Informativní brožura ke stažení - KPC

Komentáře

Transkript

Informativní brožura ke stažení - KPC
Gartner
IT Leadership Trends
22. června 2011, Praha
Hotel Marriott
John Mahoney
Will Cappelli
Martin Plessow
Jay Pultz
Vice President and
Distinguished Analyst
Research Vice President
Vice President
Gartner
Gartner
Vice President and
Distinguished Analyst
Gartner
Gartner
Konference Gartner
IT Leadership Trends
je jedinečnou příležitostí dozvědět se víc
o současných i budoucích IT trendech,
získat nezávislý pohled na řešení
aktuálních, palčivých problémů
v oboru IT a osobně
a s komunitou
se setkat s analytiky společnosti Gartner
manažerů informatiky z České republiky a Slovenska.
Prakticky všichni IT manažeři v soukromých i veřejných organizacích
si dnes kladou stejné otázky – jak v globálních ekonomických
podmínkách předjímat změny, jak rychle identifikovat růstové
příležitosti a jak s omezeným objemem zdrojů dostát neustále
se zvyšujícím nárokům trhu. Cílem odborné konference, nazvané
Gartner IT Leadership Trends, je nabídnout fundované odpovědi.
Analytici a externí partneři Vás provedou současnými i očekávanými
trendy v oblasti IT a popíší dynamiku, která ovlivňuje Vaši organizaci
i profesní kariéru. Důkladná analýza takových témat, jako je
dopad cloud computingu na sourcing IT služeb, nebo prezentace
doporučené praxe využití metodiky ITIL Vám pak pomůže vytvořit
skutečně výkonné firemní IT.
Oldřich Příklenk
Ředitel zastoupení
společnosti Gartner v ČR,
SR a Rumunsku
John Mahoney
Vice President and
Distinguished Analyst
Gartner
Těšíme se na setkání v Praze!
O GARTNER
O KPC
Gartner je vedoucí nezávislá analytická společnost, jejímž cílem
je pomáhat svým klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti ICT.
60 000 klientů společnosti, převážně senior IT manažerů, představuje
více než 10 000 organizací a investičních skupin po celém světě.
Společnost zaměstnává 4 000 pracovníků včetně 650 analytiků
v 80 zemích. Člení se do divizí Gartner Research, Gartner Executive
Programs, Gartner Consulting a Gartner Events.
Výhradním zastoupením Gartner v České
republice, na Slovensku a v Rumunsku
je společnost KPC-Group. Jejím
prostřednictvím využívá v ČR, na Slovensku
a v Rumunsku služeb společnosti Gartner
více než 50 firem převážně z finančního,
telekomunikačního, energetického
a výrobního sektoru a řada organizací státní
správy a samosprávy.
KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku; tel.: +420 257 322 524, e-mail: [email protected]
1
5 důvodů, proč přijít
1
2
3
4
5
NEZÁVISLOST
Práce globálního týmu analytiků společnosti Gartner stojí na objektivním, nezávislém
a nestranném výzkumu. Jejich závěry vycházejí ze zkušenosti, pozorování a sběru dat
od desítek tisíc podniků a institucí po celém světě, včetně desítek z České a Slovenské
republiky.
GLOBÁLNÍ TRENDY DOPLNĚNÉ O LOKÁLNĚ RELEVANTNÍ INFORMACE
V průběhu strategických prezentací a workshopů analytici společnosti Gartner okomentují řadu
atraktivních a populárních témat. Všechna doporučení a názory analytiků vycházejí z globálních
trendů a jsou doplněné o lokálně relevantní informace.
OSOBNÍ KONZULTACE S ANALYTIKEM
Registrací na konferenci IT Leadership Trends získáte možnost sjednat si osobní půlhodinovou
konzultaci s vybraným analytikem společnosti Gartner, připraveným zodpovědět Vaše
otázky a navrhnout způsoby řešení problému, kterému se ve Vaší organizaci právě věnujete.
Rezervujte si čas analytiků co nejdříve, počet konzultací je omezený. Kontaktujte nás
na [email protected], uveďte jméno vybraného analytika a témata, která Vás zajímají.
SROZUMITELNÁ ANALÝZA BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
Nestačí porozumět tomu, co se děje dnes. Je nutné podívat se do blízké i vzdálenější
budoucnosti. Predikce analytiků, podložené dlouhodobým výzkumem společnosti Gartner,
pomohou snáze identifikovat rodící se trendy na trhu, vytvořit hodnotnější strategie a lépe
směrovat investice.
NOVÉ TECHNOLOGIE OPOROU VAŠEHO BYZNYSU
Dozvíte se, jakou roli hrají nové technologie, jako je cloud nebo SaaS a sociální média,
v podpoře byznysu. Získáte měřitelné důkazy hodnoty nových technologií pro Vaše podnikání.
PUBLIKUM
Konference je určena výhradně pro vedoucí pozice z firem
a organizací z České republiky, Slovenské republiky
i okolních zemí. Neměla by chybět v programu žádného CIO,
architekta, ředitele ICT provozu, nákupu, aplikací a ostatních
IT manažerů ze soukromých firem i státních organizací. Je
vhodná pro ty generální a finanční ředitele, kteří přemýšlejí,
jak zvýšit produktivitu IT.
2
Registrujte se na www.gartner.cz
Analytici Gartner
John Mahoney
Will Cappelli
Martin Plessow
Jay Pultz
Vice President and Distinguished
Analyst, Gartner
Research Vice President, Gartner
Vice President, Gartner
Vice President and Distinguished
Analyst, Gartner
Viceprezident a hlavní analytik
společnosti Gartner, zkušený
leader a kouč, který se ve své
výzkumné práci zaměřuje
na rozvoj a transformaci role
CIO a leadershipu v oblasti IT
a na budoucnost IT organizací.
Většinu ze své jedenatřicetileté
kariéry strávil John Mahoney
jako senior manager a člen
správních orgánů významných
společností. Jako analytik
společnosti Gartner publikoval řadu výzkumných zpráv
na téma strategie, efektivní
management a organizace.
Aktivně vystupoval na mnoha
odborných konferencích
ve více než 34 zemích světa
a vedl několik interních workshopů pro členy vrcholového
managementu. Před nástupem do společnosti Gartner
působil jako ředitel IT v Britské
knihovně, jedné z nejvýznamnějších vědeckých knihoven
na světě. Má zkušenosti
ze soukromého i veřejného
sektoru.
Regionální viceprezident
Viceprezident společnosti
exekutivních programů
Gartner pro výzkum v oblasti
společnosti Gartner se zodfiremního managementu,
povědností za střední a výspecialista na automatizaci,
chodní Evropu, východní
analýzu a korelaci událostí
Středomoří a oblast Perského
a analýzu poruch, podnikovou
zálivu. Pracuje také jako
architekturu a infrastrukturu
exekutivní partner, poradce
v reálném čase. Byl ředitelem
klientů exekutivních programů
výzkumu pro oblast EMEA
Gartner. Má více než dvacetive společnosti Meta Group,
akvírované společností Gartner, letou zkušenost s oborem IT.
Před nástupem do společnosti
a působil jako analytik nebo
Gartner působil jako CIO v gločlen managementu v dalších
bální společnosti Intershop,
významných výzkumných
dodávající software. Od roku
společnostech jako například
1998 do roku 2000 pracoval
Forrester/Giga Information
jako IT manažer a manaGroup, Ovum, New Science
Associates nebo Real Decision žer logistiky ve společnosti
ZAPP group, která je předním
Corp. V IT průmyslu se pohybuje 28 let, z toho 8 let pracuje výrobcem ocelových polotovarů. Působil rovněž ve spove společnosti Gartner.
lečnosti Huls (dnes Degussa),
chemické divizi E.ON, kde
se významně podílel na vzniku
globálního oddělení auditu IT.
V průběhu své dosavadní kariéry získal podrobnou znalost
v oblasti databází, sítí a ERP
a CRM systémů. Úspěšně vedl
řadu globálních projektů.
Viceprezident a hlavní analytik
společnosti Gartner, který
se věnuje především designu
datových center, managementu infrastruktury a optimalizaci nákladů. Stál u zrodu
mimořádně úspěšného
výzkumného programu společnosti Gartner „Gartner for
IT Leaders“. Je autorem téměř
pěti set výzkumných článků
a desítek prezentací, určených
klientům společnosti Gartner.
Je často citován v médiích
jako odborník na výpočetní
techniku a komunikace. Ve své
dosavadní kariéře v oboru IT
působil na několika různých
pozicích – jako leader v oblasti
infrastruktury a provozu, jako
produktový manažer, konzultant a systémový inženýr.
V oboru IT pracuje už čtyřicet
let, z toho 16 let v Gartner.
KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku; tel.: +420 257 322 524, e-mail: [email protected]
3
Hosté konference
Petr Beneš
Libor Briška
Kamil Čermák
ředitel IT oddělení, Česká spořitelna, a. s.
ředitel ekonomické a finanční divize,
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
předseda představenstva a generální ředitel,
ČEZ ICT Services, a. s.
Je absolventem VŠE v Praze se zaměřením
na mezinárodní obchod. Má více než patnáctiletou zkušenost v oblasti finančních služeb.
V minulosti působil sedm let jako konzultant
pro oblast bankovnictví ve společnosti Accenture a osm let v GE Money Bank ve střední
a východní Evropě a jihovýchodní Asii, mezi
léty 2006 a 2010 jako CIO GE Money Bank
v České republice a na Slovensku.
Vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě. Už během studií začal
působit v oblasti financí. Postupně zastával
různé pozice ve společnostech Bratislavská opčná burza, Creditanstalt Securities
a J&T Finance Group.
Vystudoval finance na VŠE v Praze, absolvoval
mezinárodní studijní program MBA. Byl reportérem a moderátorem České Televize. Má více
než devítiletou zkušenost v oblasti telekomunikací ve společnosti SPT TELECOM, nakonec
jako výkonný ředitel pro korporátní klientelu.
Od roku 2005 pracuje ve společnosti ČEZ, a. s.,
nejdříve jako generální ředitel ČEZ Polska, a. s.,
poté jako ředitel prodeje a jednatel ČEZ
Prodej, s. r. o. Na počátku roku 2007 se stal
generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEZnet, a. s., která se pod
jeho vedením stala integrovanou dceřinou
společností Skupiny ČEZ. V listopadu 2007 byl
jmenován předsedou Řídícího výboru Transformace ICT a šéfem realizačního týmu pro fúzi
společností ČEZnet a ČEZData. Od 1. 10. 2008
je generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ ICT Services, a. s., která vznikla
spojením obou společností.
V průběhu dosavadní kariéry se podílel na celé
řadě projektů z oblasti bankovnictví (strategie
bankovních modelů, fúze a akvizice, strategie
distribučních kanálů), jeho hlavní specializací je
však implementace hlavních bankovních systémů. Posledních osm let se účastnil nebo řídil
šest rozsáhlých integračních projektů, ve kterých byla implementována tři různá softwarová
řešení a dvě customizovaná řešení.
Od prosince 1998 působí ve společnosti
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP).
V plynárenství začínal na postu ředitele úseku
pro finance a od července 2001 je ředitelem ekonomické a finanční divize. V letech
1999–2002 byl členem představenstva dceřiné
společnosti NAFTA, a. s. a v letech 2001–2002
členem představenstva SPP. Od roku 2003
zastává také pozici předsedy představenstva
společnosti PROBUGAS, a. s. Od 1. 5. 2011
je v SPP kromě financí zodpovědný také za IT
a lidské zdroje.
Je autorem a spoluautorem různých odborných
článků a externím lektorem na VŠE v Praze.
Mezi jeho ostatní aktivity patří Czech Institute of
Directors, kde je prezidentem. Dále působí jako
předseda dozorčí rady v ICT Unii a jako člen
výkonného výboru Business Leader’s Forum of
Prince of Wales. Jako člen dozorčí rady působí
v nadaci Naše Dítě a pro Česká centra při
Ministerstvu zahraničních věcí v ČR.
4
Registrujte se na www.gartner.cz
Miroslav Hübner
Jiří Schlanger
Jan Dohnal
Michal Provazník
CIO Pražská energetika, a. s.
náměstek ministra zdravotnictví
pro informatiku a mezinárodní věci
Executive Partner, Gartner
Executive Partner, Gartner
Vystudoval elektrotechnickou
fakultu ČVUT v Praze a MBA na
Sheffield Hallam University. Je
členem akademické rady Vysoké
školy manažerské informatiky,
členem komise pro obhajoby doktorských disertačních prací katedry
informační technologií Fakulty
informatiky a statistiky VŠE Praze.
Je absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dva roky
studia pracoval jako pomocný
vědecký pracovník v laboratoři
kvantové chemie Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie
ČSAV u ing. Rudolfa Zahradníka,
pozdějšího profesora a prezidenta
Akademie věd ČR.
Je absolventem VŠCHT v Praze.
Kariéru v oblasti informačních
technologií začal budováním
IT systémů na zelené louce
pro začínající Interbanku. Poté
působil v OASA Computers, která
se následně stala akvizicí Debis
(dnes T-Systems). Debis byl ve své
době průkopníkem outsourcingu,
zejména SAP, ale i dalších služeb.
Pravidelně přednáší na konferencích České společnosti pro
systémovou integraci (ČSSI)
a konferenci IT Governance a jiných. Od roku 1997 řídí informatiku
v PRE, a. s., kde informatika získala
pod vedením M. Hübnera cenu
jakosti České společnosti pro
jakost v r. 2004, světovou cenu
kompetenčních center SAP, je
certifikována na IS 9001 a 27 001.
V letech 2007 až 2009 byl členem
Rady vlády pro informační společnost. Je předseda Česká asociace
manažerů úseků informačních
technologií (CACIO).
Po ukončení vysoké školy
a rigorózní zkoušce pracoval
patnáct let jako vědeckotechnický
pracovník Výzkumného ústavu
pro farmacii a biochemii v rámci
VHJ Spofa. V letech 1990–2010
byl opakovaně zvolen předsedou
Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR. Po tu dobu
se angažoval v Českém zdravotnickém fóru, Koalici pro zdraví,
české pobočce Transparency
International a Českém národním
fóru pro eHealth. V letech 2007–
2010 byl členem vládní delegace
ve Správní radě Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR. V této
roli pokračuje znovu od podzimu
2010. Od 1. září 2010 je náměstkem ministra zdravotnictví.
Je absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha. Začínal svoji
profesní dráhu jako systémový
programátor, poté působil jako
vysokoškolský pedagog, vysokoškolským profesorem byl
jmenován v roce 2002. V letech
1990–1996 byl generálním ředitelem IBM v ČSFR a ČR. V letech
1996 a 1997 působil v mezinárodním managementu IBM Rakousko,
střední Evropa, Rusko ve Vídni
a v Bruselu.
Přednáší na ČVUT a VŠE v Praze
v kurzech zaměřených na pracovní
sílu v informatice, podporu IS/
ICT byznysu a na řízení vztahů
se zákazníky. Od r. 2003 působí
jako Executive Partner, osobní
poradce klientů analytické
společnosti Gartner. Je autorem
nebo spoluautorem několika knih,
vysokoškolských učebnic a řady
publikací a článků.
Živnostenská banka byla pro
Michala Provazníka dalším důležitým milníkem, neboť nastoupil
na pozici ředitele informatiky,
a ocitl se tak na pomyslné druhé
straně hřiště IT trhu. Po konsolidaci systémů a zavedení řady
moderních elektronických služeb
přišla akvizice Živnostenské banky
skupinou Unicredit, která přinesla
projekt kompletní migrace IT
systémů na skupinové standardy.
Znalosti ICT pak uplatnil Michal
Provazník také v další pozici, a to
na straně business útvarů ČSOB
jako ředitel útvaru ICT demand
management. Od roku 2009
působí jako Executive Partner,
osobní poradce klientů analytické
společnosti Gartner.
KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku; tel.: +420 257 322 524, e-mail: [email protected]
5
Program
Time
Session
08.30–09.30
Registration and Welcome Coffee
08.30–12.00
One-on-One Registration
09.30–09.40
Opening and Welcome
Oldřich Příklenk, John Mahoney
09.40–10.10
IT Leadership Trends 2011
John Mahoney
10.10–10.15
Session Change Break
10.15–10.40
EMC Case Study – Česká pojišťovna
10.40–11.10
Coffee Break
11.10–12.10
Cloud Computing–Reality and Hype How
it‘s changing the World of Software Delivery
Will Cappelli
Building World Class IT Strategies
Martin Plessow
12.10–13.00
Lunch
13.00–13.25
IBM Case Study – ING
Mike Hill, IBM
13.25–13.30
Session Change Break
13.30–14.30
Best Practices for Operations and
Service Management
Advancing the Use of ITIL and Other
Methodologies
Will Cappelli
Best Practices for IT Governance in
Complex Enterprise
John Mahoney
14.30–14.35
Session Change Break
14.35–15.00
VMware Case Study – České radiokomunikace
15.00–15.15
Coffee Break
15.15–16.15
Building your Roadmap Towards World
Class IT Performance and Agility
Jay Pultz
CIO Exclusive Workshop. Business Value
is the Best Argument
Trends and Best Practices for Communicating
the Value of IT
Martin Plessow, Michal Provazník
Marcel Procházka
16.15–16.20
Session Change Break
16.20–16.40
Case study: The value of a management
maturity model in developing the IT organization
at Pražská Energetika
Jan Dohnal and Miroslav Hübner
16.40–17.25
The Journey to World Class IT in the CEE
Region – Leading CIO Share Their Experience
Kamil Čermák, ČEZ ICT Services;
Jiri Schlanger, MZ ČR;
Petr Beneš, Česká spořitelna;
Libor Briška, SPP
17.25–18.10
Networking Reception
Plenary
Leadership and Management Best Practices (track I)
Technology Trends and Issues (track II)
6
Lukáš Klášterský
Registrujte se na www.gartner.cz
Solution Providers Sessions
Doporučená praxe
v ICT leadershipu
a managementu
Tento track Vám pomůže být
úspěšným leaderem a senior
manažerem v oblasti ICT. Prozradíme,
jak vytvořit úspěšnou ICT strategii,
představíme vybrané manažerské
metody a seznámíme Vás s novými
způsoby definice hodnoty a vlivu IT
na podnikání.
Technologické trendy
a otázky
Druhý track zkoumá technologické
trendy a otázky, které podmiňují
úspěch Vašeho podnikání dnes
i v budoucnu. Budeme se zabývat
technikami a procesy, bez kterých už
nelze poskytovat služby na světové
úrovni. Umožníme Vám pochopit,
které technologie budou určovat
budoucnost IT v organizacích.
Jednacím jazykem konference
je angličtina.
Zájem o tlumočení do češtiny potvrďte,
prosím, při registraci.
Anotace
09.40–10.10
13.30–14.30
IT Leadership Trends 2011 (John Mahoney)
Best Practices for IT Governance in Complex
Enterprises (John Mahoney)
Převratné události, které v těchto letech prožíváme, způsobily
významné změny ve společnosti, na trhu, v podnikání
i v samotných organizacích. Zdrojem zásadních inovací bude
i nadále technologie. Tato úvodní přednáška odhalí hlavní
globální technologické trendy.
Governance se už netýká pouze IT. Ti nejlepší šéfové informatiky vnímají governance šířeji v kontextu celé firmy. Pojmenujeme
základní stavební kameny efektivní governance a to, jakým
způsobem mohou CIO tyto prvky uspořádat tak, aby vyhovovaly konkrétní organizaci.
11.10–12.10
15.15–16.15
Cloud Computing – Reality and Hype (How it’s
changing the world of software delivery) (Will Cappelli)
Building your Roadmap Towards World Class IT
Performance and Agility (Jay Pultz)
Tím, jak přehodnocuje alokaci nákladů a zavádí nové technické
prvky a organizační souvislosti, má cloud computing potenciál
změnit pravidla hry v oblasti strategie i provozu software a hardware. Přesto – není cloud pouze jiným názvem pro „virtualizaci
sítě a software“? Tato prezentace se zaměří na klíčové aspekty
modelu dodávky software, postaveném na cloud computingu.
IT infrastruktura a aplikace tvoří digitální páteř Vaší organizace,
ať už jsou v jejím vlastnictví nebo ne. IT určuje to, jak se Vaše
organizace vyvíjí, roste a inovuje. K tomu, aby firma a IT spolu co
nejlépe spolupracovaly, potřebujete podrobný plán. V této prezentaci se zaměříme na to, jak takový plán vytvořit.
15.15–16.15
11.10–12.10
Building World Class IT Strategies (Martin Plessow)
IT strategie byla v uplynulých dvou letech jedním z klíčových
témat pro řadu klientů společnosti Gartner. Špičkové IT strategie napomáhají úspěchu v podnikání svým přímým i nepřímým
podílem na obchodní strategii. V této prezentaci představíme,
jak taková prvotřídní IT strategie vypadá, jaká jsou největší
úskalí při její přípravě a jaké jsou způsoby překonání těch nejtěžších překážek.
13.30–14.30
Best Practices for Operations and Services
Management – Advancing the use of ITIL and
other methodologies (Will Cappelli)
ITIL je sada doporučení, propagovaná jako lék na nemoci, které sužují IT. Implementací procesů, definovaných standardem
ITIL, má dojít ke zlepšení řízení služeb informačních technologií
a k vytvoření IT zaměřeného na zákazníka. Ovšem co přesně
to znamená? Tato prezentace se bude zabývat standardními
doporučeními pro management IT provozu a služeb z pohledu
lidí, procesů a technologie.
CIO Exclusive Workshop: Business Value is the
Best Argument (Trends and best practices for
communicating the value of IT)
(Martin Plessow, Michal Provazník)
Ve dvacátém století bylo IT bezpochyby hlavním zdrojem transformace. I bez explicitně měřených přínosů pro byznys byla
hodnota IT projektů byznysem implicitně předpokládána. IT bylo
jako zdroj vzácné, a tak se debaty o jeho přínosech soustředily
pouze na důkazy jeho plného využití. V posledních letech nastal
v očekávání byznysu jasný posun od pouhého neplýtvání zdroji
směrem k dosahování měřitelné hodnoty pro podnikání, jinými
slovy k dosahování konkrétních výsledků.
16.40–17.25
The Journey to World Class IT in the CEE
Region – Leading CIO Share Their Experience
(Kamil Čermák, CEZ ICT Services; Jiří Schlanger, MZ ČR; Petr Beneš,
Česká spořitelna; Libor Briška, SPP)
Závěrečná panelová diskuse s vybranými šéfy informatiky z České republiky a Slovenska. Na konkrétních příkladech panelisté
představí své největší dosavadní úspěchy a osobní zkušenosti
s integrací byznysu a technologie v místních podmínkách.
KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku; tel.: +420 257 322 524, e-mail: [email protected]
7
Partneři konference
Konference je připravována ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků
informačních technologií CACIO.
PREMIER SPONSORS
www.emc.com/cz
www.ibm.com/cz/cs
www.vmware.com/cz
PLATINUM SPONSORS
www.anect.cz
www.cleverlance.cz/cz
MEDIÁLNÍ PAR TNEŘI
KONFERENCI PODPORUJE
8
Registrujte se na www.gartner.cz
www.profinit.eu
Místo konání
Prague Marriott Hotel
V Celnici 8, 110 00 Praha
Tel: +420 222 888 888
Fax: +420 222 888 889
Sales: +420 222 881 031
Sales Fax: +420 222 882 223
Registrace
Registrujte se na konferenci
Gartner IT Leadership Trends:
web: www.gartner.cz
cz
z
tel.: +420 257 322 52
524
24
email: [email protected]
Základní registrační poplatek: 24.900 Kč (bez DPH)
Klienti Gartner: kontaktujte nás, prosím,
na [email protected]
Skupinové firemní registrace: kontaktujte nás, prosím,
na [email protected]
Média: kontaktujte nás, prosím, na [email protected]
KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku; tel.: +420 257 322 524, e-mail: [email protected]
KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku
Jeremiášova 769, 155 00 Praha 5-Stodůlky
tel.: +420 257 322 524, e-mail: [email protected], web: www.gartner.cz

Podobné dokumenty