Seznam DUM

Transkript

Seznam DUM
Tabulka vypracovaných DUM
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Zkratka
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-001
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-002
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-003
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-004
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-005
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-006
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-007
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-008
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-009
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-010
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-011
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-012
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-013
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-014
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-015
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-016
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-017
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-018
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-019
EUPŠ-Z42-BU III-2-Aj-020
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-001
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-002
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-003
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-004
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-005
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-006
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-007
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-008
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-009
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-010
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-011
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-012
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-013
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-014
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-015
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-016
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-017
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-018
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-019
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-020
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-021
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-022
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-023
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-024
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-025
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-026
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-027
Název
Halloween
A brave little dog
Vampires
An alien
Mount Rushmore
Storytelling
St. Patrick‘s Day
Thanksgiving Day
The Titanic
St. Valentine‘s Day
The Chimpanzees
Breakfast
Puppies for sale
Green Hill
Tennis Game
London's Burning
Space Race
Ice-skating party
Swimmer
Looking for Danielle
Sports time
House
Health 1
Health 2
Town
On holiday
Weather
School
TV programmes
Free time
Months - AZ quiz
Housework
Animals 1
Animals 2
Past simple - regular verbs
Past simple - irregular verbs
Food and drink 1
Food and drink 2
Food and drink - quantity
My country
Adjectives - opposites
Means of transport 1
Means of transport 2
Family 1
Family 2
Family - AZ quiz
Natural disasters
Předmět
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-028
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-029
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-030
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-031
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-032
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-033
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-034
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-035
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-036
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-037
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-038
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-039
EUPŠ-Z42-GA III-2-Aj-040
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-001
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-002
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-003
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-004
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-005
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-006
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-007
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-008
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-009
EUPŠ-Z42-Ho-III-2-Aj-010
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-001
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-002
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-003
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-004
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-005
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-006
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-007
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-008
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-009
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-010
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-021
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-022
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-023
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-024
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-025
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-026
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-027
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-028
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-029
EUPŠ-Z42-Ko III-2-Aj-030
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-001
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-002
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-003
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-004
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-005
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-006
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-007
Materials
Human body
Human body - the inside
Life events
Shops and goods
London - AZ quiz
Daily routines
Clothes 1
Clothes 2
At the clothes shop
Town and city
Giving directions
Cultural conventions
Skeleton
Muscles
Circulatory systém
Respiratory systém
Nervous systém
Magnetism
The Sun
The water cycle
The seasons
Weather and climate
Numbers 1-10
Cardinal Numbers
Ordinal Numbers
Past Continuous Tense
Question Tags
Present Simple Tense
Some and Any
Time
Plural
Countable and uncountable nouns
Useful Phrases I
Present Continuous Tense
Word Order
Past Simple Tense
There is-are
Articles
Present Perfect Tense
Conditional
Conditional Clauses
Modal Verbs
Čítanka v anglickém jazyce – nemoci
Čítanka v anglickém jazyce – volnočasové aktivity
Čítanka v anglickém jazyce – bydlení
Čítanka v anglickém jazyce – móda a vzhled
Čítanka v anglickém jazyce – škola a profesní dráha
Čítanka v anglickém jazyce – jídlo a zdravý životní styl
Čítanka v anglickém jazyce – budovy ve městě a dny v týdnu
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-008
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-009
EUPŠ-Z42-MO III-2-Aj-010
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-011
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-012
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-013
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-014
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-015
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-016
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-017
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-018
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-019
EUPŠ-Z42-Mo III-2-Aj-020
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-001
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-002
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-003
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-004
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-005
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-006
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-007
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-008
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-009
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-010
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-011
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-012
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-013
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-014
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-015
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-016
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-017
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-018
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-019
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-020
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-021
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-022
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-023
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-024
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-025
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-026
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-027
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-028
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-029
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-030
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-031
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-032
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-033
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-034
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-035
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-036
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-037
Čítanka v anglickém jazyce – domácí práce
Čítanka v anglickém jazyce – rodina a domácí zvířata
Čítanka v anglickém jazyce - slovní úlohy
Gramatika – otázky s WHAT
Slovní zásoba - povolání
Gramatika - sloveso CAN
Gramatika – sloveso LIKE
Gramatika – neurčitý člen
Gramatika – přítomný čas průběhový
Gramatika – přítomný čas prostý
Gramatika – sloveso TO BE
Gramatika – sloveso TO HAVE
Gramatika – vazba THERE IS – THERE ARE
Colours
Numbers 1-12
School Things
Furniture
Numbers 13-20
Pets
Face
Family
Body
Clothes
Sports
Weather
Days
Months
Countries
Family 2
To be or not to be
Have got
What´s the time?
Adjectives
Questions
Prepositions of place
There is, There are
Present simple and continuous tense
Clothes 2
The Royal Family - AZ quiz
Face description
Food 1
Food 2
Regular Past
Jobs
Jobs Quizz
Writing a letter
Computer
Comparatives
Superlatives
Sports
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-038
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-039
EUPŠ-Z42-NO III-2-Aj-040
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-001
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-002
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-003
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-004
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-005
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-006
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-007
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-008
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-009
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-ČJ-010
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-011
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-012
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-013
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-014
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-015
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-016
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-017
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-018
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-019
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-020
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-021
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-022
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-023
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-024
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-025
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-026
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-027
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-028
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-029
EUPŠ-Z42-Ke-III-2-Čj-030
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-001
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-002
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-003
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-004
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-005
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-006
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-007
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-008
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-009
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-010
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-011
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-012
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-013
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-014
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-015
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-016
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-017
Have you ever been to Athens
Dinosaurs
What does the fox say
Předčtenářské období
Písmeno M,m
Slabiky se souhláskami M,L,P,S,T
O červené Karkulce
Písmeno R,r
Opakování učiva z 1.roč
Písmeno Š,š
Slabiky di-dy,ti-ty,ni-ny
Procvičování písmene Č,č
Čtení s porozuměním
Opakování učiva-slovo, slabika, hláska
Opakování učiva 1.roč.
Abeceda
Věta,slovo
Bě, pě, vě, mě
Druhy souhlásek
Druhy vět
Slovní význam
Souhlásky uprostřed a na konci slov
Podstatná jména
Slabikotvorné souhlásky
Opakování 1.pol. 2.roč.-1.
Opakování 1.pol. 2.roč.-2.
Podstatná j. opakování-1.
Podstatná j. opakování-2.
Slovesa
Slovesa opakování
Předložky
Spojky
Opakování 2.roč.
Rozlišování -bRozlišování -dRozlišování b-d
Rozlišování -b-d-p- I.
Rozlišování -b-d-p- II.
Rozlišování -b-d-p- III.
Rozlišování - p- a cvičení P-L orientace
Cvičení P-L orientace
Rozvoj slovní zásoby, výslovnost
Rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním I.
AJ
AJ
AJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-018
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-019
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-020
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-021
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-022
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-023
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-024
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-025
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-026
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-027
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-028
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-029
EUPŠ-Z42-Ku III-2-Čj-030
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-001
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-001
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-002
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-002
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-003
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-003
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-004
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-004
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-005
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-005
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-006
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-006
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-007
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-007
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-008
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-008
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-009
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-009
EUPŠ-Z42-MY III-2-ČJ-010
EUPŠ-Z42-My III-2-ČJ-010
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-001
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-002
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-003
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-004
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-005
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-006
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-007
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-008
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-009
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-010
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-011
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-012
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-013
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-014
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-015
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-016
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-017
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním I.
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
Čtení s porozuměním II
mluvíme ve větách - větné celky
Větné celky
druhy vět - procvičování
Druhy vět
krátké a dlouhé samohlásky - prezentace, procvičování
Krátké a dlouhé samohlásky
slova protikladná - prezentace, procvičování
Slova protikladná
slova nadřazená a podřazená - prezentace, procvičování
Slova podřazení a nadřazená
slova citově zabarvená - prezentace, procvičování
Slova citově zabarvená
slabikotvorné r,l - prezentace, procvičování
Slabikotvorné r,l
psaní u-ú/ů - procvičování
Psaní u - ú/ů
měkké a tvrdé souhlásky - prezentace, procvičování
Tvrdé a měkké souhlásky 1
měkké a tvrdé souhlásky- procvičování
Tvrdé a měkké souhlásky 2
Abeceda
Slabiky
Hlásky
Psaní u - ú,ů
Samohlásky a dvojhlásky
Souhlásky
Slova se skupinami dě, tě, ně
Slova se skupinami bě, pě, vě, mě
Podstatná jména
Slovesa
Druhy vět
Slova nadřazená
Slova podřazená
Slova protikladná
Slova souznačná
Slabikotvorné souhlásky r, l
Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-018
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-019
EUPŠ-Z42-PA III-2-ČJ-020
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-001
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-002
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-003
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-004
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-005
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-006
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-007
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-008
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-009
EUPŠ-Z42-Sf-III-2-Čj-010
EUPŠ-Z42-Še III -2-ČJ 011
Předložky
Psaní velkých písmen, vlastní jména
Psaní velkých písmen, místní jména
vzor město
vzor moře
vzor kuře
vzor stavení
vzory středního rodu
vzor žena
vzor růže
vzor píseň
vzor kost
vzory ženského rodu
Čtení,přiřazování slov
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
Třída
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.-7.
6.-7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
7.
7. a 8.
7.
5.
8.
8.
8.
7.
7.
8. a 9.
4. - 5.
4. - 5.
4. - 5.
4. - 5.
4. - 5.
4. - 5.
4. - 5.
4. - 5.
4. - 5.
4. - 5.
3.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5.
5.
5.
5.
5.
7.
3.
6.
6.
6.
8.
8.
5.
5.-9.
6.
6.
6.-9.
7.
4.
3.-4.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
2.

Podobné dokumenty

9.3.2 Anglický jazyk - Základní a mateřská škola Staré Město

9.3.2 Anglický jazyk - Základní a mateřská škola Staré Město tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, v...

Více

materiálů DUM

materiálů DUM Pořadí slov ve větách, tvary slov Slova nadřazená a podřazená Souhrn znalostí z ČJ

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk New York Australia Koalas and kangaroos

Více