formát PDF (Adobe Acrobat)

Transkript

formát PDF (Adobe Acrobat)
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Úpice 22. – 24. 5. 2007
PROGRAM KONFERENCE
Úterý 22. května 2007
dopolední program, zahájení v 8.45 hodin
Zahájení: Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici
1. Jiří Čech
Ostrava
Pohyb barycentra sluneční soustavy a
cykly sluneční aktivity
2. Jiří Čech
Ostrava
Rok 2007 – rok minima slunečního cyklu
No. 23?
3. Letfus V †., Ladislav
Kulčár
Astronomický ústav
AV ČR, Ondřejov
Slnečný cyklus určený na základe
dlhodobých pozorování slnečných škvŕn
voľným okom
Ekonomická fakulta
UMB. B. Bystrica
4. Jaroslav Střeštík
Geofyzikální ústav
AV ČR, Praha
Variace s periodami kolem 1,3 roku ve
sluneční a geomagnetické aktivitě
5. Csatáryová M.,
Begeni P., Seman J.
Katedra Fyziky,
FHPV Prešov
Bezteleskopické pozorovania Slnka –
súčasnosť a minulosť
6. Elena Dzifčáková,
Alena Kulinová
7. Libor Vyskočil
FMFI UK Bratislava
Diagnostika netermalnej distribucie
elektronov v plazme slnečnych erupcií
Hvězdárna v Úpici
Vývoj plazmového ohonu komety
C/2006 M4 SWAN
přestávka
přestávka
8. Rušín V.1,
Druckmüller M.2,
Minarovjech M.1,
Saniga1 M.
1
9. Marková E.1, Bělík
M.1, Druckmüller M.2,
Druckmüllerová
1
Astronomický ústav Mnohotvárnosť jemných štruktúr bielej
SAV Tatranská
koróny
Lomnica, 2Ústav
matematiky, Fakulta
strojního inženýrství
VUT, Brno
2
Hvězdárna v Úpici
Ústav Matematiky,
Fakulta strojního
inženýrství VUT,
Brno
Dynamika polárních paprsků během
zatmění Slunce 2006
1
Český
Prstencové zatmění Slunce a vesmírné
hydrometeorologický středisko ve Francouzské Guayaně
ústav
10. Jan Sládeček
přestávka - oběd
odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin
Ročný chod vybraných charakteristik
ozonopauzy a tropopauzy na
ozonosondážnych staniciach v rozličných
oblastiach na zemskom povrchu
11. Peter Križan
ÚFA Praha
12. Tomáš Balcar
Katedra fyzické geografie Ozonová vrstva Země – minulost a
a geoekologie, PřF UK,
současnost
Praha
13. Igor Túnyi
Geofyzikálny ústav SAV, Planetárna akrécia
Bratislava
14. Alina Prigancová1,
Y.I. Feldstein2
1
Geofyzikálny ústav SAV, Prejavy aurorálnych procesov a ich
Bratislava
súvislosti
2
IZMIRAN,Troitsk,Russia
přestávka
15. Josef Bochníček,
Pavel Hejda, Radan
Huth1, Hana
Davídkovová
Geofyzikální ústav
AV ČR, Praha,
1
Ústav fyziky
atmosféry AV ČR
Praha
Sluneční/geomagnetická aktivita, fáze
QBO, teplota dolní stratosféry a polární
vortex
16. Radan Huth1, Lucie
Pokorná1, Josef
Bochníček2, Pavel
Hejda2
1
Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické
aktivity na módy proměnlivosti
atmosférické cirkulace
17. Radan Huth1, Jan
Kyselý1, Josef
Bochníček2, Pavel
Hejda2
18. J. Boška , D. Kouba,
P. Šauli
ÚFA AV ČR,
Praha
2
Geofyzikální ústav
AV ČR, Praha
1
ÚFA AV ČR Praha Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na
2
Geofyzikální ústav výskyt synoptických situací v Evropě.
AV ČR Praha
ÚFA AV ČR, Praha Účinky geomagnetické aktivity
v ionosférických driftech měřených v E a F
oblasti ionosféry.
přestávka
19. Rožnovský J.,
Smolíková J.,
ČHMÚ, Brno
Posouzení úspěšnosti předpovědi teploty
vzduchu
20. Rožnovský J.,
Záruba J.,
ČHMÚ, Brno
Srovnání roční dynamiky průměrných
denních teplot vzduchu s normálovými
21. Rožnovský J.,
ČHMÚ, Brno
Hurtalová T., Matějka F.,
Janouš D.,
Vertikální rozložení teploty vzduchu ve
smrkovém porostu
2
22. Lenka Hájková
ČHMÚ, Ústí n.
Labem
RACE 2040
přestávka - večeře
Úterý večer - zahájení v 19.00 hodin
23. Vojtěch Rušín
„NIGER, nielen při zatmení Slnka“
Středa 23. května 2007
dopolední program, zahájení v 8.30 hodin
24. Jiří Čech
Ostrava
25. Bohuslav Růžek, Jan Geofyzikální ústav
Zedník
AV ČR, Praha
Oteplování Země – důsledek lidské
činnosti nebo přirozený jev?
Seismický šum: nežádoucí společník
seismických měření, ale i zvěd ze
zemských hlubin
přestávka
26. Kateřina
Potužníková, Sedlák P.,
Šauli P.
ÚFA AV ČR, Praha Analýza turbulentního proudění nad
zalesněným terénem
27. Kateřina Rebrošová,
Jiří Schneider
Lesnická a
dřevařská fakulta
MZLU v Brně
28. Jiří Schneider, Petr
Ústav tvorby a
Kupec, Ilja Vyskot,
ochrany krajiny,
Alice Melicharová, Jitka LDF MZLU v Brně
Fialová, David Smítka
Zhodnocení současného stavu a péče o
lesní rezervace Uherskohradišťska
Odvození ekologické újmy způsobené
škodami zvěří na lesních ekosystémech na
příkladu lokalit Ranšpurk a CahnovSoutok
přestávka
29. Daniel Bareš, Martin OBS Doksany
Možný
30. Skřehot Petr, Říman Výzkumný ústav
BP, Praha
Radovan
Monitoring fenologických fází digitální
kamerou
31. Michaela Havlová
Výzkumný projekt v oblasti modelování
šíření aerosolů
T-SOFT Praha
Modelování úniku a rozptylu
nebezpečných plynných látek v atmosféře
3
přestávka - oběd
odpolední program, zahájení ve 14.00 hod.
32. Radovan Říman, Petr Výzkumný ústav
Skřehot
BP, Praha
33. Lubor Laichman, J.
ISA Tech, Brno
Sekulová, M. Vaněček
Aloha v praxi – případové studie havárie
cisterny se čpavkem
Člověk a závažné průmyslové havárie
ČHMÚ-ISKO,
Praha
Nadlimitní koncentrace znečišťujících
látek v ovzduší se zaměřením na
aglomerace České republiky
35. Martin Novák
ČHMÚ, Ústí n.L.
Současný stav vývoje modelu
biometeorologické předpovědi
36. Jana Štětiarová, O.
Dzvoník, K. Kudela, P.
Daxner
Ústav
Fyziologické a biochemické parametre
experimentálnej
sledované v období minima a maxima
fyziky SAV, Košice slnečnej aktivity
34. Jan Sládeček
přestávka
37. Jan Sitar , Jaroslav
Střeštík
Poliklinika Kuřim
Geofyzikální ústav
AV ČR, Praha
Chronologie akutního koronárního
syndromu
přestávka
38. Jaroslav Střeštík,
Miroslav Mikulecký
st.,
GFÚ AV ČR, Praha
39. Miroslav
Mikulecký, Pavol
Bakoss
Ved. odd.biometriky a
štatistiky,Bratislava
40. Jaroslav Střeštík1,
Miroslav Mikulecký
ml.2, Miroslav
Mikulecký st.3,
1
Sluneční skvrny, erupce a
geomagnetická aktivita: vztah
k mozkové mrtvici?
Pol storočia leptospiróz na Slovensku a
slnečné škvrny
Ústav epidemiológie, LF
Komenského univerzity,
Bratislava
GFÚ AV ČR, Praha,
Počasí a klíštětem přenášená virová
encefalitis v české a slovenské
2
Klinika infektologie a
geografickej medicíny, LF republice
Univer. Komenského ,
Bratislava
3
Ved. odd. biometriky a
statistiky, Bratislava
41. Miroslav
Mikulecký ml.1, M.
Mikulecký st.2,
1
Klinika infektológie a
geografickej medicíny, LF
Univ. Komenského,
Bratislava
2
Vedúci, odd. biometriky
a štatistiky, Bratislava
4
Všeobecné trendy výskytu kliešťového
vírusového zápaľu mozgu v strednej
Európe sa medzi krajinami líšia: Vplyv
očkovania?
Slavnostní společná večeře v 19.30 hod.
Čtvrtek 24. května 2007
dopolední program, zahájení v 9.00 hodin
42. Melich R.,
Odd. optické
Melich Z., Šolc I.,
diagnostiky, Turnov
Klimeš J. st., Klimeš Hvězdárna v Úpici
J. ml.
Nový typ laditelné dvojlomné předsádky
úzkopásmových filtrů
43. Oupický Pavel
UFP AV ČR v.v. i.
VOD Turnov
Použití vláken vázaných spektrometrů
v přírodních vědách
44. Klimeš Jan st.,
Hvězdárna v Úpici
Bezštěrbinový spektrograf
45. Jareš Daniel, Rail UFP AV ČR, v.v.i. odd. Dalekohledy typu Schmidt-Cassegrain
Zdeněk
optické diagnostiky,
Turnov
přestávka
46. Eugen Král
VOŠL, Trutnov
Člověk mezi lidmi ve svém pozemském
prostředí
47. František Janda
Ondřejov
Ohrožené radiokomunikační služby –
radioastronomie, radioamatérská služba
48. Rostislav Rajchl
Hvězdárna, Uherský
Brod
Klimatické a společenské jevy v období
Malé doby ledové na Uherskobrodsku
49. Jaroslav Rajchl
Ondřejov
Součinnost komplementárního, Cardanův
svět a neúplnost.
50. Jiří Mihola
ČSÚ, Praha
Inverzní astronomie
přestávka
Závěr semináře Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici
Postery
Zruč nad. Sázavou
Bradna Jiří
Působí na nás hvězdy a planety? K biotropii
Marsu.
5
6
7

Podobné dokumenty

stáhnout - Hvězdárna v Úpici

stáhnout - Hvězdárna v Úpici Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Úpice 17. – 19. 5. 2005

Více

PROGRAM KONFERENCE - Hvězdárna v Úpici

PROGRAM KONFERENCE - Hvězdárna v Úpici Štatistická závislosť výskytu systémov UMB, slnečných škvrn pozorovaných Bánská Bystrica voľným okom a fázou slnečného cyklu.

Více

ve formátu PDF zde

ve formátu PDF zde Superierure, Lyon, France

Více

LIST OF PARTICIPANTS

LIST OF PARTICIPANTS Imperial College London, W6 9SX, London, Great Britain Sergio.hernaddez13(at)imperial.ac.uk František Dinnbier Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences, Boční II, CZ-141 31 Prague 4, Czech...

Více

List of Participants - Solar and Stellar Flares

List of Participants - Solar and Stellar Flares List of Participants - updated June 12, 2014

Více

Programme of the conference

Programme of the conference Effects of temperature extremes and sudden weather changes on cardiovascular mortality and morbidity in the Czech Republic

Více

Tlející dřevo v lesích - vliv na biodivezitu

Tlející dřevo v lesích - vliv na biodivezitu hospodářských lesích je obvykle jakékoliv odumírání stromů považováno za nežádoucí jev, tudíž zde zpravidla odumřelé hroubí v podobě stojících nebo ležících stromů chybí. Jedinými refugii organismů...

Více

UHI Newsletter - Issue 3

UHI Newsletter - Issue 3 mi trendy lze pozorovat stabilní nárůst teploty na venkově až o zhruba 2,5 °C v okolí všech vybraných městech (s výjimkou Budapešti). Ve stejném 30letém období průměrná roční teplota ve městech vzr...

Více