Pokyny pre prvé použitie

Komentáře

Transkript

Pokyny pre prvé použitie
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Instrukce při prvním použití
1.
Jak vložit baterie
2.
Nastavení fotoaparátu při prvním použití
Fotografování
3.
Prohlížení fotografií
4.
Instalace ovladače
5.
Instalace aplikací
6.
7.
Připojení fotoaparátu
8.
Zobrazení a přenos fotografií
1
Kapitola
(4.2)
(4.3)
(4.6)
(4.7)
(5.2)
(6)
(5.3)
(7.3)
!
Úvod
Tento manuál je určen uživatelům výrobku TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM.
Při nízkém rozlišení je tento fotoaparát schopný nafotit maximálně 104 fotografií.
Nejvyšší možné rozlišení fotografií je 2112 x 1584 pixelů (3,3 Mpixelů). Fotoaparát
má interní flash paměť 8 MB , funkci webové kamery, automatickou expozici, objektiv
s pevně stanovenou ohniskovou vzdáleností, digitální zvětšování a blesk. Použitím
správné paměťové karty(typu Smart Media SMC)může být paměť kamery zvýšena na
maximálně 256 MB. Fotoaparát navíc může nahrávat krátké videoklipy bez zvuku.
Jestliže používáte MAC, ujistěte se, že jste četli kapitolu 8. Dodávaný aplikační
software funguje pouze v operačním systému Windows.
2
2.1
Bezpečnost
Všeobecné informace
Před použitím si důkladně prostudujte následující pokyny.
•
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM nevyžaduje zvláštní údržbu. Na jeho
čištění používejte jemný navlhčený hadřík.
•
K čištění nepoužívejte agresivní látky, například benzín. Mohly by fotoaparát
poškodit.
•
Přístroj nesmíte ponořit do tekutiny. Není to bezpečné, protože přístroj se
může poškodit. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
•
Neopravujte přístroj svépomocí. Blesk používá vysoké napětí a hrozí tu
nebezpečí poranění elektrickým proudem.
•
Nedívejte se přes hledáček přímo proti slunci, mihli byste si poškodit zrak.
•
Nepoužívejte blesk ve vzdálenost do jednoho metru od něčích očí. Toto je
zvlášť důležité při fotografování miminek a malých dětí.
2.2
C Z
Baterie
•
Baterie, dodávané s fotoaparátem, nejsou nabíjecí. Nepokoušejte se je dobít.
Baterie by mohly explodovat.
•
Baterie nikdy nevhazujte do otevřeného ohně. Mohly by vybuchnout.
•
Do baterií nevrtejte otvory.
•
Uchovávejte je mimo dosah dětí.
•
Používejte pouze alkalické baterie AA , nebo nabíjecí akumulátory AA
NiMh/1800.
•
Požádejte své úřady o informaci, kde můžete odevzdat vybité baterie.
Poznámka:
Nepoužívejte současně nové baterie se starými, protože staré by
mohly téct a způsobit poškození přístroje.
1
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Poznámka:
2.3
Jestliže víte, že fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj
baterie a ušetříte tak jejich kapacitu.
Schválení
Tento přístroj vyhovuje požadavkům a normám platných evropských směrnic.
Prohlášení o shodě naleznete na www.trust.com/13489/ce.
3
3.1
Popis fotoaparátu
Přední strana fotoaparátu
Tabulku č. 1 používejte spolu s obr. 1.
P.č.
Popis
Funkce
1
Tlačítko expozice
2
Blesk
3
Měření světelnosti
4
Hledáček
5
Kontrolka LED
6
Objektiv
7
Krytka objektivu
Vyfotí snímek. Jestliže je toto tlačítko stlačeno
do poloviny, přístroj se připraví na expozici.
Pro focení při nedostatku světla. Blesk má
maximální účinnost 3 metry.
Slouží k určení intenzity okolního osvětlení.
Nezakrývejte tuto část fotoaparátu. Fotoaparát
špatně vyhodnotí situaci, jestliže tuto část
náhodně překryjete prstem.
Slouží k pozorování obrazu, který chceme
zaznamenat. Tento můžete pozorovat i na
zabudované LCD obrazovce
Bliká červeně během používání funkce
automatická expozice. Fotoaparát bude
současně 10 sekund pípat.
Zaznamenává obraz, který se má snímat.
Objektivu se nedotýkejte prsty.
Chrání objektiv. Jestliže fotoaparát
nepoužíváte, zakryjte objektiv.
C Z
Tabulka 1: Funkce na přední straně fotoaparátu
3.2
Zadní strana fotoaparátu
Tabulku č. 2 používejte spolu s obr. 2.
P.č.
Popis
Funkce
1
Hledáček
2
Indikátor stavu
3
Tlačítko
Zapnout/Vypnout
Tlačítko transfokátoru
4+5
Slouží k pozorování obrazu, který chceme
zaznamenat. Tento můžete pozorovat i na
zabudované LCD obrazovce.
Zobrazuje, jestli je fotoaparát připraven vyvolat
fotografii. Zelená, bliká: Fotoaparát je
zaneprázdněn. Zelená svítí: Fotoaparát je
připraven. Žlutá, bliká: Nabíjí se blesk. Žlutá
svítí: Fotoaparát nahrává videoklip.
Zapnete fotoaparát. Fotoaparát vypnete
opětovným stiskem tohoto tlačítka.
Při nahrávaní, stlačením tlačítka se obraz
přiblíží, ale sníží se jeho ostrost. Při
zobrazovaní fotografie, můžete zvětšit velikost
části fotografie.
2
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
P.č.
Popis
6
Přepínač režimů
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.3
Funkce
Použijte toto tlačítko pro nastavení režimů :
zobrazení, nahrávání, automatické vyvolání,
nebo nahrávání videoklipu.
Tlačítko expozice
Vyfoťte snímek. Jestliže je toto tlačítko
stlačeno do poloviny, přístroj se připraví na
expozici.
USB a video připojení
Připojte kabel USB do obdélníkové přípojky
a video kabel do kruhové přípojky.
Připojení řemínku
Zde se připojuje úchytka.
Tlačítko „Nahoru“
Ve zobrazovacím režimu se toto tlačítko
používá na zobrazení předcházející fotografie.
V menu se toto tlačítko používá pro pohyb
„nahoru“ ve výběru.
Tlačítko „Dolů“
V zobrazovacím režimu se toto tlačítko
používá k zobrazení další fotografie. V menu
se toto tlačítko používá pro pohyb „dolů“ ve
výběru.
Blesk zapnutýV režimu fotografie, toto tlačítko
vypnutý/vytvoření kopie
vypíná blesk a nastaví ho na automatický
nebo na redukci červených očí.
V zobrazovacím režimu, můžete použít toto
tlačítko k vytvoření kopie fotografie.
WB/Vymazat
V režimu fotografie, toto tlačítko přepíná
nastavení rovnováhy světlosti pro prostředí
venku a uvnitř. Tato funkce se používá proto,
aby bílé objekty byly bílé i na fotografii.
V zobrazovacím režimu, se toto tlačítko
používá k vymazání fotografie z paměti, která
je viditelná na LCD displeji.
Tlačítko LCD obrazovky
Vypíná a zapíná obrazovku LCD. Obrazovka
LCD má mnoho užitečných funkcí, ale její
používání zkracuje životnost baterií.
LCD obrazovka
Používá se k prohlížení obrazu, nebo již
hotových fotografií a pokud chcete, tak také
k jejich mazání.
Tabulka 2: Funkce na zadní straně fotoaparátu
C Z
Spodní strana fotoaparátu
Tabulku č. 3 používejte spolu s obr. 3.
P.č.
Popis
Funkce
1
Závit na stativ
Zde můžete připevnit stativ dodávaný
s fotoaparátem, nebo větší, profesionální
stativ.
Je užitečný pro funkci webové kamery a
chcete-li dosáhnout ostřejší fotografie při
nedostatečném osvětlení.
2
Kryt baterií a paměťové
Otevřete jej, jestliže chcete vyměnit baterie, či
karty
paměťovou kartu.
3
Místo pro paměťovou
kartu
4
Přihrádka na baterie.
Přijímá paměťové karty typu Smart Media od
8 MB do 256 MB. Použitím těchto karet
můžete nafotit daleko více snímků.
Pro dvě baterie AA. Můžete použít i
akumulátory NiMH.
3
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Tabulka 3: Spodní strana fotoaparátu
3.4
Přepínač režimů
Tabulku č. 4 používejte spolu s obr. 4.
P.č.
Popis
Funkce
1
Videoklip / černobílé /
Režim pro nahrávání krátkých videoklipů,
tmavohnědé
k vyvolání černobílých, nebo tmavohnědých
(sépiových) fotografií. Vnitřní paměť
fotoaparátu uloží maximálně 34 sekund videa.
Časovač / automatické
Pracuje stejně jako režim foto, ale fotoaparát
2
vyvolání.
po stlačení tlačítka 10 sekund a až potom
vyvolá fotografii.
3
Photo (Foto)
V tomto režimu můžete fotit fotografie.
Zobrazení
V tomto režimu můžete zobrazovat a mazat
4
fotografie.
Setup
V tomto režimu můžete měnit nastavení
5
fotoaparátu.
Použijte tento režim, při používání fotoaparátu
jako webové kamery.
Tabulka 4: Polohy přepínače režimů
3.5
LCD obrazovka
Tabulku č. 5 používejte spolu s obr. 8.
P.č.
Popis
1
Blesk
2
Režim foto nebo
zobrazení
3
Kvalita
4
Zbývající fotografie
5
White Balance
(Rovnováha bělosti)
Transfokátor (zoom)
Indikátor stavu baterií
Obrázek
6
7
8
Funkce
Nastavení blesku.
Režim foto je aktivní. V tomto režimu můžete
fotit fotografie.
Od jedné do čtyř hvězdiček. Ukázaná je
standardní kvalita.
Zobrazuje, kolik fotografií může být ještě
přibližně pořízeno.
Symbol pro rovnováhu bělosti. Automatické
nastavení je zobrazeno.
Kontrolka digitálního zvětšení. 1.0x = vypnuté.
Ukazuje stav baterií.
Zobrazí fotografie v barvě.
Tabulka 5: LCD obrazovka
4
4.1
Používání fotoaparátu
Vložení zvolené Smart Media karty
Paměťová karta se nedodává s fotoaparátem. Tyto karty si můžete zakoupit zvlášť a
zvýšit tak počet ukládaných fotografií. Při vkládání karty, použijte pokyny v části 5,
spolu s následujícími pokyny.
1.
Otevřete kryt baterii ve spodní části fotoaparátu.
2.
Držte fotoaparát před sebou tak, aby objektiv fotoaparátu směřoval směrem
dolů.
3.
Vložte kartu Smart Media do fotoaparátu tak, aby měděná část směřovala
dolů.
4.
Kartu pevně zatlačte na místo.
5.
Kartu před použitím ve fotoaparátu naformátujte
4
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Poznámka:
Poznámka:
Poznámka:
Poznámka:
Poznámka:
4.2
Externí čtecí zařízení karet. K formátování karty používejte fotoaparát,
ne čtecí zařízení karet. Fotoaparát nedokáže zpracovat formáty
FAT32,nebo NTFS.
Existují dva typy karet SMC a to 3 Voltové a 3.3 Voltové karty.
Fotoaparát Trust podporuje pouze 3.3 Voltové karty. Typ je uvedený
na kartě SMC.
Před použitím Průzkumníka Windows (Windows Explorer) pod
Windows XP si udělejte zálohu. Tento program může změnit Vaše
fotografie a tato změna se nedá vzít zpět.
Po vyfocení snímku počkejte alespoň 10 sekund, až poté můžete
otevřít přihrádku na baterie. Jestliže při vytahování baterií fotoaparát
zapisuje na kartu, můžou být znehodnoceny všechny fotografie na
kartě.
Kartu Smart Media držte za okraje. Předcházejte dotyku se zlatými
kontakty. Jestliže jste se dotkli zlatých kontaktů, očistěte je od otisků
prstů suchým hadříkem.
Jak vložit baterie
Viz. obr. 6.
1.
Otevřete přihrádku na baterie.
2.
Do fotoaparátu vložte dvě baterie AA podle znázornění na spodní straně
prostoru pro baterie.
3.
Zatlačením a zasunutím zavřete kryt přihrádky na baterie.
4.
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM je teď připraven k použití.
Poznámka:
Poznámka:
Používejte pouze jednorázové alkalické baterie, nebo akumulátory
NiMH 1800 mA a vyšší.Jiné typy baterií v tomto fotoaparátu nefungují
správně.
Obrázky uložené v paměti fotoaparátu se zachovají i při vyjmutí baterií.
Na obrazovce LCD (levý dolní roh) se stav baterií zobrazuje následovně.
Baterie jsou nabité.
Baterie jsou téměř vybitá. Můžete vyfotit již jen několik fotografií.
Tabulka 6: Stav baterií
4.3
4.3.1
Nastavení fotoaparátu při prvním použití
Otevření menu Setup
K tomuto vysvětlení viz. Obr. 2 na první straně tohoto návodu . Velká část nastavení
je dostupná z LCD obrazovky přes setup. Menu otevřete následovně.
1.
Zapněte fotoaparát použitím tlačítka (3).
2.
Otočte spínač režimu (6) až na doraz ve směru hodinových ručiček. Menu na
LCD obrazovce bude viditelné (viz. Obrázek 7).
3.
Stlačte tlačítko „dolů“ (11), nebo tlačítko „nahoru“ (10), až se dostanete na
nastavení, které chcete změnit.
4.
stiskněte tlačítko expozice (7). Zobrazí se submenu pro Váš výběr.
5.
Pokud jste omylem vybrali nesprávné podmenu, stiskněte tlačítko
WB/Vymazat (13) k návratu do hlavního menu.
6.
Pro dokončení nastavení následujte pokyny na obrazovce a pokyny dále
uvedené v tomto návodu.
7.
Pro opuštění menu otočte spínačem režimu (6).
5
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
4.3.2
Jazyk
Menu může být zobrazeno v různých jazycích. Můžete si vybrat jazyk podle svých
požadavků.
1.
Vyberte „jazyk“ z nastavitelného menu (viz. 4.3.1). Zobrazí se seznam
možných jazyků.
2.
Použijte tlačítko „nahoru“ a „dolů“ k pohybu v seznamu a vyberte požadovaný
jazyk. Můžete si vybrat angličtinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu,
holandštinu, nebo němčinu (v budoucnosti mohou být dostupné i další jazyky).
3.
Stlačením tlačítka expozice se Váš výběr potvrdí. Menu se teď již zobrazí ve
vybraném jazyce.
Komentář:
I přes to, že jazyk může být změněn, v tomto návodu předpokládáme,
že menu je zobrazeno v angličtině.
4.3.3
Vnitřní hodiny
Fotoaparát má vnitřní hodiny. Tyto hodiny se používají k označení fotografie
datumem, aby se dalo zjistit, kdy byla fotografie pořízena. I přes to, že hodiny běží i
po vypnutí fotoaparátu, je možné, že po výměně baterií je budete muset nastavit
znovu. K focení není třeba mít nastavené hodiny.
1.
Vyberte „datum/čas“ z nastavitelného menu (viz. 4.3.1). Zobrazí se datum
a čas.
2.
Používejte tlačítka UP („nahoru“) a DOWN („dolů“), až dokud se vybraná
položka nenastaví správně. V 24-hodinovém režimu, 3 hodiny odpoledne
znamenají 15:00.
3.
Stiskněte tlačítko expozice k přechodu na další položku.
4.
Opakujte kroky 2-3 dokud nejsou všechny informace správně.
5.
Stlačte tlačítko LCD (14, obrázek 2) k uložení nastavení a opuštění podmenu.
Čas je tímto nastaven.
4.3.4
Video systém pro video výstup
Fotoaparát má video výstup pro připojení k TV. Fotografie a videoklipy si můžete
zobrazit na velké obrazovce. Výstup může být nastavený na použití v Evropě (PAL)
a v USA (NTSC). Toto nastavení bude zapamatováno i po vypnutí. Nastavte jej tímto
způsobem:
1.
Vyberte „nastavení TV“ z menu (viz. 4.3.1). Je to poslední položka v seznamu.
2.
Používejte tlačítko UP („Nahoru“), dokud není vybraná položka správně
nastavena. PAL pro Evropu.
3.
Pro potvrzení svého výběru stiskněte tlačítko expozice.
Poznámka:
4.4
4.4.1
Ujistěte se, že při používání v Evropě je toto nastavení na PAL.
Nastavení na špatnou normu způsobí, že obraz bude neostrý a
všechno bude zobrazeno černobíle.
Nejpoužívanější nastavení
LCD obrazovka
Obrazovka LCD se dá vypnout, jestliže chcete šetřit baterie. Můžete také vypnout
ukazatel nabídky, pro lepší viditelnost obrazu. Funkce tlačítka LCD v režimu DISPLEJ
se liší od funkcí v režimu FOTO. Tlačítko LCD je 14 na obrázku 2.
Režim DISPLEJ:
Pro vypnutí symbolů stiskněte jednou.
Stiskněte dvakrát, pro návrat na začátek. Symboly a podsvícení jsou zapnuty.
6
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Režim FOTO:
Obrazovka LCD je vypnutá, jestliže je fotoaparát zapnutý v tomto režimu.
Stiskněte jednou, jestliže chcete zapnout obrazovku LCD. Symboly a podsvícení jsou
znovu zapnuty.
Stiskněte dvakrát, a symboly se vypnou.
Stiskněte třikrát, pro návrat na začátek. Obrazovka LCD je vypnutá, aby se šetřily
baterie. Pomocí optického hledáčku nasměrujte fotoaparát.
4.4.2
Blesk
K tomuto vysvětlení viz. obrázek 2. Nastavení blesku je automatické, automatické +
redukce červených očí, nebo vypnuté. Jestliže se nacházíte v prostředí
s nedostatečným osvětlením a chcete si zajistit dobrou kvalitu fotografií, postupujte
následovně:
1.
Otočte spínačem režim (6) na pozici FOTO (červený symbol).
2.
Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT (12). Obrazovka LCD (15) bude natrvalo
vypnutá a LED (2) bude svítit oranžově, čímž znázorní nabíjení blesku.
Během nabíjení blesku není možné fotit.
3.
Počkejte, dokud LED nezačne svítit zeleně. Fotoaparát je teď připraven k
použití.
4.
Znovu stiskněte tlačítko BLESK/KOPÍROVÁNÍ, pro zapnutí funkce redukce
červených očí. V tomto nastavení, blesk zableskne třikrát, aby zredukoval
efekt červených očí. Nastavení blesku můžete vidět na obrazovce LCD (viz.
tabulka 7).
5.
Blesk vypnete opětovným stlačením tlačítka.
Automatický blesk
Vypnutý blesk
Automatický blesk
s redukcí efektu
„červených očí“
Blesk bleskne jednou, s maximální
intenzitou. Tak dosáhnete největší dosah.
Výchozí nastavení po zapnutí
fotoaparátu.
C Z
Blesk zableskne párkrát se slabou
intenzitou a potom jednou s plnou
intenzitou. Sníží se tak riziko, že osoby
na fotkách budou mít červené oči.
Tabulka 7: Různé nastavení blesku
Tip:
Tip:
Protože blesk spotřebuje mnoho energie, při používaní blesku se
baterie vybijí rychleji. Je také možné, že díky častému používání
blesku bude déle trvat nabíjení baterií.
Blesk je efektivní do vzdálenosti 3 metrů od fotoaparátu. Jestliže je
objekt dále než 4 metry, dosáhneme většinou lepšího výsledku bez
blesku. Jestliže je vzdálenost příliš velká, fotografie může být zcela
tmavá.
Poznámka:
Blesk nefunguje při nahrávaní videoklipů.
4.4.3
Digitální transfokátor
Viz obrázek 2. Tato funkce Vám umožňuje až 2-násobně změnit vzdálenost objektu
v 5-ti krocích při fotografování. V režimu DISPLEJ můžete přiblížit časti fotografie,
nebo na obrazovce zobrazit několik fotografií najednou.
Přiblížení objektu: Stiskněte pravou stranu tlačítka transfokátoru (5). Zvětšení se
zobrazí hned vedle symbolu zvětšovacího skla ve spodní části LCD obrazovky.
Možnosti zvětšení jsou následující: 1.0x (normální), 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, a 2.0x
(maximální).
7
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Oddálení: Stiskněte levou stranu tlačítka transfokátoru (4). Jestliže toto tlačítko
stiskne nejdříve v režimu DISPLEJ, tak se zobrazí 4 fotografie. Je to užitečné při
rychlém přechodu mezi fotografiemi.
Používejte střídavě tlačítka přiblížení a oddálení a získáte dobré zobrazení fotografie.
Poznámka:
Poznámka:
Poznámka:
4.5
Použití funkce digitálního transfokátoru při fotografování mírně sníží
kvalitu.
Efekt je viditelný pouze na obrazovce LCD. Optický hledáček můžete
použít jen, jestliže je transfokátor nastavený na 1.0x.
Digitální transfokátor nefunguje při nahrávaní videoklipů.
Pokročilé nastavení a pokyny
4.5.1
White Balance (Rovnováha bělosti)
Viz. obrázek 2. Ne každé světlo má stejnou barvu. Například světlo v pokoji obsahuje
více žluté barvy než denní světlo. Lidské oko se tomu automaticky přizpůsobuje.
Fotoaparát je navrhnut tak, aby dělal to stejné. Jestliže toto nefunguje a fotografie se
zdají zabarvené, můžete přizpůsobit rovnováhu bílého světla. Jestliže je fotoaparát
zapnutý, rovnováha bílého světla je nastavená na AUTO (Automaticky). Toto je
obvykle to nejlepší nastavení. Rovnováha bělosti je manuálně nastavitelná
následovně:
1.
2.
3.
Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu FOTO (tlačítko 5, červený symbol) a
obrazovka LCD byla zapnuta pomocí tlačítka LCD (14).
Stiskněte několikrát tlačítko WB/DELETE (WB/Vymazat) (13). Symbol
rovnováhy bílého světla se zobrazí ve spodní časti obrazovky LCD.
Vyberte jednu z možností z tabulky 8 v závislosti na prostředí, kde se bude
fotit.
White Balance
(Rovnováha
bělosti)
Automatika
Denní světlo
Stín
Vnitřní
osvětlení
C Z
Symbol rovnováhy bělosti. Jeden z následujících
symbolů se zobrazí hned vedle tohto symbolu.
Automatika. Toto je obvykle nejlepší nastavení.
Optimální při slunečním svitu. Fotografie jsou
vyvolány trochu tmavší.
Pro focení ve stínu. Fotografie jsou automaticky
trochu světlejší.
Slouží k fotografování uvnitř budov.
Odrazové
Slouží k fotografování při odraženém světle –
osvětlení
například v kanceláři.
Tabulka 8: Různá nastavení rovnováhy bělosti
Tip:
Nesprávné nastavení také zapříčiní špatné zabarvení fotografií.
Obrazovka LCD ukáže pouze přibližný výsledek. Zabarvené fotografie
můžete spravit pomocí Photo Express, který je dodáván
s fotoaparátem.
Poznámka:
Tato nastavení můžete používat pouze v režimu FOTO a VIDEO.
V režimu DISPLEJ má tlačítko WB funkci mazání!
8
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
4.5.2
Paměťová karta a vnitřní paměť
Pomocí TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM můžete uložit fotografie ve vnitřní
paměti, nebo na libovolné kartě Smart Media. Při zapnutí fotoaparát vybere, jestli
bude ukládat fotografie na kartu Smart Media. Jestliže je paměťová karta plná,
můžete využít vnitřní paměť. V menu si vyberete mezi vnitřní pamětí a kartou Smart
Media následovně:
1.
Vyberte položku ‘Storage Media’ (úložné médium) z nastavitelného menu (viz.
4.3.1). Můžete si vybrat ze dvou různých možností: Vnitřní a Vnější.
2.
Stiskněte tlačítko DOLŮ, až dokud nevyberete možnost „vnitřní“ .
3.
Stiskněte tlačítko EXPOZICE, a potvrďte tak volbu. Obrazovka zasvítí a vrátíte
se do hlavního menu. Výběr se takto uskuteční.
Stejným způsobem vyberete ukládání na kartu. V tomto případě vyberte „vnější“
v bodě 2.
Poznámka:
Tento výběr také změní paměť, ze které počítač načítá data při
propojení s fotoaparátem. Nezapomeňte zkopírovat VŠECHNY
fotografie z fotoaparátu.
Tip:
Namísto provádění výše uvedených pokynů, můžete také vytáhnout
paměťovou kartu. To bude mít za následek, že fotoaparát bude ukládat
fotografie do vnitřní paměti.
4.5.3
Rozlišení
Pomocí TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM můžete fotografovat ve čtyřech
různých rozlišeních, 2112 x 1584, 1600 x 1200, 1152 x 864 a 640 x 480.
Přednastavené rozlišení po zapnutí fotoaparátu je 1600 x 1200 (2M). Toto je
nejvhodnější poměr mezi rozlišením a počtem obrázků, které lze nafotit. V tomto
rozlišení můžete nafotit přibližně 16 fotografií. Jestliže chcete nastavit fotoaparát na
vyšší rozlišení, postupujte podle následujících pokynů.
1.
Vyberte „kvalita“ z nastavitelného menu (viz. 4.3.1). Zobrazí se seznam
možných rozlišení.
2.
Použijte tlačítka „nahoru“ a „dolů“ k pohybu v seznamu až dokud nevyberete
požadované rozlišení. Vyberte vyšší rozlišení pro lepší výsledek při tisku.
Vyberte nižší rozlišení, jestliže chcete zvýšit počet fotografií, které můžete
uložit ve fotoaparátu.
3.
Stiskem tlačítka expozice se Váš výběr potvrdí. Vrátíte se do hlavní nabídky.
Rozlišení bylo vybráno a je viditelné na LCD obrazovce (viz. tabulka 9).
Fotoaparát si zapamatuje toto nastavení i po vypnutí.
C Z
Rozlišení
Obrázků ve vnitřní
Obrázky na 16MB
paměti
SM kartě
640 x 480
108
220
1152 x 864
35
71
1600 x 1200
16
33
2112 x 1584
10
21
Tabulka 9: Přehled symbolů označujících kvalitu fotografií na obrazovce LCD
Symbol
Poznámka:
Jestliže nastavíte rozlišení 1600 x 1200, můžete vytvořit rozlišení
fotografie 4M použitím speciálního softwaru na zvětšování fotek, který
jste dostali spolu s fotoaparátem. Viz. kapitola 7,7.
4.5.4
Tisk s použitím DPOF
Pro používání této funkce potřebujete DPOF kompatibilní tiskárnu, schopnou číst
paměťové karty Smart Media. Takto můžete tisknout fotografie bez použití počítače.
9
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Toto vyžaduje používání karty Smart Media. Tento systém funguje přidáním extra
informací na kartu, které tiskárna rozpoznává jako pokyny pro tisk fotografií.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tip:
Vyberte „DPOF“ z nastavitelného menu (viz 4.3.1).
Vyberte „všechny obrázky“ pro tisk všech fotografií. Vyberte „vyber obrázky“
pro určení, které fotografie mají být vytištěny.
Určete kolik kopií od každé fotografie si přejete vytisknout. Fotoaparát přiřadí
fotografiím neviditelnou elektronickou značku, takže tiskárny vytiskne pouze
označené fot.
Vypněte fotoaparát.
Vyjměte kartu z fotoaparátu.
Vložte paměťovou kartu do své DPOF kompatibilní tiskárny (více informací viz
návod k Vaší tiskárně).
Používejte funkci „kopírování“ z nastavitelného menu pro přenos fotografií
z vnitřní paměti fotoaparátu na kartu Smart Media.
4.6
Pořizování fotografií a videoklipů
4.6.1
První fotografie
Komentář:
Pokud se fotoaparát nepoužívá déle než 3minuty, automaticky se
vypne, aby se šetřily baterie.
Viz. obr. 2.
1.
Otevřete krytku transfokátoru použitím tlačítka (7, obrázek 1) na přední části
fotoaparátu.
2.
K zapnutí fotoaparátu použijte tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) (3).
3.
Přepínač REŽIMU (6) posuňte do pozice FOTO. Obrazovka LCD (15) bude
stále vypnutá.
4.
Obrazovku LCD můžete zapnout/vypnout stiskem tlačítka LCD (14), nebo
můžete použít hledáček (1). Při používání LCD obrazovky, všechna nastavení
budou také viditelné. Jejich význam najdete v kapitole 8.
5.
Chcete-li správně vyfotit požadovaný předmět, dívejte se přes hledáček, nebo
sledujte LCD obrazovku.
6.
Napůl stlačte tlačítko expozice (7) a podržte ho v této poloze. Fotoaparát se
sám nastaví podle světelných podmínek a ozve se zapípání.
7.
Úplně stlačte tlačítko EXPOZICE. Teď se již snímek vyfotografuje. Obraz na
LCD obrazovce na krátký čas zmizí a dioda LED (2) bude blikat.
8.
Další snímek můžete vyfotit jakmile LED dioda přestane blikat. Fotografie se
tímto uložila do paměti fotoaparátu.
Poznámka:
Sklo objektivu udržujte čisté. Na čištění objektivu používejte vatovou
tyčinku. Jestliže je to potřeba, použijte speciální kapalinu na čištění
objektivů. Nepoužívejte jiné čistící prostředky.
Tip:
Kvalita fotografií závisí na okolním osvětlení. Čím více světla, tím lepší
obraz.
Počet fotografií, které můžete udělat, závisí na počtu detailů
fotografovaného objektu. Zobrazení fotografie na obrazovce je jen
přibližné.
Obraz, který uvidíte přes hledáček, může být mírně odlišný od toho,
který se zaznamená přes objektiv. Chcete-li věrohodnější obraz,
použijte LCD.
Tip:
Tip:
4.6.2
Fotografování pomocí funkce automatická expozice
Viz. obr. 2.
10
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Můžete fotit pomocí automatické expozice. Můžete ji také použít při focení
v noci, aniž ovlivníte ostrost obrázku pohybem.
Fotoaparát upevněte na stativ (viz. kapitola 9).
K zapnutí fotoaparátu použijte tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) (3).
Otevřete ochrannou krytku transfokátoru (7, obrázek 1)
Použitím přepínače REŽIMU vyberte funkci AUTOMATICKÉ VYVOLÁNÍ.
Fotoaparát nasměrujte na předmět. Případně použijte LCD obrazovku.
Jestliže chcete aktivovat automatickou expozici, stiskněte tlačítko expozice (1,
obr. 1). Fotoaparát bude vydávat tichý pípající zvuk a kontrolka na přední
straně fotoaparátu (5, obrázek 1) začne blikat. Fotoaparát začne před
vyfocením fotografie pípat rychleji. Když fotoaparát přestane pípat, snímek je
hotový.
4.6.3
Nahrávaní videoklipů
Tento fotoaparát se dá použít na nahrávání krátkých videoklipů.
1.
K zapnutí fotoaparátu použijte ON/OFF (zapnuto/vypnuto) (3).
2.
Otevřete krytku transfokátoru použitím tlačítka (7, obrázek 1) na přední části
fotoaparátu.
3.
Otočte přepínačem MODE (Režim) do režimu VIDEO (1, obrázek 4).
Obrazovka LCD se zapne. Zobrazí se předběžné zobrazení.
4.
Jestliže chcete aktivovat funkci ‘Movie Clip’ (filmový klip), stiskněte tlačítko
expozice (1, obr. 1).
5.
Zaostřete na objekt, který chcete nahrát.
6.
Jestliže chcete začít nahrávat videoklip, rychle stlačte tlačítko expozice (obr.
1, 1). Jestliže je obrazovka LCD zapnutá, je tam indikátor ukazující zbývající
nahrávací čas.
7.
Opětovným stlačením tlačítka expozice se nahrávání zastaví. Když se paměť
zaplní, nahrávání se zastaví automaticky. Jestliže nejsou přítomny žádné
fotografie, můžete do interní paměti nahrát přibližně 34 sekund videozáznamu.
Při použití 16MB karty SM můžete nahrát 110 sekund. Čas nahrávání se
zdvojnásobí, zdvojnásobením kapacity paměti. Záznamový čas je orientační a
závisí i na množství detailů v záběru.
4.7
Prohlížení a odstraňování fotografií a videoklipů
4.7.1
Připojení fotoaparátu k TV
Fotoaparát můžete připojit k TV . Budete potom schopni přehrávat záznamy na TV.
Obrazovka LCD se vypne. S fotoaparátem se dodává standardní videokabel RCA.
1.
Jeden konec kabelu AV připojte k přípojce výstupu obrazového signálu
fotoaparátu, umístěného nad konektorem USB.
2.
Druhý konec kabelu AV připojte k TV . Vaše TV musí mít vstup obrazového
signálu (žlutý konektor RCA). Žlutý kolík slouží pro obrazový signál. Jestliže
má Vaše TV zástrčku SCART, budete potřebovat adaptér. Dá se koupit ve
většině obchodů s TV a radiopřijímači.
3.
Nastavte svoji TV na zobrazení obrazového vstupu.
4.
Zapněte fotoaparát. Zobrazení z fotoaparátu bude teď viditelné na TV .
Můžete použít i nabídku dle obr. 2.
Poznámka:
Tip:
Výstup AV fotoaparátu není je vhodný pro připojení na anténní přípojku
Vaší TV . Vaše TV musí mít vstup obrazového signálu.
Jestliže nevidíte žádný obraz a Vaše reproduktory vydávají hlasitý
šum, potom jste obrazovou zástrčku pravděpodobně připojili do
nesprávné přípojky. Zkontrolujte zapojení a vyzkoušejte vše znovu.
11
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
4.7.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4.7.3
Prohlížení a mazání vybraných záznamů
Přesvědčte se, že fotoaparát je zapnutý.
Přepínač režimů nastavte do polohy DISPLEJ. Obrazovka LCD se zapne
a poslední záznam se zobrazí.
Jestliže je vybrán záznam videoklip, stlačte tlačítko expozice pro přehrání.
Záznamy listujete pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Jestliže nechcete nic
vymazat, můžete skončit. Vypněte fotoaparát, nebo přepněte číselník
REŽIMU, pro pokračování v používaní fotoaparátu.
Vymazávání záznamů: Stlačte tlačítko WB/VYMAZAT, pro funkci MAZÁNÍ.
‘DELETE’ (vymazat) bude zobrazeno na vrchní části obrazovky LCD. Záznam
zobrazený na obrazovce LCD je připravený na vymazaní. Dávejte pozor:
Vymazané záznamy se nedají obnovit.
Stlačte tlačítko NAHORU a DOLŮ až dokud se nezobrazí fotografie, kterou si
přejete vymazat.
Pro vymazání fotografie stlačte tlačítko expozice. Fotoaparát bude na pár
sekund zaneprázdněn, během toho, kdy bude vymazávat. Poté se zobrazí
další fotografie.
Chcete-li vymazat i tuto fotografii stlačte znovu tlačítko expozice.
Stlačte tlačítko WB/MAZANIE po dokončení mazání. Teď se vrátíte do režimu
DISPLEJ.
Dokončili jste mazaní fotografií. Fotoaparát můžete vypnout, nebo pokračovat
v jeho používaní.
Vymazání všech fotografií a videoklipů.
Poznámka: Buďte opatrní, toto se nedá vrátit zpět!
1.
Vyberte ‘Format/Delete’ (Formát/Mazání) z nastavitelného menu (viz. 4.3.1).
2.
Použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ a vyberte ‘Delete All’ (vymaž vše).
3.
Stlačte tlačítko expozice. Zobrazí se varovaní.
4.
Použijte tlačítko NAHORU a DOLŮ a vyberte ‘Yes’ (ano).
5.
Stlačte tlačítko expozice. Fotoaparát bude na pár sekund zaneprázdněn.
Všechny fotografie budou vymazány.
6.
Dokončili jste mazání fotografií. Fotoaparát můžete vypnout, nebo pokračovat
v jeho používaní.
Tip:
5
Můžete také vybrat ‘Format’ (formát) namísto ‘Delete All’(vymaž
všechno). Výsledek bude stejný, t.j. všechny fotografie budou
vymazány. Formátování paměti trvá delší dobu. Formátování se
doporučuje, když používáte novou paměťovou kartu, nebo když se
paměťová karta už nedá používat. Můžete také naformátovat vnitřní
paměť fotoaparátu, aby jste se zbavili problémů s fotoaparátem,
způsobených naformátováním paměti fotoaparátu pomocí počítače
v nesprávném formátu.
Instalace softwaru (pouze PC)
Při používaní MAC OS se obraťte na kapitolu 8. Dodaný software popsaný v této
kapitole (5) nefunguje v MAC OS.
5.1
Odstranění starých ovládačů a zařízení
Nejčastější příčinou poruch během instalace je přítomnost ovladače podobného
starého zařízení. Nejlepším řešením je před nainstalováním nového ovládače
odstranit nejprve všechny staré související ovladače. Přesvědčte se, že odstraňujete
jen programy pro staré, nepoužívané (a podobné) zařízení.
1.
Přejděte do ‘Safe Mode’ (Nouzový režim) systému Windows (stiskněte F8 při
spuštění systému Windows a zvolte ‘Safe Mode’ ze zobrazené nabídky).
12
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
2.
3.
4.
5.2
Klikněte na ‘Start – Settings – Control Panel (Start – Nastavení – Ovládací
panel) a dvakrát klikněte na ikonu ‘Add/Remove Programs’ (Přidat, nebo
odebrat programy).
Odstraňte všechny programy pro obdobná stará zařízení kliknutím na tlačítko
‘Add/Remove’ (Přidat/odstranit). V nouzovém režimu se některé programy
můžou objevit i dvakrát. V tomto případě odstraňte všechny programy, které
se objevují dvakrát.
Restartujte počítač.
Instalace ovládače pod Windows 98SE / Windows ME
Windows 2000 / Windows XP
Tip:
Tip:
Poznámka:
Poznámka:
Poznámka:
Poznámka:
1.
2.
3.
4.
5.
Aktuální ovladač můžete stáhnout z www.trust.com/13489.
Zkontrolujte, zda se tam nový ovladač nachází a nainstalujte si ho.
Současná verze ovládače se nachází na instalačním disku CD-ROM
Trust.
Pro Windows ME, Windows 2000 a Windows XP (také pro MAC OS
9.1 a aktualizace) nepotřebujete žádné extra ovládače pro zobrazování
fotografií na svém počítači. Úložný systém ve fotoaparátu bude
viditelný ve Windows a MAC OS jako ‘Removable Disk’ (vyměnitelný
disk). Pro funkci webové kamery, ale budete potřebovat ovládače.
Funkce webové kamery není dostupná pro systémy MAC.
Pro Windows 2000 a XP: Musíte být přihlášen jako administrátor, aby
jste mohli nainstalovat tento produkt a jeho software.
Zajistěte, aby během instalace byly všechny ostatní programy zavřené.
Při instalaci ve Windows 2000 a Windows XP se může vypsat zpráva,
že ovládač není zaznamenaný. To však neznamená problém
funkčnosti.
V tomto příkladu se ‘D:\’ používá k označení jednotky CD-ROM. Váš
počítač může používat jiné písmeno.
Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM počítače. Instalační program se
spustí automaticky. Pokud se nespustí automaticky, postupujte takto:
a)
V nabídce Start vyberte možnost ‘Run’ (Spustit).
b)
Zadejte [D:\SETUP.EXE] a kliknutím na 'OK' spustíte instalátor
softwaru Trust.
Objeví se okno instalátoru softwaru Trust (viz. obr. 9).
Vyberte jazyk, který chcete používat při instalaci.
Klikněte na „Install Driver“ (nainstaluj ovládač), aby jste spustili instalaci
fotoaparátu.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Aby ovládač fotoaparátu pracoval
správně, musíte mít nainstalován DirectX. Váš počítač musí být restartovaný,
aby byla instalace ovladačů dokončena. Instalační program to spraví
automaticky.
Instalace ovladače a softwaru pro TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM je teď
hotová. Instalace jiných programů je popsaná dále v tomto návodu na obsluhu.
5.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Připojení fotoaparátu
Přesvědčte se, že počítač je zapnutý.
Přepínač režimů nastavte do polohy DISPLEJ.
Kabel USB připojte do portu USB fotoaparátu (8, obr. 2). Druhý konec kabelu
USB zapojte do počítače. Windows fotoaparát zjistí a nainstaluje. Postupujte
podle pokynů na obrazovce. Po zavření všech oken je fotoaparát správně
připojen.
Vytáhněte kabel USB z fotoaparátu.
Přepínač režimů nastavte do polohy SETUP.
Znovu připojte kabel USB k fotoaparátu.
13
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
7.
Windows zjistí a nainstaluje složku fotoaparátu webová kamera. Postupujte
podle pokynů na obrazovce. Po zavření všech oken je fotoaparát správně
připojen. Teď můžete fotografie převzít z fotoaparátu a uložit je do počítače a
fotoaparát můžete používat jako web kameru. Více informací najdete
v kapitole 8.1.1.
Tip:
Poznámka:
5.4
V těchto funkcích fotoaparát funguje i bez baterií.
Fotoaparát vyžaduje dostatečné světlo. Proto ho používejte pouze
v dobře osvětlených prostorách.
Kontrola po instalaci
Po instalaci zařízení a ovládače jsou v počítači nainstalovány tyto objekty, které si
můžete zkontrolovat (připojte fotoaparát a zapněte ho).
‘Start – Settings – Control Panel (Start – Nastavení – Ovládací panel). Dvakrát
klikněte na ikonu ‘System’ (Systém) a zvolte si kartu ‘Device Manager’ (Správce
zařízení).
Když používáte jako webovou kameru:
Obrazové zařízení – TRUST 715 LCD Powercam Zoom, Bulk
– TRUST 715 LCD Powercam Zoom, PC Camera
(kamera PC)
Pokud se fotoaparát používá k prohlížení fotografií:
Diskové jednotky – TRUST 715 LCD Powercam USB zařízení
Nabídka Start:
Programy
Poznámka:
6
-> Trust 715 LCD [email protected] ZOOM software
-> Trust 715 LCD [email protected] ZOOM software
Jestliže uživatel změnil instalaci (například, pokud se nenainstalovalo
všechno, anebo pokud byly zvoleny jiné než předvolené umístění),
budou se výše uvedené informace lišit. Odchylky mohou být
způsobeny i použitím nových ovládačů přístupných na internetu.
Zapojení softwaru (jen PC)
S fotoaparátem se dodává několik různých aplikací. Tyto aplikace se zapojovat
nemusí, abyste fotoaparát mohli používat. Přesto doporučujeme tyto programy
nainstalovat, abyste mohli využívat všechny vedlejší volby, které Vám fotoaparát dává
k dispozici.
Poznámka:
6.1
Zajistěte, aby po dobu instalace byly všechny ostatní aplikace zavřené.
Photo Express
Photo Express 4.0 je aplikace, která se dá používat na Vašem počítači na načtení a
upravování fotografií, které jste nafotografovali pomocí svého TRUST 715 LCD
[email protected] ZOOM. Tento program potřebuje 500 MB volného prostoru na pevném
disku. Při instalaci Photo Express 4.0 postupujte takto: Instalace nebude trvat déle
než 10 minut.
1.
Odstartujte instalátor softwaru Trust (viz obr. 9)
2.
Vyberte ‘Ulead Photo Express 4.0 SE’.
3.
Vyberte jazyk, který chcete používat.
4.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
6.2
Photo Explorer
Ulead Photo Explorer 7 je program, který můžete používat na uspořádaní svých
fotografií. Můžete vykonávat jednoduché procesy, jako například otáčení, tisk a
prohlížení fotografií. Photo Explorer je užitečný, když chcete fotografie stáhnout a
uložit si je na počítači. Při instalaci Photo Explorer 7.0 postupujte takto:
14
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
1.
2.
3.
4.
6.3
Nastartujte instalátor softwaru Trust (viz obr. 9)
Vyberte ‘Ulead Photo Explorer 7.0 SE’.
Vyberte jazyk, který chcete používat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
COOL 360
COOL 360 je program na úpravy obrázků. Můžete ho používat na přeměnu fotografií,
vyfocených fotoaparátem TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM, na panoramatické
fotografie. COOL 360 si nainstalujete takto:
1.
Nastartujte instalátor softwaru Trust (viz obr. 9)
2.
Vyberte ‘Ulead Cool 360’.
3.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
6.4
DVD Picture Show
Tento program by se měl nainstalovat jen když má Váš počítač vypalovačku CD nebo
vypalovačku DVD. DVD Picture Show Vám umožní transformovat Vaše fotografie na
prezentaci snímky, které se lehko dají přehrávat na přehrávači DVD. Abyste mohli
maximálně využít tuto aplikaci, potřebujete CD-RW nebo vypalovačku DVD a
přehrávač DVD. Ne všechny přehrávače DVD umí přečíst DVD nebo CD-R disky,
které jste si vytvořili sami. Když máte pochybnosti, použijte návod k použití, který jste
dostali k přehrávači DVD.
1.
Nastartujte instalátor softwaru Trust (viz obr. 9)
2.
Vyberte ‘Ulead DVD Picture Show Basic SE’.
3.
Vyberte jazyk, který chcete používat.
4.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
6.5
Program pro zvýšení úrovně obrázků
Tento program se automaticky nainstaluje se softwarem ovládače,pokud postupujete
podle kroků napsaných v kapitole 5.3. Na rozdíl od používaného softwaru v menu
Start, má druhý komponent pro kompatibilitu se staršími (dvoj-založenými)
zobrazovacími editujícími aplikacemi.
7
Používání softwaru
7.1
Získávaní obrázků z fotoaparátu
7.1.1
Stahování fotografií a videoklipů
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM je viditelný ve Windows (a taky MAC OS) jako
externí vyměnitelný disk. Jeho používání je tak jednoduché jako přesouvání souborů.
Proto, na rozdíl od jiných fotoaparátů, tento fotoaparát nevyžaduje samostatný
ovládač (TWAIN). Fotografie a videoklipy stáhněte pomocí ‘File – Open’ (Soubor Otevřít), nebo je zkopírujte na váš pevný disk.
Tip:
Abyste si ulehčili stahování a organizování vašich fotografií, můžete
použít Photo Explorer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nafoťte pár fotografií, nebo nahrajte videoklip.
Přepínač režimů nastavte do polohy DISPLEJ.
Fotoaparát připojte k portu USB vašeho počítač pomocí přiloženého kable
USB.
Počkejte několik sekund. Počítač zjistí fotoaparát a obrazovka LCD budou
vypnuté.
Otevřete objekt ‘My Computer’ (Tento počítač).
Hledejte ‘Removable Disk’ (Výměnný disk) a otevřete ho. Viditelný bude
adresář nazvaný ‘DCIM’. Pokud není, najděte druhý ‘Removable Disk’
(Výměnný disk) a otevřete ho.
Dvakrát klikněte na adresář ‘DCIM’. Nyní bude viditelný adresář nazvaný
‘100trdsc’.
15
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
8.
9.
10.
Dvakrát klikněte na adresář ‘100trdsc’. Soubory fotografií teď budou viditelné.
Zkopírujte všechny fotografie na vhodné místo na vašem pevném disku
(například C:\Moje obrázky).
Nyní můžete použít fotografie a videoklipy na vašem počítači.
Poznámka:
Pro editování videoklipů si potřebujete obstarat aplikační software,
protože není dodaný spolu s fotoaparátem.
7.1.2
Funkce webové kamery
Tato funkce se používá pro nahrávaní obrázků na živo a tvorbu krátkých videoklipů za
pomoci počítače.
Poznámka: Fotoaparát vyžaduje dostatečné světlo. Proto ho používejte jen v dobře
osvětlených prostorách.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.2
Zapněte fotoaparát, ale nepřipojujte jej k počítači.
Přepínač režimů nastavte do polohy SETUP. Nastavitelné menu se zobrazí.
Když se toto menu zobrazí, fotoaparát bude taky v režimu webové kamery.
Fotoaparát připojte k portu USB vašeho počítače pomocí kabelu USB.
Obrazovka LCD se vypne.
Spustíte program pro záznam videa. Můžete také použít program NetMeeting.
Otevřete složku ‘Video Source’ (zdroj videa). V tomto okně můžete naznačit,
že obrázek musí byť čtený z ‘Trust 715 LCD Powercam Zoom – PC
Fotoaparátu.
Pokud jste vybrali požadované nastavení, klikněte na ‘OK’. Zobrazení
pohyblivého videa nyní bude viditelné.
Nyní už můžete video zobrazení používat.
Ulead Photo Express
Tuto aplikaci můžete použít na vyřešení problémů s obrázky, například efekt
“červených očí”, obarvené fotografie, fotografie, které jsou příliš jasné nebo příliš
tmavé, odstraňovat nežádoucí objekty z pozadí, a pod. Tuto aplikaci můžete také
používat na navrhování kalendářů a pohlednic.
Postupujte podle níže uvedených pokynů:
1.
Zkopírujte své fotografie na pevný disk podle popisu v kapitole 7.1.1 nebo 7.3.
2.
Klikněte na ‘Start – Programs – Ulead Photo Express 4.0 SE – Ulead Photo
Express 4.0 SE’. Objeví se obrázek 10. Budete v režimu ‘Browse’
(Prohledávání).
3.
V levé části okna najdete adresář s Vašimi fotografiemi .
4.
Klikněte na tento adresář, abyste si mohli prohlídnout jeho obsah. Vaše
fotografie budou viditelné v hlavním okně jako miniatury.
5.
Vyberte fotografii, kterou chcete upravovat a dvakrát na ni klikněte. Po
několika sekundách se fotografie objeví v hlavním okně.Nyní fotografii můžete
upravovat.
6.
Klikněte na ‘Edit’ (Upravit) v horní části okna a vyberte si možnost.Jsou zde
uvedeny nejběžnější možnosti.
7.
Po úpravě fotografie klikněte na ‘Save’ (Uložit), abyste hotový výsledek uložili.
Více informací najdete v návodě na obsluhu tohoto programu a ve funkci Pomocník.
Poznámka:
Fotografie se ukládají ve formátu JPEG , aby se ušetřilo místo. JPEG
snižuje velikost souboru tím, že odstraňuje z fotografie malé detaily.
Pokud chcete fotografii upravovat po dobu různých sezení, použijte
jiný formát než JPEG (například TIFF), abyste zabránili strate kvality v
důsledku soustavného nahrávání a ukládaní ve formátu JPEG.
16
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Poznámka:
7.3
Tam,kde se úprava nedá zrušit, doporučuje se vyhotovit si kopii
fotografií a upravovat jen kopie. Tak se budete vždy moci vrátit k
originálním fotografiím. Důrazně se doporučuje vyhotovit si zálohu na
disku CD-ROM pomocí vypalovačky CD na ochranu před selháním
počítače.
Ulead Photo Explorer
Ulead Photo Explorer 7.0 můžete používat na jednoduché převzetí fotografií a
videoklipů na svůj počítač. Níže je uvedený krátký popis toho, jak používat Photo
Explorer. Podrobný popis programu Photo Explorer najdete ve funkci Pomocník
daného programu. Při používaní TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM v programe
Photo Explorer postupujte podle níže uvedených pokynů.
1.
Přepínač režimů nastavte do polohy DISPLEJ (zelený symbol).
2.
Fotoaparát připojte ke svému počítači pomocí kabelu USB.
3.
Spusťte Ulead Photo Explorer.
4.
Otevře se hlavní okno. Také se může objevit okno'Set-up Internet Connection'
(Nastavení připojení na Internet). Když se toto okno objeví, klikněte na
tlačítko'Skip for now' (Tentokrát přeskočit), čímž toto okno zavřete. Fotoaparát
Trust bude viditelný jako ‘Removable disk’ (Výměnný disk) v seznamu na levé
straně okna.
5.
Klikněte na něj dvakrát. Viditelný bude adresář ‘DCIM’.
6.
Klikněte na něj dvakrát. Viditelný bude adresář ‘100trdsc’. Tento adresář
obsahuje vaše fotografie a videoklipy.
7.
Klikněte na něj dvakrát. Vaše fotografie a videoklipy se pomalu zviditelní.
Okno nyní bude vypadat jako obr. 11.
8.
Klikněte na jednu z miniatur v hlavním okně,pokud chcete fotografii upravovat,
tisknout, a pod. Poznámka: budete upravovat originální fotografii a změny se
nedají zrušit. Videoklipy se dají jen přehrávat, ne však upravovat nebo
tisknout.
9.
Na přesun svých fotografií a videoklipů do počítače použijte ‘Digital Camera
Wizard’ (Z průvodce digitálním fotoaparátem) (8. možnost zleva, symbol
fotoaparátu). Na označení toho, jestli se fotografie musí uložit a přečíslovat,
budete muset použít jednou tlačítko ‘Configure..’ (Konfigurovat).
10.
Další informace najdete ve funkci Pomocník.
Poznámka:
7.4
Program umožňuje uveřejnit fotografie na Internetu (pokud máte
připojení na Internet). Je to užitečné, pokud chcete ukázat své
fotografie přátelům. Mějte na paměti,že potom bude může vidět Vaše
fotografie kdokoliv, a že společnost, která spravuje lokalitu, bude mít
právo použít Vaše fotografie v reklamách. To je obvykle případ jiných
lokalit,které sdílejí fotografie na webových stránkách a částečně
důvodem, proč jsou zdarma. Přečtěte si podmínky používání.
DVD Picture Show
DVD Picture Show můžete použít na lehké přetransformování Vašich fotografií na
prezentaci snímků. Tuto prezentaci snímků si potom můžete prohlížet na svém TV
přijímači. Abyste si mohli vytvářet CD-ROMy, potřebujete vypalovačku CD a
vypalovačku DVD. Budete potřebovat i přehrávač DVD.
1.
Spustíte program (Start - Programs - DVD Picture Show Basic SE - DVD
Picture Show Basic SE) (Start – Programy – DVD Picture Show Basic SE –
DVD Picture Show Basic SE).
2.
Jednou se objeví okno, ve kterém musíte zadat krajinu, ve které se nacházíte
Vy nebo obrazový systém. Vyberte si spodní možnost a potom vyberte ‘PAL’.
3.
Klikněte na ‘OK’.
4.
V následujícím okně vyberte ‘Next’ (Dále). Zobrazí se nabídka výběru pro
prezentaci snímku. Při prvním použití programu bude toto okno prázdné.
17
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
5.
6.
7.
Klikněte na ‘New Slide Show’ (Nová prezentace snímku), abyste si vytvořili
svou první prezentaci. Objeví se nové okno, ve kterém si můžete vybrat
fotografie a pozadí, které chcete použít na prezentaci (viz obr. 12).
Postupujte podle pokynů na obrazovce a v případě potřeby použijte funkci
Pomocník (F1). Věnujte pozornost velikosti souboru: maximální velikost pro
CD-ROM je přibližně 600 MB.
Když jste skončili, můžete uložit prezentaci snímku na CD-ROM nebo DVD
pomocí programu Disc Image Recorder (Start - DVD Picture Show Basic SEDisc Image Recorder).
Poznámka:
7.5
Tato aplikace funguje jen s fotografiemi, ne však s videoklipy.
COOL 360
Tento program použijte když chcete spojit několik fotografií dohromady, aby se
vytvořila panoramatická fotografie. Návod na používání COOL 360 najdete v příručce
na CD-ROM. Příručku najdete i na této adrese:
D:\Software\Cool360\Manual\C360.pdf
Abyste si příručku mohli přečíst, musíte mít nainstalovaný program Acrobat Reader.
7.6
Používání fotoaparátu jako webové kamery
(NetMeeting)
NetMeeting se nedodává s fotoaparátem. Toto obsahuje Vaše verze Windows.
Nejnovější verzi programu NetMeeting si můžete převzít z lokality
www.microsoft.com, kde vyhledáte heslo ‘download netmeeting’.
1.
Dříve, než začnete NetMeeting, ujistěte se, zda máte nainstalovaný
internetový účet a připojené reproduktory a mikrofon.
2.
Spustˇte aplikaci NetMeeting (Start -> Programy -> Příslušenstvo ->
Internetové nástroje -> NetMeeting).
3.
Otevřou se dvě okna: pro NetMeeting a pro navázaní spojení (Dial-up).
4.
Vyplňte svoje uživatelské jméno a heslo a kliknutím na 'Connect' se připojte
na Internet. Pokud používáte externí bránu, kabelový modem nebo ADSL,
objeví se okno ‘Dial Up Connection’ (Telefonické připojení sítě).
5.
Po navázaní spojení s Internetem zůstane viditelné jen okno NetMeeting.
Okno Dial-up Connection zmizí.
6.
Vícero nastavení se vykoná pouze jednou.
Jděte na ‘Tools -> Options…’ (Nástroje – Volby) a klikněte na kartu ‘Video’ .
7.
Pokud nechcete mít z fotoaparátu zrcadlový obraz, nevybírejte ‘Show mirror
image in preview video window’ (ukázat zrcadlový obraz v kontrolním okně pro
video). V tomto okně také můžete měnit nastavení obrazu jako je velikost
obrazu a jeho kvalita. Kliknutím na 'OK' uložíte nové nastavení a vrátíte se do
startovacího okna pro NetMeeting. Dokončili jste jednorázové nastavení.
8.
V okně NetMeeting klikněte na 'View' (prohlížet) a vyberte 'My Video (New
Window)' (moje video (nové okno)). Otevře se další okno ('My Video') (moje
video).
) zapněte aktuální video obraz.
Kliknutím na tlačítko ‘Play’ (přehrávaní) (
Tento obraz uvidí i osoba, se kterou máte navázané spojení přes NetMeeting.
Nyní jste připraveni navázat spojení přes NetMeeting. Klikněte na ikonu
telefonního seznamu NetMeeting. Objeví se nové okno.
11.
V panelu s adresou napište ‘ILS server name’ (Název serveru ILS) (například
ils.worldonline.nl) a klikněte na ‘Enter’.
12.
Dvakrát klikněte na jméno osoby v seznamu. Vytvoří se spojení NetMeeting.
Tato osoba si nemusí přát navázat spojení s Vámi, protože například právě
komunikuje s někým jiným. V tom případě vyberte ze seznamu někoho jiného. Na
Internete můžete najít i jiné ‘ils servers’ (ils servery). Příkladem je
http://www.netmeetinghq.com. Více informací nebo řešení problémů najdete kliknutím
9.
10.
18
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
na ‘Help’ (Pomocník) v úvodním okně aplikace NetMeeting. Zde se nachází popis
všech funkcí dostupných pro NetMeeting.
Výstraha:
Když používáte NetMeeting, můžete kontaktovat lidi, kteří mají jiné
možnosti než Vy. Nedovolte používat NetMeeting dětem bez dozoru.
Microsoft začal zavírat své servery ILS. To znamená, že aplikaci NetMeeting budete
moci používat jen přes MSN Messenger (program okamžitých správ) , který je
obsažen ve většině verzí Windows. Musíte se registrovat u společnosti Microsoft
(abyste získali cestovní pas), dříve než tento program začne fungovat. Pokyny k
registraci - viz funkce Pomocník aplikace MSN Messenger. Další organizace mají
aktivní servery ILS, které můžete taktéž použít.
Pokud Vaše verze Windows neobsahuje MSN messenger, podívejte se na
www.microsoft.com/msn a bezplatně si ji stáhněte.
7.7
Program digitálního fotoaparátu
Program digitálního fotoaparátu je komponent, který se nainstaluje spolu s ovládači
pro váš fotoaparát. Používejte ho, abyste získali maximálně rozlišení 2288x1712
(4M). Zvýši úroveň vašeho obrázku když ho vyfotíte v rozlišení 1600 x 1200 (2M
Pixel). Pokyny níže používejte spolu s obrázkem 13.
1.
Přepínač režimů nastavte do polohy DISPLEJ (zelený symbol).
2.
Fotoaparát připojte ke svému počítači pomocí kabelu USB. Tento program
nebude fungovat bez toho, aby byl fotoaparát připojen k počítači.
3.
Spusťte program pomocí ‘Start - Programy -> program Trust 715 LCD
[email protected] ZOOM -> program Trust 715 LCD [email protected] ZOOM’.
Otevře se hlavní okno. Vaše obrázky se zobrazí v malé velikosti. Viz obr. 13.
4.
Stlačte tlačítko ’Enlargement Setting’ (nastavení zvětšení) (3). Zobrazí se
nové okno.
5.
Stlačte ‘Enlargement’ (zvětšení), abyste aktivovali 4M rozlišení obrázku.
6.
Pro potvrzení stiskněte‘OK’. Toto nastavení bude uložené i pro další použití.
7.
Vyberte obrázky, u kterých chcete zvýšit rozlišení, stlačením klávesy CTRL se
současným kliknutím po jednom na obrázky. Když chcete vybrat všechny
obrázky, stiskněte tlačítko ‘Select / Deselect all’ (vyber všechny/označ
všechny) (2).
8.
Stiskněte tlačítko ’Upload’ (přehraj) (1). Ukáže se nové okno, ve kterém
vyberete umístění ve vašem počítači pro obrázky. Pokud tlačítko ‘Upload’
(přehraj) nefunguje, pravděpodobně jste nevybrali žádné fotografie.
9.
Vyberte umístění a stlačte ‘Copy’ (kopíruj). Vybrané obrázky budou zvětšené
a zkopírované do vašeho počítače.
Kompletní přehled všech funkcí programu digitálního fotoaparátu můžete najít
v tabulce 10.
P.č.
1
2
3
4
5
6
Název
přehraj
Vyber všechny
/ Odznač
všechny
Nastavení
zvětšení
Delete
(Odstranit)
Konec
Klávesové
rolování
Funkce
Přemístí vybrané obrázky do počítače.
Vybere všechny obrázky. Pokud už všechno bylo
vybráno, všechny záznamy budou označené
a zrušené.
Nabídka výběru mezi normálním přenosem
a přenosem ze zvětšení pro obrázky.
Vymaže vybrané obrázky. Výstraha: nelze vrátit
zpět.
Zavře se program.
Ukáže více obrázků.
19
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
7
8
Zmenšenina
Dělicí čára
Malá verze vašich obrázků.
Může být přemístěná, aby bylo na jedné straně okna
víc místa.
9
Tree view
Ukáže vám obsah úložného prostoru vašeho
(Stromové
počítače. Obrázky můžou být ‘dragged and dropped’
zobrazení)
(potáhnutí a puštění) na vybrané místo.
Tabulka 10: Funkce tlačítek v programu digitálního fotoaparátu. Použijte spolu
s obrázkem 13.
Tip:
Poznámka:
7.8
Můžete také přímo importovat obrázky v každém dvojitě kompatibilním
programu použitím funkce ‘Acquire’ (získej) tohoto programu. Když
stisknete tlačítko kopírovat, obrázky budou zvětšené a přemístěné do
vašeho programu.
Ačkoli tento program vytváří obrázky s 4M pixelovým rozlišením,
výsledné obrázky jsou méně ostré, než obrázky vyfocené s podstatně
dražším 4M digitálním fotoaparátem.
Webová kamera a Internet
Trust 715 LCD [email protected] Zoom se dá používat i jako webová kamera, například na
Vaší stránce na Internete.
Informace o webových kamerách najdete na více lokalitách:
http://www.camarades.com
http://www.teveo.com
Z těchto stránek si můžete stáhnout software a ten používat na posílaní živých video
snímků přes Internet.
Informace o instalaci a používaní potřebného softwaru najdete na příslušných
stránkách.
8
Kompatibilita s MAC-OS
Poznámka:
Momentálně je na této stránce uvedená jen omezená podpora pro
MAC OS. Budete moci získávat fotografie a videoklipy z fotoaparátu,
ale MAC-OS nepodporuje funkci webové kamery. Můžete se podívat
na www.trust.com, nebo je k dispozici aktualizovaný ovládač.
Poznámka:
Program digitálního fotoaparátu ještě není dostupný pro MAC OS,
takže nebudete moci zvětšit Vaše obrázky na 4M pixely. Místo toho
vyfoťte obrázky v rozlišení 3.3M a zvětšete je pomocí vašeho softwaru
na editování obrázků.
8.1
1.
2.
3.
Všeobecné informace
Zkontrolujte, jestli Váš MAC splňuje následující systémové požadavky: MAC
OS 9.0 nebo pozdější verze softwaru, jeden volný port USB.
Možná budete potřebovat další software na editování fotografií,pokud software
dodaný s fotoaparátem je určený pro PC pod systémem Windows.
Nahrané videoklipy jsou ve formátu určeném pro PC a nemusí se správně
přehrávat na systém Mac bez doplňujícího softwaru na přehrávaní
souborových záznamů.
20
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
8.2
1
2
3
4
5
Získávaní fotografií
Ujistěte se, že počítač je zapnutý.
Přepínač režimů nastavte do polohy DISPLEJ.
Fotoaparát připojte k MAC. Na pracovní plochu přibude další adresář. Vaše
fotografie jsou uložené v tomto adresáři.
Otevřete tento adresář, čímž získáte přístup ke svým fotografiím a
videoklipům.
V MAC OS X se bude automaticky aktivovat shromažďování obrazů, aby se
lehko importovaly Vaše fotografie do adresáře ‘Pictures’ (Fotografie) na
Vašem systéme.
Poznámka:
8.3
1
2
Formátování
S MAC můžete formátovat interní paměť fotoaparátu i externí paměťovou
kartu. Toto se vykoná stejným způsobem, jako kdybyste formátovali oblast
pevného disku. Na formátovaní paměti se však doporučuje použití
formátovací funkce fotoaparátu.
Použijte ‘Finder’ (hledač) v Mac OS 9.x nebo ‘Disk Utility’ (v diskovém
programu) v Mac OS X (10.1), abyste naformátovali paměť fotoaparátu.
Paměť může být zformátovaná jen ve formátu DOS, v opačném případě
odmítne fotoaparát na ni ukládat obrázky.
Poznámka:
9
Pokud nemáte žádnou paměťovou kartu Smart Media, Mac OS
automaticky zobrazí interní paměť fotoaparátu.Pokud máte ve
fotoaparátu paměťovou kartu Smart Media, místo obsahu interní
paměti bude zobrazen její obsah až když ji vyberete.
Neformátujte paměť fotoaparátu když používáte Mac OS 10.2 (Jaguar)
nebo vyšší verze, protože tento operační systém může formátovat jen
formáty HFS a UNIX, které nejsou kompatibilní s Vaším
fotoaparátem.Místo toho naformátujte paměť pomocí fotoaparátu.
Umístění fotoaparátu na stativ.
Přišroubujte stativ k upevňovacímu místu (1, obr. 3) na spodní straně fotoaparátu.
Ujistěte se, že stativ je připevněný tak, jak je ukázané na obrázku 14, ze střední
nožkou směrem k té straně fotoaparátu, kde je přípojka USB/TV. Co možná nejvíce
roztáhněte nožky stativu, aby byl fotoaparát stabilní.
Poznámka:
Pokud stativ není připevněný výše uvedeným způsobem,
fotoaparát může lehko spadnout.
Poznámka:
Fotoaparát můžete připevnit i k profesionálnějšímu stativu. Tyto
si můžete zakoupit v místním obchodě s potřebami na
fotografování.
21
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
10
Řešení problémů
!
Metoda
1.
Přečtěte si níže uvedené řešení.
2.
Vyhledejte aktuální nejčastější otázky, ovládače a návody
na internetu (www.trust.com/13489)
Problém
Po připojení
kamery Windows
nezjistil nové
zařazení
Zobrazila se
chybová zpráva
‘Capture device
was not detected’
(Nebylo zjištěné
digitalizační
zařazení).
TRUST 715 LCD
[email protected]
ZOOM je ve
správci zařazení
označený
vykřičníkem ‘!’.
TRUST 715 LCD
[email protected]
ZOOM nefunguje
v kombinaci s TV
/ digitalizační
kartou.
Příčina
Port USB počítače
nefunguje.
Fotoaparát nebyl
připojený do portu
USB.
Fotoaparát byl
připojený do rozbočky
USB, která nemá
napájení.
Fotoaparát nebyl
připojený do portu
USB.
Fotoaparát byl
připojený do rozbočky
USB, která nemá
napájení.
Fotoaparát byl
připojený do rozbočky
USB, který nemá
napájení.
Konflikt mezi
fotoaparátem a TV
kartou.
Možné řešení
Zkontrolujte nastavení portu USB.
Další informace najdete na adrese
www.trust.com/customercare/help/u
sb.
Fotoaparát připojte do portu USB.
Fotoaparát připojte do rozbočky,
která má napájení, nebo do portu
USB svého počítače.
Fotoaparát připojte do portu USB.
Fotoaparát připojte do rozbočky,
která má napájení, nebo do portu
USB svého počítače.
C Z
Fotoaparát připojte do rozbočky,
která má napájení, nebo do portu
USB svého počítače.
Postupujte takto:
1) Vyberte digitalizační TV kartu.
2) Nainstalujte TRUST 715 LCD
[email protected] ZOOM.
3) Nainstalujte digitalizační TV
kartu.
22
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Fotoaparát vůbec
nereaguje.
Nesprávně vložené
baterie.
Fotoaparát je stále
připojený k počítači.
Fotoaparát je vypnutý
nebo je nastavený na
režim spánku.
Baterie jsou
nabité, ale
fotoaparát
nereaguje.
Fotoaparát se
najednou sám
vypíná.
Fotoaparát se
nedá zapnout
nebo se okamžitě
vypíná.
Záznam je
neostrý
(zamlžený).
Po stlačení
tlačítka expozice
se
nevyfotografuje
žádný snímek.
Není spojení
s počítačem.
V aplikaci
(webová kamera)
se neobjeví obraz
z fotoaparátu.
Živý záznam má
posunutý obraz
a špatné barvy.
Baterie jsou vybité.
Fotoaparát je třeba
resetovat.
Používáte baterie
NiCd.
Fotoaparát se
nepoužíval déle než 3
minuty.
Napětí v bateriích je
nízké.
Baterie jsou vybité.
Při fotografovaní jste
fotoaparátem pohnuli.
Vzdálenost od objektu
je příliš krátká.
Osvětlení je
nedostatečné.
Ještě stále je zapnutá
automatická expozice.
Paměť je plná.
Kontrolka fotografií
zasvítí ‘0’.
Baterie vyberte a vložte správně
(viz kapitola 4,2).
Odpojte kabel USB. Fotoaparát
nejde uvést do činnosti, pokud je
připojen k počítači.
Fotoaparát zapněte, nebo ho
zapněte z režimu spánku stlačením
spínače MODE (REŽIM) na pár
sekund.
Vyměňte baterie (viz kapitola 4,2).
Odpojte kabel USB a baterie
vyberte z fotoaparátu. Baterie
znovu vložte po přibližně 10
minutách.
Použijte alkalické baterie nebo
akumulátory NiMH.
Fotoaparát znovu zapněte.
Vyměňte baterie.
Vyměňte baterie.
C Z
Pokuste se fotoaparát držet
nehybně, nebo použijte stativ.
Zvětšete vzdálenost předmětu,
který chcete fotografovat.
Zlepšete osvětlení.
Automatickou expozici vypněte.
Fotografie přesuňte do svého
počítače a paměť vymažte. Můžete
vyfotografovat více fotografií ,pokud
použijete kartu Smart Media.
Zeptejte se svého prodejce.
Počkejte až LED přestane svítit.
Fotoaparát je stále
zaneprázdněný
ukládáním předešlé
fotografie. LED zasvítí.
Nesprávně připojený
fotoaparát
Je otevřená jiná
aplikace a ta používá
obraz z fotoaparátu
Před spuštěním testovacího
programu nejdříve zavřete jinou
aplikaci.
Máte nainstalovanou
starou verzi DirectX.
Pokud používáte VGA
s příliš vysokým
rozlišením (například
Z adresy www.microsoft.com si
převezměte aktuální verzi DirectX.
Nastavte nižší rozlišení a barevnou
hloubku VGA karty (například na
800 x 600 /16 bitů barvy).
Znova připojte kabel
23
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
Fotografie jsou
přeexponované
1 600 x 1 200), možná
nemáte dostatek
paměti na přehrávání
videa.
Problém je možno vyřešit i
aktualizací ovládače VGA.
Rovnováha bílého
světla byla ve
fotoaparátu nastavená
nesprávně.
Nastavte rovnováhu bílého světla
správně (viz kapitola 4.5.1).
Osvětlení pozadí není
bílé.
Změňte rovnováhu bílého světla
(viz kapitola 4.5.1). Pokud to
nepomůže, barvu upravte pomocí
Photo Express.
Fotografie porovnejte s jinými
fotografiemi (například na
Internetu),pokud víte, že jejich
barva je správná. Nastavte monitor
správně (viz návod na obsluhu
dodaný spolu s monitorem).
Pokud fotografie vypadají na
monitoru dobře, zkontrolujte
nastavení tiskárny.
Podívejte se do návodu na obsluhu
dodaného s tiskárnou a najděte
pokyny na testování tiskárny a
řešení jakýchkoliv problémů.
Použijte originální papír od výrobců
Vaší tiskárny, abyste dosáhli
nejlepšího výsledku.
Monitor není správně
nastaven.
Tiskárna není správně
nastavena.
Inkoustová tiskárna
má zablokovaný
inkoustový zásobník.
Použitý papír není
vhodný k tisku
fotografií.
Na fotografiích je
šum, nebo jsou
příliš tmavé.
Fotografie jsou
přeexponované
Fotografie byly dělány
v příliš tmavém
prostředí.
Blesk byl použit, ale
vzdálenost je příliš
velká.
Blesk se použil v jasně
osvětleném okolí.
Nedá se vyvolat
žádný obrázek,
fotoaparát
ukazuje zprávu
o chybě
související
s pamětí/ Zpráva
Kontrast v objektu je
příliš velký.
Fotografie se
fotografovaly za
jasného slunečného
světla.
Paměť fotoaparátu
byla naformátovaná
prostřednictvím
počítače. Použitý
formát je
nekompatibilní
s fotoaparátem.
Ujistěte se, že osvětlení je
dostatečné, nebo použijte blesk.
Blesk používejte do vzdálenosti 4
metry. Blesk se nedá používat při
větších vzdálenostech.
Blesk není vhodný pro zabezpečení
dalšího osvětlení. Nepoužívejte ho
za denního světla.
Změňte osvětlení, nebo fotografujte
z menší nebo větší vzdálenosti.
Snažte se předejít jasnému
slunečnímu světlu.
Znovu naformátujte s použitím
systému FAT soubor nebo
naformátujte paměť pomocí menu
‘Delete / Format’ (Vymaž/Formátuj)
fotoaparátu.
24
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
s pamětí/ Zpráva
o chybě, když se
snažíte
zobrazit/vymazat
obrázky
Paměťová karta byla
vybraná, když se na ni
zapisoval obrázek
Předtím než vyberete paměťovou
kartu nebo baterie, vždy počkejte 5
sekund po vyfocení obrázku.
Naformátujte paměť pomocí menu
‘Delete / Format’ (Vymaž/Formátuj)
fotoaparátu a vyzkoušejte znovu.
Vyčistěte zlaté kontakty jemnou
hadérkou, znovu vložte paměťovou
kartu a znovu vyzkoušejte.
Paměťová karta byla
nesprávně vložená,
nebo má slabý
kontakt.
Paměť byla
Použijte správný typ baterií.
poškozená kvůli
Naformátujte paměť pomocí menu
nečekanému selhání
‘Delete / Format’ (Vymaž/Formátuj)
energie.
fotoaparátu a vyzkoušejte znovu.
Program
Fotoaparát není
Připojte kabel USB.
digitálního
připojený k počítači.
fotoaparátu se
Fotoaparát je
Odpojte fotoaparát, otočte číselník
nespustí.
nastavený na režim
na ‘Přehraj (zelený symbol), znovu
webové kamery.
připojte a vyzkoušejte znovu.
Obrázky nejsou
Před focením obrázků nastavte
Program
v rozlišení 1600 x
rozlišení na 1600 x 1200.
digitálního
1200 (2M) .
fotoaparátu
nezvětšuje
Obrázky byly změněné Nejdříve použijte program
obrázky.
jiným programem před digitálního fotoaparátu pro
zvětšování obrázků. Až potom
nahráním, např.
udělejte další zpracování.
zobrazovačem
obrázků Windows XP.
Nejdou vyfotit
Paměť fotoaparátu je
Záznamy stáhněte na svůj počítač
další fotografie
plná. Nahrávaní na
a potom je všechny vymažte
z paměti fotoaparátu.
obrazovce LCD bliká.
Problém zde není
Na Internetu
Jděte na adresu
uvedený.
vyhledejte aktuální
www.trust.com/customercare/help/c
amera.
odstraňování
problémů
s fotoaparátem.
Pokud se problém neodstraní ani po vyzkoušení těchto řešení, obraťte se na centra
péče o zákazníky společnosti Trust. Další informace najdete na zadní straně této
příručky. Připravte si následující informace:
•
Číslo produktu. Číslo tohoto produktu je 13489.
•
Podrobný popis toho, co nefunguje.
•
Podrobný popis toho, kde se problém vyskytuje.
•
Informace o svém počítači: Verze Windows a jazyk.
•
Informace o jiných zařízeních, které jste nainstalovali, jako například snímače,
jiné fotoaparáty, videokamery, TV karty, zařízení na editování videozáznamů,
atd.
25
C Z
TRUST 715 LCD [email protected] ZOOM
11
Záruční podmínky
-
Na všechny naše výrobky poskytujeme dvouletou záruku výrobce, která začíná
datem podání.
-
V případě zjištění chyby vraťte výrobek zpět do obchodu, kde jste jej zakoupili, a
přiložte popis pozorované chyby, doklad o koupi výrobku a všechny části
příslušenství.
-
V průběhu záruční doby dostanete podobný model, pokud bude k dispozici.
Pokud podobný výrobek nebude k dispozici, Váš výrobek bude opraven.
-
V případě, že chybějí komponenty, například příručka, software nebo jiné, obraťte
se na naši telefonní linku pomoci.
-
Záruka ztrácí platnost při otevření výrobku, jeho mechanickém poškození,
nevhodném použití, změnách a úpravách výrobku, při jeho opravě třetí osobou,
při nedbalém zacházení resp. pokud byl výrobek použit na jiný než původně
zamýšlený účel.
Záruka se nevztahuje na:
• Škody způsobené při nehodách, nebo katastrofách, např. při požáru,
záplavách, zemětřesení, válce, vandalismu nebo krádeži.
• Nekompatibilita s jiným hardware zařízením a softwarem, které nejsou u
vedené v minimálních systémových požadavcích.
• Příslušenství, jako např. baterie a pojistky (podle konkrétních okolností).
-
-
Výrobce v žádném případě nezodpovídá za žádnou náhodnou, resp. následnou
škodu včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vyplývajících z používání
tohoto výrobku.
C Z
26

Podobné dokumenty

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME - K čistění zařízení nepoužívejte agresivní látky, například ředidlo. Tyto látky by mohly poškodit použitý materiál. - Neponořujte zařízení do žádné kapaliny. To by mohlo být nebezpečné a mohlo by ...

Více

fyzikální praktikum ii - Informace studentům

fyzikální praktikum ii - Informace studentům 4) Ponořujte do elektrolytu postupně vybrané vodiče. Zakreslete pečlivě jejich polohu do náčrtu, neboť jejich profil představuje vlastně jednu z hledaných ekvipotenciál. Změřením napětí na těchto v...

Více

Služby pro uživatele mobilních telefonů poskytované nebo

Služby pro uživatele mobilních telefonů poskytované nebo serverovou a klientskou část. V zásadě jde o rozdělení činnosti a funkcí aplikace na dvě samostatné části, přičemž komunikační cesta mezi serverovou a klientskou částí aplikace může být vedena

Více

Thalía pro časopis TeVeo

Thalía pro časopis TeVeo pracuje nejen tělo, ale také duch. Jak by ses definovala? Myslím, ţe jsem osoba, která má ráda staré věci. Jsem ráda, kdyţ mi otevírají dveře, přiblíţí mi ţidli… Dobře, a teď něco, co zajímá tvé fa...

Více

ARCHITEKTURA POČÍTAČŮ

ARCHITEKTURA POČÍTAČŮ přenášet data a veškeré signály v rámci počítače mezi jeho jednotlivými částmi. Sběrnice podporuje modularitu systému (je možné relativně jednoduše přidávat či ubírat další moduly - části počítače)...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 vývojem regionu a má příčinu také v aspektech finanční krize posledních let. Opakovaný meziroční pokles daňových příjmů v letech 2009 až 2011 s sebou společně s poklesem přijatých dotací nesl mezir...

Více