Osiris - Schneider Electric

Komentáře

Transkript

Osiris - Schneider Electric
Osiris
XUR K1KSMM12
Učicí se přístroj pro čtení tiskových značek
21
39,8
M12x1
8,5
28
27,5
6xM5x6
14,1
36,6
82,8
28
15
24
4,3
42,2
5,9
Ø25
58
31
Mechanická instalace
20°
5°
0°
5°
20°
Příslušenství
b
a
XUR
Kppppppp
Kppppppp + XUR Z01
Kppppppp + XUR Z02
a
9
18
7
b
5
7
4
XUR Z01
c
1,5
2
1
c
XUR Z02
XUR Kpppp čočky(1)
Elektrická instalace
PNP
+
1
2
Zpoždění
Výstup
PNP
Bez
zpoždění
4
3
NPN
R
0…7 V, R = 2,2 kΩ
–
NPN
Zpožděný
výstup
20 ms
Napájecí napětí
Spínací výkon
Příkon
Doba odezvy
Analogový výstup
+
1
2
1 2
1 (+)
Analogový 2
výstup
1 2
4
3
R
4 Výstup
PNP / NPN
3 (–)
0…7 V, R = 2,2 kΩ
–
10 ...30 V c
≤ 200 mA
≤ 80 mA
250 µs
0...7 V, R = 2,2 kΩ
Příslušenství kabelů pro připojení
XZC P1141L2 (2 m)
XZC P1141L5 (5 m)
XZC P1141L10 (10 m)
XZC P1241L2 (2 m)
XZC P1241L5 (5 m)
XZC P1241L10 (10 m)
XZC P1340L•
XZC P1440L•
XZC C12FDM40B
XZC C12FCM40B
A – Učení tiskové značky
READY
OUT
READY
OUT
READY
OUT
READY
OUT
MARK
BKGD
MARK
BKGD
MARK
BKGD
MARK
BKGD
1
3
2
4
Připevněte výrobek pevně na držák
➀ Nasměrujte paprsek na značku.
➁ Držte stisknuté tlačítko «MARK» dokud nezhasne zelená dioda LED.
➂ Vyčkejte, dokud světelná indikace (zelená/červená) nepřestane svítit (t = 2 sekundy).
➃ Učení značky je dokončeno.
B – Učení pozadí
READY
OUT
READY
OUT
READY
OUT
READY
OUT
MARK
BKGD
MARK
BKGD
MARK
BKGD
MARK
BKGD
5
6
7
8
➄ Nasměrujte paprsek na pozadí.
➅ Držte stisknuté tlačítko «BKGD» dokud nezhasne zelená dioda LED.
➆ Vyčkejte, dokud světelná indikace (zelená/červená) nepřestane svítit (t = 2 sekundy).
➇ Učení pozadí je dokončeno, svítí zelená dioda LED.
C – Provoz
READY
OUT
READY
OUT
MARK
BKGD
MARK
BKGD
9
10
Výrobek je připraven k provozu
➈ Detekce značky: svítí zelená dioda a červená LED.
➉ Detekce pozadí: svítí zelená dioda LED, červená dioda LED nesvítí.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: [email protected]
915604220111CZ-I. dotisk
03-2006

Podobné dokumenty

CZ DE Original-Montage - GEIGER Antriebstechnik

CZ DE Original-Montage - GEIGER Antriebstechnik Montážní a provozní návod obsahuje důležité informace pro montéra, elektrikáře a uživatele. Prosím, v případě předání výrobku předejte přiměřeně i tento návod. Uživatel musí tento návod k obsluze d...

Více

CINEMA 4D : ZKUŠENOSTI S 3D MODELOVÁNíM VE VÝUCE

CINEMA 4D : ZKUŠENOSTI S 3D MODELOVÁNíM VE VÝUCE Kontakt : toms @ fi.muni.cz  http://www.fi.muni.cz/~toms/

Více

Vícevrstvá neuronová sít` jako univerzální aproximátor

Vícevrstvá neuronová sít` jako univerzální aproximátor Co je nutné k naučení neuronové sítě? Je to jednak tzv. trénovací množina obsahující prvky popisující řešenou problematiku a dále pak metoda, která dokáže tyto vzory zafixovat v neuronové síti form...

Více

CW_pomocník_ Automa_6_ 2011

CW_pomocník_ Automa_6_ 2011 z několika částí, které spolu musí komunikovat. Stále větší výhodou se tak stává to, že i malý vestavný systém je vybaven veškerými komunikačními kanály a jeho programové vybavení dokáže pracovat s...

Více

DEST_N1a _ 0. Podlaží

DEST_N1a _ 0. Podlaží ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNICE

Více

VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ Tryskání vnějších povrchů do rozměru 12 000 x 3 000 x 2 000mm, tryskání vnitřních povrchů od Φ 40 mm

Více

GBG DM Printing

GBG DM Printing Installation of TS95H30-TS95H40 is made by means of a copper pocket or a ventilated tube. Proceed as follows: - by means of a COPPER POCKET (pic.4): fix the pocket in the seat on the appliance and ...

Více

kyMembránový vzorkovací ventil SB

kyMembránový vzorkovací ventil SB Místo připojení clip-on lze oba výstupy ventilu dodat v provedení Tri-Clamps, Swagelok nebo s navařovacími konci. Jiné typy jsou k dispozici na vyžádání. Pneumatický ventil lze alternativně dodat s...

Více