvik létání na kluzácích.
SQUASH - Hrotovická ul. 160, Třebíč, tel:568 841 038.723 685 399, 3 kurty, půjčování raket, míčků, prodej SQUASH zboţí.
Provoz po-pá 9:00-23:00, so, ne 9:00-22:00 hod.
SOLNÉ JESKYNĚ
Solná jeskyně TŘEBÍČ, Dukovanská 1137, Třebíč, tel. 774 653 982, www.silasoli.cz
Solná jeskyně NA STAŘEČCE, Vít. Nezvala 41/67, Třebíč; Rezervace: 730 999 447
Otevírací doba: Na objednání od pondělí do neděle
E-mail: [email protected]
Objednávkový formulář na internetu: www.jeskynestarecka.cz/rezervace, facebook: Solná jeskyně a masáţe „Na Stařečce“
19
www.jeskynestarecka.cz
Relaxačně ozdravné centrum, haloterapie, muzikoterapie, léčba barvami, masáţe, relaxační cvičení a tematické programy nejen
pro děti. V pozemní solné jeskyni naleznete jezírko, ionizované prostředí, pohodu a klidné prostředí pro načerpání nové energie.
VYJÍŢĎKY NA KONI
RANČ VÁPENKA – Nová Ves 39, 675 21 Okříšky, tel: 568 871 114, 606 797060, 603 529989; www.rancvapenka.wz.cz
Jízdy na koni, ustájení, přeprava koní, koupání, sportovní vyţití v krásném prostředí zatopeného lomu.
EQUISPORT Třebíč, Praţská 20, (budova firmy Amaprint) Třebíč, tel: 602 265 108. Jezdecký areál firmy Equisport se nachází
v obci Sokolí – vzdálené 5 km od města. Pro občany, domácí i zahraniční turisty a další zájemce nabízí moţnost jeţdění v sedle.
Moţnost výcviku na jízdárně, pro zdatnější vyjíţďky do okolí. Trasa a doba vyjíţďky je závislá na přání zákazníka. Předem nutná
telefonická domluva.
FITNESS
FITNESS – Vltavínská 1289/32, tel: 723 115368, po-pá 9:00-12:00, 14:00-21:00, so, ne 15:00-19:00 hod. Solárium, komplexní
cvičení.
FITNESS TJ JE Dukovany – Manţ. Curieových 1112 /objekt sportovní haly/, tel: 568 829959, po-pá 9:30-11:30, 15:00-20:00,
so, ne 10:00-12:00. Moţnost zakoupení výhodných permanentek.
FITNESS CENTRUM „BÍLÝ KRÁLÍK“ – Řípovská 1044, Třebíč – Borovina, tel.: 568 840 034, 724 400 488, www.bilykralik.cz
Nově zrekonstruované centrum je největším sportovním centrem na Vysočině.
SPINNING CENTRUM GLADIATORS – Otmarova 4, 674 01 Třebíč.
Rezervace lekcí a informace o lekcích na tel.: 608 71 72 73, www.spinning.cz /hledat centrum Gladiators/
AEROBIC - JAROSLAV DOKULIL - www.aerobik-trebic.cz, Tel. 777 900 945
Cvičení pro ţeny, aerobik, aerobik mix, kalanetika, cvičení pro seniorky Třebíč
REDGYM – nově otevřené centrum, bojových umění a kondičních sportŧ (zumba, fitbox, bodystyling, posilovna,
sebeobrana, karate, box, aikido. www.redgym.cz
ORIENTÁLNÍ TANEC
KURZ PRO DÍVKY I. a II.(Ideální tanec pro všechny dívky, které mají rády pohyb. Hodiny jsou zaměřeny na správné dýchání
s uvolněním, protaţením a posílením jednotlivých partií těla a rozvíjení fantazie jednotlivce. Děvčata se naučí základní prvky
orientálního tance, zvládnou techniku v choreografiích.)
ORIENT TEMPERAMENTO (Technika orientálního tance v kombinaci s různými tématy ve vedených choreografiích. Určeno všem,
co chtějí uvolnit a rozproudit energii ve svém těle)
KURZ PRO ZAČÁTEČNICE (Pro ţeny které chtějí proniknout do tajů orientálního tance nebo si chtějí zopakovat základy.)
ORIENT A AFRO (Improvizační hodiny na jednotlivá témata s orientálními a africkými prvky v kombinaci s výrazovým tancem.
Pro všechny, co chtějí zapojit fantazii a tvořit vlastním tělem i srdcem.)
Pravidelná sobotní setkání 1x měsíčně.
[email protected], tel. 603 575 232
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ STŘED nabízí KURZ JÓGY – v prostorách občanského sdruţení STŘED v budově Klubu mládeţe
Hájek, Mládeţnická 229, Třebíč; Tel. 568 843 732, 775 725 655-61; www.stred.info, [email protected]
Začátek vţdy kaţdé pondělí a středu od 19:00 – 20:30 hod
TENIS
1. Tenisová hala Na Holečku – kurty pod hypermarketem BILLA. Tel: 737 516 293. Otevírací doba denně 6:00-23:00 hod, po
domluvě i déle. 2 kryté kurty. Prodej a moţnost zapůjčení tenis. vybavení. K dispozici klubové prostory s kabinami, sprchami a
restaurací.
Tenisový areál za nemocnicí otevřen denně od 9:00-20:00 hodin včetně víkendů. Telefon pro rezervaci: 568 848 595.
K dispozici 8 tenisových dvorců, moţnost občerstvení přímo v areálu, parkoviště
Sportovní areál Města Třebíč, spravuje TJ Spartak Třebíč; Manţelů Curieových 1112, 4 tenisové dvorce, Tel: 568 827 247,
568 827 248; 4 tenisové kurty - v zimě kryté!
SZEŠ-Střední zemědělská a ekonomická škola v Třebíči, Ţiţkova 505, tel: 568 840 201, 568 822 303. 2 kurty. Pro
veřejnost otevřeno po-pá 15.00 – 19.00
BADMINTON
BADMINTON CLUB - Hrotovická 160, Třebíč (bývalý areál Julius Meinl).
20
V provozu denně, rezervace na tel. 602 484 787 nebo online na www.badec-tr.cz
Prodej a půjčovna badmintonového vybavení (rakety, míčky….).
K dispozici 4 kurty, bar a posezení pro 30 lidí, občerstvení, firemní a soukromé akce, parkoviště.
BOWLING
Bowling a restaurace „U KMOTRA“ - ulice Táborská 406, Třebíč (u supermarketu Billa), Rezervace na tel. 739 222 999.
Jediný osmidráhový bowling na Vysočině s profesionálními parametry. Nejmodernější bowlingové stroje AMF s bezšňůrovými
stavěči. Pravidelné úterní turnaje. Více informací na www.bowling-trebic.cz
Otevírací doba: pondělí: 11:00 – 23:00, úterý – čtvrtek: 11:00 – 24:00, pátek, sobota: 11:00 – 02:00, neděle: 11:00 – 22:00
Herna UĎOVY KOULE v areálu restaurace DON, Modřínová ul. 599: dvě bowlingové dráhy, bar.
Info a rezervace na tel: 603 487 239
Bowling KOULE – Míčova 11 (naproti benzinové stanici SVA), tel: 739 223 379. Otevírací doba: pondělí – čtvrtek: 11:30 –
23:00, pátek: 11:30 – 24:00, sobota: 11:00 – 24:00. neděle: 11:00 – 23:00
Bowling Sport Club – Fügnerova 10, sportovní hala L. Pokorného (hala u ţelezničního mostu), tel: 777 100 705.
Provozní doba: Po – Čt 14:00-16:00, 16:00-22:00 Pá 14:00-16:00; 16:00-24:00 So 16:00-24:00, Ne 16:00-22:00
Bowling – v areálu Grand hotelu, Karlovo nám. 5; dvě bowlingové dráhy, jejichţ délka je 22 metrů, pro max. 8 hráčů.
Otevírací doba – pondělí – neděle: 10:00 – 23:00 hod., Zapůjčení bowlingové obuvi je v ceně.
Info a rezervace na tel. 568 848 560 nebo 568 848 540.
Bowling Znojemka, Chlumeckého 6, Třebíč, www.znojemka.cz, [email protected], Tel. 568 846 297
Otevírací doba (bowling): Pá-So: 14:00 – 24:00 h, Ne – Čt: 14:00 – 22:00 h
KUŢELKY - Restaurace Vysočina – herna po-ne 9:00-6:00, 2 dráhy. Kapitána Jaroše 736, Třebíč. Tel: 568 822 888
CVIČNÁ LEZECKÁ STĚNA – v tělocvičně ZŠ Benešova. Bliţší informace : Tel: 603 259 085, 604 804 404
E-mail: [email protected] V tělocvičně je zajištěn odborný dozor a půjčovna vybavení.
Otevřeno pro veřejnost: říjen – květen, po: 17:30-20:30, st, pá: 17:00-20:30, so 14:30-19:00
LANOVÝ AREÁL PAVOUK – Polanka, tel. 774 439 004, www.pavouk.unas.cz
Lanové centrum je vybudováno na břehu řeky Jihlavy vedle plaveckého areálu Polanka. Pavouk nabízí osm metrů vysokou
horolezeckou stěnu s úchyty, na níţ jsou moţné vedle obtíţných i lehčí výstupy. Lanové překáţky v podobě lan a trámů jsou
zavěšené na dřevěných sloupech ve výšce 6 – 8 metrů. Součásti je i nataţená síť či kladka. Samozřejmostí je přítomnost
odborných instruktorů. Helmy, úvazy a další potřebnou výbavu si milovníci adrenalinu v areálu mohou vypůjčit.
Otevřeno od dubna do listopadu po telefonické domluvě.
PÉTANQUE - Hřiště má rozměry 4 x 15 metrů dle mezinárodních standardů. V základech leţí kamenná drť, na ní byla
nasypána prosívka a jako svrchní vrstva písek. Na místě byly osazeny betonové obruby a tabule s popisem pravidel hry. Nová
pétanquová hrací plocha se nachází na veřejném prostranství na konci ulic Čajkovského a Maxima Gorkého a je volně dostupná.
STŘELNICE - tel: 606 83 93 58, 568 82 43 61
Další část areálu vlastní Střelecký svaz, střelby pro veřejnost neděle dopoledne.
BAŢANTNICE – pravidelné střelby /s vlastní brokovou zbraní a zbrojním průkazem/ kaţdý sudý pátek od března do listopadu.
Moţnost objednávky střeleb pro větší skupiny /dohled instruktora, zapůjčení zbraně/ na tel: 568 841 785-Český myslivecký svaz.
PŦJČOVNA LODÍ
Přístav vodních skautů ŢLUTÁ PONORKA, Svojsíkovo nábřeţí 1003, Třebíč, tel: 737 285 396 – konzultace o vodáckých
moţnostech, [email protected], www.zlutaponorka.com
TENTO KULTURNÍ PŘEHLED JE K DISPOZICI NA WWW.MKSTREBIC.CZ
Zpracovalo:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 47 "NÁRODNÍ DŮM"
674 01 Třebíč
Provozní doba: Po – Pá: 9 – 12, 12.30 – 18 h.; So, Ne a svátky: 9 – 12, 12.30 – 17 h
tel: +420 568 84 70 70, +420 568 610 021
e-mail: [email protected]
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
21

Podobné dokumenty

kviz třebíč - Městské kulturní středisko Třebíč

kviz třebíč - Městské kulturní středisko Třebíč pondělí 21. 7. – neděle 27. 7. 2014 (po setmění) – Karlovo náměstí FILMFÁRUM – originální promítací maringotka známého „kinaře“ Jiřího Čáslavského.

Více

Zde - FIT

Zde - FIT Ostatní akademičtí pracovníci FIT se měli původně stěhovat do rekonstruovaných prostor v budově A. Dokonce již byl hotov projekt rekonstrukce prostor pro FIT a plánovalo se výběrové řízení. Bohužel...

Více

KVIZ TŘEBÍČ

KVIZ TŘEBÍČ Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s moţností nákupů prostřednictvím internetu. Takto získanou vstupenku předloţí u vstupu do zvoleného kulturního zařízení.

Více

Bazilika sv. Prokopa

Bazilika sv. Prokopa **Rodinné vstupné – 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let

Více

KVIZ TŘEBÍČ

KVIZ TŘEBÍČ z programové nabídky a po zaplacení a ověření platby systém uvolní k tisku vstupenku vytisknutelnou na běţné tiskárně. Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s moţností nákupů prostřednic...

Více