Popis lidí

Komentáře

Transkript

Popis lidí
KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO
SOU
Mgr. Dita Hejlová
POPIS LIDÍ
VY_32_INOVACE_AH_3_02
OPVK 1.5 – EU peníze středním školám
CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti
Název školy
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083, Svitavy
Název šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Konverzační témata pro SOU
Téma
Popis lidí
Klíčová slova
Describing people, physical appearance,
look, build
Druh učebního materiálu
Prezentace (Microsoft PowerPoint)
Metodický pokyn
Prezentace je primárně určena pro žáky 1.
ročníku (ne)maturitních oborů SOU.
Žáci si procvičí základní slovní zásobu - popis
vzhledu, odpovědi na běžné otázky týkající
se vzhledu osob a popis obrázků.
Datum vytvoření
7. 12. 2013
DESCRIBING
PEOPLE
VOCABULARY - LOOKS
UGLY /ˈʌgli/
OŠKLIVÝ, ŠKAREDÝ
PLAIN /pleɪn/
NEHEZKÝ, NEPĚKNÝ
GOOD-LOOKING /ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/
POHLEDNÝ/-Á
HANDSOME /ˈhæns(ə)m/
POHLEDNÝ, PĚKNÝ
CUTE /kjuːt/
ROZTOMILÝ/-Á
LOVELY /ˈlʌvli/
MILÝ, NÁDHERNÝ
PRETTY /ˈprɪti/
HEZKÁ
ATTRACTIVE /əˈtræktɪv/
PŘITAŽLIVÝ/-Á
BEAUTIFUL /ˈbjuːtɪf(ə)l/
KRÁSNÁ
GORGEOUS /ˈgɔːdʒəs/
ÚŽASNÝ/-Á, NÁDHERNÝ/-Á
BODY - HEIGHT
SHORT /ʃɔːt/
MALÝ, MALÉ POSTAVY
(OF) AVERAGE HEIGHT /ˈæv(ə)rɪdʒ haɪt /
PRŮMĚRNÝ, STŘEDNĚ VYSOKÝ
(OF) MEDIUM HEIGHT /ˈmiːdɪəm haɪt/
STŘEDNĚ VYSOKÝ
TALL /tɔːl/
VYSOKÝ
BODY - BUILD
SKINNY /ˈskɪni/
VYZÁBLÝ
THIN /θɪn/
HUBENÝ
SLIM /slɪm/
ŠTÍHLÝ
STOCKY /ˈstɒki/
PODSADITÝ
PLUMP /plʌmp/
BACULATÝ
CHUBBY /ˈtʃʌbi/
OPLÁCANÝ
OBESE /əʊˈbiːs/
OBÉZNÍ
OVERWEIGHT /ˌəʊvə(r)ˈweɪt/
MAJÍCÍ NÁDVÁHU
FAT /fæt/
TLUSTÝ
HAIR - LENGTH
SHORT /ʃɔːt/
KRÁTKÝ
SHOULDER-LENGTH /ˈʃəʊldə(r) leŋθ/
PO RAMENA
LONG /lɒŋ/
DLOUHÝ
HAIR – SHAPE - HAIRSTYLE
STRAIGHT /streɪt/
ROVNÝ
WAVY /ˈweɪvi/
VLNITÝ, ZVLNĚNÝ
CURLY /ˈkɜː(r)li/
KUDRNATÝ
BALD /bɔːld/
PLEŠATÝ, HOLOHLAVÝ
SPIKY /ˈspʌɪki/
NA JEŽKA
FRENCH PLAIT/BRAID /fren(t)ʃ plæt/ breɪd/
FRANCOUZSKÝ COP
PONYTAIL /ˈpəʊnɪteɪl/
CULÍK, OHON
PLAIT / BRAID /plæt/ breɪd/
COP
BUNCHES / PIGTAILS /bʌn(t)ʃiz//ˈpɪgteɪls/
CULÍKY, COPÁNKY
DREADLOCKS /ˈdredlɒks/
DREDY
HAIR - COLOUR
BLACK /blæk/
ČERNÝ
BLONDE /blɒnd/
BLOND
BROWN /braʊn/
HNĚDÝ
GREY /greɪ/
ŠEDÝ
RED/GINGER /red/ /ˈdʒɪndʒə(r)/
ZRZAVÝ
FAIR/DARK HAIR /feə(r)/ /dɑː(r)k/
SVĚTLÉ/TMAVÉ
DYED HAIR /dʌɪd/
BARVENÉ
HIGHLIGHTED /ˈhʌɪlʌɪtid/
MELÍROVANÉ
EYES - COLOUR
BLACK /blæk/
ČERNÝ
BLUE /bluː/
MODRÝ
BROWN /braʊn/
HNĚDÝ
GREEN /ɡriːn/
ZELENÝ
GREY /greɪ/
ŠEDÝ
WHAT DOES HE / SHE LOOK LIKE?
HE / SHE IS TALL / SHORT / GOOD-LOOKING / DARKHAIRED/…
HE / SHE LOOKS NICE / FRIENDLY /…
HE / SHE HAS GOT BLUE EYES / SHORT, STRAIGHT,
BLACK HAIR/…
What does your dream girl / boy look like?
Do you prefer girls with short or long hair?
Could you describe your best friend / one member of your
family? What does he / she look like?
How important is physical appearance?
Would you like to change anything about your appearance?
Is it fair to judge people by their appearance / the way they
look? Why do you think so?
DESCRIBE THE PEOPLE IN THE
PICTURES.
Zdroje
HOVORKOVÁ, Martina a kol. FRAUS ILUSTROVANÝ
TEMATICKÝ SLOVNÍK anglicko-český. Plzeň: Fraus, 2005,
ISBN 80-7238-344-2.
PAULEROVÁ, Eva a kol. Oxford Maturita Excellence: Příprava
k maturitě základní úrovně. Oxford: Oxford University Press,
2010, ISBN 978-0-19-443022-7.
FOTOGALERIE
 Veškeré obrázky byly převzaty z otevřené galerie Microsoft
Office.

Podobné dokumenty

Přílohy - Informační centrum OSN v Praze United Nations

Přílohy - Informační centrum OSN v Praze United Nations členským státem OSN na základě rezoluce A/RES/46/237 z 22. května 1992. C/ Socialistická federativní republika Jugoslávie byla zakládajícím členem OSN. K Chartě OSN připojila podpis 26. června 1945...

Více