F Ch Bi ČJL NJ M Septima AJ ŠJ

Komentáře

Transkript

F Ch Bi ČJL NJ M Septima AJ ŠJ
Septima
Všechny učebnice hradí žáci
Předmět Titul
Doložka Poznámka
SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy :
Doplněno o praktická cvičení. Praha : Fragment
ne
MARTÍNKOVÁ, Věra. Čítanka 3 . -- Praha : Trizonia
ano
Success INTERMEDIATE; Students´Book : Longmann
ano
Success INTERMEDIATE; Workbook : Longman
ano
Planet 3 Kurzbuch ; Deutsch für Jugendliche : Hueber
ano
Planet 3 Arbeitsbuch ; Deutsch für Jugendliche : Hueber
ano
Chicos Chicas 3 Libro del alumno . Madrid : Edelsa
ne
Chicos Chicas 3 Cuaderno de ejercicios . Madrid : Edelsa
ne
Chicos Chicas 4 Libro del alumno . Madrid : Edelsa
ne
Chicos Chicas 4 Cuaderno de ejercicios . Madrid : Edelsa
ne
POMYKALOVÁ, E. Stereometrie : Matematika pro gymnázia.
Praha : Prometheus, 2007
ano
CALDA, E. - DUPAČ, V. Kombinatorika, pravděpodobnost a
statistika. Praha : Prometheus
ano
KOČANDRLE, M. - BOČEK, L. Analytická geometrie :
Matematika pro gymnázia -- Praha : Prometheus
ano
F
LEPIL, O. - ŠEDIVÝ, P. Elektřina a magnetismus : Fyzika pro
gymnázia. Praha : Prometheus
ano
Ch
MAREČEK, A. - HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3
Olomouc : Olomouc.
ne
Bi
NOVOTNÝ, I. - HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia.
Praha : Fortuna
ano
ČJL
AJ
povoleno rozhodnutím
ředitele školy
NJ
ŠJ
M
povoleno
rozhodnutím
ředitele školy
povoleno rozhodnutím
ředitele školy
D
Z
ZSV
HLAVAČKA, M. Novověk : Dějepis pro gymnázia a střední školy
; díl 3. ; Praha : SPN a.s.
ano
KUKLÍK, J. - KUKLÍKOVÁ, J. Nejnovější dějiny : Dějepis pro
gymnázia a střední školy ; díl 4.; Praha : SPN a.s.
ano
Kol. autorů. Zeměpis České republiky; Učebnice pro střední školy
: NČGS
ano
ANDĚL, J. Makroregiony světa. Praha : NČGS
ano
DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl .
Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano
BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl .
Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano

Podobné dokumenty

F Ch Bi Septima AJ ŠJ FJ ČJL NJ M

F Ch Bi Septima AJ ŠJ FJ ČJL NJ M Septima Všechny učebnice hradí žáci Předmět Titul

Více

FJ F ŠJ Kvarta ČJL AJ M Ch NJ

FJ F ŠJ Kvarta ČJL AJ M Ch NJ HARRIS, Michael. Challenges 2; Studenst'Book : Longman

Více