Výroční zpráva 2007-8

Transkript

Výroční zpráva 2007-8
Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce 2007/2008
elokované pracoviště Základní škola s pol. jaz. vyuč., Oldřichovice 210
Počet žáků: 20
Počet ročníků: 5
Počet tříd: 2 + školní družina
Počet pedagog. pracovníků : 4
Počet provozních zaměstnanců: školnice + kuchařka
Učební osnovy: ŠVP Chodź, pokaŜę ci świat, realizováno v 1. roč., v dalších 16 847/96-2,
Základní škola pro školy s polským jaz. vyučovacím
Stravování zajištěno ve školní jídelně, pitný režim zajištěn školnicí, programu Školní mléko
se zúčastňuje 19, od pololetí18 žáků, program Zdravé zuby realizován v hodinách prvouky a
přírodovědy.
DVPP: /vzdělávání učitelů/
Školení BOZP, Metoda dobrego startu wg Marty Bogdanowicz, Writing words with children,
Las liściasty w wiosennym aspekcie, Improwizacje recytatorsko – teatralne, Lekcja otwarta w
szkole małoklasowej w Milikowie, Kształtowanie aktywnej postawy uczniów w procesie
zdobywania umiejętności ortograficznych, Radzenie sobie z "trudnym rodzicem" w pracy
nauczyciela, Kurs komputerowy, Wiosna się budzi, BiŜuteria ozdobna, Zebranie metodyczne
świetlic szkolnych, ABC pracy z tablicą interaktywną w szkole.
Specifické poruchy učení – 0 žáků
Plavání: od 25.4. 2008 do 19.6.2008, zúčastnilo se 18 žáků
Zájmové kroužky: od 1.10.2008 - taneční – 11 žáků, vede J. Marková
Charita: peněžní sbírka formou prodeje "Placek" na Centrum přípravy koní CPK – Chrpa,
vybráno 500,- Kč, odesláno 2.5.
Kulturní akce:
Teatr Lalek Bajka: Przygody lisa Wiatalisa i pchły Szachrajki / 30.10./, Krzesiwo / 6.3./,
Pluskacz i Mąciwoda / 26.5./
Mezinárodní svatojánský festival v Bystřici / 20.6./
Vystoupení žáků na školních a mimoškolních akcích:
Vánoční besídka Klubu Kobiet PZKO Oldřichovice / 8 žáků/
Vánoční koncetr v Tisii / 11 žáků/
Výroční schůze PZKO Oldřichovice / 5 žáků/
Święto Poezji / 20 žáků/
Setkání s folklorním souborem Oldřichovice / 11 žáků/
Akademie na Den matek / 20 žáků/
Festyn szkolny / 20 žáků/
Mezinárodní svatojánský festival v Bystřici / 11 žáků/
Soutěžě:
recitační: - 3 žáci / pořadatel: ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Hnojníku/
čtenářská: " 13 skrytka" / pořadatel: Regionální knihovna v Karviné/
sportovní: Zjazd Gwiaździsty / 6 žáků//
ILA - 5 žáků
matematické: olimpiáda 5. tříd / 1 žák/
PIKOMAT / 1 žák/
KANGUR / 4 žáci/
anlický jazyk – 2 žáci
výtvarná –2 žáci / pořadatel Třinecké muzeum/
8 žáků / pořadatel Jutrzenka/
Výsledky našich žáků v soutěžích jsou dobré, zpravidla jejich umístění bývá v první třetině
všech zúčastněných, avšak ve výtvarné soutěži jedna žákyně zvítězila, v té další oba účastníci
získali vyznamenání.
Besídky:
-
autorské setkání se spisovatelkou B. Gawryluk /7.11., PZŠ Třinec/
" Folklor świata" – A. Sielicki / 6.2., PZKO Dolní Lištná/
Zajęcia redakcyjne z Jutrzenką / 21.11.škola/
Velikonoční tradice a zvyky / 7.3., DDM Třinec/
Školní projekty:
- Hallowen
- Podzim / święto pieczonego ziemniaka/
- Vánoce / příprava na Vánoce, vánoční besídky/
- Karneval / výroba ozdob, masek, karneval/
Školní výlet a exurse: - Výstava chovných zvířat, Třinec / 14.9./
- Návštěva městské knihovny v Třinci / 24.10./
- turistika – Girová / 11.6./
- Archeopark Chotěbuz / 18.6./
- Czeski Cieszyn/Cieszyn Polsko /25.6./
Spolupráce s rodiči:
-
třídní schůzky 27.11., 24.4.
příprava na lyžařské závody Zjazd Gwiaździsty,
Mikuláš s dárky ve škole,
školní ples
brigáda rodičů
festyn szkolny
sportovní odpoledne pro děti a rodiče
Mimořádné události: - v tělocvičně byly nainstalovány žebřiny, v prostorách chodeb
a šatny byla položena nová krytina
- škola dostala darem od Konzulátu Polské republiky v Ostravě
interaktivní tabuli, do tělocvičny sestavu pro šplh,
- výluka internetu / cca 1 měsíc/
- ředitelské volno z důvodu školení pedagog. pracovníků
Zápis do školy: 15. a 16.1., zapsáni 3 žáci
Podle plánu nebyla realizována tato akce: Den Země v Třinci / nebyli jsme informováni o
konání/, z časových důvodů exkurse do pralesa Mionší.
vedoucí učitelka
Mgr. Janina Marková