Seznam DUM šablona IV/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k

Komentáře

Transkript

Seznam DUM šablona IV/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k
Seznam DUM šablona IV/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické
gramotnosti žáků středních škol
Obor
Elektrikář
silnoproud
Instalatér
Instalatér
Elektrikář
silnoproud
Truhlář
Počet Počet Ročník
sad DŮM studia
Předmět dle ŠVP
Tématický celek
Označení DUM
Zpracovatel
1
32
1.
Matematika
Číselné množiny
VY_42_INOVACE_MAT_1
Mg. Nováková
1
32
1.
Matematika
Geometrie
VY_42_INOVACE_MAT_2
Mg. Nováková
Vypracované DUM: Monitorovací zpráva 3
Obor: Elektrikář silnoproud, Instalatér
Matematika 1.ročník
Číselné množiny
1. DUM
Číselné množiny
12. DUM Intervaly
2. DUM
Celá čísla
13. DUM Poměr
3. DUM
Celá čísla
14. DUM Poměr
4. DUM
Racionální čísla
15. DUM Měřítko výkresů
5. DUM
Zlomky
16. DUM
Měřítko výkresů
6. DUM
Výpočet části z celku
17. DUM
Měřítko výkresů
7. DUM
Desetinná čísla
18. DUM
Měřítko výkresů
8. DUM
Zaokrouhlování desetinných čísel
19. DUM
Úměra
20. DUM
Přímá a nepřímá úměrnost
10. DUM Absolutní hodnota
21. DUM
Přímá a nepřímá úměrnost
11. DUM
22. DUM
Procenta
9. DUM Absolutní hodnota čísla
Intervaly
23. DUM Procenta
28. DUM
Základ
24. DUM Procentová část
29. DUM
Základ
25. DUM Procenta
30. DUM
Finanční matematika
26. DUM Počet procent
31. DUM
Úrok
27. DUM
32. DUM
Úrok
Počet procent
Vypracované DUM:
Obor: Instalatér, Elektrikář silnoproud, Truhlář
Matematika 1.ročník Geometrie
1. DUM
Mnohoúhelníky - rozdělení
12. DUM Obvod mnohoúhelníků - příklady
2. DUM Rozdělení trojúhelníků
13. DUM
Obvod mnohoúhelníků - příklady
3. DUM
Trojúhelník - vlastnosti
14. DUM Kružnice a kruh
4. DUM
Phytagorova věta - teorie
15. DUM Obvod a obsah kruhu
5. DUM
Phytagorova věta – příklady v trojúhelníku
6. DUM
Phytagorova věta – využití v praxi
17. DUM
Obvod a obsah - komplexní úlohy
7. DUM
Goniometrické funkce - teorie
18. DUM
Převody ploš. a objem. jednotek
8. DUM
Goniometrické funkce – příklady v trojúhelníku 19. DUM
16. DUM
Obvod a obsah složených
obrazců
Hranoly - rozdělení
9. DUM Goniometrické funkce – využití v praxi
20. DUM
Hranoly - příklady
10. DUM Převody délkových a plošných jednotek
21. DUM
Válec
11. DUM
Obvod a obsah trojúhelníků
22. DUM
Válec - příklady
23. DUM Jehlan
28. DUM
Koule - příklady
24. DUM Jehlan - příklady
29. DUM
Výpočet hmotnosti těles
25. DUM Kužel
30. DUM
Úlohy z praxe
26. DUM Kužel - příklady
31. DUM
Úlohy z praxe
27. DUM Koule
32. DUM
Úlohy z praxe

Podobné dokumenty

VD_C7_Vyhodnocení CHS - celkové hodnocení

VD_C7_Vyhodnocení CHS - celkové hodnocení VD_C.7_Vyhodnocení CHS - celkové hodnocení - pracovní jednotky ID prac. jednotky

Více

Statistiky k projektu praxí 2006–2010

Statistiky k projektu praxí 2006–2010 Přínos studia na katedře Úměrnost délky praxe Praktický přínos praxe Pracovní podmínky

Více

Kótování průměrů

Kótování průměrů - hlavní kótovací čára u kót úhlů je na rozdíl od jiných kót oblouk - hodnoty se udávají v úhlových stupních, minutách a vteřinách ( 10°15´ 20´´ ) - u úhlů menších než 1 stupeň se vždy musí uvádět ...

Více

Vyrovnávací kurz z matematiky ŠKODA AUTO Vysoká škla

Vyrovnávací kurz z matematiky ŠKODA AUTO Vysoká škla Vyrovnávací kurz matematiky pro studenty nastupující do 1. ročníku vysoké školy Popis kurzu Tento intenzivní kurz je určen pro studenty nastupující do 1. ročníku studijního programu vysoké školy, k...

Více

Kalkulačka TRULY s nastavitelným ( model 818, 819, 830A,836

Kalkulačka TRULY s nastavitelným ( model 818, 819, 830A,836 Kalkulačka TRULY s nastavitelným počtem platných míst a funkcemi GT a MU

Více

truly -catiga

truly -catiga Opakovaným stiskem zobrazí částku daně. Kombinací kláves SET a +TAX uložíte hodnotu na displeji jako novou sazbu daně.

Více