Kupní smlouva - Autobond Group as

Transkript

Kupní smlouva - Autobond Group as
Kupní smlouva
Strana 1/4
Prodávající
190 00
IČ
DIČ
O613100021
Číslo dokladu
Kupující
AUTOBOND GROUP a.s.
Prov.: Krmelínská 773/10, 720 00
Kolbenova 859/15
Praha 9-Vysočany
Ing. Ladislava Franková
738 01
Jana Čapka 3084
Frýdek
27567575
CZ27567575
Raiffeisenbank a. s.
3803312001/5500
CZ33 5500 0000 0038 0331 2001
Bankovní spojení
Číslo účtu
IBAN
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B,složka 10855.
Webová adresa:www.autobond.cz
RČ
El. adresa ladislava.frankova
Mobil
+420 737 767 254
Telefon +420 558 488 450
596226/1030
Předmět koupě
Obj. číslo
Název
Sazba DPH
Model/Barva/Standardní výbava
Cena bez DPH
Interiér:WK
A2W5K4617
KCS
12V
cee'd SW JD 1,4 CVVT COMFORT PLUS (2016)
KCS STŘÍBRNÁ METALÍZA
Zásuvka 12V ve středovém panelu 2ks
ABS
ABS s rozdělovačem brzdného tlaku EBD
ACC
Tempomat s omezovačem rychlosti
ACN
Bezfreonová manuální klimatizace
ACS
Ovládání audio systému na volantu
AHR
Výškově stavitelné sedadlo řidiče
ARB
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
AUD
Rádio s CD a MP3 + 6 ks repro
BAS
Brzdový asistent BAS
BLT
Bluetooth handsfree
BSP
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)
BWS
Parkovací asistent vzadu
CFC
Dekor středového panelu stříbrný/černý
CHR
Chromový paket - vnitřní kliky a tlačítko ruční br
COL
Nárazníky a vnější kliky dveří v barvě karoserie
DCC
Látková výplň dveří
DLU
Dvojitá podlaha, 12V zásuvka v zavazadl. prostoru
DLU
Úchytná oka v zavazadlovém prostoru
EBD
Rozdělovač brzdného tlaku EBD
EON
Vnější zpětná zrcátka - elektrická a vyhřívaná
ESP
Elektronický stabilizační systém ESC
EXT
Paket Extra
FAR
Středová loketní opěrka předních sedadel se schrán
FG1
Maska chladiče chrom/černá
FOG
Přední mlhové světlomety
GLC
Schránka před spolujezdcem chlazená s osvětlením
HAB
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla
HAC
Asistent pro rozjezd do kopce HAC
IHC
Vnitřní kliky dveří chromové
ILU
Podsvícení v prostoru středové konzole
ISO
Ukotvení dětské sedačky na zadních sedadlech, ISOF
KEP
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm +
LED
LED denní svícení
LPK
Kožený paket - kůží potažený volant, hlavice řadic
MAS
Schránka na brýle s bodovým světlem
21,00 %
21,00 %
DPH
cee'd SW JD/2016
71 153,55 Kč
409 980,00 Kč
2 585,95 Kč
14 900,00 Kč
Řada/Rok:
338 826,45 Kč
12 314,05 Kč
Zpracováno programem firmy TEAS ® Zlín
Cena s DPH
Kupní smlouva
Strana 2/4
Prodávající
190 00
IČ
DIČ
Kupující
AUTOBOND GROUP a.s.
Prov.: Krmelínská 773/10, 720 00
Kolbenova 859/15
Praha 9-Vysočany
Ing. Ladislava Franková
738 01
Jana Čapka 3084
Frýdek
27567575
CZ27567575
Raiffeisenbank a. s.
3803312001/5500
CZ33 5500 0000 0038 0331 2001
Bankovní spojení
Číslo účtu
IBAN
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B,složka 10855.
Webová adresa:www.autobond.cz
Obj. číslo
O613100021
Číslo dokladu
Název
Látkové čalounění sedadel Mercury
OSC
Vnější zpětná zrcátka lakovaná/černá
PRJ
Hlavní světlomety projektorového typu
PSW
Posilovač řízení s proměnným účinkem
PWD
Elektrické ovládání zadních oken s bezp. funkcí
PWF
Elektrické ovládání předních oken s bezp. funkcí
RAC
Podélné střešní ližiny
REO
Nastavení intenzity podsvícení přístrojů
SAB
Boční airbagy předních sedadel
SHA
Výškově stavitelné bezp. pásy na před. sedadlech
SKL
Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla 60/40
SWA
15" ocelové disky kol, pneu 195/65
SWM
Výškově a podélně stavitelný volant
Systém kontroly trakce TCS
TEM
Dojezdová rezerva
TPM
Měřič tlaku v pneumatikách (TPMS)
TRI
Palubní počítač
TTG
Tónovaná skla
596226/1030
Sazba DPH
MER
TCS
RČ
USB
USB 2.0 + AUX audio port + vstup pro iPod
VSM
Systém řízení stability vozidla VSM
El. adresa ladislava.frankova
Mobil
+420 737 767 254
Telefon +420 558 488 450
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
GR
Gumové rohože
21,00 %
702,48 Kč
147,52 Kč
850,00 Kč
VK
Plastová vana do kufru
21,00 %
1 000,00 Kč
210,00 Kč
1 210,00 Kč
BOL
Boční ochranné lišty
21,00 %
2 066,11 Kč
433,88 Kč
2 499,99 Kč
LO
Leptání oken
21,00 %
2 074,38 Kč
435,62 Kč
2 510,00 Kč
Sleva KIA
21,00 %
-45 454,54 Kč
-9 545,45 Kč
-54 999,99 Kč
Sleva Fleet Group II
21,00 %
-12 227,44 Kč
-2 567,76 Kč
-14 795,20 Kč
299 301,49 Kč
62 853,31 Kč
362 155,00 Kč
Kupní cena
I. Předmět koupě
Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu za níže uvedených vzájemně dohodnutých podmínek vozidlo a kupující toto
vozidlo touto smlouvou za níže uvedených vzájemně dohodnutých podmínek od prodávajícího kupuje do svého výlučného
vlastnictví a zavazuje se uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
II. Kupní cena
1. Prodávající a kupující se dohodli na kupní ceně, jak je uvedena výše.
2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu část kupní ceny ve výši 10% celé kupní ceny nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne uzavření této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti kupujícím je prodávající oprávněn od této kupní smlouvy
odstoupit.
Zpracováno programem firmy TEAS ® Zlín
Kupní smlouva
Strana 3/4
Číslo dokladu
Prodávající
190 00
IČ
DIČ
O613100021
Kupující
AUTOBOND GROUP a.s.
Prov.: Krmelínská 773/10, 720 00
Kolbenova 859/15
Praha 9-Vysočany
Ing. Ladislava Franková
738 01
Jana Čapka 3084
Frýdek
27567575
CZ27567575
Bankovní spojení
Číslo účtu
IBAN
Raiffeisenbank a. s.
3803312001/5500
CZ33 5500 0000 0038 0331 2001
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B,složka 10855.
Webová adresa:www.autobond.cz
RČ
596226/1030
El. adresa ladislava.frankova
Mobil
+420 737 767 254
Telefon +420 558 488 450
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu celou kupní cenu (její doplatek) nejpozději do - viz níže.
III. Práva a povinnosti stran této smlouvy
1. Prodávající je povinen předat kupujícímu vozidlo ve stejné lhůtě, v jaké je kupující povinen zaplatit celou kupní cenu ve
smyslu článku II. odstavce 3. této smlouvy. Pokud je kupní cena hrazena kupujícím přímo z prostředků kupujícího, neskončí
tato lhůta dříve, než bude celá kupní cena kupujícím uhrazena prodávajícímu. Pokud je kupní cena hrazena kupujícím z
prostředků poskytnutých mu třetí osobou formou úvěru či půjčky, neskončí tato lhůta dříve, než poskytovatel úvěru či půjčky
prodávajícímu vystaví prohlášení o schválení úvěru či půjčky, včetně vinkulace finančních prostředků z tohoto úvěru či půjčky
přímo prodávajícímu.
2. Kupující je povinen převzít od prodávajícího vozidlo ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude prodávajícím
vyzván, nejpozději však ve stejné lhůtě, v jaké je kupující povinen zaplatit celou kupní cenu ve smyslu článku II. odstavce 3.
této smlouvy. Tato mezní lhůta k převzetí vozidla platí i v případě, že kupující výzvu k převzetí vozidla od prodávajícího
neobdrží - v takovém případě je kupující povinen dostavit se k prodávajícímu k převzetí vozidla před uplynutím sjednané lhůty i
bez vyzvání.
3. Vlastnické právo k vozidlu nabývá kupující převzetím vozidla od prodávajícího.
4. V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu celou kupní cenu ve lhůtě podle článku II. odstavce 3. této smlouvy nebo
nepřevezme od prodávajícího vozidlo ve lhůtě podle článku III. odst. 2 této smlouvy, je kupující povinen prodávajícímu uhradit
smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny vozidla, a to i když nezavinil nezaplacení celé kupní ceny nebo nepřevzetí vozidla,
vyjma případu, kdy nezaplacení celé kupní ceny nebo nepřevzetí vozidla zavinil výlučně prodávající. Povinnost kupujícího
uhradit prodávajícímu celou kupní cenu a převzít od něj vozidlo trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. Prodávající je
oprávněn domáhat se po kupujícím náhrady škody přesahující dohodnutou smluvní pokutu.
5. Další práva a povinnosti stran této smlouvy jsou obsažena v dokumentu "Obchodní podmínky prodeje", který tvoří přílohu
této smlouvy a smluvní strany uzavřením této smlouvy stvrzují, že se seznámili s jeho obsahem, souhlasí s ním a činí jej součástí
této smlouvy.
6. Záruka na vozidlo, její rozsah, jakož i podmínky pro její trvání a uplatnění jsou obsaženy v dokumentu "Záruční podmínky a
údržba vozidla", který tvoří přílohu této smlouvy a smluvní strany uzavřením této smlouvy stvrzují, že se seznámili s jeho
obsahem, souhlasí s ním a činí jej součástí této smlouvy.
7. Uzavřením této smlouvy uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se
zpracováním všech poskytnutých osobních údajů prodávajícím, jakožto správcem, pro účely plnění práv a povinností z této
smlouvy, ochrany důležitých zájmů kupujícího (např. svolávací akce k odstranění vad vozidla), evidence garančních servisních
prohlídek vozidla a servisních úkonů, marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům
mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluje kupující dobrovolně na dobu 23 let, avšak může jej kdykoli písemně
odvolat na adrese správce. Získané údaje mohou být prodávajícím dále poskytnuty jiným správcům a to výhradně subjektům,
kteří jsou členy autorizované distribuční a servisní sítě vozidel stejného výrobce jako zakoupené vozidlo, jakož i dovozci
Zpracováno programem firmy TEAS ® Zlín
Kupní smlouva
Strana 4/4
Prodávající
190 00
IČ
DIČ
O613100021
Číslo dokladu
Kupující
AUTOBOND GROUP a.s.
Prov.: Krmelínská 773/10, 720 00
Kolbenova 859/15
Praha 9-Vysočany
Ing. Ladislava Franková
738 01
Jana Čapka 3084
Frýdek
27567575
CZ27567575
Bankovní spojení
Číslo účtu
IBAN
Raiffeisenbank a. s.
3803312001/5500
CZ33 5500 0000 0038 0331 2001
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B,složka 10855.
Webová adresa:www.autobond.cz
RČ
El. adresa ladislava.frankova
Mobil
+420 737 767 254
Telefon +420 558 488 450
596226/1030
vozidel této značky do České republiky. Svým podpisem kupující potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se
správou a zpracováním osobních údajů prodávajícím, zejména na to, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména
že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o
právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8. Kupující, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) z kupní smlouvy obrátit na
příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa
České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz
IV. Závěrečná ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to formou číslovaných písemných
dodatků.
2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, po jednom pro každého z účastníků této
smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
31.03.2016
Termín úhrady kupní ceny nejpozději do
Místo :
Datum :
.F.
07.03.2016
Dlouhý Daniel
Podpis kupujícího
Podpis prodávajícího
Zpracováno programem firmy TEAS ® Zlín

Podobné dokumenty

Ovládání set-top boxu Humax III

Ovládání set-top boxu Humax III při maximálním výkonu. Pro budoucí použití uchovejte tuto příručku v blízkosti přístroje. Změna informací obsažených v této příručce vyhrazena bez předchozího upozornění.

Více

Den EV - I4Wifi

Den EV - I4Wifi V rámci akce Den EV můžete navíc získat elektromobil za speciální cenu. Takže neváhejte. Hlavní témata Dne EV:

Více

GARAM MASALA

GARAM MASALA GurmEko s.r.o. se sídlem v Praze

Více

DZD LX- ACDC ohřev vody set

DZD LX- ACDC ohřev vody set Po zapojení ohřívače vody do elektrické sítě (230V AC) je ohřívač připraven na ohřev vody. I v případě ohřevu vody pouze DC proudu je potřebné připojit ohřívač do elektrické sítě (230V). Spotřeba e...

Více

průmyslová vrata - krenotech KRENO sro

průmyslová vrata - krenotech KRENO sro profilech a výplních ev. vně a uvnitř . Vrata 410 mohou být eloxována nebo lakována v různých barvách i po jednotlivých sekcích.

Více