Formulář pro nastavení Dobírky

Transkript

Formulář pro nastavení Dobírky
Formulář pro nastavení Dobírky
Obchodní firma/Název klienta: IČ: ______________________________________
DIČ:______________________________________
Dobírky inkasované v České republice (ČR) a Německu (DE)
Číslo CZ bankovního účtu (*)
–
Předčíslí účtu
Způsob odplácení:
/
Číslo účtu
Kód banky
Označte pouze 1 variantu. V případě hromadného
odplácení označte četnost.
jednotlivé
expresní odplácení dobírek (následující pracovní den po doručení) v ČR
(lze zvolit pouze v kombinaci s jednotlivým nebo hromadným denním způsobem odplácení)
hromadné
denně
týdně
14 dní
Pro hromadné odplácení je nutné uvést e-mail (níže)
pro zasílání rozpisů.
Dobírky inkasované na Slovensku (SK)
Zvolte si, jestli vám máme peníze odplácet na slovenský, český, případně jiný účet vedený v zemi Evropské unie podporující platbu SEPA.
1. Číslo SK nebo CZ bankovního účtu (*)
Předčíslí účtu
Způsob odplácení:
/
–
Číslo účtu
Kód banky
Označte pouze 1 variantu. V případě hromadného
odplácení označte četnost.
jednotlivé
2. Číslo bankovního účtu podporující platbu SEPA (**) - formát IBAN (*)
(formát: CZ12 1234 1234 1234 1234 1234)
SWIFT:
Měna: hromadné
dennětýdně
Pro hromadné odplácení je nutné uvést e-mail (níže)
pro zasílání rozpisů.
EUR
Dobírky inkasované v Polsku (PL)
Číslo PL bankovního účtu – formát IBAN (pouze účet vedený v Polsku) (***)
Způsob odplácení:
hromadné
(formát: PL12 1234 1234 1234 1234 1234)
SWIFT:
Měna: týdně
Pro hromadné odplácení je nutné uvést e-mail (níže)
pro zasílání rozpisů.
PLN
Dobírky inkasované v Maďarsku (HU)
Číslo HU bankovního účtu – formát IBAN (pouze účet vedený v Maďarsku) (***)
Způsob odplácení:
hromadné
(formát: HU12 1234 1234 1234 1234 1234)
SWIFT:
Měna: HUF
týdně
Pro hromadné odplácení je nutné uvést e-mail (níže)
pro zasílání rozpisů.
E-mail pro zasílání rozpisu hromadných plateb:
(můžete uvést maximálně 3 e-mailové adresy)
V _____________________________________________________________________
dne _______________________________________________________________
Jméno a příjmení zástupce DPD
____________________________________________________
Jméno a příjmení
zástupce klienta ________________________________________________
Podpis zástupce DPD Podpis a razítko zástupce klienta (*) Pokud budou v dobírkových datech chybět bankovní účty nebo dobírková data neobdržíme vůbec, odplatíme vám peníze na tento bankovní účet.
(**) SEPA platby jsou zjednodušené platby mezi členskými státy Evropské unie, v měně EUR.
(***) Veškeré dobírky inkasované v příslušné destinaci budou odplaceny na tento bankovní účet bez ohledu na číslo bankovního účtu uvedené v dobírkových
datech.
Příklady a vysvětlivky k jednotlivým variantám odplácení
1) Zásilky doručované v ČR
2) Zásilky doručované v SK
Expresní odplácení
Službu je možné využít pouze u zásilek doručovaných
v ČR. Odplácení lze nastavit jednotlivě nebo hromadně
s denní periodou – více viz níže.
Příklad: Zásilku vyzvedneme ve středu, příjemci předáme ve čtvrtek = platbu odešleme v pátek.
Jednotlivé odplácení
Platba probíhá 3. pracovní den ode dne doručení zásilky.
K připsání plateb dochází dle typu účtu odesílatele. V případě účtu vedeného v SK je doba převodu nejkratší. V případě mezinárodní platby je obvyklá doba připsání platby
na váš účet 10 pracovních dní.
Jednotlivé (standardní) odplácení
Platba probíhá každý 3. pracovní den ode dne doručení
zásilky. K připsání platby dochází pod variabilním symbolem (VS), který uvedete v dobírkových datech. V případě,
že jej neuvedete, automaticky je odpláceno pod číslem
zásilky (posledních 10 čísel – toto platí pro všechny zásilky).
Příklad: Zásilku vyzvedneme v úterý, příjemci předáme
ve středu = platbu odešleme v pondělí.
Hromadné denní odplácení
Platby odcházejí vždy 3. pracovní den po doručení zásilky.
Hromadné denní odplácení
Při hromadném odplácení je připsána platba na účet
v jedné částce za více zásilek pod VS „15“. K rozklíčování
plateb Vám do e-mailu zašleme rozpis s Vámi zadanými
VS, čísly zásilek, doběrečnými částkami a dalšími údaji.
Příklad: 4 zásilky vyzvedneme v pondělí, příjemcům
předáme 3 v úterý = platby odešleme v pátek a 1 zásilku
předáme ve středu = platbu odešleme v pondělí.
Hromadné týdenní odplácení
Platby odcházejí vždy v úterý, a to pouze za ty zásilky, které
jsou doručeny 3 pracovní dny a déle. V případě, že je doba
od doručení kratší, platby odcházejí následující týden.
Příklady: Zásilky vyzvedneme ve středu, příjemcům
předáme ve čtvrtek = platby odešleme v úterý. Zásilky vyzvedneme v pátek (30. týden v roce), příjemcům
předáme v pondělí (31. týden) = platby odešleme v úterý (32. týden).
Hromadné týdenní odplácení
Platby odcházejí vždy ve středu, a to pouze za ty zásilky,
které jsou doručeny 3 pracovní dny a déle. V případě, že je
doba od doručení kratší, platby odcházejí následující týden ve středu.
3) Zásilky doručované v DE
Platby za dobírky inkasované v Německu jsou poukázány
na účet v českých korunách a odplacení probíhá pouze
jednotlivě. Pro převod je používán kurz Commerzbank DE
platný v den odeslání částky. Obvyklá doba připsání platby na účet je 6 pracovních dnů od doručení zásilky.
4) Zásilky doručované v PL
Bankovní účet, na který má být poukázána vybraná částka ve zlotých, musí být veden v Polsku. Obvyklá doba
připsání platby na účet je 12 pracovních dnů od doručení
zásilky.
5) Zásilky doručované v HU
Bankovní účet, na který má být poukázána vybraná částka
ve forintech, musí být veden v Maďarsku. Obvyklá doba
připsání platby na účet je 10 pracovních dnů od doručení
zásilky.
Hromadné 14denní odplácení
Platby odcházejí každý 2. týden vždy v úterý, a to pouze za
ty zásilky, které jsou doručeny 3 pracovní dny a déle.
Příklad: Zásilky vyzvedneme ve středu (30. týden), příjemcům předáme ve čtvrtek = platby odešleme v úterý
(32. týden).
Informace o Dobírce a dobírkových účtech v jednotlivých zemích
Max. výše dobírky
pro jednotlivé země
Měna dobírky
a účet odesílatele
Bankovní účet, ze kterého
odesíláme platby
Za jak dlouho od doručení
zásilky vydáváme platební
příkaz*
Česká republika: 200 000 CZK
CZK, český účet
5080116857/5500
expresní 1 pracovní den
standardní 3 pracovní dny
Slovensko: 2 500 EUR
(dle aktuálního kurzu)
EUR, slovenský/český
účet
2744774956/0200
2 pracovní dny
Německo: 2 500 EUR
(dle aktuálního kurzu)
EUR, český účet
(odpláceno v CZK)
10271509/6200
3 pracovní dny
Polsko: 2 500 EUR
(dle aktuálního kurzu)
PLN, polský účet
IBAN:PL56 1050 0086 1000
0023 4777 4198
4-8 pracovních dní
Maďarsko: 2 500 EUR
(dle aktuálního kurzu)
HUF, maďarský účet
SWIFT: BACXHUHB
IBAN: HU61 1091 8001 0000
0005 6251 0049
2 pracovní dny
* Termín připsání platby na účet závisí na podmínkách zpracování platby bankou klienta. Obvyklá doba připsání částky je uvedena výše
u jednotlivých zemí.

Podobné dokumenty

personalistika a mzdy

personalistika a mzdy zadané datem od - do. Mzdy lze zpracovávat interaktivně nebo dávkově s následným tiskem protokolu chyb. Oba způsoby zpracování lze vzájemně kombinovat. V tiskových výstupech jsou obsaženy veškeré s...

Více

Rozpis

Rozpis E-maily potvrdíme odpověděm. Jestli žádné potvrzení nedostanete během 3 pracovních dní, prosím přihlášku zopakovat. Prosíme jednotlivé závodníky a oddíly, které nejsou registrované u Maďarském Svaz...

Více

Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po

Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po Dne 23. ledna 1919 zahájilo československé vojsko pod velením plk. Šnejdárka postup na Bohumín a Karvinou. Detaily jsou uvedeny v lit. /2/ na str. 281. Předkládáme mimořádný doklad z tohoto období:...

Více

1 20,3 FN3

1 20,3 FN3 Fj FN2 Bro (A1) Fj FN3 Ast (P3.1) Nj NF1 Fan (N2) Nj NF2 Sek (N1)

Více

Dokumentace k API Balíkobot v1.75 2016-09-14

Dokumentace k API Balíkobot v1.75 2016-09-14 U objednávek, které čítají jen jeden balík, není potřeba vyplňovat parametr order_number. U všech zásilek je potřeba vyplnit pole rec_country (kód země příjemce dle ISO 3166-1 alpha-2 (viz. http://...

Více

Ceník PPL

Ceník PPL platný od 1.6.2010

Více