AV ENGINEERING AWARDS 2016 startuje

Transkript

AV ENGINEERING AWARDS 2016 startuje
AV ENGINEERING AWARDS 2016 startuje!
AV ENGINEERING AWARDS, tradiční soutěž uživatelů konstrukčního systému Creo (dříve
Pro/ENGINEER), PLM systému Windchill, technického kalkulátoru Mathcad a systému pro tvorbu
technických publikací Arbortext, vstupuje do svého již 15. ročníku.
NEVÁHEJTE A ZAPOJTE SE I VY!
Přihlaste se na [email protected]
Jaká bude letošní forma?
Opět jsme zareagovali na vaše sdělení a přání a soutěž připravili tak, aby v nové podobě odpovídala
vašim představám.
Letos platí následující pravidla:






Soutěže se může účastnit libovolný počet projektů.
Projekt je možné přihlásit nejpozději do 1. dubna 2016.
Soutěžní projekty budou představeny veřejnosti formou webových stránek www.aveng.cz bez
dodatečné prezentace autorem projektu.
Porotou bude široká veřejnost, která svým hodnocením na internetových stránkách určí vítěze.
V případě rovnosti hlasů bude o vítězi dodatečně hlasováno.
Soutěž proběhne bez kategorií a bez ohledu na PTC software, který byl pro soutěžní projekt
použit.
Vítěz soutěže získá APPLE iPad mini 4 s Retina display, 64GB
Časový harmonogram soutěže:
1. 4.
8. 4.
13. 4.
1. 5.
5. 5.
– Uzávěrka přihlášek
– Deadline pro zaslání podkladů k projektům
– Zveřejnění projektů na aveng.cz / ZAČÁTEK HLASOVÁNÍ
– Ukončení hlasování
– Oznámení vítěze
– Prezentace vítězného projektu na SUPro 2016 (předání ceny + diplomu)
Pravidla AV AWARDS 2016 a Přihláška do soutěže:
http://www.aveng.cz/spolecnost/novinky/