Fyzika_6_zápis_5

Transkript

Fyzika_6_zápis_5
Fyzika_6_zápis_5.notebook
ČAS
1) Čas = základní fyz. veličina
- značka t
2) ČAS vyjadřuje dobu trvání děje nebo okamžik v časové škále ("na hodinkách")
3) Jiné označení pro čas: doba, perioda, poločas přeměny, střední doba života.
4) Jednotky: ­ základní => 1 sekunda = 1s
­ dílčí: 1 ms = 0,001 s
1 s = 1 000 ms
­ vedlejší: 1 min ­> 1 h ­> 1 den
(→ 1 týden → 1 měsíc → 1 rok)
Fyzika_6_zápis_5.notebook
5)
Měření času
a) čas na hodinkách: hodiny náramkové, kyvadlové, kapesní, nástěnné, sluneční, vodní
b) čas jako úsek, doba: svíčkové, přesýpací, stopky, metronom, šachové hodiny
Přístroje: ­> analogové=ručičkové
­> digitální
6) PŘEVODY JEDNOTEK ČASU
a) 1h = 60 min 1 h = 60.60 = 3600 s
1 min = 60 s
b) 1 s = 1000 ms
c) 1 den = 24 h = 24.60 = 1 440 min = = 1440.60 = 86400 s
Fyzika_6_zápis_5.notebook
Příklady převodů:
a) s <=> ms 12 s (1000) 875ms = 12 000 ms
= 0,875 s
b) min <=> s 4 min (60) 540 s = 240 s (4.60)
= 9 min (540:60)
150 s = 2 min 30 s
150:60 = 2 (zb. 30)
4 min 15 s = 255 s (4 . 60 + 15)
c) h <=> min (60)
5h 5 min (min) = 305 min
1000 min (h,min) = 16 h 40 min
* 1000:60
=16 (zbytek 40)
720 min (h) = 12 h
* 720 : 60 = 12
2,5 h (min) = 150 min
* 150=2,5.60
Fyzika_6_zápis_5.notebook
Převeď na jednotky uvedené v závorce:
a) 73 s (ms) =
b) 40 h (min) =
c) 12 min (s) =
d) 264 h (den) =
e) 5 min (ms) =
f) 780 min (h) =
g) 9 000 ms (s) =
h) 6 h (s) =
i) 3 000 s (min) =
j) 7 200 s (h) =
k) 7 dní (h) =
l) 2 880 min (den)=
a) 73000 ms
b) 2400 min
c) 720 s
d) 11 dní
e) 300 000 ms
Řešení
f) 13 h
g) 9 s
h) 21 600 s
i) 50 min
j) 2 h
k) 168 h
l) 2 dny
Operace s jednotkami času
a) sčítání
1) 2 h 13 min + 1 h 25 min =
= 3h 38 min = 3,38 h
2) 4 h 38 min + 2 h 32 min =
= 6 h 70 min = 7 h 10 min
1 h 10 min
3) 1 h 26 min +50 min + 3 h 14 min =
= 4 h 90 min = 5 h 30 min
1 h 30 min
Fyzika_6_zápis_5.notebook
4) 3,2 s +8,4 s =
5) 18,73 s + 5,6 s =
6) 5,08 s +3 s 25 ms +0,1 min = (s)
0,1.60 = 6
= 5080 ms +3025 ms + 6 s =
ŘEŠENÍ
= 5080 ms +3025 ms + 6000 ms =
= 14 105 ms = 14,105 s
b) odčítaní
1) 3 h 39 min ­ 1 h 15 min = 2 h 24 min
2) 4 h 14 min ­ 1 h 15 min =
a) 254 min ­ 75 min = 179 min = 2 h 59 min
b) 3 h 74 min ­ 1 h 15 min = 2 h 59 min
3) 7 h ­ 1 h 15 min =
a) 420 min ­ 75 min = 345 min = 5 h 45 min
b) 6h 60 min ­ 1 h 15 min = 5 h 45 min
Fyzika_6_zápis_5.notebook
Slovní úlohy ­ čas (Sbírka 1)
1. Měření a) 28/168
b) 29/171
2. Sl. úlohy
a) 28/163 b) 28/161
c) 28/162
d) 28/164
Fyzika_6_zápis_5.notebook
TEPLOTA
1) Teplota = základní fyz. veličina
­ značka t
­ vyjadřuje a popisuje stav tělesa
2) Změna teploty:
­ ochlazení (snížení t)
­ ohřátí (zvýšení t)
3) Teplota souvisí s pohybem částic v tělese: čím rychlejší pohyb, tím vyšší teplota.
Měření teploty
1) Jednotky teploty
Anders Celsius
a) Celsiova stupnice
­ základní jednotka ­ 1°C
­ 2 významné body:
Bod mrazu
(vody)
0°C
Bod varu
(vody)
100°C
Fyzika_6_zápis_5.notebook
Přiřaď k teplotě správný pojem:
(teploty jsou uvedeny ve °C)
b) stupnice Kelvinova
­ jednotka 1K = 1KELVIN
­ 1 K = základní fyz. jednotka
Vztah mezi stupnicemi:
0 K= ­273, 15°C (absolutní nula)
0°C = 273,15 K
21°C = 273,15 + 21 = 294,15 K
100°C = 373,15 K
lord Kelvin of Largs (William Thomson )
Fyzika_6_zápis_5.notebook
c) stupnice FAHRENHEITOVA
­ v USA
­ jednotka 1° F (stupeň Fahrenheita)
Převody:
0°C = 0.1,8+32 = 32°F
10°C = 10.1,8+32 = 50°F
68°F = (68­32):1,8=36:1,8 = 20°C
100°C = 100.1,8+32 = 180 +32 = 212°F
Daniel Gabriel Fahrenheit 2) Teploměry
= přístroje k měření teploty
T. podle konstrukce
­ kapalinové (rtuťový, lihový)
­ metalický (kovový)
­ bimetalové (2 kovy)
­ bezkontaktní (vyzařování tepla)
T podle využití
­ lékařský
­ vodní
­ kuchyňský
­ pokojový,venkovní
­ laboratorní
­ průmyslový
Fyzika_6_zápis_5.notebook
Příklady teploměrů_1
Domácí
teploměr
⑥
Bimetalový
teploměr
u grilu
⑦
③
Bezkontaktní
teploměr
Venkovní
teploměr
④
Lihový
teploměr
laboratorní
⑤
⑧
Rtuťový
teploměr kuchyňský
Příklady teploměrů_2
⑨
Lihový teploměr lékařský
⑩
Rtuťový teploměr lékařský digitální Průmyslové
teploměry
Bimetalový teploměr (pásek) školní Okenní
venkovní
teploměr
Nástěnné
hodiny s teploměrem
Pokojový
teploměr
Fyzika_6_zápis_5.notebook
Přiřaď teploměru správný název:
3) Princip kapalinového teploměru: ­ změna objemu V kapaliny při změně teploty t
ZVÝŠENÍ t → zvětšení V
ZMENŠENÍ t → zmenšení V
4) Stupnice:
+
0°C
­
Fyzika_6_zápis_5.notebook
5. Nejčastěji se používají teploměry lihové a rtuťové.
a) LIHOVÝ TEPLOMĚR
‐ může měřit teploty od ‐ 115 °C do 78 °C
‐ teploměry pokojové, venkovní, lékařské
b) RTUŤOVÝ TEPLOMĚR
‐ může měřit teploty od ‐ 39 °C do 357 °C
‐ teploměry laboratorní, kuchařské, lékařské
DÚ: model teploměru (­20°C → 20°C)

Podobné dokumenty

Match addition, Subtraction, Multiplication, diviSion (Sčítání, odčítání

Match addition, Subtraction, Multiplication, diviSion (Sčítání, odčítání Například 2+2 a 1+3 dávají 4 body. Hráči začínají na nule, a kdo první nasbírá 100 bodů, vyhrál. Lze hrát i obráceně. Tedy, že začínáte na 100 a jdete do nuly. 6. Hraj na čas Hrajte jako obvyklou z...

Více

Teplotní stupnice - Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22

Teplotní stupnice - Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 1742 – švédský astronom a fyzik Anders Celsius. Pojem Celsiova stupnice se používá až od roku 1948 19. stol. – skotský fyzik William Thomson, lord Kelvin of Largs. Jednotka Kelvin se používá od rok...

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření dochází k výměně energie ve formě tepla

Více

913_VY_32_INOVACE_F_6+7_147_Teplota

913_VY_32_INOVACE_F_6+7_147_Teplota VY_32_INOVACE_F_6+7_147_Teplota  Název: Teplota Ročník: 6.

Více

Šablona 32

Šablona 32 Základní fyzikální veličina, která popisuje stav tělesa • Symbol veličiny : t (termodynamická teplota podle Kelvinovy stupnice T) • Základní jednotka: °C - stupeň Celsia K - stupeň Kelvinův

Více

teplota 2

teplota 2 • Po celý tento týden měř venkovní teplotu vzduchu přibližně vždy ve stejnou hodinu, hodnoty zanes do grafu. Teplota °C

Více

Vaporizér VOLCANO

Vaporizér VOLCANO v pořádku. Vaporizér může být zapojen pouze do řádně uzemněné zásuvky. Š. vykřičník: Pokud v topném tělese klesne teplota, topné těleso se automaticky roztopí, aby se teplota vyrovnala. Je to signa...

Více

ediční plán podzim 2016

ediční plán podzim 2016 důstojnické školy. Stal se poručíkem americké armády a zúčastnil se bojů ve Vietnamu. Byl vyznamenán Letec­ kou medailí, Bronzovou hvězdou a vietnamským Křížem za statečnost. Po návratu do Spojenýc...

Více

3D optické měření deformace při tváření materiálů 3D optical

3D optické měření deformace při tváření materiálů 3D optical Mobilní optický systém PONTOS může být snadno integrován do existujícího výrobního prostředí lisovny Obr.10. PONTOS má vlástní monitorování které má velmi pozitivní vliv na spolehlivost měření a ná...

Více