Kriminalita – Martin Čechák

Komentáře

Transkript

Kriminalita – Martin Čechák
Kriminalita – Martin Čechák
Základní rodina má ve své ideální podobě otce,matku a jedno nebo více dětí. Široká rodina
zahrnuje ještě prarodiče, strýce, tety, bratrance a sestřenice, ti všichni , každý svým
způsobem, doplňují a podporují základní rodinu. Navíc realita je taková, že základní rodina se
dnes neskládá vždy z matky, otce, bratra a sestry. Rozvody, úmrtí a jiné sociální změny mění
podobu moderní rodiny. Kromě toho integritu rodinného systému výrazně ovlivňují i různé
společenské problémy. Chudoba, drogy, zločinnost, zneužívání dětí, rozpad rodiny a zánik
tradičních morálních hodnot narušují základy celé společnosti.
Kriminalita obecně v posledních letech stále více narůstá, o to smutnější je, že se zvyšují také
čísla trestných činů, které má na svědomí právě mládež. V letošním roce se kriminalisté
zabývali bezmála sedmi tisíci trestnými činy tohoto druhu. Mnohdy přitom šlo o závažné
delikty. Mladí lidé se při nich nejvíce specializují na kapesní krádeže, dále na krádeže věcí
z motorových vozidel, bytů, garáží a sklepů. Nezletilá osoba, tedy osoba do patnácti let věku,
není ještě trestně odpovědná, čehož si jsou vědomi také někteří dospělí jedinci s nekalými
úmysly a často takového člověka zneužijí ke krádeži.
Většinou se jedná o narušené rodiny, kde rodiče v nadměrné míře užívají alkohol nebo
jsou drogově závislí, popřípadě už byli trestáni. Ti pak své ratolesti posílají, aby jim svojí
trestnou činností získávaly peníze na alkohol a drogy. Někdy tak děti zajišťují i zdroj peněz
do rodinného rozpočtu. Ne každé dítě přihlásí rodiče do nějakého zájmového kroužku, a tak
si vlastně nemá jak krátit dlouhou chvíli. Proto se shromažďují do nejrůznějších skupin, tvoří
party a buď od svých vrstevníků, nebo i od dětí starších, se často naučí i to, co ještě neumějí.
a) Psychická traumata v prvním roce života mohou být příčinou nejtěžších duševních
onemocnění , např. schizofrenie a maniodepresivity. Jestliže se projeví kriminálním směrem,
mívají podobu násilných trestných činů provedených brutálně necitlivým způsobem.
b) Psychická traumata ve druhém a třetím roce života bývají zdrojem paranoického vývoje,
promítnuté jako sadistické jednání na osobách, ničení majetku, podvody a agresivní prohřešky
různé závažnosti v dopravě.
c) Psychická traumata ve čtvrtém a pátém roce života se projeví později v podobě
hysterických příznaků a sexuálních poruch vedoucích později k psychickému i fyzickému
poškozování objektu sexuálního uspokojení.
Až od 15 let života lze podle psychoanalytiků předpokládat vyrovnání jedince s chronickými
konflikty uvnitř rodiny.
Jak snížít kriminalitu:
Proto výchova dětí v rodině především žádá, aby byl v rodině vytvořen harmonický soulad
mezi rodiči a samozřejmě i mezi rodiči a dětmi. Příklad rodičů je totiž nejlepším výchovným
prostředkem, který může v každém směru ovlivnit výchovu a tím i formování názorů na život
v rodině, v kolektivu a společnosti. Většina adolescentů absolvuje pouť k dospělosti bez
vážnější újmy na těle či na duši. Což ovšem neznamená, že by na té pouti nepoznali , co je
úzkkost, bolest či zklamání. Většina rodin také uspěje ve snaze vytvořit takové prostředí, jež
je zárukou zdravého růstu jak dětí, tak jejich rodičů. Úzkost, bolest a zklamání bývají častými
hosty i v takzvaných funkčních rodinách. I když smrt, rozvod a různé formy deprivace
komplikují rodinný život…Prvořadým úkolem pro mladého člověka, který ukončil období
adolescence a přeskočil práh rané dopsělosti, je hledání opravdové intimity. Jakmile jí
dosáhne, stává se z něj dospělý človék. S narozením dítěte se z těchto bývalých adolescentů
stávají rodiče, na něž za nějaký čas čeká adolescence vlastních potomků. Jak roztomilé se
příroda odměňuje i mstí!

Podobné dokumenty

Nová série 16 bitových MCU s velice nízkou spotřebou

Nová série 16 bitových MCU s velice nízkou spotřebou Ilustrace 1: Blokové schéma ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 České Meziříčí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]

Více

Transcend 860

Transcend 860 Váš MP3 přehrávač je ohraničený na maximální hlasitost 100dB. MP3 přehrávač i přiložená sluchátka vyhovují Francouzské normě vztahující se k hudebním Walkmanům (směrnice z 24. července 1998). Před ...

Více

Školní vzdělávací program Podkovička

Školní vzdělávací program Podkovička která poskytuje vzdělání cca 300 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhá na 1. i 2. stupni v jedné či dvou třídách v ročníku. Škola nemá žádnou specializaci – umožňuje vzdělání všem dětem...

Více

prvotřídní těsnivo pro vozové parky

prvotřídní těsnivo pro vozové parky použití ve vozidlech určených pro silniční provoz. Toto těsnivo profesionální úrovně používá patentovanou tixotropní technologii, která umožňuje uspořádání molekul těsniva podle magnetického náboje...

Více