AJ oktáva Oktáva, 4. ročník ČJL M AJ 4.ročník NJ FJ oktáva FJ 4.ročník

Transkript

AJ oktáva Oktáva, 4. ročník ČJL M AJ 4.ročník NJ FJ oktáva FJ 4.ročník
Oktáva, 4. ročník
Všechny učebnice hradí žáci
Ročník
ČJL
AJ oktáva
AJ
4.ročník
NJ
FJ oktáva
FJ
4.ročník
M
Titul
Doložka
SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy :
Doplněno o praktická cvičení. Praha : Fragment
ne
PROKOP, Vladimír. Čítanka k Přehledu světové literatury 20.
století -- Sokolov : O.K.Soft
ne
PROKOP, Vladimír. Čítanka k Přehledu české literatury 20.
století -- Sokolov : O.K.Soft
ne
Kol. autorů. Success INTERMEDIATE; Students´Book :
Longmann
ano
Kol. autorů. Success INTERMEDIATE; Workbook : Longman
ano
Kol. autorů. Success UPPER-INTERMEDIATE; Students´Book :
Longmann
ano
Kol. autorů. Success UPPER-INTERMEDIATE; Workbook :
Longman
ano
FALLA, T. Maturita Solutions INTERMEDIATE; Students´Book
: Oxford University Press
ano
FALLA, T. Maturita Solutions INTERMEDIATE; Workbook :
Oxford University Press
ano
Kol. autorů. Delfin Teil 2 ; Lektionen 11-20 : Hueber
ano
Kol. autorů. Delfin Teil 2AB ; Arbeitsbuch A Lektionen 11 - 15,
Arbeitsbuch B Lektionen 16-20 : Hueber
ano
MERIEUX, R. - LOISEAU, Y. Connexions 2 : Méthode de
francais : Didier
ne
MÉRIEUX, R. - LOISEAU, Y. Connexions 2 : Cahier d'exercices :
Didier
ne
MENAND, R. Le nouveau taxi! 2 : Méthode de francais :
Hachette
ne
MENAND, R. Le nouveau taxi! 2 : Cahier d´exercises : Hachette
ne
CALDA, E. Komplexní čísla : Matematika pro gymnázia. Praha :
Prometheus
ano
ODVÁRKO, O. Posloupnosti a řady : Matematika pro gymnázia.
Praha : Prometheus
ano
Poznámka
povoleno
rozhodnutím
ředitele školy
povoleno
rozhodnutím
ředitele školy
povoleno
rozhodnutím
ředitele školy
F
ZSV
ZEK
LEPIL, O. - KUPKA, Z. Optika : Fyzika pro gymnázia. Praha :
Prometheus
ano
ŠTOLL, I. Fyzika mikrosvěta : Fyzika pro gymnázia. Praha :
Prometheus, 2006
ano
BARTUŠKA, K. Speciální teorie relativity : Fyzika pro gymnázia.
Praha : Prometheus, 2005
ano
DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl .
Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano
BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl .
Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano
HORECKÝ, Jan et al. Společenské vědy pro střední školy. 3. díl .
Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano