Hotel Intercontinental v Davosu ve Švýcarsku

Transkript

Hotel Intercontinental v Davosu ve Švýcarsku
Realizováno s programy Dlubal…
Hotel Intercontinental v
Davosu ve Švýcarsku
V prosinci 2013 byl v Davosu
otevřený hotel s mimořádnou
architekturou.
Budová má tvar "zlatého vejce" a je
zasazena do svahu hory. Díky
eliptickému tvaru má budova
všechny venkovní rohy zaoblené.
Byla postavena ze železobetonu s
vnějšími rozměry přibližně
105m / 40 m.
Statický výpočet celého 3D modelu
byl provedený německou statickou
kanceláří Sailer Stepan und Partner
za použití programu RFEM. Kromě
toho provedli stavební inženýři
srovnávací výpočet pomocí
programu pro prutové konstrukce.
Konstrukce
Hlavní oválná budova s jedenácti
podlažími je uložena na třech
podzemních podlažích. Vzhledem k
tomu, že v přízemí jsou umístěné
konferenční prostory, restaurace a
taneční sál, byla zapotřebí větší
vzdálenost sloupů. Proto byly v
přízemí navrženy sloupy ve tvaru V.
To umožní použít menší a
efektivnější rastr sloupů v horních
patrech. Kromě toho vodorovně
spojují V-sloupy strop nad přízemím
s konstrukcí podzemních podlaží.
Strop nad 10. podlažím, kde je
umístěný prosklený salónek,
překlenuje v délce 34 metrů vnitřní
nádvoří. To je důvod, proč je v této
části konstrukce uložený na výšku
jednoho podlaží ocelový spřažený
příhradový vazník, který je spojený
se dvěma spřaženými monolitickými
trámovými stropy v 9. a 10. patře.
Řez konstrukcí s vazníkem v 10. patře
Prostorový model hotelu v programu RFEM (screen: Dlubal Software)
Jelikož byla budova navržena bez
jakýkoliv spár, byl příhradový vazník
integrovaný přímo do betonové
konstrukce budovy bez posuvného
uložení. Díky své vysoké ohybové
odolnosti spojuje nosník dvě
výztužná jádra ve vrcholech jako
vodorovný nosník a je pružně
uložený do sousedních stěn.
Vzhledem k tomu, že se budova
hotelu nachází v seismické zóně Z2
podle SIA 261, byly provedeny
kromě statického výpočtu
odpovídající seismické výpočty.
Na stavbě se podílely následující
firmy:
Vlastník budovy
CS Real Estate Fund Hospitality
Architekt
Oikios GmbH, Mnichov, Německo
www.oikios.de
Hlavní dodavatel
ARGE Baulink AG / Toneatti AG
Statický návrh
Sailer Stepan und Partner GmbH,
Mnichov, Německo
www.ssp-muc.com
Software
Dlubal Software s.r.o.
www.dlubal.cz
Vizualizace projektu Hotel Intercontinental v Davosu (Obrázek: Sailer Stepan und Partner)

Podobné dokumenty

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu světlu pronikat dovnitř a odrážet se na dřevěném obložení vnitřních prostor. Otevřením posuvných dveří na západní straně vznikne venkovní jeviště o délce 21 m.

Více

VGP Park Tuchomerice_MAIL

VGP Park Tuchomerice_MAIL • regular bus connections in the near vicinity of the industrial zone connecting Tuchoměřice with part of Prague - Dejvice • developed by VGP, providing turnkey solutions from the concept to the ha...

Více

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně společnost WIEHAG toto 300 metrů dlouhé zastřešení pro železniční stanici trati Crossrail, která se nachází v londýnské části Canary Wharf. Crossrail je železniční a stavební projekt ve Velkém Lond...

Více

RF-CONCRETE Surfaces

RF-CONCRETE Surfaces Naše firma DLUBAL SOFTWARE S.R.O. se touto problematikou dlouhodobě zabývá, a přichází tak s modulem RF-CONCRETE Surfaces. Na základě podmínek kompatibility, které v roce 1972 definoval THEODOR BAU...

Více

INOV-8 Cup 2016 v OB - dlhá trať

INOV-8 Cup 2016 v OB - dlhá trať 3.Matej Cidorík AŠK Pezinok PEZ0001

Více