navod na zjisteni H

Komentáře

Transkript

navod na zjisteni H
H-index a jeho zjišťování
Hirschův index, neboli H-index, chápeme jako index určený ke kvalifikaci
vědeckovýzkumného výkonu jednotlivce, skupiny nebo instituce. Jedná se o kvantitativní
ohodnocení kvality vědeckých článků publikovaných vědeckým pracovníkem či institucí. Ale
podobně jako Impact Factor však ani Hirschův index neřeší srovnávání výkonnosti vědců
v různých oborech. Je vázaný pouze na vědní disciplínu a jeho výsledky jsou tedy mezioborově
jen těžko porovnatelné.
H-index představil v roce 2005 americký vědec (fyzik) Jorge E. Hirsch, profesor na
University of California, ve svém článku s názvem An index to quantify an individual's scientific
research output (dostupný z: http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full ).
Zjišťování H – indexu
Web of Science
o otevřete Web of Science ( http://isiknowledge.com/ )
o do vyhledávacího pole vložte hledaného autora
o v případě vyhledávání instituce (VUT=“Brno Univ Technol“) je potřeba v poli „in“
nastavit „Address“
o klikněte na „Search“
o na stránce s výsledky vyhledávání vyberte odkaz “
Create Citation Report“
o vypočítaný H-index je zobrazen vpravo vedle grafů
Scopus
o otevřete dB SCOPUS ( http://www.scopus.com/ )
o do pole „Author“ vložte vyhledávaného autora
o pro upřesnění můžete do pole „Affiliation“ vložit další výraz (např. Brno)
o klikněte na „Search“
o na stránce s výsledky hledání v poli „Author Results“ vyberte „All“
o pak zvolte v nabídce tlačítko „Citation tracker“
o vypočítaný H-index se zobrazí vpravo
Při zadávání nepoužívejte diakritická znaménka (dB s nimi při vyhledávání nepracují). Pro údaje
o křestním jménu stačí uvést iniciálu. Není nutné používat velká písmena. Pro zpřesnění výsledků
je vhodné uvést i další údaje (pracoviště, místo, apod.). Obě databáze mohou obsahovat chybné
údaje (chybějící či spatně uvedené údaje o pracovišti, o autorech, o spoluautorech apod.).

Podobné dokumenty

Mezní stavy - Informační zd

Mezní stavy - Informační zd Mezní stavy na UMVI http://ime.fme.vutbr.cz/vyukals.html Degradace na ZCU http://degradace.tf.czu.cz/ Pomůcky pro výběr a charakterizaci materiálů http://www.matter.org.uk Server věnovaný ocelím ht...

Více

web of science

web of science Obsahuje především bibliografické údaje a abstrakty článků cca 8 000 vědeckých a odborných časopisů z oblasti přírodních a společenských věd od roku 1945 do současnosti. U některých článků je možno...

Více

Sada 3/9 - 13. základní škola Plzeň

Sada 3/9 - 13. základní škola Plzeň Excel - úprava buněk a tabulky - žák se naučí upravovat buňky a tabulky Grafy - žák se naučí vytvářet a upravovat grafy podle tabulky

Více

Plagiátorství - Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná

Plagiátorství - Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná Citování je základní součástí vysokoškolských i vědeckých prací Citováním použitých zdrojů dodržujeme autorskou etiku a autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb.) Při citování odkazujeme čtenáře na dal...

Více

ŽIVOTOPIS prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

ŽIVOTOPIS prof. Ing. Jiří Balík, CSc. oborová rada pro doktorský studijní program „Obecná produkce rostlinná“ – předseda na FAPPZ ČZU v Praze člen oborové rady Obecná produkce rostlinná AF MENDELU v Brně člen oborové rady Zemědělské fa...

Více

Národní minimální mzda

Národní minimální mzda zaměstnavatel dověděl, že jste se obrátili na agenturu vymáhající NMW, musíte jim sdělit, že si přejete zůstat v anonymitě. V některých případech může vést nahlášení zaměstnavatele k perzekuci a ne...

Více

Celé číslo 2/2008 v pdf - Zdravotnictví v České republice

Celé číslo 2/2008 v pdf - Zdravotnictví v České republice úzké a pro ostatní kontakty. Vzhledem k variabilitě získaných údajů o podílu pozitivních výsledků testu mezi testovanými kontakty se tento pohled stal inspirací pro stanovení parametrů v nákladovýc...

Více