gastronomy

Transkript

gastronomy
EUR 3,5 HUF 990 CZK 95 PLM 14,60
2011/2
ecuador
gastronomy
SunnyWorld 1
2 SunnyWorld
Incredible India – the best slogan in the World.
Incredible (hihetetlen) India – a legjobb szlogen a világon!
It reflects everything what India means to us.
When you travel in India you jump from one experience to the
other. On one side incredible beautiful places with majestic
building, full of rich decoration and on the other hand lots of slums
difficult to digest for a European eye.
Incredible amount of people and animals everywhere, incredible
beautiful landscapes and incredible development.
In 2011 Sunny World begins a series of articles to present India with
all of its beauty and controversies. The first issue presented Goa, a
place for beginners. In this issue we deal with Mumbai and Kochi.
Next we will talk about the Back Waters and Tea Plantations and in
the last editions we present Delhi, Agra and Jaipur. Travel with us to
these great destinations.
We do not forget about Cuban destinations. Guama is an eco-tourist
attraction. We raise our word to save the oldest Hotel in Varadero,
the Hotel Internacional and finally our Cuban section informs you
about a Guinness Record.
In this issue we also give you some ideas why you should visit
Ecuador. I hope you with this edition we can help you to decide
where to go next.
Mindent kifejez, amit India jelent
számunkra. Az Indiába utazó
az egyik élményből a másikba
csöppen. Egyrészről hihetetlen
szépségű helyek, fenséges
épületekkel, gazdag díszítéssel,
másrészről pedig, az európai
szemnek nehezen feldolgozható,
sok nyomornegyed található ott.
Hihetetlen mennyiségű ember és állat sétál mindenhol, hihetetlenül
szép tájak és hihetetlen fejlődés tapasztalható. 2011-ben a Sunny
World egy sorozatot kezdett el, amelynek célja India bemutatása,
minden szépségével és ellentmondásával. Az első szám bemutatta
Goa-t, amely a kezdők számára alkalmas hely. Ebben a számban
Mumbai és Kochi van terítéken. A következőkben írunk majd a
„Back Waters”-ról, ahol a tenger és édesvíz találkozik és a tea
ültetvényekről. Az utolsó számban terítékre kerül Delhi, Agra és
Jaipur. Utazzon velünk ezekre a nagyszerű helyekre! Most sem
feledkeztünk meg a kubai úti információkról. Bemutatjuk Guama-t,
az ökoturizmus paradicsomát. Felemeljük szavunkat, a Varaderói
Hotel Internacional megmentéséért és végezetül a kubai hírek
beszámolnak egy új Guinness Rekordról. Ebben a számban adunk
néhány ötletet miért is kellene meglátogatnunk Ecuadort.
Reméljük ez a szám is segít a legközelebbi úti cél kiválasztásában.
Nieprawdopodobne Indie– najlepsze hasło reklamowe na świecie
Neuvěřitelná Indie - nejlepší slogan na světě.
Oddaje ono najlepiej znaczenie Indii dla nas.
Podróżując po Indiach przenosimy się od jednego doświadczenia
do drugiego. Z jednej strony nieprawdopodobnie piękne miejsca
z majestycznymi budowlami, pełnymi bogatej dekoracji, a drugiej
strony slumsy, których widok trudno znieść europejskiemu oku.
Wszędzie widać niewyobrażalne ilości ludzi i zwierząt,
nieprawdopodobnie piękne krajobrazy i oszałamiający rozwój.
W 2011 roku Sunny World zaczyna cykl artykułów prezentujących
Indie z ich całym pięknem i kontrowersjami. W pierwszym numerze
opublikowaliśmy Goa, miejsce dla początkujących. W obecnym
numerze opowiadamy o Mumbai i Kochi. Później przyjdzie czas
na Back Waters i plantacje herbaty, a w ostatnim odcinku cyklu
opowiemy o Delhi, Agrze i Jaipurze.
Podróżujcie z nami do tych wspaniałych miejsc.
Nie zapominamy o Kubie. Guama to atrakcja dla wielbicieli
eko-turystyki. Staramy się przyczynić do ocalenia najstarszego
hotelu Varadero, słynnego Hotel Internacional. W końcu, w sekcji
kubańskiej piszemy o najnowszym rekordzie wpisanym do
Księgi Guinessa.
Wyliczymy też powody, dla których warto odwiedzić Ekwador.
Mam nadzieję, że bieżący numer pozwoli Państwu podjąć decyzję,
co do kierunku dalszych podróży.
Odráží všechno, co pro nás Indie představuje.
Při cestování po Indii budete prožívat jedno dobrodružství za druhým.
Na jedné straně neuvěřitelně krásná místa a majestátní budovy s
bohatou výzdobou a na druhé straně spousta chudinských čtvrtí s
chatrčemi, pohled těžko stravitelný pro evropské oko.
Neuvěřitelné množství lidí a zvířat všude okolo, neuvěřitelně krásná
krajina a neuvěřitelný rozvoj.
V roce 2011 začíná Sunny World série článků o současné Indii se
všemi jejími krásami i protiklady. V prvním čísle jsme představili Goa,
místo pro turisty - začátečníky. V tomto čísle nabídneme Bombaj
a Kochi. V dalších vydáních pak promluvíme o tzv. Back Waters a
čajových plantážích, a v posledním letošním vydání nabídneme
něco o Dilí, Agra a Jaipuru. Cestujte s námi do těchto
fantastických destinací.
A nezapomeneme ani na kubánské turistické cíle. Guama je známá
eko-turistická atrakce. Postavíme set aké za záchranu nejstaršího
hotelu ve Varadero, hotelu Internacional, a nakonec vás naše kubánská
sekce informuje o záznamu do Guinnessovi knihy rekordů. V tomto
čísle vám také dáme pár důvodů, proč byste měli navštívit Ekvádor.
Doufáme, že vám toto vydání usnadní rozhodování o tom,
kam se rozjet příště.
SunnyWorld 3
Sunny World is a quarterly travel
magazine published in Budapest.
Languages: English-HungarianCzech-Polish.
Kochi 42
Guinness Record 32
HU ISSN 1787-3177
Please send all your comments to the
editorial team:
AD HOC PLUS
1088 Budapest Rákóczi út 19
HUNGARY
Tel: +36-30-9410648
Fax: +36 84 313657
e-mail: [email protected]
Managing Director:
Judit Halász
Art Direction and Design:
Gábor Radák
Marketing Director:
János Szabó
Kochin 42
Hotel Internacional 50
Mumbai 12
Guama 20
Bahamas 26
Ecuador Gastronomy 58
Jerusalem 70
Cuban Representative
Belen Pedroso Cárdenas
Tel: (53-47) 523150
Mobile: (53-5) 2643265
E-mail: [email protected]
Photos:
Corel, Comstock, Image State, Ingram
Publishing, Flat Earth, János Szabó
Tourist boards: Tahiti
Sunny World is also available
by subscription
Translation:
Hungarian: Judit Sz. Halász
Polish: Katarzyna Pabijanek
Czech: Petra Simonsova
Copyright 2011
All rights reserved. No part of the
publication may be reproduced
without the written permission of
Sunny World
www.sunnyworld.hu
Cover:
Discover
Focus
Incredible India
20
Guama - Cuba
12
Mumbai
26
Half Moon bay, Bahamas
42
Kochi
50
Hotel Internacional
70
Jerusalem
Gastronomy
58
Ecuador
Tidbits
68
Cuba, Mexico, Ecuador
Congress
80
International Conferences in Cuba
News
8
Airline News
Kathakali Dancer
4 SunnyWorld
SunnyWorld 5
6 SunnyWorld
SunnyWorld 7
The crash of Air France flight 447 from Rio to Paris 2 years ago is one of the most mysterious accidents in the
history of aviation. After months of investigation, a clear picture has emerged of what went wrong.
The reconstruction of the horrific final four minutes reveal continuing safety problems in civil aviation.
Az Atlanti Óceán felett viharfelhőkön
keresztül haladva egyre több jég rakódott
a repülőgépre.
8 SunnyWorld
Katastrofa lotu 447 samolotu Air
France lecącego z Rio do Paryża
sprzed dwóch lat pozostaje jednym z
najbardziej tajemniczych wypadków
lotniczych. Po miesiącach śledztwa
udało się w końcu ustalić przyczynę
wypadku. Rekonstrukcja tragicznego
zdarzenia jest dowodem na to, że
lotnictwo cywilne zmaga się ciągle
z nierozwiązanymi kwestiami
bezpieczeństwa.
Przelot nad burzowymi chmurami ponad
Atlantykiem doprowadził do zebrania
się większej ilości lodu. Jednocześnie
doszło do uszkodzenia innych, o wiele
bardziej ważnych, czujników: wskaźników
prędkości osiąganej w powietrzu.
Monitory kokpitu zasygnalizowały alarm.
Doszło do automatycznego wyłączenia
autopilota, automatycznego systemu
kontroli silnika oraz komputerów
lotniczych. „To jakby samolot dostał
zawału” – mówi Gérard Arnoux dowódca
francuskiego związku pilotów SPAF. Tak
rozpoczęły się ostatnie minuty lotu AF
447. Po czterech minutach wyłączył się
wskaźnik prędkości, samolot spadł w dół,
zginęło 228 osób.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
Az Air France 447-es járatának két évvel
ezelőtti katasztrófája Rióból Párizsba,
az egyik legmisztikusabb balesete a
repülés történetnek. Hónapokkal a
vizsgálatokat követően összeállt a kép,
hogy mi lehetett a hiba. A borzasztó
utolsó négy perc rekonstruálása a
polgári repülés további biztonsági
problémáira is rávilágít.
....................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Flying through thunderclouds over the
Atlantic, more and more ice was hurled
at the aircraft. In the process, it knocked
out other, far more important, sensors: the
pencil-shaped airspeed gauges known as
pitot tubes. One alarm after another lit up
the cockpit monitors. One after another,
the autopilot, the automatic engine
control system, and the flight computers
shut themselves off. "It was like the plane
was having a stroke," says Gérard Arnoux,
the head of the French pilots union SPAF.
The final minutes of flight AF 447 had
begun. Four minutes after the airspeed
indicator failed, the plane plunged into the
ocean, killing all 228 people on board.
Továbbmenve a jég megzavarta más,
sokkal fontosabb érzékelők működését is,
mint a sebességmérő érzékelő, amit pitot
csőnek nevezünk. A vészjelzések egymás
követve jelentek meg a monitorokon.
Egymás után a robotpilóta, az automata
motor ellenőrzési rendszere illetve a
fedélzeti számítógép is lekapcsolódott.
"Olyan volt, mintha a repülő agyvérzést
kapott volna" mondta Gérard Arnoux, a
francia pilóta szövetség (SPAF) elnöke.
Ezután kezdődött az AF 447-es járat utolsó
perce. Négy perccel a sebességmérő
műszer hibás jelzését követően a repülő a
tengerbe csapódott megölve 228 embert
a fedélzeten.
Havárie letu 447 Air France z Ria
do Paříže před 2 lety je jednou z
nejzáhadnějších nehod v historii
letectví. Po měsících vyšetřování se
konečně objevil jasný obraz o tom,
co se tehdy stalo. Rekonstrukce
strašných posledních čtyř minut
odhaluje přetrvávající problémy
v oblasti bezpečnosti civilního
letectví.
Při průletu bouřkovými mraky
nad Atlantikem, bylo stále víc a
víc ledu chrleno na letadlo. Při
tomto procesu byly vyřazeny jiné,
mnohem důležitější senzory, měřidla
rychlosti ve tvaru tužky známé jako
Pilotovy trubice. Jeden po druhém
se rozsvěcovaly alarmy v kokpitu
letadla. A pak se jeden po druhém
automaticky vypínaly postupně
autopilot, automatický systém řízení
motoru a letový počítač. "Bylo to jako
by to letadlo prodělávalo mozkovou
mrtvici," říká Gérard Arnoux, šéf
Unie francouzských pilotů SPAF.
Poslední minuty letu AF 447 začaly.
Čtyři minuty poté, co selhala měřidla
rychlosti se letadlo zřítilo do oceánu
a zahynulo v něm všech 228 lidí na
palubě.
SunnyWorld 9
27 May 2011, Piarco, Trinidad and Tobago - Caribbean Airlines has finalised its acquisition of Air Jamaica. The deal was made official
at the Office of the Prime Minister in St. Clair, Port-of-Spain, Trinidad. Minister of Finance, Winston Dookeran, and Jamaica's Finance
Minister, Audley Shaw, signed the agreement which was witnessed by Prime Minister Kamla Persad-Bissessar, Attorney General
Anand Ramlogan, and Works and Transport Minister, Jack Warner. The Government of Jamaica will now have a sixteen percent stake
in the Trinidadian airline and a member appointed to the Caribbean Airlines Board of Directors.
A jamaikai kormánynak így 16%-s részesedése van a Trinidadi légitársaságban
és egy tagot delegál a Caribbean Airlines
igazgató tanácsába. A Caribbean Airlines
hatékonyan egyesítette működését az
Air Jamaicával az elmúlt egy év folyamán,
egy felgyorsított egyesítési program keretében, ami 2010 decemberében indult.
2011 április végén a légitársaság párhuzamosan több mint ötszáz Caribbean
Airlines munkaszerződést kötött Air
Jamaica dolgozókkal, mivel a légitársaság
folytatja egyesítési stratégiáját, ami az:
„EGY LÉGITÁRSASÁG KÉT MÁRKA”. Várhatóan még az év vége előtt befejeződik a
teljes integráció, amely teljes Boeing flottaszolgáltatást nyújt mind a Caribbean
Airlines, mind az Air Jamaica járatain.
27 maja2011, Piarco, Trynidad i
Tobago – Karaibskie linie lotnicze
sfinalizowały przejęcie jamajskich
linii Air Jamaica. Do podpisania
umowy doszło w gabinecie premiera
w St. Clair, Port-of-Spain, Trynidad.
Minister finansów, Winston Dookeran,
i Jamajski minister finansów,
.............................................................................................................................................................................................................................................................
10 SunnyWorld
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
Caribbean Airlines has been actively
integrating its operations with Air
Jamaica in the past year with an
accelerated integration programme since
December 2010 being implemented.
At the end of April 2011, the airline
gave permanent Caribbean Airlines
contracts to more than five hundred Air
Jamaica workers as the airline continues
its integration strategy of “one airline
two brands.” It is expected before the
end of the year, the full integration
will complete with an all Boeing fleet
servicing both the Caribbean Airlines
and Air Jamaica brand.
27 May 2011, Piarco, Trinidad and
Tobago - Caribbean Airlines befejezte
az Air Jamaica kivásárlását. Az üzlet
hivatalosan a miniszterelnök St. Clairi
irodájában köttetett, Port of Spainben,
Trinidadban. Winston Dookeran pénzügyminiszter és Audley Shaw, jamaikai
pénzügyminiszter írta alá a szerződést,
melyet Kamla Persad-Bissessar, miniszterelnök, Anand Ramlogan ügyvéd, és
Jack Warner, munkaügyi és közlekedési miniszter látta el kézjegyével.
Audley Shaw, podpisali umowę w
obecności premiera Kamla PersadBissessar, głównego prawnika
Anand Ramlogan, oraz ministra
infrastruktury i transportu Jack’a
Warner’a.
Rząd Jamajki będzie miał teraz
szesnastoprocentowy udział w
trynidadzkiej linii. Oprócz tego w radzie
Zarządu Karaibskich linii lotniczych
zasiądzie przedstawiciel Jamajki. Karaibskie
linie lotnicze starały się o połączenie
z liniami jamajskimi od roku. Program
przyśpieszonej integracji wystartował w
grudniu 2010. Pod koniec kwietnia 2011
linie karaibskie zatrudniły pięćset osób
zatrudnionych wcześniej przez Air Jamaica.
Integracja prowadzona jest pod hasłem
„jedna linia, dwie marki”. Oczekuje się, że
przed upływem roku dojdzie do całkowitej
integracji i zastąpienia dotychczasowej
floty samolotami Boeing.
27. května 2011, Karibské Aerolinie
dokončily akvizici společnosti Air
Jamaica. Smlouva byla oficiálně
podepsaná v Úřadu předsedy vlády v St
Clair, Port-of-Spain na Trinidadu. Ministr
financí Karibiku , Winston Dookeran, a
jamajský ministr financí, Audley Shaw,
podepsali dohodu, jejímž svědkem
byl premiér Kamla Persad-Bissessar,
generální prokurátor Anand Ramlogan
a ministr práce a dopravy Jack Warner.
Vláda Jamajky má nyní šestnáct procent
podílu v Trinidadské letecké společnosti
a člena v představenstvu Karibik Airlines.
Karibské aerolinie aktivně spolupracovaly s
Air Jamaica již v minulém roce a společně
pracovaly na integračním programu od
prosince 2010. Na konci dubna 2011 dala
letecká společnost permanentní pracovní
smlouvy více než 500 zaměstnancům Air
Jamaica a letecké společnosti i nadále
pokračují ve své marketinkové strategii
“jedné letecké společnosti, se dvěma
značkami." Očekává se, že do konce roku
dojde k úplnému spojení a že všechny
letadla Boeing budou létat jak pro Karibik
Airlines tak pro Air Jamaica .
SunnyWorld 11
W
hen we arrived to Mumbai it was day time. Traffic
jam, lots of people everywhere. Humid and hot
weather welcomes tourists.
It takes at least 1-2 hours until you get into your Hotel.
The heart of city is very English, with lots of beautiful
European-like buildings. The atmosphere is bizarre as
you see Western-like huge buildings with boulevards,
English type taxis, black and yellow, together with
unimaginable large amount of people wearing their
traditional clothes, sparkly saris and chappals . To cross
from one side to the other is a nightmare. You have to
watch the locals and run with them if there is a chance.
We were told that Mumbai is the most populous city
in India with 12,5 million people. And you feel that.
Crossing through the city is not easy and takes lots of
efforts and time. But when you reach the sea or feel the
pulsation of Bollywood (Indian Hollywood) you begin
to love the city. You see those trucks painted by hand
and decorated by flower garlands, you hear that strange
Indian English and you
begin to smile.
Indian people overall
are friendly and this
is so in Mumbai. They
do not hesitate to
help you. In Mumbai
you really need
their assistance as
conquesting the city is
a difficult task.
12 SunnyWorld
If you are in Mumbai there is a must, the “Elephanta
Caves”. It lies in the Mumbai Harbor, 10 kilometers to
the east of Mumbai. The island consists of two groups
of caves- the first large group of five Hindu caves,
dedicated to the god Shiva. The second one is a smaller
group of two Buddhist caves. The caves speak for
themselves, but if you want to have a real unforgettable
experience visit the caves with a local guide. We
have visited the cave with a Hindu Guru and finally
understood all the beauty of Hindu religion.
Not visiting Mumbai while in India is a great mistake,
you will poorer with inspiring memories and a
multicultural experience.
A
mikor Mumbaiba érkeztünk nappal volt. Óriási forgalom,
dugók, mindenhol rengeteg ember. Párás és meleg idő
fogadja az odalátogatót.
Legalább 1-2 óra amíg bejut az ember a városba a szállodába.
A város központja nagyon angol, gyönyörű európai stílusú
épületekkel. A hangulat bizarr, hiszen óriási nyugati épületek
között, nagy sétányokon, fekete-sárga angol típusú taxik
közlekednek, miközben elképzelhetetlenül sok ember nyüzsög
hagyományos ruhákban, „szárikban” és sarukban. Ahhoz, hogy
az ember az utca egyik oldaláról a másikra átmenjen, nagy
bátorság kell. Figyelni kell a helyieket és velük együtt átfutni,
amikor itt az idő. Mumbai az egyik legnépesebb város Indiában,
12,5 millió ember él itt. És ezt lehet érezni.
A város átszelni nem könnyű, sok időbe és
energiába telik. De amikor elérjük a tengert
vagy átérezzük Bollywood (indiai Hollywood)
lüktetését, akkor elkezdi az ember szeretni ezt
a várost. Látja az ember azt a sok-sok autót,
teherautókat kézzel festve és sok virággal
feldíszítve, hallja azt a furcsa akcentusú indiai
angolt és elkezd mosolyogni.
Az indiai emberek általában nagyon kedvesek
és ez Mumbaira is igaz. Nem hezitálnak
ha segíteniük kell, és a segítségükre
mindenképpen szükség van, mert meghódítani
a várost nagyon nehéz feladat.
SunnyWorld 13
K
Ha Mumbaiba megy van egy kötelező program
az „Elephanta Barlangok”. Ez a Mumbai kikötőben
található, 10 kilométerre Mumbaitól keletre. A sziget
2 nagy barlangrendszerből áll, az egyik 5 barlangból
álló rendszer a Hindu vallást képviseli és Shivának
van szentelve. A másik, kisebb barlangrendszer, két
Buddhista barlangból áll. A barlangok önmagukért
beszélnek, de ha valóban különleges élményre vágyik
látogassa meg a barlangokat egy helyi idegenvezetővel.
Mi a barlangokat egy indiai guruval néztük meg és így
alkalmunk nyílt a Hindu vallás csodáinak feltárására.
Nem meglátogatni Mumbait Indiában nagy hiba,
szegényebb lesz inspiráló emlékekkel és egy
multikulturális tapasztalattal.
14 SunnyWorld
iedy dotarliśmy do Mumbaju trwał
dzień. Korki, wszędzie mnóstwo ludzi.
Wilgotna i gorąca pogoda wita turystów.
Dotarcie do hotelu zabiera, co najmniej
1-2 godziny. Serce miasta jest bardzo
angielskie, z mnóstwem wyglądających
europejsko budynków. Atmosfera jest
dziwna, bo widzi się ogromne budynki
w zachodnim stylu z bulwarami,
angielskie taksówki, czarne i żółte, razem
z niewyobrażalną masą ludzi ubraną w
tradycyjne stroje, jaskrawe sari i chapale.
Przejście z jednej strony ulicy na drugą
graniczy z niemożliwością. Trzeba
obserwować miejscowych I biec za nimi, o
ile nadarzy się okazja.
Mówiono nam, że Mumbai jest
najbardziej zaludnionym miastem
Indii z populacją liczącą 12, 5 miliona
mieszkańców. Czuje się to/ Da się to
odczuć. Poruszanie się po mieście nie jest
łatwe i wymaga wiele wysiłku i czasu. Ale
kiedy dotrze się do morza albo poczuje
puls Bollywoodu (Indyjskiego Hollywood),
nie da się nie zakochać w tym mieście.
Widzi się malowane ręcznie ciężarówki
udekorowane girlandami kwiatów, słyszy
się śmiesznie brzmiący indyjski angielski i
nie można się nie uśmiechnąć.
Mieszkańcy Indii są przyjacielscy i dotyczy
to także Mumbaju. Bez wahania są gotowi
do niesienia pomocy. A będąc w Mumbaju
często potrzebuje się ich pomocy, bo
odkrywanie miasta nie jest łatwym
zadaniem. Będąc w Mumbaju nie można
nie odwiedzić jaskiń słonia. Znajduje się ona
w mumbajskim porcie, 10 kilometrów na
wschód od Mumbaju. Wyspa składa się z
dwóch zespołów jaskiń, dużej grupy pięciu
hinduistycznych świątyń poświęconych
Sziwie. Drugi zespół to dwie mniejsze
świątynie buddyjskie. Jaskinie mówią
same za siebie, ale w celu zapewnienia
sobie niezapomnianych wrażeń warto
zwiedzać świątynie w towarzystwie
miejscowego przewodnika. Po tym,
jak mieliśmy okazję zwiedzić jaskinie
w towarzystwie hinduistycznego guru
zrozumieliśmy w końcu piękno hinduizmu.
Wielkim błędem byłoby nieodwiedzenie
Bombaju przy okazji zwiedzania Indii,
oznacza to odmówienie sobie inspirujących
wspomnień wielokulturowego
doświadczenia.
SunnyWorld 15
D
o Bombaje jsme přijeli v normální denní
dobu. Byla to jedna velká dopravní
zácpa, všude spousty lidí. Turisty vítá vlhké a
teplé počasí.
Cesta do hotelu Vám bude trvat hodinu
až dvě . Srdce města je velmi anglické, se
spoustou krásných evropsky vypadajících
budov . Atmosféra je trochu bizarní když vidíte
pohromadě široké ulice s vysokými budovami
západního stylu, tradiční anglické černé a žluté
taxíky, spolu s nepředstavitelnou masou lidí,
kteří nosí tradiční oblečení, sárí a chappals.
Přejít z jedné strany ulice na druhou je noční
můra. Musíte sledovat místní lidi a běžet
společně s nimi, když je k tomu příležitost.
16 SunnyWorld
SunnyWorld 17
Bylo nám řečeno, že Bombaj je nejvíce zalidněné
město v Indii s 12,5 miliony lidí. A to tu taky opravdu
cítíte. Přejet z jedné strany města na druhou
není jednoduché a zabere to hodně času a úsilí.
Ale jakmile se dostanete k moři nebo navštívíte
Bollywood (indický Hollywood), začnete tohle město
milovat. Uvidíte ručně malované náklaďáky zdobené
květinama, uslyšíte podivnou angličtinu s indickým
přízvukem a začnete se usmívat.
Indové jsou velmi přátelští lidé a platí to i v Bombaji.
Neváhají pomoci. A v Bombaji budete jejich pomoc
opravdu potřebovat, protože dobít tohle město je
opravdu obtížný úkol.
18 SunnyWorld
Pokud jste v Bombaji absolutně musíte vidět
tzv."Sloní jeskyně". Nacházejí se v přístavu Bombaj ,
10 kilometrů východně od města Bombaje. Ostrov se
skládá ze dvou skupin jeskyní, první velká skupina
je tvořena pěti Hindu jeskyněmi, zasvěcenými
bohu Shiva. Druhá menší skupina se skládá ze dvou
buddhistických jeskyní. Jeskyně hovoří samy za sebe,
ale pokud chcete mít skutečně nezapomenutelný
zážitek navštivte jeskyně s místním průvodcem.
My jsme navštívili jeskyně s hinduistickým Guru a
konečně jsme pochopil všechny krásy hindského
náboženství.
Kdo přijede do Indie a nenavštíví Bombaj dělá
obrovskou chybu, odjede totiž chudší o vzpomínky a
obrovský kulturní zážitek.
SunnyWorld 19
Guama to kurort w środku Laguny
del Tesoro, składa się z 49 domków
połączonych mostami. W środku
kurortu znajduje się wioska Indian
Taino. Indianie Taino to lokalna
ludność, która zamieszkiwała
pierwotnie Kubę. W wiosce można
znaleźć liczne posągi ukazujące
mieszkańców wypełniających
swoje codzienne obowiązki.
G
uama znajduję się w Ciénaga
(bagno) de Zapata. W tym
objętym ochroną regionie można
obserwować ptaki, wspinać się,
ale nie ma oferty związanej z
nurkowaniem i wędkarstwem.
Przy wjeździe do Guama
można znaleźć kilka restauracji
oferujących mięso krokodyla.
Znajduje się tutaj także założona
w 1962 roku farma krokodyli.
Do bungalowów kurortu Guama
można dostać się przy pomocy
łódek albo przez mostki. Domy
postawiono na wodzie.
Guama jest prostym naturalnym
schronieniem, łączącym w sobie
ekologiczne skarby i historyczne
zabytki.
Jednak wydaje się, że to
wyjątkowo miejsce ciągle czeka
na pełne uznanie ze strony
turystów.
G
Guama is a tourist resort in the middle of the Laguna
del Tesoro, there are 49 small houses linked with bridges.
Inside the resort you will find an Indian Taino village.
Tainos were the old Aboriginal residents in Cuba. In the
Taino village you can see numerous life-size sculptures
of Tainos performing daily tasks.
uama can be found in the Ciénaga (Swamp) de
Zapata. In this nature protected region you can
enjoy bird watching, hiking, ecotourism, but there is
also room for scuba diving and sport fishing.
At the entrance of Guama you can find several
restaurants where crocodile meat is offered as there
is a Crocodile Farm established in 1962.
In the Guama resort you can reach the bungalows
by small boats or bridges only, as the houses are
built in water.
Guama is a simple natural shelter, incorporates
ecological treasures, natural and historical values.
Nevertheless it has not yet received all recognition it
deserves by vacationers who visit Cuba.
G
uama a Zapata Mocsárban található.
Ebben a védett természeti környezetben
lehet madárlesre menni, kirándulni,
ökoturizmust folytatni, de lehet búvárkodni
és sporthorgászatot művelni.
Guama bejáratánál van néhány étterem, ahol
meg lehet kóstolni a krokodilhúst, miután itt
található az 1962-ben létesített Krokodil Farm.
Guamában a kis házakat vagy csónakon,
vagy hidakon lehet megközelíteni, mert a
bungalók vízre épültek.
Guama egy természetes menedékhely,
amely ötvözi az ökológiai kincseket a
természet és a történelem értékeivel.
Ennek ellenére még nem kapott olyan
elismertséget a Kubát meglátogató
turistáktól, mint amit megérdemelne.
20 SunnyWorld
Guama a Laguna del Tesora-ban egy turista üdülőhely. 49 kis
házikó van, hidakkal összekötve. Az üdülőhelyen belül van egy
Taino Indián falu. A Tainók tősgyökeres kubai indiánok voltak.
A faluban életnagyságú indián szobrokat látunk, amint a napi
teendőket látják el.
SunnyWorld 21
22 SunnyWorld
SunnyWorld 23
G
uama se nachází v Ciénaga
(Swamp) de Zapata. V této
chráněné krajinné oblasti si
můžete vychutnat pozorování
ptáků, turistiku, ekoturistiku, ale
je zde také prostor pro potápění a
sportovní rybolov.
U vchodu do Guama naleznete
několik restaurací, které servírují
krokodýlí maso, protože v oblasti
je krokodýlí farma, jenž byla
založena v roce 1962.
V resortu Guama se mezi
jednotlivými domky pohybujete
pomocí malých člunů nebo
přes mosty, neboť domy jsou
postaveny na vodě.
Guama je jednoduchý přirodní
domov, skrývající ekologické
poklady a historické hodnoty.
Přes všechny tyto přednosti,
Guama zůstává zatím
nedoceněná turisty
navštěvujícími Kubu.
Guama je turistické středisko ve středu Laguna del Tesoro tvořeno 49
malými domky spojenými mosty. Uvnitř resortu se nachází indiánská
vesnice Taino. Tainos byli domorodými obyvateli Kuby. Ve vesnici Taino
můžeme vidět mnoho soch v životních velikostech zobrazujících Tainos
obyvatele při plnění každodenních úkolů.
24 SunnyWorld
SunnyWorld 25
Located in the Bahamas, a
privately owned tropical island
where the people are friendly. It
is the second largest barrier reef
in the world, with snorkeling and
scuba diving off the beach, as
well as wonderful fishing, white
sand beaches, and crystal clear
turquoise water.
There are a variety of exciting
and new activities to choose from
while exploring this privately
owned paradise. You can go
horseback riding on the sand and
through the surf, take a stingray
adventure, visit the Half Moon
Lagoon Aqua Park, hike a nature
trail or simply relax in an airconditioned, private beachfront
cabana.
Average temperatures remain
around 26-28 C, with sunshine,
gentle ocean breezes, and
abundant rainfall to sustain this
lush paradise
26 SunnyWorld
SunnyWorld 27
Bezpieczna i
ustronna kryjówka
ciągle nieodkryta
przez tłumy
A Bahamákon található az a magánkézben lévő trópusi
sziget, ahol az emberek barátságosak. A világon a
második legnagyobb korallzátonya található itt, ami
lehetővé teszi, hogy a strandtól nem messze felszíni vagy
mélytengeri búvárkodást folytathassunk. Csodálatos
horgászási lehetőségek, fehér homok és kristálytiszta
égszínkék víz vár mindenkit.Van néhány nagyon izgalmas
és új szolgáltatás, amiből a sziget felfedezése közben
választani lehet. A fehér homokon lovagolni lehet, szörffel
el lehet látogatni a Half Moon Aqua Park-ba, természetes
csapásokon lehet barangolni, vagy egyszerűen élvezni a
légkondicionálóval is felszerelt tengerparti bungalókat.
A part napos, az átlag hőmérséklet mindig 26-28 C, lágy
tengeri szellő fúj, de azért van elegendő eső is, hogy a
vegetáció friss maradjon.
A Karib-térség egyik legszebb helye
28 SunnyWorld
Egy biztonságos
és eldugott
menedékhely,
amit még nem
fedeztek fel
a tömegek.
Truly one of the most beautiful
settings in the entire Caribbean
Umiejscowiona na Bahamach,
prywatna wyspa. Jest największą
rafą barierową na świecie,
z możliwością nurkowania i
wędkowania na plaży, słynna z
białych plaż i kryształowo czystej
turkusowej wody.
Do dyspozycji odwiedzających
są różne aktywności związane z
poznawaniem tego raju na ziemi.
Można surfować, jeździć konno
po plaży, obserwować płaszczki,
odwiedzić park wodny Half Moon
Lagoon Aqua Park, wspinać się,
albo po prostu odprężyć się nic
nie robiąc w klimatyzowanej
chatce na plaży.
Średnie temperatury wynoszą
26-28 C, jest słonecznie, wieje
delikatny wietrzyk, padają obfite
deszcze.
Jest to zdecydowanie jedno z
najpiękniejszych miejsc na całych
Karaibach.
SunnyWorld 29
Tento tropický ostrov plný přátelských
lidí se nachází na Bahamách a je v
soukromém vlastnictví. Jedná se o
druhý největší bariérový útes na světě, s
možností šnorchlování a potápění přímo
z pláže, ale i skvělým rybařením a pláží s
bílý pískem a mořem s křišťálově čistou
tyrkysovou vodou. Při objevování tohoto
soukromého tropického ráje je v nabídce
celá řada zajímavých aktivit. Můžete si
zajezdit na koni na písku i přes vlny, zažít
dobrodružství s rejnoky, navštivit Half
Moon Lagoon Aqua Park, udělat si pěší
výlet po naučné stezce, nebo jen tak
odpočívat a relaxovat v klimatizované,
soukromé plážové kabině.
Průměrné teploty se drží kolem 26-28 C,
slunce, jemný vánek z oceánu, a hojné
dešťové srážky jen napomáhají k udržení
tohoto luxusního ráje.
Skutečně je to jedno z nejkrásnějších míst v
celém Karibiku.
Truly one of the most beautiful
settings in the entire Caribbean
Bezpečné a
osamocené útočiště,
dosud neobjevené
masami turistů
30 SunnyWorld
SunnyWorld 31
CUBA
Enters in Guinness Book of
Records with 81,8 Meters
Length Cigar
Jose Castelar Cueto is a Cuban cigar roller. He entered
in the Guinness Book of Records for the fifth time with
the longest cigar in the world. Jose Castelar Cueto has
broken his own record by rolling a 81,8-meter cigar
- setting the new world record for the Longest cigar.
Cueto, who learned cigar rolling when he was 5 years
old, started work on the current cigar on April 25 and
had help from several assistants. "It has to be in Cuba
always because Cuba is where the best tobacco in the
world is," he said. This Cuban cigar roller, best known
as Cueto, has achieved another four Guinness world
records: 11,04 m. in 2001, 14,86 m. in 2003, 20.41 m in
2005, and 45,38 m in 2008. Cueto applied the same
rolling techniques he uses for regular cigars so that if cut
in several pieces cigar lovers be able to enjoy it. Cigars
are made from three different types of tobacco leaves,
with different kinds being used for the wrapper, the filler
and the binder. This event was sponsored by the Cuban
Ministry of Tourism, the Caracol Retail Store Chain, and
the British embassy in Havana, who verified in situ the
execution and magnitude of this giant cigar. And the 67year-old has not yet retired from cigar rolling, he hopes
to top 100 metres with his next effort.
32 SunnyWorld
81,8 méteres szivarral újra bekerült
a Guinness Book-ba
Jose Castelar Cueto kubai szivarkészítő mester. Ötödik
alkalommal állított fel Guinnes rekordot a világ leghosszabb
szivarjával. Jose Castelar Cairo (Cueto) saját rekordját
döntötte meg az általa készített 81,8 méter hosszú szivarral.
Cueto a szivarsodrást ötéves korában tanulta meg, a mostani
rekordra készített szivart április 25-én kezdte el, számos
segéderővel. "Ennek mindig Kubában kell megtörténni, mivel
Kuba az, ahol a legjobb szivar készül a világon.”- mondta.
Cueto, ahogy a legtöbben ismerik, korábban 4 Guinnes
rekordot állított már fel: 11,4 méter, 2001-ben, 14,86 méter,
2003-ban, 20,41 méter 2005-ben és 45,38 méter 2008-ban.
Ugyan azt a szivarkészítési technikát alkalmazta, mint a
normál szivarkészítésnél, így ha felvágnánk darabokra,
a szivarkedvelők ugyanúgy élvezhetnék. A szivar három
különböző levélből készül. Más kell a csomagoláshoz, más a
töltéshez, más a kötéshez. A rendezvényt a Kubai Turisztikai
Minisztérium, a Caracol kereskedelmi lánc és a havannai angol
nagykövetség szponzorálta, akik egyben igazolták is az óriás
szivar elkészültét. A 67 éves Cueto még nincs nyugdíjban,
reményei szerint a következő kisérlete eléri a 100 métert.
SunnyWorld 33
Trafia do Księgi Rekordów
Guinessa z najdłuższym
cygarem na świecie
Jose Castelar Cueto to kubański wytwórca cygar. Trafił
właśnie po raz piąty do Księgi Guinessa, jako producent
najdłuższego na świecie cygara. Pobił właśnie swój
własny rekord wykonując cygaro o długości 81, 8 metra.
Cueto nauczył się skręcania cygar w wieku pięciu lat.
Pracę nad najdłuższym cygarem rozpoczął wspólnie z
pomocnikami dwudziestego piątego kwietnia. “Musi to
być na Kubie, bo Kuba ma najlepszy tytoń na świecie”powiedział. Wcześniejsze rekordy Kubańczyka, znanego
wszystkim, jako Cueto to: 11, 04 m w 2001, 14, 86 m w
2003, 20.41 w 2005, i 45, 38 w 2008. Cueto wykorzystuje
zawsze tę samą technikę skręcania cygar, jego długie
cygaro można pociąć na części I cieszyć się nim, jak
zwykłymi cygarami. Cygara robi się z trzech rodzajów liści
tytoniu, inne na zewnątrz, inne w środku, jeszcze inne
są używane, jako wypełniacze. Sponsorem wydarzenia
było Ministerstwo Turystyki Kuby, sieć sklepów Caracol
oraz ambasada brytyjska w Hawanie, odpowiedzialna
za weryfikowanie poprawności procedur i dokonanie
pomiarów. 67-letni rekordzista nie ustaje w wysiłkach i
ma nadzieję pobić swój własny rekord wykonując cygaro
o długości stu metrów.
Je zapsán do Guinessovy knihy rekordů s
81,8 metrů dlouhým doutníkem.
Jose Castelar Cueto je kubánský výrobce – tzv. rolovač doutníků. Již
popáté byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů, protože vyrobil
nejdelší doutník na světě. Jose Castelar Cueto překonal svůj vlastní
rekord urolováním 81,8 m dlouhého doutníku a stanovil tak
nový světový rekord pro nejdelší doutník. Cueto, kterému
bylo pět, když se naučil poprvé rolovat doutníky, začal
pracovat na tom rekordním 25. dubna a pomáhalo
mu několik asistentů. "Nejlepší a nejdelší doutník
musí být vždy vyroben na Kubě, protože Kuba je
místo, kde je nejlepší tabák na světě, ” řekl. Tento
kubánský výrobce doutníků, nejlépe známý jako
Cueto, dosáhl další čtyři Guinnessovy rekordy:
11,04 m v roce 2001, 14,86 m v roce 2003, 20.41 m
v roce 2005 a 45,38 m v roce 2008. Cueto použil
stejné techniky rolování jako u běžných doutníků,
aby ho pak mohli milovníci kouření rozkrájet a
vykouřit. Doutníky jsou vyrobeny ze tří různých
druhů tabákových listů, z nichž každý je použit
buď na obal, plnivo nebo pojivo. Tato událost
byla sponzorována kubánským ministerstvem
cestovního ruchu, maloobchodním řetězcem
prodejen Caracol, a britským velvyslanectvím v
Havaně, které také ověřilo délku tohoto obřího
doutníku. A 67-letý rolovač doutníků ještě do
důchodu neodchází, věří, že při svém příštím
pokusu dosáhne na hranici 100 metrů.
34 SunnyWorld
SunnyWorld 35
Maca Bana Villas is the ideal place for those of you who are
looking for something different, for a luxury retreat with a
casual and warm atmosphere. Maca Bana is the perfect mix
of the privacy and individuality of a villa and the personal
services of a small boutique hotel.
The collection of 7 villas is located above Magazine Beach
with the well-established and uniquely tropical Aquarium
Restaurant. Maca Bana guests can also order a chef to their
villa to prepare a meal in the fully equipped kitchen served
al fresco or book a private cookery lesson, the chefs love to
share some of their well-kept culinary secrets…
A Maca Bana Villas ideális hely azoknak, akik különlegesre
vágynak, luxus kényeztetéssel, kényelmes, meleg környezetben.
A Maca Bana tökéletesen egyesíti egy privát villa önállóságát,
egy különleges szálloda személyre szabott szolgáltatásaival.
A 7 villa együttes a Magazine Beach felett helyezkedik el a
sikeresen működő, különleges tropikus akváriummal rendelkező
étteremmel. Maca Beach vendégei saját séfet is rendelhetnek
villájukba, aki frissen elkészíti az ételt a teljesen felszerelt
konyhában, vagy lefoglalhatnak nála egy főző leckét. A séfek
imádnak megosztani néhány jól őrzött kulináris titkot….
Rebecca Thompson, co-owner and trained fine artist, named
and uniquely designed every villa after a tropical fruit and is
dedicated to share her knowledge with the creative spirits
among Maca Bana’s guests: experiment with different media
and discover your own style on a field-trip to the lush nature.
Her private art lessons are true one-on-one tuition.
Rebecca Thompson, társtulajdonos és egyben képzőművész,
minden villát tropikus gyümölcsök mintájára egyedileg
tervezett meg és nevezett el. Elkötelezte magát, hogy
megossza kreatív spirituális tudását a Maca Bana vendégeivel:
kísérletezhetünk különböző médiumokkal és felfedezhetjük
saját stílusunkat egy utazás keretében a buja természetbe.
Magánórái igazi személyre szabott tanítások.
The private massaging hot tubs and the infinity edge
swimming pool offer amazing ocean views, enhancing
the feeling of peacefulness, seclusion and relaxation. Spa
therapy treatments or a private yoga lesson make you forget
the world outside, to enjoy in the privacy of your ‘bana’ or
outside on the sundeck with the sea breeze on your skin and
the sound of the waves lapping below.
A privát melegvizes masszás kádak, a végtelenség érzését
keltő medence csodálatos tengeri kilátást biztosít, megteremti
a teljes béke, a visszavonultság és a relaxáció élményét. A
wellness kezelések vagy egyéni jóga leckék kikapcsolják a
külvilágot, élvezhetjük a ’bana’ bensőséges hangulatát vagy a
napozóágyon pihenve a tenger simogató fuvallatát bőrünkön és
a partot nyaldosó hullámok zaját.
Grenada is a warm-hearted, unspoilt Caribbean island…
explore it from the perfect holiday haven… Maca Bana.
Grenada egy melegszívű, romlatlan karibi sziget…..fedezze fel
egy mennyei, csodálatos helyről…a Maca Bana-ról.
36 SunnyWorld
SunnyWorld 37
Wille Maca Bana to idealne miejsce dla spragnionych czegoś nowego,
luksusowego otoczenia i ciepłej atmosfery. Maca Bana to wyjątkowa
możliwość połączenia prywatności, którą daje zakwaterowanie w
willi, ze spersonalizowaną obsługą małego rodzinnego hoteliku.
Maca Bana Villas jsou ideálním místem pro ty, kdo hledají
luxusní ubytování s neformální a srdečnou atmosférou.
Skvěle kombinují soukromí a osobitost vily a na míru šité
služby malého hotýlku.
Zespół siedmiu willi znajduje się powyżej plaży Magazine i w
pobliżu wyjątkowej, tropikalnej restauracji Aquarium. Goście
Maca Bana mają także możliwość zaproszenia kucharza, który
przyrządzi wyjątkowe specjały w świetnie wyposażonej kuchni
willi, albo mogą wziąć udział w prywatnych lekcjach gotowania, w
czasie których kucharze podzielą się z nimi swoimi zawodowymi
sekretami...
Areál 7 domů se nachází nad pláží Magazine se zavedenou
restaurací Aquarium nabízející jedinečná tropická jídla.
Hosté si mohou objednat služby šéfkuchaře i do své vily, aby
jim v kompletně zařízené kuchyni připravil jídlo servírované
pod širým nebem, nebo se mohou přihlásit na soukromou
lekci vaření. Šéfkuchaři se totiž rádi dělí o svá kulinářská
tajemství…
Rebecca Thompson, współwłaścicielka, z wykształcenia artystka,
nazwała każdą z willii nazwą tropikalnego owocu. Goście Maca
Bana mogą pobierać u niej lekcje sztuki i eksperymentować
z najróżniejszymi mediami. Oferowane przez Rebeccę lekcje
to wyjątkowa okazja pobierania lekcji sztuki od wyjątkowo
utalentowanej instruktorki.
Rebecca Thompsonová, spolumajitelka a kvalifikovaná
výtvarnice, pojmenovala a navrhla každou vilu ve stylu
určitého tropického ovoce. Je připravená podělit se o své
zkušenosti s hosty komplexu: můžete si vyzkoušet různé
malířské techniky a během výletu do bujné přírody objevit
vlastní styl. Při svých soukromých lekcích malování uplatňuje
skutečně individuální přístup.
Jednoosobowe wanny do masażu i ogromne baseny mają
niezwyklę widoki na ocean, który potęguje poczucie spokoju i
skłania do relaksu. Dzięki zabiegom spa albo prywatnym lekcjom
jogi można całkowicie zapomnieć o codzienności. Uczucie relaksu
wzmaga dodatkowo świadomość posiadania wyboru pomiędzy
prywatnością chatki bana albo cieszeniem się delikatnym wiatrem
i promieniami słońca na plaży.
Masážní bazénky s horkou vodou a plavecké bazény
nabízejí překrásný výhled na moře a navozují tak pocit klidu,
soukromí a odpočinku. Při lázeňských procedurách nebo
lekcích jógy zapomenete na okolní svět. Můžete relaxovat
v bazénku nebo venku na terase, nechat se při tom ovívat
vánkem a poslouchat šplouchání vln.
Grenada to naturalna karaibska wyspa o ciepłym sercu…przekonaj
się o tym z idealnego miejsca na rajskie wakacje…Maca Banana
Grenada je přátelský, nezkažený karibský ostrov... objevte
jeho krásu z ideálního místa... Maca Bana.
Contact:
MACA BANA VILLAS
Michaela Karger, General Manager
phone/fax +1 473 439 5355,
cell phone +1 473 535 1900
[email protected]
38 SunnyWorld
SunnyWorld 39
40 SunnyWorld
SunnyWorld 41
The first thing that strikes you when you arrive in Kochi is the
calmness and cleanness of the city. Differently from the North
the city is much less crowded, the streets are clean. Despite of the
tropical vegetation there is a European feel.
Portuguese navigator, Pedro Álvares Cabral founded the first European
settlement in India at Kochi in 1500. From 1503 to 1663, Fort Kochi was
ruled by Portugal. Kochi hosted the grave of Vasco da Gama, the first
European explorer to set sail for India, who was buried at St. Francis
Church in Kochi until his remains were returned to Portugal in 1539.
The Portuguese rule was followed by that of the Dutch. They signed
the Anglo-Dutch Treaty of 1814 with the United Kingdom, under
which Kochi was ceded to the United Kingdom. In 1947, when India
gained independence from the British Cochin was the first state to join
the Indian Union willingly. Over the years, Kochi has witnessed rapid
commercialization, and has today grown into a commercial hub of Kerala.
42 SunnyWorld
SunnyWorld 43
When you walk in the streets of Kochi and especially near the sea you
see lots of Catholic Churches. Kochi was the first and last site where
I have seen a Synagogue. It is said that the largest Jewish population
in India lived in Kochi.
44 SunnyWorld
Not only the life-style, but the cuisine is also
different from the North. In Kochi you eat lots of
coconuts and sea food. Being a tourist hotspot,
Fort Kochi has a number of restaurants that offer
international cuisine, like Italian, French, Mexican etc
Being close to the ocean and the backwaters, Kochi
has an abundance of seafood, which reflects in the
cuisine. A service known as “You Buy, We Cook” is
available at the waterfront of Fort Kochi, where the
fresh seafood purchased from the nets is cooked as
per the customers needs.
In Kochi and also others parts in Kerala you can
easily find traditional dances usually depicting
scenes from ancient mythology. The costume and
make up are extensive in nature and can take up to
5 hours to be applied on a single participant. The
colors used for make up have their own significance
and are made up of natural products mixed with
coconut oil so as to form a paste. Before the
performance you can watch how the artists do their
own make up.
All in all Kochi represents exactly the most
important differences between North and South.
In my opinion of you visit India without the South
you miss what all of us are looking for: tranquility,
cleanness and lots of ethnic communities living in
peaceful co-existence.
A portugál navigátor, Pedor Álvares Cabral alapította a várost
1500-ban, az első európai települést Indiában. 1503-tól 1663ig, a Kochi Erődöt portugálok uralták. Kochiban volt Vasco
da Gama sírja, az első európai felfedező, aki Indiában tartott.
A Kochiban található St. Francis Templomban temették el és
földi maradványai itt maradtak, amíg 1539-ben el nem vitték
Portugáliába. A portugál uralmat a holland követte. Ők 1814ben aláírták az angol-holland egyezményt, ez alapján Kochi-t
átadták az Egyesült Királyság uralma alá. 1947-ben amikor
India kivívta függetlenségét az angoloktól, Kochi volt az
első város amely önszántából csatlakozott az Indiai Unióhoz.
Az évek során Kochi gyors kereskedelmi fejlődésen ment
keresztül és ma Kerala kereskedelmi központjává vált.
SunnyWorld 45
Amikor Kochi utcáit járjuk és különösen közel
a tengerhez rengeteg katolikus templomot
látunk. Kochi volt az első és utolsó hely, ahol
egy Zsinagógával is találkoztunk. Az a hír
járja, hogy Kochi-ban volt a legnagyobb
zsidó közösség egész Indiában. Nemcsak az
életmód, de a konyha is különbözik az északi
részektől. Kochi-ban sok kókuszt és tengeri
herkentyűt esznek. Tekintettel arran hogy sok
a turista, Kochiban sok olyan étterem van, ami
nemzetközi konyhát kínál, van itt olasz, francia,
mexikói étterem. Az óceán közelsége és a
folyókat a tengerrel összekötő vízrendszerek
miatt gazdag kínálat van tengeri étkekből,
ami a konyhában is megmutatkozik. Van egy
különleges szolgáltatás „Ön megveszi, mi
megfőzzük”. Ennek keretében a tengerparton
meg lehet vásárolni az éppen kifogott friss
árut, oda lehet vinni az étteremben és úgy
készítik el, ahogy akarjuk.
Az első dolog, ami
szembetűnik, amikor
Kochi-ba érkezik
az ember, hogy
nyugalom van és
tisztaság. Az északi
résztől eltérően a
város sokkal kevésbé
nyüzsgő, az utcák
sokkal tisztábbak.
A trópusi vegetáció
ellenére olyan
európaiasnak tűnik.
Kochiban, úgy ahogy máshol is Keralában
könnyű ráakadni a hagyományos táncokra.
Ezek általában ősi mitológiai történeteket
dolgoznak fel. A jelmezek és az arcfestések
hosszadalmas munkával készülnek el, van
úgy, hogy 5 órát is igénybe vesznek egyegy táncos esetében. Az arcfestés esetében
minden színnek külön jelentése van és
mindegyik természetes alapanyagokból
készül, amit kókusz olajjal kevernek össze,
hogy ragadjon a bőrhöz. Az előadás
előtt meg lehet nézni, hogyan készítik ki
magukat a művészek. Összességében Kochi
teljességgel képviseli az észak és dél közötti
különbsége összességét.
Ha Indiában jár és kihagyja a déli részeket
olyat mulaszt el, amire mindannyian
vágyunk Indiában, nyugalom, tisztaság és
sok-sok etnikai kisebbség békés egymás
mellett élésének érdekes egyvelege.
Wędrując po ulicach Kochi, przede wszystkim
w pobliżu wybrzeża, widzi się wiele katolickich
kościołów. Jednak jest to jedno z niewielu miejsc,
gdzie można zobaczyć także synagogę. Kochi miało
największą żydowską populację w Indiach.
NIE tylko styl życia, ale także kuchnia odróżnia
Kochi od Północy. W Kochi je się dużo orzechów
kokosowych i owoców morza. W międzynarodowym
kurorcie, jakim jest Kochi można znaleźć także
międzynarodowe restauracje oferujące kuchnię
francuską, włoską, meksykańska, itd. Ze względu
na nadmorskie położenie w pobliżu portu, kuchnia
oparta jest na bogactwie owoców morza. W porcie
Kochi dostępna jest usługa „You Buy, We Cook”,
gdzie można kupić dowolny rodzaj produktów i
poprosić o przyrządzenie z niego posiłku.
W Kochi i innych częściach Karelii bardzo popularne
są tradycyjne tańce ukazujące sceny ze starożytnej
mitologii hinduskiej.
Ogromną rolę w przedstawieniu odgrywają
kostiumy oraz makijaż, którego nałożenie może
zabrać nawet pięć godzin. Kolory użyte w makijażu
mają specjalne znaczenie i są wykonane z
barwników wymieszanych z mlekiem kokosowym.
Przed rozpoczęciem przedstawienia można
obserwować artystów wykonujących swój makijaż.
Kochi ukazuje wszystkie najważniejsze różnice
pomiędzy Północą a Południem.
Moim zdaniem nie można nie pojechać na Południe
zwiedzając Indie, zabraknie wtedy kojarzonych
z Indiami spokoju i doświadczenie pokojowej
koegzystencji różnych grup kulturowych.
Pierwsza uderzająca po przyjeździe do Kochi rzecz to wrażenie czystości i spokoju. W odróżnieniu od Północy,
miasto jest mniej zaludnione, ulice są czyste. Mimo tropikalnej przyrody dominuje europejski nastrój.
Portugalski żeglarz Pedro Álvares Cabral
założył pierwszą europejską osadę
w Indiach w 1500. Od 1503 do 1663,
port Kochi podlegał Portugalii. Tutaj
znajdował się grób Vasco da Gama,
pierwszego europejskiego podróżnika
w Indiach, który został pogrzebany w
kościele św. Franciszka w Kochi i pozostał
w nim do przeniesienia jego szczątków
do Portugalii w roku 1539.
46 SunnyWorld
Po Portugalczykach nadeszli Holendrzy. Po
podpisaniu angielsko-holenderskiego traktatu w
roku 1814, Kochi trafiło pod panowanie angielskie.
W 1947 roku, kiedy Indie odzyskały niepodległość,
Cochin był pierwszym państwem, które
przystąpiło do Indyjskiej Unii. Z biegiem lat, w
Kochi nastąpiła gwałtowna komercjalizacja, dzisiaj
miasto jest głównym ośrodkiem handlowym
Karelii.
SunnyWorld 47
První věc, která vás napadne,
když přijedete do Kochi je jak klidné
a čisté toto město je. Na rozdíl od
měst na Severu, je mnohem méně
lidnaté a ulice jsou čisté. I přes
tropickou vegetaci zde cítíte jakousi
evropskou atmosféru.
Portugalský mořeplavec Pedro Cabral Álvares založil
první evropskou osadu v Indii v Kochi v roce 1500.
Od 1503 do 1663 byla pevnost Kochi ovládána
Portugalskem. V Kochi byl také hrob Vasco da Gama,
evropského průzkumníka a mořeplavce, který jako
první připlul do Indie. Byl pohřben v kostele Sv.
Františka v Kochi a jeho pozůstatky byly vráceny do
Portugalska v roce 1539. Portugalská nadvláda byla
vystřídána holandskou. Holanďané pak podepsali
Anglo-holandskou smlouvu se Spojeným královstvím
v roce 1814, podle které bylo město Kochi postoupeno
Spojenému království. V roce 1947, kdy Indie
získala nezávislost byl Kochi prvním státem, který
se dobrovolně připojil k indické unii. V průběhu
následujících let bylo město Kochi svědkem rychlého
komerčního růstu a dnes přerostlo v hlavní obchodní
centrum oblasti Kerala. Když se budete procházet v
ulicích Kochi a zejména okolo moře, uvidíte spoustu
katolických kostelů. Kochi je prvním a posledním
místem Indie, kde můžete viděl synagogu. Říká se, že
největší židovská populace v Indii žila právě v Kochi.
Nejen životní styl, ale i kuchyně je zde odlišná od
Severu Indie. V Kochi budete jíst hodně kokosových
ořechů a jídla s mořskými plody. Jako turistická
atrakce, Fort Kochi má několik restaurací, které nabízejí
mezinárodní kuchyně jako italskou, francouzskou,
mexickou atd. Protože je město na břehu moře i v
blízkosti stojatých vod má Kochi hojnost mořských
plodů a ryb, což se projevuje v kuchyni. Služba
známá jako " Vy koupíte, my vaříme" je k dispozici
na promenádě okolo moře ve Fort Kochi, kde Vám
čerstvé mořské ryby zakoupené přímo ze sítí, uvaří
podle vašich přání a požadavků. V Kochi i dalších
částech oblasti se můžete setkat s tradičními tanci ,
které většinou představují výjevy z antické mytologie.
Kostýmy a make-up jsou velmi honosné a často to
může trvat až 5 hodin, než připraví jednotlivého
tanečníka. Barvy použité na make-up mají svůj vlastní
význam a jsou vyrobeny z přírodních produktů a
smíchány s kokosovým olejem, aby formovaly pastu.
Před vystoupením se můžete dívat, jak si umělci
nanášejí vlastní make-up. Shrnuto, Kochi reprezentuje
přesně ty nejdůležitější rozdíly mezi Severem a Jihem.
Podle mého názoru pokud navštívíte Indii bez toho,
abyste jeli na Jih, přijdete o to, co všichni od Indie
očekáváme: klid, čistotu a mnoho etnických komunit
žijících v mírovém soužití.
48 SunnyWorld
SunnyWorld 49
V
aradero International hotel was built
during 1948-50 and it was inaugurated
officially on December 24th, 1950. The
hotel owner, Mr. William Liebow, was
an American of Jewish origin and he
remained as owner until his death in
the USA, in 1957. At that time, this hotel
was the most luxurious and important
tourist place in Varadero. It also offered
the Continental Cabaret and a Casino
(nowadays Universal Restaurant). The best
of Cuban bourgeoisie, millionaires and
American businessmen visited it regularly.
The Hotel Lobby is wide opened and from
it you can see and reach the beach directly.
The image and character created by the
hotel throughout the years is the reason it
is still visited by outstanding personalities,
not only Cuban but from all over the
world. Among them: Mr. Irenee Dupont
(an important American businessman),
the Indian Prince Milki, the Miss America
1956 Mary Whater, Ernest Hemingway, Sr.
Oswaldo Guayasamin, the Commander
in Chief Fidel Castro, Abel Prieto (Cuban
Culture Minister), among others.
The hotel is a compact building with 6 levels which maintains
the spirit of 50´s and it is located on one the most remarkable
beach area of Varadero and it has a wide and beautiful
garden. The hotel has 163 rooms: two mini-suites and the
rest standards. One Buffet Restaurant (Antillano), and two
specialized: Universal Restaurant (a la carte with International
cuisine) and Pastas and Pizza Restaurant (Italian cuisine).
A Lobby Bar, working 24 hrs, two snack bars, swimming
pool, beauty parlot, first aids, water sports, store, art gallery.
Recently there were rumors that the Hotel will be demolished
and a new 5 star hotel will be built instead.
Sunny World hopes that this emblematic hotel
will not disappear and those who would like to
have a touch of the past can enjoy during many
more years the breezes of the history.
50 SunnyWorld
A
Hotel Internacionalt Varaderóban 1948-50-es
években építették és 1950. december 24-én avatták
fel hivatalosan. A hotel tulajdonosa Mr. William Liebow
egy amerikai zsidó volt és ő maradt haláláig, 1957-ig a
tulajdonosa. Abban az időben ez volt a legnagyobb luxussal
ellátott hely Varadéróban. Volt benne egy mulatóhely a
Continental Cabaret és egy Casino (ma a Universal étterem).
A kubai burzsoázia, milliomosok és amerikai üzletemberek
látogatták meg rendszeresen. A Hotel lobbija tágas és a
lobbiból lehet látni közvetlenül a tengerpartot. A hotel
imázsa és jellege teszi, hogy hosszú éveken át és még ma
is híres személyiségek látogatják nemcsak Kubából, hanem
a világ minden tájáról. Ezek között található Mr. Irenee
Dupont (egy fontos amerikai üzletember), az indiai herceg
Milki, Miss America 1956 Mary Whater, Ernest Hemingway,
Sr. Oswaldo Guayasamin, Fidel Castro, Abel Prieto (Kubai
Kultúr Miniszter), hogy csak néhányat említsünk.
A hotel 6 szintes, az 50-es évek hangulatát idézi és Varadero
legszebb strandján fekszik. Szép, tágas kertje van. A hotel
163 szobás: 2 mini suit-tel, a többi szoba sztenderd.
Egy büfé étterme van (Antillano) és két a la carte Universal
Étterem (nemzetközi konyha) és a Pastas and Pizzas, olasz
étterem. A Lobby Bar, 24 órán keresztül működik, 2 snack
bár van, úszómedence, szépség szalon, orvos, vízisportok,
butik és egy művészeti galéria.
A közelmúltban voltak arról hírek, hogy le akarják bontani a
hotelt és egy új 5 csillagos hotel építenének helyette.
A Sunny World reméli, hogy ez a szimbólum
nem fog eltűnni és azok, akik szeretnének
a múltból egy kis ízelítőt kapni még sokáig
élvezhetik majd a történelem fuvallatát.
SunnyWorld 51
H
otel Varadero Internacional został zbudowany w latach
1948-50, uroczyste otwarcie nastąpiło 24 grudnia 1950
roku. Właściciel hotelu William Liebow, był Amerykaninem
żydowskiego pochodzenia pozostał właścicielem hotelu
do swojej śmierci w 1957 roku. W tamtej epoce, hotel
Varadero Internacional był najbardziej luksusowym
turystycznym miejscem słynącym z Cabaret Continental
i Restauracji Universal znanej wcześniej, jako Casino.
Hotel był ulubionym miejscem kubańskiej burżuazji,
amerykańskich milionerów i biznesmenów. Lobby hotelu
jest bardzo przestronne i otwiera się na plażę. Aura i
wyjątkowy charakter są źródłem prestiżu tego miejsca i
przyciągają wyjątkowe osobistości. Między innymi: Irenee
Dupont (amerykańska bizneswoman), książę Milki, Miss
America 1956 Mary Whater, Ernest Hemingway, Sr. Oswaldo
Guayasamin, sam Fidel Castro, Abel Prieto (kubański
minister kultury).
Hotel jest kompaktowym sześciopiętrowym budynkiem
utrzymanym w stylu lat pięćdziesiątych i jest zlokalizowany
w jednym z najpiękniejszych miejsc na plaży Varadero.
Otacza go rozległy ogród. Pokój ma 163 pokojów, w tym
dwa apartamenty. Oprócz tego w hotelu znajdziemy
restaurację antylską Buffet Restaurant, międzynarodową
Universal oraz włoską Pastas and Pizza Restaurant.
Czynny non-stop Lobby Bar, dwa snack-bary, basen, salon
piękności, centrum pomocy medycznej, ośrodek sportów
wodnych, sklepy, galerie sztuki dopełniają oferty.
Ostatnio dotarły do nas plotki, że w miejsce hotelu
planuje się budowę nowego pięciogwiazdkowego hotelu.
Mamy nadzieję, że ten flagowy hotel nie zniknie z mapy i
pozostanie atrakcją dla przyszłych pokoleń.
52 SunnyWorld
SunnyWorld 53
54 SunnyWorld
SunnyWorld 55
V
aradero Internacionál hotel byl postaven v letech 19481950 a oficiálně byl otevřen 24. prosince 1950. Majitel
hotelu, pan William Liebow, byl Američan židovského
původu a vlastnil tento hotel až do své smrti v roce
1957 v USA. V té době, byl tento hotel nejluxusnějším a
nejdůležitějším turistickým místem ve Varaderu. Nabízel
také Kabaret Continental a Casino (dnes Universal
restaurace). Smetánka kubánské buržoazie, milionáři a
američtí obchodníci jej pravidelně navštěvovali. Hotelová
hala je otevřená a vzdušná a je z ní vidět a možno se i
dostat přímo na pláž. Vizáž a charakter hotelu, který se
vytvářel v průběhu let je důvodem, proč jej stále navštěvují
významné osobnosti, a to nejen kubánské, ale z celého
světa. Mezi ně patří: pan Dupont Irénée (důležitý americký
obchodník), indický princ Milki, Miss Ameriky 1956 Mary
Whater, Ernest Hemingway, Sr Oswaldo Guayasamin, vrchní
velitel Fidel Castro, Abel Prieto (kubánský ministr kultury) a
mnoho dalších.
56 SunnyWorld
Hotel tvoří kompaktní šesti-patrová budova , jenž si udržuje
duch 50. let a je umístěna na jedné z nejpozoruhodnějších
pláži Varadero. Má také širokou a krásnou zahradu. Hotel má
163 pokojů: dva mini-apartmány a zbytek jsou standardní
pokoje. Hotel disponuje jednou samoobslužnou restaurací
(Antillano), a dvěma specializovanými: Universal restaurace
(a la carte s mezinárodní kuchyní) a italskou restaurací
servírující těstoviny a pizzu. Lobby Bar je v provozu 24
hodin denně a dále jsou v hotelu dva snack bary, bazén,
kosmetické studio, stanice první pomoci, vodní sporty,
obchod, umělecká galerie. Nedávno se objevily zprávy, že
hotel bude zbourán a na jeho místě bude postaven nový
5-hvězdičkový hotel.
Sunny World doufá, že tento symbolický
hotel nezmizí, a ti, kteří chtějí při svém pobytu
prožít dotek minulosti budou mít i nadále tuto
příležitost.
SunnyWorld 57
58 SunnyWorld
SunnyWorld 59
S
unny World was invited to an unprecedented event
in Budapest titled “Flavors and colors of Ecuador”.
During the event the flavors of the New-Andes cuisine
were presented together with fashion trends in the
frame of the “Fashion Fair Trade” project.
Chef Michael Ruiz, the owner of Paralelo Cero
Restaurant in Madrid headed the food presentation
with a live show.
The participants could taste a unique menu consisting
of ceviche with shrimps, croissant with roasted pig,
octopus, fish with palm heart and corn, cooking
bananas in sweet guava sauce with cheese, bread made
of Yuca. Naturally the food was accompanied with some
tasty cocktails like “Centre of the World Coctel” and
“Mojito a la Ecuatoriana”.
During the food and drink tasting some young
girls from the SEK International School of Budapest
presented fashion jewelries from Ecuador.
The Embassy of Ecuador in Budapest offered a
presentation about Ecuador, its regions and its tourist
attractions.
Participants received lots of materials about Ecuador.
There was a recipe book in Hungarian, where some
famous recipes are found.
A leaflet containing the 10 most important reasons why
you should visit Ecuador was also distributed.
The inspiring event where we could really see the flavors
and colors of Ecuador added one more thing to the list.
The delicious cuisine of Ecuador.
60 SunnyWorld
SunnyWorld 61
A
Sunny World magazint meghívták egy egyedülálló rendezvényre Budapesten, mely az
“ECUADOR ÍZEI és SZÍNEI” elnevezést kapta.
Az eseményen az új andoki konyha ízvilágának valamint a „Fashion Fair Trade” projekten belül, divatirányzatok
bemutatására került sor.
Michael Ruiz séf, a madridi Paralelo Cero Étterem tulajdonosa vezette a bemutatót egy élő show keretein belül.
A résztvevők egy különleges menüt kóstolhattak meg, ami a következőkből állt: ceviche rákkal, croissant
sült malachússal, polip és hal pálmaszívvel és kukoricával, édes főzőbanán sajttal és guava szósszal,
Yuca-ból készült kenyér. Természetesen az ételt néhány nagyon ízletes koktél is kísérte, mint
“A világ közepe koktél” és “Mojito Ecuadori módra”.
Az étel és ital kóstolás közben néhány fiatal lány a Budapesti SEK Nemzetközi
Iskolából divatos ékszereket mutattak be Ecuadorból.
A Budapesti Ecuadori Nagykövetség egy prezentációt tartott Ecuadorról,
ahol bemutatta régióit és turista látványosságait.
A résztvevők sok anyagot is kaptak Ecuadorról. Volt köztük egy
recept könyv, sok híres étel leírásával.
Egy kis prospektusban felsorolták azt a 10 legfontosabb okot,
amiért muszáj Ecuadort meglátogatni.
A ösztönzően ható rendezvény, ahol valóban
megismerhettük Ecuador ízeit és színeit, még
egy dolgot hozzáadott a listához, amiért
érdemes oda elmenni.
Az ízletes ecuadori konyhát.
62 SunnyWorld
SunnyWorld 63
S
unny World został zaproszony do udziału w
wyjątkowym wydarzeniu zatytułowanym “Smaki i
kolory Ekwadoru”.
W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane smaki
kuchni nowoandyjskiej oraz stworzone w ramach
projektu “Moda Fair Trade” kreacje.
Szef Michael Ruiz, właściciel restauracji Paralelo Cero
Restaurant w Madrycie przewodził prezentacjom
kulinarnym.
Goście mogli spróbować unikalnego menu, na które
złożyła się zupa ceviche z krewetkami, croissant
z pieczoną wieprzowiną, ryba z sercem palmy i
kukurydzą, banany gotowane w słodkim sosie guava
z serem, chleb zrobiony z ziaren Yuca. Jedzeniu
towarzyszyły oczywiście smakowite koktajle na
przykład “Centre of the World Coctel” i “Mojito a la
Ecuatoriana”.
W trakcie poczęstunku dziewczęta z budapeszteńskiej
szkoły SEK International School zaprezentowały
biżuterię z Ekwadoru.
Ambasada Ekwadoru w Budapeszcie przygotowała
prezentację na temat Ekwadoru, jego regionów
geograficznych oraz atrakcji turystycznych.
Uczestnicy otrzymali mnóstwo materiałów na
temat Ekwadoru. W książce kucharskiej ze słynnymi
przepisami znaleźliśmy jeden węgierski przepis.
Trafiła do nas także ulotka z listą dziesięciu powodów,
dla których warto odwiedzić Ekwador.
Dzięki temu inspirującemu wydarzeniu możemy do tej
listy dodać jeszcze jeden ważny powód:
Przepyszną ekwadorską kuchnię
64 SunnyWorld
SunnyWorld 65
S
unny World byl pozván na první akci svého druhu v
Budapešti nazvanou "Chutě a barvy Ekvádoru".
Během akce byly nabízeny pokrmy nové Andské
kuchyně a ke shlédnutí byly módní trendy v rámci
"Fashion Fair Trade" projektu.
Šéfkuchař Michael Ruize, majitel Paralelo Cero
Restaurace v Madridu se staral o přípravu jídla a vedl
také živou show.
Účastníci měli možnost ochutnat unikátní menu
složené ze specialit jako ceviche s krevetami, croissant
s pečeným seletem, chobotnice, ryby s kukuřicí, vařené
banány ve sladké omáčce guava se sýrem, chléb z Yuca.
A samozřejmě nechyběly některými chutné koktejly,
jako je "Koktejl Střed Světa" a "Mojito la Ecuatoriana".
Během ochutnávek jídla a pití představily mladé dívky
z SEK, Mezinárodní školy v Budapešti módní šperky
vyrobené v Ekvádoru.
Velvyslanectví Ekvádoru v Budapešti připravilo
prezentaci o Ekvádoru, jeho regionech a turistických
atrakcích. Účastníci obdrželi spoustu materiálů o
Ekvádoru. Dostali i kuchařku v maďarštině, která
obsahuje některé známé recepty.
Distribuovali zde take leták, který obsahoval 10
nejdůležitějších důvodů, proč byste měli navštívit
Ekvádor.
66 SunnyWorld
Inspirativní akce v Budapešti, kde jsme mohli opravdu
vidět a okusit chutě a barvy Ekvádoru přidala ještě
jednu věc do tohoto seznamu.
Vynikající ekvádorskou kuchyni.
SunnyWorld 67
Did you know that...
- Mexico is a great place for bird watchers. There are
more than fifty different species of hummingbirds,
several types of pelicans and many other species that
don’t exist anywhere else in the world.
- The voice of the pyramid: this is one of the most
mysterious facts about Mexico. If you stand in a certain
place by the main pyramid in Chichen Itzá, you will
hear a bird-like sound. Some experts think that this is
intentional, and that the Maya represented the Call of the
Quetzal (a sacred bird) by building several air passages
that recreate the sound when a breeze passes by.
- Meksyk jest idealnym miejscem dla obserwatorów
ptaków. Występuje tutaj więcej niż pięćdziesiąt gatunków
kolibrów, kilka gatunków pelikanów oraz wiele innych
niewystępujących nigdzie indziej gatunków.
- Głos piramidy: to jeden z najbardziej fascynujących faktów
dotyczących Meksyku. Stojąc w określonym punkcie głównej
piramidy Chichen Itzá, można usłyszeć dziwny dźwięk
przypominający głos ptaka. Zdaniem niektórych ekspertów
dźwięk ma wyobrażać głos świętego ptaka Majów Quetzal, a
w rzeczywistości jest odgłosem wiatru przetworzonego przez
system korytarzy we wnętrzu piramidy.
- Mexikó csodálatos hely madármegfigyelésre. A
kolibrinek több, mint 50 faja él, több pelikán típus, és sok
más faj, ami a világon máshol nem található.
- A piramis hangja: ez az egyik legmisztikusabb dolog
Mexikóban. Ha egy bizonyos helyen áll Chichen
Itzában, egy madárszerű hangot lehet hallani. Néhány
szakértő szerint ezt szándékosan csinálták, mivel ezzel a
Qetzal madár hangját utánozták le (ez a madár a Maya
mitológiában a teremtő istenhez kötődött) úgy, hogy
levegőjáratokat építettek ki, és amikor a levegő átjárt
rajtuk, ennek a madárnak a hangját produkálta.
- Mexiko je skvělým místem pro pozorování ptáků. Vyskytuje se zde
více než padesát různých druhů kolibříků, několik druhů pelikánů a
mnoho dalších druhů, které neexistují nikde jinde na světě.
- Hlas Pyramidy: to je jeden z nejzáhadnějších faktů o Mexiku.
Když stojíte na určitém místě u hlavní pyramidy v Chichen
Itzá, uslyšíte ptačí zvuk. Někteří odborníci se domnívají, že je
to úmyslné, a že Májové vytvořili tzv. výzvu Quetzal (posvátný
pták) tím, že uvnitř pyramidy zbudovali několik vzdušných
průduchů, díky kterým je tento zvuk slyšet když fouká vítr.
Věděli jste, že...
- Mexico has the world’s smallest volcano. The
- W Meksyku znajduje się najmniejszy wulkan świata.
Cuexcomate, in the city of Puebla, is only… 43 feet
Cuexcomate położony w mieście Puebla ma tylko 43 stóp
tall!. It is considered to be inactive now, and it has a wysokości! Obecnie nie jest aktywny, a na jego ścianie
spiral staircase in side, just for tourists.
znajdują się spiralne schody ułatwiające dostęp turystom.
- Mexikóban van a világ legkisebb vulkánja, a
Cuexcomate , Puebla városában található, és
mindössze 18 méter magas! Ma ez nem működő
vulkán, és spirál lépcső található benne a turisták
számára.
- Quinine, the first drug used to prevent and treat
malaria, is obtained from the bark of the cinchona
tree that grows in the Andes mountain range, in
Ecuador and Peru.
- Quito is said to have the most pleasant
temperature in the world and has been given the
name of the “Land of Eternal Spring”.
- Chinina pierwszy lek wspomagający leczenie
malaria jest produkowana z wykorzystaniem pnia
drzewa cinchona, które występuje w Andach w
Ekwadorze i w Peru.
- Quito ma podobno najprzyjemniejszą temperaturę
na świecie, dlatego nazywa się je “krainą wiecznej
wiosny”.
- Kinin, az első gyógyszer, amit a malária kezelésére
használtak, és a cinchona fa kérgéből nyertek, ami
az Andok hegységben nő Peruban és Ecuadorban.
- Quito-ról azt mondják, hogy a világon a
legkellemesebb hőmérséklete van, és úgy hívják,
hogy az „Örök Tavasz Földje”.
- Chinin, první lék užívaný k prevenci a léčbě
malárie, se získává z kůry chinovníku, které rostou
v pohoří And v Ekvádoru a Peru.
- O Quitu se říká, že má nejpříjemnější teplotu na
světě a proto dostal název "země věčného jara".
68 SunnyWorld
Czy wiesz, że...
Tudta-e hogy…
- Cuba actually boasts one of the best health care
systems in the world. The average life expectancy is
comparable with that of the UK and one of its most
prominent exports is that of medical technology.
- Cuba is often called as El Corcodrilo for the obvious
reason that it looks like a crocodile if seen from above.
Although considered as a bad omen, the wildlife in
Cuba is benign. In fact, Cuba is one the few places on
earth where no dangerous animals or plants live.
- Kuba a világ egyik legjobb egészségügyi ellátó
rendszerével rendelkezik. A várható átlagéletkor
vetekszik az angollal, és az orvosi technológiai export
szempontjából az egyik legkiemelkedőbb.
- Kubát gyakran nevezik El Crocodrilo-nak, azért, mert
felülről nézve krokodilhoz hasonlít. Bár ez egy rossz
jel, mégis a vadvilág Kubában szelíd. Valóban Kuba
egyike azon kevés helyeknek a világon, ahol nincsenek
veszélyes vadállatok illetve növények.
- Mexiko má nejmenší sopku na světě. Cuexcomate,
ve městě Puebla, je jen 43 stop vysoká! V současné
době je považována za neaktivní a po její straně je
vybudováno schodiště pro turisty.
- Kuba ma jeden z najlepszych systemów opieki zdrowotnej
na świecie. Średnia długość życia jest porównywalna
ze średnią Wielkiej Brytanii. Jednym z najważniejszych
produktów eksportowych jest technologia medyczna.
- Kubę nazywa się często El Corcodrilo, ponieważ ma
kształt krokodyla. Uważa się to, jako zły znak, mimo, że
natura jest dla Kubańczyków dobrodziejstwem. Kuba jest
jednym z niewielu miejsc na świecie, w którym nie ma
niebezpiecznych gatunków roślin i zwierząt.
- Zní to možná překvapivě, ale Kuba se může pochlubit
jedním z nejlepších zdravotnických systémů na světě.
Průměrná délka života je srovnatelná s tím ve Velké Británii
a významnou část vývozu Kuby tvoří vývoz lékařské
techniky.
- Kuba je často označován jako El Corcodrilo – krokodýl,
protože pokud se na ni díváte ze vzduchu, opravdu
tvar země připomíná krokodýla. Přestože se to zdá
jako špatné znamení, volně žijící živočichové na Kubě
jsou neškodní. Ve skutečnosti je Kuba jedním z mála
míst na světě, kde žádná nebezpečná zvířata nebo
rostliny nenajdete.
SunnyWorld 69
J
erusalem is a holy city to the three major
Abrahamic religions— Judaism, Christianity
and Islam. For the Jews, Jerusalem has
been the holiest city since, according to the
Biblical Old Testament, King David of Israel
first established it as the capital of the United
Kingdom of Israel in c.1000 BCE and his son
Solomon commissioned the building of the First
Temple in the city. In Christianity Jerusalem has
been a holy city since, according to the New
Testament, -Jesus was crucified in 30 CE and 300
years later Saint Helena found the True Cross
in the city. In Sunni Islam Jerusalem is the third
holiest city It became the first Qibla the focal
point for Muslim prayer in 610 CE, and, according
to Islamic tradition, Muhammad made his
Night Journey there ten years later. As a result,
and despite having an area of only 0.9 square
kilometers, the Old City is home to sites of key
religious importance, among them the Temple
of Mount, the Western Wall, the Church of the
Holy Sepulchre, the Dome of the Rock and alAqsa-Mosque.
70 SunnyWorld
During its
long history,
Jerusalem has
been destroyed
twice, besieged
23 times, attacked
52 times, and
captured and
recaptured 44
times. The oldest
part of the city
was settled in the
4th millennium
BCE, making
Jerusalem one of
the oldest city in the world. The old walled city, a World Heritage
site, has been traditionally divided into four quarters, although the
names used today—the Armenian, Christian, Jewish and Muslim
Quarters—were introduced in the early 19th century.
The status of the city, and especially its holy
places, remains a core issue in the IsraeliPalestinian conflict. The Israeli government has
approved building plans in the Muslim Quarter
of the Old City in order to expand the Jewish
presence in East Jerusalem, while prominent
Islamic leaders have made claims that Jews have
no historical connection to Jerusalem, alleging
that the 2,500-year old Western Wall was
constructed as part of a mosque. Palestinians
envision East Jerusalem as the capital of a future
Palestinian state and the city's borders have
been the subject of bilateral talks. A strong
longing for peace is symbolized by the Peace
Monument (with farming tools made out of
scrap weapons), facing the Old City wall near
the former Israeli-Jordanian border and quoting
from the book of Isaiah in Arabic and Hebrew.
SunnyWorld 71
J
eruzsálem szent városa a három
Ábrahám-vallásnak: zsidóság,
kereszténység és iszlám. A zsidóknak
Jeruzsálem a legszentebb városuk azóta,
hogy az Ó Testamentum szerint, az izraeli
Dávid Király először megalapította a várost i.e.
1000-ben, mint az Izraeli Egyesült Királyságot
és azóta, amióta fia Salamon megrendelte
az Első Templom megépítését a városban. A
kereszténység szent városa attól fogva, hogy
az Új Testamentum szerint Jézust keresztre
feszítették i.sz.30-ban és 300 évvel később
Szent Heléna megalapította az Igaz Keresztet
a városban. A Szunni Iszlámban Jeruzsálem
a harmadik legszentebb város. Itt volt az
első Qibla, a muszlim ima központja i.sz.
610-ben és az iszlám hagyományok szerint
Mohamed tíz évvel később, itt tette meg
éjjeli utazását. A fentiek eredményeképpen
és annak ellenére, hogy területe csak 0,9
négyzetkilométeren fekszik, a Óváros a
legfőbb vallások helyeit tömöríti, a Templom
Hegy, a Siratófal, a Szentsír Bazilika, a
Sziklamecset és az al-Aqsa Mecset.
72 SunnyWorld
Hosszú történelme során, Jeruzsálemet
kétszer rombolták le, 23-szor vették ostrom
alá, 52-szer támadták meg és 44-szer foglalták
el vagy vissza. A város legrégebbik részét
i.e. a 4. században népesítették be, ezzel
Jeruzsálem a világ egyik legrégibb városa. A
fallal körülvett Óvárost, a Világörökség részét,
a hagyományokhoz híven mindig 4 részre
osztották, az Örmény, a Keresztény, a Zsidó
és a Muszlim Negyedre, bár az elnevezésüket
csak a 19. század elején találták ki.
A város státusza és különösen a szent helyeké, a mai napig az
Izraeli-Palesztin konfliktus fő forrása. Az izraeli kormány jóváhagyta
az építési terveket a muszlim negyedben, annak érdekében, hogy
a zsidó jelenlétet növelje Kelet-Jeruzsálemben, míg prominens
iszlámvezetők azt állították, hogy a zsidóknak nincs történelmi közük
Jeruzsálemhez mondván, hogy a 2500 éves Siratófal egy mecset
részeként épült. A palesztinok Kelet-Jeruzsálemet tartják a jövőbeni
Palesztin Állam fővárosának, a város határait pedig bilaterális
tárgyalásokon kell megvitatni. Egy rég áhított békét szimbolizál a
régi fal felé néző és a régi Izraeli-Jordán határ közelében lévő Béke
Emlékmű (ahol fegyver hulladékból készített földművelő eszközök
vannak). Itt feliratok találhatók Izsák könyvéből arab és zsidó nyelven.
SunnyWorld 73
74 SunnyWorld
SunnyWorld 75
J
erozolima jest miastem świętym dla
trzech historycznych religii: Judaizmu,
Chrześcijaństwa i Islamu. Dla Żydów
Jerozolima była zawsze najbardziej∆ świętym
miastem. Zgodnie ze Starym Testamentem,
król Izraela David uczynił Jerozolimę stolicą
Zjednoczonego Królestwa Izraela w 1000 roku
przed naszą erą, a jego syn Salomon zlecił
wybudowanie pierwszej świątyni w mieście.
Dla Chrześcijan Jerozolima stała się świętym
miastem od chwili, kiedy, zgodnie z Nowym
Testamentem, Jezus został ukrzyżowany w
30 roku naszej ery a 300 lat później święta
Helena odnalazła w mieście prawdziwy święty
krzyż. W sunickim Islamie Jerozolima jest
trzecim najświętszym miastem. Jerozolima
została głównym ośrodkiem islamskiej religii
w 610 roku naszej ery i, zgodnie z islamską
tradycją, Mahomet odbył tam swoją nocną
podróż dziesięć lat później. W rezultacie,
niezależnie od niewielkiej powierzchni
zaledwie 0, 9 kilometra kwadratowego, stare
miasto jest miejscem o kluczowym religijnym
znaczeniu, między innymi Święta Góra, Ściana
Zachodnia, Kościół Świętego Grobu, kopuła
na skale i meczet al-Aqsa-Mosque.
76 SunnyWorld
W trakcie swojej długiej historii Jerozolima
została dwukrotnie zniszczona, oblegana 23
razy, atakowana 52 razy i przechodziła z rąk
do rąk 44 razy. Najstarsza część miasta została
osiedlona w czwartym tysiącleciu przed naszą
erą, co czyni Jerozolimę jednym z najstarszych
miast na świecie. Otoczone murami stare miasto,
zabytek światowego dziedzictwa kultury, była
tradycyjnie dzielona na cztery części, mimo,
że wykorzystywane dzisiaj nazwy – aramejska,
chrześcijańska, żydowska i muzułmańskazostały wprowadzone na początku XIX wieku.
Status miasta, a szczególnie świętych miejsc, odgrywa centralną
rolę w izraelsko-palestyńskim konflikcie. Rząd Izraela zaakceptował
plany budowlane w części muzułmańskiej starego miasta po to,
aby podkreślić ekspansję we wschodniej Jerozolimie, podczas
gdy wpływowi muzułmańscy liderzy twierdzą, że Żydzi nie mają
historycznych praw do Jerozolimy, podkreślając, że 2, 500 tysięczna
ściana zachodnia została zbudowana /wzniesiona, jako część
meczetu. Palestyńczycy widzą we wschodniej Jerozolimie stolicę
przyszłego państwa palestyńskiego, więc granice miasta są tematem
nieustannych sporów. Symbolem dążenia do porozumienia jest,
stojący naprzeciwko starych murów miasta/obronnych w pobliżu
dawnej granicy izraelsko-jordańskiej, pomnik pokoju (wykonany przy
pomocy narzędzi rolniczych z części broni), ozdobiony arabskimi i
hebrajskimi cytatami z księgi Izajasza.
SunnyWorld 77
J
eruzalém je Svatým městem pro tři hlavní
Abrahámské náboženství - judaismus, křesťanství
a islám. Pro Židy byl Jeruzalém nejsvatějším
městem od doby, kdy jej podle biblického Starého
zákona, král David z Izraele stanovil jako hlavní město
Spojeného království Izraele v roce 1000 př. nl a jeho
syn Šalomoun zadal stavbu prvního chrámu ve městě.
V křesťanství je Jeruzalém Svaté město, protože podle
Nového zákona, Ježíš byl ukřižován v roce 30 nl a o 300
let později našla Svatá Helena pravý kříž právě v tomto
městě. Podle sunnitského islámu je Jeruzalém potřetí
nejposvátnějším městem. Stalo se prvním Qibla, tedy
ústředním bodem pro muslimské modlitby v roce 610
nl, a podle islámské tradice tam Mohamed o deset let
později uskutečnil svoji tzv. Noční cestu. Výsledkem
toho je, že na poměrně malé ploše o rozloze pouze
0,9 km2, jsou ve Starém Městě památky s klíčovým
náboženským významem mezi nimiž je Temple of
Mount, the Western Wall (Západní Zeď), kostel Božího
hrobu, Skalní dóm a al-Aqsa mešita.
78 SunnyWorld
Během své dlouhé
historie byl Jeruzalém
zničen dvakrát,
obléhali ho 23 krát,
napadli 52 krát, a
byl zabrán a znovu
osvobozen 44 krát.
Nejstarší část města
byla osídlena již
v 4. tisíciletí př. nl,
což dělá Jeruzalém
jedním z nejstarších
měst na světě. Staré
zdí obehnané město, dnešní světové dědictví UNESCO, bylo
tradičně rozděleno do čtyř čtvrtí, ačkoli názvy používané
dnes, arménská, křesťanská, židovská a muslimská čtvrť byly
představeny až na počátku 19. století.
Status města, a především jeho svatá
místa, zůstávájí hlavním problémem
v izraelsko-palestinském konfliktu.
Izraelská vláda schválila stavební plány
v muslimské čtvrti starého města s
cílem rozšířit židovskou přítomnost ve
východním Jeruzalémě, zatímco přední
islámští vůdcové tvrdí, že Židé nemají
žádné historické spojení s Jeruzalémem,
a že 2500 let stará Západní Zeď
byla postavena jako součást mešity.
Palestinci si představují východní
Jeruzalém jako hlavní město budoucího
palestinského státu a hranice města
jsou předmětem bilaterálních jednání.
Silná touha po míru je symbolizována
Mohylou míru (vyrobenou ze starých
zbraní zemědělskými nástroji), s
výhledem na zeď Starého města poblíž
bývalé izraelsko-jordánské hranice na
níž je citace z knihy proroka Izaiáše v
arabštině a hebrejštině.
SunnyWorld 79
INTERNATIONAL CONFERENCES IN CUBA
Event
2011 September-October
Event
Date
Province
5th Latin American Congress on Alzheimer's Disease.
9th Meeting of Latin American Alzheimer Associations.
International Forum on "Preventing Dementia "
October - 18-21
La Habana
7th International Workshop "Environmental Education for
Sustainable Development"
October - 19-21
Matanzas
International Congress of Agricultural Sciences.
AGROCIENCIAS'11
October - 20-22
La Habana
Date
Province
8th International Orality Biennial
September - 4-7
Santiago de Cuba
6th Congress XXV Anniversary of the SILAC "Alejandro
García Gutiérrez In Memoriam"
September - 5-8
Matanzas
13th Caribbean Nursing Symposium
October - 22
La Habana
International Symposium of Recreation
September - 7-10
Cienfuegos
International Apnea Championship
October - 23-26
La Habana
International Fishing Tournament of Macabí
September - 13-19
Matanzas
International Congress Reading 2010
October - 25-29
La Habana
Cuba-Mexico Bilateral Meeting
September - 19-21
Santiago de Cuba
Arab component in Universal Culture
October - 25-29
La Habana
22nd International Congress of Orthopedics and
Traumatology. 2nd Cuba-Mexico Binational Meeting
September - 19-24
La Habana
4th Iberoamerican Congress of Psychogerontology:
Subjectivity, Environment and Development
October - 26-28
La Habana
Colloquium on the Bicentennial of the Independence of
Latin America and the Caribbean
September - 20-22
La Habana
4th Financial Management Workshop 2011
September - 21-23
La Habana
International Congress of Young Graduates in Cuba in the
specialties of the Construction Sector
September - 21-24
Santiago de Cuba
Post Congress Event of Related Specialties to the
Orthopedics
September - 26-29
La Habana
TURNAT 2011
September - 26-30
Sancti Spíritus Villa Clara Cienfuegos
10th International Congress of Hydraulic Engineering and
6th International Seminar on Water Integral Use
September - 29 - October 3
Holguín
6th International Meeting: Constitution, Democracy and
Political Systems
October - 4 -6
La Habana
International Convention on Physical Activity and Sport.
AFIDE'11
October - 10-13
La Habana
International Sport Fishing Tournament Jardines del Rey
October - 17-22
Ciego de Avila
8th International Meeting: Trade and Foreign Investment
October - 18-20
La Habana
80 SunnyWorld
SunnyWorld 81
82 SunnyWorld
SunnyWorld 83
84 SunnyWorld

Podobné dokumenty

From the Editor

From the Editor Proč se to od nich nenaučit? Ale jak? A co jsem se naučila v Asii já? Objevovat krásu, zastavit se na okamžik, přijímat.

Více

La Habana

La Habana 12 SunnyWorld

Více

Kerala

Kerala owned by Tata Tea Ltd and Waterfall Estate. The landscape is also dotted by tea factories and

Více

mexico

mexico It is warm summer in Europe now, so we do not think so much in far away places. But it is time to plan now our trip for the autumn and winter. In this issue we present the exciting India and Singa...

Více