01 Lineární, minilineární a vertikální moduly - meto

Transkript

01 Lineární, minilineární a vertikální moduly - meto
automation ag
Maienstrasse 6, CH-2540 Grenchen
Karla Čapka 603, CZ-569 43 Jevíčko
Náš prodejní a výrobní program
1
2
3
Lineární, minilineární a vertikální moduly
pneumatické / hydraulické
Normované pojezdové a zvedací stoly
pneumatické / hydraulické
Lineární a otočné moduly elektrické
Karuselový stůl elektrický
Otočné moduly pneumatické /
hydraulické
Upínací pouzdra
10
Modulární lineární montážní MP systém
Modulární lineární montážní Flex systém
11
Dorazový systém se zasunovacími potvrzovacími/kvitovacími hlavami (senzory)
Kontrolní zařízení
12
13
14
4
5
6
7
8
9
Mechanické a kompaktní kleště
Podavače. Vakuové prvky
Tlumiče koncových poloh
Regulátory rychlosti
Regulační ventily odpadního vzduchu
Ručně ovládané ventily
Stojany, montážní držáky
Upínací prvky, redukční desky
Kulisy
Dopravní pásy
Teleskopické stojany
Otočný nakladač
Úhlový nakladač
Výložníky
Vykládací a paletovací zařízení
Nakládací stanice
Podávací zařízení pro pružiny
Stroj na stáčení pružin / automat na ohýbání
drátu
Zakládací zásobník hřídelí
Poloautomatický pracovní stůl
Vyklápěcí zařízení pro přepravní klece
Elektronika. Senzory
15
16
17
Mostový zakladač
Podávání pro stroje
Příklady montáží
Standardní prvky - aplikace
Příklady montážních zařízení firmy
Meto-fer Automation AG ve světě
Příklady montážních zařízení firmy
Meto-fer Automation AG
v České a Slovenské republice
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
OBSAH
Automatizační prvky
list č.
Dopravní pás FB-02
7.001
Dorazové příslušenství 1.071
Dorazový šroub AS
11.002
Filtr vzduchu
4.032
Jednotící zařízení EF
9.004
Kleště KZ/ MZ
4.001/4.011-4.013
Klešťová revolverová hlava ZD 3.061-3.071
Klešťový držák ZR
8.022
Kompenzační nádobka KOB
5.001
Kontrola vakua VA
4.031
Kontrolní zařízení KV
11.011
Kulisy EK/KK
6.051
Kuželová tyč KS
8.022
1.021
top positionLineární
dowel pin jednotka LG
r third position
*
Lineární
jednotka LH
1.001
Lineární montážní Flex systém
10.031-10.032
Lineární montážní MP systém 10.001-10.008
Matice s jemným závitem
11.002
Mechanické brzdy KB
5.001
Mezipoloha k LH
1.001
Mezipoloha k MD
3.051
Minilineární jednotka ML
1.041-1.042
Miniroboty
1.072
Montážní příruba pro KZ
4.013
Nástroje pro lisování a vstřik. plastů 14.022
Normovaný pojezdový stůl NT
1.051
Olejové brzdy OB
5.001-5.002
Olejové brzdy s dorazem a potvrzením OQ
5.011
Otočný nakladač DL 8.001-8.002
Otočný pohon MD
3.001-3.041
Příklady montáží
15.011-15.014
Regulátor rychlosti posunu GR
5.011
Ručně ovládaný ventil HV
5.021
Sací hlava
4.032
Stojany, držáky a desky SD/SE
6.001-6.010
Šoupátkový doraz SA
1.071
Teleskopické stojany 7.011
Úhlový nakladač WL
8.011
Upínací pouzdro SH
3.091
Vakuová jednotka VA
4.031
Válec ZY
3.051
Venturiho trubice VA
4.031
Vertikální jednotka VE
1.011
e threads.
Výložníky LA
8.021-8.023
e sectionZpětný
"Stop škrtící
Screws
withDV
plug-in
sensing elements").5.021
ventil
Zvedací stůl HT
1.061-1.062
n cycles)
Order No. LH - . . . - . . .
ed
32)
Automatizační prvky elektrické list č.
Lineární jednotka LK
Lineární jednotka LM
Otočný stůl RE
2.091-2.092
2.011-2.015
2.121
Elektronika
Dorazový systém se zasunovací
kvitovací/potvrzovací hlavou Elektronika, senzory
11.001-11.003
12. . . .
Kompletní stanice
Nakládací stanice pro diody a odpory NC - automat na ohýbání drátu FW-11
NC - zařízení na stáčení pružin FW-01
Podávací zařízení pro pružiny FG
Podávání pro stroje
Podávání pro stroj na vstřikování plastů
Poloautomatický pracovní stůl RTH
Portál čtyřosý
Vykládací a paletovací zřízení AP
Vyklápěcí zřízení pro přepravní klece KP
Zakládací stanice pro přísun součástek
pomocí šroubovitého vibračního dopravníku Zařízení na odebírání pro stroje na
vstřikování plastů
Zásobník hřídelí WM-01
9.002
9.005
9.005
9.004
14.011
14.021
9.008
14.001
9.001
9.009
15.001
14.021
9.007
Montážní automaty firmy Meto-fer v provozu
ve světě
Integrované výrobní zařízení Montážní zařízení pro automobil. průmysl Montážní zařízení pro elektroprůmysl
Montážní zařízení pro lékařský průmysl
Montážní zařízení pro spotřební průmysl Počítačové konektory
Zařízení na kabely
15.002
15.011
15.011
15.012
15.012
15.001
15.002
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
Stroke / mm
1.001
Změna vyhrazena (2008)
(see sheet 6.001)
— Patented stop screws with sensing device
h sensing device
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
— High repeat accuracy
— Many combination possibilities
ilities
Automation
pin for
use withComponents of Modular Design
Lineární jednotka LH
Linear
units
LHbrzdy
- Progresivně
působící
— Third position stop dowel pin for use with
vertical unit VE *
- Patentované dorazové šrouby
— Progressive
working oil cushions,
s potvrzovací/kvitovací
hlavou
includes
oil reservoir
KOBopakování
50
- Vysoká
přesnost
(see sheet
6.001)kombinačních možností
- Mnoho
-
Plánované
nastavovací
otvory
pro montáž
— Patented stop screws
with sensing
device
vertikální jednotky
— High repeat accuracy
— Many combination possibilities
— Third position stop dowel pin for use with
vertical unit VE *
otvory pro M6
doraz
pro zadní
zdvihový
Stop position
dowel
pin
pohyb
for thirdvertikální
position * jednotky
ar Design
LH
ushions,
50
Stop position dowel pin
for third device
position *
h sensing
Stop position dowel pin
for third position *
ilities
pin for use with
zdvih
olejová brzda
dorazový šroub AS 12/60
vzduchová přípojka R1/8“
Stop
B dowel pin Síla pístu
Hmotnost
A position
Spotřeba vzduchu Technical data:
Zdvih
Nosnost
Typ
for third position
[mm] *
[kg] adjusted bybuilt in patente
[mm]
na dvojzdvih při 5 bar–Stroke steplessly
[mm]
při 5 bar
[kg]
bybuilt in patented stop screws
with fine
threads.
–The
stop
screws
can be fitted with patented
ed with patented sensing elements. (see section "Stop Screws
0,73 NL
5,0
28,0 elements").
226 Nwith plug-in sensing
–End
position
damped
with adjustable oil cus
adjustable oil cushions.
1,09
NL
–Designed
for
high
operating
rates / long life
5,8
226
N
16,0
rates / long life (expected life 20 million cycles)
Order No. LH - . . . - . . .
–Seal repair kits available
1,45 NL
226 N
6,6
9,0 O=Without cushions
–Linear ball bushings.
A=Elastomer
cushions
(KB08)
2,18 NL
8,2
–Operating medium
Compr
4,5
226 N
Compressed air oiled / not oiled
B=Oil cushions and KOB50–Operating pressure
43.5 –
43.5 – 116 psi (3 – 8 bar)
9,8
3,0
226 N
(OB15/10K)2,90 NL
–Repeatability
± 0.01m
± 0.01mm (0.0004")
th fine threads.
Stroke / mm
–Air connection
R 1/8”
R 1/8”"Stop
(adapter
see with
sheetplug-in
5.032)sensing elements").
s. (see section
Screws
Technical
data: údaje:
Technické
–Stroke
steplessly
adjusted
bybuilt
with fine threads.
million
cycles)
-
Zdvih
plynule
patentovaným
dorazovým šroubům s jemným závitem.
Order
No.nastavitelný
LH - .in. díky
.patented
- . zabudovaným
. . stop screws
Subject to change without notice / January 2005
005
1.001
–The stop
screws
can
be
fitted
with
patented
sensing
elements.
section "Stop Screws with
plug-in
sensing elements").
- Dorazové šrouby mohou být vybaveny patentovanými(see
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami
- senzory
O=Without
cushions
–End position
withlist
adjustable
cushions.
(vizdamped
katalogový
„Dorazovéoilšrouby
se zásuvnými
potvrzovacími/kvitovacími hlavami“).
A=Elastomer
cushions
(KB08)
–Designed
for
high
operating
rates
/
long
life
(expected
life
20
million cycles)
-
Koncové
polohy
tlumené
nastavitelnými
olejovými
brzdami.
Order No. LH - . . . - . . .
ot oiled
B=Oil
cushions
and
KOB50
- Konstruováno
–Seal repair
kits available pro vysoké kadence a dlouhou bezúdržbovou životnost.
(OB15/10K)
- Pracovní
médium tlakový
vzduch olejovaný / neolejovaný
Objednací číslo LHO=Without
- . . . . . .cushions
–Linear ball
bushings.
A=Elastomer
cushions (KB08)
-
Pracovní
tlak
3
–
8bar
Stroke / mm
–Operating medium
Compressed
air oiled / not oiled
t 5.032)
A=and
olejové
brzdy
B=Oil
cushions
KOB50
- Přesnost
+/-psi
0.01mm
–Operating
pressureopakování 43.5 – 116
(3 – 8 bar)
O=
bez
brzd
(OB15/10K)
- Vzduchová přípojka ± 0.01mm
R 1/8“
–Repeatability
(0.0004")
Stroke / mm Typ
–Air connection
R 1/8” (adapter see sheet 5.032) 1.001
Subject to change without notice / January 2005
Změna vyhrazena (2008)
1.001
1.001
reverse modes.
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Automation Components of Modular Design
Intermediate
kit for LH
Mezipolohaposition
k LH
Popis:
Description:
Stále širší použití lineárních jednotek vyžaduje stále více možností, aby se dalo najet
stop se
operates
via a cylinder
a robust
do jedné nebo The
více intermediate
mezipoloh. Aby
dal i tento
problémintroducing
vyřešit, vyvinuli
jsme
stop slide into the path of the horizontal units rear adjustable flange
sadu příslušenství. Sada pro mezipolohy se skládá z upevňovací desky, dorazového
bracket to that is attached the stop screw and oil cushions. This
příslušenství s stop
možností
potvrzování,
jednohoto operate
nebo více
omezovačů
šoupátka
assembly
can be reversed
in either
the forward
or
a ochranného plechu.
reverse mode. More than on intermediate stop may be fitted, minimum distance between them 30 mm. They must all operate in the
Do mezipolohy se
dá najet
buď z chodu vpřed nebo vzad.
same
direction.
The intermediate position can be utilized both in forward or
reverse modes.
Automation Components of Modular Design
Intermediate position kit for LH
top position dowel pin
r third position *
Description:
The intermediate stop operates via a cylinder introducing a robust
stop slide into the path of the horizontal units rear adjustable flange
bracket to that is attached the stop screw and oil cushions. This
stop assembly can be reversed to operate in either the forward or
reverse mode. More than on intermediate stop may be fitted, minimum distance between them 30 mm. They must all operate in the
same direction.
The intermediate position can be utilized both in forward or
reverse modes.
Situace mezipolohy při chodu vzad
Situace mezipolohy při chodu vpřed
1.002
Subject to change without notice / January 2005
e threads.
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
n cycles)
Mezipoloha komplet pro:
Order No. LH - . . . - . . .
A
[mm]
B
[mm]
Mezipoloha s *SA 01
obj. č.
Mezipoloha s *SA 01 A
obj. č.
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
ed
Stroke / mm
32)
* SA... = doraz šoupátka viz katalogový list 1.071
1.002
1.001
Subject to change without notice / January 2005
1.001
Změna vyhrazena (2008)
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
pro doraz u lineární
jednotky LH
AutomationComponents
ComponentsofofModular
ModularDesign
Design
Automation
Vertikální jednotka VE
Vertical
Unit VE
VE
Vertical
Unit
In combination with mechanical gripper NW12 order NW25
12
VE
al gripper NW12 order NW25
Automation Components of Modular Design
Vertical Unit VE
dvou vertikálních jednotek
průchozí otvor pro
šrouby M4
In combination with mechanical gripper NW12 order NW25
12
12
Stop position dowel pin
Sestava
for third position
*
Zdvih +1
vzduchová přípojka M5
brzdy
12
Design
12
12
průchozí otvor pro
šrouby M4
12
dorazový šroub AS 08/40
12
In combination with mechanical gripper NW12 order NW25
Pohled A
Deska ZB 02.016
[mm]
assembly to the linear unit.
-Mechanical gripper
-Vacuum head
12
Technical data:
-Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
-The stop screws can be fitted with patented sensing elements.
(see section 8. “Stop system with plug-in sensing elements”).
Síla
pístu
Spotřeba
vzduchu na dvojzdvih
Hmotnost
-End position damped
with
elastomer or
oil cushions.
nastavení mezi [mm] [mm] [mm]
při 5 bar
při 5 bar
[kg]
-Bearing: Linear ball bushing
0,07 NL
1,1
-Positioning holes facilitate
unit.
107 Nthe assembly to the linear
-Provision to add
-Mechanical gripper
0,17 NL
1,4
107 N
-Vacuum head 0,28 NL
107 N
1,7
reads provide adjustable, stepless stroke.
with patented sensing elements.
ith plug-in sensing elements”).
Zdvih
Typ
Rozsah
stomer or oil cushions.
12
12
Compressed
air oiled/číslo
not oiled
Compressed air oiled/ not oiled
Objednací
VE - . . . . . . -Operating medium
43.5 - 116 psi (3 - 8bar)
-Operating pressure
43.5 - 116 psi (3 - 8bar)
A= mechanické
25mm (1") -Piston
diameterbrzdy
25mm (1")
O= bez brzd
+/- 0.01mm (0.0004")
-Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
Typ -Air connection
M5
M5
Technical
data:
Technical data:
to change without notice / January 2005
1.011
-Builtininstop
stopscrew
screwwith
withfine
finethreads
threadsSubject
provide
adjustable,stepless
steplessstroke.
stroke.
-Built
provide
adjustable,
Technické
údaje:
th fine threads.
-Thestop
stopscrews
screwscan
canbe
befitted
fittedwith
withpatented
patentedsensing
sensingelements.
elements.
-The
- "Stop
Zdvih
plynule
nastavitelný
díkyplug-in
zabudovaným
s. (see section
Screws
with
plug-inwith
sensing
elements").
(see
section
8.“Stop
“Stop
system
with
sensingpatentovaným
elements”). dorazovým šroubům s jemným závitem.
(see
section
8.
system
plug-in
sensing
elements”).
- Dorazové
šrouby
mohou
být vybaveny
potvrzovacími/kvitovacími hlavami - senzory
-End
positiondamped
damped
withelastomer
elastomer
oroil
oilpatentovanými
cushions.
-End
position
with
or
cushions.
(viz
katalogový
list
„Dorazové
šrouby
se
zásuvnými
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami“).
million cycles)
-Bearing:
LinearNo.
ballbushing
bushing
Order
LH - . . . - . . .
-Bearing:
Linear
ball
- Konstruováno
pro vysoké kadence a dlouhou bezúdržbovou životnost.
-Positioningholes
holesfacilitate
facilitatethe
theassembly
assemblyto
tothe
thelinear
linearunit.
unit.
-Positioning
- Koncové polohy
tlumené nastavitelnými
mechanickými
O=Without
cushionsbrzdami.
-Provision
to
add
-Mechanical
gripper
-Provision
to vedení
add s kuličkovými-Mechanical
grippercushions (KB08)
- Lineární
ložisky.
A=Elastomer
ot oiled
-Vacuum
head
head
- Plánované nastavovací otvory-Vacuum
pro B=Oil
montáž
na lineární
jednotce
cushions
and
KOB50LH
- Montážní možnosti např. - uchopovací
kleště
(OB15/10K)
-Operating
medium
Compressed
airpodavač
oiled/not
notoiled
oiled
- vakuový
-Operating
medium
Compressed
air
oiled/
Stroke
/ mm
t 5.032)
-Operating
pressure
43.5--tlakový
116
psivzduch
(3--8bar)
8bar)
- Pracovní
médium 43.5
olejovaný / neolejovaný
-Operating
pressure
116
psi
(3
-Piston
diameter
25mm3(1")
(1")
- Pracovní
tlak 25mm
– 8bar
-Piston
diameter
-Repeatability
+/0.01mm
(0.0004")
-
Průměr
pístu
25mm
-Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
1.001
-Air
connection
M5
-
Přesnost
opakování
+/0.01mm
-Air connection
M5
- Vzduchová přípojka
M5
12
1.011
1.011
Subjecttotochange
changewithout
withoutnotice
notice/ /January
January2005
2005
Subject
Změna vyhrazena (2008)
reads provide adjustable, stepless stroke.
1.011
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Automation Components of Modular Design
Automation Automation
ComponentsComponents
of Modular Design
of Modular Design
Lineární
jednotka
LGLG 50
Linear
units
Linear
unitsunits
LG 50
Linear
LG 50
utomation
Components
of Modular
Design
mation
Components
of Modular
Design
mation Components of Modular Design
Linear
unitsLG
LG5050
near units
near units LG 50
doraz šoupátka SA
zdvih +2
vzduchová přípojka
R1/4“
mezipoloha
přimontovatelná
olejová brzda
dorazový šroub AS 12/60
Stop position dowel pin
for third position *
Typ
A
B
Zdvih
[mm] [mm] [mm]
Síla pístu
při 5 bar
Nosnost statická / dynamická
Mx
[Nm]
My
[Nm]
Mz
[Nm]
Spotřeba
vzduchu
na dvojzdvih
při 5 bar
Hmotnost
[kg]
F1 [N]
F2 [N]
F3 [N]
F4 [N]
694 N
200
400
1000
1300
4,58 NL
10,6
694 N
150
310
750
975
6,87 NL
13,0
694 N
120
250
600
780
9,16 NL
15,4
694 N
90
200
500
650
11,45 NL
17,8
694 N
80
170
400
520
13,73 NL
20,2
694 N
60
130
300
390
18,31 NL
25,0
Objednací číslo LG 50/ ... - . . . - . . . - . . .
hnical data:
Technical data:
uilt in stop screws with fine threads provide
adjustable,
stepless
stroke.
Built
in stop
screws with fine threads provide adjustable, stepless strok
C = bez suportu –pro
doraz
šoupátka
stop plug
screws
can be fitted
with patented
sensing elements (see section
"Stop
screws
with
plug
in sensing
se with
in sensing
elements").
–pro
The
stop
screws
can elements").
be fitted with patented sensing elements (see sec
C = se
suportem
doraz
šoupátka
d position damped with adjustable oil cushions.
– End position damped with adjustable oil cushions.
2 = olejové brzdy OB15/10L
esigned for high operating rates and long life.
– Designed for high operating rates and long life.
4 = olejové brzdy OB12/20
aring: Long life sleeve bearing.
– Bearing: Long life sleeve bearing.
A = bez kompenzační nádobky
tachable intermediate position.
– Attachable intermediate position.
B = s kompenzační nádobkou
ston ø 50mm (1,96")
– Piston ø 50mm (1,96")
perating medium
Compressed
air oiled/ not oiled
Typ
– Operating medium
Compressed air oiled/ not oile
perating pressure
43.5–116 psi (3–8 bar)
– Operating pressure
43.5–116 psi (3–8 bar)
th fine threads.
Technical ±data:
peatability
0,01mm (.0004")
– Repeatability
± 0,01mm (.0004")
s. (see section
"Stop Screws
Technical
data: –with
Builtplug-in
in stopsensing
screws elements").
with fine threads provide adjustable,
stepless
stroke.
connection
Technical
– Air
connection
R 1/4" (adapter see sheet 5.02
Technické
údaje: data: R 1/4" (adapter see sheet 5.021)
– Built in stop
screws
with
fine
threads
provide
adjustable,
stepless
stroke.
The
stop
screws
can
be fitted
with
patented
sensing
elements
(see section
"Stop
screws with plug in sensing elements").
– Built
in–stop
screws
with
threads
provide
adjustable,
stepless
stroke.
- Zdvih
plynule
nastavitelný
díkyfine
zabudovaným
patentovaným
dorazovým
šroubům
s jemným
závitem.
million cycles)
Order
No.
LH
-can
. . with
.damped
- .fitted
. 2005
. with sensing
– The stop
screws
can
be
fitted
patented
elements
(see section
"Stop
screws
with
plug
in
sensing
–
End
position
adjustable
oil
cushions.
–
The
stop
screws
be
patented
sensing
elements
(see
section
"Stop
screws
with
plug
inelements").
sensing
elements").
Subject
to change
without
notice / January
2005
Subject
to
change
without
notice
/
January
1
- Dorazové šrouby mohou být vybaveny patentovanými potvrzovacími/kvitovacími
hlavami - senzory
1.021
– End position
damped
with
adjustable
oil cushions.
–
Designed
for
high
operating
rates
and
long
life.
–
End
position
damped
with
adjustable
oil
cushions.
(viz katalogový list „Dorazové šrouby
se zásuvnými
potvrzovacími/kvitovacími hlavami“).
O=Without
cushions
– Designed
for high
operating
rates
and
long bearing.
life.
– Bearing:
life
sleeve
– Designed
for
highLong
operating
rates
and
longcushions
life.
- Koncové
polohy
tlumené
nastavitelnými
olejovými
brzdami.(KB08)
A=Elastomer
ot oileddata:
–data:
Bearing:
life
sleeve
bearing.
Technical
hnical
– Attachable
intermediate
position.
–Long
Bearing:
Long
life
sleeve
bearing.
- Konstruováno
pro vysoké
kadence
a dlouhou
bezúdržbovou
životnost.
B=Oil
cushions
and KOB50
–screws
Attachable
intermediate
position.
Built
in stop
fine
threads
adjustable,
stepless
stroke.
uilt
in stop
with
fine
threads
provide
adjustable,
stepless
stroke.
– Piston
ø provide
50mm
(1,96")
-screws
Lineární
vedení
sintermediate
kluznými
ložisky.
– with
Attachable
position.
(OB15/10K)
hnical
data:
–screws
Piston
øbe
(1,96")
stop
can
be přidání
fitted
with
patented
sensing
elements
section
"Stop
screws
plug
in sensing
elements").
eThe
stop
screws
fitted
patented
sensing
elements
(see(see
section
"Stop
screws
withwith
plug
in
sensing
elements").
–with
medium
Compressed
air oiled/
not
oiled
- can
Možnost
mezipolohy.
–50mm
Piston
øOperating
50mm
(1,96")
uilt
in stop
screws
with
fine threads
provide
adjustable,
stepless
stroke.
Stroke / mm
tdEnd
5.032)
–damped
Operating
medium
Compressed
air
oiled/
not
oiled
position
damped
with
adjustable
oilpressure
cushions.tlakový
position
with
adjustable
oil
cushions.
-
Pracovní
médium
vzduch
olejovaný
/
neolejovaný
–
Operating
43.5–116
psi
(3–8
bar)
–
Operating
medium
Compressed
air
oiled/
not
oiled
e stop screws can be fitted with patented sensing elements (see section "Stop screws with plug in sensing elements").
Operating
pressure
psi (3–8 ±bar)
Designed
for
operating
and
long
- high
Pracovní
tlak
– 8bar 43.5–116
esigned
for–damped
high
operating
rates
and
long
life.life. 3 43.5–116
– rates
Repeatability
0,01mm
(.0004")
–with
Operating
pressure
psi
(3–8 bar)
d position
adjustable
oil
cushions.
– Repeatability
± 0,01mm±(.0004")
- life
Průměr
pístu
50mm
Bearing:
Long
sleeve
bearing.
aring:
Long
life
sleeve
bearing.
–
Air
connection
R
1/4"
(adapter
see sheet 5.021)
–
Repeatability
0,01mm
(.0004")
1.001
esigned for high operating rates and long life.
- connection
Přesnost
opakování
+/– Air
R 0.01mm
1/4" (adapter
see
sheetsee
5.021)
Attachable
intermediate
position.
tachable
intermediate
position.
–
Air
connection
R
1/4"
(adapter
sheet
5.021)
aring: Long life sleeve bearing.
-(1,96")
Vzduchová
přípojka
R1/4“
Piston
ø 50mm
(1,96")
ston
ø 50mm
Subject to change without no
1.021
tachable
intermediate
position.
Operating
medium
Compressed
air oiled/
oiled
Subject to change
without
notice /without
Januarynotice
2005 / January
perating
medium
Compressed
air oiled/
notnot
oiled
1.021
Subject
to change
1.021
ston ø 50mm
(1,96")
Změna vyhrazena (2008)
Operating
pressure
43.5–116
psi
(3–8
bar)
1.021
perating
pressure
43.5–116
psi
(3–8
bar)
perating medium
Compressed air oiled/ not oiled
Repeatability
± 0,01mm
(.0004")
peatability
±
0,01mm
(.0004")
perating
pressure
43.5–116
psi
(3–8 bar)
Air
connection
R 1/4"
(adapter
sheet
5.021)
connection
R 1/4"
(adapter
seesee
sheet
5.021)
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Minilineární jednotka ML13
Automation Components of Modular Design
Automation Components of Modular Design
ML13
Mini linear unit ML13
Mini linear unit ML13
dorazový šroub AS 08/40
mechanická brzda KB-06
zdvih +2
Stop position dowel pin
for third position *
provide adjustable, stepless stroke.
patented sensing elements. (see sectioon 8 "Stop system with plug-in sensingvzduchová
elements").
přípojka M5
er cushions.
ML13
Compressed air oiled/ not oiled
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
12mm
+/- 0.01mm (0.0004")
M5
1.040
vzduchová přípojka M5
Typ
Zdvih
[mm]
Rozsah
nastavení
mezi
Síla pístu
při 5 bar
otvor pro M5
Nosnost statická / dynamická
F1 [N]
F2 [N]
F3 [N]
F4 [N]
131
84
62
41
137
88
65
43
167
190
190
190
196
196
196
196
Ma
[Nm]
Mb
[Nm]
Spotřeba vzduchu
na dvojzdvih
při 5 bar
Hmotnost
[kg]
4,5
4,5
4,5
4,5
9,5
9,5
9,5
9,5
0,03 NL
0,06 NL
0,09 NL
0,70
0,76
0,82
0,88
0,12 NL
Objednací číslo ML 13 - . . . th fine threads.
s. (see section
"Stop Screws with plug-in sensing elements").
Zdvih
million cycles)Technické
údaje:
Order
No. LH - . . . - . . .
- Zdvih plynule nastavitelný díky zabudovaným patentovaným dorazovým šroubům s jemným závitem.
O=Without
cushions
Technical
data:
- Dorazové šrouby mohou být vybaveny
patentovanými
potvrzovacími/kvitovacími hlavami
- senzory
A=Elastomer
cushions
(KB08)
–Built
in
stop
screw with fine threads provide adjustable,
Technical
data:
provide
adjustable,
stepless
stroke.
(viz
katalogový
list
„Dorazové
šrouby
se
zásuvnými
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami“).
ot oiled
B=Oil
cushions
and
KOB50
–The stop screws can be fitted with patented sensing elem
–Built
inelements.
stop screw
with
fine threads
provide
adjustable,
stepless
stroke.
patented sensing
(see
8 "Stop
system
withbezúdržbovou
plug-in
sensing
elements").
- Konstruováno
prosectioon
vysoké
kadence
a dlouhou
životnost.
(OB15/10K)
–Endwith
position
damped
with
elasotmer cushions.
–The
screws
can tlumené
be fitted nastavitelnými
with patented
sensing
elements.
(see sectioon 8 "Stop system
plug-in
sensing
elements").
er cushions.
- stop
Koncové
polohy
mechanickými
brzdami.
–Bearing:
Linear
ball
bushing.
–End
position
damped
with
elasotmer
cushions.
-
Lineární
vedení
s
kuličkovými
ložisky.
Stroke / mm
t 5.032)
- airPracovní
médium
tlakový vzduch olejovaný / neolejovaný
–Operating medium
Compressed air oile
–Bearing:
Linear
ball
bushing.
Compressed
oiled/
not
oiled
- (3
Pracovní
tlak
3 – 8bar air oiled/ not oiled
–Operating pressure
43.5 - 116 psi (3 - 8
–Operating
medium
Compressed
43.5 - 116
psi
- 8 bar)
- Průměr
pístu
12mm
1.001
–Piston diameter
12mm
pressure
43.5
- 116 psi (3 - 8 bar)
12mm –Operating
-(0.0004")
Přesnost
opakování
+/- 0.01mm
–Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004
–Piston
diameter
12mm
+/- 0.01mm
-
Vzduchová
přípojka
–Air connection
M5
–Repeatability
+/-M5
0.01mm (0.0004")
M5
–AirZměna
connection
M5
vyhrazena (2008)
Subject
to change without notice / January 2005
1.040
Subject to change without notice / January 2005
1.041
1.040
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Minilineární
jednotka ML26
Automation Components of Modular Design
Mini linear unit ML26
Automation Components of Modular Design
Mini linear unit ML26
dorazový šroub AS 10/50
mechanická nebo olejová brzda
zdvih+2
top position dowel pin
r third position *
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (Standard type), KB08
B=Oil cushions without compensation reservoir, OB vzduchová
15/10K přípojka R1/8“
C=Oil cushions with compensation reservoir (KOB50)
oke
djustable, stepless stroke.
ensing elements.
nsing elements").
shion.
sed air oiled / not oiled
vzduchová přípojka R1/8“
6 psi (3 - 8 bar)
mm (0.0004")Typ
Zdvih Rozsah
[mm] nastavení
mezi
Síla pístu
při 5 bar
otvor pro M5
Nosnost statická / dynamická
F1 [N]
154 N
154 N
154 N
154 N
154 N
154 N
154 N
F2 [N]
F3 [N]
Ma
[Nm]
Mb
[Nm]
Spotřeba vzduchu
na dvojzdvih
při 5 bar
Hmotnost
[kg]
28,0
22,5
20,0
18,0
40,5
33,5
29,5
26,0
1,7
1,8
1,9
16,0
15,5
14,5
23,5
22,5
21,5
0,14 NL
0,27 NL
0,41 NL
0,54 NL
0,68 NL
0,81 NL
1,08 NL
F4 [N]
746
754
770
721
Subject to change without notice / January 2005
777
422
404
794
311
734
712
297
226
636
617
216
169
162
563
546
143
136
548
518
104
509
494
99
Order No.
ML 26 - . . . - . . .
2,0
2,1
2,2
2,3
Order No.
ML
Objednací
číslo
ML26
26 -- .. .. .. -- .. .. ..
O=Without cushions
O=Without cushions
AO=Without
= mechanické
brzdy (standardní provedení)
cushions
A=Elastomer cushions (S
A=Elastomer
cushions
(Standard
type),
KB08
BA=Elastomer
= olejové brzdy
bez kompenzační
cushions
(Standardnádobky
type), KB08
B=Oil cushions without compensation
reservoir,
OBCB=Oil
15/10K
= olejové
brzdy
s
kompenzační
nádobkou
e threads.
cushions without compensation reservoir, OB 15/10K B=Oil cushions without c
C=Oil cushions with com
C=OilScrews
cushions
with
compensation
reservoir (KOB50)
OC=Oil
= bezcushions
brzd
e section
"Stop
with
plug-in
sensing elements").
with compensation reservoir (KOB50)
Stroke
oke
Stroke
Zdvih
n cycles)Technické
Technical data:
Order
No. LH - . . . - . . .
údaje:
Technical
data:
–Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
djustable,
stepless
stroke.
-–Built
Zdvih
plynule
nastavitelný
díky
zabudovaným
patentovaným
dorazovým
in stop screw with fine threadsO=Without
provide adjustable,
cushionsstepless stroke. šroubům s jemným závitem.
–The stop screwshlavami
can be -fitted
with patented sensing elements.
ensing elements.
-–The
Dorazové
šrouby
mohou
být
vybaveny
patentovanými
potvrzovacími/kvitovacími
senzory
stop screws can be fitted with patented
sensing
elements.
A=Elastomer
cushions
(KB08)(see section 8. "Stop system with plug-in sensing elements").
ed elements").
nsing
(see
(viz section
katalogový
list „Dorazové
šrouby
se zásuvnými
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami“).
8. "Stop
system with
plug-in
sensing
elements").
B=Oil cushions and KOB50
–End position damped with elastomer or oil cushion.
shion. -–End
Konstruováno
pro vysoké
kadence a or
dlouhou
bezúdržbovou životnost.
position damped
with elastomer
oil cushion.
(OB15/10K)
–Bearing:
Linear ball bushing.
-–Bearing:
Koncové
polohy
tlumené
nastavitelnými
mechanickými
nebo
olejovými
brzdami.
Linear ball bushing.
Stroke
/ mm
–Operating
medium
Compressed air oiled / not oiled
-–Operating
Lineární
vedení
s
kuličkovými
ložisky.
32)
sed air oiled
/ not oiled
medium
Compressed air oiled / not oiled
médium
tlakový
vzduch
olejovaný
/
neolejovaný
–Operating
pressure
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
6 psi (3 -–Operating
- 8 Pracovní
bar)
pressure
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
-–Piston
Pracovní
tlak
325mm
– 8bar
–Piston diameter
25mm
diameter
1.001
- Průměr pístu
25mm
–Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
mm (0.0004")
–Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
- Přesnost opakování
+/- 0.01mm
–Air connection
R1/8"
–Air connection
R1/8"
- Vzduchová přípojka
R1/8“
1.041
1.041
Subject to change
without notice / January 2005
1.041
Změna
vyhrazena
Subject to change
without
notice /(2008)
January 2005
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Automation Components of Modular Design
Minilineární
jednotka
Mini
linear unit
ML33 ML33
dorazový šroub AS 12/60
mechanická nebo olejová
brzda
15/10K
zdvih+2
Stop position dowel pin
for third position *
vzduchová přípojka R1/8“
=Without cushions
=Elastomer cushions, KB08
=Oil cushions without compensation reservoir, OB 15/10K
=Oil cushions with compensation reservoir (KOB50)
vzduchová přípojka R1/8“
otvor pro M5
15/10K
15/10K
Síla pístu
Nosnost statická / dynamická
epless stroke. Typ Zdvih Rozsah
nastavení
při 5 bar
[mm]
ents. (see section 8 "Stop systemmezi
with plug-in sensing elements").
300 N
300 N
300 N
300 N
300 N
300 N
300 N
300 N
300 N
300 N
300 N
300 N
d/ not oiled
bar)
)
F1 [N]
823
499
340
281
203
178
148
125
100
79
66
57
F2 [N]
861
522
355
295
213
168
155
131
105
83
69
59
F3 [N]
814
982
865
865
728
728
680
637
1.042
610
561
532
512
F4 [N]
840
1013
892
892
750
750
702
657
628
578
549
528
Ma
[Nm]
Mb
[Nm]
Spotřeba vzduchu
na dvojzdvih
při 5 bar
Hmotnost
[kg]
38,0
32,5
28,5
28,5
24,0
24,0
22,5
20,5
20,0
18,5
17,5
16,5
64,0
54,5
47,5
47,5
40,0
40,0
37,5
34,5
33,5
30,5
29,5
28,0
0,23 NL
0,45 NL
0,67 NL
0,90 NL
1,12 NL
1,35 NL
1,57 NL
1,76 NL
2,24 NL
2,69 NL
3,14 NL
3,56 NL
4,05
4,25
4,50
4,70
4,90
5,15
5,35
5,55
6,00
6,40
6,85
7,24
Order
No.
Objednací
číslo ML
ML 33
33 -- .. .. .. -- .. .. ..
O=Without
cushions
A = mechanické
brzdy (standardní provedení)
=Without cushions
A=Elastomer
cushions,
KB08
B
=
olejové
brzdy
bez kompenzační
nádobky
th
fine
threads.
=Elastomer cushions, KB08
B=Oil
cushions
without
compensation
reservoir, OB 15/10K
C
=
olejové
brzdy
s
kompenzační
nádobkou
s.
(see
section
"Stop
Screws
with
plug-in
sensing
elements").
=Oil cushions without compensation reservoir, OB 15/10K
C=Oil
cushions
with
compensation
reservoir
(KOB50)
O = bez brzd
=Oil cushions
with compensation reservoir (KOB50)
Stroke
Zdvih
million cycles)
Order
No. LH - . . . - . . .
Technical
data:
Technické
údaje:
15/10K
–Built
stopplynule
screw with
fine threads
adjustable,
stepless stroke.
- in
Zdvih
nastavitelný
díky provide
zabudovaným
patentovaným
dorazovým šroubům s jemným závitem.
O=Without cushions
epless stroke.
- stop
Dorazové
šrouby
mohou
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami
- senzory
–The
screws
can be
fitted být
withvybaveny
patentedpatentovanými
sensing elements.
(see section 8 "Stop system
with
plug-in sensing elements").
A=Elastomer
cushions (KB08)
ents.
(see section
8 "Stop
system with
plug-inšrouby
sensing
elements").
ot
oiled
position
(viz
katalogový
„Dorazové
zásuvnými potvrzovacími/kvitovacími hlavami“).
–End
dampedlist
with
elastomer
orB=Oil
oilsecushion.
cushions and KOB50
- Konstruováno
vysoké kadence a dlouhou bezúdržbovou životnost.
–Bearing:
Linear ball pro
bushing.
(OB15/10K)
- Koncové
polohy tlumené nastavitelnými
mechanickými
nebo
olejovými brzdami.
–Operating
medium
Compressed
air oiled/ not
oiled
not oiled - Lineární vedení s kuličkovýmiStroke
/
mm
ložisky.
t/ 5.032)
–Operating pressure
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
bar)
- Pracovní
médium tlakový vzduch olejovaný / neolejovaný
–Piston
diameter
32mm
- Pracovní tlak
– 8bar (0.0004")
–Repeatability
+/- 30.01mm
1.001
- Průměr pístu
32mm
–Air connection
R1/8"
- Přesnost opakování
+/- 0.01mm
Subject
change without notice
/ January 2005
- toVzduchová
přípojka
R1/8“
1.042
Změna vyhrazena (2008)
1.042
1.042
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
%$ $ ! $# %"#
#'*'#,
Minilineární jednotka ML50
Linear
Unit
ML 50
%$
$ ! $#
%"#
Linear
Unit
ML 50
.JOJMJOFÈSOÓKFEOPULB.-
%$
$ ! $#
%"#
4UBWFCOJDPWÏBVUPNBUJ[BŘOÓQSWLZ
"VUPNBUJPO"(
Automation Components of Modular
Design
Air connection G1/8”
Automation Components of Modular Design
3;-988/-=398
F
#'*'#,#'*'#,
mechanická
Elastomer or
cushion
neboOil
olejová
brzda
Air connection
G1/8”
b. (N)
F2 lb. (N)
F3 lb. (N)
Stop screw
1212/60
/ 60
dorazový
šroubAS
AS
Hole for M6
F4 lb. (N)
(Nm)
)&+
371
(42)
*
Weight
lb (kg)
each double stroke @
72.5 PSI (5 bar)
&.,+/1*-0&,+#,.
(Nm)
&=;95/
)&+ zdvih+2
" 0.040
%!,1)"/0.,("
531
scf (1.14 NL)
*(60)
.
)
241
(1075)
(550)
101 (450)
236 (1050)
229 (1020)
400)
78 (350)
220 (980)
218 (970)
318 (36)
250)
56
(250)
197
(880)
195
(870)
300 (34)
442 (50)
0.117 scf (3.43 NL)
16.5 (7.5)
190)
42
(190)
170
(760)
173
(770)
274 (31)
416 (47)
0.161 scf (4.57 NL)
17.6 (8.0)
160)
35
(160)
160
(710)
160
(710)
256 (29)
389 (44)
0.201 scf (5.72 NL)
17.4 (8.5)
130)
31
(140)
146
(650)
148
(660)
239 (27)
354 (40)
0.242 scf (6.86 NL)
19.8 (9.0)
(90)
22
(100)
128
(570)
134
(600)
221 (25)
336 (38)
0.322 scf (9.15 NL)
22.0 (10.0)
(75)
121
(540)
126
(560)
186 (21)
327 (37)
0.403 scf (11.44 NL) 24.2 (11.0)
for third
position * vzduchová
přípojka G1/8
3;-988/-=398
F
16
(75)
Stop position dowel pin
&=9::9<3=398.9@/6:38
09;=23;.:9<3=398
336 (38)
513 (58)
487 (55)
0.060 scf (1.71 NL)
0.080 scf (2.28 NL)
14.9 (6.8)
15.4 (7.0)
vzduchová
R1/8
Airpřípojka
connection
G1/8”
#36-><2398<@3=2-97:/8<+=398;/</;?93;#
vzduchová
přípojka
G1/8
3;-988/-=398
F
#36-><2398
&=;95
&=;95/
Air connection G1/8
3;-988/-=398
F
O=Without cushions
#*3=29>=-><2398<
A=Elastomer
cushions, KB08
6+<=97/;-><2398<
B=Oil
cushions without compensation reservoir, OB 15/10K
#36-><2398<@3=29>=-97:/8<+=398;/</;?93;#
C=Oil
cushions with compensation reservoir (KOB50)
Elastomer or
Air connection
G1/8”
vzduchová
přípojka
R1/8
6+<=97/;9;
Oil
cushion
96/09;
3;-988/-=398
F
96/09;! Stroke +2
3;-988/-=398
F
"&$%0
14.3 (6.5)
)($
) 168
)
)
(750)
(750) 247
(1100)
Air connection G1/8”
Hole for M6
Air connection G1/8”
mechanická
6+<=97/;9;
&=9:<-;/@&
dorazový
šroub AS 12/60
Air Consumption for
nebo#36-><2398
olejová
brzda
3;-988/-=398
F
Stroke +2
Ma lb.
in
Mb lb.96/09;!
in zdvih+2
2-"
Stop screw AS 12 / 60
HoleM6
for M6
otvor
pro
&=9:<-;/@&
96/09;!
otvor pro
M6
!'1/0)"
+$"
Elastomer or **
0.,("
**
**
&/0,+,. "
)
. Elastomer or
Stop screw AS 126+<=97/;9;
/ 60
Oil cushion
6+<=97/;9;
&=9:<-;/@&
#36-><2398
Oil cushion #36-><2398
Stroke
Air +2
Consumption
for
Adjustable
)
St
&=9:<-;/@
Weight Piston Force
Ma lb. in
Mb lb.
A
@
Ma lb. in
Mb lb
Adjustable
Consumption
b. (N)
F2 lb.stroke.
(N)
F3 lb. (N) Zdvih
F4 lb.!'1/0)"
(N)
each
double stroke
@ "&$%0 &/0,+,. "
Range
F1 lb. (N)Ma lb.
F2 in
lb. (N) Mb lb.
F3
lb. (N) Air
F4 lb. )&+
(N) for
)&+A )&+
Type
0.,("
)&+
Weight
Rozsah
Stroke
Piston
Force
@(mm)
in
e,
stepless
Spotřeba
vzduchu
&.,+/1*-0&,+#,.
Síla
na
píst
(Nm)
(Nm)
Síla
pístu
)
) Type
)0.,("
)
" %!,1)"/0.,("
(mm)
72.5
PSI
(5 bar)
lb
(kg)
+$"
)
)
)
)
"
Hmotnost
2-"
Ma
(Nm
Mb
"&$%0
A
Range
F1
lb.
(N)
F2
lb.
(N)
F3
lb.
(N)
F4
lb.
(N)
each
double
stroke
@(Nm)*
&/0,+,.
"
)&+
)&+
,6/<=/:6/<<<=;95/
Typ
72.5
PSI
bar)
*
F4F4
[N]
(mm)
**
**
.
*
)($
F1F1
[N] (5
F2
[N]
F3
[N]
F2
F3
+$" *(mm) při
)
)
)
)
na
dvojzdvih
"
%!,1)"/0.,("
(mm) nastavení
72.5
PSI (5 bar)
(Nm)
(Nm)
2-"
lb
(kg)
[mm]
při
5
bar
.
[kg]
[Nm]
[Nm]
lements. (see section 8. “stop
with
plug-in
sensing elements”)**
** system
**
.
*
*
(mm)
72.5 PSI (5 bar)
)($
1/6/7/8=<<//</-=398D<=9:<B<=/7@3=2:6>138</8<381/6/7/8=<F
**
při
5
bar
.
mezi 371 (42)
(750)
168
(750)
247
(1100)
241
(1075)
531
(60)
0.040
scf
(1.14
NL)
14.3
(6.5)
ML 50-50 0-50
0-50 162 LB (722N)
168 (750)
168 (750)
247 (1100)
241 (1075)
371 (42)
531 (
222 ML 50-50
0-50
0-50 222 162 LB (722N)
241 (1075)
531 (60)
0.040
NL)
14.3 (6.5)
750168 (750)
750168 (750)
1100247 (1100)
42 371 (42)
60
1075
1,14
NL scf (1.14
6,5
722(58)
N
123
(550) 101
(450) 236
(1050) 229
(1020)
336 (38)
513
0.060
scf
(1.71
NL)
14.9
(6.8)
ML
50-75
0-75
25-75
247
162
LB
(722N)
(550)
101
(450)
236
(1050)
229
(1020)
336
(38)
513 (
ML 50-75
0-75
25-75 247 162 NLB (722N)
229 (1020)
513
(58)
0.060
NL)
14.9
(6.8)
550123 (550)
450101 (450)
1050236 (1050)
38 336 (38)
58
1020
1,71
NL scf (1.71
6,8
722
(400)
78
(350)
220
(980)
218
(970)
318
(36)
487
(55)
0.080
scf
(2.28
NL)
15.4
(7.0)
ML
50-100
0-100
50-100
272
162
LB
(722N)
89
(400)
78
(350)
220
(980)
218
(970)
318
(36)
oiled
/ not
oiled 487 (
3;936/.
89=936/.
ML 50-100 0-100 50-100 272 162 NLB (722N) 487
(55)
0.080
NL)
15.4
(7.0)
40089 (400)
350 78 (350)
980 220 (980)
36 318 (36)
55
970 218 (970)
2,28
NL scf (2.28
7,0
722
(250)
(250)
197
(880)
195
(870)
300 (34)
442
0.117
scf (3.43
NL) – 8bar) 56
ML(50)
50-150 0-150
100-150
322 (7.5)
162 LB (722N) 56 (250)
56 (250)
197 (880)
195 (870)
E,+;
16.5
300 (34)
442 (
25056 (250)
250 56 (250)
880 197 (880)
34
50
870
3,43
NL
7,5
ML 50-150 0-150 100-150 322 162 NLB (722N) 195
(870)
300
(34)
442
(50)
0.117
scf
(3.43
NL)
16.5
(7.5)
722
(190)
(190)
170
(760)
173
(770)
274 (31)
416
0.161
scf (4.57
NL) 42
17.6
274 (31)
416 (
ML(47)
50-200 0-200
150-200
372 (8.0)
162 LB (722N) 42 (190)
42 (190)
170 (760)
173 (770)
190
190
760
31
47
770
4,57
NL
8,0
ML
50-200
0-200
150-200
372
162
LB
(722N)
42
(190)
42
(190)
170
(760)
173
(770)
274
(31)
416
(47)
0.161
scf
(4.57
NL)
17.6
(8.0)
722 N
F
004”)
35
17.4
256 (29)
389 (
(160)
(160)
160
(710)
160
(710)
256 (29)
389
0.201
scf (5.72
NL) ML(44)
50-250 0-250
200-250
422 (8.5)
162 LB (722N) 35 (160)
35 (160)
160 (710)
160 (710)
160
160
710
29
44
389 (44)
710 160 (710)
5,72 0.201
NL scf (5.72
8,5
256 (29)
722
ML 50-250 0-250 200-250 422 162 NLB (722N) 35 (160)
35 (160)
160 (710)
NL)
17.4 (8.5)
31
19.8
239 (27)
354 (
(130)
(140)
146
(650)
148
(660)
239 (27)
354
0.242
scf (6.86
NL) ML(40)
50-300 0-300
250-300
472 (9.0)
162 LB (722N) 29 (130)
31 (140)
146 (650)
148 (660)
13029 (130)
140 31 (140)
650 146 (650)
27 239 (27)
40
660 148 (660)
6,86 0.242
NL scf (6.86
9,0
722
ML 50-300 0-300 250-300 472 162 NLB (722N) 354 (40)
NL)
19.8 (9.0)
221 (25)
336 (
%$$
&$
%$
$%"'
(90)
22
(100)
128
(570)
134
(600)
221 (25)
336
0.322
scf (9.15
NL)
22.0
(10.0)
ML(38)
50-400
350-400
572
162 LB
(722N)
2025
(90)
22
(100)
128
(570)
(600)
Subject
to0-400
change
notice
2005
90 20without
100 22/ January
570
38
600 134 (600)
9,15 0.322
NL 134
10,0 #*3=29>=
722
ML 50-400 0-400 350-400 572 162 NLB (722N) (90)
(100)
128 (570)
221 (25)
336 (38)
scf (9.15
NL)
22.0 (10.0)
186 (21)
327 (
3;-988/-=398
F
(75)
16
(75) 121
(540)
126
(560)
186 (21)
327
scf (11.44
NL)
24.2
(11.0)
ML(37)
50-500 0.403
0-500
450-500
672
162 LB
(722N)
16 21(75)
16
(75)
121 (540)
(560)
G1/8”
75
75Air connection
540
37
560 126 (560)
11,440.403
NL 126
11,0 6+<=97/
722
ML 50-500 0-500 450-500 672 162 NLB (722N) 16 (75)
16 (75)
121 (540)
186 (21)
327 (37)
scf (11.44
NL)
24.2 (11.0)
in&=;95/
Stroke !'1/0)"
&.,+/1*-0&,+#,.
**(
#36-><239
**(
0CKFEOBDÓŘÓTMP
#36-><239
Order
No.
ML
50
.
.
.
.
.
.
**(
Objednací
číslo
Order No.
ML 50 - . . . - . . .
#*3=29>=-><2398<
&=;95/
#*3=29>=-><2398<
"NFDIBOJDLÏCS[EZTUBOEBSUOÓQSPWFEFOÓ
O=Without cushions
O=Without cushions
#*3=29>=-><2398<
A
= mechanické
brzdy (standardní
provedení)
6+<=97/;-><2398<
6+<=97/;-><2398<
O=Without
cushions
'B:/
#PMFKPWÏCS[EZCF[LPNQFO[BŘOÓOÈEPCLZ
A=Elastomer
cushions,
KB08
6+<=97/;-><2398<
A=Elastomer
cushions, KB08
BA=Elastomer
= olejové brzdy
bez kompenzační
nádobky
#36-><2398<@3=29>=-97:/8<+=398;/</;?93;#
$PMFKPWÏCS[EZTLPNQFO[BŘOÓOÈEPCLPV
cushions,
KB08 #36-><2398<@3=29>=-97:/8<+=398;/</;?93;#
#36-><2398<@3=29>=-97:/8<+=398;/</;?93;#
B=Oil
cushions
without
compensation
reservoir,
OB
15/10K
B=Oil
cushions
without compensation reservoir,
"'#%,
#36-><2398<@3=2-97:/8<+=398;/</;?93;#
C
=
olejové
brzdy
s
kompenzační
nádobkou
#36-><2398<@3=2-97:/8<+=398;/</;?93;#
B=Oil cushions without compensation reservoir, OB 15/10K
@3=2038/=2;/+.<
#36-><2398<@3=2-97:/8<+=398;/</;?93;#
C=Oil cushions with compensation reservoir (KOB50)
C=Oil
cushions
with compensation reservoir (KO
>36=38<=9:<-;/@@3=2038/=2;/+.<:;9?3./+.4><=+,6/<=/:6/<<<=;9
O
= bezcushions
brzd
6+<=97/;9;
&=9:<-;/@&
th fine threads.
&=;95/
C=Oil
with
compensation reservoir (KOB50)
/8=<<//</-=398&=9:&-;/@<@3=2:6>138</8<381/6/7/8=<
;EWJI
&=;95/
#36-><2398
Elastomer
or
Stop
screw AS 12 / 60
Stroke
'2/<=9:<-;/@<-+8,/03==/.@3=2:+=/8=/.</8<381/6/7/8=<<//<
s. (see section "Stop Screws with plug-in
sensing elements").
'B:/
Zdvih
Stroke
Oil5ZQ
cushion
'B:/
8.:9<3=398.+7:/.@3=2/6+<=97/;9;936-><2398
Type
7366398-B-6/<
&.,+/1*-0&,+#,.
**(
Typ
Type "'#%,
"&$%0
)&+
)&+
/+;381 38/+;,+66,><2381
)
)
)
)
" Air
%!,1)"/0.,("
5FDIOJDLÏÞEBKF
million cycles)
Consumption for
"'#%,
Order
No.
LH -Ma
.*
.lb.. -in . . >36=38<=9:<-;/@@3=2038/=2;/+.<:;9?3./+.4><=+,6/<=/:6/<<<=;95/
.Technical
*
)($
Weight
Mb
lb. in
Technické
údaje:
data:
+,6/<=/:6/<<<=;95/
#:/;+=3817/.3>7
97:;/<</.+3;936/.
89=936/.
.
#*3=29>=-><2398<
b. (N) F2 lb. (N)
F3
lb.
(N)
F4
lb.
(N)
each
double
stroke
@
;EWJIQMZOVMFOBTUBWJUFMOâEÓLZ[BCVEPWBOâNQBUFOUPWBOâNEPSB[PWâNÝSPVCƉNTKFNOâN[ÈWJUFN
data: nastavitelný
>36=38<=9:<-;/@@3=2038/=2;/+.<:;9?3./+.4><=+,6/<=/:6/<<<=;95/
(Nm)
(Nm)
lb (kg) provide
-Technical
Zdvih
plynule
díky zabudovaným
patentovaným
dorazovým
šroubům
s jemným
závitem.stroke.
e, stepless
stroke.
1/6/7/8=<<//</-=398D<=9:<B<=/7@3=2:6>138</8<381/6/7/8=<F
-Built
in stop
screw
threads
adjustable,
stepless
72.5
PSI (5with
bar) fine
#:/;+=381:;/<<>;/
E:<3E,+;
'2/<=9:<-;/@<-+8,/03==/.@3=2:+=/8=/.</8<381/6/7/8=<<//</-=398D<=9:<B<=/7@3=2:6>138</8<381/
6+<=97/;-><2398<
O=Without
cushions
%PSB[PWÏÝSPVCZNPIPVCâUWZCBWFOZQBUFOUPWBOPVQPUWS[PWBDÓLWJUPWBDÓIMBWPV
89=936/.
'2/<=9:<-;/@<-+8,/03==/.@3=2:+=/8=/.</8<381/6/7/8=<<//</-=398D<=9:<B<=/7@3=2:6>138</8<381/6/7/8=<F
-Built
in stopšrouby
screw mohou
with finebýt
threads
provide
adjustable, potvrzovacími/kvitovacími
stepless stroke.
Dorazové
vybaveny
patentovanými
hlavami
senzory
elements.
(see
8.
“stop
system
with
plug-in
sensing
elements”)
$3<=98.3+7/=/;
77
8.:9<3=398.+7:/.@3=2/6+<=97/;9;936-><2398
-The
stop
screws
can
be
fitted
with
patented
sensing
elements.
(see
section
8.
“stop system with plug-in se
#36-><2398<+8.#
(750) 168
(750)-section
247
(1100)
241
(1075)
371
(42)
531
(60)
0.040
scf
(1.14
NL)
14.3
(6.5)
A=Elastomer
cushions
(KB08)
WJ[LBUBMPHPWâMJTU%PSB[PWÏÝSPVCZTF[ÈTVWOâNJQPUWS[PWBDÓNJLWJUPWBDÓNJIMBWBNJ
+;oiled
8.:9<3=398.+7:/.@3=2/6+<=97/;9;936-><2398
ot
stop
screws list
can„Dorazové
be fitted with
patented
sensingpotvrzovacími/kvitovacími
elements. (see section 8.
“stop system with plug-in sensing
77F
elements”)
-The
(viz
katalogový
šrouby
se
zásuvnými
hlavami“).
%/:/+=+,363=B
/+;381
38/+;,+66,><2381
#
-End
position
damped
with
elastomer
or
oil
cushion.
,PODPWÏQPMPIZUMVNFOÏNFDIBOJDLâNJOFCPPMFKPWâNJCS[EBNJ
B=Oil
cushions
and
KOB50
(550)
101
(450)
236
(1050)
229
(1020)
336
(38)
513
(58)
0.060
scf
(1.71
NL)
14.9
(6.8)
with
/+;381
38/+;,+66,><2381
position
damped
oil cushion.
--End
pro vysoké elastomer
kadence
a or
dlouhou
bezúdržbovou
životnost.
3;936/.
89=936/.
3;-988/-=398
#:/;+=3817/.3>7
97:;/<</.+3;936/.
89=936/.
Konstruováno
-JOFÈSOÓWFEFOÓTLVMJŘLPWâNJMPäJTLZ
-Bearing:
Linear
ball
bushing.
(OB15/10K)
&=;95/
77
2//=
97:;/<</.+3;936/.
89=936/.
78
(400)
(350)#:/;+=3817/.3>7
220
(980)
218
(970)
318
(36)
487
(55)
0.080
scf
(2.28
NL)
15.4 (7.0) brzdami.
-Bearing:
Linear
ball
bushing.
- Koncové
polohy tlumené nastavitelnými
mechanickými
nebo
olejovými
E,+;
#:/;+=381:;/<<>;/
E:<3E,+;
1SBDPWOÓNÏEJVN
UMBLPWâW[EVDIPMFKPWâOFPMFKPWBOâ
oiled
/ not oiled
-Operating
medium
Compressed air oiled / not oiled
E:<3E,+;
/(50)
mm t 5.032)56
medium
Compressed
air (3.43
oiledNL)/ not
oiled
(250)
(250)#:/;+=381:;/<<>;/
197
(880) vedení
195
(870)
300 (34)Stroke
442
0.117 scf
16.5 (7.5)
--Operating
s kuličkovými
ložisky.
$3<=98.3+7/=/;
77
Lineární
1SBDPWOÓUMBL
CBS
– 8bar)
-Operating
pressure
43.5
– 116 psi (3 – 8bar)
$3<=98.3+7/=/;
77
43.5
– 116
psiscf(3
– 8bar)
42
médium
tlakový
vzduch
olejovaný
/
neolejovaný
Pracovní
1SƉNŞSQÓTUV
NN
F
%/:/+=+,363=B
77F
(190)
(190)--Operating
170
(760) pressure
173
(770)
274 (31)
416
(47)
0.161
(4.57
NL)
17.6
(8.0)
-Piston
diameter
50mm
%/:/+=+,363=B
77F
--Piston
tlak
3-8
bar Pracovní
1żFTOPTUPQBLPWÈOÓ
NN
diameter
50mm
3;-988/-=398
35
(160)
(160)3;-988/-=398
160
(710)
160
(710)
256 (29)
389 (44)
0.201 scf (5.72 NL) 1.001
17.4 (8.5)
004”)
-Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004”)
7[EVDIPWÈQżÓQPKLB
(i
-
Průměr
pístu
50mm
-Repeatability
+/- 0.01mm
(0.0004”) -Air
connection
G1/8
(130)
31 (140)
146 (650)
148 (660)
239 (27)
354 (40)
0.242
scf
(6.86
NL)
19.8
(9.0)
%$$ &$ %$ $%"'
%
--AirPřesnost
opakování
+/0.01mm
connection
G1/8
%$$ &$ %$ $%"'
;NŞOBWZISB[FOB
(90)
22 (100)
128 (570)
134 (600)
221 (25)
336 (38)
0.322 scf (9.15 NL)
22.0 (10.0)
- Vzduchová přípojka
(75)
16 (75)Změna
121
(540) (2008)
126 (560)
1.043
vyhrazena
#*3=29>=-><2398<
186 (21)
R1/8“
1.043 Subject to change without notice / January 2005
327 (37)
0.403 scf (11.44 NL)
24.2 (11.0)
Subject to change without notice / January 2005
1.042.1
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Automation Components of Modular Design
Automation Components of Modular Design
Normovaný
pojezdový
NTNT
61 61
Standard
rollerstůl
slide
Standard roller slide NT 61
of Modular Design
roller slide NT 61
zdvih
dorazový šroub AS 10/50
vzduchová přípojka M5
brzda
Stop position dowel pin
for third position *
Typ
Zdvih
[mm]
Síla pístu
při 5 bar
Nosnost
F stat.
Nosnost
F dyn.
Spotřeba vzduchu
na dvojzdvih
při 5 bar
Hmotnost
[kg]
Technical data:
154 N
1500–Built
N in stop screw
950with
N fine threads provide
0,36 NLadjustable, stepless2,5
with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
stroke.
n be fitted with patented sensing elements. (see section 8"Stop system with
–The
plug-in
stopsensing
screws elements").
can be fitted with patented sensing elements. (see section 8"Sto
d with adjustable elastomer or oil cushion.
–End position damped with adjustable elastomer or oil cushion.
Objednací číslo
NT 61 - . . .
perating rates and long life
–Designed for high operating rates and long life
bushing.
–Bearing:
Linear ball bushing.
A = mechanické brzdy (standardní
provedení)
Compressed air or hydraulic oil
–Operating
medium
Compressed air or hydraulic oil
B = olejové brzdy bez kompenzační
nádobky
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
–Operating
pressure
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
C = olejové brzdy s kompenzační
nádobkou
– Piston diameter
+/- 0.01mm (0.0004")
–Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
Normovaný pojezdový stůl NT61
M5
–Air connection
M5
th fine threads.
/ January 2005
Subject to change without notice / January 2005
1.051
s. (see section "Stop Screws Technical
with plug-indata:
sensing elements").
Technical data:
–Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
Technické
údaje:
–Built
in stop screw
with fine
adjustable,
stepless sensing
stroke. elements. (see section 8"Stop system with plug-in sensing elements").
–The
stopthreads
screwsprovide
can be fitted
with patented
million cycles)- Zdvih
Order
No.
LH
- . . díky
. -patented
. zabudovaným
..
plynule
nastavitelný
patentovaným
šroubům
s jemným
závitem.
–The stop screws can
be position
fitted with
sensing
elements.
(seedorazovým
section
8"Stop
system
with plug-in
sensing elements").
–End
damped
with
adjustable
elastomer
or oil cushion.
Dorazové
šrouby
mohou
být
vybaveny
patentovanými
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami
senzory
–End- position
damped
with
adjustable
elastomer
or
oil
cushion.
–Designed for high operating
rates
and long life
O=Without
cushions
(viz katalogový
list „Dorazové
šrouby
selife
zásuvnými
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami“).
A=Elastomer
cushions
(KB08)
–Designed
for high operating
rates
–Bearing:
Linearand
balllong
bushing.
ot oiled
- Konstruováno pro vysoké kadenceB=Oil
a dlouhou
bezúdržbovou
životnost.
cushions Compressed
and KOB50 air or hydraulic oil
–Bearing: Linear ball–Operating
bushing. medium
- Koncové polohy tlumené nastavitelnými
mechanickými nebo olejovými brzdami.
(OB15/10K)
–Operating medium –Operating pressure
Compressed
air or hydraulic
43.5 - 116oilpsi (3 - 8 bar)
- Pracovní médium tlakový vzduch nebo hydraulický olej
–Operating pressure– Piston diameter
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
- Pracovní tlak Stroke3 /–mm
8bar
t 5.032)
– Piston
diameter
–Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
- Přesnost
opakování
+/- 0.01mm
–Repeatability
+/0.01mm
(0.0004")
–Air
connection
M5
- Vzduchová přípojka
M5
–Air connection
M5
1.001
with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
Subject to change without notice / January 2005
n be fitted with patented sensing elements. (see section 8"Stop system with plug-in sensing elements").
Subject to change without notice / January 2005
d with adjustable
or oil cushion.
Změnaelastomer
vyhrazena (2008)
perating rates and long life
bushing.
1.051
1.051
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Normovaný pojezdový stůl NT 120
Automation Components of Modular Design
Standard roller slide NT 120
zdvih
dorazový šroub AS 10/50
olejová brzda 15/10 K
NT 120
vzduchová přípojka R1/8´´
top position dowel pin
r third position *
ustable, stepless stroke.
nsing elements. (see section 8"Stop system with plug-in sensing elements").
ns.
možnost
namontování
mezipolohy
ed air or hydraulic oil
psi (3 - 8 bar)
m (0.0004")
Typ
Zdvih
[mm]
Síla pístu
při 5 bar
Nosnost
F stat.
235 N
2400 N
Technical data:
–Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless s
–The stop screws can be fitted with patented sensing elements. (se
–End position damped with adjustable oil cushions.
–Designed for high operating rates and long life
–Intermediate position can be added
–Bearing: Linear ball bushing
–Operating medium
Compressed air or hydraulic o
–Operating pressure
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
–Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
Spotřeba vzduchu
–Air connections
R 1/8"
Nosnost
Hmotnost
F dyn.
na dvojzdvih
při 5 bar
[kg]
1600 N
0,91 NL
6,5
Objednací číslo
NT 120 A
NT 120 B
A = olejové brzdy bez kompenzační Subject
nádobky
to change without notice / January 1.052
2005
B = olejové brzdy s kompenzační nádobkou
Mezipoloha k NT 120 se skládá z: dorazového příslušenství NT a šoupátkového dorazu SA
e threads.
Objednací číslo viz katalogový list 1.071
Technical data:
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
–Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
–The stop údaje:
screws can be fitted with patented sensing elements. (see section 8"Stop system with plug-in sensing elements").
n cycles)Technické
Order No.
LHwith
- . .adjustable
. - . . . oil cushions.
position
damped
-–End
Zdvih
plynule
nastavitelný
díky zabudovaným
patentovaným dorazovým šroubům s jemným závitem.
high operating
rates
and
long
life cushions
O=Without
-–Designed
Dorazovéfor
šrouby
mohou být
vybaveny
patentovanými
potvrzovacími/kvitovacími hlavami - senzory
–Intermediate
position
can be added
A=Elastomer
cushions
(KB08)
(viz
katalogový
list
„Dorazové
šrouby
se
zásuvnými
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami“).
ed
cushions
and KOB50
Linear ball
-–Bearing:
Konstruováno
pro bushing
vysoké kadenceB=Oil
a dlouhou
bezúdržbovou
životnost.
(OB15/10K)
Compressed
airbrzdami.
or hydraulic oil
-–Operating
Koncové medium
polohy tlumené nastavitelnými
olejovými
-–Operating
Možnost pressure
namontování mezipolohy.
43.5
116
psi
(3
- 8 bar)
Stroke / mm
32)
-–Repeatability
Pracovní médium tlakový
vzduch
nebo hydraulický olej
+/0.01mm
(0.0004")
ustable, stepless stroke.
-–AirPracovní
tlak
3R–1/8"
8bar
connections
nsing elements.
(see section 8"Stop system with
plug-in sensing elements").
- Přesnost opakování
+/- 0.01mm
1.001
ns.
- Vzduchová přípojka
R1/8“
1.051
ed air or hydraulic oil
psi (3 - 81.052
bar)
Změna vyhrazena (2008)
Subject to change without notice / January 2005
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Automation Components of Modular Design
desky navzájem zaměnitelné
zdvih
Elevating
HT
Zdvihové table
stoly HT
ar Design
ble HT
vzduchová přípojka M5
Stop position dowel pin
for third position *
Technical data:
e threads provide adjustable, stepless stroke.
–Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
ted with patented sensing
elements.
(see section
with –The
plug-in
sensing
elements").
screws
can
be fitted with patented
section 8"Stop sys
Síla
pístu
Spotřeba sensing
vzduchu elements. (see
A 8"Stop system
C stop
Typ
Zdvih
Hmotnost
B
při 5 barwith adjustable
na dvojzdvih
přior
5 bar
adjustable elastomer or oil cushions.
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[mm]
–End position damped
elastomer
oil cushions.
g rates and long life
–Designed for high
rates and long
272operating
N
0,19life
NL
4,6
g
–Bearing: Linear ball bushing
272 N
0,19 NL air or hydraulic oil5,1
Compressed air or hydraulic oil
–Operating medium
Compressed
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
–Operating pressure
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
+/- Objednací
0.01mm (0.0004")
–Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
číslo
M5
–Air connections
M5
HT 20 A HT 50 KA
HT 20 B HT 20 KB
HT 20 C HT 20 KC
A =mechanické brzdy (standardní provedení)
B = olejové brzdy bez kompenzační nádobky
C = olejové brzdy s kompenzační nádobkou
1.061
Subject to change without notice / January 2005
Technical data:
–Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
th fine threads.
–The
stop Screws
screws
can be
fittedsensing
with patented
sensing elements. (see section 8"Stop system with plug-in sensing elements").
s. (see section
"Stop
plug-in
elements").
Technické
údaje:with
–End
position
damped
with adjustable
elastomer orpatentovaným
oil cushions. dorazovým šroubům s jemným závitem.
- Zdvih
plynule
nastavitelný
díky zabudovaným
- Dorazové
šrouby
mohou
být
potvrzovacími/kvitovacími hlavami - senzory
–Designed
for high
life
million cycles)
Order
No.operating
LH - .rates
. . -vybaveny
.and
. . longpatentovanými
(viz katalogový
„Dorazové šrouby se zásuvnými potvrzovacími/kvitovacími hlavami“).
–Bearing:
Linear ball list
bushing
O=Without
cushions
- Konstruováno
a dlouhou bezúdržbovou
–Operating
mediumpro vysoké kadence
Compressed
air or hydraulicživotnost.
oil
A=Elastomer
cushions
(KB08)
-
Koncové
polohy
tlumené
nastavitelnými
mechanickými
nebo
olejovými
brzdami.
–Operating
pressure
43.5
116
psi
(3
8
bar)
ot oiled
B=Oil
cushions
and KOB50
- Možnost namontování mezipolohy.
–Repeatability
+/0.01mm
(0.0004")
(OB15/10K)
- connections
Pracovní médium –Air
M5tlakový vzduch nebo hydraulický olej
- Pracovní tlak Stroke3 /–mm
8bar
t 5.032)
- Přesnost opakování
+/- 0.01mm
- Vzduchová přípojka
M5
1.001
2005
1.061
Subject to change without notice / January 2005
Změnaadjustable,
vyhrazena (2008)stepless stroke.
e threads provide
ed with patented sensing elements. (see section 8"Stop system with plug-in sensing elements").
adjustable elastomer or oil cushions.
1.061
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Automation Components of Modular Design
Elevatingstoly
tableHT
HT
Zdvihové
zdvih
olejová brzda OB 15/10L
dorazový šroub AS 10/50
nosník ZB 06.009 (pro MD 51)
nosník ZB 06.011 (pro MD 32)
able HT
HT 50
Automation Components of Modular Design
Elevating table HT
vzduchová přípojka F
možnost namont. mezipolohy
Pohled A
top position dowel pin
r third position *
upevnění dorazového přslušenství (mezipoloha: dole/nahoře)
Modular Design
Mezipoloha k HT 50 a HT 100 se skládá z:
dorazového příslušenství HT a šoupátkového dorazu SA
Objednací číslo viz katalogový list 1.071
S mezipolohou mohou
být prováděny
Technical
data: spodní postupy činností. Podle potřeby jsou možné
h fine threads provide adjustable, stepless stroke. i jiné programové postupy.
–Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
be fitted with patented sensing elements. (see section 8"Stop system with
plug-in
sensingcan
elements").
–The
stop screws
be fitted with patented sensing elements. (see section 8"Stop s
with adjustable oil cushions.
–End position damped with adjustable oil cushions.
rating rates and long life
–Designed for high operating rates and long life
B
A
D
Síla pístu
Hmotnost
C
Zdvih
Spotřeba vzduchu
F
E
can be added.Typ
–Intermediate
position
can be added.
[mm]
[mm]
[mm]
při 5 bar
[kg]
[mm]
[mm]
na dvojzdvih při 5 bar
[mm]
[mm]
ushing (HT 50) / Long life sleeve bearing (HT 100)
–Bearing: Linear ball bushing (HT 50) / Long life sleeve bearing (HT 100)
272 N
10
0,46 NL
Compressed air or hydraulic oil
–Operating medium
Compressed
air or hydraulic oil
43.5 - 116 psi (3 - 8 bar)
–Operating pressure
43.5
116 psi (3 - 8 bar) 15
694 N
2,29- NL
+/- 0.01mm (0.0004")
–Repeatability
+/- 0.01mm (0.0004")
See table
–Air connections
See table
Objednací číslo
HT 50 HT 100 1.062
HT 50 A HT 100 A
A = mezipoloha s *SA 01
Technical data:
e threads.
50
B HT
100
Bfinesensing
threadselements").
B = mezipoloha
s * SA
01 Astroke.
–Built
inScrews
stop
screw
with
provide
adjustable,
stepless
e sectionHT
"Stop
with
plug-in
Subject to change without notice / January 2005
*SA...=šoupátkový doraz
viz katalogový list 1.071
–The stop screws can be fitted with patented sensing elements. (see section 8"Stop system with plug-in sensing elements").
Technické údaje:
damped
n cycles)–End position
Order
No.
LHwith
- . .adjustable
.díky
- . .zabudovaným
. oil cushions.
- Zdvih
plynule
nastavitelný
patentovaným dorazovým šroubům s jemným závitem.
–Designed for high operating rates and long life
- Dorazové šrouby mohou být vybaveny
patentovanými
potvrzovacími/kvitovacími hlavami - senzory
–Intermediate position can be added.O=Without cushions
(viz katalogový list „Dorazové šrouby
se zásuvnými
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami“).
A=Elastomer
cushions
(KB08)
–Bearing: Linear ball bushing (HT 50) / Long life sleeve bearing
(HT 100)
ed
- Konstruováno pro vysoké kadenceB=Oil
a dlouhou
bezúdržbovou
životnost.
cushions
and
KOB50
Compressed
or hydraulic oil
-–Operating
Koncové medium
polohy tlumené nastavitelnými
olejovýmiairbrzdami.
(OB15/10K)
–Operating
pressure
43.5
116
psi
(3
- 8 bar)
- Možnost namontování mezipolohy.
Stroke
/
mm
–Repeatability
+/0.01mm
(0.0004")
32)
- Pracovní médium tlakový vzduch nebo hydraulický olej
connections
table
-–AirPracovní
tlak
3See
– 8bar
- Přesnost opakování
+/- 0.01mm
1.001
- Vzduchová přípojka
viz tabulka
Subject to change without notice / January 2005
1.062
1.061
h fine threads provide adjustable, stepless stroke.
Změna vyhrazena (2008)
Technical data:
–Built in stop screw with fine threads provide adjustable, stepless stroke.
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
dorazový šroub AS 10/50
olej. brzda OB 15/10L
Zdvihový stůl HT 100 V
zdvih
Zesílené provedení HT 100
nosník ZB 06.009 (pro MD 50)
upevnění dorazového přslušenství
(mezipoloha: dole/nahoře)
vzduchová přípojka R1/8“ olej. brzda OB 12/20 montovatelná mezipoloha
Pohled A
Stop position dowel pin
for third position *
Mezipoloha k HT 100 V se skládá z:
dorazového příslušenství HT a šoupátkového dorazu SA
Objednací číslo viz katalogový list 1.071
Zdvih
[mm]
Síla pístu
při 5 bar
Spotřeba vzduchu
na dvojzdvih při 5 bar
Hmotnost
[kg]
Objednací číslo
HT 100 HT 100 VA
HT 100 VB
A = mezipoloha s *SA 01
*SA...=šoupátkový doraz
B = mezipoloha s * SA 01 A
viz katalogový list 1.071
th fine threads.
s. (see sectionTechnické
"Stop Screws
with plug-in sensing elements").
údaje:
- Zdvih plynule nastavitelný díky zabudovaným patentovaným dorazovým šroubům s jemným závitem.
million cycles)- Dorazové
patentovanými potvrzovacími/kvitovacími hlavami - senzory
Orderšrouby
No. mohou
LH - . být
. . -vybaveny
...
(viz katalogový list „Dorazové šrouby se zásuvnými potvrzovacími/kvitovacími hlavami“).
cushions
- Konstruováno pro vysoké kadenceO=Without
a dlouhou bezúdržbovou
životnost.
A=Elastomer
cushions
(KB08)
-
Koncové
polohy
tlumené
nastavitelnými
olejovými
brzdami.
ot oiled
- Možnost namontování mezipolohy.B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
- Pracovní médium tlakový
vzduch nebo hydraulický olej
-
Pracovní
tlak
3
–
8bar
Stroke / mm
t 5.032)
- Přesnost opakování
+/- 0.01mm
- Vzduchová přípojka
R1/8“
1.001
Změna vyhrazena (2008)
1.062
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
zdvih
olej. brzda OB 15/10L
dorazový šroub AS10/50
Zdvihový stůl HT 200
nosník ZB 06.009
(pro MD 50)
top position dowel pin
r third position *
olejová brzda
OB 12/20
montovatelná mezipoloha
HT 200 s mezipolohou
upevnění dorazového příslušenství
(mezipoloha: dole/nahoře)
vzduchová přípojka R1/4“
Pohled A
Objednací číslo
HT 200 HT 200 A
HT 200 B
A = mezipoloha s *SA 01
B = mezipoloha s * SA 01 A
Zdvih
Síla pístu při
Spotřeba vzduchu
*SA...=šoupátkový doraz
na dvojzdvih při 5 bar
5 bar
[mm]
viz katalogový list 1.071
e threads.
Mezipoloha k HT 100 V se skládá z:
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
dorazového příslušenství HT a šoupátkového dorazu SA
Objednací číslo viz katalogový list 1.071
n cycles)
Order No. LH - . . . - . . .
Technické údaje:
O=Without patentovaným
cushions
- Zdvih plynule nastavitelný díky zabudovaným
dorazovým šroubům s jemným závitem.
A=Elastomer
cushions
(KB08)
-
Dorazové
šrouby
mohou
být
vybaveny
patentovanými
potvrzovacími/kvitovacími
hlavami - senzory
ed
B=Oil
cushionspotvrzovacími/kvitovacími
and KOB50
(viz katalogový list „Dorazové šrouby
se zásuvnými
hlavami“).
(OB15/10K)
- Konstruováno pro vysoké kadence a dlouhou
bezúdržbovou životnost.
- Koncové polohy tlumené nastavitelnými
olejovými
brzdami.
Stroke / mm
32)
- Možnost namontování mezipolohy.
- Pracovní médium tlakový vzduch nebo hydraulický olej
- Pracovní tlak
3 – 8bar
1.001
- Přesnost opakování
+/- 0.01mm
- Vzduchová přípojka
R1/8“
1.062
Hmotnost
[kg]
Změna vyhrazena (2008)
slide units as an intermediate stop device.
Stopslide SA
Stavebnicové automatizační prvky
ular Design The stop slide cylinder is a robust double acting
Automation Components of Modular Design
cylinder which may be fitted to most of the linear
slide units as an intermediate stop device.
A
Stopslide
SA doraz SA
Šoupátkový
automation AG
Automation Components of Modular Design
Stopslide SA
vzduchová přípojka M5
potvrzování volitelně vlevo nebo vpravo
of Modular
Design
robust
double
acting
Automation Components of Modular DesignThe stop slide cylinder is a robust double acting
The
stop
slide
cylinder
is
a
robust
double
acting
d to most of the linear
cylinder which may be fitted to most of the linear
te stopcylinder
device. which may be fitted to most of the linear
slide units as an intermediate stop device.
slide units as an intermediate stop device.
SA
Stopslide SA
er is a robust double acting
The stop slide cylinder is a robust double acting
e fitted to most of the linear
cylinder which may be fitted to most of the linear
mediate stop device.
slide units as an intermediate stop device.
Automation Components of Modular Design
Automation Components of Modular Design
StopslideSA
SA
Stopslide
Technical data:
— Operating medium
Compressed air or hydraulic oil
—zdvih
Operating pressure
43.5–116 psi (3–8 bar)
Technical
data:
— Air connection
M5
válcový kolík—
DIN
6325
Operating
Compressed
or hydraulic
—
Material medium
of construction
Steel, slide air
piston
hardenedoil
Ø6-m6 x 28
— Operating pressure
43.5–116 psi (3–8 bar)
— Air connection
M5
— Material of construction
Steel, slide piston hardened
Síla
pístu
Spotřeba
vzduchu
Hmotnost
Zdvih
Technical
data:
Typ
Stop position dowel pin
při 5 bar
na dvojzdvih při 5 bar
[mm]
— Operating medium[kg]
Compressed air or hydraulic oil
for third position *
—
Operating
pressure
43.5–116 psi (3–8 bar)
0,03 NL
0,7
35 N
— Air connection
M5
Technical data:
— Material
of construction
Steel, slide pistonTechnical
hardened data:
Senzor:
Objednací číslo
Technical data:
— Operating medium
Compressed
air or hydraulic
oil
—
Operating
medium
Objednací
číslo
IM-008-AX-U20
(NAMUR)
The stopscrew
assembly is
— Operating medium
Compressed air or hydraulic
oil
SA01 and cushion
bez potvrzování
— Operating pressure
43.5–116 psi (3–8 bar) IM-008-NS-U2L (NPN)
—
Operating
pressure
available as an accessory.
— Operating pressure
43.5–116 psi (3–8 bar)
SA01A A=s přídavnými částmi
— Air na
connection
M5
IM-008-PS-U2L (PNP)
—
Air
connection
The oil reservoir is not included.
— Air connection
M5
Technical
data:
cushion
potvrzování,
avšak
senzorů
Material
of construction
Steel, slide piston hardened
Technical data:
— Material of constru
The stopscrew and
assembly
is—bez
— Material
of construction
Steel,
—
Operating
medium
Compressed
air
or
hydraulic
oil slide piston hardened
Upozornění:
údaje:
— Operating medium
Compressed air or hyd
availableTechnické
as an accessory.
— Operating
pressure olej
43.5–116
(3–8součástí
bar)
Senzorypsi
nejsou
dodávky
- Pracovní
médium
tlakový vzduch
nebo hydraulický
— Operating
pressure
43.5–116 psi (3–8 bar)
The oil reservoir
is not
included.
— Air connection
M5
a musí být objednány
samostatně:
- Pracovní tlak
3 – 8bar
— Air connection
M5
— Material of construction
Steel, slide piston hardened
- Vzduchová přípojka
M5
— Material of construction
Steel, slide piston hard
The stopscrew and cushion assembly is
available as an accessory.
olejová brzda OB 15/10K
The oil reservoir is not included.
The stop slide cylinder is a robust double acting
The
stop slide
cylinder
is fitted
a robust
double
acting
cylinder
which
may be
to most
of the
linear
cylinder
which
be fitted to most
the linear
slide units
asmay
an intermediate
stop of
device.
slide units as an intermediate stop device.
Stopscrew assembly
Stopscrew assembly
Stopscrew assembly
assembly
Dorazovéassembly
příslušenství Stopscrew assembly
Stopscrew
dorazový šroub AS 10/50
otvor pro M6
Technical
data:
The stopscrew
and cushion
assembly is
data:
available asTechnical
an
accessory.
— Operating medium
——
Operating
medium
The oil reservoir
is not included.
Operating
pressure
——
Operating
pressure
Air connection
——
AirMaterial
connection
The stopscrew and cushion assembly is
of construction
—
Material
of construction
available as an accessory.
The oil reservoir is not included.
assembly is
The stopscrew and cushion assembly is
available as an accessory.
ded.
The oil reservoir is not included.
w assembly Stopscrew assembly
ushion assembly is
ssory.
ot included.
olejová brzda OB 15/10K
Stopscrewassembly
assembly
Stopscrew
th fine threads.
Subject to change without notice / January 2005
s. (see section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
The stopscrew and cushion assembly is
The
stopscrew
and
cushion assembly is
available
as an
accessory.
Subject
to change without
notice / January
million
cycles)
Order
No. 2005
LH - . . . - . . .
available
as
an
accessory.
The oil reservoir is not included.
The oil reservoir is not included.
O=Without cushions
dorazový šroub AS 12/60
A=Elastomer cushions (KB08)
ot oiled
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
Subject to change without notice / January 2005
t 5.032)
2005
Dorazové příslušenství LH
Objednací číslo ZB 03.005
Subject to change without notice / January 2005
/ January 2005
válcový kolík DIN 6325
Ø6-m6 x 18
otvor pro M6
Compressed air or hydraulic oil
Compressed
air(3–8
or hydraulic
oil
43.5–116 psi
bar)
43.5–116
psi
(3–8
bar)
M5
M5Steel, slide piston hardened
Steel, slide piston hardened
válcový kolík DIN 6325
Ø5-m6 x 20
1.071
1.071
šoupátkový doraz
SA
1.071
Stroke / mm
Změna vyhrazena (2008)
Subject to change without notice / January 2005
Dorazové příslušenství HT
1.001
Objednací
číslo
ZB
06.015
Subject to change without notice / January 2005
Dorazové příslušenství NT
Objednací
číslo ZB 16.005
1.071
1.071
1.071
1.071
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Automation Components of Modular Design
Pick and Place
MINI – ROBOTY
Complete station with linear unit,
NOVÝ DESIGN
KONFIGURACE
• lineární jednotka
• vertikální jednotka
stojan
Stop position•dowel
pin
A
B
for third position *
C
A
škrticí klapka odpadního vzduchu
pro lineární jednotku
B
zabudovaný dorazový systém
s potvrzovací/kvitovací hlavou
C
integrované škrticí klapky odpadního
vzduchu pro vertikální jednotku
D
výškově stavitelný stojan
D
th fine threads.
s. (see section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
million cycles)
ot oiled
Order No. LH - . . . - . . .
O=Without cushions
- Linear Unit with integrated flow controls
(KB08)
Již více než 30 let seA=Elastomer
ve světěcushions
denně
provozustop
osvědčují
andv precision
system and cushions
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
tisíce minirobotů od meto-feru.
Stroke / mm
t 5.032)
Změna vyhrazena (2008)
- Vertical Unit with cushions and precision
stop system (stop screw) third down
position
on vertical unit in home position
1.001
of linear unit
- Easy Gripper / Rotary modular assemblywith standard components
1.072
gn
Automation Components of Modular Design
Pick andautomation
PlaceAG
Stavebnicové automatizační prvky
h linear unit, vertical unit and stand Complete station with linear unit, vertical unit and stand
Automation Components of Modular Design
Pick and Place
pohled
stojanu
without bez
stand
Complete station with linear unit, vertical unit and stand
without stand
zdvih
stroke
stroke
vertikální jednotka
– další rozměry viz
list 1.011
stroke
lineární jednotka
– další rozměry viz
list 1.001
vzduchová přípojka M5
stroke
zdvih
recision
own
position
- Vertical Unit with cushions and precision
stop system (stop screw) third down
position on vertical unit in home position
s integrovanými
- Linear Unit with integrated flow controlsškrticími klapkami
of linear unit
and precision stop system and cushionsodpadního vzduchu
pro vertikální
pohybGripper / Rotary modular assemblyssembly- Easy
pohled
se stojanem
- Vertical Unit with cushions and precision
with stand
with standard components
stop system (stop screw) third down
times position on vertical unit in home position
- Expected life: 20-25 million cycle times
of linear unit
- Seal / Bearing Kits available
- Easy Gripper / Rotary modular assemblywith standard components
ke
stroke
- Linear Unit with integrated flow controls
and precision stop system and cushions
stroke
ontrols
ushions
stroke
zdvih
stroke
top position dowel pin
r third position *
stroke
with stand
- Expected life: 20-25 million cycle times
- Seal / Bearing Kits available
Vertical Unit
Order
C
D
No.
PP - . . . - . .Linear
. - . .Unit
.
Stroke
Vertical Unit
Order No.
PP - . . . - .
A
B
Stroke
D
H=Height
of stand inCmm
O=no
stand
352
234
20*
13
251.5
452 Stroke
284 Vertical
50*(*)
73
311.5
Objednací
číslo MR
Order
No.
PP
.
.
.
.
..Stroke
Linear
(+)
552
334
80*
133
371.5
13
251.5
100+
e threads.
73
311.5
150+
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
Linear
Unit
Vertical
Unit
...
lineární
jednotka
vertikální
jednotka
133
371.5
200+
H=výška stojanu v mm
zdvih
zdvih
Stroke
A
B
Stroke
C
D
H=Height
of stand in mm
n cycles)
Pick and Place
Order No. LH - . . . - . . .
O= výška bez stojanu
H=Height
(adjustable
+/20
mm)
O=no
stand
100+
352
234
20*
13
251.5
O=Without cushions
Zdvih vertikální
Stroke
Verticaljednotky
(*)
150+
452
284
50*
73
311.5
A=Elastomer cushions (KB08)
ed
Stroke
Linear
(+)
Zdvih
lineární
jednotky
200+
552
334
80* B=Oil
133
371.5
cushions
and KOB50
(OB15/10K)
Pickrobot
and Place
Mini
H=výška
stojanu
dle přání+/zákazníka,
H=Height
(adjustable
20 mm) stavitelná ±20mm
Stroke / mm
32)
Subject to change without notice / January 2005
1.072
1.001
1.072
1.072
Subject to change without notice / January 2005
Změna vyhrazena (2008)
Pick an

Podobné dokumenty

Newsletter Leden - Czech School of California

Newsletter Leden - Czech School of California 4. Co vám v USA nejvíce chybí? Samoz$ejm!, %e nejvíc mi schází moje "iroká rodina a kamarádi a kamarádky, ktere znám ji% od mala, a se kter&mi jsme pravideln! vyrá%eli do hor ly%ovat, stanovali, ne...

Více

ţN á vodkpou ~ it í P ico S cope 6

ţN á vodkpou ~ it í P ico S cope 6 2 Typy průběhu Generátoru signálu 3 Funkce spektra ........................................................................................................................................172

Více

09 Vykládací a paletovací zařízení, podávací zařízení - meto

09 Vykládací a paletovací zařízení, podávací zařízení - meto without ring initiator - Spring length 5 to 40mm (.196”–1,574”) B = valves, regulator, compl.with with

Více

16 Příklady montážních zařízení ve světě - meto

16 Příklady montážních zařízení ve světě - meto automaticky baleny pouze 100% funkční ventily.

Více

Technická příloha

Technická příloha Boron content can reach 0,005 % provided that non-effective boron is controlled by addition of titanium and/or aluminium. b Free cutting steel is allowed for these property classes with the followin...

Více