Kompaktní řešení pro přesné, rychlé a jednoduché

Komentáře

Transkript

Kompaktní řešení pro přesné, rychlé a jednoduché
-Nutriční
hodnocení
product image
Kompaktní řešení pro přesné, rychlé a jednoduché
provedení testu nepřímé kalorimetrie.
►►
Přesné měření klidového energetického výdeje
►►
Ekonomický, přenosný, kompaktní přístroj s vestavěnou
tiskárnou a snadnou obsluhou
►►
Plán kontroly váhy na základě energetické bilance
►►
Obsahuje software pro správu dat, sledování životního
stylu a vytváření dietních plánů
►►
Integrace monitoru aktivity (jako doplněk)
►►
Validováno porovnáním se zlatým standardem
Calories OUT
Calories IN
2900 Kcal
2400 Kcal
Exercise (10%)
Protein
Lifestyle (20%)
Carbohydrates
RMR (70%)
Fat
Energy balance = - 500 Kcal/day
Fitmate je první kompaktní zařízení
umožňující přesné měření energetického
výdeje ( Resting Energy Expenditure REE,
RMR) ve všech aplikacích zabývajících se
obezitou a podvýživou. Před uvedením
jednotky Fitmate na trh byly tyto přístroje
z důvodu vysokých pořizovacích nákladů
a složitosti měření k dispozici pouze v nemocnicích a na velkých klinikách. Fitmate
nyní poskytuje ekonomickou možnost
měření metabolizmu. Znalost metabolizmu je základním předpokladem individuální kontroly váhy. Fitmate může být
použit v různých oblastech, jako jsou:
►► Klinická výživa, léčba obezity, diabetes, podvýživa, centra preventivní
medicíny
►► Komerční kontrola váhy jedinců,
kliniky pro snížení váhy, kluby zdravého životního stylu
►► Výuková a komunitní centra
►► Léčba respiračních problémů v souvislosti s obezitou nebo podvýživou
(COPD, spánkové problémy, cystická
fibróza atd.)
►► Výživa sportovců a další.
Přesné měření klidového
energetického výdeje
Fitmate byl validován pro měření spotřeby
kyslíku (VO2) a klidového energetického výdeje (Resting Metabolic Rate
RMR/REE). Fitmate měří pouze VO2 a
předpokládá konstantní respirační kvocient (RQ), nastavený na hodnotu 0.85
(nebo hodnotu definovanou uživatelem).
Je vědecky podloženo1, že v ustáleném
stavu (steady state) je RQ vždy v intervalu 0.84 ±0.04. Tento předpoklad umožní
použít Fitmate ve výzkumu nebo v klinické praxi při léčbě podvyživených nebo
obézních pacientů.
Spotřeba kyslík (VO2) je měřena v reálném
čase pomocí dynamické směšovací komory (patentované) a data jsou vzorkována a
průměrována v intervalu 30 sekund nebo
delším. Měření RMR je jednoduché, rychlé
a výtisk závěrečné zprávy je okamžitě
proveden pomocí vestavěné teplocitlivé
tiskárny.
Energetická bilance
Fitmate pomáhá profesionálům při sestavování individuálních programů pro kontrolu váhy na základě energetické bilance.
Klidový energetický výdej se silikonovou
maskou
Energetická bilance je jednoduchá rovnice,
rozdíl mezi kalorickým příjmem (calories
IN) a energetickým výdejem (calories
OUT). Po změření REE poskytuje Fitmate
několik nástrojů pro odhad nebo výpočet
energetického příspěvku životního stylu
(monitory fyzické aktivity, dotazníky) a
denního cvičení. Jakmile je stanoven celkový energetický výdej (Total Energy
Expenditure TEE), může uživatel stanovit
cílovou váhu a přístroj vypočte za několik
sekund doporučený denní příjem potravy.
Tělesné složení
Fitmate umožňuje zadání a hodnocení
tělesného složení, kontrolu zda dietní
plán nebo životní styl snižuje procento
tělesného tuku a zvyšuje svalovou hmotu.
Do Fitmate mohou být také vložena data
z externích přístrojů pro měření tělesného
složení, jako jsou například BOD POD
nebo jiná zařízení a integrovat tak veškerá
data na jednom místě.
Možnost provést test RMR pomocí “Náustku a skřipce
na nos”
Comparison of Weight-Loss Diets with Different
Compositions of Fat, Protein and Carbohydrates.
[Frank M.Sacks, at al . The New England Journal of
Medicine, 859-973: 02, 2009.]
1
Test RMR může být také pohodlně proveden pomocí
kanopy (volitelný doplněk)
Integrovaný monitor fyzické
aktivity (volitelný doplněk)
Týdenní dietní plán
Fitmate
Software
poskytuje
plně
přizpůsobitelný software pro vytváření
dietního plánu založeného na potravinové
pyramidě (USDA pyramid - United States
Department of Agriculture), který obsahuje plně editovatelnou databázi. Dietní plán
můžete uložit jako vzor, můžete přidávat
potraviny a program obsahuje mnoho
dalších funkcí. Denní nebo týdenní plán
je poskytován v jednoduché a srozumitelné podobě, včetně denních nutričních
informací.
Fitmate se může stát kompletním řešením
monitorování životního stylu testované osoby. Monitor aktivity COSMED Lifecorder
PLUS je jednorozměrný polovodičový
akcelerometr, který nahrává 5 úrovní fyzické aktivity (physical activity levels
PAL), kroky, vzdálenosti a mnoho dalších
parametrů. Monitor aktivity má v paměti
až 60 dní dat. Port USB umožňuje přenos
dat do PC programu pro správu dat.
Detailní s podrobná zpráva je pak k dispozici provedením pěti jednoduchých úkonů.
Snadno vyměnitelné kyslíkové čidlo dostanete v
zalepeném sáčku, čidlo má životnost 12-18 měsíců.
Stav čidlo je kontrolován přístrojem
Monitor fyzické aktivity Fitmate (Lifecorder Plus)
Fitmate® Wellness Technology
a division of COSMED, Rome - ITALY
www.fitmate.net - [email protected]
Last Name: DEMO
First Name: FITMATE
Gender:
Male
Age:
46
Height (cm): 184.00
Weight (Kg): 69.3
Data pacienta
Membership #: 00001
Report Date:
06.07.2008
Personal Trainer:
Activity Monitor
Days:
Partial Days:
Recorded Period:
Selected Period:
Selected Days:
Daily Avg
31
Total Energy Expenditure (Kcal/day)
3 (marked as *)
Fitmate® Wellness Technology
Activity
(min)
a division Time
of COSMED,
Rome - ITALY
09.02.2009 - 11.03.2009
www.fitmate.net - [email protected]
Activity
Energy Expenditure (Kcal/day)
Last Name: DEMO - 10.03.2009
Age:
46
Membership #: 00001
25.02.2009
Steps
(#)
First Name: FITMATE
Height (cm): 184.00
Report Date:
06.07.2008
Gender:
Male
Weight (Kg): 69.3
Personal Trainer:
Distance (km)
14
Activity Monitor
Days:
Partial Days:
Recorded Period:
Selected Period:
Selected Days:
Intensity Level Very Light (hh:mm)
Daily Avg
Daily Target
Total
Total Energy
Expenditure Level
(Kcal/day) Light
2026 (hh:mm)
Intensity
Activity Time (min)
6
30
92
ActivityIntensity
Energy Expenditure
(Kcal/day)
221
350
Level
Moderate
(hh:mm)
Steps (#)
7714
108005
Distance
(km)
5.8
80.9
Intensity
Level Heavy
(hh:mm)
Intensity Level Very Light (hh:mm)
12:44
178:27
Intensity
Level Light (hh:mm)
00:12
02:56
Functional
Capacity
(METS)
31
3 (marked as *)
09.02.2009 - 11.03.2009
25.02.2009 - 10.03.2009
14
Fitmate® Wellness Technology
Intensity Level Moderate (hh:mm)
00:01
Intensity Level Heavy (hh:mm)
00:01
a division of COSMED, Rome - ITALY
Functional Capacity (METS)
1.7
www.fitmate.net
[email protected]
Total Energy Expenditure (Kcal)
Activity
Energy
(Kcal)
Total Energy Expenditure (Kcal)
Activity Energy
ExpenditureExpenditure
(Kcal)
Activity
time (min)
Daily Avg
Daily Avg
Daily Avg
Daily Avg
Daily
Avg
2029
224
7
Last Name: DEMO
Age:
46
Membership
#:
00001
2029
224 First Name: FITMATE
Height (cm): 184.00
Report Date:
06.07.2008
398
Gender:
Male
2203
2076
2029
2021
1981
1977
1917
Weight (Kg): 69.3
Personal
Trainer:
271
224
216
176
172
mer
gio
ven
sab
dom
lun
mar
2026
6
221
7714
5.8
12:44
00:12
00:01
00:01
1.7
mer
gio
112
Activity Monitor
ven
sab
dom
lun
mar
00:17
00:20
Daily Target
Total
30
350
92
108005
80.9
178:27
02:56
00:17
00:20
Fitmate® Wellness Technology
a division of COSMED, Rome - ITALY
www.fitmate.net - [email protected]
Activity time (min)
Daily Avg
Total
46
9
5
2
2
5
gio
ven
sab
dom
Total
46
Age:
46
Height (cm): 184.00
Weight (Kg): 69.3
7
mer
Graf REE
18
Membership #: 00001
Report Date:
06.07.2008
Personal Trainer:
5
lun
mar
Daily Avg
31
Daily Avg TotalDaily
Target
Total TotalDays:
Daily Avg
Daily Avg
398 Total
220355291 Daily Avg
2076 7899
2029
2021
1981
1977
1917
41.4 12:32
87:46
Total Energy Expenditure (Kcal/day)
18
5.9
Total Energy
Expenditure
(Kcal/day)
2026
271
Partial
Days:
3224
(marked
216
11:15 12:49 11:10
12:15 14:50 12:59 as
12:26 *)
9.7
176
172
9 (min)
Activity Time
Activity Time (min)
6
30
92
112
5
5
5
7.4
Recorded
Period:
09.02.2009
- 11.03.2009
2
2 Activity
Energy Expenditure (Kcal/day)
128023505.9
Activity Energy Expenditure (Kcal/day)
221
5.9
10102
4.9
4.7 Selected Period:
7932
25.02.2009
- 10.03.2009
7798
6607
6349 7714
Steps
108005
mer(#) gio
ven
sab
dom
lun 3701mar
mer
gio
ven
sab
dom
lun
mar
mer
gio
ven Steps
sab (#) dom
lun
mar
2.9
Distance (km)
Selected
Days:
14sab dom lun mar
Distance (km)
5.8
80.9
mer
gio
ven
sab
dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
lun
mar
mer
gio
ven
Intensity
Level Very Light (hh:mm)
Steps Level Very Light (hh:mm)
Distance
(km) 178:27
Intensity Level Very Light
(hh:mm)
Intensity
Intensity Level Light12:44
(hh:mm)
Intensity Level Moderate (hh:mm)
Intensity Level Heavy (hh:mm)
Total Daily
Daily AvgAvg
Total Daily Avg
TotalDaily Avg
Intensity Level Light (hh:mm)
Daily Level
Avg Light (hh:mm) Daily Avg
Total01:37
Total 00:06
Total
Intensity
00:12
02:56 00:08
00:13
00:01
00:00
Intensity Level Moderate
(hh:mm)
Intensity Level Moderate (hh:mm)
00:01
00:17
55291
41.4
87:46
Intensity Level Heavy (hh:mm)
Intensity Level Heavy (hh:mm)
00:01
00:20
11:15
12:49
11:10
12:15
14:50
12:59
12:26
9.7
Functional Capacity (METS)
Functional Capacity (METS)
1.7
Steps
009
009
Distance (km)
7899
5.9
00:14
00:08
Activity Energy Expenditure (Kcal) Average METS
10102 Daily Avg
Daily Avg7798
1.7
mer
6607
224
mer
Intensity Level Very Light (hh:mm)
6349
gio
gio
sab
1.7
1.5
dom
00:10
00:18
gio
00:01
00:00
00:00
00:02
00:00
00:00
sab
00:02
7.4
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:04
lun
mar
Activity Energy Expenditure (Kcal)
Daily Avg
1.4
lun1.5
ven
sab
2.1
1.8
mar
dom
lun
1.9
mar
mer
gio
89%
ven
sab
dom
lun
mar
RMR 1805
Intensity Level Moderate (hh:mm)
Daily Avg2021 1981 1977 2076
mer
gio
ven
sab
dom
Intensity Level Heavy (hh:mm)
Page 1 of 2
2203 Avg
Total2029 Daily
1917
00:08 00:00 216
176
172
lun
These statements are not intended to be used to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Consult your physician before starting any weight-loss or fitness program.
216
mer
112
gio
ven
sab
dom
lun
Distance (km)
Daily Avg
5.9
5.9
00:14
00:08
00:06
00:12
mer
gio
ven
sab
7.4
Average METS
gio
Total
41.4
5
2
mer
gio
sab
5
ven
mer
sab
gio
dom
7899
12:32
18
5
ven
lun
sab
mar
dom
lun
2026 Kcal/day
7798
6607
gio
ven
sab
Total
55291
mar
mer
gio
ven
mer
sab
gio11%lun
ven
dom
dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
5.9
00:00
00:00
00:00
00:00
mar
mer
gio
ven
sab
dom
5.9
7932
dom
dom
mar
4.9
lun
mar
v závislosti na čase)
108005
80.9
178:27
02:56
00:17
00:20
Total
46
Vyloučené
intervaly
lun
9.7
5
2
2
5
mer
gio
ven
sab
9
dom
mar
Total
01:37
mer
gio
ven
18
5
lun
Intensity Level Very Light (hh:mm)
Daily Avg
12:32
11:15
12:49
11:10
12:15
14:50
mar
Měřené intervaly
Total
87:46
Průměrné hodnoty
12:59
12:26
Indexy kontroly kvality
2.9
lun
Kcal/den
5.9
4.7
sab
dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
Intensity
Level teplocitlivé
Moderate (hh:mm)
Intensityšířka
Level 110mm):
Heavy (hh:mm)
Výtisk
tiskárny (v originále
Daily Avg
Total Daily Avg
měření RMR
00:08 00:00
00:01
RMR 1805
These statements are not intended to be used to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Consult your physician before starting any weight-loss or fitness program.
FitMate version 2.0 (build 8)
398
00:04
3701
sab
mar
Total
224
00:06
112
00:00
7.4
92
mar
Total
41.4
00:00
12802
271
Total
30
350
7
Distance (km)
Daily Avg
00:02
10102
6349
Intensity
Intensity Level
Moderate
(hh:mm)software (možnost
Intensityformátu
Level HeavyA4
(hh:mm)
Příklady
výtisků
neboLevel Light (hh:mm)
Daily Avg
2.1
Daily Avg 1.7
Total 1.8 Daily
Avg
Total
1.5
1.4
Letter ):1.5Kontrola
váhy00:08
a monitor1.9aktivity
00:13 89% 00:06
00:01
00:00
mer
mar
Daily Energy Expenditure (Average)
AEE 221
dom
lun
Total
87:46
00:27
00:10 00:18
11:15 12:4900:0111:1000:0012:1500:0014:5000:0012:5900:0212:2600:00
9.7
dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
lun
2.9
ven
2
9
Steps
Intensity Level Very Light
(hh:mm)
Daily Avg
Daily Avg
5.9
4.9Daily
4.7Avg
1.7
mer
mar
00:01
Daily Target
Activity time (min)
Daily Avg
224
11%
Intensity Level Light (hh:mm)
FitMate version 2.0 (build 8)
398
Daily Avg
Total
271
224
01:37
17600:13
172
mer
00:27
12:32
dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
12802 time 5.9
Activity
(min) Total Energy Expenditure (Kcal)
5.9
Daily Energy Expenditure (Average)
Avg
2026 Kcal/day
4.9Daily
Daily
Avg
Total
4.7
7932
AEE 221
46
2029
7
2.9
ven
3701
ven
00:12
00:06
2026
6
221
7714
5.8
12:44
00:12
00:01
00:01
1.7
Page 1 of 2
lun
mar
Total
00:06
Technické parametry
Testy
Uživatelé
Tisky ze software
s přístrojem
Nutriční hodnocení
Klidový energetický výdej (REE, RMR)

Klidový energetický výdej (REE, RMR) s kanopy
m
Program kontroly váhy (Energetická bilance)

Monitor fyzické aktivity (integrace s akcelerometrem)
Dietní software s týdenním plánovačem
Další měření
Standardní měření (tlak krve, WHR, klidová tepová frekvence, BMI)

Framinghamův index
Tělesné složení (kožní řasa)

se software

m


Měření spotřeby kyslíku
Fitmate Suite
Typ senzoru
Rozsah měření O2
Typ vzorkování
Vzorkovací interval
Kalibrace
Doba zahřívání
Přesnost REE
Přesnost O2 Životnost senzoru O2 GFC (Galvanický chemický článek)
0-25%
dynamická směšovací komora (mezinárodní patent)
30 s / 60 s
automatická vzduchem v místnosti
10 sekund
± 2%
±0.02%
12-18 měsíců
Průtokoměr
Lifecorder
Jednotka Fitmate
Typ
Rozsah ventilace Odpor
Přesnost průtoku/objemu
Obousměrná digitální turbina Ø 18mm
0-50l/min
<0.7 cmH2O/l/s @ 3l/s
±2%
Hardware
Rozměry a váha Displej
Tiskárna
24 x 20 x 8 cm (9,4 x 7,8 x 3,1 in) / 1.5kg (3,3 lb)
Barevný LCD 320 x 240 pixel
Rychlá teplocitlivá tiskárna 12 cm (4,7 in)
Standardní dodávka obsahuje
Výtisky z
termotiskárny
USB Port
**volitelné doplňky
Jednotka Fitmate, průtokoměr RMR, masky RMR (10 ks), adapter AC/DC, kabel USB PC, software Fitmate (CD-ROM), metr, kyslíkový
senzor
Jazykové verze
Firmware Italian, English, Spanish, French, German, Portuguese, Greek, Dutch, Turkish, Chinese, Korean,
Japanese, Finnish, Polish, Russian, Slovenian
Italian, English, Spanish, French, German, Portuguese, Greek, Dutch, Chinese, Finnish,
Russian, Slovenian
Software
Konfigurace PC
Pentium nebo rychlejší, Windows XP, VISTA (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) 128 MB RAM nebo více, USB, CD-ROM, místo na HD 80
MB.
Standardy bezpečnosti a kvality
Distributed by:
COSMED srlCOSMED srl
Via dei Piani diViaMonte
Savello
37, Savello 37,
dei Piani
di Monte
Albano Laziale
- RomeLaziale - Rome
Albano
00041 ITALY 00041 ITALY
O +39 06 931-5492
O +39 06 931-5492
F +39 06 931-4580
F +39 06 931-4580
USA
Concord, CA - Chicago, IL
CHINA
Guangzhou
Phone +1 (925) 676-6002
Fax +1 (925) 676-6005
Phone +86 (20) 8332-4521
Fax +86 (20) 8332-0683
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
The Metabolic Company
cosmed.com
The Metabolic Company
cosmed.com
Toll Free 800 426-3763 [email protected]
© 2013/02 COSMED
cosmed.com
E & OE. Subject to alterations without prior notice. P/N.: C03099-12-93
COSMED and its product names and logos are owned by COSMED and may be registered.
Zařízení splňuje požadavky direktivy MDD (93/42 EEC); EN 60601-1 (bezpečnost) / EN 60601-1-2 (EMC) FDA 510(k) cleared.
COSMED má certifikovaný systém kvality organizací CERMET v souladu se standardem UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO
13485:2004.

Podobné dokumenty

brio-klinicky

brio-klinicky - Diathermie – Nepoužívejte krátkovlnnou diathermii, mikrovlnnou diathermii nebo ultrazvukovou diathermii (všechny tyto typy dále pouze jako diathermie) u pacientů s implantovaným DBS systémem. Ene...

Více

Fitmate MED - S

Fitmate MED - S Jednotka Fitmate MED, průtokoměr RMR, průtokoměr VO2max, masky RMR (10 ks), silikonová obličejová maska, (velikost M), hlavový klobouček pro silikonovou masku, adaptér AC/DC, kabel USB, Fitmate PC ...

Více

Funkce GIO - inform.wabco

Funkce GIO - inform.wabco 4.1 Stavba systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.1.1 Brzdový systém......................

Více