Zpráva z konference

Transkript

Zpráva z konference
InDOG
CZ.1.07/2.2.00/28.0078
Zpráva z konference
Student: Stanislav Popelka, nar. 6. 4. 1986
Název konference: GeoVIZ Hamburg 2013
www stránky: http://www.geomatik-hamburg.de/geoviz/
Název příspěvku: Comparison of Eye-movement Paths while solving Geographical Tasks
Datum pobytu: 5.3.2013 – 8.3.2013
Já, Stanislav Popelka, jsem se zúčastnil v termínu od 5.3.2013 do 8.3.2013
mezinárodní konference GeoVIZ – Interactive Maps that Help People Think v Hamburku
v Německu.
Konference GeoViz je mezinárodní konference a workshop zabývající se především
interaktivní vizualizací velkého množství prostorových dat, ale příspěvky se týkaly také
vizualizace eye-tracking dat. Na konferenci bylo předneseno přes padesát příspěvků a
zúčastnili se jí jedni z nejvýznamnějších odborníků (např. G. a N. Andrienko, S. Fabrikant, T.
Opach, J. Wood nebo J.M. Kraak).
Příspěvky byly rozděleny do dvou kategorií – Talks a MiniTalks. Prezentace v první
skupině trvala deset minut a následovala desetiminutová diskuze. Prezentace v druhé kategorii
trvaly pouze 5 minut, poté však následovala asi 40 minutová praktická ukázka práce na
projektoru v přilehlých prostorách.
Na této konferenci jsem společně s kolegyní Alžbětou Brychtovou prezentoval
příspěvek s názvem Comparison of Eye-movement Paths while solving Geographical Tasks,
který byl zařazen do kategorie MiniTalk. Během praktické ukázky jsme zodpověděli množství
dotazů a také se seznámili s vývojáři softwaru CommonGIS, který jsme při přípravě
příspěvku využívali. Prokonzultovali jsme námi zvolený postup a dostalo se nám množství
rad pro další výzkum.
InDOG
CZ.1.07/2.2.00/28.0078
Konkrétně Georg Fuchs z Fraunhofer Institute IAIS nám pomohl vyřešit jeden
závažný problém se kterým jsme se setkali a poskytl nám nejnovější verzi již zmíněného
programu. Dále byla navázána spolupráce s Ulanbekem Turdukulovem z univerzity v Twente
v Holandsku. Ten se ve svém příspěvku Visual mining of moving flock patterns in large
spatio-temporal datasets using a frequent pattern approach zabýval hledáním podobných
trajektorií ve velkém množství dat. Jeho přístup by bylo možné využít i v našem případě.
Na konferenci bylo předneseno množství velmi kvalitních přednášek. Za
nejzajímavější je možné považovat prezentace od R. Ullaha, C. Kinkeldeyho, A.C.Robinsona,
T. Opacha a I. Dillionghama. Kompletní program konference je možné najít na adrese
http://www.geomatik-hamburg.de/geoviz/GeoViz_Hamburg2013_Program_Final.pdf. Během
několika dní by se na stránkách konference měly objevit i texty příspěvků a prezentace
většiny učastníků.
Ve čtvrtek proběhly na konferenci dva tzv. BoF – Birds of Feather meetingy. Ty se
zabývaly vizualizací nejistoty a použitím barev v mapách. Zůčastnil jsem se setkání o
nejistotě a bylo velice zajímavé pozorovat špičky v oboru (Jo Wood, A.C. Robinson) jak
probírají nejnovější trendy v této oblasti.
Celkově lze konferenci považovat za velmi přínosnou z hlediska výzkumu i
spolupráce. Účast na konferenci proto plně splnila svůj účel.
V Olomouci dne 11. 3. 2013
Mgr. Stanislav Popelka

Podobné dokumenty

tomto odkazu.

tomto odkazu. Společně s kolegou Stanislavem Popelkou jsme odprezentovali příspěvek s názvem Comparison of Eye-movement Paths while solving Geographical Tasks, který byl zařazen do kategorie MiniTalk. Během prak...

Více

Rozšířená realita pro výuku

Rozšířená realita pro výuku výukovým postupům pro základní a střední školy. Za použití nově vyvinutých metod mohou žáci a studenti vstupovat do interakce s trojrozměrnými výukovými materiály, aby se tak názornou a experimentá...

Více

text magisterské práce - Katedra geoinformatiky

text magisterské práce - Katedra geoinformatiky Pro analýzu dat byly využity celkem tři programy. Vizuální hodnocení bylo provedeno v programu V-Analytics, který je vyvíjen na Fraunhofer ISAS v Německu. Patří mezi programy, jež jsou určeny k ana...

Více

Za chvíli bude Slunovrat... Tento hrozivý běh času připomíná, že se

Za chvíli bude Slunovrat... Tento hrozivý běh času připomíná, že se Spaní je obvyklé : Půda na posteli nebo na karimatce. stan v zahradě, Hraní bude jako vždy ve stodole. Jídlo doma a doufám i zamluvené na trase . Prosíme proto obzvlášť - ty, co jsou už rozhodnuti,...

Více

Zpráva z konference

Zpráva z konference InDOG CZ.1.07/2.2.00/28.0078 Díky této konferenci jsem navázala řadu užitečných kontaktů, které využiji nejen během mé čtyř-měsíční stáže ve městě Saskatoon, Kanada. Zejména bych chtěla poznamenat...

Více

Rostislava Nétka

Rostislava Nétka s několika zájemci v rámci 1odinnové otevřené diskuze, která byla vyhrazena posterové sekci.

Více