NANOHACH čESKY NANOHACH in CZECH

Komentáře

Transkript

NANOHACH čESKY NANOHACH in CZECH
NANOHACH čESKY
NANOHACH in CZ
ECH
oslava původní
české tvorby so
uboru
a company´s Cz
ech creation sh
owcase
premiéry — site
-specific — dílny
— debaty — proj
ekce
PARDUBICE 17.—19
. 9. 2015 DIVADLO
PLZEň 4., 7.—10. 10
29, ZáMEK
. 2015 DEPO2015,
M
oving Station, PR
PRAHA 6.—10. 11. 20
OLUKA
15 PONEC, ALTA, LU
CERNA, INSTITUT IN
TERMéDIí
Pardubice 17.–19. 9. 2015
17. 9.
20.00
divadlo 29
18. 9. 19.00
divadlo 29
20.00
zámecké hradby
19. 9. 10.00-13.30 divadlo 29
ZUŠ Pardubice-Polabiny
13.30-16.00
18.00
divadlo 29
Devoid + debata s autorem
Příští přísliby – mladá česká krev
Suna no onna/Písečná žena
Dialogy – taneční dílny
(Honza Malík, Marta Trpišovská, Michal Záhora)
Dialogy – oběd, debata, projekce
Dialogy, No. 1
Plzeň 4.+7.–10. 10. 2015
4. 10. 20.00
Moving Station
Diptych
(v rámci Týdnů duševního zdraví)
+ komentář k tvorbě
7. 10. 18.00
Proluka Suna no onna/Písečná žena
8. 10. 18.00
koupelna DEPO2015DeRbrouk + komentovaná procházka
19.00DEPO2015
Flashed by
9. 10. 19.00DEPO2015
Příští přísliby – mladá česká krev
+ Move on + komentovaná procházka
10. 10. 10.00-13.30 Moving Station
Dialogy – taneční dílny
(Lea Švejdová, Marta Trpišovská, Michal Záhora)
13.30-16.00
Dialogy – oběd, debata, projekce
18.00
Moving Station
Dialogy, No.3
Praha 6.–10. 11. 2015
6. 11.
20.00 PONEC – divadlo pro tanec Příští přísliby – mladá česká krev + Move on
7. 11.
10.00-13.30 studio Alta
Dialogy – taneční dílny
(Lea Švejdová, Marta Trpišovská, Michal Záhora)
13.30-16.00
Dialogy – oběd, debata, projekce
18.00 studio Alta
Dialogy, No. 5
8. 11. 14.00 Lucerna Citoyen
16.00–19.00PONEC – divadlo pro tanecOdpolední slavnost: Diptych + Orbis pictus
+ komentář k tvorbě
9. 11. 20.00Institut intermédií
10. 11.
20.00
Flashed by
PONEC – divadlo pro tanec DEVOID + Suna no onna/Písečná žena
foto / photo: Vojta Brtnický
* Změna programu vyhrazena * Program subject to change *
* vstupenky a info: www.divadlo29.cz, www.depo2015.cz, www.johancentrum.cz, www.divadloponec.cz *
Příští přísliby – mladá česká krev
Future Promises – Czech Young Blood (2015)
tvorba studentů III. a VI. ročníku Konzervatoře Duncan centre
creation of students from Duncan Centre Conservatory
Jitka Čechová: tranzFormace
Michaela Kadlčíková: Dovolím si s dovolením
Johana Pocková: Dvě odvrácené tváře
foto / photo: archive Sibiu Theatre Festival
18. 9. 19.00 divadlo 29, Pardubice
9. 10. 19.00 DEPO2015, Plzeň*
6. 11. 20.00 PONEC – divadlo pro tanec, Praha
*součástí je komentovaná procházka bývalým depem
Michal Záhora
DEVOID (2015)
nacházející se ve stavu ztráty
17. 9. 20.00 divadlo 29, Pardubice
10. 11. 20.00 PONEC – divadlo pro tanec, Praha
3. repríza / 3th show
13. repríza / 13th show
Michal Záhora
Diptych (2014)
4. 10. 20.00 Moving Station, Plzeň*
8. 11. 16.00 PONEC – divadlo pro tanec, Praha*
*komentář k dílu po představení – M. Sybolová (Národní galerie, Praha)
Z tisku / review
„…mužský duet je naprosto výjimečný, objevná choreografie. (…)
Jako choreograf vytváří Záhora zcela originální, neotřelý taneční
a tělesný materiál. Není tu jediného patanečního klišé.“
foto / photo: Vojta Brtnický
„… the male duet is quite simply extraordinary, innovative
choreography… The dance and physical material is completely novel,
an act of pure original creation by the choreographer. There is not
a single dance cliché.“
foto / photo: Vlado Hrebeňák
N. Vangeli, Divadelní Noviny
Dialogy (2015)
umělecko-vzdělávací setkávání s plzeňským
a karlovarským regionem
artistic and educational meetings with Pilsen
and Carlsbad region
19. 9. 10.00-19.00 divadlo 29, Pardubice / PREMIÉRA
10. 10. 10.00-19.00 Moving Station, Plzeň
7. 11. 10.00-19.00Studio Alta, Praha
5. repríza / 5th show
14. repríza / 14th show
Veronika Švábová
Move on (2014)
10 let souboru / company´s 10 years anniversary
9. 10. 19.00DEPO2015, Plzeň*
6. 11. 20.00 PONEC – divadlo pro tanec, Praha
*součástí je komentovaná procházka bývalým depem
Z tisku / review
„…Největším triumfem festivalu Dance transit byla bezpochyby inscenace
Move on. Strhující energie, lehkost i humor, výborný výkon tanečníků
souboru, byly určitě divácky nejsympatičtější...“
foto / photo: Linda Průšová
„…The biggest triumph of the Dance Transit Festival was a performance
‘Move On’. Spellbinding energy, lightness and humor,excellent performance
of the dancers gained the most sympathies of the viewers...“
foto / photo: Aneta Šebelková
M. Benoniová, Opera Plus
Lea švejdová
Citoyen (2014)
taneční solo inspirované obrazem jedné
z nejvýznamnějších evropských malířek
a dance solo inspired by a picture of one
of the most important European painters
8. 11. 14.00 Lucerna, Praha
foto / photo: Lukáš Houdek
5. repríza / 5th show
Lea švejdová
Suna no onna
Písečná žena / Sand-Woman (2011)
projekt vytvořený pro parky a zahrady
a project created to parks and gardens
18. 9. 20.00 zámecké hradby, Pardubice
7. 10. 18.00 Proluka, Plzeň
10. 11. 20.00 PONEC – divadlo pro tanec, Praha
z tisku / review
„…dynamická škála emocí od něhy, strachu, až po revoltu a agresi byla
tanečně křehká i burcující…“
„...dynamic spectrum of emotions from tenderness and fear through revolting
and agression was tender in „dance of point of view“, yet alarming...“
L. Burešová, Tanecni aktuality.cz
20. repríza / 20th show
44. repríza / 44th show
Jan Komárek
DeRbrouk (2007)
foto / photo: Petr Kiska
tanec pro jednoho muže, jeden stůl, jednu židli a jedno světlo
a dance for one man, one table, one chair and one light
8. 10. 18.00 koupelna DEPO2015, Plzeň*
*součástí je komentovaná procházka bývalým depem
z tisku / review
„…Právě prostor stolu determinuje pohybový slovník na pokroucené,
bizardní pohyby, které ale bizardně vůbec nepůsobí. Je v nich
dojemná křehkost, strach, zranitelnost sálající z těla charismatického
Jana Malíka, jež podal v tomto díle přímo strhující výkon…“
„... the space of the table reduces the movement vocabulary
to contorted, bizarre movements, which however do not seem
bizarre at all. There is a touching fragility in them and a fear and
vulnerability radiating from the body of the charismatic Malik,
whose performance in this piece is truly impressive.“
foto / photo: Vojta Brtnický
D. Zilvarová / Tanecni aktuality.cz
Lenka kniha Bartůňková & Michal Záhora
Orbis pictus (2012)
introspektivní taneční pouť
an introspective dance journey
8. 11. 18.00 Ponec – divadlo pro tanec, Praha
Z tisku / review
„...Představení patří ke klenotům repertoáru souboru NANOHACH
a české taneční tvorby současnosti.“
„…a crown jewel on the repertory of NANOHACH, a crown jewel
on the Czech dance scene…“
J. Návratová, Mozaika, ČRo Vltava
25. repríza / 25th show
12. repríza / 12th show
Lenka Flory
Flashed by (2013)
8. 10. 19.00DEPO2015, Plzeň*
9. 11. 20.00Institut intermédií, Praha-Dejvice
*součástí je komentovaná procházka bývalým depem
z tisku / review
„…Švejdová dokonale pohybově i herecky ovládá dění na scéně i na
plátně (…) Jedná se o intenzivní zážitek, který vás nenechá chladnými…“
foto / photo: Vojta Brtnický
„…Švejdová masters with outmost perfection, both in movement
and acting, the events on the stage as much as on the screen (…)
It is an intense experience, you will certainly find disturbing.“
D. Zilvarová, Tanecni aktuality.cz
Na Zámyšli 26/4, 150 00 Praha
T.: +420 732 271 309, [email protected]
www.nanohach.cz
www.facebook.com/NANOHACH
www.youtube.com/NANOHACH
Koproducent
Co-producer
Podpora
Supported by
Partneři
Partners
Mediální partneři
Media partners

Podobné dokumenty

Výroční zpráva | Annual report 2010

Výroční zpráva | Annual report 2010 PRAHA festival. I would hereby like to thank all those who have their lion share on the successful year 2010: They are Alena Brožová, Jitka Štecová, and Kateřina Višinská, managers of the three mai...

Více

Program ke stažení ve formátu PDF

Program ke stažení ve formátu PDF Cie József Trefeli CH Setkání dvou brilantních tanečníků, zástupců maďarské diaspory – jeden pochází z Austrálie, druhý vyrostl v Rusku. Společně se vracejí ke svým kulturním kořenům, s nimiž se se...

Více

kulturním kalendář Kutné Hory

kulturním kalendář Kutné Hory 26. 8. | 21:00 a 22:30 hod. a 27. 8. | 21:00 hod. DIPTYCH Kaple Božího těla Jedinečné představení Diptych je dílem tanečního souboru Nanohach a choreografa Michala Záhory. Po loňském úspěchu se vr...

Více