Smart Future FOW

Transkript

Smart Future FOW
Smart Future Fiber Optic Works
03.09.2015
Plzeň,
Intergraph CS
Smart Future FOW
Vítá Vás
společnost
Intergraph CS
Stánek B5
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
2
Smart Future FOW
FOW (fiber optic works) – detailní přehled o síti
“V době neustále se zvyšující potřeby datových přenosů a stále většího
objemu telekomunikačních služeb je kladen stále větší požadavek na
přenosovou infrastrukturu.
Zvyšují se nároky na její kvalitu, na kapacitu sítě a její územní pokrytí.
Sítě se rozšiřují ať již přenosovou kapacitou, tak také svým objemem
trubek, kabelů a vláken. Tím také narůstá potřeba mít maximální přehled
o tom co, kde, kam a jak je přenášeno, a co kde leží a jak funguje, či jak
je propojené.
V rámci prezentace FOW chceme ukázat jak lze dnes efektivně nakládat
s informacemi o síti, jak lze využít komplexní informace o stavu a kvalitě
sítě a jaké jsou možnosti dalšího rozvoje práce s infrastrukturami.”
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
3
Smart Future FOW
Tým Intergraph CS – pro dnešní přednášku
 p. Zdeněk Kloz, FOW SM
 p. Petr Pěček, FOW specialista
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
4
Úvod
Smart Future FOW – Trocha historie / optická vlákna
 Optická vlákna tvoří v současnosti hardwarovou páteř celosvětových
telekomunikačních a datových sítí.
 První trans oceanský kabel položen v r.1965, ale byl měděný!
 První podmořský optický kabel byl položen v r. 1976
 V roce 1978 bylo instalováno asi 100 km optických kabelů na celém
světě
 Již v roce 1983 bylo jen v USA v provozu téměř 400.000 km optických
kabelů
A celkový počet k dnešnímu dni? Miliony km optických vláken …
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
6
Smart Future FOW – Dnešní svět a rozvoj
Dnešní svět a rozvoj – sítě, produkty, trh
-
Rozvoj produktu
- Od E1 až k vlně a DF,
- Produkty FttH, FttB, FttW (projekt MSFT na 10 mil. Přístupových bodů)
-
Rozvoj síti
- Výstavba nových tras a propojení (projekty podporované EU, projekt optické sítě v CR za 14 mld.)
- Uvedení do provozu dalších častí (např. v Polsku jenom letos dalších 30.000 km)
-
Rozvoj poptávky
- Navýšení kapacity (zdvojení každých 18 měsíců)
-
Rozvoj trhu
- Nové firmy,
- Nové subjekty (registr pasivní infrastruktury)
-
Rozvoj technologii
- Lepší vlákna (životnost 20 let),
- Nové druhy kabelu,
- Nové formy pokladku a propojováni
Zdroje: CTU / Capacity 2015 / Wikipedia
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
7
Smart Future FOW – Sítě ve Světě
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
8
Smart Future FOW – Situace / trendy
Situace – trendy
-
Digitalizace (maximum informaci se digitalizuje a jde skrze telko poskytovatele)
Spojováni velkých hráčů, vytvářeni velkých síti
Narůst potřeby dat (potřeba roste geometrickou radou)
Narůst poctu aplikaci (např. nabídka 1 mil aplikaci na google play)
Narůst objemu přenosově kapacity
To vše klade obrovské nároky na sítě, na jejich spolehlivost,
na výkon a kvalitu u všech vlastníku a provozovatelů síti.
Zvyšuje to potřebu mít:
- Přehled o síti, možnost rychle analýzy, plánovaní, predikce
- Možnost rychle reakce na okamžité podněty
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
9
Smart Future FOW – Trendy / vývoj a budoucnost
 Nové sítě (vysokorychlostní, 5G)
 Nové služby (SaaS, IaaS, PaaS)
 Nové technologie (nové optické kabely s rychlosti Pbps)
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
10
Smart Future FOW – Vývoj / růst objemu služeb (forecast do roku 2020)
Narůst objemu služeb …
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
11
Smart Future FOW – Vývoj / růst potřeby a objemu dat
Narůst objemu dat a vývoj růstu potřeby …
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
12
Smart Future FOW – Trendy / 5G sítě
TRENDY
 Mezinárodní telekomunikační unie se dohodla ohledně požadavků kladených na 5G
mobilní sítě.
 Zatím jde o definování konečných cílů, postupů a časový harmonogram pro vývoj 5G sítí.
 Standard pro 5G sítě ponese označení IMT-2020 a podle zatím nepotvrzených informací
by se přenosová rychlost pro down-link měla pohybovat kolem 20 Gbit/s.
 5G síť má být schopna na ploše jeden kilometr čtvereční obsloužit více než milión
zařízení připojených k internetu (předpokládá se, že v blízké budoucnosti bude k
telekomunikační síti, díky internetu věcí připojeno opravdu kde-co), a to průměrnou
rychlostí 100 Mbit/s.
 Samsung plánuje spustit 5G síť v roce 2020
 Ve vývoji je super rychlé internetové připojení s propustností 1 Tbps
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
13
Smart Future FOW – A jak jsme na tom doma / situace v ČR
Situace v ČR
- Největšími “hráči” optických síti jsou především telekomunikační
společnosti jako:
- O2, CETIN, UPC, CD Tel, CRA, DIAL Telecom, TMO/GTS, a další firmy
- T2 / “Regionální firmy” – důležitá role v telko trhu:
- Casablanca, Cerberos, Bohemiatel, Fibernet, Dragon, Unet, Poda, atd.,
- ISP Aliance (združující cca 30 regionálních spol.),
- A také další uživatelé:
-
9/1/2015
Akademici (Cesnet)
Banky (KB, CSOB, CSP)
Utility (CEZ, RWE, E.ON, VEOLIA, VAK, RSD)
Armáda, Kraje, a další
©2014 Intergraph Corporation
14
Smart Future FOW – Sítě v ČR (telko)
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
15
Smart Future FOW – Detail sítě
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
16
Smart Future FOW – Svět je jedna globální optická dálnice již dnes
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
17
Smart Future FOW
A tak se stále staví, pokládá, rozšiřuje …
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
18
Smart Future FOW
Pořádek a přehled je nutný !!!
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
19
Smart Future FOW
Protože při trendech zmíněných na předcházejících slajdech to může brzy
vypadat takto…
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
20
Smart Future FOW
… ale může to vypadat také takto !
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
21
Smart Future FOW
Protože když trasy vypadají takto …
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
22
Smart Future FOW
… ale mohly by vypadat takto
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
23
Smart Future FOW
… tak může někde vzniknout problém !!!
(výpadek, přerušení, vyhoření, atd.)
Protože dnes je jen v CR:
Vice jak 100.000 km optických trubek, chrániček a mikro trubiček
Vice jak 1.000.000 km optických vláken (položených v různých formách v zemi a budovách)
Vice jak 3000 základnových stanic
Vice jak 8000 GSM vysílačů
Vice jak 300 společností zabývajících se telekomunikačními službami v různých formách
A to je opravdu HODNĚ !
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
24
Smart Future FOW
Je proto dobré mít řešení situace a svoje sítě pod kontrolou
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
25
Smart Future FOW – Intergraph CS
A my vám chceme ukázat právě řešení
Stánek B5
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
26
Představení společnosti
Smart Future FOW – Intergraph celosvětově
HEADQUARTER : Huntsville, Alabama USA
Založena r.1969
Počet zaměst.: 4,000+ worldwide
Globální pokrytí
Více jak 300 patentů
Security, Government & Infrastructure
SG&I
Process, Power & Marine
PP&M
Geospatially-enabled security, military and
infrastructure software & services
Industry-leading plant & ship design and
information management software
28
Smart Future FOW – SG & I
Divize Security, Government & Infrastructure (SG&I)
 Předním světovým dodavatelem geoprostorových řešení pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
obranu,
zpravodajské služby,
veřejný pořádek a bezpečnost,
vlády,
dopravu,
fotogrametrii,
správce inženýrských sítí
telekomunikační společnosti
 Zákazníci se spoléhají na odbornost a specifická řešení firmy Intergraph
vždy, když potřebují organizovat velké objemy komplexních dat do
srozumitelných vizuálních prezentací.
 Zákazníci Intergraphu mohou skrze tato řešení činit lepší a rychlejší
provozní rozhodnutí důležitá pro bezpečnost a prosperitu milionů lidí po
celém světě dnes a denně.
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
29
Produkt G/Tech FOW
COTS řešení pro různé segmenty
G!NIUS…
Fiber Optic Works
G/Electric
G/Gas
Smart Future FOW – Skladba
• Integrované data modely plus
specifické průmyslové funkce
• Předkonfigurované „Sety pravidel“
• Workflow podpora
Core Technologie
• Společná platforma
• Core GIS funkcionality
G/Technology
Uchovávána Data / base pravidel
• Ve Standardní Databasy ORACLE
•
ORACLE
•
Spuštěni, procedury, omezení uživ. práva, role
konceptu, atd.
Všechna data jsou uchována v otevřených a
čitelných formátech = jednoduchá integrace
Smart Future FOW – Produkt
FOW neboli Fiber Optic Works – co s nim získáte a co
vám umožní:
- Získáte:
-
Přesné a aktuální informace o prvcích sítě,
Okamžitý přístup ke konfiguraci a servisním informacím o optické síti,
Plnou integrovatelnost s interními CRM,
Robustní správu aktivit pro oblast inside plant, návrhů okruhů a provisioning,
Synergické propojení při projektování sítě, její konstrukci a provozu
Schopnost lokalizace vadných zařízení a optických spojů
Schopnost obnovy po havárii a implementace diverzifikace sítě
- Umožní:
-
9/1/2015
Expanzi do nových služeb
Lépe reagovat na potřeby zákazníka
Rychleji se přizpůsobit novým technologiím
Přiřazování okruhů, správu šířky pásma, řešení poruch a detekce prvků v reálném čase
Maximalizace potenciálních příjmů
Měření vláken, generování reportů o síti, extrahovat informace o okruzích
Snadné aktualizace čísla materiálu nebo dílu použitého na trase, v zařízeních, jejich propojení
©2014 Intergraph Corporation
32
Smart Future FOW – Přínosy
To vše přináší úspory
 Času
• Rychlá identifikace
• Snadné dohledání
 Lidských zdrojů
• Menší počet řeší ten samý problém
• Řeší jiné své úkoly
 Peněz
• Minimalizace zbytečných investic
• Efektivní využití vložených peněz
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
33
FOW – ukázky řešení
Smart Future FOW – Možnosti použití
Moznosti použití G/Tech FOW pro:
 Dokumentace sítě
 Přehledná a kompletní / interaktivní informace o síti
 Přehled o In-house cabling, Inside plant registration
 Rozšíření sítě o nové části, Plánovaní
 Propojení sítě, Duct management, Fiber duct katalogy
 Analýza, obchod, marketing
 Management zobrazení spojek, portů, zařízení a lokalit
 Integrace, eStreet View
 Workflow automation, rezervační manager, front desk solution
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
35
Smart Future FOW – Dokumentace
Dokumentace
Vlastník sítě / operator má data a přehledy o sítích pouze v
papírové podobě (tzv. mapová kniha), nebo v kombinaci papír +
Excel.
Problém:
i. Pomalé vyhledávání, práce s těmi grafickými daty,
podklady od geodetů
i. Závislost na konkrétním člověku,
který si musí pamatovat kde co je
i. Integrace s ostatními business worklfows
jsou velmi zdlouhavé
Řešení FOW:
i. Převedení dat do digitální podoby
ii. Umístění grafických dat do Informačního systému (vkládám jako inteligentní
grafiku, tzn. že má po vložení dat do systému možnosti využití více vlastností,
aby je mohl lépe sdílet, udržovat a aktualizovat
iii.Použitelné na různých zařízeních (PC, smartphone, tablet – všude, kde jsou
Windows)
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
36
Smart Future FOW – Dokumentace
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
37
Smart Future FOW – Dokumentace
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
38
Smart Future FOW – Interaktivní info o síti
Přehledná a kompletní / interaktivní informace o síti
Vlastník sítě chce mít přehlednou a kompletní informaci o síti v
detail na jeden “klik”
Problém:
i. Vidí jednu čáru či trasu ale nevidí co v té trase leží či co ta čára znamená,
může mít grafická data ale neví co vše konkrétně reprezentuji
Řešení FOW:
i. Zobrazuji všechny informace o síti od chráničky přes kabel až po optická
vlákna, přes jednotlivé manholes, handholes, až po POPs, do racku / na ODF
ii. Ve chvíli, kdy jsou prvky zavedeny ve FOW tak má automaticky nadefinovaný
datový model , atributy a jejich chování (tech. prvků, např. systém to pohlídá
a neumožní spojit dva kabely aniž tam neumístil optickou spojku nebo jinou
formu spojeni)
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
39
Smart Future FOW – Interaktivní informace o síti
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
40
Smart Future FOW – In-house cabling
In-house cabling
Zobrazení trasy až do budovy
Problém:
i. Na mapě má trasu vedenou (optika jde ) k nějakému bodu, ale neví jak jde
k budově, zda k patě domu nebo i dovnitř, či jak jde v té budově, tzn. kudy je
v té budově trasa vedena
ii. Má sice tato data v několika různých podobách či v lepším případě v několika
digitálních dokumentech ale musí s nimi pracovat samostatně
iii.Otázka času a lidského faktoru, kolik lidi to má na starost?
Řešení FOW:
i. Možnosti zobrazení nejen půdorysu ale také bokorysu objektu a kudy
konkrétně vede optika, ukázka schémat podlaží, lze si je natáhnout jako
externí data či si je zakreslit sám
ii. Zobrazení skutečné vzdálenosti a označení kudy vede, možnost zobrazení i
jednotlivých pater v budově a kudy trasy vedou
iii.Zobrazení zapojení až do jednotlivých racků a šelfů
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
41
Smart Future FOW – In-house cabling
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
42
Smart Future FOW – In-house cabling
One Seamless
network
9/1/2015
©2012 Intergraph Corporation
43
Smart Future FOW – Design a rozšíření sítě
Design / rozšíření a budování sítě
Přenesení Informace z terénu do používaného systému a jeho
automatické začleněni do sítě
Problém:
i. Váš technik provedl zakreslení sítě / trasy / kabelů v terénu na technický
výkres, či provedl náčrtek, nebo udělal digitální foto ale do systému to
přiřadí jako další soubor s tím, že tam není přímá vazba k sítím, objektům,
pokud to bude dále potřebovat, musí si to dohledat ale nevidí to ihned v síti
ii. Externí firmy přináší zanesená data a dají mi to jako „výkres“ ale také se to
ihned nepromítne jako nová součást trasy či sítě
Řešení FOW:
i. Technický výkres přenesený do FOW a aktualizování sítě a rozšíření o
uvedený obrázek je provedeno automaticky,
ii. Přiřazení tohoto obrázku do reálné interaktivní mapy
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
44
Smart Future FOW – Design a rozšíření o nové části
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
45
Smart Future FOW – Katalogizace chrániček, mikrotrubiček
Smart Future FOW – Management chrániček
Fiber branch enclosure connecting the inner ducts of fiber
ducts.
Smart Future FOW – Design sítě
Design sítě
Doplnění sítě o novou část
Problém
i. Technik přinesl obrázek, na digitální mapě je to jako čára, a nevím co v ní je
(jasně díky popisu to mohu vědět nebo dohledat ale nevím to ihned), jestli je
tam kabel, mikro-trubičky a kolik vláken, obsazených, neobsazených
ii. A tedy existující optická trasa byla doplněna o novou část, kabel, optické
vlákno a bylo provedeno jeho propojení s dalším kabelem, mám potřebu
vidět v systému kde a jak jsou kabely a vlákna spojena
Řešení FOW:
i. Ukázka propojení kabelu v jednotlivých bodech, resp. prodlouženi optické
trasy
ii. Ukázka napojení vláken, tzn. ukázka napojení jednotlivých vláken ze
stávajícího kabelu na ten nově položený, ukázka barev a okamžitého
propojení
iii.Ukázka celé sítě včetně nových doplněných části, tyto vlastnosti se mohou
použit pro plánováni rozvoje sítě
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
48
Smart Future FOW – Management propojení
Smart Future FOW – Analýzy, obchod, marketing
Analýzy, obchod a marketing
Obchodní a marketingový nastroj
Problém:
i. V určité dané oblasti jsou evidovány poptávky ze strany stávajících zákazníků
ii. Chtěl bych vědět kde v daném městečku či satelitu či městské časti je
největší koncentrace poptávek,
iii.Jak je optimální připojit a co mě to bude stát
Řešení FOW:
i. Ukázka zobrazení poptávek ve vybrané oblasti
ii. Ukázka simulace možného připojeni, ukázka naplánovaní přípojky a rozšíření
sítě ve směru k poptávaným bodům, v případě že jde již o realizaci výstavby
jde o využití grafu kdo je již připojen a kdo ještě ne, a kdy bude, tzn.
integrace s okolními systémy, pro obchod je to signál, že mohou službu
nabídnout
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
50
Smart Future FOW – Analýzy, obchod, marketing
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
51
Smart Future FOW – Workflow Automation
Reservation manager
•
•
•
Overview of reservations
Route feedback to front desk operator
Automatic work order generation
Smart Future FOW – Propojení sítí
Propojení sítě
Schéma propojení / diagramu propojení sítí v daném bodu
Problém:
i. v jednotlivých bodech spojení chrániček, kabelu a optiky se spojuji a kříží
desítky či stovky vláken, nevidím co, kde , s čím a jak je spojeno, jaká je
topologie sítě
Řešení FOW:
i. ukázka schémat propojení jednotlivých vláken,
ii. ukázka toho, které častí a kam se spojují, jaká forma spojení to je (jestli je to
formou svaření či optická spojka) a která vlákna jsou volná, která jen
odbočují,
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
53
Smart Future FOW – Management propojení až na porty
Fiber cable connection with a detailed connection
overview
Smart Future FOW – Propojení
9/1/2015
55
Smart Future FOW – Značení tras a sítí
Značení trasy / sítí různých providerů
Způsoby resp. možnosti značeni tras
Problém:
i. trasa z bodu A do bodu B vede různě – je složena z různých síti různých
vlastníků, je moje, část partnera, zase část moje, poledni míle může být od
někoho dalšího
Řešení FOW:
i. ukázka možností označení celé trasy z A do B přes jednotlivé častí, možnosti
různě barvy, jiného označeni a popisu
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
56
Smart Future FOW – Fiber cable catalog
Barevne znaceni opt. kabelu
Smart Future FOW – Management spojek a portů
Patch panel s porty napojen na kabel
Smart Future FOW – Management zařizení a lokality
Vzhled Racku a umístění skříně
Smart Future FOW – Integrace
Integrace
Zákazník chce mít predstavu o vedeni nezávisle trasy připojení /
garantované připojení
Problém:
i. zákazník má zájem o trasu z A do B, ale chce aby byla trasa zcela redundantní
/ dvě nezávislé cesty
Řešení FOW:
i. zadání požadavků do systému na trasu z A do B a ukázka kudy vede, kde je
jaká optika, kde se trasy kříží, či jdou v jednom směru / chráničce či kabelu,
jaká je délka trasy, jaký je souběh, atd. S moznosti kontroly I v jinych
systemech
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
60
Smart Future FOW – Integrace s Google eStreetView
Integrace s Google e Street View
9/1/2015
©2012 Intergraph Corporation
61
Smart Future FOW – Integrace s externími zdroji dat
Management of territorial continuous :

Single Oracle database

Consultation of real-time data throughout the entire
country
Ring management:

Ring tracing
Integration of external data sources
:
9/1/2015
©2012 Intergraph Corporation

Raster images (regional cards,
Ortophotos, WMS etc.)

OpenStreet Map

……
62
Smart Future FOW – Workflow automation
Workflow automation
Zákazník chce mít nezávisle trasy připojení a chce si je reservovat
Problém:
i. zákazník má zájem o trasu z A do B, ale chce vedet zda ma v tomto smeru
nejakou kapacitu a chce aby byla trasa zcela redundantní / cce najit nezávislé
cesty
Řešení FOW:
i. zadání požadavků do systému na trasu z A do B a ukázka kudy vede, kde je
jaká optika, kde se trasy kříží, či jdou v jednom směru / chráničce či kabelu,
jaká je délka trasy, jaký je souběh, atd.
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
63
Smart Future FOW – Workflow Automation
Automate connection reservations process
The operator can override where applicable
Check list
 Max. connections to branch
 Free ducts
 Duct path to cabinet
 Free fibers available
 Fiber path to PoP
Front desk solution
 Fiber mounted to patch
panel
 Free device ports
Smart future FOW – Workflow Automation
Reservation manager
•
•
•
Overview of reservations
Route feedback to front desk operator
Automatic work order generation
A na konec Reference
Smart Future FOW – Reference
Smart Future FOW – Reference
• Shanghai Telecom, China – management infrastruktury, ideální řešení
pro rychle expandující komunikační sítě společnosti Shanghai Telecom.
• EPB of Chattanooga, USA – implementace vlastního “smart grid” řešení
za použití produktu a řešení společnosti Intergraph.
• Bell Canada, Canada – řešení Intergraph pro zajištění plné funkčnosti
systému pro network asset management a jeho podporu v síti s více jak 10-ti
miliony uživatelů.
• SEAS, Germany – řešení pro interni asset management optických síti.
• Interoute, UK – řešení FOW pro metropolitní a tranzitní síť
• Vodafone, Italy – řešení FOW pro mobilní i fixní síť, FttH
• MoldTelecom, Moldovia – implementace FOW pro řešení optické sítě v
rámci celé republiky
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
68
Shrnuti
Smart Future FOW – Produkt G/Tech FOW
Fiber Optic Networks
• Využitelný pro všechny provozovatele infrastruktury
• Ideální systém pro telekomunikace a utility
• Unikátní produkt pro management optických síti
Klíčové Benefity
• Úspora času a práce – zvýšení produktivity a zefektivnění práce všech
pracovníků, kteří přicházejí do styku se sítěmi, kteří tvoří, používají a zajišťuji plně
funkční chod sítě a prvků v daných sítích a zajištění aktuálnosti informací o síti a
prvcích v síti.
• Výhoda řešení – eliminuje redundantní nebo duplicitní procesy, zlepšuje workflow
a zrychluje všechny související procesy, zvyšuje efektivitu práce a úroveň služeb
poskytovaných zákazníkovi
• Vyšší využití sítě a prvků – umožňuje okamžité získání a automatické sdílení
momentálně aktuálních a okamžitých informaci ze systému pro jejich využití
příslušnými pracovníky
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
70
Smart Future FOW
Na řešení FOW nikdy není pozdě …
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
71
Otázky?
Smart Future FOW – Kontakt
Děkujeme za pozornost
Kontakt:
Zdeněk Kloz
Intergraph CS,
Prosecká 851/64
Praha
www.Intergraph.cz
Stánek B5
9/1/2015
©2014 Intergraph Corporation
73

Podobné dokumenty

6 x leták hřbitovy

6 x leták hřbitovy germanistiku na vysokých školách v Brně a Olomouci. Na rozvíjení a udržení halasovské tradice má bezesporu největší zásluhu právě Ludvík Kundera. Zemřel roce 2010 ve věku 90 let a je pochován na mí...

Více

Maloobchodní ceník kola a elektrokola KTM 2014

Maloobchodní ceník kola a elektrokola KTM 2014 KTM FAHRRAD GMBH, A-5230 Mattighofen, Harlochner Str. 13, Postfach 99 - Tel.: +43 (0) 7742/ 40 91-0, Fax: +43 (0) 7742/ 40 91-72, e-mail: [email protected] Landesgericht Ried i.I. - FN 115921y - ...

Více

Licenční definice a pravidla

Licenční definice a pravidla katalogu, uve ejn ném na adrese www.oracle.com/education za podmínek tam uvedených. Learning Credits mohou být využity pouze na produkty nebo služby za cenu uvedenou v ceníku platném v dob , kdy js...

Více

podzim - HSIcom

podzim - HSIcom kabelu. Jak už to v životì chodí, k poruše došlo na jedné z nejrušnìjších køižovatek v Plzni u Mrakodrapu. Ale i pøesto byla celá akce ukonèena bìhem dopoledních hodin a optický kabel již zase slou...

Více

Tlakové nádoby anglicky

Tlakové nádoby anglicky - stop valves adjacent to - test Bolted flange connections - bolt loads - bolt stresses - design of - flange moments - flange stresses

Více

Vozovky s CB a dlážděným krytem

Vozovky s CB a dlážděným krytem neproduktivní pokládkou dlažebních prvků. Specifikace CB krytů je pokryta ČSN EN 13877-2. Norma specifikuje betony v širokém použití od tříd pevnosti CC8 až CC100, i když se pro kryty požaduje mini...

Více

Plný text práce - Katedra geoinformatiky

Plný text práce  - Katedra geoinformatiky Rozšiřování informačních technologií do nových oblastí, růst informační a počítačové gramotnosti obyvatelstva, digitalizace společnosti. To jsou fráze, které dokola slyšíme nejméně poslední dvě des...

Více

Schoeller Allibert Returnable Plastic Packaging Solutions

Schoeller Allibert Returnable Plastic Packaging Solutions The versatile Maxipac® folding bulk container provides a compact solution for storage, distribution or retail-ready point of sale display. Saving time and space, Maxipac® is easy & quick to assembl...

Více