practitioner 5 level

Transkript

practitioner 5 level
Practitioner Level 5
Cíle: Vylepšení sebeobranných schopností; Znalost ochrany třetí osoby.
Požadavek: Fighter Level
A. Kotouly a pády
1. Kombinace kotoulů (dopředu / dozadu) a pádů (všechny typy)
Poznámka: Pro dospělé, tyto techniky můžou být testovány na plno na vyšších stupních (do
G1).
B. Obrany proti normálním (front) kopům.
1. “Bodací” obrana zadním předloktím
2. Nízká vnitřní obrana předloktím, loket nahoře, dlaň dole.
C. Obrany proti vysokým kruhovým kopům
1.
2.
3.
Vnější obrana předloktím (vnější masitou částí), a zároveň protiútok kopem.
Vnější obrana předloktím, postup diagonálně dopředu, kopnutí opačnou nohou.
Použití obou předloktí (vnitřní masitá část) – tělo se otáčí, postup diagonálně
dopředu.
Poznámka: Technika se učí z gardu. Později z pasivního a semipasivního postoje; útočník
může použít kteroukoliv nohu.
D. Únik z bear hugu
1. Nízký bear hug zepředu, ruce jsou volné – získat dobrý postoj a balance a protiútok
(údery lokty, háky, kopy do rozkroku).
2. Zvednutí bear hugem zepředu, ruce jsou volné / chycené – obtočení jedné nohy a
protiútok.
3. Zvednutí bear hugem zezadu, ruce jsou volné / chycené – obtočení jedné nohy a
protiútok.
F. Uvolnění z chytání a tahání za vlasy
1. Prevence – podle normální časové osy.
2. Chycení jednou rukou za vlasy zepředu – záklon dopředu, použití páky na zápěstí.
3. Zatáhnutí dopředu a dolů – výpad dopředu, blok kolenem nebo úder pěstí; nejdřív
protiútok do rozkroku.
4. Zatáhnutí do strany – výpad dopředu do směru táhnutí, obrana před protiútokem
5. Zatáhnutí zezadu – otočit se dozadu do směru táhnutí, obrana před protiútokem.
F. Únik ze škrcení na zemi
1. Útočník sedící na obránci – škrcení z minimální vzdálenosti
2. Útočník sedící na obránci – škrcení s nataženými lokty
Poznámka: Trénování různých a více protiútoků; zakončení techniky ve stoje.
G. Boj na zemi – Oponent stojící nebo sedící na obránci, který útočí rukama.
1. Stojící oponent se snaží zasáhnout – obrana rukou a tělem, protiútok kopy (rukama na
blízkou vzdálenost).
2. Útočník v mount pozici – Obrana, protiútok, trap?, vymostění.
H. Obrana proti nastávající hrozbě nožem
1. Zepředu a střední vzdálenosti – úchyt útočníkova zápěstí.
2. Stejné s variacemi pozice nože a postoji útočníka.
I. Obrana proti nečekaným/neznámým útokům
1. Únik ze všech typů úchytů, škrcení, bear hugů, head-locků atp., ze všech směrů a
více variací.
2. Stejně jako v bodu 1. – s elementem překvapení a stresu.
3. Obrana proti různým úderům a kopům, přicházejícím z různých směrů a směřujícím na
různé cíle; začátek s několika jiných postojů.
© KMG – Krav Maga Global – 2010
P-Level-5
Page 1 of 2
Q. Vracející se útočník
1. Po technice obránce se útočník vrací a útočí s nebo beze zbraně.
J. Ochrana třetí osoby
1. Principy a techniky:
a) Screening – kontrola partnera
b) Slovní varování
c) Stáhnutí třetí osoby z nebezpečného prostoru, přístup zepředu a otočení:
zatažením a zatáhnutím oběma rukama; s chycením horní části ruky.
2. Hand in Hand – táhnutí, kontrolování partnera a řešení problému.
3. Ruka na rameni – táhnutí, kontrolování partnera a řešení problému.
4. Útok na útočníka – zachránce se může přiblížit z jakéhokoliv směru.
5. Oddělení útočníka od oběti kopem do kolena a shozením na zem (zezadu).
K. Bojové hry, 4 na 1
1. Dva údery rukou každé dvě vteřiny.
1. Dva údery nebo kopy každé dvě vteřiny.
L. Bojové schopnosti
1. Slow fight
2. Lehký boj s ochrannými prostředky (suspensor, rukavice na box, chránič na zuby,
boxing gloves, chrániče holeně; helma je doporučená).
M. Simulace a taktika – P5:
2 na 1 - Bear Hug nebo Headlock zezadu a druhý útok zepředu.
Popis: Past nastražená dvěma útočníky. Jeden přichází zezadu a druhý zepředu.
Dodatečný materiál
Dodatečné osnovy P5 pro Českou Republiku (toto je základní součástí testu)
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Extra tréninkové osnovy (NE pro testování)
I. Únik z chytání zapěstí dvěma osobami
1. Pokud možno použít páku kroužením a snižováním loktů.
2. Kopnutí jednoho útočníka pak druhého – jednou nebo oběma nohama.
3. Pokud se přibližuje třetí nebezpečný útočník – kopnutí tohoto útočníka jako prvního.
II. Únik ze škrcení na zemi
1. Útočník je na straně – technika P1 ale použití páky na ruku (přes loket).
a) Variace – útočník posune váhu dopředu; použij páku k hození obránce do strany,
na jeho břicho nebo bok
2. Útočník mezi nohama – škubnout s jednou rukou, rotace a zámek na útočníkův loket.
3. Útočník škrtí s propnutými lokty, předloktí blízko sebe – udeřit pod lokty
III. Únik z bear hugů zepředu
1. Volné ruce – chytnout vlasy nebo hlavu; páka na krk, udržení odstupu od útočníka
2. Proti nízkým úchytům – úder na obličej; zatáhnout za vlasy nebo hlavu; páka na krk.
Poznámka: Postupujte opatrně, předcházejte zraněním pomalejší rychlostí.
Nedávejte páku na páteř tréninkového partnera.
© KMG – Krav Maga Global – 2010
P-Level-5
Page 2 of 2

Podobné dokumenty

Practitioner Level 2

Practitioner Level 2 ruky a naopak, pokud není řečeno jinak.

Více

practitioner 5 level

practitioner 5 level 3. Proti škrcení zezadu – stržení jednou nebo oběma ruka, otočka & útok; nebo zablokování útočníkova zápěstí L. Obrana proti hrozbě nožem (včetně časové a prostorové posloupnosti útoku) 1. Zepředu ...

Více

Practitioner Level 1

Practitioner Level 1 2. Použití běžných předmětů typu štít – například židle nebo taška; blokování útoku a protiútok 2.1 Proti kruhovému útoku nožem 2.2 Proti úderu a kopu

Více