Tisk PL do PDF

Transkript

Tisk PL do PDF
VY_32_INOVACE_110
Jméno: __________________________________________________
Proč šelmy necítí nenávist ke zvířeti, které loví.
1) Zdá se to divné, ale potvrdila to už řada přírodovědců.
2) Vypozorovali třeba, že ve vírazu tygra lovícího buvola není stopa nenávisti ani zuřivosti.
3) Lovit živou zvěř je totiž pro tygra základní životní funkcí jako pro člověka jíst a pít.
4) Zajímavé je, že štvaním živé kořisti tygr brání přemnožení bíložravců, za čas by tato
zvířata vypásla celou oblast a zahynula by.
5) Kdyby nebylo šelem, které udržují v rovnováze stavy býložravců, za čas by tato zvířata
vypásla celou oblast a zahynula by __________________.
6) V evropě člověk __________________ vyhubyl, proto sám musel převzít jejich funkci a
odstřelem __________________ a __________________ udržovat jejich stavy v takovém počtu,
aby lesy nezdevastovali.
1. Najdi slova s chybami a napiš je správně.
Český jazyk
PRÁCE S TEXTEM – POROZUMĚNÍ TEXTU (ŠELMY)
1/3
VY_32_INOVACE_110
2. Na volná místa doplň chybějící slova.
3. Nadepiš slovní druhy.
___
Zdá
___
se
___
to
___
divné,
___
ale
___
potvrdila
___
to
___
už
___
řada
___
přírodovědců.
4. Druhý větný celek má vzorec V1, že V2.
ANO
NE
5. 3. větný celek je věta jednoduchá.
ANO
NE
6. Ve 4. větném celku jsou minimálně 3 přídavná jména.
ANO
NE
7. Slova "nenávist" a "zuřivost" se skloňují podle stejného
vzoru.
ANO
NE
8. Znamená slovo "regulovat" totéž jako "reagovat"?
ANO
Český jazyk
NE
PRÁCE S TEXTEM – POROZUMĚNÍ TEXTU (ŠELMY)
2/3
VY_32_INOVACE_110
9. Co se dá regulovat?
průtok vody
výška teploty
počet zvěře
10. Které šelmy pomáhaly dříve regulovat stavy
býložravců na našem území?
vlk
rys
kočka divoká
medvěd
tygr
lev
11. Co znamená výraz devastace?
zkrášlování
ničení
pomáhání
12. Zamysli se a napiš 3 další způsoby devastace přírody.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Český jazyk
PRÁCE S TEXTEM – POROZUMĚNÍ TEXTU (ŠELMY)
3/3