Média a zábava

Komentáře

Transkript

Média a zábava
Média a zábava­notebook
October 05, 2013
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu
MÉDIA ­ 4.část
Mediální výchova
8. ročník
MÉDIA A ZÁBAVA
Koncem 19. a začátkem 20. století vzniká tzv. zábavní
průmysl. Je to období, kdy volný čas není výsadou té
vyšší společnosti, ale týká se celé společnosti.
Je to období kabaretů a divadélek. V té době vzniká
také kino a film. Film je prvním médiem masové
komunikace, které přenáší zábavu širokému publiku.
Díky filmu se lidé ocitají v různých krajích, prožívají
dobrodružství, poznávají jiné kultury.
Lidé ve svém volném čase hledají zábavu každý podle
svých schopností a možností. Můžeme se bavit aktivně
nebo pasivně. Můžeme běhat v parku, nebo sedět u
televize.
DRUHY MEDIÁLNÍ ZÁBAVY
A vzniká zábavní žurnalistika, je napínavá, zajímavá.
Jsou to nekonečné filmové seriály, sportovní přenosy,
talk show. V rozhlase písničky na přání, besedy. V
tisku křížovky, soutěže kvízy. V těchto pořadech se
objevují celebrity - herci, sportovci, modelky,
zpěváci. V poslední době je velká sledovanost pořadů
jako Česko hledá SuperStar.
1. Ušlechtilá zábava - jsou to pořady, u kterých je
mírná forma zábavy, jsou zde
také prvky informační a vzdělávací žurnalistiky. Týká se to pořadů jako jsou vědomostní kvízy,
soutěže, naučné pořady, dokumenty, sportovní pořady.
1
Média a zábava­notebook
2. Neškodná zábava - patří zde tzv. telenovely. Většinou
se vysílají v dopoledních hodinách
a sledují je ženy v domácnosti,
na mateřské. V těchto seriálech
není násilí, jsou to příběhy o lásce,
vztazích, majetku.
V tištěných médiích se jedná o reportáže, zábavné příběhy, komiksy.
ZÁBAVNÍ ŽÁNRY
Tištěná média - frašky, anekdoty, komiksy, příběhy....
- oblíbené články jsou o zdravé výživě,
cestování, vaření, bydlení......
- jednotlivé tituly zaměřeny na určitou
skupinu lidí
Televize a rozhlas - soutěže, rozhovory, debaty, sportovní pořady, receptáře, filmy,
koncerty, písničky na přání......
October 05, 2013
3. Pokleslá zábava - jedná se o bulvární žurnalistiku plnou násilí, vulgarity. Nelze to ani
zývat zábavou, neboť jde o záběry
z nehod, jsou zde intimnosti ze života známých osobností. Může se
jednat o pornografii. I když jde
o nevhodné a neslušné pořady, média jimi oslovují některé méně
vzdělané jedince.
INFOTAINMENT
Tento výraz pochází z angličtiny: pronikání prvků
zábavní žurnalistiky do zpravodajství. Projevuje se to
například v řazení zpráv. Nejdůležitější zprávou je ta,
která působí na emoce diváka. Jde např. o skandál,
neštěstí atd., naopak na závěr zpráv bývá dojemná
událost. Někdy se nějak zapomene na zprávy vážné, ale
důležité. Člověk může dostat zkreslený obraz dění ve
společnosti. Lidé si tak neváží základních lidských
hodnot a stále více se prosazuje agresivita.
ZÁBAVNÍ ŽÁNRY
Zdroje ke dni 12. 3. 2013
Jan Pospíšil, Lucie Sára Závodná: Mediální výchova, Computer Media, 2009
http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/tema/odkazy-pro-ucitele
http://reality-show.panacek.com/ceskoslovenska-superstar
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097147804-az-kviz/
http://www.novely.org/
http://www.m-journal.cz/cs/medialni-scena/reality-show:-sofistikovanybyznys-a-poklesla-zabava__s404x5297.html
2

Podobné dokumenty