Stáhnout

Transkript

Stáhnout
říjen 2008 | číslo 4
z obsahu:
• PANELÁK ostravský®
OMLUX BONUS
str. 2
• PANELÁK ostravský®
rozhovor Š. Firášek
vedoucí fasádnické party
OMLUX®
str. 3
• PANELÁK ostravský®
o programu PANEL
potřetí
str. 3-4
• PANELÁK ostravský®
rozhovor V. Kejdová
mluvčí MP Ostrava
str. 5-6
• PANELÁK ostravský ®
- jsou výtahy
celospolečenský
problém v ČR?
str. 9
• PANELÁK ostravský®
INTERIÉR TIP
Novinky ze světa
designu
str. 10
• PANELÁK ostravský®
křížovka o ceny
str. 11
• PANELÁK ostravský®
i v zaměstnání dej
přednost OMLUXu str. 12
zateplení?
dej přednost
OMLUXu
a vyber si svůj BONUS!
Firma OMLUX spol. s r.o. vyhlašuje akci
OMLUX BONUS. Bližší informace naleznete na straně 2.
říjen 2008 | číslo 4
... úvodní slovo
Milí přátelé,
zdravím Vás všechny po nádherném
létě, kdy jsme si
vydatně užili přírody,
sluníčka a grilování
s přáteli. Člověk si
odpočine, načerpá
energii, pobaví se a
je tak vlastně dokonale připraven na
měsíce zimy a chladu. Někdy se říká, že
období léta je tzv. okurková sezona, čili
čas, kdy se nic moc neděje, kdy i novináři
hledají témata, která by odpovídala této
vlídné a ospalé náladě.
Fakt je ale ten, že na OMLUXu jsme na
lenošení čas neměli, a jsme rádi, neboť
krásné léto vždy bylo a je pro stavaře
obdobím pro práci jako stvořené a ke
zvýšené aktivitě přímo vybízí.
Na počátku léta jsme pustili do světa náš
nový slogan, který zní: „V zateplení DEJ
PŘEDNOST OMLUXU“. Graficky je ztvárněn
jako značka pro přednost v jízdě a je vidět
do širokého okolí ze štítu výškového domu
v Ostravě – Hrabůvce na ulici Dr.Martínka.
Záměr tohoto krátkého sdělení je jasný –
tedy dobře si rozmysli, než vjedeš do křižovatky, stejně jako komu svěříš stavební
práce spojené se zateplením domu, tedy
své finance, a co za ně dostaneš. Však to
znáte. Stejně jako na silnicích tak
i v realizaci zateplení domů lze narazit na
jedince, kteří nedodržují pravidla. A o tom
náš slogan je. Naše služby jsou
jednoznačně dané, jasně čitelné a srozumitelné, máme zájem dosáhnout Vaší
maximální spokojenosti. Máme zrealizováno množství zakázek a vždy se
snažíme o pozitivní reference. My pravidla
neobcházíme. Tvoříme je a také dodržujeme.
Začal jsem podnikat s představou pečlivě
provedené práce, výsledkem které je
maximální spokojenost zákazníka. Ten pro
mne znamená víc, než moje osobní zájmy.
Proto platí, že když se na něčem domluvíme, tak se to také uskuteční. Celou dobu,
co podnikám, se těchto jednoduchých
pravidel držím a díky tomu se OMLUX® stal
prosperující firmou, která má po celé ČR
již 13 let dobrou pověst. Aby tomu tak
bylo, musel jsem si vybrat zaměstnance a
spolupracující firmy, které budou daná
pravidla respektovat. Díky tomu ve firmě
pracují spolehliví lidé, kterým mohu
důvěřovat, na kterých mi záleží a na které
jsem patřičně hrdý. Spousta spokojených
klientů mluví za vše. Přesto chceme
str. 2
přicházet stále s něčím novým. To by mě
mohlo docela dobře uspokojit, opak je však
pravdou.
Proč jsme přišli se sloganem DEJ
PŘEDNOST OMLUXU? Odpověď je jednoznačná. Letos se na trhu vyrojilo spousta
„FIREM“, které nikdo nezná, nemůže si
ověřit co už mají za sebou. Vznikly
nedávno, pocházejí z jiných měst a je těžké
si opravdu ověřit, zda umí to, čím se
chlubí. A co případné reklamace? Jen
naivní člověk si bude myslet, že tyto firmy
budou dbát na opravy drobných závad
v rámci záruky.
A co pak? Opravíte si je sami a budete se
s nimi soudit? Asi ne. Proto velmi dobře
zvažte, komu své peníze svěříte. Někdy je
velmi těžké odolat na pohled lákavým
nabídkám těchto firem a nemyslím tím jen
cenu za dílo.
Pokud ani to nejsou pádné důvody proč
„DÁT PŘEDNOST OMLUXU“, tak vězte, že od
počátku roku do konce září jsme dokončili,
či dokončujeme již 30. celkovou revitalizaci
panelového domu v Ostravě a na podzim
máme v plánu ještě dokončit několik revitalizací.
OMLUX BONUS 2008
1.
podepište s firmou OMLUX®, spol. s r.o. v období od 1.10.2008 do
31.1.2009 smlouvu o dílo na kompletní revitalizaci Vašeho bytového
domu. Pod pojmem kompletní revitalizace se rozumí minimálně výměna
oken, a zateplení obvodového pláště.
2.
tímto každá bytovná jednotka Vašeho bytového domu získává nárok na
nákup jednoho kusu zboží z vybraného spotřebního sortimentu za 1,- Kč
(jednu korunu českou).
3.
platí pravidlo KAŽDÁ BYTOVÁ JEDNOTKA = JEDEN KUS ZBOŽÍ (BONUS),
vybrané bonusy lze objednat na základě vyplněných objednávkových
kupónů, které obdrží zástupce bytového domu. Bonusy nelze nijak
kumulovat ani kombinovat ve prospěch některého z nájemníků.
V objednávkovém kupónu zaškrtněte typ zboží dle nabídkového katalogu,
který obdrží zástupce bytového domu při podpisu smlouvy. Kupón musí
obsahovat kompletní adresu i kontaktní telefonní číslo nebo e-mail.
4.
vyplněné kupóny, prostřednictvím zástupce bytového domu je možné
předat v sídle firmy OMLUX®, spol. s r.o. od prvního dne fyzického
zahájení sjednaných prací do jednoho kalendářního měsíce po předání díla.
Rok už zase tahá za kratší konec a stále je
před námi moře práce. Jsme na ni
připraveni a bude nám potěšením, jestliže
na křižovatce rozhodování, kterou zateplovací společnost si k opravě svého bytového
domu vybrat, dáte přednost OMLUXu.
5.
předání bonusů proběhne se zástupcem bytového domu v sídle firmy
OMLUX®, spol. s r.o. nebo na adrese bytového domu, nejpozději
do 3 měsíců po předání díla.
6.
na zakoupené zboží se vztahuje zákonem daná záruka. Záruční
reklamace či opravy řeší přímo dodavatel nebo výrobce.
Za celý OMLUX® team přeji pak dobré
čtení, děkujeme Vám za Vaše užitečné
podněty a připomínky. Mějte se krásně.
7.
firma OMLUX®, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit seznam položek
v nabídkovém katalogu v souvislosti s tržními vztahy s dodavatelskými
společnostmi.
S úctou
Petr Konečný, jednatel společnosti
OMLUX®, spol. s r.o.
8.
pro bližší informace volejte bezplatně v pracovních dnech od 8 - 1530h
Stejně výkonní jako tento rok, bychom byli
rádi i v roce příštím a proto vyhlašujeme
do konce ledna 2009 novou AKCI – OMLUX
BONUS 2008 / viz. vedle/
Tato akce garantuje, že odměníme každou
bytovou jednotku domu, který s námi
uzavře do konce ledna 2009 smlouvu
o dílo. Samozřejmě i nadále poskytujeme
služby zdarma, za které musíte u jiných
platit nemalé peníze. Jedná se např.
o energetický audit, projekt, vyřízení
veškerých potřebných formalit pro zahájení
a dokončení stavby vč. dotace PANEL.
Jak vidíte, my dáváme přednost Vaší
spokojenosti a tím pádem i kvalitě odvedené služby. Tohle vše je pro nás zároveň
velmi zavazující a mohu Vás ujistit, že
danou důvěru nezklameme.
800 11 66 55
Vybrané bonusové
produkty z katalogu.
za 1,- Kč
za 1,- Kč
za 1,- Kč
OSTRAVA - Moravská Ostrava / bytový dům / zateplení fasády, sanace balkónů, výměna oken a vstupních portálů
za 1,- Kč
říjen 2008 | číslo 4
str. 3
PANELÁK ostravský® “PILÍŘ FIRMY aneb PAN FASÁDNÍK”
Ze shluku bílkovin rodu HOMO se vyvinul
HOMO SAPIENS SAPIENS. Co svět
světem stojí, vždy se vyskytoval ve větších
či menších skupinách. A ať už se uskupení
jmenuje smečka, kolektiv nebo team, vždy
existuje nějaká přirozená autorita, výrazná
individualita, která celé společenství vede.
Tyto cíle nemusejí být celému seskupení na
první pohled zřejmé. Důležitá je sounáležitost a důvěra v úsudek toho „nejvyššího“.
Za jedním z nejvyšších jsme si vyjeli na ulici
Heliodora Píky v Ostravě - Fifejdách a zjistili, že byl v danou chvíli opravdu nejvyšší.
S montážní plošinou se vznášel někde
okolo desátého patra a na sestup z výšin
jsme si museli doslova pěkných pár chvil
počkat. Naštěstí pro nás pár větrných
poryvů udělalo z lávky malou houpačku a
nastal čas na vynucenou přestávku. Pan
Štefan Firášek, nepsaný a respektovaný
šéf fasádnické party a dlouholetá opora
OMLUX teamu, obyvatel slovenského
příhraničního města Čadca, nám nejprve
nabídnul cigaretu a když jsme s díky
odmítli, zapálil si sám a pak už bylo co
poslouchat.
Jak jste se k OMLUXu dostal?
Jsem u firmy pátým rokem. Nejprve jsme
s bráchou a kamarády pracovali pro Petra
Konečného občas jako “subky”. Pak nám
dal nabídku, abychom pro něj pracovali na
plný úvazek. My jsme kývli a už nám to funguje docela dlouho. Domluvili jsme se na
podmínkách spolupráce, navzájem je
respektujeme a takto nám to vyhovuje.
Konečný ví, že je na nás spolehnutí a my
víme, že vždy máme za odvedenou práci
dohodnuté peníze v termínu, tak není co
řešit.
Jste ze Slovenska, vyplatí se cestovat kvůli
práci tam a nazpět?
S tímhle jsem si už dávno přestal lámat
hlavu. Máme zavedené cykly, kterým
říkáme turnusy. To znamená, že celá parta
pracuje v měsíci nějakých 20 až 25 dní a
pak na 10 dní odjede domů, za rodinou. Je
to lepší, než kdybychom jezdili domů jen na
víkendy. Pobyt doma není jen o rodinném
krbu, ale také o běhání po úřadech, což se
o víkendech nedá. Takže turnusy nám
vyhovují a rodina si už také zvykla. Alespoň
se na sebe více těšíme. Ostrava je
poměrně blízko u hranic, za hodinku a půl
jsme doma, když jedeme autem. Ale i kdybychom měli pracovat v Praze, tak tam
pojedeme a hotovo. Zednický život je
o změně. Kdybychom se nad každou
to pivo do blízké restaurace. Kdo si těch
piv dá někdy více, nestihne druhý den vstát
v 6h a má peníze dolů. To si každý musí
pohlídat. Někdy se stane, že celý den prší
a to se na fasádě nedá dělat. S tím ale jako
stavaři počítáme, důležité je splnit termín
nebo ještě lépe předtermín.
s rodinou užít, jak to chceme. Nebo třeba
s tou naší dodávkou. Neměli jsme potřebnou hotovost a s Petrem Konečným jsme
se dohodli, jestli by nás mohl založit, že
mu to do určeného data splatíme. Peníze
byly, jak jsme chtěli, naše splátky pak také,
takže spokojenost oboustranná. Navzájem
si vycházíme vstříc, nikdo nikoho nechce
vzít na hůl a tak nám to funguje. Kdo by pak
měnil?
A co zábava? Po práci je to občas třeba, ne?
My vesměs nikam daleko nechodíme.
Bydlíme v Zábřehu, takže tam někde občas
na pivo. Stodolní nás nějak neláká a navíc
je to poměrně daleko. Cítíme odpovědnost
za to, abychom vždy ráno byli použitelní.
Takže s tím problém není. Koukáme na
televizi nebo si pustíme nějaký film na
DVD.
Jak vycházíte s nájemníky? Minule jsme
psali, že každá regenerace bytového domu
je taková reality show. Jak to zvládáte?
blbinou měli pozastavovat, tak nikdy nic
neuděláme.
Zmínil jste partu. Kolik Vás je?
Zpočátku, před necelými pěti lety, nás bylo
pět. Brácha, já a ještě tři další z našeho
okolí. Časem jsme se rozrostli a teď je nás
jedenáct. Koupili jsme si dohromady Ford
tranzit a starší Felicii a jezdíme společně.
Když jste v Ostravě, jak vypadá Váš pracovní den?
Vstáváme tak, abychom o půl sedmé už
byli na stavbě. Řekneme si, co budeme ten
konkrétní den dělat a jdeme na to. Pak
pracujeme celé dopoledne. Kolem 12h si
uděláme hodinovou přestávku na oběd. Po
obědě jdeme zase na lešení a pracujeme
až do západu slunce. Jsme placení od
úkolu a ne na hodinu, takže se snažíme
zvládnout co nejvíce. Večer jdeme na
ubytovnu, trochu se najíme a pak na nějaké
Kde v Ostravě bydlíte?
Na bytovce naproti kina LUNA v Zábřehu.
Máme pokoje po třech, s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Už jsme si na
to zvykli. Stejně tam vlastně chodíme jen
přespat.
Hodil Vám někdy „lano” někdo od jiné firmy,
abyste změnili zaměstnavatele?
To víte, že jo, o dobré pracanty je vždy
zájem. Ale my nemáme důvod, proč
bychom měnili. Peníze jsou vesměs všude
stejné. Jen za ty roky u OMLUXu jsme ještě
nikdy nejeli domů s prázdnou. To jako bez
peněz. A to je naše jistota. Mnozí slibují,
ale pak třeba nedodrží. Proč bychom měli
odcházet, když v OMLUXu vždycky víme, na
čem jsme? Petr Konečný s námi vždycky
jedná na rovinu. My skončíme turnus, dva
dny před koncem vyfakturujeme, co nám
náleží, doděláme práci a jedeme domů.
S penězi v kapse je vždy veselo, můžeme si
Každá stavba takového rozsahu, jak to
děláme my, je zásah do soukromí lidí, kteří
v těch bytech žijí. Nejvypjatější situace je,
když se mění okna. Vždy se lidem snažíme
to co nejvíce ulehčit. To znamená, že se
v bytech zdržujeme jenom nezbytně nutnou
dobu a děláme tak, abychom se nemuseli
vracet kvůli dodatečným opravám. Pak,
během samotného zateplení, když už jsou
nová okna nainstalována, se skrz stěny do
bytu ještě ozývá bouchání a je slyšet hovor
zvenčí. Že občas padne nějaké to jadrnější
slovo, s tím se u zedníků tak nějak musí
počítat, ale nad tím se nikdo výrazně nepohoršuje. Takže lidé své přechodné nepohodlí berou jako nutné zlo a moc nereptají,
však bude zase dobře. Vlastně ještě
lépe…
Venku mezitím ustal vítr a lávka zase může
bezpečně až do nejvyšších pater. Loučíme
se a přejeme si navzájem dílu zdar. Práce
musí pokračovat. Termín je termín a to
ctíme všichni.
Děkuji za rozhovor.
PANELÁK ostravský® “o programu PANEL potřetí”
V ČR je zateplena asi jedna pětina
paneláků a my přebíráme článek, který
vyšel v MF Dnes 18. 8. 2008
Firmy, které se zabývají zateplováním
domů, čeká ještě několik slušných let.
Zateplených panelových domů sice u nás
přibývá, hotová však není ještě ani třetina
z jejich celkového počtu. Stát navíc příští
rok přispěje na zateplení a rekonstrukce
paneláků o tři miliardy více.
Ministerstvo pro místní rozvoj chce příští
rok dát tři miliardy navíc do Státního fondu
rozvoje bydlení na program Panel, který
dotuje úroky z úvěrů na opravy panelových
domů, ve kterých žije téměř třetina všech
obyvatel České republiky. Letos měl fond
k dispozici jen 1,5 miliardy.
"V zateplování domů v přepočtu na jednoho obyvatele jsme teď první v Evropě," říká
Milan Machatka z Cechu pro zateplování
budov.
Podle údajů cechu by v Česku bylo potřeba
zateplit celkem zhruba 140 milionů metrů
čtverečních fasád. Dosud je však zatepleno
jen zhruba 30 milionů metrů. Růst je velký:
jen loni stavbaři zateplili 16 milionů metrů
čtverečních a letos cech očekává přibližně
stejné množství.
"Několik let ještě boom potrvá. Lidé nebyli
dlouho k zateplování motivováni," vysvětlil
Machatka. Podle něho se dá čekat další
tlak na zateplování, nejen kvůli úsporám za
topení.
"Například při přicházejícím štítkování
domů z hlediska energetické náročnosti se
budou ceny domů logicky odvíjet od dosahovaného stupně tepelné ochrany, a to je
velmi silný motivační prvek pro
zateplování," dodal Machatka.
Stavaři vděčí státu
Za rozjezd zateplování může hlavně stát,
který opravy panelových domů dotuje
prostřednictvím programu Panel. Loni
výrazně peníze seškrtal, i přesto se
opravuje dál.
"Oproti roku 2007 má program Panel
letos třetinu peněz," řekl ředitel Státního
fondu rozvoje bydlení Jan Wagner.
Přes program Panel stát dotuje úroky
z úvěrů nebo poskytuje záruky k těmto
úvěrům. Ve výsledku mohou dotace snížit
majitelům panelových domů úrokovou
sazbu až o dva procentní body. Řada z nich
se do oprav pustila i přesto, že na dotace
nedosáhla. Kvůli rostoucím cenám tepla a
elektřiny si totiž spočítali, že se jim oprava
postupně sama zaplatí tím, co ušetří za
stále se zvyšující účty za energie.
pokračování str. 4
OSTRAVA - Fifejdy / bytový dům / zateplení fasády,
sanace balkónů a výměna oken
říjen 2008 | číslo 4
pokračování ze str. 3
Úspory při kompletní rekonstrukci včetně
výměny oken a zateplené fasády dosahují
totiž i přes třicet procent.
Lidé už se nebojí půjčovat si
K zájmu o rekonstrukce přispělo podle
Wagnera i to, že lidé překonali psychologickou bariéru, kdy si na opravu nechtěli
půjčovat. "Teď jsou společenství vlastníků
pro banky velmi lukrativními klienty,"
podotkl Wagner.
"Ministerstvo pro místní rozvoj chce příští
rok posílit program o tři miliardy korun na
4,5 miliardy. Už o tom jedná s ministerstvem financí. Peníze však potvrzeny zatím
nemá.
"Probíhají ještě jednání o podobě rozpočtu na příští rok," uvedl mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Zájem o
dotace je přitom velký: podle Wagnera
přišlo na fond už 1 100 žádostí.
"Potřebný objem dotačních prostředků
již nyní přesahuje miliardu korun," dodal.
Stát ve svém návrhu počítá s rozdílnou
výší podpory podle toho, jak komplexní
oprava bude.
Z velkého zájmu o lépe izolované domy
těží jak stavaři, tak výrobci izolačních
materiálů. Jen loni Češi podle údajů Cechu
za zateplování zaplatili téměř 16 miliard
korun. Některé české firmy už expandovaly
i do zahraničí. Například Stomix otevřel
v roce 2000 vlastní továrnu v Rusku ve
městě Orel.
Zateplení jen od osvědčených
Boom v zateplování však do oboru přilákal
i řadu firem, které provádějí práce nekvalitně a po pár letech se musí vše znovu
opravovat. Bývalý náměstek ministra pro
str. 4
místní rozvoj Petr Pávek proto loni přišel
s myšlenkou certifikace pro firmy, aby stát
nedotoval ty společnosti, které zateplování
šidí. Návrh však padl.
Špatný přístup několika stavebníků přitom
způsobuje podle Machatky až polovinu
všech potíží v celém oboru. "Největším
prohřeškem je nedodržování zásady, že
zateplovací systém je ucelený výrobek,
a ne sestavování různých materiálů
jen podle jejich cen. Užívají se různé
materiály, přičemž rozdíly v kvalitativní
úrovni jsou velké," podotkl Machatka.
Jan Sůra, MF Dnes 18. 8. 2008
PANELÁK ostravský® “o sídlištní kriminalitě, psím venčení a parkování”
Pozorný čtenář jistě postřehnul, že v minulém vydání „PANELÁKu“ jsme výrazný
prostor věnovali poškozené fasádě
v Hrabůvce. Jakýsi magor na nově
dokončenou fasádu nakreslil kosočtverec a
pak to doplnil na malůvku draka a celý
výtvor signoval pseudonymem BLACK
DRAGON. Článkem jsme tak trochu píchli
do vosího hnízda. Ozvali se nám samotní
policisté, že příklad prošetřují a nepouštějí
ze zřetele. To bylo chvályhodné ujištění.
Ke dnešnímu dni však ale z jejich strany
jediné. Proto jsme nelenili a chtěli od
orgánů veřejných a placených z našich
daní vyzvědět více. Po několika telefonátech na různá oddělení státní i městské policie jsme se dostali k osobě, která
s námi chtěla o problémech sídlištního
vandalismu otevřeně hovořit. Tisková mluvčí Městské policie Ostrava, paní
Vladimíra Kejdová, nás čekala přesně v
10h na smluveném místě. Zapnuli jsme
nahrávání a povídání nad sklenkou grepové
mattonky mohlo začít.
systému. V Ostravě je takovýchto kamer,
které permanentně monitorují dění na
ulicích okolo 60. To je na třistatisícovou
metropoli dost málo s sprejeři to dobře
vědí. Navíc někteří mají o kamerách
přehled, mají přesně zjištěno, kam kamera
dohlédne a kam už ne a těchto znalostí
využívají. Další věcí, která nám citelně
brání zvýšit procento dopadení při činu je
dosti dobrá organizace sprejerských part.
Vždy někdo hlídá a ostatní se věnují
„malbě“. Když se blíží strážník, hlídač dá
ostatním znamení a všichni včas zmizí.
Tady je důležité, aby nejen policisté byli
bdělí a pohotoví, ale i samotní občané
nebyli lhostejní k dění ve svém okolí. Vždyť
dnes někdo pokreslil sousední dům, zítra
mohou poznamenat dům můj nebo mi ojedou auto šroubovákem. Existuje magické
telefonní číslo – 156 – to, když ze svého
telefonu vytočíte, ozve se centrála a
strážníci mohou být do dvou minut na
místě. Mobil má nyní téměř každý, takže to
chce jen všímat si a překonat lhostejnost.
Lidi docela prudí, že městští strážníci jim
dávají za stěrače lístečky za špatné
parkování, ale jinak obecně není jejich
činnost moc vidět. Co vy na to?
Víte, městská policie je placena z rozpočtu města. Ostravský magistrát nám
dovoluje za uvolněné peníze zaměstnat cca
650 městských strážníků. V ulicích se jich
vždy pohybuje něco kolem dvou stovek - s
ohledem na směny. Abychom plně pokryli
všechna problémová místa, muselo by nás
být asi 3x více, ale to už je v kompetenci
města, nikoli nás. Na to se musíte zeptat
jiných lidí. Kupříkladu v Brně, které je co
do rozlohy větší než Ostrava, je ještě o
plnou stovku méně městských strážníků,
než u nás a kriminalita je tam menší. Asi
to nelze poměřovat obecně, protože tady
je koncentrace různých skupin obyvatelstva vyšší a tudíž větší pravděpodobnost, že
se stane něco v rozporu se zákonem. My
máme od léta 2006 docela fungující systém tzv. „okrskářů“. Okrskář je člověk,
Znáte PANELÁK ostravský?
Zatím jsem neměla možnost existenci
těchto novin zaznamenat. Bydlím ve
Lhotce a tam se některé volně šiřitelé
tiskoviny nedostanou. (Pozn. red.: Od
tohoto čísla Paneláku ostravského už ano.)
Psali jsme o sídlišťové kriminalitě a vandalismu, který kazí dojem z místa a města.
Jaké existují účinné mechanismy na jeho
potlačení?
Především bych chtěla říci, že sprejerství
samo o sobě je považováno za trestný čin
(poškozování cizí věci). Tady nezáleží na
výši škody. Vždy se to považuje za dokonaný trestný čin. Letos jsme od počátku
roku doposud chytili na dvacet sprejerů.
Tohle číslo nijak nevybočuje z průměrných
statistik objasněnosti těchto případů, protože ročně v průměru dopadneme cca 50
takovýchto pseudoumělců. Mezi účinné
mechanismy patří instalace kamerového
který zná specifika svého svěřeného
„rajónu“ a umí dobře číst situace, které
tam vznikají. Zatím takových okrskářů
máme 28. Na našich webových stránkách
www.mpostrava.cz můžete podle svého
bydliště zjistit, pod kterého okrskáře
spadáte, také mu můžete napsat podnět
pro prozkoumání, upozornit jej na nepřístojné dění ve vašem okolí a on se na to
zaměří. Je tam on-line formulář a mailová
adresa, kde lze stížnost nebo podnět
vepsat. Okrskáři jsou zvyklí reagovat
promptně.
Takže lístečky za parkování jsou stěžejní
činností městské policie?
Parkování obecně ve velkých městech je
problém. Pokud znáte sídliště Dubina a
přilehlé okolí, tak víte, že socialistický
architekt evidentně nepočítal s tím, že
téměř každá domácnost bude mít auto.
Volných míst pro parkování se nedostává a
placená parkoviště lidé moc nevyužívají,
neboť peněz v rodinných rozpočtech většinou není nazbyt. Když uvážíme sociální
skupinu, která na Dubině většinou bydlí,
není se čemu divit. Pozdě odpoledne nebo
večer pak už prakticky nezaparkujete a
řidiči to řeší tak, že zabírají požární místa
a kolem jejich špatně zaparkovaných aut již
nikdo jiný neprojede, natož třeba sanitka.
Když se pak něco přihodí a přítomnost
hasičů nebo lékařů je nezbytná, tak se k
místu zásahu nemají jak dostat. Z toho
důvodu je usměrnění parkovací kultury
řidičů ze strany městských strážníků plně
na místě. Zajímavý poznatek je, že v městském obvodu Ostrava – Poruba, kde bydlí
tzv. „starší ročníky“, se k sobě lidé chovají
mnohem tolerantněji, více dbají na okolí
svého domu a také respektují parkovací
omezení a příkazy. Rozdíl je to diametrální, ale dělení na slušňáky v Porubě a
„chachary“ na Dubině by nebyl spravedlivý.
Vždy je to o lidech.
V panelácích lidé často chovají své domácí
mazlíčky, většinou psy. Za ně se platí městu
nemalé
poplatky,
ale
pravidelné
vyvenčování není nijak řešeno. Jak se na to
dívá městská policie?
OSTRAVA - Poruba / bytový dům / zateplení fasády a střechy, výměna oken
Jak jsem již uvedla, není v silách městské
policie hlídat a uhlídat každého vyvenčovaného pejska. Psí exkrementy lze tak
nalézt na každém trávníku a pak se
nemůžeme divit, že rodiče s dětmi si chodí
ven hrát jinde. Městský strážník má za
neodklizení exkrementu majitelem pejska
právo udělit blokovou pokutu. Pokud se tak
říjen 2008 | číslo 4
stane, většinou se pokuta blíží k dolní
hranici. Tady mohu pouze apelovat na běžnou občanskou slušnost, kdy se snažíme
svou činností neomezovat nikoho jiného.
Evidujeme případy, kdy jeden občan upozornil majitele psa na to, že by měl výkaly
svého miláčka odklidit a byl fyzicky
napaden. Možná i to je důvod, že jsou lidé
ke svému okolí víceméně lhostejní.
Ani město samotné situaci výrazně
neulehčuje. Stojánky se sáčky a speciální
kontejnery na exkrementy v ulicích prakticky neexistují, ale kdo skutečně chce,
vždy si poradí. Stačí obyčejný mikrotenový
sáček z obchodu, do kterého sebereme
lejno svého psího miláčka a vyhodíme do
odpadkového koše. Je to nejjednodušší a
účinné řešení. Zkrátka, chování se k sobě
navzájem slušně má i takové roviny.
Senát nedávno schválil odebrání možnosti
měření rychlosti z rukou městské policie.
Takže na měření rychlosti bude mít
monopol pouze policie státní. Je to podle
Vás dobře?
Není žádným tajemstvím, že v Ostravě je
zatím pouze jeden jediný laserový měřič
rychlosti. Měříme cca 2h denně, a to
pouze na těch nejrizikovějších místech ve
městě. Radar byl pořízen z rozpočtu
města, jeho hodnota se pohybuje kolem
půl milionu korun. Samozřejmě, že řidiče
mohou kdykoli a kdekoli překvapit mobilní
policejní hlídky, proto vřele doporučuji
striktně dodržovat stanovenou rychlost.
Co se týče názoru na to, jestli je nebo není
dobře, pokud možnost měřit rychlost bude
mít opět pouze státní policie, tak to
respektujeme jako rozhodnutí zákonodárců, s tím nic nenaděláme.
Na sídlištích se scházejí party mladých lidí,
kteří tráví svůj čas pitím alkoholu, užíváním
drog, různými výtržnostmi. Je v moci městské policie tento fenomén utlumit?
To je problém sídlišť už od dob jejich
vzniku. Kořeny má hluboko v socialismu.
Dneska bohužel je mnohem jednodušší
sehnat si drogy. My úzce spolupracujeme
se státní policii na tomto poli. Užívání drog
trestné není, ani veřejná aplikace. Ani
samotným popíjením alkoholu na veřejnosti nedochází k porušení zákona. Aby mohl
strážník zakročit, muselo by tím docházet
například k veřejnému pohoršení a to zase
vyžaduje dva nezávislé svědky. Legislativa
je v tomto docela svazující, navíc naši
občané neradi nosí svou kůži na trh a proto
raději zakroutí hlavou a jdou si po svém.
Hlavně se do ničeho nepřiplést, chtělo by
se říct. Ale pokud vím, město v současné
době připravuje vyhlášku, která by právě
popíjení na veřejnosti výrazně omezila. Na
ulicích „potajmu“ popíjejí především mladí,
kterým ještě není 18 let. Po dovršení plnoletosti pak do té doby zakázané ovoce už
přestává být tak přitažlivé. Mnohem horší
jsou střepy po rozbitých lahvích a jiný
nepořádek v okolí. Aby strážník mohl
zakročit, musel by chytit hříšníka přímo za
límec. Jinak stačí tvrzení, že „on“ to
neudělal, že někdo jiný a to jsou pak pro
městského policistu svázané ruce. To jsme
ale vlastně zase na začátku, kdy jsme se
bavili o pomalovaných fasádách.
Děkujeme za rozhovor.
Ostrava - Fifejdy / bytový dům / zateplení fasády, sanace balkónů a výměna oken
str. 5
říjen 2008 | číslo 4
OSTRAVA - Hrabůvka / bytový dům / zateplení fasády a střechy, rekonstrukce vstupních portálů, výměna oken
OSTRAVA - Poruba / bytový dům / zateplení fasády a střechy,
výměna oken
str. 6
říjen 2008 | číslo 4
str. 7
PANELÁK ostravský®
“panelová diskuze”
Dobrý den! Zasílám svůj (snad humorný)
panelový příběh.
Náš tříletý vnuk Kuba začal od září chodit
do školky a já jej vyzvedával s manželkou
po obědě. Udělali jsme si vždy pěknou
procházku slunečným polednem. Sice
mezi paneláky, kde moc zeleně není, ale
tam, kde jsme pravidelně ze školky domů
chodili, menší parčík se vzrostlými keři a
stromy naštěstí je. Máme naše
panelákové sídliště moc rádi. Ale zpět k
vyprávění. Právě jsme se při jednom
návratu ze školky nacházeli v parčíku u
skupiny keřů, když Kuba zvolal, že se mu
chce moc na „velkou“. Takže rychle kalhoty
dolů a přičapnout. V tom jsme uslyšeli na
chodníku klapot dámských střevíců.
Manželka povídá Kubovi ať je pěkně ticho,
že tohle se v parku dělat nesmí, ať nás
nikdo nevidí a neslyší. A Kuba, když to
dořekla, pěkně z plných plic volal: „Lidi, já
tady kakám, lidi, já tady kakám“. Marně jej
uklidňovala, měl z toho velkou radost. Tak
se soustředil na to, aby na sebe upozornil,
že zapomněl, proč tam dřepí. Byl to planý
poplach.
zaslal K. P. z Ostravy
Střepy – štěstí ?
Žili jsme s přítelem spolu 8 let, poslední
rok už jen vedle sebe bez bližšího kontaktu. Pak jsem poznala muže, který na mne
zapůsobil tak, že jsem se rozhodla vzít si
ho po měsíci a půl.
Naši svatbu jsme chystali ve
vypůjčeném bytě, jen my a svědci. Po
svatebním obědě jsme se vrátili do bytu a
šok !! V kuchyni spadla horní část
kuchyňské linky, díra ve zdi a zem doslova
poseta střepy sklenek, talířů, hrnků,
misek…On totiž soused vrtal díry pro
upevnění své nové digestoře, a tak se
proboural až k nám.
Za pár dní odjel můj manžel pracovat do
USA (to jsem ale věděla už před svatbou).
Byly to dlouhé a těžké dny čekání. Po půl
roce jsem ho následovala a po společných
5 měsících jsme se vrátili zpět do ČR.
Naše štěstí však trvalo jen 2 roky. Po
postupném odcizení jsme se rozvedli. No,
říká se střepy – štěstí, ale čeho je moc –
toho je příliš! Stále ale na ty 2 roky
vzpomínám a ničeho nelituji. Štěstí si
tvoříme totiž jen my sami, a když o ně
málo pečujeme, postupně se vytratí celé.
J.K.
referenční stavby se systémem KABE therm
Příběhy za odměnu
Máte i Vy svůj osobitý či lehce pikantní panelový příběh a chcete se o něj podělit s ostatními?
Napište nám jej a my vybereme ten nejoriginálnější z došlých. Otištěný příběh odměníme
částkou 300,- Kč. Své příběhy můžete posílat poštou na adresu společnosti
OMLUX®, spol. s r.o. Wattova 15, 702 00, Ostrava – Přívoz, nebo mailem na schránku:
[email protected]. Na obálku nebo do záhlaví mailu napište „PANELOVÁ DISKUSE“.
www.kabefarben.cz
OSTRAVA - Hrabůvka / bytový dům / zateplení fasády a střechy, sanace balkónů a výměna oken
říjen 2008 | číslo 4
str. 8
OSTRAVA - Poruba / bytový dům / zateplení fasády, sanace balkónů a výměna oken
PANELÁK ostravský®
“humor přízemní”
Baví se tři řemeslníci – zedník, tesař
a elektrikář – čí povolání je starší. Zedník
říká:
„My jsme tady byli už před pěti tisíci lety,
když jsme stavěli pyramidy v Egyptě.
Je jasné, že moje povolání je nejstarší“
Tesař se nedá:
„My tesaři jsme pomáhali stavět Noemu
jeho archu. A to je teda pěkně dávno.
Naše povolání je nejstarší.“
Elektrikář trumfuje:
„Když Bůh tvořil svět a řekl Budiž světlo,
tak my jsme už museli mít natažené
kabely!“
***
Udýchaný pošťák přinese dědovi důchod
a říká:
„Dědo, už mě fakt nebaví každý měsíc
chodit za Vámi 18 km tady na samotu!“
Děda na to:
„Dej si pozor, jestli mě naštveš, objednám
si denní tisk!“
***
Ve tři hodiny ráno bouchá opilý muž na
dveře svého bytu. Rozčilená manželka mu
dává co proto:
„Takhle se chodí domů, ty ožralo, co?“
„Nééééééééééééééé, já ještě nejdu domů,
jen jsem se stavil pro kytaru!“
***
Medvěd si svolá na louku zvířátka z lesa
a čte jim zprávu za uplynulý měsíc:
„… dále bylo na cestách přejeto 156 žab
a 79 koček…. Prosím myši tam vzadu,
aby přestaly dělat mexické vlny…“
***
V ZOO zvoní telefon:
„Haló, je tam ZOO? Mám v domě zmiji,
dostala se mi tady asi přes zahradu.“
„Jste si jistý, že se jedná o zmiji, že to
třeba není užovka?“
„No je dlouhá asi metr a tmavá, za hlavou
má žlutý flek.“
„To bude užovka. Pokud se nebojíte, tak ji
chyťte.“
„Jak chyťte? To jako holýma rukama?“
„Jasně, do ruky, nebo můžete i ….“
„Co nebo?“
„Jste členem Ochránců přírody?“
„Ne-e“
„Tak ji normálně praštěte lopatou!“
***
Pacient v nemocnici:
„Pane doktore, kolik času mi ještě zbývá?“
„No, trvanlivé mléko bych si na vašem
místě už nekupoval…“
***
Velká vizita v nemocnici, primář zkoumá
rentgenový snímek:
„Pacient kulhá, vidíte, jak nepřirozeně
zahnutá je lýtková i holenní kost?“
Ukáže na mladého lékaře:
„Pane kolego, co byste v takovém případě
dělal vy?“
„No“, odpoví zadumaně mladý doktor,
„Já bych v tomto případě asi také kulhal!“
***
Malá loď na moři v mlze narazí do velkého
ruského křižníku. Kapitán křižníku se
rozlobeně ptá svého distingovaného
protějšku:
„Pačimu ty najebál do majevó karabľá?“
Kapitán pokrčí rameny, že nerozumí.
„Sprechen Sie Deutsch?“
Kapitán nereaguje.
„Parlez vous francais?“
Kapitán zase nic.
„Do you speak English?“
„Yes Sir !!!“
„Yes? Tak pačimu ty najebál do majevó
karabľá?“
říjen 2008 | číslo 4
str. 9
PANELÁK ostravský®
“jsou výtahy celospolečenský problém v ČR?”
Proč se lopotit mnoho poschodí pěšky,
když můžeme elegantně použít výtah. Stačí
stisknout přivolávací tlačítko, nastoupit
a vydat se podle přání nahoru nebo dolů.
Je to skutečně tak jednoduché a hlavně
bezpečné? Není až příliš mnoho výtahů
v nájemních domech v havarijním stavu?
Tady už v tom případě jde doslova o život
a to nezmiňujeme trestuhodné hygienické
podmínky interiérů českých veřejných
výtahů. O estetických zážitcích výtahového
cestování nemluvě. Panelák ostravský si
na toto ožehavé téma posvítil.
V ČR je v současné době v provozu cca
80 000 výtahů. Z toho více než polovina
v panelových domech. Jejich současný
technický stav je pochopitelně odpovídající
době konstruování a provozu. Podotýkáme,
Pochopitelně, provedení jakýchkoliv změn
na zařízení výtahu za účelem odstranění
provozních rizik nebo zvyšování užitných
vlastností a technické úrovně je podmíněno
ekonomickými možnostmi každého majitele
či provozovatele výtahu. Jedním dechem
dodáváme, že investice na odstranění
provozních rizik by měla být prioritou
každého odpovědného majitele nebo provozovatele výtahu. Servisní firma, se kterou
má v rámci své zákonné prevenční povinnosti majitel/provozovatel uzavřenou
smlouvu na provádění servisu výtahu, má
m.j. majitele / provozovatele prokazatelně
informovat tak aby mohl odpovídajícím
způsobem reagovat na zjištěná provozní
rizika. Není od věci ještě připomenout, že
za bezpečný provoz výtahu a jeho technický
stav odpovídá provozovatel výtahu popř.
majitel, pokud tuto funkci vykonává.
Odpovídá tedy i za náhradu škody vzniklé
při škodní události způsobené provozem
výtahu.
Ryze česká výtahová společnost nabízí mimo jiné
VÝMĚNY VÝTAHŮ „NA KLÍČ”
• projekce
• výroba
• montáž
• servis
... vše pod jednou střechou
Je jasné, že nejlepším způsobem, jak zcela
eliminovat bezpečnostní rizika a přitom
zajistit nejvyšší možnou současnou technickou, užitnou a estetickou úroveň výtahu
je výměna celého zařízení výtahu specializovanou firmou. Panelák podotýká, že vždy
je nejlepší ověřit si reference a odbornou
způsobilost pro instalaci i následný
pravidelný servis.
Jako perličku závěrem ještě můžeme
uvést, že podle našich zkušeností o nový
nebo renovovaný výtah nájemníci nějak víc
Výtahy v šachtách ohrazených drátěným pletivem
Parametry stávajících výtahů:
že podle statistik jsou některé staré i více
než 40 let a jejich technický stav
je zároveň katastrofální! Logickým důsledkem takové situace je nejen stále se snižující provozní spolehlivost výtahů, ale
i znepokojivě rostoucí tendence výskytu
nehod. Když necháme hovořit českou technickou normu, platnou pro provoz výtahů
od 1.4.2003, je podle ní stav drtivé
většiny osobních výtahů zcela nevyhovující.
Podle odborníků je norma velmi přísná co
se týče bezpečnostních požadavků, servisních prohlídek, oprav a podmínek provozu.
Jak jsme ale již předeslali, je zde v sázce
zdraví a životy lidí, tudíž je striktní přísnost
na místě. Skutečnost, že většina osobních
výtahů s požadavky normy ani zdaleka
nekoresponduje, je tristní ve srovnání se
zvyšující se životní úrovní obyvatel a nájemníků.
Kde je tedy zakopán pes?
Výtah je velice používaným, většinou
veřejně přístupným, vertikálním dopravním
prostředkem. Stále mu ale mnoho majitelů
či provozovatelů nevěnuje podobnou
pozornost jako jinému dopravnímu
prostředku - automobilu. Výtah je oproti
autu anonymní služebník, po kterém nikdo
ani nevzdechne - dokud funguje. Samotný
fakt, že se výtahem svezeme, ještě zdaleka nemusí znamenat, že to je svezení
bezpečné. Je skutečností, že většina tzv.
rizikových výtahů pořád ještě „bez problémů“ jezdí, ovšem podceňování této situace může mít s postupujícím časem někdy
neblahé následky.
• malá kabina - šířka 800 mm,
hloubka 1000 mm
• nosnost výtahu 250 kg / 3 osoby
• ruční dveře
• neprůchozí kabina
• výstup a nástup do kabiny v mezipatrech,
k bytům se dojde vždy po schodech
• nevyužitý prostor výtahové šachty
Parametry nových výtahů:
pečují. Každopádně se na stěnách nových
výtahových kabin mnohem méně častěji
objevují
vydrásané
kosočtverečné
topografické značky a s nimi související
vzkazy a oznámení, krvavé plivance nebo
loužičky v rozích. Snad i v našich končinách
kulturnost výtahového cestování pomalu
ale jistě nabývá evropského standardu, což
by mohlo být potěšující blýskání na lepší
časy.
LIFTCOMP a.s.
Záhumenní 2320
708 00 Ostrava - Poruba
tel.: +420 596 952 308
fax: +420 596 952 474
http://www.liftcomp.cz
• nová velká kabina - šířka 800 mm,
hloubka 1800 mm
• nosnost výtahu 550 kg / 7 osob
• automatické dveře
• průchozí kabina
• nástup do kabiny u vstupu do domu,
výstup z kabiny na všech patrech u bytů
• bariéra schodiště je odstraněna
• kompletně využitý prostor výtahové šachty
Tímto řešením zajistíme bezbariérový přístup od vstupních
dveří do budovy ke všem bytům.
NEMÁTE V DOMĚ VÝTAH? ... CHCETE HO?
OBRAŤTE SE NA NÁS!
VŽDY MÁME ŘEŠENÍ!
LIFTCOMP a.s.
Záhumenní 2320
708 00 Ostrava - Poruba
tel.: +420 596 952 308
fax: +420 596 952 474
e-mail: [email protected]
http://www.liftcomp.cz
říjen 2008 | číslo 4
str. 10
PANELÁK ostravský® “interiér TIP”
Vítězové red dot award 2008
ACÍ
T
O
D
S
ÚVĚR
a
á nabídk VJ
n
d
á
ř
o
Mim
t va a S
s
ž
u
r
d
á
v
pro byto
S více než osmi tisíci návrhy z šedesáti
zemí světa se “red dot design award” řadí
mezi největší a nejvěhlasnější soutěž tohoto druhu na světě. Cena za design je
pravidelně udělována v kategoriích product
design, communication design a design
concept.
V osvětlení přišla s novinkou společnost
Artemide se závěsným svítidlem Mercury
a firma iGuzzini s lampou s příhodným
názvem PizzaKobra inspirovaným jednoduchou skladností do krabice od pizzy.
Odborná jury hodnotí výrobky podle přísných kritérií, jakými jsou míra inovace,
funkčnosti a formální kvality. V letošním,
silně zastoupeném ročníku bylo nejvyšší
ocenění “best of the best” v kategorii produktového designu uděleno téměř
padesátce výrobků.
Novou estetiku do architektury vnáší
betonový závěs (Betonvorhang Concrete
Textile) od firmy Oberhauser & Schedler
Bau. Jedná se o betonové polštářky spojené pevným drátěným systémem, které
vytvářejí texturu připomínající prošívanou
přikrývku. Závěs, který beton klade do
nového kontextu a propůjčuje materiálu
nové vlastnosti, má v interiéru sloužit jako
dělící stěna s dobrými akustickými vlastnostmi nebo v exteriéru jako účinné stínidlo proti slunci.
V šedesátých a sedmdesátých letech byly
barevné skleněné cihly důležitými prvky
soudobé architektury, zajišťovaly nejen
dostatek světla na schodišti, ale sloužily
také jako dělící příčky v pokoji. Jejich
návrat na výsluní přinesl také novou
podobu a tou je LED Glass Brick (Lei Yueh
Enterprise Co., Ltd.). Cílem produktu je
obohatit standardizované skleněné cihly
LED technologií, které mohou v interiéru
variabilně měnit barvu a tím navozovat
atmosféru, pohyb a dynamiku.
Mezi aktuální luxusní novinky patří i kožená
soustava sedacího nábytku s názvem Skin
Sofa od Molteni & C. V jejím provedení se
silně projevuje touha po neustálém hledání
nových forem v kombinaci s využíváním inovativních materiálů a technologií. Kožená
pohovka má velmi avantgardní vzhled,
částečně odhalená konstrukce z trubkové
oceli je krytá dvojitou kůží modelovanou
pouze geometrickými řezy.
Architektura dnešní kuchyně nabízí mnoho
variant, ale zůstává centrem rodinného
života. Forma SieMatic S1 (SieMatic
Möbelwerke GmbH & Co. KG) kombinuje
elegantní minimalismus s funkčností pro
každodenní použití, integruje zábavní
a informační média jako je hi-fi system
a plochá televizní obrazovka. Vše je jasně
a přehledně uspořádáno, funkce mohou
být ovládány dálkově. Důležitým prvkem je
individuálně ovládané osvětlení smnoha
variantami použití.
Víme, co váš dům
potřebuje
ÚVĚR S DOTACÍ – mimořádná nabídka ČSOB pro bytová
družstva a SVJ!
• Použijte úvěr od ČSOB na financování akce, která přinese úsporu
energií.
• ČSOB vám poskytne dotaci ve výši 1 % z objemu vyčerpaného úvěru.
• Dotaci lze kombinovat s dotací poskytovanou v rámci Programu
Panel.
• Určeno pro vlastníky panelových i nepanelových domů.
• Žádost o dotaci není byrokraticky náročná.
Bytová družstva a SVJ mohou navíc až do konce roku
2008 získat u ČSOB úvěr zcela bez poplatku za jeho
schválení a poskytnutí!
Zentrix, sprchový drenážní system
(Dallmer GmbH + Co KG) je reakcí na nové
trendy v estetickém i funkčním pohledu na
současnou koupelnu preferující otevřené
prostory a pohodlí. Samotný odtok vody je
nainstalován přímo do podlahy, jediným
viditelným prvkem je elegantní výustek v
podobě malé desky z kartáčované nerezové oceli s otvorem pro odtok uprostřed.
Zentrix snadno splyne se současnou
architekturou a nabízí rozmanité možnosti.
www.csob.cz
Pobočka Ostrava – Hollarova 3119/5,
702 00 Ostrava, tel.: 596 106 111
Společným jmenovatelem výrobků je
směřování k dokonalé formě v podobě
velmi minimalistických proporcí a struktur
a zároveň využití nových technologií a
materiálů nejlepší kvality.
Tyto amnohé dalších zajímavé výrobky,
které byly v letošním roce oceněny, jsou
nyní ke zhlédnutí v red dot design muzeu
v německém Essenu.
Zdroj: časopis Interiér veřejných budov
říjen 2008 | číslo 4
PANELÁK ostravský® - křížovka o ceny
Vyluštěnou tajenku křížovky pošlete na adresu: OMLUX®, s.r.o., Wattova 15, 702 00 Ostrava-Přívoz nebo na e-mail [email protected] do 31. 10. 2008.
Tři vylosované uspěšné luštitele odměníme hodnotnou cenou.
str. 11
✎
také v zaměstnání “dejte přednost OMLUXu”
v rámci rozvoje společnosti
přijme firma OMLUX®, spol. s r.o.
do hlavního pracovního poměru:
OFFICE a MARKETING
ASISTENT
Požadujeme:
• SŠ vzdělání • Samostatnost, flexibilitu, zodpovědnost
• Vysoké pracovní nasazení • Znalost práce na PC
• ŘP skupiny “B“
STAVBYVEDOUCÍ
Požadujeme:
• SŠ vzdělání stavebního směru s praxí • Samostatnost,
flexibilitu, zodpovědnost • Vysoké pracovní nasazení
• Znalost práce na PC • ŘP skupiny “B“
OBCHODNÍ MANAŽER
Požadujeme:
• SŠ vzdělání a znalost práce na PC • Zkušenosti z oboru
stavebnictví • Obchodní dovednosti, samostatnost,
flexibilitu, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení
• příjemný vzhled a vystupování • ŘP skupiny “B“
NABÍZÍME:
• Zázemí stabilní firmy • Zaměstnanecké benefity
• Finanční ohodnocení odpovídající výsledkům • Příjemný
pracovní kolektiv • Korektní jednání • Práci na území
Moravskoslezského kraje
dále hledáme party
ZEDNÍKŮ a FASÁDNÍKŮ
/živnostníky/
Nabízíme možnost výdělku po celý rok, nadprůměrné
finanční ohodnocení a korektní jednání.
Písemné nabídky a životopis zasílejte mailem na
[email protected] nebo poštou na adresu:
OMLUX®, spol. s r.o.
Wattova 15, 702 00 Ostrava-Přívoz
www.omlux.cz
bezplatná infolinka:
800 11 66 55
PANELÁK OSTRAVSKÝ® - závislý občasník firmy OMLUX®, spol. s .r.o., Wattova 15, Ostrava-Přívoz, bezplatná infolinka: 800 11 66 55. www.panelakostravsky.cz. Vydává OMLUX®, spol. s r.o.
Odpovědný redaktor: Richard Sklář. Editor: Magda Nguyenová. Příjem inzerce: [email protected] nebo tel.: 775 775 127. Foto: Milan Baránek, Richard Sklář. Grafická úprava, sazba a zlom:
Studio OM art s.r.o. ©2008. Všechna práva vyhrazena. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Podobné dokumenty

Metodika pro lektory - Stress management

Metodika pro lektory - Stress management blízkými, s lidmi, na kterých nám záleží a jejichž pozitivní mínění o naší osobě je pro nás důležité. Všechny tyto důvody jsou významným motivem otevřít téma konfliktu a stresových situací a podíva...

Více

Stáhnout

Stáhnout a novostaveb zařadilo také nájemní bydlení. Minulý rok jsme všichni jásali, jak je dobře, že existuje nějaký Kjótský protokol a že ČR získá prodejem emisních povolenek Japoncům pěkný balík peněz, k...

Více

průvodce - Městská divadla pražská

průvodce - Městská divadla pražská jaké mají problémy, co je trápí, jak se cítí a tak. V malém městě jsou všichni vlastně přinuceni žít spolu, není prostor, aby žili odděleně. Ve velkém městě si můžete vybrat, s kým se budete stýkat...

Více

V Ě T Š O U M Ě L E C

V Ě T Š O U M Ě L E C Menšospolužačky však s nimi pařit mohou, vyšší umělecké zájmy jsou v tomto případě zcela jiné. V ateliéru se může objevit i více elitních kroužků současně. Každý z nich okamžitě pasuje ty ostatní n...

Více

Odborná příručka New-Therm® system - uzitecna

Odborná příručka New-Therm® system  - uzitecna 100 mm od upravených neaktivních spár, trhlin v podkladu,zmìn tloušky konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo od zmìn materiálù podkladu a konstrukce. Desky tepelné izolace a samozøejmì...

Více

online na tomto odkaze - Katedra středoevropských studií

online na tomto odkaze - Katedra středoevropských studií Dosavadní literaturu shrnující dějiny české hungaristiky lze přirozeně rozdělit do několika podskupin. Jsou to zaprvé texty, jež se zabývají pouze určitým obdobím výuky maďarštiny či maďarské filol...

Více