přehled triviálních a mineralogických názvů - E

Komentáře

Transkript

přehled triviálních a mineralogických názvů - E
PŘEHLED TRIVIÁLNÍCH A MINERALOGICKÝCH NÁZVŮ
ANORGANICKÝCH SLOUČENIN
Vzorec
Systematický název
Triviální název
AgNO3
Dusičnan stříbrný
Lapis
Mineralogický
název
Al2O3
Oxid hlinitý
Korund (odrůdy
rubín, safír, živec,
slída, kaolín…)
Al2O3 · 2H2O
Dihydrát oxidu
hlinitého
Bauxit
As4O6
Dimer oxidu arsenitého
As2S3
Sulfid arsenitý
Ba(OH)2
Hydroxid barnatý
BaCO3
BaCrO4
BaSO4
Bi2S3
Ca(NO3)2
Uhličitan barnatý
Chroman barnatý
Síran barnatý
Sulfid bismutitý
Bisdihydrogenfosforečnansíran vápenatý
Dusičnan vápenatý
Ca(OH)2
Hydroxid vápenatý
CaCN2
Kyanamid vápenatý
CaCO3
CdS
Uhličitan vápenatý
Bisuhličitan vápenatohořeřnatý
Fluorid vápenatý
Hemihydrát síranu
vápenatého
Dihydrát síranu
vápenatého
Sulfid kademnatý
CO2
Oxid uhličitý
Cr2O3
CS2
Oxid chromitý
Sulfid uhličitý
Uhličitan-hydroxid
měďnatý
Oxid měďný
Sulfid měďný
Uhličitan-bishydroxid
měďnatý
Ca2(H2PO4)2SO4
CaMg(CO3)2
CaF2
CaSO4 · 1/2 H2O
CaSO4 · 2 H2O
Cu2CO3(OH)
Cu2O
Cu2S
Cu2CO3(OH)2
Arsenik, otrušík,
utrejch
Královská žlutá
Barytová voda
(vodný roztok)
Witherit
Žlutý ultramarín
Baryt
Bismutinit
Superfosfát
Vápenatý ledek
Hašené vápno,
vápenná voda
(vodný roztok)
Dusíkaté vápno
(vápnodusík)
Vápenec (kalcit)
Dolomit
Kazivec
Sádra
Sádrovec
Kadmiová žluť
Suchý led (pevné
skupenství)
Chromová zeleň
Sirouhlík
Malachit
Kuprit
Chalkosin
Měděnka
Fe2O3 · x H2O
Bisuhličitanbishydroxid měďnatý
Bissulfid měďnatoželeznatý
Sulfid měďnatý
Pentahydrát síranu
měďnatého
Oxid železitý
Hydratovaný oxid
železitý
Fe3O4
Oxid železnato-železitý
Cu3(CO3)2(OH)2
CuFeS2
CuS
CuSO4 · 5H2O
Fe2O3
Fe3[Fe(CN)6]2
Fe4[Fe(CN)6]3
FeCO3
FeCr2O4
FeMn(WO4)2
FeS
FeS2
FeSO4 · 7 H2O
FeTiO3
GaWO4
H2SO4
H3BO3
Hexakyanidoželezitan
železnatý
Hexakyanidoželeznatan
železitý
Uhličitan železnatý
Dichroman železnatý
Wolframan železnatomanganatý
Sulfid železnatý
Disulfid železnatý
Heptahydrát síranu
železnatého
Titaničitan železnatý
Wolframan gallnatý
Kyselina sírová
Kyselina
trihydrogenboritá
HgCl2
Kyselina
chlorovodíková
Dimer chloridu
rtuťného
Chlorid rtuťnatý
HgS
Sulfid rtuťnatý
HCl
Hg2Cl2
HNO3
K2[HgI4]
K3[Fe(CN)6]
K4[Fe(CN)6]
KMgBr3 · 6 H2O
KCl
KMgCl3 · 6 H2O
Azurit
Chalkopyrit
Covellin
Modrá skalice
Krevel, hematit
Hnědel, limonit
Magnetovec,
magnetit
Turnbullova modř
Berlínská (Pruská)
modř
Siderit, ocelek
Chromit
Wolframit
Pyrrhotin
Pyrit
Zelená skalice
Ilmenit
Scheelit
Vitriol
Borová voda
(3%ní vodný
roztok)
Kyselina solná
(vodný roztok)
Sassolin
Kalomel
Sublimát
Čínská červená,
rumělka
Lučavka
Kyselina dusičná
Tetrajodidortuťnatan
Nesslerovo činidlo
draselný
Hexakyanidoželezitan
Červená krevní sůl
draselný
Hexakyanidoželeznatan
Žlutá krevní sůl
draselný
Hexahydrát tribromidu
draselno-hořečnatého
Chlorid draselný
Hexahydrát trichloridu
draselno-hořečnatého
Cinabarit
Bromkarnalit
Sylvín
Karnalit
KCN
KMnO4
Kyanid draselný
Manganistan draselný
KNO3
Dusičnan draselný
KOH
Hydroxid draselný
Disiřičitan lithnohlinitý
Uhličitan hořečnatý
Heptahydrát síranu
hořečnatého
Oxid manganičitý
Sulfid molybdeničitý
Oxid dusný
Dekahydrát
tetraboritanu sodného
Uhličitan sodný
Dekahydrát uhličitanu
sodného
Dekahydrát síranu
sodného
Hexanitrosylkobaltitan
sodný
Hexafluoridohlinitan
sodný
LiAlS2O6
MgCO3
MgSO4 · 7 H2O
MnO2
MoS2
N2O
Na2B4O7 · 10 H2O
Na2CO3
Na2CO3 · 10 H2O
Na2SO4 · 10 H2O
Na3[Co(NO2)6]
Na3[AlF6]
NaCl
Chlorid sodný
NaNO3
NaOH
Hydrogenuhličitan
sodný
Dusičnan sodný
Hydroxid sodný
NH3
Amoniak (azan)
NH4Cl
Chlorid amonný
(NH4)2CO3
Uhličitan amonný
NaHCO3
(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
NH4NO3
NiS
O3
Pb3O4
PbCO3
PbCrO4
Hexahydrát bissíranu
diamonno-železnatého
Dusičnan amonný
Sulfid nikelnatý
Trikyslík
Oxid olovnatoolovičitý
Uhličitan olovnatý
Chroman olovnatý
Cyankáli
Hypermangan
Sanitr, draselný
ledek
Draselný louh
Lepidolit
Magnezit
Epsomská sůl
Burel
Pyroluzit
Molybdenit
Rajský plyn
Borax
Kalcinová soda
Krystalová soda
Glauberova sůl
Fischerova sůl
Kryolit
Sůl kamenná,
kuchyňská sůl,
solanka (nasycený
vodný roztok)
Halit
Jedlá soda
Chilský ledek
Sodný louh
Čpavek, čpavková
voda (vodný
roztok)
Salmiak
Čichací sůl,
cukrářské
kvasnice
(amonium)
Mohrova sůl
Amonný ledek
Milerit
Ozón
Minium
Suřík
Olovnatá běloba
Chromová žluť
Cerusit
PbO
PbS
Sb2S3
Oxid olovnatý
Sulfid olovnatý
Sulfid antimonitý
SiO2
Oxid křemičitý
SnO2
SrCO3
SrSO4
TiO2
ZnCO3
ZnCrO4
ZnO
Oxid cíničitý
Uhličitan strontnatý
Síran strontnatý
Oxid titaničitý
Oktaoxid uranatodiuranitý
Uhličitan zinečnatý
Chroman zinečnatý
Oxid zinečnatý
ZnS
Sulfid zinečnatý
ZnSO4 · 7 H2O
Heptahydrát síranu
zinečnatého
U3O8
Titanová běloba
Klejt
Galenit
Antimonit
Křemen (odrůdy
křišťál, ametyst,
citrín, záhněda,
růženín)
Kasiterit (cínovec)
Stroncianit
Celestin
Rutil, brookit, anatas
Smolinec, uraninit
Smithsonit
Zinková žluť
Zinková běloba
Sfalerit, blejno
zinkové
Bílá skalice

Podobné dokumenty

Slovníček

Slovníček vodný roztok manganistanu draselného a uhličitanu

Více

Molekulová hmotnost a stechiometrické výpočty

Molekulová hmotnost a stechiometrické výpočty 2. Obsahuje 1 g Fe2O3 a 1 g Fe3O4 stejné množství železa? Jaká hmotnost železa to je? 3. Ve kterém z níže uvedených dusíkatých hnojiv je největší procento dusíku? chilský ledek

Více

8/9 Reakce, vyroba a slouceniny halogenu

8/9 Reakce, vyroba a slouceniny halogenu ∙ na vzduchu silně dýmá, reaguje s kovy → H2 + Cl – ∙ SiO2 + 4HF SiF4 + 2H2 O; CaF2 + H2 SO4 CaSO4 + 2HF 2) vzájemné sloučeniny halogenů ∙ ochota slučovat se → stoupá se vzdáleností v PSP (BrF3 , I...

Více

Vápník

Vápník a k impregnování dřeva. Vyskytuje se jako hexahydrát. Používá se jako příměs do betonu pro rychlejší tuhnutí. Vzniká při rozpouštění uhličitanu vápenatého v kyselině chlorovodíkové. Hustota: 2,15 g...

Více

1 T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY

1 T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY podmínky Lambert-Beerova zákona. Absorpčního maxima barevného komplexu se nachází v okolí vlnové délky 510 nm.

Více

stanovení amonných iontů Nesslerovou metodou

stanovení amonných iontů Nesslerovou metodou 2. Nesslerovo činidlo, roztok. 100 g HgI2 a 70 g KI se rozpustí v malém objemu destilované vody a smísí se s předem připraveným roztokem hydroxidu sodného. (Roztok hydroxidu se připraví tak, že 160...

Více