co to je kvalita?

Komentáře

Transkript

co to je kvalita?
Autor: Kateřina Černá
Předmět: Veřejné finance v odvětvích ekonomiky
KVALITA VE ZDRAVOTNICTVÍ
CO TO JE KVALITA?
„dělat správné věci správným způsobem“
„Kvalitou rozumíme vlastnost nebo stav námi
promítaný do předmětu (věci, jevu, živé bytosti),
který je následně pozorován s cílem zaujmout
hodnotící soud o vlastnostech, jež jsme si
předem stanovili jako důležité, zásadní nebo
rozhodující podle určitých vlastních nebo
zvnějšku převzatých (vnucených) kritérií.“
KVALITA VE ZDRAVOTNICTVÍ
Objektivnost
Kvantitativní podoba
Solidní podklady
Sledování 3 oblastí
Struktura
Proces
Výsledek
INTEGRAČNÍ PROJEKTY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Transition facility projects (TF04/TA )
1.
2.
3.
4.
5.
Kvalita – rozklad pojmu, strukturace ukazatelů
Rešerše stávajících systémů
Návrhy ukazatelů
Rozpracování ukazatele intenzivní péče
Viz bod 4.
Definice základních pojmů – kvalita,
výkonnost, ukazatel
Dekompozice pojmu kvalita (sedm dimenzí)
Přístup
Návaznost
Přiměřenost
Účinnost (Efektivnost)
Hospodárnost (Efektivita)
Přijatelnost
Bezpečí
NÁVRH METODIKY
Data a datové zdroje
Validita dat
Validita ukazatele
Vyhodnocování
Důležitost
Vědecká správnost
Užitečnost
Praktická proveditelnost
STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY
OECD (The health care quality indicators 2002)
Kardiologická péče
Diabetologická péče
Základní a preventivní péče
Mentální zdraví
Bezpečnost pacientů
USA
Healthy People 2010,
Health Plan Employer Data and Information Set (HEDIS),
the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations
(JCAHO) core measures of performance
the Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ)
ZÁVĚR
Zlepšování kvality
Komplexní ukazatel – složitost,
neproveditelnost
Riziko, sběr dat, standardizace, plošná
použitelnost
DĚKUJI ZA POZORNOST
ZDROJE
Agency for healthcare research and quality. [online]. [cit. 2012-11-16]. Dostupné z:
http://www.qualityindicators.ahrq.gov/
Health policies and data: Health Care Quality Indicators. OECD. [online]. [cit. 2012-1116]. Dostupné z:
http://www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/healthcarequalityindicators.htm
Obchodní a servisní služby: Kvalita. HEWLETT PACKARD, s. r. o. [online]. 2012 [cit.
2012-11-16]. Dostupné z: http://h10126.www1.hp.com/services/kvalita.php
Metodický portál: Inspirace a zkušenosti učitelů. [online]. [cit. 2012-11-16]. Dostupné z:
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kvalita
Ukazatele kvality zdravotních služeb. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. [online].
2010 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/ukazatelekvality-zdravotnich-sluzeb_2150_1066_3.html
Integrační projekt MZ. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. [online]. 2010 [cit. 201211-18]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/integracni-projekt-mzprojektytf_1063_3.html
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR.
Úvod_do_problematiky_a_návrh_základní_metodiky.pdf [online]. 2010 [cit. 2012-1116]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/ukazatele-kvalityzdravotnich-sluzeb_2150_1066_3.html
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Rešerše_existujících_systémů.pdf [online]. 2010
[cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/ukazatelekvality-zdravotnich-sluzeb_2150_1066_3.html

Podobné dokumenty

84.aukce ČNS-PP - Česká numismatická společnost

84.aukce ČNS-PP - Česká numismatická společnost že pokud aukční komise shledala některou vaši položku v horší zachovalosti než uvádíte, může podle platného aukčního řádu ČNS v takovém případě přiměřeně snížit její vyvolací cenu. Stejně může sníž...

Více

Výsledky

Výsledky Canicross 18.9.2016 - Kladruby nad Labem - Kolesa Zeny

Více

Podklady pro oponenturu NSUZS

Podklady pro oponenturu NSUZS Vztah ukazatele ke kvalitě, validita Je považováno za prokázané, že výsledkový ukazatel odráží úspěšnost akutní nemocniční léčby a může, v případě statisticky významně nepříznivého výsledku, indiko...

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS I62 JINÉ NEÚRAZOVÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ I620SUBDURÁLNÍ KRVÁCENÍ (AKUTNÍ, NEÚRAZOVÉ) I621 NEÚRAZOVÉ EXTRADURÁLNÍ KRVÁCENÍ I629 INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ (NEÚRAZOVÉ)

Více

Podklady pro oponenturu NSUZS

Podklady pro oponenturu NSUZS za prokázané, že výsledkový ukazatel odráží úspěšnost akutní nemocniční léčby a může, v případě statisticky významně nepříznivého výsledku, indikovat problémy v kvalitě péče. Tento ukazatel je obdo...

Více

Pj pk∫ lufa^kqv J FLU ^ Ibdflkbii

Pj pk∫ lufa^kqv J FLU ^ Ibdflkbii Bacterial Removal and Reduction of Bacterial Viability by Mixed-Oxidant Solution (MOS) and Chlorine (as NaOCl) on a Reverse Osmosis Membrane. June 2001.; b) Crayton, Cyndi, et al. Montana Water Res...

Více

Disparity v regionálním rozvoji – jejich analýza a

Disparity v regionálním rozvoji – jejich analýza a Metoda semaforu je vhodná pro analýzu a hodnocení dat uspořádaných do tabulek. Metoda bodová je vhodná pro grafickou prezentaci, když v hodnocení upřednostňujeme změny ve vývoji hodnot v čase a je ...

Více

Příprava a zavádění systému řízení kvality na oddělení Urgentní

Příprava a zavádění systému řízení kvality na oddělení Urgentní a respektovaly požadavky Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Standards Organisation – ISO), Baldridgeova kriteria výkonové dokonalosti a kriteria organizační dokonalosti. V ISQu...

Více