Global Payment Plus

Transkript

Global Payment Plus
 Global Payment Plus
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku
GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah PRVNÍ KROKY ........................................................................................................................................... 3
Krok č. 1 ‐ Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta..................................................................... 3
Krok č. 2 – Spuštění aplikace ............................................................................................................... 4
Krok č. 3 ‐ Inicializace uživatele ........................................................................................................... 6
Krok č. 4 – Dokončení inicializace uživatele ...................................................................................... 11
Krok č. 5 – Změna podpisového PIN.................................................................................................. 13
Krok č. 6 – Nastavení elektronických výpisů pro náhled a tisk.......................................................... 15
Krok č. 7 – Nastavení elektronických výpisů ke stažení do účetního systému.................................. 18
Krok č. 8 ‐ Pojmenování účtů pro zadávání plateb............................................................................ 22
Krok č. 9 ‐ Vytvoření kontaktů a šablon ............................................................................................ 24
RYCHLÝ PŘEHLED HLAVNÍHO MENU ..................................................................................................... 28
U
Šedá navigační lišta – „Přehled“........................................................................................................ 28
Šedá navigační lišta – „Platby“ .......................................................................................................... 30
Šedá navigační lišta – „Výpisy a pohyby“ .......................................................................................... 34
Šedá navigační lišta – „Správa“ ......................................................................................................... 36
PLATEBNÍ PŘÍKAZY................................................................................................................................. 37
Import platebního souboru ............................................................................................................... 37
Manuální zadání platby ‐ Tuzemský platební příkaz ......................................................................... 40
Manuální zadání platby ‐ Zahraniční platební příkaz ........................................................................ 44
Uložení platby jako šablony............................................................................................................... 46
Podepsání platby ............................................................................................................................... 49
Připojení dalšího podpisu k platbě .................................................................................................... 51
Uložení platby.................................................................................................................................... 53
Smazání platby .................................................................................................................................. 53
Zkopírování platby............................................................................................................................. 56
Kontrola stavu platby ........................................................................................................................ 57
Stažení protokolu o zpracování plateb.............................................................................................. 60
INFORMACE O ÚČTU ............................................................................................................................. 63
Výpisy z účtu ‐ náhled, tisk, export (PDF, CSV, XLS) .......................................................................... 63
Výpisy z účtu ‐ export do účetního systému (STA) ............................................................................ 66
Před‐účtované položky...................................................................................................................... 67
Pohyby na účtu.................................................................................................................................. 67
Vyhledání platby................................................................................................................................ 68
Tisk detailu platby ............................................................................................................................. 69
GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPRÁVA.................................................................................................................................................. 70
Bankovní přístupy.............................................................................................................................. 70
Přehled oprávnění uživatele ‐ zobrazení a tisk.................................................................................. 71
Přidání nebo odebrání účtu pro výpisy ............................................................................................. 72
Pojmenování Vašich účtů .................................................................................................................. 73
Přihlašovací jméno/číslo ‐ Změna...................................................................................................... 75
Přihlašovací jméno/číslo ‐ Postup při zablokování ............................................................................ 77
Přihlašovací PIN ‐ Změna ................................................................................................................... 78
Přihlašovací PIN ‐ Postup při zablokování ......................................................................................... 79
Podpisový PIN ‐ Změna...................................................................................................................... 80
Podpisový PIN ‐ Postup při zablokování ............................................................................................ 80
GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRVNÍ KROKY Krok č. 1 ‐ Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta Pro přihlášení do internetového bankovnictví obdržíte tři oddělené obálky, které budou obsahovat Přihlašovací číslo, Přihlašovací PIN a Startovací balíček s hardwarem (USB token a čipová karta). •
Přihlašovací číslo = 10‐místné číslo, které Vám bude zasláno poštou v odděleném dopise. Pokud již máte přiděleno Přihlašovací číslo, zůstává Vám toto v platnosti. •
Přihlašovací PIN = 5‐místné číslo, které Vám bude zasláno poštou v odděleném dopise. Pokud již máte přidělen Přihlašovací PIN, zůstává Vám tento v platnosti. •
Startovací balíček s hardwarem = USB token potřebný pro spuštění internetového bankovnictví a čipová karta, na které je uložen elektronický podpis potřebný pro podepisování platebních transakcí. Vložením čipu z čipové karty do USB tokenu dojde ke zkompletování celého setu. Zkompletování USB tokenu a čipu provedete následujícím způsobem: •
Vylomte čip z čipové karty a vložte jej do USB tokenu. •
USB token otevřete tak, že sejmete krytku a vytáhnete kovový rámeček pro čipovou kartu. •
Čip následně vložte do rámečku zkoseným rohem dovnitř a černou stranou dolu. Rámeček s vloženým čipem poté zasuňte zpět do USB tokenu. •
3 Nyní je Váš USB token připraven k používání a je nakonfigurován tak, aby již nebylo potřeba instalovat žádné další ovladače. GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Krok č. 2 – Spuštění aplikace Nejprve vložte USB Token (s vloženým čipem) do USB portu Vašeho počítače. Pokud máte ve Windows aktivovánu funkci automatického spuštění, otevře se integrovaný internetový prohlížeč, který Vás zavede přímo na přihlašovací mapu portálu Commerzbank pro firemní zákazníky (pokračujte na další stranu). Není‐li funkce automatického spuštění aktivována, přejděte do “Tento počítač”, zde vyberte jednotku s názvem „Signatur_Stick“, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte “Autoplay”. Pokud nemáte možnost zvolit ani „Autoplay“, otevřete jednotku „Signatur_Stick“ a spusťte soubor s názvem „autorun.exe“. USB Token nyní v případě potřeby spustí „Kontrolu aktualizace softwaru“. Proveďte aktualizaci – pokud k tomu budete vyzváni – a následujte pokyny na obrazovce. Tento postup může trvat několik minut. V případě, že je USB Token aktuální, budete rovnou přesměrováni na úvodní mapu pro výběr země a jazyku aplikace. 4 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vyberte zemi účtu a požadovaný jazyk. Nyní budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku portálu pro firemní zákazníky. Klikněte na zelené tlačítko “Přihlášení”, zadejte Vaše přihlašovací údaje uvedené v přiloženém dopisu a klikněte na tlačítko “Přihlásit”. Na následující obrazovce klikněte na tlačítko “Aplikace”, které Vám otevře nabídku dostupných aplikací internetového portálu Commerzbank. V podokně nabídky s názvem “Zvolte Vaši aplikaci” klikněte v pravém horním rohu na ikonu ozubeného kola a poté si označte velké šedé tlačítko s názvem “Global Payment Plus” dle obrázku. Tímto jste si určili úvodní aplikaci, do které budete po příštím přihlášení automaticky přesměrováni. 5 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Krok č. 3 ‐ Inicializace uživatele Při prvním přihlášení budete přesměrováni na formulář pro založení bankovního přístupu zajišťujícího manuální zadávání platebních příkazů a náhled na výpisy z účtu. Pokud by přesměrování neproběhlo automaticky, klikněte na šedé navigační liště na “Správa” ‐ “Bankovní přístupy” a poté na tlačítko „Založit nový bankovní přístup“. V následujícím formuláři si do pole “Popis” zadejte popisný text k tomuto bankovnímu přístupu, který se bude následně v portálu zobrazovat. V tomto případě zadejte popis “Manuální zadávání” (pokud jste nebyli zaměstnancem banky instruováni jinak). Vaše zadání potvrďte tlačítkem “Pokračovat”. Pro aktivaci Vašeho bankovního přístupu je nutné vytisknout tzv. inicializační dopis, což provedeme v následujícím kroku. Zvolte tedy tlačítko „Vytisknout inicializační dopis“. 6 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vytiskněte inicializační dopis, který se Vám zobrazí v PDF, a ponechte si ho zatím stranou pro jeho další využití na konci inicializačního procesu. Po úspěšném vytištění inicializačního dopisu toto potvrďte tlačítkem „Potvrďte tisk“. Dále zvolte tlačítko „Vyvolat bankovní parametry“. Na další obrazovce zvolte tlačítko „Pokračovat později“. 7 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Budete přesměrování na obrazovku „Přehled bankovních přístupů“, na které bude zobrazen právě vytvořený bankovní přístup s příslušným popisem (v tomto případě „Manuální zadávání“). Nyní si vytvoříte druhý bankovní přístup, který zajišťuje import platebních příkazů do internetového bankovnictví a export výpisů z účtu do Vašeho účetního systému. Zvolte tedy tlačítko „Založit nový bankovní přístup“. Pro vyplnění následujícího formuláře si připravte druhou stranu „dopisu s přihlašovacími údaji“, který jste obdrželi od banky společně hardwarem (nebo odděleně v případě, že už příslušný hardware vlastníte). Klikněte do pole „Název banky“, vepište písmena „com“ a rozbalí se Vám nabídka názvů bank, z této nabídky zvolte „Commerzbank SRZ International“. Následně se automaticky doplní zbylá dvě pole na tomto řádku. O řádek níže do pole “Popis” zadejte popisný text k tomuto bankovnímu přístupu, který se bude následně v portálu zobrazovat. V tomto případě zadejte popis “Import plateb” (pokud jste nebyli zaměstnancem banky instruováni jinak). Z připraveného „dopisu s přihlašovacími údaji“ doplňte údaje do zbylých dvou polí s názvem „EBICS klientské ID“ a „EBICS ID uživatele“. Zadání potvrďte tlačítkem „Pokračovat“. Vytiskněte inicializační dopis stisknutím tlačítka „Vytisknout inicializační dopis“. 8 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA I tento vytištěný inicializační dopis si ponechte stranou pro jeho další využití na konci inicializace. Po úspěšném vytištění inicializačního dopisu toto potvrďte tlačítkem „Potvrďte tisk“. Dále zvolte tlačítko „Vyvolat bankovní parametry“. Na další obrazovce zvolte tlačítko „Pokračovat později“. 9 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Budete přesměrováni na obrazovku „Přehled bankovních přístupů“, na které budou aktuálně zobrazeny oba vytvořené bankovní přístupy s příslušným statusem. Nyní vyplňte požadované údaje do obou inicializačních dopisů a podepište se ve spodní části. Inicializační dopisy doručte naskenované emailem na adresu [email protected], případně faxem na číslo +420 221 193 669 či poštou na adresu banky. Po aktivaci na straně banky budete kontaktováni telefonicky nebo emailem pro dokončení inicializace. Nyní se můžete odhlásit červeným tlačítkem v levém horním nebo spodním rohu. Poté, co Vás banka informuje o aktivaci Vašich přístupů, pokračujte bodem č. 4 na následující straně. 10 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Krok č. 4 – Dokončení inicializace uživatele Po standardním přihlášení dle kroku č. 2 budete přesměrováni na obrazovku s tlačítkem „Potvrzení elektronického bankovního klíče“. Pokud vidíte některou z následujících dvou obrazovek, postupujte dle návodu. Pokud aktivace proběhla v pořádku, zobrazí se Vám potvrzovací obrazovka s informací „Inicializace bankovního přístupu proběhla úspěšně“. V tuto chvíli zvolte tlačítko „Pokračovat na přehled“. V dalším kroku provedeme aktivaci bankovního profilu s popisem „Import plateb“. Klikněte na šipku úplně vpravo na řádku s bankovním profilem „Import plateb“. 11 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pokud aktivace proběhla v pořádku, zobrazí se Vám potvrzovací obrazovka s informací „Inicializace bankovního přístupu proběhla úspěšně“. V tuto chvíli zvolte tlačítko „Pokračovat na přehled“. Gratulujeme, inicializace uživatele je v tuto chvíli hotova. Na obrazovce „Přehled bankovních přístupů“ uvidíte status „OK“ u obou Vámi aktivovaných bankovních přístupů. V následujícím kroku si změníme podpisový PIN, aby bylo možné podepisovat platební transakce, přejděte tedy na další stranu ke kroku č. 5. 12 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Krok č. 5 – Změna podpisového PIN Aby bylo možné podepisovat platební transakce, je nutné si z bezpečnostních důvodů změnit jednorázový podpisový PIN, který je natištěn na obdržené plastové čipové kartě a také přímo na čipu. Jedná se o 5ti‐místné číslo na konci číselné řady. POZOR: NEJEDNÁ SE O PŘIHLAŠOVACÍ PIN, KTERÝ JSTE OBDRŽELI POŠTOU. V internetovém bankovnictví zvolte tlačítko “Přehled” na šedé navigační liště a poté ve spodní části obrazovky zvolte tlačítko “Změna PIN”. Klikněte na tlačítko “Pokračovat”. Nyní jste vyzváni k vložení podpisové karty. Tu už máte vloženu, klikněte tedy na tlačítko “Další”. Zadejte jednorázový 5ti‐místný podpisový PIN a klikněte na tlačítko “Další”. V dalším kroku si vytvořte nový podpisový PIN (6 – 12 číslic) a klikněte na tlačítko “Další”. Dále postupujte podle instrukcí až do 13 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA potvrzení změny podpisového PIN. Informaci o úspěšné změně podpisového PIN zavřete křížkem v pravém horním rohu. Od tohoto okamžiku budete při podepisování platebních transakcí zadávat právě vytvořený podpisový PIN. Dobře si ho zapamatujte. Pokud podpisový PIN zapomenete, kontaktujte, prosím, banku a bude Vám poštou zaslána nová čipová karta s novým podpisovým PIN. V následujícím kroku si jednorázově nastavíme zobrazování elektronických výpisů z účtu, přejděte tedy na krok č. 6. 14 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Krok č. 6 – Nastavení elektronických výpisů pro náhled a tisk V internetovém bankovnictví Global Payment Plus máte k dispozici dva typy elektronických výpisů. První typ elektronických výpisů slouží pouze pro náhled a případný tisk, druhý typ elektronických výpisů slouží ke stahování do účetního systému a je každé ráno připraven ve formátu STA ke stažení (více o tomto typu v kroku č. 7). Zůstatky a elektronické výpisy z účtu se začnou generovat po prvním pohybu na daném účtu. Na šedé navigační liště zvolte “Správa” – “Bankovní přístupy” a klikněte na řádek bankovního přístupu s názvem banky „Commerzbank AG“. Na záložkách vyberte položku “Nastavení výpisů”. 15 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Klikněte na tlačítko “Povolit zobrazení detailu platby”. Na další obrazovce svou volbu potvrďte. Dále zvolte tlačítko „Zobrazit uživatele“. Na další obrazovce uvidíte své uživatelské jméno a případné další uživatele, kterým můžete nastavit generování elektronických výpisů k příslušným účtům zvolením položky “Nadefinovat elektronické výpisy”. 16 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V následující nabídce zaškrtněte účet, ke kterému se mají zobrazovat elektronické výpisy a volbu potvrďte tlačítkem “Uložit”. Pro automatické přidání dalších nově otevřených účtů v budoucnu označte tlačítko „Automaticky nastavit oprávnění pro všechny účty přidané v budoucnu“. Pokud zde žádný účet k dispozici není, znamená to, že neproběhl na daném účtu pohyb. V tuto chvíli máte k dispozici zůstatky a výpisy pro Vaše účty. Elektronické výpisy pro náhled a tisk naleznete v menu “Účty a obraty” na šedé navigační liště. Pro nastavení výpisů ke stažení do účetního systému ve formátu STA pokračujte na krok č. 7. 17 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Krok č. 7 – Nastavení elektronických výpisů ke stažení do účetního systému V tomto kroku si nastavíme automatické stahování výpisů ve formátu STA, které budou každý den ráno připraveny ke stažení do počítače a následnému exportu do účetního systému. Proveďte, prosím, následující kroky. Na šedé navigační liště zvolte “Správa” – “Bankovní přístupy” a klikněte na řádek bankovního přístupu s názvem banky „Commerzbank SRZ International“. Na záložkách vyberte položku “Nastavení výpisů”. Na další obrazovce stiskněte tlačítko „Provést změny“. 18 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V případě, že se zobrazí červená chybová hláška „Došlo k neznámé chybě“, stiskněte ještě jednou tlačítko „Provést změny“ a po přesměrování na další obrazovku postupujte dle obrázku níže. Po uložení zvolte z šedé navigační lišty “Správa” – “Stahování výpisů a protokolů”. Na první záložce “Nastavení stahování” klikněte na bankovní přístup s názvem “Import plateb”. 19 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Z podokna zvoleného bankovního přístupu zvolte položku “Opakovat stažení”, čímž se Vám v internetovém bankovnictví stáhnou výpisy od okamžiku aktivace internetového bankovnictví. Z rozbalovacího menu vyberte položku “STA – Načtení denních výpisů z účtu‐SWIFT”, časové období můžete ponechat beze změny a potvrďte tlačítkem “Nastavení stahování”. 20 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Nyní budete přesměrováni na záložku „Stažené výpisy a protokoly“, kde naleznete soubory s výpisy připravené ke stažení do počítače a následnému importu do Vašeho účetního systému. Kromě souborů s výpisy (STA) zde naleznete i další protokoly (HAC) o Vaší činnosti v internetovém bankovnictví. Pro zjednodušení můžete použít filtr, který Vám zobrazí jen STA soubory. Stažení daného souboru do počítače provedete dle návodu níže. V tuto chvíli máte úspěšně nastaveno automatické stahování výpisů určených k importu do Vašeho účetního systému. Pro rychlý přístup k tomuto typu výpisů zvolte z šedého navigačního menu položku “Správa”, podmenu “Stahování výpisů a protokolů” a dále zvolte druhou záložku s názvem “Stažené výpisy a protokoly”. 21 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Krok č. 8 ‐ Pojmenování účtů pro zadávání plateb V případě, že máte větší množství běžných účtů, můžete si tyto účty pojmenovat pro jejich snazší identifikaci při zadávání nové platby. Pro přiřazení názvu k účtu zvolte z šedé navigační lišty „Správa“ ‐ „Bankovní přístupy“, klikněte na bankovní přístup s názvem banky „Commerzbank AG“ (nejčastěji bude mít popis „Manuální zadávání“) a poté vyberte záložku „Profil firmy“. Otevře se podokno s názvem „Informace o firmě“, do kterého stačí vyplnit Vámi zvolené pojmenování účtu do pole „Název společnosti“. Ostatní pole jsou nepovinná. Poté ve spodní části tohoto podokna vyberte účet, který má nést právě vytvořený název (můžete označit i více účtů) a Vaši volbu potvrďte tlačítkem „Uložit“. Každý účet může mít pouze jeden název, proto účty, které již název přiřazen mají, není možné označit znovu. 22 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Tímto způsobem si můžete pojmenovat všechny Vaše účty. 23 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Krok č. 9 ‐ Vytvoření kontaktů a šablon Kontakty a šablony platebních příkazů si můžete vytvořit dvojím způsobem. Buď si nejdříve vytvoříte kontakty (příjemce) a jejich bankovní spojení (čísla účtů) a poté k nim při vytváření platby přiřadíte příslušnou šablonu nebo vytvoříte kontakt a bankovní spojení automaticky při uložení právě zadávané platby do šablon. První způsob umožňuje vyplnit ke kontaktům (příjemcům) větší množství detailů, druhý způsob je rychlejší. Detailní kontakty = Před prvním vytvořením šablony platebního příkazu (provádí se při zadání platby) zvolte z šedého navigačního menu „Správa“ ‐ „Kontakty a šablony“. Na záložce „Kontakty“ budete mít k dispozici přehled Vašich kontaktů. Pro vytvoření nového kontaktu zvolte tlačítko „Nový kontakt“. Následně zaškrtněte, zda se jedná o firmu nebo fyzickou osobu, vyplňte pojmenování kontaktu a vyberte zemi, ostatní pole jsou nepovinná. Zadané údaje potvrďte tlačítkem „Pokračovat“. Budete přesměrování na formulář pro přiřazení bankovního spojení k právě vytvořenému kontaktu. Doplňte povinné údaje, vyberte zemi a potvrďte tlačítkem „Uložit“. 24 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR V poli „Číslo účtu“ je nutné vyplnit číslo účtu ve formátu „000000‐0123456789“. Důležité je vyplnit předčíslí v podobě „000000‐„. Bez takto vyplněného předčíslí nebude možné platbu podepsat. V tuto chvíli máte připraven kontakt s bankovními údaji. Ke každému kontaktu můžete nadefinovat více bankovních spojení tlačítkem „Přidat bankovní spojení“. K takto vytvořenému kontaktu můžete přiřadit šablonu. Šablonu vytváříte při vyplňování nového platebního příkazu, který před podepsáním uložíte do šablon tlačítkem „Uložit jako šablonu“. Seznam vytvořených šablon naleznete pod záložkou „Šablony“. Zde si můžete zobrazit podrobnosti šablony, zobrazit kontaktní údaje vztahující se k dané šabloně nebo šablonu smazat. 25 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TIP Ke každému kontaktu (příjemci) můžete přiřadit více bankovních spojení (čísel účtu) a ke každému bankovnímu spojení můžete přiřadit více konkrétních šablon platebních příkazů. Pro úpravu nebo smazání kontaktu nebo bankovního spojení zvolte z šedého navigačního menu „Správa“ ‐ „Kontakty a šablony“, záložka „Kontakt“. Po kliknutí na příslušný kontakt se zobrazí detail kontaktu i jeho bankovních spojení. Najeďte myší na kontakt nebo bankovní spojení, v pravém horním rohu se zobrazí ikona pro úpravu a ikona pro smazání kontaktu nebo bankovního spojení. Úpravu nebo smazání šablony provedete v menu „Správa“ ‐ „Kontakty a šablony“, záložka „Šablony“. Pro úpravu šablony vyhledejte příslušnou šablonu a klikněte na ní. Otevře se předvyplněný platební příkaz, který upravte dle potřeby a změny potvrďte tlačítkem „Upravit“. Pro smazání šablony najeďte myší na ikonu a z nabídky zvolte „Smazat šablonu“. 26 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 27 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RYCHLÝ PŘEHLED HLAVNÍHO MENU Šedá navigační lišta – „Přehled“ V navigačním menu (šedá lišta) naleznete jako první položku „Přehled“. Toto je zároveň úvodní obrazovka, která se Vám zobrazí po přihlášení do internetového bankovnictví. Je zde k dispozici několik sekcí: Podpisy = rychlý přehled o počtu plateb čekajících na Váš podpis. Po kliknutí na tuto sekci se otevře menu „Platby“ ‐ „Platby k podpisu“. Platby = rychlý přehled o počtu plateb ve stádiu podepisování či odesílání. Po kliknutí na tuto sekci se otevře menu „Platby v procesu“. Výpisy z účtů od posledního přihlášení = rychlý přehled o počtu nových výpisů z účtů od Vašeho posledního přihlášení a o celkové sumě zůstatků všech Vašich účtů přepočtené do Vámi zvolené měny. Měnu můžete měnit kliknutím na ozubené kolo v pravém horním rohu. Poznámky = informace o chybně zpracovaných platbách, souborech dostupných pro export a výpis zpráv z banky ohledně aktualizací apod. Aktivita na Vámi sledovaných účtech = zde si můžete zvolit maximálně 15 účtů, jejichž aktivitu bude možné sledovat v této sekci ve formě tabulky či grafu. Všechny ostatní účty Vám pak budou k dispozici v podobě přehledu pod volbou „Výpisy a pohyby“ v navigačním menu. Výběr účtů pro zobrazení v této sekci provedete kliknutím na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu. 28 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR Pravidelně kontrolujte sekci „Poznámky“, ve které naleznete informace o nezpracovaných platbách. Kliknutím na zprávu se přesunete do „Historie stavů plateb“, kde zkontrolujte protokoly plateb. 29 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Šedá navigační lišta – „Platby“ Uložené platby = ručně zadané platby, které byly uživateli uloženy použitím tlačítka „Uložit platbu“ nebo importované platební dávky z účetního systému, které byly uživatelem uloženy nebo bylo jejich zpracování přerušeno, doposud nebyly podepsány ani odeslány do bankovního systému ke zpracování. Podepsat platbu můžete kliknutím na řádek s platbou a potvrzením platby tlačítkem „Ukončit a podepsat“. Smazat platbu můžete kliknutím na řádek s platbou a potvrzením smazání tlačítkem „Smazat platbu“. Platby k podpisu = výhradně platby, které již byly jedním uživatelem podepsány a čekají na připojení dalšího podpisu. Platby se zde zobrazí pouze tomu uživateli, který je oprávněn je podepsat, ostatní uživatelé si mohou tyto platby prohlédnout v menu „Platby v procesu“ (do okamžiku jejich zpracování) nebo v menu „Historie stavů plateb“ (kdykoliv). Pro získání aktuálního seznamu použijte tlačítko „Aktualizovat“ v pravé horní části seznamu. Seznam plateb můžete vytisknout tlačítkem „Tisk“, zobrazit si informace o již připojených podpisech (vpravo), zobrazit si detaily platby kliknutím na ikonu nebo připojit podpis ke všem platbám najednou. Podepsat platby lze buď kliknutím na danou platbu a následně stiskem tlačítka „Schválit“ nebo zaškrtnutím jednotlivých/všech plateb na levé straně a následně stiskem tlačítka „Podepsat platby“. Smazat platby lze kliknutím na danou platbu a následně stiskem tlačítka „Zrušit“. 30 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Platby v procesu = přehled plateb, ke kterým doposud nebyly přidány všechny elektronické podpisy a nebyly odeslány na bankovní server ke zpracování. V této sekci není možné platby upravovat ani schvalovat, tento přehled slouží jen pro náhled. Nezapomínejte používat tlačítko „Aktualizovat“ pro získání aktuálního přehledu. Historie stavů plateb = seznam všech plateb (ručně zadaných i importovaných z účetního systému) za 30 dní zpětně včetně informace o jejich aktuálních stavech. Ke každé platbě zde naleznete tolik záznamů, kolik úkonů se k dané platbě vztahuje, tzn. jeden záznam v okamžiku vytvoření platby, další záznam v okamžiku připojení prvního elektronického podpisu, další záznam v okamžiku připojení druhého elektronického podpisu atd. Pro snazší vyhledávání určité platby můžete kliknout na položku „Rozbalit menu vyhledávání“ a zadat parametry pro vyhledání konkrétní platby. Nezapomínejte aktualizovat přehled plateb tlačítkem v pravé horní části seznamu. 31 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR Stav platby vypovídá pouze o zpracování platby bankovním serverem, nikoliv o odeslání platby příjemci. Je nutné kontrolovat protokoly plateb pro zjištění celkového průběhu zpracování platby všemi bankovními systémy. Protokol k platbě je k dispozici od okamžiku, kdy se vedle stavu platby zobrazí ikona . Následným kliknutím na řádek s platbou se otevře podokno s detailem platby a protokolem o zpracování platby. V tomto protokolu si všímejte informace vyznačené níže (z technických důvodů jen v angličtině a němčině), která v překladu znamená: „POZOR! Všechny platební příkazy nemohly být zpracovány a přeneseny. Věnujte pozornost detailním výsledkům a poznámkám.“ V tomto případě kontaktujte banku. 32 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 33 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Šedá navigační lišta – „Výpisy a pohyby“ Přehled účtů = přehled běžných účtů Vaší firmy s uvedením jejich zůstatků v členění dle účetního data nebo dle data splatnosti. Ke každému účtu zde naleznete také aktuální disponibilní zůstatek a budoucí disponibilní zůstatek. Po kliknutí na vybraný běžný účet budete přesměrováni na seznam výpisů z tohoto účtu, při kliknutí na zvolený výpis se zobrazí seznam plateb z tohoto výpisu a při kliknutí na platbu se zobrazí detail této platby. Výpisy a pohyby = přehled výpisů z vybraného účtu. Při najetí myší na ikonu se rozbalí nabídka zahrnující otevření aktuálního výpisu, tisk výpisu nebo export výpisu v předdefinovaných formátech. Více v kapitole Výpisy z účtu ‐ náhled, tisk, export na straně 63. Máte možnost si vybrané výpisy vytisknout nebo vyexportovat (uložit) do počítače ve formátu PDF, CSV nebo XLS. Výpisy ke stažení si vyberete označením na levé straně obrazovky a poté ve spodní části zvolíte „Export výpisů z účtu“. Dále si zvolíte formát, ve kterém má být soubor uložen a potvrdíte tlačítkem „Export výpisů z účtu“ a v dalším podokně „Zobrazit soubory pro export“. Budete přesměrováni do sekce „Soubory pro export“, ve které naleznete všechny Vámi požadované soubory ve zvolených formátech připravené ke stažené do Vašeho počítače. Více o sekci „Soubory pro export“ naleznete zde. POZOR Export výpisů do účetního systému (formát STA) se provádí způsobem, který je popsán v kapitole 34 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Výpisy z účtu ‐ export do účetního systému na straně 66. Vyhledat platbu = v této sekci máte k dispozici formulář pro vyhledání určité platby pomocí filtrů. Můžete vyhledávat dle čísla účtu, částky, data splatnosti, názvu protistrany a mnoha dalších upřesňujících údajů. Svou volbu potvrdíte tlačítkem „Vyhledat“. Soubory pro export = zde naleznete soubory připravené ke stažení do počítače. Stažení připravených souborů (viz. sekce „Výpisy a pohyby“) provedete kliknutím na ikonu na pravé straně řádku zvoleného souboru. Pro získání aktuálního seznamu souborů pro export nezapomeňte stisknout tlačítko „Aktualizovat“. 35 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Šedá navigační lišta – „Správa“ Bankovní přístupy = přehled Vašich bankovních přístupů s možností měnit jejich popis, zablokovat je, odstranit ze seznamu, provést novou inicializaci v případě zablokování Podpisového PIN, nastavovat výpisy, pojmenovávat Vaše účty atd. Více v kapitole Bankovní přístupy na straně 70. Kontakty a šablony = nástroj pro tvorbu kontaktů (příjemců) a jejich bankovních spojení (čísel účtů). K takto vytvořeným kontaktům můžete přiřadit šablonu platebního příkazu. Šablonu vytvoříte při zadání platby tlačítkem „Uložit jako šablonu“. Stahování výpisů a protokolů = zde jsou k dispozici výpisy z účtu ke stažení do počítače a následnému importu do účetního systému (STA), dále soubory s před‐účtovanými položkami k importu do účetního systému (VMK), protokoly o stavu zpracování plateb (PTK) a logy se záznamem činnosti uživatelů v internetovém bankovnictví (HAC). 36 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLATEBNÍ PŘÍKAZY Import platebního souboru Pro import platebního souboru zvolte na šedé liště vpravo položku „Nová platba“ nebo rozbalte menu „Platby“ a vyberte položku „Nová platba“. Z podokna zvolte první záložku „Import plateb“, z rolovací nabídky s názvem „Bankovní přístupy“ zvolte také „Import plateb“ a vyberte příslušný „Typ platby“. Tlačítkem vybrat soubor vyhledáte příslušný platební soubor v počítači. Po výběru platebního souboru z počítače zvolte tlačítko „Nahrát“. 37 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Po natažení platebního souboru se zobrazí potvrzující zpráva „Dokončeno“. Poté zvolte „Pokračovat“. V případě, že soubor nemá platnou strukturu, zobrazí se chybová zpráva. V tomto okamžiku doporučujeme stáhnout protokol chyby a zaslat ho do banky společně s importovaným platebním souborem ke kontrole. 38 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V případě, že soubor má platnou strukturu, zobrazí se celkový souhrn platební dávky a detaily jednotlivých platebních příkazů. Po kontrole platební dávky vložte Váš Podpisový PIN a potvrďte tlačítkem „Podepsat“. POZOR Pokud máte oprávnění podepisovat samostatně, platební dávka je v tomto okamžiku rovnou přenesena do banky ke zpracování, žádná další autorizace se již neprovádí. Pokud máte oprávnění podepisovat platby společně nebo jen platby zadávat, platební dávka je tímto okamžikem uzamčena pro úpravy a je předána k dalšímu podpisu. Uživatel, který má oprávnění k platební dávce připojit další podpis, nalezne platební dávku v menu „Platby“ ‐ „Platby k podpisu“ a má možnost platební dávku podepsat nebo zrušit, nikoliv modifikovat. Uživatel, který platební dávku naimportoval, může sledovat stav podepisování v sekci „Platby“ ‐ „Platby v procesu“. Po úplném podepsání platební dávky je možné sledovat změny stavu zpracování plateb v sekci „Platby“ ‐ „Historie stavů plateb“. 39 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Manuální zadání platby ‐ Tuzemský platební příkaz Pro vytvoření tuzemského platebního příkazu zvolte na šedé liště vpravo položku „Nová platba“ nebo rozbalte menu „Platby“ a vyberte položku „Nová platba“. Pro manuální zadání platby zvolte záložku „NOVÁ PLATBA“, druh převodu vyberte „Zahraniční platební příkaz“ a vyberte číslo účtu, ze kterého budete provádět platbu. Svojí volbu potvrďte tlačítkem „Zadat platbu“. POZOR Platební příkazy i šablony vyplňujte BEZ DIAKRITIKY. Použití diakritiky může v některých případech způsobit zamítnutí platebního příkazu bankovními systémy pro zpracování plateb. Následně se Vám otevře formulář pro vyplnění tuzemského platebního příkazu, v jehož horní části vyberte datum splatnosti pomocí ikony nebo datum vyplňte ručně. Zbylá pole formuláře platebního příkazu můžete vyplnit několika způsoby: 1. Ruční vyplnění platebního příkazu. Vyplňte všechna povinná pole (zvýrazněna tučně), ostatní pole jsou nepovinná. 40 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V sekci „Informace o platbě“ naleznete položku . Tato funkce vypočítává slevu z původní částky transakce na základě Vámi vloženého procenta slevy. Procentuální sleva se většinou aplikuje při uhrazení faktury před splatností a vychází z dohody mezi Vámi a Vaším obchodním partnerem. Výsledná částka je po stisku tlačítka „Souhlasím s částkou“ vyplněna do platebního příkazu. 2. Načtení uložené šablony ze seznamu kontaktů a šablon kliknutím na Kliknutím na příslušnou šablonu se údaje automaticky vyplní do platebního příkazu. 41 . GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3. Načtení uložené šablony nebo údajů z platebního příkazu odeslaného v minulosti vyplněním pole „Příjemce/Název šablony“. Stačí vepsat počáteční písmena názvu šablony nebo příjemce a zobrazí se seznam všech šablon a příjemců obsahujících tato písmena. Kliknutím na příslušnou položku se údaje automaticky vyplní do platebního příkazu. 4. Načtení uložené šablony nebo údajů z platebního příkazu odeslaného v minulosti vyplněním pole „Číslo účtu (včetně předčíslí)“. Stačí vepsat prvních pár číslic z požadovaného čísla účtu a zobrazí se seznam všech šablon a příjemců obsahujících tyto číslice v čísle účtu. Kliknutím na příslušnou položku se údaje automaticky vyplní do platebního příkazu. POZOR V poli „Číslo účtu (včetně předčíslí)“ ponechte šest nul označujících předčíslí, případně přepište tyto nuly příslušným předčíslím při zachování počtu šesti znaků. 42 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Po vyplnění platebního příkazu můžete tuto platbu uložit jako šablonu, uložit k dalšímu zpracování, zadat hromadnou platbu nebo platbu podepsat a odeslat. Pokračujte na příslušnou kapitolu dle výběru další akce. 43 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Manuální zadání platby ‐ Zahraniční platební příkaz Pro vytvoření zahraničního platebního příkazu zvolte na šedé liště vpravo položku „Nová platba“ nebo rozbalte menu „Platby“ a vyberte položku „Nová platba“. Pro manuální zadání platby zvolte záložku „Nová platba“, druh převodu vyberte „Tuzemský platební příkaz“ a vyberte číslo účtu, ze kterého budete provádět platbu. POZOR Platební příkazy i šablony vyplňujte BEZ DIAKRITIKY. Použití diakritiky může v některých případech způsobit zamítnutí platebního příkazu bankovními systémy pro zpracování plateb. Následně se Vám otevře formulář pro vyplnění tuzemského platebního příkazu, v jehož horní části vyberte datum splatnosti pomocí ikony nebo datum vyplňte ručně. Pole „Urgentní převod“ u zahraničních plateb nepoužívejte, banka tuto službu nenabízí. Zbylá pole formuláře platebního příkazu můžete vyplnit několika způsoby: 1. Ruční vyplnění platebního příkazu. Vyplňte všechna povinná pole (zvýrazněna tučně), ostatní pole jsou nepovinná. Číslo účtu můžete zadat buď ve formátu IBAN nebo v klasickém formátu, použijte označení žlutými terčíky v sekci „Číslo účtu příjemce“. Příslušnou swiftovou adresu v poli „Swift‐BIC“ můžete vyhledat pomocí funkce . 44 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Dále vyplňte částku a zvolte měnu platebního příkazu. Kalkulátor slev je popsán v kapitole „Manuální zadání platby ‐ Tuzemský platební příkaz“. Pokud rozkliknete podokno „Doplňující informace“, můžete zvolit „Detaily poplatků“ a zadat „Referenci transakce“. Pokud toto podokno nezvolíte, zůstávají poplatky automaticky přednastaveny na SHA ‐ Sdílené poplatky. . 2. Načtení uložené šablony ze seznamu kontaktů a šablon kliknutím na Kliknutím na příslušnou šablonu se údaje automaticky vyplní do platebního příkazu. 3. Načtení uložené šablony nebo údajů z platebního příkazu odeslaného v minulosti vyplněním pole „Příjemce/Název šablony“. Stačí vepsat počáteční písmena názvu šablony nebo příjemce a zobrazí se seznam všech šablon a příjemců obsahujících tato písmena. Kliknutím na příslušnou položku se údaje automaticky vyplní do platebního příkazu. 4. Načtení uložené šablony nebo údajů z platebního příkazu odeslaného v minulosti vyplněním pole „Číslo účtu (včetně předčíslí)“. Stačí vepsat prvních pár číslic z požadovaného čísla účtu a zobrazí se seznam všech šablon a příjemců obsahujících tyto číslice v čísle účtu. Kliknutím na příslušnou položku se údaje automaticky vyplní do platebního příkazu. 45 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Uložení platby jako šablony Vytvořený platební příkaz můžete před podepsáním a odesláním na bankovní server uložit jako šablonu. Zvolíte tlačítko „Uložit jako šablonu“ Následně máte na výběr z několika možností: Kontakt s existujícím bankovním spojením = Pokud již k tomuto příjemci máte vytvořen kontakt (název obchodního partnera) a bankovní spojení (číslo účtu), zvolíte uložit šablonu jako „Kontakt s existujícím bankovním spojením“ a ve spodní části vyberete z rozbalovacího menu kontakt a bankovní spojení, ke kterému se má šablona uložit. Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ se k příslušnému kontaktu a bankovnímu spojení vytvoří šablona platebního příkazu a vše se uloží do menu „Správa“ ‐ „Kontakty a šablony“. Poté můžete pokračovat v podepsání platby. 46 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kontakt s novým bankovním spojením Pokud již k tomuto příjemci máte vytvořen kontakt (název obchodního partnera), ale žádné nebo jiná bankovní spojení (číslo účtu), potom zvolte uložit šablonu jako „Kontakt s novým bankovním spojením“ a ve spodní části vyberte příslušný kontakt ze seznamu kontaktů. Po stisku tlačítka „Uložit“ se k tomuto kontaktu vytvoří příslušné bankovní spojení a k bankovnímu spojení se vytvoří příslušná šablona s platebním příkazem a vše se uloží do menu „Správa“ ‐ „Kontakty a šablony“. Poté můžete pokračovat v podepsání platby. Nový kontakt Pokud k tomuto příjemci doposud nemáte vytvořen kontakt, potom zvolte uložit šablonu jako „Nový kontakt“. Vytvořte si nový název šablony a nové pojmenování kontaktu a zvolte tlačítko „Uložit“. V tomto okamžiku se vytvoří příslušný kontakt (název obchodního partnera), k němu bankovní spojení (číslo účtu) a šablona s platebním příkazem a vše se uloží do menu „Správa“ ‐ „Kontakty a šablony“. Poté můžete pokračovat v podepsání platby. 47 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 48 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Podepsání platby Po vyplnění platebního příkazu máte několik možností, jak dále s platebním příkazem nakládat. Nejčastější volbou bude podepsání platby použitím tlačítka „Ukončit a podepsat“. V případě nesprávného vyplnění jakéhokoliv pole se zobrazí příslušná informace s červeným zvýrazněním nesprávně vyplněného údaje. Údaj opravte a znovu zvolte „Ukončit a podepsat“. Pokud je platební příkaz vyplněn správně, zobrazí se pole pro zadání Podpisového PIN (pozor, neplést s Přihlašovacím PIN). Zadejte Podpisový PIN a zvolte zelené tlačítko „Podepsat“. 49 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Po podepsání platby Podpisovým PIN můžete platbu vytisknout nebo přejít na „Historii stavů plateb“, kde můžete průběžně sledovat měnící se stav platby. Pokud máte oprávnění podepisovat platby samostatně, platba je tímto okamžikem odeslána na bankovní server ke zpracování. Pokud máte oprávnění podepisovat platby společně nebo jen platby zadávat, platba je tímto okamžikem uzamčena pro úpravy a je předána k dalšímu podpisu. Uživatel, který má oprávnění k platbě připojit další podpis, platbu nalezne v menu „Platby“ ‐ „Platby k podpisu“ a má možnost platbu podepsat nebo zrušit, nikoliv modifikovat. Uživatel, který platbu vytvořil, může sledovat stav podepisování této platby v sekci „Platby“ ‐ „Platby v procesu“. Po úplném podepsání platby je možné sledovat změny stavu zpracování platby v sekci „Platby“ ‐ „Historie stavů plateb“. 50 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Připojení dalšího podpisu k platbě Platbu opatřenou podpisem a čekající na připojení dalšího podpisu naleznete v menu „Platby“ ‐ „Platby k podpisu“. V tomto menu se platba zobrazí jen tomu uživateli, který má oprávnění jí opatřit dalším podpisem. Uživatel, který platbu vytvořil, ji v tomto přehledu neuvidí, ale může kontrolovat stav podepisování platby v menu „Platby“ ‐ „Platby v procesu“. Pro připojení podpisu k platbě stačí na příslušnou platbu kliknout a po kontrole platebních záznamů zvolit zelené tlačítko „Schválit“. Budete přesměrováni na zadání Podpisového PIN, který potvrdíte zeleným tlačítkem „Podepsat“. 51 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pokud byla platby podepsána všemi podpisy, je v tuto chvíli odeslána na bankovní server ke zpracování. Stav zpracování můžete sledovat v menu „Platby“ ‐ „Historie stavů plateb“. Vysvětlivky k tomuto přehledu najdete v kapitole „Historie stavů plateb – VYSVĚTLIVKY“. 52 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Uložení platby Vyplněný platební příkaz můžete uložit pro pozdější úpravy, resp. pro pozdější podepsání a odeslání. Při uložení platby k této platbě nepřipojujete podpis. Uložení platby provedete tlačítkem „Uložit platbu“. Pokud jste platbu pouze uložili, naleznete jí v menu „Platby“ – „Uložené platby“, kde platba čeká na budoucí podepsání a odeslání do banky. Pokud máte oprávnění schvalovat platby samostatně, tlačítkem „Ukončit a podepsat“ platbu rovnou odesíláte do banky ke zpracování. Pokud máte oprávnění schvalovat platby společně, tlačítkem „Ukončit a podepsat“ platbu předáváte k dalšímu podpisu. V tuto chvíli již nemáte možnost platbu smazat nebo změnit, tuto možnost má jen další podepisující v pořadí, který tuto platbu vidí v menu „Platby“ – „Platby k podpisu“. Smazání platby Jednotlivou tuzemskou nebo zahraniční ručně zadávanou platbu můžete v průběhu vytváření platebního příkazu smazat tlačítkem „Smazat platbu“. Hromadnou tuzemskou nebo zahraniční platbu zrušíte při jejím zadávání buď celou tlačítkem „Smazat platbu“ nebo máte možnost odstranit jen jednu platbu z hromadného příkazu tlačítkem „Odstranit transakci“. 53 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Platbu nebo platební dávku již opatřenou jedním podpisem odstraníte v sekci „Platby“ ‐ „Platby k podpisu“. Tuto možnost má pouze uživatel, který platbu opatřuje dalším podpisem. Zadavatel platby nemá možnost tuto platbu smazat. Kliknete na danou platbu a z podokna nabídky zvolíte červené tlačítko „Zrušit“. 54 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zrušení platby potvrdíte zadáním Podpisového PIN. 55 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zkopírování platby Pro zkopírování již jednou zadané platby zvolte menu „Platby“ ‐ „Historie stavů plateb“. U platby, kterou chcete zkopírovat, najeďte myší na tlačítko „Kopírovat platbu“. a z rozbalovacího menu zvolte 56 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kontrola stavu platby Doporučujeme kontrolovat stav zpracování plateb v menu „Platby“ ‐ „Historie stavů plateb“. V této sekci je zobrazen seznam všech plateb (ručně zadaných i importovaných z účetního systému) za 30 dní zpětně včetně informace o jejich aktuálních stavech. Ke každé platbě zde naleznete tolik záznamů, kolik úkonů se k dané platbě vztahuje, tzn. jeden záznam v okamžiku vytvoření platby, další záznam v okamžiku připojení prvního elektronického podpisu, další záznam v okamžiku připojení druhého elektronického podpisu atd. Pro snazší vyhledávání určité platby můžete kliknout na položku „Rozbalit menu vyhledávání“ a zadat parametry pro vyhledání konkrétní platby. Informace o stavu zpracování platby se průběžně mění, proto nezapomínejte aktualizovat tento přehled tlačítkem . Níže naleznete vysvětlivky k jednotlivým stavům plateb: Čeká na připojení elektronického podpisu = platba byla podepsána jedním elektronickým podpisem a čeká na připojení dalšího elektronického podpisu. Platba se v tuto chvíli nachází v menu „Platby“ – „Platby k podpisu“, kde se zobrazí pouze tomu uživateli, který jí může podepsat. Ověření podpisu = bankovní server právě provádí ověřování platnosti elektronických podpisů připojených k platbě. Platba odeslána = pro manuálně zadanou platbu tento stav znamená, že platba byla podepsána všemi uživateli a byla odeslána na bankovní server, kde čeká na zpracování. Tento stav neznamená, 57 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA že platba byla odeslána příjemci! Pro importovanou platební dávku je tento stav již finální a znamená, že platební dávka byla podepsána všemi uživateli a je právě zpracovávána bankovním serverem. Platba zpracována = platba byla zpracována bankovním serverem a bude odeslána příjemci v případě, že neobsahuje chyby. Informace o nezpracování platby z důvodu chyby je obsažena v protokolu platby. Protokol je u dané platby indikován bílou ikonou . Následným kliknutím na řádek s platbou (nebo kliknutím na ikonu a volbou „Zobrazit protokol“) se otevře podokno s detailem platby a protokolem o zpracování platby. V tomto protokolu si všímejte informace vyznačené níže (z technických důvodů jen v angličtině a němčině), která v překladu znamená: „POZOR! Všechny platební příkazy nemohly být zpracovány a přeneseny. Věnujte pozornost detailním výsledkům a poznámkám.“ 58 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V tomto případě neprodleně kontaktujte banku pro prošetření důvodu nezpracování platby. POZOR Pravidelně kontrolujte sekci „Poznámky“, ve které naleznete informace o nezpracovaných platbách. Kliknutím na zprávu se přesunete do „Historie stavů plateb“, kde zkontrolujte protokoly plateb. 59 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Stažení protokolu o zpracování plateb Pro snazší kontrolu stavu zpracování plateb doporučujeme stahování tzv. PTK protokolů neboli souhrnných protokolů o zpracování plateb za daný den. Takovýto protokol si můžete stáhnout v menu „Správa“ ‐ „Stahování výpisů a protokolů“. Budete přesměrováni do záložky „Nastavení stahování“, kde si zvolíte Bankovní přístup „Manuální zadávání“ a provedete stažení protokolu s názvem „PTK ‐ collect protocol file“ kliknutím na ikonu pro stažení. Pro stažení protokolu k importu plateb pokračujte níže. Pokud zvolíte Bankovní přístup „Import plateb“, může se stát, že PTK protokol nebude k dispozici. Postupujte tedy dle instrukcí a klikněte na „Opakovat stažení“. Z podokna pro opakování stažení vyberte typ platby „PTK ‐ Načtení protokolu“, zvolte období a klikněte na „Nastavení stahování“. 60 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Stažený soubor pro Bankovní přístup „Manuální zadávání“ i „Import plateb“ je k dispozici ve druhé záložce „Stažené výpisy a protokoly“, kde ho naleznete s názvem „PTK ‐ collect protocol file“ (Manuální zadávání) nebo „PTK ‐ Receive log file“ (Import plateb). Stažení do počítače provedete kliknutím na daný řádek a následně volbou ikony . Takto připravený souboru si můžete buď otevřít v Notepadu, nebo uložit do počítače jako textový dokument. Soubor obsahuje informace o všech Vašich platbách zaslaných na bankovní server ve 61 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vámi zvoleném období a související informace o zpracování či nezpracování plateb. Bohužel tyto informace jsou z technických důvodů dostupné jen v angličtině nebo němčině. TIP Rychlou informaci o možném nezpracování platby získáte na úvodní straně v menu „Přehled“, sekce „Poznámky“. Věnujte proto této sekci zvýšenou pozornost. 62 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INFORMACE O ÚČTU Výpisy z účtu ‐ náhled, tisk, export (PDF, CSV, XLS) Běžné výpisy z účtu naleznete v menu „Výpisy a pohyby“. Máte zde k dispozici výpisy z účtů za posledních 90 dnů zpětně, každý řádek obsahuje jeden výpis. Při najetí myší na ikonu na řádce s výpisem se rozbalí nabídka zahrnující otevření aktuálního výpisu, tisk výpisu nebo export výpisu v předdefinovaných formátech. Náhled na výpisy = Pro zobrazení transakcí daného výpisu stačí na řádek s výpisem kliknout. Po otevření seznamu transakcí získáte jejich detail kliknutím na řádek s vybranou transakcí. Vytisknutí/export jednotlivého výpisu = Pro vytištění nebo export/uložení jednotlivého výpisu najeďte myší na ikonu na řádce s výpisem, následně si vyberete, zda chcete výpis zobrazit nebo exportovat/uložit do počítače. Po uložení souboru s výpisem do počítače ho můžete vytisknout. Vytisknutí/export výpisů postupně = Další možností je tisknout nebo exportovat výpisy jeden po druhém. Kliknutím si otevřete detail prvního výpisu, uložíte ho tlačítkem „Export výpisů“ nebo vytisknete tlačítkem „Tisk výpisu“ vpravo dole, následně se šipkami posunete na další výpis a akci zopakujete. Takto můžete listovat celým seznamem výpisů a postupně si je kontrolovat, ukládat nebo tisknout. 63 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vytisknutí/export výpisů hromadně = Pro vytisknutí nebo export/uložení většího množství výpisů najednou si vybrané výpisy zaškrtněte na levé straně a zvolte šedé tlačítko „Export výpisů z účtu“. Výpisy si můžete vyexportovat/uložit do počítače ve formátu PDF, CSV nebo XLS a následně vytisknout. Zvolte tedy požadovaný formát, ve kterém má být soubor uložen a potvrďte tlačítkem „Export výpisů z účtu“. V dalším podokně zvolte tlačítko „Zobrazit soubory pro export“. 64 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Budete přesměrováni do záložky „Výpisy a pohyby“ ‐ „Soubory pro export“, ve které naleznete všechny Vámi požadované soubory ve zvolených formátech připravené ke stažení do Vašeho počítače. Kliknutím na ikonu provedete stažení souboru do počítače nebo zobrazení v požadovaném formátu. Při stahování většího množství výpisů najednou budou tyto výpisy uloženy v ZIP archivu. Každý soubor s výpisem bude mít v názvu číslo účtu a datum výpisu. TIP V pravé horní části přehledu výpisů z účtu naleznete graf zobrazující změny zůstatků na účtu. Při kliknutí na jakoukoliv změnu zůstatku se zobrazí související výpis z účtu. 65 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Výpisy z účtu ‐ export do účetního systému (STA) Pro export výpisů z účtu z internetového bankovnictví do počítače a následný import do účetního systému zvolte menu „Správa“ ‐ „Stahování výpisů a protokolů“ a následně záložku „Stažené výpisy a protokoly“. V tomto menu máte každé ráno připraven výpis z účtu ke stažení do počítače ve formátu STA. Stažení provedete kliknutím na řádek s výpisem a v podokně pro stahování kliknutím na ikonu v pravém horním rohu. Následně si vyberte, zda výpis uložit nebo otevřít. 66 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Před‐účtované položky Před‐účtované položky naleznete v menu „Výpisy a pohyby“ ‐ „Přehled účtů“ kliknutím na tlačítko „Zůstatky dle splatnosti“. V tomto menu se zobrazuje „Aktuální disponibilní zůstatek“ a „Budoucí disponibilní zůstatek“. Pohyby na účtu Přehled pohybů na účtu je k dispozici v menu „Výpisy a pohyby“ ‐ „Výpisy a pohyby“. Po zobrazení seznamu výpisů se kliknutím na řádek s výpisem přesunete na detailní seznam plateb na daném výpisu a kliknutím na řádek s platbou se dostanete na detail zvolené platby. Seznam plateb i jednotlivou platbu můžete uložit do počítače nebo vytisknout. 67 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vyhledání platby Pro vyhledání platby v historii můžete použít menu „Výpisy a pohyby“ ‐ „Vyhledat platbu“. Zadáte kritéria pro hledání platby jako např. číslo účtu příkazce, období, částka atd. a tlačítkem „Vyhledat“ spustíte vyhledávání. Následně můžete jakoukoliv platbu z tohoto seznamu uložit do počítače v PDF nebo XLS, případně můžete vytisknout celý seznam plateb nebo jednotlivé vybrané platby. Vytisknutí vybrané platby provedete kliknutím na řádek s platbou, viz. Kapitola „Tisk detailu platby“. 68 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Tisk detailu platby Příslušný pohyb na účtu si můžete vyhledat buď v menu „Výpisy a pohyby“ kliknutím na výpis a následně na platbu nebo přes menu „Vyhledat platbu“ (viz. Předchozí kapitola). Po kliknutí na platbu si můžete danou platbu vytisknout ikonou pro tisk v pravém horním rohu. Šipkami po stranách okna si listujete mezi jednotlivými platbami v seznamu. 69 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPRÁVA Bankovní přístupy Přehled Vašich bankovních přístupů je k dispozici v menu „Správa“ ‐ „Bankovní přístupy“. Každý uživatel by měl mít bankovní přístup s názvem „Manuální zadání“ (pokud nebyl bankou instruován jinak) pro zajištění funkce manuálního zadávání platebních příkazů a generování elektronických výpisů z účtu pro náhled, uložení a tisk. Uživatelé, kteří provádějí import plateb a export výpisů mezi účetním systémem a internetovým bankovnictvím, potřebují bankovní přístup s názvem „Import plateb“, který zajišťuje funkci importování platební dávky z účetního systému do internetového bankovnictví a následný export výpisů ve formátu STA z internetového bankovnictví do účetního systému. Popis bankovního přístupu si můžete libovolně upravovat kliknutím na daný bankovní přístup, přepsáním pole „Popis“ a následným potvrzením tlačítkem „Uložit“. 70 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Přehled oprávnění uživatele ‐ zobrazení a tisk Pro zobrazení a vytisknutí přehledu oprávnění pro daného uživatele zvolte menu „Správa“ ‐ „Bankovní přístupy“, klikněte na bankovní přístup s názvem banky „Commerzbank AG“ (nejčastěji bude mít popis „Manuální zadání“) a poté vyberte záložku „Oprávnění uživatele“. Kliknutím na řádek nebo šipku vpravo se zobrazí detaily účtu a tlačítkem „Vytisknout má oprávnění“ se zobrazí přehled Vašich oprávnění i s vysvětlivkami. Tento přehled si následně můžete vytisknout. Nezapomínejte aktualizovat oprávnění tlačítkem vpravo nahoře „Aktualizovat oprávnění“. 71 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Přidání nebo odebrání účtu pro výpisy Každý uživatel s oprávněním administrátora (XAD) může libovolně aktivovat nebo deaktivovat ostatním uživatelům účty pro generování elektronických výpisů. Tuto funkci je možné použít například pro odebrání přístupu na výpisy ze mzdových účtů pro vybrané uživatele apod. Pro aktivaci nebo deaktivaci účtu pro výpisy zvolte z šedé navigační lišty „Správa“ ‐ „Bankovní přístupy“, klikněte na bankovní přístup s názvem banky „Commerzbank AG“ (nejčastěji bude mít název „Manuální zadání“) a poté vyberte záložku „Nastavení výpisů“ a klikněte na tlačítko „Zobrazit uživatele“. Najděte v seznamu uživatelů jméno uživatele, pro které chcete provést změny a zvolte na daném řádku položku „Nadefinovat elektronické výpisy“. V podokně s účty aktivujte nebo deaktivujte účty, ze kterých se budou tomuto uživateli generovat elektronické výpisy a potvrďte tlačítkem „Uložit“. 72 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pojmenování Vašich účtů V případě, že máte větší množství běžných účtů, můžete si tyto účty pojmenovat pro jejich snazší identifikaci při zadávání nové platby. Pro přiřazení názvu k účtu zvolte z šedé navigační lišty „Správa“ ‐ „Bankovní přístupy“, klikněte na bankovní přístup s názvem banky „Commerzbank AG“ (nejčastěji bude mít popis „Manuální zadání“) a poté vyberte záložku „Profil firmy“ a klikněte na tlačítko „Přidat profil firmy“. Otevře se podokno s názvem „Informace o firmě“, do kterého stačí vyplnit Vámi zvolené pojmenování účtu do pole „Název společnosti“. Ostatní pole jsou nepovinná. Poté ve spodní části tohoto podokna vyberte účet, který má nést právě vytvořený název (můžete označit i více účtů) a Vaši volbu potvrďte tlačítkem „Uložit“. Každý účet může mít pouze jeden název, proto účty, které již název přiřazen mají, není možné označit znovu. 73 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 74 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Přihlašovací jméno/číslo ‐ Změna Pokud Vám nevyhovuje přidělené přihlašovací číslo, můžete si ho změnit na jakýkoliv jiný údaj (čísla, písmena, kombinace). Pro změnu přihlašovacího čísla klikněte po přihlášení do Global Payment Plus na položku „Správa“ úplně nahoře vedle červeného tlačítka „Odhlásit se“. Budete přesměrování na stránku pro změnu přihlašovacích údajů. V prostřední sekci klikněte na žluté tlačítko „Znovu založit nebo změnit přihlašovací číslo“. 75 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Dále zvolte tlačítko „Nově založit/změnit“. Do pole označeného „Prosím zadejte Vaše evidenční data“ vepište Vaše nově zvolené přihlašovací jméno/číslo a potvrďte tlačítkem „Kontrolování“. Systém je velmi citlivý na kontrolu zadaného údaje, a pokud najde v databázi nějaký podobný existující údaj, tak si vyžádá zadání jiného přihlašovacího jména/čísla. Pro potvrzení Vašeho nového přihlašovacího jména/čísla zadejte Váš přihlašovací PIN a klikněte na „Uvolněno“. Poslední obrazovka zobrazí právě vytvořené přihlašovací jméno/číslo. V tuto chvíli můžete sekci pro změnu přihlašovacích údajů opustit kliknutím na žluté tlačítko „Aplikace“ a poté volbou „Global Payment Plus“. 76 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Přihlašovací jméno/číslo ‐ Postup při zablokování V případě zapomenutí nebo zablokování přihlašovacího jména/čísla kontaktujte banku. Následně Vám bude vygenerováno nové přihlašovací číslo, které obdržíte v obálce z Německa do čtyř pracovních dnů. 77 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Přihlašovací PIN ‐ Změna Pro změnu Přihlašovacího PIN klikněte po přihlášení do Global Payment Plus na položku „Správa“ úplně nahoře vedle červeného tlačítka „Odhlásit se“. Zvolte žluté tlačítko „Změnit kód PIN“. Vyplňte Váš stávající PIN, do dalších dvou polí vyplňte nový PIN a Vaší volbu potvrďte stiskem tlačítka „Uvolněno“. Po úspěšné změně Přihlašovacího PIN se zobrazí informace „Váš PIN byl změněn“. 78 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V tuto chvíli můžete přejít zpět do internetového bankovnictví kliknutím na žluté tlačítko „Aplikace“ a následně volbou černého tlačítka „Global Payment Plus“. Přihlašovací PIN ‐ Postup při zablokování V případě zapomenutí nebo zablokování Přihlašovacího PIN kontaktujte banku. Následně Vám bude vygenerován nový Přihlašovací PIN, který obdržíte v obálce z Německa do čtyř pracovních dnů. 79 GLOBAL PAYMENT PLUS – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Podpisový PIN ‐ Změna Změnu Podpisového PIN můžete provést kdykoliv kliknutím na šedé navigační liště na menu „Přehled“ a dále volbou tlačítka „Změnit PIN“ ve spodní části obrazovky. Budete vyzváni k zadání původního Podpisového PIN a následnému vytvoření Vašeho nového Podpisového PIN včetně jeho potvrzení opakovaným zadáním. Podpisový PIN ‐ Postup při zablokování V případě zapomenutí nebo zablokování Podpisového PIN kontaktujte banku. Bude Vám zaslána nová čipová karta. Po jejím obdržení je nutné provést novou inicializaci všech Vašich bankovních přístupů. Postupujte tedy následovně: •
•
Vyměňte čip v USB tokenu (viz. kapitola Krok č. 1 ‐ Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta na straně 3) Přihlaste se a zvolte „Správa“ ‐ „Bankovní přístupy“, najeďte myší u každého bankovního a zvolte „Nová inicializace“. Poté projděte inicializační kroky dle přístupu na ikonu kapitoly Krok č. 3 ‐ Inicializace uživatele na straně 6. •
•
•
80 Po odeslání inicializačního dopisu do banky a následném potvrzení o aktivaci bankovních přístupů dokončete inicializace dle kapitoly Krok č. 4 – Dokončení inicializace uživatele na straně 11. Po dokončení inicializace proveďte změnu Podpisového PIN kliknutím na „Přehled“ na šedé navigační liště a volbou „Změnit PIN“ ve spodní části obrazovky. V tuto chvíli je vše připraveno pro další používání Vašeho nového Podpisového PIN.