pdf verze - Kameno Ateliér Hořice sro

Transkript

pdf verze - Kameno Ateliér Hořice sro
ZAH RADN Í, BYTOVÁ A STAVEBN Í ARC H ITEKTU RA Z UMĚLÉHO PÍSKOVC E
DLAŽBY A OBKLADY
KRBY
Kameno Ateliér Hořice s. r. o.
Třebnouševes 29, 508 01 Hořice
tel. 493 696 617, [email protected]
w w w.kamenoatelier.cz
Kameno Ateliér
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
OBKLADY / DLAŽBY
605,- Kč / m2
již od V
šechny interiérové výrobky se standardně vyrábějí ve dvou barevných provedeních
a to v barvě bílé či v odstínu přírodního hořického pískovce. Všechny venkovní vý-
robky se vyrábějí v přírodní barvě, v bílé barvě pouze za příplatek 30 %. Technické para-
metry odpovídají a mnohdy i výrazně přesahují kvalitu přírodních pískovců.
Vedle sériové výroby jsme schopni uspokojit i ryze individuální požadavky náročného
zákazníka včetně odlišného barevného provedení výrobků.
krby již od 7.139,- Kč
w w w. ka m e noatelier. cz
tel. 493 696 617, in fo@kamen oate l i e r. cz
Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy. Aktuální ceník, více detailních fotografií či podrobnější rozměry Vám rádi zašleme na vyžádání.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
KATALOGY
VÝROBNÍHO SORTIMENTU
w w w. ka m e noatelier. cz
tel. 493 696 617, in fo@kamen oate l i e r. cz
Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy. Aktuální ceník, více detailních fotografií či podrobnější rozměry Vám rádi zašleme na vyžádání.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
4
KRB I.
KRB III.
OBSAH
KRB II.
KRB IV.
Poměrové vyobrazení v obsahu je pouze přibližné, neodpovídá zcela reálným rozměrům.
N ENAŠLI JSTE, CO JSTE H LEDALI? PROH LÉDN ĚTE SI I OSTATN Í
KATALOGY VÝROBNÍHO SORTIMENTU
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
5
97 A B
OBSAH
145 A B C
104 A B C D
obklady
kyklopské
zdivo
Poměrové vyobrazení v obsahu je pouze přibližné, neodpovídá zcela reálným rozměrům.
N ENAŠLI JSTE, CO JSTE H LEDALI? PROH LÉDN ĚTE SI I OSTATN Í
KATALOGY VÝROBNÍHO SORTIMENTU
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
6
OBSAH
dlažba dřevo
dlažba velká
dlažba malá
obklady
Poměrové vyobrazení v obsahu je pouze přibližné, neodpovídá zcela reálným rozměrům.
N ENAŠLI JSTE, CO JSTE H LEDALI? PROH LÉDN ĚTE SI I OSTATN Í
KATALOGY VÝROBNÍHO SORTIMENTU
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
7
KRB I.
w w w. ka m e noatelier. cz
Rozměry Vám rádi zašleme na vyžádání.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
8
KRB II.
w w w. ka m e noatelier. cz
Rozměry Vám rádi zašleme na vyžádání.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
9
KRB III.
w w w. ka m e noatelier. cz
Rozměry Vám rádi zašleme na vyžádání.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
10
KRB IV.
w w w. ka m e noatelier. cz
Rozměry Vám rádi zašleme na vyžádání.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
97 A B
OBSAH
str.
11
KRBOVÁ NOHA
KRBOVÁ ŘÍMSA
A
B
w w w. ka m e noatelier. cz
A
výška - 82 cm
w w w. ka m e noatelier. cz
B
váha - 31 kg
rozměr - 14 x 200 cm
základna 24 x 16 cm
váha - 72 kg
(krbová římsa - hloubka i délka variabilní do 200 cm)
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
12
104 A B C D
POKRAČOVÁNÍ
OBKLADY
SE ŠTÍPANÝM POVRCHEM
(KE VŠEM ROZMĚRŮM SE DODÁVAJÍ ROHOVÉ KUSY)
w w w. ka m e noatelier. cz
A
B
C
výška - 12 cm
délka - 24 cm
váha - 55-65 kg/m2
výška - 17 cm
délka - 30 cm
váha - 60-75 kg/m2
délka - 40 cm
váha - 60-75 kg/m2
w w w. ka m e noatelier. cz
D
výška - 17 cm
výška - 28,5 cm
délka - 50 cm
váha - 95-105 kg/m2
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
13
104 A B C D
POKRAČOVÁNÍ
OBKLADY
SE ŠTÍPANÝM POVRCHEM
(KE VŠEM ROZMĚRŮM SE DODÁVAJÍ ROHOVÉ KUSY)
w w w. ka m e noatelier. cz
A
B
C
výška - 12 cm
délka - 24 cm
váha - 55-65 kg/m2
výška - 17 cm
délka - 30 cm
váha - 60-75 kg/m2
délka - 40 cm
váha - 60-75 kg/m2
w w w. ka m e noatelier. cz
D
výška - 17 cm
výška - 28,5 cm
délka - 50 cm
váha - 95-105 kg/m2
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
14
104 A B C D
OBKLADY
SE ŠTÍPANÝM POVRCHEM
w w w. ka m e noatelier. cz
w w w. ka m e noatelier. cz
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
15
POKRAČOVÁNÍ
KYKLOPSKÉ ZDIVO
w w w. ka m e noatelier. cz
Výrobek se štípaným povrchem je vzhledem ke svým rozměrům vhodný zejména k obkládání větších ploch jako jsou například fasády, ploty, opěrné zdi apod.
Jedna sestava je složena z dvanácti kusů, přičemž každý jednotlivý kámen se vyrábí ve třech povrchových variantách (při dodržení stejných obvodových rozměrů) tak, aby nedocházelo k opakování rastru (kresby). Plocha jedné sestavy je cca 1,4 m2, váha 98 kg (1 m2 výrobku váží cca 70 kg), šířka spáry je
25 mm. Pro snadnou montáž jsou kameny opatřeny číselným označením a dorazy pro určení velikosti
w
w w.a orientaci
ka m e noatelier.
cz
spáry
kamene v sestavě,
dále pak ryskou pro zařezávání obkladu do roviny. Výrobek je možno upravovat řezáním, štípáním, broušením apod. Pro udržení původního vzhledu po co nejdelší dobu
je možno dodat impregnaci. K montáži se používají běžně dostupná flexibilní lepidla.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
16
POKRAČOVÁNÍ
KYKLOPSKÉ ZDIVO
w w w. ka m e noatelier. cz
Výrobek se štípaným povrchem je vzhledem ke svým rozměrům vhodný zejména k obkládání větších ploch jako jsou například fasády, ploty, opěrné zdi apod.
Jedna sestava je složena z dvanácti kusů, přičemž každý jednotlivý kámen se vyrábí ve třech povrchových variantách (při dodržení stejných obvodových rozměrů) tak, aby nedocházelo k opakování rastru (kresby). Plocha jedné sestavy je cca 1,4 m2, váha 98 kg (1 m2 výrobku váží cca 70 kg), šířka spáry je
25 mm. Pro snadnou montáž jsou kameny opatřeny číselným označením a dorazy pro určení velikosti
w
w w.a orientaci
ka m e noatelier.
cz
spáry
kamene v sestavě,
dále pak ryskou pro zařezávání obkladu do roviny. Výrobek je možno upravovat řezáním, štípáním, broušením apod. Pro udržení původního vzhledu po co nejdelší dobu
je možno dodat impregnaci. K montáži se používají běžně dostupná flexibilní lepidla.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
17
KYKLOPSKÉ ZDIVO
w w w. ka m e noatelier. cz
w w w. ka m e noatelier. cz
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
18
145 A B C
A
B
C
PILASTR –
HLAVICE A , PATKA
B
POKRAČOVÁNÍ
w w w. ka m e noatelier. cz
výška - 33 / 20 cm
šířka - 60 / 55 cm
váha - 28 / 24 kg
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
145 A B C
OBSAH
str.
19
A
B
C
PILASTR – OBKLAD
C
w w w. ka m e noatelier. cz
šířka - 40 cm
síla - 3-5 cm
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
20
OBKLADY (ODLITEK)
POKRAČOVÁNÍ
w w w. ka m e noatelier. cz
výška - 10 cm
šířka - 50 / 37 / 33 / 25 / 16 / 12,5 cm
w w w. ka m e noatelier. cz
Základní probarvení obkladů probíhá již při výrobě, různých barevných odstínů
je možno posléze docílit chemickou reakcí s činidly. K dispozici také rohové kusy.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
21
OBKLADY (ODLITEK)
w w w. ka m e noatelier. cz
w w w. ka m e noatelier. cz
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
22
OBKLADY (ODLITEK)
w w w. ka m e noatelier. cz
výška - 15 cm
šířka - 50 cm
w w w. ka m e noatelier. cz
hloubka - 2 cm
Základní probarvení obkladů probíhá již při výrobě, různých barevných odstínů
je možno posléze docílit chemickou reakcí s činidly.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
23
DLAŽBA DŘEVO (ODLITEK)
w w w. ka m e noatelier. cz
rozměr - 33 x 33 cm
hloubka - 4 cm
w w w. ka m e noatelier. cz
Základní probarvení obkladů probíhá již při výrobě, různých barevných odstínů
je možno posléze docílit chemickou reakcí s činidly.
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
24
DLAŽBA MALÁ (ODLITEK)
w w w. ka m e noatelier. cz
rozměr - 30 x 30 cm
hloubka - 2 cm
w w w. ka m e noatelier. cz
Základní probarvení obkladů probíhá již při výrobě, různých barevných odstínů
výška -docílit
xxx cm
xxx cm
je možno posléze
chemickoušířka
reakcí- s činidly.
váha - xxx kg
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
25
DLAŽBA VELKÁ (ODLITEK)
POKRAČOVÁNÍ
w w w. ka m e noatelier. cz
rozměr - 40 x 40 cm
hloubka - 2 cm
w w w. ka m e noatelier. cz
Základní probarvení obkladů probíhá již při výrobě, různých barevných odstínů
výška -docílit
xxx cm
xxx cm
je možno posléze
chemickoušířka
reakcí- s činidly.
váha - xxx kg
DLAŽBY A OBKLADY, KRBY
OBSAH
str.
26
OBKLADY (ODLITEK)
w w w. ka m e noatelier. cz
w w w. ka m e noatelier. cz
ZAH RADN Í, BYTOVÁ A STAVEBN Í ARC H ITEKTU RA Z UMĚLÉHO PÍSKOVC E
Kameno Ateliér Hořice s. r. o.
Třebnouševes 29, 508 01 Hořice
tel. 493 696 617, [email protected]
w w w.kamenoatelier.cz
Kameno Ateliér

Podobné dokumenty

pdf verze - Kameno Ateliér Hořice sro

pdf verze - Kameno Ateliér Hořice sro a to v barvě bílé či v odstínu přírodního hořického pískovce. Všechny venkovní vý-

Více

SOŠKY a BUSTY - Kameno Ateliér Hořice sro

SOŠKY a BUSTY - Kameno Ateliér Hořice sro a to v barvě bílé či v odstínu přírodního hořického pískovce. Všechny venkovní vý-

Více

ZDE - Malá kopaná Jihlava

ZDE - Malá kopaná Jihlava KamenoAtelier Hoøice s.r.o. 508 01 Jeøice 61 tel.: 493 696 251 fax. 493 696 232

Více

prosecom - Pramacom

prosecom - Pramacom Technologie je ověřena se všemi typy terminálů sítě Tetrapol

Více

novinka

novinka DOBRÉ RECEPTY do vašeho mobilu www.coopdobrerecepty.cz SoutûÏ pokraãuje! V aplikaci naleznete i akãní ceny a ãteãku ãárov˘ch kódÛ.

Více