Přehled naučné beletrie pro dospělé

Komentáře

Transkript

Přehled naučné beletrie pro dospělé
Záznam
Pořadí
809
943.7
RICHTER, Karel
...a v zádech měli smrt / Karel Richter. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2008. -- 311 s., 59 obr.na příl.
ISBN 978-80-206-0986 : 175.00 Kč
2. světová válka - Československo - Morava - Kroměříţsko - československá - gestapo
943.7:943.7
6912 943.7
635
71
100 divŧ světa : Největší poklady lidstva na pěti kontinentech / [z nizozemského vydání ...přeloţila Martina
Vojtová]. -- Dotisk 2. vyd. 2004. -- Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004. -- 207 s., fot. ; 35 cm. -- Originál:
100 wereld wonderen
ISBN 80-7234-185-5 : 119.00 Kč (váz.)
památky - divy světa - architektonické památky - přírodní památky - kulturní dědictví - UNESCO - Amerika
- Evropa - Asie - Austrálie - Afrika - Grónsko - pyramidy
71:719:904:71
6184 71
534
943,7
100 hradŧ a zámkŧ do kapsy. -- Praha : Levné knihy KMa, 2001. -- 125 s.
ISBN 80-7309-071-6 : 49.00 Kč
943,7
5827 943,7
526
92
100 tyranŧ. -- Praha : Columbus, 2000. -- 109 s.
ISBN 80-7249-063-X : 130.00 Kč
92
5808 92
752
9
DAVID, Petr
1000 divŧ Česka : Nejkrásnější výtvory přírody i člověka / Petr David, Vladimír Soukup. -- Vyd.1. -- V
Praze : Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2008. -- 376 s., fot., rejstř.
ISBN 978-80-242-2133 : 299.00 Kč. -- ISBN 978-80-242-2133-5
Če sko - divy - příroda
9:9
6746 9
861
9
LACIKA, Ján
1000 divŧ Slovenska / Ján Lacika. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2008. -- 384
s., fot., rejstř.
ISBN 978-80-242-2208-0 : 450.00 Kč
Slovensko - divy
9:9
7219 9
393
64
COX, Jo-Anne
1000 klasických receptŧ z celého světa / Jo-Anne Cox, Elizabeth Towers ; přeloţil Viktor Faktor ...[et al.]. - Praha : Columbus, 2000. -- 1021 s., fot., rejstř., ilustr.
ISBN 80-7249-076-1 : 399.00 Kč
kuchařky - předpisy - jídla - mezinárodní - recepty - klasické
64:64
4755 64
679
0
1000 odpovědí na 1000 otázek / [[[Robin Kerrod ...[et al.] ; [[ilustrace G.D.Achille ...[et al.] ; translation
Jana Vilimovská]. -- 1. české vyd. -- Praha : Svojtka & Co., 2003. -- 283 s., obr. příl., obr., fot.
ISBN 80-7237-727-2 : 200.00 Kč
všeobecnosti - encyklopedie - hvězdy - planety - Země - dinosauři - civilizace - rytíři - hrady - vynálezy doprava - otázky - odpovědi
0:0
6297 0
303
ZT 0
GÜNTHER, Tobias
1000 otázek pro školáky / Tobias Günther ; překlad Věra Pašková ; kresby Hans Schellenberger. -- Vyd.1. -Plzeň : Nava, 2001. -- 208 s., ilustr., front.
ISBN 80-7211-102-7 : 178.00 Kč
otázky - odpovědi - rock a pop - film - televize - sport - humor - zajímavosti - zeměpis - dějiny - zaměstnání
- jídlo - zvířata - lidské tělo - knihy - technika - příroda - ţivotní prostředí - děti - kvízy
0:0
4990 ZT 0
11
63
MALÍK, Vladimír
1000 rad drobnochovatelŧm / text ; ze slovenského originálu přeloţil Petr, Tomáš. -- 1. vyd. -- Bratislava :
Príroda, 1985. -- 484 s.
42.00 Kč
2766 63
90
5
1000 zázrakŧ přírody / z německého originálu ...přeloţil Evţen Kŧs. -- Bratislava : Perfekt, 2000. -- 191 s.,
barev.obr.ilustr., rejstř.
ISBN 80-8046-175-9 : 160.00 Kč
příroda - ţivočichové - ţivot - vzduch - obyvatelé - zemědělství
5:5
4885 5
213
63
ŘÍHA, Jaromír
1000+1 rada pro rybáře / Jaromír Říha ; ilustroval Ivan Minařík a Jiří Malý. -- Vyd.3.nezměn. -- V Praze :
Státní zemědělské nakladatelství, 1982. -- 386 s., obr., tb., rejstř. -- (Ţivočišná výroba)
22.00 Kč
rady - rybáři - příručky - rybaření - ryby - nářadí - návnady - vybavení - technika
63:63
3292 63
451
0
1001 otázek a odpovědí : Velká ilustrovaná encyklopedie. -- první vydání. -- Praha : Svojtka &Co, 2003. -189 s.
ISBN 80-7237-785-X : 199.00 Kč
0
5296 0
91
0
1001 otázka a odpověď : Svět přírody. Věda a vynálezy. Historie. Sport a volný čas / z anglického originálu
...přeloţil Přemysl Engel. -- Bratislava : Timy, 1996. -- 64 s., barev.fot.ilustr.
ISBN 80-88799-24-4 : 199.00 Kč
příroda - věda - vynálezy - historie - sport - otázky - odpovědi
0:0
4317 0
138
63
BÖHMIG, Franz
2000 rad pro zahrádkáře / Franz Böhmig, Stanislav Peleška ; z německého originálu ...přeloţila Jana
Jindrová ; pro české a slovenské vydání upravil a doplnil Stanislav Peleška. -- České vyd.1. -- Praha :
Ottovo nakladatelství-Cesty, 2001. -- 496 s., ilustr. ; 24 cm. -- Originál: Rat für jeden Gartentag
ISBN 80-7181-578-0 : 249.00 Kč
zahrádkářství - encyklopedie - rady - pěstování - rostliny - květiny
63:63
4953 63
535
943,7
222 nejkrásnějších historických památek. -- Praha : Levné knihy KMa, 2003. -- 116 s.
ISBN 80-7309-140-2 : 49.00 Kč
943,7
5828 943,7
536
943,7
222 tajemných míst. -- Praha : Levné knihy KMa, 2003. -- 116 s.
ISBN 80-7309-148-8 : 49.00 Kč
943,7
5829 943,7
308
92
234 českých osobností / text Petr Čornej ... [et al.] ; ilustrace Jiřina Lockerová ... [et al.]. -- 1. vyd. -Havlíčkŧv Brod : Fragment, 2003. -- 246 s., ilustr.
250.00 Kč
ţivotopisy - osobnosti - panovníci - královny - hudebníci - spisovatelé - česká literatura
92:92
4999 92
566
943,7
ČADA, Václav
28. říjen 1918 skutečnost, sny a iluze / Václav Čada : Ne
23.00 Kč
943,7
5893 943,7
452
0
300 NEJ : 100 objevŧ archeologie, 100 objevŧ lékařských, 100 katastrof. -- vydání první. -- Praha :
Columbus, 1998. -- 3x109 s.
ISBN 80-7249-002-8 : 250.00 Kč
0
5298 0
251
0
SECHI-JOHNSON, Patricia
300 nej.... 100 největších divŧ civilizace. 100 největších divŧ přírody. 100 nejzajímavějších ţivočichŧ /
Patricia Sechi-Johnson, Ingrid Cranfield, Andrew Charman ; z anglického originálu ...přeloţili Jaroslav a
Michal Kasanovi, Tomáš Kapic (3.část). -- V Praze : Columbus ; v Praze : Columbus, 1999 (3. část). -109+109+109 s., fot., rejstř.
ISBN 80-85928-91-4 : 350.00 Kč. -- ISBN 80-85928-68-X (2. část). -- ISBN 80-7249-019-2 (3. část)
divy - civilizace - příroda - ţivočichové - zajímavosti
0:0
4982 0
325
63
FRANK, Stanislav
333x jak a proč / Stanislav Frank, Karel Rataj, Rudolf Zukal ; grafická úprava Eva Hulíková. -- Vyd.1. -Praha : Svépomoc, 1982. -- 374 s., fot., rejstř.
53.00 Kč
akvaristika - akvária - technika - ryby - rostliny - otázky - odpovědi - příručky
63:59:63
250 5 63
736
58
DUGAS, Dionýz
500 nejlepších receptŧ lidové medicíny : Bylinkový receptář od nejstarších časŧ po současnost / Dionýz
Dugas ; překlad Věra Škrobánková ; jazyková úprava Jana Duţí. -- Ostrava-Muglinov : Kniţní expres,
s.r.o., 2007. -- 247 s., obr., rejstř.
ISBN 80-7347-035-7 : 200.00 Kč
bylinky - receptář - medicína - lidová - recepty
58:58
6659 58
409
64
500 vzorŧ pro pletení : s popisem / překlad Boţena Hrabětová. -- [Praha] : Fortuna Print, 1996. -- 128 s.,
obr., ilustr.
ISBN 80-85873-61-3 : 299.00 Kč
ruční - práce - pletení - vzory - popisy - návody
64:64
4452 64
36
92
KOUKAL, Milan
77 hvězd (poněkud jinak) / text Milan Koukal ; foto Jaroslav Tatek. -- Vyd.1. -- [Praha] : Art Benický,
2000. -- 157 s., fot.
ISBN 80-902835-2-7 : 69.00 Kč
osobnosti - herci - zpěváci - politici - umělci - vyprávění - ţivotopisy
92:92
4688 92
233
64
DUFEK, Oldřich
99 sladkostí sovětské kuchyně / uspořádal Oldřich Dufek ; gymnast. cvičení připravila Eva Staňková ;
ilustovala Viktoria Ban ; grafická úprava Pavel Hrach / Oldřich Dufek. -- 1. vyd. -- Praha : Lidové
nakladatelství, 1982. -- 118 s., ilustr. -- (Klub přátel sovětské literatury). -- Neprodejná členská prémie
recepty - kuchařky - pečení - moučníky - dorty - pečivo - zákusky - poháry - cukroví - sladkosti
64:64
3373 64
502
64
MIROVSKÁ, Tamara
999 rad pro domácnost / Tamara Mirovská ; [il. Jiří Winter ; z rus. přel. Dagmar Vojířová]. -- 1. vyd. -Praha : Lid. nakl., 1988. -- 214 s. : il. ; 21 cm. -- Originál: Maleňkije sekrety domašněgo chozjajstva
17.00 Kč
domácnosti - rady - domácnost
64:64
5698 64
299
92
MEJLACH, B.
A.S.Puškin : ţivot a dílo / B. Mejlach ; podle ruského originálu ...přeloţil Milan Korejs. -- 1. vyd. -- Praha :
Slovanské nakladatelství, 1951. -- 235 s.
49.00 Kč
ţivotopisy - ruská literatura
92:92
304 92
187
9
DAVIDSON, Basil
Africká minulost : Kroniky od dávnověku po moderní dobu / Basil Davidson ; z anglického originálu
...přeloţili Gustav Bernau, Ivan Hrbek, František Jungwirth ; doslov Josef Wolf, Ivan Hrbek ; fotografie B. a
W. Formanovi ; grafická úprava Bedřich Forman. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1972. -- 260 s., obr.příl., fot. -(Stopy, fakta, svědectví)
29.00 Kč
črty - cestopisné - Afrika - dějiny - civilizace - vývoj - objevy - badatelé
9:9
2885 9
169
9
HANZELKA, Jiří
Afrika snŧ a skutečnosti. III / Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund. -- Vyd.1. -- Praha : Orbis, 1952. -- 237 s.,
fot., mp.
50.00 Kč
cestopisy - reportáţe - Afrika - světadíly
9:9
2079 9
296
9
HANZELKA, Jiří
Afrika snŧ a skutečnosti. II / Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund. -- Vyd.1. -- Praha : Druţstevní práce, 1952. - 286 s., fot., mp.
50.00 Kč
cestopisy - reportáţe - Afrika - světadíly
9:9
74 9
493
9
HANZELKA, Jiří- Zikmund, Miroslav
Afrika snŧ a skutečností 1 / Jiří- Zikmund Hanzelka. -- Praha : Orbis, 1955. -- 239 s.
239.00 Kč
9
5677 9
494
9
HANZELKA, Jiří-Zikmund, Miroslav
Afrika snŧ a skutečností 2 / Jiří-Zikmund Hanzelka. -- Praha : Orbis, 1955. -- 268 s.
239.00 Kč
9
5678 9
815
59
ALDERTON, David
Akvarijní a jezírkové ryby / David Alderton ; z anglického originálu ...přeloţil Zdeněk Kymla ; fotografie
Max Gibbs. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2006. -- 400 s., fot., rejstř. ; 28 cm. - (DK)
ISBN 80-242-1633-7 : 399.00 Kč (váz.)ISBN 80-242-1633-7 (chybné)
akvaristika - ryby - chov - obrazové - encyklopedie - akvarijní - jezírkové - sladkovodní - mořské - péče nemoci - léčba - rozmnoţování - vodní - rostliny - nádrţe - akvária
59:59
6782 59
488
929
MUCHA, Jiří
Alfons Mucha / Jiří Mucha ; odborná spolupráce Marta Kadlečíková. -- 2. vyd. rozš. upr. -- Praha : Mladá
fronta, 1982. -- 460 s., rejstř., barev.fot., repr.
68.00 Kč
ţivotopisy - Mucha, Alfons, 1860-1939 - malíři - malířství - grafika - návrháři - secese
929
5607 929
76
REG 37
Almanach : k 100. výročí postavení a otevření budovy Základní školy v Chlumci nad Cidlinou 1899-1999. - Chlumec nad Cidlinou : Základní škola, 1999. -- 145 s., ilustr.
50.00 Kč
almanachy - školy - vzdělávání - dějiny - poselství - vzpomínky - učitelé - absolventi - česká literatura REG 37
37
4424 REG 37
812
92
KOČIŠ, Jozef
Alţběta Báthoryová a její oběť : Pravda o čachtické paní / Jozef Kočiš. -- 1. české vyd. převzato ze
slovenštiny z e 4. doplněné. -- Ostrava-Muglinov : Kniţní expres, s.r.o., 2007. -- 114 s., fot.
ISBN 978-80-7347-042 : 110.00 Kč
dějiny - ţivotopisy - osobnosti - uherské šlechtičny - Báthory, Alţběta - česká literatura
92
6787 92
609
9
COX, Simon
Andělé a démoni FAKTA : Samozvaný prŧvodce po skutečnostech ukrytých ve fiktivním příběhu / Simon
Cox. -- Vydání první. -- Praha : Metafora, 2005. -- 146 s. -- (Metafora)
. -- Ţe nevíte co se děje za zavřenými dveřmi Sixtinské kaple při volbě nového papeţe?
ISBN 80-7359-013-1 : 135.00 Kč
9
6073 9
680
Anekdoty s krokodýlem. -- Praha : Lidové nakladatelství, 1972. -- 90 s. -- (Anekdoty ; Sv. 16)
10.00 Kč
anekdoty - vtipy
79:79
5909 , 6295 79
686
8
RUSZNÁK, Emil
Anglická konverzace / Emil Rusznák. -- Vyd.1. -- Ostrava-Muglinov : Kniţní expres, s.r.o., 2. -- 264 s. ; 14
cm
ISBN 978-80-7347-028 : 90.00 Kč
angličtina - konverzace - gramatika
8:8
6307 8
579
2 CD
DOSTÁLOVÁ, Iva Zelenková Šárka Branam James
Anglicky : doma, snadno a rychle ; 2 CD / Iva Zelenková Šárka Branam James Dostálová. -- 2. vydání. -S.l. : Ne. -- 245 s. -- 2 CD
ISBN 80-253-0176-1 : 150.00 Kč
2 CD
5945 2 CD
719
8
PEPRNÍK, Jaroslav
Angličtina pro jazykové školy. [Díl] 3 / Stella Nangonová : Metodický prŧvodce. -- 1. vyd. -- V Praze :
SPN, 1984. -- 367 s., ilustr.
30.00 Kč
Angličtina - příručky - jazykověda - metodické příručky
8:8
6444 8
631
8
LAKOMÝ, Jaroslav
Angličtina přehledně : pro kaţdého aţ ke státnicím / Jaroslav Lakomý. -- 2.vyd., dotisk. -- Olomouc :
Rubico, 2005. -- 64 s. ; 17 cm
ISBN 80-7346-021-1 : 75.00 Kč
angličtina - slovníky - česko-anglické - gramatika - přehledy - zkoušky - státní - učebnice
8:8
6170 8
742
92
MAHLER, Zdeněk
Ano, Masaryk / Zdeněk Mahler. -- Doplň. a rozšíř. vyd. -- Praha : Slávka Kopecká, 2007. -- 110 s., obr.
-- Autor, nar.1928, doktorát na filozof.fak.UK, pracoval v rozhlase, na ministerstvu školství a kultury, knihy
o českých osobnostech, filmové scénáře, divadelní hry, televizní pořady, cestopisy, ...
ISBN 80-86631-60-8 : 189.00 Kč
ţivotopisy - Masaryk, T.G.
92:92
6666 92
837
63
Antioxidanty zpomalte čas dietou / ze španělského originálu ...přeloţila Kateřina Petrošová. -- 1. vyd. -Praha : Nakladatelství SUN, s.r.o., 2010. -- 111 s., fot. -- (Vaření a recepty)
ISBN 978-80-7371-344-7 : 149.00 Kč
antioxidanty - dieta - zdraví - potraviny - recepty
63:63
7164 63
207
1
Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : (do roku 1848) / grafická úprava Oldřich
Pošmurný. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1981. -- 679 s.
ISBN 80-205-0029-4 : 63.00 Kč
filozofie - česká - slovenská - dějiny
1:1
3413 1
674
64
BALLARD, Anne
Aranţujeme sušené květiny / Anne Ballard ; [z anglického originálu ...přeloţila Eva Konečná]. -- Vyd.1. -Frýdek-Místek : Alpress, 2004. -- 128 s., obr., rejstř. ; 27 cm. -- Název originálu: Dried flower techniques
book. Over 50 techniques for creating beautiful arrangements. -- Barev. fot. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-7218-466-0 : 200.00 Kč
sušené - květiny - aranţování - květinové - vazby - dekorace - aranţerské - postupy - techniky - materiály
64:64:71/78
6265 64
175
9
BÁRTL, Stanislav
Arktida stopami prŧkopníkŧ / Stanislav Bártl ; doplňující kapitolu napsala Ljuba Vašáková ; mapy Václav
Morch ; fotografie z autorova archívu. -- Vyd.1. -- Praha : Olympia, 1986. -- 182 s., mp., fot.
30.00 Kč
vyprávění - Arktida - příroda - výpravy - výzkumy
9:9
2750 9
759
31
NOVÁK, Tomáš
Asertivně do ţivota / Tomáš Novák, Věra Capponi. -- 2. doplň. vydání. -- Praha : Grada publishing, a.s.,
2008. -- 173 s.
ISBN 80-247-0989-9 : 189.00 Kč
psychologie - asertivně - česká literatura
31:6
6760 31
275
58
PILÁT, Albert
Atlas hub / Albert Pilát ; namaloval Otto Ušák. -- Vyd.4. -- V Praze : Stát. ped. nakl., 1962. -- 191 s., rejstř.,
ilustr. -- (Pomocné knihy pro ţáky)
16.70 Kč
houby - atlasy - mykologie - druhy - popis - výskyt - encyklopedie
58:58
1000 58
699
629.735
NĚMEČEK, Václav
Atlas letadel-Jednomotorová dopravní letadla / Václav Němeček, ...Jednomotorová dopravní letadla. -- 1.
vyd. -- Praha : Nakl. dopravy a spojŧ, 1990. -- 172 s., fot., tb., rejstř.
30.00 Kč
technika - vzdušné dopravní prostředky - letadla - dopravní letadla - jednomotorová letadla - atlasy - historie
- vývoj - encyklopedie - česká literatura
629.735:629.735
6414 629.735
512
63
POSPÍŠIL, Otto (rybář)
Atlas našich ryb / ilustrace Květoslav Hísek / Otto Pospíšil. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství,
2003. -- 198 s. : il. ; 24 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- Obsahuje obr. a fot
ISBN 80-7181-920-4 : 249.00 Kč
ryby - rybaření - lov - ČR - druhy - popisy - vyobrazení - sladkovodní
63
5732 63
530
58
HABERER, Martin
Atlas okrasných rostlin / Martin Haberer. -- Vydání v češtině první. -- Praha : Nakladatelství Brázda, s.r.o.,
2005. -- 499 s.
-- 320 okrasných keřŧ a stromŧ 312 nejznámějších druhŧ trvalek 222 jednoletých a víceletých rostlin pro
balkony a terasy
ISBN 80-209-0331-3 : 350.00 Kč
58
5806 58
487
635.9
HIEKE, Karel, 1930Atlas pokojových rostlin / Karel Hieke ; [ilustrace Miroslav Pinc ; fotografie Helena Atanasová]. -Vyd.přeprac.dopl.5. -- Praha : Jan Vašut, 2003. -- 624 s. : il. -- Obsahuje česko-latinský slovník
ISBN 80-7236-187-2 : 299.00 Kč
pokojové rostliny - pěstování - rostliny
635.9
5600 635.9
374
63
FOGLE, Bruce
Atlas psŧ do kapsy / Bruce Fogle ; z anglického originálu ...přeloţila a dopracovala Helena Kholová. -České vyd.2. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2002. -- 431 s., obr., rejstř., ilustr.
ISBN 80-7181-636-1 : 150.00 Kč
psi - plemena - charakteristika - péče - výcvik - atlasy
63:63:59
501 2 63
875
64
Atmosféra vánoc : Nápady na zhotovení dekorací, dárkŧ a dobrot / z německého originálu ...přeloţila
Milada Burianová. -- Praha 5 : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2012. -- 285 : bar. fot. ; 20 cm. -- Název
originálu: Alles fur Weihnachten
ISBN 978-80249-1853-2 : 149
vánoce - dekorace - MDT 64
74
7431 64
139
63
DUGASOVÁ, Aurélia
Babiččiny bylinky : Prŧvodce našimi léčivými rostlinami / Aurélia Dugasová, Dionýz Dugas ; fotografie
Dionýz Dugas ; ilustrace Peter Rimák ; ze slovenského originálu ...přeloţila Pavla Jiráková ; doslov
Lubomír Opletal. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2002. -- 216 s., barev.fot., rejstř. ;
21 cm
ISBN 80-7181-696-5 : 200.00 Kč
byliny - léčivé - recepty - příprava - čaje - šťávy - koupele
63:63:58
495 2 63
115
58
JANTRA, Helmut
Balkóny, terasy, střešní zahrady / Helmut Jantra : Malý zahradní ráj : pŧsobivě vytvořené / z německého
originálu ...přeloţil Ján Gardoš ; ze slovenského originálu přeloţila Eva Hanišová. -- [S.l.] : Nezávislost'. -152 s., fot., rejstř.
ISBN 80-85217-32-5 : 149.00 Kč
rostliny - okrasné - balkóny - terasy - zahrady - střešní - květiny
58:58
3829 58
865
92
WEISS, David
Benátčan / David Weiss ; z anglického originálu ...přeloţila Soňa Nová. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1983.
-- 459 s., fot.
45.00 Kč
romány - Vecellio, Tizian - malířství - malíři - anglická literatura
92:91
7259 92
548
133
ŠTIRSKÝ, Benedikt
Beran : Horoskop / Benedikt Štirský. -- vydání první. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 105 s.
ISBN 80-7309-166-6 : 29.00 Kč
133
5822 133
803
2
Bible : Překlad 21. století. -- Vyd.1. -- Praha : Biblion, o.s., 2009. -- 1564 s.
ISBN 978-80-87282-00-7 : 272.50 Kč
bible - náboţenství
2:2
6970 2
641
2
RAVIK, Slavomír
Biblické příběhy / Slavomír Ravik. -- Vyd.1.v nakl.Levné knihy. -- Praha : Levné knihy KMa, 2006. -- 537
s., front.
ISBN 80-7309-344-8 : 99.00 Kč
Starý zákon - Nový zákon - Jeţíš - příběhy - bible - biblické
2:2
6186 2
544
133
ŠTIRSKÝ, Benedikt
Blíţenci : Horoskop / Benedikt Štirský. -- vydání první. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 107 s.
ISBN 80-7309-168-2 : 29.00 Kč
133
5825 133
732
92
KOUBKOVÁ, Zuzana
Boleslav : Příběh bratrovraha / Zuzana Koubková. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní
klub, 2007. -- 327 s.
-- Volné pokračování osudu země České.
ISBN 80-242-1892-2 : 199.00 Kč
romány - historické - česká literatura
92:92
6657 92
462
61
BOGUSLAWSKI, Stanislaw
Bolesti hlavy / Stanislaw Boguslawski ; [z pol. přel. Graţyna Volná]. -- 2. vyd. -- Praha : Avicenum, 1975. - 59 s. -- (Rady nemocným)
. -- zabývá se problematikou bolesti hlavy
6.00 Kč
lékařství - hlava - bolesti - bolesti hlavy - příčiny - dŧsledky - léčba - prevence
61:61
5416 61
419
92
KOŢÍK, František
Bolestný a hrdinský ţivot J.A.Komenského / František Koţík ; ilustrace a grafická úprava Cyril Bouda. -Vyd.1. -- V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1958. -- 155 s., ilustr.
7.00 Kč
romány - ţivotopisné - Komenský, Jan Amos - ţivot - česká literatura
92:92
870 92
147
63
TOMLINSON, Harry
Bonsaje : Velká kniha o pěstování bonsají / Harry Tomlinson ; z anglického originálu ...přeloţila Jana
Jindrová. -- České vyd.1. -- Praha : Cesty, 1995. -- 224 s., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-7181-020-7 : 399.00 Kč
zahradnictví - bonsaje - druhy - tvorba - vývoj - mnoţení - pěstování
63:63
4174 63
49
1
RITCHIE, Jean
Brána smrti : Pravdivé příběhy blízkých setkání se smrtí / Jean Ritchie ; z anglického originálu ...přeloţil
Michal Švejda. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group ; Kniţní klub, 2000. -- 238 s., [8] fot. ; 21 cm. -Orig. : Death`s door
. -- Příběhy lidí, kteří zaţili klinickou smrt...
ISBN 80-242-0191-7 : 149.00 Kč
příběhy - ţivot - klinická - smrt - návraty - svědectví - proţitky
1:1
4549 1
300
59
PRADÁČ, Jiří
Brouci a motýli ve fotografii / Jiří Pradáč, Rudolf Hrabák ; grafická úprava Marie Dienstbierová. -- Vyd.1. - V Praze : Stát. zeměděl. nakl., 1982. -- 325 s., fot. ; 19 cm. -- (Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství)
50.00 Kč
atlasy - zoologie - ţivočichové - hmyz - brouci - motýli
59:59
2509 59
516
316
KLÍMA, Josef
Brutalita / Josef Klíma ; [il. Josef Velčovský]. -- 1. vyd. -- Praha : Ml. fronta, 1990. -- 251 s. -- (Kapka ; Sv.
215)
ISBN 80-204-0093-1 : 30.00 Kč
zločinnost - agresivita - mládeţ - stati - reportáţe - eseje - morálka - společnost
316:316.647.3 : 159.922.763:343.915:177:885 .0-4
5760 316
407
61
TRČA, Stanislav
Budeme mít děťátko / Stanislav Trča ; ilustrovala Alena Máchová ; fotografie Antonín Vodák. -Vyd.rozš.2.české. -- Praha : Avicenum, 1975. -- 286 s., fot., ilustr. ; 21 cm
22.00 Kč
lékařství - těhotenství - ţivotospráva - porod - šestinedělí - novorozenci - děti - nemoci - péče o děti kuchařské - recepty - příručky
61:64:61:37
1998 61
688
9
FOUSEK, Josef, 1939Buďme k sobě vlídní : Myšlenky, historky, básně a texty písní v pořadech Českého rozhlasu 2 Praha nedělní
Dobré jitro ; 2. díl / Josef Fousek ; fotografie Josef Fousek. -- Vyd.1. -- Praha 10 : Brána, a.s., 2006. -- 156
s., fot. ; 23 cm
. -- Autor, nar.12.3.1939 v Kladně, dělník, fotograf, člen skupiny M.Šimka v Semaforu, spolupráce s
P.Spáleným, knihy-básně, epigramy, pohádky, povídky, CD, MC, rozhlas.hry, ...
ISBN 80-7243-289-3 : 180.00 Kč
vzpomínky - vyprávění - Fousek, Josef - myšlenky - historky - básně - texty písní
9:9
6318 9
533
58
ŘÍHOVÁ, Hana /Vaněk, Vlastimil
Bydlíme i na zahradě / Hana /Vaněk Říhová. -- Vydání druhé. -- Praha : Nakladatelství Brázda, s.r.o., 2004.
-- 224 s. -- (Brázda)
. -- Kniha přináší rady o tom, jak zakládat obytné zahrady
ISBN 80-209-0324-0 : 250.00 Kč
58
5807 58
549
133
ŠTÍRSKÝ, Benedikt
Býk : Horoskopy / Benedikt Štírský. -- vydání první. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 99 s.
ISBN 80-7309-167-4 : 29.00 Kč
133
5817 133
247
58
BREMNESS, Lesley
Bylinář : Zdraví, krása a radost / Lesley Bremness ; překlad Václav Větvička, Aida Brumovská a Olga
Kratochvílová ; doslov Václav Větvička. -- 6. vyd. -- Praha : Fortuna Print, 2003. -- 286 s., fot., rejstř.,
ilustr.
ISBN 80-7321-091-6 : 200.00 Kč
byliny - pěstování - pouţití - zdraví - výzdoba - kosmetika - vaření - zahrady - příručky
58:58:61:63:64
< BR>4980 58
583
9
MICHORA, Zdeněk
Cesta kolem světa za 99 dní / Zdeněk Michora. -- Vydání první. -- Praha : Ringier, 2005. -- 199 s. -(Ringier)
. -- Redaktor cestuje...
ISBN 80-239-5411-3 : 99.00 Kč
9
5951 9
149
9
ČAPEK, Karel, 1890-1938
Cestopisy II : Obrázky z Holandska : Cesta na sever / Karel Čapek ; k vydání připravila Jarmila Víšková ;
vysvětlivky Jarmila Víšková ; ediční poznámka Jarmila Víšková ; doslov Miloš Pohorský ; typografie
Oldřich Hlavsa. -- Vyd.2. jako celek. -- V Praze : Československý spisovatel, 1980. -- 305 s., ilustr., doslov,
vysvětl. -- (Spisy Karla Čapka ; Sv. 5)
. -- Autor v knize vylíčil přírodu, typologii, pohostinnost obyvatel severu...
23.00 Kč
Čapek, Karel - spisy - cestování - črty - česká literatura
9:9
3123 9
70
159.9
PONDĚLÍČEK, Ivo
Cesty k sobě i k druhým : Kapitoly z praktické psychologie / Ivo Pondělíček ; ilustrovala Eva Hašková ;
grafická úprava Milan Kopřiva. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1981. -- 247 s., ilustr. -- (Třináct ; Sv.
128)
17.00 Kč
psychologie - osobnost - inteligence - přátelství - lásky - sexualita
159.9:159.9
3193 159.9
655
58
SWIFTOVÁ, Penny a Szymanowski, Janek
Cesty, schody a terasy / Penny a Szymanowski Swiftová. -- první české vydání. -- Bratislava : Příroda a.s.,
1997. -- 63 s. -- (Příroda)
. -- postupné stavební metody, projekty a plány...
ISBN 80-07-00965-5 : 119.00 Kč
58
6195 58
377
92
PERRUCHOT, Henri
Cézannŧv ţivot / Henri Perruchot ; z francouzského originálu ...přeloţil a ediční poznámkou opatřil
František Zvěřina ; verše přeloţil Petr Kopta ; doslov Antonín Hartmann ; grafická úprava Antonín Dvořák.
-- Vyd.1. -- Praha : Mladá fronta, 1965. -- 342 s., [8] l.příl.(barev.) ; 21 cm. -- (Máj ; Sv. 71). -- Název
originálu: La vie de Cézanne. -- Bibliografie na s. 336-337
16.00 Kč
romány - ţivotopisné - malíři - Cézanne, Paul - francouzská literatura
92:71/78:92
1147 92, 1477 92
694
63
DIENSTBIER, Jan
Cizokrajní ptáci v klecích : korely / Jan Dienstbier. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměd. nakl., 1980. -- 158 s.,
obr.příl. -- Bibliogr.s.155.-- 636.68
25.00 Kč
ptáci - cizokrajní - papoušci - korely - chov - výţiva - krmení - hygiena - nemoci - standard - encyklopedie
63
6417 63
421
0
REISENAUER, Roman
Co je co? : Příručka pro kaţdý den ; 2. díl / Roman Reisenauer ; grafická úprava Josef Týfa. -- 2. dopl.
přeprac. vyd. -- Praha : Pressfoto, 1983. -- 895 s.
85.00 Kč
geologie - mineralogie - geografie - archeologie - dějiny - vývoj
0:0
2511 0
365
63
RABŠTEINEK, Otomar
Co jste v lese neviděli / Otomar Rabšteinek, Bohuslav Soukup ; grafická úprava Ferdinand Kratochvíl. -Vyd.1. -- V Praze : Stát. zeměděl. nakl., 1964. -- 240 s., fot.
37.00 Kč
lesy - ţivot - ţivočichové - brouci - rostliny - lesní
63:63
994 63
600
943.7
BAUER, Jan
Co v učebnicích dějepisu nebylo podruhé / Jan Bauer. -- Vydání první. -- Brno : MOBA, 2005. -- 222 s. -(Moba)
ISBN 80-243-1997-7 : 209.00 Kč
943.7
6059 943.7
750
92
KOPECKÝ, Miloš
Co za to stálo... / Miloš Kopecký, Milan Hein : s M. Kopeckým rozmlouvá M. Hein. -- Praha : Milan Hein,
1993. -- 155 s., fot.
ISBN 80-901630-0-9 : 69.00 Kč
Kopecký, Miloš - herci - film - divadlo - vzpomínky - biografie - rozhovory - osobnosti
92:92
6728 92
434
61
MUDR.KOHOUT PAVEL, Pavlíčková Jaroslava
Cukrovka rady od pramene : Problematika hodnotného ţivota / Pavlíčková Jaroslava MUDr. Kohout Pavel.
-- 1. vydání. -- S.l. : Filip Trend Publishing, 2001. -- 143 s. -- (EDICE RADY OD PRAMENE)
ISBN 80-86282-15-5 : 90.00 Kč
rady a informace o cukrovce - jak dodrţovat dietu
61
5078 61
716
521/524
HAWKING, Stephen W., 1942Černé díry a budoucnost vesmíru / Stephen W. Hawking ; [z anglického originálu ...přeloţil Jiří Langer]. -1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 2002. -- 182 s. -- 521/524: 929 Hawking, S. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-204-0515-1 : 189.00 Kč
fyzika - astronomie - vesmír - čas - černé díry - Hawking, Stephen - eseje - autobiografie - americká
literatura - encyklopedie
521/524
6567 521/524
711
94
BUTLER, Rupert
Černí andělé. Historie zbraní SS / Rupert Butler ; [z angl. přel. Ivan Ryčovský]. -- 1. vyd. -- Praha :
Columbus, 1996. -- 266 s., rejstř., fot. -- Orig. : The Black Angels
ISBN 80-85928-41-8 : 225.00 Kč
dějiny - 2. světová válka - Německo - organizace - SS - jednotky - encyklopedie
94
6561 94
819
64
VAŠÁK, Jaroslav
Česká domácí kuchařka / Jaroslav Vašák ; fotografie Dagmar Racková. -- Vyd.2., zkrác.a přepr. -- V Praze :
Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2008. -- 679, fot., rejstř.
ISBN 978-80-249-0957 : 149.00 Kč
kuchařky - recepty - receptury - příprava - jídla
64:64
6778 64
208
64
FIALOVÁ, Juliana Anna
Česká kuchařka / Juliana A. Fialová ; ilustrace Zdeněk Mézl ; foto Olga Davidová, Stanislav Němec ;
grafická úprava Milan Kovář. -- 4. přeprac. vyd. -- V Praze : Merkur, 1983. -- 447 s., fot., ilustr., rejstř.
66.00 Kč
kuchařky - domácnost - vaření - recepty - předpisy
64:64
3416 64
416
8
BLAHYNKA, Milan
Česká poezie dvacátého století / Milan Blahynka ; verše vybral, svazek uspořádal, předmluvu a poznámky
napsal Milan Blahynka ; bibliografii sestavil a antologii textologicky zpracoval Milan Blahynka ; typografie
Josef Týfa. -- Vyd.1. -- V Praze : Československý spisovatel, 1980. -- 635 s., bibliogr., ilustr. -- (Klub přátel
poezie)
50.00 Kč
slovníky - přehledy - poezie - 20. století - spisovatelé
8:8
2329 8, 2471 8
59
71/78
DURDÍK, Tomáš
České hrady / Tomáš Durdík ; kresby Petr Chotěbor ; grafická úprava Luděk Vimr. -- 1. vyd. -- V Praze :
Albatros, 1984. -- 397 s., obr., rejstř. -- (Oko ; Sv. 61)
22.00 Kč
architektura - Čechy - hrady - zámky - atlasy
71/78:71/78
2551 71/78
814
9
BRYCH, Vladimír
České hrady, zámky a tvrze / Vladimír Brych, Jan Rendek. -- 1. vyd. -- Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o.,
2006. -- , fot., rejstř., výkladový slovník ; 31 cm. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík
ISBN 80-7360-406-X : 1499.00 Kč
Česko - hrady - zámky - tvrze - památky - architektonické - vlastivěda - encyklopedie
9:9:71/78
68 21 9
38
39
NEUDORFLOVÁ, Marie L.
České ţeny v 19. století : Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci / Marie L. Neudorflová. -Praha : Janua, 1999. -- 446 s., [8] s.fot.příl. -- Bibliografie a rejstřík. -- Obsahuje poznámky k jednotlivým
kapitolám
ISBN 902622-2-8 : 99.00 Kč
české - ţeny - osobnosti - 19. století - rovnoprávnost - emancipace - právní - sociální - postavení - ctiţádost
- vzdělávání - školství - zdravotnictví - kluby - Sokol - ţenské hnutí - dělnické hnutí - práce - politika kultura - ţivot
39:39
4835 39
354
943.7
Českoslove nské dějiny v datech / jmenný rejstřík Alena Novotná ; přehled historických míst Josef Horák ;
mapy připravili a zpracovali Jan Havránek, Josef Horák, Bohuslav Stehlík ; grafická úprava Zbyněk Kočvar.
-- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1986. -- 714 s., mp., obr. -- (Členská kniţnice)
93.00 Kč
dějiny - Československo - slovníky - encyklopedie - příručky - chronologie - politika - kultura hospodářství - 4. -20. stol. - Čechy - Morava - Slovensko - pravěk - středověk - novověk - socialismus přehledy - historie - Slované - feudalismus - husitství - národní obrození - 1. světová válka - 2. světová
válka
943.7:943.7
2765 943.7
335
9
RYBÁR, Ctibor
Československ o : Sprievodca / Ctibor Rybár ; přeloţil František Chorvát. -- 1. vyd. -- Bratislava : Šport,
1981. -- 664 s., fot.
67.00 Kč
prŧvodce - Československo - ČSSR
9:9
2495 9
639
9
MICHORA, Zdeněk
Český Honza: Maringotkou napříč republikou / Zdeněk Michora ; fotografie Černohorský Jiří, Křivan
Ladislav. -- Vyd. první. -- Praha : Ringier, 2006. -- 119 s., fot.
-- Redaktor cestuje...
ISBN 80-87033-03-5 : 65.00 Kč
cestování
9:9
6180 9
687
8
SOCHROVÁ, Marie
Český jazyk a literatura : ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na
střední a vysoké školy : Literatura, Český jazyk, Čtenářský deník, Cvičení z českého jazyka / Marie
Sochrová. -- 1. vyd. -- S.l. : Fragment, s.r.o., 2007. -- 126 s.
ISBN 978-80-253-0468 : 199.00 Kč
český - jazyk - literatura - maturita - cvičení - čtenářský - deník
8:8
6311 8
404
92
PLUDEK, Alexej
Český král Karel / Alexej Pludek ; fotografie Alexandra Paula. -- 2. upr. vyd. -- Praha : Panorama, 1979. -126 s., fot. -- (Stopy, fakta, svědectví)
28.00 Kč
králové - císařové - čeští - Karel IV. - ţivotopisy - Čechy - 14. století - dějiny
92:92:943.7
2234 92
701
74
PYTLÍK, Radko
Český kreslený humor 20. století / Radko Pytlík ; [odp. red. Milada Motlová ; graf. upr. Bohuslav Blaţej]. -1. vyd. -- Praha : Odeon, 1988. -- 158 s. : il. -- (Klub čtenářŧ)
10.00 Kč
humor - kresby - 20. století - kreslený - karikatury - satira - poezie - současnost - vtipy - anekdoty
74:741
6426 74
455
943.71
IVANOV, Miroslav
Český pitaval aneb Královraţdy / Václav Horyna ; předmluva a poznámky Sylvia Ostrovská ; ilustrace
Ladislav Forman. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1977. -- 254 s., obr.příl., fot. ; 22 cm. -- (Stopy, fakta,
svědectví). -- Obsahuje rejstřík. -- Obsahuje slovníček, význam hodností a řády
28.00 Kč
osobnosti - dějiny - Čechy - vraţdy - panovníci - smrt - legendy
943.71
5348 943.71
232
92
WENIG, Adolf
Čeští bohatýři / Adolf Wenig ; ilustrace Josef Wenig ; jazyková úprava Irena Wenigová. -- Český Těšín :
Agave, 2000. -- 338 s.
ISBN 80-86160-40-8 : 259.00 Kč
dějiny - osobnosti - Karel IV. - Chelčický, Petr - Komenský, Jan Amos - Dobrovský, Josef - Kollár, Jan Tyl, Josef Kajetán
92:92
4694 92
194
8
Čeští spisovatelé 20. století : Slovníková příručka / napsal autorský kolektiv za redakce Milana Blahynky. -Vyd.1. -- Praha : Československý spisovatel, 1985. -- 830 s., rejstř.
-- Nejen suchý výčet, ale i rozmanitost a barvitost ţivota...
55.00 Kč
slovníky - spisovatelé - literatura - Čechy - 20. století
8:92:8
2846 8
387
8
ŠŤASTNÝ, Radko
Čeští spisovatelé deseti století : Slovník českých spisovatelŧ od nejstarších dob do počátku 20. stol / Radko
Šťastný. -- 1. vyd. -- V Praze : Stát. pedag. nakl., 1974. -- 293 s. -- (Pomocné knihy pro ţáky)
31.00 Kč
spisovatelé - slovníky - medailóny - dějiny - česká literatura
8:8
2066 8
629
8
BAUER, Alois
Čeština na dlani : Přehled světové a české literatury/Český jazyk / Alois Bauer. -- 2. vyd. -- Olomouc :
Rubico, 2005. -- 416 s., ilustr. -- Obsahuje slovník lingvistických výrazŧ a literárních termínŧ
ISBN 80-7346-042-4 : 160.00 Kč
literatura - světová - česká - přehledy - jazyk - český - čeština - tvarosloví - skladba - pravidla - stylistika
8:8
6165 8
285
8
Čítanka slovenské litaratury / uspořádal Emil Charous ; obrazové přílohy vabral a grafická úprava Jan
Solpera. -- 1. vyd. -- V Praze : Albatros, 1982. -- 359 s., obr. příl. -- (Klub mladých čtenářŧ)
18.00 Kč
Slovensko - literatura - čítanky - slovenská literatura
8:8
2542 8
775
92
KOSATÍK, Pavel
Člověk má dělat to, nač má sílu / Pavel Kosatík. -- 2. přehlédnuté vyd. -- Praha : Mladá Fronta a.s., 2008. -332 s., fot.
ISBN 978-80-204-1955 : 299.00 Kč
Havlová, Olga - ţivot - činnost - vzpomínky - ţivotopisy
92
6886 92
192
9
KLOSTERMANN, Karel
Črty ze Šumavy 1890 / Karel Klostermann ; z německého originálu ...přeloţil Bohumil Nohejl ; úvod k
překladu a úprava Bohumil Nohejl ; fotografie Martin Milfort ; typografie Milan Kopřiva. -- Vyd.1. -- Plzeň
: Západočeské nakladatelství, 1986. -- 124 s., fot.
25.00 Kč
povídky - črty - Šumava
9:9
3293 9
470
8
ŠPIČÁK, Josef
Čtení o Janu Nerudovi / Josef Špičák. -- 1. vyd. -- Praha : Melantrich, 1985. -- 354 s., front., 51 obr.na příl.,
fot.
-- Ţivot Jana Nerudy
30.00 Kč
Neruda, Jan - Československo - básníci - kritici - ţivot - dílo
8:8
5417 8
509
93/99
D-DAY : Operace Overlord. -- Praha : Naše vojsko, 1994. -- 223 s.
ISBN 80-206-0723-4 : 350.00 Kč
93/99
5728 93/99
703
92
RUML, Jiří
Daň z blbosti / Jiří Ruml. -- 1. vyd. -- Praha : ČTK-Pressfoto, 1990. -- 227 s. 227s
. -- Ruml Jiří novinář český 19250708
ISBN 80-7046-044-X : 21.00 Kč
ţivotopisy - politici čeští - novináři čeští - Ruml, Jiří - česká literatura
92:929
6421 92
25
92
MENŠÍKOVÁ, Olga
Dary Vladimíra Menšíka aneb stromeček mého veselého ţivota / z rozhovorŧ vybrala a uspořádala Olga
Menšíková / Olga Menšíková. -- 2. rozš. vyd. -- V Praze : Kniţní klub, 1998. -- 172 s., fot.
ISBN 80-7176-785-9 : 179.00 Kč
Menšík, Vladimír - rozhovory - vzpomínky - divadla - herci - humor
92:92
4348 92
43
92
POKORNÁ, Milada
Dáša Veškrnová - první dáma : Neautorizovaný příběh bývalé herečky / Milada Pokorná, Michaela
Remešová. -- Vyd.1. -- Praha : Duel, 1997. -- 96 s., fot. -- (Akta ; Sv. 1)
ISBN 80-902324-0-X : 79.00 Kč
ţivotopisy - vzpomínky - herci - prezidenti - Havel, Václav - Veškrnová, Dagmar
92:92
4106 92
425
79
GREENE, Ed
David Beckham : [fotbalový bŧh z Anglie] / Ed Greene ; [z anglického originálu ...přeloţili Ivan Truchlík a
Alena Krupauerová]. -- 1. vyd. -- Praha : Ottovo nakladatelství. Divize Cesty, 2003. -- 127 s., barev.fot.
ISBN 80-7181-987-5 : 300.00 Kč
Beckham, David, 1975 (fotbalista - fotbal - Anglie - Manchester United - Real Madrid
79:92:79
504 1 79
672
92
WEISSENSTEINER, Friedrich
Dcery Marie Terezie / Friedrich Weissensteiner ; z německého originálu ...přeloţil Milan Churaň. -- Vyd.2.
-- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2005. -- 238 s., obr.
-- Biografie je věnována osmi z 11ti dcer a 16ti dětí, ... Autor, studium historie a anglistiky, profesor, ředitel
gymnasia, ...
ISBN 80-249-0619-8 : 144.00 Kč
biografie - panovníci - Marie Terezie - ţivotopisy - dcery - Marie Antoinetta - Habsburkové
92:92
6260 92
568
9
SYRUČEK, Milan
Dědictví / Milan Syruček. -- 1, vydání. -- Praha : Mladá fronta, 1975. -- 365 s. -- (Archiv)
23.00 Kč
9
5912 9
862
8
VLČEK, Jaroslav
Dějiny české literatury 1. 1. / Jaroslav Vlček ; [předml. Milan Pišŧt]. -- Vyd.5. -- Praha : Státní nakl. krásné
literatury hudby a umění, 1960. -- 628 s., rejstř.
259.00 Kč
literatura - dějiny
8:8
7247 8
863
8
VLČEK, Jaroslav
Dějiny české literatury 2. 2. / Jaroslav Vlček ; [předml. Milan Pišŧt]. -- Vyd.5. -- Praha : Státní nakl. krásné
literatury hudby a umění, 1960. -- 530 s., rejstř.
259.00 Kč
literatura - dějiny
8:8
7248 8
864
8
VLČEK, Jaroslav
Dějiny české literatury 3. 3. / Jaroslav Vlček ; [předml. Milan Pišŧt]. -- Vyd.5. -- Praha : Státní nakl. krásné
literatury hudby a umění, 1960. -- 781 s., rejstř.
259.00 Kč
literatura - dějiny
8:8
7249 8
343
8
Dějiny české literatury I : Starší česká literatura. -- 1. vyd. -- Praha : Čs. akademie věd, 1959. -- 531 s.,
rejstř.
40.50 Kč
dějiny - literatura - česká - staroslověnská - latinská - písemnictví - Kosmas - legendy - husitství Komenský, Jan Amos - lidová - slovesnost - spisovatelé
8:8
552 8
211
943.7
HUSA, Václav
Dějiny Československa / Václav Husa ; recenze Jaroslav Charvát a Jan Pachta ; grafická úprava Milan
Hegar. -- 2. opr. a dopln. vyd. -- Praha : Orbis, 1962. -- 510 s., mp., fot., rejstř. -- (Naše vlast)
35.00 Kč
Čechy - dějiny - otrokářství - feudalismus - kapitalismus - socialismus - 1. republika - historie - starověk pravěk - pravěk-1960 - středověk - novověk - národní - obrození
943.7:943.7
913 943.7, 2946 943.7
402
79
KÖSSL, Jiří
Dějiny československého olympijského hnutí / Jiří Kössl ; fotografie Jiří Kössl, D. Richter. -- 1. vyd. -Praha : Olympia, 1977. -- 155 s., fot.
-- Kniha se zabývá vznikem a vývojem českoslov.olympij.hnutí od r.1896...
20.50 Kč
sport - hnutí - olympijské - vznik - vývoj
79:79
1975 79
135
943.7
ČORNEJ, Petr, 1951Dějiny českých zemí / Petr Čornej ; ilustrovali Eva Anlaufová ... [et al.] ; fotografie Jiří Berger ... [et al.] ;
grafická úprava Marek Jodas. -- 3. vyd. -- Havlíčkŧv Brod : Fragment, 2003. -- 127 s., mp., fot., ilustr.
ISBN 80-7200-760-2 : 250.00 Kč
dějiny - české - země - Česko - přehledy
943.7:943.7
4946 943.7
77
32
Dějiny diplomacie 1. / Bachrušin S.V. ... [et al.] ; z ruského originálu ...přeloţili Xenie Birulová, Jiřina
Kopoldová a Milena Puklová ; jazyková úprava František Váhala ; rejstřík Hana Malínská. -- 2. přepr. dopl.
vyd. -- V Praze : Stát. nakl. polit. lit., 1961. -- 756 s., rejstř.
45.60 Kč
dějiny - diplomacie - starověk - středověk - novověk - politika - mezinárodní - zahraniční
32:32
742 32
150
5
FOLTA, Jaroslav
Dějiny přírodních věd v datech : Chronologický přehled / Jaroslav Folta, Luboš Nový ; grafická úprava
Josef Týfa. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1979. -- 359 s., rejstř., tb. -- (Malé encyklopedie ; Sv. 8)
. -- Asi 2500 údajŧ od začátkŧ aţ do 70.let 20.století...
28.00 Kč
vědy - přírodní - dějiny - data - přehled - chronologie
5
2743 5
270
93/99
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch
Dějiny psané Římem / Vojtěch Zamarovský ; ilustroval Otakar Pok ; grafická úprava Antonín Dvořák. -- 1.
vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1967. -- 383 s., mp., ilustr. -- (Máj ; Sv. 104)
19.00 Kč
Řím - dějiny - antika - starověk - panovníci - císařství - království - republiky - války
93/99:93/99
1261 93/99
119
93/99
Dějiny světa / z anglického originálu ...přeloţili Marián Pochylý a Veronika Pŧrová. -- České vyd.1. -Praha : Cesty, 2003. -- 327 s., fot., ilustr., rejstř.
ISBN 80-7181-744-9 : 250.00 Kč
dějiny - světové - chronologie - přehledy - svět
93/99:93/99
4939 93/99
259
93/99
GEISS, Imanuel
Dějiny světa v souvislostech / Imanuel Geiss ; z německého originálu ...přeloţila Dagmar Moravcová ;
odborná spolupráce Frank Boldt, Rŧţena Dostálová. -- Praha : Ivo Ţelezný, 2002. -- 529 s., tb., bibliogr.,
rejstř. ; 21 cm
ISBN 80-240-0453-4 : 159.00 Kč
svět - dějiny - přehledy - schémata - chronologie - souvislosti
93/99:93/99
4842 93/99
61
943.7
Dějiny zemí Koruny české I.. Od příchodu Slovanŧ do roku 1740 / kolektiv autorŧ: Ivan Rada ... [et al.] ;
grafická úprava Pavel Štefan ; fotografie reprodukční Zdeněk Helfer, Jiří Javorský ; mapy Drahomíra
Šimková. -- 7. vyd. -- V Praze : Paseka ; v Litomyšli : Paseka, 2001. -- 315 s., mp., fot., obr., rejstř.
ISBN 80-7185-396-8 : 174.50 Kč. -- ISBN 80-7185-398-4 (soubor)
dějiny - české - Sámova říše - Velká Morava - Přemyslovci - Lucemburkové - husitství - Habsburkové Bílá Hora - kultura - náboţenství - hospodářství
943.7:943.7
4801 943.7
62
943.7
Dějiny zemí Koruny české II.. Od nástupu osvícenství po naši dobu / kolektiv autorŧ: Pavel Bělina ... [et al.]
; grafická úprava Pavel Štefan ; fotografie reprodukční Zdeněk Helfer ... [et al.] ; mapy Drahomíra Šimková
; grafy Jaroslav Láník. -- 7. vyd. -- V Praze : Paseka ; v Litomyšli : Paseka, 2001. -- 328 s., mp., fot., rejstř.,
grafy
ISBN 80-7185-397-6 : 174.50 Kč. -- ISBN 80-7185-398-4 (soubor)
Čechy - Česká republika - dějiny - české - 6. -20. stol. - vývoj - kultura - obchod - zemědělství - politika
943.7:943.7
4802 943.7
224
64
MĚŠŤAN, Radomír
Dekorativní úpravy v bytě / Radomír Měšťan. -- Vyd.1. -- Praha : Nakladatelství technické literatury, 1986.
-- 407 s., obr. -- (Polytechnická kniţnice ; Sv. 98)
55.00 Kč
úpravy - byty - dekorace
64:71/78:64
2745 64
619
64
HORECKÁ, Jana
Dělená strava : velká barevná kuchařka : recepty pro zdraví, štíhlost a krásu / Jana Horecká a Vladimír
Horecký. -- Ţilina : Kniţné centrum, 1999. -- 111 s. : il.
ISBN 80-8064-046-7 : 100.00 Kč
kuchařky - recepty - strava - dělená - pomazánky - nápoje - saláty - polévky
64
6094 64
26
92
RŦŢIČKOVÁ, Helena
Deník mezi ţivotem a smrtí : [mŧj boj s rakovinou] / Helena Rŧţičková, Marie Formáčková ; [photography
Marie Formáčková, Jaroslav Vogeltanz a archiv autora]. -- Vyd.1. -- Praha : Formát, 2002. -- 190 s., [12]
s.obr.příl.: il. ; 22 cm. -- Obsahuje fotografie
ISBN 80-86718-00-X : 169.00 Kč
ţivotopisy - Rŧţičková, Helena - herečky - ţivot - deníky - vzpomínky - nemoci - osudy - ţivotní
929 Rŧţičková,H.:929:92
4981 92
607
92
BUDINSKÝ, Libor
Deset prezidentŧ / Libor Budinský. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2003. -- 285 s. -- (Kniţní
klub)
ISBN 80-242-0966-7 : 165.00 Kč
92
6080 92
253
0
Dětská encyklopedie do kapsy / z anglického originálu ...přeloţily Jarmila Hrabinová a Marianna Krtilová. - Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty ; Cesty, 2000. -- 482 s., rejstř., ilustr.
ISBN 80-7181-420-2 : 170.00 Kč
encyklopedie - vesmír - příroda - rostliny - hmyz - dinosauři - ptáci - savci - svět - dějiny - umění -
zemědělství - věda - technika - energie - prŧmysl - doprava - M/2
0:0
4983 0
813
61
SOMMER, Gisela
Dětské nemoci : Osvědčené domácí prostředky a účinná léčba : Velký praktický rádce / Gisela Sommer. -České vyd.1. -- Praha : Jan Vašut s.r.o., 2007. -- 323 s., rejstř.
ISBN 978-80-7236-526 : 160.00 Kč
nemoci - dětské - léčba
61:61
6785 61
73
61
STRMEŇOVÁ, Jiřina
Děvčátka na slovíčko / Jiřina Strmeňová ; ilustroval Zdeněk Netopil. -- Vyd.3. -- Praha : Avicenum, 1982. -111 s., ilustr. -- (Rodinný kruh)
11.00 Kč
dívky - dospívání
61:61
3338 61
835
64
KOTRBA, Miroslav
Diabetická kuchařka / Miroslav Kotrba ; fotografie ing. Vladimír Doleţal. -- 2. vyd. -- České Budějovice :
DONA s.r.o., 2004. -- 133 s., fot.
ISBN 80-7322-057-1 : 68.00 Kč
kuchařky - dia - diabetické
64:64
7125 64
130
56
FIRTH, Rachel
Dinosauři / Rachel Firth ; z anglického originálu ...přeloţila Helena Kholová. -- České vyd.1. -- Praha :
Cesty, 2003. -- 63 s., obr., rejstř., ilustr.
ISBN 80-7181-779-1 : 100.00 Kč
dinousauři - zvířata - pravěk - zkameněliny - ţivot
56:56
4945 56
790
56
RICHARDSON, Hazel
Dinosauři a ţivot v pravěku / Hazel Richardson ; z anglického originálu ...přeloţila Helena Kholová. -Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2004. -- 224 s., rejstř., ilustr. -- (Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1273-0 : 179.00 Kč
dinosauři - pravěk - prekambrium - kambrium - ordovik - silur - devon - karbon - perm - druhohory mezozoikum - trias - jura - křída - kenozoikum - třetihory - čtvrtohory
56:59:93/99:56
< BR>6922 56
770
59
ZILLMER, Hans-Joachim
Dinosau ři od A do Z / Hans-Joachim Zillmer ; [z německého originálu ...přeloţil Vladimír Čadský]. -Vyd.1. -- Praha : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2004. -- 335 s., obr., fot. ; 23 cm. -- (Záhady?). -Slovníček, seznam literatury
ISBN 80-242-1106-8 : 249.00 Kč
dinosauři
59:59
6843 59
184
92
ČAPEK, Karel, 1890-1938
Divadelník em proti své vŧli : Recenze, stati, kresby, fotografie / Karel Čapek ; uspořádal, poznámku,
vysvětlivky, obrazovou přílohu Miroslav Halík ; doslov František Černý ; grafická úprava Miloslav Fulín. -1. vyd. -- Praha : Orbis, 1968. -- 395 s., fot., rejstř., ilustr. -- (Horizont ; Sv. 8)
32.00 Kč
divadla - monografie - osobnosti - Čapek, Karel - recenze - divadelní
92:92
2936 92
237
7
SEYDEWITZ, Max
Dívka s perlou : Příběhy spjaté s obrazy / Max Seydewitz, Ruth Seydewitz ; z německého originálu
...přeloţil Karel Kos ; verše přeloţil Jindřich Pokorný ; grafická úprava Jiří Blaţek. -- Vyd.1. -- V Praze :
Vyšehrad, 1975. -- 159 s., fot.
25.00 Kč
příběhy - umělecká - díla - osudy - obrazy - literatura faktu
7:7
2150 7
388
71/78
Divy světa : Fascinující stavby a památky od Kolosea k Tádţmahalu / z německého vydání přeloţili
Gabriela a Jiří Veselých. -- Vyd.3. -- V Praze : Kniţní klub, 2002. -- 240 s., fot., ilustr.
ISBN 80-242-0772-9 : 250.00 Kč
architektura - stavby - památky - historie - divy - svět
71/78:71/78
4796 71/78
315
59
VOGEL, Zdeněk
Dobrodruţství se zvířaty : Ţivot zoologa mezi hady, krokodýly a šelmami / Zdeněk Vogel ; fotografie
Zdeněk Vogel. -- Praha : Olympia, 1972. -- 238 s., fot.
25.00 Kč
povídky - zvířata - hadi - krokodýli - šelmy - česká literatura
59:59
1639 59
492
9
HANISCH, Michael
Dodnes rozesmávají milióny... / Michael Hanisch : Buster Keaton. Harold Lloyd. Laurel a Hardy / [z něm.
přel. E. Adamová]. -- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1982. -- 190 s. -- (Umění)
139.00 Kč
němý - film - Amerika - komedie - Keaton, Buster - Lloyd, Harold - Laurel a Hardy
9
5685 9
676
79
KÁŠ, Svatopluk
Doktorské historky a anekdoty / Svatopluk Káš, kreslil Neprakta. -- 1. vyd. -- Praha : Lidové nakladatelství,
1973. -- 95 s. -- (Anekdoty ; Sv. 19)
10.00 Kč
vtipy - anekdoty - historky - humor - česká literatura
79:79
6296 79
596
64
RETTIGOVÁ, Magdalena, Dobromila
Domácí kuchařka / Magdalena Rettigová. -- Praha : Odeon, 1986. -- (Odeon)
55.00 Kč
64
6015 64
92
64
Domácí kutil / přeloţili Václav Škoda a Marie Míčová ; jazyková úprava Jiří Filipec. -- České. vyd. -Ostrava : Blesk, 1993. -- 313 s., barev.fot., nákresy, rejs
ISBN 80-85606-20-8 : 210.00 Kč
příručky - vylepšení - opravy - přestavby - zařízení - stavebnictví - materiály - obnovy - vestavby - zkrášlení
- dekorace - postupy - zednické - práce
64:64
3720 64
520
61
FAELTEN, Sharon
Domácí lékař pro ţeny : tato kniha přináší více neţ 2000 návodŧ na domácí ošetření či léčení zdravotních
problémŧ... / uspořádala Sharon Faeltenová ...[et al.] ; přeloţila Rŧţena Loulová. -- 1. vyd. -- Praha :
Columbus, 2003. -- 551 s. ; 21 cm. -- Název originálu: The doctors book of home remedies for women. -Přeloţeno z anglického originálu
ISBN 80-7249-113-X : 399.00 Kč
ţeny - nemoci - léčení - prevence - rady
615:615:61
5 014 61
430
61
GÓRNICKA, Jadwiga
Domácí přírodní LÉKÁRNA : rádce pro zdraví / Jadwiga Górnicka ; [překl. Miroslava Polová]. -- vydání
první, české. -- FINIDR Český Těšín : Jan Vašut s.r.o. Vítkova 241-10 Praha 8, 2002. -- 536 s.
ISBN 80-7236-026-4 : 600.00 Kč
kniha radí, jak si uchovat dob - ré zdraví a jak proti rŧzným - nemocem...
61
5058 61
112
79
ZÁRUBA, Robert
Dominik Hašek - Chytám svŧj ţivot / Robert Záruba, Dominik Hašek ; foto Jiří Koliš ... [et al.]. -- [S.l.] :
Terra, 1999. -- 464 s., barev.fot., tb.
ISBN 80-902282-1-6 : 349.00 Kč
sport - lední - hokej - NHL - osobnosti - Hašek, Dominik - autobiografie - biografie - vzpomínky - statistiky
79:79
4434 79
268
9
SCOTT, Robert Falcon
Dosaţení jiţní točny : Deník z poslední expedice / Robert Falcon Scott ; z anglického originálu ...přeloţili
Stanislav Bártl a Karel Weiss ; doslov Stanislav Bártl ; fotografie H.G. Ponting. -- 2. vyd. (v MF 1. ). -Praha : Mladá fronta, 1972. -- 283 s., fot., mp.příl.
34.00 Kč
cestopisy - Antarktida - jiţní pól - expedice - 1911 - Scott, Robert Falcon - deníky
9:9
1647 9
220
17
PLZÁK, Miroslav
Dospělým vstup zakázán / Miroslav Plzák ; ilustrace Jiří Winter-Neprakta ; grafická úprava Miloš Jirsa. -- 1.
vyd. -- V Praze : Stát. pedag. nakl., 1986. -- 119 s., ilustr. -- (Horizont)
8.00 Kč
příručky - mládeţ - vztahy - rady - láska - sexualita - manţelství - dospívání - etika
17:15:61:17
4608 17
777
55
HALL, Cally
Drahé kameny / Cally Hall ; z anglického originálu ...přeloţila Olesa Pašková ; fotografie Harry Taylor. -Vyd.3.(v EG 1.). -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2005. -- 160 s., fot., rejstř., ilustr. -(Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1500-4 : 179.00 Kč
kameny - drahé - drahé kameny - kovy - broušené - organické - minerály
55:55
6924 55
248
92
BRODSKÝ, Vlastimil
Drobečky z pŧjčovny duší / Vlastimil Brodský ; fotografie Jaroslav Bartoň ... [et al.] ; kresby Tereza
Brodská ... [et al.]. -- V Praze : Hak-humor a kvalita, 1996. -- 346 s., fot., rejstř., ilustr.
ISBN 80-85910-06-3 : 149.00 Kč
osobnosti - ţivotopisy - herci - Brodský, Vlastimil - vzpomínky
92:79:92
408 5 92
131
71/78
HESSAYON, D.G.
Drobné stavby a doplňky v zahradě / D.G.Hessayon ; z anglického originálu ...přeloţil Miroslav Volf. -Vyd.1. -- Praha : Beta ; Dobrovský & Ševčík ; Plzeň, 1998. -- 128 s., fot., ilustr., rejstř. -- (Expert)
ISBN 80-86029-55-7 : 199.00 Kč
zahrady - zahradní - stavby - architektura - opravy - kutilství
71/78:71/78:63
< BR>4944 71/78
867
93/99
ČECH, Zdeněk
Drsný střed Evropy : 27 velkých příběhŧ našeho středověku ; 1. / Zdeněk Čech. -- V Řitce : DARANUS,
s.r.o., 2006. -- 261 s., fot.
ISBN 80-86983-02-1 : 299.00 Kč
příběhy - válečné - historické - česká literatura
93/99:93/99
7338 93/99
868
93/99
ČECH, Zdeněk
Drsný střed Evropy II : 24 příběhŧ starší i novější minulosti ; 2. / Zdeněk Čech. -- V Řitce : DARANUS,
s.r.o., 2006. -- 251 s., fot.
ISBN 80-86983-06-4 : 299.00 Kč
příběhy - válečné - historické - česká literatura
93/99:93/99
7332 93/99
869
93/99
ČECH, Zdeněk
Drsný střed Evropy III. : Potlučený lev aneb Od monarchie k republice ; 3. / Zdeněk Čech. -- V Řitce :
DARANUS, s.r.o., 2006. -- 239 s., fot.
ISBN 80-86983-10-2 : 299.00 Kč
příběhy - válečné - historické - česká literatura
93/99:93/99
7333 93/99
730
943.7
ŠULC, Jiří
Dva proti říši / Jiří Šulc ; odborná revize textu Eduard Stehlík. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní
klub, 2007. -- 475 s.
-- Historický román, domácí odboj, výcvik parašutistŧ v Anglii, příprava atentátu na Reinharda Heydricha,
okolnosti a situace po něm, soukromý ţivot hrdinŧ, postupy gestapa, likvidace Lidic... Autor (1969),
právnická fakulta v Praze, 15 let pŧsobení v bezpečnostních sloţkách ČR, v současnosti v Evropské komisi
v Bruselu, tento román je autorova prvotina...
ISBN 80-242-1935-6 : 259.00 Kč
romány - historické - válečné - Lidice - atentát - Heydrich - Hitler - gestapo - Gabčík - Kubiš - Čurda česká literatura
943.7
6631 943.7
104
9
MIKULA, Jiří
Dvacetkrát starší neţ Altamira / Jiří Mikula ; ilustrovali Jiří Mikula a Pavel Major ; fotografie plastik
Miroslav Jodas ; fotografie krajin Josef Prošek ; grafická úprava Jiří Blaţek. -- 1. vyd. -- V Praze : Albatros,
1983. -- 109 s., fot.
38.00 Kč
pravěk - pračlověk - kultura
9:9
3332 9
628
93/99
SCHRÖDER, Christa
Dvanáct let po Hitlerově boku 1933-1945 : Svědectví Vŧdcovy osobní sekretářky / Christa Schröder ; z
francouzského originálu ...přeloţil Dušan Provazník. -- Vyd.1. -- V Praze : Levné knihy KMa, 2006. -- 162
s., obr. příl.
ISBN 80-7309-219-0 : 90.00 Kč
Hitler, Adolf - 1933-1945 - vŧdcové
93/99:93/99
6159 93/99
610
63
HOHNE, Johannes, Wilhem, Paul, Gerhard
Dvanáct měsícŧ v zahradě / Johannes Hohne. -- Vydání druhé. -- Praha : Euromedia Group, 2004. -- 383 s. - (Kniţní klub)
ISBN 80-242-1187-4 : 199.00 Kč
63
6077 63
651
92
ROHAL, Robert
Dvojí ţivot slavných muţŧ / Robert Rohal. -- Vydání první. -- Praha : Petrklíč, 2004. -- 287 s. -- (Petrklíč)
ISBN 80-7229-093-2 : 259.00 Kč
92
6210 92
441
613.2
DIEHL, Hans
Dynamický ţivot : program New start v praxi / Hans Diehl, Aileen Ludingtonová, Peter Pribiš ; [ved. kol.
Lawson Dumbeck]. -- [[[1., dopl.vyd.[i.e.2.vyd.]]. -- Praha : Advent-Orion, 2001. -- 287 s. : il. ; 25 cm. -(Ţivot a zdraví). -- Překlad z angličtiny doplněný českou realitou. -- Tabulky. -- V tiráţi uveden mezi autory
Lawson Dumbeck. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík
ISBN 80-7172-708-3 : 278.00 Kč (v knize neuvedeno ; váz.)ISBN 80-7172-312-6 (chybné)
ţivotospráv a - racionální výţiva - péče o zdraví - populárně-naučné publikace
613.2:613
52 03 613.2
556
92
BERTEAUT, Simone
Edith Piaf / Simone Berteaut. -- 5. vydání. -- S.l. : Academia I., 1999. -- 397 s. -- (SCARABEUS ; Sv. 13)
. -- ţivotopis Edith Piaf očima nevlastní sestry...
ISBN 80-200-0877-2 : 69.00 Kč
92
5843 92
671
9
TYLDESLEY, Joyce
Egypt : Znovunalezení ztracené civilizace / Joyce Tyldesley ; z anglického originálu ...přeloţila Naďa
Špetláková. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group - Kniţní klub, 2006. -- 240 s., fot.
-- Autorka, výzkum a přednášení o egypt.archeologii, rozhlasová tvorba, monografická díla, ...
ISBN 80-242-1670-1 : 249.00 Kč
archeologie - Egypt - civilizace - starověk - hrobky - hieroglyfy
9:9
6256 9
725
5
LUCAS, Garcia Angel Miguel
Ekologie / Garcia Angel Miguel Lucas ; z němčiny přeloţil... Tomáš Vysušil ; doslov napsal Tomáš Daněk.
-- 1. vyd. -- Praha : Albatros, 2004. -- 88 s., ilustr., rejstř.
ISBN 80-00-01453 : 39.00 Kč
abiotické - faktory - biotické - biogeografie - populační - dynamika - ekosystém - hmota - energie symbióza - parazitismus - evoluce - ekologie - biosféra
5:5
6589 5
816
64
CASSELL, Julian, 1967Encyklopedie domácího kutila / Julian Cassell, Peter Parham ; z anglického originálu ...přeloţili Jiří
Bumbálek ...[et al.]. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2007. -- 456 s.: barev.il. ;
28 cm. -- (Universum)
ISBN 978-80-242-1877 : 499.00 Kč
opravy - údrţba - úpravy - kutilství - domácnost - nářadí - encyklopedie - bydlení
64:64
6779 64
68
930.9
HAYWOOD, John
Encyklopedie historie světa : Atlas světových dějin / John Haywood, Brian Catchpole, Simon Hall, Edward
Barratt ; z anglického originálu ...přeloţili Věra Kotábová, Lubomír Kotačka, Kateřina Pekárková ...[et al.].
-- V Praze : Columbus, 1998. -- Nestr., mp., tb., rejstř., ilustr. ; 30 cm. -- Název originálu: The cassell atlas
of world
ISBN 80-85928-81-7 : 400.00 Kč
encyklopedie - atlasy - historie - svět - světadíly
930.9:93/99
4730 930.9
410
93/99
Encykloped ie historie světa / [z anglického originálu přeloţili Marián Pochylý a Veronika Pŧrová]. -Vyd.1. -- Praha : Cesty, 2001. -- 496 s. : il. ; 28 cm. -- 13-15 let. -- Originál: The kingfisher history
encyclopedia
ISBN 80-7181-567-5 : 490.00 Kč
svět - dějiny - encyklopedie
93/99
4757 93/99
874
93/99
Encykloped ie historie světa / [z anglického originálu přeloţili Marián Pochylý a Veronika Pŧrová]. -Vyd.1. -- Praha : Cesty, 2001. -- 496 s. : il. ; 28 cm. -- 13-15 let. -- Originál: The kingfisher history
encyclopedia
ISBN 80-7181-567-5 : 490.00 Kč
svět - dějiny - encyklopedie - MDT 0
93/99
7427 93/99
707
61
Encyklopedie mladé ţeny / ilustrovala Alena Máchová. -- Vyd.1. -- Praha : Avicenum, 1972. -- 400 s., obr.
33.00 Kč
lékařství - encyklopedie - ţenské lékařství - kosmetika - manţelství - partnerství - rodičovství - psychologie
- výchova dětí - mateřství
61:61
6446 61
585
63
ČERVENÝ, Jaroslav
Encyklopedi e myslivosti / Jaroslav Červený. -- Vydání první. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2004. -- 591
s. -- (Cesty)
ISBN 80-7181-901-8 : 1000.00 Kč
63
5964 63
587
0
VOPĚNKA, Martin
Encyklopedie poznávám ţivot a svět / Martin Vopěnka. -- Vydání první. -- Praha : Práh, 2002. -- 351 s. -(Práh)
ISBN 80-7252-065-7 : 300.00 Kč
0
5989 0
746
0
Encyklopedie pro chytré děti : S odkazy na internetové stránky / [překlad Josef Vyskočil]. -- 1. české vyd. -Praha : Svojtka & Co., 2004. -- 208 s., obr., rejstř. ; 28 cm. -- Přeloţeno z angličtiny. -- Název originálu:
Book of knowledge. -- Barev. fot. - Il. -- Rejstřík vědeckých pojmŧ
ISBN 80-7237-991-7 : 299.00 Kč
všeobecné - encyklopedie - astronomie - Země - příroda - rostliny - zvířata - lidské tělo - věda - technika zeměpis - historie
0:0
6711 0
644
639
Encyklopedie sportovního rybářství : ryby, rybářská výzbroj a výstroj, techniky rybolovu / [translation
Karel Blaţek]. -- Praha : Fortuna Print, c2005. -- 484 s. : il. -- Obsahuje rejstřík. -- Obsahuje barev. a čb. fot.
ISBN 80-7321-148-3 : 149.00 Kč
rybářství - rybolov - sport - sladkovodní - moře - výzbroj - výstroj - nástrahy - techniky - ryby - druhy
639
6198 639
114
63
CLARK, Michéle
Encyklopedie zahrádkáře / Michéle Clark ; z anglického originálu ...přeloţila Jana Jindrová. -- České vyd.1.
-- Praha : Cesty, 1997. -- 320 s., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-7187-145-9 : 499.00 Kč
zahradnictví - zahrádkářství - zahrady - okrasné - rostliny - květiny
63:63
4133 63
420
58
RANDUŠKA, Dušan
Farebný atlas rastlín / Dušan Randuška, Ladislav Šomšák, Izabela Háberová ; fotografie Dušan Randuška ;
grafická úprava Tibor Hrabovský. -- 1. vyd. -- Bratislava : Obzor, 1983. -- 638 s., fot., ilustr. -- (Obrázky z
prírody)
120.00 Kč
atlasy - rostliny
58:58
2503 58
473
53
HEŘMAN, Josef
Fázově a cyklově řízené polovodičové spínače / Josef Heřman, Arnošt Hurych, Jiří Vaníček. -- 1. vyd. -Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1977. -- 443 s. -- (Polovodičová technika ; Sv. 20)
44.00 Kč
technika - polovodiče - spínače
53:53
5481 53
757
63
Filigránové dekorace : Nápady z papíru / z německého originálu ...přeloţila Petra Langrová. -- OstravaMariánské Hory : Anagram s.r.o., 2008. -- 30 s., fot., obr. příl. -- (Topp)
ISBN 978-80-7342-146 : 79.00 Kč
nápady - výroby - papír - filigránové - dekorace
63:63
6777 63
375
17
Filozofický slovník : a...n ; 1. / z německého originálu ...přeloţili Karel Berka ... [et al.] ; grafická úprava
Václav Kučera. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1985. -- 457 s. -- (Členská kniţnice)
78.00 Kč
slovníky - filozofické - filozofie
17:17
3375 17
378
17
Filozofický slovník : o...z ; 2. / z německého originálu ...přeloţili Karel Berka ... [et al.] ; grafická úprava
Václav Kučera. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1985. -- 481 s. -- (Členská kniţnice)
78.00 Kč
slovníky - filozofické - filozofie
17:17
3376 17
243
79
PROCHÁZKA, Karel
Fotbal to je hra : Světový fotbal v obrazech / Karel Procházka. -- Vyd.1. -- Praha : Olympia, 1984. -- 358 s.,
fot.
-- Vývoj světového fotbalu, dramatické okamţiky, velká muţstva...
92.00 Kč
fotbal - kopaná - dějiny - soutěţe - hráči - přehledy
79:79
3319 79
382
71/78
HUBENÁ, Dagmar
Galerie / Dagmar Hubená ; grafická úprava Rudolf Mader. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1964. -- 198 s., fot. -(Kultura kolem nás)
35.00 Kč
galerie - Čechy - Morava - Slovensko - malíři - sbírky - fejetony
71/78:71/78
2941 71/78
496
908.4
KYNCL, Karel
Gardenparty u královny / Karel Kyncl : A jiné reportáţe, fejetony a poznámky z Británie. -- 1. vyd. -- Praha
: Radioservis, 1996. -- 216 s., fot.
ISBN 80-902198-0-2 : 109.00 Kč
Velká Británie - reportáţe - fejetony - dějiny - politika - kultura
908.4
5666 908.4
27
92
ANTL, Miroslav 1955Gaunery nemám rád! / Miroslav Antl ; jazyková úprava Pavel Dvořák ; snímky v barevné příloze Jaroslav
Jiřička ; koláţe a grafická úprava Jan Gabler. -- V Praze : Plejáda, 2001. -- 140 s., fot.
-- Ţivotní příběh doktora Antla o zločinu, vrazích...literatura faktu...
ISBN 80-86431-11-8 : 159.00 Kč
příběhy - případy - kriminální - autobiografické - kriminalita - fakta - Antl, Miroslav
92:92
4712 92
838
5
Global 200 - místa, která musíme zachránit / z italského originálu ...přeloţila Kateřina Kořánová. -- 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, a.s., 2007. -- 304 s., fot., rejstř.
-- Přírodní divy světa, které lidé často přehlíţejí a častěji ničí jejich bohatství...
ISBN 978-80-204-1656-8 : 250.00 Kč
příroda - objevy - záchrana
5:5
7170 5
511
641
STEIN, Frank
Grilování / Frank Stein : Více neţ 100 receptŧ / [z něm. přel. Jana Kudrnová]. -- 1. vyd. -- Praha : Svojtka a
Co., 1998. -- 127 s., barev.fot.
ISBN 80-7237-024-3 : 249.00 Kč
vaření - grilování - recepty - kuchařky - grily - rady - návody
641:641
5730 641
848
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Hádanky naší minulosti 1. 1. díl / Jiří Bílek. -- Vyd.2. -- V Praze : Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub,
2006. -- 239 s., ilustr., rejstř. -- Obsahuje: obrázky, kresby, literaturu, rejstřík
ISBN 80-242-1692-2 : 199.00 Kč
Čechy - dějiny - minulost - záhady - tajemství - památky - Praotec Čech - vyprávění
943.7:943.7
7229 943.7
849
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Hádanky naší minulosti 2. 2. díl, Praotec Čech přišel ve středu? / Jiří Bílek. -- Vyd.2. -- V Praze :
Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2006. -- 296 s., ilustr., rejstř. -- Obsahuje: obrázky, kresby, literaturu,
rejstřík
ISBN 80-242-1691-4 : 199.00 Kč
Čechy - dějiny - minulost - záhady - tajemství - památky - Praotec Čech - vyprávění
943.7:943.7
7230 943.7
850
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Hádanky naší minulosti 3. 3. díl, Krutá smrt zboţné babičky? / Jiří Bílek. -- Vyd.2. -- V Praze : Euromedia
Group, k.s.- Kniţní klub, 2003. -- 344 s., ilustr., rejstř. -- Obsahuje: obrázky, kresby, literaturu, rejstřík
ISBN 80-242-0984-5 : 199.00 Kč
Čechy - dějiny - minulost - záhady - tajemství - památky - Praotec Čech - vyprávění
943.7:943.7
7231 943.7
851
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Hádanky naší minulosti 4. 4. díl, Noc vrahŧ začala kuropěním? / Jiří Bílek. -- Vyd.2. -- V Praze : Euromedia
Group, k.s.- Kniţní klub, 2008. -- 304 s., ilustr., rejstř. -- Obsahuje: obrázky, kresby, literaturu, rejstřík
ISBN 978-80-242-2274-5 : 199.00 Kč
Čechy - dějiny - minulost - záhady - tajemství - památky - Praotec Čech - vyprávění
943.7:943.7
7232 943.7
852
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Hádanky naší minulosti 5. 5. díl, Dlouhý stín na Moravském poli? / Jiří Bílek. -- Vyd.1. -- V Praze :
Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2005. -- 328 s., ilustr., rejstř. -- Obsahuje: obrázky, kresby, literaturu,
rejstřík
ISBN 80-242-1516-0 : 199.00 Kč
Čechy - dějiny - minulost - záhady - tajemství - památky - Praotec Čech - vyprávění
943.7:943.7
7233 943.7
853
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Hádanky naší minulosti 6. 6. díl, Jasný pohled slepého krále? / Jiří Bílek. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia
Group, k.s.- Kniţní klub, 2006. -- 328 s., ilustr., rejstř. -- Obsahuje: obrázky, kresby, literaturu, rejstřík
ISBN 80-242-1683-3 : 199.00 Kč
Čechy - dějiny - minulost - záhady - tajemství - památky - Praotec Čech - vyprávění
943.7:943.7
7234 943.7
854
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Hádanky naší minulosti 7. 7. díl, Čtyři Janové a bratr Prokop? / Jiří Bílek. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia
Group, k.s.- Kniţní klub, 2007. -- 360 s., ilustr., rejstř. -- Obsahuje: obrázky, kresby, literaturu, rejstřík
ISBN 978-80-242-1952-3 : 199.00 Kč
Čechy - dějiny - minulost - záhady - tajemství - památky - Praotec Čech - vyprávění
943.7:943.7
7235 943.7
855
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Hádanky naší minulosti 8. 8. díl, Čtyři Janové a bratr Prokop? / Jiří Bílek. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia
Group, k.s.- Kniţní klub, 2008. -- 368 s., ilustr., rejstř. -- Obsahuje: obrázky, kresby, literaturu, rejstřík
ISBN 80-242-2186-1 : 199.00 Kč
Čechy - dějiny - minulost - záhady - tajemství - památky - Praotec Čech - vyprávění
943.7:943.7
7236 943.7
657
9
UHLIG, Helmut, 1922-1997
Hedvábná stezka / Helmut Uhlig ; z německého originálu přeloţil Ladislav Ţeníšek. -- 1. vyd. -- Praha :
Encyklopedický dŧm, 2000. -- 154 s., [8] s.fot. ; 24 cm. -- Originál: Die Seidenstrasse
ISBN 80-86044-14-9 : 290.00 Kč
hedvábná stezka - Čína - Asie - obchod - cesty - objevné - hedvábí - objevení - objevitelé - objevitelské objevitelské cesty - objevné cesty - objevování - obchodní - obchodování - obchody
9
6209 9
180
92
HOŘEC, Petr
Herecká ohlédnutí / Petr Hořec ; frontispice Jaroslav Zapletal ; typografie Jaroslav Zapletal ; fotografie Věra
Caltová ... [et al.]. -- Vyd.1. -- Plzeň : Západočes. nakl., 1977. -- 205 s., fot., front.
20.00 Kč
ţivotopisy - herci - divadlo - črty - ţivotopisné
92:92
2033 92
740
92
KOVAŘÍKOVÁ, Blanka
Herecké balady / Blanka Kovaříková. -- Vyd.2., upravené. -- Praha 7 : BRÁNA, a.s., 2007. -- 193 s., obr.
ISBN 80-7243-316-2 : 198.00 Kč
herci - čeští
92:92
6665 92
333
93/99
ČEJKA, Eduard
Historické události-druhá světová válka : Datová příručka / Eduard Čejka, Karel Richter ; grafická úprava
Josef Týfa. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1979. -- 516 s., rejstř. -- (Malé encyklopedie ; Sv. 7)
35.00 Kč
dějiny - encyklopedie - historie - 2. světová válka - chronologie - tabulky
93/99:93/99
2508 93/99
242
71/78
PACOVSKÝ, Jaroslav
Historie budovy Národního divadla / Jaroslav Pacovský ; kresby Michal Brix ; fotografie Jiří Binko,
Vladimír Uher, Miloš Wokoun ; typografie Milan Kopřiva. -- 1. vyd. -- V Praze : Panorama, 1983. -- 160 s.,
fot., ilustr.
-- Dramata a události, které se seběhly kolem stavny Národního divadla...
36.00 Kč
stavby - Národní divadlo - události
71/78:71/78
2908 71/78
625
REG 7
LAUTERBACH, Antonín
Historie Chlumeckého divadla : věnováno divadelnímu festivalu Klicperŧv Chlumec / Antonín Lauterbach ;
jazyková korektura ...Mgr.Milena Komárková. -- Vyd.1. -- Poděbrady : Centrum kultury-Říhŧv dŧm, 2006.
-- 252 s., ilustr., obr. příl.
ISBN 80-239-6589-1 : 130.00 Kč
1. světová válka - německá okupace - Ochotnické divadlo - Od roku 1969 k 17. listopadu 89 - sametová
revoluce - současnost - REG 7
7
6150 REG 7
264
8
IVANOV, Miroslav
Historie skoro detektivní : po stopách literárních záhad / Miroslav Ivanov ; ilustrace Jindřich Kovařík ;
fotografie Dagmar Hochová, Josef Prošek ; grafická úprava Oldřich Hlavsa. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá
fronta, 1961. -- 271 s. -- (Kolumbus ; Sv. 6)
13.40 Kč
zajímavosti - písemnosti - pseudonymy - spisovatelé - česká literatura
8
800 8
710
940.53
BUTLER, Rupert
Hitlerova mladá garda. Dějiny Hitlerjugend / Rupert Butler, přeloţil Ivan Ryčovský, z anglického originálu
; [z angl. přel. Ivan Ryčovský]. -- Praha : Columbus, 1997. -- 157 s.
ISBN 80-85928-42-6 : 149.00 Kč
2. světová válka - dějiny - Německo - mládeţ - organizace - Hitlerjugend - encyklopedie
940.53
6562 940.53
860
7
KOVÁŘÍK, Vladimír
Hlasy a tváře : Čtení o umělcích a umění / Vladimír Kovářík ; fotografie Erich Eirnhorn. -- 1. vyd. -- V
Praze : Státní nakl. dětské knihy, 1965. -- 376 s., fot.
34.00 Kč
umění - umělci - MTD 7
7
7260 7
99
59
DMITRIJEV, Jurij
Hmyz : známý i neznámý, pronásledovaný, chráněný / Jurij Dmitrijev ; ilustrovali Alena Čepická ...[et al.] ;
z ruského originálu ...přeloţili, pro české vydání upravili a doplnili Jan Zuzka a Libuše Zuzková. -- 1. vyd. - Praha : Lidové nakladatelství, 1987. -- 189 s., barev.ilustr., rejstř. -- (Ţijeme na jedné planetě ; Sv. 1). -Originál: Sosesi po planětě - Nasekomyje
65.00 Kč
zoologie - ţivočichové - bezobratlí - hmyz - zoologie systematická - encyklopedie
59:59
2841 59
789
59
MCGAVIN, George C.
Hmyz : Pavoukovci a jiní suchozemští členovci / George C. McGavin ; z anglického originálu ...přeloţila a
doplnila Helena Kholová. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group k.s. - Kniţní klub, 2005. -- 255 s., fot.,
rejstř., ilustr. -- (Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1340-0 : 239.00 Kč
hmyz - šestinoţci - korýši - pavoukovci - mnohonoţky
59:59
6918 59
157
39
ŠINDELÁŘ, Bedřich
Hon na čarodějnice : Západní a střední Evropa v 16. -17. století / Bedřich Šindelář ; ilustrace Zdeněk Mézl ;
grafická úprava Jan Solpera. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1986. -- 253 s., pozn., ilustr. -- (Členská
kniţnice)
. -- O lidské zlobě, nevědomosti, tmářství, mučení, vynucených přiznání, ... Autor, profesor, asi 40 let se
věnoval této problematice...
68.00 Kč
dějiny - procesy - inkvizice - problematika - čarodějnice - Evropa - 16. -17. století
39:39
3246 39
20
133
KRUMLOVSKÁ, Olga
Horoskopy 2002 : Unikátní kniha horoskopŧ / sestavila Olga Krumlovská. -- Vyd.1. -- Praha : Cesty-Ottovo
nakl., 2002. -- 176 s. s.
-- Kniha horoskopŧ podle starého čínského umění feng shui.Amulety, talismany barevné kombinace, jak
načerpat energii, šťastné dny, ...
ISBN 80-7181-610-8 : 60.00 Kč
horoskopy - 2002 - astrologie - hvězdná - znamení - zvěrokruh - předpovědi
133:133
4808 133
334
58
ČIHAŘ, Jiří
Horské rostliny ve fotografii / Jiří Čihař, Miroslav Kovanda ; fotografie Jiří Čihař a Martin Čihař. -- V Praze
: Stát. zeměděl. nakl., 1983. -- 351 s., barev.fot., rejstř. -- (Rostlinná výroba)
60.00 Kč
rostliny - přehledy - botanika - hory
58:58
2510 58
373
79
FELT, Karel
Hoši, děkujeme! : S Brücknerem na EURO / Karel Felt ; fotografie Václav Jirsa ; grafická úprava Viola
Vlčková. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2004. -- 149 s.
ISBN 80-7181-976-X : 200.00 Kč
fotbal - příprava
79:79
5013 79
435
58
ERHART, Josef a Marie
Houbařský atlas : 380 druhŧ jedlých a jedovatých hub / Josef a Marie Erhart ; [fot. J. a M. Erhartovi]. -Vydání třetí. -- Český Těšín : Finidr, s.r.o.Lipová 1965 Český Těšín, 1994. -- 380 s.
-- 425 fotografií jedlých a jedovatých hub
ISBN 80-86682-12-9 : 150.00 Kč
58
5080 58
257
58
PŘÍHODA, Antonín
Houby / Antonín Příhoda, Otakar Zejbrlík ; barevné obrazy maloval Otakar Zejbrlík. -- Vyd.1. -- V Praze :
Orbis, 1964. -- 188, 103 s., ilustr. -- (Malé atlasy přírodnin)
35.00 Kč
houby - mykologie
58:58
996 58
779
58
LAESSOE, Thomas
Houby / Thomas Laessoe ; fotografie Neil Fletcher ; z anglického originálu ...přeloţil prof. RNDr.Jiří Váňa,
DrSc. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2004. -- 304 s., obr., rejstř. -- (Příroda v
kostce)
ISBN 80-242-1194-7 : 120.00 Kč
houby
58:58
6914 58
636
58
Houby. Česká encyklopedie : neobvyklá kniha o světě hub u nás i v cizině, praktická příručka houbaře pro
určování, sběr, ochranu, : pěstování a zpracování hub / [[[text Vladimír Antonín, Zuzana Bieberová, Zdeněk
Kluzák ...[et al.] ; rejstřík Václav Janda ; [[fotografie Vladimír Antonín, Vít Balner, Bronislav Bielan ...[et
al.] ; kresby Antonín Bielich ; překlad slovenských textŧ Ivan Veselý ; redaktor Miloš Kučera]. -- Vyd.1. -Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. -- 448 s., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-86196-71-2 : 570.00 Kč
botanika - houby - encyklopedie
58:58
6193 58
371
92
ČAPEK, Karel, 1890-1938
Hovory s T.G.Masarykem / Karel Čapek ; sestavil a doslov Miloš Pohorský ; typografie Oldřich Hlavsa. -1. soub. vyd. -- V Praze : Československý spisovatel, 1990. -- 588 s., fot. -- (Spisy Karla Čapka ; Sv. 20)
. -- Kniha vypovídá o vzájemném vztahu státníka a spisovatele, zachycuje prezidentovy lidské zásady...
ISBN 80-202-0170-X : 49.00 Kč
rozhovory - osobnosti - prezidenti - spisovatelé - Masaryk, Tomáš Garrigue - Čapek, Karel, 1890-1938 česká literatura
92:92
3421 92
389
71/78
Hrady a zámky v Čechách / kresby Petr Chotěbor ; fotografie Jiří Doleţal ... [et al.] ; grafická úprava
Bohuslav Havlíček. -- 1. vyd. -- Praha : Olympia, 1986. -- 454 s. -- (A-Z na cesty)
41.00 Kč
hrady - zámky - české
71/78:71/78
3299 71/78
304
79
SÁBL, Václav
Hrdinové antických olympiád : Olympijské příběhy a pověsti / Václav Sábl ; grafická úprava Zdeněk
Chotěnovský. -- 1. vyd. -- Praha : Olympia, 1968. -- 398 s., příl., mp., fot., rejstř.
25.00 Kč
dějiny - historie - starověk - antika - Evropa - Řecko - olympiády - sport - kultura - umění - ţeny - vladaři císaři - králové
79:79
1414 79
561
64
PECHOVÁ, Jaroslava
Hrníčková kuchařka-pŧlhodinka pouhá / Jaroslava Pechová. -- 6, vydání. -- Praha : Laguna, 2004. -- 139 s. - (Laguna)
ISBN 80-86274-60-8 : 100.00 Kč
64
5866 64
278
63
ČERNÍK
Hrušky / Černík, Boček, Večeřa ; grafická úprava Ondřej Švarc, František Strnad. -- Vyd.1. -- V Praze :
Stát. zeměděl. nakl., 1961. -- 204 s., bibliogr., obr., ilustr. -- (Malá zahradnická kniţnice. Malá pomologie ;
Sv. 2)
18.70 Kč
ovocnářství - ovoce - hrušky - odrŧdy - druhy - pěstování - sklizeň - ochrana - pomologie
63:58:63
703 63
591
943,7
KEJŘ, Jiří
Husité / Jiří Kejř : Ne, 1984. -- (Panorama)
32.00 Kč
943,7
6028 943,7
791
52
RIDPATH, Ian
Hvězdy a planety / Ian Ridpath ; z anglického originálu ...přeloţily Jaroslav Soumar, Lenka Soumarová a
Jakub Rozehnal. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2004. -- 223 s., ilustr. -(Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1193-9 : 179.00 Kč
hvězdy - planety
52:52
6929 52
181
92
JANOUŠEK, Jiří
Hvězdy z masa a kostí : Rozhovory s některými ze slavných současníkŧ / Jiří Janoušek ; předmluva Rudolf
Křesťan ; forografika Miroslav Zajíc ; grafická úprava Karel Divina a Vladimír Nagaj. -- 1. vyd. -- V Praze :
Práce, 1979. -- 270 s., fot. -- (Kamarád)
20.00 Kč
slavné - osobnosti - umělci - herci - zpěváci - sportovci - spisovatelé - 20. století
92:79:92
299 8 92
692
54
BENEŠ, Pavel
Chemie v otázkách a odpovědích / Pavel Beneš, Václav Pumpr, Miloslava Svobodová. -- 1. vyd. -- Praha :
Státní pedagogické nakl., 1989. -- 158 s. : tb. ; 20 cm. -- (Pomocné knihy pro ţáky)
ISBN 80-04-23018-0 : 13.00 Kč
chemie - chemické - prvky - sloučeniny - látky - charakteristika - výpočty - reakce - názvosloví - pokusy
54:54
6419 54
75
61
ŠÍPOVÁ, Iva
Chlapec a děvče : Otazníky kolem lásky / Iva Šípová ; ilustroval Robert Šíp ; grafická úprava Milan Albich.
-- 1. vyd. -- V Praze : Práce, 1976. -- 208 s., ilustr. -- (Kamarád)
14.00 Kč
lékařství - hygiena - zdraví - dospívání - mládeţ
61:61
2877 61
190
REG 9
Chlumec nad Cidlinou : Stručné dějiny města / zpracovali Jindřich Francek a Josef Hartman ; typografie
Miroslav Všetečka. -- 1. vyd. -- Hradec Králové : Kruh, 1985. -- 181 s., fot., rejstř.
25.00 Kč
města - česká - dějiny - Chlumec nad Cidlinou
9:REG 9
2773 REG 9
370
REG 9
KUČA, Karel
Chlumecko [a] Novobydţovsko : Historie a architektonické památky Pocidliní ; 1. / Karel Kuča. -- 1. vyd. -Hradec Králové : Balustráda, 1995. -- 274 s.: il., fot., plány, mapy ; 30 cm. -- Vydavatel: Společnost
ochráncŧ památek ve východních Čechách
ISBN 80-901906-O-X : 168.00 Kč (broţ.)
Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydţov - památky - architektonické - dějiny - urbanismus - osídlení
9:71/78:943.71:9
3819 REG 9
358
63
BUREŠ, Jan
Chov holubŧ / Jan Bureš. -- Vyd.1. -- V Praze : Stát. zeměděl. nakl., 1965. -- 338 s., fot., obr. -- (Ţivočišná
výroba)
30.00 Kč
holubi - vlastnosti - uţitkovost - plemena - chov - historie - výţiva - krmení - pelichání - výstavy - nemoci poštovní
63:63
1132 63
201
63
VERGNER, Jiří
Chov terarijních zvířat / Jiří Vergner, Olga Vergnerová ; grafická úprava Zdeňka Regalová ; perokresby Jiří
Vergner ; fotografie Václav Šafránek ... [et al.]. -- Vyd.1. -- V Praze : Stát. zeměd. nakl., 1986. -- 325 s.,
fot., obr. -- (Ţivočišná výroba)
35.00 Kč
chov - chovatelství - obojţivelníci - teraristika - potrava - nemoci - rozmnoţování
63:63
2739 63
597
59
SZALAYOVÁ H.+F.
Chováme korytnačky{ţelvy] / Szalayová H.+F. : Ne
20.00 Kč
59
6024 59
598
59
TOČKA, Imrich
Chováme nutrie / Imrich Točka : Ne, 1983
20.00 Kč
59
6033 59
695
63
DÚHA, Jozef
Chováme papagáje / Jozef Dúha. -- 1. vyd. -- Bratislava : Príroda, 1987. -- 123 s., 24 s.barev.příl. -(Ţivočíšna výroba - Kniţnica drobnochovatel'a)
20.00 Kč
papoušci - chov - historie chovu - choroby - krmení - vajíčka
63
6420 63
100
2
HASTINGS, Selina
Ilustrovaná bible / příběhy převyprávěla Selina Hastingsová ; ilustroval Eric Thomas a Amy Burch ; z
anglického originálu ...přeloţila Jaroslava Petra Filipová. -- Dotisk k 1. vyd. -- Bratislava : Príroda, 1995. -319 s., ilustr., rejstř. ; 26 cm
ISBN 80-07-00678-8 : 299.00 Kč
bible - Starý zákon - Nový zákon - převyprávění - náboţenství
2:2
4122 2
111
71/78
WELTON, Jude
Impresionismus : Základní příručka, která názorným zpŧsobem přiblíţí svět impres. malířŧ a vlivy... / Jude
Welton ; z anglického originálu ...přeloţila Jana Solperová. -- 2. vyd. -- Bratislava : Perfekt, 2000. -- 64 s.,
barev.fot.ilustr., rejstř. -- (Umění zblízka). -- Další názvová informace z obálky
ISBN 80-8046-168-6 : 119.00 Kč
impresionismus - výtvarné umění - malířství
71/78:71/78
4854 71/78
269
9
STINGL, Miloslav
Indiáni bez tomahavkŧ / Miloslav Stingl ; grafická úprava Milan Hegar. -- Vyd.dopl.2., (ve Svobodě 1.). -V Praze : Svoboda, 1966. -- 610 s., bibliogr., fot., rejstř.
36.50 Kč
Indiáni - dějiny - národopis - etnografie - Amerika - kolonizace
9:9
1210 9
357
9
STINGL, Miloslav
Indiáni černoši a vousáči / Miloslav Stingl ; fotografie Miloslav Stingl. -- 1. vyd. -- V Praze : Albatros,
1970. -- 130 s., fot.
23.00 Kč
cestopisy - Amerika - severní Amerika - jiţní Amerika - Indiáni - černoši
9:9
1509 9
306
9
FRIČ, A.V.
Indiáni Jiţní Ameriky / A.V. Frič ; mapy Karel Zpěvák ; grafická úprava Milan Jaroš. -- 4. dopl. přeprac.
vyd. -- V Praze : Orbis, 1977. -- 252 s., mp., fot.
36.00 Kč
črty - cestopisné - cestopisy - Indiáni
9:9
1928 9
271
9
FIEDLER, Arkady
Indiáni, bizoni, štiky aneb opět Kanada vonící pryskyřicí / Arkady Fiedler ; z polského originálu ...přeloţila
Irena Dvořáková ; revizi zoologických názvŧ provedli Walter Černý a Ota Oliva ; grafická úprava Václav
Kučera. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1972. -- 206 s., fot.
28.00 Kč
příroda - vyprávění - zvířata - Indiáni - Kanada
9:9
1633 9
726
68
RŦŢIČKA, Oldřich
Internet pro děti / Oldřich Rŧţička ; [ilustrace Jiří Nebenführ]. -- Vyd.1. -- Praha : Computer Press, 2002. -67 s., ilustr.
-- CO je to internet, jak jej ovládat, internetové magazíny pro děti, ...Spousta informací z oblasti sportu,
techniky, přírody, ...Internetové hry, zábava, ...Věda, technika, auta, letadla, lodě, ...
ISBN 80-7226-684-5 : 9.00 Kč
internet - počítače - děti - informace - Internet
68:68:681.3
6590 68
359
92
HNÍZDO, Vlastislav
Ivan Olbracht / Vlastislav Hnízdo ; typografie Vladimír Hübl. -- 1. vyd. -- Praha : Melantrich, 1977. -- 279
s., fot. -- (Odkazy pokrokových osobností naší minulosti)
. -- Ivan Olbracht, (1882-1952), povídky, romány...
27.00 Kč
ţivotopisy - Olbracht, Ivan
92:92
2448 92
164
63
KOHOUT, Karel
Jablka : Malá pomologie 1 / Karel Kohout. -- Vyd.1. -- V Praze : Stát. zeměd. nakl., 1960. -- 270 s., ilustr. -(Malá zahradnická kniţnice)
27.00 Kč
ovoce - jablka - pomologie - pěstování - ochrana - sklizně - jabloně
63:63
2160 63
833
79
ŠÁCHA, Dominik
Jak dokonale zvládnout squash / Dominik Šácha. -- 1. vyd. -- Praha : Grada publishing, a.s., 2006. -- 99 s.,
fot.
ISBN 80-247-1462-0 : 199.00 Kč
sport - squash
79:79
7078 79
664
7
HOFFMANN, Thomas, R.
Jak je poznáme? : Umění Baroka / Thomas Hoffmann ; z německého originálu ...přeloţila Ivana Vízdalová.
-- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2006. -- 128 s., fot.
ISBN 80-242-1585-3 : 199.00 Kč
umění - baroko - architektura - malířství - sochařství
7:7
6239 7
751
71/78
THULLER, Gabriele
Jak je poznáme? Umění a kýč / Gabriele Thuller ; z německého originálu ...přeloţila Ivana Vízdalová. -Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2007. -- 128 s., fot., obr. příl.
ISBN 978-80-242-1998 : 199.00 Kč
umění - secese - architektura - malířství - sochařství - encyklopedie - německá literatura - kýč
71/78:71/78:7
6724 71/78
670
71/78
DÜCHTING, Hajo
Jak je poznáme? Umění impresionismu / Hajo Düchting ; z německého originálu ...přeloţila Ivana
Vízdalová. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2006. -- 128 s., fot., obr.
ISBN 80-242-1640-X : 199.00 Kč
umění - impresionismus - umělci - obrazy - malíři - malířství
71/78:71/78
6259 71/78
675
71/78
HUTH, Astrid C.
Jak je poznáme? Umění renesance / Astrid C. Huth, Thomas R. Hoffmann ; z německého originálu
...přeloţila Ivana Vízdalová. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2006. -- 128 s., fot.,
obr.
ISBN 80-242-1723-6 : 199.00 Kč
umění - renesance - umělci - obrazy - malíři - malířství
71/78:71/78:7
6271 71/78
718
71/78
HOFFMANN, Thomas R.
Jak je poznáme? Umění románské / Thomas R. Hoffmann. -- Vyd.1. -- V Praze : Eromedia Group, k.s.Kniţní klub, 2006. -- 128 s., fot., barev., obr. příl.ilustr.
ISBN 80-242-1742-2 : 199.00 Kč
71/78
6572 71/78
720
71/78
SAGNER, Karin
Jak je poznáme? Umění Secese / Karin Sagner ; z německého originálu ...přeloţil Dušan Zbavitel. -- Vyd.1.
-- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2007. -- 128 s., fot., obr. příl.
ISBN 978-80-242-1773 : 199.00 Kč
umění - secese - architektura - malířství - sochařství - encyklopedie - německá literatura
71/78:71/78:7
6573 71/78
738
92
HANNIG, Petr
Jak jsem objevoval hvězdy / Petr Hannig. -- České vyd.1. -- Praha 4 : Ottovo nakladatelství s.r.o., 2000. -191 s., fot., rejstř.
ISBN 80-7181-450-4 : 99.00 Kč
hvězdy - české - herci
92:92
6680 92
841
63
VÍTEK, Libor
Jak ovlivnit nadváhu a obezitu / Libor Vítek. -- Vyd.1. -- Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. -- 148 s.
ISBN 978-80-247-2247-4 : 99.00 Kč
obezita - nadváha - výţiva - pohyb - dieta
63:63
7169 63
67
63
FOGLE, Bruce
Jak pečovat o štěně / Bruce Fogle ; z anglického originálu ...přeloţil Jiří Bartoň. -- Vyd.1. -- Praha : Ikar,
1999. -- 71 s., obr., rejstř. ; 19 cm. -- (101 praktických rad). -- Originál: Carring for your puppy
ISBN 80-7202-269-5 : 99.00 Kč
psi - chov - péče - výţiva - výcvik
63:63
4415 63
724
79
MCMANNERS, Hugh
Jak přeţít v přírodě : Prŧvodce pro překonávání extrémních podmínek v přírodě / Hugh McManners ; z
anglického originálu ...přeloţil Ivo Lapeš. -- České vyd.2., upr.V Ottově nakladatelst ví 1. -- Praha : Ottovo
nakladatelství, 2004. -- 192 s., obr., rejstř. -- Obsahuje slovníček a rejstřík
ISBN 80-7181-951-4 : 99.00 Kč
turistika - táboření - příroda - extrémní podmínky - mezní situace - krizové situace - výstroj - první pomoc přeţití - příručky - signalizace - navigace - orientace - počasí - nebezpečí
79:79
6587 79
799
3
FIELD, Evelyn M.
Jak se bránit šikaně : Praktický rádce pro děti, rodiče i učitele / Evelyn M. Field ; z anglického originálu
...přeloţila Petra Diestlerová. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2009. -- 311 s.
-- Příručka plná praktických doporučení, rad i cvičení, jak čelit šikaně...
ISBN 978-80-249-1176-2
ši kana - rádce
3
6942 3
182
92
NASKOVÁ, Rŧţena
Jak šel ţivot : Paměti a zápisky / Rŧţena Nasková. -- Vyd.10. -- V Praze : Československý spisovatel, 1965.
-- 283 s., fot. -- (Vzpomínky)
17.00 Kč
ţivotopisy - paměti - Nasková, Rŧţena - divadla - herci - zápisky - herectví
92:92
2863 92
18
55/57
MAZÁK, Vratislav
Jak vznikl člověk : Sága rodu Homo / Vratislav Mazák ; Il. Zdeněk Burian a autor ; Obálka, vazba a graf.
úprava Miloslav Fulín. -- 2., dopln. vyd. -- Praha : Práce, 1986. -- 421 s. : obr., mp., [16] s. barev. obr. ; 24
cm. -- (Kotva). -- Přehl. lit
50.00 Kč (Váz.)
biologie - antropologie - člověk - pŧvod a vývoj - antropogeneze - lidé - pračlověk - vznik - vývoj
572.1/.4:572:599.9: 55:56
2768 55/57
163
58
HOFFMANNOVÁ, Eva
Jak zaloţit herbář / Eva Hoffmannová ; kresby rostlin Eva Hoffmannová ; kresby technických obrázkŧ
Marie Suchardová ; černobílé snímky Jiří Kutina ; grafická úprava Jiří Kreuziger. -- Vyd.1. -- Praha : Mladá
fronta, 1984. -- 299 s., fot., rejstř., obr., ilustr. -- (Jak ; Sv. 72)
32.00 Kč
rostliny - druhy - lisování - herbáře
58:58
2605 58
161
64
FESS, Miroslav
Jaký domek si vybereme / Miroslav Fess, Bohumil Došla, Antonín Skoták. -- Vyd.2. -- Praha : Nakl. techn.
lit., 1981. -- 205 s., fot., sch. -- (Polytechnická kniţnice ; Sv. 65)
26.00 Kč
stavebnictví - výstavba - rodinné - domky - projektování - ukázky - výklady
64:64
2926 64
824
92
KANTŦRKOVÁ, Eva
Jan Hus : Příspěvek k národní identitě / Eva Kantŧrková. -- Vyd.3., ve vyd.Ideál 1. -- Praha 3 : Ideál, 2008. - 460 s., obr. příl.
ISBN 978-80-86995-09-0 : 380.00 Kč
reformace - česká reformace - reformátoři - Hus, Jan - kazatelé
92:92
6890 92
35
92
KLUSÁKOVÁ, Jana
Jana Klusáková a Václav Klaus rozmlouvají Nadoraz o osmi letech ve svobodném státě / Jana Klusáková ;
fotografie Vít Klusák ... [et al.]. -- Vyd.1. -- Praha : Argo, 1998. -- 150 s., fot.
ISBN 80-7203-169-4 : 9.00 Kč
rozhovory - státníci - politici - Klaus, Václav
92:92
4677 92
51
61
VEŠKRNOVÁ, Eva
Jeviště ţivota : Kniha o ţivotě, zdraví a síle pozitivního myšlení / Eva Veškrnová ; fotografie Zuzana
Straková ... [et al.]. -- 2. doplněné vyd. -- Praha : Advent-Orion, 1999. -- 319 s., obr., rejstř. -- Obsahuje
bibliografii
. -- Autorka, bývalá muzikálová hvězda;propagátorka zdravého ţivot.stylu...
ISBN 80-7172-114-X : 228.00 Kč
výţiva - alternativní - léčba - nemoci - herečky - Veškrnová, Eva - kuchařky - bylinkářství - předpisy zdraví - jídla - ţivotospráva - receptáře
61:61
4402 61
318
92
VLAŠÍN, Štěpán
Jiří Wolker : Studie s ukázkami z díla / Štěpán Vlašín ; typografie Vladimír Hübl. -- 2. dopl. vyd. -- Praha :
Melantrich, 1980. -- 348 s., obr.příl., rejstř., bibliogr. -- (Odkazy)
. -- Jiří Wolker, (1900-1924), zemřel předčasně... Autor, nar.23.12.1923, absolvent filozof.fak.v Brně,
vědecký pracovník lit...
33.00 Kč
ţivotopisy - Wolker, Jiří - literatura - 20. století - spisovatelé - díla - poezie - proletářská - česká literatura
92:92
2336 92
774
92
KOENIGSMARK, Alex
Jiřina Jirásková osobně / Alex Koenigsmark. -- V Praze : NAKLADATELSTVÍ XYZ, s.r.o., 2008. -- 298 s.,
fot.
ISBN 978-80-7388-099-6 : 299.00 Kč
Jirásková, Jiřina
92:92
6891 92
697
9
KUTHAN, Jiří
Jiţní Čechy / Jiří Kuthan, Mojmír Horyna, Ivan Muchka ; fotografie Marie a Josef Šechtlovi. -- 1. vyd. -Praha : Orbis, 1974. -- 112 s., fot.
80.00 Kč
encyklopedie - hrady - čechy - jiţní - zámky - krajina - historie - památky - jiţní Čechy
9:9
6427 9
693
59
CAKL, Zdeněk, 1912-1996
K močálŧm řeky Okawanga / Zdeněk Cakl ; Zprac. Vratislav Petr. -- České Budějovice : Dona, 1992. -- 170
s.: obr., fot.
ISBN 80-85463-17-2 : 42.00 Kč
Afrika - lov - Cakl, Zdeněk - africká zvířata - zoologie - česká literatura
59
6411 59
301
79
RAKONCAJ, Josef
K2 8611m : Příběh horolezce, který bez pouţití kyslíkového přístroje vystoupil na nejvyšší horu světa /
Josef Rakoncaj, Miloň Jasanský ; fotografie Josef Rakoncaj ; grafická úprava Hana Blaţejová. -- 1. vyd. --
V Hradci Králové : Kruh, 1986. -- 138 s., tb., fot. -- (Okamţiky)
. -- J.Rakoncaj, nar.6.4.1951, horolezec-zasl.mistr sportu, člen TJ Liaz... M.Jasanský, nar.14.7.1951,
rozhlas.redaktor, lit.faktu...
45.00 Kč
horolezectví - horolezci - cestopisy - expedice - Asie - Pákistán - Rakoncaj, Josef
79:79:9
2689 79, 2746 79
461
67/68
BERÁNEK, Robert
Kalendář svépomocných prací / Robert Beránek. -- 2. vyd. -- Praha : Stát. nakl. techn. lit., 1984. -- 366 s. -(Udělejte si sami ; Sv. 96)
36.00 Kč
opravy - údrţby - domácnosti - domy - chalupy - provoz - kalendáře
67/68
5457 67/68
758
17
Kámen mudrcŧ / vybrala a sestavila Ţofie Lenčová ; překlad Mgr. Anna Kulová. -- Ostrava : Kniţní expres
s.r.o., 2008. -- 253 s.
ISBN 80-86132-27-7 : 199.00 Kč
moudra
17
6766 17
198
59
JAVOREK, Vladimír
Kapesní atlas broukŧ : s určovacím klíčem vyobrazených druhŧ / Vladimír Javorek ; namaloval autor. -Vyd.1. -- V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1964. -- 254 s., obr., rejstř. ; 16 cm. -- (Pomocné
knihy pro ţáky)
17.00 Kč
atlasy - brouci - sbírky - návody - popisy
59:59
997 59
517
63
PŘÍHODA, Antonín
Kapesní atlas hub. 1. díl / Antonín Příhoda, Ladislav Urban. -- 2. vyd. -- Praha : Státní pedagogické
nakladatelství, 1988. -- 255 s., rejstř., obr.příl. -- (Obrazové atlasy). -- 582.28.Bibliogr.s.248
37 .00 Kč
houby - anatomie - druhy - určování - mykologie - sběr - atlasy
63
5763 63
197
59
HRABÁK, Rudolf
Kapesní atlas našich motýlŧ / Rudolf Hrabák ; obrazová část Rudolf Hrabák. -- Vyd.1. -- V Praze : Státní
zemědělské nakladatelství ; Státní pedagogické nakl., 1985. -- 349 s., barev.fot., rejstř. -- (Lesnictví,
myslivost a vod. hospod)
45.00 Kč
atlasy - motýli
59:59
2744 59
332
55/56
TUČEK, Karel
Kapesní atlas nerostŧ a hornin / Karel Tuček, František Tvrz ; [fot. František Tvrz]. -- Vyd.2. -- Praha : Stát.
pedag. nakl., 1982. -- 343 s., barev.fot., rejstř.
29.00 Kč
atlasy - mineralogie - nerosty - horniny
55/56:54:55/56
< BR>2500 55/56
195
59
BOUCHNER, Miroslav
Kapesní atlas ptákŧ / Miroslav Bouchner ; fotografie Jiří Cibulka ... [et al.] ; kresby Otakar Procházka. -Vyd.3. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. -- 251 s., fot., ilustr. -- (Obrazové atlasy pro
všeobecně vzděl. školy)
33.00 Kč
ptáci - atlasy - popisy - zoologie
59:59
3430 59
10
59
ŠTĚPÁNEK, Otakar
Kapesní atlas ryb, obojţivelníkŧ a plazŧ / Otakar Štěpánek ; Fot. Jaroslav Eliáš... [aj.]. -- 3., nezm. vyd. -Praha : SPN, 1987. -- 237 s. : barev. fot. -- (Obrazové atlasy pro všeobecně vzdělávací školy). -Systematický přehl. -- 50000 výt. -- Obálka Bedřich Rose
24.00 Kč (Váz.)
atlasy - ryby - obojţivelníci - plazi - atlasy kapesní - hadi - příroda - zoologie
597:598.1:59
2832 59
806
92
REMEŠOVÁ, Michaela
Karel Gott - Zlatý hlas z Prahy / Michaela Remešová, Dalibor Mácha. -- Praha : Eminent, 2009. -- 366 s.,
fot., obr. příl.
ISBN 978-80-7281-351-3 : 279.00 Kč
Gott, Karel - zpěváci - ţivotopisy - biografie
92:92
7005 92
256
92
PROCHÁZKA, Václav
Karel Havlíček Borovský : Studie s ukázkami z Havlíčkova díla / Václav Procházka. -- 1. vyd. -- Praha :
Svobodné slovo, 1961. -- 332 s. -- (Odkazy)
25.00 Kč
ţivotopisy - studie - ţivot - dílo - Havlíček-Borovský, Karel
92:92
792 92
307
93/99
RICHTER, Stanislav
Kartágo : Po stopách Punŧ, Římanŧ a Vandalŧ / Stanislav Richter ; grafická úprava Jaroslav Polák. -Vyd.1. -- Praha : Vyšehrad, 1975. -- 405 s., fot., příl., mp.
36.00 Kč
historie - antika - Kartágo - dějiny - civilizace - Féničané - Punové - města - nálezy - starověk - minulost severní Afrika - mravy - náboţenství - umění - písemnictví - obyvatelé - ţivot - architektura - zánik - boje hospodářství - obchody - události - archeologie - objevy - výzkum - monografie - Římská říše - kultura Římané - Hannibal(vojevŧdce) - politika - mořeplavci
93/99:93/99
2142 93/99
678
92
CIBULA, Václav
Kateřina Neumannová : Moje tři zlata / Václav Cibula, Michaela Drobná. -- Praha 5 : Slávka Kopecká,
2006. -- 267 s., fot. -- (Sláfka)
ISBN 80-86631-46-X : 279.00 Kč
Neumannová, Kateřina - lyţování
92:92
6294 92
417
79
HILLARY, Edmund
Kdo neriskuje, nevyhraje / Edmund Hillary ; z anglického originálu ...přeloţila Gita Zbavitelová ; fotografie
Edmund Hillary ; mapky nakreslil Karel Zpěvák. -- V Praze : Panorama, 1983. -- 430 s., mp., fot., ilustr. -(Cesty)
30.00 Kč
sport - horolezectví - cestování - horolezci - Hillary, Edmund
79:79
4600 79
463
2
DRÖSSLER, Rudolf
Kdyţ hvězdy byly ještě bohy / Rudolf Drössler ; [z něm. přel. Josef Poláček ; dosl. Antonín Robek]. -Praha : Panorama, 1980. -- 238 s., obr.příl. -- (Stopy, fakta, svědectví)
. -- Z temných hlubin historie, ze dna studny času vzhlíţel člověk k nebi...
34.00 Kč
literatura - mýty - bozi - astronomie - astrologie - Slunce - souhvězdí
2:2
5419 2
45
92
REMEŠOVÁ, Michaela
Kdyţ milenky pláčou... : Devět ţen Karla Gotta / Michaela Remešová, Dalibor Mácha. -- Vyd.1. -- Praha :
Formát, 1999. -- 191 s., fot. ; 22 cm
. -- Autorka, (nar.19.6.1969), z novinářské rodiny;studium ţurnalistiky UK; redaktorka deníku Blesk...
Autor, (nar.2.3.1960), studium ţurnalistiky UK- titul doktor filozofie;deník Blesk...
ISBN 80-86155-40-4 : 149.00 Kč
Gott, Karel - zpěváci - vyprávění - vztahy - ţeny
92:92
4437 92
273
92
KOVÁŘÍK, Vladimír
Kdyţ velcí byli malí : Mládí ve vzpomínkách našich spisovatelŧ / Vladimír Kovářík ; [uspoř. Vladimír
Kovářík]. -- 2. vyd. -- V Praze : Stát. nakl. děts. knihy, 1965. -- 382 s., obr.
29.00 Kč
spisovatelé - mládí - vzpomínky
92:92
1155 92
661
943.7
BAUER, Jan
Klasikové v nedbalkách / Jan Bauer. -- Vydání první. -- Brno : MOBA, 2006. -- 222 s.
-- Naši klasikové trochu jinak a humorněji...
ISBN 80-243-225-0 : 209.00 Kč
943.7
6222 943.7
423
71/78
ŠTĚPÁN, Luděk
Klíč od domova : [Lidové stavby východních Čech] / Luděk Štěpán, Josef Vařeka ; fotografie Iva
Borisjuková ... [et al.] ; kresby Josef V. Scheybal ; grafická úprava Roman Karpaš. -- 1. vyd. -- V Hradci
Králové : Kruh, 1991. -- 357 s., pl., mp., fot., ilustr. ; 33 cm. -- (Magma). -- Místní rejstřík
ISBN 80-7031-660-8 : 210.00 Kč
architektura - lidová - stavby - lidové - východní Čechy - národopis
71/78:71/78
3012 71/78
8
8
SUCHÝ, Jiří
Kníţka aneb Co mne jen tak napadlo / Jiří Suchý ; Il. J. Suchý a Jiří Šlitr ; Fot. M. Čálek... [aj.] ; Obálka,
vazba a graf. úprava Karel Vilgus. -- Dotisk 1. vyd. -- Praha : Panton, 1986. -- 298 s. : obr., fot. ; 21 cm. -(Impuls). -- Ilustr. tit. list a fot. na předsádkách. -- 21000 výt.
45.00 Kč (Váz.)
divadla - texty písňové - povídky - herci čeští - Suchý, Jiří - skladatelé čeští - skladatelé hudební - Šlitr, Jiří Semafor, Praha - vzpomínky - Semafor - myšlenky - poezie - texty - úvahy
792:792.071:78.071. 1:792:8
2788 8
69
61
JACZEWSKI, Andrzej
Kníţka pro chlapce : O dorŧstání a dospívání / Andrzej Jaczewski, Jerzy Zmijewski ; ilustroval Václav
Rytina ; grafická úprava Václav Rytina ; z polského originálu ...přeloţila Helena Stachová. -- Vyd.2. -Praha : Avicenum, 1988. -- 191 s., ilustr. -- (Rodinný kruh)
11.00 Kč
zdravotnictví - dospívání - puberta - hygiena - psychologie
61:61
3337 61
696
61
JACZEWSKI, Andrzej
Kníţka pro chlapce : O dorŧstání a dospívání / Andrzej Jaczewski, Jerzy Zmijewski ; [il. Václav Rytina ; z
pol. přel. Helena Stachová]. -- 1. vyd. -- Praha : Avicenum, 1980. -- 191 s., ilustr. -- (Rodinný kruh)
11.00 Kč
zdravotnictví - dospívání - puberta - hygiena - psychologie - encyklopedie
61
6418 61
708
59
ALDERTON, David
Kočky / David Alderton ; z anglického originálu ...přeloţila Marie Plechšmídová ; fotografie Marc Henrie. - Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2007. -- 255 s., obr. -- (Příroda v kostce)
ISBN 978-80-242-1764 : 249.00 Kč
kočky - příroda - encyklopedie
59:59
6574 59
660
030
ČERNÝ, Jiří
Kolik váţí lidská hlava? / Jiří Černý ; ilustroval Jiří Fixl. -- 1. vyd. -- Praha : Egmont ČR, 2004. -- 100 s. : il.
ISBN 80-252-0046-9 : 189.00 Kč
zajímavosti - výklady
030:030
6208 030
858
9
JELÍNEK, Zdeněk
Kolínsko / Zdeněk Jelínek, Zdeněk Helfert. -- Vyd.1. -- V Praze : Středočes. nakl. a knihkupectví, 1990. -326 s., fot.
ISBN 80-757-025-3 : 130.00 Kč
Kolín - kolínsko
9:9
7256 9
482
1
WAGNER, Karl
Kompledium MURPHYHO ZÁKONY / Karl Wagner. -- Praha : Adonai, 2001. -- 575 s.
ISBN 80-86500-09-8 : 200.00 Kč
1
5550 1
103
71/78
KENT, Sarah
Kompozice : Základní prŧvodce teorií a technikou vyváţení prvkŧ v obraze / Sarah Kent ; z anglického
originálu ...přeloţila Monika Vosková. -- 2. vyd. -- Bratislava : Perfekt, 2000. -- 64 s., barev.ilustr.fot.,
rejstř. ; 29 cm. -- (Umění zblízka ; Sv. 5). -- Další názvová informace z obálky
ISBN 80-8046-164-3 : 119.00 Kč
malířství - obrazy - kompozice - umění
71/78:71/78
4855 71/78
166
32
ŠIMEČKA, Milan
Konec nehybnosti / Milan Šimečka. -- Vyd.1. -- Praha : Lidové noviny, 1990. -- 182 s. -- (Knihovna
Lidových novin ; Sv. 2)
. -- Soubor úvah vztahujících se k událostem r.1988. Pod povrchem příprava zvratu r.1989... Autor,
nar.1930, učitel, publicista, dělník, v r.1981 uvězněn...
ISBN 80-7106-001-1 : 25.00 Kč
politika - rozbory - eseje - 1988 - 1989 - Bohumín - rodáci
32:32
3419 32
467
885-311.1
VANČURA, Vladislav, 1891-1942
Konec starých časŧ / Vladislav Vančura. -- 7. vyd. -- Praha : Československý spisovatel, 1987. -- 262 s. -(Spisy V. Vančury ; Sv. 7)
21.00 Kč
romány - německá literatura
885-311.1
54 51 885-311.1
88
51
VEJMOLA, Stanislav
Konec záhady hlavolamŧ / Stanislav Vejmola ; ilustroval Vladimír Renčín. -- 2. vyd. -- Praha : Stát. ped.
nakl., 1989. -- 246 s., ilustr. -- (Kniţ. všeob. vzdělání Maják)
ISBN 80-04-24 287-1 : 17.00 Kč
matematika - matematické - úlohy - metody - výsledky - česká literatura
51:51
3420 51
294
64
PŦHONÝ, Karel
Konzervace a ukládáná potravin v domácnosti / Karel Pŧhoný. -- Vyd.1. -- V Praze : Stát. zeměd. nakl.,
1976. -- 263 s., rejstř., ilustr. -- (Rostlinná výroba)
20.00 Kč
konzervování - zpracování - zmrazování - potraviny - ovoce - zelenina - recepty - ukládání
64:64
1900 64
622
63
STRAUSS, Fridrich
Kouzelné květinové balkony : Aranţmá pro všechna roční období / Fridrich Strauss, Dorothée Waechter ; z
německého originálu ...přeloţil Hana Janáčková. -- Vyd.1. -- Praha : Euromedia Group - Kniţní klub, 2006.
-- 167 s., fot., ilustr., obr. příl., barev.
ISBN 80-242-1542-X : 229.00 Kč
balkónové kytky - jaro - léto - podzim - zima - aranţmá - zalévání - hnojení - ochrana rostlin - mnoţení zemina - ovoce
63
6097 63
665
64
OWEN, Cheryl
Kouzlíme s papírem : Nápadité bytové dekorace a dárky / Cheryl Owen ; z anglického originálu ...přeloţila
Blanka Brabcová. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2005. -- 108 s., fot., rejstř.
ISBN 80-249-0552-3 : 79.00 Kč
papír - kouzlení - základy - návrhy - šablony - plánky
64:64:79
624 0 64
640
71/78
O'PREY, Lizzie
Kouzlo hlubokých rámečkŧ : [Výroba rámečkŧ krok za krokem] / Lizzie O'Preyová s Helen Atkinsonovou ;
z anglického originálu ...přeloţila Ivana Nuhlíčková. -- 1. vyd. v českém jazyce. -- Praha : BB/art, 2004. -104 s., obr., rejstř. -- Název originálu: Box frame magic
ISBN 80-7341-210-1 : 69.00 Kč
rámečky - ruční práce - řemesla
71/78:71/78
6185 71/78
550
133
ŠTÍRSKÝ, Benedikt
Kozoroh : Horoskop / Benedikt Štírský. -- první vydání. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 109 s.
ISBN 80-7309-181-X : 29.00 Kč
133
5816 133
839
8
Královéhradeck ý kraj : města a obce Královéhradeckého kraje : tradice, historie, památky, turistika,
současnost. -- Roţnov pod Radhoštěm : PROXIMA Bohemia s.r.o., 2011. -- 311 s., fot., rejstř.
ISBN 978-80-904275-5-6 : 700.00 Kč
města - obce - Královéhradecký - kraj - tradice - historie - památky - turistika - současnost
8:8
7166 8
873
943.7
ČECHURA, Jaroslav
Královská trilogie : Ţeny a milenky českých králŧ : Muţi a milenci českých královen : Děti a levobočci
českých králŧ / Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Eduard Maur, Jiří Mikulec. -- 2. souborné vyd., v Ottově
nakladatelství vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. -- 585 s.
-- "Královská trilogie" představuje souborné vydání tří knih, napsané čtveřicí význačných českých historikŧ,
kteří milovníkŧm historie přibliţují české dějiny objevným a přitaţlivým zpŧsobem.První kniha "Ţeny a
milenky českých králŧ" sestává z několika desítek portrétŧ významných ţen, sv.Ludmilou počínaje a
císařovnou Zitou konče, které, ať uţ přímo či nepřímo, ovlivnily osud českého státu.Druhá kniha "Muţi a
milenci českých královen" vypráví o třech desítkách panovníkŧ, počínaje sv.Václavem a konče Karlem
I..Třetí kniha nazvaná "Děti a levobočci českých králŧ" připomíná osudy těch královských manţelských i
mimomanţelských potomkŧ, kteří se neujali dynastického nástupnictví a kteří si přesto zaslouţí pozornost,
neboť jejich ţivotní cesty byly mnohdy dramatičtější, neţ ţivoty těch, kterým dal osud do vínku šťastnější
los.Nezanedbatelnou součástí publikace je bohatý ilustrační materiál, tvořený řadou barevných historických
portrétŧ a výtvarných děl inspirovaných osudy protagonistŧ knihy.
ISBN 80-7360-634-3 : 498.00 Kč
dějiny - české dějiny - historické osobnosti - čeští panovníci - panovníci - královny - české - MDT 943.7
943.7
7426 943.7
313
9
HALLIBURTON, Richard
Královskou cestou za romantikou / Richard Halliburton ; z anglického originálu ...přeloţili Jiří a Slávka
Poberovi ; doslov Jiří Pober ; grafická úprava Miloslav Fulín. -- V Orbisu vyd.1. -- V Praze : Orbis, 1971. -310 s., fot. -- (Cesty)
25.00 Kč
cestopisy - Německo - Holandsko - Francie - Pyreneje - Španělsko
9:9
1601 9
16
79
HORÁČEK, Michal
Království za koně / Michal Horáček ; Úvod Vladimír Čechák. -- 2. vyd. -- Praha : Olympia, 1986. -- 316 s.
: schémata, [16] s. fot. -- (Stadión). -- Pozn -- Terminologický slovníček -- Převod angl. měr a vah na
metrickou soustavu. -- 30000 výt. -- Obálka Jiří Matušinský
22.00 Kč (Broţ.)
jezdectví - výuka - dostihy - koně - chov - populárně-naučné publikace - knihy populárně naučné - chovy dějiny - výcvik
636.13:798.4.015:79
2702 79
802
64
VRABEC, Ján
Kreslíme a malujeme Leonarda / Ján Vrabec. -- Ostrava-Muglinov : Kniţní expres, s.r.o., 2009. -- 63 s., obr.
-- Bohatě ilustrovaná kniha, která pomŧţe zdokonalit si kreslířské a malířské schopnosti.Knihou provází
děvčátko Leonarda...
ISBN 978-80-7347-052-4
kr eslení - malování - techniky - postupy
64:64
6946 64
54
9
Krkonoše : Turistický prŧvodce ČSSR / autorský kolektiv - Václav Horák ... [et al.] ; mapky a plánky
Bohumil Stehlík ; panoramatické kresby Stanislav Vorel ; kresby Jiří Král ; fotografie Bohumil Jakoubě. -2. aktualiz. vyd. -- Praha : Olympia, 1984. -- 403 s., mp., pl., ilustr.
36.00 Kč
Krkonoše - turistika - trasy - mapy - prŧvodce - informace
9:9
2740 9
427
0
Kronika 20. století / z německého originálu přeloţili, upravili a doplnili Stanislav Biman, Jiří Fidler, Jan
Gebhard ...[et ; úvodní studii napsal Jiří Hanák. -- První čes. vyd. -- Praha : Fortuna Print, 2000. -- 1568 s.,
tb., mp., obr., fot., rejstř., ilustr. -- Originál: Chronik des 20. Jahrhunderts
ISBN 80-7321-069-X : 2990.00 Kč
encyklopedie - kroniky - 20. století - dějiny - světové dějiny
0:0
5049 0
336
943.7
Kronika sametové revoluce. -- Praha : Čs. tisková kancelář, 1989. -- 47 s., obr., fot.
ISBN 80-7046-033-4 : 10.00 Kč
Československo - revoluce - sametová - 1989
943.7:943.7
3242 943.7
337
943.7
Kronika sametové revoluce. 2. díl. -- Praha : Čs. tisková kancelář, 1989. -- 47 s., obr., fot.
ISBN 80-7046-033-4 : 10.00 Kč
Československo - revoluce - sametová - 1989
943.7:943.7
3243 943.7
329
93/99
FROISSART, Jean
Kronika stoleté války / Jean Froissart ; vybral, přeloţil a upravil Alois Bejblík ; doslov Josef Polišenský ;
grafická úprava Vladimír Vácha. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1977. -- 229 s. -- (Máj ; Sv. 288)
. -- Události západní Evropy za vlády Jana Lucemburského, Karla IV. a jeho syna Václava...
23.00 Kč
kroniky - romány - válečné - Evropa - Anglie - Francie - války - 14. století
93/99
1995 93/99
37
943.7
MENCL, Vojtěch
Křiţovatky 20. století : Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách / Vojtěch Mencl, Miloš Hájek, Milan
Otáhal, Erika Kadlecová ; grafická úprava Václav Rytina. -- Vyd.1. -- Praha : Naše vojsko, 1990. -- 399 s.,
fot.
ISBN 80-206-0180-5 : 38.00 Kč
Československo - dějiny - 20.stol., 20.-80.léta - Rakousko-Uhersko - 1. světová válka - 2. světová válka 1968 - 1914-1989 - Masaryk, Tomáš Garrique - Evropa - socialismus - politika - normalizace - epochy imperialismus - revoluce - války - stalinismus - Internacionála - 1900 - 1989 - ČSSR - ideologie - dělnické
hnutí - fašismus - historie - dějepis - ČSR - Praţské jaro 1968 - Evropa východní - fakta - totalita demokracie - osobnosti - komunismus - náboţenství - VŘSR - Mnichov - práva - Československá republika
- KSČ - poválečné - období
943.7:943.7
3425 943.7
200
64
SEČANSKÝ, Imrich
Kuchárska kniha diét / Imrich Sečanský, Anna Horváthová ; fotografie Milota Havránková, Peter Breza. -1. slovenské vyd. -- Bratislava : Obzor, 1990. -- 245 s., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-215-0016-6 : 85.00 Kč
kuchařky - recepty - domácnost - výţiva - diety
64:64
3426 64
245
64
Kuchařka F1 : Nejlepší recepty z Dámského klubu : H. Švejnohová, V. Ottová, D. Pavlíková, M.
Vostřáková, S. Lekešová, J. Panýrková / fotografie Eduard Karkan ; grafická úprava Viola Vlčková. -Praha : Cesty-Ottovo nakl., 2000. -- 327 s., fot., rejstř. ; 24 cm
ISBN 80-7181-445-8 : 170.00 Kč
kuchařky - recepty
64:64
4969 64
743
64
MALOVICKÝ, Václav
Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou / Václav Malovický. -- 1. vyd. -- Praha/Řepy : Nakladatelství
MMM, 2007. -- 197 s.
-- Kulinárně vlastivědné putování krajem plným vody, aneb O kuchyni hradecké, chlumecké, smiřické,
novobydţovské, ale také o páteru Koniášovi, latrinách, kyselu, hladké Ančce, zelí či bludičkách.
ISBN 80-903110-0-8 : 169.00 Kč
recepty - vaření
64:64
6670 64
486
635
HESSAYON, D.G.
Květiny v zahradě / [z anglického originálu přeloţil Miroslav Volf] / D.G.Hessayon. -- Rozš. vyd. -- Praha :
BETA-Dobrovský ; Plzeň : Jiří Ševčík, 2001. -- 256 s. : il. -- (Expert). -- Obsahuje: barevné fotografie,
ilustrace, slovníček, rejstřík
ISBN 80-7306-008-6 : 395.00 Kč. -- ISBN 80-7291-031-0
zahrád kářství - zahradnictví - zahradní - květiny - rostliny - druhy - odrŧdy - popisy
635
5601 635
569
92
KOLOMACKÁ, Marcela/ Plzák, Miroslav
Láska a posedlost : Psychiatr Miroslav Plzák píše o milostném ţivotě umělcŧ / Marcela/ Plzák Kolomacká. - Vydání první. -- Praha : Brána, 2004. -- 199 s. -- (Brána)
. -- Tajemný ţivot známých umělcŧ...
ISBN 80-7243-222-2 : 92.00 Kč
92
5930 92
31
943.7
HORYNA, Václav
Lásky českých královen / Václav Horyna ; předmluva a poznámky Sylvia Ostrovská ; ilustrace Ladislav
Forman. -- Praha : Jan Krigl, 1999. -- 222 s. ; 22 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- Obsahuje slovníček, význam
hodností a řády
. -- Historický román o hradecké vládkyni královně Elišce Rejčce.Děj se rozvíjí na přelomu 13. a
14.století... Autor (17.4.1906-25.8.1997), nar.se v Pamětníku u Chlumce n.C.;20 knih - monografie Dŧvěrné
listy V.V.Klicpery;pověsti z východních Čech;romány...
ISBN 80-902045-3-8 : 169.00 Kč
romány - historické - české královny - královny - panovníci - panovnice
943.7:943.7
4787 943.7
773
92
SEVERA, Martin
Lásky i nelásky Martina S. / Martin Severa ; [red. Zdena Karešová]. -- 1. vyd. -- Praha : X-Egem, 1996. -141 s., obr.příl.
ISBN 80-7199-014-0 : 119.00 Kč
Severa, Martin - ţivotopisy - televize - redaktoři
92:92
6849 92
525
ZT 36
ŠEN, Caj-chung
Léčivá síla sexu / Caj-chung Šen. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, k.s., 2003. -- 192 s. -(IKAR)
. -- Harmonický milostný ţivot jako léčebná metoda
ISBN 80-249-0185-4 : 99.00 Kč
36
5805 ZT 36
85
63
NEUBAUER, Štěpán
Léčivé rostliny II. Sbíráme léčivé rostliny / Štěpán Neubauer, Karel Klimeš, Ludmila Černá ; ilustrace Pavel
Lisý ; grafická úprava Eva Hulíková-Durstová. -- Vyd.1. -- Praha : Svépomoc, 1986. -- 189 s., ilustr., rejstř.
38.00 Kč
zahrádkářství - pěstování - rostliny - léčivé
63:63
2705 63
282
9
ROZEHNAL, Miroslav
Ledovce pod Jiţním kříţem : Hory a lidé Patagónie / Miroslav Rozehnal ; fotografie Miroslav Rozehnal ;
mapy a grafy zpracoval Václav Morch. -- 1. vyd. -- Praha : Olympia, 1979. -- 274 s., mp., fot., gr. -(Cestopisy)
24.00 Kč
črty - cestopisné - cestopisy - Patagónie - moře
9:9
2247 9
698
61
NOHA, Jiří
Lékař léčí, příroda uzdravuje. 1. díl, Starověk / Jiří Noha ; [il. Jiří Winter-Neprakta]. -- 1. vyd. -- Praha :
Avicenum, 1987. -- 133 s., barev.obr. -- Náhr.za př.č.32.806/81
16.00 Kč
lékařství - alternativní - tradiční - medicína - léčitelství - vyprávění - populárně-naučná - česká literatura encyklopedie
61:61(091)
6 409 61
86
58
RABŠTEINEK, Otomar
Lesní rostliny ve fotografii / Otomar Rabšteinek, Miroslav Poruba ; obrázky nakreslil Antonín Zezula ;
barevné fotografie Otomar Rabšteinek, Miroslav Poruba ; grafická úprava Vlastimil Choc. -- Vyd.1. -- V
Praze : Státní zemědělské nakladatelství, 1983. -- 258 s., 198 barev.fot., rejstř., 20 černobíl.tabulí. -(Lesnictví, myslivost a vod. hospod)
44.00 Kč
botanika - příroda - rostliny - lesy - přehledy
58:58
2496 58
545
133
ŠTIRSKÝ, Benedikt
Lev / Benedikt Štirský. -- první vydání. -- Praha : Levní knihy KMa, 2004. -- 107 s.
ISBN 80-7309-170-4 : 29.00 Kč
133
5823 133
276
9
SCHWEITZER, Albert
Lidé v pralese / Albert Schweitzer ; z německého originálu ...přeloţily Marie Škrachová a Pavla Stuchlíková
; doslov Eduard Wondrák. -- Vyd.8. v Orbisu 4. -- V Praze : Orbis, 1971. -- 286 s. : il. ; 21 cm. -- (Cesty). -Název originálu: Zwischen Wasser und Urwald
18.00 Kč (Váz.)
cestopisy - vzpomínky - pralesy - domorodci - Schweitzer, Albert - Afrika - německá literatura
9
1602 9
292
9
MOWAT, Farley
Lidé v zoufalství : Setkání s kanadskými Eskymáky / Farley Mowat ; z anglického originálu ...přeloţil Jan
Suchl. -- 1. vyd. -- Praha : Olympia, 1974. -- 234 s., obr.příl.
22.00 Kč
cestopisy - Eskymáci - Kanada - Amerika - severní - ţivot - zvyky
9:9
2133 9
14
61
ŠEDIVÝ, Václav
Lidé, alkohol, drogy / Václav Šedivý, Helena Válková ; ilustrovala Krumphanzlová, Věra. -- 1. vyd. -Praha : Naše vojsko, 1988. -- 158 s. -- Obsahuje bibliografii
15.00 Kč
psychologie - morálka společenská - alkohol - péče o zdraví - drogy - společenská morálka - alkoholismus narkomanie - prevence - závislost
178+613.8:178:613.8 :61
3387 61
581
0
Lidé, kteří změnili svět : Největší osobnosti historie. -- Vydání první. -- Praha : Ottovo nakladatelství s.r.o.,
2004. -- 255 s. -- (Ottovo nakladatelství/Cesty)
IS BN 80-7181-996-4 : 450.00 Kč
0
5962 0
705
92
WERICH, Jan
Listování : úryvky z korespondence a článkŧ / Jan Werich ; [uspořádala Marie Bělíková ; [[fotografie
Václav Chochola ...[et al.]]. -- 1. vyd. -- Praha : Československý spisovatel, 1988. -- 272 s. : il. ; 21 cm. -(Vzpomínky a korespondence). -- 821. 162. 3. -- Obsahuje fotografie, ilustrace
ISBN 80-202-006-1 : 30.00 Kč
Werich, Jan - Československo - herci - spisovatelé - korespondence - články - dopisy - ţivotopisy
92:885-6:929
6424 92
399
8
KOVÁŘÍK, Vladimír
Literární toulky Moravou / Vladimír Kovářík ; fotografické přílohy Erich Einhorn ; fotodokumenty Pavel
Štecha ; mapy Jiří Tesař ; grafická úprava Miloslav Fulín. -- 2. dopl. a oprav. vyd. -- V Praze : Albatros,
1985. -- 267 s., mp., obr., fot., rejstř.
56.00 Kč
spisovatelé - Čechy - památky - kulturní
8:8
2669 8
355
8
KOVÁŘÍK, Vladimír
Literární toulky po Čechách / Vladimír Kovářík ; grafická úprava Miloslav Fulín. -- 2. dopl. a oprav. vyd. -V Praze : Albatros, 1984. -- 397 s., mp., front., obr., fot., rejstř., rep.
70.00 Kč
spisovatelé - Čechy - kulturní - památky
8:8
2609 8
369
8
KOVÁŘÍK, Vladimír
Literární toulky Prahou / Vladimír Kovářík ; fotografie a fotodokumenty Pavel Štecha ; mapka Jiří Tesař ;
grafická úprava Miloslav Fulín. -- 2. oprav. dopl. vyd. -- V Praze : Albatros, 1988. -- 362 s., mp., fot., rejstř.
-- Hlavní město střediskem kultury a vzdělanosti...
70.00 Kč
Československo - spisovatelé - Praha - literatura - místopisy
8:8
3428 8
823
92
PECHÁČKOVÁ, Marcela
Livia Klausová : Smutkem neobtěţuju / Marcela Pecháčková ; fotografie Jiří Turek. -- Vyd.1. -- Praha :
NLN s.r.o., 2009. -- 181 s., fot.
ISBN 978-80-7106-992-8 : 207.00 Kč
ţivotopisy - Klausová, Livia
92:92
7048 92
398
63
KOMÁREK, Julius
Lovy v Karpatech / Julius Komárek ; ilustrace Zdeněk Burian ; grafická úprava Jan Toušek. -- Vyd.4. -- V
Praze : Stát. zeměd. nakl., 1971. -- 310 s., ilustr. -- (Lesnictví a myslivost)
. -- Autor, (nar.15.8.1892), profesor přírodověd.fak.UK, ...
28.00 Kč
vyprávění - Karpaty - lovy - česká literatura
63:63
1493 63
733
92
LEVI, Anthony
Ludvík XIV. : Veřejný i soukromý ţivot krále Slunce / Anthony Levi. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia
Group, k.s. - Ikar, 2007. -- 501 s.
ISBN 80-249-0923-3 : 289.00 Kč
Ludvík XIV. - ţivotopisy - králové
92:92
6656 92
472
63
Magazín pro myslivce a rybáře 1991. -- Olomouc : Státní zemědělské nakladatelství, 1990. -- 192 s.
ISBN 80-209-0143-4 : 15.00 Kč
myslivec - rybář - pokrmy
63:63
5486 63
877
133
CRAWFORD, Saffi
Magická hra čísel a hvězd : kompletní prŧvodce astrologií a numerologií / Saffi Crawfordová, Geraldine
Sullivanová. -- Vyd. 2. -- Praha : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2010. -- 837 s. : il.
-- Kompletní prŧvodce astrologií a numerologií. Obsáhlá příručka přináší váš profil podle vašeho dne
narození - pozitivní a negativní rysy, skrytá tajemství vašeho nitra - a napoví, které hvězdy jsou vám
nakloněny.
ISBN 978-80-249-1466-4 : 149.00 Kč
astrologie - numerologie - magie - horoskopy - zvěrokruh - znamení - chování - vztahy - data - narození MDT 133
133
7447 133
222
79
Malá encyklopedie fotbalu / zpracoval kolektiv autorŧ pod redakcí Karla Vaňka ; grafická úprava Karel
Kincl ; fotografie Emil Fafek ... [et al.]. -- 1. vyd. -- Praha : Olympia, 1984. -- 404 s., fot.
43.00 Kč
encyklopedie - fotbal - slovníky - sport
79:79
3361 79
176
79
LICHNER, Ivan
Malá encyklopedie tenisu / Ivan Lichner ; ze slovenského originálu ...přeloţil Karel Vaněk. -- 1. vyd. -Praha : Olympia, 1985. -- 382 s., fot.
-- Historie světových turnajŧ a soutěţí, úspěchy tenistŧ, historie našeho tenisu, vysvětlení výrazŧ, hesla, ...
43.00 Kč
encyklopedie - sport - tenis
79:79
2748 79
174
79
Malá encyklopedie turistiky / zpracoval kolektiv autorŧ ; grafická úprava Ivan Kincl ; kresby Jiří Petráček. - 1. vyd. -- Praha : Olympia ; Bratislava : Šport, 1986. -- 345 s., obr., tb.
38.00 Kč
turistika - encyklopedie
79:9
2749 79
500
5
DOBRORUKOVÁ, Jana
Malá tajemství přírody / Jana Dobroruková, Luděk J. Dobroruka ; [il. Petr Rob]. -- 1. vyd. -- Praha :
Albatros, 1989. -- 175 s., barev.ilustr. -- Pro čtenáře od 9 let
50.00 Kč
příroda - pokusy - pozorování - ochrana - botanika - ochrana přírody - zoologie
5:502:58/59
5689 5
654
58
SWIFTOVÁ, Penny a Szymanowski Janek
Malé cihlové stavby v zahradě / Penny a Szymanowski Janek Swiftová. -- První vydání. -- Bratislava :
Příroda a.s., 1999. -- 63 s. -- (Příroda)
. -- postupné stavební metody, projekty a plány...
ISBN 80-07-01096-3 : 119.00 Kč
58
6196 58
364
943.7
JANÁČEK, Josef
Malé dějiny Prahy / Josef Janáček ; kresby Hana Trojanová ; grafická úprava Josef Ficenec. -- 2. přeprac.
vyd. -- Praha : Orbis, 1983. -- 436 s., fot., ilustr. -- (Pragensia)
. -- Dějiny od počátkŧ ţivota na praţském území... Autor, (nar.1925), vědecký pracovník...
30.00 Kč
architektura - historie - dějiny - Praha
943.7:943.7
1935 943.7
189
61
PONDĚLÍČKOVÁ-MAŠLOVÁ, Jaroslava
Manţelská sexualita / Jaroslava Pondělíčková-Mašlová ; grafická úprava Milan Erazim. -- Vyd.1. -- Praha :
Avicenum, 1986. -- 207 s. : il.
20.00 Kč
lékařství - hygiena - sexualita - manţelství - partnerství - lásky - poruchy - krize - nemoci - rodičovství rady
61:61
2709 61
305
8
ČAPEK, Karel, 1890-1938
Marsyas. Jak se co dělá / Karel Čapek ; k vydání připravila, vydavatelské poznámky napsala a vysvětlivky
zpracovala Milada Chlíbcová ; doslov Zdeněk Pešat ; ilustrace Josef Čapek ; typografie Oldřich Hlavsa. -Vyd. v tomto celku 1. -- V Praze : Československý spisovatel, 1984. -- 378 s., ilustr. -- (Spisy K. Čapka ;
Sv. 13)
. -- Autor pozoruje vztahy slovesné tvorby a skutečnosti...
24.00 Kč
fejetony - úvahy - postřehy - publicistika - tvorba - česká literatura
8:8
2561 8
376
92
FRANĚK, Otakar
Maršál chudých : ţivotní osudy Josefa Hybeše, rodáka z východočeského kraje / Otakar Franěk ; typografie
Jam Solpera. -- 1. vyd. -- Hradec Králové : Kruh, 1980. -- 206 s. -- (Okamţiky - biografie)
. -- Josef Hybeš nar.29.1.1850 v Dašicích u Pardubic...
13.50 Kč
ţivotopisy - Hybeš, Josef
92:92
2210 92
712
316
CANETTI, Elias, 1905-1994
Masa a moc / Elias Canetti ; z němčiny přeloţil Jiří Stromšík. -- 1. vyd. -- Praha : Arcadia, 1994. -- 575 s. -(Studio Klasik ; Sv. 1)
ISBN 80-85812-08-8 : 148.00 Kč
sociologie - společnost - sociální - struktury - procesy - moc - aspekty - psychologie - dějiny - eseje německá literatura - encyklopedie
316:316
6568 316
820
51
Matematika a fyzika / Zdeněk Vošický, Vladimír Lank, Miroslav Vondra : matematika, cvičení z
matematiky, fyzika. -- 1. vyd. -- Havlíčkŧv Brod : Fragment, 2007. -- 124, 208, 120 s., rejstř. ; 30 cm. -Obálkový podnázev: ucelená, přehledná a osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střed.
-- Obsahuje rejstřík. -- Obsahuje: Matematika v kostce -- Cvičení k matematice v kostce -- Fyzika v kostce
ISBN 978-80-253-0523-2 : 429.00 Kč
51
6704 51
652
92
ROHÁL, Robert
Matinky, tetinky a tatínkové / Robert Rohál ; [fotografie zapŧjčil sběratel Jaromír Farník ; kresby Leon
Svobodník]. -- 1. vyd. -- Praha : Petrklíč, 2005. -- 215 s., fot. ; 21 cm
ISBN 80-7229-120-3 : 249.00 Kč
ţivotopisy - herečky české - herci čeští - vzpomínky
92:929:792
6 207 92
663
92
MATRAGI, Blanka
Matragi Blanka / Blanka Matragi. -- Vydání první. -- Praha : NLN s.r.o., 2006
. -- Kniha o jejím ţivotě a hlavně práci kterou se prosadila ve světě módy...
ISBN 80-7106-791-1 : 329.00 Kč
92
6233 92
593
92
LOCHMANOVÁ, Zuzana
Mazlíčci slavných / Zuzana Lochmanová. -- Praha : Baronet, 1994. -- (Baronet)
ISBN 85-621-30-4 : 84.00 Kč
92
6023 92
236
79
LAUDA, Niki
Mé roky s Ferrari / Niki Lauda, z německého originálu ...přeloţil Karel Hrubec, doslov Karel Hrubec ;
fotografie Alois H. Rottensteiner ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, 1983. -- 184 s., fot. -- (Edice 13 ; Sv.
147)
. -- Niki Lauda líčí v knize události, které proţil jako jezdec formule 1 u Ferrari...
28.00 Kč
Rakousko - automobilismus - automobilový - sport - formule 1 - Ferrari - závody - osobnosti - Lauda, Niki autobiografie
79:79:929
29 84 79
804
17
BURTON-PHILLIPS, Elizabeth
Mé syny zničil heroin / Elizabeth Burton-Phillips ; z anglického originálu ...přeloţil Zdeněk Hnilička. -- 1.
vyd. -- V Brně : JOTA, 2008. -- 262 s., fot.
-- Autorka, tuto knihu napsala jako matka dvou chlapcŧ-dvojčat, od 13ti let experimentujícími s drogami...
ISBN 978-80-7217-560-4 : 268.00 Kč
skutečnost - heroin - drogy
17:17
6989 17
466
34
TULÁČEK, Jan
Meč a váhy. : (O právu a jeho dlouhé historii) / Jan Tuláček ; fotografie Ivo Gil. -- 1. vyd. -- Praha :
Albatros, 1986. -- 143 s., příl., fot., ilustr. -- (Objektiv)
. -- O právu a jeho dlouhé historii
18.00 Kč
právo - dějiny - výklady
34:34
5404 34
840
63
Med / ze španělského originálu ...přeloţila Kateřina Blahová. -- 1. vyd. -- Praha : Nakladatelství SUN, s.r.o.,
2010. -- 79 s., fot. -- (Uţitečné rady)
ISBN 978-80-7371-342-3 : 149.00 Kč
med - rady - recepty - zdraví
63:63
7165 63
590
59
HERÁŇ, Ivan
Medvědi a pandy / Ivan Heráň : Ne
15.00 Kč
59
6025 59
361
0
Memo junior : [dětská encyklopedie pro školáky od 8 do 15 let] / přeloţil Václav Círman ... [et al.]. -- České
vyd.3. -- Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. -- 352 s., obr., fot., rejstř., ilustr. ; 26 cm
ISBN 80-7237047-4 : 400.00 Kč
encyklopedie - obecné - slovníky - naučné - školní - pro mládeţ
0:0
4461 0
272
63
HLADÍK, František
Meruňky, broskve, mandle, ořechy vlašské a lískové / František Hladík a kolektiv ; mapy Břetislav Dušek ;
ilustrace Teodor Malik ... [et al.] ; grafická úprava Ondřej Švarc, František Strnad. -- Vyd.1. -- V Praze :
Stát. zeměděl. nakl., 1966. -- 320, [7] s., barev.obr.fot., rejstř. -- (Malá zahradická kniţnice. Malá pomologie
; Sv. 4)
25.50 Kč
meruňky - ořešák vlašský - lísky - broskvoně - mandloně - pěstování - odrŧdy - pomologie
63:58:63
148 1 63
263
9
HANZELKA, Jiří
Mezi dvěma oceány / Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund ; grafická úprava Václav Rein. -- 2. vyd. -- V Praze :
Orbis, 1961. -- 351 s., fot., mp., ilustr. -- (Poznání světa)
52.00 Kč
cestopisy - Amerika - Panama - Indiáni - Guatemala - Mexiko
9:9
604 9
97
59
CLOUDSLEY-THOMPSON, John
Migrace zvířat / John Cloudsley-Thompson ; z anglického originálu ...přeloţil Radoslav Obrtel. -- 1. vyd. -V Praze : Albatros, 1988. -- 126 s., rejstř., barev.fot.
75.00 Kč
zoologie - ţivočichové - zvířata - migrace - stěhování - migrace pod vodou
59:59
3040 59
728
92
NOVOTNÁ, Marta
Michal Tučný : A vzpomínky ty nemŧţeš si zout / Marta Novotná, Rostislav Sarvaš. -- Vyd.1. -- Praha 2 :
Hak-humor a kvalita, 2007. -- 299 s.
ISBN 80-85910-17-9 : 149.00 Kč
Tučný, Michal
92:92
6615 92
731
92
HERMANOVÁ, Eleanor
Milenky králŧ : 500 let nevěry, rivality a moci / Eleanor Hermanová. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia
Group, k.s. - Ikar, 2005. -- 262 s., fot., rejstř.
ISBN 80-249-0657-0 : 164.00 Kč
historie - milenky - králové
92:92
6652 92
209
54
GALSKÝ, Desider
Miliónové objevy : zlato, diamanty, kaučuk, ropa / Desider Galský ; ilustroval Ervín Urban ; grafická
úprava Milan Kopřiva. -- 1. vyd. -- V Praze : Albatros, 1988. -- 288 s., ilustr.
31.00 Kč
drahé kovy - přírodní - bohatství - suroviny - kaučuk - diamanty - zlato - ropa - naleziště
54:54
3062 54
34
92
JAROŠOVÁ, Milena
Milostné aféry prvního páru / Milena Jarošová ; fotografie Jakub Hněvkovský ... [et al.]. -- vyd.1. -- Praha :
R + P Servis, 2000. -- 119 s., fot.na příl.
ISBN 80-238-5567-0 : 29.00 Kč
aféry - příběhy - milostné - prezidenti - Havel, Václav - Havlová, Dagmar
92:92
4679 92
567
92
HYKISCH, Anton
Milujte královnu / Anton Hykisch. -- Vydání první. -- Praha : Československý spisovatel, 1985. -- 471 s.
-- Zajímavý ţivotopis Marie Terezie
25.00 Kč
92
5899 92
490
15
BUSCAGLIA, Leo
Milujte se / Leo Buscaglia ; z anglického originálu přeloţila Jana Pošmourná : problém lidských vztahŧ. -1. vyd. -- Praha : Pragma, 1993. -- 199 s.
ISBN 80-85213-32-X : 49.00 Kč
psychologie - mezilidské vztahy - láska - milování - sexualita - ţárlivost - komunikace
15
5642 15
210
52
GRÜN, Marcel
Mimozemské civilizace : Mýtus nebo skutečnost? / Marcel Grün ; ilustroval Kája Saudek ; grafická úprava
Bohuslav Blaţej. -- 1. vyd. -- V Praze : Horizont, 1987. -- 189 s., obr. -- (Otazník)
21.00 Kč
vesmír - astrologie - mimozemšťané - UFO
52:0:52
3254 52
649
9
KOŘÍNEK, Vladimír
Mini státy Evropy / Vladimír Kořínek. -- První vydání. -- Krnov : Vladimír Kořínek, 2003. -- 129 s.
-- Lucembursko, Andora, Malta, Lichtenštejnsko, San Marino, Monako, Vatikán, Gibraltar
ISBN 80-903184-0-1 : 399.00 Kč
9
6217 9
320
64
Mňam aneb Prima vařečka. 2. díl / fotografie Dalibor Michalčík a Eduard Karkan ; texty upravila Marie
Formáčková. -- Vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2003. -- 152 s., fot.
ISBN 80-7181-963-8 : 170.00 Kč
kuchařky - recepty - pořady - televizní
64:64
5008 64
582
641
Mňam aneb prima vařečka 3. -- První vydání. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2003. -- 152 s. -- (Ottovo
nakladatelství Cesty ; Sv. 3)
ISBN 80-7181-963-8 : 199.00 Kč
641
5963 641
571
58
STRAUS, Friedrich
Moderní terasové zahrady : Rŧzné variace kbelíkových rostlin / Friedrich Straus. -- Vydání první. -- Praha :
Euromedia Group, 2005. -- 191 s. -- (Kniţní klub)
ISBN 80-242-1345-1 : 269.00 Kč
58
5929 58
642
64
SPENSER, Carol
Módní styl pro štíhlý vzhled : jak vyzrát na přebytečné centimetry / Carol Spenser ; [z anglického originálu
... přeloţila Blanka Brabcová ; redigovala Kamila Lexová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Euromedia Group - Ikar,
2000. -- 158 s., rejstř.
-- Čtěte, jak se naučit "ukrajovat" centimetry na správných partiích i bez hubnutí...
ISBN 80-7202-721-2 : 139.00 Kč
odívání - styly módní - péče o vzhled - móda - ţeny - rady - módní styl
64:64:687.5
6177 64
283
9
SCHREIBER, Hermann
Mořeplavci. Cestovatelé. Objevitelé : 4000 let objevných cest / Hermann Schreiber ; podle německého
originálu ...přeloţil Antonín Rykl ; doslov Jaromír Janka ; přílohové mapky Jiří Hedánek. -- 1. vyd. -- Praha
: Olympia, 1974. -- 443 s., mp., fot., rejstř.
34.00 Kč
geografie - prŧzkumy - cesty - cestovatelé - mořeplavci - objevitelé - mořeplavby
9:9
1796 9
784
59
CARTER, David
Motýli / David Carter ; z anglického originálu ...přeloţila Marie Plechšmídová ; fotografie Frank
Greenaway. -- Vyd.2.(v Eur.Group, k.s.1.). -- V Praze : Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2006. -- 304 s.,
fot., rejstř., ilustr. -- (Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1536-5 : 120.00 Kč
motýli - denní - noční
59:59
6917 59
250
92
BÍLÁ, Lucie
Moţné je všechno : teď uţ to vím ... / Lucie Bílá ; fotografie P. Ballek ; jazyková úprava Pavel Dvořák. -[S.l.] : První Nakladatelství Knihcentrum, 1998. -- 161 s., fot. ; 22 cm. -- (Hvězdy ; Sv. 3)
ISBN 80-86054-59-4 : 179.00 Kč
Bílá, Lucie - zpěváci - zpěvačky - ţivotopisy - autobiografie - vzpomínky
92:92
4275 92
570
62
NOVELLI, Luca
Mŧj první počítač / Luca Novelli ; [z ital. orig. přel. Alois Myslík]. -- 1. vyd. -- Praha : Albatros, 1988. -- 63
s.
34.00 Kč
přesná mechanika - počítače - programování
62:62:681
55 54 62
477
92
SCHEINPFLUG, Karel
Mŧj švagr Karel Čapek / Karel Scheinpflug ; k vydání připravil Jiří Opelík. -- 1. vyd. -- Hradec Králové :
Kruh, 1991. -- 168 s. -- (Okamţiky)
ISBN 80-7031-492-3 : 140.00 Kč
ţivotopisy - Čapek, Karel
92:92
5487 92
879
17
GRAY, John, 1948Muţi jsou z Marsu a ţeny z Venuše / John Gray ; z anglického originálu přeloţil Václav A.Černý :
Praktický návod, jak zlepšit vzájemné porozumění a dosáhnout v partnerských vztazích toho, co od nich. -Vyd.1. -- Praha : Práh - Martin Vopěnka ; Svan, 1994. -- 203 s. ; 21 cm. -- Originál: neuveden
. -- Toto je jedna z nejuţitečnějších a nejúspěšnějších knih posledního desetiletí. Její základní ideje vešly do
obecného povědomí, její vtipné a výstiţné formulace podnítily tisíce citací. Na celém světě pomohla
desítkám miliónŧ manţelství udrţet a prohloubit vzájemné porozumění, lásku a pohodu, stala se pomŧckou,
kterou doporučují věhlasní psychologové ve svých manţelských poradnách. Muţi i ţeny v ní naleznou
nespočet praktických návodŧ, námětŧ a inspirací.
ISBN 80-85809-18-4 : 199.00 Kč
etika - mezilidské vztahy - ţeny - muţi - děti - rodiče - předkrmy - výchova - vzdor - motivace - autorita dospívající - komunikace - MDT 17
17
7481 17
478
343.9
HVÍŢĎALA, Karel
Muţi zákona / Karel Hvíţďala. -- 1. vyd. -- Praha : Albatros, 1975. -- 101 s., fot., obr. -- (Objektiv)
15.00 Kč
kriminalistika - zákony - kriminální příběhy
343.9
5523 343.9
179
92
BRANALD, Adolf
My od divadla : ţivoty hercŧ / Adolf Branald ; ilustroval a grafická úprava Cyril Bouda. -- 1. vyd. -- Praha :
Panorama, 1983. -- 339 s., ilustr.
40.00 Kč
herci - ţivoty - zákulisý - příběhy - divadlo
92:92
2872 92
618
17
GELB J., Michael
Myslet jako Leonardo da Vinci : Sedm krokŧ ke genialitě / Michael Gelb J. ; z anglického originálu...
přeloţila Jana Jebáčková. -- vyd.1. -- Praha : Euromedia Group - Ikar, 2005. -- 334, ilustr.
ISBN 80-249-0620-1 : 229.00 Kč
myšlení - sebevyjádření - schopnosti - harmonie - tělo - genialita
17:17
6095 17
231
9
SEDLMAYEROVÁ, Anna
Na cestách / Anna Sedlmayerová ; grafická úprava Milan Janáček. -- 1. vyd. -- V Liberci : Severočeské
nakl., 1969. -- 204 s. ; 21 cm
14.00 Kč
cestopisy - Evropa
9:9
1372 9
689
9
FOUSEK, Josef, 1939Na cestách s anděli. 2. díl / Josef Fousek. -- Vyd.1. -- Praha 10 : Brána, a.s., 2007. -- 264 s., fot. ; 23 cm
. -- Autor, nar.12.3.1939 v Kladně, dělník, fotograf, člen skupiny M.Šimka v Semaforu, spolupráce s
P.Spáleným, knihy-básně, epigramy, pohádky, povídky, CD, MC, rozhlas.hry, ...
ISBN 978-80-7243-301 : 229.00 Kč
fejetony - čeští - spisovatelé - básníci - písničkáři - vzpomínky - vyprávění - Fousek, Josef
9:9
6317 9
448
27-23
WHITE, Ellen Gould,
Na úsvitu dějin / Ellen Gould Whiteová ; [překlad Jiří Moskala ; jazyková redakce Jana Novotná]. -- Vyd.1.
-- Praha : Advent-Orion, 2001. -- 391 s., viii s.obr.příl.: il. ; 25 cm. -- Originál: From eternity past. -Obsahuje mapky. -- Obsahuje rejstříky
ISBN 80-7172-696-6 : 380.00 Kč
Bible - Jeţíš Kristus, ca 4 př.Kr.-33 p - Starý zákon - křesťanské - dějiny - křesťanství - náboţenství proroci - stvoření
27-23:27-64:27-242: 27-31
5205 27-23
424
62
ŠVARC, Václav
Na vlnách moří a oceánŧ : Vybrané kapitoly z dějin mořeplavby / Václav Švarc ; ilustrace, uspořádal a
grafická úprava Zdeněk Chotěnovský. -- Vyd.1. -- Ústí nad Labem : Severočes. nakl., 1977. -- 238 s., ilustr.
40.00 Kč
črty - historické - cestopisné - mořeplavby - lodě - druhy - česká literatura
62:62:9
1921 62
481
323.27(437)"1968"
SÍGL, Miroslav
Na vlně 490 metrŧ / Miroslav Sígl. -- Praha : Naše vojsko, 1990. -- 122 s. -- (Magnet)
ISBN 80-85110-40-7 : 8.00 Kč
politika - vnitřní politika - dějiny - Československo - srpen 1968 - dokumenty - fakta
323.27(437)"1968":3 23.27
5513 323.27(437)"1968"
449
9
HALLIBURTON, Richard
Nádherné dobrodruţství / Richard Halliburton ; [z anglického originálu ...přeloţil Jiří Pober ;
spolupracovala Jaroslava Poberová ; přebásnil Josef Hajný ; grafická úprava Miloslav Fulín]. -- 4.vyd., v
Orbisu 2., zrevidované. -- V Praze : Orbis, 1971. -- 221 s., obr.příl. -- (Cesty)
20.00 Kč
cestopisy - Řecko - Turecko - Středomoří - zajímavosti
9
5214 9
203
92
HÁJEK, Jiří
Národní umělkyně Marie Majerová : K tradicím české socialistické prózy / Jiří Hájek ; typografie Antonín
Dvořák. -- Vyd.1. -- V Praze : Československý spisovatel, 1952. -- 235 s. -- (Postavy a dílo ; Sv. 2)
106.00 Kč
ţivotopisy - Majerová, Marie
92:92
151 92
859
943
KOUDELKOVÁ, Jarmila
Naše dějiny v datech / Jarmila Koudelková ; ilustroval Michal Kudělka. -- 1. vyd. -- Praha : Albatros, 1987.
-- 474 s. -- (Oko ; Sv. 66)
32.00 Kč
dějiny - Československo - dějiny Československa
943:943:943.7
7262 943
141
9
ČIHAŘ, Martin
Naše hory / Martin Čihař ; [fotografie Martin Čihař ; mapy Karel Kupka a Jaroslav Synek ; ilustrace Lucie
Pítrová ; grafická úprava Lucie Pítrová ; překlad do anglického jazyka Alice Háková ; překlad do
německého jazyka Petr Bouška]. -- 1. české vyd. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2002. -- 278 s., fot.,
mp., ilustr.
ISBN 80-7181-760-0 : 499.00 Kč
Česká republika - hory - pohoří - geologie - geomorfologie - podnebí - příroda - ochrana - fauna - flóra turistika - turistické - prŧvodce - výlety - trasy - informace
9:9:55:58:59:5
< BR>4954 9
471
5
ČIHAŘ, Jiří
Naše hory / Jiří Čihař ; [il. Antonín Pospíšil]. -- 1. vyd. -- Praha : Albatros, 1976. -- 316 s., barev.ilustr.,
rejstř. -- (Oko ; Sv. 43). -- Pro čtenáře od 9 let
30.00 Kč
příroda - hory - ţivočichové - rostliny - ochrana - atlasy
5:5
5429 5
408
59
ŠTĚPÁNEK, Otakar
Naše chráněné a uţitečné ptactvo / Otakar Štěpánek, Eduard Demartini ; obrazy maloval Eduard Demartini.
-- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1959. -- 75 s., rejstř., ilustr. -- (Malé atlasy přírodnin)
28.00 Kč
zoologie - ptáci - chránění - uţiteční - druhy - rozmnoţování - hnízdění - význam - ochrana
59:59
539 59
340
58
KORBELÁŘ, Jaroslav
Naše rostliny v lékařství / Jaroslav Korbelář, Zdeněk Endris ; ilustroval Jindřich Krejča ; grafická úprava
Josef Týfa. -- Vyd.6. -- Praha : Avicenum, 1985. -- 501 s., ilustr., rejstř., bibliogr.
71.00 Kč
atlasy - rostliny - léčivé - lékařství - účinky - pouţití
58:58:63
461 4 58
226
0
AUGUSTA, Pavel
Naše vlast : Dětská ilustrovaná encyklopedie / Pavel Augusta, František Honzák ; ilustrace Adolf Born ... [et
al.] ; fotografie Miloš Anděra ... [et al.] ; grafická úprava Šimon Blabla ; editorka Jana Steinerová. -- Vyd.1.
-- Praha : Slovart, 1998. -- 176 s., fot., ilustr., rejstř. ; 29 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- Obsahuje ilustrace a
barevné fotografie
ISBN 80-7209-080-1 : 399.00 Kč. -- ISBN 80-7209-031-3 (soubor)
Česká republika - zeměpis - hospodářství - věda - technika - školy - sport - příroda - historie - stát - občané lidé - kultura - přehledy
0:0
4320 0
23
92
CIBULKA, Aleš
Nataša Gollová : ţivot tropí hlouposti / Aleš Cibulka ; fotografie Josef Sudek, Miloš Janoušek ... [et al.]. -Vyd.1. -- Praha : Sláfka, 2002. -- 279 s.: fot., bibliogr.
-- Autor (nar.1977 v Sokolově), ţije a pracuje v Praze;herecká moderátor.škola; ve 12ti elév krajských
novin;v 15ti moder.rádia Diana;2 alba písniček pro děti;moderátor ČT...
ISBN 80-86631-00-1 : 199.00 Kč
ţivotopisy - Gollová, Nataša (1912-1988) - herci - film - vzpomínky
92:92
4836 92
177
63
Naučný slovník zemědělský : a-d ; 1. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1966. -- 1102 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
95.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
1173 63
344
63
Naučný slovník zemědělský : s-š ; 10. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1984. -- 619 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
80.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
2666 63
345
63
Naučný slovník zemědělský : k-l ; 3. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1971. -- 1253 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
95.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
1552 63
346
63
Naučný slovník zemědělský : m ; 4. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1972. -- 723 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
65.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
2100 63
347
63
Naučný slovník zemědělský : n-o ; 5. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1972. -- 759 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
65.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
2101 63
348
63
Naučný slovník zemědělský : p ; 6. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1976. -- 743 s., obr.příl., barev.,
mp.fot., sch.
80.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
2102 63
349
63
Naučný slovník zemědělský : q-ř ; 8. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1981. -- 626 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
80.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
2276 63
350
63
Naučný slovník zemědělský : s ; 9. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1983. -- 606 s., obr.příl., barev.,
mp.fot., sch.
80.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
2517 63
411
63
Naučný slovník zemědělský : p ; 7. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1977. -- 694 s., obr.příl., barev.,
mp.fot., sch.
80.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
1919 63
844
63
Naučný slovník zemědělský : t-u ; 11. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1971. -- 681 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
95.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
7246 63
845
63
Naučný slovník zemědělský : v ; 12. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1989. -- 789 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
80.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
7251 63
846
63
Naučný slovník zemědělský : e-j ; 2. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zeměděl. nakl., 1984. -- 1220 s., obr.příl.,
barev., mp.fot., sch.
80.00 Kč
slovníky - encyklopedie - zemědělství - výroba - technika - ekonomika - meliorace - veterina - hesla
63:63
7250 63
401
93/99
KVAPIL, Oldřich
Návrat z bouře / Oldřich Kvapil ; grafická úprava Pavel Hrach. -- Vyd.1. -- V Praze : Naše vojsko, 1987. -228 s., fot. -- (Paměti ; Sv. 87)
. -- Vzpomínky generála Oldřicha Kvapila, účastníka bojŧ našich jednotek na frontách 2.svět.války...
23.00 Kč
romány - válečné - fakta - 2. světová válka - česká literatura
93/99:93/99
2812 93/99
662
92
BOBOŠÍKOVÁ, Jana
Nebudu mlčet : O televizní krizi, ţivotě, politicích a lidech kolem mne / Jana Bobošíková. -- Vydání první. - Praha : SinCon, 2006. -- 165 s.
-- o televizní krizi, ţivotě, politicích a lidech kolem mne...
ISBN 80-86987-01-9 : 249.00 Kč
92
6232 92
755
17
EBR, Vratislav
Nejen bonmoty a citáty o psech, páníčkách a paničkách : pro paměť všech přítomných i budoucích / sebrali,
vybrali, přepsali, něco i připsali Vráťa Ebr a Jaroslav Suchánek ; [ilustroval Slávek Martenek]. -- 1. vyd. -V Praze : Euromedia Group k.s. - Kniţní klub, 2007. -- 143 s., ilustr. ; 18 cm
. -- Autoři Vráťa Erb: knihkupec, rozhlas.moderátor, archiář kuriózních kníţek, klepŧ, klípkŧ... Jaroslav
Suchánek: učitel tělocviku, profesionální tanečník, moderátor, redaktor, novinář...
ISBN 978-80-242-2011 : 159.00 Kč
citáty - bonmoty - anekdoty - vtipy - humor - výbory - česká literatura
17:17
6750 17
756
17
EBR, Vratislav
Nejen bonmoty a citáty o ţivottě nahoře i dole : o tom, co muţi vidí na svém protějšku, a naopak, co ţeny
tvrdí o pánu tvorstva pro paměť všech ... / sebral, vybral, přepsal, něco i napsal Vráťa Ebr ; [ilustroval
Novák-Skoupý]. -- 1. vyd. -- V Praze : Euromedia Group k.s. - Kniţní klub, 2004. -- 191 s., ilustr. ; 18 cm
. -- Autoři Vráťa Erb: knihkupec, rozhlas.moderátor, archiář kuriózních kníţek, klepŧ, klípkŧ...
ISBN 80-242-1271-4 : 159.00 Kč
citáty - bonmoty - anekdoty - vtipy - humor - výbory - česká literatura
17:17
6749 17
107
58
RYBKOVÁ, Romana
Nejhezčí letničky našich zahrad / text a fotografie Romana Rybková a Jiří R. Haager ; grafická úprava Viola
Vlčková. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2002. -- 223 s., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-7181-539-X : 250.00 Kč
zahrádkářství - zahradnictví - květiny - rostliny - letničky - druhy - zahrady
58:58:63
481 1 58
537
719
Nejkrásnější divy světa : kulturní památky a přírodní ráje naší planety pod záštitou UNESCO ; Díl 1. / [z
německého originálu ...přeloţil Dušan Zbavitel]. -- Vyd.1. -- Praha : Kniţní klub, 2001. -- 215 s., ilustr. ; 29
cm. -- (BALIOS). -- Rejstřík památek -- Rejstřík míst
ISBN 80-242-0531-9 : 500.00 Kč
památky přírodní - památky stavební - svět - Unesco
719:719
5833 719
538
719
Nejkrásnější divy světa : kulturní památky a přírodní ráje naší planety pod záštitou UNESCO ; Díl 2. / [z
něm. přel. Dušan Zbavitel]. -- Vyd.1. -- Praha : Balios, 2001. -- 215 s. : il. -- Originál: Schätze der Welt. -Obsahuje: Rejstřík památek a rejstřík míst
ISBN 80-242-0665-X : 500.00 Kč
památky - přírodní - kulturní - UNESCO
719
5834 719
539
719
Nejkrásnější divy světa : Kulturní památky a přírodní ráje naší planety pod záštitou UNESCO ; 3. díl / [z
něm. přel. Dušan Zbavitel]. -- 1. vyd. -- Praha : Euromedia Group - Kniţní klub, 2002. -- 215 s., barev.fot. -Obsahuje rejstřík
ISBN 80-242-0674-9 : 500.00 Kč
příroda - kultura - světové - památky - kulturní památky - unikáty - UNESCO - svět - architektura - dějiny přírodní - divy - lokality - obrazové publikace - Marrákeš - národní parky - Huascarán - Santiago de
Compostela - Kerkuan - kostely - Tróodos - Iguacu - Durham - Stonehenge - Toledo - Chattuša - UluruKata Tjuta - Potosí - Brasília - Tchaj-šan - Athény - Hadriánova zeď - Westminster - Pisa - Benátky - Gros
Morne - Palenque - Sian Ka'an - Manú - Epidauros - Rhodos - Canterbury - Ghadámis - Timbukt - Chichén
Itzá
719
5835 719
540
719
Nejkrásnější divy světa : kulturní památky a přírodní ráje naší planety pod záštitou UNESCO ; Díl 4. / [z
německého originálu ...přeloţil Dušan Zbavitel]. -- Vyd.1. -- Praha : Balios ; Kniţní klub, 2002. -- 215 s. :
il. -- Název originálu: Schätze der Welt. -- Obsahuje fotografie. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-242-0709-5 : 500.00 Kč
divy světa - památky - ochrana památek - UNESCO - mezinárodní organizace - kulturní památky - přírodní
památky - přehledy - kulturní dědictví - encyklopedie - Praha - Telč - Český Krumlov
719:719
5836 719
541
719
Nejkrásnější divy světa : kulturní památky a přírodní ráje naší planety pod záštitou UNESCO ; Díl 5. / [z
německého originálu ...přeloţil Dušan Zbavitel]. -- Vyd.1. -- Praha : Balios ; Kniţní klub, 2002. -- 215 s. :
il. -- Název originálu: Schätze der Welt. -- Obsahuje fotografie. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-242-0709-5 : 500.00 Kč
divy světa - památky - ochrana památek - UNESCO - mezinárodní organizace - kulturní památky - přírodní
památky - kulturní dědictví - Spišský hrad - Zelená Hora - Kutná Hora - Česko - Slovensko - encyklopedie
719:719
5837 719
542
719
Nejkrásnější divy světa : kulturní památky a přírodní ráje naší planety pod záštitou UNESCO ; Díl 6. / [z
německého originálu ...přeloţil Dušan Zbavitel]. -- Vyd.1. -- Praha : Balios ; Kniţní klub, 2002. -- 215 s. :
il. -- Název originálu: Schätze der Welt. -- Obsahuje fotografie. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-242-0812-1 : 500.00 Kč
divy světa - památky - ochrana památek - UNESCO - mezinárodní organizace - kulturní památky - přírodní
památky - kulturní dědictví - Kroměříţ - Holašovice - Lednicko-valtický areál - region - encyklopedie
719:719
5838 719
797
8
Nejkrásnější města světa / autoři textŧ Winfried Maab, Anne Bentheus, Hans-Joachim Neubert ; z
německého originálu ...přeloţily Mgr.Helena Pokorná, Mgr.Irena Šifaldová, Mgr.Dagmar Vodičková. -- 4.
vyd. -- Čestlice : Rebo Productions CZ, 2008. -- 208 s., fot.
ISBN 978-80-255-0007-1
mě sta - svět
8:8
6949 8
788
9
GOGNA, Alessandro
Nejkrásně jší vrcholky světa / Alessandro Gogna ; přeloţila Renata Borovičková. -- V Praze : Euromedia
Group, k.s. - Kniţní klub, 2007. -- , fot., rejstř.
ISBN 978-80-242-1887-8 : 299.00 Kč
vrcholky - hory
9:9
6931 9
780
9
Nejkrásnější zahrady Evropy / redaktorka Eliana Ferioli ; text Maria Brambilla ; z italského originálu
...přeloţila Naděţda Bonaventurová. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2007. -191 s., fot., rejstř. -- (Universum)
ISBN 978-80-242-1821-2 : 249.00 Kč
zahrady - Evropa
9:9
6932 9
749
92
KLEIN, Shelley
Nejkrutější diktátoři v dějinách / Shelley Klein ; z anglického originálu ...přeloţil Jan Mrlík. -- Vyd.1. -Frýdek-Místek : Alpress, 2004. -- 309 s. : il.
ISBN 80-7218-471-7 : 129.00 Kč
diktátoři - ţivotopisy - Čingischán, 1155-1227 - Herodes - Stalin, Josif Visarionovič, 187 - Hitler, Adolf,
1889-1945 - Mao Ce-tung, 1893-1976 - Kim Ir-sen, 1912-1994 - Pinochet, Augusto Ugarte, 1915- Ceausescu, Nicolae, 1918-1989 - Husajn, Saddám, 1937- - Mugabe, Robert Gabriel - Amin, Idi - Somoza,
Anastasio García, 1896-1 - Zulu, Čaka - Pot, Pol, 1928-1998
92:92
6708 92
747
63
Největší kniha nápadŧ 1 : kniha pro děti od 3 do 7 let / překlad Bára Antonová. -- Vyd.1. -- Brno : CP
Books a.s., 2005. -- 255 s., ilustr.
ISBN 80-251-0734-5 : 199.00 Kč
nápady - pro děti - výroba - modelování - M/1
63
6710 63
683
92
CAWTHORNE, Nigel
Největší vojevŧdci v dějinách / Nigel Cawthorne ; z anglického originálu ...přeloţil Jan Mrlík. -- Vyd.1. -Frýdek-Místek : Alpress, s.r.o., 2006. -- 392 s., ilustr.
ISBN 80-7362-359-5 : 150.00 Kč
vojevŧdci - starověk - anglosasové - vikingové - středověk - občanská válka - období restaurace napoleonská - doba - britské - impérium - americká - válka - domorodí - američané - Prusko - 1. světová
válka - 2. světová válka - moderní
92:92
6309 92
829
9
BELLINI, Irene
Největší záhady světa / Irene Bellini, Danilo Grossi, Roberto Giacobbo ; z italského originálu ...přeloţila
Karolina Kříţová. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group k.s. - Kniţní klub, 2008. -- 224 s., fot.
ISBN 978-80-242-2210-3 : 359.00 Kč
záhady - svět - místa - osobnosti - obrazce - spisy - italská literatura
9
7080 9
832
8
ZARANSKA, Joanna
Nejznámější pohádky-učíme se anglicky / Joanna Zaranska ; přeloţil Jiří Chodil. -- dotisk 1. čes. vyd. -Praha : Jan Vašut s.r.o., 2007. -- 143 s., ilustr.
ISBN 80-7236-416-2 : 200.00 Kč
angličtina - pro děti
8:8
7079 8
632
8
PODHORNÁ, Lenka
Němčina přehledně : pro kaţdého aţ ke státnicím / Lenka Podhorná. -- 1. vyd. -- Olomouc : Rubico, 2004. - 77 s. ; 30 cm
ISBN 80-7346-030-0 : 75.00 Kč
německo-české - slovníky - jazykové učebnice - němčina - slovní zásoba
8:8
6169 8
580
2 CD
HEREINOVÁ, Eva
Německy. 2 CD / Eva Hereinová. -- 2. vydání. -- S.l. : Ne, 2005. -- 224 s.
ISBN 80-253-0177-X : 150.00 Kč
2 CD
5946 2 CD
72
63
SOVA, Zdeněk
Nemoci psŧ / Zdeněk Sova ; barevné diapozitivy (obrázky) Jiřího Cibulky. -- Vyd.2.dopl. -- V Praze : Státní
zemědělské nakladatelství, 1987. -- 263 s., příl., tb., barev.fot. -- (Chov ; Sv. 1)
24.00 Kč
psi - nemoci - prevence - veterinární - léčení - příručky
63:63
2831 63
592
93/99
LEVENDA, Peter
Nesvatá aliance / Peter Levenda. -- První vydání. -- Praha : BB/art, 2004. -- (Art)
. -- Spojení nacismu s okultními představami
ISBN 80-7341-299-3 : 299.00 Kč
93/99
6013 93/99
734
92
SEYDEL, Robert
Nevěry Habsburkŧ : Dynastie ve víru vášní / Robert Seydel. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. Ikar, 2006. -- 190 s.
ISBN 80-249-0783-6 : 164.00 Kč
Habsburkové - česká literatura
92:92
6653 92
801
92
KENT, James
Nevěry po česku / James Kent. -- Praha : Imagination of people, 2009. -- 167 s., fot.
-- Kniha odahluje temná a záletnická zákoutí duší českých osobností... Autor, nar.1983 v Praze, zahraniční
stáţe, šéfredaktor a spoluzakladatel časopisu One...
ISBN 978-80-904214-3-1 : 249.00 Kč
osobnosti - nevěry
92:92
6955 92
857
92
DUDEK, Oldřich
Nevšední ţivot, záhadná smrt Karla Svobody / Oldřich Dudek. -- Vyd.1. -- Čechtice : BVD, s.r.o., 2007. -174 s., fot.
ISBN 80-903754-8-0 : 49.00 Kč
Svoboda, Karel
92:92
7220 92
178
92
Neţ se zvedne opona / sestavil Otakar Brŧna ; obrazovou přílohu sestavil Jan Dvořák ; grafická úprava Jiří
Bubeníček. -- V Praze : Panorama, 1984. -- 255 s., fot.
40.00 Kč
divadla - reţiséři - skladatelé - herci
92:92:79
287 5 92
510
1.17
FANTA, Vladimír
Nikdo nejsme dokonalí / Vladimír Fanta. -- Pardubice : Filip Trend Publishing, 2002. -- 258 s.
1.17
5729 1.17
204
32
POLTORAK, A.I.
Norimberský proces / A.I. Poltorak ; z ruského originálu ...přeloţil Antonín Hendrych ; fotografie J. Hájek. - 3. revid. vyd. -- V Praze : Naše vojsko, 1977. -- 376 s., fot. -- (Český svaz protifašist. bojovníkŧ ; Sv. 181)
. -- Autor se zúčastnil procesu s válečnými zločinci jako člen sovětské delegace, ţivé a čtivé vyprávění,
zákulisí celého procesu...
25.00 Kč
historie - 2. světová válka - procesy - soudní - popravy - válečné - nacismus - fakta - Norimberský proces
32:32
1944 32
729
REG 9
PROKOP, Jaroslav
Nový Bydţov / Jaroslav Prokop. -- Vyd.1. -- V Praze a Litomyšli : Ladislav Horáček - Paseka, 2007. -- 79
s., fot.
ISBN 978-80-7185-845-4 : 249.00 Kč
Nový Bydţov - REG 9
9
6626 REG 9
562
943,7
PROKOP, Jaroslav
Nový Bydţov v proměnách staletí / Jaroslav Prokop. -- 1, vydání. -- S.l. : Ne, 2005. -- 293 s.
300.00 Kč
943,7
5855 943,7
9
93/99
HORDERN, Nicholas
Nový svět : Pro čtenáře od 12 let / Nicholas Hordern ; Simon Dresner ; Martin Hillman ; Z něm. přel. Jiří
Stach ; Část. překlad upravil a doplnil Vladimír Hulpach ; Typografie Václav Konečný. -- Dotisk 1. vyd. -Praha : Albatros, 1987. -- 511 s. : barev. obr. a mp. , fot. (někter. -- Jmenný, místní a věcný rejstřík. -- 40000
výt.
130.00 Kč (Váz.)
Amerika - dějiny - vlastivěda - století 15. -19. - knihy pro děti - publikace pro děti - Aztékové - Indiáni dobyvatelé - historie - svět
980:908.7:908.8:970 :93/99
3352 93/99
341
92
SOMMEROVÁ, Olga
O čem sní ţeny / Olga Sommerová ; fotografie Olga Sommerová ... [et al.]. -- V Praze : HAK, 2001. -- 210
s., fot. ; 17 cm
. -- Upřímné, někdy i šokující odpovědi dostává reţisérka od ţen, svých vrstevnic...
ISBN 80-85910-35-7 : 159.00 Kč
rozhovory - názory - ţeny - ţivot - osobnosti - feminismus
92:92
4746 92
244
92
SOMMEROVÁ, Olga
O čem sní ţeny 2 / Olga Sommerová ; fotografie Dagmar Hájková. -- Vyd.1. -- Praha : Sláfka, 2002. -- 255
s., fot. ; 17 cm
. -- Upřímné, někdy i šokující odpovědi dostává reţisérka od ţen, svých vrstevnic...
ISBN 80-86631-02-8 : 179.00 Kč
rozhovory - názory - ţeny - ţivot - osobnosti - feminismus
92:92
4903 92
323
92
DEYL, Rudolf
O čem vím já : Vzpomínky na ţivot a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle / Rudolf Deyl ; předmluva
Albert Praţák ; k vydání připravil J.F. Mölzer ; doslov Jiřina Stránská ; grafická úprava Karel Divina. -Vyd.1. -- Praha : Melantrich, 1971. -- 289 s., fot.
25.00 Kč
divadlo - české - Kvapil, Jaroslav
92:92
1485 92
19
61
KOBYLECKA, Wanda
O dívkách pro dívky / Wanda Kobylecka, Andrej Jaczewski ; z polského originálu ...přeloţila Helena
Stachová ; ilustrovala Alena Máchová ; grafická úprava Josef Týfa. -- Vyd.1. -- Praha : Avicenum, 1979. -159 s.
10.50 Kč
lékařství - dívky - sexuologie - porody - menstruace - pohlavní - ţivot
61:61
2894 61
465
635.9
JELÍNEK, Josef
O kaktusech / Josef Jelínek ; [fot. Rudolf Šubík]. -- 1. vyd. -- Praha : Práce, 1972. -- 287 s., bibl. -- (Delfín)
. -- Publikace je určena pro všechny, kdo mají rádi exotickou přirodu.
40.00 Kč
rostliny - pěstování - kaktusářství - kaktusy
635.9
5440 635.9
489
17
STENDHAL
O lásce / Stendhal ; [z francouzského originálu ...přeloţil Jaroslav Fryčer ; doslov napsal Jan O. Fischer]. -4. vyd. -- Praha : Odeon, 1983. -- 357 s. -- (Knihovna klasikŧ ; Sv. 7). -- 177.61. -- Název originálu: De la
amour
26.00 Kč
láska - názory - stati - filozofie - Stendhal
177.61:17
32 83 17, 5610 177.61
12
8
HAVEL, Václav
O lidskou identitu : Úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969-1979 / Václav
Havel ; [sest. Vilém Prečan, Alexander Tomský]. -- 3. vyd. -- Praha : Rozmluvy, 1990. -- 397 s.
ISBN 0-946352-04-6 : 46.00 Kč
eseje - 1969-1979 - Havel, Václav - fejetony - polemiky - projevy - rozhovory - úvahy
885.0-4:8
31 59 8
727
16
HORÁČEK, Michal
O tajemství královny krav : 52 esejŧ / Michal Horáček ; ilustrace Oldřich Jelen ; předmluva Dušan Třeštík. - Vyd.1. -- S.l. : NLN s.r.o., 2007. -- 207 s., ilustr. -- ISBN 978-80-7106-873-0
. -- Originální eseje vycházely v Hospodářských novinách... Autor(1952), textař, spisovatel, novinář,
kuntrulní antropolog, hráč, ...
ISBN 80-7106-873-0 : 279.00 Kč (Broţ.)
eseje - populárně - naučné - dějiny - politika - společnost - morálka - česká literatura
16:16
6604 16
215
64
MARKOV, Petr
O víně aneb lepší je vínečko neţli voda / Petr Markov ; ilustrovala Ludmila Lojdová ; grafická úprava Pavel
Hrach. -- 1. vyd. -- Praha : Lidové nakladatelství, 1985. -- 139 s., ilustr. -- (Klub přátel sovětské literatury)
10.00 Kč
víno - vinařství - degustace - historky - písně - verše
64:64
3272 64
637
0
Objevy & vynálezy : Světová kronika / redakce Jörg Meidenbauer ; [z anglického překladu něm. originálu
přeloţil Ondřej Šanca]. -- 1. vyd. -- Čestlice : Rebo Productions, 2005. -- 400 s., obr. příl., rejstř. ; 32 cm. -Obsahuje barevné fot. a seznam témat. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-7234-410-2 : 229.00 Kč
objevy - vynálezy - kroniky - astronomie - písmo - lékařství - zeměpis - biologie - létání - vesmír antropologie
0:0
6182 0
524
58
LANCASTER, Roy
Oblíbené zahradní trvalky / Roy Lancaster. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, k.s., 2004. -- 167
s. -- (Kniţní klub)
. -- Trvalky během čtyř ročních období
ISBN 80-242-1087-8 : 129.00 Kč
58
5804 58
499
5
DMITRIJEV, Jurij
Obojţivelníci a plazi / Jurij Dmitrijev : Lidové nakladatelství, 1988. -- 166 s.
52.00 Kč
5
5687 5
324
63
EDWARDS, Elwyn Hartley
Obrazová encyklopedie koní : nejvýznamnější světová plemena, jejich historie a moderní uţití / Elwyn
Hartley Edwards ; z anglického originálu ...přeloţila Helena Kholová ; fotografie Bob Langrish, Kit
Houghton ; české vydání připravili Jaromír Dušek a Helena Kholová. -- České vyd.2. -- Praha : Ottovo
nakladatelství-Cesty, 1998. -- 400 s., fot., rejstř., ilustr. ; 30x25 cm. -- Název originálu: Encyclopedia of
horse. -- Obsahuje barevné fotografie. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-7181-192-0 : 300.00 Kč. -- ISBN 80-7181-060-6 (1. čes. vyd. )
koně - encyklopedie - chov - chovatelství - dějiny - historie - tradice - dostihy - plemena
63:59:63
500 9 63
771
59
MATTHEWS, Rupert
Obrazová encyklopedie-Zvířata / Rupert Matthews ; z anglického originálu ...přeloţila Dana Mikšíková. -České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2004. -- 78 s., obr., rejstř.
ISBN 80-7181-999-9 : 119.00 Kč
zvířata
59:59
6867 59
605
9
Obrazový atlas turistických cílŧ a cyklotras v ČR. -- Praha : Klub českých turistŧ, 2005
150.00 Kč
9
6072 9
109
59
TAYLOR, Barbara
Obrazový atlas ţivočichŧ / napsala Barbara Taylorová ; ilustroval Kenneth Lilly ; z anglického vydání
...přeloţila Kateřina Ševčíková. -- Praha : Slovart, 1999. -- 64 s., barev.ilustr., rejstř. ; 36 cm. -- Originál:
The animal atlas
ISBN 80-7209-182-4 : 299.00 Kč
atlasy - obrazové - zoologie - ţivočichové - zvířata - popisy
59:59
4534 59
153
0
SOUČEK, Ludvík
Obrazový opravník obecně oblíbených omylŧ / Ludvík Souček ; ilustorval Jiří Kalousek ; grafická úprava
Milan Kopřiva. -- 1. vyd. -- V Praze : Práce, 1981. -- 230 s., ilustr. -- (Kamarád). -- 001.98
28.00 Kč
omyly - dějiny - pověry - pověsti - věda - mystifikace - všeobecnosti - vynálezy
0:0
3358 0
338
ZT REG 71/78
Obřadní síně národních výborŧ východočeského kraje / úvodní slovo Jindřich Řehořek ; fotografie Vladimír
Havelka. -- [S.l.] : Svépomoc, 1973. -- Nestr., obr. příl., fot.
síně - obřadní - smuteční
71/78:REG 71/78
2451 ZT REG 71/78
576
8
ULRICHOVÁ LIBUŠE
Obsahy z děl české literatury. I. +II. / Ulrichová Libuše. -- 7. vydání. -- Humpolec : Pavel Dolejší, 2005. -203 s.
ISBN 80-86480-59-3 : 129.00 Kč
8
5938 8
577
821(100)
ULRICHOVÁ, Libuše
Obsahy z děl světové literatury. I. díl / Libuše Ulrichová. Vybraná díla světové literatury od počátku
písemnictví do konce devatenáctého století. -- 4. vyd. -- Humpolec : Jas, 2005. -- 111 s. ; 21 cm. -- Obsahuje
rejstřík
129.00 Kč
díla - literatura - obsahy - portréty - spisovatelé - světoví - světová literatura
821(100)
593 6 821(100)
578
821(100)
ULRICHOVÁ, Libuše
Obsahy z děl světové literatury. II. díl / Libuše Ulrichová. Vybraná díla světové literatury dvacátého století.
-- 3. vyd. -- Humpolec : Jas, 2005. -- 113 s. ; 21 cm. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-86480-62-3 : 129.00 Kč
díla - literatura - obsahy - portréty - spisovatelé - světoví - světová literatura - 20. století
821(100)
593 7 821(100)
52
92
ZINDELOVÁ, Miluše
Obyčejné rozhovory II / Miluše Zindelová, Magdalena Dietlová ; fotografie Jiří Novák, Zuzana Mináčová ;
ilustrace Jan Gabler ; grafická úprava Zorka a Jan Gablerovi. -- V Praze : Grafoprint, 1992. -- 213 s., fot.,
ilustr.
ISBN 80-901208-3-0 : 20.00 Kč
film - divadlo - herci - zpěváci - interviewy - rozhovory
92:92
4064 92
24
REG 92
ČERNOHLÁVEK, Jan
Obyčejnej vesnickej kluk / Jan Černohlávek. -- Hronov : Jan Černohlávek, 1997. -- 198 s., fot.
Černohlávek, Jan - ţivotopis - autobiografie - vzpomínky - česká literatura
92:REG 92
4408 REG 92
101
64
JELÍNKOVÁ, Marie
Obytná zahrada : představy-moţnosti-realizac e / Marie Jelínková, Jan Ondřej, Petr Velfel ; grafická úprava
Magda Lášková. -- Hradec Králové : Paradise Studio, 1997. -- 167 s., barev.fot.ilustr., rejstř.
ISBN 80-238-0436-7 : 220.00 Kč
zahrádkaření - zahrady - nábytek - osvětlení - ploty - trávníky - architektura
64:64
4336 64
217
62
MICHAJLOV, M.A.
Od Drakkaru ke Křiţníku / M.A. Michajlov, O.I. Sokolov ; ilustroval J. Makarov ; z ruského originálu
...přeloţili a upravili Hana a Aleš Skřivanovi ; grafická úprava Václav Konečný. -- 1. vyd. -- V Praze :
Albatros, 1982. -- 268 s., ilustr.
24.00 Kč
lodě - modely - dějiny - stavitelství - historie - Drakkar - Křiţník
62:62
4609 62
221
9
VELEK, Josef
Od polderŧ k Ardenám / Josef Velek ; fotografie Josef Velek ; mapky Karel Zpěvák ; grafická úprava
Miloslav Fulín. -- Vyd.1. -- V Praze : Panorama, 1985. -- 284 s., mp., fot. -- (Cesty)
33.00 Kč
cestopisy - Ardeny - poldery - Rotterdam - Belgie - Evropa - Lucembursko - črty - cestopisné - vyprávění reportáţe - historie - kultura - ekologie - technika - ekonomika - zajímavosti - Nizozemí - Benelux - zeměpis
- turistika - příroda - Amsterdam - umění - věda - malíři - Naarden - Komenský, Jan Amos
9:9
2634 9
870
902/904
BERNARDINI, Enzo, 1940Odhalená tajemství starých civilizací / Enzo Bernardini ; přeloţila Jana Hrdá. -- 1. české vyd. -- Bratislava :
Príroda, 2007. -- 224 s. : il. -- Přeloţeno z italštiny. -- Obsahuje rejstřík a bibliografii. -- Název originálu: Il
libro dell' archeologia
ISBN 978-80-07-01592-0 : 399.00 Kč
archeologie - dějiny - civilizace - pravěk - starověk - Afrika - Egypt - Evropa - Řecko - Řím - Asie Amerika - středověk - objevy - nálezy - tajemství
902/904
7355 902/904
234
943.7
DVOŘÁK, Pavel
Odkryté dějiny : První lidé na území Československa / Pavel Dvořák ; ze slovenského originálu ...přeloţila
Věra Amelová ; doslov napsal Viliam Plevza ; fotografie Pavel Dvořák ... [et al.]. -- Vyd.2.(v MF 1.). -Praha : Mladá fronta, 1984. -- 367 s., fot., ilustr., bibliogr., rejstř. -- (Máj ; Sv. 437)
. -- Přesuny země při dolování a stavbách odkryly mnoho památek na minulost našeho území... Autor,
nar.13.5.1937, studium historie, povídky, knihy pro děti, TV scénáře, romány...
65.00 Kč
Československo - osídlení - archeologie - pravěk - Morava - Čechy - Slovensko - osídlování - dějiny historie
943.7:943.7
2738 943.7
866
93/99
HUBÁČEK, Miloš
Ofenzíva v Pacifiku / Miloš Hubáček ; Předml. Eduard Čejka ; Mapy Karel Zpěvák. -- 1. vyd. -- Praha :
Panorama, 1987. -- 517 s. : mp., [32] s. fot. ; 20 cm. -- (Stopy. Fakta. Svědectví.). -- Hodnosti námořních
dŧstojníkŧ -- Přehl. lit -- Technicko-taktické údaje popisovaných lodí. -- 120000 výt. -- Obálka Jaroslav
Fišer
38.00 Kč (Broţ.)
2. světová válka - bitvy námořní - vojenství - Tichomoří - rok 1942-1943
93/99:940.53:355.4< BR>
7348 93/99
342
92
ŠTORCH-MARIEN, Otakar
Ohňostroj : Paměti nakladatele Aventina II : Vzpomínky / Otakar Štorch-Marien ; předmluva František
Muzika ; typografie Oldřich Hlavsa. -- Vyd.1. -- V Praze : Československý spisovatel, 1969. -- 489 s.
28.00 Kč
paměti - vzpomínky - Aventinum - Štorch-Marien, Otakar
92:92
1365 92
132
63
HESSAYON, D.G.
Okrasné stromy a keře v zahradě / D.G. Hessayon ; [z angl. přel. Miroslav Volf]. -- 1. vyd. -- Praha : BetaDobrovský, 1998. -- 128 s., fot., ilustr., rejstř. -- (Expert)
ISBN 80-86029-24-7 : 199.00 Kč
zahrádkaření - rostliny - pěstování - škŧdci - skleníky - zahrady - stromy - keře
63:58:63
494 3 63
44
92
PRIMUSOVÁ, Hana
Olga / Hana Primusová, Milena Pekárková ; grafická úprava Martin Hruška. -- Vyd.1. -- Praha : Petrklíč,
1997. -- 175 s., fot.
ISBN 80-85243-90-3 : 169.00 Kč
Havlová, Olga - ţivotopisy - vzpomínky - Havel, Václav
92:92
4151 92
274
9
MERRIEN, Jean
Osamělí mořeplavci / Jean Merrien ; z francouzského originálu ...přeloţil a doslovem a poznámkami opratřil
Miroslav Levý ; mapy Karel Zpěvák ; grafická úprava Josef Ficenec. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1970. -- 267
s. -- (Osudy. Fakta. Objevy ; Sv. 7)
29.00 Kč
cestopisy - mořeplavci
9:9
1463 9
522
17
ALTMAN, Robert
Osud podle jména / Robert Altman. -- Brno : Centa, s.r.o., 2005. -- 1064 s.
-- Nomenologické obrazy nejčastějších křesních jmen: jací jsou a kam směřují jejich nositelé
17
5 799 17
760
92
NYTROVÁ, Olga
Osudové lásky slavných / Olga Nytrová, Václav Strachota. -- 1. vyd. -- Praha : Alfa, 2008. -- 213 s., fot.,
bibliogr.
ISBN 978-80-87197-02 : 249.00 Kč
osudy - slavný - vztahy - lásky
92:92
6814 92
134
0
WILLIAMS, Brian
Otázky a odpovědi : Encyklopedie / Brian Williams ; z anglického vydání ...přeloţil Vladimír Drápalík ...
[et al.]. -- Dotisk 1. vyd. -- Praha : Svojtka a Co., 1999. -- 304 s., ilustr., rejstř. -- (Školní encyklopedie)
ISBN 80-7237-023-5 : 270.00 Kč
encyklopedie - Země - vesmír - věda - ţivočichové - rostliny - lidé - tělo - dějiny
0:0
4948 0
518
929
SOUČEK, Ludvík, 1926-1978
Otazníky nad hroby / Ludvík Souček. -- Vyd. 1. -- Praha : Československý spisovatel, 1982. -- 252 s. ; 20
cm. -- (Spirála)
25.00 Kč
ţivotopisy - panovníci - politici - úmrtí - svět - historie - Caesar, Gaius Julius, 100-44 pnl - Jeţíš Kristus Klement VI. - Ladislav Pohrobek (1440-1457) - Napoleon I. Bonaparte(1769-1821 - Dracula - Lincoln,
Abraham (1809-1865)
929:929(100):930.9< BR>
5752 929
63
0
Ottova moderní encyklopedie. Svazek 2, Země / Humphry Bowen ... [et al.] ; překlad souborného vydání
Oxfordské ilustrované encyklopedie ; z anglického originálu ...přeloţili a dopracovali Helena Kholová a
Michael Borovička. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 1999. -- 289 s., fot., ilustr.
ISBN 80-7181-314-1 : 350.00 Kč
Země - encyklopedie - příroda - lidé - zeměpis - podnebí - geomorfologie - pŧda - nerosty
0:0
4767 0
225
52
Ottova moderní encyklopedie. Svazek 1, Vesmír / z anglického originálu ...přeloţili a dopracovali Jaroslav
Soumar ...[et al.]. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství ; Cesty, 1998. -- 216 s., fot., ilustr., obr.,
tb. -- Originál: The Oxford Illustrated Encyclopedia, Volume 1, The Universe
ISBN 80-7181-238-2 : 350.00 Kč
encyklopedie - vesmír - astronomie
52:0:52
4766 52
321
0
Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích A-L / vedoucí projektu Jiřina Bulisová ; grafická úprava
Lucie Pítrová. -- Vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2003. -- 735 s., fot., ilustr.
ISBN 80-7181-959-X : 500.00 Kč. -- ISBN 80-7181-938 (svazek 1)
encyklopedie - všeobecné - Ottova
0:0
5010 0
322
0
Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích M-Ţ / vedoucí projektu Jiřina Bulisová ; grafická úprava
Lucie Pítrová. -- Vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2003. -- 735 s., fot., ilustr.
ISBN 80-7181-959-X : 500.00 Kč. -- ISBN 80-7181-947-6 (svazek 2. )
encyklopedie - všeobecné - Ottova
0:0
5011 0
504
634
ŠAPIRO, D, K,
Ovoce a zelenina ve výţivě člověka / D Šapiro : Státní zemědělské nakladatelství, 1988
29.00 Kč
634
5695 634
436
58
HUDAK RENATE
Ovoce, zelenina a bylinky / Hudak Renate ; [upr. ředitel Botanické zahrady UK Praha Větvička Václav]. -První české vydání. -- Praha 3 : Svojtka+Co. Soběslavská 32 Praha 3, 2004. -- 188 s.
-- Správná výsadba a péče o zahradu Nejlahodnější druhy pro plný poţitek Krásná řešení pro zahradu a
balkon
ISBN 80-7237-999-2 : 130.00 Kč
58
5079 58
310
93/99
CERAM, C.W.
Oţivená minulost : Dějiny archeologie v obrazech / C.W. Ceram ; z anglického originálu ...přeloţil Boris
Michajlov ; grafická úprava Josef Ficenec. -- 3. vyd. -- Praha : Orbis, 1974. -- 349 s., fot. -- (Stopy, fakta,
svědectví)
55.00 Kč
dějiny - kultury - archeologie - pravěk - starověk - civilizace
93/99:93/99
1814 93/99
543
943,7
Památky UNESCO. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 125 s.
ISBN 80-7309-244-1 : 49.00 Kč
943,7
5830 943,7
396
9
JANUSOVÁ, Jana
Památná místa naší vlasti : Po stopách slavných bitev, lidových bouří, dělnických bojŧ a odbojových akcí /
Jana Janusová, Otakar Káňa ; kresby Marie Suchardová ; fotografie Karel Čapek ... [et al.] ; grafická úprava
Soňa Valoušková. -- 1. vyd. -- V Praze : Albatros, 1982. -- 428 s., fot., ilustr.
31.00 Kč
památky - Československo
9:9
3321 9
691
ZT 92
Paměti komorníka císaře Františka Josefa 1. : císař v nedbalkách. -- 1. vyd. -- Praha : Petrklíč, 1993. -- 342
s.
ISBN 80-85243-36-9 : 63.00 Kč
ţivotopisy - František Josef rakouský císař - panovníci - Habsburkové - Rakousko-Uhersko
92:94(436):929Frant išek Josef I.
6410 ZT 92
555
ZT 133
ŠTÍRSKÝ, Benedikt
Panna / Benedikt Štírský. -- vydání první. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 103 s.
ISBN 80-7309-177-1 : 29.00 Kč
133
5818 ZT 133
400
93/99
KRATOCHVÍL, Miloš V.
Panoptikum zašlých časŧ aneb Úsměvná svědectví historie / Miloš V. Kratochvíl ; dodatky doplnili a
obrazovou část sestavili Jiří Běhounek a Milan Kopřiva ; doslov Josef Petráň ; medailon Irena Zítková ;
ilustroval Jiří Běhounek ; grafická úprava Milan Kopřiva. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1986. -- 237 s.,
ilustr. -- (Máj ; Sv. 481)
23.00 Kč
dějiny - historie - zajímavosti - kuriozity - potrava - oblékání - sporty - umění - láska
93/99:93/99
3385 93/99
856
93/99
CLAY, Catrine
Panská rasa : Nacistické Německo a experiment Lebensborn / Catrine Clay, Michael Leapman ; z
anglického originálu ...přeloţil Ivan Ryčovský. -- V Praze : Columbus, spol.s r.o., 1996. -- 196 s.
ISBN 80-85928-43-4 : 99.00 Kč
válečné - nacisti - německá literatura
93/99:93/99
7302 93/99
565
62
TOUFAR, Pavel
Pára na kolejích / Pavel Toufar. -- I. vydání. -- S.l. : Ne. -- 110 s. -- (Albatros)
23.00 Kč
62
5890 62
159
63
LUTZ, Armin
Pařeniště, fóliové kryty a skleníky / Armin Lutz ; z německého originálu ...přeloţil Karel Hieke. -- Vyd.2. -V Praze : Státní zemědělské nakladatelství, 1987. -- 176 s., příl., tb., obr., rejstř., fot. -- (Mechanizace,
výstavba a meliorace)
20.00 Kč
zahrádkaření - skleníky - fóliovníky - pařeniště - stavba - vytápění - pěstování - rostliny
63:63
2830 63
80
93/99
BOROVIČKA, Michael
Pearl Harbor 1941 : Ze zákulisí jednoho zákeřného přepadu / Michael Borovička ; spolupráce Zbyšek
Svoboda. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 2001. -- 96 s., fot., tb.
ISBN 80-7181-607-8 : 110.00 Kč
dějiny - 2. světová válka - Japonsko - USA - Pearl Harbor - 1941 - osobnosti - generálové - vyprávění
93/99:93/99
4810 93/99
714
35
FIDLER, Jiří
Pearl Harbor 1941 : malý encyklopedický slovník / Jiří Fidler. -- Vyd.1. -- Brno : Jota, 2001. -- 187 s. : il. -(Jota-Military). -- Obsahuje literaturu
ISBN 80-7217-162-3 : 218.00 Kč
vojenství - vojenské letectvo - vojenské loďstvo - 2. světová válka - USA - Japonsko - Pearl Harbor Tichomoří - válečné operace - letadla - lodě - křiţníky - encyklopedie
35:355/359:94(100)" 1939/1945"
6560 35
572
61
ŠVEJCAR, Josef
Péče o dítě / Josef Švejcar. -- 2. vyd. -- Praha : Avicenum, 1976. -- 363 s., ilustr., rejstř. ; 21 cm
34.00 Kč
lékařství - mateřství - novorozenci - kojenci - děti - péče - výchova
61:61
5921 61
513
64
SEDLÁČKOVÁ, Hana
Pečeme na Vánoce / Hana Sedláčková. -- První vydání. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. -- 143 s. -(CESTY)
. -- kuchařka, pečení na Vánoce
ISBN 80-7360-169-9 : 200.00 Kč
64
5733 64
351
943.7
Persekuce českého studentstva za okupace : 28. říjen 1939. Německý útok na české vysokoškoláky.
Uzavření českých vysokých škol / napsali František Kropáč a Vlastimil Louda, kresby A.V. Hrska ; [kres.
A.V.Hrska ; text František Kropáč, Vlastimil Louda]. -- 2. vyd. v prosinci 1945. -- Praha : Ministerstvo
vnitra, 1945. -- 155 s., obr.příl. -- (Dokumenty doby ; Sv. 2)
50.00 Kč
dějiny - Československo - 1939 - studenti - 28. říjen 1939 - 28.10.1939 - nacismus - vysoké školy 17.11.1939 - Opletal, Jan - okupace - persekuce
943.7:943.7
367 943.7
98
71/78
COLE, Alison
Perspektiva : Vizuální prŧvodce teorií a technikami - od renesance k pop artu / Alison Cole ; z anglického
originálu ...přeloţila Jana Solperová. -- 2. vyd. -- Bratislava : Perfekt, 2000. -- 64 s., barev.fot.ilustr., rejstř. - (Umění zblízka). -- Další názvová informace z obálky
ISBN 80-8046-170-8 : 119.00 Kč
výtvarné umění - perspektiva - teorie - techniky - malíři - sochaři - obrazy - malby - reprodukce
71/78:71/78
4853 71/78
230
63
ROUSSELET-BLANC, Pierre
Pes : Velká obrazová encyklopedie / Pierre Rousselet-Blanc ; z francouzského vydání ...přeloţila Eva
Dvořáková ; lektoroval Ivan Dvořáček ; ilustrace Joel Blanc ... [et al.]. -- Čes.vyd.1. -- Praha : Svojtka &
Co., 1999. -- 376 s., fot., rejstř., ilustr. -- (Obrazová encyklopedie)
ISBN 80-7237-215-7 : 699.00 Kč
psi - chov - plemena - chovatelství - výţiva - péče
63:63
4687 63
74
63
WERNER, Johannes
Pes v rodině / Johannes Werner ; z německého originálu ...přeloţila Simona Hoskovcová. -- České vyd.1. -Praha : Svojtka a Vašut, 1995. -- 127 s., fot., rejstř.
ISBN 80-7180-028-7 : 119.00 Kč
pes - chov - druhy - popisy - chování
63:63
4097 63
162
58
FLEISCHER, Zdeněk
Pěstování kaktusŧ / Zdeněk Fleischer, Bohumil Schütz ; kresby pérovek J. Lipenská. -- Vyd.1. -- V Praze :
Stát. zeměd. nakl., 1969. -- 188 s., rejstř., obr., fot. -- (Rostlinná výroba)
33.00 Kč
kaktusy - pěstování - sukulenty - rostliny - příručky - pro děti - botanika
58:58
2959 58
295
63
WALTER, Vilém
Pěstování okrasných stromŧ a keřŧ / Vilém Walter ; ilustrace - barevné snímky Ivan Houser. -- Vyd.1. -- V
Praze : Stát. zeměd. nakl., 1984. -- 383 s., obr.příl., rejstř.
35.00 Kč
zahradnictví - okrasné - keře - stromy - zeleň
63:58:63
260 7 63
360
92
MAVRODIN, V.
Petr I / V. Mavrodin ; překladatel Křišťan Bém ; mapy Jaromír Vraštil. -- Vyd.1. -- V Praze : Naše vojsko,
1955. -- 295 s., mp.
24.90 Kč
ţivotopisy - dějiny - Rusko - Petr I.
92:92:93/99
306 92
46
92
REMEŠOVÁ, Michaela
Petr Kratochvíl aneb Ţil jsem s Lucií Bílou / Michaela Remešová, Milada Čechová. -- Vyd.1. -- Praha :
Formát, 2001. -- 126 s., fot.
ISBN 80-86155-68-4 : 159.00 Kč
zpěváci - ţivotopisy - vzpomínky - Bílá Lucie - Kratochvíl Petr - vyprávění - vztahy
92:92
4663 92
152
943.7
SVOBODOVÁ, Aneţka
Petr Vok z Roţmberka / Aneţka Svobodová ; koláţe, přebal, vazbu a grafickou úpravu navrhl Michal
Houba. -- 2. vyd. -- Praha : Melantrich, 1986. -- 269 s., ilustr.
25.00 Kč
dějiny - historie - novověk - 16. -17. století - Evropa - Čechy - šlechta - aristokracie - Habsburkové Roţmberkové - Petr Vok z Roţmberka - císaři - Rudolf II. , 1552-1612 - ţivotopisy
943.7:943.7
3290 943.7
317
71/78
NEUMANN, Jaromír
Pieter Bruegel / Jaromír Neumann ; grafická úprava Oldřich Hlavsa. -- Vyd.2. -- Praha : Odeon, 1975. -- 84
s., ilustr. -- (Malá galerie ; Sv. 4)
33.00 Kč
malířství - malíři - umění - výtvarné - vlámské - Nizozemsko - Bruegel, Pieter - 16. století
71/78:92:75
2135 71/78
193
0
RAMBOUSEK, Jan
Písmo a jeho uţití / Jan Rambousek ; korektorka Ema Bílková. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1953. -- 156 s.,
obr., 8 s.příl. -- (Knihovna osvětové práce ; Sv. 36)
. -- Kniha pomáhá těm, kdo chtějí o písmu a jeho uţití něco vědět... Autor, nar.24.5.1895, malíř, grafik, v
naší chemigrafii zavedl nový zpŧsob výroby...
15.40 Kč
písmo - historie - vývoj - písmomalířství - kreslení - druhy - typy - vzory - uţití
0:0
364 0
314
9
SUK, Vojtěch
Po stopách Holubových. Lékařem na Labradoru / Vojtěch Suk ; fotografie Vojtěch Suk ; grafická úprava
Ludmila Chytilová a Ivan Soukup. -- Vyd.1. -- V Brně : Blok, 1975. -- 144 s., fot.
-- Autor - antropolog, etnograf, lékař a profesor vypráví o svých cestách v cizině před 1.sv.válkou...
40.00 Kč
cestopisy - Holub, Emil - Labrador
9:9
1908 9
792
9
WALKER, Peter
Po stopách Jeţíše : ilustrovaný prŧvodce Svatou zemí / Peter Walker ; z anglického originálu ...přeloţil
Dušan Zbavitel. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2008. -- 215 s., ilustr.
ISBN 978-80-242-2100-7 : 349.00 Kč
Jeţíš - Křtitel, Jan - Betlém - Nazaret - Galilej - Sepfóris - Kána - Jordán - Judská poušť - Galilea Samařsko - Caesar Filip - Jericho - Jeruzalém - Betanie - Olivová hora - Chrám - Golgota - Emaus
9:9
6930 9
438
93/99
LIŠKA, Vladimír
Po stopách římských tyranŧ : Dějiny zneuţívání moci / Vladimír Liška. -- Olomouc : FONTÁNA, 2001. -199 s.
ISBN 80-86179-66-4 : 100.00 Kč
93/99
5196 93/99
681
55
Počasí / z anglického originálu ...přeloţila Jolana Janoušková. -- 1. vyd. -- Praha : Velryba, s.r.o., 1994. -87 s., obr., fot. -- (První dětská knihovna)
ISBN 80-901322-7-8 : 99.00 Kč
encyklopedie - děti - počasí - přírodní - jevy - M/2
55:55
6312 55
352
9
Pod sluncem této země / texty napsali Ján Cikker ... [et al.] ; fotografie Milada a Erich Einhornovi ;
předmluva Vilém Kún. -- 2. vyd. -- V Praze : Práce, 1976. -- 309 s., fot.
135.00 Kč
zeměpis - Československo - Česká republika - Slovensko - Český ráj - Krkonoše - Beskydy - Šumava Posázaví - Jeseníky - Mariánské Lázně - Praha - Oderské vrchy - Karlovy Vary - Česká Lípa - Jizerské hory
- Kolín - Chodsko - Českomoravská vrchovina - Zvíkov - Orlické hory - Luhačovice - Ţinkovy - Vysoké
Tatry - Bratislava - Nízké Tatry - Kremnické hory - Topoľčianky - Piešťany
9:9
4289 9
290
943.7
IVANOV, Miroslav
Podivuhodné příběhy / Miroslav Ivanov ; grafická úprava Oldřich Pošmurný ; fotografie Václav Novák. -1. vyd. -- V Praze : Práce, 1979. -- 321 s., front., obr.příl. -- (Kamarád)
24.00 Kč
Čechy - dějiny - črty - Kozina(Sladký), Jan - Jan Roháč z Dubé
943.7:943.7
2249 943.7
311
9
COUSTEAU, Jacques Yves
Poklad na stříbrné mělčině / Jacques Yves Cousteau, Philippe Diolé ; z anglického originálu ...přeloţila
Soňa Vávrová ; grafická úprava Vladimír Vácha. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1977. -- 219 s., fot., obr.
-- (Máj ; Sv. 275)
35.00 Kč
cestopisy - mořeplavby - mořeplavci - piráti - poklady - katastrofy - námořní
9:9
1969 9
289
62
GROBICKI, Alexander
Poklady na dně moří / Alexander Grobicki ; ilustroval Vladimír Novák ; z polského originálu ...přeloţil
Pavel Weigel ; grafická úrpava Milan Kopřiva. -- Vyd.1. -- Praha : Mladá fronta, 1980. -- 408 s., ilustr. -(Edice 13 ; Sv. 119)
. -- Příběhy lodí, osudy lidí a nákladŧ, námořní bitvy, činy korzárŧ, pirátŧ...
26.00 Kč
lodě - moře - poklady - piráti - technika - plavby - vraky - nálezy
62:62
2279 62
717
63
HIEKE, Karel
Pokojové rostliny / Karel Hieke. -- Vyd.2. -- V Praze : Státní zemědělské nakladatelství, 1986. -- 414 s.,
barev.fot.obr. -- (Rostlinná výroba). -- Bibliogr. -- 70000 výt. -- Přehl. lit -- Česko-lat. názvový rejstřík
37.00 Kč
okrasné - rostliny - pokojové - květiny - podmínky - výběr - pěstování - encyklopedie - popisy - příručky rostliny pokojové
63:63
6447 63
105
9
MOWAT, Farley
Polární vášeň : za severní točnou /výňatky z polárních deníkŧ/ / Farley Mowat ; z anglického originálu ...
přeloţil Miroslav Jindra ; doslov Miroslav Jindra ; přefotografoval Miloslav Jodas. -- Vyd.1. -- Praha :
Odeon, 1973. -- 241 s., fot., front., ilustr. -- (Klub čtenářŧ ; Sv. 346)
34.00 Kč
cestopisy - Severní Amerika - Arktida - Eskymáci - deníky - polárníci - dokumenty - dějiny - badatelé objevy - výzkumy - cestovatelé - polární oblasti - vyprávění - zeměpis - polární kruh - Grónsko - ledovce dobrodruţství
9:9
2868 9
144
64
KRÁLOVÁ, Miluška
Pomazánky na kaţdý den : 400 receptŧ / Miluška Králová ; ilustrace Jan Lidral ; grafická úprava Jan Lidral.
-- 2. dopl. vyd. -- Benešov : Start ; Benešov : Milo, 1996. -- 86 s., ilustr.
ISBN 80-902027-0-5 : 53.00 Kč. -- ISBN 80-902005-2-4
kuchař ky - recepty - pomazánky
64:64
4107 64
776
92
ČERMÁKOVÁ, Dana
Popelka Libuše Šafránková : Hvězda našich srdcí / Dana Čermáková. -- 1. vyd. -- Banská Bystrica :
Imagination of people, 2008. -- 167 s., obr. příl.
-- O herečce Libuši Šafránkové, nejpopulárnější herečce století... Autorka, fakulta ţurnalistiky UK,
publicistka, šéfredaktorka časopisu Betynka, biografie Waldemara Matušky společně s Jamesem Kentem...
ISBN 978-80-904214-1-7 : 249.00 Kč
Šafránková, Libuše - herečky
92:92
6896 92
666
92
BUDINSKÝ, Libor
Popravy slavných / Libor Budinský. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group - Kniţní klub, 2002. -- 207 s.
-- Téměř 100 příběhŧ slavných lidí, kteří skončili na popravišti, ... Autor, (1967), studium filozofie na
FFUK, spisovatel, novinář, Lidové noviny, ...
ISBN 80-242-0878-4 : 126.00 Kč
slavné - osobnosti - osudy - smrt - úmrtí - popravy - okolnosti
92:93/99:92
6253 92
456
92
REMEŠOVÁ, Michaela
Posel dobrých zpráv : aneb Já ţil, jak sem ţil...zpěvák století Karel Gott / Michaela Remešová. -- vydání
první. -- S.l. : Finidr, 2004. -- 372 s. -- (FANY)
ISBN 80-239-2995-X : 299.00 Kč
92
5292 92
474
940
HOTMAR, Josef
Poselství od gilotiny / Josef Hotmar. -- Praha : Naše vojsko, 1989. -- 91 s. : il. ; 20 cm. -- (Magnet ; Sv. 89)
ISBN 80-85110-12-1 : 8.00 Kč
Francie - dějiny - 18. -19. stol. - Velká franc. revoluce 1789 - Ludvík XVI. - Marie Antoinetta
940
5498 940
202
92
TREVOR-ROPER, Hugh
Poslední dny Adolfa Hitlera / Hugh Trevor-Roper ; z anglického originálu ...přeloţila Marta Staňková ;
grafická úprava Karel Knechtl. -- Vyd.2. -- Praha : Mladá fronta, 1968. -- 275 s., fot. -- (Kapka ; Sv. 9)
12.50 Kč
2. světová válka - Německo - vojevŧdci - Hitler, Adolf - ţivot
92:92
2935 92
258
9
WOLF, Josef
Poslední svědkové pravěku / Josef Wolf. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1970. -- 242 s., obr.příl., rejstř., fot.,
mp. -- (Členská kniţnice)
32.00 Kč
historie - pravěk - prehistorie
9:9
1432 9
828
9
ALLENDE, Carlos
Posvátná místa : Magický zeměpis planety Země / Carlos Allende, Francis Amalfi, Teo Gómez ; ze
španělského originálu ...přeloţila Markéta Dvořáčková. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s.Kniţní klub, 2008. -- 221 s., fot.
ISBN 978-80-242-2117-5 : 369.00 Kč
místa - posvátná
9:9
7081 9
363
REG 9
HORYNA, Václav
Pověsti kraje Chlumeckého / Václav Horyna. -- V Chlumci n. Cidl. : Základní škola. -- 85 s.
-- Autor, nar.17.4.1906 v Pamětníku, zemřel 25.8.1997 v Praze...
119.00 Kč
pověsti - Chlumecko - Chlumec nad Cidlinou
9:REG 9
4216 REG 9
286
59
ANDĚRA, Miloš
Poznáváme naše savce / Miloš Anděra, Ivan Horáček ; [ilustrace Jana Roţánková] ; fotografie Miloš Anděra
...[et al.] ; graficeká úprava Jiří Kreuziger. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1982. -- 253 s., tb., fot., rejstř.,
ilustr. ; 21 cm. -- (Jak ; Sv. 70)
27.00 Kč
příručky - savci - druhy - charateristiky
59:59
2497 59
531
59
HEMPFLING, Klaus, Ferdinand
Poznej svého koně / Klaus Hempfling. -- Vydání v češtině první. -- Praha : Brázda, s.r.o., 2004. -- 204 s. -(BRÁZDA)
ISBN 80-209-0330-5 : 350.00 Kč
59
5814 59
684
64
CORBETT, Stephen
Práce se dřevem : ucelený soubor návodŧ pro domácí kutily / Stephen Corbett ; fotografie John Freeman ; [z
anglického originálu ...přeloţil Jiří Baudyš ; ilustrace Julian Baker] : kompletní praktická příručka /
fotografie John Freeman. -- 2. vyd. 2007. -- Čestlice : Rebo Productions CZ, 2007. -- 256 s., fot., ilustr.,
rejstř. -- Obsahuje: barevné fotografie, obrázky, slovníček, rejstřík
ISBN 80-7234-663-6 : 200.00 Kč
dřevo - hobby - řemesla - kutilství - práce se dřevem - technologie - příručky - rady - návody - postupy truhlářské - práce - truhlářství - nábytek - výroba - materiály - nástroje
64:64
6305 64
429
63
MCHOY, Peter
Praktická encyklopedie pro zahrádkáře : [Správné pracovní postupy úspěšného zahrádkáře] / Peter McHoy ;
přeloţila Eva Karbanová. -- Dotisk 1. čes. vyd. -- Praha : Svojtka & Co, 2004. -- 256 s., obr., ilustr.
ISBN 80-7237-032-4 : 499.00 Kč
encyklopedie - zahrádkaření - základy - květiny - dřeviny - ovoce - zelenina - pěstování - zahrady
63:63
5050 63
735
64
Praktická zahrada : Dobré rady zahrádkářŧm / překlad Jan Hlavička. -- České vyd.1. -- Praha 8 : Jan Vašut
s.r.o., 2007. -- 600 s., obr., fot., rejstř.
ISBN 80-7236-551-7 : 400.00 Kč
zahrada
64:64
6660 64
638
64
Praktické rady a návody : pro zahrádkáře a milovníky zahrad / sestavila Jaroslava Vavrošová ; ilustrace Iva
Karasová-Třísková. -- Ostrava-Muglinov : Kniţní expres, s.r.o., 2006. -- 95 s.
ISBN 80-7347-022-5 : 59.00 Kč
rady - návody - zahrady - rostliny - nářadí - sklizeň - úklid - domácnost - kosmetická - krása - nápoje potraviny - přírodní - zdraví - údrţba
64:64
6089 64, 6178 64
834
92
KLÍMA, Josef
Pravda o Kajínkovi / Josef Klíma, Janek Kroupa. -- V Řitce : DARANUS, s.r.o., 2010. -- 171 s., fot.
ISBN 978-80-87423-00-4 : 249.00 Kč
ţivotopisy - Kajínek, Jiří
92:92
7120 92
53
32
KAŠPAROVÁ, Kateřina
Pravda přichází z NOVY / Kateřina Kašparová. -- Vyd.1. -- Praha : Formát, 1998. -- 318 s., fot.
ISBN 80-86155-16-1 : 159.00 Kč
Kašparová, Kateřina - televize - reportáţe - reportéři - skandály - NOVA
32:32
4264 32
621
64
PONCOVÁ, Svatava
Pro mladé rodiny a šikovné hospodyňky / Svatava Poncová, Vladimír Horecký. -- Ostrava-Muglinov :
Kniţní expres, 2005. -- 167 s.: obr.příl., ilustr. -- (Velká barevná kuchařka)
ISBN 80-7347-006-3 : 150.00 Kč
Kuchařky(knihy) - kuchařky(knihy) - předpisy - vaření
64:64
6093 64
145
17
PEASE, Allan
Proč muţi lţou a ţeny pláčou / Allan & Barbara Pease ; z anglického originálu ...přeloţila Marta Rottová. -Vyd.1. -- V Brně : Jiří Alman, 2003. -- 360 s., obr. ; 21 cm. -- (Cesta k poznání ; Sv. 6). -- Originál: Why
Men Lie and Women Cry
. -- Kniha humorným zpŧsobem vysvětluje napětí a rozepře mezi muţi a ţenami a hledá zpŧsob, jak se s
nimi vypořádat...
ISBN 80-86135-34-9 : 258.00 Kč
muţi - ţeny - partnerské - vztahy - psychologie
17:17
4890 17
56
17
PEASE, Allan
Proč muţi neposlouchají a ţeny neumí číst v mapách / Allan & Barbara Pease ; z anglického originálu
...přeloţila Marta Rottová. -- Vyd.1., 6.dotisk. -- V Brně : Jiří Alman, 2002. -- 317 s., ilustr. ; 21 cm. -(Cesta k poznání ; Sv. 5). -- Originál: Why men don't listen and women can't read maps
. -- Kniha humorným zpŧsobem vysvětluje napětí a rozepře mezi muţi a ţenami a hledá zpŧsob, jak se s
nimi vypořádat...
ISBN 80-86135-15-2 : 258.00 Kč
muţi - ţeny - partnerské - vztahy - psychologie
17:17
4904 17
406
17
SHOSHANNA, Branda
Proč muţi opouštějí ţeny : Muţi hovoří o tom, proč se rozhodli ukončit svŧj partnerský vztah a co by
bývalo mohlo změnit... / Branda Shoshanna ; překlad Vanda Ohnisková. -- Vyd.1. -- V Brně : Jota, 2003. -335 s.
248.00 Kč
příběhy - vztahy - souţití - partnerské - americká literatura
17:17
5029 17
623
92
HAVEL, Václav
Prosím stručně : Rozhovor s Karlem Hvíţďalou, poznámky, dokumenty / Václav Havel. -- Vyd.1. -- České
Budějovice : Protisk, 2006. -- 254 s., fot., obr. příl., ilustr. -- (gallery)
ISBN 80-86990-00-1 : 365.00 Kč
Havel, Václav
92:92
6156 92
469
629
ŠMOLDAS, Zdeněk
Prŧkopníci českého letectví / Zdeněk Šmoldas. -- 1. vyd. -- Hradec Králové : Kruh, 1984. -- 239 s., fot., příl.
-- (Okamţiky)
39.00 Kč
letectví - letci - prŧkopníci - Čechy
629
5452 629
252
61
VÁŇA, Pavel
Prŧvodce bylináře Pavla celým rokem / Pavel Váňa ; fotografie Ladislav Drahokoupil, Zdeněk Drahokoupil
a Jiří Kuchař ; grafická úprava Tomáš Kropáček a Jana Skurovcová. -- Praha : Eminent, 2000. -- 175 s., fot.
ISBN 80-7281-011-1 : 249.00 Kč
medicína - alternativní - léčivé - bylinky - rostliny - nemoci - léčení
61:61
4513 61
395
8
HRABÁK, Josef
Prŧvodce po dějinách české literatury / Josef Hrabák, Dušan Jeřábek, Zdeňka Tichá ; typografie Jiří
Rathouský. -- 3. vyd. -- V Praze : Panorama, 1984. -- 520 s. -- (Pyramida)
. -- V knize zachycen literární vývoj od nejstarších dob do roku 1948...
50.00 Kč
dějiny - česká literatura
8:8
2668 8
795
8
První anglický slovníček pro děti / podle ruského originálu ...sestavil Tomáš Hroch. -- 1. vyd. -- Praha :
Fragment, s.r.o., 2008. -- 143 s., obr., slovník
ISBN 978-80-253-0781-6 : 150.00 Kč
slovník - slovníček - pro dětí - angličtina - anglický
8:8
6938 8
527
03
První encyklopedie / [translation Libor Matyáš]. -- 1. vyd. -- Praha : Svojtka, 1998. -- 159 s., ilustr., fot.
ISBN 80-7237-034-0 : 329.00 Kč
encyklopedie - děti - příroda - zvířata - dějiny
03:03
5811 03
532
0
WILKESOVÁ, Angela
První kníţka pro malé čtenáře / Angela Wilkesová. -- Praha : Svojtka, 2002. -- 320 s.
ISBN 80-7237-599-7 : 349.00 Kč
0
5813 0
594
63
POHUNEK, Milan
První lovy : Jak jsem začal rybařit / Milan Pohunek. -- Vydání první. -- S.l. : Chvojkovo nakladatelství
ISBN 80-901270-9-6 : 63.00 Kč
lovecké příběhy - ryby - rybaření - rybolov
63
6040 63
515
943.7
FIALA, Zdeněk
Před/husitské Čechy / Zdeněk Fiala. -- Vydání II. : Svoboda, 1978. -- 420 s.
145.00 Kč
943.7
5756 943.7
267
8
LEŠKA, Oldřich
Přehled ruského tvarosloví / Oldřich Leška, Josef Veselý ; grafická úprava Jiří Krejsa. -- 2. dopl. vyd. -- V
Praze : Stát. pedag. nakl., 1987. -- 118 s.
8.00 Kč
jazykověda - ruština - tvarosloví
8:8
2829 8
380
92
GEL, František
Přemoţitel neviditelných dravcŧ : Ludvík Pasteur, muţ čtyřikrát nesmrtelný a jedenkrát věčný / František
Gel ; doslov Ctirad John ; grafická úprava Lumír Ševčík. -- 5.vyd.(4.v Albatr., 2.v KMČ). -- V Praze :
Albatros, 1979. -- 399 s., fot. -- (Ţivotopisy ; Sv. 4)
30.00 Kč
ţivotopisy - Pasteur, Louis - vědci - chemici - Francie - nemoci - objevy - 19. století
92:92:57
227 2 92
739
93/99
HROMÁDKO, Jiří
Příběhy objevitelŧ a dobyvatelŧ / Jiří Hromádko. -- V Řitce : DARANUS s.r.o., 2007. -- 301 s., obr. -(Světové dějiny)
ISBN 80-86983-23-3 : 399.00 Kč
dějiny - světové
93/99:92/99
6693 93/99
356
9
RODR, Josef
Příběhy z dalekých krajin / Josef Rodr ; vybral, uspořádal, medailony o cestovatelích a doslov napsal Josef
Rodr ; typografie Jaroslav Cheben. -- 1. vyd. -- V Hradci Králové : Kruh, 1986. -- 577 s., fot., front. -(Prostor-próza. Próza)
. -- 24 světoběţníkŧ vypráví záţitky z cestování...
30.00 Kč (Váz.)
cestopisy - cestovatelé - cesty - objevné - črty - cestopisné - 15. -20. stol.
9:9
2704 9
528
58
BROOKES, John
Příjemný ţivot s květinami : Pěstování a vyuţití jejich barvy a tvaru při úpravě bytového interiéru / John
Brookes. -- Páté české vydání. -- Bratislava : Príroda s.r.o., 2004. -- 287 s. -- (PRÍRODA)
. -- Vše co potřebujeme znát při zkrášlování bytu květinami
ISBN 80-07-01301-6 : 399.00 Kč
58
5810 58
428
9
Přírodní divy světa : 100 úţasných divŧ světa přírody / [z anglického vydání ...přeloţila Jana Vilimovská]. - Dotisk 1. čes. vyd. -- Praha : Svojtka & Co, 2003. -- 208 s., obr., fot.
ISBN 80-7237-126-6 : 559.00 Kč
příroda - divy - světa - zvířata - zajímavosti - národní parky - rezervace - přírodní divy
9:9
5051 9
241
61
BUKOVSKÝ, Igor
Přírodní léčby : Miniencyklopedie / Igor Bukovský ; přeloţila Marta Bártová ; grafická úprava Pavel Bárta.
-- Vyd.3. -- Praha : Advent-Orion, 1998. -- 139 s. -- (Ţivot a zdraví)
. -- Autor, vědecký pracovník na Fylozof.ústavu Lékař.fak. UK v Bratislavě, člen Britské společnosti pro
výţivu...
ISBN 80-7172-192-1 : 73.00 Kč
lékařství - léčby - přírodní - výţiva - ţivotospráva - nemoci
61:61
4403 61
847
9
Přírodou z Polabí k hraničním horám : Vybrané kapitoly o přírodě, krajině a ţivotním prostředí
Královéhradeckého kraje / editor Petr Rybář. -- 1. vyd. -- Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2008. -264 s., fot., barev., rejstř.
ISBN 978-80-254-2736-1 : 600.00 Kč
kraj - Královéhradecký - REG 9
9:9
7255 9
744
63
SLÁMA, Vojtěch
Příručka pro rybáře / Vojtěch Sláma ; ilustrace Zbyněk Válka ; Části Jak na rybu napsal Jan Bureš. -- Ve
Věrovanech : Jan Piszkiewicz, 2006. -- 254 s., ilustr., rejstř.
ISBN 80-86768-18-X : 199.00 Kč
rybaření - příručka - rybáři - ryby - druhy - znaky - chování - nástrahy - vnadění - recepty - zákony - revíry
63:63
6701 63
523
8
CHALOUPKA, Otakar
Příruční slovník české literatury : od počátkŧ do současnosti / Otakar Chaloupka. -- Vydání první. -- Brno :
Centa, spol s.r.o., 2005. -- 1116 s.
-- Významní autoři a jejich tvorba díla neznámých tvŧrcŧ staré literatury nejčastější literární termíny hlavní
literární skupiny a směry historická období
ISBN 80-86785-03-3 : 250.00 Kč
8
5798 8
81
59
BĚLKOVIČ, Vsevolod V.
Přítel delfín / Vsevolod V. Bělkovič, S. Klejnenberg, K. Jablokov ; z ruského originálu ...přeloţili Jefim a
Věra Fištejnovi ; doslov Vratislav Mazák ; grafická úprava Jan Jiskra. -- 1. vyd. -- V Praze : Orbis, 1975. -189 s., fot. -- (Knihy o přírodě)
. -- V knize shrnuty dosud známá fakta o delfínech i ostatních kytovcích...
25.00 Kč
knihy - pro děti - zoologie - savci - delfíni - vorvani - výcvik - ochrana - zvířata
59:59
2116 59
781
59
ALDERTON, David
Psi / David Alderton ; z anglického originálu ...přeloţila Olesa Pašková ; fotografie Tracy Morgan. -Vyd.2.(v Eurom.Group 1.). -- V Praze : Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2007. -- 304 s., fot., rejstř.,
ilustr. -- (Příroda v kostce)
ISBN 978-80-242-1763-5 : 179.00 Kč
psi - společenští - lovečtí - pastevní - honicí - teriéři - pracovní
59:59
6920 59
715
59
HARRISON, Colin
Ptáci / Colin Harrison, Alan Greensmith ; z anglického originálu ...přeloţila Helena Kholová. -- Vyd.1. -Praha : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2006. -- 416 s., fot., rejstř. -- (Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1630-2 : 249.00 Kč
ptáci - encyklopedie - příroda v kostce - anglická literatura
59:59
6569 59
1
59
DMITRIJEV, Jurij
Ptáci známí i neznámí, lovení, chránění / Jurij Dmitrijev ; [z rus. orig. přel. Helena Klečková, Zuzana
Mazáková]. -- 1. vyd. -- Praha : Lidové nakladatelství, 1991. -- 246 s. -- (Ţijeme na jedné planetě ; Sv. 5). -V knize se za str. 8 opakuje str. 49-56, str. 9-16 chybí.
ISBN 80-7022-096-1 : 65.00 Kč
zoologie - ochrana - druhy - historie - popisy - ptáci - význam - zpŧsoby - ţivot
598.2 : 639.1:598.2:639.1:59
3007 59
793
59
WALTERS, Michael
Ptačí vejce / Michael Walters ; z anglického originálu ...přeloţila Helena Kholová ; fotografie Harry Taylor.
-- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2007. -- 256 s., rejstř., obr., slovníček. -(Příroda v kostce)
ISBN 978-80-242-1880-9 : 120.00 Kč
vejce - ptačí
59:59
6915 59
551
133
ŠTÍRSKÝ, Benedikt
Rak : Horoskop / Benedikt Štírský. -- vydání první. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 107 s.
ISBN 80-7309-169-0 : 29.00 Kč
133
5819 133
613
64
PODLAHA, Přemek
Receptář prima nápadŧ / Přemek Podlaha. -- vydání první. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2004. -- 254 s.
ISBN 80-7360-027-7 : 350.00 Kč
64
6083 64
133
64
PODLAHA, Přemek
Receptář prima nápadŧ aneb Co jste v televizi (ne)viděli / Přemek Podlaha, Jiří Savinec ; jazyková úprava
Světlana Hájková a Alexandra Spitzerová ; grafická úprava Viola Vlčková. -- České vyd.1. -- Praha : Cesty,
2003. -- 222 s.
ISBN 80-7181-882-8 : 250.00 Kč
kutilství - hospodaření - rady - tipy - nápady - zahrada - vaření - chovatelství
64:64
4947 64
811
61
GILLANDERS, Ann
Reflexologie : Jednoduché postupy pro domov, práci a cestování / Ann Gillanders ; z anglického vydání
...přeloţil Lubomír Háčik. -- 1. české vyd. -- Praha 3-Královské Vinohrady : Svojtka & Co., s.r.o., 2006. -142 s., obr. příl., rejstř. ; 20 cm. -- (Praktický obrazový prŧvodce)
ISBN 80-7352-445-7 : 169.00 Kč (broţ.)
terapie - masáţe - reflexní - reflexologie - alternativní - medicína
61:61
6784 61
262
64
JIRÁSKOVÁ, Blanka
Rekonstrukce domu od A do Z / Blanka Jirásková a kolektiv. -- Hradec Králové : Paradise Studio, 2002. -271 s., fot., ilustr. -- Nakladatel Petr Velfel
ISBN 80-238-8497-2 : 250.00 Kč
stavebnictví - byty - bydlení - zahrady - bazény - rekonstrukce - izolace - fasády - omítky - krytiny - odpady
- koupelny - podlahy - obklady - okna - dveře - schodiště - elektroinstalace - osvětlení - vytápění
64:64
4886 64
228
7
COLE, Alison
Renesance : Vizuální prŧvodce uměním záalpské a italské renesance od 14. do 16. století / Alison Cole ; z
anglického originálu ...přeloţila Monika Vosková. -- 2. vyd. -- Bratislava : Perfekt, 2000. -- 64 s., fot.,
rejstř., ilustr. -- (Umění zblízka ; Sv. 3)
ISBN 80-8046-166-X : 119.00 Kč
umění - renesance - dějiny - malířství - sochařství - architektura
7:7
4856 7
627
64
Renovujeme a modernizujeme : Zvládnete to jako profík!. -- České vydání první. -- Praha : Jan Vašut s.r.o.,
2005. -- 320 s., fot., rejstř., ilustr.
ISBN 80-7236-404-9 : 250.00 Kč
bydlení - renovace - modernizace - stropy - stěny - podlahy - obkládání - koupelny - okna - dveře betonování - zdění - stavební - systémy - fasády - zateplení - podkroví - technika - bezpečnost - venkovní
úpravy - ploty
64:64
6160 64
614
71/78
Rodinné domy : projekty a realizace. -- 1. vyd. -- Třebíč : Ing. Jiří Vrbka, 2005
ISBN 80-803527-1-5 : 183.00 Kč
domy - rodinné - projekty - realizace - novostavby
71/78:71/78
6085 71/78
390
61
Rodinný domácí lékař : Osvědčené a snadno pouţitelné rady na více neţ 300 zdravotních problémŧ / z
anglického originálu ...přeloţila Zuzana Jungwirthová ; grafická úprava Pravoslav Nesrovnal. -- Vyd.1. --
Praha : Práh, 2001. -- 350 s., fot., rejstř., ilustr.
ISBN 80-7252-049-0 : 250.00 Kč
encyklopedie - lékařství - nemoci - lékař - domácí - rodinný
61:61
4795 61
172
58
SVOLINSKÝ, Karel
Rostliny / texty napsal Jaroslav Petrbok ; ilustrace Karel Svolinský ; předmluva Jaroslav Petrbok. -- v
SNDK 1. vyd. -- V Praze : Stát. nakl. děts. knihy, 1960. -- 374 s., rejstř., ilustr.
42.50 Kč
botanika - rostliny - výklady - vyobrazení
58:58
650 58
645
79
Rostliny. -- Říčany u Prahy : Junior, 2003. -- 45 s. : il. -- (Pro chytré hlavy a šikovné ruce)
ISBN 80-7267-120-0 : 159.00 Kč
ruční práce - výrobky - zábavy
79
6219 79
331
ZT 58
SOJÁK, Jiří
Rostliny našich hor : Kapesní atlas / Jiří Soják ; kresby Karel Zpěvák ; fotografie Jiří Čihař ... [et al.]. -Vyd.1. -- V Praze : Stát. pedag. nakl., 1984. -- 431 s., fot., rejstř., ilustr. -- (Obrazové atlasy)
63.00 Kč
atlasy - kapesní - rostliny - hory - květena - horská
58:58
2606 ZT 58
817
58
HACKSTEIN, Hermann
Rostliny pro zahrady snŧ / Hermann Hackstein, Wota Wehmeyer : lexikon : Kompoziční prvky. Detaily a
dekorace. Výběr rostlin / z německého originálu ...přeloţila Mgr. Jitka Degorces. -- 1. vyd. -- Čestlice :
Rebo Productions, 2007. -- 302 s., fot., rejstř.
ISBN 978-80-7234-708 : 249.00 Kč
rostliny
58:58
6776 58
782
58
BURNIE, David, 1955-
Rostliny středomoří / David Burnie ; fotografie Derek Hall ; z anglického originálu ...přeloţil Jiří Cibulka. -Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2006. -- 320 s., obr., rejstř. -- (Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1632-9 : 120.00 Kč
rostliny - středomoří
58:58
6916 58
158
63
HLAVA, Bohumír
Rostliny v kosmetice / Bohumír Hlava, František Starý, František Pospíšil ; ilustrovala Zdeňka Krejčová ;
grafická úprava Ivan Ouhel. -- V Praze : Artia, 1987. -- 238 s., ilustr.
33.00 Kč
rostliny - kosmetika - vŧně
63:63:58
339 5 63
293
93/99
NEWARK, Tim
Rozhodující bitvy dějin : Úplný přehled bojových střetnutí, která změnila moderní historii / Tim Newark ; z
anglického originálu ...přeloţili Michael Borovička a Ivan Broţ. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty,
2003. -- 200 s., mp., fot., rejstř., ilustr.
ISBN 80-7181-906-9 : 300.00 Kč
přehledy - bitvy - dějiny - historie
93/99:93/99
4985 93/99
507
92
JANOUŠEK, Jiří
Rozhovory s Janem Werichem / Jiří Janoušek ; fotografie J. Svoboda ... [et al.] ; grafická úprava Miloslav
Fulín. -- 2. rozš. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1986. -- 242 s., [48] s.obr.příl. -- (Kapka ; Sv. 196)
. -- Autor, (nar.1943), stavební dělník, za Spartu Prahu hrál košíkovou, reportér...
34.00 Kč
rozhovory - črty - ţivotopisné - vzpomínky - Werich, Jan - divadlo - herci - spisovatelé
92:92
4613 92, 5716 92
21
92
BASIKOVÁ, Bára
Rozhovory s útěkem / Bára Basiková ; ilustrace Martin Němec ; grafická úprava Vladimír Novák. -- Vyd.1.
-- V Praze : Čs. spis., 1990. -- 122 s., ilustr.
-- Obsahuje rozhovory, které vede autorka sama se sebou i s okolním světem, hledá odpovědi... Autorka
(17.3.1963 v Praze), absolventka SEŠ, od dětství zpěv - sbor;rocková zpěvačka, skupiny Precedens (198288), Stromboli...
ISBN 80-202-0184-X : 28.00 Kč
novely - autobiograf. novely - autobiografie - Basiková, Bára - zpěváci - ţivot - kariéra
92:92
3422 92
39
943.7
BENEŠ, Zdeněk
Rozumět dějinám : Vývoj česko-německých vztahŧ na našem území v letech 1848-1948 / Zdeněk Beneš,
Drahomír Jančík ... [et al.] ; výběr fotografií Viktor Šlajchrt ; grafická úprava Světla Kořánová. -- [S.l.] :
Gallery, 2002. -- 304 s., tb., mp., bibliogr., fot. -- Dar. -- Obsahuje fot., tb., dokumenty. -- Obsahuje bibliogr
ISBN 80-86010-55-4 : 179.00 Kč
Československo - Češi - Němci - vztahy - 19. -20. stol. - kultura - politika - protektorát - Sudety - odsun dějiny - studie - 1848-1948
943.7:943.7
4852 943.7
818
58
RICHTEROVÁ, Gabriele
Rŧţe / Gabriele Richterová, Thomas Proll ; [z německého originálu ...přeloţila Darina Jäckellová]. -- Vyd.1.
-- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2008. -- 95 s., fot., obr., rejstř. -- Obsahuje: barevné
fotografie, rejstřík
ISBN 978-80-242-2090 : 99.00 Kč
květiny - rŧţe - zahrady - druhy - odrŧdy
58:58
6781 58
291
63
LUŢA, Josef
Rybíz, angrešt, maliny, ostruţiny a jahody / Josef Luţa a kolektiv ; grafická úprava Ondřej Švarc a
František Strnad. -- Vyd.1. -- V Praze : Stát. zeměd. nakl., 1967. -- 384 s., ilustr. -- (Rostlinná výroba)
32.50 Kč
ovocnářství - ovoce - jahody - rybíz - maliny - ostruţiny
63:58:63
148 0 63
546
133
ŠTIRSKÝ, Benedikt
Ryby : Horoskop / Benedikt Štirský. -- první vydání. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 97 s.
ISBN 80-7309-165-8 : 29.00 Kč
133
5826 133
84
63
LUSK, Stanislav
Ryby v našich vodách / Jiří Vostradovský, Stanislav Lusk, Vlastimil Baruš ; [foto Jiří Vostradovský ; kresby
Věra Hlavová] ; grafická úprava Jiří Ledr. -- Vyd.1. -- Praha : Academia, 1983. -- 208 s., obr., barev.fot. --
(Ţivou přírodou)
42.00 Kč
ryby - druhy - rybářství - vývoj - třídění
63:63
2608 63
15
59
DMITRIJEV, Jurij
Ryby známé i neznámé, lovené, chráněné / Jurij Dmitrijev ; [z rus. orig. přel. Soňa Malá]. -- 1. vyd. -- Praha
: Lidové nakladatelství, 1990. -- 141 s. -- (Ţijeme na jedné planetě ; Sv. 4)
ISBN 80-7022-060-0 : 50.00 Kč
zoologie - ochrana - ryby
597 : 639.2/.3:597:639.2/.3:59:63
3008 59
386
63
VLČEK, František
Rychlení zeleniny / František Vlček. -- Vyd.1. -- V Praze : Stát. zeměděl. nakl., 1977. -- 355 s., fot., ilustr. -(Rostlinná výroba)
24.00 Kč
zelenina - rychlení - nářadí - stroje - výţiva - hnojení - substráty - hydroponie - ochrana
63:63
1980 63
394
92
HONZÍK, Miroslav
Říkali si vojevŧdci / Miroslav Honzík ; grafická úprava Andrea Korbelářová. -- Vyd.1. -- V Praze : Naše
vojsko, 1984. -- 297 s., fot. -- (Fakta a svědectví ; Sv. 90)
24.00 Kč
ţivotopisy - literatura faktu - vojevŧdci - dějiny
92:92
2589 92
723
ZT 59
BURNIE, David, 1955Říše zvířat / David Burnie, Barry Clarke, Colin McCarthy. -- 1. vyd. -- Praha : Fortuna Print, 2005. -- 369 s.,
barev.obr., rejstř.
ISBN 80-7321-147-5 : 99.00 Kč
encyklopedie - zvířata - ryby - obojţivelníci - plazi - hmyz - ptáci - savci
59:59
6586 ZT 59
445
613
ROGER, J.D.Pamplona
S chutí za zdravím / J.D.Pamplona Roger, Roman Uhrin. -- Vyd.1. -- Praha : Advent-Orion, 2002. -- 269 s. :
il. -- (New start). -- Překlad ze španělského orig. -- Název originálu: Disfrútalo
ISBN 80-7172-397-5 : 398.00 Kč
stravování - zdraví - vaření - diety - výţiva
613
5202 613
761
REG 92
RICHTER, Karel
Sága rodu Kinských / Karel Richter. -- S.l. : [s.n.]. -- 144 s., fot.
99.00 Kč
Kinský - REG 92
92:92
6817 REG 92
440
64
KOLEKTIV AUTORŦ
Saláty a pomazánky pro kaţdou příleţitost / kolektiv autorŧ. -- vydání první. -- FINIDR Český Těšín :
Ladislav Timko, 2004. -- 275 s.
-- 1220 receptŧ fotografie Jiří Poláček 18 barevných příloh
ISBN 80-903413-0-6 : 160.00 Kč
64
5193 64
87
64
SCHNEIDER, Sylvia
Salon krásy a zdraví : Kniha pro dívky / Sylvia Schneider ; z německého originálu ...přeloţila Ivana
Školníková. -- Vyd.1. -- V Praze : Kniţní klub, 1999. -- 151 s., barev.fot. ; 21 cm. -- Originál: Perfectly you
ISBN 80-7176-910-X : 199.00 Kč
ţeny - dívky - vzhled - péče - tělo - vlasy - kosmetika - cvičení
64:64
4356 64
279
9
BYRD, Richard Evelyn
Sám a sám / Richard Evelyn Byrd ; z anglického originálu ...přeloţil Miroslav Jindra ; grafická úprava
Milan Albich. -- 5. vyd. -- V Praze : Práce, 1975. -- 235 s., mp. -- (Kamarád)
15.00 Kč
cestopisy - Oceánie - cestovatelé - Byrd, Richard Evelyn - americká literatura
9:9
1852 9
713
59
CLLUTON-BROCK, Juliet
Savci / Juliet Clluton-Brock ; z anglického originálu ...přeloţila a doplnila Helena Kholová. -- Vyd.1. -- V
Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2005. -- 400 s., obr., fot. -- (Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1547-0 : 249.00 Kč
encyklopedie - zvířata - savci
59:59
6579 59
4
92
MAHLER, Zdeněk
Sbohem, mŧj krásný plameni : Zlomky o ţivotě a díle W. A. Mozarta z fiktivních vzpomínek Josefíny
Duškové provázených poznámkami : Pro čtenáře od 13 let / Zdeněk Mahler ; Fot. Petr Koubek, Jaroslav
Krejčí, Josef Sudek. -- 1. vyd. -- Praha : Albatros, 1984. -- 212 s. : obr. a fot. (některé barev. ), n. -(Ţivotopisy ; Sv. 13). -- Marginálie -- Opr. -- Zdobený tit. list. -- 20000 výt.
37.00 Kč (Váz.)
Mozart, Wolfgang Amadeus - ţivot - díla - romány pro mládeţ - skladatelé hudební - hudební skladatelé hudba - klasicismus - monografie - skladatelé - ţivotopisy
929:885.0-4:78:92
2615 92
667
92
BUDINSKÝ, Libor
Sebevraţdy slavných / Libor Budinský. -- Vyd.3. -- V Praze : Euromedia Group - Kniţní klub, 2004. -- 222
s. ; 21 cm
. -- Autor, studium FFUK, spisovatel, novinář-LN, ...
ISBN 80-242-1329-X : 125.00 Kč
osobnosti - spisovatelé - herci - politici - panovníci - ţivotopisy - sebevraţdy
92:92
6262 92
367
92
SVORA, Přemysl
Sedm týdnŧ, které otřásly Hradem / Přemysl Svora. -- Praha : Svora, 1998. -- 130 s.
ISBN 80-238-3062-7 : 129.00 Kč
ţivotopisy - prezidenti - Havel, Václav - Veškrnová, Dagmar - Svora, Přemysl
92:32:92
426 5 92
480
885.0-31
STEKLAČ, Vojtěch
Sedmé oddělení / Vojtěch Steklač. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1984. -- 125 s. -- (Magnet ; Sv. 6)
8.00 Kč
romány - detektivní
885.0-31
552 0 885.0-31
721
9
SULLIVAN, Walter
Sedmý světadíl : historie objevŧ v Antarktidě / Walter Sullivan ; [z angl. přel. Miroslava Rektorisová]. -- 1.
vyd. -- Praha : Olympia, 1974. -- 273 s.
30.00 Kč
cestopisné črty - cestopisy - Antarktida - objevy - anglická literatura
9
6451 9
878
16
NOVYCH, Anastasia
Sensei ze Šambaly. Kn. 1 / Anastasia Novych ; přelklad Hana Prchlíková. -- 1. vyd. -- Praha : IBIS, 2011. -393 s.
ISBN 978-80-904796-0-9 : 249.00 Kč
duchovní poznání - duchovní ţivot
16:2-584
747 1 16
71
61
PONDĚLÍČEK, Ivo
Sexuální zrání mladého muţe / Ivo Pondělíček, Jaroslava Pondělíčková-Mašlová. -- Vyd.1. -- Praha :
Avicenum, 1977. -- 170 s., obr. -- (Rodinný kruh)
9.00 Kč
sexuologie - dospívání - chlapci - příručky
61:61
1942 61
821
92
Síla věcnosti / fotografie Kateřina Blaţková ...[et al.] : Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadŧ /
editor Anna Freimannová. -- Praha : Respekt Publishing, a.s., 2008. -- 165 s., fot. ; 21 cm. -- (Respekt)
ISBN 978-80-903766-5-6 : 300.00 Kč
Havlová, Olga - vzpomínky - rozhovory
92:92
6857 92
118
63
THROLL-KELLER, Angelika
Skalky : efektní uspořádání a správné ošetřování / Angelika Throll-Keller ; z německého originálu
...přeloţila Eva Hanišová a Eva Skalská. -- Bratislava : Nezávislost'. -- 127 s., barev.obr., fot., rejstř.
ISBN 80-85217-40-6 : 160.00 Kč
zahrádkářství - zahrady - skalky - úpravy - okrasné - rostliny
63:63
3830 63
298
63
HOLZBECHER, Josef
Skalničky / Josef Holzbecher, Jaroslav Koblíţek, Ivar Otruba ; fotografie Josef Holzbecher ; kresby Ivar
Otruba ; grafická úprava Jiří Ledr. -- Vyd.1. -- Praha : Academia, 1982. -- 213 s., fot., rejstř., ilustr. -(Ţivou přírodou)
35.00 Kč
zemědělství - zahrádkaření - skalky - alpinky - skalničky - pěstování - ošetřování
63:63
2504 63
468
58
VANĚK, Vlastimil
Skalničky. Cibulnaté a hlíznaté květiny / Vaněk - Václavík ; [barevné fotografie Vlastimil Vaněk]. -- Vyd.
1. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1976. -- 289 s.: 100 barev.fot., 1 tabulka. -- (Rostlinná
výroba). -- Obsahuje rejstříky.
-- Zakládání a ošetřování skalky - pěstování a ošetřování skalniček.
43.00 Kč
květiny - cibulnaté - hlíznaté - okrasné - zahradní - pěstování - rozmnoţování - škŧdci - zahrádkaření příručky
58:58
5406 58
240
64
Slavné mlsné huby (a jejich recepty) / Marie Rubešová ...[et al.] ; grafická úprava Lenka Salačová. -- Praha :
Víkend, 1993. -- 158 s., fot.
ISBN 80-85614-19-7 : 45.00 Kč
kuchařky - předpisy - jídla - zpěváci - herci
64:64
4575 64
700
34
PITAVAL, Francois Gayot de, 1673-1743
Slavné soudní případy / Francois Gayot de Pitaval ; ilustroval Miroslav Váša ; odpovědný redaktor Angelika
Kristková ; z francouzského originálu ...přeloţil Antonín Rausch. -- 2. vyd. -- Praha : Orbis, 1967. -- 265 s.,
obr. příl. -- (Osudy. Fakta. Objevy)
32.00 Kč
soudní - procesy - právo - právní - vztahy - instituce - Pitaval, Francois G. - detektivky - francouzská
literatura
34
6398 34
658
92
ULÍK, Karel
Slavní v Negliţé / Karel Ulík. -- Vydání první. -- Praha : Petrklíč, 2004. -- 194 s. -- (Petrklíč)
. -- vše o hercích...
ISBN 80-7229-105-x : 199.00 Kč
92
6206 92
450
9
SKLENÁŘ, Karel
Slepé uličky archeologie / Karel Sklenář ; [ilustrovala Eliška Sklenářová ; typografie Josef Kalousek]. -Vyd.1. -- V Praze : Československý spisovatel, 1977. -- 275 s., ilustr., fot. -- (Spirála)
159.00 Kč
archeologie - nálezy - objevy - podvody - omyly - nezdary - výklady
9:9
5221 9
584
9
VÁGNER, Zdeněk
Sloní píseň / Zdeněk Vágner. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, k.s., 2005. -- 238 s. -- (Kniţní
klub)
. -- Autor ţije trvale v Africe a právě o Africe kniha je...
ISBN 80-242-1487-3 : 229.00 Kč
9
5957 9
397
8
KLIMEŠ, Lumír
Slovník cizích slov / Lumír Klimeš. -- Vyd.1. -- V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. -- 790 s.
-- (Odborné slovníky)
56.00 Kč
slovníky - slova - cizí - čeština
8:8
2365 8
432
80
Slovník cizích slov pro nové století. -- 1. vyd. -- FINIDR Český Těšín : Dialog Seifertova 1480 Litvínov,
2004. -- 412708 s. -- (Dialog)
ISBN 80-85843-61-7 : 130.00 Kč
slovníky - význam - jazykověda - čeština - zkratky
80
5077 80
379
8
Slovník české literatury 1970-1981 : Básníci, prozaici, dramatici, literární vědci a kritici publikující v tomto
období / sestavil Vladimír Forst ; grafická úprava Josef Týfa. -- 1. vyd. -- V Praze : Československý
spisovatel, 1985. -- 501 s.
55.00 Kč
literatura - česká - slovníky - 1970-1981 - básníci - prozaici - dramatici - literární - vědci - kritici ţivotopisy - spisovatelé - díla - encyklopedie
8:8
2667 8
29
133
GOODMAN, Linda
Sluneční znamení / Linda Goodman ; z anglického originálu ...přeloţila Lenka Studničková ; grafická
úprava Alena Suchánková. -- Vyd.1. -- Praha : Kniţní klub a Pragma, 1994. -- 529 s.
-- Autorka, nar.ve Virginii;novinářka;spisovat elka;známá astroloţka;knihy - Hvězdná znamení;Znamení
lásky.Román "Goberz"...
ISBN 80-7176-076-5 : 188.00 Kč
astrologie - horoskopy - Zvěrokruh
133:133
4550 133
709
9
BALTUS, Jan
Slzy slonŧ / Jan Baltus ; mapy Zpěvák, Karel. -- 1. vyd. -- V Praze : Panorama, 1989. -- 217 s., fot. -(Cesty)
ISBN 80-7038-114-0 : 29.00 Kč
cestopisy - zvířata - ţivot - příroda - Afrika - ochrana přírody - parky národní
9:9:502.7
64 45 9
366
9
STINGL, Miloslav
Smrt v ráji : Tichomoří mezi prvním kolonizátorem a první atomovou bombou / Miloslav Stingl ; ilustrace
Petr Nečas ; fotografie Miloslav Stingl ; grafická úprava Miroslav Pechánek. -- Vyd.1. -- V Praze : Naše
vojsko, 1988. -- 247 s., fot., ilustr.
-- Autor v knize shrnul své poznatky ze svých výprav a expedic... Autor, významný český cestovatel a
spisovatel...
42.00 Kč
zeměpis - Polynésie - příroda - památky - zajímavosti - dějiny - Tichomoří - domorodci - Oceánie
9:9
3315 9
223
79
DAVÍDEK, Josef
Sólo pro Panenku / Josef Davídek, Josef Oktábec ; fotografie Karel Novák ... [et al.]. -- 2. vyd. -- Praha :
Olympia, 1986. -- 187 s., fot. -- (Stadión)
19.00 Kč
sport - sportovci - kopaná - fotbal - Panenka, Antonín
79:79
3357 79
116
71/78
MAJCHRÁKOVÁ, Eva
Současný obytný exteriér : Moderní bydlení / Eva Majchráková a kolektiv ; překlad Markéta Tauchnerová ;
grafická úprava Ondrej Kajuch. -- 1. vyd. -- Bratislava : Jaga group, 2000. -- 163 s., barev.fot.
ISBN 80-88905-25-7 : 349.00 Kč
exteriéry - obytné - zahrady - styly - zahradní - nábytek - stavby - ploty - bazény
71/78:71/78
4517 71/78
647
92
BESSEROVÁ, Miroslava
Soukromý ţivot Rudolfa Hrušínského / Miroslava Besserová. -- Vydání první. -- Praha : Formát, 2003. -119 s. -- (Formát)
ISBN 80-86718-20-4 : 209.00 Kč
92
6215 92
58
92
SOVÁK, Jiří
Sovák počtvrté : Milosrdné a nemilosrdné historky aneb Bejvávalo / Jiří Sovák, Slávka Kopecká ; grafická
úprava Aleš Striegl ; fotografie Andrej Šťastný a archiv J. Sováka. -- V Praze : Hak-humor a kvalita, 1999. - 201 s., fot.
ISBN 80-85910-27-6 : 129.00 Kč
ţivotopisy - vyprávění - humor - herci - vzpomínky - Sovák, Jiří
92:92
4445 92
57
92
SOVÁK, Jiří
Sovák potřetí : Uţ mám vydivíno aneb Ţivot s kočkou / Jiří Sovák, Slávka Kopecká ; grafická úprava Aleš
Striegl ; fotografie Miloš Čálek ... [et al.] ; kresby Jiří Šašek, Karel Šmíd. -- V Praze : Hak-humor a kvalita,
1997. -- 207 s., fot.
ISBN 80-85910-13-6 : 119.00 Kč
vyprávění - ţivotopisy - herci - humor - vzpomínky - divadlo - biografie - Sovák, Jiří
92:92
4177 92
505
64
ŘEŠÁTKO, Jaroslav
Speciality světových kuchyní / Jaroslav Řešátko, Ladislav Nodl ; fotografie Jiří Poláček ; ilustrace Dana
Volfová ; lektorovala Hana Sedláčková ; úvod Milan Melichar ; grafická úprava Ivo Urbánek. -- 1. vyd. -- V
Praze : Merkur, 1988. -- 298 s., fot., ilustr. -- 50000 výt.
40.00 Kč
kuchařky - výţiva - speciality - recepty - jídla národní - kuchyně světové - světové kuchyně
64:64:641.5
4623 64, 5697 64
383
93/99
KIRST, Hans Hellmut
Spiknutí : Román o událostech 20. července 1944 / Hans Hellmuth Kirst ; z německého originálu ...přeloţil
Jiří Lexa ; doslov Miroslav Honzík. -- Vyd.1. -- Praha : Naše vojsko, 1987. -- 366 s. -- (Hvězda ; Sv. 74)
. -- Události z 20.7.1944 - pokus o atentát na Adolfa Hitlera...
35.00 Kč (Váz.)
romány - spiknutí - r. 1944 - Německo - německá literatura
93/99:93/99
3359 93/99
800
71/78
FOŘT, Petr
Sport a správná výţiva : Zónová a sacharidová dieta, endorfiny, potravinové doplňky, gainery, volné
radikály, energetické zdroje : a mnoho dalších informací : Téměř 100 receptŧ na rychlépokrmy od
moučníkŧ po sendviče : Kompletní prŧvodce moderní výţivou pro profesionální i rekreační sportovce / Petr
Fořt. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2002. -- 351 s., rejstř.
-- Autor, (nar.1946), RNDr., CSc., uznávaný odborník na fyziologii, dietologii vrcholového sportu, ...
ISBN 80-249-0124-2
výţiva - sport - enegrie - stravování
71/78:71/78
6947 71/78
437
8
LINHART, Jiří a kolektiv
Správně česky : Jazykové pojmy, nejčastější chyby pravidla českého pravopisu... / Jiří a kolektiv Linhart. -1. vydání. -- FINIDR Český Těšín : Dialog Litvínov, 2003. -- 319 s.
ISBN 80-85843-55-2 : 130.00 Kč
8
5194 8
297
71/78
HEROUT, Jaroslav
Staletí kolem nás : Přehled stavebních slohŧ / Jaroslav Herout ; kresby Jana Maderová ; grafická úprava
Soňa Valoušková. -- 4. dopl. vyd. -- V Praze : Panorama, 1981. -- 393 s., rejstř., tb., ilustr., fot.
55.00 Kč
architektura - slohy - stavební - přehled - pojmy - umění
71/78:71/78
2506 71/78
612
93/99
KNOPP, Guido
Stalingrad : Peklo na Volze / Guido Knopp. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2005. -- 366 s. -(Ikar)
. -- O bitvě, která ukazuje pravou tvář války...
ISBN 80-249-0610-4 : 199.00 Kč
93/99
6074 93/99
146
9
PRESSOVÁ, Ludwika
Stará Kréta : Ţivot za časŧ krále Mínóa / Ludwika Pressová ; z polského originálu ...přeloţil Josef Vlášek ;
spolupracoval a doslov napsal Antonín Bartoněk. -- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1978. -- 256 s., fot.,
bibliogr., seznam zkratek. -- (Stopy, fakta, svědectví)
. -- Autorka, významná polská archeoloţka, v knize shrnula ţivot Kréťanŧ, umění, kulturu, památky, ...
30.00 Kč
dějiny - Kréta - archeologie - vykopávky - osídlení - obyvatelstvo - architektura - armády - doprava hospodářství - umění - náboţenství - kultura
9:9
3026 9
22
92
BRODSKÝ, Vlastimil
Stará stodola dobře hoří, čili : Svět podle Františka / Vlastimil Brodský, Jiří Melíšek ; ilustrace Marek
Brodský ; fotografie Miloš Čálek ... [et al.] ; grafická úprava Adam Friedrich. -- Praha : Eminent, 2002. -119 s.: il., fot.
ISBN 80-7281-093-6 : 149.00 Kč
příběhy - povídky - autobiografické příběhy - humor - vzpomínky - Brodský, Vlastimil - herci
92:92
4834 92
280
93/99
HEYERDAHL, Thor
Staré civilizace a oceán / Thor Heyerdahl ; z anglického originálu ...přeloţil Josef Kandert ; doslov Stanislav
Novotný ; mapy Karel Zpěvák ; ilustrace Helena Wernischová ; fotografie Jan Pícha ; grafická úprava Karel
Míšek. -- 1. vyd. -- V Praze : Panorama, 1983. -- 413 s., mp., fot., ilustr.
-- V knize shrnuty myšlenky o migračních trasách a pŧvod dnes jiţ zaniklých kultur Ameriky a Polynésie...
38.00 Kč
dějiny - historie - civilizace - Amerika - Polynésie - výpravy - mořeplavby - lodě - mořeplavci
93/99:93/99
3033 93/99
748
9
Starověký Egypt : Chrámy, bohové a lidé. -- 3. vyd. 2007. -- Praha : Rebo Productions CZ, 2007. -- 288 s.,
fot., rejstř., glosář
ISBN 978-80-7234-733 : 399.00 Kč
dějiny - starověké - Egypt - civilizace - vývoj - rozkvět - společnost - hospodářství - politika - archeologické
- výzkumy
9:9
6709 9
117
9
TADEUSZE MOLDAVA
Státy světa : mapy, státní symboly, základní údaje, obyvatelstvo, hospodářství, státní zřízení, historie, hlavy
státŧ / autorský kolektiv pod vedením Tadeusze Moldavy ; z polského originálu ...přeloţila Alexandra
Sedunková. -- 2. vyd. -- Havlíčkŧv Brod : Fragment, 2002. -- 424 s., tb., mp., ilustr. ; 21 cm
ISBN 80-7200-669-X : 199.00 Kč
zeměpis - státy - základní - údaje - obyvatelstvo - hospodářství - historie - státní zřízení - symboly představitelé - prezidenti - mapy - slovníky
9:9
4841 9
330
64
SIMONIDES, Jan
Stavba grilu a jeho pouţití / Jan Simonides, Ferdinand Lucek, Regina Alexievová. -- Vyd.1. -- Praha :
SNTL - Nakl. techn. lit., 1977. -- 142 s., obr., fot., tb. -- (Polytechnická kniţnice ; Sv. 63)
17.00 Kč
příručky - grily - zahradní - grilování
64:64
1986 64
685
64
OTT, Eva
Stavíme z kamene a ze dřeva : [místa k posezení, terasy, cesty, schody, zídky / Eva Ott ; z německého
originálu ...přeloţil Karel Kopička]. -- 2. vyd. 2007. -- Čestlice : Rebo Productions CZ, 2007. -- 94 s., fot.,
rejstř. ; 22 cm. -- (Zahrada plus). -- Název originálu: Bauen mit Stein und Holz
ISBN 978-80-7234-864 : 99.00 Kč
zahrady - architektura - zahradní - úpravy - návody - stavby - posezení - terasy - cesty - schody - zídky kámen - dřevo
64:64
6306 64
206
7
ČERNÝ, František
Sto let Národního divadla / František Černý, Eva Kolárová ; fotografie rŧzných autorŧ ; grafická úprava Jiří
Blaţek. -- 1. vyd. -- V Praze : Albatros, 1983. -- 199 s., fot.
60.00 Kč
divadla - historie - Národní divadlo - herci - opery - balet - činohra
7:7
3412 7
156
34
THORWALD, Jürgen
Století detektivŧ : Cesta a dobrodruţství kriminalistiky / Jürgen Thorwald ; z německého originálu ...přeloţil
Jan Matiášek ; grafická úprava Josef Ficenec. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1968. -- 398 s., rejstř., ilustr., obr. -(Orbis)
. -- Dějiny kriminalistiky, kriminální policie, metod vyšetřování zločinŧ...
46.00 Kč
právo - kriminalistika - vývoj - německá literatura
34:34
2871 34
595
79
PONDĚLÍK, Josef
Století fotbalu / Josef Pondělík : Ne, 1986. -- (Olympia)
79
6035 79
32
001.9
HAUSDORF, Hartwig
Století nevysvětlitelných záhad : 100 nevyřešených případŧ, tajemných událostí a mysteriózních okolností
od orku 1900 do roku 2000 / Hartwig Hausdorf ; z německého originálu ...přeloţil Petr Kyncl. -- Vyd.1. -Praha : NS Svoboda, 2001. -- 237 s.
ISBN 80-205-1021-4 : 159.00 Kč
záhady - 1900-2000 - nevysvětlitelné - jevy
001.9:001.9
4713 001.9
368
943.7
ŢEMLIČKA, Josef
Století posledních Přemyslovcŧ : (Český stát a společnost ve 13. století) / Josef Ţemlička ; fotografie
Prokop a Alexandr Paul ; mapy a kresby Karel Zpěvák ; grafická úprava Milan Hegar. -- 1. vyd. -- V Praze :
Panorama, 1986. -- 316 s., mp., obr., fot. -- (Stopy, fakta, svědectví)
39.00 Kč
dějiny - historie - Čechy - Přemyslovci - 13. století - panovníci
943.7:943.7
2783 943.7
113
63
BOUCHNER, Miroslav
Stopy zvěře : Kapesní prŧvodce / Miroslav Bouchner ; ilustrace Miloš Váňa ; fotografie Miloš Anděra ...[et
al.] ; grafická úprava Joska Skalník. -- Vyd.5., v Ottově nakl.1. -- Praha : Cesty ; Ottovo nakladatelství,
2003. -- 263 s., ilustr., fot.
ISBN 80-7181-695-7 : 200.00 Kč
příroda - zvířata - zvěř - savci - ptáci - stopy - určování - pozorování - myslivost - stopování - přehledy
63:63:59
488 2 63
767
58
SPOHN, Roland
Stromy / Roland Spohn, Margot Spohn ; z německého originálu ...přeloţila Helena Kholová, prom.biol.,
CSc. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group k.s. - Kniţní klub, 2008. -- 255 s., fot., obr., rejstř.
ISBN 978-80-242-2044-4 : 229.00 Kč
stromy - keře
58:58
6826 58
786
58
COOMBES, Allen J.
Stromy / Allen J. Coombes ; z anglického originálu ...přeloţila Renata Menclová ; fotografie Matthew
Ward. -- Vyd.3.(v EG 1.). -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2006. -- 320 s., fot., rejstř.,
ilustr. -- (Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1631-0 : 249.00 Kč
stromy - jehličnany - listnáče
58:58
6923 58
831
17
MARYNČÁK, Richard
Stručné dějiny nadávek a sprostých slov / Richard Marynčák. -- Vyd.3., v Levných knihách 1. -- V Praze :
Levné knihy, a.s., 2010. -- 420 s.
ISBN 978-80-7309-496-6 : 149.00 Kč
nadávky - sprostá - slova - dějiny - česká literatura
17:17
7076 17
362
32
Stručný politický slovník : ABC : grafická úprava Stanislav Lorenz. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1986. -361 s.
40.00 Kč
slovníky - politika
32:32
2741 32
552
133
ŠTÍRSKÝ, Benedikt
Střelec : Horoskop / Benedikt Štírský. -- první vydání. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 109 s.
ISBN 80-7309-180-1 : 29.00 Kč
133
5815 133
316
9
ŠTĚTINA, Jaromír
Studna pro Mandon / Jaromír Štětina ; ilustrace Karel Přibyl ; fotografie Zdeněk Toman ; mapa Karel
Zpěvák ; grafická úprava Miloslav Fulín. -- 1. vyd. -- V Praze : Panorama, 1984. -- 155 s., fot., ilustr. -(Cesty)
. -- Autor odjíţdí do Íránu hledat v pohoří Zágros alumíniovou rudu...
34.00 Kč
cestopisy - Írán - Asie
9:9
2558 9
514
58
SCHWARZBACHOVÁ, Anna, Marie
Sušené květiny : Jednoduché a pŧsobivé dekorace pro všechny roční období / Anna Schwarzbachová. -Praha : Ottovo nakladatelství, 2004. -- 80 s. -- (CESTY)
ISBN 80-7181-386-9 : 100.00 Kč
58
5734 58
426
32
BERGEN, Peter L.
Svatá válka : Autentické svědectví o tajemném světě Usámy bin Ládina / Peter L. Bergen ; [z anglického
originálu ...přeloţil Jan Kolář a Hana Karousová]. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. -224 s. ; 22 cm
ISBN 80-7181-634-4 : 149.00 Kč
politika - mezinárodní - Afghánistán
32:9:32
5042 32
216
71/78
Svatá země včera a dnes : Litografie a deníky Davida Robertse / text Fabio Bourbon ; z anglické publikace
...přeloţil Jaromír Adamec ; fotografie Antonio Attini ; grafická úprava Patrizia Baloccová. -- Čes.vyd.1. -Praha : Cesty, 1997. -- 270 s., obr., fot.
-- David Roberts, nar.1796, dětství v chudobě, jako krajinář cestoval do Egypta, procestoval
Sinaj.poloostrov, Petru, Jeruzalém, ...
ISBN 80-7181-151-3 : 1800.00 Kč
umění - grafika - litografie - Egypt - Palestina - Izrael - Svatá země - Blízký východ - objevné - cesty deníky
71/78:9:71/78
4968 71/78
155
8
STEINBACH, Karel
Svědek téměř stoletý / Karel Steibach ; zpracoval Viktor Fischl. -- 1. vyd. -- Praha : Stát. ped. nakl., 1990. -101 s., fot.příl. -- (Maják)
ISBN 80-04-25373-3 : 21.00 Kč
Steinbach, Karel - Čechy - lékaři - ţivotní - osudy - paměti - vzpomínky
8:8:92
3336 8
805
943.7
KAČOR, Miroslav
Svědomí hrdinŧ Jiná tvář odbojové činnosti skupiny bratří Mašínŧ / Miroslav Kačor. -- V Praze : Rybka
Publishers, 2009. -- 342 s., fot.
-- V knize se ukazuje odvrácená tvář odbojové činnosti bratří Mašínŧ a jejich společníkŧ, která dodnes
polarizuje českou společnost, kniha nabízí pohled z druhé strany... Kniha vznikla na základě
stejnojmenného film.dokumentu, který dosud nebyl vysílán. Autor, nar.1950 v Šenově, reţisér a scénárista,
...
ISBN 978-80-87067-80-2 : 299.00 Kč
bratři Mašínové - činnost - odboje
943.7:943.7
6988 943.7
235
61
KOVAL, Václav
Svět našimi smysly / Václav Koval ; ilustroval František Škoda ; grafická úprava Miloš Kašpárek. -- 2. vyd.
-- V Praze : Albatros, 1983. -- 190 s., ilustr.
49.00 Kč
smysly - výklady - lékařství - zrak - sluch - hmat - čich - chuť - M/2
61:61
3334 61
173
9
ZIKMUND, Miroslav
Světadíl pod Himalájem / Miroslav Zikmund, Jiří Hanzelka ; grafická úprava Václav Rein. -- Vyd.1. -- V
Praze : Svoboda, 1969. -- 376 s., fot., mp.
70.00 Kč
cestopisy - Nepál
9:9
1427 9
188
59
HANZÁK, Jan
Světem zvířat : Savci ; I. díl / Jan Hanzák, Zdeněk Veselovský ; ilustroval Antonín Pospíšil ; upravil Jan
Alda. -- 1. vyd. -- V Praze : Stát. nakl. dětské knihy, 1960. -- 510 s., ilustr. ; 25 cm
48.00 Kč
zoologie - zvířata - savci - morfologie - anatomie - ekologie - systém - názvosloví - druhy - popisy přehledy
59:59
565 59
260
59
HANZÁK, Jan
Světem zvířat : Domácí zvířata ; III. díl / Jan Hanzák, Jiří Volf, Luděk J. Dobroruka ; ilustroval Antonín
Pospíšil. -- 1. vyd. -- V Praze : Stát. nakl. dětské knihy, 1965. -- 489 s., ilustr. ; 25 cm
49.00 Kč
zoologie - zvířata - savci - morfologie - anatomie - ekologie - systém - názvosloví - druhy - popisy přehledy
59:59
1169 59
254
7
Světové dějiny umění : Malířství, sochařství, architektura, uţité umění / zpracoval kolektiv pod vedením
Alberta Cháteleta a Bernarda Philippa Grosliera. -- Praha : Cesty, 1996. -- 784 s., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-7181-055-X : 800.00 Kč
světové - dějiny - malířství - sochařství - architektura - uţité - umění
7:7
4984 7
722
0
Světové rekordy : Země, vesmír, zvířata, rostliny, katastrofy, ekonomie a společnost, doprava / [z
anglického jazyka přeloţila... Eva Poskočilová] ; z italského jazyka přeloţil... Marek Šmíd. -- 1. vyd. -Bratislava : Perfekt, 2005. -- 235 s., ilustr.
ISBN 80-8046-303-4 : 99.00 Kč
rekordy - země - vesmír - zvířata - rostliny - katastrofy - ekonomie - společnost - doprava
0:0
6588 0
50
92
SAUDEK, Jan
Svobodný, ţenatý, rozvedený, vdovec / Jan Saudek ; fotografie Jan Saudek ; grafická úprava Jan Černý. -Praha : Slovart, 2000. -- 187 s., fot.
ISBN 80-7209-232-4 : 179.00 Kč
Saudek, Jan - fotografové - ţivotopisy - autobiografie
92:92
4552 92
653
92
ROHÁL, Robert, 1959Svŧdníci a první milovníci / Robert Rohál. -- Vyd.1. -- S.l. : Petrklíč, 2004. -- 239 s. : il.
ISBN 80-7229-101-7 : 259.00 Kč
filmy - herci - Beneš, Svatopluk, 1918- - Boháč, Ladislav - Haas, Hugo, 1901-1968 - Höger, Karel Korbelář, Otomar - Lamač, Karel - Nezval, Gustav - Nový, Oldřich - Pivec, Jan - Schránil, Raoul ţivotopisy
92
6211 92
673
92
WEISSENSTEINER, Friedrich
Synové Marie Terezie / Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu ...přeloţila Ingeborg Churaňová].
-- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2005. -- 158 s., obr.
-- Marie Terezie měla ze 16ti dětí 5 synŧ, ... Autor, studium historie a anglistiky, profesor, ředitel gymnasia,
...
ISBN 80-249-0594-9 : 144.00 Kč
biografie - panovníci - Marie Terezie - ţivotopisy - synové - Marie Antoinetta - Habsburkové
92:92
6263 92
519
93/99
STINGL, Miloslav
Synové slunce : Sláva a pád největší indiánské říše / Miloslav Stingl ; grafická úprava Oldřich Pošmurný ;
pérovky překreslil Oldřich Pošmurný ; mapky překreslil Vladimír Rogl. -- 1. vyd. -- V Praze : Práce, 1985. - 378 s., barev., obr.příl. -- (Kamarád)
34.00 Kč
dějiny - Peru - Inkové
93/99:93/99
2688 93/99, 5754 93/99
183
92
TVRZNÍK, Jiří
Šest dýmek Františka Filipovského / Jiří Tvrzník ; fotografie V.Beneš ... [et al.] ; grafická úprava Antonín
Meltzer. -- 2. vyd. -- Praha : Novinář, 1982. -- 348 s., front.
-- Autor, film. a divadel. kritik, publicista, redaktor...
40.00 Kč
Filipovský, František - herci - ţivot - činnost
92:92
2430 92
326
64
KAREIS, Bedřich
Šicí stroje v domácnosti / Bedřich Kareis, Bedřich Kareis. -- Vyd 2., nezm. -- Praha : Nakl. techn. lit., 1986.
-- 79 s., obr., sch. ; 20 cm. -- (Polytechnická kniţnice. Řada 3, Udělejte si sami ; Sv. 92)
10.00 Kč (Broţ.)
příručky - domácnost - šicí - stroje - funkce - uţití - opravy - seřizování - konstrukce - šití
64:64
2770 64
574
0
CONNOLLY, Sean
Škola poznání : [encyklopedie pro zvídavé školáky] / Sean Connolly ; [z anglického vydání...přeloţili Milan
Hausner, Josef Vyskočil]. -- 1. vyd. -- Praha : S & M ; Svojtka, 2003. -- 256 s. : il. ; 29 cm. -- Originál:
Childern's world encyclopedia
ISBN 80-7237-421-4 : 350.00 Kč
encyklopedie - dětské encyklopedie - vesmír - Země - věda - technika - rostliny - zvířata - starověké dějiny novověké dějiny - atlasy
0
5933 0
573
0
Školní encyklopedie : starověké civilizace / [překl. Helena Kovaříková, Lucie Libovická]. -- 1. vyd. -- Praha
: Svojtka & Co., 2003. -- 290 s. : il. 290
ISBN 80-7237-091-X : 350.00 Kč
civilizace - encyklopedie - starověk - starověký Egypt - starověký Řím - Sumer - písmo - bohové - Indie Řecko - mytologie - mýty - Persie - olympijské hry - gladiátoři - vzdělávání - náboţenství - výchova
0
5932 0
575
8
DOLEJŠÍ, Pavel
Školní slovník českých spisovatelŧ / Pavel Dolejší. -- 6. vydání. -- Humpolec : Pavel Dolejší, 2005. -- 287 s.
ISBN 80-86480-58-5 : 129.00 Kč
8
5939 8
521
79
Špalíček dobrých českých vtipŧ II. -- Vydání první. -- S.l. : Jana Martínková, 2004. -- 517 s.
-- Vtipy dělíme na slušné... a dobré!
ISBN 80-903446-1-5 : 200.00 Kč
79
5797 79
422
79
ZAPLETAL, Miloš
Špalíček her / Miloš Zapletal ; ilustrace překreslila Alena Zapletalová ; grafická úprava Bohumil Blaţej. -1. vyd. -- V Praze : Albatros, 1988. -- 357 s., obr.
30.00 Kč
zábavy - hry - společenské - deskové - s kostkami - domino - karty - karetní - pohybové - na ulici - v přírodě
- na hřišti - M/3
79:79
3017 79, 3402 79
412
71/78
ALEŠ, Mikoláš
Špalíček národních písní a říkadel / Mikoláš Aleš ; grafická úprava Václav Ševčík. -- Vyd.8., v Odeonu 2. -Praha : Odeon, 1985. -- 366 s., ilustr. -- (bez edice)
. -- Písňové ilustrace Mikoláše Alše...
70.00 Kč
říkadla - písně - národní - pro děti - ilustrace - česká literatura - M/1
71/78
3265 71/78
339
62
HONS, Josef
Šťastnou cestu : Vyprávění o praţských nádraţích / Josef Hons ; ilustroval a grafická úprava Jan Javorský. - 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1961. -- 235 s., fot., ilustr.
34.00 Kč
nádraţí - dráha
62:62
960 62
288
63
BÍLEK, Otakar
Štěpování / Otakar Bílek, Bohuslav Hanuš ; fotografie Zdeněk Humpál ; perokresby František Severa. -- 5.
upr. vyd. -- V Praze : Stát. zeměd. nakl., 1984. -- 160 s., fot., ilustr. -- (Rostlinná výroba)
15.00 Kč
zemědělství - ovocnářství - štěpování - roubování - očkování - ovocné - stromy - pěstování - zahrádkaření pomŧcky - mnoţení - vegetace - rozmnoţování - dřeviny - sadařství - ovoce
63:63
2534 63
547
133
ŠTIRSKÝ, Benedikt
Štír : Horoskop / Benedikt Štirský. -- vydání první. -- Praha : Levní knihy KMa, 2004. -- 113 s.
ISBN 80-7309-179-8 : 29.00 Kč
133
5824 133
589
9
ERHART, Josef a Marie
Šumava / Josef a Marie Erhart. -- Praha : Olympia, 1973. -- (Olympia)
80.00 Kč
9
6021 9
277
63
VÁVRA, Miloslav
Švestky a třešně / Miloslav Vávra, Václav Koch, František Ferkl ; ilustrace Václav Černík, František Ferkl ;
grafická úprava Ondřej Švarc, František Strnad. -- Vyd.1. -- V Praze : Stát. zeměděl. nakl., 1965. -- 332, [6]
s., barev.obr.fot., rejstř. -- (Malá zahradická kniţnice. Malá pomologie ; Sv. 3)
31.00 Kč
ovocné stromy - ovocnářství - švestky - višně - slivoně - pěstování - odrŧdy - mirabelky - renklody pomologie
63:58:63
112 9 63
454
64
HORÁČKOVÁ, Miluše
T Tradiční česká jídla : 1000 receptŧ pro kaţdou příleţitost / Miluše Horáčková. -- Vydání první. -- S.l. :
Ladislav Timko, 2004. -- 272 s.
ISBN 80-903413-1-4 : 160.00 Kč
64
5297 64
754
VS 177.6
BYRNE, Rhonda
Tajemství / Rhonda Byrne ; z anglického originálu ...přeloţila Marie Sommerová. -- Vyd.1. -- V Praze :
Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2008. -- 214 s., ilustr. -- Název originálu: The secret
. -- Vědění moderních učitelŧ.Autorka sestavila tým spisovatelŧ, duchovních, filmařŧ, učitelŧ...
ISBN 978-80-249-1008 : 219.00 Kč. -- ISBN 978-80-249-1008-6
vě dění - moderní - příběhy - úspěchy - překonání - tajemství - anglická literatura - psychologie
17:17
6747 17, 5203908 VS 177.6
483
59
Tajemství - záhady - rekordy v přírodě : Obrazový prŧvpdce. -- dotisk I. vydání. -- Praha 3 : Svojtka+CO
s.r.o.Praha 3 Královské Vinohrady, 2004. -- 195 s. -- (Svojtka+CO.)
ISBN 80-7237-332-3 : 89.00 Kč
59
5562 59
762
92
SOBKOVÁ, Helena
Tajemství Barunky Panklové Portrét Boţeny Němcové / Helena Sobková. -- Vyd.2., v Pasece 1. -- V Praze :
Ladislav Horáček-Paseka, 2008. -- 260 s.
-- Autorka(1932), tvŧrčí prémie Českého literárního fondu, ...
ISBN 978-80-7185-897 : 299.00 Kč
ţivotopisy - Panklová, Barunka - Němcová, Boţena
92:92
6818 92
327
8
RZOUNEK, Vítězslav
Tajemství básnického tvaru / Vítězslav Rzounek ; typografie Jaroslav Šváb. -- Vyd.1. -- V Praze :
Československý spisovatel, 1980. -- 183 s. -- (Kritické rozhledy ; Sv. 30)
. -- Autor literární kritik a historik, vedoucí katedry čes.lit.na filozof. fakultě UK...
20.00 Kč
literatura - literární - ţánry - poezie - básnictví
8:8
2337 8
479
885.0-31
JONEŠ, Alois
Tajemství E-225 / Alois Joneš. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1984. -- 121 s. -- (Magnet ; Sv. 2)
8.00 Kč
romány - detektivní
885.0-31
553 5 885.0-31
93
5
Tajemství přírody : Velká rodinná encyklopedie / přeloţili Jan Kantorek, František Řehoř, Věra Sobotková ;
grafická úprava Josef Mokráček. -- České. vyd. -- Ostrava : Blesk, 1993. -- 359 s., barev.ilustr., rejstř.
ISBN 80-85606-21-6 : 360.00 Kč
encyklopedie - příroda - ţivočichové - rostliny - rozmnoţování - potrava - smysly - dorozumívání - ţivotní prostředí
5:5
3721 5
737
61
LAUGHLIN, Chris Mc
Tajemství reflexní masáţe / Chris Mc Laughlin, Nicola Hall. -- 1. vyd. -- Praha 3-Královské Vinohrady :
Svojtka & Co., 2003. -- 223 s., obr. příl., ilustr., rejstř.
ISBN 80-7237-757-4 : 130.00 Kč
masáţe - reflexní
61:61
6661 61
822
17
SCHACHE, Ruediger
Tajemství sedmi závojŧ / z německého originálu ...přeloţil Vítězslav Číţek ; ilustrovala Dana Sitarzewski /
Ruediger Schache. -- Vyd.1. -- Praha : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2010. -- 193 s., ilustr., obr.
-- Autor v knize vysvětluje síly zahalující naše vnímání a ukazuje nám cestu k osvobození od starých vzorŧ,
obav, vnitřních konfliktŧ a sebeklamŧ... Autor, zabývá se výzkumem vědomí, učitel, lektor, studium
ekonomie a psychologie, byl manaţerem, ...
ISBN 978-80-249-1318-6 : 299.00 Kč
tajemství - ţivot - pocity - vědomí - německá literatura
17:17
7042 17
372
17
ANGELIS, Barbara de
Tajemství ţen, která by kaţdý muţ měl znát : nejnovější kniha o lásce, sexu a milostných vztazích pro vás a
pro muţe, jehoţ milujete / Barbara De Angelis ; z amerického originálu ...přeloţila Pavla Kubešová. -Praha : Eminent, 2002. -- 381 s.
ISBN 80-7281-106-1 : 229.00 Kč
láska - sex - partnerství
17:17
5017 17
460
173
ANGELIS, Barbara de
Tajemství ţivota, která by kaţdá ţena měla znát : deset principŧ naprostého emocionálního a duchovního
naplnění / Barbara De Angelis ; z angličtiny přeloţila Hana Březáková. -- Praha : Eminent, 2001. -- 254 s. ;
21 cm. -- Originál: Secrets about life every woman should know
ISBN 80-7281-052-9 : 179.00 Kč
vztahy - psychologie - mezilidské vztahy - osobnost - ţeny - psychika - láska - emoce
173
5364 173
287
79
BEZOUŠKA, Bohumil
Tajnosti zákulisí / Bohumil Bezouška ; ilustrace Miloš Nesvadba ; grafická úprava Josef Volráb. -- 3. vyd. -Praha : Panton, 1977. -- 183 s., ilustr.
24.00 Kč
divadlo - Čechy - herci - humor - příhody - vyprávění - vzpomínky
79:79
3248 79
265
79
KRÁTKÝ, Radovan
Tajuplnosti, Mámidla, A kejkle / Radovan Krátký. -- 1. vyd. -- V Praze : Stát. nakl. dětské knihy, 1964. -518 s., ilustr.
30.00 Kč
česká literatura
79:79
1281 79
170
9
HANZELKA, Jiří
Tam za řekou je Argentina / Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund ; předmluva Miroslav Galuška. -- Praha :
Nakl. polit. lit., 1964. -- 376 s., ilustr., fot.
48.00 Kč
cestopisy - Argentina - Jiţní Amerika
9:9
1081 9
495
9
HANZELKA, Jiří-Zikmund, Miroslav
Tam za řekou je Argentina / Jiří-Zikmund Hanzelka. -- Bratislava : [s.n.], 1958. -- 420 s.
200.00 Kč
9
5680 9
83
71/78
JACKSON, Michael
Tanec jako sen : Básně a úvahy / Michael Jackson ; z amerického originálu ...přeloţil Vladimír Hanák a
Karel Sýs ; fotografie Dilip Mehta ... [et al.] ; obrazy David Nordahl ... [et al.]. -- Praha : Baronet, 1993. -Nestr., fot.
ISBN 80-85621-78-9 : 159.00 Kč
hudba - pop-music - Jackson, Michael - písně - texty - americká literatura
71/78:71/78
3739 71/78
165
64
SEYČEK, Otakar
Technická příručka chataře / Otakar Seyček, František Hubálovský. -- Vyd.1. -- Praha : Nakl. techn. lit.,
1980. -- 259 s., tb., obr., fot. -- (Polytechnická kniţnice ; Sv. 69)
40.00 Kč
kutilství - chaty - chataření - řemesla - architektura - úpravy - zařízení - řemeslné - amatérské - práce
64:64
2307 64
872
940
HAAG, Michael
Templáři : fakta a mýtus / Michael Haag ; z anglického originálu ...přeloţila Klára Petříková. -- 1. vyd. -- v
Praze : Slovart, 2011. -- 367 s. : il.
-- Stručný, ale informativní přehled prochází mnoha staletími: informuje, co o Šalomounově chrámu říká
Bible, pak se vydává do římských, islámských a křiţáckých dob. Další ţivot templářství se točí okolo
svobodného zednářství a konspiračních fantazií alternativních historikŧ a romanopiscŧ.
ISBN 978-80-7391-444-8 : 200.00 Kč
dějiny - templáři - kříţové výpravy - křesťanství - Svatá země - Jeruzalém - Šalamoun, 10. stol. př. n. l. kacířství - řády
940
7359 940
650
59
KRASNIGG, Adolf
Tibetský teriér / Adolf Krasnigg. -- První vydání. -- Bratislava : TIMY, spol.s.r.o., 1998. -- 125 s.
-- Veškeré znalosti o tibetském teriéru/drţení, chování, zdravotní péče...
ISBN 80-88799-64-3 : 59.00 Kč
59
6197 59
168
92
BOHÁČ, Ladislav
Tisíc a jeden ţivot / Ladislav Boháč, Věra Benšová ; rejstřík Zdena Benešová ; grafická úprava Libor Fára. - Vyd.2. -- Praha : Odeon, 1987. -- 315 s., fot. -- (bez edice)
39.00 Kč
ţivotopisy - herci - divadlo - film - televize - Národní divadlo - Boháč, Ladislav
92:92
2784 92
836
9
NOPOVÁ, Stanislava
To nejlepší z Austrálie / Stanislava Nopová. -- Vyd.1. -- Praha : CHRYSOS 26, 2002. -- 185 s., fot.
ISBN 80-903145-0-3 : 179.00 Kč
cestopisy - Austrálie
9:9
7091 9
506
929
MATUŠKA, Waldemar
To všecko vodnes čas... / Waldemar Matuška, Ivan Foustka. -- 1. vyd. -- Praha : Olympia, 1969. -- 180 s.
28.00 Kč
ţivotopisy - Matuška, W. - vyprávění - vzpomínky
929
5700 929
446
232
WHITE, Ellen Gould
Touha věkŧ / Ellen Gould Whiteová ; [překlad Marie Trněná]. -- Vyd.2. -- Praha : Advent-Orion, 2002. --
559 s., XVI s.fot.(barev.) : il. -- Přeloţeno z anglického originálu
ISBN 80-7172-648-6 : 398.00 Kč
naboţenství - křesťanství - dějiny - církev - Jeţíš Kristus - christologie - ţivotopisy - činnosti - pŧsobení postavy - biblické - bible - úvahy - výklady
232
5206 232
602
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál : freytag+berndt, 2005. -- 229 s., fot. -(f&b)
ISBN 80-7316-228-8 : 249.00 Kč
9
6058 9
626
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 2 : jsem tu taky pro tuláky / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, josef Maršál. -- Vid.2.. vyd.
-- Praha : Česká televiza, 2006. -- 251 s., obr. příl., barev.fot.ilustr., mp.obr.
ISBN 80-7316-233-4 : 269.00 Kč
informační centra - sklo a Gobelíny - Pulčínské skály - Botanicus - Tavba skla dřevem - Orlické hory...
9:9
6158 9
677
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 3 / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, josef Maršál. -- 1. vyd. -- Praha : Česká televize,
2006. -- 237 s., obr. příl., barev.fot.ilustr., mp.obr.
ISBN 80-73156-264-4 : 249.00 Kč
informační centra - sklo a Gobelíny - Pulčínské skály - Botanicus - Tavba skla dřevem - Orlické hory...
9:9
6279 9
690
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 4 / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál. -- 1. vyd. -- Praha : Freytag & Berndt,
2007. -- 237 s., obr. příl., barev.fot.ilustr., mp.obr.
ISBN 978-80-7316-287 : 249.00 Kč
cestování - místa - památky
9:9
6338 9
768
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 5 / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál. -- 1. vyd. -- Praha : freytag & berndt,
2007. -- 237 s., obr. příl., barev.fot.ilustr., mp.obr.
ISBN 978-80-7316-289 : 249.00 Kč
cestování - místa - památky
9:9
6685 9
825
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 6. 6 / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál. -- 1. vyd. -- Praha : Freytag &
Berndt, 2008. -- 237 s., obr. příl., barev.fot.ilustr., mp.obr.
ISBN 978-80-7316-310-5 : 259.00 Kč
cestování - místa - památky
9:9
6906 9
826
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 7. 7 / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál. -- 1. vyd. -- Praha : Freytag &
Berndt, 2008. -- 237 s., obr. příl., barev.fot.ilustr., mp.obr.
ISBN 978-80-7316-311-2 : 259.00 Kč
cestování - místa - památky
9:9
6907 9
807
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 8. 8. / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál. -- 1. vyd. -- Praha : freytag &
berndt, 2009. -- 237 s., mp., obr. příl., rejstř.
ISBN 978-80-7316-015-9 : 259.00 Kč
cestopisy
9:9
7013 9
827
9
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 9. 9 / Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál. -- 1. vyd. -- Praha : freytag &
berndt, 2009. -- 239 s., mp., obr. příl., rejstř.
ISBN 978-80-8623-650-6 : 259.00 Kč
9
6829 9
167
92
PYTLÍK, Radko
Toulavé house : Zpráva o Jaroslavu Haškovi / Radko Pytlík ; grafická úprava Miloslav Novotný ; fotografie
Milan Jankovič. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1971. -- 387 s., obr. příl. -- (Kolumbus ; Sv. 55)
. -- Autor, (nar.8.11.1928), studium folosof.fak.KU, teorie komiky, literár.studie...
26.00 Kč
ţivotopisy - črty - ţivotopisné - spisovatelé - Čechy - Hašek, Jaroslav - vzpomínky
92:92
1635 92
558
943.7
ČESAL, Aleš
Toulky českým tajemnem I. -II. / Aleš Česal. -- Vydání druhé. -- Praha : Ivo Ţelesný, 2005. -- (Knihovna
fantastických fakt ; Sv. 12)
ISBN 80-237-3872-0 : 59.00 Kč
943.7
5846 943.7
284
9
THOMA, Zdeněk
Toulky po Japonsku / Zdeněk Thoma ; fotografie Zdeněk Thoma ; mapa Milada Zpěváková ; grafická
úprava Miloslav Fulín. -- 1. vyd. -- V Praze : Panorama, 1980. -- 285 s., mp., fot. -- (Cesty)
30.00 Kč
cestopisy - Japonsko - dějiny - zajímavosti
9:9
2245 9
668
92
BUDINSKÝ, Libor
Tragédie slavných / Libor Budinský. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2006. -184 s.
-- Kniha o lidech zemřelých nepřirozenou smrtí... Autor, (1967), studium FFUK, novinář-LN, ...
ISBN 80-242-1559-4 : 159.00 Kč
osobnosti - slavné - osudy - smrt - úmrtí - popravy - okolnosti
92:92:93/99
6254 92
89
9
ČERNÍK, Arnošt
Trŧny bohŧ : K nebetyčným štítŧm Himálaje / Arnošt Černík ; fotografie Miloš Albrecht ... [et al.] ; text
připravili Jan Kándl ... [et al.] ; mapová část Zdeněk Teplý. -- 3.vyd., v Olympii 1. -- Praha : Olympia, 1980.
-- 326 s., , obr. příl., fot., mp. -- (Cesty)
31.00 Kč
cestopisné črty - cestopisy - Asie - Himaláje - horolezectví
9:9
4309 9
648
943,7
KETTNER, Petr a Jedlička, I.M.
Tři kontra GESTAPO / Petr a Jedlička Kettner. -- 3, vydání. -- Praha : Albatros, 2003. -- 215 s. -- (Albatros
plus)
. -- Balabán, Mašín, Morávek-příběh tří muţŧ za druhé avětové války...
ISBN 80-00-012456-6 : 135.00 Kč
943,7
6216 943,7
484
51
Třicátý druhý ročník matematické olympiády : 24. mezinárodní matematická olympiáda : Zpráva o řešení
úloh ze soutěţe konané ve školním roce 1982/83. -- 1. vyd. -- Praha : Státní pedagické nakladatelství, 1985.
-- 151 s. : il. -- (Pomocné knihy pro ţáky)
6.00 Kč
matematika - olympiády
51:51
5474 51
66
5
EISENREICH, Wilhelm
Turistický prŧvodce přírodou do kapsy / Wilhelm Eisenreich, Dorothee Eisenreich ; sestavili Wilhem a
Dorothee Eisenreichovi ; přeloţili Věra Strádalová, Michal Hruška ; text upravil Miroslav Klika. -- Dotisk k
1. vyd. -- Bratislava : Príroda, 1997. -- 399 s., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-07-00948-5 : 199.00 Kč
příroda - rostliny - stromy - zvířata - fotografie - atlasy - přehledy
5:5
4228 5
171
92
PEŠEK, Ladislav
Tvář bez masky : Skutečnost a sen / Ladislav Pešek ; zpracoval, seznamy rolí a filmŧ sestavil a rejstřík
připravil Zdeněk Hedbávný ; grafická úprava Libor Fára. -- Vyd.3. -- Praha : Odeon, 1986. -- 309 s.,
obr.příl., front., rejstř. -- (bez edice)
. -- Spolu se Zdeňkem Hedbávným přemýšlí, vzpomíná, uvaţuje Ladislav Pešek nad svým ţivotem...
49.00 Kč
Pešek, Ladislav - herci - autobiografie - črty - ţivotopisné - ţivotopisy
92:92
2938 92
214
7
Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě : sborník statí / uspořádala Věra Hasalová. -- 1. vyd. -Praha : Orbis, 1953. -- 179 s., [68] s.obr.příl.
28.20 Kč
lidové - umění - tvořivost - ruční - práce - venkov - architektura - hračky - kraslice - hrnčířství - výrobky kroje - tkaní - vyšívání - paličkování - pletení - krajky - perníky - hudba - nástroje - národopis
7:7
366 7
82
17
HANZLÍKOVÁ, Alena
Ty a já / Alena Hanzlíková, D. Peukertová ; ilustroval Jiří Daniel ; grafická úprava Oldřich Pošmurný. -- 1.
vyd. -- V Praze : Práce, 1980. -- 143 s., ilustr. -- (Kamarád)
14.00 Kč
psychologie - láska - vztahy - partnerské - manţelství
17:17
2266 17
620
63
PEHLE, Tobias
Udělej si sám v zahradě : Plánování, stavba a uţívání / Tobias Pehle ; z německého originálu ...přeloţil Jiří
Vodnárko. -- Praha : Euromedia Group - Kniţní klub, 2006. -- 95 s., rejstř., barev.fot.
ISBN 80-242-1595-0 : 179.00 Kč
zahrada - plánování - stavba - uţívání - jezírka
63
6096 63
453
001.94
FIEBAG, Johannes
UFO. Útok, nebo sblíţení? : Únosy UFO v Německu, Rakousku a Švýcarsku / Johannes Fiebag ; [z něm.
přel. Rudolf Řeţábek]. -- 1. vyd. -- Praha : ETC Publishing, 1996. -- 333 s., obr.příl. -- (Záře-výlety do
tajemna). -- Bibliogr.s.323-328
ISBN 80-901792-8-2 : 149.00 Kč
UFO - nevysvětlitelné - jevy - záhady - mimozemské - civilizace - únosy - rozhovory
001.94
5322 001.94
787
59
DANCE, Peter S.
Ulity a lastury / Peter S. Dance ; z anglického originálu ...přeloţil Zdeněk Kymla ; fotografie Matthew
Ward. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2006. -- 256 s., fot., rejstř., ilustr. -(Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1537-3 : 179.00 Kč
ulity - lastury - plţi - kelnatky - štítkonoţci - mlţi - hlavonoţci
59:59
6919 59
606
9
Umění Egypťanŧ : Jak je poznáme?. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2005. -- 128 s. -- (Kniţní
klub)
ISBN 80-242-1478-4 : 199.00 Kč
9
6079 9
444
17
PELT, Nancy Van
Umění komunikace : kniha o porozumění v partnerském vztahu / Nancy Van Peltová ; [překlad Ivo Racek].
-- Vyd. 2. -- Praha : Advent-Orion, 2002. -- 205 s. : il. -- (Ţivot a zdraví). -- Obsahuje rejstříky a bibliografii
ISBN 80-7172-804-7 : 328.00 Kč
komunikace - partnerské vztahy - emoce - konflikty - empatie - láska - přátelství - sexualita - manţelství asertivita
17:177:159.9
5199 17
442
37.018.1
MELGOSA, Julián
Umění výchovy dítěte / Julián Melgosa, Raul Posse ; Překlad Vanda Ohnisková. -- Vyd. 1. -- Praha :
Advent-Orion, 2003. -- 195 s., barev.fot., obr., tb., sch., rejstř., bibliogr. -- (Ţivot a zdraví). -- Obsahuje
bibliografii a rejstřík. -- Originál: Para el Nino
ISBN 80-7172-613-3 : 328.00 Kč
výchova - děti - dětství - rodina - rodinná výchova - deklarace práv dítěte
37.018.1
520 0 37.018.1
78
REG 37
Urbi et Orbi : Almanach k 125. výročí zaloţení Gymnázia v Novém Bydţově. -- V Novém Bydţově : Klub
rodičŧ a přátel školy, 1998. -- 106 s., fot.
60.00 Kč
almanachy - školy - vzdělávání - dějiny - poselství - vzpomínky - učitelé - absolventi - česká literatura REG 37
37
4239 REG 37
151
REG 92
SLACH, Miroslav
Usměvaví rebelanti / Miroslav Slach ; grafická úprava Karel Vodák. -- 2. vyd. -- Praha : Středočes. nakl. a
knihkup., 1974. -- 337 s.
-- Rozmarný příběh z dob národního obrození v r.1817, který se v Chlumci nad Cidlinou skutečně stal a
rozesmál celé Čechy.Román o V.K.Klicperovi, jak za jedinou noc napsal "Rohovína Čtverrohého"... Autor učitel; rozhlas.hry, divadel.hry, histor.povídky...
24.00 Kč
romány - historické - Klicpera, V.K. - veselohry - česká literatura - REG 92
92
3253 REG 92
633
93/99
VÁLKA, Zbyněk
Utajená Třetí říše / Zbyněk Válka. -- Věrovany : Jan Piszkiewicz, 2006. -- 215 s., obr.
ISBN 80-86768-15-5 : 150.00 Kč
Třetí říše - válka - zbraně - letadla - Hitler, Adolf - 2. světová válka
93/99:93/99
6167 93/99
458
001
ČESAL, Aleš
Utajené dějiny Čech I. /II.. 1. díl, Pravěk, jak ho neznáme / Aleš Česal, Otomar Dvořák, Vladimír Mátl ; s
ilustracemi Petra Utěšila : historie první magické války. -- 1. vyd. -- Praha : Ivo Ţelezný, 2004. -- I., ilustr.,
bibl. 302, ; 19 cm. -- Bibliografie: s. 120
ISBN 80-237-3871-2 : 69.00 Kč
záhady - dějiny - Čechy - pravěk
001:001.9:943.71/.7 2
5299 001
615
943.7
ČESAL, Aleš
Utajené dějiny Čech II : Temné proudy pod hladinou oficiálních dějin : Od roku 1435 do roku 1768 / Aleš
Česal, Otomar Dvořák. -- Praha : Ivo Ţelezný, 2003. -- 201 s., fot. ; 21 cm. -- (Knihovna fantastických fakt ;
Sv. 13)
ISBN 80-237-3776-7 : 130.00 Kč
české dějiny - Čechy - dějiny - tajné dějiny - 15. století - géniové - Bílá hora - čarodějnice
943.7:943.7
6088 943.7
33
92
HORÁKOVÁ-FONOVÁ, Alena
Utajené vzpomínky na Vladimíra Menšíka / Alena Horáková-Fonová ; ilustrace Jana Bermannová. -- Praha
: Press, 1999. -- 135 s., fot., ilustr.
ISBN 80-902788-0-9 : 129.00 Kč
ţivotopisy - Menšík, Vladimír - herci - přátelé - humor
92:92
4451 92
603
92
KRAUS, Jan
Uvolněte se prosím... / Jan Kraus. -- Vydání první. -- Praha : Petr Tychtl-NAKLADATELSTVÍ XYZ, 2005.
-- 275 s. -- (XYZ)
. -- Dle pořadu v televizi...
ISBN 80-86864-37-5 : 249.00 Kč
zábavné
92:92
6044 92
624
92
KRAUS, Jan
Uvolněte se, podruhé... : uvolňete se, podruhé / Jan Kraus, fotogalerie Dagmar Hájková, Prudukce Vanda
Stankeová. -- Vyd.1. -- Praha : NAKLADATELSTVÍ XYZ, s.r.o., 2006. -- 317 s., ilustr., obr., barev. -(XYZ)
. -- Dle pořadu v televizi...
ISBN 80-87021-21-0 : 249.00 Kč
Alexandr III. , Veliký
92
6151 92
108
59
STARÝ, Bohumil
Uţitečný hmyz v ochraně lesa / Bohumil Starý ... [et al.] ; ilustrace Bohumil Starý. -- Vyd.1. -- V Praze :
Státní zemědělské nakladatelství, 1987. -- 101 s., rejstř., barev.ilustr.
27.00 Kč
zoologie - hmyz - atlasy
59:59
2853 59
778
58
BREMNESS, Lesley
Uţitkové rostliny / Lesley Bremness ; z anglického originálu ...přeloţil Michal Pavlík. -- Vyd.1. -- V Praze :
Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2005. -- 304 s., obr., rejstř. -- (Příroda v kostce)
ISBN 80-242-1301-X : 120.00 Kč
rostliny - uţitkové - stromy - keře - trvalky - letničky - dvouletky - popínavé
58:58
6913 58
843
9
ŠIMÁNEK, Leoš
V kanadské divočině : O ţivotě ve srubu u jezera Clark / Leoš Šimánek. -- Rtyně v Podkrkonoší : ActionPress, 2011. -- 161 s., fot.
-- Kniha navazuje na 2 knihy autora Kanada - Ţivot v divočině a Na kanadském severu - Zpátky do
divočiny. Autor strávil s manţelkou a 11ti letým synem a 4 letou dcerkou léto ve svém kanadském
domově.Srub postavil v divočině vzdálené 200 km od civilizace, ...
ISBN 978-80-904191-0-0 : 348.00 Kč
cestopisy
9:9
7194 9
129
92
BAUER, Jan
Václav Havel : Necenzurovaný ţivotopis / Jan Bauer. -- České vyd.1. -- Praha : Cesty, 2003. -- 288 s.
ISBN 80-7181-852-6 : 100.00 Kč
ţivotopisy - Havel, Václav
92:92:32
494 0 92
137
92
POKORNÝ, Zdeněk
Václav Havel a ţeny aneb Všechny prezidentovy matky / Zdeněk Pokorný. -- Vyd.1. -- Plzeň : Nava, 1999.
-- 147 s., fot.příl.
ISBN 80-7211-058-6 : 149.00 Kč
Havel, Václav - Česká republika - Československo - politika - osobnosti - ţeny - vztahy - portréty vzpomínky
92:92:32-051
4438 92
238
943.7
SPĚVÁČEK, Jiří
Václav IV. 1361-1419 : K předpokladŧm husitské revoluce / Jiří Spěváček ; grafická úprava Anna Kubŧ. -Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1986. -- 773 s., obr.příl., rejstř. -- (Členská kniţnice)
78.00 Kč
ţivotopisy - osobnosti - Václav IV. - dějiny - Čechy - Morava
943.7:92:943.7
< BR>3414 943.7
554
133
ŠTÍRSKÝ, Benedikt
Váhy : Horoskop / Benedikt Štírský. -- vydání první. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 103 s.
ISBN 80-7309-178-X : 29.00 Kč
133
5820 133
5
93/99
STINGL, Miloslav
Války rudého muţe / Miloslav Stingl ; [il. Petr Pačes]. -- 1. souborné vyd. -- Praha : NV, 1986. -- 329 s. -(Máj ; Sv. 473)
27.00 Kč
reportáţe - vlastivěda - Amerika - dějiny Mexika - Indiáni - Severní Amerika - bojovníci - dějiny - kmeny války
885.0-4:908.7:972:9 3/99
2715 93/99
476
885.0-31
LIPERT, Bohumil
Valutová záleţitost / Bohumil Lipert. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojkso, 1985. -- 127 s. -- (Magnet ; Sv. 7)
8.00 Kč
romány - detektivní
885.0-31
549 2 885.0-31
199
64
MURGOVÁ, Ruţena
Varíme rýchlo a racionálne / Ruţena Murgová ; fotografie Dionýz Dugas. -- Vyd.1. -- Martin : Osveta,
1989. -- 345 s., obr.příl.
ISBN 80-217-0025-4 : 45.00 Kč
kuchařky - recepty - jídla - přípravy - slovenské
64:64
3417 64
7
64
PROKOPOVÁ, Libuše
Vařím, vaříš, vaříme / Libuše Prokopová, Věra Šalamounová ; ilustrace Kovařík, Jindřich. -- 1. vyd. -Praha : Albatros, 1985. -- 103 s.
18.00 Kč
kuchařky - vaření - stolování - chování u stolu - domácnost - hospodaření - česká literatura
641.5:641.5:64
< BR>2781 64
741
92
LOUKA, Petr
Vaše Hana Hegerová / Petr Louka. -- V Řitce : DARANUS s.r.o., 2007. -- 141 s., fot.
ISBN 80-86983-26-4 : 199.00 Kč
ţivotopisy - ţivotopisné - romány - Hegerová, Hana
92:92
6688 92
281
9
RAY, John
Ve stínu pyramid : skutečný ţivot ve starém Egyptě / John Ray ; z anglického originálu ...přeloţil Dušan
Zbavitel. -- 1. vyd. -- Praha : Albatros Plus, 2003. -- 181 s. : il. -- Obsahuje fotografie. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-00-01228-6 : 185.00 Kč
dějiny - starověk - Egypt - osobnosti - faraoni - egyptologie - pyramidy - ţivot
932:932:9
49 86 9
94
0
Ve světě rekordŧ : Lidé a města : Stroje a objevy : Země a vesmír : Ţivý svět / přeloţily Kamila Motyčková
a Sylvie Dvořáková a Michael Fokt. -- 1. vyd. -- Bratislava : Mladé letá, 1999. -- 175 s., ilustr. ; 31 cm. -Obsahuje rejstřík. -- Obsahuje barev. obr
ISBN 80-06-00916-3 : 199.00 Kč
rekordy - země - vesmír - lidé - města - kuriozity - příroda - technika - svět - stroje - objevy
0:0
4650 0
381
9
HEYERDAHL, Thor
Ve znamení Kon-Tiki / Thor Heyerdahl ; ilustroval Miroslav Váša ; z norského originálu ...přeloţila
Dagmar Chvojková-Pallasová ; doslov Gutorm Gjessing ; grafická úrpava Antonín Dvořák. -- Praha : Mladá
fronta, 1964. -- 209 s., fot., ilustr., mp. -- (Máj ; Sv. 37)
10.00 Kč
zeměpis - cestopisy - romány - cestopisné - Jiţní Amerika - Polynésie
9:9
947 9
457
001.94
WHITE, Michael
Věda v aktech X / Michael White ; [z angl. přel. Václav A. Černý]. -- Praha : Práh, 1997. -- 197 s., fot.příl.
ISBN 80-85809-79-6 : 158.00 Kč
záhady - jevy - paranormální - nevysvětlitelné - telepatie - psychokineze - výzkumy - hypotézy
001.94:001.94:001.5 :159.96:133.3:128/129
5328 001.94
876
64
POHLREICH, Zdeněk
Vejce nebo slepice / Zdeněk Pohlreich. -- Praha 5 : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2012. -- 184 s. : fotogr.
ISBN 978-80-249-1891-4 : 99,vaření - MDT 64
64
7442 64
501
940
KŘIVSKÝ, Petr
Věk starý a nový : dějiny, kultura, ţivot Evropy v 17. a 18. století / Petr Křivský, Robert Kvaček, Aleš
Skřivan ; [il. Michal Kudělka]. -- 1. vyd. -- Praha : Albatros, 1985. -- 436 s., barev.fot., mp., rejstř. ; 30 cm. - Rejtřík: s. 414
100.00 Kč
dějiny - kultura - Evropa - 17. století - 18. století
940:940.2"16/17"
5688 940
312
9
DAVID, Petr
Velká cestovní kniha : Česká republika / Petr David, Vladimír Soukup ; fotografie Lubomír Čech ...[et al.] ;
grafická úprava Martin David a Hana Davidová ; kartografická část Jiří Kanis, Pavel Ţemlík. -- Praha :
Soukup & David ; Marco Polo, 2001. -- 375 s.+8 s., mp., fot., rejstř. ; 30 cm
549.00 Kč. -- ISSN 1212-3264
Česká republika - cestování - prŧvodce - mototurismus - turistika - trasy - zajímavosti - památky - kulturní
památky
9:9
4883 9
459
9
DAVID, Petr Soukup Vladimír
Velká cestovní kniha : Hrady, zámky a kláštery / Petr Soukup Vladimír David ; [il. Ing. Jaroslav Staněk ;
fot. Lubomír ČechJiří Berger]. -- S.l. : Soukup & David, s.r.o.Praha, 2004. -- 363 s. -- (Marco-Polo)
. -- hrady, zámky a kláštery Česká republika
ISBN 80-86050-75-0 : 550.00 Kč
9
5361 9
142
0
Velká dětská encyklopedie / z anglického originálu ...přeloţily Jarmila Hrabinová, Marianna Krtilová. -České vyd.3. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty, 1999. -- 480 s., rejstř., obr., fot., mp.
ISBN 80-7181-266-8 : 524.00 Kč
encyklopedie - pro děti - všeobecnosti - pojmy - výklady
0:0
4653 0
439
79
PHDR. BUDINSKÝ, Václav
Velká encyklopedie anekdot / Václav PhDr. Budinský. -- S.l. : FILIP TREND PUBLISHING, 2000. -- 363
s.
ISBN 80-86282-07-4 : 200.00 Kč
79
5195 79
413
9
AUGUSTIN, Josef
Velká encyklopedie měst a obcí ČR : historie, památky, osobnosti a znaky měst a obcí v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku / Josef Augustin ; [ilustrace Peter Makarius, Václav Hrŧza, Jan Věchet]. -- Vyd.1. -Praha : Kniţní klub ; Sokolov : Arbor, 2001. -- 992 s., bibliogr., obr. příl. ; 26 cm
ISBN 80-242-0565-3 : 1600.00 Kč (Euromedia Group - Kniţní klub. Praha). -- ISBN 80-901534-1-0
(Arbor. Sokolov)
města a obce - encyklopedie - heraldika - města - obce - památky - pečeti - současnost - vlastivěda osobnosti - znaky - dějiny
9:9
4789 9
601
57
BENDER, Lionel
Velká encyklopedie přírody / Lionel Bender, Linda Gamlinová. -- Dotisk 1. vydání. -- Havlíčkŧv Brod :
Fragment, 2001. -- 160 s.
ISBN 80-7200-141-8 : 350.00 Kč
57
6067 57
643
59
VERHOEF-VERHALLEN, Esther J.J.
Velká encyklopedie psŧ / Esther J.J.Verhoef-Verhallen ; [z nizozemského originálu ...přeloţila Hana
Válková ; odborná spolupráce Vladimíra Tichá]. -- Dotisk 1. vyd. 2003. -- Čestlice : Rebo Productions CZ,
2002. -- 544 s., obr. příl., rejstř.
ISBN 80-7234-072-7 : 169.00 Kč
psi - chov - chovatelství - kynologie - plemena - encyklopedie
59:59
6183 59
191
57
Velká encyklopedie vědy : Fyzika. Chemie. Biologie / Corinne Stockley, Chris Oxlade, Jane Wertheim ;
grafické zpracování Karen Tomlins, Verinder Bhachu ; ilustrace Kuo Kang Chen, Guy Smith, Fiona
Johnson ; z anglického originálu ...přeloţili Lubomír Přech a Ondřej Matouš, Václava Havlová, Petra
Nerandţičo. -- 1. vyd. -- Havlíčkŧv Brod : Fragment, 2000. -- 384 s., tb., rejstř., ilustr., př., výp., obr.
399.00 Kč
encyklopedie - fyzika - chemie - biologie
57:53:54:57
4966 57
246
9
Velká encyklopedie zeměpisu / přeloţila Helena Broţková ... [et al.]. -- 2. české vyd. -- Praha : Svojtka &
Co., 2003. -- 640 s., tb., mp., fot., rejstř., ilustr., gr.
360.00 Kč
encyklopedie - zeměpis - státy - svět - kultura - populace - historie - hospodářství - fakta
9:9
4978 9
148
62
WOOD, Jonathan
Velká kniha automobilŧ za posledních padesát let : Nejslavnější automobily světa / Jonathan Wood ; z
anglického originálu ...přeloţili Jakub Feldstein, Jaroslav Sádek, Matouš Ibl. -- 1. vyd. -- V Praze :
Knihcentrum, 1996. -- 320 s., obr., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-902182-2-9 : 300.00 Kč
automobily - značky - automobilové - popisy - fotografie - 1945-1995 - přehledy
62:62
4768 62
753
17
ŠPAČEK, Ladislav
Velká kniha etikety / Ladislav Špaček. -- Vyd.1. -- Praha : Mladá fronta, 2005. -- 164 s., fot.
-- Univerzální prŧvodce společenským chováním, událostmi... Autor, pedagog, vyučoval na Filozof.fak.UK,
mluvčí prezidenta Václava Havla...
ISBN 80-204-1333-2 : 349.00 Kč
etiketa - šaty - oblečení - stolování - servírování - prostírání - společenské - chování - příleţitosti - události přípitky
17:17
6742 17
140
64
TREUILLÉ, Eric
Velká kniha grilování : Všechno o přípravě grilovaných jídel v kuchyni a na zahradě / Eric Treuillé, Birgit
Erath ; z anglického originálu ...přeloţil Pavel Dan. -- České vyd.1. -- Praha : Ottovo nakladatelství-Cesty,
2003. -- 168 s., fot., rejstř.
ISBN 80-7181-840-2
kuchař ky - grilování - koření - recepty
64:64
4955 64
682
17
Velká kniha o lásce / kolektiv autorŧ ; ilustrace Jiří Najdek ; jazyková úprava Jana Duţí. -- S.l. : Pali, 2007.
-- 559 s., ilustr.
ISBN 978-80-903875-0 : 200.00 Kč
láska - snář - básně - druhy - líbání
17:17
6308 17
110
63
TAYLOR, David
Velká kniha o psech / David Taylor ; z anglického originálu ...přeloţil a aktualizoval Luděk J.Dobroruka. -Vyd.2. -- Bratislava : Media klub, 1996. -- 240 s., fot., rejstř.
ISBN 80-88772-36-2 : 299.00 Kč
psi - chov
63:63
4062 63
798
58
BELLMANN, Heiko
Velká kniha o rostlinách / Heiko Bellmann ; z německého originálu ...přeloţila Lucie Poučová. -- Vyd.1. -V Praze : Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2009. -- 207 s., fot., rejstř.
ISBN 978-80-242-2333-9
ro stliny
58:58
6950 58
794
59
BELLMANN, Heiko
Velká kniha o zvířatech / Heiko Bellmann ; z německého originálu ...přeloţila Helena Kholová. -- Vyd.1. -V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2008. -- 207 s., fot., rejstř.
ISBN 978-80-242-2194-6 : 159.00 Kč
zvířata - německá literatura
59:59
6935 59
559
0
Velká kniha pro předškoláky i malé školáky. -- vydání první. -- Praha : Svojtka & Co, 2004. -- 157 s. -(Svojtka & Co)
ISBN 80-7237-769-8 : 150.00 Kč
0
5867 0
433
63
CORTAY, Georges
Velká kniha rybaření / Georges Cortay ; [překl. Filip Trend]. -- 1. české vydání. -- S.l. : Filip Trend, 2004. -303 s.
ISBN 80-86282-39-2 : 375.00 Kč
příručka pro rybáře
63
5076 63
120
0
Velká obrazová encyklopedie / z anglického originálu...přeloţili Jana Bednářová ...et al. ; z 5. doplněného
vydání přeloţil Josef Koval. -- 1. vyd. -- V Praze : Kniţní klub, 2002. -- 656 s., tb., mp., ilustr. -- Název
originálu: The children's illustrated encyklopediea. -- Obsahuje tématický seznam osobností, chronologický
seznam osobností
ISBN 80-242-0864-4 : 250.00 Kč
encyklopedie - lidé - činnosti - obory - svět - události - příroda - všeobecnosti - 0000-20. stol. - architekti astronomové - básníci - cestovatelé - chemici - dramatici - filozofové - fotografové - fyzikové - herci herečky - hudebníci - ilustrátoři - kněţí - lékaři - malíři - matematici - osobnosti - panovníci - papeţové politici - revolucionáři - reţiséři - skladatelé - sochaři - spisovatelé - sportovci - svatí - umělci - vojevŧdci vynálezci - zpěvačky - zpěváci - ţivotopisy - řemeslníci
0:0
4807 0, 4949 0
249
59
BURNIE, David, 1955Velká obrazová encyklopedie-Zvířata a ostatní ţivočichové / David Burnie ; z anglického vydání ...přeloţila
Romana Anděrová ...et al. -- České vyd.1. -- Praha : Svojtka & Co., 2001. -- 319 s., fot., rejstř., ilustr. ; 28
cm. -- Originál: The kingfisher illustrated animal encyclopedia
ISBN 80-7237-395-1 : 200.00 Kč
encyklopedie - zoologie - zvířata - ţivočichové
59:59
4979 59
418
0
HUGHES, James
Velká obrazová všeobecná encyklopedie / James Hughes ; [přeloţil Petr Benda ... [et al.]]. -- Čes.vyd.1. -Praha : Svojtka & Co, 1999. -- 792 s., tb., mp., obr., rejstř., ilustr.
ISBN 80-7237-256-4 : 999.00 Kč
encyklopedie - obrazové - všeobecné - vesmír - Země - ţivot - lidé - dějiny - věda - technika - umění kultura - svět - státy
0:0
4756 0
392
64
BERRY, Mary
Velká rodinná kuchařka : Petr Novotný doporučuje / Mary Berry ; z anglického originálu ...přeloţila Alena
Krupauerová. -- České vyd.2., přeprac. -- Praha : Knihcentrum, 2001. -- 510 s., fot., rejstř., ilustr. -- Název
originálu: Mary Berry's complete cook book
ISBN 80-86054-99-3 : 349.00 Kč
kuchařky - recepty
64:64
4761 64
309
0
Velká školní encyklopedie : Věda a technika. Planeta Země. Ţivá příroda / přeloţili Jan Jiráseka a Markéta
Řapková-Hadačová. -- Souborné české vyd.1. -- Praha : Jan Vašut, 2002. -- 480 s., fot., rejstř., ilustr. ; 28
cm
ISBN 80-7236-312-3 : 250.00 Kč
encyklopedie - věda - vesmír - energie - dopravní - informační - technika - planety - Země - ţivotní -
prostředí - počasí - zeměpis - mapy - státy - příroda - rostliny - zvířata - lidské tělo - savci - ptáci - plazi obojţivelníci - ryby - bezobratlí
0:0
4998 0
405
63
RICKELL, Christopher
Velká zahrádkářská encyklopedie / Christopher Brickell a kolektiv ; z anglického originálu ...přeloţil
Zdeněk Blahník ...[et al.] ; fotografie Peter Anderson, Steve Gorton a Matthew Ward ; ilustrace Karen
Cochrane ...[et al.] ; předmluvu napsal Přemek Podlaha. -- Vyd.2., v Ikaru 1.vyd. -- Praha : Ikar, 1999. -624 s., fot., rejstř., ilustr. ; 30 cm
ISBN 80-7202-569-4 : 400.00 Kč
zahrádkaření - zahrady - okrasné - rostliny - květiny - stromy - keře - ovoce - zelenina - pěstování encyklopedie
63:63
4765 63
447
27
WHITE, Ellen Gould
Velké drama věkŧ / Ellen Gould Whiteová ; [překlad Karel Nowak]. -- Vyd.1. -- Praha : Advent-Orion,
2002. -- 477 s. -- Název originálu: The great controversy. -- Přeloţeno z angličtiny. -- Obsahuje rejstřík a
dodatky
ISBN 80-7172-505-6 : 398.00 Kč
náboţenství - křesťanství - dějiny - české dějiny - osobnosti - Jeţíš Kristus - Jeruzalém - Bible
27:27-9
5207 27
745
92
VANDENBERG, Philipp
Velké lásky : Dŧvěrné vztahy na královských dvorech / Philipp Vandenberg. -- Vyd.1. -- Frýdek-Místek :
Alpress, s.r.o., 2007. -- 234 s. -- (Klokan)
ISBN 80-7362-467-5 : 229.00 Kč
ţivotopisy - vztahy - královské
92:92
6676 92
586
59
Velký atlas ţivočichŧ : Jedinečný obraz ţivota na Zemi. -- S.l. : Ne. -- 208 s. -- (Příroda)
ISBN 80-07-01395-4 : 300.00 Kč
59
5988 59
319
39
Velký babiččin snář / ilustrace Iva Třísková-Karasová ; jazyková úprava Anna Kulová. -- Ostrava : Kniţní
expres, 2001. -- 334 s., ilustr.
ISBN 80-86132-69-2 : 299.00 Kč
snáře - česká literatura
39:39
5000 39
60
9
Velký ilustrovaný atlas světa / [překl. Helena Kholová, Antonín Kříţ]. -- Aktualiz. vyd. -- [S.l. : s.n.], 1999.
-- 372 s., mp., rejstř., ilustr. -- (bez edice)
450.00 Kč
atlasy - zeměpis - svět - mapy - světadíly - kartografie - planety - Země - vývoj - příroda - ekosystémy
9:9
4887 9
871
61
RODRIGUEZ, Judith C.
Velký prŧvodce dietami : vyberte tu nejlepší pro vás! / Judith C. Rodriguezová ; z anglického originálu ...
přeloţila Martina Matoušková. -- Vyd. 1. -- Praha : Slovart, 2008. -- 192 s. : barev. il. ; 26 cm. -Terminologický slovník. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. -- Název originálu: Diet selector
. -- Vyčerpávající a podrobný přehled diet a stravovacích plánŧ pro zlepšení zdraví. Seznamuje s
nejnovějšími i léty ověřenými dietami a redukčními programy, s pŧvodem, účelem, vhodností a autory.
Diety jsou rozděleny podle charakteru do několika kapitol. U kaţdé je uveden i týdenní stravovací plán,
který pomŧţe začlenit danou dietu do kaţdodenního reţimu a maximálně ji vyuţít. Kniha poskytne uţitečné
informace o sloţení zdravé stravy, úskalích některých extrémních diet a o nejnovějších lékařských
poznatcích.
ISBN 978-80-7391-142-3 (váz.) : 299.00 Kč
. redukce tělesné hmotnosti
. dietoterapie
. redukční diety
. dietní jídla
. příručky
615.874.24: 613.2.03:615.874.2:613.24:6 41.561:641.563:(035)
7356 61
785
59
CARWARDINE, Mark
Velryby, delfíni a další kytovci / Mark Carwardine ; z anglického originálu ...přeloţila a doplnila Helena
Kholová ; ilustrace Martin Camm. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group k.s. - Kniţní klub, 2007. -- 256
s., rejstř., ilustr. -- (Příroda v kostce)
ISBN 978-80-242-1881-6 : 120.00 Kč
velryby - delfíni - kytovci
59:59
6921 59
702
52
RABIZA, F.
Vesmír máš doma / [z ruského originálu přeloţil Jiří Málek] / F. Rabiza. -- Vyd.1. -- Moskva : Mir, 1988. -197 s. -- Od 9 let. -- 52: 629. 78
15.50 Kč
vesmír - kosmonautika - jevy - zákony - pokusy - návody - ruská literatura - encyklopedie
52
6413 52
659
92
ŠTAIDL, Ladislav, 1945Víno z hroznŧ / Ladislav Štaidl. -- Vyd.1. -- Praha : Ladislav Štaidl, 2003. -- 171 s.
ISBN 80-239-1541-X : 249.00 Kč
hudebníci - vzpomínky
92
6214 92
353
REG 9
Vlastivěda Královéhradecka : Kulturní a hospodářský snímek okresu / místopisné prameny učitelstva
zpracoval Václav Horyna ; jazykové korektury Josef Blaţek. -- V Hradci Králové : Okr. pedagog. středisko,
1968. -- 524 s., fot. -- (Kniţnice okres. pedag. střediska v HK)
50.00 Kč
vlastivěda - Hradec Králové - Královéhradecko - kultura - hospodářství
9:REG 9
1495 REG 9
553
133
ŠTÍRSKÝ, Benedikt
Vodbář : Horoskop / Benedikt Štírský. -- vydání první. -- Praha : Levné knihy KMa, 2004. -- 99 s.
ISBN 80-7309-164-X : 29.00 Kč
133
5821 133
391
59
ADAMSON, Joy
Volání divočiny / Joy Adamson ; z anglického originálu ...přeloţila Milena Perglerová ; fotografie Joy
Adamson ; grafická úprava Miloslav Fulín. -- 1. vyd. -- V Praze : Panorama, 1984. -- 147 s., fot., ilustr. -(Cesty)
27.00 Kč
příroda - zvířata
59:9:59
3407 59
384
92
NĚMEC, Alois
Vracím se... / Alois Němec ; podle vyprávění autora a jeho díla zpracoval Ladislav Šmíd ; ilustrace Alois
Němec ; grafická úprava Hana Blaţejová. -- 1. vyd. -- V Hradci Králové : Kruh, 1978. -- 278 s., fot. -(Okamţiky)
. -- Autor zachycuje v knize záţitky po návratu do vlasti...
26.00 Kč
memoáry - ţivotopisy - Němec, Alois
92:92
2204 92
464
93/99
GOSZCZURNY, Stanislaw
Vraţda v Kociewském lese / Stanislaw Goszczurny ; [z polského originálu ...přeloţil Břetislav Pleško]. -Vyd. 1. -- Praha : Naše vojsko ; Český svaz protifašistických bojovníkŧ, 1981. -- 95 s., [8] s.obr.příl.: fot. -(Dokumenty ; Sv. 194). -- Název originálu: Mord w lesie Kociewskim.
10.00 Kč
válka 2. světová - Polsko - 1939 - Němci - nacisté - vraţdy - popravy - literatura faktu
93/99:93/99
5415 93/99
669
92
BUDINSKÝ, Libor
Vraţdy slavných / Libor Budinský. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Kniţní klub, 2004. -- 195
s. ; 20 cm
ISBN 80-242-1277-3 : 125.00 Kč
osobnosti - vraţdy - smrt - napínavé příběhy
92:92
6264 92
611
93/99
JACQ, Christian
Vrcholné okamţiky starého Egypta / Christian Jacq. -- Vydání první. -- Ostrava : Domino, 2005. -- 262 s. -(Domino)
ISBN 80-7303-272-4 : 179.00 Kč
93/99
6075 93/99
136
61
BABOIAN, Dic.
Vstupenka do pekla : Opojné dobrodruţství omamných jedŧ / Dic. Baboian ; z rumunského originálu
...přeloţila Eva Strebingerová ; fotografie z pŧvodního díla ; doslov se slovníkem Adolf Dolenský. -- 1. vyd.
-- Praha : Orbis, 1974. -- 236 s., fot. -- (Stopy, fakta, svědectví)
20.00 Kč
farmakologie - drogy - toxikomanie - historie - vznik - šíření - rumunská literatura
61:61:17
177 6 61
616
64
Všechno o pečení. -- Dotisk 1. čes. vyd. -- Praha 3-Královské Vinohrady : Svojtka & Co., 2006. -- 256 s.,
fot.
ISBN 80-7352-384-1 : 250.00 Kč
pečení - kuchařky - těsta - rady
64:64
6091 64
227
63
BROOKES, John
Všechno o zahradě : Návody, jak se stát architektem své zahrady / John Brookes ; z anglického originálu
...přeloţili Zuzana Hrašková ... [et al.]. -- 2. vyd. -- Praha : Fortuna Print, 1994. -- 288 s., barev.fot.,
rejstř.ilustr.
ISBN 80-85873-09-5 : 290.00 Kč
zahrady - architektura - druhy - zakládání - rostliny - doplňky - údrţby - stavby
63:63
3740 63
3
9
KUBÁTOVÁ, Marie
Všechny brány Krkonoš / Marie Kubátová ; Fot. Václav Novák ; Obálka, vazba a graf. úprava Václav
Daneš. -- 1. vyd. -- Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1986. -- 186 s. : obr., fot. ; 24 cm. -Frontispis. -- 20000 výt.
26.00 Kč (Váz.)
Krkonoše - ochrana přírody - reportáţe - cestopisné - ekologie - příroda - vyprávění - črty
908.234.572:502.7:8 85.0-4:9
2747 9
121
0
Všeobecná encyklopedie : v osmi svazcích ; 1, a/b. -- Vyd.1. -- Praha : Diderot, 1999. -- 518 s., tb., mp.,
fot., rejstř., ilustr. -- (Encyklopedie Diderot ; Sv. 1)
ISBN 80-902555-3-1 : 500.00 Kč. -- ISBN 80-902555-2-3 (soubor)
Diderot - encyklopedie - všeobecné - slovníky - pojmy - hesla
0:0
4467 0
122
0
Všeobecná encyklopedie : v osmi svazcích ; 2, c/f. -- Vyd.1. -- Praha : Diderot, 1999. -- 534 s., tb., mp., fot.,
rejstř., ilustr. -- (Encyklopedie Diderot ; Sv. 2)
ISBN 80-902555-4-X : 500.00 Kč. -- ISBN 80-902555-2-3 (soubor)
Diderot - encyklopedie - všeobecné - slovníky - pojmy - hesla
0:0
4468 0
123
0
Všeobecná encyklopedie : v osmi svazcích ; 3, g/j. -- Vyd. 1. -- Praha : Diderot, 1999. -- 473 s., tb., mp.,
fot., rejstř., ilustr. -- (Encyklopedie Diderot ; Sv. 3)
ISBN 80-902555-5-8 : 500.00 Kč. -- ISBN 80-902555-2-3 (soubor)
Diderot - encyklopedie - všeobecné - slovníky - pojmy - hesla
0:0
4469 0
124
0
Všeobecná encyklopedie : v osmi svazcích ; 4, k/l. -- Vyd. 1. -- Praha : Diderot, 1999. -- 424 s., tb., mp.,
fot., rejstř., ilustr. -- (Encyklopedie Diderot ; Sv. 4)
ISBN 80-902555-6-6 : 500.00 Kč. -- ISBN 80-902555-2-3 (soubor)
Diderot - encyklopedie - všeobecné - slovníky - pojmy - hesla
0:0
4470 0
125
0
Všeobecná encyklopedie : v osmi svazcích ; 5, m/o. -- Vyd. 1. -- Praha : Diderot, 1999. -- 507 s., tb., mp.,
fot., rejstř., ilustr. -- (Encyklopedie Diderot ; Sv. 5)
ISBN 80-902555-7-4 : 500.00 Kč. -- ISBN 80-902555-2-3 (soubor)
Diderot - encyklopedie - všeobecné - slovníky - pojmy - hesla
0:0
4471 0
126
0
Všeobecná encyklopedie : v osmi svazcích ; 6, p/r. -- Vyd. 1. -- Praha : Diderot, 1999. -- 482 s., tb., mp.,
fot., rejstř., ilustr. -- (Encyklopedie Diderot)
ISBN 80-902555-8-2 : 500.00 Kč. -- ISBN 80-902555-2-3 (soubor)
Diderot - encyklopedie - všeobecné - slovníky - pojmy - hesla
0:0
4472 0
127
0
Všeobecná encyklopedie : v osmi svazcích ; 7, ř/š. -- Vyd. 1. -- Praha : Diderot, 1999. -- 428 s., tb., mp.,
fot., rejstř., ilustr. -- (Encyklopedie Diderot ; Sv. 7)
ISBN 80-902555-9-0 : 500.00 Kč. -- ISBN 80-902555-2-3 (soubor)
Diderot - encyklopedie - všeobecné - slovníky - pojmy - hesla
0:0
4473 0
128
0
Všeobecná encyklopedie : v osmi svazcích ; 8, t/ţ. -- Vyd. 1. -- Praha : Diderot, 1999. -- 493 s., tb., mp.,
fot., rejstř., ilustr. -- (Encyklopedie Diderot ; Sv. 8)
ISBN 80-902723-0-4 : 500.00 Kč. -- ISBN 80-902555-2-3 (soubor)
Diderot - encyklopedie - všeobecné - slovníky - pojmy - hesla
0:0
4474 0
385
79
SUCHL, Jan
Vteřiny mezi ţivotem a smrtí : Akce HS. Cesta končí pod Huascaránem / Jan Suchl ; fotografie Milič
Blahout ... [et al.] ; grafická úprava Vladimír Hübl. -- 2. upr. vyd. -- V Ústí nad Labem : Severočes. nakl.,
1984. -- 233 s., obr.příl., fot.
-- Příběhy krkonoš. a tatran. sluţby...
33.00 Kč
Horská sluţba - organizace - Andy - horolezci - výpravy - 1970 - reportáţe - sluţby - horská - turistika
79:79
4603 79
485
1
ALEMBERT, Jean le Rond d
Výbor z díla / Jean le Rond d'Alembert ; Vybral, uspoř. a úvod naps. Vladimír Čechák ; [z francouzských
originálŧ...přeloţi Jindřich Veselý]. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1989. -- 285 s. ; 19 cm. -- (Filozofické
dědictví)
ISBN 80-205-0039-1 : 28.00 Kč (Broţ.)
přírodní vědy - ţivot a dílo - studie - filozofie - matematika - algebra - geometrie - experimentální výřečnost - Alembert, Jean le Rond de (pří - eseje - kosmologie - mechanika - všeobecná - fyzika
1:113/119:51:53:929 Alembert,J.le R.de:141.32:51+53:1
5483 1
508
6
SCORTIA, Thomas N.
Výbuch / Thomas N. Scortia, Frank M. Robinson ; [z angl. přel. J. Jirák]. -- 1. vyd. -- Praha : SvobodaLibertas, 1993. -- 355 s.
ISBN 80-205-0372-2 : 79.00 Kč
katastrofický román - techniky
6
5717 6
143
63
BAUMANNOVÁ, Doris
Výchova a výcvik psŧ / Doris Baumann ; z německého originálu ...přeloţili Eva Turková, Jiří Kašpar ;
odborně posoudila a doplnila Jana Freyová. -- 2. vyd. -- Bratislava : Aktuell, 1999. -- 193 s., barev.fot.,
rejstř.
ISBN 80-88915-30-9 : 229.00 Kč
psi - výchova - výcvik - péče
63:63
4485 63
6
5
ZAPLETAL, Miloš
Výpravy za dobrodruţstvím / Miloš Zapletal ; ilustrace Čermák, Marko. -- 1. vyd. -- Praha : Albatros, 1986.
-- 360 s.
75.00 Kč
příroda - ochrana přírody - dobrodruţství - fauna - flora
502.2:502.2:5:79
2772 5
160
64
DUCHOŇOVÁ, Milina
Vyšíváme / Milina Duchoňová. -- 4. dopl. vyd. -- Bratislava : Alfa, 1979. -- 278 s., front.
58.00 Kč
vyšívání - výšivky - techniky - návody - vzory
64:64:71/78
3331 64
40
61
D`ADAMO, Peter J.
Výţiva a krevní skupiny : 4 diety : 4 krevní skupiny / Peter J. D`Adamo, Catherine Whitney : individuální
řešení diety k uchování zdraví, pro dlouhověkost a k dosaţení ideální hmotnosti : z anglického originálu
...přeloţil Radim Kaňa a kol. / [z angl. orig. přel. Radim Kaňa]. -- 2. vyd. -- [S.l.] : California Fitness
(Bohemia), 1998. -- 271 s.
ISBN 80-238-4879-8 : 199.00 Kč
lékařství - výţiva - krevní - skupiny - diety - zdraví - ţivotospráva
61
4592 61
796
93/99
SHIRER, William L.
Vznik a pád třetí říše : historie hitlerovského Německa / William L. Shirer ; z polského originálu ...přeloţil
Doc.doc.PhDr.et RNDr. Otto Zwettler, CSc. -- Dotisk 2008. vyd. -- Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2008. -- 251
s., fot.
ISBN 80-206-0804-4 : 199.00 Kč
Hitler - říše - třetí - třetí říše - Německo - 2. světová válka
93/99:93/99
6937 93/99
17
7
PUDILOVÁ, Zdenka
Vzory pro ruční pletení : Vzory pletené hladce, obrace, snímáním a kříţením ok / Zdenka Pudilová. -- 2.
nezm. vyd. -- Praha : SNTL, 1986. -- Nestr.
30.00 Kč
práce domácí - práce ruční - pletení - ruční práce - domácí práce - návody - postupy - ruční - techniky vzory
746:746:7
27 36 7
604
92
VONDRÁČKOVÁ, Helena
Vzpomínám a ničeho nelituji / Helena Vondráčková. -- Vydání první. -- Řitka : DARANUS s.r.o., 2005. -156 s. -- (DARANUS)
. -- Ţivotopis a vzpomínky Heleny Vondráčkové
ISBN 80-86983-00-5 : 199.00 Kč
92
6045 92
2
REG 93/99
URBAN, Otto
Vzpomínka na Hradec Králové : Drama roku 1866 / Otto Urban ; Fot. František Rous ; Mapy Karel Zpěvák.
-- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1986. -- 424 s. : obr., mp., [24] s. fot. (někter. -- (Stopy. Fakta. Svědectví.). -Přehl. lit. -- 20000 výt. -- Obálka Jaroslav Fišer
32.00 Kč (Broţ.)
dějiny Čech - válka Prusko-Rakouská - Prusko - Rakousko - Hradec Králové - rok 1866 - 1866 - historie války
943.1:943.71:355.48 3:943.6-44:REG 93/99
2713 REG 93/99
154
93/99
SVOBODA, Ludvík
Z Buzuluku do Prahy / Ludvík Svoboda. -- Vyd.rozš.8., v NV 5. -- V Praze : Naše vojsko, 1981. -- 493 s.,
fot.
42.00 Kč
2. světová válka - Sovětský svaz - Rudá armáda - československé - armádní - jednotky - generálové Svoboda, Ludvík - vzpomínky
93/99:93/99
4292 93/99
706
92
ČECH, František Ringo
Z mého ţivota / František Ringo Čech ; [il. Vladimír Jiránek]. -- 1. vyd. -- Mladá Boleslav : Šebek a
Pospíšil, 1991. -- 264 s., ilustr.
ISBN 80-85210-15-0 : 69.00 Kč
česká literatura - autobiografické příběhy - Čech, František Ringo - humoristické příběhy - hudba - divadlo ţivotopis
92
6437 92
212
92
JIRÁSEK, Alois
Z mých pamětí / Alois Jirásek ; k vydání připravila, doslov a poznámku napsala Zina Trochová ; kresby
Mikoláš Aleš ; grafická úprava Zdeněk Ziegler. -- Vyd.7., (v MF 1.). -- Praha : Mladá fronta, 1980. -- 478 s.
45.00 Kč
vzpomínky - ţivotopisné - Jirásek, Alois - spisovatelé
92:92
3280 92
302
93/99
STINGL, Miloslav
Za poklady mayských měst / Miloslav Stingl ; fotografie Miloslav Stingl ; grafická úprava Miloslav Fulín. -Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1969. -- 209 s., fot., ilustr., mp., bibliogr.
26.50 Kč
cestopisy - Mayové - dějiny - kultura - památky - Mexiko
93/99:93/99
2907 93/99
239
9
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch
Za sedmi divy světa / Vojtěch Zamarovský ; ilustrovali Zdeněk Burian a Vladimír Kopecký ; z
přepracovaného rukopisu ...přeloţila Marie Zamarovská ; fotografie, poznámky a tabulku Vojtěch
Zamarovský ; grafická úprava Lumír Ševčík. -- 3. vyd. v Albatrosu. -- V Praze : Albatros, 1972. -- 252 s.,
tb., fot., ilustr. -- (Klub mladých čtenářŧ)
55.00 Kč
divy - svět - slovenská literatura - M/2
9:9
1684 9
106
63
PAULIŠTA, Vladimír
Za zvěří kolem světa / Vladimír Paulišta ; fotografie Erich Tylínek, Vladimír Paulišta, Eduard Studnička ;
grafická úprava Václav Rytina. -- Vyd.1. -- V Praze : Státní zemědělské nakladatelství, 1985. -- 377 s., fot. -
- (Lesnictví, myslivost a vod. hospod)
. -- Autor těţí ze svého pobytu v cizině, kde se účastnil zájezdŧ do Asie, Afriky...
55.00 Kč
lovectví - zvěř - lovy - pozorování - vyprávění
63:63
3268 63
764
62
PECINOVSKÝ, Josef
Začínáme s počítačem / Josef Pecinovský. -- 1. vyd. -- Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. -- 117 s., fot.
ISBN 978-80-247-2355-6 : 99.00 Kč
počítač
62:62
6807 62
783
943.7
BÍLEK, Jiří, 1948Záhady a taje české historie / Jiří Bílek. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s.- Kniţní klub, 2008. -287 s., ilustr.
-- Příběhy do této knihy byly vybrány ze série Hádanky naší minulosti, která obsahuje 8 dílŧ...
ISBN 978-80-242-2278-3 : 239.00 Kč
záhady - taje - historie - česká - Býčí skály - Praotec Čech - tajemství - česká literatura
943.7:943.7
6927 943.7
414
943.7
BAUER, Jan
Záhady českých dějin I / Jan Bauer. -- Vyd.1. -- Brno : Moba, 2000. -- 222 s., ilustr., fot., bibliogr. ; 21 cm
ISBN 80-243-0462-7 : 159.00 Kč
Čechy - dějiny - české - historie - záhady - mýty - fakta - výzkumy
943.7:943.7
4749 943.7
64
943.7
BAUER, Jan
Záhady českých dějin II / Jan Bauer. -- Vyd.1. -- Brno : Moba, 2001. -- 223 s., ilustr., fot., bibliogr. ; 21 cm
ISBN 80-243-0577-1 : 159.00 Kč
Čechy - dějiny - české - historie - záhady - mýty - fakta - výzkumy
943.7:943.7
4750 943.7
79
943.7
BAUER, Jan
Záhady českých dějin III / Jan Bauer. -- Vyd.1. -- Brno : Moba, 2001. -- 223 s., obr.
ISBN 80-243-0602-6 : 169.00 Kč
dějiny - české - země - záhady - Býčí skála - Vršovci - Přemyslovci - Karel IV. - Ţiţka z Trocnova, Jan Prokop Holý - Roţmberkové - Blaník
943.7:943.7
4751 943.7
65
943.7
BAUER, Jan
Záhady českých dějin IV / Jan Bauer. -- Vyd.1. -- Brno : Moba, 2002. -- 223 s., ilustr., mp., bibliogr.
ISBN 80-243-0741-3 : 179.00 Kč
Čechy - české - dějiny - historie - záhady - mýty - fakta - výzkumy
943.7:943.7
4831 943.7
415
943.7
BAUER, Jan
Záhady českých dějin V / Jan Bauer. -- Vyd.1. -- Brno : Moba, 2002. -- 223 s., obr.
ISBN 80-243-0896-7 : 169.00 Kč
dějiny - české - země - záhady
943.7:943.7
4870 943.7
810
9
VAŠÍČEK, Arnošt
Záhady Číny a Tibetu : Nové objevy odhalují skrytá tajemství / Arnošt Vašíček. -- Ostrava : Mystery Film,
2007. -- 163 s., obr. příl., obr. ; 21 cm
ISBN 978-80-254-0235-1 : 229.00 Kč
9
6743 9
617
63
NOORDHUIS, Klaas T.
Zahrada od A do Z / Klaas T. Noordhuis. -- 2. vyd. -- Čestlice : Rebo Productions, 2006. -- 479 s. fot.,
barev.obr.
ISBN 80-7234-580-X : 250.00 Kč
63
6092 63
229
63
NOORDHUIS, Klaas T.
Zahrada po celý rok / Klaas T. Noordhuis ; přeloţil Miroslav Volf. -- 4. vyd. -- Praha : Rebo Productions,
1997. -- 479 s., fot., ilustr., barev., rejstř.
ISBN 80-85815-10-9 : 395.00 Kč
zahrady - zakládání - udrţování - zelenina - květiny - stromy - pěstování - návody
63:63
4212 63
431
58
SIMONOVÁ, Herta
ZAHRADA vaše radost po celý rok : Zahradní architektura, zahradnická praxe, okrasné a uţitkové rostliny /
Herta Simonová ; [kres. Gy"orgy Jankovics ; fot. Marion Nickigová J"urggen Berg]. -- dotisk druhého
českého vydání. -- Martin : Jan Vašut s.r.o. Vítkova 10 Praha 8, 2004. -- 320 s.
ISBN 80-7236-114-7 : 500.00 Kč
58
5059 58
588
64
RYŠAN, Miloslav
Zahrádka pro radost / Miloslav Ryšan. -- Vydání první. -- Praha : Brázda s.r.o., 2001. -- 234 s.
ISBN 80-209-0298-8 : 235.00 Kč
64
5995 64
656
58
SWIFTOVÁ, Penny, Szymanowski, Janek
Zahradní ploty a zdi / Penny Swiftová. -- První vydání. -- Bratislava : Příroda, 1999. -- 63 s. -- (Příroda)
. -- zahradní ploty a zdi/ postupné stavební metody, projekty, plány...
ISBN 80-07-01094-7 : 119.00 Kč
58
6194 58
529
58
FRANKE, Wolfram
Zahradní rybníčky : Jezírka. Potŧčky. Vodopády / Wolfram Franke. -- 1, vydání. -- S.l. : [s.n.], 2005. -- 95 s.
-- (REBO PRODUCTIONS)
ISBN 80-7234-396-3 : 140.00 Kč
58
5809 58
634
93/99
VÁLKA, Zbyněk
Zákulisí Třetí říše / Zbyněk Válka. -- Věrovany : Jan Piszkiewicz, 2005. -- 235 s., obr.
ISBN 80-86768-14-7 : 150.00 Kč
Třetí říše - válka - Hitler, Adolf - ponorky - Enigma - Hess, Rudolf - Bismarck - 2. světová válka
93/99:93/99
6166 93/99
41
92
PASTERNAK, Anna
Zamilovaná princezna / Anna Pasternak ; z anglického originálu ...přeloţila Rŧţena Loulová. -- Plzeň :
Nava, 1995. -- 158 s., fot.
-- Kniha o beznadějné lásce Diany princezny z Walesu a kapitána Jamese Hewitta. Autorka;Dívčí škola a
kolej v Oxfordu;publicistka;ţurnali stika...
ISBN 80-85254-59-X : 138.00 Kč
ţivotopisy - Diana - Charles - Anglie - princezna Diana - princ Charles - biografie - Velká Británie Windsorové
92:92
3722 92
560
64
HOFLER, Karel
Zapékaná jídla : 330 receptŧ / Karel Hofler. -- Vydání první. -- S.l. : Gen, 2004. -- 159 s.
ISBN 80-86681-45-9 : 99.00 Kč
64
5868 64
186
0
MALINOVÁ, Renáta
Zasáhli mimozemšťané a katastrofy do vývoje lidstva? / Renáta Malinová, Jaroslav Malina ; ilustroval
Vladimír Renčín ; fotografie Drahoslava Kukalová ... [et al.] ; grafická úprava Jaroslav Cheben. -- 1. vyd. -V Ostravě : Profil, 1988. -- 347 s., fot., rejstř., ilustr.
49.00 Kč
věda - mimozemšťané - záhady - výklady
0:0
3089 0
28
0
FARKAS, Viktor
Zázračné skutečnosti / Viktor Farkas ; z německého originálu ...přeloţil Ondřej Müller ; doslov Vít
Haškovec, Ondřej Müller. -- Vyd.1. -- V Praze : Kniţní klub ; Evos v Bratislavě, 1997. -- 271 s.
-- Autor odkrývá čtenářŧm neprozkoumané, zázračné skutečnosti;věci, které oţívají nadlidská
stvoření;spiknutí...
ISB N 80-7176-532-5 : 149.00 Kč. -- ISBN 80-88881-02-1
záhady - zázraky - skutečnost - schopnosti - fantazie - sci-fi
0:0
4252 0
766
62
FLEISSIG, Josef
Zázraky a podvody / Josef Fleissig. -- Vyd.1. -- Praha : Bohemia, 1995. -- 196 s., obr.
ISBN 80-85803-13-5 : 99.00 Kč
zázraky - podvody - česká literatura
62:62
6839 62
403
61
MATOUŠEK, Miroslav
Zázraky lidského těla / Miroslav Matoušek ; ilustroval Petr Melan ; grafická úprava Ivan Urbánek. -- 1. vyd.
-- V Praze : Albatros, 1983. -- 149 s., rejstř., ilustr.
28.00 Kč
tělo - lidské - zázraky - zdravotnictví - lékařství - záhady
61:61
4602 61
765
62
Zbraně 20. století : 600 nejznámějších zbraní světa / z anglického originálu ...přeloţili ... -- České vyd.1. -Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 1997. -- 192 s., obr., rejstř.
ISBN 80-7181-200-5 : 199.00 Kč
zbraně
62:62
6822 62
630
58
DUGAS, Dionýz
Zdravý ţivot s babiččinými bylinkami / Dionýz Dugas ; [překl. Věra Škrobánková]. -- Ostrava-Muglinov :
Kniţní expres s.r.o., 2004. -- 255 s., fot., obr. příl., rejstř.
-- 116 nejdŧleţitějších léčivých rostlin s návodem na jejich pouţívání podle lidové lékárny babičky
bylinářky čaje, tinktury a mnoho dalších receptŧ
ISBN 80-7347-002-0 : 160.00 Kč
bylinky
58:58
5192 58, 6168 58
95
64
Zednické práce : Technika-Projekty-Materiály / překlad Alexandr Popov ; grafická úprava Josef Mokráček.
-- České. vyd. -- Ostrava : Blesk, 1994. -- 191 s., barev.fot. -- (Domácí kutil)
ISBN 80-85606-34-8 : 229.00 Kč
zednické - práce - stavebnictví - kutilství - technika - projekty - materiály - rady
64:64
4063 64
503
63
SKORŇAKOV, Sergej M.
Zelená kuchyně / Sergej M. Skorňakov, Jan Jeník, Jan Jeník ; [il. Edita Plicková ; z rus. přel. Jan Jeník,
Václav Větvička]. -- 1. vyd. -- Praha : Lidové nakl., 1988. -- 399 s., rejstř. -- (Planeta ; Sv. 6)
46.00 Kč
výţiva - zelenina - ovoce - kuchařky - vaření - vegetariáni - recepty
63
5694 63
13
63
DOLEJŠÍ, Antonín
Zelenina na zahrádce / [Text a] fot. Antonín Dolejší ; Perokresby Přemysl Vanke. -- 5., nezm. vyd. -- Praha :
SZN, 1987. -- 216 s. : obr., fot., [16] s. barev. fot. -- (Rostlinná výroba). -- 60000 výt. -- Obálka Ondřej
Švarc
22.00 Kč (Váz.)
zelenina - pěstování - příručky - hnojení - hnojiva - rady - rostliny - uskladnění - výsadba - výţiva zahradnictví - závlahy - škŧdci
635.1/.8:63
2826 63
328
63
DOLEJŠÍ, Antonín
Zelenina na zahrádce / Antonín Dolejší ; perokresby Přemysl Vanke ; fotografie Antonín Dolejší. -- Vyd.2. - V Praze : Stát. zeměd. nakl., 1983. -- 209 s., ilustr., fot. -- (Rostlinná výroba)
22.00 Kč
zelenina - pěstování - zahrádkaření
63:58:63
249 8 63
261
93/99
HOŠEK, Radislav
Země bohŧ a lidí : Pohledy do řeckého dávnověku / Radislav Hošek. -- Vyd.1. -- Praha : Svoboda, 1972. -290 s., obr.příl., rejstř. -- (Členská kniţnice)
45.00 Kč
dějiny - starověké - řecké - mytologie
93/99:93/99
1722 93/99
266
9
LEITHÄUSER, Joachim G.
Země na obzoru : Slavní objevitelé naší Země od Kolumba po dobytí Antarktidy / Joachim G. Leithäuser ; z
německého originálu ...přeloţil Jan Hruška ; doslov Josef Janáček ; grafická úprava Milan Albich. -- 1. vyd.
-- V Praze : Orbis, 1972. -- 287 s., mp., fot. -- (Stopy, fakta, svědectví)
34.00 Kč
cestopisy - cesty - námořní - světadíly - Kolumbus, Kryštof - Amerika - Afrika - Asie - Antarktida dobrodruţství
9:9
1644 9
497
911(4
Země světa. 1. díl, Evropa. SSSR. Asie. -- Praha : Svoboda, 1987. -- 409 s., obr., fot., mp. -- 79000 výt. -Abecední seznamy zemí. -- Mapy na předsádkách. -- Přehledy lit -- Část. přel. z ruštiny
geografie - kontinenty - Evropa - Asie - SSSR - politika - ekonomie - hospodaření - encyklopedie - příručky
- příručky encyklopedické
911(4:911
56 91 911(4
498
911(6
Země světa. 2. díl, Afrika. Amerika. Oceánie. -- Praha : Svoboda, 1987. -- 476 s., obr., fot., mp. -- 79000
výt. -- Abecední seznamy zemí. -- Mapy na předsádkách. -- Přehledy lit -- Část. přel. z ruš
geografie - kontinenty - Evropa - SSSR - Asie - politika - hospodaření - ekonomie - encyklopedie - státy zeměpis
911(6:913
56 92 911(6
205
9
STEHLÍK, Ladislav
Země zamyšlená. 1 / Ladislav Stehlík ; ilustrace Ladislav Stehlík ; typografie Oldřich Hlavsa. -- Vyd.6. -- V
Praze : Československý spisovatel, 1986. -- 295 s., ilustr. -- (Ţatva ; Sv. 45)
. -- Autor provází čtenáře celými jiţními Čechami od Březnice k Roţmberku, od Klatov k Jindřichovu
Hradci... Autor, básník, lyrické verše...
33.00 Kč
Čechy - příroda - vzpomínky - prózy - lyrické
9:9
2693 9
218
9
STEHLÍK, Ladislav
Země zamyšlená. 2 / Ladislav Stehlík ; ilustrace Ladislav Stehlík ; typografie Oldřich Hlavsa. -- Vyd.6. -- V
Praze : Československý spisovatel, 1986. -- 354 s., ilustr. -- (Ţatva ; Sv. 46)
. -- Autor pěšky proputoval jiţní Čechy se skicákem v ruce od vesnice k vesnici... Autor, básník, lyrické
verše...
33.00 Kč
Čechy - příroda - vzpomínky - prózy - lyrické
9:9
2694 9
219
9
STEHLÍK, Ladislav
Země zamyšlená. 3 / Ladislav Stehlík ; ilustrace Ladislav Stehlík ; typografie Oldřich Hlavsa. -- Vyd.3. -- V
Praze : Československý spisovatel, 1986. -- 373 s., ilustr. -- (Ţatva ; Sv. 47)
. -- Autor pěšky proputoval jiţní Čechy se skicákem v ruce od vesnice k vesnici... Autor, básník, lyrické
verše...
33.00 Kč
Čechy - příroda - vzpomínky - prózy - lyrické
9:9
2695 9
96
9
BATEMAN, Graham
Zeměpis světa : Encyklopedie / Graham Bateman, Victoria Egan ; z anglického originálu ...přeloţili Marta
Bušková ... [et al.]. -- Aktualiz. vyd. -- V Praze : Columbus, 1999. -- 512 s., mp., barev.fot., rejstř.
ISBN 80-901727-6-8 : 1200.00 Kč
encyklopedie - zeměpis - geografie - světadíly - státy - příroda - dějiny - politika - hospodářství
9:9
4557 9
564
59
RATHS, Paul
Zimní spánek zvířat / Paul Raths : Ne, 1980. -- 129 s. -- (Horizont)
12.00 Kč
59
5892 59
557
943,7
KLANG, Miloš
Zkazky z moravského Horácka / Miloš Klang. -- Český Těšín : AGAVE, 2002. -- 174 s. -- (AGAVE)
ISBN 80-86160-65-3 : 249.00 Kč
943,7
5852 943,7
842
92
HLADKÝ, Jakub
Zlata Adamovská / Jakub Hladký. -- 1. vyd. -- Praha : Ethanum, 2010. -- 198 s., fot.
-- Zlata Adamovská je právem označována za jednu z nejpopulárnějších a nejtalentovanějších českých
hereček. Na svém kontě má přes dvě stovky filmových, televizních a divadelních rolí. A její okouzlující hlas
nadaboval nespočet divácky úspěšných filmŧ a seriálŧ. Díky tomu získala několik prestiţních ocenění a
především trvalou přízeň publika.
ISBN 978-80-904771-0-0 : 299.00 Kč
Adamovská, Zlata
92
7160 92
599
79
VLK, Gustav, Gut, Karel
Zlatá kniha hokeje / Gustav Vlk : Ne, 1978. -- (Olympia)
257.00 Kč
79
6036 79
475
885.0-31
KŘÍŢEK, Martin
Zločin potichu / Martin Kříţek. -- 1. vyd. -- Praha : Naše vojsko, 1984. -- 123 s. -- (Magnet ; Sv. 3)
8.00 Kč
romány - detektivní
885.0-31
549 6 885.0-31
772
92
RICHTER, Karel
Zločin, který unikl trestu : Masakr v Katyni / Karel Richter. -- Vyd.1. -- Praha : Praţská vydavatelská
společnost, 2008. -- 188 s., obr. příl.
ISBN 978-80-7250-413-8 : 89.00 Kč
válečné - válka - zločiny - Katyně
92:92
6862 92
563
60
Zneuznaní Edisoni : Kukátko do říše vědy, techniky a pokroku / [il. Václav Kabát, Milan Kopřiva ; sest. Jiří
Cirkl]. -- 1. vyd. -- Praha : Svoboda, 1979. -- 144 s., obr. -- (Členská kniţnice). -- prémie
150.00 Kč
vynálezy - dějiny - vědy - techniky - pokrok - kuriozity - články
60
5891 60
491
636
DURRELL, Gerald
Zoo na zámku / Gerald Durrell ; [z anglického originálu ...přeloţil Šimon Pellar ; ilustrace Adolf Born]. -- 1.
vyd. -- Praha : Panorama, 1980. -- 123 s. : il. -- (Cesty). -- 636.025
15.00 Kč
zahrady - zoologické - zvířata - ţivot
636
5633 636
196
63
DURRELL, Gerald
ZOO v kufru / Gerald Durrell ; z anglického originálu ...přeloţil Šimon Pellar ; ilustroval Adolf Born. -- 1.
vyd. -- V Praze : Panorama, 1979. -- 139 s., ilustr. -- (Cesty)
16.00 Kč
zvířata - získávání - Afrika - ZOO - vyprávění - odchyt
63:63
2041 63
808
92
ZAJÍČKOVÁ, Veronika
Zpověď královny Elišky / Veronika Zajíčková. -- Vyd. v Akcentu 1. -- Třebíč : Akcent, 2009. -- 175 s.
-- Královna Eliška Přemyslovna dne 28.9.1330 umírá a vzpomíná na muţe svého ţivota - otce Václava,
manţela Jana, přítele Jindřicha z Lipé, na muţe, kterého milovala-Viléma z Valdeka...
ISBN 978-80-7268-587-5 : 229.00 Kč
Eliška Přemyslovna - historické - vyprávění - česká literatura
92:92
7015 92
47
92
RÝC, Miloš
Zpověď tajemníka : Ve sluţbách Dagmar Havlové a Václava Havla / Miloš Rýc ; typografie Martin
Třešňák. -- Vyd.1. -- V Praze : Rybka Publishers, 1999. -- 205 s. ; 20 cm
ISBN 80-86182-26-6 : 139.00 Kč
politika - Havel, Václav - Havlová, Dagmar - Veškrnová, Dáša - prezidenti - Rýc, Miloš - 1998-1999 příběhy - diplomacie
92:92
4422 92
185
57
AUGUSTA, Josef, 1903-1968
Zrození Venuše / Josef Augusta ; ilustroval Zdeněk Burian ; grafická úprava Jiří Skácel. -- Vyd.2.(v MF 1.).
-- Praha : Mladá fronta, 1964. -- 137 s., ilustr.
20.00 Kč
romány - dobrodruţné - pravěk - lidé - zvířata - ţivot - malby - jeskyně - česká literatura
57:57
1046 57
646
79
Zvířata. -- Vydání první. -- Říčany u Prahy : Junior, 2003. -- 45 s.
-- Pro chytré hlavy a šikovné ruce....
ISBN 80-7267-119-7 : 209.00 Kč
79
6220 79
608
59
BURNIE, David, 1955Zvíře / hlavní redaktor David Burnie ; [z anglického originálu ... přeloţil Jiří Šmaha]. -- V Praze : Kniţní
klub ; Euromedia Group, 2002. -- 624 s.: barev.il. ; 31 cm. -- Název originálu: Animal. -- Obsahuje rejstřík
českých a vědeckých jmen
ISBN 80-242-0862-8 : 1399.00 Kč
zoologie - zvířata - ţivočichové - encyklopedie
59:592/599
6 069 59
443
159.9
MELGOSA, Julián
Zvládni svŧj stres : new start / Julián Melgosa ; [překlad Milan Hlouch]. -- 2. vyd. -- Praha : Advent-Orion,
2001. -- 190 s. : il. -- (Ţivot a zdraví). -- Obsahuje rejstřík
ISBN 80-7172-624-9 : 328.00 Kč
duševní hygiena - stres - mezilidské vztahy - relaxace - odpočinek - meditace - agresivita - výţiva - emoce zdraví - příčiny - frustrace - konflikty
159.9
5201 159.9
763
2
HOVORKOVÁ, Marie
Ţe by fakt zázraky? / Marie Hovorková. -- Mladá Boleslav : [s.n.], 2009. -- 365 s.
ISBN 978-80-87241-02-8
ná boţenství
2:2
6806 2
42
17
PLZÁK, Miroslav
Ţena a muţ : teorie a praxe manţelského dorozumívání / Miroslav Plzák. -- Vyd.1. -- Praha : Motto, 2001. - 224 s.
-- Autor, (nar.1925), bývalý primář psychiatrické kliniky UK v Praze, naučné knihy o
manţelství;spoluzakladatel linky dŧvěry;věděcké práce, divadelní hry...
ISBN 80-7246-099-4 : 189.00 Kč
ţeny - muţi - vztahy - manţelství - komunikace - rady - výklady
17:17
4731 17
704
613.88
UZEL, Radim
Ţenské otazníky / Radim Uzel ; ilust. Jiří Winter-Neprakta. -- 1. vyd. -- Praha : Práce, 1987. -- 166 s., ilustr.
-- (Astra)
20.00 Kč
ţeny - manţelství - těhotenství - rodičovství - sexualita - antikoncepce - porod - klimaktérium - česká
literatura
613.88
6408 613.88
255
9
COGNAT, André
Ţil jsem mezi Indiány / André Cognat ; z francouzského originálu ...přeloţil Ervín Hrych. -- Vyd.1. -- Praha
: Olympia, 1971. -- 190, [5] s. : [16] s. fot. příl. , mp. ; 20 cm. -- Originál: J'ai choisi d'étre Indien
20.00 Kč
cestopisy - příběhy - dobrodruţné - reportáţe - Francouzská Guayana - Indiáni - jihoameričtí - domorodci Jiţní Amerika
9:9
1484 9
830
92
CZERNIN, Monika
Ţila jsem příliš krátce / Monika Czernin ; z německého originálu ...přeloţila Alena Opletalová. -- Vyd.1. -Brno : Moravská Bastei MOBA, s.r.o., 2007. -- 392 s.
-- Rodina hraběnky Nory Kinské má představy o jejím ţivotě, ale hraběnka Nora se vyvíjí podle vlastních
představ, uprostřed 1.svět.války se vydala na cestu na Sibiř, aby zde pomáhala válečným zajatcŧm...
ISBN 978-80-243-2680-1 : 319.00 Kč
Kinská, Nora - romány - ţivotopisné
92:92
7071 92
55
17
MELGOSA, Julián
Ţít naplno : Kniha o dospívání / Julián Melgosa ; překlad Milan Hlouch. -- Vyd.1. -- Praha : Advent-Orion,
1999. -- 191 s., fot., rejstř., bibliogr. -- (Ţivot a zdraví)
. -- Jak být úspěšný, vycházet s rodiči, učiteli, o drogách, sexualitě, dospívání... Autor, profesor, doktor
psychologie...
ISBN 80-7172-300-2 : 260.00 Kč
dospívání - mládeţ - rodinné - vztahy - rodiče - děti - přátelství - láska - city - sexualita - závislosti - kouření
- alkoholismus - drogy
17:17:15:61
4401 17
769
92
BANKL, Hans
Ţivot a smrt slavných 2 : Obyčejné nemoci neobyčejných / Hans Bankl ; z německého originálu ...přeloţil
Jiří Pondělíček. -- Vyd.1. -- V Praze : Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2006. -- 277 s., obr.
ISBN 80-249-0754-2 : 249.00 Kč
ţivotopisy - slavní - osobnosti - nemoci - Sokrates - Alexandr III. , Veliký - Toulouse-Lautrec, Henri Schliemann, Heinrich - Bernhard, Thomas - Gödel, Kurt - Marx, Karel - Klimt, Gustav - Schiele, Egon Mahler, Gustav - Goethe, Wolfgang Johann von - Maxmilián II. , císař - Schumann, Robert
92:92
6842 92
48
92
BANE, Vickie L.
Ţivot Danielle Steel / Lorenzo Benet, Vickie L. Bane ; z anglického originálu ...přeloţila Pavla Kubaláková.
-- Vyd.1. -- Frýdek-Místek : Alpress, 1999. -- 382 s., obr.příl. ; 21 cm. -- (Klokan). -- Originál: The lives of
Danielle Steel
ISBN 80-7218-296-X : 169.00 Kč
ţivotopisy - Steel, Danielle
92:92
4482 92
102
5
JENÍK, Jan
Ţivot lesŧ / Jan Jeník, Pavel Pecina ; ilustrovali Květoslav Hísek ... [et al.] ; fotografie Luděk Bartoš ... [et
al.] ; grafická úprava Libor Fára. -- 1. české vyd. -- V Praze : Albatros, 1986. -- 78 s., barev.ilustr.fot.
32.00 Kč
lesy - Evropa - ţivočichové - rostliny - ekologie
5:5
3016 5
30
92
HANZELKA, Jiří
Ţivot snŧ a skutečnosti : 50 otázek poloţil a 2x50 odpovědí zpracoval Jaromír Slomek / Jiří Hanzelka,
Miroslav Zikmund ; fotografie Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund ; grafická úprava Karel Vilgus. -- Praha :
Primus, 1997. -- 192 s., fot.
-- Hanzelka a Zikmund jako první na světě projeli automobilem napříč Afrikou; první na světě projeli celým
územím bývalého Sovět.svazu...
ISBN 80-85625-78-4 : 139.00 Kč
ţivotopisy - cestovatelé - Hanzelka, Jiří - Zikmund, Miroslav
92:92
4128 92

Podobné dokumenty

Celý sborník - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Celý sborník  - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové nepředběhli dobu a dobrá myšlenka nebyla přijata nepřipravenou praxí, anebo tato idea nebyla vŧbec reálná. V současné době je farmaceutické studium pětileté jednooborové s vnitřní diferenciací. Je ...

Více

Primární péče

Primární péče přímém kontaktu s veřejností jako poskytovatelé těchto služeb. Dostupnost těchto zdravotnických pracovníků by měla být jasná široké veřejnosti, která má být informována o tom, co se normálně považu...

Více

Okruhy pro státní zkoušky prezenčního studia oboru bakalářského

Okruhy pro státní zkoušky prezenčního studia oboru bakalářského Pernes, J.; Ruml, J.: Svět Lidových novin 1893 - 1993: stoletá kapitola z dějin české ţurnalistiky, kultury a politiky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1993. Prokop, D.: Boj o média. Praha, Kar...

Více

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011 úspěch této mezinárodní akce se zaslouţili hlavně Ing. Martin Panchartek, Bc. Jana Riegerová, Ing Jiří Hájek. Po celou dobu konání kongresu byla v nově otevřené hale ― T― otevřena doprovodná výstav...

Více

martin stach - specifika české národní kultury

martin stach - specifika české národní kultury determinovaných lidských hodnot v pěti dimenzích národní kultury (mocenský odstup, vyhýbání se nejistotě, individualismus – kolektivismus, maskulinita – feminita a dlouhodobá – krátkodobá orientace...

Více

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Statistická příloha k

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Statistická příloha k knihovny bylo zodpovězeno 18 dotazů a bylo vypracováno 51 rešerší. Pravidelně probíhá excerpce regionálních periodik. V roce 2013 bylo uloženo a do ANL Národní knihovny ČR odesláno 283 záznamů člán...

Více