stáhnout - Chrudim

Komentáře

Transkript

stáhnout - Chrudim
Kronika
města Chrudim
za rok 2007
OBSAH
ÚVOD 11
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16
Zastupitelstvo města 16
Rada města 16
Výbory zastupitelstva města 17
Komise rady města 17
Osadní výbory 22
Městský architekt 22
Působnost městského úřadu 22
Umístění městského úřadu 23
Zaměstnanci obecního úřadu 23
Organizace zřizované obcí 25
Členství města v organizacích 26
Pracovní doba, úřední hodiny 26
Vydávání tiskovin, propagace města 26
Slučování a rozlučování obce, změny katastrálních hranic obce a názvů ulic 26
Rozpočtové hospodaření města 26
Městský majetek 30
Ocenění udělené městem a udělená městu 30
Významné návštěvy 31
Partnerská města 31
Ostatní obecní záležitosti 32
VEŘEJNÁ SPRÁVA 34
HOSPODÁŘSTVÍ 35
Státní správa 35
Celní správa České republiky 35
Česká pošta 35
Český metrologický institut 35
Český telekomunikační úřad 36
Finanční úřad Chrudim 36
Katastrální úřad pro Pardubický kraj 36
Krajská veterinární správa 36
Ministerstvo zemědělství České republiky, zemědělská agentura Chrudim 36
Pozemkový úřad České republiky 36
Státní rostlinolékařská správa 37
Státní zemědělský intervenční fond 37
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 37
Zemědělská vodohospodářská správa 38
Ředitelství silnic a dálnic ČR 38
Krajská správa 38
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 38
Městská správa 38
Městský úřad Chrudim 38
Technické služby Chrudim 2000 39
Průmyslové zóny v městě Chrudim 40
Ostatní samospráva 40
Regionální agrární komora Pardubického kraje 40
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 40
1
Zemědělský svaz 41
Ostatní organizace 41
Hospodářství – jednotlivé obory 41
Automobilová výroba 41
TCPA Kolín 41
Cestovní ruch 41
Informační centrum Chrudim 41
Hotel Bohemia 42
Hotel Alfa 42
Doprava 43
Doprava silniční 43
Connex 43
ČSAD Bus Chrudim 43
Události 43
Doprava železniční 43
České dráhy 43
Energetika 44
International Power Opatovice 44
Informatika 44
Kadeřnické a kosmetické služby 44
Obchod 44
Obchod smíšeným zbožím 44
Jednota (Coop) 45
Penny Market 45
Obchod spotřebním zbožím a domácími potřebami 45
Výroční trhy 45
Pohostinství 45
Baraka Bar 45
Čajovna Luna 45
Fast Food Kokrmekáč 46
Green Haus 46
Restaurace Dalibor 46
Restaurace Kleopatra 46
Restaurace Krmelec 47
Zájezdní hostinec Modrá hvězda 47
Restaurant U Rozmarného anděla 47
Klub Total Inferno 48
Zuzzy music bar 48
Pohřebnictví 48
Reprografie 48
Reprografie Chrudim 48
Stavebnictví 48
Bramac 48
Hoffmann 49
Strojírenství 49
ČKD Kutná Hora 49
TMT 49
Telekomunikace 49
Textilní a kožedělná výroba a obchod, obuvnictví 49
Evona 49
2
Vodní a odpadové hospodářství 49
Vodárenská společnost Chrudim 49
Vodovody a kanalizace Chrudim 50
Zemědělství 50
Události v zemědělství 51
Ostatní akce a události 51
Sdružení obrany spotřebitelů 51
VÝSTAVBA, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 53
Výstavba ve městě 53
Stavební odbor Městského úřadu 53
Probíhající a dokončené investiční akce 53
Připravované investiční akce (výběr) 55
Investiční akce města 57
Bytové hospodářství 66
Události 66
CZ Stavební Holding a. s. Pardubice 67
POLITIKA 68
Politické strany a subjekty, politici 68
HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 70
Noviny a zpravodaje 70
Internet 70
Rozhlas 72
Televize a videotvorba 72
KULTURA 74
Státní kulturní zařízení 74
Muzeum loutkářských kultur 74
Památník národního písemnictví Praha, Kabinet exlibris 76
Státní okresní archiv 76
Krajská kulturní zařízení 78
Regionální muzeum 78
Městská kulturní zařízení 81
Chrudimská beseda 81
Městská knihovna 83
Městské kino 84
Divadlo 85
Chrudimské divadelní soubory 85
Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka 85
Divadýlko z pytlíčku Chrudim 87
Loutkářský soubor Ahoj Chrudim 87
Loutkářský soubor Kacafírek Chrudim 88
Divadelní akce 88
3. Krajská přehlídka loutkářských souborů 88
56. Loutkářská Chrudim 89
Loutkářský víkend 90
Divadelní představení cizích souborů pro děti 90
Divadelní představení cizích souborů pro dospělé 90
Film 91
Filmový klub Chrudim 92
Události 92
Fotografie 92
3
Fotoklub Chrudim 92
Události 93
Hudba a tanec 93
Chrudimské hudební agentury, spolky a soubory 93
Hudební spolek Chrudim 93
Občanské sdružení Promusic 93
Sdružení PROUD 93
Soubory vážné a duchovní hudby 93
Consort 93
Hluboké koření 94
Chrudimská komorní filharmonie 94
Dechové a taneční orchestry 95
Big Band F. A. Macha Chrudim 95
Dechový orchestr Chrudimské besedy 95
Chorus Chrudim 95
KYX Orchestra Chrudim 95
Pěvecké sbory 95
Animal Singers 95
Sbor československé církve husitské Chrudim 96
Salvátor 96
Slavoj Chrudim 96
Pěvecké soubory při mateřských a základních školách 97
Rocková hudba 97
Altracent 97
Arkona 98
Daen & The Groove Comp. 98
Dead Camel Blues Band 99
Expandeer 99
Chocolate Jesus 99
Pavilon 9 99
Ostatní skupiny 99
Trampská hudba a folk 99
Fajado 99
H. A. M. 100
Chrpa 100
Chrudimské folklorní soubory 100
Folklorní soubor Kuřátka Chrudim 100
Národopisný soubor Kohoutek 100
Chrudimské taneční soubory, kluby a školy 100
La Gotcha 100
Taneční škola Besta Chrudim 100
Taneční škola AMOR Chrudim 101
Hudební a taneční akce 101
Akce pořádané Chrudimskou besedou nebo v přímé spolupráci s ní 101
Akce pořádané ostatními organizacemi 102
Literatura 103
Výtvarné umění 104
Galerie Art 104
Výstavy výtvarného umění v Divadle Karla Pippicha 104
Ostatní události 105
4
Péče o historické památky 106
Archeologické výzkumy 106
Ostatní organizace v kultuře 106
Česká křesťanská akademie 106
Vodní zdroje Chrudim 106
Ostatní kulturní akce a události 108
Kulturní dotace města Chrudim 111
ŠKOLSTVÍ 113
Státní správa 113
Česká školní inspekce 113
Školy a pedagogická zařízení zřizovaná Pardubickým krajem 113
Gymnázium Josefa Ressela 113
Obchodní akademie 115
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb 116
Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola 117
Střední škola zdravotnická a sociální 118
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola 118
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Chrudim 123
Pedagogicko-psychologická poradna 123
Školy zřizované městem Chrudim 123
Základní školy, základní umělecká škola 123
Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka 123
Základní škola Chrudim, Dr. Václava Peška 126
Základní škola Chrudim, Husova 127
Základní škola Chrudim, Sladkovského 128
Základní škola Chrudim, Školní náměstí 129
Základní škola Chrudim, U Stadionu 131
Speciální základní škola 132
Základní umělecká škola 133
Mateřské školy 135
Mateřská škola Chrudim, Dr. Jana Malíka 135
Mateřská škola Chrudim, Na Valech 136
Mateřská škola Chrudim, Strojařů 137
Mateřská škola Chrudim, Svatopluka Čecha 138
Mateřská škola Chrudim, U Stadionu 139
Mateřská škola Chrudim, Víta Nejedlého 139
Školy soukromé 140
Hotelová škola Bohemia 140
Ostatní akce a vzdělávací organizace 142
Akademie J. A. Komenského 142
ACADEMIA s. r. o. 142
Agentura ÁMOS 142
Jazykové školy Jany Trubákové 142
První soukromá škola jazyků 142
Události 142
NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 144
Církev Adventistů Sedmého Dne 144
Církev bratrská 144
Aglow Pardubice 144
Církev československá husitská 144
5
Českobratrská církev evangelická 144
Náboženská společnost Svědci Jehovovi 144
Římskokatolická církev 144
Události 145
SPORT A TĚLOVÝCHOVA, TURISTIKA, VOLNÝ ČAS, ZÁBAVA 146
Sport a tělovýchova 146
Městská sportovní a volnočasová zařízení 146
Sportovní areály města Chrudim 146
Organizace sdružující více sportů a tělovýchovných odvětví 146
Atleticko-fotbalový klub Chrudim 146
AFK Chrudim – oddíl atletiky 146
AFK Chrudim – oddíl kopané 147
Asociace víceúčelových technických sportů a činností ČR 148
Asociace školních sportovních klubů 149
Sportovní unie Chrudimska 149
Tělocvičná jednota Sokol 149
TJ Sokol BC Darren Chrudim, basketbalový oddíl 149
Gymnastický oddíl 149
Házenkářský oddíl 151
Mažoretky 151
MTBC Manitou 151
Oddíl stolního tenisu 152
Oddíl volejbalu 152
Oddíl sokolské všestrannosti 152
Tělovýchovná jednota Chrudim 152
Šachový oddíl Chrudim 152
Oddíl lyžování 154
Jednotlivé sporty 154
Atletika 154
Klub rekreačních běžců 154
Školní atletický klub Základní školy Chrudim, U Stadionu 155
Bojové sporty 156
Fitcentrum Chrudim 156
Shotokan karate 156
Cyklistika 157
MTB Chrudim 157
Události 157
Fotbal a futsal 157
Okresní fotbalový svaz 157
SK Chrudim 157
FK Era-Pack 158
Hokej, hokejbal, florbal 159
Český svaz ledního hokeje 159
HC Chrudim 159
Jokerit Chrudim 159
Horolezectví 160
Horolezecký oddíl Škrovád 160
Jezdecký sport 160
Jezdecký oddíl střední zemědělské školy 160
Letectví a parašutismus 161
6
Aeroklub České republiky 162
Balonklub 162
Flying Bulls 162
Události 162
Motorismus 162
AMK Zejax Motoklub 162
Události 163
Stolní tenis 163
Klub stolního tenisu Linea 163
Šipky 164
Tenis 164
Tenisový klub 164
Vodní sporty 164
Volejbal 164
Okresní volejbalový svaz 164
Ostatní sporty 164
1. Billiard Hockey club 164
Tělesná výchova v Chrudimi 164
Wellness centrum Chrudim 164
Občanské sdružení jóga 164
Ostatní sportovní akce a události 164
Turistika 166
Táborová osada Walkeři 166
Junák 166
Klub českých turistů 167
Občanské sdružení Palučiny 167
Vodácké sdružení Kačeři 167
Raft Club 168
Zálesák 168
Ostatní turistické akce 169
Volný čas, zábava 169
Klub plastikových modelářů 169
Klub železničních modelářů 169
Airsoft Team 169
Familiaris Domini Regis 169
Vzkříšení kacíři 170
Události 170
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 172
Státní správa 172
Státní úřad inspekce práce 172
Okresní správa sociálního zabezpečení 172
Úřad práce 173
Organizace zřizované Pardubickým krajem 177
Centrum pro zdravotně postižené 177
Centrum psycho-sociální pomoci, Rodinná a manželská poradna 177
Dům dětí a mládeže 178
Organizace a projekty města Chrudim 180
Městský úřad 180
Centrum sociálních služeb a pomoci 181
Ubytovna pro neplatiče 185
7
Zdravé město Chrudim 185
Místní Agenda 21 190
Komunitní plánování sociálních služeb Chrudim 190
Ostatní organizace 190
Odborové organizace zaměstnanců 190
Archa 190
Centrum J. J. Pestalozziho 191
Česká asociace pečovatelské služby 192
Český svaz žen 192
Farní charita 192
Klub vozíčkářů 193
Mama klub 193
Momo 195
Občanské sdružení Altus 195
Občanské sdružení Péče o duševní zdraví 199
Občanské sdružení Šance pro Tebe 200
První harmonizační poradna Medynamis 203
Pyramida. Centrum harmonie Chrudim 203
Rytmus 203
Sdružení Vaňkova 204
Sdružení zdravotně postižených v ČR 204
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 204
Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj 204
Sociální služba v chrudimské nemocnici 205
Studentský parlament 206
Svaz diabetiků ČR 206
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Tichý svět v Chrudimi 206
Svaz postižených civilizačními chorobami 206
Svaz tělesně postižených 206
TyfloCentrum Pardubice 206
Český svaz bojovníků za svobodu 206
Konfederace politických vězňů 207
Události, akce 207
Události 207
Přidělení dotací ostatních – nezařaditelných mezi sport a kulturu 209
Granty přidělené v rámci programu Zdravé město Chrudim 210
ZDRAVOTNICTVÍ 211
Státní správa 211
Krajská hygienická stanice 211
Všeobecná zdravotní pojišťovna 211
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
Zdravotní ústav 211
Organizace zřizované Pardubickým krajem 212
Chrudimská nemocnice 212
Zdravotnická záchranná služba 216
Ostatní zdravotnická zařízení a organizace 216
Česká lékařská komora 216
Česká národní zdravotní pojišťovna 216
Český červený kříž 217
Ostatní akce a události 218
8
POHYB OBYVATELSTVA 220
OCHRANA OSOB, MAJETKU A PRÁVA 224
Státní správa 224
Okresní soud 224
Okresní státní zastupitelství 225
Policie České republiky 255
Probační a mediační služba 226
Organizace zřizované Pardubickým krajem 227
Hasičský záchranný sbor 227
Organizace a projekty zřizované městem 228
Prevence kriminality Chrudim 228
Městská policie 228
Sbor dobrovolných hasičů 230
Ostatní organizace 231
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 231
Události, akce 231
VOJENSTVÍ 233
Organizace 233
43. výsadkový mechanizovaný prapor 233
Depo 234
Klub výsadkových veteránů 234
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 234
Pomocné technické prapory 234
Ostatní události a akce 234
PŘÍRODA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 236
Státní správa 236
Krajská veterinární správa
Státní rostlinolékařská správa
Organizace zřizované městem 236
Městské lesy s. r. o. 236
Ostatní organizace 236
Český rybářský svaz 236
Český svaz chovatelů drobného zvířectva 237
Český svaz ochránců přírody 237
Český svaz včelařů 237
Český zahrádkářský svaz 237
Ekocentrum Paleta Pardubice 237
Mladí ochránci přírody Havrani 239
Okresní myslivecký spolek 239
Spolek pěstitelů kaktusů 239
Ostatní události a akce 239
POČASÍ 241
ČINNOST KRONIKÁŘE 245
PŘÍLOHY 246
Organizační schéma městského úřadu platné od 2. ledna 2007 246
Rozpočet města na rok 2007 270
I. Příjmy 270
9
II. Výdaje – sumář 273
III. Podrobné členění výdajů 274
IV. Příspěvkové organizace – tabulková příloha 292
Rekapitulace rozpočtu města na rok 2007 309
Komentář k návrhu rozpočtu města Chrudim na rok 2007 310
Závěrečný účet města za rok 2007 314
I. Příjmy 314
II. Výdaje – sumář 317
III. Podrobné členění výdajů 318
IV. Příspěvkové organizace – tabulková příloha 332
IX. Výpočet ukazatele dluhové služby 349
X. Přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí k 31. 12.
2007 350
XI. Výpis z výkazu 60 – rozvaha rozpočtových organizací 352
XII. Přehled o hospodaření obchodních společností založených městem 354
XIII. Podrobný přehled o poskytnutých dotacích dle oblastí a příjemců 355
XIII. Grafické shrnutí 361
Horolezecký oddíl Škrovád, popisy akcí v roce 2007 367
Příspěvky města na podporu sportu a tělovýchovy přidělené v roce 2007 371
Některé akce chrudimské stanice Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje, územního odboru Chrudim v roce 2007 373
Rozhovor Venduly Horákové, tiskové mluvčí HZS Pardubického kraje se dvěma
osobnostmi územního odboru Chrudim 380
Výjezdy Sboru dobrovolných hasičů Chrudim v roce 2007 v rámci města
Chrudimi 382
Akce Sboru dobrovolných hasičů Chrudim v roce 2007 382
Stav ovzduší v Chrudimi v roce 2007 384
POZNÁMKOVÝ APARÁT 392
10
Úvod
ÚVOD
Milí a vážení čtenáři,
buď v této kronice potřebujete najít konkrétní údaj, a pak tento úvod přeskočíte, nebo si ji
chcete přečíst celou a v tom případě Vám doporučuji, ač nerad, abyste ukrotili svou
nedočkavost a věnovali krátkou chvíli tomuto úvodu. Okolnosti vzniku této pamětní knihy si
totiž zasluhují vysvětlení.
Kroniku města za roky 2004 a 2005 napsal Josef Krečmer, který v průběhu práce na zápisu
za rok 2005 oznámil svou rezignaci na funkci městského kronikáře. Jako jeho nástupce byl po
výběrovém řízení jmenován radou města Chrudim Mgr. Ivan Bergmann. Ten po vypracování
části zápisu za rok 2006 rezignoval na svou funkci na jaře roku 2008 a následovalo další
výběrové řízení, po němž se stal kronikářem města autor těchto řádků. Jmenován radou byl
29. května, devátého června 2008 byly podepsány dvě smlouvy o dílo na zápisy za roky 2006
a 2007. První měl být odevzdán letopisecké komisi rady města k posouzení do konce září,
druhý do poloviny listopadu. Byly to termíny vpravdě šibeniční, ale prodlužovat tuto práci by
stejně nemělo smysl, neboť už se o slovo intenzivně hlásil rok 2008.
Při tvorbě zápisu se postupovalo následovně:
1. Byl sestaven seznam subjektů a akcí, které by měly být v kronice alespoň stručně
zmíněny. Část organizací byla kontaktována osobně (všichni vedoucí odborů městského
úřadu a několik dalších), většina pak byla obeslána různými typy dotazníků prostřednictvím
elektronické pošty. Některé subjekty nebylo třeba oslovovat, protože kronikář měl k dispozici
dostatek podkladů (kvalitní webové stránky, výroční zprávy), nebo proto, že do zápisu je
nebylo možné zařadit, což se týkalo především podnikatelských subjektů. K dotazníkové akci
je třeba dodat, že bylo posláno takřka 130 e-mailů, na něž odpověděla různě vyčerpávajícím
způsobem ani ne polovina část oslovených, přestože příjem zásilky byl vesměs potvrzen.
Urgovat by jistě šlo, a v jednotlivých případech se tak i dělo, plošně však nikoli (v červenci a
v srpnu mají lidé stejně jiné starosti než podávat informace kronikáři). V napjaté časové
situaci se tak musel zvolit kompromis mezi tím, jestli ztrácet čas s upomínáním, nebo raději
zpracovávat podklady a psát.
2. Byly provedeny rešerše těchto zdrojů:
- Webové stránky konkrétních subjektů a stránky tematické (řádově stovky).
- Elektronická verze Chrudimského zpravodaje (ročník 2007) shodná s podobou tištěnou.
- Výsledky monitoringu tisku, rozhlasu a televize, které pro město Chrudim v roce 2007
prováděla firma Internet Media Monitoring, Newton Information Technology, s. r. o. Celkem
se jednalo o 235 souborů, z nichž každý obsahoval pravidelně více než deset (někdy až
čtyřicet) textů článků a přepisů televizních a rozhlasových příspěvků.
- Tisková dokumentace za rok 2007 (stovky plakátů, letáků, zpravodajů, ročenek,
výročních zpráv) poskytnutá kronikáři různými subjekty a dokumentace k tomuto období
uložená ve Státním okresním archivu Chrudim.
Návrh zápisu byl předsedovi letopisecké komise předán 14. listopadu 2008. Komise návrh
posoudila a zápis byl dne 28. listopadu 2008 definitivně uzavřen.
Několik poznámek k obsahu kroniky:
1. Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že obsah kroniky je místy nevyvážený. O
některých subjektech a událostech bylo informací velmi mnoho, o některých prakticky žádné.
Důvodů bylo několik. Pokud úřad nebo spolek sestává z několika lidí, je v dnešní době
většinou rád, že zvládne to, co musí, zvláště pokud je přespříliš vytížen, nebo má existenční
starosti. Pokud je organizace naopak početná a vnitřně se ještě člení, musel by se najít někdo,
11
Úvod
kdo to všechno dá dohromady. V případě, že instituce nevede kroniku, nesestavuje podrobné
výroční zprávy, nebo se nechce důkladně prezentovat na internetu, bývá problém se stavem
dokumentace činnosti, z níž by šlo informace zpětně vyčíst. Vzpomenout si, co se dělo před
dvěma lety, nebo to najít v haldě papírů, nebo počítačových souborů, které jsme s úlevou
založili hned po vyřízení, je někdy prostě nemožné. A někdy se vlastně ani neví, že by „právě
tohle“ mohlo čtenáře městské kroniky zajímat.
2. V případě, že se o organizaci nepodařilo zjistit bližší údaje, nebyla ze zápisu vypuštěna.
Výjimku tvořily jen podnikatelské subjekty.
3. Pokud nebyla jistota, že zjištěné či poskytnuté údaje se týkají roku 2007 (například
v případě nedatovaného organizačního členění, výčtu funkcí organizace, seznamu
zaměstnanců), nebyly do kroniky zařazeny.
4. Až na nečetné výjimky bylo rezignováno na komentáře k situaci v dané oblasti či
organizaci.
5. Struktura kroniky za rok 2007 se liší od struktury kroniky z roku 2006 jen v detailech.
V poznámkovém aparátu byly až na několik málo případů vynechány odkazy na tiskovou a
fotografickou dokumentaci.
6. Text v tomto svazku obsahuje z valné části údaje vztahující se k roku 2007. Výjimky
byly učiněny jen v nezbytných případech a zejména u škol a většiny sportovních oddílů,
jejichž „pracovní rok“ se nekryje s kalendářním rokem, neboť začíná v září a končí v červnu.
Je tedy třeba počítat například s tím, že akce pořádané školou na podzim roku 2007 budou
zachyceny až v zápisu za rok 2008. Podobně je tomu s anketou sportovec roku, neboť
vyhlášení výsledků za rok 2006 se konalo v roce 2007 a za rok 2007 v roce 2008.
7. Co se týká informací o místních částech a čtvrtích Markovice, Medlešice, Topol, Vestec
a Vlčnov, jednotlivé zmínky se v této kronice nalézají, souhrn za léta 2006 až 2008 bude
proveden v zápisu města Chrudim za rok 2008. V případě osady Topol a Vlčnov je možné ke
studiu použít osadní kroniky vedené průběžně Alenu Kosinovou a Jaroslavem Pospíšilem.
8. Otázka příslušnosti místního jména Topol ke jmennému rodu ženskému či mužskému
byla s ohledem na místní (rozkolísaný) úzus vyřešena ve prospěch rodu ženského, byť
publikace Naše místní jména z roku 1985 a Chrudim. Vlastivědná encyklopedie z roku 2005
uvádí jako závazný rod mužský neživotný. Větu „Jel jsem do Topolu.“ by ovšem žádný
Topolák ani Chrudimák ve stavu příčetnosti nevyslovil.
9. Ve většině případů byl citován zdroj informací. Odkaz na nejobsáhlejší pramen se
obvykle nachází na konci příslušného odstavce či pasáže, ostatní odkazy před ním upřesňují
určitou část tohoto textu. U internetových stránek je třeba počítat s tím, že za nějaký čas už
většina z nich nebude v provozu. V případě dlouhodobějších záležitostí byly citovány
zejména stěžejní novinové články k dané věci, až na několik výjimek tedy nejde o úplný výčet
zjištěných zdrojů. To se týká i jednorázových významných akcí a událostí (například
Loutkářské Chrudimi), k nimž vyšla celá řada článků, a je na čtenáři, aby si příslušné zdroje
pro daný časový úsek prošel. Tomu se ostatně nevyhne už proto, že z praktických důvodů
nebylo možné do zápisu přenést veškeré informace obsažené v originálních pramenech. Je
samozřejmě otázkou, zda budou za několik desetiletí dostupné elektronické archivy
hromadných sdělovacích prostředků a dnešní papírové noviny a časopisy.
Několik poznámek ke struktuře a formě kroniky:
1. Na začátku většiny kapitol jsou uvedeny nejprve jednotlivé organizace, a to v hierarchii
státní správa, krajská správa, městská správa, ostatní subjekty. Následují výčty událostí, které
nešlo, nebo nebylo vhodné zařadit k nějakému konkrétnímu subjektu. Pokud by některé
informace příliš zatížily hlavní text (přílohy k rozpočtu města, podrobné popisy akcí a
podobně), byly dány do přílohy tohoto hlavního svazku.
12
Úvod
2. Pro řadu akcí byl k dispozici jako jediný doklad plakát, program či plán činnosti a
z pochopitelných důvodů nešlo vždy ověřit, zda, kdy a jak se daný podnik uskutečnil. Na
druhou stranu by však nebylo dobré, kdyby se kronika hemžila výrazy „možná se konal“ a
„měl se konat“. Proto je třeba při čtení této kroniky brát v úvahu, že některé akce se ve
skutečnosti nemusely odehrát, byly přesunuty na jiný termín, některý z bodů programu či
pořadatelů odpadl apod. Při orientaci může pomoci poznámkový aparát – pokud se například
akce měla konat v květnu a jako zdroj informace jsou uvedeny dubnové noviny, je jasné, že
nemáme úplnou jistotu.
3. Někde byly zjištěny rozpory mezi tím, co vykazoval subjekt a tím, co uváděly jiné
zdroje (například výsledky soutěží). V tom případě byly konkrétní údaje vynechány, nebo na
to bylo upozorněno v poznámce.
4. U některých organizací a projektů bylo problematické rozhodnout, do které kapitoly je
zařadit. Například projekt Zdravé město by mohl být ve třech kapitolách naráz, do dalších
dvou by měl mít odkazy. Konfederace politických vězňů mezi politické strany, které se mají
zabývat správou věcí veřejných, moc nepasuje, takže kam s ní? Informační centrum nakonec
skončilo s oddílem Cestovní ruch v kapitole Hospodářství, veskrze meditativní Čajovna Luna
je v Pohostinství spolu s diskotékovým Infernem (nic proti diskotékám, tak se jmenuje jeden
klub), a když se to tak vezme, diskotékové Inferno by vlastně mohlo být v hudbě a tanci… A
tak bychom mohli pokračovat. Optimální řešení zkrátka neexistovalo, trochu pomoci by měly
odkazy na začátku některých kapitol a v textu.
5. Až na výjimky nejsou u jmen osob záměrně uváděny akademické tituly.
6. Jako archivář a čtenář bych raději viděl tuto kroniku v ručně psané podobě, i když jsem
si plně vědom předností elektronické formy. Po stránce grafické jsem se tedy snažil přiblížit
rukopisnému tvaru – žádné barvy, přemíra titulků a tabulek. Naopak poznámky k obsahu na
okrajích jsem považoval za zbytečné a technicky obtížně proveditelné. Vyznačení důležitých
prvků bylo provedeno tučným písmem (témata), tučnou kurzívou (jména osob), kombinací
tučného a podtrženého písma (začátek hlavního textu o konkrétní organizaci) a podtržením
(organizace zmíněné v rámci hlavního textu týkajícího se jiné organizace).
Přílohy tohoto svazku (fotografie, tiskoviny, výstřižky z novin a časopisů) mají svou
vlastní evidenci a měly by být uloženy společně s touto pamětní knihou na věčné časy.
Na závěr úvodu chci poděkovat všem, kteří přispěli ke vzniku této kroniky, a své rodině za
neskonalou trpělivost.
Ivo Šulc, 28. listopadu 2008
Seznam použitých zkratek:
Při prvním výskytu v odstavci byly zkratky pokud možno rozepsány a teprve pak
v následujícím textu použity, přesto pro jistotu uvádíme výčet těch nejčastějších, třeba se
Vám to bude hodit i jinde. Nenajdete zde zkratky, které se přes veškerou snahu nepodařilo
rozluštit, nebo které používá jen úzký okruh zasvěcenců (specialisty na ně jsou úředníci všech
typů, učitelé matematiky, stavaři, sportovní funkcionáři a lékaři).
a. s. – akciová společnost
AV ČR – Akademie věd České republiky
CSSP – Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
ČR – Česká republika
ČSSD – Česká stran sociálně demokratická
DI – dopravní inspektorát
DPH – daň z přidané hodnoty
13
Úvod
DPS – dům s pečovatelskou službou
EU – Evropská unie
IČ, IČO – identifikační číslo organizace
IPS – informační a poradenská střediska při úřadech práce
j. h. – jako host
HZS – hasičský záchranný sbor
KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Koal_ČR – Koalice pro Českou republiku
KONS – Konzervativní strana
KPB – krytý plavecký bazén
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy
LPS – lékařská posudková služba
MěÚ – městský úřad
MHD – městská hromadná doprava
MK – městská knihovna / místní komunikace
MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí
MPZ – městská památková zóna
MŠ – mateřská škola
MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o. p. s. – obecně prospěšná společnost
o. s. – občanské sdružení
ODS – Občanská demokratická strana
OSSZ – okresní správa sociálního zabezpečení
OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné
OU – odborné učiliště
OÚ – obecní úřad
OZP – osoby se zdravotním postižením / Oborová zdravotní pojišťovna
PD – projektová dokumentace
PNP – Památník národního písemnictví
PO3 – obec typu PO3 vykonávající nejrozsáhlejší úkoly v oblasti veřejné správy
RD – rodinný dům
RM – regionální muzeum / rada města
s. p. – státní podnik
s. r. o. – společnost s ručením omezeným
Sb. – Sbírka zákonů České republiky
SDH
SNK-ED – koalice Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté
SOkA – státní okresní archiv
SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
spol. s r. o. – společnost s ručením omezeným
SRN – Spolková republika Německo
SV SOS – Strana venkova – spojené občanské síly
ŠAK – Školní atletický klub
TJ – Tělovýchovná jednota / Tělocvičná jednota
ÚP – Úřad práce
US-DEU – koalice Unie svobody – Demokratická unie
USA – Spojené státy americké
ÚSP – ústav sociálních služeb
ÚT – ústřední topení
14
Úvod
ÚZSVM – úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VO – veřejné osvětlení
VOŚ – vyšší odborná škola
VZT – vzduchotechnika
ZM – zastupitelstvo města
ZŠ – základní škola
ZUŠ – základní umělecká škola
15
Obecní záležitosti
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Viz též kapitolu Politika.
Složení zastupitelstva města v roce 2007:
Eduard Beránek, ODS
Ing. Milena Cvrčková, ODS
Mgr. Jan Čechlovský, ODS
Mgr. Pavel Kobetič, ODS
Ing. Ladislav Libý, ODS
Ing. Martin Pilař, ODS
Ing. Ivan Pištora, ODS
Petr Vojtěchovský, ODS
Ivana Bohatá, SNK Evropští demokraté
MUDr. Miloš Broďák, SNK Evropští demokraté
Mgr. Petr Řezníček, SNK Evropští demokraté
MUDr. Věra Ždímalová, SNK Evropští demokraté
Tomáš Židek, SNK Evropští demokraté
MUDr. Jaroslav Půlpán, ČSSD
Anna Ptáčková, ČSSD
JUDr. Miroslav Tejkl, ČSSD
Ing. Jaroslav Trávníček, ČSSD
MUDr. Tomáš Vondráček, ČSSD
Luboš Jelínek – nahradil Milana Kuštu 17. prosince 2007.1
Ing. Ondřej Kudrnáč, Chrudimská volba
Ing. Milan Kušta, Chrudimská volba – rezignoval na funkci zastupitele 24. září 2007
z důvodu odsouzení za trestný čin pokusu o daňový podvod.2
Ing. arch. Karel Thér, Chrudimská volba
MUDr. Jiří Hradec, Koalice pro Chrudim
Bc. Miloslav Macela, Koalice pro Chrudim
Roman Málek, Koalice pro Chrudim
František Balcar, KSČM
PaedDr. Ivan Bělohlávek, KSČM
Ing. Jaroslav Moučka, KSČM
Zastupitelstvo ustavené po komunálních volbách v roce 2006 vykonalo řádná zasedání ve
dnech 26. února, 23. dubna, 25. června, 24. září a 17. prosince 2007. Mimořádné zasedání
nebylo žádné. Veřejné verze zápisů byly k dispozici na webových stránkách města.
RADA MĚSTA
Složení rady města v roce 2007:
Bc. Jan Čechlovský, ODS, starosta města
Mgr. Pavel Kobetič, ODS, místostarosta
Roman Málek, Koalice pro Chrudim, místostarosta
16
Obecní záležitosti
Mgr. Petr Řezníček, SNK Chrudim, místostarosta
Ing. arch. Karel Thér, Chrudimská volba
Petr Vojtěchovský, ODS
MUDr. Věra Ždímalová, SNK Evropští demokraté
Starosta Jan Čechlovský měl ve své kompetenci městskou policii, odbor kanceláře
tajemníka a finanční odbor, první místostarosta Petr Řezníček byl pověřen oblastmi investic,
dopravy, životního prostředí a stavebního odboru, druhý místostarosta Pavel Kobetič obdržel
původní resorty P. Řezníčka, tj. školství, kulturu, zdravotnictví, sociální záležitosti a správní
odbor. Třetí místostarosta Roman Málek dostal na starost sféru regionálního rozvoje,
neziskový sektor, dotace z Evropské unie a turistický ruch.
Rada města uskutečnila během roku 23 zasedání (od začátku svého funkčního období
v roce 2006 celkem 28) a projednala stovky záležitostí. Některá její rozhodnutí nepodléhala
schválení zastupitelstvem, takže rada byla v jistém smyslu nejdůležitějším „zákonodárným“
orgánem města. Není možné zde výčet projednaných bodů. Usnesení rady byla k dispozici na
webových stránkách města, stručné informace o jednání rady přinášel Chrudimský zpravodaj.
VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Finanční výbor zastupitelstva města byl jmenován na zasedání zastupitelstva města 18.
prosince 2006.3 Projednával na svých pravidelných jednáních důležité otázky týkající se
hospodaření města a materiálů, které byly následně projednávány v zastupitelstvu města.
V roce 2007 zasedal celkem pětkrát.4
Složení výboru: Miloslav Macela (předseda), Zdeněk Dyntera, Luboš Jeníček, Tomáš
Vápeník, Martin Pilař.
Kontrolní výbor byl jmenován na zasedání zastupitelstva města 18. prosince 2006,5
činnost zahájil na prvním jednání 29. března 2007. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) měl pravomoc kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady města,
dále provádět kontroly orgánů města, zvláště dodržování zákona o obcích, zákona o veřejných
zakázkách a interních předpisů města. Měl se též zabývat podněty a stížnostmi, které se týkaly
nedodržení legislativy obce, vzešlých od občanů nebo institucí. Kontrolní výbor
spolupracoval s finančním výborem při kontrolách nakládání s majetkem města. V roce 2007
zasedal celkem pětkrát, projednávána byla některá výběrová řízení a smlouva o prodeji
budovy bývalého katastrálního úřadu na Resselově náměstí čp. 11 až 13.6
Složení výboru: Jaroslav Trávníček (předseda), Ivan Bělohlávek, Jiří Hradec, Dana
Marečková, Pavel Pavlíček, Ivan Pištora, Miroslav Tejkl.
KOMISE RADY MĚSTA7
Komise jako poradní orgány rady města projednávaly podněty svých členů, občanů,
institucí a orgánů města.
Bytová komise
Ing. Martin Pilař, předseda
MUDr. Jaroslav Půlpán
Mgr. Tomáš Kopecký
Mgr. Dana Uchytilová
Ing. Anna Halamková
Jitka Sýkorová, tajemnice
17
Obecní záležitosti
Komise prevence kriminality
Mgr. Radka Pochobradská, předsedkyně
Mgr. Pavel Kobetič
pplk. Bc. Jan Janeček
npor. Věra Hamáčková
Mgr. Lenka Marciánová
Josef Kudrnka
Iveta Blehová
Petr Čápek
Milan Hodek
Ing. Josef Dostál
Komise pro hospodářský rozvoj zasedala v roce 2007 desetkrát. Projednávala změny
územního plánu města a tvorbu nového ÚP, situaci průmyslových zón města, problematiku
veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, čistotu města (zejména znečištění kostela
Nanebevzetí Panny Marie a jeho okolí holubím trusem), využití evropských strukturálních
fondů, protipovodňová opatření Na Šancích, koncepci efektivního hospodaření s bytovým
majetkem města, investiční akce města, skládku odpadů na Podhůře, regulaci výherních
hracích přístrojů, vyhodnocení rekonstrukce Široké ulice, zavedení systému Enviromentálního
managementu úřadu ve vztahu k životnímu prostředí (EMAS), odkup restaurace Kometa na
Podhůře, kritickou dopravní situaci ve městě a výstavbu obchvatu, využití městských lesů pro
příměstskou rekreaci a turistiku, výstavbu obchodního centra v objektu obchodních sladoven,
využití letního kina, přípravu metropolitní optické sítě ve městě, náměty na granty města na
rok 2008, možnost nabytí vojenského Depa do majetku města, regeneraci historického centra
města.
Složení komise:
Lubomír Motyčka, předseda
Aleš Musil
Ing. Milan Kušta
Ing. Vladimír Dosoudil
Tomáš Vápeník
Ing. Petr Chytrý
Vladimír Dočkal
Komise pro mládež a sport zasedala v roce 2007 šestkrát. Projednávala vyhlášení ankety
Nejlepší sportovci města Chrudim za rok 2006, žádosti o dotace z rozpočtu města, obnovu a
označení běžeckého okruhu Buď fit, projekt Centra Rohlík (na stadionu Emila Zátopka), stav
malých sportovišť a dětských hřišť, dokument Pravidla pro poskytování příspěvků na sport,
náměty na granty města pro rok 2008 a problematiku hokejbalového hřiště.
Složení komise:
Petr Vojtěchovský (předseda)
MUDr. Miloš Broďák
MUDr. Tomáš Vondráček
Miroslav Joska
Ladislav Bláha
Mgr. Tomáš Kopecký
Mgr. Pavel Žampach
Petr Vladyka
Ing. Josef Ročák.
18
Obecní záležitosti
Komise pro neziskový sektor zasedala v roce 2007 jednou. Projednávala rozdělení dotací
z rozpočtu města v oblasti neziskového sektoru. Konstatovala, že objem přidělených
finančních prostředků byl nižší než v roce 2006 a celkově mnohonásobně nižší než
v předchozím období. Přidělenou částku 200 000 Kč považovala pro podporu organizací
pracujících v neziskovém sektoru vzhledem ke shromážděným požadavkům za zcela
nedostatečnou.
Složení komise:
Petr Zitko, předseda
Martina Zelenková
Martin Svoboda
Lada Pecharová
Josef Dostál
Komise pro občanské záležitosti
Mgr. Pavel Kobetič, předseda
Markéta Andrýsková
Marie Procházková
Jaroslava Bezdíčková
Jana Gabrielová
Pavla Holíková
Jarmila Zemanová
Iva Malinová
Jiřina Kábelová
Irena Celundová
Alena Vojtěchovská, tajemnice
Komise pro zahraniční vztahy
Mgr. Jan Kouba, předseda
Mgr. Tamara Volejníková, místopředsedkyně
Jiří Kadeřávek, místopředseda
Mgr. Stanislav Novotný, tajemník
MUDr. Eleonora Gregorová
Ing. Renata Zoubková
Ing. Jitka Čermáková
plk. Mgr. Petr Kučera
Alena Karlíková
Vítězslav Němec
RNDr. Vlasta Chytrá
Ivana Bohatá
Ing. Vladimír Doležal
Mgr. Simona Burešová
Libor Štumpf
Komise byla zřízena k 3. lednu 2007, ustavující zasedání se konalo 8. března. Komise
nahradila Výbor pro partnerství Chrudim – Ede.8
Komise sociálních věcí a zdravotnictví zasedala v roce 2007 pětkrát. Projednávala
úroveň péče v místních zdravotnických a sociálních zařízeních, bezbariérové přístupy do
zařízení města, aktuální legislativu v dané oblasti, regulaci výherních hracích přístrojů, žádost
Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Chrudim o bezplatnou dopravu
členů této organizace prostředky městské hromadné dopravy v lokalitě města, připomínky
19
Obecní záležitosti
seniorů k chybějícím lavičkám ve městě, náměty pro granty města na rok 2008, program
Veletrhu informací konaného v Chrudimi 10. října 2007, materiál Analýza zdravotního stavu,
který pro Chrudim zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje pro období 2008–2010, provoz sanitních vozů,
problematiku přepravy seniorů.
Složení komise:
Ivana Bohatá (předsedkyně)
Anna Altrichterová
Dana Zelená
MUDr. Jiří Hradec
Jiřina Kytírová
Jaroslav Netolický (zemřel)9
Ing. Marie Krafková – jmenována na základě usnesení rady města ze dne 15. března 2007
Pavla Vodáková
Jiří Císař
Ivana Čechová
MUDr. Josef Holub
Ludmila Pospíšilová
Ing. Vladimíra Wysocká
Komise stavební a dopravní
Ing. Miloslav Jelínek, předseda
Pavel Jukl
Václav Tajovský
Michal Tereska
Ing. Pavel Pejcha
Ing. Ladislav Bureš
Ing. Josef Zitko
Komise výchovy a vzdělávání zasedala v roce 2007 čtyřikrát. Projednávala problematiku
školního hřiště s umělým povrchem vedle kostela sv. Josefa, materiál Koncepce základního
školství v Chrudimi do roku 2010, regulaci výherních hracích přístrojů, seznámila se
s výsledky semináře o dětech intoxikovaných alkoholem od roku 1998 do současnosti.
Složení komise:
Eduard Beránek (předseda)
Miroslava Boržíková
Josef Dostál
Eva Marešová
Ladislav Poledno
Jindřich Šafařík
Komise Zdravého města a místní Agendy 21 zasedala v roce 2007 dvakrát. Projednávala
dotazníky Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, Cesta dětí do školy, Mobilita a
místní přeprava cestujících, zavedení systému Enviromentálního managementu úřadu ve
vztahu k životnímu prostředí (EMAS), ekologické audity na školách, problematiku Zdravých
škol v Chrudimi.
Složení komise:
Mgr. Petr Řezníček, předseda
Růžena Bělobrádková
Eduard Beránek
20
Obecní záležitosti
Ivana Bohatá
Dita Jirásková
Josef Dostál
Jana Zemanová
Ing. Petr Kopecký
Ing. Kateřina Mrózková
Mgr. Hana Slavíková
Mgr. Radka Pochobradská
Ing. Martin Klimek
Bc. Milena Pokorná
Šárka Trunečková, tajemnice
Komise životního prostředí zasedala v roce 2007 dvakrát. Projednávala třídění bioodpadu
z domácností a jeho likvidaci, výsledky rekonstrukce Široké ulice z hlediska životního
prostředí (prašnost a hlučnost) a vymezení pruhu pro cyklisty, kteří v ní začali jezdit po
chodníku, zavedení systému Enviromentálního managementu úřadu ve vztahu k životnímu
prostředí (EMAS), využití stromků rostoucích na bývalých pozemcích Vaňkových školek pro
ozelenění města, využití areálu bývalého letního kina. Komise nebyla schopna usnášení pro
dlouhodobou neúčast některých členů.
Složení komise:
Naděžda Gutzerová, předsedkyně
Ing. Jaroslav Moučka
Ing. Libor Šmíd
Radek Vaško
Petr Cieslar
Evžen Dolan
Petr Čermák
Denisa Fiedlerová
Josef Ročák
Kulturní komise zasedala v roce 2007 čtyřikrát. Projednávala témata pro Sochařské
sympozium 2007, přidělení kulturních dotací z rozpočtu města Chrudim pro rok 2007
(rozděleno mohlo být 550 000 Kč, přičemž celkový požadavek činil 2 289 053 Kč), projekty
Centra Rohlík (na stadionu Emila Zátopka) a Spolkového domu (objekt Divadélka Mír),
přípravu informačního semináře pro kulturní neziskové organizace k žádostem o dotace a
připomínky významných chrudimských i celonárodních hudebních výročí v roce 2009.
Složení komise:
Tomáš Židek (předseda)
Jiří Kadeřávek
Karel Kincl
Marie Sedmíková
Ing. Milena Burdychová
Eva Vojnová
Eva Hudečková
Ing. Milena Cvrčková
Letopisecká komise zasedala v roce 2007 dvakrát. Na základě pověření od rady města
provedla 21. února výběrové řízení na nového kronikáře. Ze šesti uchazečů byl doporučen
radě města Mgr. Ivan Bergmann, pracovník Státního okresního archivu Chrudim. Dále se
zabývala otázkou umístění sochy T. G. Masaryka v Chrudimi.
21
Obecní záležitosti
Složení komise:
Mgr. Pavel Kobetič, předseda
Mgr. Simona Burešová
Bc. Miloslav Macela
Mgr. Petr Boček
OSADNÍ VÝBORY
V místních částech města Markovice, Medlešice, Píšťovy, Topol, Vestec a Vlčnov byly
zřízeny osadní výbory. Jejich hlavním úkolem bylo dávat příslušným orgánům města podněty
k řešení různých záležitostí v uvedených lokalitách. Funkce předsedů vykonávali Zdeňka
Fančovičová (Markovice), Miloslava Blažková (Medlešice), Jiří Jiruška (Píšťovy),
František Jelínek (Topol), René Novák (Vlčnov).10
MĚSTSKÝ ARCHITEKT
Funkci vykonával i v roce 2007 Karel Thér. K jeho hlavním úkolům patřilo poskytovat
konzultace orgánům města Chrudim a občanům v oblasti investičních akcí a stavebních prací,
které souvisely s dlouhodobým vývojem města, nebo měly zásadní vliv na vzhled města.
Výkonnou pravomoc městský architekt neměl.
PŮSOBNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Městský úřad Chrudim (IČO 270211) zajišťoval výkon samosprávy města a jemu státem
svěřené státní správy, tj. samostatné a přenesené působnosti především podle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to na území města Chrudim a v jeho správním
obvodu. Úřad v samostatné působnosti plnil úkoly, které mu uložily rada města nebo
zastupitelstvo města, usměrňoval po odborné stránce příspěvkové organizace a organizační
složky, které si město zřídilo, pokud zvláštní zákon nestanovil jinak. Dále pomáhal výborům
zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti.
V oblasti přenesené působnosti vykonával státní správu s výjimkou věcí, které patřily do
působnosti zastupitelstva města, rady města, nebo zvlášť pověřené komise.
Od 1. ledna 2007 platil nový organizační řád městského úřadu (viz přílohu tohoto
zápisu).
Chrudim byla obcí typu PO3 (v běžně mluvě úředníků používán výraz „péotrojka“), tedy
typem obce s nejrozsáhlejšími úkoly v oblasti veřejné správy.
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a vodoprávního úřadu a speciálního
stavebního úřadu pro stavby vodních děl zahrnoval správní obvod MěÚ Chrudim podle § 64
zákona o obcích správní obvody těchto měst a obcí: Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice,
Dvakačovice, Chrudim, Kočí, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice,
Orel, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Třibřichy, Tuněchody,
Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk. Kromě města Slatiňan vykonával v tomto obvodu svou
působnost též jako příslušný stavební a matriční úřad.
Správní obvod, ve kterém úřad vykonával působnost obce (typu PO3) podle § 66 zákona,
tvořily správní obvody těchto měst a obcí: Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bor u
Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dolní Bezděkov, Dřenice,
Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hluboká, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo,
Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jenišovice,
Klešice, Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné, Křižanovice, Lány, Leštinka,
Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov-Sušice,
Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky, Orel, Ostrov, Perálec,
Podhořany u Ronova, Prachovice, Proseč (u Seče), Prosetín, Předhradí, Přestavlky,
22
Obecní záležitosti
Rabštejnská Lhota, Ronov nad Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč,
Slatiňany, Smrček, Sobětuchy, Stolany, Střemošice, Svídnice, Trojovice, Třemošnice,
Třibřichy, Tuněchody, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Vejvanovice, Vrbatův Kostelec,
Vyžice, Zaječice, Zájezdec, Zderaz, Žlebské Chvalovice, Žumberk.
K 1. lednu 2007 byly z okresu Chrudim do okresu Ústí nad Orlicí přesunuty obce Leština,
Nové Hrady, Řepníky, Stradouň a Vinary. Tím byly zároveň vyjmuty ze správního obvodu
Chrudimi jako obce s rozšířenou působností. Důvodem byla spádovost některých správních
obvodů pověřených obcí, které místy přesahovaly do sousedních okresů. Pro občany to
znamenalo výměnu občanských průkazů, ale také snad pohodlnější vyřizování některých
úředních záležitostí.11
UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Resselovo náměstí čp. 77/I (Nová radnice): starosta, místostarostové a odbor investic a
správy majetku.
Resselovo náměstí čp. 1/I (Stará radnice): Informační centrum, městská policie.
Pardubická ulice čp. 67/IV (budova bývalého Okresního úřadu Chrudim): tajemník a
většina odborů.
V lednu roku 2007 se město Chrudim po čtyřletém úsilí stalo oficiálně vlastníkem budovy
bývalého Okresního úřadu Chrudim na Pardubické ulici čp. 67,12 do té doby zde pro potřeby
odborů městského úřadu část nebytových prostor využívalo formou výpůjčky, část prostor
mělo město pronajatou a v části budovy sídlily jiné instituce – úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových a úřad práce (pracoviště státní sociální podpory). V průběhu roku 2007
došlo k definitivnímu sestěhování všech odborů městského úřadu, které veřejnost nejvíce
využívala, do budovy na Pardubické ulici, takže občanům bylo umožněno vyřizování svých
záležitostí na jednom místě. V Pardubické ulici byly vymalovány chodby a natřena okna, byly
zde umístěny nové lavice na chodbách, v přízemí budovy pak nápojový automat, stolek pro
vyplňování tiskopisů, stojany s nejužívanějšími tiskopisy. Byl zajištěn bezbariérový přístup
pro zdravotně postižené spoluobčany. Úpravu prodělala velká zasedací místnost ve druhém
patře budovy, kde se v roce 2007 již stabilně konala jednání zastupitelstva města. Původní
vrátnice byla zrušena a v prostorách podatelny vytvořena recepce jako informační místo,
obsazené kvalifikovaným pracovníkem, který byl kromě telefonického přepojování hovorů
schopen občanovi podat základní informace o působnosti jednotlivých odborů, o jejich
personálním obsazení, předat nejčastěji využívané tiskopisy, informovat o přítomnosti nebo
nepřítomnosti úředníků, případně pomoci občanům s obsluhou vyvolávacího systému. Tato
služba byla ze strany veřejnosti přijata kladně.13
ZAMĚSTNANCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU14
K 1. lednu 2007 byl radou města schválen nový organizační řád, který navýšil počty
systemizovaných pracovních míst ze 197 na 207. Deset nových pracovních míst si mezi sebe
rozdělily tyto odbory:
Odbor kanceláře tajemníka: jeden zaměstnanec (profesionální řidič a údržbář v souvislosti
s převodem budovy bývalého okresního úřadu na město).
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování: dva
zaměstnanci (úřad územního plánování byl novým stavebním zákonem stanoven jako další
působnost obce, zaměstnanci byli určeni pro zpracování územně analytických podkladů a
vydávání územně plánovacích informací pro správní obvod města Chrudim jako obce
s rozšířenou působností).
Odbor dopravy: dva zaměstnanci (v souladu s novelou silničního zákona pro agendu
spojenou s evidencí a vydáváním paměťových karet řidičů a elektronických tachografů).15
23
Obecní záležitosti
Stavební odbor: jeden zaměstnanec (funkce stavebního technika, vydávání ověřených
výpisů z katastru nemovitostí a vydávání územně plánovacích informací ve spolupráci
s oddělením územního plánování).
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: tři zaměstnanci (nárůst
vyvolán zákonem o sociálních službách a požadavkem na navýšení zaměstnanců ze strany
ministerstva práce a sociálních věcí).
Obecní živnostenský úřad, oddělení kontrolního a správního: jeden pracovník (v souladu
s nárůstem požadavků na kontrolní činnost – podnikání cizinců, ochrana spotřebitele v oblasti
cestovního ruchu, nakládání s nebezpečnými odpady).
Statisíce korun byly investovány do zvyšování kvalifikace úředníků (školení, zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti).
Počty zaměstnanců jednotlivých odborů a úseků k 1. lednu 2007:
1. Útvar interního auditu: 1
auditor: 1
2. Tajemník: 1
3. Odbor kanceláře tajemníka: 36
vedoucí: 1
oddělení informací a styku s veřejností: 2
sekretariát: 4
oddělení právní: 3
úsek personální a mzdový: 3
oddělení informatiky: 6
oddělení kontrolní: 2
oddělení krizového řízení: 2
oddělení hospodářské správy: 13
4. Odbor finanční: 13
vedoucí odboru: 1
oddělení účetnictví: 5
oddělení daní a poplatků: 3
oddělení rozpočtové: 3
finanční manažer komunitního plánování: 1
5. Odbor investic a správy majetku: 19
vedoucí odboru: 1
oddělení investic a údržby: 12 (z toho dělnická kategorie – veřejně prospěšné práce 4)
oddělení správy majetku: 6
6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje: 14
vedoucí: 1
oddělení územního plánování: 6
oddělení regionálního rozvoje: 3
koordinátor Projektu Zdravé město: 1
úsek informačního centra: 3
7. Odbor školství a kultury: 11
vedoucí: 1
oddělení školství: 8
úsek kultury a sportu: 2
8. Odbor správní: 15
vedoucí: 1
oddělení dokladů a evidence obyvatel: 8
úsek matrik: 3
úsek vnitřních věcí: 3
24
Obecní záležitosti
9. Odbor životního prostředí: 15
vedoucí: 1
oddělení vodního hospodářství: 5
oddělení ekologie prostředí: 4
oddělení přírodního prostředí: 5
10. Odbor dopravy: 23
vedoucí: 1
oddělení dopravy a komunikací: 10
oddělení evidence řidičů a motorových vozidel: 12
11. Stavební odbor: 15
vedoucí: 1
oddělení stavebně správní: 11
oddělení památkové ochrany: 3
12. Obecní živnostenský úřad: 13
vedoucí: 1
oddělení registrace: 5
oddělení kontrolní a správní: 7
13. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 31
vedoucí: 1
ekonom: 1
oddělení sociálních služeb: 11
oddělení péče o rodinu a dítě: 10
oddělení pomoci v hmotné nouzi: 6
oddělení sociální prevence: 2
Z funkce tajemníka městského úřadu odešel v létě dohodou Aleš Korejtko. Novým
tajemníkem se stal František Chmelík, který nastoupil na začátku prosince. Do té doby
vyřizoval agendu tajemníka starosta města.16
ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ
Viz též kapitoly Hospodářství, Kultura, Ochrana zákona, osob a majetku, Příroda, životní
prostředí, Sociální záležitosti, Sport, Školství, Výstavba a bytové hospodářství.
Město Chrudim v roce 2007 zřizovalo níže uvedené příspěvkové organizace:
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim.
Chrudimská beseda.
Městská knihovna Chrudim.
Mateřská škola Chrudim, Dr. Jana Malíka.
Mateřská škola Chrudim, Na Valech.
Mateřská škola Chrudim, Strojařů.
Mateřská škola Chrudim, Svatopluka Čecha.
Mateřská škola Chrudim, U Stadionu.
Mateřská škola Chrudim, Víta Nejedlého.
Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka.
Základní škola Chrudim, Dr. Václava Peška.
Základní škola Chrudim, Sladkovského.
Základní škola Chrudim, Školní náměstí.
Základní škola Chrudim, U Stadionu.
Speciální základní škola Chrudim, Školní náměstí.
Základní umělecká škola Chrudim, Obce Ležáků.
Dále zřizovalo níže uvedené obchodní organizace:
25
Obecní záležitosti
Městské lesy Chrudim, s. r. o.
Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o.
Zvláštní organizační složky:
Informační centrum Chrudim.
Městská policie Chrudim.
ČLENSTVÍ MĚSTA V ORGANIZACÍCH
Město Chrudim bylo v roce 2007 členem dobrovolného sdružení obcí Mikroregion
Chrudimska, jehož oficiálním sídlem byl Městský úřad Chrudim na Resselově náměstí čp.
77/I. Mikroregion si kladl za cíl všestranný rozvoj členů svazku, kterých bylo v roce 2007
celkem 32: Bítovany, Bořice, Bylany, Čankovice, Dolní Bezděkov, Dvakačovice, Honbice,
Horka, Chrast, Chrudim, Kočí, Lány, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Morašice,
Nabočany, Orel, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Řestoky, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany,
Svídnice, Trojovice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Zaječice, Zájezdec.
Mikroregion řešil stavbu vyhlídkové věže na Podhůře, rekonstrukci vyhlídkové věže Hůra a
vůbec úpravu rekreačních lesů v této oblasti.17 Na podzim byla jmenována nová manažerka
organizace.18 V hospodaření dobrovolného sdružení obcí Mikroregionu Chrudimsko nebyly
v roce 2007 kontrolou krajského úřadu zjištěny žádné závady.19
Město bylo akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., jeho
majetkový podíl činil 21,12 % (viz kapitolu Hospodářství).20
Pokračovalo též zapojení do sítě projektu Zdravé město (viz kapitolu Sociální záležitosti)
a do sdružení královských věnných měst (viz kapitolu Kultura). Petr Řezníček se stal
předsedou Národní sítě Zdravých měst ČR a zúčastnil se spolu s Tamarou Volejníkovou
Konference partnerských měst v řeckém Rhodosu.21
PRACOVNÍ DOBA, ÚŘEDNÍ HODINY
S cílem zlepšit podmínky pro veřejnost a vytvořit úřad co nejvíce otevřený občanům byla
od počátku roku 2007 prodloužena pracovní doba úřadu – úředním se stal každý pracovní
den, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 14.00
hodin.22
VYDÁVÁNÍ TISKOVIN, PROPAGACE MĚSTA
V roce 2007 pokračovalo vydávání listu chrudimské radnice s názvem Chrudimský
zpravodaj. Byly vydány druhé dodatky a opravy publikace Chrudim. Vlastivědná
encyklopedie23 vydané v roce 2005 a několik propagačních materiálů (například kalendář
s obrazy Františka Nového). Město se prezentovalo na svých webových stránkách s URL
adresou www.chrudim-city.cz a www.chrudim-city.eu (viz též kapitolu Hromadné sdělovací
prostředky).
SLUČOVÁNÍ A ROZLUČOVÁNÍ OBCE, ZMĚNY KATASTRÁLNÍCH HRANIC OBCE A NÁZVŮ ULIC
V roce 2007 nedošlo k žádným změnám hranic obce Chrudim.
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 18. prosince 2006 schválilo rozpočet
města na rok 2007.24
Celkový objem rozpočtu města Chrudim na rok 2007 činil 398 921 600 Kč. Rozpočet
města Chrudim na rok 2007 byl sestaven tak, aby celkové zdroje odpovídaly celkovým
26
Obecní záležitosti
výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku byl pokryt zapojením vlastních zdrojů –
fondů města a dále čerpáním úvěrů.
V příjmové části rozpočtu představovaly 226 440 000 Kč daňové příjmy, 24.694 700 Kč
nedaňové příjmy, 23 887 000 Kč kapitálové příjmy a 48 199 900 Kč dotace. Z vlastních
zdrojů města – fondů – byla do rozpočtu zapojena částka 21 000 000 Kč (z toho z výsledku
hospodaření minulých let 19 000 000 Kč a z fondu rozvoje bydlení 2 000 000 Kč účelově
určené na zpracování nového územního plánu). Mělo proběhnout dočerpání účelového
investičního úvěru na Rozvoj průmyslových zón z roku 2006 a přijat nový úvěr ve výši
50 000 000 Kč na Zpřístupnění průmyslové zóny – rekonstrukci a rozšíření příjezdových
komunikací v areálu bývalé Transporty, a. s., který sloužil k předfinancování této akce
z vlastních zdrojů, protože dotace, kterou na tento účel město obdrželo od Czech Investu,
měla být vyplacena až po dokončení akce.
Ve výdajové části tvořily největší podíl výdaje odboru investic a správy majetku v celkové
výši 156 757 300 Kč. Tato částka byla rozdělena do dvou podkapitol, a to na výdaje oddělení
správy majetku v celkové částce 26 275 300 Kč a na výdaje oddělení investic (tj. výdaje na
opravy, údržbu městského majetku a na investiční akce) v celkové částce 130 482 000 Kč.
Objem finančních prostředků, se kterými měl jmenovaný odbor hospodařit, dosahoval podílu
39,3 % na celkovém objemu rozpočtu města. Do schváleného rozpočtu města nebyly zařazeny
investiční dotace, které se podařilo v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu získat pro
(39 000 000 Kč). O tuto částku měly být následně zvýšeny celkové výdaje oddělení investic.
Největší objem prostředků ve výši 60 800 000 Kč měl být směřován na podporu rozvoje
průmyslových zón (především na dokončení sítí v průmyslové zóně sever a na rekonstrukci a
rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty). Částka 17 600 000 Kč byla
vyčleněna na opravy silnic a místních komunikací, 18 300 000 Kč na opravy a rekonstrukce
sportovních zařízení a hřišť (z toho 14 500 000 Kč bylo určeno pro Sportovní areály města
Chrudim na dokončení vestavby tribuny a vzduchotechniky na zimním stadionu), 9 200 000
Kč na rekonstrukci a běžnou údržbu mateřských, základních a speciálních škol, 3 500 000
Kč na oblast bytového a nebytového hospodářství, 2 400 000. Kč na opravu a rekonstrukci
památek a kulturních objektů, 800 000 Kč na veřejné osvětlení, 8 800 000 Kč na veřejnou
zeleň, 1 600 000 na úpravy vodních toků. Částka 7 300 000 Kč byla v rozpočtu určena na
oblast komunálních služeb a územního rozvoje. Navíc bylo možné počítat s částkou 39 000
000 Kč, která měla směřovat do tří oblastí: 8 000 000 Kč na rekonstrukci Městského parku,
24 500 000 Kč na kanalizaci ve Vlčnově a 6 500 000 Kč na rekonstrukci ulic Filištínská,
Kolárova, Fortenská a Všehrdova náměstí.
Mezi největší chystané investiční akce v roce 2007 měly patřit: rekonstrukce a rozšíření
příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty (50 000 000 Kč), vestavba tribuny na
zimním stadionu (12 000 000 Kč), a dále na již uvedené konkrétní projekty, na které město
obdrželo prostředky ze státního rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že do struktury rozpočtu města Chrudim se promítala změna řady
předpisů, především v sociální oblasti, nebyly již v kapitole odboru sociálních věcí a
zdravotnictví zahrnuty prostředky na výplatu dávek v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně
postižené (tyto prostředky město i nadále vyplácelo, dostávalo je však ze státního rozpočtu
průběžně, nikoliv jednorázovým objemem jako předtím). To se také projevilo tím, že kapitola
odboru sociálních věcí a zdravotnictví se v celkovém objemu snížila na 14 220 000 Kč (z
toho Centrum sociálních služeb a pomoci mělo získat příspěvek ve výši 13 823 000 Kč).
U odboru kanceláře tajemníka byly rozpočtovány prostředky jednak jako provozní a věcné
výdaje městského úřadu ve výši 32 364 000 Kč, a dále jako ostatní osobní výdaje v částce
79 646 000 Kč.
27
Obecní záležitosti
Pro odbor územního plánování a regionálního rozvoje byla určena částka 43 350 800 Kč,
na akce regionálního rozvoje, územního plánování a zajištění činností prováděných
Technickými službami města Chrudim 2000, spol. s r. o.
Na oblast školství a kultury byly určeny prostředky ve výši 50 526 000 Kč, a to zejména na
činnost příspěvkových organizací města – mateřských, základních, speciálních škol a základní
umělecké školy (19 210 900 Kč), Chrudimské besedy (6 160 000 Kč), městské knihovny (8
050 000 Kč) a dále na dotaci pro obchodní společnosti Sportovní areály města Chrudim (8
500 000 Kč). Oproti roku 2006 došlo k navýšení prostředků na podporu sportovních,
kulturních a dalších neziskových organizací a občanských sdružení, přičemž část těchto dotací
byla přidělena přímo konkretizovaným subjektům. V rozpočtu města byla na uvedené účely
vyčleněna částka v celkové výši 6 155 000 Kč (z toho 2 900 000 představovaly přímé dotace
konkrétním subjektům).
Na splátky přijatých úvěrů, platby úroků a další výdaje spojené se zabezpečením
finančních operací bylo rozpočtováno 9 525 700 Kč u odboru finančního.
V rámci rozpočtu bylo pro rok 2007 schváleno navýšení příspěvku na provozování
městské hromadné dopravy na částku 4 050 000 Kč.25
Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 23. června 2008 schválilo Závěrečný
účet města Chrudim za rok 2007 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2007:
Příjmy po konsolidaci, které zahrnovaly daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a
přijaté dotace, byly plněny částkou 608 660 391,89 Kč, tj. 101,3 % rozpočtu po změnách.
Vyšší výnos příjmů byl ovlivněn vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů Plnění
daňových příjmů dosáhlo výše 107,8 %, u nedaňových příjmů 123,4 %. Nízké plnění v oblasti
kapitálových příjmů (34,3 %) ovlivnilo nedokončení realizace prodeje pozemků
v průmyslových zónách (především v zóně západ, kde byly uzavřeny smlouvy o smlouvách
budoucích ale dosud nedošlo k finančnímu plnění). V oblasti daňových příjmů se obdobně
jako v roce 2006 do plnění rozpočtu u daní z příjmů promítly dopady společného zdanění
manželů (výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti se snížil
oproti roku 2006 ještě o další 1 000 000 Kč). Společně s rokem 2006 tak v důsledku uplatnění
institutu společného zdanění manželů klesly výnosy města u této daně o 7 300 000 Kč. Trend
vyššího výnosu u daní sdílených trval (106,8 % – meziroční růst zhruba o 3,5 %), daně
výlučné byly v roce 2007 plněny pouze na 81,5 %, což znamenalo další mírný propad proti
minulému období (konkrétně o 6 % proti roku 2006). Celkový příjem z výnosu daní ve výši
105,5 % tak byl dosažen hlavně díky vysokému plnění výnosu u daně z příjmů právnických
osob (113,1 %) a zvýšenému výnosu daně z přidané hodnoty (105,4 %).
U daní výlučných bylo nejlepší plnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
ve vazbě na počet zaměstnanců v území (114,6 %). V roce 2007 byl zaznamenán propad u
daně z nemovitostí (96,2 %), jejíž plnění nedosáhlo ani výše z roku 2003 (propad proti roku
2006 činil 600 000 Kč).
Velmi dobrého plnění rozpočtu bylo dosaženo v oblasti výběru správních poplatků v rámci
výkonu státní správy (128,9 %), místní poplatky byly inkasovány na 110,1 % (vliv na toto
zvýšené plnění měly výnosy z místních poplatků za provozované výherní hrací přístroje,
zlepšilo se také plnění u výběru poplatku za komunální odpad). U výnosu z poplatku za
užívání veřejného prostranství se zastavil klesající trend a oproti minulému období příjmy
mírně vzrůstaly. V roce 2007 činil výběr tohoto poplatku 975 000 000 Kč.
V oblasti nedaňových příjmů bylo výrazně zlepšeného výsledku dosaženo vlivem vyšších
příjmů u výnosů z nájmu a služeb správy nebytových prostor, zvýšením plnění u pokut
v oblasti dopravy a vysokým výnosem u zhodnocení volných finančních prostředků (vliv
28
Obecní záležitosti
postupného růstu úrokových sazeb a průběžného využívání doplňkových bankovních
produktů jako jsou termínované vklady a pásmová úročení aj.).
Celkové příjmy (zdroje) města včetně převodů a použití fondů a čerpání úvěrů byly k 31.
prosinci 2007 plněny částkou 698 905 311,47 Kč, tj. 98,5 % rozpočtu po změnách. Město
čerpalo dva úvěry: Na rozvoj průmyslových zón (výkupy pozemků a inženýrské sítě v zóně
sever) ve výši 3 400 099,88 Kč a na zpřístupnění průmyslové zóny západ ve výši 34 209 000
Kč. Úvěr na zpřístupnění zóny západ měl limitní výši 50 000 000 Kč a jeho čerpání bylo
prodlouženo do 30. června 2008. Z Fondu rezerv a rozvoje bylo do rozpočtu roku 2007
zapojeno celkem 48 537 704,70 Kč (z toho 19 000 000 Kč ve schváleném rozpočtu 2007,
12 098 104,70 Kč jako odvod na finanční vypořádání 2006 a 17 349 600 Kč nad rámec
schváleného rozpočtu).
Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu byly
čerpány částkou 633 973 419,12 Kč, tj. 89,4 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční
výdaje) byly čerpány částkou 470 234 709,25 Kč (93,9 %), kapitálové (investiční) výdaje
byly čerpány částkou 152 198 016,39 Kč (77,3 %). Na splátky úvěrů a půjček bylo
vynaloženo celkem 9 525 693,48 Kč a na podíl do sociálního fondu 2 015 000 Kč, což
představovalo v obou případech čerpání 100 %.
S největším objemem finančních prostředků v roce 2007 v celkové výši 205 800 000 Kč
hospodařil odbor sociálních věcí a zdravotnictví (odbor realizoval především mandatorní
výdaje, konkrétně sociální dávky). Změny legislativy v sociální oblasti (zákon o sociálních
službách aj.), a nově zavedené formy dávek v podobě příspěvku na péči a dávek v hmotné
nouzi vyplácených přímo potřebným osobám se projevily u obcí s rozšířenou působností
razantním nárůstem objemu vyplacených prostředků. V případě města Chrudim činila
vyplacená částka za uvedené dávky 191 921 741 Kč, což představovalo nárůst proti roku
2006 o 250 % (výplata se zvýšila zhruba o 138 400 000 Kč). Veškeré takto vyplacené
prostředky byly účelově uvolňovány v průběhu roku ze státního rozpočtu.
Druhá nejvyšší částka z rozpočtu 2007 ve výši 169 400 000 Kč byla vynaložena na údržbu
a rozvoj majetku města a byla profinancována odborem investic a správy majetku –
oddělením investic (šlo o 26,7 % z celkového objemu rozpočtovaných prostředků). V této
částce byly zahrnuty také účelové dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí
ze státního a jiných veřejných rozpočtů, a to ve výši 51 500 000 Kč (rekonstrukce ulic
Filištínská, Kollárova a Všehrdova náměstí, rekonstrukce Městského parku, kanalizace
Vlčnov, odpočinkové místo v Novoměstské ulici, zpracování projektů, výstavbu rozhledny
Bára aj.).
Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u odboru školství a kultury (51 800 000 Kč) a
u odboru územního plánu a regionálního rozvoje (37 500 000 Kč).
Příspěvkové organizace obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši
47 694 928 Kč.
Město bylo zakladatelem tří obchodních společností s ručením omezeným. V roce 2007
obdržela obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. dotace v celkovém
objemu 24 200 000 Kč. V tom činila dotace na provoz 8 200 000 Kč, dotace na nájem 500
000 Kč a investiční dotace 15 500 000 Kč. Další dotační prostředky nad rámec schváleného
rozpočtu v částce 15 500 000 Kč byly společnosti poskytnuty v souvislosti s převodem
investorství realizovaných investičních akcí dle platné nájemní smlouvy a smluv o převodu
investorství. Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela investiční dotaci na
výstavbu rozhledny Bára v částce 850 000 Kč, opět v souvislosti s převodem investorství akce
dle schválené smlouvy o převodu investorství. Vzhledem k tomu, že se v uvedených
případech investičních dotací jednalo o výdaje na údržbu a investice majetku města byly tyto
dotace zahrnuty do kapitoly oddělení investic.
29
Obecní záležitosti
V roce 2007 byly čerpány dva úvěry. Došlo k dočerpání úvěru na podporu rozvoje
průmyslových zón v částce 3 400 099,88 Kč s použitím prostředků na dokončení
inženýrských sítí v průmyslové zóně sever a bylo zahájeno čerpání nového úvěru na
zpřístupnění zóny západ, z něhož bylo v průběhu roku 2007 vyčerpáno celkem 34 209 000
Kč. Další čerpání mělo probíhat do konce června 2008. Prostředky z tohoto úvěru sloužily
k předfinancování investiční akce, na kterou město obdrželo dotaci z Operačního programu
průmyslu a podnikání. Celková úvěrová zadluženost města se k 1. lednu 2008 zvýšila na
částku 73 275 872,07 Kč. Město tedy splácelo celkem čtyři úvěry, přičemž jeden z nich byl
plně nahrazován bytovým družstvem. Ukazatel dluhové služby za rok 2007 činil celkem 3,39
procent.
V roce 2007 byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené
na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací
v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení.
Částka, která byla na tyto aktivity v roce 2007 vydána, činila 6 079 094 Kč.
V průběhu roku 2007 město financovalo z vlastních zdrojů a za pomoci sponzorů akci
Připomínka 150. výročí úmrtí Josefa Ressela. Celkové výdaje, které byly vynaloženy na tuto
akci, činily 441 500 Kč, z toho 105 000 Kč poskytli sponzoři.26 V dubnu 2007 musely být
z rozpočtu vypuštěny některé plánované výdaje.27
MĚSTSKÝ MAJETEK
Hlavním orgánem správy majetku města Chrudim byl odbor správy majetku městského
úřadu. Správa bytového majetku byla svěřena soukromé společnosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING a. s. Pardubice. Obecní lesy měla na starosti společnost Městské lesy Chrudim, s.
r. o. Bližší údaje o stavu majetku v roce 2007 se nepodařilo zjistit, neboť v daném termínu je
nebyl příslušný odbor vzhledem ke složité personální a provozní situaci schopen zpětně
zjistit. K zajímavostem patřilo vlastnictví zámků Medlešice a Přestavlky.28
Ani po devíti letech nebylo ukončeno dědické řízení po historikovi Jiřím Charvátovi a
jeho sestře. O dům, jeho vybavení, knihovnu a rodinné dokumenty vedl soudní spor Jiljí
Hoferica s Městem Chrudim, Regionálním muzeem Chrudim a Státním okresním archivem
Chrudim.29
OCENĚNÍ UDĚLENÉ MĚSTEM A UDĚLENÁ MĚSTU
Cenu Osobnost města Chrudim30 v roce 2007 obdržela Věra Domkářová31 a Vladimír
Mostecký32. Ceny byly slavnostně předány 22. dubna v rámci kulturního festivalu Athény
východních Čech (viz kapitolu Kultura).
Město převzalo resortní cenu Ministerstva vnitra Organizace dobré veřejné služby v roce
2006 za uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni splněním
kategorie B oficiální sady Kriterií místní Agendy 21. Dále převzalo výroční ocenění Národní
sítě zdravých měst ČR za úspěšné propojení metod kvality ve veřejné správě (MA 21 a CAF)
a jejich využití v praxi.33
Zajímavým úspěchem se stalo získání mezinárodní ceny za „spokojenou obec“ The
LivCom Awards. Šlo o jediná globální ocenění zabývající se managementem na místní
úrovni. Byla udělována pod záštitou United Nations Environment Programme (Program
Životního Prostředí Spojených Národů) a pod vedením UK Registered Charity (Britská
Registrovaná Charita). The LivCom Awards byly založeny v roce 1997 a jejich finálová kola
se konala v různých velkoměstech po celém světě. Město Chrudim se v roce 2007 zúčastnilo
Světové soutěže místních komunit zaměřené na environmentální řízení a tvorbu měst, ve
kterých je radost žít. Finále této mezinárodní prestižní soutěže se v tomto roce konalo v
30
Obecní záležitosti
Londýně ve Westminsteru. Chrudim postoupila do užšího výběru z 260 projektů rozdělených
do pěti kategorií. Finále se zúčastnilo 39 měst z 27 zemí světa. Chrudim byla zařazena do
kategorie „B“ podle počtu obyvatel 20 001 až 75 000. V této kategorii se utkala s dvanácti
městy z Albánie, Austrálie, Bulharska, České republiky, Litvy, Ruska, USA a Velké Británie.
Při čtyřicetiminutové prezentaci byly představeny přístupy města při tvorbě krajiny, správě
kulturního dědictví, plnění podmínek trvale udržitelného rozvoje, komunikace s veřejností,
propagace a vytváření podmínek pro zdravý životní styl a strategické plánování do budoucna.
Poté chrudimští zástupci města odpovídali na odborné otázky tříčlenné poroty složené z
odborníků na problematiku udržitelného rozvoje a životního prostředí z Kanady, Japonska a
Belgie.34
VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY
Viz též kapitoly Politika, Příroda, životní prostředí, Sociální záležitosti, Školství,
Vojenství.
6. ledna 2007 navštívil Chrudim královéhradecký biskup Msgre. Dominik Duka. Při této
příležitosti uskutečnil mimo jiné pracovní schůzku s arciděkanem Josefem Smolou, starostou
města a místostarostou Pavlem Kobetičem. Předmětem jednání byl především záměr
organizátorů mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl uvést 21. června v
kostele Nanebevzetí Panny Marie duchovní operu slovenského skladatele V. Kubičky Kristův
dotyk. Dále se jednalo o rekonstrukci kostela sv. Josefa.35
4. května navštívila město Chrudim dvacítka starostů, místostarostů a zastupitelů
z německého okresu Reutlingen (okres Reutlingen a vládní kraj Tübingen byly partnerem
Pardubického kraje, tradice vztahů s Chrudimskem s tímto regionem sahala až do 90. let).36
26. května navštívila Chrudim delegace ze švédského města Partille (viz níže).37
V roce 2007 se kromě mnoha jiných kontaktů měst Chrudim a Ede uskutečnila návštěva
delegace zastupitelů z nizozemského partnerského města v čele s novou starostkou Tineke
Netelenbos. Byla tak dodržena tradice, že během volebního období každého zastupitelstva se
uskuteční jedna návštěva zastupitelů města Ede v Chrudimi a jedna návštěva chrudimských
zastupitelů naopak v Ede. Holandští hosté v Chrudimi pobývali od 1. do 3. listopadu.38
Z politiků navštívili v roce 2007 město Radko Martínek (poslanec za ČSSD)39, Petr
Gandalovič (ministr zemědělství za ODS)40, Miloslav Soušek (poslanec za ČSSD)41,
Miroslava Němcová (místopředsedkyně Parlamentu ČR za ODS)42, Mirek Topolánek
(předseda vlády ČR)43, Petr Pithart (senátor za KDU-ČSL)44, Libor Rouček (poslanec
Evropského parlamentu za ČSSD)45, Zuzana Roithová (poslankyně Evropského parlamentu
za KDU-ČSL)46, Cyril Svoboda (ministr za KDU-ČSL a předseda legislativní rady vlády)47,
Miroslav Váňa (poslanec za ČSSD)48, Oldřich Vlasák (poslanec Evropského parlamentu za
ODS)49, Vlasta Parkanová (ministryně obrany za KDU-ČSL).50
Do Chrudimi dále zavítali Zdeněk Dienstbier (zakladatel Ligy proti rakovině a čestný
občan města), Franc But (velvyslanec Slovinské republiky v ČR), Damjan Prelovšek
(zástupce ministerstva kultury Slovinské republiky).51
PARTNERSKÁ MĚSTA
období
pokračovalo
partnerství s městy Ede (Nizozemí), Olešnica (Polsko)
Z předchozího
a Svidník (Slovensko). Intenzivní byla zejména spolupráce s Ede (viz výše a ostatní kapitoly).
31
Obecní záležitosti
Výbor pro partnerství Chrudim – Ede, který měl na starost styky se všemi partnerskými
městy, se k 3. lednu 2007 transformoval na Komisi pro zahraniční vztahy (viz výše).
V předsednictvu zasedali Jan Kouba, Tamara Volejníková, Jiří Kadeřávek a Stanislav
Novotný, jednotlivé oblasti koordinovali Nora Gregorová (církve), Renata Zoubková
(ekologie), Jiří Kadeřávek (kultura), František Bobek a Jan Kouba (armáda), Petr Kučera
(policie), Alena Karlíková (hasiči), Vítězslav Němec (podnikání), Vlasta Chytrá (školství),
Ivana Bohatá (sociální péče), Jitka Čermáková (sport), Tomáš Jelínek (turistika), Vladimír
Doležal (zemědělství).
V červnu byly podepsány smlouvy o spolupráci se slovenským Svidníkem a polskou
Olešnicí.52 V listopadu bylo vyhodnoceno poslední čtyřleté období partnerského vztahu
s Ede.53 Na konci května přijeli zastupitelé ze švédského města Partille, které nemělo s
Chrudimí oficiálně podepsanou smlouvu o partnerství a šlo spíše o spřátelený vztah (viz
výše).54
OSTATNÍ OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
V roce 2007 městský úřad již třetím rokem pokračoval v metodě sebehodnocení CAF,
jejímž cílem je zkvalitnit výkon veřejné správy. Na základě poznatků z této týmové práce byl
1. prosince 2006 zaveden vyvolávací systém na odboru dopravy (evidence řidičů a evidence
vozidel) a odboru správním (občanské průkazy a cestovní doklady), umožňující plynulé
vyřizování požadavků občanů. Od 18. prosince byla zprovozněna i možnost objednávání se na
tyto odbory přes internet a získání informace přes internet o vyřízení svého požadavku. Dále
byla pro občany na webové stránce města zprovozněna rubrika Dotazy a odpovědi a
zprůhlednění činnosti úřadu rozhodně přispěla i rubrika Veřejné zakázky informující o všech
investičních záměrech města o vypsaných výběrových řízeních a o výsledcích těchto řízení. O
tom, že nastoupená cesta zkvalitňování práce úřadu byla správná, svědčilo i získané ocenění
ministerstva vnitra – Organizace dobré veřejné služby a Cena za kvalitu v územní veřejné
správě za rok 2007 (viz výše).55
Ke zkvalitnění informování veřejnosti přispěl od 1. února 2007 systém zasílání varovných
SMS zpráv o záplavách či jiných mimořádných událostech. Do systému se zapojila nejen
Chrudim, ale i 71 obcí správního obvodu Chrudimi jako obce s rozšířenou působností.56
Od března 2007 začal fungovat nový systém informování o veřejných zakázkách města
na internetových stránkách města v aplikaci Veřejné zakázky – investiční záměry. Projekt
vzbudil velký zájem (viz též kapitolu Hromadné sdělovací prostředky).57
Město Chrudim mělo od roku 2003 zpracovaný Strategický plán rozvoje města
Chrudimě, který stanovoval základní strategickou vizi města. K jejímu naplňování docházelo
na základě postupného plnění strategických cílů, opatření a rozvojových aktivit, které byly ve
strategickém plánu definovány. Tento dokument byl zpracován na období patnáct až dvacet
let a aktualizován formou akčních plánů vždy na období tří až pěti let. Rada města jmenovala
na svém jednání dne 15. března 2007 Komisi strategického plánování, jejímž úkolem bylo
vyhodnotit naplňování stávající strategie a zpracovat akční plán rozvoje města pro roky 2007
až 2010. Akční plán byl schválen zastupitelstvem města Chrudim 24. září. Dokument byl
spolu s komunitním Plánem zdraví a kvality života podkladem pro zpracování ročních Plánů
zdraví, které byly projednávány s veřejností a naplňovány za přímé spoluúčasti všech odborů
MěÚ a všech zainteresovaných stran. Touto formou byl strategický plán rozpracován až do
roviny konkrétních akcí v přímé vazbě na rozpočet města a postupně naplňován.58
32
Obecní záležitosti
V roce 2007 začaly být na stránkách města zveřejňovány zvukové záznamy z jednání
zastupitelstva.59
V budově Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici byly na podzim do provozu
uvedeny dva platební terminály, které akceptovaly všechny běžné platební karty.60
Časopis Moderní správa porovnával zásady marketingu měst Chrudim, Moravská
Třebová a Přelouč.61
7. prosince se v Muzeu uskutečnilo tradiční setkání představitelů obcí s rozšířenou
působností z Pardubického kraje.62
33
Veřejná správa
VEŘEJNÁ SPRÁVA
Úkolem veřejné správy bylo zabezpečit chod nejdůležitějších záležitostí veřejného života,
a to prostřednictvím různých organizací. Významnými událostmi nejnovější doby v tomto
směru bylo obnovení obecní samosprávy (1990), zřízení krajů a krajských úřadů (2000, resp.
2001) a zrušení okresních úřadů (k 31. prosinci 2002).
V roce 2007 působily v městě Chrudim níže uvedené státní, krajské a městské úřady, jež se
bezprostředně podílely na výkonu státní správy a samosprávy. Podrobnější informace o jejich
činnosti jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Vedle toho Česká republika, Pardubický kraj
a město Chrudim zřizovaly řadu dalších organizací, jež měly na výkonu veřejné správy větší
či menší podíl.
Celní správa České republiky, Celní ředitelství Hradec Králové, Celní úřad Pardubice,
pobočka Chrudim.
Česká školní inspekce, krajský inspektorát Pardubice, okresní pracoviště Chrudim.
Pracoviště zrušeno k 28. únoru 2007.
Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou oblast Hradec Králové, pracoviště
Chrudim.
Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Pardubice, laboratoř Chrudim.
Finanční úřad Chrudim.
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim.
Krajská veterinární správa, inspektorát Chrudim.
Městský úřad Chrudim.
Ministerstvo zemědělství České republiky, zemědělská agentura Chrudim a Pozemkový
fond České republiky Chrudim.
Okresní soud Chrudim.
Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim.
Okresní státní zastupitelství Chrudim.
Probační a mediační služba České republiky Chrudim.
Státní oblastní archiv v Zámrsku, [vnitřní organizační jednotka] Státní okresní archiv
Chrudim.
Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Chrudim.
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Územní pracoviště pro Pardubický kraj,
kancelář Chrudim.
Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor 4 – Hradec Králové, regionální
pracoviště Chrudim.
Úřad práce Chrudim.
Úřad pro zastupování státu, Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené
pracoviště Pardubice, referát Chrudim.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Chrudim.
Zdravotní ústav Pardubice, pobočka Chrudim.
Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Chrudim – oblast povodí Labe.
34
Hospodářství
HOSPODÁŘSTVÍ
Viz též Obecní záležitosti, Sociální záležitosti, Výstavba, bytové hospodářství.
Všeobecně lze konstatovat, že hospodářství v České republice pokračovalo v roce 2007 ve
svém vzestupu, některé obory jako například stavebnictví prožívaly konjunkturu, inflace
nebyla nijak velká. To ovšem neznamená, že konkrétní obory a subjekty se na druhé straně
nepotýkaly s problémy.
Popisovat hospodářskou situaci patří k nejsložitějším úkolům, zejména pak v oblasti
soukromého podnikání a pokud se tak děje zpětně. Subjektů působících v oblasti hospodářství
byly v této době v Chrudimi řádově stovky a údaje o jejich činnosti byly z různých důvodů
ještě méně dostupné než u jiných organizací. Zprávy o jednotlivých oborech a konkrétních
subjektech jsou zde uvedeny vesměs pouze tehdy, byla-li zachycena nějaká významná či
zajímavá událost nebo změna. Informace o největších a zahraničních zaměstnavatelích
v Chrudimi jsou uvedeny v záznamu o Úřadu práce Chrudim (viz kapitolu Sociální
záležitosti).
Podrobnější analýza by se měla objevit v zápisu za rok 2008.
STÁTNÍ SPRÁVA
Celní správa České republiky, Celní ředitelství Hradec Králové, Celní úřad Pardubice,
pobočka Chrudim (Průmyslová čp. 7/IV). V roce 2007 funkci vedoucího organizace
vykonával npor. Ing. Jiří Hrachovina, celkem v Chrudimi pracovalo devět celníků a tři
civilní zaměstnanci.
Pobočka měla za úkol vykonávat celní řízení a správu spotřebních daní. Příjmy ze cla a
DPH při dovozu byly odváděny na společný účet Celního úřadu Pardubice, jejich výši za
Chrudim nebylo možné zjistit.
Pobočka vybírala tyto spotřební daně: spotřební daň z piva, vína, lihu a minerálních olejů.
Na straně výdajové byla vracena spotřební daň subjektům, které používaly minerální oleje pro
výrobu tepla, a zemědělcům při použití nafty v rostlinné prvovýrobě (tzv. zelená nafta).
Kromě samotného zpracovávání daňových přiznání pracovníci pobočky celního úřadu
vykonávali i kontrolní a administrativní činnosti spojené se správou spotřebních daní.
Příjmy činily za víno 142 371 Kč, za minerální oleje 5 683 745 Kč, za pivo 13 690 432 Kč,
za líh 7 380 598 Kč. Za výrobu tepla bylo vráceno 1 346 044 Kč, za zelenou naftu 24 521 314
Kč.
Jednou z nejvýznamnějších činností byl stálý dohled celníků v Lihovaru Chrudim, kde
výroba, denaturace a prodeje lihu probíhala pod celní kontrolou, dále dohled nad Lihovarem
Bojanov, kde byli celníci přítomni dvakrát až třikrát týdně. Pod dozorem se nacházely také
destilační kolony v pěstitelských pálenicích opatřené celními závěrami a vstupy.
Pracovníci pobočky rovněž dohlíželi na tuzemskou a zahraniční dopravu vybraných
výrobků (líh, pivo, víno, minerální oleje), u nichž nebyla spotřební daň dosud odvedena.
Přes protesty podnikatelů bylo od 1. ledna 2007 na pobočce v Chrudimi zrušeno celní
řízení a veškeré celní odbavování bylo přemístěno na úřad do Pardubic. Všechny subjekty
obchodující se zahraničím tedy vyřizovaly celní formality v Pardubicích.63
Česká pošta s. p. (centrála Resselovo náměstí čp. 109/I, pobočky U Stadionu čp. 810/III,
Topolská čp. 1204 /II, Čs. armády v areálu nádraží).
Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Pardubice, laboratoř Chrudim
(Tovární čp. 315/IV – areál Východočeské plynárenské). V Chrudimi do konce roku 2007
působila laboratoř průtoku plynu, ve které se ověřovaly rotační a turbínové plynoměry (kromě
domovních). Institut sídlil v pronajatých místnostech a z důvodu špatného stavu objektu a
35
Hospodářství
vysokého nájmu byly laboratoře přestěhovány do jiných rekonstruovaných pronajatých
prostor ve Skutči.64
Český telekomunikační úřad, Odbor pro východočeskou oblast Hradec Králové,
pracoviště Chrudim (Čs. armády čp. 213/III).
Finanční úřad Chrudim (Pardubická čp. 275/IV) vykonával správu daní, odvodů a záloh
na tyto příjmy, včetně jejich příslušenství, a správních poplatků jimi vyměřovaných
a vybíraných podle zvláštního právního předpisu, prováděl řízení o přestupcích v oboru své
působnosti, ukládal účetním jednotkám pokuty podle zvláštního právního předpisu,
rozhodoval o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných
příjmech v konkurzním řízení podle zvláštního právního předpisu.65
K 1. lednu 2007 byl zrušen Finanční úřad Heřmanův Městec, jehož agendu převzal úřad
v Chrudimi. Z působnosti chrudimského úřadu byly naopak vyňaty obce, jež přešly do okresu
Ústí nad Orlicí (viz kapitolu Obecní záležitosti).66
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim (Novoměstská čp.
172/II).
Katastrální úřad vykonával státní správu katastru nemovitostí včetně zápisů práv k
nemovitostem do katastru na území okresu Chrudim. Vykonával správu zhušťovacích bodů a
podrobných polí polohového a výškového, projednával porušení pořádku na úseku katastru
nemovitostí, schvaloval změny pomístního názvosloví a zabezpečoval činnosti spojené se
standardizací geografického názvosloví. Schvaloval změny hranic katastrálních území,
vykonával správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním a plnil další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru
nemovitostí, kterými jej pověřil Český úřad zeměměřický a katastrální.67
Krajská veterinární správa, inspektorát Chrudim – viz kapitolu Příroda, životní
prostředí.
Ministerstvo zemědělství České republiky, zemědělská agentura Chrudim
(Poděbradova čp. 909/IV). Ředitel: Josef Klimeš.68
Chrudimská agentura vykonávala působnost ministerstva na území okresu Chrudim
v oblastech ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství (kromě ochrany
přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod), potravinářského
průmyslu, státní správy lesů, myslivosti a rybářství.69
Dne 11. července do agentury zavítali na oficiální návštěvu náměstek ministra zemědělství
Stanislav Kozák a místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Jiří Hanuš. V
sídle agentury Chrudim je přivítal krajský radní Petr Šilar, který s nimi hovořil mimo jiné o
náhradě škod po ptačí chřipce.70
Seminář ke Společné zemědělské politice Evropské unie a aktuálním problémům v
zemědělství pořádala 11. července agentura a pozemkový úřad ve spolupráci se svými
partnery.71
Pozemkový úřad České republiky Chrudim (Poděbradova čp. 909/IV) rovněž vykonával
působnost ministerstva zemědělství na území okresu Chrudim. Vedoucí: Miloš Procházka.
K hlavním úkolům úřadu patřilo:
Vykonávat činnost podle restitučního zákona č. 229/1991 Sb., popřípadě podle dalších
zvláštních právních předpisů.
36
Hospodářství
Rozhodovat o pozemkových úpravách a organizovat jejich provádění, popřípadě jejich
nezbytnou projektovou část provádět.
Zajišťovat vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou
způsobilostí.
Koordinovat v součinnosti s orgány územního plánování návaznost návrhů pozemkových
úprav na sídelní struktury a územní plány a tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny.
Předkládat příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě docházelo ke změně
vlastnických práv k pozemkům.
Poskytovat údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nebyly
již součástí katastru nemovitostí.
Zabezpečovat trvalé uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav.
Soustřeďovat a poskytovat informační údaje z oblasti pozemkových úprav.
Zajišťovat změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek pro účely jednotného
vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v číselném a
mapovém vyjádření.
Pozemkové úřady byly příslušné k úhradě nákladů na přípravu zahájení pozemkových
úprav, identifikaci parcel, místní šetření, zaměření skutečného stavu, vypracování návrhu,
vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn,
popřípadě nového souboru geodetických informací, zřízení věcných břemen, realizaci
společných zařízení a technickou pomoc při vytváření ucelených hospodářských jednotek,
dále nezbytných nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením
pozemků, nákladů spojených s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a
lustracemi pozemků.
Zajišťovat lustraci nemovitostí v majetku České republiky, zejména pro potřeby
Pozemkového fondu České republiky.
Spolupracovat s Ústředním pozemkovým úřadem při udělování, popřípadě odnímání
úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav.
Vyjadřovat se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení není v
rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav.72
Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Chrudim – viz kapitolu Příroda, životní
prostředí.
Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor 4 – Hradec Králové, regionální
pracoviště Chrudim (Poděbradova čp. 909/IV) byl zprostředkovatelem finanční podpory z
Evropské unie a národních zdrojů.73
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové,
odbor Odloučené pracoviště Pardubice, referát Chrudim (Pardubická čp. 53/IV). Vedoucí:
Eva Štěpánková.
Mezi úkoly úřadu patřilo:
Zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a orgány.
Hospodaření s majetkem státu vedeným v tzv. operativní evidenci.
Hospodaření s majetkem, právy a závazky, se kterými byly příslušné hospodařit okresní
úřady a které společně s výkonem agendy nepřešly na obecní nebo krajské úřady.
Hospodaření s administrativními budovami po okresních úřadech a dislokační úkoly podle
Usnesení Vlády ČR.
Sledování dodržování podmínek převodů ze strany nabyvatele a rozhodování o nabídkách
z titulu předkupního práva státu podle tohoto zákona.
37
Hospodářství
Zpracování zakladatelských privatizačních projektů u majetku zařazeného do privatizace
podle zákona o velké privatizaci.
Zastupování obcí na jejich žádost v zákonem stanovených případech.
Hospodaření s nemovitým majetkem státu na silničních hraničních přechodech.
Správa zajištěného majetku osob, proti nimž bylo vedeno trestní řízení.
Hospodaření s pozemky v současně zastavěných územích obcí ve zvláště chráněných
územích.
Koordinace činnosti a příprava podkladů pro regionální dislokační komise.
Agenda sledování plnění podmínek smluv o státním příspěvku na individuální bytovou
výstavbu převzatá z magistrátů hlavního města Prahy a statutárních měst Brna, Ostravy a
Plzně (v ostatních obcích tyto smlouvy Úřad převzal od okresních úřadů již k 1. lednu 2003) a
plná působnost k řešení případně vzniklých pohledávek.
Přijímání nabídek předkupního práva státu k pozemkům pro veřejně prospěšné stavby.
Přijímání nabídek zpětného převzetí majetku.
Starosta města Chrudim Jan Čechlovský převzal 19. ledna 2007 z rukou ředitele
královéhradeckého Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ladislava Košťála symbolický klíč od budovy bývalého okresního úřadu. Chrudim tak
získala bezúplatným převodem majetek v hodnotě přesahující sedmdesát milionů korun. Ve
vlastnictví státu zůstaly dva menší objekty – administrativní a budova zahrnující spisovnu
městského úřadu.74
Rada města Chrudim v létě schválila kupní smlouvu na movité věci, které používali
úředníci sídlící v Pardubické ulici. Stoly, židle, skříňky nebo hasicí přístroje totiž stále patřily
úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Koupě zařízení za 92 tisíc korun byla
zřejmě posledním vyrovnáním.75
Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Chrudim – oblast povodí Labe
(Poděbradova čp. 909/IV) zabezpečovala výkon správy drobných vodních toků,
odvodňovacích zařízení a vodních nádrží. Řešila komplexních protipovodňová opatření a pro
podporu operativního rozhodování prováděla práce odborně-analytické a provozovala
dispečink vodohospodářských informací. Jako hydro-ekologická organizace vstupovala do
jednotlivých krajinotvorných programů ministerstva životního prostředí, podílela se na
monitoringu životního prostředí (sledování chemického a ekologického stavu vodních toků a
nádrží, chemického složení dnových sedimentů a sledování vodnosti).76
Pracoviště Chrudim dokončilo v roce 2007 rekonstrukci Anenského potoka v obci
Hroubovice (celková délka 515 m, náklady: 10 781 000 Kč) a první část revitalizace toku
Žejbra II. v katastrálních územích Krouna a Oldříš u Hlinska (délka nově vytvořeného koryta
878 m, vytvořená volná vodní plocha tůní 795 m2, náklady 1 873 000 Kč).77
Dvě silnice I. třídy procházející městem Chrudim patřily v roce 2007 do správy Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správy Pardubice, která neměla ve městě žádné stálé pracoviště.
KRAJSKÁ SPRÁVA
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Chrudim, cestmistrovství Chrudim
(Tovární čp. 1150/IV).
MĚSTSKÁ SPRÁVA
Výkon státní správy svěřený v oblasti hospodářství Městskému úřadu Chrudim se týkal
zejména odboru dopravy, životního prostředí, stavebního odboru a obecního živnostenského
úřadu.
38
Hospodářství
Živnostenský úřad evidoval k 31. prosinci 2007 13 702 podnikatelů a 27 126
živnostenských oprávnění (21 149 pro fyzické osoby, zbytek pro právnické osoby), z toho
882 koncesovaných, 1 941 vázaných, 5 922 řemeslných a 18 381 volných. Tak velký počet
vycházel samozřejmě z toho, že jeden subjekt mohl vlastnit více oprávnění. Fyzických osob
tuzemských podnikalo 12 184, zahraničních 190, právnických osob tuzemských bylo
evidováno 1 323, zahraničních pět.
Mezi 1. lednem a 31. prosincem 2007 bylo ohlášeno 1 804 živností, 3 651 změn
živnostenských oprávnění (z toho 1 871 změn průkazů ŽO), 1 805 přerušení provozování
živností, zrušeno na vlastní žádost bylo 667 oprávnění. Dále bylo podáno 53 žádostí o
koncesi. Byla vydána čtyři osvědčení, výpisů ze živnostenského rejstříku vydal úřad 384.
(Český statistický úřad zjistil, že podíl podnikajících fyzických osob na obyvatelstvu
chrudimského okresu nedosahuje dlouhodobě celostátního průměru.)78
Úřad provedl 28 kontrol na základě podnětů a stížností na podnikatele, 321 ostatních
kontrol a 105 místních šetření. V oblasti sankční zrušil osmdesát živnostenských oprávnění,
pozastavil osmnáct provozování živnosti. Podle živnostenského zákona uložil 74 pokut ve
správním řízení a 66 blokových pokut v celkové výši 242 700 Kč. Podle zákona o kontrole
uložil 34 pokut v celkové výši 171 000 Kč.
Město v rámci přípravy na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU vyslalo v roce
2006 Hanu Luptákovou a Janu Harvánkovou z odboru územního plánu a regionálního
rozvoje MěÚ na školení euromanažerů, které v roce 2007 úspěšně zakončily. Euromanažerky
byly pro město a jeho organizace připraveny poskytovat konzultační služby, být relevantními
partnery pro profesionální subjekty zpracovávající žádosti do evropských fondů, plnit úlohu
komunikačního článku pro poskytování informací o programech a projektech a zároveň být
schopné zpracovat jednodušší projekty. Vzdělávací cyklus realizoval Pardubický kraj v rámci
programu SROP 3.3 – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a
realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje financovaného Evropskou unií, státním
rozpočtem a Pardubickým krajem.79
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. (centrála Sečská čp. 809/III). Ředitel:
Miroslav Skokan. Jednatelé: Petr Kopecký (od 15. dubna 1999), Miloslav Macela (od 19.
prosince 2000), Miroslav Skokan (od 17. ledna 2001). Kromě tohoto vedení společnosti
pracovalo v podniku v roce 2007 průměrně 57 zaměstnanců (v roce 2006 činil průměr 59).
Služby zajišťovaly svoz tuhého domovního odpadu z Chrudimi a dalších obcí,
vyprazdňovaly odpadkové koše, prováděly údržbu městských komunikací, hřbitovů, kašen,
pítek, veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení a věžních hodin, čištění města,
provoz parkovacích automatů, zalévání městské zeleně, výlep plakátů. Organizacím a
občanům přistavovaly velkoobjemové kontejnery, provozovaly skládku inertních odpadů na
Podhůře, sběr tříděného odpadu (sběrný dvůr v ulici Obce Ležáků), svoz nebezpečného
odpadu a veřejné záchodky (WC). Kompostovatelný odpad odvážely do moderní
kompostárny v katastru obcí Dražkovice a Staré Jesenčany u Pardubic.80
Díky mírné zimě služby spotřebovaly oproti roku 2006 jen pětinu posypového materiálu a
jarní úklid nebyl náročný.81
Technické služby také v roce 2007 propagovaly společně s občanským sdružením Altus
ekologické chování v Chrudimském zpravodaji.82 Již tradiční akci představoval třetí Den s
technickými službami konaný 14. září na Resselově náměstí. Byl připraven ve spolupráci s
občanským sdružením Altus a Ekocentrem Paleta. Návštěvníci si mohli zasoutěžit, vyzkoušet
si rukodělné aktivity, navštívit stánky věnované ekologii a třídění odpadu, prohlédnout si
vybavení technických služeb (popelářský vůz, úklidový vůz a další) a shlédnout ukázky jejich
39
Hospodářství
práce. V rámci akce se konal Barevný den společnosti Eko-Kom plný her a soutěží na téma
třídění odpadů.83
Základní kapitál společnosti činil 45 527 000 Kč. Prodejem služeb v tuzemsku vydělala
39 614 000 Kč (v roce 2006 38 849 000 Kč), prodejem zboží 197 000 Kč (v roce 2006
170 000 Kč). Osobní náklady dosáhly výše 14 705 000 Kč (v roce 2006 14 597 000 Kč).84
Průmyslové zóny v městě Chrudim. Město Chrudim i v roce 2007 nabízelo
potencionálním investorům volné pozemky v obou svých průmyslových zónách – Chrudim
Západ a Chrudim Sever – například koncem dubna na mezinárodním investičním veletrhu
Urbis Invest na brněnském výstavišti v rámci stánku Pardubického kraje, nebo na výstavě
Real Expo v Mnichově.85
V září 2007 skončilo v severní průmyslové zóně budování inženýrských sítí, počet
vlastníků pozemků se rozrostl na sedm: Sezam Chrudim (Ladislav Malinský) – velkoobchod,
Profit stavebniny s. r. o. (velkoobchod), Protronix s. r. o. (elektroinstalace), GWF s. r. o.
(výroba, opravy a montáž měřidel), Autocapital s. r. o. (velkoobchod), AV Engineering a. s.
(vývoj mechanických konstrukcí) a Elfra s. r. o., která svůj objekt postavila v roce 2006.
Celkem zde mělo být zaměstnáno 444 pracovníků. V západní průmyslové zóně začala v
polovině roku druhá (stavební) etapa projektu Zpřístupnění průmyslové zóny – rekonstrukce a
rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty a. s. Celý tento projekt byl
spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR. Město Chrudim v roce 2007 uzavřelo smlouvu na prodej pozemku v této zóně s
firmou Jan Ficek Dřevovýroba s. r. o., zájem projevily firmy Brewer s. r. o. (stáčírna piva),
SIAG s. r. o. (strojírenská výroba), Onivon a. s. (správa nemovitostí). Celkem zde měl
vzniknout 250 pracovních míst. V průběhu roku 2007 pokračovala jednání s firmou Onivon,
která vedla k odstoupení od záměru získat pro město některé komunikace v areálu
Transporty.86
OSTATNÍ SAMOSPRÁVA
Regionální agrární komora Pardubického kraje (Poděbradova čp. 909/IV). Předseda:
Jaroslav Kopista. sdružovala podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Měla za
úkol prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, poskytovat poradenství a informační služby
na celém území ČR (viz oddíl zemědělství).87 Dne 21. září zorganizovala komora v Chrudimi
jednání zemědělců sdružených ve Svazu marginálních oblastí. Šlo o hospodáře z podhorských
či horských oblastí.88
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář Chrudim
(Široká čp. 29) sestávala pouze z vedoucího kanceláře, informační místo pro podnikatele bylo
zrušeno. Vedoucí: Hana Kaplanová.
Hlavním úkolem byla podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a
lesnictví, prosazování a ochrana zájmů členů komory a zajišťování jejich potřeb. Zaměstnanci
komory sami nebo zprostředkovaně poskytovali poradenství v otázkách souvisejících
s podnikáním, legislativou ČR a EU, celními předpisy, exportem, institucemi atd. V roce 2007
využilo těchto služeb především v Chrudimi 139 podnikatelů. V okrese Chrudim se konalo
pět seminářů.
V regionu Chrudim bylo k 31. prosinci 2006 registrováno 85 členů (z toho 48 právnických
osob), v roce 2007 ubylo devět členů (z toho čtyři právnické osoby), přibylo osm (z toho dvě
právnické osoby).89 Středisko Chrudim skončilo se ztrátou 50 896 Kč.
I na chrudimském pracovišti bylo možné od roku 2007 získat výpisy z registrů státního
Informačního systému veřejné správy v rámci projektu CzechPoint.90 Dne 13. listopadu se
v Muzeu konalo shromáždění členů komory.91
40
Hospodářství
Zemědělský svaz, územní organizace Chrudim (Poděbradova čp. 909/IV) byl
dobrovolným, nezávislým, neziskovým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a
fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových
družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání bylo především
zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby.92
Kromě výše uvedených působila ve městě i další zájmová sdružení, a to buď regionální
(například Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim), nebo celostátní
prostřednictvím svých členů (například Roman Uchytil z Opletalovy ulice čp. 281/II byl
členem Cechu parketářů a podlahové techniky České republiky93).
17. dubna se v Hotelu Bohemia konala 26. valná hromada cechu podnikatelů působících v
hotelích, restauracích a hostincích. Účastníci odeslali list ministru financí Miroslavu
Kalouskovi, v němž kritizovali způsoby uplatňování daně z přidané hodnoty a vysoké náklady
spojené s odvody na sociální a zdravotní pojištění.94
HOSPODÁŘSTVÍ – JEDNOTLIVÉ OBORY
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA
V roce 2007 bylo v přízemí objektu zvaného Bída (Masarykovo náměstí čp. 32) otevřeno
náborové centrum automobilové továrny TCPA Kolín.95
CESTOVNÍ RUCH
Viz též Pohostinství.
Podstatnou roli při prezentaci města mělo Informační centrum Chrudim (v běžné mluvě
zvané „íčko“) sídlící na Resselově náměstí čp. 1/I, jehož hlavní úlohou bylo poskytování
informací turistům a občanům města (akce v regionu, historie města, turistické zajímavosti,
ubytovací a stravovací kapacity v regionu, důležitá telefonní čísla, informace z ostatních IC,
tvorba itinerářů turistických tras). Nabízelo zdarma či za úplatu různé propagační materiály,
publikace, mapy, suvenýry z regionu Chrudimska i z celé České republiky a další podobné
materiály. Své nabídky prezentovalo mimo jiné v Chrudimském zpravodaji, který
distribuovalo do škol a vybraná IC v Pardubickém kraji. Zajišťovalo předprodej vstupenek
pro Chrudimskou besedu, na sportovní a kulturní akce v regionu. Doplňovalo databázi akcí
www.vychodni-cechy.cz, aktualizovalo svou databázi důležitých kontaktů, příslušné části
webových stránek města, připravovalo podklady pro projekty v oblasti cestovního ruchu.
Centrum zpřístupňovalo baštu Prachárna.
V roce 2006 jej navštívilo celkem 8825 lidí, což oproti roku 2005 představovalo nárůst o
více než 2000 návštěvníků. Největší návštěvnost – vždy přes 1000 osob – byla v červenci,
srpnu a září. V letech 2004 i 2005 si do centra našlo cestu přibližně 6800 lidí.
Dvě třetiny návštěvníků tvořili obyvatelé Chrudimi, kteří v informačním centru kupovali
vstupenky na akce v divadle a muzeu, přinášeli plakáty na výlepy, využívali veřejný internet,
vyzvedávali si městský zpravodaj nebo se informovali na služby ve městě. Mezi návštěvníky
stoupalo zastoupení domácích a zahraničních turistů.96
V prosinci 2006 rozšířilo nabídku služeb o předprodej vstupenek sítě Ticketportal na
koncerty či divadelní představení v Pardubicích, Hradci Králové nebo Praze.97
Ke 150. výročí úmrtí Josefa Ressela byla připravena výroční turistická známka nebo tričko
s nápisem „Chrudimák Ressel zbavil svět vesel“ ve žlutém, bílém, šedém a modrém
provedení. 98
Pokračovala společná akce měst Chrudim a Hlinsko Medializace turistické oblasti
Chrudimsko – Hlinecko. Akce měla být ukončena 31. ledna 2008.99 Jedním z konkrétních
41
Hospodářství
výsledků byla prezentace v magazínu COT business100 a přes sto tisíc kusů propagačních
materiálů – plakáty, letáky a zejména tiskoviny propagující zajímavosti cestovního ruchu na
Chrudimsku a Hlinecku. Obecná brožura nabízela potenciálním návštěvníkům poutavý
přehled turisticky lákavých míst, možnosti aktivní dovolené či kulturně-sportovní nabídku
celé oblasti. Tematicky zaměřené skládačky (židovské památky, muzea a galerie, lidová
architektura, příroda) prezentovaly nejzajímavější segmenty z turistické mozaiky nejbližšího
okolí. Větší náklad (brožura 30 tisíc, skládačky 80 tisíc) a obsažené jazykové mutace
(anglicky, německy) umožňovaly distribuci nejen do měst Pardubického kraje, ale i do
vzdálenějších míst, včetně zahraničních veletrhů a partnerských měst.101
Zájemci o dovolenou v nizozemském Ede a jeho okolí si mohli v centru během března a
dubna 2007 zajistit vhodné termíny. K dispozici byly bungalovy pro 6 osob.102
V rámci takzvaného Pětilístku informačních center (Hlinsko, Chrudim, Nasavrky,
Slatiňany, Třemošnice) organizovalo „íčko“ soutěž Za pověstmi Chrudimska – Hlinecka,103
Co víš o Chrudimsku104 a 9. června 2007 Velkolepý pochod z Chrudimi do Slatiňan. Přestože
bylo horko, sešlo se dohromady 760 pochodujících. Na startu si děti vyzvedly kartičku, kterou
si nechaly na každém ze šesti stanovišť orazítkovat. Jednotlivá místa byla označena
malovanou cedulí. O jejich výrobu se postarali žáci ze ZUŠ ve Slatiňanech. Děti si mohly u
zimního stadionu vyzkoušet hasičskou techniku za vedení dobrovolných hasičů ze Slatiňan. O
kousek dál je učil střílet z luku pan Pospíšil a jeho kolegové z Lukostřeleckého klubu v
Rabštejnské Lhotě. Po Chrudimce zájemce svezli na katamaranech členové Vodáckého
sdružení Kačeři Chrudim. Na hřišti v Janderově děti obdivovaly vystoupení šermířské
skupiny Familiaris Domini Regis a členů Kynologického klubu Chrudim. Další zastávkou
byla věž kostela sv. Martina. Před slatiňanským hřebčínem byl velký zájem o svezení v
kočáře a na koních. Mezitím pochodující pozorovali ukázky oddílu sebeobrany z Fitcentra
Chrudim. Loutkářský soubor Ahoj z Chrudimi zahrál maňáskovou pohádku na Kočičím
hrádku a děti zabavily soutěže s Robi Slatiňany. V areálu výletní restaurace Monaco účastníci
sledovali umění kreslíře Miroslava Alexy, zatancovali si na diskotéce moderované Liborem
Štumpfem a opekli si vuřty. Pak už se dočkali losování cen, nikdo neodešel s prázdnou.105
Dne 1. ledna 2008 začala v prostorách Informačního centra na Resselově náměstí
rekonstrukce a centrum se přesunulo do přízemí budovy Městského úřadu na Resselově
náměstí čp. 77.106
Město Chrudim se v rámci expozice regionu Východní Čechy prezentovalo na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2007,107 dále na 16. ročníku veletrhu Holiday World v Praze
(15. až 18. února 2007)108 a v časopisu Travel in the Czech Republic.109
Na konci roku 2007 představil místostarosta Roman Málek koncepci cestovního ruchu
města Chrudim pro období 2008–2010.110
O půlnoci z 20. na 21. prosince 2007 vstoupila Česká republika do Schengenského
prostoru Evropské unie, v němž se osoby mohly pohybovat bez pasových kontrol. Tuto
událost přivítaly mimo jiné i chrudimské cestovní kanceláře.111
Hotel Bohemia (Masarykovo náměstí čp. 900/IV) byl sponzorem řady kulturních akcí ve
městě. K hotelu patřil nový Baraka bar (viz oddíl Pohostinství). Od dubna 2007 Hotel
Bohemia spolu s Army Parkem Přelouč nabízel program Military outdoor activity – Tank
Power. Zájemci se mohli svézt, nebo mohli řídit bojové vozidlo pěchoty BVP l či tank VT55
a zhlédnout ukázky jízd dalších vojenských vozidel.112
42
Hospodářství
Rada města schválila snížení ročního nájemného za parkoviště u Hotelu Bohemia, a to ze
140 na 60 tisíc korun ročně. Důvodem bylo, že nájemce z vlastních peněz rozšířil plochu a
neuzavřel ji veřejnosti. Na parkovišti tak nestála pouze auta hostů hotelu.113
Hotel Alfa (Čs. partyzánů čp. 24) dostal v roce 2007 první část nové fasády.
DOPRAVA
Viz též kapitolu Ochrana osob majetku a zákona, Sociální záležitosti, Sport a tělovýchova,
turistika, volný čas, zábava, Výstavba, bytové hospodářství.
Doprava silniční
Proběhla rekonstrukce silnice z Nemošic do Chrudimi, jejíž poslední úsek představoval
jedinou možnost, jak se ve směru od Pardubic vyhnout dopravním zácpám na začátku
Chrudimi v Pardubické ulici. Vozovka však zůstala nadále poměrně úzká a krajnice brzy
doznala řady poškození.
Od 10. prosince 2006 došlo ke změně ceníku městské hromadné dopravy provozované
v Chrudimi společností Connex a. s. Obyčejné jízdné placené v hotovosti v autobusu se
zvýšilo z 8 na 9 Kč za osobu. Při placení čipovou kartou činilo jen 6,30 Kč.114 Městská
doprava v Chrudimi měla osm linek, za rok přepravila 675 tisíc lidí a najezdila 250 tisíc
kilometrů.115
Město ve spolupráci s firmou Connex Východní Čechy zavedlo prázdninový autobusový
spoj do městských rekreačních lesů na Podhůře. Autobus jezdil o víkendech a zastavoval na
autobusovém nádraží v Chrudimi, na Borzně a na Vrchách.116
Společnost Connex Východní Čechy nasadila 10. srpna do provozu MHD už třetí autobus
SOR BN 12, který díky snížené podlaze na 65 procentech plochy, funkci kneeling (naklonění
vozu na zastávkách) a mechanické výklopné plošině umožňoval snadnější nástup a výstup
vozíčkářům, maminkám s kočárky i starším cestujícím. Oproti svým dvěma předchůdcům se
lišil tím, že splňoval emisní limity Euro 4.117
Společnost ČSAD Bus Chrudim vlastnící autobusové nádraží v Chrudimi účtovala za
každý odjezd autobusu kolem 35 Kč. Firma dále provozovala autobusová nádraží v Hradci
Králové, Pardubicích, Holicích v Čechách, Havlíčkově Brodě a Ledči nad Sázavou.118
Křižovatka silnice mezi Chrudimí a Medlešicemi a obchvatem Medlešic obdržela
přízvisko „křižovatka smrti“ (takových křižovatek byla po republice celá řada). První tragické
nehody se staly již v roce 2006, kdy byla uvedena do provozu, rok 2007 tento trend
potvrdil.119 Od začátku roku do konce září zahynuli čtyři lidé a další dvě desítky byly
zraněny. Úřady reagovaly úpravou dopravního značení a snížením rychlosti před křižovatkou
na 70 km/h.120
Případ bývalé čerpací stanice Aral v ulici Obce Ležáků (viz zápis za rok 2006) pokračoval
i v roce 2007. O objekt Zdeněk Martínek přišel, nový provozovatel Štěpán Pukanecz musel
propustit čtyři zaměstnance (učinil tak prostřednictvím SMS zprávy).121
Doprava železniční
České dráhy a. s. (hlavní nádraží v ulici Československé armády, nádraží Chrudim-město
v ulici Nerudově). Přednosta stanice: Kamil Blažek.122
Dne 14. února 2007 byly na tratě Pardubice – Chrudim – Hlinsko a Žďárec u Skutče –
Polička nasazeny motorové jednotky Regionova (typová řada 814+914 přestavěná z typu
43
Hospodářství
810+010) se znakem Pardubického kraje. Do konce roku 2007 měla provozní jednotka
Pardubice k dispozici čtyři soupravy. Zajímavě řešené jednotky, jež byly poprvé uvedeny do
provozu v roce 2005, přinesly zajímavé oživení, cestujícím větší jízdní komfort a
prostřednictvím informačních ploch v interiéru i zajímavosti a náměty pro turisty a
návštěvníky kraje. Míst k sezení měla Regionova 84, ke stání 105. Fanoušci železnic
zprovoznili webové stránky zabývající se Regionovou, z nichž si bylo možné stáhnout
dokonce papírový model.123
Na začátku února byla na několik dní uzavřena trať mezi Rosicemi nad Labem a
Medlešicemi. Během byl vyřezáván porost poškozený vichřicí. Náhradní přepravu zajišťovaly
autobusy.124 Od konce listopadu do začátku prosince probíhala výluka mezi stanicemi
Chrudim město a Hrochův Týnec, kde se opravovala trať a železniční most mezi Chrudimí a
Topolí.125
Televize Nova přinesla zprávu o případu házení kamenů na vlaky neznámými vandaly
mezi Chrudimí a Pardubicemi.126 Na konci února položil neznámý pachatel u hlavního
nádraží na koleje kovové zarážky (viz kapitolu Ochrana osob, majetku a zákona). V noci z 5.
na 6. března vypáčil neznámý pachatel na odstavné koleji v železniční stanici Chrudim-město
zámky zajišťující víčka palivových nádrží motorových vozů ČD a odčerpal 250 litrů
motorové nafty. Škoda činila 5 700 Kč.127 Policie řešila i krádež měděných kolíkových
spojek, které sloužily k signalizaci průjezdu vlaků. Na dvou stech metrech trati v Chrudimi
tato signalizace úplně zmizela.128
ENERGETIKA
Dodavatelem tepla pro Chrudim prostřednictvím horkovodu byla elektrárna v Opatovicích
nad Labem s názvem International Power Opatovice a. s. K Chrudimi existovaly i další
vztahy: do 12. dubna 2007 byl jedním ze tří členů dozorčí rady bývalý starosta města Ladislav
Libý, ve funkci jej nahradil nový chrudimský starosta Jan Čechlovský.129 Společnost
podporovala chrudimské gymnázium.130
Teplo z Opatovic patřilo v roce 2007 k nejlevnějším v České republice, přestože cena se
oproti roku 2006 zvýšila. Podle způsobu připojení se pohybovala v rozmezí od 193,80 Kč/GJ
do 262,50 Kč/GJ (včetně DPH). V roce 2006 bylo toto rozpětí 186,30 Kč/GJ až 252,40
Kč/GJ.131
V roce 2007 se řešila možnost napojení školních i dalších budov od Nového města po
Resselovo náměstí na teplo z Opatovic.132
INFORMATIKA
Chrudimský deník přinesl stručný medailon Petra Malého, softwarového odborníka z
Chrudimi, který absolvoval řadu studijních a pracovních pobytů v několika světadílech.133
KADEŘNICKÉ A KOSMETICKÉ SLUŽBY
Kadeřnické studio Em manželů Erbenových Pardubice, salón Cut & Dry Marino
Chrudim a Rádio Hey! Profil Pardubice uspořádaly 24. března 2007 v Muzeu slavnostní
galavečer s kadeřnickou show a módní přehlídkou. Na akci měl vystoupit mimo jiné imitátor
Petr Martinák, barman Petr Hurta, kreslíř Jan Honza Lušovský, k tanci hrála skupina
Chorus.134
OBCHOD
Obchod smíšeným zbožím
44
Hospodářství
Dveře prodejny družstva Jednota (Coop) v Topolské ulici byly v červnu 2007 uzavřeny.
Příčinou byla především neutěšená personální situace, neboť se nedařilo získat kvalitní
pracovní síly ochotné pracovat.135
Stavební úřad Chrudim řešil stížnosti obyvatel domů v blízkosti Penny Marketu (Obce
Ležáků), které rušilo navážení zboží v noci (v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a
městskou vyhláškou o nočním klidu).136
Obchod spotřebním zbožím a domácími potřebami
V roce 2007 pokračovala koncepce „výročních“ trhů na Resselově náměstí spojených
s kulturním programem (viz kapitolu Kultura). Běžné trhy se konaly ve středu a v sobotu.
POHOSTINSTVÍ
Viz též cestovní ruch, dále kapitolu Kultura, Sport a tělovýchova, turistika, volný čas,
zábava, Sociální záležitosti.
Baraka Bar (Masarykovo náměstí čp. 900/IV – součást areálu Hotelu Bohemia). V srpnu
2007 avizovali provozovatelé změnu programové nabídky a k víkendovým diskotékám137
přibyly i jiné hudební styly. Tuto koncepci zahájilo 31. srpna jediné vystoupení bluesové
skupiny BIGmo v České republice. Navazovaly koncerty skupin Alice´s Number (8. září) a
Petr Bende & Band (26. září).138 Vystoupila zde skupina Ready Kirken (už bez zpěváka
Michala Hrůzy).139 Každý čtvrtek se v hotelové restauraci konaly večery s pianistou a každou
sobotu večery s živou hudbou k poslechu i tanci.140
Baraka Bar & Restaurant dále pořádal každý pátek a sobotu diskotéky, sportovní přenosy,
k dispozici byl vzdušný hokej, stolní fotbal, billiard, šipky, starport, sázková kancelář
Synottip a laserová střelnice.
Čajovna Luna (Široká čp. 31). Tento v Chrudimi ojedinělý podnik připravoval nejen
kvalitní čaj, ale také řadu kulturních a duchovně zaměřených akcí.
Program v roce 2007:141
Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci probíhalo po celý rok zpívání manter a badžanů.142
Do 31. ledna Na dno (výstava kreseb čajové keramiky a grafiky) a V přízraku „raku“
(výstava čajové keramiky raku). Výstava Terezy Ujevičové, absolventky Výtvarné školy
Václava Hollara v Praze.
8. ledna Přírodní a geologické šperky Rumunska. David Hainall.
1. února až 28. února Tinga Tinga. Prodejní výstava současného afrického umění
z Tanzanie.
Únor Mont Blanc a Walserská stezka. David Hainall.
26. února Ekologické stavění. O zajímavých ekologických stavbách a použití netradičních
materiálů, o ekologickém vytápění a snižování spotřeby energií. Jiří Bureš (pořádalo
Ekocentrum Paleta).
26. března Kdo šetří, má za ušima. Rady a nápady jak snížit spotřebu energií v domácnosti
(Ekocentrum Paleta).
1. března až 31. března Výstava šperků a různých jiných doplňků od Cailin Lykee.
5. března Cesta k uvolnění. Muzikoterapie. Eva Mašínová.
12. března Kavkaz. Hana Doležalová.
19. března Turecko. David Hainall.
1. až 30. dubna Výstava prací studentů 1. ročníku oborů textilní výroba a
uměleckořemeslné textilní disciplíny pedagogické fakulty Univerzity Hradec Kálové.
15. dubna Mairin Lykee: Po staletí uzamčeno. Nedělní chvilka poezie.
45
Hospodářství
16. dubna Cesta k uvolnění. Muzikoterapie. Eva Mašínová.
23. dubna Zahrada v souladu s přírodou. Jana Kotoučková ze sdružení Arnika (pořádalo
Ekocentrum Paleta).
13. května Písně a verše & kapela Věneband. Ruda Pertáš uvedl překvapující koncert
mladinkých sester Jany (13 let, kytara a housle), vítězky Dětské Porty, a Ivy (10 let, klávesy)
Věnečkových pod vedením tatínka Josefa. Své texty a básně představil Jan Petráš.
14. května Zelené spotřebitelství (pořádalo Ekocentrum Paleta).
17. září Pohodový večer při čaji. Koncert Lubica Christophori.
1. října Literární maraton. Autorské čtení Jany Jiráskové a Pavly Waňkovské s hudebním
doprovodem Marcela Kříže. Konáno v rámci 3. ročníku literární akce pod záštitou pardubické
pobočky Obce spisovatelů.
15. října Bajkal – perla Sibiře. David Hainall.
5. listopadu Zakarpatská Ukrajina. David Hainall.
7., 14., 21. a 28. listopadu Workshop – drátkování s Cailin.
11. listopadu Fryderík Lůza: noísé´n´poetry. Autorské čtení experimentální poezie ze
sbírky Vyhnanec s křídly v podání studentů pardubické univerzity Lukáše Vavrečky a Jana
Rypla.
12. a 26. listopadu Workshop – drhání. Marcela Tejnecká.
16. listopadu Koncert kapely Tata Mía.
19. listopad Svět a lidská duše za mřížemi. Vězeňský terapeut Milan Novotný.
2. prosince Jazz Adventure Project. Večer plný střihové prózy, poezie a textů
vycházejících z psychických automatismů podmíněných jazzovou hudbou. Večerem provázeli
Lukáš Vavrečka a Jan Rypl.
3. prosince Norské hory. David Hainall.
4. a 18. prosince Vánoční drobnosti pro radost i obdarování. Posezení spojené s výrobou
přáníček, jmenovek, malých obrázků z hedvábí a ručního papíru. Povídání, hudba, čaje. Vedla
e.ma.
9. prosince Buďme bezprostřední. Psychoterapeutka Jiřina Míková-Řeháková.
11. prosince Anděl. Výroba andělů. Vedla e.ma. Materiál i pomůcky byly zajištěny.
12. prosince Daleká a blízká Indie. Lukáš Vídeňský.
14. prosince akce pro mateřskou školu Svatopluka Čecha s výtvarníkem Miroslavem
Alexou.143
16. prosince Koncert rodinné hudební skupiny Věneband.
Fast Food Kokrmekáč. V polovině května 2007 oznamovaly reklamy na domě čp. 106/II
na Žižkově náměstí (penzion Žižka) přesun Kokrmekáče z Filištínské ulice čp. 29 do tohoto
objektu, konkrétně do prostor rychlého občerstvení již delší dobu uzavřeného. Několik dní
před otevřením plánovaným na 25. května se objevila na výloze informace, že k otevření
nedojde a vysvětlení může podat jakýsi pan Pavlíček z Pardubic. Připojena byla omluva
zákazníkům a upřímné sdělení, že Kokr „naletěl“. Dole v okně navíc běžela tatáž informace
na světelném panelu. Někdy v srpnu 2007 byl bufet Kokr v „Žižkovi“ přece jen otevřen.144
Bar v Green Hausu (Havlíčkova ulice čp. 7) dostal nejpozději na konci ledna 2007 další
novou výzdobu – tentokrát se jednalo o styl „Café bar grýn“.145
Restaurace Dalibor (Filištínská čp. 30) byla 21. prosince 2007 postižena požárem v 1.
patře (viz kapitolu Ochrana osob, majetku a zákona). Znovu otevřena byla částečně 12. března
2008.146
Restaurace Kleopatra uspořádala mimo jiné 20. ledna koncert skupiny Wječná žízeň.147
46
Hospodářství
Restaurace Krmelec znovuotevřená 5. února 2007 byla v červnu opět načas uzavřena a
čekala na nového nájemce.148
Zájezdní hostinec Modrá hvězda Miloše Lédla uspořádal mimo jiné 19. a 20. října
tradiční Chrudimské posvícení u Modré hvězdy.149
Restaurant U Rozmarného anděla (Filištínská čp. 139/I) spojený s osobou Ivany
Hrochové se jako jediný v Chrudimi specializoval na vegetariánskou stravu. Zároveň pořádal
kulturní a duchovně zaměřené akce podobně jako Čajovna Luna.
Andělský bleší trh vynesl na přelomu roku 2006 a 2007 na stavbu chrudimského hospice
šest tisíc korun.150
Akce v roce 2007:
15. ledna Očistná kůra. Jak pomocí rýžové diety odlehčit svému organismu. Ivana
Hrochová.
22. ledna, 1. října Automatická kresba. Využití k odstraňování blokád a stresů, k relaxaci.
Tvorba návštěvníků přímo na místě.
13. února Jak komunikovat se svými anděly. Vladimír Červený. Odpoledne možnost
individuální konzultace s léčitelem.
24. února Den orientálních specialit s ochutnávkou zajímavých jídel.
26. února Jak zvládat negativní emoce. Beseda s Ivanou Hrochovou. Na závěr relaxace
s tibetskými miskami.
12. března Vaříme s Andělem pro děti od nejútlejšího věku zdravě a netradičně. Beseda
s Ivanou Hrochovou.
26. března Harmonizace psychiky pomocí dechových cvičení a vyrovnávání mozkových
hemisfér. Beseda s Ivanou Hrochovou zakončená relaxací s tibetskými miskami.
2. dubna Čína jak ji neznáte. Beseda s projekcí Miloslava Souška.
16. dubna Anorexie a jiné poruchy příjmu potravy. Beseda s Ivanou Hrochovou.
2. května Andělské šatičky. Módní přehlídka mladé chrudimské návrhářky Milušky
Čápové připravená pro nadcházející léto i slavnostní příležitosti.
14. května Květovaná radost. Tvorba šperků a aranžmá z čerstvých květin pod vedením
floristky Jiřiny Tkadlecové.
28. května Tibet, tajemná země v Himalájích. Beseda s Ivanou Hrochovou.
4. června Krásná do plavek. Beseda s Ivanou Hrochovou o tom, jak cestou harmonizace
psychiky a úpravou stravy formovat postavu k vlastní spokojenosti.
15. října Emoce a jak s nimi nakládat. Beseda s Ivanou Hrochovou.
5. listopadu Cesta svinutého hada. Beseda s Ivanou Hrochovou.
9. listopadu a 10. listopadu Speciální martinské menu: martinská husička s martinským
vínem
17. listopadu Sobota plná radosti. Květinová aranžmá, péče o pleť, líčení, biopochoutky a
čaje, relaxační techniky, spontánní tanec.
19. listopadu Andělské šatičky 2. Další netradiční módní přehlídka originálních modelů
návrhářky Milušky Čápové. Studentky z Chrudimi předvedly modely pro všední dny i
slavnostní příležitosti. Výtěžek z akce byl věnován na konto pro výstavbu hospice
v Chrudimi.
3. prosince Beseda s léčitelem Pavlem Polokem.
10. prosince Beseda s terapeutkou Soňou Holubovou. Čínská medicína v našem životě
prakticky a s úsměvem.
17. prosince až 21. prosince Každý máme svého anděla. Prodej andělů ve prospěch
výstavby hospice v Chrudimi
47
Hospodářství
19. prosince Můj vnitřní vesmír. Relaxační podvečer.
Každý týden se konal spontánní tanec pro děti, relaxační podvečery, relaxační a
harmonizační cvičení s Ivanou Hrochovou pro maminky a děti a relaxační podvečery (různá
relaxace, meditace s tibetskými miskami, meditace tancem, harmonizační cvičení Cesta
svinutého hada).151
Klub Total Inferno Chrudim (Obce Ležáků, areál bývalého pivovaru) otevřený v roce
2006 pokračoval v pořádání diskoték někdy ozvláštněných různými efekty. Otevřeno bylo
každý pátek a sobotu.152 Provoz byl v únoru 2007 dočasně přerušen kvůli dořešení stavebního
řízení.153
Zuzzy music bar (Průmyslová).
Akce v roce 2007:154
20. ledna Ska Punk Attack. Nebezpečí úrazu (Pardubice), Mimoritmus (Polná), 2v1
(Praha).
27. ledna Rockový koncert. De Bill Heads a jejich hosté Něco. Rockové megashow
s nezapomenutelnými texty.155
3. února Zeměžluč a hosté – Demarche, V. O. H., Skleníkový efekt.
6. února Rockotéka – DJ Freedale a Strejda ozzy
10. února Volant a hosté – Benjaning Band.
13. února Rockotéka – DJ Freedale a Strejda ozzy.
17. února Vision Days, X-Core, U. S. P., Kulturní zřízenost.
20. února Rockotéka – DJ Freedale a Strejda ozzy.
24. února D. O. P., Dissection Corpse, Pavilon 9.
27. února Rockotéka – DJ Freedale a Strejda ozzy.
3. března Ska večírek No. 3.
10. března Matahari. Crossover(ová) partička z Prahy.
17. března Toxic People. North-cross – severní Čechy.
24. března Rammstein Revival.
31. března Volant + Benjaning Band. Punková legenda a jejich punkoví hosté s dudami.
18. května Houba, Pavilon 9 (Chrudim), Tass, Like Fool, Vision Days a Barricade.156
POHŘEBNICTVÍ
Josef Vostrovský, nájemce chrudimské smuteční síně, obvinil firmu Charon z uplácení
pracovníků domovů důchodců, záchranné služby a nemocnice za účelem získávání nebožtíků.
Svá tvrzení následně odvolal, spory však pokračovaly.157
REPROGRAFIE
Podnik rodiny Capoušků Reprografie Chrudim spojený s reklamním ateliérem Signum
(Fortenská čp. 137) si v roce 2007 připomněl patnáct let své existence. Při této příležitosti
připravil pro zákazníky drobné dárky. Akce se konala od 15. listopadu do 15. prosince.158
STAVEBNICTVÍ
Viz též kapitolu Sociální záležitosti, Sport a tělovýchova, turistika, volný čas, zábava.
V pražském hotelu Dorint Don Giovanni se 20. února 2007 uskutečnilo informační setkání
s představiteli společnosti Bramac střešní systémy. Mimo jiné bylo připomenuto, že první
betonová taška byla v chrudimském závodě vyrobena 24. února 1992.159
48
Hospodářství
Hoffmann spol. s r. o. Chrudim (centrála Štěpánkova čp. 97/I). Těžiště podnikání firmy se
přesunulo z oblasti módy a zlatnictví ke stavebnímu systému Velox. Ten slavil v roce 2006
padesát let od svého vzniku. Oslav konaných (až) 11. května 2007 se v sídle společnosti v
Maria Rojach v Rakousku účastnil Ivan Hoffmann se svými spolupracovníky.
Typový dům Jupiter získal ocenění čtenářů časopisu Můj dům – Dům roku 2007 v
kategorii typových domů, projekt Minerva II. Získal ocenění TOP Dům 2007 dle odborné
poroty časopisu Dům a zahrada.160
Majitel firmy zorganizoval jako poděkování pro zaměstnance své firmy asi hodinu trvající
vyhlídkový let balónem nad Chrudimí. Vzduchoplavci přistáli u Dražkovic.161 Firma opět
podpořila řadu kulturních a sportovních akcí ve městě i mimo něj.
STROJÍRENSTVÍ
ČKD Kutná Hora, závod Chrudim (areál bývalé Transporty) měl zaměstnat svářeče a
obráběče ze srbského Kragujevace.162
Firma TMT Chrudim s. r. o. (Tovární čp. 290, ředitel Aleš Brotan) získala 3. dubna 2007
v Praze cenu Podnikatelský projekt roku 2006 v kategorii Technologický rozvoj roku.
Vyhlašovatelé, agentura CzechInvest se sdružením AFI a pod záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu České republiky, společnost ocenili za projekt, který spočíval v nákupu a
zpracování CNC vysekávacího lisu kombinovaného s plazmou a rotací všech nástrojů.163
Firma na podzim roku 2007 dokončila sedm let trvající komplexní přestavbu bývalého
cukrovaru (viz též zápis za rok 2006).164
TELEKOMUNIKACE
Město Chrudim v roce 2007 zahájilo přípravy na vybudování metropolitní optické sítě
(viz kapitolu Výstavba, bytové hospodářství).
TEXTILNÍ A KOŽEDĚLNÁ VÝROBA A OBCHOD, OBUVNICTVÍ
Evona a. s. Chrudim (Rooseveltova čp. 46).
Evona měla v Chrudimi v roce 2007 dvě podnikové prodejny: v areálu závodu u Palackého
třídy a na Resselově náměstí čp. 3/I.
Podnik představoval v roce 2007 své novinky takto:
13. až 15. února na veletrhu Styl – KABO v Brně: Nové vzory vzorovaných punčochových
kalhot v novém plochém balení – Tanya, Tosca, Tina a dámský a pánský cyklistický dres se
stojáčkem, s krátkým zipem a kapsami na zádech – materiál Coolmax.
1. března: Nabídka rozšířena o o druh Mini (jemné elastické punčochové kalhoty vhodné k
mini, bez zesíleného sedu a špice) a Leona L (jemné elastické punčochové kalhoty s leskem).
Květen: Tři nové druhy dámských legín – Leggi40 (jemnost 40 den, složení 90%
polyamid, 10% elastan), Capri40 (jemnost 40 den, složení 90% polyamid, 10% elastan) a Jana
(jemnost 60 den, složení 90% polyamid, 10% elastan).
Srpen: Vzorované punčochové kalhoty Emily (jemnost 55 den, složení 97% polyamid, 3%
elastan).
21. až 23. srpna: Veletrh Styl – KABO Brno v termínu (pavilon A1, stánek č. 18).165
VODNÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodárenská společnost Chrudim a. s. se rozhodla plně automatizovat proces míchání
vody z obou zdrojů, které zásobovaly chrudimský vodovod. Jedním bylo prameniště v
Podlažicích u Chrasti s velice kvalitní, ale příliš „tvrdou“ podzemní vodou, druhým pak
vodárenská nádrž Křižanovice s povrchovou vodou, která byla upravována v úpravně vody
49
Hospodářství
Monaco u Slatiňan. V tomto případě se pro změnu jednalo o vodu „měkkou“, málo
mineralizovanou, s patrnými korozními účinky na železo a beton.166
Vodovody a kanalizace Chrudim a. s. (Novoměstská čp. 626/II). Za Chrudim vykonávali
funkce místopředsedů Ladislav Libý (v představenstvu) a Miloslav Macela (v dozorčí radě).
Město Chrudim vlastnilo 20,8 % akcií.
V roce 2007 měla společnost sedm zaměstnanců, tedy stejně jako v roce 2006 (v roce 2005
to bylo 176 fyzických pracovníků).
Rok 2007 byl prvním celým účetním obdobím po prodeji části podniku a pronájmu
vodárenské infrastruktury.167 Rok 2007 byl z ekonomického hlediska stabilním, z pohledu
akcionářů bylo dosaženo velice příznivého hospodářského výsledku. Ten činil k 31. prosinci
2007 po zdanění 31 268 000 Kč.
Mimořádná valná hromada akcionářů konaná 3. dubna 2007168 schválila nabytí vlastních
akcií a vytvoření zvláštního rezervního fondu. Akcionářům tak bylo umožněno získat za jimi
vlastněné akcie odpovídající finanční náhradu. Na základě tohoto rozhodnutí proběhl výkup
vlastních akcií.169 V období od 11. dubna do 9. května 2007 bylo za cenu 285 Kč za jeden kus
vykoupeno 65 812 akcií, za něž bylo vydáno 18 756 420 Kč. Vlastní akcie musela účetní
jednotka ve lhůtě 18 měsíců od jejich nabytí zcizit způsobem, který stanovoval Obchodní
zákoník. Představenstvo společnosti tedy přijalo dne 1. října 2007 usnesení, podle něhož byly
akcie odprodány akcionářům (obcím) za cenu 1 000 Kč za jeden kus. Do konce roku 2007
bylo prodáno 53 951 kusů akcií. Hrubý zisk z prodeje vlastních akcií tak dosáhl 38 575 000
Kč. Tato transakce byla zásadní pro dosažení velmi příznivého hospodářského výsledku v
roce 2007.
Podle rozhodnutí valné hromady konané 18. června 2007 byl zvýšen základní kapitál
společnosti o 66 362 000 Kč. Dne 12. října 2007 nabylo právní moci usnesení Krajského
soudu v Hradci Králové, kterým se hodnota základního kapitálu zvýšila na 1 138 603 000 Kč.
V Chrudimi se v roce 2007 realizovaly kanalizace v ulicích Čs. partyzánů, Karla Čapka,
Havlíčkova (za 9 035 000 Kč), Dašická (2 710 000 Kč), Na Valech (1 211 000 Kč),
Olbrachtova (1 199 000 Kč – financováno převážně z peněžních vkladů akcionářů), dále
vodovod a kanalizace v ulici Koželužská (1 562 000 Kč) a garáž čistírny odpadních vod
v Chrudimi (1 511 000 Kč).
Společnost vyhlásila na jaře roku 2007 veřejnou obchodní soutěž na odprodej areálu
v Tovární ulici čp. 1229 (administrativní budova, zámečnická dílna, autodílna, sklad).
Mediální ohlas měl spor města Hlinska se společností VaK o využití Hamerské vodní
nádrže coby zdroje pitné vody.170
Ve vzorcích z vodního zdroje u Heřmanova Městce byl zaznamenán nárůst koncentrací
pesticidů.171
Výdaje na investice zachycené v účetnictví činily 134 430 000 Kč. Pokračovalo splácení
návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na akci Vodárenská soustava východní
Čechy – III. stavba, roční splátka činila 4 589 000 Kč. Splátky investičního úvěru a
bezúročných půjček poskytnutých na financování kanalizace Sobětuchy a ČOV Chrast,
Chrudim a Třemošnice činily 21 403 000 Kč. Náklady související s údržbou a opravami činily
1 220 000 Kč. Na mzdy bylo vynaloženo 2 898 000 Kč, z toho na řídicí pracovníky (ředitel,
vedoucí investičního oddělení, ekonom) 1 800 000 Kč. Na sociální zabezpečení 1 016 000
Kč, na sociální náklady 204 000 Kč a na odměny členům statutárního a dozorčího orgánu
podléhající schválení valnou hromadou 179 000 Kč.
V roce 2007 se platilo vodné 27,72 Kč za m3, stočné 21,75 Kč za m3 (obě ceny jsou
uvedeny včetně DPH 5 %).172
ZEMĚDĚLSTVÍ
50
Hospodářství
Návštěvy ministra zemědělství Petra Gandaloviče využili zástupci zemědělců mimo jiné
k projednání otázky cukrovarnické výroby v souvislosti se zrušením cukrovaru v Hrochově
Týnci.173
Také v roce 2007 uspořádal podnik Oseva Agri Chrudim ve spolupráci s dalšími subjekty
výstavu Naše pole. Na propagačních materiálech a v médiích byla sice spojována s Chrudimí,
ale jako už tradičně se konala v Nabočanech.174
K obtížným podmínkám ve výrobě vepřového masa se vyjádřil ředitel akciové společnosti
VEMA Chrudim, Vladimír Pospíšil.175
30. listopadu 2007 zemřel spolupracovník Chrudimského deníku František Falta,
pracovník regionální zemědělské agentury, který na stránkách deníku radil zemědělcům, jak
získávat dotace.176
OSTATNÍ AKCE A UDÁLOSTI
Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 18. 12. 2006 vyhlášku č.
3/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška stanovila sazbu poplatku za
komunální odpad pro rok 2007 ve výši 450 Kč. K navýšení sazby poplatku došlo z důvodu
růstu nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, ze kterých město vycházelo
při stanovení pohyblivé sazby poplatku pro rok 2007. Vliv na zvýšení poplatku měl růst
vykázaných skutečných nákladů obce na svoz netříděného komunálního odpadu, které
vycházely především ze zvýšení cen vstupů (pohonné hmoty a poplatky za ukládání odpadů
na skládce v Nasavrkách dle zákona 185/1001 Sb.). Poplatek byl dvousložkový a jeho
struktura byla stanovena následovně:
Částka poplatku stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku činila
250 Kč (tj. maximální limit stanovený zákonem). Skutečné náklady na svoz netříděného
komunálního odpadu za rok 2006 dle podkladů Technických služeb Chrudim 2000, spol. s r.
o., činily 9 240 730 Kč a po jejich přepočtu na jednoho obyvatele šlo o částku 395 Kč.
Částka poplatku stanovená pevně dle ustanovení § 10 b, odst. 3, písm. a) zákona o místních
poplatcích činila 200 Kč. Vzhledem k tomu, že skutečné náklady na svoz TDO převyšovaly
limit pro vymezení složky poplatku stanovené na základě skutečných nákladů svozu TDO,
obsahovala tato částka dvě podsložky, a to: 145 Kč – doplatek skutečných nákladů svozu
TDO (145 + 250 = 395) a 55 Kč – část nákladů na fungování Sběrného dvora. Celkové
náklady na sběrný dvůr činily 90 Kč/osobu, z toho občan hradil pouze část ve výši 55 Kč
(zbytek plně hradilo město). Navýšení činilo 3,4 % oproti dosavadní sazbě poplatku, která
platila v letech 2005 a 2006 (435 Kč). Uvedený procentní nárůst v podstatě kopíroval
očekávanou inflaci 3 %. Celkový nárůst poplatku pro jednoho poplatníka představoval 15
Kč/rok. Poplatky byly vybírány na oddělení daní a poplatků OFN, složenky k úhradě byly
občanům doručeny do schránek nejpozději 10. února 2007.177
1. ledna 2007 zahájilo provoz Sběrné místo pro zpětný odběr elektrospotřebičů ve
Sběrném dvoře v ulici Obce Ležáků.178
Občanské sdružení Altus poskytlo prostory pro poradenskou činnost Sdružení obrany
spotřebitelů v Pardubickém kraji.179
13. dubna 2007 se konal v areálu bývalé Transporty (před sídlem firmy CKP) první ročník
prodejní výstavy zahradní techniky a ručního a elektrického nářadí.180
51
Hospodářství
Na třetím místě krajské soutěže podnikatelských subjektů se v kategorii Firma roku
umístil chrudimský internetový obchod s nábytkem a bytovými doplňky ForLiving.181
Vánoční stromky bylo možné zakoupit od začátku prosince 2007 například na Resselově
náměstí, u Hypernovy a Kauflandu a v Havlíčkově ulici před nákupním střediskem Borzna.182
Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky v prodeji vánočních kaprů u Hypernovy.183
52
Výstavba, bytové hospodářství
VÝSTAVBA, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Viz též Hospodářství, Kultura, Obecní záležitosti, Školství.
VÝSTAVBA VE MĚSTĚ
Výstavbu měl v kompetenci stavební odbor Městského úřadu Chrudim, vykonávající
funkci stavebního úřadu. Jeho činnost ovlivnil nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. platný od
1. ledna 2007.184 Na základě tohoto zákona a dalších legislativních změn se stavební odbor
stal také speciálním stavebním úřadem pro stavby silniční pro celé území obce s rozšířenou
působností. V roce 2007 nastoupily tři nové pracovnice.
Město poskytovalo půjčky z Fondu rozvoje bydlení na obnovu střech, zřízení topení,
zateplení domu, půdní vestavbu apod.185
Každoroční „porcování medvěda“ v rámci projednávání státního rozpočtu, což bylo
rozdělování prostředků v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do regionů jednotlivých
poslanců, vyneslo městu Chrudim pro rok 2007 rekordních 39 milionů korun. Zásluhu na tom
měl bývalý starosta, poslanec Ladislav Libý, který byl do Parlamentu zvolen v roce 2006.
Město tak získalo na investice v roce 2007 více než dvě stě milionů korun (sousední třikrát
větší Pardubice obdržely jen 280 milionů). Chrudim za ně měla opravit komunikace v bývalé
Transportě, revitalizovat Městský park, vybudovat kanalizaci ve Vlčnově, vylepšit zimní
stadion a rekonstruovat ulice přiléhající k severní straně Resselova náměstí.186 Při podzimním
jednání o rozpočtu na rok 2008 Chrudim získala už jen 9,9 milionů korun, a to na spolkový
dům.187
Probíhající a dokončené investiční akce (výběr, viz též níže)
Nejvýznamnější dokončené investiční akce na území města z pohledu stavebního
odboru:
- Nové skleníky zahradnictví Blehovsko.
- Průmyslová zóna sever – inženýrské sítě.
- Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení v ulicích Filištínská, Fortenská,
Kolárova a na Všehrdově náměstí.
- Zimní stadion – vestavba tribuny.
- Statické zajištění knihovny.
- Stavební úpravy Široké ulice.
- Rozšíření parkoviště před Hotelem Bohemia.
Počet stavebních povolení a ohlášení: 268.
Počet kolaudačních rozhodnutí: 272.
Demolice: šest případů (například Na Kopanici čp. 79/II – poslední z původních „chudých
domečků“ připomínajících styl bydlení na konci 19. století v této části města).188
V roce 2007 měla dohru velká rekonstrukce Široké ulice v úseku od Resselova náměstí
dolů k Muzeu. Stavba byla dokončena na konci roku 2006, řešily se však spory o kvalitu díla
s dodavatelem (Grano Skuteč) a další záležitosti. Dílo bylo oficiálně předáno investorovi 27.
dubna 2007 po zkušebním provozu probíhajícím od 8. prosince 2006. Kolaudační řízení se
uskutečnilo 10. (nebo 4.) května 2007 bez závad, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci
31. května.189 Na základě smlouvy o dílo bylo uhrazeno po provedení prací 90 % smluvní
ceny, 10 % bylo hrazeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Z důvodů účasti
státního rozpočtu na investiční akci nebylo možné vzhledem k nutnosti termínovaného
vyúčtování dotace realizovat dlouhodobé pozastávky financí vůči dodavateli. Smluvní cena
53
Výstavba, bytové hospodářství
16 949 225 Kč (z toho pokryla dotace ministerstva financí z programu 298110 celkem
7 500 000 Kč) nebyla překročena.
Komise rady města pro hospodářský rozvoj na svém zasedání 14. května 2007
konstatovala údajné nekvalitní provedení prací (mělké uložení kostek, nerovný povrch), které
znehodnotilo zajímavý a hodnotný projekt. Členové komise kritizovali zejména kvalitu
usazení dlažby a pozastavili se nad tím, že stavba byla městem převzata. Dle sdělení zástupců
města ovšem probíhala reklamační řízení v průběhu stavby a vždy byla uspokojivě vyřešena,
záruka dodavatele na provedené práce byla stanovena na pět plus dva roky. Kontrolní výbor
kritizoval špatný odhad ceny.190
Dle vyjádření Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích, hygienické laboratoře
Pardubice a Chrudim (odbor pro měření fyzikálních faktorů prostředí) došlo realizací nového
povrchu s příčními prahy k poklesu intenzity dopravy o 15%, ekvivalentní hladina hluku ze
silniční dopravy se snížila o 1,5 dB. Průjezd se zpomalil.191
Nový vzhled Široké a sedmnáct stupínků nutících řidiče k pomalejší jízdě mělo své
vášnivé zastánce i odpůrce. Pozitivem rekonstrukce bylo bezpochyby rozšíření chodníků a
pokles průměrné rychlosti jízdy, i když například módním vozidlům s charakteristikou
SUV192 nečinilo problém jezdit i tak rychle. Částečně se očekávalo, že nová úprava odradí
některé řidiče od průjezdu městem přes centrum, ale vzhledem k neutěšené dopravní situaci se
nelze divit, že i nadále představovala Široká ulice a Resselovo náměstí dobrou zkratku.
Nepříjemná byla cesta do kopce pro cyklisty, kteří to řešili přes chodník, připomínky byly
dále k příliš modernímu vzhledu nových lamp veřejného osvětlení a neobvyklým „sedátkům“
instalovaných na zkoušku, které k posezení rozhodně příliš nelákaly.
První zimní zkoušku představovala lednová sněhová nadílka. Technické služby použily
speciální radlici s gumovým břitem a kartáče z plastu.193
Opěrná zeď v ulici Na Šancích zbořená přívalovým deštěm v červnu 2006 byla obnovena
a zkolaudována v únoru 2007.194
V roce 2007 pokračovaly úpravy městských lesů na Podhůře (viz kapitolu Příroda, životní
prostředí) a proběhla úprava Městského parku v Pardubické ulici, který byl slavnostně
otevřen 18. prosince.195
Významnou akci představovala rekonstrukce ulic Filištínské, Fortenské, Kolárovy a
Všehrdova náměstí. Projekt na tuto investiční akci byl letitý, proto město požádalo o jeho
revizi mladého pražského architekta Michala Fišera. Ten dokumentaci upravil a vložil do
konečného řešení některé nové prvky, například osvětlení nebo vzrostlý strom ve Filištínské
ulici. Rekonstrukce začala 4. června 2007 a spočívala ve výměně asfaltu za dlažbu. Opravou
prošly sklepy v přilehlých domech, instalovaly se lampy veřejného osvětlení.196
Rekonstruovány byly dále ulice Soukenická,197 Koželužská,198 J. E. Purkyně,199
Hniličkova200 a Krocínova201.
V roce 2007 pokračovala stavba obchodně bytového centra Balustráda Milana Kušty.
Jednalo se o rekonstrukci budovy bývalého katastrálního úřadu (Resselovo náměstí čp. 11, 12,
13/I)202 a zastavění plochy směrem od ní do ulice Hradební. Rok 2006 se nesl ve znamení
archeologického průzkumu a sporů kolem něj, vlastní stavba byla zahájena 2. října 2006
hloubením základů, v roce 2007 byla stavba z větší části hotova. Nový objekt zahrnoval 55
bytových jednotek s metráží od 35 do 140 m2 (většina z nich disponovala balkonem nebo
terasou), více než 950 m2 pro podnikatele a 95 parkovacích míst v podzemním parkovišti. Do
provozu byl oproti původním plánům uveden až v roce 2008.203 Milan Kušta se svými
stavebními investicemi zamířil i mimo Chrudim (Přelouč, Kolín, Tábor).204
54
Výstavba, bytové hospodářství
Po komplikovaných jednáních s firmou Onivon (viz též zápis za rok 2006) vlastnící
některé pozemky v areálu bývalé Transporty byla zahájena rekonstrukce příjezdové silnice
k nákladové vrátnici. Ani to se však neobešlo bez komplikací.205
K drobným akcím patřila oprava zábradlí schodiště pod Myší dírou, kterou provedli
pracovníci firmy Elfra (snad jej poškodila mládež shromažďující se pod Myší dírou)206 a
částečná obnova běžeckého okruhu Buď fit vybudovaného v 80. letech podél řeky směrem
k Janderovu.207
Městský architekt nebyl spokojen s vybudováním vikýře na domě čp. 100 v Široké ulici.
Záležitost s ním nebyla předem konzultována.208
Připravované investiční akce (výběr)
Firma Projektil architekti (tým vedený Adamem Halířem), zpracovávala studii
Regenerace panelového sídliště U Stadionu. Po odevzdání konceptu se 12. března konalo
veřejné projednání za účasti občanů města. Těm se nelíbilo řešení dopravní situace a
následovala řada jednání.209
Tentýž ateliér řešil úpravu zahrad bývalého kapucínského kláštera za kostelem sv.
Josefa. Nápady na využití z řad veřejnosti byly mnohdy absurdní.210
V roce 2007 byl též veřejně prezentován a projednán projekt regenerace sídliště Víta
Nejedlého (blok ulic Sokolovská, Víta Nejedlého, Škroupova, Palackého, Obce Ležáků)
vyhotovený v roce 2006 ateliéry Miloslava Jelínka (Za Pivovarem čp. 830, Chrudim) a
Metalart s. r. o. Praha. Ten ve svém prvním návrhu obsahoval mimo jiné řešení problému
nedostatku parkovacích míst prostřednictvím polopodzemních parkovišť na stávajících
zelených plochách. Byť se jednalo pouze o výhledové východisko, které by řešil patrně
soukromý investor, a projekt by s vyšším počtem parkovacích míst lépe splňoval podmínky
pro případné dotace, řada občanů s tím vyjádřila důrazný nesouhlas a návrh byl v tomto
smyslu upraven.211
V roce 2007 pokračovaly práce na zpracování studie Odtokových poměrů v lokalitě
Stromovka, jejímž cílem byl hydrotechnický návrh protipovodňových opatření v této
lokalitě. Zpracovatelem studie byla Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. Město zároveň vyhlásilo
veřejnou zakázku na vytvoření uceleného projektu odvodnění města.212
I třetí výběrové řízení na dodavatele nového územního plánu města, který by nahradil
stávající z roku 1996, bylo zrušeno, zakázka byla nakonec přidělena Sdružení firem Atelier
Urbi Brno.213 Územní plán doznal od roku 1996 do března 2007 celkem šestnácti změn.
V roce 2007 byly schváleny jen některé z navrhovaných změn, ve hře byly mimo jiné
pozemky v sousedství letiště, nebo sluneční elektrárna u Topole. Se způsobem řešení tohoto
důležitého dokumentu vyjadřoval nespokojenost například podnikatel Milan Kušta.214
Projednávala se změna regulačního plánu památkové zóny.215
Prvním projektovým záměrem, který schválilo zastupitelstvo města jako projekt ucházející
se o podporu z prostředků Evropské unie, byla rekonstrukce tribuny AFK Chrudim (stadion
Emila Zátopka) na sportovní a volnočasové Centrum Rohlík. Hlavním smyslem bylo
vybudovat zázemí pro přibližně dvacet organizací v oblasti volného času, a to formou
55
Výstavba, bytové hospodářství
kanceláří a kluboven. Zároveň mělo dojít k rekonstrukci stávajících šaten a sociálních zařízení
fotbalistů a atletů. Hlavním projektantem byl Maxmilián Vlček z královéhradeckého ateliéru
Žárovka, který v létě připravoval dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Předpokládaná výše
nákladů činila 31 milionů korun. Zájem neziskových organizací vysoce převýšil kapacitní
možnosti.216
Řešil se přesun Dětského domova z Hrochova Týnce do Chrudimi. Realizovat se měl
v roce 2008, vzniklé komplikace však uskutečnění oddálily.217
Výstavba obchodního centra v objektu obchodních sladoven (Nerudova). Studie řešila
výstavbu s variantou depozitáře Regionálního muzea Chrudim, dále navrhovala vytvoření
přibližně 400 parkovacích míst a dopravní napojení do ulice Poděbradovy. Rada města plán
neschválila.218
Probíhala jednání mezi firmou EK3 (investor Penny Marketu v ulici Obce Ležáků) a
městem o výstavbě administrativně bytové budovy v sousedství obchodu.219
Připravoval se projekt výstavby okružní křižovatky u krajské nemocnice.220
Projednávaly se úpravy Zieglerových sadů (zvaných též Michalský park).221
Město Chrudim v roce 2007 zahájilo přípravy na vybudování metropolitní optické sítě.
Rada města 8. listopadu 2007 schválila přidělení veřejné zakázky Zpracování projektové
dokumentace Metropolitní optické sítě (MAN) města Chrudim. Cílem bylo umožnit přenos
datových, hlasových a další služeb pro potřeby města a jejich občanů. Jako zhotovitel
projektové dokumentace byla vybrána firma Sitel s. r. o. Zpracování dokumentace spočívalo v
zabezpečení vstupních podkladů pro lokalizaci stavby, návrhu tras sítí elektronických
komunikací a jejich ukončení v objektech, provedení projektové přípravy pro územní řízení,
veřejnoprávní projednání a zajištění dalších souvisejících dokumentů a podkladů. Primárně
měly být optickými kabely propojeny městské organizace, podle zájmu pak i další subjekty ze
sféry veřejné správy a podnikání. Celkem mělo být v první fázi realizováno 72 přípojek.222
Cyklostezka z Pardubic do Chrudimi připravovaná od roku 1999 byla stále v nedohlednu.
V roce 2007 bylo rozhodnuto upravit trasu tak, aby vedla přes Medlešice.223
Developerská firma Eube, a. s. opět projednávala projekt výstavby bytů a rodinných
domků v sídlišti Skřivánek.224
Firma Family Centrum se rozhodla postavit obchodní dům v ulici Slovenského národního
povstání (u Kauflandu).225
Městští zastupitelé neschválili změnu územního plánu, jež by umožnila vybudovat rodinné
domy v zahrádkářské kolonii na Jordánku. Území nebylo vybaveno inženýrskými sítěmi a
chyběly zde komunikace.226
V roce 2007 probíhala příprava na rekonstrukci a přeměnu Divadélka Mír (Roosseveltova
čp. 490) na Spolkový dům (viz též kapitolu Kultura).227
Výstavbu rodinných domů v Píšťovech ohrozilo neoficiální zařazení části této lokality
Povodím Labe do záplavové zóny.228 Společnost Unimex Group ovšem obnovila snahu o
56
Výstavba, bytové hospodářství
vybudování velkého obchodního centra s čerpací stanicí u Píšťov. Před zhruba dvěma lety
záměr odložila kvůli námitkám ekologů a riziku stavby v záplavovém území, nový záměr byl
skoro dvakrát rozsáhlejší než původní.229
Rada Pardubického kraje na konci května 2007 schválila studii objektu regionálního
muzea, který měl vyrůst na místě bývalé léčebny dlouhodobě nemocných (resp.
předválečného zemědělského výzkumného ústavu) v Čáslavské ulici (Na Kopečku). Návrh na
zboření objektu však vyvolal odpor a od záměru bylo upuštěno.230
Obnovena byla jednání o zpřístupnění parku u Neuperského dvora, jenž patřil rodině
Wiesnerově.231
Společnost Onivon oznámila plán postavit v chrudimské průmyslové zóně velkou
bioplynovou stanici, který by spalováním vzniklého plynu vyráběla elektřinu. K obdobnému
záměru chtěla společnost využít cukrovary firmy Eastern Sugar, ty však musely být
zdemolovány, aby cukrovarnická společnost mohla získat podporu z Evropské unie na jejich
uzavření.232
Stavba silničního obchvatu města se opět oddálila.233
Řešila se možnost napojení školských i dalších budov nad Resselovým náměstím na
horkovod z elektrárny v Opatovicích. V této souvislosti bylo připomenuto dvacáté výročí
napojení Chrudimi na tento zdroj tepla.234
INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA
V roce 2007 realizoval odbor investic a správy majetku – oddělení investic tyto akce (jen
mírně upraveno):235
1039 – ostatní záležitosti lesního hospodářství
Investiční dotace Městským lesům Chrudim, s. r. o. na výstavbu rozhledny Bára
Smlouva o poskytnutí investiční dotace uzavřena s Městskými lesy Chrudim, s. r. o. dne
10. července 2007, finanční prostředky převedeny.
Projektová dokumentace výstavby rozhledny Bára
Dokončena projektová dokumentace ve stupni realizačním, vydáno stavební povolení.
2123 – podpora rozvoje průmyslových zón
Průmyslová zóna sever – výstavba inženýrských sítí
V únoru až dubnu 2007 probíhala změna projektu a stavebního povolení na základě
nového požadavku odboru územního plánování a regionálního rozvoje. V květnu až červnu
2007 byla provedena a dokončena výstavba kanalizace a vodovodu. Na tuto stavbu navázala
výstavba komunikace, veřejného osvětlení a chodníků, která byla dokončena v prosinci 2007.
Komunikace a veřejné osvětlení – zhotovitel Colas CZ a. s. Hradec Králové (říjen 2006 až
listopad 2007).
Kanalizace a vodovod – zhotovitel Sostaf Heřmanův Městec s. r. o. (říjen 2006 až červen
2007).
Průmyslová zóna západ – zpřístupnění
Od června do prosince 2007 zhotovena komunikace trasy A v části úseku od křižovatky
ulic Průmyslové a Strojařů k bývalé nákladové vrátnici. Dále byla připravena, uvedena do
provozu a následně v listopadu 2007 rozebrána a opravena dočasná objezdová komunikace
v úseku přes pozemky společnosti Instav spol. s r. o., Chrudim a podél garáží. Dále byly
přestěhovány zásobníky Linde, rekonstruována kolejová část železničního přejezdu a rovněž
57
Výstavba, bytové hospodářství
větší část komunikace trasy C a přepojení inženýrských sítí. Stavba bude dokončena v roce
2008. Zhotovitel Skanska DS a. s. Brno (červen 2007 až květen 2008).
Průmyslová zóna západ – dostavba sítí
Od června do prosince 2007 byla zhotovena kompletní část páteřní komunikace včetně
vrchní živičné vrstvy v úseku od křižovatky s propojovací komunikací na sever v délce cca
300 metrů včetně odvodnění komunikace. Zhotovitel Skanska DS a. s. Brno (červen 2007 až
září 2008).
2212 – silnice
Plošné výspravy místních komunikací
Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie
Byly provedeny plošné výspravy v ulici V Hliníkách a Nerudova.
Byly provedeny opravy a výspravy výtluků a poruch na místních komunikacích po zimním
období studenou obalovanou směsí a ve zbytku roku teplou obalovanou směsí. Výspravy se
prováděly dle potřeby, čištění a opravy uličních vpustí se prováděly průběžně a dle potřeby.
Rekonstrukce ulice J. E. Purkyně od ulic Spojovací k ulici Dr. Horákové
Byla provedena rekonstrukce místní komunikace včetně podkladních vrstev a rekonstrukce
oboustranného chodníku, který byl předlážděn zámkovou dlažbou. Zhotovitel Chládek a
Tintěra Pardubice, a. s. (červenec až září 2007).
Rekonstrukce ulic Koželužská od ulice Dostálovy k ulici Vrchlického
Byla provedena rekonstrukce místní komunikace – odtěženy konstrukční vrstvy místní
komunikace a položeny nové. Jednostranný chodník byl po výměně podkladních vrstev
předlážděn zámkovou dlažbou. Zhotovitel Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. (červenec až říjen
2007).
Medlešice – rekonstrukce komunikace před pomníčkem od čp. 19 k čp. 52
Byla rekonstruována komunikace včetně zálivů na parkování. Bylo provedeno odvodnění
komunikace a upraveny plochy pro budoucí výsadbu zeleně kolem pomníčku. Zhotovitel
Instav a. s. Hlinsko (říjen až listopad 2007).
Medlešice – oprava povrchu v lokalitě mezi čp. 30 a čp. 151
Byla provedena oprava spočívající v odtěžení stávajícího povrchu, doplnění fréz. drti
s dvojnásobným nástřikem. Oprava dokončena v srpnu 2007.
Topol – oprava povrchu komunikace u čp. 55 a čp. 51
Byla provedena oprava spočívající v odtěžení stávajícího povrchu, doplnění fréz. drti
s dvojnásobným nástřikem. Oprava dokončena v srpnu 2007.
Rekonstrukce mostu v ulici Lupáčova
Jednalo se o rekonstrukci mostu včetně sítí. V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že
na mostě jsou navěšeny kabely, ke kterým se nikdo nehlásí. Proběhla jednání s O2 a ČEZ. O2
zkoumala kabely v kopaných sondách. I přes tuto snahu projektant dosud neobdržel
definitivní vyjádření O2 a ČEZ, protože tito správci síti si nejsou jisti počtem a umístěním
svých zařízení. S dokončením projektu se počítá v roce 2008 s tím, že pokud budou vyjádření
správců sítí nepřesná, měla být do projektové dokumentace zapracována rozpočtová rezerva
na přeložení nezaevidovaných kabelů.
Stavební úpravy lávky pro pěší v ulici Radoušova
Akce nebyla realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků. Nejnižší nabídková
cena, která vzešla ze zadávacího řízení, byla téměř o polovinu vyšší než původní
projektantský rozpočet. Zrušeno rozpočtovým opatřením v radě města 6. září 2007.
Rekonstrukce ulice Filištínské, Kolárovy, Fortenské a Všehrdova nám.
Byla provedena celková rekonstrukce ulic, která spočívala v odtěžení asfaltového povrchu
komunikace a chodníků, položení ložné vrstvy, zadláždění povrchů žulovou dlažbou. Dále
58
Výstavba, bytové hospodářství
byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, položena chránička pro metropolitní síť,
osazen městský mobiliář a vysazen strom. Na tuto akci byla poskytnuta státní dotace.
Zhotovitel Strabag a. s. Rychnov nad Kněžnou (květen až září 2007).
2219 – ostatní záležitosti komunikací
Běžná údržba chodníků
Byla provedena oprava chodníků v ulici Na Valech, Sladkovského a Husova. Průběžně
byly prováděny opravy dlážděných povrchů, asfaltových povrchů a údržba ochranných
zařízení (zábradlí).
Běžná údržba parkovišť
Byly provedeny opravy asfaltových povrchů parkovišť.
Rekonstrukce chodníku v ulici Hniličkova
Rekonstrukce chodníku spočívala v odtěžení stávajícího asfaltového povrchu
s podkladními vrstvami, položení nových podkladních vrstev, předláždění zámkovou dlažbou.
Dále byla položena chránička pro metropolitní síť a provedena rekonstrukce VO. Zhotovitel
Chládek a Tintěra a. s. Pardubice (srpen až říjen 2007).
Příspěvek na chodník v ulici Dašická
Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku se Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje byla uzavřena v prosinci 2007.
Oprava chodníku v ulici Krocínova od čp. 441 k čp. 449
Oprava stávajícího chodníku spočívala v odtěžení asfaltového povrchu a položení nové
zámkové dlažby. Zhotovitel Mgr. Luděk Rulík, Chrudim (srpen až září 2007).
Výstavba bezbariérových přechodů
Bylo provedeno dokončení bezbariérové trasy v ulici Novoměstská, byly sníženy nástupy
chodníku ve vjezdech a upravena plocha před garážemi u ZŠ Dr. Malíka. Stavba dokončena
v listopadu 2007. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Markovice oprava chodníku a cyklostezky z ulice Vaňkovy do Markovic
Nebylo realizováno – vlastníci pozemků odmítli pozemky odprodat. Zrušeno rozpočtovým
opatřením v zastupitelstvu města 25. června 2007.
Markovice – nástupiště a přechod přes silnici I/17
Stavba obsahovala vybudování nástupiště u autobusového zálivu, osazení dvou lamp
veřejného osvětlení u přechodu pro chodce přes silnici I/17, zřízení a úpravu vodorovného
dopravního značení na silnici I/17. Zhotovitel Miros dopravní stavby, a. s. Staré Hradiště
(červen 2007).
2121 – odvádění odpadních vod
Opravy a údržba kanalizací
V průběhu roku 2007 byly provedeny proplachy, monitoring a opravy kanalizačních
sběračů A a AE v ulicích Čs. partyzánů, a Havlíčkova, na nábřežích Karla Čapka,
Jungmannovo. Proplach a monitoring kanalizací na sídlišti Leguma a v ulici Olbrachtova, vše
za účelem předání kanalizací společnosti VAK Chrudim a. s.
Dále byl zpracován pasport kanalizace v Topoli vč. kamerových prohlídek, proplachů a
oprav kanalizace v Topoli (vyzvedávání a budování kanalizačních šachet) za účelem
provozování této kanalizace, která zůstávala v majetku města Chrudim.
Výstavba kanalizační přípojky k čp. 8 v ulici Čs. partyzánů
Začátkem roku 2007 proběhla jednání se Společenstvím Chrudim IV/8 (Čs. partyzánů 8) o
dalším postupu. V květnu až červnu 2007 byla zpracována aktualizace projektové
dokumentace a následně bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. V listopadu byl vydán
59
Výstavba, bytové hospodářství
souhlas stavebního úřadu s umístěním a provedením stavby. Realizace měla proběhnout
v roce 2008.
Kanalizace místní části Vlčnov
Byla provedena výstavba kanalizace v místní části Vlčnov. Na tuto akci byla poskytnuta
státní dotace z rozpočtu ministerstva zemědělství. Zhotovitel Skanska DS a.s. Brno (červen až
listopad 2007).
2333 – úpravy vodních toků
Běžná údržba náhonu
Pravidelný úklid koryta náhonu od komunálního odpadu, manipulace se stavbami na
vodním díle, údržba břehů sekáním trávy, údržba bylinného společenství v toku, sběr
odpadků, řezy keřů a stromů.
Oprava opěrné zdi a komunikace v ulici Soukenická
Byla provedena oprava opěrné zdi a přilehlé komunikace. Stavba dokončena v říjnu 2007.
Na tuto opravu byla poskytnuta státní dotace z programu regenerace MPZ. V průběhu prací
na této stavbě bylo zjištěno popraskání zdiva a zastropení náhonu před objektem čp. 155, a
proto byla provedena i oprava tohoto úseku. Zhotovitel Labská, strojní a stavební společnost
s. r. o. Pardubice (květen až říjen 2007).
3111 – mateřské školy
Údržba a opravy hřišť v mateřských školách
Byly provedeny opravy stávajících hracích prvků, výměna písku v pískovištích, nátěry
konstrukcí pískovišť a opravy laviček.
Rekonstrukce hřišť v mateřských školách
Doplněny hrací prvky do zahrad v mateřských školách Medlešice, Topol, Víta Nejedlého a
Strojařů.
Připojení městských objektů na teplo z centrálního zdroje tepla
Připojení MŠ Na Valech a MŠ Sladkovského na dodávku tepla z centrálního zdroje tepla
nebylo uskutečněno z důvodu nedostatečných finančních prostředků na tuto akci ze strany
dodavatele tepla. Zrušeno rozpočtovým opatřením v zastupitelstvu města dne 25. června
2007.
Běžná údržba
V rámci běžné údržby bylo provedeno:
MŠ Strojařů a MŠ Medlešice
Běžná údržba, havárie, revize, výměna bezdotykových baterií, odstranění závad po revizi
hromosvodů, oprava odvodňovacího pásu okolo budovy, oprava el. rozvaděče, výměna
podlahové krytiny ve třídě, výměna otopných článkových těles, oprava venkovní fasády na
budově, montáž směšovacích baterií, výměna elektrického ohřívače vody, výměna krytů
radiátorů, výměna oken za plastová.
MŠ Svatopluka Čecha
Běžná údržba, havárie, revize, výměna jističů, výroba a montáž nových vchodových dveří
na zahradu, výměna elektrického ohřívače vody v kuchyni, odstranění závad po revizi
hromosvodů, montáž nových otopných těles, položení nové dlažby ve vchodu do školky,
výměna splachovacích nádrží na WC a montáž elektrického ohřívače vody včetně baterií na
sociálním zařízení.
MŠ Na Valech a MŠ Sladkovského
Běžná údržba, havárie, revize, výměna otopných článkových těles, výměna hadiček u WC,
zhotovení přístřešku nad vchodové dveře, nátěr plotu a branek včetně opravy, montáž
ventilace školní kuchyně, odstranění závad po revizi hromosvodů, oprava vstupního
schodiště, oprava omítek, oprava sociálního zařízení v 1. poschodí MŠ Na Valech, zhotovení
60
Výstavba, bytové hospodářství
krytů na radiátory, montáž směšovací baterie, výměna WC včetně splachovacích nádrží a
výměna umyvadlových baterií.
Oprava potrubí u vodoměru, montáž zářivkových těles, montáž termostatických
směšovacích ventilů, připojení myčky nádobí, malování chodeb školky.
MŠ U Stadionu
Běžná údržba, havárie, revize, odstranění závad po revizi hromosvodů, výměna
vodovodních baterií a umyvadel, malování na třech odděleních, oprava sociálního zařízení
v 1. poschodí na žlutém oddělení.
MŠ Víta Nejedlého
Běžná údržba, havárie, revize, oprava závitových spojů u otopných čl. těles, výměna
ovládacích automatik plynových hořáků, oprava brány a branky, výměna termostatických
ventilů, oprava plynových hořáků, malování kuchyně, oprava osvětlení kotelny a chodby,
oprava sociálního zařízení v 1. patře MŠ, vyzdívka teplovodního kotle.
MŠ Dr. Malíka a MŠ Topol
Běžná údržba, havárie, revize, oprava vodovodního potrubí, zapojení oběhového čerpadla,
oprava vodovodních ventilů, oprava čerpadla, úprava vodovodního potrubí v kuchyni, oprava
sociálního zařízení v přízemí MŠ, oprava výtahů, zhotovení krytů ÚT a parapetů, výměna
termostatických ventilů na radiátorech, výměna umyvadlových a sprchových baterií.
Výměna elektrického ohřívače vody, zhotovení betonového kanálu u budovy školy na
odvod vody, odstranění umakartového obložení ve třídě, malování tříd a skladů, výměna
umyvadel, demolice přístřešku na popelnice, montáž nových přepážek mezi WC.
3113 – základní školy
ZŠ Školní náměstí – lokální oprava fasády
Akce nebyla realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků. Nejnižší nabídková
cena, která vzešla ze zadávacího řízení, byla vyšší než původní projektantský rozpočet.
Zrušeno rozpočtovou změnou v zastupitelstvu města 25. června 2007.
ZŠ U Stadionu – výtlak drenážních vod
Byla provedena realizace výtlaku drenážních vod. Zhotovitel Vodárenská společnost
Chrudim, a. s. (červen až září 2007).
ZŠ Dr. Peška – oddělené vytápění
Byla provedeno oddělené vytápění a samostatná regulace ZŠ Dr. Peška a ZUŠ. Zhotovitel
MARKON v. o. s. Pardubice (září až říjen 2007).
Připojení městských objektů na teplo z centrálního zdroje tepla
Připojení ZŠ Na Valech, ZŠ Sladkovského na dodávku tepla z centrálního zdroje tepla
nebylo uskutečněno z důvodu nedostatečných finančních prostředků na tuto akci ze strany
dodavatele tepla. Zrušeno rozpočtovým opatřením v zastupitelstvu města dne 25. června
2007.
Běžná údržba základních škol
ZŠ Sladkovského a ZŠ Na Valech
Běžná údržba, havárie, revize, odstranění hrazdy v tělocvičně po revizi, montáž
směšovacích ventilů, montáž žaluzií, dodávka a montáž 6 ks dveří do šaten, provedení
sanačních omítek, oprava parapetů a soklu budovy, dodávka a montáž kalového čerpadla do
kotelny, dodávka a montáž 4 ks el. ohřívačů vody na sociálním zařízení dívek a chlapců,
malování sborovny a kabinetů.
Výměna otopných těles ÚT, odstranění závad po revizi hromosvodů, nátěry venkovní části
oken, oprava přívodního potrubí vody, oprava střešní krytiny.
ZŠ Husova a ZŠ Palackého
Běžná údržba, havárie, revize, čištění kanalizace včetně opravy kanalizační šachty,
demontáž komínu, malování školní jídelny, oprava splachovacích nádrží WC, oprava střechy
61
Výstavba, bytové hospodářství
nad šatnami, oprava venkovních omítek na budově školních šaten, oprava venkovní fasády na
budově školní jídelny. Odstranění závad po revizi hromosvodů, pročištění kanalizace, oprava
vzduchotechniky v tělocvičně.
ZŠ Školní náměstí
Běžná údržba, havárie, revize, malování chodby a šaten, oprava dveří na zahradu, oprava
obkladů ve školní jídelně, malování chodeb v 1. a 2. podlaží, malování soc. zařízení chlapců a
dívek, výměna poškozených umyvadel, oprava otopných těles, odstranění závad po revizi
hromosvodů, oprava oken před nátěrem, oprava rozvodů vody a odpadů ve třídách, oprava
obkladů ve třídách, nátěry oken a parapetů, nátěry dveří v přízemí a 1. patře, oprava žaluzií,
výměna otopných těles ÚT.
ZŠ Dr. Peška
Běžná údržba, havárie, revize, oprava osvětlení v tělocvičně, výměna prasklé výlevky ve
školní kuchyni, oprava plotu, výměna elektrického ohřívače vody ve školní kuchyni,
malování skladových prostor, odstranění závad po revizi hromosvodů, výměna otop.
deskového tělesa v místnosti uklízeček, výměna elektrického ohřívače vody v úklidové
místnosti, obložení stěn v jídelně, malování školní kuchyně, položení nového PVC ve třídách,
výměna kalového čerpadla, oprava obkladů na chodbě, oprava sociálního zařízení u sborovny,
oprava šatních kójí a nátěry, nátěry laviček v šatnách.
ZŠ U Stadionu
Běžná údržba, havárie, revize, oprava dešťových svodů a lapačů nečistot, oprava osvětlení,
výměna zkorodovaného potrubí od elektrického ohřívače vody, výměna elektrického ohřívače
vody ve školní dílně, oprava stacionárních ohřívačů vody v prostoru strojovny, oprava závad
po revizi hromosvodů, malování kabinetů a haly, výměna osvětlovacích těles ve velké a malé
tělocvičně, oprava odpadů v suterénu školní jídelny, položení nového PVC na schodišti a
učebně, oprava přívodního potrubí vody, oprava kanalizace u školní jídelny, výměna dveří.
ZŠ Dr. Malíka
Běžná údržba, havárie, revize, oprava hlavního přívodu vody, oprava el. rozvodů,
zhotovení ochranných sítí do oken, oprava ústředního topení, montáž 2 ks tabulí do tříd,
položení PVC do jedné třídy, montáž nových šatních skříněk pro žáky 1. a 2. stupně,
malování šaten a kabinetů, výměna sprch. baterií na sociálním zařízení, výměna osvětlení ve
velké tělocvičně.
3114 – speciální škola
Běžná údržba, havárie, revize, oprava vchodových dveří, výměna oběhového čerpadla ÚT
v kotelně, montáž žaluzií, malování tříd, odstranění závad po revizi hromosvodů, montáž
termostatických ventilů, malování kanceláří, oprava střešní krytiny, montáž magnetizéru pro
zemní plyn, oprava oken, oprava dešťových svodů.
3231 – základní umělecká škola
Odhlučnění a stavební úpravy učeben v půdních prostorách
Byly provedeny stavební úpravy v půdních prostorách školy. Zhotovitel Plynmont s. r. o.
Chrudim (červen až srpen 2007).
Běžná údržba
Běžná údržba, havárie, revize, oprava ventilů hydrantových skříní, oprava vodovodního
potrubí ve sklepním prostoru, proplach kanalizace, úprava napojení ÚT keramické dílny,
oprava kanalizace včetně osazení protizáplavové zábrany, výměna elektrického ohřívače
vody, montáž odvzdušňovacích růžic.
3313 – kina
Kino Svět a bývalé kino Mír
62
Výstavba, bytové hospodářství
Běžná údržba a revize zařízení. V srpnu až září 2007 provedeny stavební úpravy pánského
WC.
3314 – činnosti knihovnické
Městská knihovna
Běžná údržba, havárie, revize, úprava střešních svodů včetně montáže lapačů nečistot,
oprava plotu, úprava kanalizační šachty, odstranění závad po revizi el. zařízení, montáž
odvodňovacího žlábku u přístřešku hlavního vchodu do knihovny, nátěr střechy, oprava
podhledu střešního štítu včetně vymalování chodby na pobočce v Topolské, výměna kotle
ÚT.
3319 – ostatní záležitosti kultury
Investiční dotace Chrudimské besedě na zhotovení jevištních motorických tahů
Smlouva o poskytnutí investiční dotace uzavřena s Chrudimskou besedou dne 5. října
2007, finanční prostředky převedeny.
3322 – památky
Divadlo Karla Pippicha – zhotovení jevištních motorických tahů
Zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky pro realizaci převedeny
Chrudimské besedě formou investiční dotace.
Zámek Medlešice
Revize zabezpečovacího zařízení zámku, čištění okapů a střešních svodů.
Hradby
Byla provedena oprava kamenných zdí pod hradbami v Lázeňské ulici včetně opravy
narušených krycích desek kamenných zdí v ulici Na Kopanici, mechanické ošetření zdiva od
houby a oprava osvětlovacích těles v baště Prachárně.
Muzeum – Chrudimská beseda
Běžná údržba a revize zařízení, nátěry oken v sále Chrudimské besedy a kuchyni a opravy
na půdě nad sálem Sůva.
Divadla
Běžná údržba a revize zařízení. V průběhu roku 2007 došlo k postupným opravám
plochých střech z důvodů zatékání do budovy Divadla Karla Pippicha a k opravám
odpadajících částí venkovních obkladů na těžko přístupných částech budovy. Dále byl
alespoň nouzově zprovozněn systém slaboproudých rozvodů po zásahu bleskem.
Sochy
Bylo provedeno celkové restaurování soklu a kamenných obrubní plotu včetně
restaurování bronzové sochy Josefa Ressela. Dále bylo provedeno celkové restaurování
podstavce a sochy sv. Jana Nepomuckého u Novoměstské kašny. Na tyto restaurátorské práce
byla poskytnuta dotace s programu regenerace MPZ.
3412 – sportovní zařízení v majetku obce
Investiční dotace Sportovním areálům města Chrudim na technické zhodnocení
majetku města
Zimní stadion – vestavba tribuny, vzduchotechnika v hale, sedačky do haly
Na základě uzavřené smlouvy o převodu investorství byly převedeny finanční prostředky
Sportovním areálům města Chrudim s. r. o.
Krytý plavecký bazén - odstranění havárie tlakových nádob v AT stanici
Smlouva o poskytnutí investiční dotace na odstranění havárie byla uzavřena dne 18.
prosince 2007, finanční prostředky převedeny.
63
Výstavba, bytové hospodářství
3421 – využití volného času dětí a mládeže
Běžná údržba dětských hřišť
Byly provedeny opravy dětských hřišť: odpočívadlo č. 2 (Janderov u řeky Chrudimky),
sídliště Víta Nejedlého, sídliště Fibichovo, sídliště Čáslavská, tři hřiště v ulici Malecká, dvě
hřiště v sídlišti U Stadionu, výměny posprejovaných krycích plexiskel na informačních
tabulích, oprava oplocení v ulici B. Martinů, obnova 2 ks tabulí fit okruh u řeky Chrudimky,
obnova povrchu víceúčelového hřiště Medlešice, oprava pískovišť a sedacích zídek v sídlišti
Na Šancích, obnova skluzavky v Medlešicích, obnovení tabulí Free Zone v sídlišti Palackého
a Husově ulici.
Likvidace pískovišť a výměna písku v pískovištích.
Doplněno ochranné oplocení víceúčelového hřiště v ulici Čáslavská za domem čp. 1158.
Rekonstrukce stávajících a výstavba dětských hřišť
Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele a bylo realizováno dětské hřiště Rozhledna za čp.
1388 a Čáslavská za čp. 1158, byl doplněn hrací víceúčelový prvek do dětského hřiště (ulice
Čavisovská a Družstevní).
3612 – bytové hospodářství
Běžná údržba bytového fondu
Byla prováděna běžná údržba, havárie, revize plynu, elektřiny, hromosvodů a komínů dle
stanovených termínů dle předchozích revizí. Provádělo se malování společných prostor,
úklidy společných prostor, opravy střech a okapů, svodů dešťové vody, výměna a opravy
topných těles, boilerů, vodovodních baterií, zabezpečení sklepů proti vniku bezdomovců,
opravy oken, opravy elektrického zařízení a dalších nejmenovaných věcí patřících do údržby
bytového hospodářství, dále revize a opravy výtahů.
Z větších oprav byla provedena např.: částečná oprava střechy v čp. 520, čp. 594, čp.
87/IV, výměna nástřešních žlabů v čp. čp. 521/IV, čp. 638 a 639/IV, oprava havárie stoupaček
a odpadu v čp. 87/IV, celková oprava dvou bytů v čp. 521/IV, výměna olověných rozvodů
v čp. 3/I.
3613 – nebytové hospodářství
Běžná údržba nebytového fondu
Byly provedeny opravy střech, opravy okapů a dešťových svodů, čištění kanalizace,
opravy kotlů topení atd. Z větších oprav bylo provedeno např.: demolice propadlých sklepů a
zídky kolem objektu čp. 23 (Medlešice), oprava vnitřních prostor v čp. 101 (Štěpánkova),
částečná oprava nebytových prostor v čp. 105 (Žižkovo náměstí), oprava střech a žlabů na čp.
11 (Školní náměstí), čp. 274 (Městský park), pekárna (Topolská), chladírna zemřelých
(Škroupova).
3631 – veřejné osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Hniličkova
V dubnu 2007 byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Zadávací řízení proběhlo
společně s rekonstrukcí chodníku v ulici Hniličkova. Zhotovitel Chládek a Tintěra a. s.
Pardubice (srpen až říjen 2007).
Markovice – rekonstrukce VO podél hlavní komunikace
Projektová dokumentace na doplnění venkovního veřejného osvětlení podél hlavní
komunikace v Markovicích zpracována a předána v prvním pololetí roku 2007, následně
požádáno o vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby. Zadávací řízení vypsáno v srpnu
2007, realizace stavby byla zahájena po vydání rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického
kraje a souhlasu vlastníka (Ředitelství silnic a dálnic ČR a SÚS). Zhotovitel První stavební a.
s. Pardubice (září až prosinec 2007).
64
Výstavba, bytové hospodářství
Rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
V rámci rekonstrukcí a oprav veřejného osvětlení byla provedena výměna poškozeného
stožáru VO na tzv. Slepičích schodech, výměna poškozeného kabelu v ulici Poděbradova,
rekonstrukce havárie rozvaděče veřejného osvětlení u prodejny v Markovicích a oprava a
výměna poškozených kabelů v ulici Vaňkova.
3639 – územní rozvoj
Projektové dokumentace:
Projektová dokumentace realizační stavební úpravy kostela Sv. Josefa
V dubnu 2007 bylo vydáno stavební povolení, v srpnu 2007 byl dle požadavků vyjádření
oddělení památkové ochrany MěÚ Chrudim proveden archeologický průzkum, který vyvrátil
existenci staršího drenážního systému a téměř vyloučil možnost pohřbívání ve sklepních
prostorách kostela. V říjnu 2007 byly zahájeny práce na realizační projektové dokumentaci,
která byla dokončena v prosinci 2007.
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizační Klášterní zahrada
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dokončena, vydáno stavební povolení.
Projektová dokumentace konzervace hradební zdi mezi Baštou Prachárnou a
Fortnou
Zpracována PD k územnímu řízení, ve druhém pololetí požádáno o vydání územního
rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele sousedního
pozemku.
Projektová dokumentace konzervace ohradní zdi mezi Prachárnou a ul. Zahradní
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dokončena, vydáno stavební povolení.
Projektová dokumentace pro územní, stavební řízení a realizační Dům napůl cesty
Projektová dokumentace pro stavební povolení dokončena v listopadu 2007, zažádáno o
vydání stavebního povolení.
Projektová dokumentace zeleň v sídlišti U Stadionu
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla schválena studie regenerace sídliště U Stadionu, nebylo
zadáno zpracování projektové dokumentace.
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizační Rekonstrukce a přístavba
Spolkového domu Chrudim
V březnu 2007 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí, v listopadu 2007
dokončena a předána projektová dokumentace pro provedení stavby včetně architektonického
návrhu interiéru a specielních profesí.
Projektová dokumentace vč. posudků statického zabezpečení hřbitovní zdi u Kříže
V prvním pololetí roku 2007 byla zpracována PD k územnímu řízení. V květnu 2007
požádáno o vydání územního rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí byl v říjnu až
prosinci 2007 zpracován další stupeň PD, a to ke stavebnímu řízení a realizaci stavby.
V prosinci 2007 byla podána žádost o vydání stavebního povolení.
Oprava oplocení od viaduktu k integrované škole (SOŠ a SOU obchodu a služeb)
Zadávací řízení proběhlo v květnu a červnu 2007. Oprava oplocení realizována v červenci
až srpnu 2007.
Rekonstrukce opěrné zdi pod přístavbou knihovny
Kolaudační rozhodnutí vydáno v červnu 2007, zařazeno do majetku. Zhotovitel GEO-ING
Jihlava s. r. o. (září 2006 až květen 2007).
3745 – péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
Údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí
Údržba zeleně obytných souborů
65
Výstavba, bytové hospodářství
Údržba doprovodné zeleně komunikací
Údržba ostatních prvků zeleně
Bylo provedeno jarní vyhrabání trávníků, a podzimní shrabání listí, osázení mobilních
nádob a záhonů včetně celoroční údržby (pletí, zálivka, přihnojování, okopávání), údržba
trávníků kosením, chemické ošetření cest v ucelených plochách veřejné zeleně, sběr
komunálního odpadu ze zeleně.
Kácení stromů, zmlazovací řezy stromů a keřů, výsadby stromů a keřů v refýžích ulic,
udržovací a zdravotní řezy stromů a keřů, odstraňování náletových porostů, rekonstrukce a
údržba ploch zeleně.
Zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park
Nebylo realizováno, zrušeno rozpočtovým opatřením v zastupitelstvu města dne 23. dubna
2007.
Shoz havraních hnízd
Nebylo realizováno, neboť odborem životního prostředí nebyla povolena výjimka
z ochrany ptáků na území města Chrudim. Zrušeno rozpočtovým opatřením v zastupitelstvu
města dne 23. dubna 2007.
Údržba a opravy odpočinkových míst
Byla opravena odpočinková místa v sídlištích Stromovka, Na Větrníku, Družstevní a
Topolská.
Nové výsadby stromů
Byly provedeny výsadby stromů a keřů u dvou odpočinkových míst na stezce pro pěší a
cyklisty Chrudim – Slatiňany. Byla provedena výsadba stromů a keřů v sídlišti Skřivánek a u
dětského hřiště v ulici Vaňkova. V rámci rekonstrukce části návsi ve Vlčnově proběhla
výsadba stromů a keřů. Další stromy byly vysazeny jako náhradní výsadba za již pokácené
(ubytovna v Tovární ulici, ulice Dr. Milady Horákové).
Regenerace zeleně – Novoměstská kašna
V zadávacím řízení byl vybrán zhotovitel, realizace proběhla v září 2007.
Odpočinkové místo v ulici Novoměstská
V zadávacím řízení byl vybrán zhotovitel, realizace proběhla v září až říjnu 2007.
Rekonstrukce Městského parku
Byla provedena rekonstrukce Městského parku, dokončeno v prosinci 2007. Na tuto akci
byla poskytnuta státní dotace s rozpočtu ministerstva financí. Zhotovitel Colas CZ a. s.
Hradec Králové (srpen až prosinec 2007).
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Ceny nemovitostí a tedy i bytů nadále rostly, rozvíjel se hypoteční trh, neboť dostupnost
hypoték (dlouhodobých „půjček“ na získání vlastního bydlení) se poněkud zvýšila.
K 1. lednu 2007 skončila státní regulace nájemného. Činže v regulovaných bytech mohly
od ledna v souladu se schváleným zákonem vzrůst až o 19,2 procenta ročně. Město zvýšení
schválilo v maximální možné míře, dotklo se to ovšem jen 289 z 513 uživatelů bytů. Rozdíl
oproti předchozímu stavu činil u bytu o velikosti 60 metrů čtverečních jen dvě stě korun.236
Tržní nájemné standardního bytu činilo v Chrudimi k 15. listopadu 2006 871 Kč za metr
čtvereční za měsíc. Tržní cena standardního bytu byla přibližně 800 000 Kč (běžná, nikoliv
okrajová poloha, I. kategorie, podlahová plocha 68 m2, opotřebení 40 %).
Město vlastnilo úplně nebo zčásti celkem šedesát domů a 160 nebytových prostor. Komise
rady města pro hospodářský rozvoj navrhla, aby byla zpracována koncepce efektivního
hospodaření s tímto majetkem města.237
66
Výstavba, bytové hospodářství
V rámci projektu Zdravé bydlení probíhalo mapování geopatogenních zón
v domácnostech formou bezplatného proměření prováděného odbornými poradci, kteří
zároveň poskytovali bezplatnou poradenskou službu a návrh řešení. Poradci byli ve smluvním
vztahu s Renátou Šimonovou ze společnosti Adam se sídlem v Přerově. Projekt Zdravé
bydlení byl zaměřen na zmapování a zjištění vlivu patogenních zón na lidský organismus a
navazoval na výzkumy, které byly prováděny v dřívější době lékaři a geology.238
Správu bytového majetku města vykonávala i v roce 2007 soukromá společnost CZ
Stavební Holding a. s. Pardubice, jež pro tyto účely měla svou kancelář v Havlíčkově ulici
čp. 195.
67
Politika
POLITIKA
Viz též Obecní záležitosti.
VOLBY
PARLAMENTNÍ VOLBY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly v roce 2006, další
měly proběhnout v roce 2010.
SENÁTNÍ VOLBY
Volby za region Chrudimska a Havlíčkobrodska do Senátu Parlamentu České republiky se
konaly v roce 2006, další zde měly proběhnout v roce 2014.
KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do městského zastupitelstva se konaly v roce 2006, další měly proběhnout v roce
2010.
POLITICKÉ STRANY A SUBJEKTY, POLITICI
Z oslovených politických stran nedodala do uzávěrky tohoto zápisu informace žádná, proto
je zde uveden jen výčet významnějších politických subjektů, které v Chrudimi působily:
Česká strana sociálně demokratická, Chrudimská volba, Komunistická strana Čech a
Moravy, Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová Chrudim, Občanská
demokratická strana Chrudim, Sdružení nezávislých kandidátů Chrudim.
Senátor Petr Pithart měl nadále regionální kancelář v Chrudimi. Svůj obvod několikrát
navštívil239 (viz též Obecní záležitosti).
Kancelář poslance Ladislava Libého byla otevřena v pondělí od 10 do 17 hodin a každou
středu od 12 do 17 hodin. Schůzku bylo možné domluvit prostřednictvím asistenta Luďka
Pinty.240
Na chrudimské radnici čp. 77 byla také v roce 2007 vyvěšena tibetská vlajka
připomínající 48. výročí povstání Tibeťanů proti Číně.241
Novináře zaujaly v dubnu 2007 případy kontroverzních čestných občanství, místostarosta
Pavel Kobetič a ředitel státního okresního archivu Ivo Šulc museli odpovídat na četné dotazy
vztahující se k okresu a městu Chrudim.242
První máj slavila KSČM ve svém sídle na Festunku.243
Místostarosta města Roman Málek byl 28. května zvolen předsedou městské organizace
KDU-ČSL. Vystřídal tak krajského radního Miloslava Macelu, který tuto funkci vykonával
deset let. Málek byl jediným kandidátem na tento post a do křesla předsedy se dostal
jednomyslným rozhodnutím.244
Ve dnech 23. až 25. května 2007 navštívila skupina regionálních politických aktivistů
ČSSD zejména z Pardubického kraje Evropský parlament ve Štrasburku.245
Okresní výbor KDU-ČSL v Chrudimi (předseda František Jelínek) kritizoval postoj
Výkonné rady ODS, která odmítla návrh zákona o rozpočtovém určení daní.246
68
Politika
Místopředseda Senátu Petr Pithart se stal novým členem chrudimské KDU-ČSL, kam
přestoupil ze své domovské pražské organizace. Pithart tak splnil svůj předvolební slib, že v
případě svého vítězství by rád pomáhal KDU-ČSL ve svém volebním obvodu.247
Místostarosta Roman Málek spolu s dvaceti mladými křesťanskými demokraty navštívil
na pozvání europoslankyně Zuzany Roithové Evropský parlament v Bruselu.248
Chrudimské místní sdružení ODS zvolilo 8. listopadu do svého čela dosavadního předsedu
Eduarda Beránka. Místopředsedou se stal Martin Pilař. Dalšími členy místní rady se stali
Petr Vojtěchovský, Aleš Korejtko, Josef Káles starší, Jan Čechlovský a Josef Zitko.249
Zanedlouho poté se volilo i vedení oblastního sněmu Občanské demokratické strany.
Většinou hlasů byl do funkce předsedy opět zvolen Ivan Pištora. Jeho zástupci se stali
Magda Křivanová a Ladislav Libý.250 Napětí v místní organizaci ODS přetrvávalo.251
Poslanec Ladislav Libý patřil k nejlépe dosažitelným zástupcům regionu v centrálních
zastupitelských sborech.252
KSČM na své okresní konferenci hodnotila příčiny volebního neúspěchu v roce 2006 a
stav organizace.253
69
Hromadné sdělovací prostředky
HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
NOVINY A ZPRAVODAJE
Chrudimský deník (Soukenická čp. 154) vlastnilo v roce 2007 vydavatelství VltavaLabe-Press, a. s., patřící do vydavatelské skupiny Verlagsgruppe Passau. Místní redakce
organizovala mimo jiné ve spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice 2. ročník benefičního
koncertu Pepafestu (viz kapitolu Sociální záležitosti). Vydavatelství zpřístupnilo archiv
Chrudimského deníku za období od 1. ledna 2007 na internetu. Slovo Chrudim se v roce 2007
objevilo v celkem 1 929 článcích. Deník nabídl v roce 2007 čtenářům možnost publikovat své
vlastní reportáže,254 u Divadla Karla Pippicha uspořádal 2. května propagační akci Den
s Deníkem. Akce se opakovala 29. května na Resselově náměstí.255 Dne 19. října uspořádal
svůj historicky první on-line rozhovor na internetu (s Tomášem Mellerem, brankářem EraPacku Chrudim).256 Další on-line rozhovory absolvovali do konce roku podnikatel Milan
Kušta, poslanec Ladislav Libý a trenér Era-Packu Chrudim Ota Steskal.257
Regionální přílohu věnovanou východním Čechám měl deník Mladá fronta Dnes, ostatní
celostátní deníky se regionům tak systematicky nevěnovaly. Vydavatelství MF Dnes
zpřístupňovalo archiv svých článků za období od 1. července 1999 na internetu. Slovo
Chrudim se v něm za období od 1. ledna do 31. prosince 2007 vyskytlo přesně tisíckrát.
Oba výše uvedené tituly byly ukládány mimo jiné v knihovně Státního okresního archivu
Chrudim, a protože se předpokládá, že „papírové“ noviny budou mít delší trvanlivost, než
jejich elektronická verze, zájemce o hlubší poznání naší doby odkazujeme na ně. Obecně lze
konstatovat, že noviny nejsou zcela spolehlivý zdroj informací, ale zvláště Chrudimský deník
patří k důležitým pramenům.
Vedle novin vycházely časopisy a zpravodaje místních organizací. Městský úřad Chrudim
vydával Chrudimský zpravodaj (od 1. ledna 2008 došlo ke změnám ceny inzerce),258
Regionální muzeum Chrudim pokračovalo ve vydávání Chrudimských vlastivědných listů,
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim vydávalo zpravodaj Chrudimský senior, na
Základní škole dr. Malíka vycházel občasník Malíček atd. Do poštovních schránek mimo jiné
reklamní materiály docházelo několik regionálních inzertních novin a zpravodaje všech
místních velkých obchodů. Za rok 2007 vytvořily reklamní tiskoviny hromadu vysokou téměř
půl metru.
Chrudimi se blíže věnovala i krajská periodika (Zpravodaj Pardubického kraje,
Vlastivědné listy Pardubického kraje, Krajské noviny), Týdeník Pernštejn a další.
INTERNET
O fenoménu zvaném internet bude pojednáno více v zápisu za rok 2008, zde se jen
omezíme na konstatování, že město Chrudim se prezentovalo na stránkách s adresou
www.chrudim-city.cz a www.chrudim-city.eu. Stránky vytvořila firma DLG Computers s. r.
o. Praha.
Od poloviny března 2007 zveřejňoval městský úřad na stránkách města všechny městské
zakázky nad 200 tisíc korun včetně hodnocení výběrových komisí. Nový systém vycházel z
vládního usnesení, kterým vláda schválila strategii vlády v boji proti korupci. Navíc na
chrudimských stránkách fungovala od roku 2006 e-mailová adresa [email protected] V rámci koncepce cestovního ruchu byla pro prezentaci města Chrudim do roku
2010 získána exkluzivní doména navstevnik.cz a navstevnice.cz.260
V roce 2007 fungovaly i další regionální internetové portály:
70
Hromadné sdělovací prostředky
Chrudim.cz s podtitulem Regionální portálek. Portál patřil Milanu Kuštovi, provozoval
jej Lukáš Němec. Město se bez úspěchu několik let snažilo o získání domény chrudim.cz za
výhodných podmínek. V roce 2007 byla uzavřena dohoda, že na titulní straně bude jasně
viditelný odkaz na oficiální stránky města. Portál Chrudim.cz od 12. prosince 2007 změnil
svůj vzhled. Původní světle žlutou vystřídala černá barva.261
www.Chrudimka.cz s podtitulem Nezávislý průběžník z Chrudimi a okolí, který
provozovalo Občanské sdružení Altus.
Dne 10. října 2007 byl spuštěn Informační portál Chrudimi a okolí www.iChrudim.cz.262
O účelu a náplni portálu jeho tvůrci ve své první tiskové zprávě uvedli: „Chrudimští studenti
ve spolupráci s webdesignovým studiem Visio Creative spouštějí nový nezávislý informační a
blogerský portál iChrudim.cz. Stane se tak ve středu 10. 10. 2007.
iChrudim.cz je prvním projektem s možností založení vlastního blogu v chrudimském
regionu. Tento portál nabídne aktuální zpravodajství o politickém a kulturním dění. Dále zde
bude možnost založit si svůj vlastní blog nebo nahlédnout do některého z blogů chrudimských
zastupitelů a občanů pracujících v kultuře. Své ‚v.i.p.‘ blogy zatím potvrdilo 11 osobností –
Eduard Beránek, Ing. Milena Burdychová, PhDr. Jan Frolík CSc., Ing. Ladislav Libý, Bc.
Miloslav Macela, Roman Málek, Ing. Jaroslav Moučka, Mgr. Petr Řezníček, JUDr.
Miroslav Tejkl, Ing. Jaroslav Trávníček a MUDr. Tomáš Vondráček.263 Na portálu také
budete moci navštívit sekci ‚videa‘, v které naleznete videoreportáže z chrudimských
kulturních akcí či spoty chrudimských občanů. Na webu samozřejmě nebude chybět ani
diskusní fórum.
Doufáme, že náš projekt přispěje k větší informovanosti veřejnosti o aktuálním politickém
a kulturním dění. Zároveň nabízíme možnost vyjádřit svůj názor či shlédnout názory jiných
spoluobčanů.“264
Vedoucím projektu byl Josef Káles.
Chrudimsku se důkladně věnovaly i stránky Sdružení přátel Pardubického kraje.265
Ministerstvo školství přestalo školám platit provoz internetového připojení
prostřednictvím společnosti Telefónica O2. Tím způsobilo problémy i několika základním
školám v Chrudimi, neboť v jejich rozpočtech se s úhradou připojení nepočítalo.266
Veřejný internet poskytovalo za úplatu například Informační centrum Chrudim, městská
knihovna a internetové kavárny.
Občanské sdružení CRFreeNet vzniklo v roce 2004 v Chrudimi, aby zaštítilo a
podporovalo vznik a rozvoj metropolitní počítačové sítě v Chrudimi a jejím okolí a také
svobodný přístup k Internetu pro každého, tedy myšlenku známou jako CZFree. Prezentovalo
se například na adrese http://www.crfreenet.org.
V roce 2007 se sdružení věnovalo zejména zkvalitňování stávající sítě, zvyšování
odolnosti, spolehlivosti (orkán 18. ledna a bouřka 11. září rozbili některé spoje) a také
dostupnosti v oblastech již připojených. Navýšila se konektivita do internetu a sdružení
získalo rozsáhlejší balíky veřejných IP adres. Připojilo též několik menších obcí. Pokračovalo
v propagaci různých způsobů využití sítě, například k volání s možností úplně nahradit
klasickou telefonní linku.
Statistika roku 2007:
Počet evidovaných připojených rozhraní (počítačů a prvků infrastruktury): 1 410.
Počet uzlů sítě (přístupových a provozních bodů): 52, z toho v Chrudimi 18.
71
Hromadné sdělovací prostředky
Počet registrovaných uživatelů sítě: 483.
Konektivita do internetu: 20 Mb/s pro Chrudim, 8 Mb/s pro Pardubice a Křižanovice.
Veřejných IP adres: 255 pro Chrudim, 32 pro Pardubice a Křižanovice.
Obce zapojené do sítě ke konci roku: Chrudim, Slatiňany, Rabštejnská Lhota, Rabštejn,
Smrkový Týnec, Sobětuchy, Pardubice, Křižanovice, Liboměřice, Šiškovice, Licibořice,
Samařov, Mladoňovice, Pohled, Holín, České Lhotice, Rtenín, Hrbokov, Kovářov, Samařov,
Chotěnice, Staré Jesenčany, Markovice, Zbyhněvice.
V roce 2007 byla navázána spolupráce s Ústavem sociální péče Slatiňany a Azylovým
domem Chrudim. Pokračovala spolupráce se SpeedFree (občanské sdružení budující
neziskovou síť v Hlinsku v Čechách a okolí), Šancí pro Tebe a Internetovým klubem
Svítkov.267
ROZHLAS
Z rozhlasových stanic se místním událostem věnovala nejvíce pardubická redakce
veřejnoprávního Českého rozhlasu (viz poznámkový aparát) a soukromé Rádio OK. Na
portálu Českého rozhlasu bylo pro období od 1. ledna do 31. prosince 2007 nalezeno 340
výskytů slova Chrudim.268
V chrudimské nemocnici 1. listopadu 2007 zahájilo činnost jako první nemocniční rozhlas
v České republice Rádio Pohoda, které kromě mluveného slova vysílalo v úterý, ve čtvrtek a
v pátek od 18 do 20 hodin na uzavřeném rozhlasovém okruhu různé hudební žánry včetně
hudby na přání. S jeho založením pomáhali dobrovolníci realizující podobný projekt
v partnerském městě Ede. První zkouška proběhla za jejich asistence 28. září.269
Český rozhlas Pardubice byl jedním ze dvou hlavních organizátorů benefičního festivalu
Pepafest (viz kapitolu Sociální záležitosti).
TELEVIZE
Chrudim se v televizi objevovala pochopitelně méně než v novinách a v rozhlasu, poté, co
veřejnoprávní Česká televize založila pardubickou redakci, se četnost zpravodajských
příspěvků zvýšila. Místní události zachycovaly dále soukromé televize TV-Puls (Hradec
Králové) a RTA (areál letiště Věkoše v Hradci Králové), jež vysílaly krátká zpravodajství na
frekvenci celoplošné stanice Prima. (Vlastnické a licenční podmínky obou televizí byly
nepřehledné.)
Vysílání a akce České televize se vztahem k Chrudimi v roce 2007 (výběr, dále viz
poznámkový aparát):
18. ledna pořad s názvem Klíč určený zdravotně handicapovaným divákům, v němž byla
zachycena činnost souboru Klíček a mateřské školy v ulici Svatopluka Čecha.270
Ve dnech 18. až 21. října 2007 proběhlo v Chrudimi a okolí natáčení dalšího dílu
populárního cyklu Šumných měst režiséra Radovana Lipuse a „žasnoucího“ architekta
Davida Vávry (ten Chrudim znal ze svých návštěv Loutkářské Chrudimi). Projekt se v té době
po sedmnácti letech pomalu chýlil ke konci a vtěsnat se do plánu natáčení se podařilo díky
„diplomatickým aktivitám“ Luboše Jelínka. Vlastnímu natáčení předcházela příprava
podkladů pro scénář a několik konzultačních návštěv.
Štáb bydlel v penzionu Krmelec ve Filištínské ulici a pro filmaře byl připraven i sportovní
program – 20. října večer se v tělocvičně chrudimského Sokola konal fotbalový zápas týmu
Šumná města kontra Město Chrudim.271 Dokument Šumná Chrudim byl prezentován
v Chrudimi a v České televizi v roce 2008.
72
Hromadné sdělovací prostředky
Česká televize žalovala v roce 2007 u Okresního soudu Chrudim 248 fyzických a
právnických osob, které neplatily koncesionářské poplatky.272
27. srpna semifinálové utkání Tipsport Cupu mezi hokejisty HC Moeller Pardubice a HC
Oceláři Třinec hrané na chrudimském zimním stadionu.273
Významnými zástupci chrudimské videotvorby byly firmy FONA Alexandra Němce
(Masarykovo náměstí čp. 57/IV)274 a Videotvorba Romana Mazánka.275
Roman Mazánek pracoval v roce 2007 jako kameraman například při Madeland Tour
(turné zpěvačky Lucie Bílé) a při natáčení pořadu České televize S Jakubem na rybách. Dále
natočil spot pro galavečer Dne D (viz kapitolu Sociální záležitosti),276 a videodokument, jehož
hlavní postavou byl Miroslav Beránek ze Žďárce u Skutče. Prolínaly se v něm dva děje, a to
Beránkova produkční činnost při přípravě Bambiriády a zároveň skládání zkoušek z
dospělosti na hlineckém gymnáziu (DVD bylo pokřtěno na konci srpna).277
73
Kultura
KULTURA
Viz též Hromadné sdělovací prostředky, Náboženský život, Obecní záležitosti, Příroda,
životní prostředí, Sociální záležitosti, Sport a tělovýchova, turistika, volný čas, zábava,
Vojenství, Výstavba, bytové hospodářství.
STÁTNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Muzeum loutkářských kultur Chrudim (Břetislavova čp. 74/I, čp. 73/I, čp. 75/I)
zřizovalo Ministerstvo kultury České republiky. Funkci ředitelky a vedoucí sbírkového a
prezentačního úseku vykonávala Alena Exnarová, spolu s ní v muzeu a v depozitářích Choteč
a Stolany pracovalo dalších dvacet zaměstnanců (šest z nich jen po určitou část roku).
Průměrný hrubý měsíční plat činil 18 817 Kč.
Také v roce 2007 fungovaly poradní orgány ředitelky: Poradní sbor pro sbírkotvornou
činnost a Odborná rada muzea.
Muzeum bylo kolektivním členem Českého střediska mezinárodní organizace divadelních
knihoven a muzeí SIBMAS a kolektivním členem Českého střediska mezinárodní loutkářské
organizace UNIMA. Alena Exnarová byla navíc individuální členkou UNIMA a pracovala
v předsednictvu Českého střediska UNIMA.
Expozice muzea v Chrudimi navštívilo v roce 2007 celkem 20 577 návštěvníků, kulturně
výchovné akce 3 556 osob, putovní výstavy celkem 23 289 návštěvníků. V muzeu bádalo
celkem dvanáct badatelů, z toho dva zahraniční (Tchaj-wan, Belgie).
Stálé expozice v roce 2007:
Bez bariér (průřez stručnou historii českého loutkářství s ukázkou zahraničních loutek
v přízemí domu pro všechny, kdo nemohli absolvovat příkré schody v muzeu).
Tradiční české loutkové divadlo.
Rodinné loutkové divadlo.
Zahraniční loutky ze sbírek muzea.278
Luminiscenční divadlo.
Ve vstupní hale byla opět vystavena ukázka restaurátorské práce, a to na marionetě muže
ze souboru loutek kočovného loutkáře Josefa Kočky, kterou zrestaurovala koncem roku 2006
externí spolupracovnice muzea Darina Kopečná. Zásah byl uhrazen z darů návštěvníků
muzea.
Roční výstavy v roce 2007:
Dvacet let rozmanitostí (Divadlo rozmanitostí Most).
Dědek & loutky (portrét výtvarníka Pavla Kalfuse).279
Z nových přírůstků muzejních sbírek.
Krátkodobé výstavy v galerii muzea v roce 2007:
18. ledna až 18. března Kijk & Luistermuseum, Bennekom / Ede, Nizozemsko – Bílé sny
(šatičky na křest a vzorníky výšivek z Holandska).280
29. března až 27. května Marie Jirásková – Kukly (výstava loutek, objektů a kreseb).
7. června až 26. srpna Jindřich Pevný – Ženy, létavci a jiné podivuhodné bytosti.
6. září až 28. října Stanislav Holý – Jů, Hele a ti druzí.
8. listopadu až 30. prosince Kouzelný svět loutek (dětská výstava).281
Výstavy mimo prostory muzea v roce 2007:
15. března až 30. září Theatre Museum, Cabel Factory, Helsinky (Finsko) – Kamarádi na
nitích (6 361 návštěvníků).
12. dubna až 30. září National Czech & Slovak Museum & Library in USA, Cedar Rapids,
Iowa – Pupppetry! Suspended Imagination (6 947 návštěvníků).
31. května až 9. června Kolárovo (při 3. ročníku festivalu Meteorit), Slovenská republika –
České l’udové rozprávky v rozprávkovom mestečku (3 500 návštěvníků).
74
Kultura
31. května až 15. července výstavní síň Divadla Karla Pippicha Chrudim – Maňáskový
svět (1 300 návštěvníků).
8. srpna až 18. září Městské muzeum Moravský Krumlov – České loutkové divadlo –
historie a současnost a Současné české loutkové divadlo (700 návštěvníků).
24. listopadu 2007 až 20. ledna 2008 Městské muzeum a galerie Břeclav – České loutkové
divadlo – historie a současnost (1 691 návštěvníků).
30. listopadu 2007 až 3. ledna 2008 Městské muzeum Počátky – České loutkové divadlo –
historie a současnost (300 návštěvníků).
12. prosince 2007 až 6. ledna 2008 Galerie Scarabeus Praha – Loutky a rodinná divadla
(364 návštěvníků).
9. prosince 2006 až 4. března 2007 Hrad Šternberk – České loutkové divadlo – historie a
současnost a České rodinné loutkové divadlo (do konce roku celkem 2 126 návštěvníků).
V roce 2007 byla likvidována jedna výstava a nově instalováno celkem osm výstav, z toho
tři v zahraničí. Na putovní a další výstavy muzea a pro výstavy jiných institucí bylo
zapůjčeno celkem 2 540 sbírkových předmětů, z toho 326 do zahraničí.
Jednorázové akce pro veřejnost:
21. března Den loutek u příležitosti Světového dne loutkového divadla – volný vstup do
muzea, výroba jednoduchých loutek (232 dětí a 53 dospělých).282
18. května Chrudimská muzejní noc společně s Regionálním muzeem v Chrudimi – volný
vstup do muzea celý den, od 19.00 do 01.00 hodin bohatý program: loutková představení
Jarky Holasové a Jakuba Maksymova z Jaroměře a Hany Voříškové z Chocně, ukázka řezby
loutek Jaroslava Koloděje, výroba jednoduchých loutek, přístup na věž apod. (586 dospělých
a 228 dětí).283
1. července noční prohlídka muzea především pro účastníky festivalu Loutkářská Chrudim,
ale i pro všechny ostatní zájemce – volný vstup, přístup na věž. Spojeno s koncertem skupiny
Blůzovi ostří hoši (Jindřich Pevný a Tereza Venclová). Účast 274 lidí.284
9. září European Heritage Days – volný vstup do muzea s přístupem na věžičku
Mydlářovského domu (441 dospělých a 229 dětí).
Akce jiných subjektů, na nichž muzeum spolupracovalo:
24. a 25. května Bambiriáda – ukázka loutek a jejich výroby v muzeu (účast 122 dětí a 22
dospělých). Držitelé vstupenky na Bambiriádu měli zdarma vstup do muzea, což využilo 179
dětí.
13. června až 19. srpna My 2007 – výstava klientů Domu sociálních služeb Slatiňany.
Muzeum poskytlo zdarma prostory a dozor výstavy.
14. a 15. září Pohádkový les (pořadatel křesťanské sdružení Hlubové koření Bojanov) –
výroba jednoduchých loutek při jednom ze zastavení. Účast 35 dospělých a 60 dětí.
Putování loutek za dětmi se zdravotním postižením – pedagogická pracovnice navštívila
v roce 2007 pětkrát příslušná zařízení, programů se zúčastnilo celkem 84 postižených. Projekt
byl i v tomto roce podpořen grantem ministerstva kultury.
Sbírky se rozrostly o 431 přírůstků a 955 inventárních čísel, vyřazeno nebylo žádné
inventární číslo. Celkem muzeum k 31. prosinci 2007 evidovalo 43 683 inventárních čísel,
z toho se v databázové evidenci nacházelo 16 781 čísel.
Restaurátorský a konzervátorský zásah proběhl u třiceti sbírkových předmětů (loutek).
Muzeum spravovalo odbornou knihovnu (k 31. prosinci 2007 měla 17 654 svazků), kterou
navštívilo 39 čtenářů.
Dětským návštěvníkům nadále sloužila herna s loutkami (expozice s názvem Dotýkati se
dovoleno).
Ve školních rocích 2006/2007 a 2007/2008 pracoval při muzeu výtvarně-loutkářský
kroužek a v něm pět, resp. šest dětí. V rámci programů pro dětské kolektivy probíhala
75
Kultura
především výroba jednoduchých loutek pod vedením pedagogické pracovnice muzea. Těchto
programů se zúčastnilo 27 skupin (celkem 732 dětí).
V září 2006 vydalo muzeum informační letáček („skládačku“) k expozicím a výstavám v
Mydlářovském domě pro rok 2007. Dále vydávalo v průběhu roku 2007 skládačky a plakáty
ke každé krátkodobé výstavě v galerii muzea. V září 2007 byla vydána skládačka k expozicím
pro rok 2008. Uvedené tiskoviny k tisku připravil Stanislav Fremunt (agentura Groš Praha).
Muzeum vykazovalo majetek v hodnotě 13 061 473,45 Kč, z toho na budovy připadalo
8 216 065,60 Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz činil v roce 2007 celkem 6 880 000 Kč,
organizace vykázala příjmy 1 220 000 Kč a náklady na činnost 8 100 000 Kč. Muzeum
obdrželo sponzorský dar od firmy Holcim (Česko), a. s. Prachovice 15 000 Kč.285
V roce 2007 se jednalo o převzetí muzea do správy Pardubického kraje nebo města
Chrudim, neboť stát hodlal organizaci v rámci úsporných opatření zrušit, resp. předat
samosprávě (podobně jako Soubor lidových staveb Vysočina, který převzal Pardubický kraj).
Záležitost vzbudila velkou pozornost, došlo i na petici občanů a otevřený dopis Ivana
Baboráka představitelům města.286
Památník národního písemnictví Praha, Kabinet exlibris Chrudim (Široká čp. 86).
Ředitelka: Marie Sedmíková. Kabinet pokračoval v roce 2007 v prezentaci vlastních sbírek i
současných českých autorů.
Výstavy v Nové výstavní síni v Chrudimi:
29. listopadu 2006 až 31. ledna 2007 Kornelie Němečková – Veselé obrázky.
Vystřihovaná grafika, tapiserie. Vystavená díla inspirovaná lidovou kulturou Valašska nalezla
početný okruh návštěvníků.
28. února až 13. května Ota Pavel – Psát, to je moje práce. Šlo o upravenou verzi výstavy
Psát, to je moje práce o životě a díle Oty Pavla (scénář Michaela Kuthanová) instalované
v PNP v roce 2005. Vernisáž proběhla za osobní přítomnosti rodinných příslušníků, úvodní
slovo pronesla Michaela Kuthanová, ukázky textů Oty Pavla četla Renata Klečková.287
13. června až 26. srpna Jiří Brázda – výstava zápůjček z díla významného ilustrátora,
grafika a tvůrce exlibris. Vernisáž proběhla za osobní přítomnosti autora, výstavu uvedla
Simeona Hošková. Účinkovala Klára Kopecká (klávesy), a žáci ZUŠ Skuteč (zpěv).288
12. září až 11. listopadu Eva Hašková – ukázky z volné grafiky a exlibris.289
21. listopadu 2007 až 31. ledna 2008 Bohuslav Reynek – grafika (scénář Věra Šusová).
Komorní výstava představila výtvarný doprovod (suché jehly, lepty) Reynkovy básnické
tvorby. Prezentovány byly mimo jiné grafické listy zakoupené do sbírky PNP díky dotaci
z programu ISO. Vernisáž se konala za přítomnosti umělcových synů Daniela a Jiřího
Reynkových, úvodní slovo měla Věra Šusová, recitovala Renata Klečková, promítal se krátký
film o autorovi s názvem Sklizeň samot.290
Na pracovišti v Chrudimi bylo evidováno ve druhém stupni evidence 6 517 inventárních
čísel sbírkových předmětů.291
Státní okresní archiv Chrudim (Filištínská čp. 37/I) tvořil i v roce 2007 vnitřní
organizační jednotku Státního oblastního archivu v Zámrsku.
V archivu pracovalo v průběhu roku dvanáct stálých zaměstnanců a jedna pracovnice na
dohodu o pracovní činnosti.
Přírůstek archiválií za rok 2007 činil 53,04 běžných metrů (bm), z toho 36,33 bm činil
přírůstek delimitací (druhopisy církevních matrik). Naopak delimitováno bylo z archivu 1,17
bm. Celkové množství archiválií činilo k 31. prosinci 2007 celkem 3014,94 bm. Vzniklo 32
nových fondů, SOkA Chrudim uchovával celkem 2061 fondů a sbírek s časovým rozsahem
od roku 1307 do současnosti.
76
Kultura
Bylo provedeno 29 skartačních řízení u veřejnoprávních původců, z toho 23 s výběrem
archiválií. U soukromoprávních původců nebylo provedeno žádné skartační řízení. Mimo
skartační řízení bylo provedeno 54 výběrů archiválií.
Archiv průběžně aktualizoval poradnu ke spisové službě na svých internetových
stránkách. Provedl devatenáct osobních a 49 telefonických konzultací. Posouzen nebyl žádný
spisový řád. Proběhly státní kontroly u obcí Hlinsko (jeden odbor), Chroustovice, Luže,
Proseč, Ronov nad Doubravou, Slatiňany, Trhová Kamenice a u Nemocnice Chrudim (plnění
stavebně-technických a bezpečnostních podmínek spisoven). Na vyžádání města Chrudim byl
v terénu konzultován stav spisoven všech mateřských a základních škol zřizovaných městem.
Byla dokončena inventarizace fondu Okresní národní výbor Chrudim, pokračovalo
zpracovávání fondu Okresní úřad Chrudim I (do roku 1945).
Badatelna archivu byla v provozu v pondělí a ve středu, po individuální domluvě též
v jiné dny. Bylo založeno 316 badatelských listů, počet badatelských návštěv činil 835,
několik desítek tazatelů bylo vyřízeno bez nutnosti založení badatelského listu. Zhruba
polovina badatelských dotazů byla zaměřena na historii regionu a jeho obyvatele, druhá
polovina měla správní charakter.
V roce 2007 nebyla podána žádná informace podle zákona č. 106/1999, vyřízeno bylo
několik desítek písemných a telefonických dotazů a dotazů podaných elektronickou poštou.
Z náročnějších rešerší lze jmenovat celostátní soupis pozemkových knih, sbírky listin a
katastrálních map ve fondech soudů pro potřeby katastrálních úřadů a projekt Povodně na
Chrudimsku a povodňové značky pro Ústav geoniky Akademie věd a Český
hydrometeorologický ústav Praha.
Pokračoval výzkumný projekt k dějinám letectví na Chrudimsku a k rodu Schmoranzů.
Výstavy:
28. a 29. září 700 let Ronova nad Doubravou. Základní škola Ronov nad Doubravou.
10. října až 18. listopadu Poklady státních archivů východních Čech. Výstavní síň SOkA
Pardubice.
Přednášky (výběr):
28. dubna Slatiňany v archivních dokumentech – přednáška v rámci Dnů města Slatiňany.
Spolupráce s médii:
Podklady pro scénář dokumentu České televize Šumná Chrudim (v budově archivu
natáčen 19. října).
Účast na konferencích:
- Celostátní konference archivářů České republiky v Děčíně.
- Konference restaurátorů a konzervátorů ve Znojmě.
- Seminář knihoven, muzeí a galerií České republiky v Chebu.
- Seminář k restaurování filmů a fotografií v Praze.
Archiv uspořádal na Seči setkání zaměstnanců Státního oblastního archivu v Zámrsku.
Uskutečnilo se několik školních exkurzí a spolupráce s dějepisným seminářem
chrudimského gymnázia.
Ediční a publikační činnost:
- Bergmann, Ivan: Po stopách polozapomenutého architekta. In: ZVUK Zlínského kraje,
Jaro-léto 2007.
- Boček, Petr: 10 let školního časopisu Béda. In: Lanškrounsko, 4. ročník – 2006.
- Boček, Petr: Sokol Lanškroun v letech 1921-1924. In: Lanškrounsko, 5. ročník – 2007.
- Na paměť Josefa Ressla. Chrudim 2007. Boček, Petr: texty čtyř hesel.
- Boček, Petr: Křest balónu Ressel. In: Chrudimské vlastivědné listy, r. 16/2007, č. 5.
- Boček, Petr: Chrudimská civilní protiletecká ochrana v letech 1935-1939. In:
Chrudimské vlastivědné listy, r. 16/2007, č. 6.
77
Kultura
- Šulc, Ivo: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Chrudimi. In: Chrudimské
vlastivědné listy, r. 16/2007, č. 2.
- Šulcová, Radka: Střípky z dějin zrušených škol v okrese Chrudim (Třibřichy). In:
Chrudimské vlastivědné listy, r. 16/2007, č. 3.
Archiválie byly uloženy řádně, problémy s degradací materiálu a biologickým napadením
v době před předáním do péče SOkA byly řešeny dle možností konzervátorské dílny.
V restaurátorské dílně působily dvě restaurátorky, které provedly rozsáhlejší zásahy na
materiálech několika okresních archivů (celkem pět pergamenových listin s pěti pečetěmi, tři
papírové listiny, šest knih a rukopisů). Dále proběhla řada menších zásahů a dezinfekcí.
Knihovna dosáhla celkového počtu 11 266 přírůstkových čísel, za rok 2007 činil přírůstek
263 přírůstkových čísel.
Skutečná úložná kapacita archivu činila na začátku roku zhruba 6500 bm. Rezerva úložní
kapacity činila k 31. prosinci 2007 zhruba 1900 bm. Část kapacity byla využita pro SOA
Zámrsk (250 bm), pro část archivní knihovny, publikace vydané archivem apod.
Rozpočet SOkA tvořil součást celkového rozpočtu SOA Zámrsk a nebyl od něj striktně
oddělen. K největším akcím patřila přestavba archivní knihovny vč. úpravy osvětlení (207
000 Kč), digitální fotoaparát Canon EOS 400 D vč. příslušenství (28 000 Kč).292
KRAJSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Regionální muzeum Chrudim zřizoval i v roce 2007 Pardubický kraj. Funkci ředitelky
vykonávala Milena Burdychová, celkem v muzeu pracovalo 27 osob (21,6 přepočtených
zaměstnanců). V průběhu roku byla zřízena funkce muzejní pedagožky, která ihned začala
pracovat na přípravě aktivit pro všechny typy škol v chrudimském regionu.
Prostorová situace v roce 2007: sídlo Široká čp. 86/I, pracovny Široká čp. 85/I,
archeologické a přírodovědné pracoviště Rybičkova čp. 10/I, depozitář v bývalých garážích
Na Šancích. Kromě objektu v Rybičkově ulici se jednalo o prostory pronajaté od města.
Muzeum dočasně poskytlo pro stavbu obchodního a bytového centra Balustráda dvorní část
objektu čp. 10. Parkovištěm služebního automobilu Renault Master byla dočasně dvorní část
čp. 85. Muzeum v průběhu roku spravovalo, ale nevyužívalo objekt čp. 525 v Čáslavské ulici
v Chrudimi. Záměr postavit na tomto místě novou budovu studijního a badatelského centra
muzea byl zrušen (viz kapitolu Výstavba, bytové hospodářství).
Hlavní důraz v oblasti výzkumu byl kladen na akce u příležitosti 150. výročí úmrtí Josefa
Ressla. Muzeum se podílelo v rámci grantu na plnění úkolů Koncepce účinnější péče o
tradiční lidovou kulturu.
Ředitelka muzea byla členkou redakční rady Věstníku Asociace muzeí a galerií České
republiky (AMG), členkou kulturní komise rady města Chrudimě, členkou poradního sboru
pro sbírkotvornou činnost Muzea loutkářských kultur Chrudim a od 5. října 2006 předsedkyní
revizní komise a členkou exekutivy AMG. Dále byla členkou přípravného výboru akcí k 150.
výročí úmrtí Josefa Ressla, zúčastnila se s delegací města Chrudimě slavnostního zahájení
výstavy o J. Resslovi ve slovinské Lublani. Působila v pracovní skupině pro tvorbu koncepce
cestovního ruchu města Chrudimi. Restaurátorka muzea byla členkou výboru komise
restaurátorů a konzervátorů AMG ČR, archeolog byl členem Východočeské regionální
archeologické komise.
Muzeum spolupracovalo s řadou archivů, muzeí a galerií na přípravě jejich akcí a
výstavních projektů, poskytovalo metodickou pomoc Městskému muzeu Skuteč a Městskému
muzeu Hlinsko, Muzeu mlékárenství v Luži a dalším muzeím mimo chrudimský region, dále
pak obcím Proseč (u Skutče), Luže a Heřmanův Městec.
Expozice a výstavy muzea navštívilo 6 478 návštěvníků, z toho 3 000 žáků ve školních
výpravách a 1 700 neplatících návštěvníků (děti do šesti let, smluvní partneři, pedagogický
78
Kultura
doprovod, návštěvníci akcí s volným vstupem). Dalších kulturně výchovných akcí se
zúčastnilo 1 736 osob.
Výstavy v roce 2007:
Stálé expozice: Alfons Mucha – Plakáty (expozice slavnostně ukončena 27. prosince 2007
po deseti letech své existence),293 Umělecké řemeslo, Mozaika z dějin regionu.294
Výstavní sály v přízemí:
8. února až 29. dubna Orchideje naší přírody – populárně naučná výstava fotografií
Čestmíra a Petra Floriánových.295
10. května až 3. června Práce žáků výtvarného oddělení Základní umělecké školy
Chrudim.
21. června až 16. září Paráda ze skříně – výstava všeho kolem oděvu a prádla.296
6. října až 2. prosince Josef Ressel – 150. výročí úmrtí.
13. prosince 2007 až 28. února 2008 Vstupte do našeho světa – výstava ve spolupráci
s občanským sdružením Autistik Praha.297
Výstavní vestibul ve II. poschodí:
22. února až 13. května Krása tvořená jehlou – výstava výšivek Aleny Křížové.298
21. června až 26. srpna 65. výročí tragédie v Ležákách – výstava k výročí vypálení obce
nacisty.299
6. září až 25. října Laténské osídlení v regionu – výstava o archeologických výzkumech
v regionu.300
29. listopadu 2007 až 28. února 2008 Variace na motýlí křídla – výstava obrázků Jarmila
Chládka.301
Zapůjčování sbírkových předmětů: V roce 2007 bylo uzavřeno 23 nových smluv a
zapůjčeno 646 předmětů. Dlouhodobě pokračovala zápůjčka sbírkových předmětů pro tyto
instituce: Městský úřad Heřmanův Městec (reprezentační účely v obřadní síni), Městský úřad
Hlinsko (reprezentační účely v Komorním divadle), Obecní úřad Luže (expozice na hradě
Košumberk), Obecní úřad Miřetice (expozice památníku v Ležákách), Obecní úřad
Kameničky (u Hlinska) – Pamětní síň Antonína Slavíčka a Karla Václava Raise, Obecní úřad
Nasavrky (expozice Keltů), Národní památkový ústav, pracoviště Pardubice (expozice mlýna
v Ratibořicích a zámku ve Slatiňanech), Městské muzeum Chrast (stálá expozice). Městský
úřad Chrudim muzeu vrátil předměty zapůjčené pro reprezentační účely, jeden obraz nebyl
dohledán.
Pro výstavní účely si muzeum vypůjčilo v roce 2007 na základě dvanácti nových smluv
celkem 182 exponátů od soukromých subjektů, muzeí a archivů.
Přednášky a jednorázové akce:
18. května Chrudimská muzejní noc v rámci oslav Mezinárodního dne muzeí (spolu
s Muzeem loutkářských kultur Chrudim). Hlavním bodem připraveného kulturního programu
byla módní přehlídka připravená z historických sbírek muzea. Modelkami a modely se stali
žáci ZUŠ Chrudim. Dále návštěvníci shlédli kulturní vystoupení sboru tamburašů a
vystoupení dramatického a hudebního oboru ZUŠ Chrudim. Kromě noční prohlídky expozic a
výstav s odborným výkladem měli návštěvníci možnost vyplnit muzejní kvíz, jehož výsledky
byly slosovány a vítězové obdrželi drobné ceny. Muzeum navštívilo od 19 do 24 hodin 624
návštěvníků.302
24. a 25. května v rámci Bambiriády volný vstup do muzea.
8. září Den evropského kulturního dědictví v Chrudimi – expozice a výstavy muzea
navštívilo 463 osob.
Muzeum spolupracovalo s filmovým štábem při natáčení pořadu Šumná Chrudim.
Muzeum v roce 2007 uspořádalo ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd
v Praze jarní přednáškový cyklus zaměřený na archeologii. Témata jednotlivých přednášek:
Klášter, kde se zrodila Ďáblova bible (1. února), Příběh Hradební ulice (15. února),
79
Kultura
Středověká Skuteč a kostel v Lažanech (1. března) a Tajemství chrudimského hradu (15.
března, 3. dubna). Dále byly uspořádány dvě samostatné přednášky spojené tematicky
s výstavami (65. výročí vypálení obce Ležáky, Laténské osídlení regionu). Muzeum
spolupracovalo s chrudimským pracovištěm krajské hygienické stanice při přípravě semináře
ke 150. výročí narození zakladatele české hygieny Gustava Kabrhela.
Muzejní pedagožka ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky muzea připravila pět
výukových programů s pracovními listy pro základní a střední školy a ve spolupráci
s chrudimskými mateřskými školami připravila akci Motýlí domeček. Archeolog muzea
připravil a realizoval besedy pro základní školy na témata Co je to archeologie a Pravěk
Chrudimska.
Mimo plánovanou vědeckovýzkumnou činnost muzeum v průběhu roku provedlo 62
záchranných archeologických výzkumů, celkem bylo včetně dohledů při investorské činnosti
provedeno 178 akcí. Dále byly zahájeny práce na pilotním projektu – lexikonu obcí okresu
Chrudim. Bylo zpracováno celkem pět vybraných obcí (Hoješín, Chroustovice, Seč, Stolany a
Rosice u Chrasti) a založena databáze informací, která bude sloužit veřejné správě i nejširší
badatelské veřejnosti. V roce 2007 byl ukončen projekt botanického výzkumu vegetace
chrudimských hřbitovů, další pokračovaly nebo byly přerušeny.
Do sbírkového fondu muzea bylo v roce 2007 zapsáno 2 672 předmětů a souborů, z toho
nákupy v hodnotě 257 645 Kč bylo získáno 1 636 sbírkových předmětů a souborů. Jednalo se
hlavně o předměty z oboru uměleckého řemesla, obrazy, hračky, bytové doplňky, nábytek,
pohlednice, bižuterie a další jednotliviny z různých oborů a materiálových skupin. Darem
bylo získáno 43 předmětů, například oblečení, odznaky, předměty archivní povahy, střela do
kuše a další. Vlastním sběrem bylo získáno 338 předmětů a souborů z oboru přírodovědy a
archeologie (nálezy z výzkumů ve Filištínské, Hradební, Kolárově a Břetislavově ulici
v Chrudimi, v kostele sv. Josefa v Chrudimi, v Libišanech, ve Vlčnově, v Hlinsku a
z povrchových sběrů na hradech Oheb a Žumberk). Sbírkový fond muzea zapsaný v centrální
evidenci sbírek ministerstva kultury obsahoval k 31. prosinci 2007 celkem 106 183
evidenčních čísel předmětů a souborů rozdělených do šesti podsbírek: archeologie, etnografie,
historie, knihovna, přírodověda a výtvarné umění.
Muzejní knihovna obsahovala 35 257 knihovních jednotek, v průběhu roku 2007 se
knihovní fond rozšířil o 274 knihovních jednotek v hodnotě 77 360 Kč.
Restaurování a konzervování fondu se provádělo vlastními silami i dodavatelsky.
Muzeum navštívilo celkem 104 badatelů, převážná část badatelských dotazů byla opět
směrována na regionální knihovnu a sbírky archivní povahy.
Muzeum vydalo v roce 2007 11. číslo neperiodické publikace Chrudimský vlastivědný
sborník, tematicky zaměřené na různé oblasti historie. S dvouměsíční periodicitou bylo
vydáno šest čísel 15. ročníku časopisu Chrudimské vlastivědné listy. Odborní pracovníci
muzea se autorsky podíleli na příspěvcích do Chrudimského vlastivědného sborníku,
Chrudimských vlastivědných listů, Chrudimského zpravodaje a do regionálního tisku.
Muzeum provozovalo vlastní internetové stránky.
Průběžně byly zajišťovány opravy budov, technických zařízení a vybavení celkem za 295
905 Kč. V budově čp. 86 bylo rekonstruováno vstupní schodiště, opravena soklová římsa,
ošetřeny nátěrem dřevěné části věžičky budovy a osazeny střešní sněhové zábrany. Byla
realizována nová výmalba kancelářských prostor muzea v budově čp. 85. Z důvodu nezájmu
stavebních firem se nepodařilo opravit novorenesanční štíty budovy.
Dotace zřizovatele na činnost činila v roce 2007 9 495 829 Kč. Z rozpočtu Pardubického
kraje získalo muzeum navíc 395 000 Kč na nákup vakuové sušičky a ultrazvukové tužky pro
potřeby konzervátorského pracoviště a nového serveru počítačové sítě. Vlastní příjmy
z hlavní činnosti činily 459 723 Kč, z toho na vstupném bylo vybráno 62 500 Kč, prodejem
80
Kultura
publikací a propagačních materiálů získalo muzeum 21 611 Kč. Mzdové náklady činily
4 544 928 Kč.303
MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Oblast kultury byla svěřena odboru školství a kultury Městského úřadu Chrudim. Odbor se
podílel na organizaci některých kulturních akcí města (například Dne otevřených dveří
památek), přijímal ohlášení veřejných produkcí, vyhodnocoval situaci v oblasti kulturního
života a podobně.
Chrudimská beseda (Široká čp. 85/IV). Ředitel: Jiří Kadeřávek.
Beseda coby městské kulturní středisko organizačně a technicky zajišťovala především
kulturní a společenské akce města (koncerty, divadla, plesy, přehlídky, výstavy, tradiční trhy,
Loutkářskou Chrudim, filmová představení, výročí města apod.). Vedle toho pronajímala
svěřená zařízení i jiným subjektům.
Beseda vydávala měsíčník Vademecum chrudimské kultury, který byl v elektronické
podobě vystaven na internetu, a v tištěné formě vkládán do Chrudimského zpravodaje.
Ve své správě měla tato zařízení:
Divadlo Karla Pippicha (Čs. partyzánů čp. 6/II) zahrnující velkou scénu pro 300 diváků,
malou scénu pro 110 diváků, kavárnu pro 60 osob, dvě klubovny pro 30 a 60 osob a výstavní
síň.
Divadélko Mír (Roosseveltova čp. 490) určené primárně pro loutkoherecká představení
s kapacitou 110 diváků. V roce 2007 probíhala příprava na rekonstrukci a přeměnu na
Spolkový dům (viz kapitolu Výstavba, bytové hospodářství).
Společenskou část komplexu Muzeum (Široká čp. 85/IV) s velkým společenským sálem
pro 500 osob, malým sálem pro 99 osob, přednáškovým sálem pro 32 osob, salónkem Sůva
pro 200 osob, Snack barem pro 30 osob a Měšťanskou restaurací Muzeum. Znovu byla
otevřena suterénní vinárna (viz zápis za rok 2006), ale diskotéky se sem již nevrátily.304
Od 1. ledna 2008 obdržela beseda do správy Kino Svět (viz níže).
Jako součást besedy působil Dechový orchestr Chrudimské besedy a Fotoklub Chrudim,
zkoušky v budově Divadla Karla Pippicha měl pěvecký sbor Salvátor, rekvizity a kostýmy
zde měl uloženy Divadelní soubor Jana Nepomuka Štěpánka.
Většina divadelních představení v Divadle Karla Pippicha byla součástí divadelního
předplatného. Ta byla rozdělena do tří skupin: skupina A I. místa (1500 Kč), A II. místa
(1450 Kč), skupina B I. místa (1050 Kč), B II. místa (1000 Kč), skupina C I. místa (1050
Kč), C II. místa (1000 Kč). Cena koncertního předplatného činila 520 Kč. Výhody
předplatného spočívaly v nižších cenách oproti volnému vstupnému. Důchodci s měsíčním
příjmem nižším než 4 300 Kč měli další slevu 10 % od II. míst, studenti a učni měli další
slevu 10 %, u koncertů pro ně byla sleva 50 %. Každý majitel předplatitelské legitimace měl
možnost nákupu vstupenek na jedno představení v měsíci (mimo předplatné) v časovém
předstihu již od 15. dne každého měsíce. Řádný předprodej zůstával vždy od 20. dne měsíce.
Křesla pro stávající předplatitele byla rezervována do 7. září. O předplatné byl trvale velký
zájem a dostat se na představení mimo něj nebylo jednoduché.
Výběr z akcí realizovaných jen besedou, nebo ve spolupráci s dalšími
organizacemi:305
Chrudimské hudební pátky, Chrudimské hudební večery a další koncerty (viz níže).
20. ledna 2007 Měšťanský bál. Taneční a dechový orchestr ZUŠ Chrudim, skupina Boney
M revival, mažoretky Sokola Chrudim, taneční oddělení ZUŠ Chrudim, národopisný soubor
Kohoutek, pěvecký sbor Slavoj, Taneční škola Besta spolu s dalšími soubory a neziskovými
organizacemi města.306
81
Kultura
10. března Ples hudebníků. Nový a netradiční ples pořádaný Základní uměleckou školou
Chrudim a Chrudimskou besedou. Vystoupila Chrudimská komorní filharmonie, k tanci hrál
Taneční orchestr ZUŠ Chrudim a Beatles Revival a v přilehlých prostorách k poslechu
Hradecká cimbálová muzika a Jazzový kvintet. Program zpestřilo taneční oddělení ZUŠ
Chrudim.
Od 7. září 2007 se konaly podzimní základní taneční kurzy pod vedením Aleše Nováka
z Taneční školy Besta, slavnostně ukončené 8. prosince Plesem v bílém. Tanec doprovázela
hudební skupina Chorus Jaromíra Bečky.307
Beseda dále nabízela vzdělávací kurzy angličtiny, němčiny, klavíru a flétny.308
Hudební festival Athény východních Čech (viz níže).
56. Loutkářská Chrudim (viz níže).
3. srpna Chrudimská pouť u Muzea. Pouťové posezení před Muzeem s Měšťanskou
restaurací. K poslechu i tanci hrál Chorus.
13. září Literárně-hudební večer v kavárně Divadla Karla Pippicha. Autorské čtení
z básnické sbírky Kamínky z hlubokých řek chrudimského spisovatele, básníka a fejetonisty
Josefa Krečmera. V hudební části programu vystoupil sólista komorního souboru Barocco
sempre giovane Jan Zemen a studentka Konzervatoře v Pardubicích Petra Poláčková.309
28. října akce s názvem Státní svátek 28. října na Resselově náměstí. Tentokrát
v podzimním duchu, v rámci trhu byly na výběr stromky, zahradnické nářadí, podzimní
květiny a dušičkové vazby. Hrála slovácká kapela Rozmarýnka.310
2. prosince Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Vystoupily dětské pěvecké sbory
z chrudimských mateřských škol (viz níže).311
16. prosince tradiční Stříbrná neděle s vánočními trhy a vystoupením dětských pěveckých
souborů.312
30. prosince Čekání na Silvestra313 při hudbě s Josefem Náhlovským, Josefem Mladým,
Václavem Vydrou, Naďou Konvalinkovou a divadelním představením Zlatý pan ministr.
K poslechu i tanci hrál Blue Band z Hradce Králové.314
Přednášky a besedy (Malá scéna Divadla Karla Pippicha):
17. ledna Aljaška a Kanada 2006. Oldřich Černý.315
9. února beseda s herci televizního seriálu Velmi křehké vztahy (Zdeňka ŽádníkováVolencová, Petra Špindlerová, Saša Rašilov, Jan Révai a Miloš Mejzlík). Součástí besedy
bylo vystoupení folkové skupiny Gala-Tea a symbolické předání nástěnné malby Libora
Škrlíka dětskému oddělení chrudimské nemocnice (viz kapitolu Zdravotnictví). Pořádala
společnost Forliving, Natural Medicaments.
14. února Hawaii. Radko Chadima.
7. března Anglie – cestovatelské promítání. Martin Loew.
20. března Co jinde neuslyšíte. Talk show Jana Krause, Evy Holubové a jejich hosta.
18. března Neuvěřitelná Indie. Ondřej Valášek.
24. října Sibiř. Martin Loew.
11. listopadu Na kanadském severu. Zpátky do divočiny. Leoš Šimánek.316
28. listopadu Canarias – Kanárské ostrovy. Radko Chadima.
12. prosince Havai. Martin Loew.
Trhy na Resselově náměstí:
24. února Masopustní merenda na náměstí.317
24. března Vítání jara v Chrudimi. Předvelikonoční jarmark. Děti z chrudimských škol
zazpívaly jarní koledy, národopisný soubor Kuřátka předvedl vynášení Smrtky, nechyběly
prodejci a ukázky pletení pomlázek, barvení kraslic a dalších velikonočních zvykosloví.318
28. dubna Cechovní sobota pod májí. Tradiční trh, ukázky řemeslné výroby, vystoupení
sborů, flašinetář nebo Turek s pravým tureckým medem.319
82
Kultura
19. května – Aby Chrudim rozkvetla (Zahradnický jarmark). Posezení s občerstvením v
improvizované zahrádce na Resselově náměstí. Jarmark nabídl sazenice, květiny, hnojiva,
květináče, košíky, zahradní keramiku a další zahradnické náčiní a pomůcky.
23. června – Svatojanské slavnosti aneb Chrudimský slunovrat. Tradiční trh na náměstí,
tentokrát s keltskou inspirací. Večerní posezení u svatojanského ohně s keltskou skupinou
Irish Dew (skupina Gwalarn nemohla vystoupit kvůli zranění jednoho člena).320
28. září Svatováclavské posvícení ve Vlčnově.
28. října Den republiky.321
24. listopadu Kateřinské posvícení.322
5. prosince Mikulášský trh.
Trhy se konaly od 7.00 do 13.00 hodin.323
Divadelní představení a výstavy viz níže, dále viz kapitoly Sociální záležitosti, Školství.
Městská knihovna Chrudim (centrála Filištínská čp. 36/I, pobočky Topolská čp. 51, U
Stadionu čp. 812). Ředitelka: Hana Mazurová.
Akce v roce 2007:324
31. ledna 2007 proběhlo druhé pasování chrudimských prvňáčků na Rytíře krásného slova
a čtenáře městské knihovny. Žáčci prvních tříd přišli do sálu Muzea oslavit své první
vysvědčení a po pasování převzít perníkový klíč od pohádek. Když král Abecedník I. utišil
bojující rytíře I a Y (prali se o to, který patří do jakého slova), vyslechl slib věrnosti knihám
od Písmenkové paní a přečetl pasovací formuli. Potom už každý z prvňáčků poklekl u trůnu
před rytířem a přijal pasování.325
26. února zahájení cyklu seminářů Český rok. Prvním tématem byly Velikonoce. Lektorka
Kamila Skopová seznámila účastníky s historií a významem Velikonoc, s lidovými zvyky a
technikami zdobení velikonočních vajíček.
30. března tradiční Noc s Andersenem byla věnována Josefu Ladovi a jeho pohádkám a
postavičkám. Do knihovny zavítali prvňáčci ze ZŠ Sladkovského, další akce se konala
v domu dětí a mládeže, přišel i kocour Mikeš a vodník Brčál se synem Pulcem, kteří společně
s dětmi plnili úkoly, které pro ně připravil král A. B. Cedník I. Na závěr večera byl Mikeš s
vodníky pasován na čtenáře.
7. května proběhla akce PSAhlaVCOVO (velmi časné) odPOLEDNE. V programu se
vystřídalo deset autorů, hudební doprovod zajistilo trio mladíků z Hlinska v čele s Vojtěchem
Fidlerem. Na závěr akce vystoupila pražská skupina Pilgrim Pimple. I přes větrné a posléze
deštivé počasí odcházeli účastníci i diváci (kterých ovšem bylo pomálu) spokojeni.326
10. května u příležitosti končící výstavy v kabinetu exlibris Ota Pavel Psát – to je moje
práce se uskutečnilo kontinuální čtení z povídkové knížky Jak jsem potkal ryby. Čtení zahájil
starosta města Chrudim Jan Čechlovský a místostarosta Pavel Kobetič. Čtení pak převzali
studenti sekundy Gymnázia Josefa Ressela s profesorkou Kynclovou.
14. května Český rok – druhá knihovnická dílna byla věnována aranžování a vazbě květin s
lektorkami Hanou a Kateřinou z chrudimského květinářství Trio Flowers. V druhé části si
každá z účastnic za pomocí lektorek naaranžovala svoji kytici z živých květin, kterou si pak
odvezla domů.
15. a 16. května vyvrcholil v Divadle Karla Pippicha projekt Děti dětem ve Čtvrtkovinách
aneb Pomáháme pohádkou. Dramatický kroužek Rozmarýn při speciální škole v Chrudimi ve
spolupráci s dětským oddělením knihovny připravil a upravil pohádku Holčička z planety z
knížky Hajaja od spisovatele Václava Čtvrtka. Představení shlédlo ve dvou dnech přes tisíc
dětí a několik vzácných hostů. Některé mateřské a základní školy přispěly svým krátkým
vystoupením a pomáhaly Karlíkovi naučit se smát a rozesmát planeťáky z pohádky. Záštitu
nad akcí převzal starosta města, výtěžek akce byl věnován na dobročinné účely. Symbolický
83
Kultura
šek pro nadační fond Klíček byl dětmi předán Jiřímu Královcovi z dětského hospice v
Malejovcích, který se přijel na představení podívat s celou rodinou.327
První prázdninový víkend zavítaly do Chrudimi pracovnice dětských oddělení knihoven
(mimo jiné až ze slovenského Prešova). Během třídenního setkání navštívily slavnostní
zahájení Loutkárny, divadelní představení Brum pohádka a Zkáza adamitů, chrudimské
„hospůdky“, hlavně se však věnovaly tvůrčí činnosti. Dramatickou dílnu vedla Hana
Langrová z Liberce, výtvarnou Eva Davidová z Chrudimi, která v té době působila v Praze.
4. října Hrůzostrašný večer se Zuby Nehty. V rámci Týdne knihoven328 do knihovny
zavítali tvůrci knížky Zuby Nehty a strávili tu s dětmi ze ZŠ Sladkovského noc plnou
hororových příběhů a strašidel. Maminky se svými dětmi napekly moučníky se zajímavými
názvy jako například Rampelníkovo tajemství, Červí řezy nebo Tarantulí hnízdo s nádivkou z
umrlčích očí. Večer začal výrobou masek a strašidelných kostýmů, následovala promenáda
masek v letní čítárně. Po promenádě se slova ujali studenti Literární akademie Josefa
Škvoreckého a četli své příběhy z knihy Zuby nehty. Děti luštily kvíz, popisovaly své
představy strašidel, která potom samy vyrobily, a tím zakončily hororovou noc.
15. října Český rok – třetí dílna určená pro knihovnice východočeského regionu byla
věnována posvícenským koláčům. Tentokrát se konala na chalupě u Kamily Skopové. Každá
knihovnice přivezla vlastnoručně upečený posvícenský koláč, zatopilo se v peci a povídalo se
o posvíceních, zvycích a obyčejích.
19. listopadu Český rok – čtvrtá dílna se nesla ve znamení Vánoc, úlohy lektorky se opět
ujala Kamila Skopová.
23. listopadu Setmělé čtení – chrudimská knihovna se pošesté zúčastnila celostátní akce
Den poezie (v roce 2007 proběhl 9. ročník) konané každoročně na památku výročí narození
Karla Hynka Máchy.329 Svá díla v Chrudimi přečetli Eva Severinová, Jana Severinová,
Jana Jirásková a Zdeněk Jirásek. Večer zpříjemnila spousta svíček a hrstka diváků.
1. prosince se v rámci Dne pro dětskou knihu sešlo na dětském oddělení knihovny více než
padesát dětí a ostatních návštěvníků. Pro děti byla připravena výtvarná dílna, beseda s
autorkou knížky O čarodějce, která zaspala století Ivou Vávrovou a zároveň byly vyhlášeny
výsledky literární a výtvarné soutěže.330
V červnu došlo ke sloučení hudebního a informačního oddělení. V prostorách
informačního oddělení bylo možné využít internet, půjčit si CD, hudební časopisy, turistické
mapy a průvodce. Také zde byla k dispozici regionální literatura, encyklopedie, sbírka zákonů
a systém právnických informací ASPI. Oddělení bylo otevřeno od úterý do pátku mezi 9. a
18. hodinou.331
V roce 2007 vycházel druhým rokem časopis Psahlavci, jehož první číslo pokřtil 6. října
2006 Ladislav Pecháček. Jednalo se o měsíčník, který každého 13. dne v měsíci (kromě
prázdnin) přinášel porci prózy a poezie začínajících (i ostřílenějších), lepších (i slabších)
autorů. Kromě literárních pokusů se snažil informovat o zajímavých knihách, filmech,
výstavách a dalším kulturním dění, především na poli literárním. Časopis bylo možné získat v
knihovně, k nahlédnutí byl též v informačním oddělení.332
Okresní soud Chrudim zamítl žalobu města o náhradu škod způsobených narušením statiky
knihovny výstavbou sousedícího okresního archivu. Oprava přesto pokračovala a byla
v polovině roku dokončena.333
Městské kino jako organizační složka města provozovalo kino Svět (Svatopluka Čecha čp.
256). Vedoucí: Václav Průcha. (Od 1. ledna 2008 jej do správy převzala Chrudimská
beseda.)334 Po dohodě s městem Chrudim rozšířilo kino nabídku promítaných filmů o filmová
představení pro seniory. Každé třetí úterý v měsíci se od 9.30 hod. v kině měly promítat starší
české filmy pro seniory. Vstupné bylo dotováno a divák zaplatil pouhých 20 Kč. První
84
Kultura
představení se uskutečnilo 18. září, další pak 19. října a 20. listopadu.335 V kině se
uskutečňovala i řada kulturních a společenských akcí.336
Celkem během roku 2007 navštívilo 336 představení 10 178 diváků, tržby dosáhly výše
638 772 Kč, promítání pro školy vyneslo 7 920 Kč, příjmy z reklam a pronájmů činily 70 000
Kč.337
Návštěvnost citelně ovlivňovalo multikino v Pardubicích. Nedočkaví diváci už nemuseli
jezdit až do Hradce Králové, navíc multiplexy měly výhodu přednostního nasazení
premiérových titulů (sedm až devět týdnů před chrudimským kinem). Kino však bylo
poměrně moderní a zatím se neuvažovalo o změně provozu.338
Využitím areálu bývalého letního kina Mír, o jehož trvalém uzavření se definitivně
rozhodlo v květnu 2007, se zabýval mimo jiné kulatý stůl s účastí veřejnosti a také komise
rady města pro hospodářský rozvoj. Výstupem z diskuzí byl názor, že území by mělo být
využito multifunkčně a umožnit celoroční využívání co nejširšímu spektru veřejnosti a
organizací.339
Akce v kině Svět mimo vlastní filmová představení:
29. ledna Promoculture Karlovy Vary – vzdělávací pořad (pronájem 4 800 Kč).
12. a 13. února Agentura SecymuzyCall – divadelní představení (pronájem 4 800 Kč).
14. února Mateřská škola Svatopluka Čecha – školní akademie.
27. února Promoculture Karlovy Vary – vzdělávací pořad (pronájem 1 800 Kč).
14. března Promoculture Karlovy Vary – V. Braunnreiter – vzdělávací pořad (pronájem
4 800 Kč).
15. března Promoculture Karlovy Vary – V. Braunreiter – vzdělávací pořad (pronájem 3
600 Kč).
16. března SŠPST a VOŠ Chrudim – Kupec benátský (pronájem 7 920 Kč).
22. března MUDr. Kovář, CAT Ostrava – přednáška pro ZŠ (pronájem 4 500 Kč).
25. března Studentský parlament Studenti městu – promítání filmu City (viz níže).
20. dubna Richard Handl, U družstva Život 10, Praha 4 – Semafor, Osvobozené divadlo
(pronájem 2 400 Kč).
19. června Agentura Pohodáři – Mexico – záhadný Yucatan (pronájem 3 600 Kč).
29. září Spolek pěstitelů kaktusů, P. Pavlíček – sympozium kaktusářů.
14. října Tomáš Žaba – Agentura QAK, Sruby 27 – diashow Amerika inkognita (pronájem
6 000 Kč).
5. listopadu MediaPro Náchod, Adam Lelek – Austrálie – svět protinožců (pronájem 9 600
Kč).
11. až 13. prosince Pohodáři Pelhřimov – 100% Cuba (pronájem 9 600 Kč).
19. prosince MediaPro Náchod, Adam Lelek – Planeta Země (pronájem 6 000 Kč).
21. prosince Hotelová škola Bohemia – kulturní program studentů (pronájem 3 600 Kč).
Akce v areálu kina Mír:
31. března Mama klub Chrudim – Vynášení Morany.
8. září o. s. Promusic – Chrudimský zvonek (pronájem 1 400 Kč).
1. listopadu Mama klub Chrudim – Ukládání broučků.340
DIVADLO
CHRUDIMSKÉ DIVADELNÍ SOUBORY
Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim (nazývaný v běžné mluvě
„Štěpánkovci“) sídlil v roce 2007 oficiálně na adrese Hradištní čp. 1198, rekvizity a kostýmy
měl soubor uloženy v Divadle Karla Pippicha. Za zkoušky v divadle Chrudimská beseda
souboru nic neúčtovala, na představení si ochotníci divadlo pronajímali.
Funkcionáři: Jan Slezák (předseda), Boris Škorpík (místopředseda spolku). Miroslav
Mach (pokladník). Soubor měl 34 členů, z toho 28 kmenových (aktivních), z toho třináct
85
Kultura
mužů a patnáct žen. Věkové složení bylo následující: 15-25 let šest členů, 26-35 let sedm
členů, 36-50 let dvanáct členů, 51-65 let tři členové.
Akce v roce 2007:
12. února Chrudim – Nataša Tanská: Před půlnocí. Premiéra hry pro jednu herečku
(Mirka Rožková) v režii Karla Břízy. Malá scéna Divadla Karla Pippicha.
20. února Turnov – Před půlnocí – divadelní přehlídka.
1. a 2. března Petr Doležal: The Canterville Story. Malá scéna Divadla Karla Pippicha. O
vzniku představení se na stránkách souboru psalo: „U zrodu této hry stáli Martin Šíma a
Luboš Capoušek – budoucí režiséři představení. Přibližně před dvěma lety vyslovili společné
přání udělat hru, ve které by se herci ‚vyřádili‘, bavili sebe a diváky, kde by se zpívalo a hrálo
s živou kapelou. Velké otazníky visely nad tím, co konkrétně by to mělo být??? Kluci oslovili
kamaráda Petra Dolly Doležala, který pak na základě jejich představ napsal scénář podle
knižky Oscara Wilda Strašidlo Cantervillské. Zbývalo jen lehce upravit text a kopie scénáře
se mohly rozdat hercům. Zkoušelo se přibližně rok. Během zkoušek došlo k dalším úpravám
textu, z nichž nejpodstatnější je trochu překvapující, leč působivé ztvárnění konce. Další
podstatnou změnou bylo, že kluci upustili od původního záměru využít k oživení představení
živou kapelu. I přesto se ve hře zpívá za doprovodu kláves a scénické hudby. Nutno
poznamenat, že Martin a Luboš režírovali divadelní hru poprvé. Herci však trpělivě
naslouchali všem poznámkám a přáním. Pravdou je, že nervy režisérů i herců někdy dostávaly
zabrat.:o) Ale i to k divadlu patří... :o) Všichni jsme rádi, že vzniklo pěkné představení, u
kterého si diváci mohou odpočinout, zapomenout na všední starosti a od srdce se zasmát...“341
13. března Chrast – The Canterville story – představení pro veřejnost.
16. března Chrudim – The Canterville story – představení pro školy.
21. března Před půlnocí. Východočeské divadlo Pardubice. Komentář k představení: „Už
po příjezdu na nás dýchla klidná atmosféra komorního prostředí malého sálu Krajské
knihovny, který jsme si upravili pro účely našeho představení. Chvilku čekání na diváky nám
zpestřilo vynikající kafíčko, které nám připravily místní knihovnice. Diváků do hlediště sice
nepřišlo mnoho, i když jsme jim dali akademickou čtvrthodinku. To ovšem ničemu nevadilo.
Mirka Rožková hrála s obrovským nasazením a ze sálu bylo cítit, jak diváky při
vygradovaných scénách mrazí... Což nám také všichni při odchodu potvrdili a vyjádřili
spokojenost s naším představením.“
22. března Chrudim – Sportovec roku – představení pro MěÚ.
Ve dnech 23. až 25. března 2007 se soubor zúčastnil v České Třebové soutěžní přehlídky
amatérského divadla Zlom vaz s představením Před půlnocí. Mirka Rožková od poroty
získala cenu za nejlepší herecký ženský výkon a druhé místo v divácké soutěži. Komentář:
„Jaká přehlídka byla? Pro nás velice inspirativní. Shlédli jsme osm představení a zúčastnili se
seminářů, kde jsme slyšeli hodnocení poroty. Ve většině případů jsme se s porotou i shodli.
Pro nás byla plodná, co se týče i návštěvy kultury v místních pohostinstvích, cukráren a
společenského večera, který jsme si protáhli hudebními čísly na místním internátě. Děkujeme
všem kolegům, kteří nás přijeli do České Třebové podpořit.“
13. dubna Horka (u Chrasti) – Před půlnocí – představení pro veřejnost.
16. dubna Chrudim – Před půlnocí – představení pro veřejnost. Malá scéna Divadla Karla
Pippicha.342
3. května Chrudim – Před půlnocí – představení pro veřejnost. Měšťanská restaurace
Muzeum.343
10. května Chrudim – The Canterville story – představení pro veřejnost.
26. května areál tábora IDM ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Běstvina – O
začarované Haničce – představení pro veřejnost v rámci Lesnického dne.
4. června Lázně Bohdaneč – The Canterville story – představení pro veřejnost.
8. června Horka (u Chrasti) – The Canterville story – představení pro veřejnost.
86
Kultura
21. června Kavárna U Notáře Havlíčkův Brod – Před půlnocí – představení pro veřejnost.
Soubor absolvoval dobrodružnou cestu v silné bouřce.
29. června Křižanovice – Pohádkový les – představení pro firmu Berry.
11. až 15. srpna Hronov – kankán – Jiráskův Hronov.
31. srpna a 1. září se soubor zúčastnil přehlídky Lipnický mantl 2007 s představeními Před
půlnocí a The Canterville Story.344 Komentář: „Představení se nám celkem povedla, i když
specifická atmosféra hradního sálu byla na výkonech herců znát. Zajímavou vsuvkou festivalu
se stal ‚Piknik u jezera‘ – individuální turistická vycházka s výkladem a návštěva přírodního
skalního ateliéru sochaře Radka Dvořáka. Součástí této produkce bylo předodhalení žulového
monumentu ‚Zlatý voči...‘ Monument jsme bohužel nenašli. Když jsme se společně s
průvodci ocitli u jakéhosi zatopeného lomu, usoudili jsme, že to je to správné místo k
odhalení. Někteří naši kolegové si to vyložili po svém, odhalili svá těla, naskákali do vody a
předváděli kreace, za které by se nemusela stydět žádná z akvabel. Ostatní na břehu
poslouchali poutavý reprodukovaný výklad Františka Štibora a doslova valili voči…“
1. září Chrudim – Oslavy 144. výročí založení gymnázia a výročí Josefa Ressela – akce
MěÚ.
12. září Chotěboř – The Canterville story – Chotěbořské divadelní aneb 20 dkg Junioru.
30. listopadu Týniště nad Orlicí – The Canterville story – 40. Týnišťský divadelní podzim
2007.
9. prosince Ženich pro čertici. Premiéra hry v režii Karla Břízy a v podání mladých elévů
souboru. Velká scéna Divadla Karla Pippicha.
Na závěr roku soubor připravil přehlídku amatérských divadel Chrudimská opona:
22. října Chrudim – Nejstarší řemeslo. DSM KS Červený Kostelec.
1. listopadu Chrudim – Před půlnocí.
14. listopadu Chrudim – The Canterville story.
26. listopadu Chrudim – Výročí. Do Houslí Brno / Pardubice.
11. prosince Chrudim – Úžasná svatba – Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí.
Souběžně s přehlídkou se konala v suterénním divadelním klubu Divadla Karla Pippicha
výstava o historii spolku připravená k jeho 15. výročí existence. V průběhu akce se sice
ukázalo, že ve skutečnosti se o 15. výročí nejednalo, ovšem na nadšení ochotníků to nic
neubralo.
19. března byla vyhodnocena anketa o nejlepší představení souboru. Na prvním místě se
umístila pohádka O začarované Haničce. Druhé až třetí místo se stejným počtem hlasů získala
představení „... není nad talíř sardinek“ a Generálka. Jen těsně za nimi zaostala Dívčí válka.
Páté místo pak obsadilo představení Rajský ostrov.345
Ochotníci se prezentovali na svých stránkách v Pardubickém deníku a Novinách Hradecka,
kroniku vedl Petr Koníček.
Spolek financoval své aktivity z dotací města (na činnost a akce), Pardubického kraje (na
přehlídku amatérských divadel), sponzorských darů (Vodárenská společnost Chrudim, Berry),
a členských příspěvků (200 Kč/rok). Celková výše příjmů činila v roce 2007 168 500 Kč,
výdajů 149 800 Kč.346
Divadýlko z pytlíčku Chrudim, sestávající ze dvou hereček, vystupovalo
s loutkohereckými představeními především v mateřských školách a na prvním stupni škol
základních. Na malé scéně Divadla Karla Pippicha hrálo 23. října pohádku Prasečí
slečinky.347 Mimo Chrudim vystupovalo například v Mladé Boleslavi.348
Loutkářský soubor Ahoj Chrudim sestával z Libora Štumpfa a Miroslava Alexy,
výpravu připravoval Jaroslav Filipi.
Představení Ahoje v roce 2007:349
87
Kultura
23. ledna Maňáskov. Směs pohádek hraná maňásky z Maňáskova. Malá scéna Divadla
Karla Pippicha.
20. února Zakletý kačer. Klasická marionetová pohádka.
3. března dětský karneval v Bylanech (Libor Štumpf).350
9. června Jak Kašpárek napálil čerta. Krátká maňásková pohádka pro nejmenší diváky.
V rámci Velkolepého pochodu na Kočičím hrádku u Slatiňan (viz kapitolu Hospodářství).
2. a 4. října Pohádky z lesa. Čtyři pohádky hrané černodivadelní technikou.
20. října Z pohádky do pohádky aneb Kašpárkovo putování. Pořádala Osvětová beseda
Zaječice v Kulturním domě v Zaječicích.
6. listopadu Z pohádky do pohádky aneb jak se dříve hrávalo. Směs pohádek s Kašpárkem
hrané podle textů zapůjčených z Muzea loutkářských kultur Chrudim s dobovými loutkami a
kulisami. S L. Štumpfem hrál Pioter Kochaniwski z Polska. Malá scéna Divadla Karla
Pippicha351
Soubor spolupořádal 3. Krajskou přehlídku loutkářských souborů v Pardubickém kraji (viz
níže).
Ahoj se dále účastnil například chrudimské Bambiriády.352
Loutkářský soubor Kacafírek Chrudim (oficiální adresa Na Šancích čp. 1180,
domovská scéna v Divadélku Mír). Vedoucí souboru: Miloš Lédl.
Představení v Chrudimi v roce 2007:353
21. (nebo 23.) března, 25. dubna, 19. září Marie Záhořová-Němcová: Princezna Čárypíše.
Režie: F. Žalud, výtvarník F. Štrajt.
13. května Honza a vítr. Premiéra hry v režii Vojtěcha Ventluky. Poučná hra pro děti od
čtyř let provedená ve třech dějstvích a mezihře s oblíbenými postavami na špagátcích. Na
motivy pohádky Boženy Němcové. Reprízy: 23. května, 3. října, 14. listopadu.
28. listopadu, 5. a 12. prosince Šlamastyka s Dědou Mrázem. Pohádka o ztraceném dědovi
Mrázovi a jeho hledání.
Soubor se účastnil například 3. Krajské přehlídky loutkářských souborů v Pardubickém
kraji a chrudimské Bambiriády (viz níže). Na Bambiriádě členové souboru s dětmi kreslili
návrhy loutek a pohádkové bytosti, modelovali, odlévali a vykreslovali výrobky ze sádry,
vyráběli různé pomůcky a kulisy z barevných papírů, kartonů, látek a příze včetně loutek a
figurek. Děti si mohly i zasoutěžit, seznámit se se skutečnými loutkami a zahrát si s nimi,
proběhly ukázky z některých pohádek a her.354
Členové Kacafírku důrazně protestovali proti části projektu přestavby Divadélka Mír na
Spolkový dům z obavy, že zanikne variabilní loutková scéna. Projekt ovšem podle jejich
požadavků upraven nebyl.
DIVADELNÍ AKCE
3. Krajská přehlídka loutkářských souborů v Pardubickém kraji se konala ve dnech 24.
až 25. března 2007 na malé scéně Divadla Karla Pippicha. Akci pořádal Loutkářský soubor
Ahoj s Chrudimskou besedou pod záštitou místostarosty města Romana Málka.
Program:
Sobota 24. března:
Pro děti od 3 let:
Jaroslav Filipi: Ostrov splněných přání.
Tereza a Monika: Kohout Světapán.
LS Ahoj Chrudim: Jak kašpárek napálil ježibabu.
Loutkové divadýlko Dančajáno: Pohádka pohádková.
LS Bublanina: Začarovaný les.
Jiří Vencl: O draku Bazilišovi.
88
Kultura
Pro děti od 7 let:
Soňa Moučková: Pirát.
Miroslav Alexa: Rybář.
Libor Štumpf a Lenka Svobodová: Malý princ u krále.
ZUŠ Na Střezině Hradec Králové: Třikrát úplně jinak aneb Moralita o chromém a
hluchém, O nejlínějším strakapoudovi a Dítě opilcovo.
Neděle 25. března (pro děti od 3 let):
LS Radost Pardubice: Lízinka.
LS Kacafírek Chrudim: Princezna Čárypíše.
Vstupné: vždy 20 Kč.
Z této přehlídky bylo možné postoupit na 56. Loutkářskou Chrudim (viz níže).355
56. Loutkářská Chrudim (zvaná v běžné mluvě „loutkárna“). Jedna z tradičních
kulturních akcí, která přesahovala hranice regionu, se konala ve dnech 29. června až 6.
července 2007. Z devíti postupových přehlídek (jedna ze dvou postupových přehlídek pro
Pardubický kraj se konala v Chrudimi 24. až 25. března – viz výše), na nichž se představilo 81
inscenací (z toho 72 soutěžních), bylo nominováno šest a doporučeno devatenáct inscenací.
Šestadvacátým doporučeným představením byla jedna inscenace z dětské scény. Z této
nabídky vybrala programová rada Loutkářské Chrudimě devatenáct inscenací, dále se
uskutečnilo pět inspirativních představení, pět představení Okénka loutkářských tradic (mj.
Rybář Miroslava Alexy) a třináct seminářů. Oficiální rámec dal akci úvodní Loutkářský štrůdl
30. června a závěrečná pouť před Divadlem Karla Pippicha 6. července.
Přehlídku pořádalo Město Chrudim ve spolupráci s Národním informačním a poradenským
střediskem pro kulturu, resp. jeho odborným útvarem ARTAMA (NIPOS ARTAMA),
občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět a loutkářskými organizacemi
sdruženými ve Festivalovém výboru Loutkářské Chrudimi. Hlavním organizátorem byla
Chrudimská beseda.
Představení se konala v Divadle Karla Pippicha a v Muzeu (scéna MED).
Porota ve složení Karel František Tománek, Robert Smolík, Jakub Hulák, Petr Vydra a
Petr Vodička udělila ceny těmto souborům a jednotlivcům:
Souboru L. S. Věk za inscenaci Fucking Generation aneb zbavme se svých patosů a
hymen.
Souboru DNO z Hradce Králové za inscenaci LAPOhádky tedy Ledové techno.
Romanu Kudláčkovi a Kamilu Bělohlávkovi za výtvarnou složku inscenace LAPOhádky
tedy Ledové techno.
Janu a Báře Kratochvílovým za hudbu k inscenaci LAPOhádky tedy Ledové techno.
Souboru Čmukaři z Turnova za herectví v inscenaci Zvyřátka za to nemůžou.
Souboru „C“ ze Svitav za osobnostní interpretaci textů Daniila Charmse v inscenaci
Fialový vítr.
Janě Dvořáčkové za herectví v inscenaci Černá a bílá Fróna.
Olze Strnadové za pedagogické vedení při práci na inscenaci 1x3 pohádky.
Vítězslavě Trávníčkové za pedagogické vedení při práci na inscenaci Stínové divadlo pro
krásnou Lin.
Souboru Bublanina ze Vsetína za autorský přístup a herectví v inscenaci Začarovaný les.
Na mezioborovou divadelní přehlídku Jiráskův Hronov porota nominovala inscenaci
Fucking Generation a doporučila inscenace LAPOhádky, Zvyřátka za to nemůžou, Fialový
vítr, Začarovaný les.
Během akce vyšlo sedm čísel zpravodaje Valderon a jeden jeho dodatek.
Loutkářskou Chrudim opět doprovázely večerní koncerty na Resselově náměstí, ohlášeny
byly skupiny a zpěváci Irish Dew, Josef IX. & Skupina Ultrablue a jako host Milan
89
Kultura
Schelinger, Mekyband (Miroslav Žbirka Revival Band), Anna K., The Backwards (Beatles
revival), Kamil Střihavka, Michal Pavlíček. Dne 4. července se v restauraci Modrá hvězda
konal Loutkářský bál.356
Tradiční listopadový Loutkářský víkend na malé scéně Divadla Karla Pippicha:357
24. listopadu Vodnická pohádka (Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod), Hrajeme si
s písničkou (Zemanovo dřevěné divadlo Brno).
25. listopadu S loutkami ke hvězdám (Zemanovo dřevěné divadlo Brno), Jak se Máša a
Míša těšili na vánoce (Pohádky Víly srdíčkové Hlinsko v Čechách).
Divadelní představení cizích souborů pro děti:358
16. ledna Máša a medvěd. Loutkové Divadlo Ludmily Frištenské z Prahy, malá scéna
Divadla Karla Pippicha.
13. února Muzikantská pohádka. Divadlo Ludmily Frištenské.
6. března Krakonošův zlatý klíč. Divadlo Ludmily Frištenské.
17. dubna O zlaté rybě. Divadlo Ludmily Frištenské.
13. listopadu Jak dědeček tahal řepu. Divadlo Ludmily Frištenské.
13. prosince Dva sněhuláci. Divadlo Ludmily Frištenské.
16. prosince Strašidelný mlýn. Divadlo Julie Jurištové.359
Divadelní představení cizích souborů pro dospělé (většina v předplatném řady A, B nebo
C):360
22. ledna Woody Allen: Zahraj to znovu, Same. Divadelní společnost Jana Hrušínského (J.
Hrušínský, K. Lojdová nebo M. Procházková, M. Šplechtová, Z. Hruška nebo M. Taclík, jako
speciální hosté ve filmovém záznamu L. Šafránková a J. Abrhám).
25. ledna Edward Taylor: Vztahy na úrovni. Východočeské divadlo Pardubice (M.
Mejzlík, J. Janoušková, M. Przebinda, A. Postler, L. Štěpánková, K. Jelínková a J. Hyhlík).
30. ledna Zdeněk Izer: Dnes vás baví holohlaví. Zábavný pořad Zdeňka Izera a Petra
Freunda.
19. února Giuseppe Verdi / Sergej Onsoff: Dáma s kaméliemi. Státní opera Praha.
21. února Joe Orton: Čistá kořist. Agentura Harlekýn s. r. o. Praha (L. Mrkvička, F.
Sychra, H. Sršňová, V. Udatný, V. Postránecký, J. Kotěšovský a S. Kovacz).
10. března Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy. Klicperovo divadlo Hradec Králové (P.
Tomicová, F. Richtermoc, H. Pech, M. Kleplová, V. Čaněk, J. Zapletal, T. Lněnička, M.
Eliášová).
15. března Anton Pavlovič Čechov: Láska je láska. Docela velké divadlo Litvínov (J.
Révai, H. Sršňová, L. Lavičková, R. Stodůlka a L. Masár).
26. března John Steinbeck: O myších a lidech. Divadlo pod Palmovkou (S. Lehký, K.
Hlušička, M. Kopečný nebo L. Nešleha, I. Jiřík nebo J. Révai, S. Vrbická nebo T. Kostková,
I. Kubečka, J. Teplý ml. O. Rošetzký, R. Přibil).
7. dubna Bohumil Hrabal: Jarmilka. Klicperovo divadlo Hradec Králové (P. Tomicová, J.
Zapletal, O. Malý, T. Lněnička, D. Hřebíček, J. Čížek a další).
10. dubna Kateřina Gartnerová, Ernest Bryll: Malované na skle. Východočeské divadlo
Pardubice (D. Novotná, K. Jelínková, P. Janečková, J. Kalužný, M. Němec, J. Hyhlík, A.
Postler, M. Chamer, Z. Rumpík a další).
17. dubna William Shakespeare: Bouře (The Tempest). Divadlo pod Palmovkou Praha (R.
Přibil, K. Vlček, L. Frej j. h., I. Jiřík, O. Kavan, M. Kopečný, R. Čvrtlík nebo J. Teplý ml., J.
Révai nebo O. Rošetzký, A. Procházka j. h. a další).
19. dubna Leonard Gersh: Motýli. Divadlo Palace (V. Kotek, K. Jandová nebo J. Stryková,
V. Zawadská a R. Trsťan).
90
Kultura
23. dubna F. M. Dostojevskij: Kníže Myškin je idiot. Divadlo Husa na provázku (v hlavní
roli Pavel Liška nebo Jiří Vyorálek).
24. dubna F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi: Vzkříšení. Divadlo Husa na provázku
(v hlavních rolích Petr Jeništa, Jan Budař, Jiří Vyorálek).
7. května Dany Laurentová: Drahouškové. Divadlo Kalich (Jana Paulová, Pavel Zedníček,
D. Suchařípa, A. Svobodová a J. Kohout).
29. května Michail Bulgakov: Molier. Divadlo v Dlouhé Praha (M. Táborský, I.
Svobodová, K. Sedláčková-Oltová, M. Zimová, I. Lokajová, P. Tesař, F. Čapka, M. Matějka a
další).
16. září Howard Barker: Vítězství. Východočeské divadlo Pardubice (R. Chvalová, M.
Němec, S. Lehký j. h., M. Chamer, K. Jelínková, M. Mejzlík, a další).
30. září Ken Ludwig: Lo Stupendo aneb tenor na roztrhání. Agentura Harlekýn Praha (V.
Vydra, S. Postlerová, S. Skopal, M. Zahálka, Z. Adamovská nebo J. Boušková, G. Vránová a
další).
1. října Gabriela Preissová: Gazdina roba. Divadlo Pod Palmovkou Praha (J. Čvančarová,
J. Teplý nebo P. Štěpán j. h., M. Nohýnková nebo Z. Herfortová j. h., R. Čtvrtlík nebo R.
Zima, B. Valentová, K. Macháčková, Z. Slavíková, I. Kubečka, H. Seidlová, R. Jelínek, E.
Kodešová a další).
3. října A. P. Čechov: Platonov je darebák! Divadlo Na zábradlí Praha (I. Chmela, T.
Medvecká, D. Švehlík, M. Sidonová, Z. Hadrbolcová, J. Ornest, P. Liška, M. Mejzlík, Petr
Čtvrtníček a další).
18. října Peter Shaffer: Veřejné oko. Divadlo v Řeznické Praha (Lukáš Vaculík, Hynek
Čermák, Ivana Jirešová).
25. října Johnie Mortimer – Brian Cook: Když kočky nejsou doma. Docela velké divadlo
Litvínov (L. Vaculík, R. Štolpa, J. Galinová, H. Sršňová, L. Lavičková a D. Urbánková).
8. listopadu Milan Uhde – Miloš Štědroň: Balada pro banditu. Klicperovo divadlo Hradec
Králové (T. Lněnička, I. Smečková-Bencová, M. Kleplová, Z. Valchařová-Poulová, K.
Francová, L. Loubalová, P. Vrběcký, J. Klepl, F. Staněk, O. Malý, J. Čepelka, A. Gregar, D.
Hřebíček a další).
15. listopadu Dodo Gombár: Pánská jízda. Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
(J. Pecha, M. Trnavský, R. Novák a D. Rotter).
17. listopadu Miroslav Horníček: Dva muži v šachu. Divadelní společnost Maja (O.
Navrátil, M. Maděrič, P. Hobzová, K. Petrová a O. Brancuzský).
20. listopadu Václav Havel: Žebrácká opera. Švandovo divadlo na Smíchově (I. Řezáč, J.
Smutná j. h. nebo J. Tesařová j. h., J. Stryková, R. Jaškówa, V. Janků j. h., L. Ouhrabková j.
h., S. Šárský a další).
30. listopadu Karl Gassauer: Casanova. Komorní divadlo Praha (František Němec, Johanna
Tesařová).
3. prosince Friedrich Dürrenmatt: Romulus Veliký. Východočeské divadlo Pardubice (J.
Vrána j. h., L. Vlášková, K. Jelínková, M. Mňahončák, J. Kalužný, V. Dušek, R. Žák, Z.
Rumpík, A. Postler a další).
6. prosince J. B. Moliére: Chudák manžel. Divadelní společnost Julie Jurištové (Oldřich
Navrátil, J. Obermaierová nebo D. Syslová, M. Hudečková, K. Špráchalová nebo M.
Bittnerová, T. Helšusová, P. Oliva nebo J. Vlach, M. Kubec nebo J. Hána, R. Kubík nebo L.
Jeník a další).
FILM
Viz též kapitolu Hromadné sdělovací prostředky.
91
Kultura
V provozu bylo kino Svět (viz výše), Chrudimská beseda uspořádala sérii promítání před
Muzeem s názvem Báječné léto s klikou.361 Na Resselovo náměstí opět zavítal Kinematograf
bratří Čadíků, který zde promítal ve dnech 23. až 25. července.362
Filmový klub Chrudim byl zřizován občanským sdružením Nevídáno se sídlem v
Nasavrkách. Vstupné pro držitele průkazek filmového klubu bylo 30 Kč, ostatní diváci platili
za lístek 60 Kč. Jedním z dramaturgů klub byl Miloš Pelikán.363
Filmy promítané v chrudimském kině Svět v roce 2007:364
11. ledna Toyen.
25. ledna Všichni možní sběrači a já.
8. února Horská hlídka.365
22. února Tsotsi.
8. března Cleo od 5 do 7.
22. března Světla v soumraku.
5. dubna Projekt 100 – Třetí muž.
19. dubna Projekt 100 – Zrcadlo.
3. května Projekt 100 – Pat Garret a Billy the Kid.
17. května Projekt 100 – Na sever severozápadní linkou.
31. května Exil.
27. září Eros.
11. října Historie hříchu.
25. října Faunův labyrint.
8. listopadu Capote.
22. listopadu 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny.
6. prosince Ztracená dovolená.
20. prosince Once.
Kromě toho sdružení uspořádalo 8. prosince v Hostinci U Půhoných ve Škrovádě filmový
večer Tenkrát na východě. Jedním ze tří promítaných snímků byl Maxipes od studenta
chrudimského gymnázia Tomáše Pavlíčka.366
V Klubu Agora proběhl ve dnech 19. až 24. března druhý ročník filmového festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V jeho průběhu bylo možné shlédnout
patnáct dokumentů z celého světa a konalo se promítání pro střední školy a děti navštěvující
NZDM Futur a Kopretina. Na promítání přijeli hosté z brněnského nízkoprahového klubu
Pavlač. Festival shlédlo celkem 267 diváků. Školní a vybrané projekce doplnily besedy
s lektory.367
25. března 2007 uvedlo sdružení FLWIDEO ve spolupráci se Studentským parlamentem
Studenti městu premiéru filmu City. Snímek o délce třicet minut pojednával o manželství lidí
středního věku. Během půl roku jej za podpory města Chrudim natočili místní mladí tvůrci.
Scénář napsal a režii měl Lukáš Krčil, kameramanem byl František Kubašta, producentem
Robin Pokorný, v hlavních rolích se představila Jana Trojanová, laureátka Wolkrova
Prostějova a Jan Hrbek, člen divadla Derniéra.368
Stanislav Novotný z Chrudimi upozornil v Týdeníku Rozhlas na chybné informace o
technologii barevných filmů Technicolor publikované v jednom z článků tohoto periodika.369
FOTOGRAFIE
byl
i
v
roce
2007
organizační součástí Chrudimské besedy. Klub
Fotoklub Chrudim
neměl pevnou organizační strukturu, funkci neoficiálního předsedy vykonával Ladislav
92
Kultura
Ženka. Na schůzky v divadelním klubu v Divadle Karla Pippicha docházelo obvykle pět až
deset zájemců o fotografii. V době divadelních prázdnin se schůzky konaly na zahrádce
restaurace Alfa.
Fotoklub se zúčastnil dvou mapových okruhů (soutěží fotografických klubů): 49. ročníku
okruhu Vysočina a 45. ročníku okruhu České Budějovice a ve Vodních zdrojích Chrudim měl
výstavu fotografií s názvem Jak to vidíme (4. až 27. září).370
Fotoklub a Chrudimská beseda připravili další ročník akce Město a lidé. Fotografiemi
s tématikou města Chrudimi a života v něm mohl opět přispět kdokoli. Vernisáž výstavy
s vyhlášením výsledků se ve foyeru Divadla Karla Pippicha konala 21. března 2007. Porota na
vernisáži vybrala nejlepší kolekci, jejíž autorka – Hana Ženková – obdržela grant města na
dokumentaci města ve výši deset tisíc korun. Fotografie byly vystaveny do 1. června.371
Členové Fotoklubu Chrudim Čestmír a Petr Floriánové vystavovali v Regionálním muzeu
Chrudim (viz výše) od 8. února do 29. dubna 2007 fotografie orchidejí rostoucích na území
České republiky.372
Členové Fotoklubu Chrudim Ladislav Ženka a Petr Beran vystavovali v Divadle Karla
Pippicha v Chrudimi od 29. března do 22. dubna 2007 fotografie ze života klientů Ústavu
sociální péče ve Slatiňanech. Výstava nesla název Žijí mezi námi.373
27. září až 18. listopadu Ressel – Pokorná – korelace. Výstava fotografií Markéty Pokorné
(viz níže).
27. listopadu až 28. prosince Aotearoa aneb Nový Zéland. Výstava fotografií chrudimské
rodačky Lenky Vyhnálkové. Vestibul Divadla Karla Pippicha.
10. prosince 2007 až 31. ledna 2008 se ve strahovském klášteře v Praze konala výstava
fotografií Daniela Hlaváče, příslušníka chrudimského 43. praporu, s názvem 122 dní
v Afghánistánu.374
HUDBA A TANEC
Viz též kapitolu Náboženský život, Hospodářství, Politika, Školství.
CHRUDIMSKÉ HUDEBNÍ AGENTURY, SPOLKY A SOUBORY
Hudební spolek Chrudim uspořádal 20. května Hudební odpoledne na Žižkově náměstí
v Chrudimi. Vystoupil Kyx Orchestra, Pěvecký spolek Slavoj, Dechový orchestr Chrudimské
besedy a Funktomass.375
Občanské sdružení Promusic pod vedením Evy Hudečkové uspořádalo 8. září 2007
devátý ročník Chrudimského zvonku (viz níže).
Hudba patřila výrazně k činnosti Sdružení PROUD a spolku mladých chrudimských
křesťanů Hluboké koření.
Soubory vážné a duchovní hudby
Consort, soubor historických hudebních nástrojů hrající hudbu ze 14. až 18. století, neměl
oficiální statut spolku či občanského sdružení. Vedl jej jeho zakladatel Lubomír Moravec.
Akce souboru v roce 2007:
21. dubna koncert pro Athény východních Čech. Hrad Košumberk.
93
Kultura
20. května Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických hudebních těles.
3. festivalový koncert. Zámek Pardubice. Spojeno s rozhlasovou nahrávkou stanice Českého
rozhlasu Vltava.
21. září Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických hudebních těles.
Třebíč (soubor zde vystoupil již poosmé). Spojeno s rozhlasovou nahrávkou.
28. října koncert na zámku Nasavrky.376
Hluboké koření, hudební skupina mladých křesťanů, o své činnosti podrobně informovala
na internetu.377 Počet zpěváků a hráčů se měnil dle aktuální situace, obvykle skupina sestávala
ze čtyř kytaristů, dvou houslistů, dvou flétnistek a čtyř zpěvaček.
Výběr z akcí roku 2007:378
18. února hudební doprovod masopustního průvodu.
26. února 80. koncert na dětské bohoslužbě.
23. března účast na zahájení výuky náboženství pro mladé (kněží P. Smola, P. Hájek a
P. Axler). Při mši svaté v kostele svaté Kateřiny soubor společnými silami díky pomoci všech
přítomných zazpíval píseň Ave crux.
Pátou sobotu před Květnou nedělí se v Hradci Králové konalo Diecézní setkání mládeže,
kterého se zúčastnil i chrudimský hlouček. P. Jaroslav Axler zde byl jmenován novým
kaplanem pro mládež chrudimského vikariátu.
V červnu přilákalo přidání pěti nových oddílů fotogalerie prozatím rekordních patnáct
návštěvníků během jednoho dne. Dohromady postahovali téměř 162 MB a 1 394 stránek
(zhruba v těchto relacích se v roce 2006 pohybovaly měsíční návštěvy).
Chrudimská farnost sestavila v červnu dva týmy pro vikariátní volejbalový turnaj. V silné
konkurenci se oba umístily těsně pod stupni vítězů na čtvrtém a pátém místě.
Pět prázdninových dnů strávili členové v Interdiecézním centru života mládeže Křižovatka
v Příchovicích. Na programu bylo „napínavé ranní koupání, výlety do krajů známých
i neznámých, akční hry, dlouho očekávaná krupicová kaše, hodnotný duchovní program a
plno dalších zážitků...“.
V srpnu se čtrnáctičlenná výprava zúčastnila pod chrudimskou vlajkou Celostátního
setkání mládeže v Táboře a na Klokotech (spolu s dalšími šesti tisícovkami mladých).
V září se konalo setkání rodin v klášteře v Hoješíně.
7. října skupina oslavila páté výročí svého vzniku doprovodem pěti písní při ranní mši
svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
4. listopadu se za účasti osmnácti dětí na sídlišti Na Větrníku konala Dračí přehlídka.
10. listopadu účast na farním plese v Chrasti.
16. listopadu se v Chrudimi konal tradiční Vikariátní večer mladých.
Na začátku prosince se uskutečnila Mikulášská besídka.
Koření v prosinci po roce opět proniklo do místních novin. Zmíněno bylo zpívání pro děti
v nemocnici a objevila se i upoutávka na Štědrodenní zpívání v kostele.
21. prosince soubor zpíval poprvé na dětském oddělení chrudimské nemocnice, 23.
prosince již tradičně v léčebně dlouhodobě nemocných.
24. zpívání koled v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Nový rok byl přivítán v Diecézním centru života mládeže Vesmír v Jedlové v Orlických
horách.
Chrudimská komorní filharmonie (občanské sdružení). Předsedkyně: Eva Dubská
(rozená Pilařová).
Soubor založený 18. října 2006 vstoupil do druhého roku existence. Základem souboru byli
učitelé a žáci Základní umělecké školy Chrudim a další hudebníci z Chrudimi a okolí.
V roce 2007 uskutečnil tyto koncerty:
94
Kultura
10. března Ples hudebníků v Chrudimi (velký sál Muzea).
17. dubna Koncert učitelů ZUŠ Chrudim (velký sál Muzea).
16. prosince Adventní koncert v Heřmanově Městci.
22. prosince Adventní koncert v Chrudimi (velký sál Muzea).379
Dechové a taneční orchestry
Big Band F. A. Macha Chrudim. Občanské sdružení Melodie Chrudim ve spolupráci s
Chrudimskou besedou uspořádalo pro příznivce taneční a swingové hudby slavnostní koncert
Big Bandu F. A. Macha u příležitosti 10. výročí vzniku této kapely. Koncert se uskutečnil 18.
září ve velkém sálu Muzea. V první části hrál orchestr české autory, kteří byli v repertoáru
českých kapel, jako například orchestru Karla Vlacha, Gustava Broma, Felixe Slováčka,
Václava Hybše, Ferdinanda Havlíka apod. V druhé části zazněly výhradně skladby světových
autorů (George Gershwin, Benny Goodman, Duke Ellington, Richard Rodgers, Jerry Gray,
Neal Hefti, Glenn Miller). Po koncertu si mohli účastníci zatančit při tanečních a lidových
melodiích. Netradiční bylo i uspořádání sálu.380
Big Band úspěšně reprezentoval Chrudim na Slavnostech vřesu v Ede.381
Dechový orchestr Chrudimské besedy řízený Zdeňkem Svatošem.
Akce v Chrudimi v roce 2007:
20. května Hudební odpoledne na Žižkově náměstí v Chrudimi.382
15. listopadu tradiční Podzimní koncert ve velkém sálu Muzea s doprovodem Lenky
Čejkové a Přemysla Brajera, dále vystoupil národopisný soubor Formani Slatiňany,
mažoretky Sokola Chrudim. Zpívali Jana a František Pavlíkovi.383
Chorus Chrudim pod vedením Jaromíra Bečky v roce 2007 účinkoval na akcích
Chrudimské besedy (viz výše i níže).
KYX Orchestra Chrudim, orchestr mladých lidí z Chrudimi a blízkého okolí byl založen
v roce 2004 v rámci neziskové organizace Hudební spolek Chrudim. Zaměřoval se jazzrock,
latinskoamerické, swingové a funky skladby v moderních aranžích pro obsazení big-band.
Koncerty v roce 2007:384
10. května Majáles v Pardubicích.
20. května Hudební odpoledne na Žižkově náměstí v Chrudimi.
16. června koncert na náměstí v Přelouči v rámci přehlídky dechových hudeb.
17. června Swingový festival v Chrasti.
30. června promenádní koncert v Čáslavi.
1. září Obžinky v Chrudimi.
22. září Město na kole Fest v Pardubicích.
16. listopadu 41. Slánské jazzové dny v městském centru Grand.
V Chrudimi v roce 2007 pokračovaly již tradiční koncerty J. K. Bandu z Pardubic (22.
dubna a 2. prosince).385
Pěvecké sbory
Animal Singers. Zhruba šestnáctičlenný komorní sbor pod vedením Zdeňka Kudrnky měl
široký repertoár: skladby renesanční, barokní, lidovou tvorbu, spirituály, skladby z období
impresionismu, minimalismu i pop music.
95
Kultura
Sbor československé církve husitské Chrudim se v červenci 2007 zúčastnil benefičního
koncertu ve prospěch humanitární činnosti Církve československé husitské v chrámu sv.
Mikuláše na Starém městě pražském.386
Salvátor, smíšený pěvecký sbor pod vedením Tomáše Židka, zřizovalo občanské sdružení
Salvátor – Chrudim. Sbor se zaměřoval především na duchovní skladby. V rámci Salvátora
působilo Nové chrudimské kvarteto, které vzniklo v létě 2005 jako volné komorní sdružení.
V roce 2007 Salvátor pořádal festival vážné hudby Athény východních Čech (viz níže) a
jednotlivé koncerty:
6. ledna zpívání na mši svaté v Chrudimi (společně s Vlastislavem a pardubickou
konzervatoří).
6. dubna zpívání v kostele na Velký Pátek.
15. dubna velikonoční koncert duchovní hudby v Chrudimi v kostele Nanebevzetí Panny
Marie.387
20. až 22. dubna festival Athény východních Čech.
21. dubna koncert na Chlumku v Luži.
22. dubna koncert v Chrudimi s Komorní filharmonií Pardubice (Tomášek – Korunovační
mše).
22. dubna koncert v Heřmanově Městci, společně s Vlastislavem k jeho výročí.
7. května koncert v kostele v Sezemicích.
8. května koncert v Praze v kostele Na Doubkově.
13. května Skuteč, zahajovací koncert festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč s
Komorní filharmonií Pardubice (Tomášek – Korunovační mše).
26. května Heřmanův Městec – festival sborů.
6. června varhanní koncert Michala Hanuše. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
22. července varhanní koncert virtuosa Karla Paukerta z amerického Clevelandu. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na stavbu chrudimského
hospice.388
5. srpna Chrudimská Salvátorská pouť (mše svatá).
15. srpna slavnostní varhanní koncert Kateřiny Jirešové a hostů k 2. Chrudimské pouti.389
19. srpna koncert Nového chrudimského kvarteta v Nasavrkách.
26. srpna Kočí – pouť (mše svatá a koncert).
2. září Pouchobrady – posvícení (mše svatá a koncert).
6. září varhanní koncert studentů Pardubické konzervatoře.
9. září Chlumek v Luži – pouť (mše svatá).
5. října slavnostní koncert k výročí Josefa Ressla v Chrudimi v kostele Nanebevzetí Panny
Marie s Filharmonií Hradec Králové a sborem Rubeš (Tomášek – Requiem).
11. listopadu Holice – koncert v kostele (pouť).
11. listopadu Sezemice – koncert v kostele.
17. listopadu slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Leoš Janáček – Otče
náš!).
9. prosince adventní koncert v Rosicích u Chrasti.
20. prosince koncert v Pardubicích na Hronovické s pardubickou konzervatoří a
chrámovým sborem.
26. prosince tradiční vánoční koncert v Chrudimi v kostele Nanebevzetí Panny Marie.390
30. prosince Vánoční program hudby a mluveného slova. Jana Lesná (zpěv), Jana
Trojanová (recitace), Tomáš Židek (varhany). Kostel sv. Kateřiny.
Slavoj Chrudim. Sbormistr: Zdeněk Kudrnka.
Koncerty v roce 2007:391
96
Kultura
1. ledna tradiční Novoroční koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie.392
7. března Jarní koncert. Koncert spojených sborů Slavoj Chrudim a Signum Hlinsko pod
vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky. Jako host vystoupil pardubický smíšený sbor Continuo
se svým programem pod vedením Vlastislava Nováka. Koncertní sál firmy TMT Chrudim.
20. května Hudební odpoledne na Žižkově náměstí v Chrudimi.393
26. září koncert pěveckého tělesa MLC School z australského Sydney, který v rámci svého
evropského turné vystoupil v Praze, Vídni, Budapešti, Paříži a v Chrudimi. Jako host
vystoupil chrudimský sbor Slavoj se svým novým programem duchovní hudby. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie.394
4. prosince Iuventus cantans (pardubický dětský sbor) a Collegium cantantium (pražský
ženský pěvecký sbor) řídil Zdeněk Kudrnka. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
8. prosince Adventní koncert pěveckých sborů Slavoj Chrudim a Orfeus Pardubice.
Koncertní sál firmy TMT Chrudim.
Mezi 17. a 20. prosincem Adventní koncerty na náměstí.
Četné pěvecké soubory působily v roce 2007 při mateřských a základních školách. Patřily
k nim například pěvecký kroužek při základní škole v ulici Dr. Jana Malíka, dále Klubíčko
(mateřská škola v ulici Dr. Jana Malíka), Tralaláček (mateřská škola v ulici Strojařů),
Písnička (mateřská škola v ulici U Stadionu), Skřivánek (základní škola v ulici U Stadionu),
Zvoneček (mateřská škola v ulici Víta Nejedlého), Sluníčko a Lyra (první a druhý stupeň
základní školy v ulici Dr. Václava Peška).
K nejznámějším souborům patřil Klíček a Klíčenky (zhruba osmdesát členů). Soubor
Klíček byl pěveckým souborem při mateřské škole v ulici Svatopluka Čecha. V Klíčenkách
zpívali bývalí členové Klíčku, kteří se chtěli zpěvu věnovat, přestože už věkem nepatřili do
mateřské školy. Oba soubory doprovázela na hudební nástroje skupina dospělých (Iva
Malinová, Jaroslava Ptáčková, Eva Sotonová, Jan Hovorka, Vladan Melicher, Vítězslav
Kalousek, Zdeněk Dejdar, Monika Jeníčková). Zkoušky probíhaly dvakrát týdně. Oba
soubory získaly řadu ocenění, byly zaměřeny i na humanitární a charitativní činnost. V roce
2007 pokračovala těsná spolupráce s místní organizací Českého červeného kříže, dále
s mateřskou školou ve Štěchovicích, nadačním fondem Klíček Malejovice, hospicovým
sdružením Smíření.
Klíček vystoupil například v Mačkově na Strakonicku, třikrát v Bratronicích (u
Haničinců), v Praze na Světovém dni Červeného kříže, na folkovém festivalu Bradelská
skleněnka, na Chrudimské mateřince, Klíčenky zpívaly například na zlaté svatbě,395 na
výstavě Pardubické vánoce396 atd. Největší událostí roku bylo natočení čtvrtého CD, tentokrát
s Petrem Haničincem. Křest CD s názvem Parádní svět se konal 24. listopadu v Divadle
Karla Pippicha, kmotrem byl Karel Vágner. Hosty večera byl slovenský taneční soubor
Svitan z partnerského města Svidník s představením Niekto to rád horúce a mladý zpěvák
Josef Vágner.397 Klíček a Klíčenky se účastnily pohřbu Petra Haničince.398
V lednu 2007 Česká televize vysílala pořad Klíč, v němž byla zachycena činnost souboru
(viz kapitolu Hromadné sdělovací prostředky).
Rocková hudba
Název této skupiny není zcela přesný. Byly do ní zařazeny žánry a styly, jež budí zejména
u ortodoxních vyznavačů takzvané vážné hudby děs – metal, elektronická hudba a další, které
mají více či méně společné kořeny v rocku.
Altracent (Svatopluka Čecha čp. 296) zastupující metalovou hudbu oslavil 24. listopadu
2007 deset let své existence koncertem v Baraka Baru.399
97
Kultura
Skupina hrála ve složení Peter Málek (frontman a zpěvák v jedné osobě), Lukáš Havel
(kytara), Petr Lichtenberg (bicí), Tom Jaroch (basová kytara) a Michal Dušek (kytara).
Akce v roce 2007:
30. leden hosté hudebního bloku, který připravoval Petr Kůsa pod názvem Fajn Rock
Music – novinky z české rockové hudební scény. Vysíláno na rozhlasových stanicích HEY
Brno, HEY Ostrava, Egrensis (západní Čechy), Prácheň (jižní Čechy), Šumava (západní
Čechy), Metuje (východní Čechy), Relax (střední Čechy), Valc (Brno) a Limonádový Joe
(Praha). Skladba Angel of The Night se v červenci objevila na kompilačním CD Fajn Rock
Music s pořadovým číslem 11. Autoři pořadu FRM vybrali přes dvacet skupin z celé
republiky. CD vydané v nákladu 700 kusů bylo neprodejné a určeno pouze k mediálnímu
promotion skupin a interpretů na něm uvedených. Kompilace byla rozeslána všem
rozhlasovým stanicím, dramaturgům televizních hudebních pořadů, publicistům, klubům atd.
21. dubna Pardubice – rockový klub Ponorka.
20. července parket v Podboru (při špatném počasí v Řestokách).
28. července Pustá Kamenice – festival Rock Potock.
4. srpna Holetín u Hlinska – koupaliště.
17. srpen Kunětická hora u Pardubic – Benzínovej dejchánek (motosraz).
18. srpna Holetín u Hlinska – Metal Fest Rock Masacre 2007.
13. října Řestoky.
20. října Fortuna Hlinsko.
V Gambrinus MP3 Parádě, jíž se od dubna do října 2007 účastnilo 200 skupin, skončil
Altracent ve finále mezi 33 kapelami na devátém místě s počtem 5 373 hlasů. V prosinci se
skupina objevila v hitparádě Rádia Face Rock.400
Arkona (heavy-metal). Sestavu doplnili nově příchozí členové – kytarista Jaroslav
Klement a zpěvačka Hanka Pecinová (ex-Design) a skupina tak hrála v roce 2007 v tomto
složení: Tomáš „Van“ Halák (elektrická kytara, zpěv), Jiří Capoušek (basová kytara, zpěv),
Jaroslav „Kléma“ Klement (elektrická kytara), Hana Pecinová (zpěv), Martin „Hypik“
Hypšman (bicí). Členové se v srpnu shodli v tom, že by se kapela měla ubírat pouze cestou
vlastní tvorby a koncertování a opustit tak pódia tanečních zábav. Skupina hledala po celý rok
klávesistu.
Akce v roce 2007:
28. dubna Stolany – soukromá akce.
Skupina se po přerušení činnosti poprvé představila v novém složení 1. května na
chrudimském Majálesu.
7. května Řestoky – rocková zábava ve vyhlášeném sále hostince Řestoky.
19. května Bítovany – jako host kapely Komunální odpad.
22. června Kočí – otevření sezóny na domovské letní scéně.
23. června Bukovina u Přelouče – jako host kapely Komunální odpad.
29. června Albrechtice u Rychnova nad Kněžnou – minifestival rockových kapel společně
s Epitaf, Ramayana a dalšími.
6. července Kočí – rocková zábava společně se zlínskou formací Focus.
28. července Pustá Kamenice – festival Rock Potock.
25. srpna Bukovina u Přelouče – jako host kapely Komunální odpad.
V září bylo přezpíváno sedm písní z CD Paměť plamenů vydaného v roce 2006.
19. října Jen´s music bar v Jirkově u Chomutova – koncert s kapelami Fenris a Karpatia.
9. listopadu Živanice – jako host kapely Komunální odpad.
Daen & The Groove Comp. vystoupila v roce 2007 v Chrudimi 9. března v klubu
Agora.401 Organizátoři akce o skupině napsali: „Živoucí chrudimská legenda, která se při
98
Kultura
svých vitálních a energií nabitých koncertech téměř nevejde na pódium. Dříve fungovali pod
názvem Daen, další příchozí figury přidaly dovětek Groove Copany. Měli zajímavý vývoj: od
počátečního hard-coru v klasickém rockovém obsazení až po miniorchestr čítající 10 lidiček,
propojující taneční hudbu s funkem, jazzem a drum&bassem.“
Dead Camel Blues Band.
Expandeer („něco mezi punkem, Oi! a metalem“). Rok 2007 byl popsán na webových
stránkách takto: „Někdy kolem Vánoc 2006 jsem začal celkem vážně uvažovat o založení
kapely a během jara 2007 jsem do toho začal zatahovat Vorlajze (následovně náš první
bubeník), který chodil do třídy s Liborem, kterému nakonec připadla role kytaristy. Liborova
sestra, Iveta, v té době hrála v kapele Life Posession na bicí a tak na ně Vorlajze začala učit a
sama se ujmula basy. Toto vše proběhlo v červnu 2007. 7. 7. 2007 tak oficiálně vzniká kapela
Expandeer… jak jsme na název přišli, nevím a myslím, že to kloudně neví nikdo z nás. Přes
prázdniny jsme pilně zkoušeli materiál, který jsem měl už zhruba půl roku napsaný… některé
věci z tohoto období prošly až do současnosti a hrajeme je stále, jiné skončily v propadlišti
dějin (všechny texty najdete na http://www.archerovo.ic.cz/). Zhruba do Vánoc 2007 jsme
v této sestavě zkoušeli v Chrudimi, pak ale kvůli vnitřním neshodám odešel Vorlajz a zhruba
měsíc jsme zkoušeli bez bubeníka.“402
Chocolate Jesus (indie-rock). Skupina vystoupila v Chrudimi na charitativním Pepafestu,
na 20. ročníku akce Underground Football Cup v Janderově a v rámci tradičního vánočního
koncertu v Agoře (viz kapitoly Sport, Sociální záležitosti). Byla magnetem 3. ročníku
benefičního festivalu Music for Tibet v Hronově.403
Pavilon 9404 (hardcore-metalcore). Na jaře roku 2007 odešel jeden člen skupiny, kterého
nahradil Luboš „Joule“ Novotný z kapely Flying Brains.405 Skupina vystoupila 24. února a
18. května v chrudimském Zuzzy Baru. Při druhé akci pokřtila nové CD.406
O skupinách Pan Svahilski407 (folk-rock), Problém doby408 (punkmetal), The Alone
(rock-emo, vznikla v roce 2007) a Troska z moska nebyly podrobnější informace.
Trampská hudba a folk
Fajado. Tříčlenný soubor oslavil v roce 2007 deset let od svého založení.
Akce v roce 2007:
17. února oslava narozenin kamarádek Hanky a Zuzany v chrudimské restauraci U
Kapličky.
2. března předjarní setkání kamarádů při písničkách, s promítáním videozáznamů z akcí v
roce 2006.
24. března oslava narozenin kamarádky Marty, zpěvačky a kontrabasistky kapely Půl-Ka.
Oslava se konala v Chocni.
8. až 9. dubna Velikonoce v Pekle a na Krkance.
16. června Hajzl bál 2007 na téma Bezdomovci.
11. srpna Setkání pod totemy.
25. srpna oslava narozenin malířky a kamarádky Alenky Vondřejcové v Chotči u Pardubic.
14. září Fajado oslavilo na Sekyrce, v údolí Chrudimky, deset let svého trvání. U
slavnostního ohně se střídali Fajado, Věrná čtyřka, Půl-Ka z Chocně, kamarád Eifel, Štěpán
Rak a na didgeridoo zahrál Petr Kohl.
10. listopadu Fajado pokřtilo v salonku Sůva chrudimského Muzea společně se svými
kamarády a sponzory své druhé CD s názvem Život je krásnej.409
99
Kultura
13. října Joe Poutník z Lišárny oslavil v Hradišti u Nasavrk, společně s turisty, vodáky a
kamarády z údolí, své 70. narozeniny.
20. listopadu se Fajado účastnilo natáčení vánočního pořadu Českého rozhlasu „Na
Štěpána se Štěpánem“. Pořad se natáčel ve Stojicích u Heřmanova Městce, v hospůdce U
Zvonečků. Mimo Štěpána Raka se o příjemnou pohodu postarala country skupina z Pardubic
Country colaps.410
H. A. M. Skupina hrála 17. února 2007 na 40. plese chrudimských sportovců.411
Chrpa. Tato nejstarší chrudimská trampská hudební skupina uspořádala v Divadle Karla
Pippicha tradiční koncerty Trampské jaro (17. března) a Trampský podzim (20. října). Jako
hosty si pozvala Bokomaru z Brna a zpěvačku Jitku Vrbovou, resp. Kansas trio a Úsvit.412
Mimo Chrudim vystoupila například v pardubickém kině Jas a na Dnech Pardubického kraje
v Kladrubech nad Labem.413
CHRUDIMSKÉ FOLKLORNÍ SOUBORY
Folklorní soubor Kuřátka Chrudim. Vedoucí: Radka Ehrenbergová.
Při souboru působila přípravka s názvem Zrníčka a Sdružení rodičů a přátel dětského
folklorního souboru Kuřátka (Rooseveltova čp. 782).
Kuřátka se účastnila festivalu Tradice (viz níže).
Národopisný soubor Kohoutek měl v roce 2007 silnější vazby na Slatiňany, než na
Chrudim, proto zde uvedeme jen výčet vystoupení souvisejících s Chrudimí:
20. ledna Měšťanský bál – Muzeum.
24. února Masopust.414
1. září Obžinky.
13. října III. Celostátní přehlídka sokolských folklorních souborů – Chrudim.
3. až 4. listopadu se ve velkém sále Muzea uskutečnila první část třídílného cyklu
seminářů s účastí třiceti párů ze souborů Baldrián, Dupák, Kohoutek, Nisanka, Rokytka a
Písečan. Pod vedením Miloše Vršeckého byly probrány základy techniky českých tanců,
techniky zvedaček a mužských cifer. Každá část semináře měla vedle obecně českého
tancování také svoje tematické zaměření – tentokrát to byly tance z jižních Čech.
15. prosince Trochu vánoční. V tradičním pořadu uvedl Kohoutek ve vyprodaném Divadle
Karla Pippicha jako hosty soubory Jarošovci Mělník, K2 (Kunovjan a Kyjov) a Radost.
Kohoutek uvedl premiéru pásma lechtivých písní Nesahej mi na kolínko. Po ukončení pořadu
proběhl v restauraci Muzeum společenský večer všech účinkujících.415
22. prosince Vánoční besídka – Kavárna 141.416
CHRUDIMSKÉ TANEČNÍ SOUBORY, KLUBY A ŠKOLY
Taneční skupina La Gotcha vznikla při Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi v roce 2005.
Zaměřovala se především Street Dance a Show Dance.
Taneční škola Besta Chrudim (tělocvična ZŠ dr. Malíka, areál ZŠ U Stadionu). Majitelé:
Aleš a Martina Novákovi.
Škola se věnovala standardním a latinskoamerickým tancům, ale i moderním tanečním
žánrům – New Style, Modern Dance, Street Dance, Jazz Dance, Freestyle, House Dance, Hip
Hop, Poppin.
V roce 2007 Besta uspořádala 31. května 16. den otevřených dveří taneční školy a
tanečního klubu v Muzeu. V programu vystoupilo přes 200 tanečníků od začínajících přes
pokročilé až po nejúspěšnější reprezentanty Chrudimi. Druhého června následovala v Muzeu
100
Kultura
Jarní cena Chrudimě (pohárová soutěž ve společenském tanci a postupová soutěž v tanečním
sportu dětí, juniorů a dospělých pro páry z celé republiky ve všech věkových kategoriích tříd
D, C, B).417
Taneční škola získala na mistrovstvích republiky několik prvních míst a řadu dalších
dobrých umístění.418
Taneční škola AMOR Chrudim vedená Adrienou Morávkovou nabízela kurzy
orientálního tance. Sezóna 2007 byla zahájena v zrcadlovém sále sportovní haly 10. ledna
2007419, na podzim začaly kurzy 8. září.420 Dne 28. srpna 2007 byly spuštěny stránky
www.Amor-Orient.com.
HUDEBNÍ A TANEČNÍ AKCE
Akce pořádané Chrudimskou besedou nebo v přímé spolupráci s ní421
Chrudimské hudební pátky v roce 2007 (velký sál Muzea):
26. ledna 707. koncert: Komorní filharmonie Pardubice. Koncert k 65. výročí
Chrudimských hudebních pátků. Dirigent Ichiro Saito (Japonsko), sólisté Jeremy Findlay
(Kanada) – violoncello, Elena Braslavsky (Rusko) – klavír. Na programu skladby Christopha
Willibalda Glucka, Jiřího Gemrota, Takashi Yoshimatsu a Ludwiga van Beethovena.422
23. února 708. koncert: Kaspar Zehnder – flétna (Švýcarsko), Trio Concertino (Ivo
Kahánek – klavír, Jan Fišer – housle, Tomáš Jamník – violoncello).
9. března 709. koncert: Komorní filharmonie Pardubice. Dirigent Vojtěch Jouza. Sólistky
Rebecca Čápová a Lubomíra Dutková.
20. dubna 710. koncert: Barocco Sempre Giovane a Václav Hudeček (housle). Slavnostní
zahajovací koncert festivalu Athény východních Čech 2007 (viz níže).
27. dubna 711. koncert: Jiří Bárta & Lubomír Brabec.423
25. května 712. koncert: Lukáš Vondráček (klavír).
20. září 713. koncert: Eva Bravo Šimková (violoncello), Božena Kronychová (klavír).
11. října 714. koncert: Snítilovo kvarteto.
13. listopadu 715. koncert: Lyra da Camera.
29. listopadu 716. koncert: Smyčcové trio Gideon.
7. prosince 717. koncert: Komorní filharmonie Pardubice (dirigent Jaroslav Krček), Český
chlapecký sbor Boni pueri (sbormistři Pavel Horák a Jakub Martinec).
Další hudební akce pořádané Chrudimskou besedou v roce 2007:424
6. ledna Novoroční koncert. Akordeon Hradec Králové, soubor pod vedením dirigenta
Petra Židka. Velký sál Muzea.
26. února Spiritual kvintet. Divadlo Karla Pippicha.
6. března Honza Nedvěd se skupinou. Divadlo Karla Pippicha.
28. března Screamers. Nový pořad pražské travesti skupiny. Divadlo Karla Pippicha.
3. června Mistříňanka. Koncert slovácké dechové hudby. Bašta Prachárna.
28. října 13. ročník tradiční taneční soutěže O chrudimskou loutku kategorií Děti, Junioři,
Dospělí ve výkonnostních třídách D –B. Velký sál Muzea.
27. listopadu Slovenský taneční soubor Merlin: Mystery of Dance. Divadlo Karla
Pippicha.425
4. prosince Vánoční koncert Evy Pilarové.426
17. prosince až 20. prosince tradiční Adventní koncerty na náměstí pod vánočním stromem
na Resselově náměstí. Vystoupily děti z chrudimských souborů Klíček, Zvoneček, Sluníčko,
Klubíčko, Písnička, Paraplíčko a Tralaláček společně s Jitřenkou a Slavojem.427
18. prosince Vánoční čas s Marií Rottrovou. Velký sál Muzea.428
21. prosince Proroctví Izaiášovo. Q – VOX (mužské vokální kvarteto) se svými hosty.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
101
Kultura
22. prosince Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře. Chrudimská filharmonie,
Slavoj Chrudim, Vlastislav Heřmanův Městec, Chrudimský chrámový sbor a sólisté
Pardubické konzervatoře pod vedením dirigenta Martina Profouse. Velký sál Muzea.
Akce pořádané ostatními organizacemi429
5. ledna Iuventus Cantans (pardubický dětský sbor) – Tříkrálový koncert pod vedením
nového sbormistra Zdeňka Kudrnky. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
23. března Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso
continuo. Iuventus Cantans, hradecký dívčí sbor Kantiléna (sbormistr M. Profous), doprovod
smyčcového kvarteta Pardubické konzervatoře, varhany Petr Hostinský, sólisté – Jana
Pinkasová a Dana Šťastná. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Dne 1. dubna uspořádala Základní umělecká škola Pardubice (v Havlíčkově ulici)
v Divadle Karla Pippicha koncert vítězů 3. ročníku mezinárodní baletní soutěže Pardubická
arabeska.430
Sedmý ročník hudebního festivalu klasické hudby Athény východních Čech navazujícího
na tradici Hudební mládeže ČR, v minulosti dlouhá léta vedenou hudebním skladatelem, prof.
Františkem Kovaříčkem. Pořádala opět Hudební společnost Salvátor a Chrudimská beseda:
20. dubna Slavnostní zahajovací koncert – 710. Chrudimský hudební pátek. Barocco
Sempre Giovane a houslista Václav Hudeček. Velký sál Muzea.
Noční chrámový koncert. Na nové romantické chrudimské třímanuálové varhany hrál
virtuos a skladatel Michal Novenko. Na programu byla rovněž improvizace na téma
z publika. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
21. dubna Pohádkové baletní scény. Baletní představení souboru Consonance Pardubice,
choreografie Lenka Demlová. Divadlo Karla Pippicha.
Komorní koncert. Violoncellový soubor Čelisti studentů konzervatoře z Bratislavy,
umělecký vedoucí Jan Pospíšil. Velký sál Muzea.
22. dubna Slavnostní závěrečný koncert Komorní filharmonie Pardubice, sólisté, sbory
Rubeš a Salvátor, dirigent Tomáš Židek. Velký sál Muzea. Koncert byl spojen s udílením cen
Osobnost města Chrudim. V ceně vstupenky byl oběd v Měšťanské restauraci.
5. května 2007 uspořádala Taneční škola Bohémia Chrast Bohumila a Hany Černých 14.
ročník tanečního festivalu plesových choreografií a párových tanců. Na programu bylo ve
velkém sálu Muzea Mistrovství ČR choreografií polky, Mistrovství ČR SUT plesových
choreografií a Mistrovství ČR v České polce. Festival se konal ve spolupráci se Svazem
učitelů tance ČR a mimo jiné za podpory Pardubického kraje. Mistrovství v párové polce se
zúčastnilo 33 tanečních párů, na prvním místě se umístil pár Ladislav Dolák a Veronika
Váňová z pražské taneční školy manželů Karasových. Z 26 týmů v soutěži plesových
choreografií byl tradičně nejúspěšnější Taneční klub Unidance z Bratislavy, mistrem
republiky se tak stala celkově druhá Taneční škola Mládí Ostravy. V choreografii polky
zvítězil TKG Hlinsko.431
18. června koncert Ivana Hlase, Richarda Tesaříka a souboru dětí z Mateřské školy
Strojařů. Divadlo Karla Pippicha. Pořádalo Centrum J. J. Pestalozziho.
21. června se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal jeden z koncertů 49. ročníku MOF
Smetanova Litomyšl 2007. Na programu bylo scénické provedení soudobé duchovní opery
(2007) Víťazoslava Kubičky Kristův dotyk. Libreto Víťazoslav Kubička a Eva Bachletová.
102
Kultura
Účinkovali Peter Cingeľ, Eva Hornyáková, Nao Higano, Mária Koledová, Eva Šušková,
Martin Mikuš, Smíšený pěvecký sbor Anima Cantanda, Bratislavští komorní sólisté. Režie
Víťazoslav Kubička, dirigent Adrián Kokoš.432
Ve dnech 4. až 7. července se v Janderově uskutečnil 12. ročník letního hudebního
festivalu Yanderov pořádaný chrudimským občanským sdružením Šance pro Tebe (viz
kapitolu Sociální záležitosti) za spolupráce s pražským sdružením Duha VTS a podporou
celkem čtyřiceti dobrovolníků z vlastních řad a z programu Tamjdem. I přes nepřízeň počasí
byla návštěvnost vysoká (4 500 diváků). Opět byla zvolena osvědčená dramaturgie – každý
den čtyři až pět začínajících hudebních skupin a jedna známější. Současně s festivalem se
konalo kamenosochařské sympozium Kámen pro všechny (viz níže).433
Na programu festivalu podporujícího začínající hudební tělesa byly skupiny Enter, Pomalu
plující ponorka, Kofe-in, 100 °C, Matahari, Funktomass, Lakeside X, Alef Zero, The
Prostitutes, Atari Terror, Mons Pubis, Weget, Orchestra, Lety mimo, LUS3, Naivní naděje,
Němá barikáda, Vitamin M, Gauneři, Pankix.
8. září Chrudimský zvonek. Občanské sdružení Promusic pod vedením Evy Hudečkové
uspořádalo devátý ročník této přehlídky folkové, country a trampské hudby. Akce se
uskutečnila v areálu bývalého letního kina. Vystoupili tito účinkující: Rosa Litomyšl (folk),
Jiří Šmidt z Prahy (folk), Shannon Praha (irská hudba), Míša Leicht z Plzně (folk), Vomiště
Děčín (folkrock), Apple Plzeň (akust. country, bluegrass, irská folk), jako host část folkové
skupiny ZA z okolí Skalice (Slovensko).
Přehlídku uváděl Roman Dostál. V divácké soutěži o nejsympatičtější kapelu dostala
nejvíce hlasů skupina Míša Leicht.434
Divadlo Karla Pippicha hostilo 13. října 2007 třetí Celonárodní přehlídku sokolských
folklorních souborů. Chrudimskému publiku se představily například soubory Skanzen
Škoda Plzeň, Vycpálkovci z Prahy nebo Odra z Ostravy. Jako host vystoupil soubor Mladina
z Plzně a Kohoutek z Chrudimi.435
18. listopadu byly do provozu po generální rekonstrukci slavnostně uvedeny varhany
kostela Českobratrské církve evangelické, a to za účasti profesora Václava Uhlíře.436
9. prosince se v kostele Českobratrské církve evangelické konal koncert duchovních písní
v podání skupiny evangelické mládeže Johnnyho ovečky. Na programu byly černošské
spirituály, židovské a křesťanské písně.
Třetí místo získala na soutěžní přehlídce českých konzervatoří v Pardubicích Lenka
Korbelová z Chrudimi, absolventka chrudimské základní umělecké školy a toho času
studentka konzervatoře v Teplicích.437
LITERATURA
Město Chrudim i v roce 2007 uspořádalo 5. ročník literární soutěže dětí a mládeže O
chrudimský zlatý brk (realizována v rámci programu prevence kriminality)438 a 2. ročník
soutěže pro seniory s názvem Poklady z královského věnného města.439
Při městské knihovně pokračovalo vydávání měsíčníku Psahlavci, uskutečnily se i další
literární akce (viz výše). Knihovna ve spolupráci s kabinetem ex libris zorganizovala pro žáky
II. stupňů ZŠ a pro studenty středních škol literární soutěž Jak jsem potkal Otu Pavla.440
103
Kultura
Dne 13. září se konal literárně-hudební večer v rámci znovuotevření vinárny Muzeum (viz
výše).
V čajovně Luna uspořádala pardubická pobočka Obce spisovatelů 1. října 2007 autorské
čtení (viz kapitolu Hospodářství).
V roce 2007 vyšla sbírka básní Kamínky z hlubokých řek chrudimského spisovatele a
bývalého kronikáře Josefa Krečmera (viz též výše).441
Zápisky z polárních krajin Olgy Svatošové, studentky chrudimského gymnázia, zvítězily v
mezinárodní soutěži Ice Climate Education 2007 pořádané v rámci Mezinárodního polárního
roku.442
Naučnou literaturu vydanou v Chrudimi zastupoval v roce 2007 jeden svazek Edice
Chrudim (viz níže) a druhé dodatky publikace Chrudim. Vlastivědná encyklopedie.
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Galerie Art Světlany a Luboše Jelínkových Chrudim (Resselovo náměstí čp. 135/I). Také
v roce 2007 pokračovala galerie v prezentaci mimořádných autorů a děl a svým významem
významně přesahovala hranice regionu.
Výstavy:443
3. až 30. ledna Pavel Šmíd: On The Road. To nejlepší, co fotografa potkalo na cestách
světem.444
1. února až 17. března Jan Knap: Obrazy, kresby a grafika. Výstava světově proslulého
chrudimského rodáka.445
20. března až 5. května Jiří Anderle: Ecce homo. Grafická tvorba z let 1970 až 1990.446
9. května až 23. června Jitka Válová: Kresby & Grafika. Průřez grafickým dílem a
nejnovější kresby legendy českého umění.447
25. června až 28. července Karel Šafář: Obrazy. Malíř klaunů a pražských vedut se poprvé
představil s obrazy – krajinami.448
Do 8. září Česká grafická moderna. Prodejní výstava 26 umělců, kteří tvořili dějiny
českého moderního umění: František, Bílek, Josef Čapek, Emil Filla, František Gross, Adolf
Hoffmeister, Vlastislav Hofman, František Hudeček, František Kobliha, Jan Konůpek,
Bohumil Kubišta, František Kupka, Kamil Lhoták, František Muzika, Jaroslav Panuška,
Vojtěch Preissig, Antonín Procházka, Václav Radimský, Bohuslav Reynek, Hanuš Schweiger,
Josef Šima, Václav Špála, Jindřich Štyrský, František Tichý, Toyen, Josef Váchal, Jan
Zrzavý.449
Od 11. září Jiří Kolář: Přeskládaná historie.450
23. října až 1. prosince Světová avantgarda. Výstava grafických listů dvaceti umělců
světového moderního umění – Picasso, Miro, Chagall, Šíma, Matisse, Munch, Braque,
Kokoschka, Tapies, Kupka, Ernst, Klee, Boccioni, Dufy, Lieberman, Kandinsky, Delaunay a
další.451
Výstavy výtvarného umění v Divadle Karla Pippicha v roce 2007:452
22. února až 18. března Jaroslav Koreček. Výstavní síň Divadla Karla Pippicha.453
29. března až 22. dubna Ladislav Ženka a Petr Beran: Žijí mezi námi. Výstava fotografií
(viz výše). Výstavní síň Divadla Karla Pippicha.
27. srpna až 7. září Výstava obrazů malířů z partnerských měst. Vestibul Divadla Karla
Pippicha.
104
Kultura
27. září až 21. října Elementy / Elements. Výstava skla Lenky Stejskalové-Skoumalové.
Výstavní síň Divadla Karla Pippicha.
31. října až 18. listopadu Miroslav Alexa. Vtipy, plakáty, loutky. Výstavní síň Divadla
Karla Pippicha.454
27. září až 18. listopadu Ressel – Pokorná – korelace. Fotografie Markéty Pokorné z cest a
expedic do Grónska. Autorku s Resslem spojovalo město Chrudim, ve kterém se oba narodili,
a také vztah k technice a moři. Vestibul Divadla Karla Pippicha.
22. listopadu až 21. prosince Brázdová – Čápová – Brázda – Baborák. Výstavní síň
Divadla Karla Pippicha.455
Do 28. prosince Aotearoa aneb Nový Zéland. Výstava fotografií chrudimské rodačky
Lenky Vyhnálkové. Vestibul Divadla Karla Pippicha.
Na začátku roku 2007 vyzdobil Libor Škrlík456 dětské oddělení chrudimské nemocnice
nástěnnými malbami (viz kapitolu Zdravotnictví).
Od 18. do 21. června malovalo osm umělců z partnerských měst Svidník, Olešnice a Ede
v centru města. Jejich práce byla představena 23. června v rámci Svatojanského jarmarku.457
Současně s hudebním festivalem Yanderov (viz výše) se konalo kamenosochařské
sympozium Kámen pro všechny. Projekt představil návštěvníkům festivalu kamenické
řemeslo, které si zájemci mohli také vyzkoušet. Témata pro sochy vytvořené v rámci projektu
vzešla z dohody s ředitelem Domova sociálních služeb ve Slatiňanech, kam byly výtvory po
akci umístěny.458
11. září 2007 se v Chrudimi konal Kolážový workshop Davida Vávry zorganizovaný
chrudimským galeristou Lubošem Jelínkem u příležitosti vernisáže výstavy koláží Jiřího
Koláře. V odpoledních hodinách před zahájením výstavy se ve stanu na Resselově náměstí
sešli tvůrci s nůžkami, lepidlem a hlavně s chutí vytvořit koláž nejlépe tematicky zaměřenou
na Chrudim, což však nebylo nutnou podmínkou, a nebyla požadována ani předchozí
zkušenost s tvorbou koláží. A tak se nad spoustou tiskovin sešli lidé různého věku a
profesního zaměření. Bok po boku tu s nůžkami svorně zápasily studentky, ale také městský
architekt Karel Thér a starosta Jan Čechlovský. Každý z autorů přistupoval k tvorbě koláže
po svém a bylo velkou neznámou, co nakonec vznikne. Společným cílem však bylo vytvořit
jednu společnou „maxikoláž“, jež měla ve finále vzniknout spojením dílčích děl jednotlivých
autorů. A výsledná maxikoláž vypovídající o různých pohledech na téma Chrudim se zdařila.
Bylo to příjemné, tvůrčím způsobem prožité odpoledne, korunované večerní vernisáží výstavy
díla Jiřího Koláře. Vzniklé koláže se díky spontánnímu nápadu staly náplní netradičně
pojatého nástěnného kalendáře vydaného městem Chrudim na rok 2008.459
Chrudimský výtvarník Ivan Baborák opět přispíval do rubriky Chrudimského deníku No a
co? Grafikovi Pavlu Benešovi poskytl otisk svých nohou pro instalaci v Národním muzeu v
Praze.460 Také v roce 2007 namaloval filmovou klapku pro dražbu konanou na Mezinárodním
filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.461 Vytvořil též obraz Pocta panu Josefu
Resslovi, první z plánovaného cyklu věnovaného deseti až dvaceti osobnostem, které se
výrazně zapsaly do historie města.462
K hlavním pořadatelům výstav výtvarného umění patřily dále tyto organizace: Muzeum
loutkářských kultur Chrudim, Památník národního písemnictví – Kabinet exlibris Chrudim,
Regionální muzeum Chrudim, Vodní zdroje Chrudim.
105
Kultura
PÉČE O HISTORICKÉ PAMÁTKY
Péče o nemovité kulturní památky na území města patřila i v roce 2007 do kompetence
oddělení památkové ochrany stavebního odboru Městského úřadu Chrudim. Oddělení úzce
spolupracovalo s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu
v Pardubicích. Historické památky ve svých fondech a sbírkách uchovávalo Regionální
muzeum v Chrudimi, Státní okresní archiv Chrudim a Kabinet exlibris (viz výše).
Město Chrudim v roce 2007 nechalo provést celkové restaurování soklu a kamenných
obrubní plotu včetně restaurování bronzové sochy Josefa Ressla. Dále bylo provedeno
celkové restaurování podstavce a sochy sv. Jana Nepomuckého u Novoměstské kašny. Na
tyto restaurátorské práce byla poskytnuta dotace s programu regenerace MPZ (viz kapitolu
Obecní záležitosti).463
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
Nejrozsáhlejší akcí byl záchranný výzkum při rekonstrukci inženýrských sítí v ulicích
Filištínská, Kollárova, Podfortenská a Hradební.464
OSTATNÍ ORGANIZACE V KULTUŘE
Česká křesťanská akademie – místní skupina Chrudim (U Stadionu čp. 739) pod
vedením předsedy Josefa Boháče připravila mimo jiné přednášky ve Vodních zdrojích
Chrudim (viz níže).
K organizacím, jejichž hlavní náplní činnosti sice nebyla kultura, ale kulturní dění ve
městě výrazně obohacovaly, patřily Vodní zdroje Chrudim s. r. o. (U Vodárny čp. 137/II,
výstavní a přednášková síň v čp. 138/II).
Přednášky o náboženství a společnosti v roce 2007:
4. ledna Papežská kurie. T. Pavlík.
11. ledna Diecéze a farnosti. T. Pavlík.
18. ledna Církevní heraldika. T. Pavlík.
25. ledna Posvátná místa. T. Pavlík.
1. února Posvátné doby. T. Pavlík.
15. února Hlásání víry. T. Pavlík.
22. února Svátostiny. T. Pavlík.
8. března Historie řeholního života. T. Pavlík.
15. března Řeholní život v Čechách. T. Pavlík.
22. března Řeholní společnosti. T. Pavlík.
29. března Maltézští rytíři. T. Pavlík.
10. dubna Budoucnost křesťanství. J. Rybář.
12. dubna Templáři, němečtí rytíři, nepravé rytířské řády. T. Pavlík.
19. dubna Křížovníci s červenou hvězdou, premonstráti. T. Pavlík.
26. dubna Benediktini, cisterciáni, kartuziáni, trapisti. T. Pavlík.
3. května Augustiniáni, karmelitáni, dominikáni, pauláni. T. Pavlík.
10. května Františkáni, minoriti, kapucíni. T. Pavlík.
17. května Jezuité, piaristé. T. Pavlík.
24. května Salesiáni, redemptoristé, veristi. T. Pavlík.
31. května Ženské řády. T. Pavlík.
7. června Ženské řeholní kongregace. T. Pavlík.
14. června Ženské řeholní společnosti. T. Pavlík.
Přednášky Mezinárodního společenství křesťanských žen Aglow ve Vodních zdrojích
Chrudim:465
106
Kultura
9. ledna Srdce lva a beránka. Jana Frantíková.
13. února Křesťanství s vůní Afriky aneb víra očima Martina Njamby, černošského
evangelisty ze Zambie.
13. března Homeopatie z křesťanského pohledu. Aleš Franc.
11. dubna Izrael – země zaslíbená. Pokračování besedy s Ludmilou Hallerovou z Prahy.
12. června Hospic očima Marie Blažkové a Evy Pelánové.
12. září osobní svědectví Ludmily Hallerové.
13. listopadu O malomyslnosti. Lubona Šťastná.
11. prosince Korálkový kurz.466
Přednášky zeměpisné a cestopisné v roce 2007:
4. ledna Do Ruska za přírodou. Valdajský národní park a Losinij ostrov, život na ruské
vesnici, příroda Karélie a Bílého moře, karelské petroglyfy a Solovecké ostrovy. Petrohrad a
Kronštat. Naďa Gutzerová.
5. ledna Podivuhodná Lemurie. V. Lemberk.
18. ledna Evropská hlavní města – 30 hlavních měst Evropy a pár zajímavostí navíc (Haag,
Versalle, Gibraltar). Milan Pilný.
19. ledna Šest podob Venezuely. M. Kubešová.
16. února Kamerun M. Pešata.
2. března Afghánistán I. – pod vlajkou Tálibánu. Martin Mykiska.
16. března Turecký středozápad. J. Těšitel.
30. března Vietnam. E. Pechová.
3. dubna Maroko. J. Kaman nebo Milan Jána.467
13. dubna Koničiva Nippon – Dobrý den Japonsko. Příroda, památky a lidé Japonska,
EXPO 2005. V. Petříček.468
30. března Vietnam. Eva Pechová.
18. dubna Madagaskar – podivuhodná Lemurie. V. Lemberk.
20. dubna Kamerun – Afrika v malém. M. Pešata.
2. října Obrázky z jihovýchodní Asie. Vlastimil Nešetřil.
3. října Idioti na cestě kolem světa – o stavbě dřevěné plachetnice (repliky ze 16. století) a
především plavbě na ní kolem světa, která trvala 5 let. Ivan Orel.
12. (?) října Přírodní šperky Rumunska. David Hainall.469
26. (?) října Pakistán – Karákoram. Eva Těšitelová.470
26. října Pakistán – Karakorám. Eva Těšitelová.
9. listopadu Bělověžský prales. Vladimír Vrána.
23. listopadu Nová Guinea. Jan Lepš.
24. listopadu Island očima vodáka. Jiří Hodic.
7. prosince Finským Laponskem až na Varanger. Michael Stanovský.
Přednášky historické a kulturně společenské v roce 2007:
23. února Strach, zlost a agresivita v našem životě. Míla Menšíková.
24. února až 25. února Seminář Žít s radostí. Míla Menšíková.
6. března Sdružení Kolumbus pomáhá psychicky nemocným. M. Balabán.
1. května Vzpomínky na Milana Marenčáka. Roman Málek.
4. září Jak fotíme. Ladislav Ženka.
16. října Média ve společnosti. Václav Žák (Česká křesťanská akademie).
20. až 21. října Seminář Rodič sobě. Míla Menšíková.
20. listopadu Mládež na hraně. Vít Zatloukal. (Česká křesťanská akademie).
23. listopadu Slavnostní seminář ke 150. výročí narození hygienika prof. Gustava
Kabrhela.471
4. prosince Hudební Chrudim. Tomáš Židek.
Přednášky přírodovědné a ekologické v roce 2007:
107
Kultura
10. ledna Základy paleontologie a mineralogie. T. Pavlík, Daniel Smutek.
16. ledna Ekologické výrobky. K. Šťastná.
21. února Zimní hosté z ptačí říše u nás. M. Pešata (Altus).
28. února Ekologické výrobky. K. Šťastná.
17. dubna Invazní rostliny – trifidi z rostlinné říše. J. Horník.
25. dubna Jak jsem fotil ptáky. Rudolf Vařejka.
15. května Bioetika jako téma celoživotní etapy. D. Pohunková.
5. června Květy nejen papouščí. V. Haupt.
19. června Exotická zelenina. V. Haupt.
26. června O liliích. V. Haupt.
8. září Určování donesených nerostů a hornin. D. Smutek.
10. října Staré regionální odrůdy ovoce. Zdena Koberová.
6. listopadu Orchideje – vernisáž. Naděžda Gutzerová.
Výstavy v roce 2007:472
Do 26. ledna 2007. Království ledu a sněhu.
6. až 23. února Gabriela Kožantová – obrazy.
6. až 30. března Výstava obrazů členů a příznivců sdružení Kolumbus.
3. až 27. dubna Střípky z Maroka.
1. až 25. května Milan Marenčák.
5. až 29. června Květy ve fotografiích.
4. července až 31. srpna Vnitřní krajina – sklo a obrazy Tamary Bohuňkové.
4. až 27. září Jak to vidíme – Fotoklub Chrudim.
2. až 25. října Indie a Vietnam.
18. října? až 30. listopadu Orchideje Chrudimska.
5. prosince 2007 až 31. ledna 2008 Hudební Chrudim.
V přednáškovém sálu Vodních zdrojů se konaly i další akce – viz tuto kapitolu a dále
kapitoly Náboženský život, Příroda, životní prostředí, Sociální záležitosti.
V roce 2007 pokračovala firma PORS s. r. o. Chrudim ve vydávání Edice Chrudim.
Hlavním a jediným redaktorem byl i nadále Tomáš Pavlík z Vodních zdrojů, proto uvádíme
příslušné informace zde. V roce 2007 spatřil světlo světa 33. svazek s názvem Hudební
Chrudim (Tomáš Židek).
OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE A UDÁLOSTI
V červenci 2006 bylo rozhodnuto, že Chrudim se připojí k akcím připomínajícím 150.
výročí úmrtí Josefa Ressela.473 Dne 29. srpna 2006 se konala první schůzka přípravného
výboru. Funkcí předsedy byl pověřen místostarosta Petr Řezníček, členy výboru se stali Jan
Čechlovský (místostarosta), Milena Burdychová, Pavel Kobetič (oba za Regionální muzeum
Chrudim), Eduard Beránek (Gymnázium Josefa Ressla) a Jiří Kadeřávek (Chrudimská
beseda), jako grafik spolupracoval Jiří Sáva.474 V roce 2007 se uskutečnily následující akce:
- Očištění Resslovy sochy od holubího trusu.475
- 29. června byl ve vestibulu staré radnice odhalen funkční model Resslova lodního šroubu,
jehož realizace se ujaly chrudimské firmy METOS v. o. s. a TMT spol. s r. o. Veřejnosti byly
dále představeny propagační materiály připravené k tomuto výročí a byla pokřtěna pamětní
medaile, kterou vyrobila Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově.476
Ve dnech 31. května až 2. června zavítala do slovinské Lublaně chrudimská delegace ve
složení místostarosta Petr Řezníček, místostarosta Pavel Kobetič, ředitelka Regionálního
muzea v Chrudimi Milena Burdychová a tisková mluvčí Městského úřadu Chrudim Sylva
Drašnarová. Slovinsko si jako první země v Evropě připomnělo 150. výročí úmrtí Josefa
Ressla. V Bistre nedaleko Lublaně se 1. června uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy
108
Kultura
Technického muzea Slovinska o Josefu Resslovi Od vijaka do junaka (jejím autorem, stejně
jako stejnojmenné publikace, byl známý slovinský historik Sandi Sitar). Zahájení se dostalo
mimořádné pozornosti nejen slovinských, ale i českých sdělovacích prostředků, neboť se ho
zúčastnili mj. i ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg, slovinský ministr pro vysoké
školství Jure Zupan a starosta Lublaně Zoran Jankovič. Ministra kultury zastupoval někdejší
velvyslanec v ČR, v době konání akce náměstek ministra Slovinské republiky Damjan
Prelovšek. Vernisáže, na které bylo přítomno asi 300 hostů, se zúčastnili i velvyslanci zemí, v
nichž Josef Ressel působil – včetně české velvyslankyně Ivany Hlavsové. Při své návštěvě
Lublaně chrudimská delegace rovněž položila věnec na Resslův hrob na symbolickém
lublaňském hřbitově Navje a setkala se také s vedením lublaňské radnice.477
- 2. až 4. října v sálu Sůva v Muzeu projekce třídílného televizního seriálu Bronzová
spirála věnovaného životu a dílu Josefa Ressla s Viktorem Preissem v hlavní roli.478
- 5. října:
Soutěž Gymnázia J. Ressela pro žáky základních škol O Resslův lodní šroub.
Slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Účinkovali sólisté Hana
Medková-Pospíšilová, Jarmila Kosinová, Aleš Nehněvajsa a Jan Kučera, dále spojené sbory
a Filharmonie Hradec Králové (dirigent Tomáš Židek).
- 6. října:
Ekumenická bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Shromáždění u pamětní lípy česko-slovinského přátelství v Novoměstské ulici a projev
Damjana Prelovšeka z ministerstva kultury Slovinské republiky (viz též kapitolu Sociální
záležitosti).
Průvod z Novoměstské ulice městem.
Pietní akt u pomníku Josefa Ressela v Chrudimi. Projev starosty města, vicehejtmana
Pardubického kraje Romana Línka, proděkana ČVUT v Praze prof. ing. Františka Vejražky,
CSc. a slovinského velvyslance J. E. France Buta.
Křest sborníku prací Na paměť Josefa Ressla, jejímiž autory byli Petr Boček, Milena
Burdychová, Pavel Kobetič a Veronika Lánská (grafickou úpravu provedl Jiří Sáva).
Vernisáž výstavy o vynálezcově životě a díle v Regionálním muzeu v Chrudimi.
Sportovně zábavný program Ve vodě, nad vodou, u vody, koncert Vladimíra Mišíka &
ETC, občerstvení, lanová dráha a další atrakce u Divadla Karla Pippicha.
Odhalení Resslových symbolů (lodní šrouby) ve vestibulu gymnázia.479
- Výroční sjezd absolventů Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi.
- 9. října byla uctěna památka Josefa Ressla položením věnců u památníku významných
osobností Navje v Lublani. Aktu se zúčastnili zástupci města Lublaň, Velvyslanectví ČR ve
Slovinsku a Technického muzea v Lublani. Chrudimský věnec uložil k pomníku zástupce
velvyslanectví Michal Černík.480
- V prosinci navštívil starosta města chorvatské město Motovun, kde Josef Ressel
působil.481
U příležitosti výročí v Chrudimském zpravodaji vycházel seriál článků věnovaných Josefu
Resselovi.482
Na základě doporučení historicko-letopisecké komise rada města Chrudim v roce 2006
schválila financování a údržbu jedenácti hrobů a hrobek významných chrudimských
osobností, o které se neměl kdo starat (na základě nové legislativy hrozil převod na případné
zájemce o hrobové místo spojený s likvidací stávajícího hrobu). Dne 15. února 2007 si tyto
hroby na hřbitovech U Václava a U Kříže prohlédl místostarosta Pavel Kobetič v doprovodu
ředitele Technických služeb Chrudim 2000, s. r. o., Miroslava Skokana. Technické služby
převzaly trvalou péči o hroby včetně květinové výzdoby především v období Velikonoc a
Dušiček. V jarních měsících došlo k očištění hrobů a byly provedeny nutné opravy. Mezi
109
Kultura
hroby se nacházely tři kulturní památky, a to hrob historika Antonína Rybičky-Skutečského,
hrobka rodiny Rozvodovy a hrob vojáků Rudé armády. Z dalších lze jmenovat například
hroby operních pěvců Marie Musilové a Vladimíra Tomše, malíře Františka Müllera a
spisovatele Aloise Gallata.483
V červnu 2007 proběhlo druhé Sochařské sympozium studentů Střední průmyslové školy
kamenické a sochařské v Hořicích. Pro město Chrudim byly na téma Senioři, život, moudrost
vytvořeny čtyři sochy (Mateřství, Mládí, Aristokrat, Stařec), jež byly slavnostně odhaleny 27.
června na zahradě Centra sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici.484
Městské slavnosti – Obžinky proběhly 31. srpna až 1. září 2007. Hlavním organizátorem
byla Chrudimská beseda.
V pátek byla tradičně zvolena královna věnného města Chrudim,485 která postupovala do
finále soutěže Královna věnných měst. Pro rok 2007 byla královnou Chrudimi zvolena
Martina Čapková, studentka Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Na volbě královny všech
devíti královských věnných měst 7. září ve Vysokém Mýtě zvítězila jako vůbec první dívka z
Chrudimi.486
Celým večerem provázel kouzelník Pavel Kožíšek s Martinou Poulíčkovou. V programu
vystoupili hosté z partnerských měst – Big band z polské Olešnice a folklorní soubor Feluwe
z holandského Ede. Proběhlo též vyhodnocení 2. ročníku literární soutěže O poklad
královského věna.
V sobotu se po čtrnácti letech vrátily obžinky zpět na Resselovo náměstí, kde se uskutečnil
tradiční rej řemeslníků, prodejců, komediantů a hudebníků, vystoupily výše uvedené soubory
a dále Kuřátka, Kohoutek a Dechový orchestr Chrudimské besedy za řízení Zdeňka Svatoše.
Konal se i tradiční charitativní bazar pořádaný Chrudimskou besedou a občanským
sdružením Altus. V roce 2006 se prodejem získaly téměř dva tisíce korun, které byly předány
chrudimskému Dennímu stacionáři Jitřenka.487
Den otevřených dveří památek se konal 8. září 2007. Památky navštívilo celkem 4 689
návštěvníků, což bylo o 1 077 více než v roce 2005 a o 1 917 méně než v roce 2006. Větší
návštěvnost v roce 2006 byla způsobena nejen krásným počasím, ale především jedinečnou
možností navštívit archeologické pracoviště v Hradební ulici (700 lidí).
Naopak pro rok 2007 byla připravena výjimečná příležitost navštívit kostel sv. Josefa a
vyslechnout si zde hudbu v podání komorního orchestru české hudební společnosti
v Chrudimi. Novinkou byla též prohlídka soch v zahradě Centra sociálních služeb a pomoci.
Zájemci o městské kroniky si mohli v přednáškovém sálu Muzea pohovořit s novým
kronikářem města a prohlédnout si rozšířenou výstavu kronik.488
Památka – akce
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel sv. Michaela
Kostel sv. Kateřiny
Věže kostela Nanebevzetí Panny Marie
Regionální muzeum
Muzeum loutkářských kultur
Informační centrum města
Muzeum – společenské prostory a
kroniky
počet
návštěvnost návštěvnost
doprovodných
2006
2007
akcí
1200
850
400
380
400
300
1
800
500
3
483
463
2
800
660
1
335
126
1
110
173
168
Kultura
Divadlo K. Pippicha
Vodní zdroje Chrudim
Sokol Chrudim
Bašta Prachárna
Prohlídka soch před ZUŠ
Prohlídka soch v zahradě CSSP
Koncert v kostele sv. Josefa
Celkem
1
1
1
1
1
1
14
160
158
96
799
102
6 606
150
50
218
524
50
50
200
4 689
Sdružení královských věnných měst (Hradec Králové, Chrudim, Nový Bydžov, Dvůr
Králové nad Labem, Mělník, Vysoké Mýto, Jaroměř, Polička, Trutnov) mimo jiné uspořádalo
8. výtvarný salon královských věnných měst (od 19. dubna v Hradci Králové), na němž
Chrudim reprezentovala Martina Čapková.489
V roce 2007 se konal 9. ročník festivalu dětských folklorních souborů Tradice (Evropy).
V jeho rámci vystoupila 31. října v Chrudimi chrudimská Kuřátka spolu s dětmi z z Francie,
Polska, Bulharska, Belgie a Slovenska.490
V roce 2007 pokračovala Židovská obec Praha s místními dobrovolníky v údržbě a
rekonstrukci židovského hřbitova v Novoměstské ulici.
Busta T. G. Masaryka u kruhové křižovatky na Masarykově náměstí dlouhodobě trpěla
škodlivinami z výfuků a nepříznivými vlivy počasí. Řešila se otázka jejího přesunu do
interiéru a postavení náhrady na jiném místě. Obé se realizovalo v roce 2008.491
Zástupci polského kulturního střediska JKC z města Jelenia Gora navštívili za doprovodu
loutkáře Libora Štumpfa Chrudim. Jednalo se o navázání spolupráce v kulturní oblasti.492
Na konci roku 2007 se rozeběhly přípravy na další celoroční oslavy – tentokrát v duchu
připomínek událostí z letopočtů končících na osmičku.493
V roce 2007 pokračovala jednání o dalším využití soch, které se kdysi nacházely v Božím
hrobu v kostele sv. Josefa a toho času byly deponovány u kapucínů v Praze (viz též zápis za
rok 2006).494
Kulturní dotace města Chrudim (viz též přílohy ke kapitole Obecní záležitosti)495
Schválená částka 550 000 Kč byla rozdělena celá:
B 1 SČP národopisného souboru Kohoutek 30 000.
B 2 CONSORT, soubor historických nástrojů 8 000.
B 3 Petr Beran 10 000.
B 4 SR a RR při MŠ Sv. Čecha, Chrudim 10 000.
B 6 SRP souboru Kuřátka 40 000.
B 7 Kacafírek, loutkářský spolek 20 000.
B 8 SRP GJR Chrudim 25 000.
B 9 Naděžda Gutzerová 15 000.
B 10 Studentský parlament Studenti městu 8 000.
B 12 Promusic, o. s., Chrudim 30 000.
B 13 Slavoj, pěvecký a hudební spolek v CR 35 000.
B 14 Altracent 10 000.
B 18 Melodie Chrudim, o. s. 20 000.
111
Kultura
B 19 FAMILIARIS DOMINI REGIS 10 000.
B 20 Divadelní spolek J. N. Štěpánka 50 000.
B 22 Salvátor - Chrudim 58 000.
B 25 LS AHOJ Chrudim 20 000.
B 26 LS AHOJ Chrudim 10 000.
B 27 Mama klub Chrudim 2 000.
B 28 Mama klub Chrudim 2 000.
B 29 Chrudimská komorní filharmonie 35 000.
B30 Hudební spolek Chrudim 30 000.
B31 Šance pro Tebe 47 000.
B32 Šance pro Tebe 25 000.
112
Školství
ŠKOLSTVÍ
Viz též Kultura, Obecní záležitosti, Ochrana osob, majetku a práva, Příroda, životní
prostředí, Sociální záležitosti, Sport a tělovýchova, turistika, volný čas, zábava, Výstavba,
bytové hospodářství.
Také v roce 2007 se školy vyrovnávaly se změnami souvisejícími s novým školským
zákonem platným od 1. ledna 2005. Zdaleka nejvýznamnějším převratem byl konec
tradičních výukových osnov a jejich nahrazení učebními programy, které si školy samy
vytvářely na míru podle státem daných rámcových vzdělávacích programů. Školy měly za
povinnost zavést tento typ výuky nejpozději od 1. září 2007.
Do školního roku 2006/2007 vstupovaly tři subjekty vzniklé sloučením:
1. Střední průmyslové školy strojnické a Vyšší odborné školy Chrudim, Středního
odborného učiliště technického a Učiliště Chrudim se Středním odborným učilištěm
v Hlinsku.
2. Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Chrudim se Školním statkem Vestec.
3. Mateřských škol Na Valech a Sladkovského.
STÁTNÍ SPRÁVA
Česká školní inspekce, krajský inspektorát Pardubice, okresní pracoviště Chrudim
(Čáslavská čp. 205/IV). Pracoviště bylo zrušeno na konci února 2007, zaměstnanci přešli do
sídla inspektorátu v Pardubicích.496
ŠKOLY A PEDAGOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÁ PARDUBICKÝM KRAJEM
Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi (Olbrachtova čp. 291). Ředitel: Eduard Beránek.
Náplň činnosti: Denní čtyřleté a osmileté vzdělávání zakončené maturitní zkouškou.
Zaměstnanci: 56 pedagogických pracovníků (z toho 43 žen), tři ekonomické
zaměstnankyně, šest provozních zaměstnanců (z toho pět žen) a devět pracovnic školní
jídelny. Pedagogičtí pracovníci absolvovali desítky akcí takzvaného dalšího vzdělávání.
Kapacita školy byla 720 žáků, tj. 24 tříd. Ve druhém pololetí ji navštěvovalo 631 žáků,
rozdělených do šesti tříd nižšího osmiletého gymnázia, osmi tříd vyššího osmiletého a osmi
tříd čtyřletého gymnázia. Neprospělo šest studentů, snížená známka z chování byla udělena
dvěma. Maturitní zkoušky absolvovalo úspěšně všech 114 studentů.
Po písemných přijímacích zkouškách z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a
vlastivědy bylo do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia přijato 51 uchazečů
v prvním kole (23. dubna 2007) a jeden v druhém kole (4. června). Z celkového počtu 52
přijatých do primy bylo 31 dívek. Původně se plánovalo přijetí šedesáti žáků. Na čtyřleté
gymnázium se hlásilo 71 zájemců, 61 jich uspělo (z toho 41 dívek).
Na vysoké školy bylo přijato 99 absolventů, do nultého ročníku VŠ dva, na jazykové
školy tři, do zaměstnání jich nastoupilo šest, tři odešli do zahraničí.
Na škole působily předmětové komise českého jazyka, angličtiny, němčiny, komise dalších
cizích jazyků, estetické výchovy, komise matematiky, fyziky, informatiky, výpočetní techniky
a deskriptivní geometrie, společenských věd (dějepis, občanská výchova, základy
společenských věd), tělesné výchovy. K dispozici byly knihovny učitelská, žákovská,
anglická, francouzská (zahrnující ruskou), německá, matematická a moderní literatury, dále
speciální učebny fyzikální, chemická a několik počítačových.
Na výběr studenti měli:
Volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce, konverzace ve francouzském jazyce,
konverzace v německém jazyce, literární seminář, seminář z českého jazyka, seminář
z dějepisu, seminář ze zeměpisu, společenskovědní seminář, seminář a cvičení z matematiky,
113
Školství
kapitoly z moderní matematiky, seminář a cvičení z fyziky, seminář a cvičení z biologie,
seminář a cvičení z chemie, deskriptivní geometrie a programování.
Kurzy: ekologické výchovy, projektové vzdělávací kurzy v Hradišti u Nasavrk, geologické
a mineralogické kurzy, sportovní a turistické kurzy, lyžařské výcvikové kurzy, adaptační
kurzy.
Zájmové kroužky: výtvarný, hudební, dramatický, recitační, výpočetní techniky a
programování, přírodovědný, chemický, zeměpisný, žurnalistický, čtenářský (anglická
literatura) pro nižší gymnázium, čtenářský (anglická literatura) pro vyšší gymnázium,
poslechově konverzační (anglický jazyk), volejbal, basketbal, debatní klub, divadelní klub,
kondiční cvičení, turistický, šachový.
Žáci gymnázia byli úspěšní v nejrůznějších soutěžích (výběr):
- Český jazyk a literatura:
Recitační soutěže:
Wolkrův Prostějov, krajské kolo – 3. místo Anna Dosoudilová, čestné uznání účast Marek
Klimpr.
Recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 2. místo Anna Dosoudilová.
Literární soutěže:
O chrudimský Zlatý brk, 1. kategorie – 1. místo Filip Pecina, 2. kategorie – 1. místo Jan
Hodic, zvláštní cena Martina Zedníková.
Pardubický pramínek – 1. místo Vít Roleček.
- Ruský jazyk: Konverzační soutěž, ústřední kolo kategorie střední školy II. – 1. místo
Pavlo Zornyshko.
- Francouzský jazyk: Konverzační soutěž, ústřední kolo, kategorie B1 – 4. místo Pavla
Voříšková, kategorie B2 – 3. místo Anna Frantalová.
- Společenské vědy: Soutěž Europanostra, národní finále – 2. místo družstvo GJR.
- Zeměpis:
Zeměpisná olympiáda, kategorie B, celostátní kolo – 11. místo Antonín Jelínek, kategorie
D, celostátní kolo – 1. místo Michal Honzíček, který následně zvítězil ve Středoevropské
mezinárodní zeměpisné olympiádě.497
Soutěž Eurorebus: celostátní kolo, kategorie ZŠ 01 – 1. místo třída 2. E, kategorie SŠ – 2.
místo 7. E, kategorie jednotlivci – Antonín Jelínek a Michal Honzíček získali hlavní cenu –
účast na mezinárodní expedici.
- Matematika:
Matematická olympiáda, kategorie A, ústřední kolo – úspěšný řešitel Pavel Klavík,
kategorie P (programování), mezinárodní kolo – 3. místo Pavel Klavík.
Šachy, celostátní přebor – 19. místo družstvo GJR.
- Chemie: Chemická olympiáda, kategorie C, krajské kolo – 1. místo Jiří Janoušek.
- Biologie: Středoškolská odborná činnost, celostátní kolo – 2. místo 7. E za práci
Přepravní amputátová sada.
- Estetická a hudební výchova: Byly obeslány výtvarné soutěže Jaké bude 21. století
(Památník Terezín), Zdravý a bezpečný sex, Podej ruku Zemi, studenti se účastnili hudební
soutěže O bílého havrana E. A. Poe (zvláštní cenu poroty obdržela hudební skupina 3. E).
- Tělesná výchova: Volejbal, krajské kolo – 1. místo chlapci vyššího gymnázia.
V celostátní soutěži www.comp-ost.cz získal 2. místo v kategorii středních škol Lukáš
Morávek za školní časopis Stopa.
Jednotlivé předmětové komise připravily řadu tematických akcí. Studenti navštívili
divadelní a hudební představení, muzea a různé památky. Konaly se kurzy lyžařské,
sportovní, vodácké, turistické, geologické, ekologické a adaptační. Na škole konalo
pedagogickou praxi šest studentů vysokých škol.
114
Školství
Tříčlenná školská rada zasedala 6. listopadu 2006 a 26. ledna 2007. Na svých zasedáních
schválila výroční zprávu a školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání.
V činnosti pokračovala Rada Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Josefa Ressela a Školní
sportovní klub (volejbal, posilování, aerobik).
Studenti a vyučující si v říjnu připomněli 144. výročí založení školy a 150. výročí úmrtí
Josefa Ressela.
Pět studentů navštívilo ve dnech 19. až 20. června 2007 Štrasburk (jednou ročně sídlo
evropského parlamentu), kam je pozval europoslanec Hynek Fajmon.498
V roce 2007 šestým rokem vycházel školní časopis Stopa.
Velkou investiční akci představovala přestavba školní jídelny.499
Přímé neinvestiční výdaje činily 22 958 000 Kč (z toho mzdy 15 944 000 Kč), ostatní
neinvestiční výdaje 3 000 000 Kč. Z rozvojového programu Pardubického kraje se stalo
největšími výdaji vybavení učebny chemie (100 000 Kč) a výměnný pobyt žáků (89 000
Kč).500
Obchodní akademie Chrudim501 (Tyršovo náměstí čp. 250/II). Ředitelka: Zdeňka
Vichrová.
Náplň činnosti: střední vzdělávání (ekonomické zaměření).
Výuku zajišťovalo 27 pedagogických pracovníků (z toho devatenáct žen), provoz sedm
provozních pracovníků (z toho tři muži – správce sítě, školník a uklízeč).
Ve školním roce 2006/2007 studovalo na škole 323 žáků. Na konci školního roku
neprospělo šest studentů, dva nebyli klasifikováni, maturity úspěšně složilo 74 z 84
maturantů, v opravném termínu uspěli všichni.
O studium na škole ve školním roce 2007/2008 usilovalo v prvním kole přijímacího
řízení 104 žáků (87 dívek). Přijato jich bylo 89 (z toho 75 dívek). Druhé kolo nebylo
vypsáno.
Povinné předměty: český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, matematika, dějepis,
občanská nauka, tělesná výchova, hospodářský zeměpis, informační technologie, písemná a
elektronická komunikace, ekonomika, právo, účetnictví, statistika, zbožíznalství a praxe.
Výběrové předměty: ekonomický seminář, konverzace v cizím jazyce, bankovnictví a financ.
podn., daně, matematická cvičení, společenskovědní seminář.
Ve dnech 19. a 20. října škola oslavila 125. výročí své existence.502
Martin Jiruška a Jakub Šplíchal se účastnili celorepublikového kola soutěže jednotlivců
v účetnictví s názvem Má dáti dal. Jakub Šplíchal obsadil první místo v krajské soutěži
v psaní na klávesnici.
Škola zorganizovala na 1. květen pro všechny střední školy v Chrudimi Majáles, který
moderovala Iveta Fikejzlová z 3. B. Uskutečnilo se několik akcí ve spolupráci se střediskem
výchovné péče Archa, úřadem práce, okresním soudem a dalšími organizacemi. Maturitní
ples se konal 16. února 2007 v Muzeu.
V roce 2006 byl navázán kontakt se školou v anglickém Newcastlu (viz zápis za rok 2006),
s níž byl uspořádán Sportovní festival pro klienty Ústavu sociální péče Slatiňany a denního
stacionáře Jitřenka Chrudim. Akce se konala 9. listopadu 2006 v tělocvičně základní školy dr.
Malíka.503 Pokračovala spolupráce se školou v německém Reutlingenu, stejně jako v případě
anglické školy se uskutečnily reciproční návštěvy profesorů a studentů.
V únoru 2007 se pro 2. ročníky konal lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších (Žižkova
bouda), škola se účastnila mimo jiné okresního turnaje ve florbalu (dívky obsadily druhé a
chlapci třetí místo) a turnaje ve fotbalu středních škol (chlapci byli druzí).
Při škole působila tříčlenná školská rada ustavená 1. ledna 2006.
Studenti se jako v předešlých létech věnovali charitativní činnosti. V rámci tří veřejných
sbírek pro občanské sdružení Život dětem Praha (Srdíčkové dny) vybrali ve školním roce
115
Školství
2006/2007 68 248 Kč. V rámci sbírky Svátek s Emilem pro Český paralympijský výbor Praha
to bylo 16 120 Kč.
Z dotace 289 633 Kč byl upraven školní dvůr na sportoviště. Výnosy hlavní činnosti
dosáhly za rok 2006 výše 13 931 258,82 Kč, náklady 13 931 198,86 Kč (z toho mzdy
8 205 000 Kč, odvody zdravotního pojištění 739 210 Kč, odvody sociálního pojištění
2 135 515 Kč, náklady na energie, vodné a stočné 680 133,50 Kč).504
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim
(Čáslavská čp. 205/IV). Ředitel: Jaroslav Kořínek.
Dvouleté denní studium: společné stravování.
Tříleté denní studium: cukrář – výroba, kuchař, číšník – servírka, prodavač – smíšené
zboží.
Čtyřleté denní studium: management obchodu a služeb, číšník, kuchař.
Tříleté dálkové studium: společné stravování, kuchař – číšník pro pohostinství.
Výuku zajišťovalo 49 pedagogických pracovníků (z toho 45 žen), provoz šest pracovníků
ekonomického oddělení (pět žen) a sedm pracovníků provozního oddělení (pět žen).
Ve školním roce 2006/2007 studovalo na škole 652 žáků ve 24 třídách, z toho 215 žáků ve
čtyřletých oborech, 408 ve tříletých oborech a 29 v nástavbových oborech. Při závěrečných
zkouškách neprospělo osmnáct ze 127 studentů, maturity úspěšně složilo celkem 47 studentů
(v opravném termínu uspěli všichni). Ze studentů chtělo pracovat ve studovaném oboru 58 %.
Ve čtyřech kolech přijímacího řízení bylo pro studium ve školním roce 2007/2008 přijato
251 žáků.
Úsek praktického vyučování se prezentoval na těchto akcích:
2. října 2006 Raut v Muzeu Chrudim.
12. října Prezentace školy u příležitosti znovuotevření Hotelu Bohemia Chrudim.
1. listopadu Číše vína v Divadle Chrudim.
1. listopadu Raut pro Hospodářskou komoru na zámku ve Slatiňanech.
18. listopadu Raut pro Mistrovství ČR v kickboxu.
14. prosince Vánoční večeře v Penzionu důchodců Skuteč.
15. prosince Raut firmy Holcim Prachovice.
20. prosince Raut u příležitosti dokončení obnovy parku školy.
21. až 23. března 2007 Sweetcup Prešov – mezinárodní soutěž cukrářů a kuchařů. Alena
Karlíková obdržela ocenění za nejlepšího zahraničního účastníka.
19. dubna Gastro Hradec 2007. Cukrářka Jana Culková – stříbrné pásmo, cukrářka Jana
Švadlenková – zlaté pásmo.
10. května Gastroden Velké Meziříčí (soutěž cukrářů). Vendula Řežábková – 3. místo,
Ilona Vodičková – 10. místo.
23. až 24. května Raut na Bambiriádě Chrudim.
4. června Pozdní snídaně pro Výchovný ústav Hrochův Týnec.
6. června Číše vína pro Výchovný ústav Hrochův Týnec v chrudimském divadle.
7. června Junior Present Třebíč – dárky z dálky aneb trocha exotiky (soutěž prodavačů).
Petra Heinrichová a Silvie Vladyková – 3. místo.
14. června Raut pro Krajský soud Hradec Králové na zámku ve Slatiňanech.
Veřejnosti se škola představila na Burze středních škol v Pardubicích a na přehlídce
středních škol v Chrudimi, v listopadu 2006 a v lednu 2007 se konaly dny otevřených dveří.
Tradiční maturitní ples školy se uskutečnil ve velkém sále Muzea v Chrudimi.
Pro studenty byly připraveny zájmový sportovní kroužek a florbalový kroužek, besedy a
exkurze (policejní psycholog, policejní komisař pro drogy, Hasičský záchranný sbor
Chrudim, Úřad práce Chrudim, Muzeum loutkářských kultur, Galerie Art a další).
116
Školství
Chlapci obsadili 1. místo v okresním kole fotbalového turnaje, v celostátním finále
středoškolského fotbalového poháru 12. místo, v hokejbalu skončili třetí v krajském kole.
Dívky zvítězily v okresním kole turnaje ve florbalu.
V březnu 2007 proběhl zimní lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvních ročníků, v
červnu dva běhy letního sportovně turistického kurzu pro žáky druhých ročníků v Pustých
Žibřidovicích.
Při škole působila tříčlenná školská rada ustavená 1. ledna 2006.505
Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim
(Čáslavská čp. 973/IV – ředitelství, správa, SOŠ, domov mládeže, Čáslavská – areál bývalého
starého závodu Transporty – dílny odborné výchovy, U Ploché dráhy čp. 688 – teoretická
výuka oborů SOU, Na Rozhledně čp. 766 – ubytovna, učebny a dílny oděvních oborů).
Ředitel: František Mihulka.
Škola vznikla 1. července 2006 sloučením tří subjektů: Střední průmyslové školy
strojnické a Vyšší odborné školy Chrudim, Střední odborné školy technické, Středního
odborného učiliště a Učiliště Chrudim a Středního odborného učiliště Hlinsko.
Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou): technické lyceum, strojírenství,
mechanik strojů a zařízení, mechatronika (od 1. září 2007).
Učební obory (tříleté, zakončené výučním listem): obráběč kovů, zámečník, nástrojař,
mechanik silničních strojů, elektrikář – slaboproud, elektrikář – silnoproud, mechanik
elektronických zařízení, krejčí.
Nástavbové studium (tříleté večerní, zakončené maturitní zkouškou): provozní technika,
provozní elektrotechnika.
Vyšší odborné studium (tříleté, zakončené absolutoriem): Jakost a metrologie.
Výuku zajišťovalo 82 pedagogických pracovníků (z toho 58 učitelů všeobecně
vzdělávacích a odborných předmětů, 24 učitelů odborného výcviku) a 10 vychovatelů.
Škola byla od 20. června 2006 zapojena do projektu Pilot S (Tvorba a ověřování školních
vzdělávacích programů na vybraných středních odborných školách a středních odborných
učilištích), který organizoval Národní ústav odborného vzdělávání jako projekt financovaný
z Evropských strukturálních fondů. V rámci tohoto projektu vytvořili učitelé školy dva školní
vzdělávací programy pro obory technické lyceum a strojírenství – oba se začaly ověřovat od
1. září 2007. Pokračovalo zapojení do dalšího projektu Národního ústavu s názvem UNIV
(Uznávání výsledků neformálního a informálního učení). V něm škola připravila dva
programy pro celoživotní vzdělávání – hydrostatické mechanizmy a programování CNC
strojů.
V rámci projektu Pardubického kraje Vzdělávání pracovníků silničního hospodářství byla
škola garantem, organizátorem a hlavním vzdělávacím zařízením kurzů určených pro
pracovníky dělnických profesí Správy a údržby silnic se zaměřením na výstavby vozovek.
Dále měla škola akreditaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provádět školení
pedagogů v kurzech informačních a komunikačních technologií: Microsoft Word, Excel,
Power Point, CAD technologie a ICT ve výuce matematiky, německého jazyka a českého
jazyka a literatury.
Pro žáky 1. ročníků byl připraven adaptační kurz v Trhové Kamenici a řada exkurzí,
výletů a sportovních soutěží.
Josef Vincenc obsadil 1. místo v kategorii Student 2. ročníku v soutěži Nejlepší
programátor CNC strojů 2006.
Lukáš Karbusický obsadil 2. místo ve studentské kategorii 13. ročníku soutěže Autodesk
Academia Design 2007 3D Inventor.
Družstvo atletů zvítězilo v krajském kole Středoškolského atletického poháru a obsadilo
páté místo v celorepublikovém finále.
117
Školství
Ladislav Syrovec zvítězil v oblastním kole soutěže odborných dovedností obor Mechanik
elektronických zařízení.
Zdeněk Kudrnka skončil v celostátní soutěži Kovo Junior 2007 na 4. místě v oboru
Obráběč kovů – frézování.
Také v tomto roce uspořádala škola soutěž pro chlapce z 9. tříd základních škol soutěž ve
výrobě modelu podle technické dokumentace (funkční vodní hamr). Soutěže se zúčastnilo 211
žáků ze šestnácti škol regionů Chrudim a Hlinsko.
Ve školním roce 2006/2007 proběhla úprava provozních prostor školy, šaten žáků a části
dílen odborného výcviku.506
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim (Poděbradova čp. 336/IV) – škola
změnila název k 1. září 2006. Ředitelka: Jana Ullrichová.
Obory vzdělávání:
Ošetřovatelství: Všeobecná sestra (studium denní na čtyři roky, studium večerní na pět let),
zdravotnický asistent (studium denní na čtyři roky, studium dálkové i večerní na pět let).
Tento obor maturoval v roce 2007 naposledy, nahradil jej obor zdravotnický asistent
zavedený plošně ministerstvem školství. Jeho absolventi měli pracovat obdobně jako stávající
všeobecné sestry, jejich pravomoc však měla být omezena a odborné úkony měli vykonávat
pod dozorem.507
Sociální činnost: Sociální péče – pečovatelská činnost (studium denní na čtyři roky,
studium dálkové i večerní na pět let).
Výuku zajišťovalo 27 interních pedagogických pracovníků (z toho 23 žen) a 26 externích
pedagogů (deset žen), provoz třináct (z toho pět externích) provozních pracovníků (z toho
jedenáct žen).
Kapacita školy byla 300 žáků, ve školním roce 2006/2007 na ní studovalo celkem 287
žáků v osmi třídách denního studia (237) a dvou třídách večerního studia (50). Maturity
úspěšně složilo všech 77 maturantů (z toho 71 dívek).
O studium na škole ve školním roce 2007/2008 usilovalo ve dvou kolech přijímacího
řízení 120 žáků, přijato jich bylo 108.
Škola se v rámci Programu Leonardo da Vinci účastnila česko-španělského projektu stáží
pro studenty zdravotnických škol (partnerská škola Urritxe-Zornotza B. H. I. ve Španělsku).
Projekt stáží probíhal po dobu dvanácti měsíců od 1. září 2005 do 31. srpna 2006. Škola byla
nadále pilotní českou školou evropského programu s názvem Projekt Škola podporující
zdraví, pokračovaly aktivity v rámci Programu Iniciativy Společenství Equal.
Při škole působila tříčlenná školská rada.
Maturitní ples 27. ledna 2007 moderoval ve velkém sálu Muzea herec Pavel Kříž.
Příjmy školy činily 14 750 000 Kč (z toho 13 303 000 Kč od zřizovatele).508
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim (Poděbradova čp. 842/IV).
Ředitel: Stanislav Valášek. Ředitel školního statku do 1. července 2006: František Korbel.
Škola oslavila 145 let své existence.509
Obory vyšší odborné školy: Správa ochrany životního prostředí (denní a dálkové studium
na dva nebo tři roky).
Obory střední zemědělské školy: Ekologie a ochrana krajiny, rostlinolékařství,
agropodnikání (vše na čtyři roky v denním studiu, na pět let v dálkovém studiu).
Obory středního odborného učiliště: Zemědělec, hospodyňka (denní studium na tři roky).
Na základě rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje došlo ke splynutí školy a
školního statku Vestec, a ke vzniku nového subjektu, který dle zřizovací listiny ze dne 23.
února 2006 s nabytím účinnosti od 1. července 2006 nesl nový název Střední škola
118
Školství
zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Škola poté sdružovala vlastní SŠZ, VOŠ, SOU,
domov mládeže, školní jídelnu a školní statek.
Výuku zajišťovalo ve školním roce 2006/2007 36 stálých pedagogických pracovníků (z
toho sedmnáct žen) a šestnáct externích učitelů, vyučujících odborné předměty na Vyšší
odborné škole. Jednalo se o odborníky ze specializovaných pracovišť: Univerzita Pardubice,
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim, ministerstvo
zemědělství, Krajská hygienická stanice, pracoviště Chrudim, PORS Chrudim, Okresní
správa sociálního zabezpečení Chrudim, Český svaz ochránců přírody Chrudim. Výchovu
mělo na starosti šest vychovatelů (z toho pět žen), provoz školy osmnáct provozních
pracovníků (z toho šestnáct žen), stravování osm zaměstnankyň.
VOŠ měla kapacitu 270 žáků, SZŠ 600 žáků, SOU 90 žáků, školní jídelna 700 jídel.
Domov mládeže disponoval 155 lůžky.
Ve školním roce 2006/2007 se na VOŠ a SZŠ vyučovalo celkem v patnácti třídách denního
studia (z toho čtyři třídy agropodnikání, tři třídy rostlinolékařství, čtyři třídy ekologie a
ochrana krajiny a čtyři studijní skupiny VOŠ) a v jedné studijní skupině dálkového studia
VOŠ. K 30. září 2006 studovalo na škole 459 studentů, z toho na VOŠ 162 (107 dívek) a na
SŠ 298 (187 dívek). Ve školním roce neprospělo sedmnáct žáků, maturitu na SZŠ složilo 67
ze 69 žáků, absolutorium na VOŠ všech 49 studentů (slavnostní vyřazení se konalo v obřadní
síni MěÚ Chrudim druhého, resp. 22. června 2007).
Na SZŠ bylo v dubnu 2007 přijato všech šedesát uchazečů, na VOŠ v červnu až září 2007
68 žáků ze 109 přihlášených zájemců (žádný ovšem nebyl odmítnut, někteří stáhli své
přihlášky). K 1. září 2007 nastoupilo 52 žáků.
Žáci vykonávali praxi na Školním statku Vestec a u těchto organizací: Správa Chráněné
krajinné oblasti Železné hory v Nasavrkách, Dostihové závodiště Pardubice, Český svaz
ochránců přírody Chrudim, šlechtitelská firma Selgen a. s. (pobočka Úhřetice), Vema a. s.
Chrudim, Ekomonitor Chrudim, Ekocentrum Paleta Pardubice.
Žáci VOŠ absolvovali praxi u těchto partnerů: úpravna pitné vody Monako, Správa CHKO
Nasavrky, čistírna odpadních vod Májov, obecní skládka tuhého domovního odpadu
Nasavrky, cementárna Holcim Prachovice, DADRUS Chrudim (sběr druhotných surovin),
Elektrárna Chvaletice, teplárna Opatovice, Transform Lázně Bohdaneč, sběrný dvůr
Technických služeb Chrudim, ČSOP Chrudim, cukrovar Hrochův Týnec, Ecotechnic
Pardubice, Sluneční dům Ústavu sociální péče Slatiňany, RPN Slatiňany (bionafta), Marius
Pedersen (skládka odpadů Chvaletice).
Pro zlepšení finanční situace školy provozovala organizace doplňkovou činnost rozdělenou
do šesti středisek: činnost technických poradců v oblasti zemědělství, pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, maloobchod provozovaný
mimo řádné provozovny, ubytovací služby, provozování autoškoly,510 hostinská činnost.
Škola byla trvalou vzdělávací základnou ministerstva zemědělství pro rekvalifikační
vzdělávací program Projekt vzdělávání zemědělců pod názvem Kurz pro výkon obecných
zemědělských činností. Kurz se pro malý počet zájemců nekonal. Dále byl zabezpečován kurz
environmentálního vzdělávání státních zaměstnanců Pardubického kraje. Škola byla též
akreditována ve spolupráci ministerstva zemědělství a státní rostlinolékařské správy pro kurz
Odborná způsobilost pro nakládání s [chemickými] přípravky. Fungovala též jako cvičná pro
podzimní a jarní státní výstupy absolventů pedagogického minima z katedry pedagogiky
České zemědělské univerzity Praha.
Ve dnech 13. a 14. října 2006 se ve spolupráci s dalšími subjekty uskutečnil 8. ročník
Výstavních dnů, během nichž bylo možné shlédnout například výstavu historických a
současných odrůdy jablek a hrušek, bonsají, malé mechanizace a obrazů. Součástí byla
okresní soutěž králíků a dalších drobných zvířat nebo ukázka živého úlu s prodejem včelích
produktů.511
119
Školství
Probíhala úzká spolupráce s firmou Agrometall s. r. o. Nový Dvůr v oblasti zemědělské
techniky pro praxi žáků zemědělských oborů.
V průběhu celého roku probíhala pomoc Českému svazu ochránců přírody Chrudim při
údržbě Ptačího ostrova, přírodní rezervace Habrov, rozšiřování útulku pro zvířata. Dále
probíhala pomoc Správě Chráněné krajinné oblasti Železné hory při údržbě turistických a
naučných stezek, výsadbě stromků a sběru semen vzácných stromů. Ve spolupráci s městem
Chrudim a holandskými odborníky pomáhali studenti s dosazováním rostlin a čištěním
městského náhonu. Studenti prezentovali školu 24. dubna 2007 na akci Den země. Ve
vzdelávací cásti bylo možné si prohlédnout výstavní panely s globálními ekologickými
problémy, navštívit některou z odborných přednášek nebo nakoupit nějaký zemědělský
ekologický produkt. Pro nejmenší byly organizovány různé soutěže (v malování, smyslovém
rozpoznávání přírodnin, modelování). O zábavnou část se postarala hudební projekce.
V roce 2007 jedenáctým rokem pokračovala spolupráce s Groenhorst College Barneveld
(Nizozemí). Ve dnech 25. až 26. září 2006 se žáci 3. ročníků se zemědělským zaměřením
zúčastnili odborné exkurze do této školy. Ve dnech 23. až 27. dubna 2007 navštívili školu
holandští studenti a učitelé, kteří byli seznámeni s historií českého zemědělství a navštívili
několik farem. Program dále zahrnoval kulturní akce. Studenti byli ubytováni u rodin žáků.
Studenti absolvovali 26 přednášek na téma sekty, drogy, AIDS, kouření, dospívání, první
pomoc, vztah s rodiči, odpady, úřad práce, Evropská unie.
Běhu Terryho Foxe se 11. října zúčastnilo 114 žáků školy. Lyžařský kurz pro první
ročníky se uskutečnil v březnu 2007 v Orlickém Záhoří.
V domově mládeže byla činnost zaměřena na mravní výchovu, besedy o společenském
chování, s tematikou právní, zdravotní a zeměpisnou, k protipožární ochraně a bezpečnosti a
podobně. V oblasti studijní činnosti se domov mládeže zaměřoval na rozšíření vědomostí
žáků získaných ve škole, doučování slabších žáků, besedy k shlédnutým filmovým a
divadelním představením, v oblasti pracovních aktivit na úpravu okolí domova, školy a
zeleně. Ubytovací prostory (tří a čtyřlůžkové pokoje) byly umístěny ve čtyřech podlažích,
každé poschodí bylo vybaveno společenskou místností s televizí a videem, kuchyňkou s
varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a lednicí. Ve druhém poschodí se nacházela učebna
výpočetní techniky s jedenácti počítači s internetovým připojením a tiskárnou (o prázdninách
v létě 2007 bylo pořízeno deset nových počítačů s LCD monitory). Zázemí pro volnočasové
aktivity se nacházelo v přízemí DM (stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šipky, posilovna s
malým zrcadlovým sálem a keramická dílna). V areálu školy byla ke každodennímu
využívání k dispozici vlastní tělocvična a venkovní sportoviště – tri kurty s asfaltovým
povrchem, kde bylo možno provozovat míčové hry a tenis. K 31. říjnu 2006 bylo v DM
ubytováno 128 žáků a studentů (81 dívek a 47 chlapců), kteří byli rozděleni do pěti
výchovných skupin. Působily zde zájmové kroužky keramiky a rukodělné práce, aerobicu,
fotbalu a florbalu, country tanců a kulturně literární kroužek (čtyři cestopisné besedy na malé
scéně Divadla Karla Pippicha). Čtyři studentky VOŠ pracovaly po celý školní rok na projektu
Žijí mezi námi a doučovaly děti v pěstounské péci rodiny Jelínkových. Domovní rada se sešla
k řešení vnitrních záležitostí DM a jednotlivých výchovných skupin za přítomnosti ředitele
školy v říjnu a listopadu 2006.
Ve školním roce 2006/07 bylo uděleno celkem 46 výchovných opatření: dvě písemné
pochvaly vedoucí vychovatelky, čtyři knižní odměny, tři výtky vychovatele, patnáct
napomenutí vychovatele, šest důtek vychovatele, dvě důtky vedoucí vychovatelky, osm důtek
ředitele školy, jedna výstraha vedoucí vychovatelky, jedna výstraha ředitele školy, tři návrhy
na podmíněné vyloučení z ubytování, jeden návrh na vyloučení z DM.
Na domově mládeže vykonaly souvislou pedagogickou praxi tři studentky 1. ročníku VOŠ
Střední pedagogické školy v Litomyšli.
120
Školství
V rámci doplňkové činnosti byli ubytováni v DM například účastníci sochařského
sympózia (17. až 27. června 2007), zahraniční studenti (16. až 24. června), účastníci 56.
Loutkářské Chrudimi, cykloturisté (7. až 14. července), účastníci tenisového turnaje
Tenisového klubu Chrudim (27. až 31. července), házenkářský oddíl TJ Praha (18. až 28.
srpna).
Akce domova mládeže:
5. října 2006 v rámci protidrogové prevence proběhla beseda s Radkem Hanykovicsem,
které se zúčastnilo celkem 47 žáků a studentů (viz též zápis za rok 2006).
Prosinec 2006 soutěž pro ubytované žáky O nejlépe vánočně vyzdobený pokoj.
10. května 2007 byl v rámci projektu boje proti kouření uspořádán pochod na Oheb.
14. června se konala v prostranství mezi školou a tělocvičnou soutěž ve střelbě.
Školní statek Chrudim ve školním roce 2006/2007 hospodařil na celkové výměře 416,35
ha zemědělské půdy. Z toho bylo 401,85 ha orné půdy a 14,5 ha trvalých travních porostů.
Struktura pěstovaných plodin odpovídala rozložení rostlinné živočišné výroby. Počet hektarů
krmných plodin odpovídal stavu chovaných zvířat, zbytek tvořily tržní plodiny.
Struktura tržních plodin pěstovaných v roce 2006/2007: pšenice ozimá 153,28 ha, řepka
ozimá 75,22 ha, ječmen jarní 65,39 ha, cukrovka 22 ha, kukuřice na zrno 31 ha.
Struktura krmných plodin pěstovaných v roce 2006/2007: vojtěška 20 ha, kukuřice na siláž
29,14 ha, hrách 5,82 ha, travní porosty 14,5 ha.
Sklizeň 2007 (název honu, výměra, odrůda, datum sklizně, sklizeň hrubá, sklizeň čistá,
výnos čistý):
Pšenice ozimá:
II. hon, 12 ha, Bohemia množ., 16. července, 852 q, 825, q, 68,8 q/ha.
U Řeky, 12 ha, Alana, 20. července, 623 q, 603 q, 50,3 q/ha.
Kozlanské, 7,79 ha, Alana, 22. července, 512 q, 497 q, 63,8 q/ha.
U Chmelnice, 15 ha, Bohemia množ., 16. července, 1 145,5 q, 1 110 q, 74 q/ha.
U Studny, 18 ha, Ebi množ., 19. července, 1 346 q, 1 313 q, 73 q/ha.
Pod Silnicí, 4 ha, Bohemia množ., 16. července, 161,5 q, 157 q, 39,2 q/ha.
Pod Silnicí, 21 ha, Akter, 16. července, 1 547,5 q, 1 500 q, 71,4 q/ha.
Kamence, 25,78 ha, Akter, Alana, 17. července, 1 878,5 q, 1 821 q, 70,6 q/ha.
Za Domkem, 12,71 ha, Alana, 17. července, 878 q, 852 q, 67 q/ha.
Nad Tratí II., 19 ha, Rapsodie, 21. července, 1 068,5 q, 1 035 q, 54,5 q/ha.
Nad Tratí II., 6 ha, Ebi, 21. července, 431,5 q, 418 q, 69,7 q/ha.
Celkem čistá hmotnost 10 131 q (66,1 q/ha), hrubá hmotnost 10 444 q (68,13 q/ha).
Ječmen jarní:
U Křížku, 14,88 ha, Jersey, 23. července, 682,2 q, 682,2 q, 45,8 q/ha.
U Chmelnice, 18,12 ha, Jersey, 23. července, 859,6 q, 859,6 q, 47,8 q/ha.
Nad Tratí I., 22 ha, Jersey, 25. července, 1 390,4 q, 1 390,4 q, 63,2 q/ha.
Nad Tratí II., 10,39 ha, Jersey, 26. července, 425,4 q, 425,4 q, 40,9 q/ha.
Celkem čistá hmotnost 3 357,6 q (51,34 q/ha), hrubá hmotnost 3 357,6 q (51,34 q/ha).
Řepka ozimá:
IV. hon, 29 ha, Jesper, 15. července, 1058,09 q, 36,48 q/ha.
Za Transportou, 20,53 ha, Baldur, 8. července, 750,4 q, 36,55 q/ha.
Záhumenky, 9,19 ha, Baldur 15. července, 351,51 q, 38,25 q/ha.
III. hon, 16,5 ha, Baldur, 9. července, 776,4 q, 47,05 q/ha.
Celkem čistá hmotnost 2 872,83 q (38,19 q/ha), hrubá hmotnost 2 936,4 q (39,03 q/ha).
Hrách: U Řeky, 5,82 ha, 20. července, 149 q, 25,6 q/ha.
Cukrovka: 1 362,61 t na 16%, 20,29 ha, 67,16 t/ha, čistá hmotnost 1 173,11 t, cukernatost
18,1 %, srážky 13,55 %.
Kukuřice na zrno: Cerea 304,606 t, GMO – Kopista 45,6 t, průměr na 14 % činil 10,1 t/ha.
121
Školství
Kukuřice na siláž: 1 248,6 t (42,84 t/ha).
Vojtěška – senáž:
U Chmelnice, 15 ha, 25. května 2006, 1 646 q, 109,7 q/ha.
U Chmelnice, 15 ha, 10. července 2006, 1 647 q, 109,8 q/ha.
III. hon, 10 ha, 10. července 2006, 582 q, 58,2 q/ha.
U Chmelnice, 15 ha, 5. září 2006, 699 q, 46,6 q/ha.
III. hon, 10 ha, 5. září 2006, 575 q, 57,5 q/ha.
Celkem 5 149 q.
Vojtěška – zelená píce:
U Chmelnice, 15 ha, 25. května 2006, 3 658 q, 243,8 q/ha.
U Chmelnice, 15 ha, 10. července 2006, 3 294 q, 219,6 q/ha.
III. hon, 10 ha, 10. července 2006, 1 164 q, 116,4 q/ha.
U Chmelnice, 15 ha, 5. září 2006, 1 398 q, 93, 2 q/ha.
III. hon, 10 ha, 5. září 2006, 1 150 q, 115 q/ha.
Celkem 10 664 q.
Seno:
TTP, 14,5 ha, 13. června 2006, 332 q.
TTP, 14,5 ha, 25. července 2006, 182 q.
TTP, 14,5 ha, 25. září 2006, 30 q.
Školní rok 2006/2007 byl v důsledku sucha celonárodně podprůměrný. Tato skutečnost ale
neplatila na Školním statku Chrudim, kde výnosy všech pěstovaných plodin překračovaly
celostátní průměr a byly dokonce nejvyšší v historii celého školního statku. V souvislosti s
vysokými nákupními cenami v roce 2007 si školní statek mohl částečně dovolit nakoupit nové
zemědělské stroje, a to traktor John Deere 7530 se secím strojem Pneusej accord a alespoň
trochu se přiblížit z hlediska mechanizačního vybavení okolním farmářům provozujícím
rostlinnou výrobu. Pro školní statek to znamenalo ubírat se nastolenou cestou a plochu tržních
plodin výrazně neměnit. Naopak bylo třeba využít příznivých cenových relací, investovat do
nákupu nové moderní techniky a omezit tak práci prováděnou ve službách.
Živočišná výroba (výsledky za celý rok 2006 / rok 2007):
Dojnice: Průměrný stav 69,5 / 67,2 kusů. Stav k 31. prosinci: 67 / 65 kusů. KD 25381 /
24535.
Telata: Narozeno 67 / 64 kusů. Úhyn 3 (4,5 %) / 2 kusy (3,1 %).
Narozeno na 100 krav: 96,4 / 95,2 kusů.
Produkce mléka: na kus 11,35 / 13,39 l, celková 287971 / 328398 l.
Dodávka mléka: na kus 10,39 / 11,39 l, celková 263790 / 279557 l.
Stav skotu celkem k 31. prosinci: 164 / 175 kusů.
Chov prasat:
Prasnice: Průměrný stav 19,34 / 19,36 kusů. Stav k 31. prosinci: 20 / 17 kusů. KD prasnic
7059 / 7065.
Selata: Narozeno 343 / 448 kusů. Úhyn 4 (1,2 %) / 80 kusů (17,8 %).
Narozeno na prasnici: 17,74 / 23,14 kusů. Dochováno na prasnici 17,53 / 19,01 kusů.
Stav prasat celkem k 31. prosinci: 212 / 193.
Pro postupné zlepšování úrovně uváděných ukazatelů hlavně na úseku chovu skotu bylo
přistoupeno v průběhu roku 2007 ke změně v odchovu telat. Uplatňoval se vzdušný odchov
telat v boudách, které byly pořízeny od čtyř dodavatelů. Dále se ustoupilo od tradičního
krmení a přešlo se na startérový odchov telat. Tato opatření byla základem pro odchov
zdravých jalovic s cílem odchovat výkonné a dlouhověké dojnice.
Statek navštívil náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák a místopředseda
Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Jiří Hanuš.512
122
Školství
Při školním statku fungoval jezdecký oddíl pod vedením Oldřicha Sojky (viz kapitolu
Sport a tělovýchova, volný čas, zábava).
Se školou aktivně spolupracoval Spolek absolventů a přátel zemědělské školy Chrudim.
Celkové výdaje školy činily 47 743 000 Kč (z toho náklady na mzdy 18 409 000 Kč,
spotřeba materiálu 10 965 000 Kč, zákonné sociální pojištění 6 271 000 Kč, ostatní služby
4 745 000 Kč), výnosy 48 009 000 Kč (z toho dotace na přímé neinvestiční náklady
20 952 000 Kč, provozní dotace 3 568 000 Kč, tržba za vlastní výrobky 12 515 000 Kč,
z prodeje služeb 3 715 000 Kč). Výsledek hospodaření činil před zdaněním 266 000 Kč, po
zdanění 168 000 Kč.513
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Chrudim (Václavská čp. 570) měla na
starosti pacienty chrudimské nemocnice povinné školní docházkou. Vedla ji Zdena
Gregorová, která iniciovala projekt výzdoby dětského oddělení nástěnnými malbami
chrudimského výtvarníka Libora Škrlíka (viz kapitolu Zdravotnictví).514
Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim. K 1. září 2007 se přestěhovala z
Novoměstské ulice do areálu zemědělské školy v Poděbradově ulici čp. 842 (objekt internátu
školy).515 Poradna působila v oblasti diagnostiky vývojových poruch učení, školní zralosti,
psychosomatických obtíží a mentálního vývoje, dále řídila terapie skupinové, se třídou,
s rodinou a individuální a prováděla poradenství v oblasti otázek studia a životního stylu dětí
a mládeže.
ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTEM CHRUDIM
Provoz škol zřizovaných městem Chrudim náležel především do péče odboru školství a
kultury Městského úřadu Chrudim. Ten v roce 2007 předložil upřesněnou Koncepci
základního školství v Chrudimi do roku 2010, neboť demografický vývoj byl v celé republice
charakterizován poklesem počtu dětí přicházejících do prvních tříd základních škol, dětí
zahrnujících věkovou skupinu povinné školní docházky a naopak se dalo očekávat, že do roku
2012 přijde do prvních tříd chrudimských základních škol o padesát dětí víc než v roce
2007.516
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka (čp. 958/II). Ředitel: Zdeněk Brož.
Výuku a výchovu zajišťovalo třicet pedagogických pracovníků (věkový průměr 39,8 let),
z toho 23 žen, čtyři vychovatelky a jeden asistent pedagoga, provoz pak osm pracovníků a
stravování osm zaměstnankyň.
Ve školním roce 2006/2007 bylo pro výuku k dispozici 18 kmenových učeben, 15
odborných pracoven (pět učeben cizích jazyků, učebna chemie a fyziky, chemická laboratoř,
učebny přírodopisu, výtvarné výchovy, audiovizuální učebna, hudební výchovy, dvě
počítačové učebny, cvičná kuchyně, univerzální dílna, keramická dílna), dvě tělocvičny a
hřiště s umělým povrchem, školní pozemek vybavený solárním skleníkem.
Základní škola měla kapacitu 500 žáků, školní družina 125 žáků, školní jídelna 630
strávníků. K 15. říjnu 2006 bylo na prvním stupni deset tříd (265 žáků), na druhém osm tříd
(222 žáků), v každém z devíti ročníků byly dvě třídy. Celkem školu navštěvovalo 242 chlapců
a 248 dívek, oproti školnímu roku 2005/2006 ubyli dva žáci. Školní družina měla čtyři
oddělení se 125 žáky z 1. až 4. ročníku, školní jídelna 454 strávníků.
Do prvního ročníku v roce 2006/2007 nastoupilo 53 žáků, v průběhu roku přestoupilo na
školu pět žáků, jeden žák odešel jinam, jeden plnil povinnou školní docházku v Norsku, jedna
žákyně v Anglii, jedna žákyně tragicky zahynula. Školu ukončilo 53 žáků 9. ročníku, na
gymnázium bylo přijato všech třináct přihlášených žáků, na obchodní akademii všech šest
123
Školství
žáků, na střední odborné školy 23 z 24 žáků, na střední odborná učiliště s maturitou jeden žák
a na střední odborná učiliště bez maturity deset žáků. Z pátého ročníku byli na víceleté
gymnázium přijati všichni tři přihlášení žáci. Celkem neprospěli čtyři žáci (tři v prvním a
jeden v pátém ročníku), kteří byli přeřazení do speciálních škol v Chrudimi a v Pardubicích.
Nebyl udělen žádný snížený stupeň chování, nevyskytla se žádná neomluvená hodina.
Zápis pro školní rok 2007/2008 proběhl v lednu 2007. Ze 68 zapsaných dětí (z toho bylo
26 dívek) byla čtrnácti (z toho čtyřem dívkám) odložena školní docházka pro školní nezralost.
Ve školním roce 2005/2006 probíhala výuka ve všech ročnících čtvrtým rokem podle
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Umět a znát, abychom si v životě
věděli rady.
Vzhledem k realizaci projektů Pilot Z a Pilot 1 a ověřování výuky podle vlastního
vzdělávacího programu pokračoval značný zájem pedagogické veřejnosti o návštěvu školy a
absolvování dvoudenního programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Proč
měnit školu (číslo akreditace 22481/2004-25-250). Jeho lektory byli Zdeněk Brož, Iva
Jehličková, Ivana Brožová a Pavla Sádecká, kteří společně s dalšími pedagogy školy
připravovali pro účastníky programu hospitace ve vyučovacích hodinách, ukázky projektové
výuky a v případě zájmu i následné rozbory. V celkem osmi dvoudenních vzdělávacích
akcích program v tomto školním roce absolvovalo celkem 350 pedagogů ze základních škol z
Javorníka, Vraclavic, Polničky, Zhoře, Teplic nad Metují, Liberce, Veselí na Moravě, Šardic,
Plané nad Lužnicí, Lanškrouna, Prachatic, Plané nad Lužnicí a ze soukromého gymnázia
Open Gate v Babicích, gymnázií v Prostějově a ve Šternberku.
Pro dvě skupiny pedagogů z různých škol severní Moravy program zajistilo Krajské
vzdělávací a informační centrum v Novém Jičíně a jednu skupinu obsadilo Středisko služeb
školám v Hodoníně. Zkrácenou jednodenní variantu programu absolvovali ředitelé a jejich
zástupci z devíti pražských škol. Vzhledem k provozním možnostem školy nemohlo být ani v
letošním školním roce všem zájemcům o návštěvu školy vyhověno.
Ředitel školy se pro Lidové noviny vyjádřil k otázce využívání učebnic na školách.517
Výuku výrazně doplňoval a ovlivňoval program osobnostní a sociální výchovy Spolu to
dokážeme. Jednalo se o systém výukových seminářů, kurzů a projektových dnů. Jednotlivé
akce se konaly přímo ve škole, na různých místech Chrudimska i mimo něj (například dva
anglické víkendy v Šiškovicích a v Krkonoších).
Žáci se mohli realizovat v kroužcích keramickém, divadelním, pěveckém, tanečním,
volejbalovém a basketbalovém. V průběhu celého školního roku byla žákům podle rozpisu v
době před a po vyučování k dispozici volně přístupná počítačová učebna a přístup na internet.
V počítačových učebnách také pracovali ve dvou kroužcích žáci 4. ročníku při výuce psaní na
klávesnici podle programu ZAV. Žáci druhého stupně mohli pracovat v kroužku informatiky,
ve kterém se seznamovali především s tvorbou internetových stránek.
Již potřetí organizovala škola společně se Zdravým městem Chrudim tradiční Běh Terryho
Foxe. Žáci devátého ročníku se svými pedagogy výrazně přispěli k velmi dobré organizaci a
zajištění této akce. Běhu se také aktivně zúčastnili téměř všichni žáci školy a finančně přispěli
na boj proti rakovině.
Patnáctým rokem vycházel každé dva měsíce školní časopis Malíček (celkem pět čísel
v pravidelném nákladu 170 čísel).
Tradičně 31. března se žáci účastnili akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem.
Program pro třídy prvního stupně byl motivován pohádkami Josefa Lady, žáci druhého stupně
se zabývali detektivní literaturou a horory. Připraveného programu, jehož součástí bylo
přespání ve škole, se v jednotlivých třídách 1. až 8. ročníku zúčastnilo 250 žáků. V průběhu
roku navštívili žáci jednotlivých tříd různá divadelní představení v Divadle Karla Pippicha a v
Základní umělecké škole Chrudim a také několik výtvarných výstav. Žáci druhého stupně
124
Školství
měli možnost účastnit se pravidelných zájezdů na divadelní představení ve Východočeském
divadle v Pardubicích.
Součástí vlastního školního vzdělávacího programu byly také sportovní turnaje, sportovní
a turistické kurzy. Žáci 2. ročníku absolvovali předplavecký výcvik, ve 3. ročníku pokračoval
plavecký výcvik a ve 4. ročníku probíhal zdokonalovací plavecký kurz.
Žáci školy se podle svého zájmu účastnili olympiád, soutěží a sportovních akcí. V
kategorii D biologické olympiády škola získala 1. místo v krajském kole.
Provoz družiny začínal v 6:00 hodin a končil v 16:30 hodin. Rodiče platili za docházku
svého dítěte do školní družiny Městskému úřadu Chrudim prostřednictvím účtu školy měsíční
poplatek 100 Kč ve dvou platbách za jednotlivá pololetí. V rámci programu školní družiny
mohly děti navštěvovat řadu zájmových kroužků. Jeden den v týdnu měly děti možnost vybrat
si vlastní program podle svého zájmu.
Všechny zásadní změny v třetí verzi školního vzdělávacího programu Umět a znát,
abychom si v životě věděli rady byly projednány s radou Klubu rodičů a přátel Základní školy
Chrudim, Dr. J. Malíka. Na začátku každého pololetí v září a únoru se konaly třídní schůzky,
jejichž náplní byly především informace o životě třídy, organizační věci a projednání
aktuálních záležitostí týkajících se třídy jako kolektivu. Se studijními výsledky a chováním
žáků se rodiče mohli podrobně seznámit na individuálních konzultacích za přítomnosti svého
dítěte. Konzultační dny se konaly v průběhu školního roku čtyřikrát. Rodiče všech žáků
prvního stupně dostávali pravidelně po celý rok podrobné informace o akcích třídy,
probíraném učivu a o výsledcích práce žáka prostřednictvím týdenních plánů. Pro žáky
druhého stupně byly připraveny a vydány Školní diáře, jejichž používání se ve většině tříd
velmi osvědčilo. K získávání informací mohli rodiče také využívat internetové stránky školy
(www.zsmalika.cz). Jejich prostřednictvím mohli také omlouvat nepřítomnost svého dítěte
nebo objednávat a odhlašovat obědy ve školní jídelně.
Den otevřených dveří pro rodiče žáků školy, ale i rodiče budoucích prvňáčků se konal v
sobotu 2. prosince 2006. Návštěvníci měli možnost vidět především běžnou výuku, tedy různé
formy skupinového a kooperativního učení. Především pro rodiče žáků školy připravili učitelé
Vánoční jarmark, který se uskutečnil 21. prosince na dvoře školy.
Při škole působilo občanské sdružení Klub rodičů a přátel Základní školy Chrudim, Dr. J.
Malíka (KRAP). Z účtu KRAPu byla placena například školní psycholožka, ceny na soutěže,
koberce do tříd, doprava na turnaje a další akce.
Tříčlenná školská rada byla zřízena 13. července 2005.
V průběhu hlavních prázdnin byl sklad ve třetím podlaží přebudován na kabinet s
pracovním a odpočinkovým prostorem pro tělesně postižené žákyně. Pro žáky jedné osmé
třídy byly z finančních prostředků získaných z pronájmů zakoupeny výškově nastavitelné
lavice a židličky. Ve dvou třídách byly vyměněny opotřebované tabulové desky za nové
tabule s odolným keramickým povrchem pro bezprašné psaní. Místnost zrušeného pátého
oddělení školní družiny byla přeměněna na jazykovou učebnu pro výuku německého jazyka.
Vymalovány a nově upraveny byly jeden kabinet ve třetím podlaží a jeden kabinet ve druhém
podlaží. Novým nábytkem byla z finančních prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb
vybavena sborovna.
S prostředku získaných z projektu SIPVZ byla pořízena interaktivní tabule a dataprojektor.
Toto zařízení bylo instalováno do jednoho oddělení školní družiny, které bylo v dopoledních
hodinách využíváno pro výuku. K tabuli byl pořízen notebook pro přípravu učitelů a výuku.
Do počítačové učebny a sborovny byly pořízeny repasované laserové tiskárny. Zapojením do
projektu občanského sdružení CELN Projektovým vyučováním k mediální výchově získala
škola nový notebook, digitální fotoaparát, videokameru, dataprojektor a přenosnou
interaktivní tabuli. Další notebook byl pro potřeby projektu a práci učitelů zakoupen z
prostředků školy. K sledování hlavního vchodu školy byla instalována nová webová kamera.
125
Školství
V průběhu hlavních prázdnin probíhala ve škole rozsáhlá rekonstrukce spojovací chodby,
zubní ordinace a bytu školníka. Jako součást rekonstrukce se podařilo zajistit i zrušení
schodiště ve spojovací chodbě a jeho nahrazení šikmou rampou. Koncem září byla zahájena
výstavba venkovního výtahu. Do provozu byl výtah uveden v prosinci 2006. Vzhledem k
nedostatku finančních prostředků nepokračovala výměna ztrouchnivělých oken na západní
straně učebnového pavilonu.
Celkové náklady školy činily 19 916 999 Kč (z toho mzdy 10 998 072 Kč). Škola obdržela
dotace ve výši 17 921 692 Kč, v období září 2006 – srpen 2007 získala z pronájmu tělocvičen,
učeben a hřiště celkem 173 390 Kč. Celkem převýšily výnosy výdaje o 21 158 Kč.518
Základní škola Chrudim, Dr. Václava Peška (čp. 768/III). Ředitel: Zdeněk Chaloupka.
Škola sdružovala základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Budova A: Ředitelství
školy, učebny, kabinety, tělocvična, školní dílny, šatny, školní družina, školní jídelna, byt
školníka. Budova B: Čtyři kmenové třídy, tři jazykové učebny, učebna informatiky, hudební
výchovy, kreslení, fyziky a chemie. Přístupy do tříd byly bezbariérové, schodiště bylo
opatřeno plošinou pro dopravu tělesně postižených na vozíčku.
Výuku ve školním roce 2006/2007 zajišťovalo 20 pedagogických pracovníků, ve školní
družině pracovaly tři vychovatelky, aprobovaně bylo vyučováno 85,2% předmětů. Jako
asistentka u dětí s vývojovými poruchami učení působila na škole jedna pracovnice. Provoz
zajišťovalo sedm pracovníků.
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu celkem 318 žáků. Na prvním stupni bylo
šest tříd se 157 žáky. Dvě třídy byly pouze v druhém ročníku. Na druhém stupni bylo 161
žáků a všechny třídy paralelní.
Základní školní docházku ukončilo ve dvou devátých ročnících 46 žáků. Deset žáků odešlo
na gymnázium, 24 žáků na jiné střední školy a dvanáct žáků na střední odborná učiliště. Z
osmého ročníku odešli na odborné učiliště dva žáci. Na osmileté gymnázium odešlo z pátého
ročníku pět žáků. Na prvním i druhém stupni neprospěl jeden žák
Pedagogicko-psychologická poradna zařadila 56 žáků mezi žáky s podpůrným
programem. Na základě smluv s rodiči jim byla věnována v hodinách vyučování zvýšená
péče. U sedmi žáků byla zjištěna těžká dyslexie a byli zařazeni mezi integrované žáky.
Zápisu pro školní rok 2007/2008 se zúčastnilo 54 dětí, z toho deset obdrželo odklad a
čtrnáct bylo převedeno do jiných škol podle spádovosti k bydlišti.
Od školního roku 2004/2005 nesla škola titul Škola podporující zdraví, děti i učitelé se
účastnili řady akcí zdravých škol a Zdravého města Chrudim. Žáci prvního stupně se zapojili
do celé řady dlouhodobých projektů. V rámci soutěže Mudrc plnili různé úkoly vědomostního
charakteru, soutěžili ve výzdobě tříd, sportovních činnostech, sběru léčivých bylin, sběru
papíru a hliníku. Žetony, kterými byli měsíčně hodnoceni, proměnili na závěr roku za různé
drobné předměty a sladkosti při školní pouti. Děti se dále zapojily do celoročních projektů
Učíme se zdravě sedět a cvičit, Pískání na flétny, Bezpečná cesta do školy, Zdravé zuby,
pomáhali při organizaci Bambiriády.
Při prvním stupni působil pěvecký soubor Sluníčko, při druhém stupni soubor Lyra (viz
Kultura). Environmentální kroužek připravil pro prvňáčky jako dárek sazeničky stromů.
Zájemci o počítače měli možnost přístupu na internet. Škola byla zásluhou učitelky Steklé
celookresním organizátorem matematické soutěže Klokan. V měsíci dubnu zorganizoval
učitel Diewok tradiční sběr papíru, jehož výtěžek byl využit k podpoře studia jedné dívky
v Indii. Pokračování adopce indického chlapce umožnil finanční příspěvek všech učitelů
školy.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali základní a zdokonalovací kurz plavání v chrudimském
bazénu. V rámci poznávacích zájezdů navštívily děti například keltské oppidum v Hradišti (u
Nasavrk), muzea v Chrudimi a Pardubicích a Prahu (Vyšehrad, Obecní dům). Učitelé
126
Školství
zorganizovali rovněž řadu exkurzí (hvězdárna v Hradci Králové, úpravna vody, Britské
centrum) a návštěv divadelních představení (Chrudim, Pardubice). Dobře fungovala i
spolupráce se sousedící základní uměleckou školou, jejíž veškerá představení žáci navštívili a
ZUŠ škole propůjčovala svůj divadelní sál. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení
ochranářů Zayferus z Brna, kteří předvedli výcvik dravých ptáků. Žáci při besedách v rámci
občanské výchovy poznali úřad práce, okresní soud, krizové centrum, stav kriminality v
místě, téma anorexie a bulimie z pohledu odborníka a podobně. Učitelé tělesné výchovy
absolvovali s žáky sedmých ročníků lyžařský kurz v Krkonoších a účastnili se sportovních
akcí v Chrudimi i mimo ni (plavecká štafeta měst, okresním přebor v plavání, přespolním
běhu, halové kopané, atletice, stolním tenise, volejbalu). V plavání šestičlenných družstev se
probojovali až do krajského kola a v halové kopané kopané obsadili druhé místo. Těsně před
vánočními svátky uspořádali na zimním stadionu Den na ledě.
Ve školní jídelně se po většinu školního roku vařily dvakrát v týdnu dva druhy jídel. Jídlo,
které se dovářelo kolem deváté hodiny, se dávalo do gastronádob a zchlazovalo se v šokeru na
4°C. Kolem 10 hodiny se převážela asi polovina obědů do výdejny při základní škole
v Husově ulici. Do výdejny přecházela i část kuchařek. Poté se muselo dovezené jídlo zahřát
v konvektomatu na teplotu 75°C a naporcovat.
V prosinci 2007 byl vyhlášen konkurz na funkci ředitele školy.519
Výdaje školy byly Krajským úřadem Pardubice stanoveny ve výši 10 916 680 Kč (z toho
mzdové prostředky 7 759 592 Kč), příspěvek zřizovatele činil 1 690 000 Kč. Z investičního
fondu bylo uvolněno 290 000 Kč na nákup investic pro školní jídelnu. Finanční dotace zasílal
krajský úřad čtvrtletně na účet školy a Městský úřad v Chrudimi je zasílal na účet základní
školy měsíčně. Hospodaření skončilo v roce 2006 přebytkem 8 528 Kč. Škola obdržela
z různých zdrojů několik dalších dotací v celkové výši 75 520 Kč.520
Základní škola Chrudim, Husova (Husova čp. 9/III – ředitelství a 2. stupeň, Palackého
čp. 47 – 1. stupeň a školní družina). Ředitel: Jaroslav Víšek.
Připravovalo se sloučení se ZŠ dr. Peška.521
Výuku ve školním roce 2006/2007 zajišťovalo 21 pedagogů (věkový průměr 46,8 let), z
toho 19 žen, ve školní družině pracovaly dvě vychovatelky (věkový průměr 52 let). Provoz
zajišťovalo šest pracovníků (věkový průměr 42,8 let).
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu celkem 322 žáků (z toho 165 dívek),
z toho 37 integrovaných. Na prvním stupni bylo šest tříd se 139 žáky (z toho 72 dívek), dvě
třídy byly pouze ve čtvrtém ročníku. Na druhém stupni bylo 183 žáků (93 dívek) a všechny
třídy paralelní. Školu navštěvovali převážně žáci ze severozápadní části města a několika
spádových obcí, zejména z Rabštejnské Lhoty, Stolan, Lánů, Morašic, Sobětuch a
Vejvanovic. Školní družina měla dvě oddělení, navštěvovalo ji 57 žáků (z toho 29 dívek).
Na osmileté gymnázium byli přijati čtyři žáci, do sportovních tříd pět žáků. Povinnou
školní docházku ukončilo 44 žáků (z toho 21 dívek). Ve spolupráci s ředitelstvím Speciální
školy Chrudim bylo projednáno přeřazení pěti žáků prvního stupně a jejich zařazení do
vzdělávacího programu ZŠ praktická. V předchozím školním roce začali školu navštěvovat
sourozenci, kteří se přistěhovali ze Slovenska, kde byli žáky základní školy s maďarským a
slovenským vyučovacím jazykem. Postupně se adaptovali novému prostředí. V předmětu
český jazyk a literatura nebyli klasifikováni.
Při zápisu pro školní rok 2007/2008 bylo do první třídy zapsáno 29 žáků (z toho dvanáct
dívek), odklad školní docházky obdrželo deset žáků.
Celkem se ve škole vyučovalo 397 hodin, z toho na prvním stupni 145 hodin, na druhém
stupni 252 hodin.
První stupeň mohl nabídnout tělocvičnu, učebnu hudební výchovy, jazykovou učebnu
společně s možností využití výukových programů na počítačích, žákovskou knihovnu,
127
Školství
cvičnou kuchyň, třídy vybavené zvlhčovači vzduchu. Druhý stupeň měl k dispozici odborné
učebny fyziky, chemie a biologie, výtvarné a hudební výchovy, počítačovou učebnu,
jazykovou učebnu, školní dílnu, tělocvičnu, školní hřiště.
Jedenáct žáků neprospělo, větší kázeňské problémy se objevily u žáka v první třídě.
Konflikty a neochota spolupráce ze strany matky byla řešena jednáním s ředitelstvím školy,
pedagogicko-psychologickou poradnou a odborem sociálních věcí MěÚ Chrudim. V sedmé
třídě byl s Policií ČR, rodinou a odborem sociálních věcí MěÚ Chrudim řešen jeden případ
záškoláctví. Celkem bylo uděleno deset druhých stupňů a tři třetí stupně z chování, vyskytlo
se 88 neomluvených hodin.
Systematicky se realizovala výchova k volbě povolání. Výchovná poradkyně pracovala
zejména se žáky 8. a 9. ročníků, kteří se zúčastnili přehlídky středních škol, vycházející žáci
soutěžili v dovednostní soutěži pořádané SOU technickým v Chrudimi. V průběhu roku
proběhly dva celoškolní projekty Královský nástroj a salvátorská tradice a Cestujeme
společně. Dále proběhlo několik projektových dní třídních a předmětových. Škola se účastnila
akcí Zdravého města Chrudim (Den Země, Ukliďme svět), projektů sdružení Tereza. Den
otevřených dveří se uskutečnil pouze na prvním stupni, na druhém stupni rodiče o akci
nejevili zájem. Tradičně se konaly návštěvy divadelních představení v Pardubicích, Hradci
Králové, Praze a v Chrudimi. Pokračovaly besedy se zeměpisnou tematikou, oblíbené byly
audiovizuální pořady od agentury Pohodáři z Pelhřimova. Děti si samy připravily Mikulášské
a vánoční programy. Pokračoval malý zájem žáků o účast v některých olympiádách
(chemická, fyzikální, zeměpisná) a o práci s internetem. Běhu Terryho Foxe se zúčastnilo 58
žáků.
Úspěchy v soutěžích (výběr):
Starší dívky obsadily v krajském kole poháru Českého rozhlasu třetí místo, v krajských
kolech soutěží atletické všestrannosti a ve volejbalu čtvrtá místa. V soutěži O chrudimský
Zlatý brk skončila Veronika Vašková na třetím místě, v krajské soutěži O pardubický
pramínek obdržela Veronika Vašková a Lucie Kratochvílová čestná uznání. V soutěži Genius
logicus skončila Daniela Volejníková v národním žebříčku na 21. místě, v mezinárodním
žebříčku na 68. místě. Monika Smolařová zvítězila v krajském kole výtvarné soutěže Kde
končí svět.
Na druhém stupni měli žáci možnost navštěvovat kroužek sportovní hry. Na podzim se
uskutečnil základní plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. tříd. Lyžařský výcvikový zájezd pro
žáky 7. tříd proběhl v Janově nad Nisou. Patnáct žáků se neúčastnilo.
Při škole působila šestičlenná rada školy a Klub přátel školy.522
Základní škola Chrudim, Sladkovského (Sladkovského čp. 28/II – ředitelství a 2. stupeň,
Na Valech čp. 193/II – 1. stupeň a školní družina). Ředitel: Vladimír Janeček.
Výuku ve školním roce 2006/2007 zajišťovalo 22 pedagogů, dvě vychovatelky školní
družiny, provoz sedm správních zaměstnanců (z toho šest žen) a šest pracovnic školní jídelny.
Celková aprobovanou na prvním stupni činila 93 %, na druhém 70 %.
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 369 žáků (53 přespolních), z toho 198
chlapců a 171 dívek rozdělených do patnácti tříd (sedm na prvním, osm na druhém stupni).
Tři žáci školy plnili povinnou školní docházku v zahraničí. Dva z nich vykonali úspěšně
komisionální zkoušky a 13. září 2007 obdrželi vysvědčení za 6. resp. 8. ročník. Třetí žákyně
měla vykonat zkoušky do října 2008.
Povinnou školní docházku ukončilo 65 žáků, z toho v 8. ročníku čtyři. Na čtyřleté
gymnázium bylo přijato osm dívek, na studijní obory středních škol a středních odborných
učilišť 24 (dvanáct dívek), na studijní obory soukromých středních škol devět žáků (šest
dívek), do učebních oborů integrovaných středních škol, středních odborných učilišť,
128
Školství
odborných učilišť a učilišť 22 žáků (jedenáct dívek), na konzervatoř jeden chlapec. Do primy
osmiletého gymnázia byli přijati tři žáci z 5. ročníku (jedna dívka).
Při zápisu pro školní rok 2007/2008 bylo do první třídy zapsáno dvacet dětí, deset obdrželo
odklad. Během školních prázdnin se z jiné školy přehlásila jedna žákyně.
Na škole bylo na začátku školního roku 44, na konci 51 integrovaných žáků a třináct žáků
se vzdělávacími potížemi. Za školní rok se vyskytlo 95 neomluvených hodin, po opravných
zkouškách devíti žáků neprospěli celkem tři žáci. Tři žáci přešli do speciální školy, dva
opakovali ročník. Bylo uděleno jedenáct druhých a tři třetí stupně z chování.
Žáci měli od sedmého ročníku na výběr z čtyř až deseti volitelných předmětů a seminářů,
fungovalo několik zájmových kroužků (dramatický, keramický, novinářský, práce
s počítačem, zdravotnický, výtvarný a šikovných rukou).
Žáci se zúčastnili řady vzdělávacích, zábavných a sportovních programů (Běh Terryho
Foxe, Plavecká štafeta měst, Den dětí, Den Země, Bambiriáda, Noc s Andersenem atd.),
pořádán byl sběr pomerančové kůry. Žáci absolvovali patnáct školních výletů a devatenáct
exkurzí, sedmé ročníky lyžařský výcvikový kurz. Nejlepších umístění dosáhli žáci již tradičně
ve sportovních soutěžích a v olympiádě z německého jazyka.
Jako každým rokem se chlapci z 9. tříd zúčastnili soutěže Technických dovedností ve
strojírenském učilišti v Chrudimi (Na Rozhledně). Chlapci v zámečnické dílně celé dopoledne
vyráběli zadaný výrobek.
V budově ve Sladkovského ulici se nacházelo osm tříd druhého stupně, odborné učebny
chemie a fyziky, přírodopisu, rodinné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy,
jazyková učebna, školní dílna, keramická dílna, učebna informatiky, tělocvična, žákovská a
učitelská knihovna. Součástí školy byla školní jídelna s nevyhovujícím technickým stavem a
nepostačující jídelnou pro 80 osob. Jídelna poskytovala stravování i části studentů a
pracovníků obchodní akademie. V budově v ulici Na Valech se nacházelo sedm tříd prvního
stupně, počítačová miniučebna, herna se žákovskou knihovnou, videoučebna, dvě oddělení
školní družiny. Byla zde prováděna drobná údržba, v téměř havarijním stavu se nacházel
přívod vody do budovy. Na základě kontroly hygienické stanice byla na všechna hygienická
zařízení zavedena teplá voda, instalovány zásobníky na papírové ručníky a instalovány
žaluzie v počítačové učebně. Byla dokončena oprava soklu staré budovy školy v prostorách
dvora a opraven sokl přístavby, opraveno uzemnění hromosvodů na obou budovách školy. Do
všech zbývajících tříd byly zakoupeny výškově stavitelné žákovské stoly a židle. Dále byla
opravena malba v kabinetech a příslušenství tělocvičny. Trvalým problémem zůstávala
vlhkost sklepů a vzrostlé lípy, jejichž padající větve ohrožovaly chodce.
Při škole působila školská rada ustavená 12. ledna 2006 a žákovská rada.
Celkové náklady na školu za kalendářní rok 2006 činily 15 519 837 Kč (z toho mzdy 8 379
042 Kč), příjmy 15 522 955 Kč.523
Základní škola Chrudim, Školní náměstí (čp. 6/II – budova A, čp. 238/II – budova B).
Ředitel: Jiří Loukota.
Výuku ve školním roce 2006/2007 zajišťovalo 21 pedagogů, čtyři vychovatelky školní
družiny, provoz šest správních zaměstnanců (z toho pět žen) a sedm pracovníků školní jídelny
(z toho od září do prosince jeden muž jako pomocný kuchař v rámci programu úřadu práce).
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 320 žáků, z toho 167 chlapců a 153 dívek
rozdělených do třinácti tříd (pět na prvním, osm na druhém stupni), školní družina měla tři
oddělení se 72 žáky.
Povinnou školní docházku ukončilo 44 žáků (z toho 20 dívek), z toho v 8. ročníku dva. Na
střední školy s maturitou bylo přijato 29 žáků, do učebních oborů patnáct žáků. Do primy
osmiletého gymnázia byli přijati tři žáci.
129
Školství
Při zápisu pro školní rok 2007/2008 bylo do první třídy zapsáno 22 dětí, jedno obdrželo
odklad.
Na škole bylo celkem devět integrovaných žáků a sedmdesát žáků se speciálně
vzdělávacími potřebami. Došlo k 45 úrazům (k dvaceti při tělesné výchově a k šestnácti o
přestávkách), z toho sedm způsobilo absenci. Za školní rok se vyskytlo 217 neomluvených
hodin, v prvním pololetí byly uděleny čtyři třetí stupně z chování, ve druhém pololetí tři třetí
stupně. V prvním pololetí neprospělo třináct žáků, na konci školního roku pět žáků.
Žáci měli od sedmého ročníku na výběr z volitelných předmětů: anglický jazyk, německý
jazyk, informatika, sportovní výchova, zdravověda, praktika z českého jazyka, praktika
z matematiky, seminář z biologie, seminář starých řemesel. Každý žák si vybral dle svých
zájmů a schopností tři z těchto předmětů. Fungovaly zájmové kroužky zpěvu s kytarou,
angličtiny hrou, hry na zobcovou flétnu, dramatický a keramický. Žáci měli možnost výuky
tří cizích jazyků (angličtina, němčina a ruština). Největší zájem byl o angličtinu, pro malý
zájem nebyla zahájena výuka ruského jazyka. Výuku informatiky pro žáky 7. až 9. ročníků
absolvovalo 105 žáků v šesti skupinách. Každý ročník se věnoval určitému ekologickému
programu (ve spolupráci s Ekocentrem Paleta a občanským sdružením Altus) a vzdělávacímu
projektu. Řadu akcí organizovala školní družina.
Sama vyhlásila na jaře 2007 velikonoční výtvarnou soutěž o nejhezčí kraslici pro školy
chrudimského okresu a 15. května uspořádala pro všechny chrudimské školy 10. ročník
soutěže v jízdě na kolečkových bruslích O pohár ředitele Růžovky. Žáci navštívili množství
kulturních podniků, absolvovali šest exkurzí a školních výletů (mj. Slatiňany, Nové Hrady,
aquapark Hradec Králové) a další aktivity. Sami uspořádali Drakiádu524 a mikulášskou
nadílku, účastnili se vánočních besídek, maškarního karnevalu ve školní družině a Pasování
prvňáčků na čtenáře. Den dětí oslavili žáci prvního stupně v parku Na Střelnici (hry,
historický šerm, výcvik slepeckých psů), žáci druhého stupně uspořádali na stadionu Emila
Zátopka mezitřídní turnaje v přehazované a fotbalu. Lyžařský výcvik se posedmé konal
v Příchovicích u Tanvaldu, plavecký výcvik pro druhý a třetí ročník v Chrudimi. Škola
v přírodě proběhla ve čtyřech turnusech (Chlumětín u Svratky, Daňkovice, Svratka,
Šiškovice). Na podzim žáci sbírali šípky, kaštany a žaludy, na jaře pak byliny pro firmu Leros
(získané finanční prostředky byly přiděleny jednotlivým třídám).
Úspěchy v soutěžích (výběr):
V kategorii 8 korespondenční soutěže Fyziq skončili v kraji T. Barták a L. Šárová na 1. až
2. místě, P. Vojtěch na třetím. V kategorii 9 zvítězil v kraji M. Polívka, na 2. až 3. místě se
umístili M. Křivánek a P. Švadlenková.
V krajském kole hokejbalové soutěže obsadili žáci 8. a 9. ročníku 2. místo, v halové
kopané skončil tým školy na 3. místě.
Divadelní kroužek postoupil do krajského kola Přehlídky divadelních a loutkářských
souborů.
Při škole působil školní sportovní klub, sdružení rodičů a přátel dětí a školy a šestičlenná
školská rada ustavená 17. ledna 2006.
V budově A se nacházela ředitelna, kancelář školy, devět učeben, sedm kmenových tříd
druhého stupně, šest kabinetů, audio-video učebna, učebna s keramickou pecí. V budově B
bylo patnáct učeben, pět kmenových tříd, jazyková učebna, počítačová učebna, kabinet, tři
oddělení školní družiny, dílny, cvičná kuchyňka, knihovna, sborovna, učebna výtvarné
výchovy. Školní jídelna zajišťovala stravování žáků a zaměstnanců vlastní školy, dále
Speciální základní školy Chrudim, Obchodní akademie Chrudim, učitelů Základní umělecké
školy Chrudim. Škola využívala tělocvičnu speciální základní školy, tělocvičnu TJ Sokol a
vlastní venkovní hřiště.
130
Školství
Se souhlasem rodičů byly školní potřeby opět zakoupeny hromadně, tentokrát od firmy
Taspa Heřmanův Městec. Pitný režim byl zajištěn prostřednictvím automatu Vendo (chlazené
nápoje v plechovkách) a prodejem školního mléka dotovaného státem (zajišťovaly uklízečky).
Proběhla výměna umyvadel a obkladů ve třídách v budově čp. 238, v čp. 6 byly provedeny
nátěry oken ve druhém poschodí a nátěr dveří u tříd. Zlikvidován byl dřevěný přístřešek na
školní zahradě a opraveno oplocení hřiště. Byl zprovozněn rozvod pro připojení internetu
(využíván mimo jiné pro omlouvání žáků).
Celkové náklady za kalendářní rok 2006 činily 14 025 641 Kč (z toho mzdy 7 634 971 Kč,
pojistné 2 694 590 Kč), výnosy 14 046 015 Kč. Škola provozovala doplňkovou činnost –
pronájem učeben a sportovního hřiště a zajišťovala stravovací služby pro žáky a zaměstnance
jiných subjektů. Zlepšený hospodářský výsledek z této doplňkové činnosti byl 9 033 Kč.525
Základní škola Chrudim, U Stadionu (čp. 756/III). Ředitel: Jindřich Vyhnánek.
Naplň činnosti: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Výuku zajišťovalo 33 pedagogů (z toho 22 žen), vedoucím trenérem sportovních tříd se
zaměřením na atletiku byl Karel Fiedler, vedoucím trenérem sportovních tříd se zaměřením
na kopanou David Martínek, škola měla výchovného poradce a psychologa. Provoz
zajišťovalo osm pracovníků (sedm žen), ve školní družině pracovaly čtyři vychovatelky, ve
školní jídelně osm zaměstnankyň.
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu celkem 562 žáků rozdělených do 22 tříd,
pouze třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy navštěvovali dojíždějící žáci. Na prvním
stupni bylo deset tříd s 270 žáky (z toho 125 dívek). Po dvou třídách bylo ve všech ročnících.
Na druhém stupni bylo 292 žáků (z toho 99 dívek), ve všech ročnících byly tři třídy.
Školní družina měla čtyři oddělení se 115 žáky (z toho 49 dívek).
K dispozici bylo třicet učeben, z toho sedm odborných (fyzika – chemie – přírodopis,
specifická příprava dívek, výpočetní technika, kovo a dřevo dílna, hudební výchova, výtvarná
výchova) a tělovýchovná zařízení – velká a malá tělocvična, japexový tunel (72,5 m) a
víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu školy.
Na škole fungovaly kroužky pěvecký, hry na flétnu (celkem dva), dovedných rukou
(celkem tři), zdravotní, dopravní, atletický (celkem dva), sportovní (celkem tři), bruslení,
šachový, jógy, anglického jazyka (celkem šest, z toho dva pro dyslektiky), německého jazyka
a osm kroužků českého jazyka pro dyslektiky.
Nejdůležitější akce pořádané školou:
Soustředění sportovních tříd v Chorvatsku.
Sportovní dny s organizací Jitřenka.
Ekologická akce Ukliďme svět.
Návštěva dětí z partnerské školy z Ede.
Olympiáda prvního stupně v lehké atletice.
Turnaje ve vybíjené a závody ve šplhu pro 1. stupně chrudimských škol.
Atletická všestrannost pro děti z mateřinek na atletickém stadionu.
Beseda s polárníkem M. Jakešem pro 1. stupeň.
Největší úspěchy školy:
Škola získala grant města na ekologický projekt Přežijeme století odpadků?.
Škola získala grant města na projekt Poznejme společně sebe, své město a svou zemi.
Škola získala grant města na projekt Chceme žít v pohodě.
Děvčata z 8. a 9. třídy postoupila do krajského kola basketbalové soutěže.
Chlapci ze 6. a 7. třídy obsadili 2. místo v krajské florbalové soutěži.
Chlapci ze 4. třídy skončili na 8. místě v republikovém finále hokejbalu.
Děvčata v kategorii starších žákyň postoupila do semifinále republikové soutěže v atletice.
Chlapci v kategorii starších žáků postoupili do finále republikové soutěže v atletice.
131
Školství
Při škole působila rada školy a školní atletický klub (viz Sport).526
Speciální základní škola Chrudim (Školní náměstí čp. 238/II). Ředitelka: Hana
Podholová.
Škola obdržela tento název na základě nového školského zákona od ledna 2006. Předchozí
název zněl Speciální školy, Chrudim.
Škola sdružovala základní školu praktickou (devět tříd), základní školu speciální (osm
tříd), přípravný stupeň praktické školy (dva žáci) a školní družinu (jedno oddělení). V ZŠ
praktické se žáci připravovali na budoucí přechod do odborných učilišť, v ZŠ speciální, po
ukončení desetiletého výukového bloku, měli absolventi možnost dalšího vzdělávání v
praktické škole.
Výuku ve školním roce 2006/2007 zajišťovalo 22 pedagogických pracovníků, ve školní
družině pracovaly tři vychovatelky, s dětmi ze znevýhodněného prostředí pracovaly dvě
asistentky, dále zde působily čtyři asistentky pedagoga. Provoz zajišťovalo pět pracovníků (z
toho čtyři ženy).
K 30. červnu 2007 školu navštěvovalo 155 žáků rozdělených do sedmnácti tříd, z toho 107
v praktické základní škole. Do školní družiny docházelo šestnáct žáků. Do školy dojíždělo 88
žáků.
Povinnou školní docházku na speciální škole splnilo šest žáků, z toho dva byli umístěni do
odborného učiliště v Chroustovicích a jeden do dvouleté praktické školy v Pardubicích, dva
získali v odloučeném pracovišti ve Slatiňanech základy vzdělání a jeden byl tamtéž zařazen
do kurzu. Školní docházku na praktické škole dokončilo 22 žáků (z toho bylo sedmnáct
umístěno do odborného učiliště), prodloužení se týkalo tří žáků, bez zařazení zůstali dva.
Nejfrekventovanějším problémem žáků, zejména na ZŠ praktické, byla opět školní absence
a sklony k záškoláctví (ve školním roce 2006/2007 1 461 neomluvených hodin, ve školním
roce 2005/2006 470 hodin).
Na počátku školního roku 2006/2007 disponovala škola dvanácti samostatnými
kmenovými učebnami, odloučeným pracovištěm při Ústavu sociální péče Slatiňany (pět
učeben – čtyři v Klášterní ulici, jedna ve Slunečním domě), pěti odbornými učebnami
(počítačová, logopedická, hudební, herní, audio-video), šesti dílnami (kovo, dřevo, cvičná
kuchyň, šicí dílna, keramická a textilní dílna), školní zahradou se skleníkem. Pro zajištění
tělesné výchovy sloužila tělocvična, posilovna s vybavením zaměřeným na doplňující
cvičební program – rekondiční, rehabilitační, kompenzační, venkovní hřiště na míčové hry
(využití sportoviště základní školy na Školním náměstí). Pro činnost školní družiny byla
zajištěna samostatná místnost. Zázemí školy doplňovalo dvanáct kabinetů, dvě sborovny, dvě
knihovny, poradní místnost, tři kanceláře. Škola měla vybudovánu vnitřní počítačovou síť.
Učební dokumenty byly volně koncipovány, umožňovaly individualizaci výuky, volbu
organizace učební jednotky, náplně vzdělávání, režimu školy a uplatnění speciálních metod a
pomůcek. Učitelé měli možnost volněji hospodařit s časem, a tím respektovat individuální
pracovní tempo žáků. Dle schopností a potřeb žáků učivo rozšiřovali, popřípadě redukovali.
Důraz byl kladen na pracovní kreativitu vyučujících a na zařazování netradičních forem
výuky. Pro pět žáků výrazně problémových, žáků se zdravotním postižením, učitelé
vypracovali individuální vzdělávací plány. K doplňujícím programům patřily reedukační
programy (relaxační cvičení, komunikační cvičení, canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie),
klubová spolupráce s oddělením protidrogové prevence, volnočasové aktivity (zájmové
kroužky).
Pokračovala spolupráce s celou řadou organizací, mezi něž patřilo například Ekocentrum
Paleta (25 výukových programů ekologické výchovy) a občanské sdružení Altus, škola byla
zapojena do akcí Zdravého města Nakrmte hliníkožrouta! (nasbíráno 15,5 kg hliníku) a
Ukliďme svět.527
132
Školství
Ve škole byl zaveden pitný režim bez odpadu (várnice s čajem), prodej svačin v Obchůdku
zdravé výživy, prodej mléka a mléčných výrobků, vitamínových přípravků (Juvík).
Pro školní rozhlas byly připravovány pravidelné relace studia Úsměv.
Pozornost byla věnována problematice multikulturní výchovy, která se objevovala ve
všech výukových oblastech. Činnost školy doplňovalo deset zájmových kroužků. Dramatický
kroužek Rozmarýn (deset dětí) několikrát vystoupil s pohádkou Holčička z planety (viz též
kapitolu Kultura).528 Čtyři z těchto představení vynesla 21 000 Kč a tento výtěžek byl
věnován dětskému hospici v Malejovicích a na materiální pomoc jednomu ze žáků, který byl
po těžké automobilové nehodě trvale upoután na invalidní vozík. Pokračovala adopce
černošského chlapce z Keni (akce zaměstnanců školy).
Přehled sportovních úspěchů (výběr):
Mistrovství České republiky v plavání – jedna zlatá, jedna stříbrná a dvě bronzové medaile
(Bakeš na 50 m prsa, 100 m prsa a Rulík a Fendrich na 100 m prsa).529
Mistrovství České republiky v atletice v Bílině – zlato (Bakeš běh 800 m), stříbro (Doležal
skok vysoký) a čtyřikrát bronz (Doležal běh 60 m, Růžička skok vysoký a hod oštěpem,
Šuman hod oštěpem).
Mistrovství České republiky v tenise v Žamberku – zlato v kategorii žáků (Doležal) a
bronz v ženách (Vzientková).
Škola pořádala regionální kolo soutěže v plavání a účastnila se regionální soutěže v
kopané, kde obsadila 5. místo.
Žáci se dále účastnili například lidových běhů Ceny Nasavrk a CrossCountry Pardubice,
Běhu Terryho Foxe. Šest žáků se za odměnu za účast na sportovních soutěžích účastnilo
turisticko-pobytového zájezdu Přechod Krkonoš na Petrově boudě.
Žáky zastupovala žákovská rada, rodičovskou veřejnost zvolený výbor sdružení rodičů a
přátel dětí a školy. Činnost výboru spočívala v zajištění nezbytně nutných požadavků školy,
většinou ekonomického rázu. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla volbou ustanovena
školská rada v počtu šesti členů, která svou činnost ve škole zahájila na začátku kalendářního
roku 2006. Rodiče byli ve vztahu ke škole nadále spíše pasivní, ve většině případů však byli
se školní pracovní atmosférou spokojeni, žádné kritické připomínky a stížnosti nebyly řešeny.
Celkové výdaje činily v roce 2007 17 039 338 Kč (z toho mzdy pracovníků 10 594 000 Kč,
zákonné sociální a zdravotní pojištění 3 740 491 Kč, platy asistentů pedagogů 315 266 Kč),
příjmy dosáhly výše 17 095 296 Kč (z toho dotace na asistenty pedagogů v plné výši 431 915
Kč, příjmy z hospodářské činnosti 202 300 Kč).530
Základní umělecká škola Chrudim (Obce Ležáků čp. 92/III). Ředitel: Karel Kincl.
Náplň činnosti: Základy vzdělání v uměleckých oborech.
Výuku zajišťovalo 32 pedagogů (z toho 24 žen). Provoz zajišťovalo šest pracovníků (pět
žen).
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu celkem 862 žáků, z toho hudební obor 500
žáků, výtvarný 238, taneční 79, literárně-dramatický 45 žáků.
Do přípravné hudební výchovy bylo přijato 38 žáků (23 dívek).
Statistika školního roku 2006/2007:
Hudební obor: Interní vystoupení 40. Koncerty (muzeum, divadlo aj.) 5. Koncert učitelů 1.
Soutěže 5. Soustředění 1. Zahájení vernisáže 6. Ostatní vystoupení (pro školy apod.) 37.
Výtvarný obor: Výstava 4. Výzdoba školy, divadla apod. 1. Zhotovení plakátů apod. 2.
Soutěže, exkurze 1.
Literárně-dramatický obor: Vystoupení 21. Setkání 5. Soustředění 0. Soutěže 10.
Taneční obor: Vystoupení a předtančení 28. Soutěže 4. Soustředění a jiné akce 3.
Taneční a dechový orchestr: Koncerty, festivaly, pochody aj. 10. Plesy 8. Soutěže 4.
Soustředění 0. Zahraniční zájezdy 0.
133
Školství
Některé akce školy jmenovitě:531
23. ledna Pololetní Žákovský koncert (velký sál Muzea).
10. března Ples hudebníků (viz kapitolu Kultura).
22. března Jarní žákovský koncert všech oborů (Divadlo Karla Pippicha).
17. dubna Krajská soutěž literárně dramatického oboru (sál ZUŠ).
17. dubna Koncert učitelů (velký sál Muzea).
24. dubna Absolventský koncert žáků I. a II. stupně (sál ZUŠ).
22. května Louskáček. Baletní představení tanečního oboru. Divadlo Karla Pippicha.
29. května Závěrečný žákovský koncert hudebního oboru. Velký sál Muzea.
1. prosince Předvánoční koncert pěveckého, literárně dramatického oboru a Tanečního a
dechového orchestru ZUŠ Chrudim. Na programu hra Viktorie Hradské Commedia finita o
zpěvačce E. Destinové pro jednu herečku (J. Trojanová). V druhé části pořad pověstí
z Pardubického kraje Výlet na Kunětickou Horu, které převyprávěl ve své knize L. Macháček
a Vánoční koncert TDO. Divadlo Karla Pippicha.
Umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2006/2007 (výběr):
Hudební obor:
- Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
Krajské kolo – Vysoké Mýto 13. března 2007:
- Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
Kategorie 2:
Trio sopránových zobcových fléten 2. místo. Pedagog: Š. Hortová.
Kvarteto zobcových fléten 2. místo. Pedagog: D. Zouharová.
Kategorie 3: Kvarteto zobcových fléten 2. místo. Pedagog: D. Zouharová.
Kategorie 2: Trio – 2 příčné flétny a klavír 1. místo s postupem. Pedagog: Š. Hortová.
Žesťové nástroje:
Kategorie 2: Komorní žesťové kvinteto 1. místo. Pedagog: J. Beneš.
Ústřední kolo – Vysoké Mýto 13. až 14. dubna 2007:
- Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
Kategorie 2: Trio – 2 příčné flétny a klavír 1. místo s postupem. Pedagog: Š. Hortová.
- Soutěž ve hře dechových orchestrů:
Krajské kolo – Chvaletice 21. března 2007:
Dechový orchestr ZUŠ Chrudim 1. místo s postupem.
Ústřední kolo – Litvínov 1. května 2007:
Dechový orchestr ZUŠ Chrudim 2. místo.
- Soutěž ve hře jazzových orchestrů:
Krajské kolo – Skuteč 26. dubna 2007:
Taneční orchestr ZUŠ Chrudim 1. místo s postupem.
Ústřední kolo – Litvínov 9. června 2007:
Taneční orchestr ZUŠ Chrudim 2. místo.
- Hradecké Guitarrendo:
Trio – 2 zobcové flétny a kytara čestné uznání. Pedagog: D. Zouharová, E. Vítková.
- Soutěž Prague junior note 2007 – hra na klavír (Praha 8. – 10. června 2007): Nikolas
Pekárek 2. místo. Pedagog: Zuzana Filipová.
Taneční obor:
- 3. ročník mezinárodní soutěže v klasickém tanci Pardubická arabeska 31. března 2007:
Votoupalová Klára (Vlnka) 1. místo sóla.
Vobejdová Michaela (Šeříková panenka) 3. místo sóla.
Votoupalová Klára a Novotná Anna (Duet) 1. místo sbory.
Michalcová Lenka a Marhanová Lenka (Primabaleríny) 3. místo sbory.
Novotná Anna (Duhová víla) – cena za nejkrásnější arabesku a cena za kostým.
134
Školství
- 3. ročník celostátní soutěže tanečních oddělení (Praha 12. května 2007):
Novotná Anna (Duhová víla) – hlavní cena v kategorii klasický tanec.
Intrada – cena poroty za provedení v kategorii klasický tanec a cena poroty za kostýmy.
Matrix – cena poroty za originální choreografii v kategorii scénický tanec.
- 8. ročník mezinárodní soutěže v klasickém tanci Ašský střevíček (19. května 2007):
Novotná Anna (Duhová víla) 2. místo sóla.
Votoupalová Klára (Vlnka) 3. místo sóla.
Vobejdová Michaela (Šeříková panenka) 4. místo sóla.
Variace Šípkové růženky 2. místo sbory.
Podzimní etuda 4. místo sbory.
Anna Novotná, Klára Votoupalová a Michaela Vobejdová vedené Pavlou Kymplovou
vystoupily (celkově potřetí) v Salesiánském paláci v Praze na tradičním koncertu tanečních
škol a oddělení z celé České republiky.532
V březnu vystoupil v rámci hudebních večerů v synagoze v Heřmanově Městci soubor
Čarovná strunka složený ze žáků hudebně–dramatického a kytarového oddělení Základní
umělecké školy v Chrudimi.533
Na vyšší typy škol s uměleckým zaměřením byl přijat například Aleš Kubát, absolvent
literárně-dramatického oboru (Státní konzervatoř Brno).
Rok 2006 byl rokem finančně velmi náročným, byly čerpány finanční prostředky jak
z rezervního fondu, tak z fondu odměn. Škola požádala zřizovatele o převod finančních
prostředků z rezervního fondu do investičního fondu na nákup klavíru (350 000-Kč), realizace
byla přesunuta na rok 2007. Výdaje v roce 2006 činily 14 146 619 Kč (z toho mzdy 8 990 463
Kč, pojistné 3 309 274 Kč, výdaje na učební pomůcky 216 548 Kč), příjmy ve výši
13 440 577 Kč zahrnovaly mimo jiné školné a půjčovné 1 623 764 Kč a dotace ze státního
rozpočtu ve výši 12 210 000 Kč.
Rada školy nebyla zřízena.534
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Chrudim, Dr. Jana Malíka – interní název Pastelka (čp. 765/II,
odloučené pracoviště Topol čp. 60). Ředitelka: Růžena Bělobrádková (na konci školního
roku odešla do důchodu).535
Náplň činnosti: předškolní vzdělávání, projekt na podporu zdraví, výchova předškolního
dítěte ke zdravému způsobu života a k vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a sociální
pohodu. Hlavní prostředky činnosti hra a prožitkové učení.
O děti se staralo osm učitelek (věkový průměr 46,5 let) a šest provozních pracovnic
v Chrudimi (tři ve školní jídelně), dvě učitelky (věkový průměr 49 let) a dvě provozní
pracovnice v Topoli.
Kapacita: 170 dětí (z toho 50 dětí v Topoli).
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu v Chrudimi 112 dětí (z toho až šest na
čtyři hodiny denně) rozdělených do čtyř tříd. Osm dětí mělo odklad školní docházky. MŠ
měla heterogenní třídy s dětmi ve věku od tří do šesti let, při odkladu školní docházky do
sedmi let. Třídy byly pojmenovány podle barev: žlutá, modrá, zelená, červená. Do základní
školy odešlo 31 dětí, z toho čtyři měly odklad školní docházky.
V Topoli byla jedna heterogenní třída s 24 (30. června 2006), resp. 25 dětmi (30. června
2007), chlapci zde převažovali (17, resp. 15). Tři děti měly odklad školní docházky. Do
základní školy odešlo tři děti, z toho dvě měly odklad školní docházky.
Zápis dětí probíhal 16. a 17. března 2007, přijaty byly všechny děti.
Na základě úspěšné třetí evaluace provedené v MŠ národní koordinátorkou byla uzavřena
dohoda o spolupráci mezi ředitelkou MŠ a Státním zdravotním ústavem Praha – garantem
135
Školství
evropského programu Škola podporující zdraví. Škola byla držitelem certifikátu o přijetí do
sítě projektu Zdravá mateřská škola.
Škola byla hlavním partnerem projektu Zdravé město Chrudim, ředitelka byla garantem
tohoto projektu za vzdělávání, zdravý životní styl a volný čas. Uskutečnily se například akce
Jak si udržet zdravé zuby, My nechceme kouřit ani pasivně, Veselé pískání, zdravé dýchání,
Třídíme odpady pro zdraví Země (vyhodnocení na Resselově náměstí v rámci Dne země). Pro
Metodu dobrého startu byl vypracován dílčí projekt, jehož se účastnilo 23 předškoláků, z toho
čtyři děti s odkladem školní docházky za spoluúčasti rodičů.
Akce školy pro rodiče a veřejnost v Chrudimi: Setkání u táboráku při zahájení školního
roku, výlet do pohádkového Jičína, den otevřených dveří, Mikulášské zvonění, vánoční
zpívání u stromečku, velikonoční pletení pomlázek s kouzelným dědečkem, pálení čarodějnic,
oslava Dne matek, slavnostní rozloučení se školním rokem a s předškoláky.
Akce školy pro rodiče a veřejnost v Topoli: výlet do pohádkového Jičína, Mikulášská
nadílka, setkání důchodců u vánočního stromečku s předáním vánočního přání, vánoční
zpívání u stromečku, karneval, zdobení velikonočních vajíček, slavnostní rozloučení se
školním rokem a s předškoláky.
Pěvecký soubor Klubíčko uskutečnil tato vystoupení: vánoční zpívání v Domě
pečovatelské služby Chrudim, vystoupení ke Dni matek v Domě pečovatelské služby, zpívání
pro seniory v kavárničce, vánoční zpívání pro partnery MŠ.
Realizovala se škola v přírodě na pracovišti Topol pro 14 dětí, dále předplavecký výcvik v
bazénu Chrudim, výuka základů anglického jazyka hrou pro 37 dětí pod vedením odborné
lektorky, základy kopané pro třináct dětí v tělocvičně ZŠ Malíka, tančení s taneční školou
Besta pro 39 dětí, zpívání celé MŠ hasičskému sboru Chrudim, návštěvy dětských divadelních
představení dle nabídky Chrudimské besedy, výlety dětí do Rabštejnské Lhoty na výlov ryb,
do parku ve Slatiňanech a na Kočičí hrádek, do Holiček za koňmi, do Nasavrk na výstavu
Stromy, včely, do Nechanic na lidové Vánoce, besedy s ředitelkou Českého červeného kříže a
s Městskou policií. Škola se účastnila Bambiriády, ekologických programů Mraveniště, Co
žije ve vodě, Len, Co žije v zemi, Evropského týdne mobility, kampaně Ukliďme svět v rámci
Dne Země a několika výtvarných soutěží.
V Chrudimi proběhla rekonstrukce sociálního zařízení na červené třídě a malování,
v Topoli bylo odstraněno zastaralé obložení třídy, vymalována třída a ložnice, zahrada dostala
novou zahradní sestavu.
Při škole působilo Sdružení rodičů a přátel dětí při MŠ, registrované Unií rodičů Praha.
Celkové výdaje činily v roce 2006 6 392 376 Kč (z toho mzdy 3 187 000 Kč, zákonné
sociální a zdravotní pojištění 1 218 000 Kč), příjmy dosáhly výše 6 392 454 Kč.536
Mateřská škola Chrudim, Na Valech (Na Valech čp. 693/II – centrála, Na Valech čp.
182/II – odloučené pracoviště se školní jídelnou a výdejnou stravy, Sladkovského čp. 31/II –
odloučené pracoviště s výdejnou stravy). Ředitelka: Anna Šedová.
V září roku 2006 došlo ke sloučení s mateřskou školou ve Sladkovského ulici čp. 31.537
Během školního roku učitelky pracovaly dle dvou školních plánů, tak jak byly připraveny
v původních mateřských školách. Učitelky bývalé mateřské školy Sladkovského těžce nesly
sloučení a setrvávaly na zvyklostech původní školy (plány, akce atd.). Během roku při
pedagogických poradách a vzájemném poznávání stanovisek bylo započato s přibližováním
práce na všech pracovištích k jednotné koncepci.
Kapacita: 150 dětí.
O děti se staralo jedenáct pedagogických pracovnic a sedm provozních zaměstnanců. Tento
počet byl nedostačující vzhledem k obsazení tří budov po dvou třídách.
Školu navštěvovalo 136 dětí rozdělených do šesti tříd – Kuřátka, Berušky, Motýlci,
Ptáčata, Sluníčka, Žabky. Průměrná denní docházka na třídu činila 11,06 až 19,13 dítěte.
136
Školství
Během zápisu ani v dalších měsících se nepodařilo naplnit kapacitu školy. Bylo přihlášeno
136 dětí. Na obou budovách bylo přijato několik dětí dle zákona č. 204/2005, který
umožňoval dětem rodičů pobírajících rodičovský příspěvek návštěvu mateřské školy na čtyři
hodiny denně, v případě dítěte, kterému nebyly tři roky na pět dní v měsíci. V lednu 2007 byl
rodičovský příspěvek navýšen na 7 582 Kč. Řada maminek toho využila, a přestože byly
zaměstnané, vrátily se při práci na prodlouženou mateřskou dovolenou, čímž řada dětí začala
opouštět mateřskou školu po podání oběda. Byly také ale zaznamenány případy, kdy rodiče
dětí přihlášených na čtyřhodinovou docházku potřebovali docházku během roku změnit na
celodenní.
Na škole pracoval dramatický soubor Paraplíčko, dva kroužky hry na flétnu, probíhala
výuka angličtiny (lektorka Katherin Köning, deset dětí), velký zájem byl o Taneční školu
Besta, konal se plavecký výcvik, několik výletů (podzimní les, výlet na Podhůru, do
Ekologického centra Paleta, na Kunětickou horu, k vojákům na letiště). Škola v přírodě se
tentokrát nekonala pro malý počet učitelek. Divadelní představení byla vybírána z nabídky
Chrudimské besedy a z nabídky divadelních agentur, které zajížděly s představeními do
mateřské školy. Uskutečnily se školní slavnosti s rodiči (posezení u vánočního stromku,
Odpoledne plné čarodějnic u výletní restaurace Monako, rozloučení se školáky). Děti se
účastnily akcí Nakrmte Hliníkožrouta, Běhu Terryho Foxe, sportování s Jitřenkou, Týden
mobility, Bambiriády, sbíraly kaštany a žaludy atd.
Byla renovována umývárna dětí ve třídě Ptáčat, vymalována celá budova Sladkovského 31.
Myčkami nádobí byly vybaveny výdejny stravy na budovách Sladkovského 31 a Na Valech
182.
Celkové výdaje činily v roce 2006 5 591 444 Kč (z toho mzdy 2 852 000 Kč, zákonné
sociální a zdravotní pojištění 995 109 Kč), příjmy dosáhly výše 5 605 371 Kč.538
Mateřská škola Chrudim, Strojařů (čp. 846/IV, odloučené pracoviště Medlešice čp. 1).
Ředitelka: Iva Škaloudová.
O děti se staralo dvanáct pedagogických pracovnic, dva asistenti pedagoga (jeden byl
mimořádně přijat v březnu 2007 z důvodu výskytu velmi závažné poruchy chování u dvou
dětí na logopedické třídě) a jeden osobní asistent dotovaný úřadem práce. V MŠ Strojařů bylo
zaměstnáno sedm provozních zaměstnanců, z toho tři kuchařky, jedna hospodářka a tři
uklizečky. Od září 2006 do května 2007 pracovala v kuchyni na 0,5 úvazku pomocná
kuchařka – zdravotně postižená klientka ÚSP Slatiňany, jejíž pracovní poměr byl ukončen ze
zdravotních důvodů. V MŠ Medlešice zajišťovala úklid a výdej jídla jedna provozní
pracovnice.
Kapacita: 165 dětí (z toho 25 v Medlešicích).
K 30. září 2006 navštěvovalo školu 135 dětí rozdělených do šesti tříd: tři běžné homogenní
třídy v MŠ Strojařů (Sluníčka, Srdíčka, Zpěváčci), jedna speciální třída pro děti s vadami řeči
(Korálci – sedmnáct dětí), jedna třída s individuálně integrovanými děti se zdravotním
postižením (Motýlci – devět dětí) a jedna běžná heterogenní třída v MŠ Medlešice (Broučci –
sedmnáct dětí). V červnu 2007 bylo v MŠ zapsáno celkem 138 dětí.
Zápis dětí probíhal 16. a 17. března 2007, přijato bylo všech 33 dětí.
Mateřská škola pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Nám
se na tom světě líbí. Primárním cílem dlouhodobého záměru byla environmentální výchova.
Mimoškolní aktivity: Plavecký výcvik, Taneční škola Besta (zapsáno zhruba 25 dětí, cena
800,- Kč, cvičení jednou týdně 45 minut), angličtina pro nejmenší (lektorka Katrin Cotting),
pěvecký soubor Tralaláček (vedla Irma Celundová, spolupracovaly další dvě učitelky),
ekologické programy, kulturní akce (výstavy, divadelní představení), škola v přírodě se
nekonala. Další akce: Den Země (podzimní den otevřených dveří v prostorách mateřské
školy), Martinská slavnost (akci pokazil déšť), Jarní keramické odpoledne (tvořivá keramická
137
Školství
dílna pro rodiče a děti), Veselé Velikonoce (jarní den otevřených dveří pro klienty DPS
Strojařů), Hejbni se! (olympiáda pro rodiče s dětmi), Kolo je lepší než auto (odpolední
cyklistický výlet pro rodiče s dětmi do Slatiňan), Chrudimská Mateřinka (taneční skladba
Vltava na hudbu Bedřicha Smetany sklidila velký úspěch, další vystoupení se konalo v ÚSP
Slatiňany a na zahradní slavnosti v MŠ), výlet do areálu Šťastná země v Radvánovicích u
Turnova, Výprava za bílým jelenem (výlet do Žlebů), Zahradní slavnost (akce předčasně
ukončena kvůli dešti).
V budově MŠ působilo občanské sdružení Mama klub (viz kapitolu Sociální záležitosti),
Taneční škola Besta (viz kapitolu Kultura), v září 2005 byly další prostory MŠ poskytnuty
Ekocentru Paleta Pardubice, které zde zřídilo svoji regionální pobočku. Spolupráce dále
probíhala s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim, Úřadem práce Chrudim,
Pedagogickým centrem Pardubice, farmou Apolenka pro hipoterapii v Pardubicích, agenturou
Rytmus, Probační a mediační službou atd.
Od února 2007 měla mateřská škola vlastní webové stránky (www.msstrojaru.cz), na
kterých byla aktuální informační a fotografická část pro zájemce o dění v mateřské škole.
V třídě Srdíček byl vyměněn koberec, obložena stěna v dětské kuchyňce, vyrobena nová
skříň na molitany a lůžkoviny a zakoupeny nové dětské deky Larisa pro odpočinek dětí. V
třídě Zpěváčků byla obložena stěna v Lego koutku a zakoupeny dětské deky Larisa pro
odpočinek dětí. Třída Korálků dostala novou podlahovou krytinu.
Zvýšení počtu dětí ve třídách z 25 na 28 se řešilo doplňováním potřebného počtu stolků,
židlí, matrací na odpočinek, předěláváním věšáků v šatnách a stojanů na dětské matrace.
Doplnění vybavení tříd bylo finančně náročné a komplikované, protože původní nábytek již
nebyl vždy k dispozici. V průběhu prázdnin se třída Motýlků přestěhovala na budovu B do
třídy Korálků, která přešla do přízemí budovy A.
Rekonstrukcí bývalého služebního bytu v hospodářské části MŠ na tělocvičnu a pracovnu
došlo k výraznému zlepšení podmínek pro pohybové a hudební činnosti dětí, rozšířily se
možnosti dělení dětí na skupiny při náročnějších projektech, vytvořil se prostor pro divadelní
představení v MŠ apod. Obě nově vzniklé místnosti byly denně intenzivně využívány a byly
pro aktivity v mateřské škole velkým pozitivem. V srpnu 2007 byla v tělocvičně instalována
multifunkční vertikální lezecká stěna o rozměrech 2,5×5 m. Několik hodin v týdnu byly tyto
prostory bezplatně poskytnuty ke cvičení rodičů a dětí z Mama klubu a WC zde využívaly
členky Mama klubu při jejich keramickém kroužku v pondělí odpoledne a večer a v sobotu
dopoledne. Tato praxe se ukázala jako negativní, chování cizích uživatelů k zařízení a
vybavení těchto místností bylo natolik nešetrné, že v dalším školním roce již nebyla tato
služba Mama klubu poskytnuta.
Od 1. června 2005 byla v MŠ Medlešice zrušena školní jídelna a jídlo se tam dováželo
vozy CSSP z MŠ Strojařů.
V květnu 2007 získala škola grant ve výši 68 000 Kč od Nadace Partnerství v programu
Škola pro udržitelný život na realizaci ekovýchovného areálu Kouzelná zahrada na školní
zahradě. Projekt se měl realizovat v měsících srpen až říjen 2007, zahájení provozu Kouzelné
zahrady bylo plánováno na listopad 2007.
Výdaje za kalendářní rok 2007 činily 5 327 000 Kč (z toho mzdy 3 855 000 Kč). Na úplatě
za vzdělávání (zákonná 360 Kč/měs., dobrovolná 150 Kč/měs.) se v prvním pololetí roku
2007 vybralo 167 940 Kč. Příjem z pronájmu keramické dílny činil za první pololetí roku
2007 8 110 Kč, pronájem prostorů Mama klubu vynesl za toto období 24 000 Kč.
Hospodaření tak skončilo s přebytkem 40 886 Kč. Další příjmy plynuly z reklam na budově a
oplocení.539
Mateřská škola Chrudim, Svatopluka Čecha (čp. 345/III). Ředitelka: Iva Malinová.
138
Školství
Náplň činnosti: Předškolní vzdělávání dle školního vzdělávacího programu Klíček k srdci
– komplexní ozdravný program a zvýšený důraz na estetickou výchovu, péče o děti zdravotně
oslabené, integrace dětí s postižením.
Kapacita: 135 dětí, poptávka opět převyšovala kapacitu, na základě výjimky byly třídy
naplňovány do počtu 28 dětí.
O děti se staralo osm pedagogických pracovnic, jedna speciální pedagožka, dvě asistentky
integrovaných dětí, jedna rekondiční a jedna rehabilitační pracovnice. Provoz zajišťovalo osm
provozních zaměstnanců, z toho sedm žen (tři ve školní jídelně). Ve spolupráci s agenturou
Rytmus byla ve škole zaměstnána klientka Ústavu sociální péče Slatiňany.
Školu navštěvovalo 135 dětí rozdělených do pěti tříd – srdíčkové, sluníčkové, kočičkové,
stromečkové,540 heřmánkové (pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami). Integrováno
bylo čtrnáct dětí, z toho čtyři s velmi těžkým postižením a jedno s kombinovanými vadami.
Ve škole se nacházely pračky vzduchu, zvlhčovače, ozdravné centrum s tělocvičnou,
vodoléčbou s aromaterapií, inhalací, kuličkovým bazénem pro akupresurní masáže. Dětem
byly podávány multivitamínové přípravky s minerály, respektovány byly diety jednotlivých
dětí. Škola se zapojila do projektu společnosti Energy Zdravé dítě, v jehož rámci byly dětem
podávány přesně dávkované bylinné přípravky na zvýšení imunity (u zapojených dětí se
snížila nemocnost o sedmnáct procent). Škola aktivně spolupracovala se speciálními
pedagogickými centry Na Kociánce v Brně a Svítání Pardubice, s pedagogickopsychologickou poradnou, pediatry, odbornými lékaři a rehabilitačními sestrami. Probíhala
rekondice hrou na zobcovou flétnu podle projektu Veselé pískání, zdravé dýchání profesora
Žilky, péče o chrup podle programu Chceme zdravé zuby atp. Nově přibyla muzikoterapie
podle vzoru Speciální školy Chrudim a ústavů sociální péče ve Slatiňanech a v Mačkově.
K dalším aktivitám patřila baletní přípravka (Pavla Kymplová ze základní umělecké školy),
každodenní cvičení s prvky jógy, nově i dětský aerobik. K činnosti školy neodmyslitelně
patřil pěvecký soubor Klíček (viz kapitolu Kultura). Škola 14. února uspořádala v Kině Svět
akademii s názvem Školičko má, nejen písničková. Kromě Klíčku se představily baletky a
cvičenky aerobiku, v předsálí se konala výstava výtvarných prací.541
V podkroví školy vznikl ateliér, v němž od září pracoval výtvarný kroužek Veselá paletka.
Významnou událostí bylo přijetí školy do sítě Škol podporujících zdraví ve Státním
zdravotním ústavu v Praze (květen 2007).542
Mateřská škola Chrudim, U Stadionu (čp. 755/III). Ředitelka: Jana Jablonská.
O děti se staralo šest učitelek (průměrný věk 48,8 let) a pět provozních pracovnic (tři ve
školní jídelně). Dvě pedagogické pracovnice se staly nadbytečnými a odešly.
Kapacita: 125 dětí.
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 77 dětí (z toho 34 dívek) rozdělených do
tří tříd (z důvodu zvyšování norem na počty dětí na třídách, došlo k další redukci a oddělení
Pohádky bylo zrušeno). Všechna tři oddělení byla heterogenní s dětmi ve věku od tří do šesti
let, při odkladu školní docházky do sedmi let. Oddělení nesla jména podle tematického
zaměření: Skřivánci, Pastelky, Rybičky.
Škola realizovala mimo jiné předplavecký výcvik, oslavy svátků, zapojovala se do různých
soutěží a akcí (přehlídka chrudimských mateřských škol, Den bez úrazů), spolupracovala
s Taneční školou Besta. Působil zde kroužek počítačový, dramatický soubor Pohádka a
pěvecký soubor Písnička, který zpíval na vítání občánků, v domě pečovatelské služby, na
Mikulášských oslavách a při ukončení školního roku, na oblastní přehlídce Mateřinky.
Každou poslední středu v měsíci se konalo setkání s rodiči spojené s kulturním programem,
na konci dubna se konalo Rojení čarodějů a čarodějnic.543
Mateřská škola Chrudim, Víta Nejedlého (čp. 769/III). Ředitelka: Jaroslava Rousková.
139
Školství
O děti se staralo sedm pedagogických pracovnic (průměrný věk 44 let) a sedm provozních
pracovnic (čtyři ve školní jídelně). Vzhledem k menšímu počtu dětí byl učitelkám zkrácen
úvazek a při zachování čtyř oddělení byla práce náročná.
Kapacita: 100 dětí.
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu pouze 94 dětí (z toho čtrnáct na čtyři
hodiny denně) rozdělených do čtyř oddělení – červeného, modrého, zeleného a žlutého. Na
základní školu odešlo 26 dětí, osmi byl udělen odklad.
Pro školní rok 2007/2008 bylo zapsáno sto dětí.
Škola realizovala mimo jiné předplavecký výcvik, spolupracovala se základní uměleckou
školou, zapojovala se do různých soutěží a akcí (Zdravé město, Já nechci kouřit ani pasivně,
Chci mít zdravé zuby, Nakrmte hliníkožrouta, Na kolo jen s přilbou, Den bez aut, stolničení
s Janem Lušovským, Běh Terryho Foxe a další). Tradiční spolupráce s Taneční školou Besta
byla přerušena pro malý zájem rodičů. Děti se zúčastnily přehlídky mateřských škol. Pěvecký
kroužek Zvoneček vystoupil v domě pečovatelské služby, na vánočním jarmarku a při
zpívání pod vánočním stromem. Ve škole dále pracovaly kroužky angličtiny, Metody dobrého
startu, keramiky rodičů s dětmi (dva), cvičení s balančními míči. Před Vánoci a o
Velikonocích se konal jarmark s keramickými výrobky dětí, škola navštívila městskou
knihovnu, městské hasiče, letiště, šest představení v Divadle Karla Pippicha, do školy byl
pětkrát pozván divadelní soubor Margit Koumarové a Divadýlko z pytlíčku. Městská policie
připravila program na školní zahradě. Uskutečnily se výlety (Slatiňany, Kočičí hrádek,
Podhůra, Seč, Heřmanův Městec, Perníková chaloupka v Rábech?). Proběhlo tradiční loučení
s předškoláky s kulturním programem dětí.
Rada rodičů pomáhala při organizaci školních akcí.
Přímé náklady na vzdělávání činily 3 008 000 Kč (z toho mzdy 2 144 000 Kč),
neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz byl stanoven ve výši 741 000 Kč, v plánu bylo
vybrat 150 000 Kč od rodičů v rámci poplatku Úplata za vzdělávání v mateřské škole
stanoveného zákonem (320 Kč na dítě).544
ŠKOLY SOUKROMÉ
Hotelová škola Bohemia Chrudim (Víta Nejedlého čp. 482/III). Ředitel: Jaromír Pecina.
Náplň činnosti: Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou – Hotelnictví a turismus,
Management a turismus.
Soukromá škola si vydobyla mezi odborníky dobré jméno, o čemž svědčí výčet některých
pořádaných akcí i úspěchy studentů.
Škola si v roce 2007 připomínala 15. výročí svého založení. V rámci oslav se například 1.
června konala Staročeská zahradní slavnost studentů III. ročníku na zahradě školy. Moderoval
Jan Dušek, vystoupil soubor Kohoutek s muzikou Karmazín.545
Odborné akce v roce 2006 (doplnění a oprava zápisu za rok 2006):546
23. května raut v Poslanecké sněmovně ČR v Praze u příležitosti skončení mandátů
poslanců v parlamentu před volbami.
23. května banket pořádaný předsedou PS u příležitosti návštěvy delegace ze Severní
Koreje.
25. května raut v Hrzánském paláci v Praze pro delegaci Evropské unie.
24. července raut u příležitosti otevření nových vilek v Ústavu sociální péče Slatiňany.
14. září catering v parním vlaku z dob císaře Františka Josefa I pro společnost Sazka.
15. září raut u příležitosti Silničního veletrhu v Pardubicích.
21. a 22. září regionální kolo 13. ročníku soutěže Gastro Junior Nowaco Cup 2007 v ČEZ
Aréně v Pardubicích.
22. a 23. září pořádání charitativního projektu Kouzelné jablíčko pro Nadační fond Kapky
naděje v rámci veletrhu Moderní gastronomie v Pardubicích.
140
Školství
5. října raut s módní přehlídkou pro firmu Móda 1342, kterou uváděl Jan Čenský na
zámku v Pardubicích.
5. října banket v Hrzánském paláci pro předsedu PS ČR Miloslava Vlčka u příležitosti
návštěvy Pavola Pašky, předsedy Národní rady Slovenska.
18. října raut v kostele Na Františku v Praze pro advokátní kancelář Bělina – Kříž.
24. října raut pro senátora Petra Pitharta v Chrudimi.
3. listopadu raut v rezidenci primátora Prahy u příležitosti světového fóra hoteliérů.
1. prosince raut v Tyršově paláci v Praze.
6. prosince výukový program Jak přežít raut pro Taneční školu CTS Perfect.
9. prosince společenský večer firmy Bramac.
15. prosince společenský večer firmy TMT Chrudim.
18. prosince slavnostní raut u příležitosti otevření plaveckého bazénu v Ústavu sociální
péče Slatiňany.
20. prosince vánoční raut pořádaný předsedou PS ČR Miroslavem Vlčkem pro
ambasadory.
Odborné akce v roce 2007:
14. února catering ve vlaku pro České dráhy u příležitosti předání nové motorové jednotky
Regionova Pardubickému kraji.
19. února až 9. března VIP World presentation nové Škody Fabia v Hotelu PUPP v
Karlových Varech.
9. dubna koktejl v rámci Febio festu v Pardubicích.
12. dubna raut u příležitosti dokončení stavby hotelu v Praze na Florenci.
14. dubna rodinná oslava v Dašicích.
3. května raut na zámku ve Slatiňanech pro Český úřad zeměměřický a katastrální.
9. května konference Cestovní ruch a jeho budoucnost v Pardubicích.
11. května raut na Generálním ředitelství Českých drah pro Vysokou školu Jana Pernera.
31. května banket na zámku ve Slatiňanech pro zahraniční návštěvu firmy Eltop Praha.
7. června garden party v Ledeburských zahradách Pražského hradu pro Bohemia sekt a. s.
8. června raut v sídle Generálního ředitelství Českých drah v Paláci U Hybernů.
22. června vernisáž na zámku v Nasavrkách.
25. června koncert Marty Kubišové v Ledeburských zahradách Pražského hradu spojená
s koktejlem.
7. července zahradní party pro svatbu v Medlešicích.
3. září party na Perštýnském náměstí v Pardubicích v rámci veletrhu Celoživotní
vzdělávání.
8. září banket v rámci svatby v Nasavrkách.
13. září banket pro vládu ČR v Hrzánském paláci v Praze.
14. září Veletrh silničářů v Pardubicích.
14. září banket v Hrzánském paláci v Praze pro mongolskou vládní delegaci.
20. a 21. září Gastro Junior Nowaco Cup 2008, regionální kolo v pardubické ČEZ Aréně.
2. října banket v Hrzánském paláci v Praze pro iráckou vládní delegaci.
6. října svatba v Seči.
25. října slavnostní raut pro firmu TMT u příležitosti otevření nové výrobní haly.
12. listopadu raut pro mateřskou školu v Chrudimi u příležitosti otevření nového pavilonu.
13. listopadu občerstvení pro Nadační fond Zdeňky Žádníkové u příležitosti realizace
nástěnných maleb na dětském oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích.
4. prosince výukový raut pro taneční školu v Pardubicích.
Den otevřených dveří školy se konal 10. ledna 2007.547
Úspěchy studentů v roce 2007 (úspěchy za kalendářní rok 2006 jsou popsány v zápisu za
rok 2006):
141
Školství
Fresh Cocktail-Free Style 2007 Karlovy Vary (jen pro 4. ročníky) – 1. místo tříčlenného
družstva ve složení Jakub Laška (2. místo), Michal Hubrt (4. místo) a Matěj Zavoral.
Tomáš Palička předvedl barmanskou show mezi profesionály a zároveň mu byla
nabídnuta práce za barem během Filmového festivalu 2008.
Škola byla jako absolutní vítěz vyzyvatelem dalšího ročníku Horeca Cup 2007 v Praze ve
Veletržním paláci. V barmanské soutěži flair obsadil 1. místo Petr Hurta a 2. místo Tomáš
Palička.
Finlandia Cup 2007 Mariánské Lázně – 1. místo pro barmana Tomáše Paličku ve flairu.
Pilsner Cup 2007 – Filip Šaroun získal 1. místo za nesympatičtějšího výčepního, Jakub
Říha 1. místo za nesympatičtějšího barmana, 1. místo za nejlepší techniku míchání, Martin
Křapka 3.místo v překážkovém běhu se sklenicí piva, Radka Tomanová 1. místo za nejlepší
odborný test.
Gastro Junior Nowaco Cup 2007 (regionální kolo v Pardubicích) – 1. místo a zlaté pásmo
pro Jakuba Dubského a stříbrné pásmo pro kuchaře Radka Trnku.548
Gastro Junior Nowaco Cup 2007 (mezinárodní soutěž v Brně) – stříbrné místo pro číšníka
Patrika Duška a bronzové místo pro kuchaře Jiřího Kláta.
Svět patří nám 2007 (celostátní soutěž v cestovním ruchu v Turnově) 3. místo v soutěži
družstev.549
OSTATNÍ AKCE A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE
Akademie J. A. Komenského, o. s. oblast Chrudim – zkratka o. s. přibyla v roce 2007
(Široká ulice čp. 29, dvě kanceláře pronajaté od města Chrudim). Předseda oblastní rady
Miroslav Chudoba, ředitelka oblastního střediska Ludmila Zemková. V čele instituce stála
pětičlenná oblastní rada a tříčlenná dozorčí rada. V roce 2007 akademie spolupracovala s 51
lektory a pořádala semináře z různých oborů (ekonomie, právo, psychologie). Příjmy za rok
2007 činily 7 580 800 Kč, z toho 5 818 300 Kč dotace na zaměstnávání absolventů
evidovaných úřadem práce, výdaje 7 645 000 Kč.550
Vzdělávací a rekvalifikační programy a kurzy rovněž organizovaly soukromé společnosti
ACADEMIA s. r. o. Chrudim (Městský park čp. 274/IV) a Agentura ÁMOS Chrudim
(Jungmannovo nábřeží čp. 319).
Výuku jazyků poskytovala například pobočka Jazykové školy Jany Trubákové se sídlem
v Pardubicích a První soukromá škola jazyků Chrudim (Školní náměstí čp. 11/II).
Specifický druh vzdělávání nabízelo i několik autoškol.
V Praze se v prosinci roku 2006 sešli studenti, kteří absolvovali prestižní univerzity
v Oxfordu a Cambridge. Byl mezi nimi i Michal Bobek z Chrudimi.551
Zápis do mateřských a základních škol pro školní rok 2007/2008 v Chrudimi proběhl
26. a 27. ledna 2007.552
V Chrudimském deníku se konstatovalo, že „Dítě na první cestě do školy bývá mnohdy
horší finanční rána než vánoční nákup pro rodinu.“ Školní docházka byla bezplatná, ale
doprovodné výdaje představovaly zvláště pro sociálně slabé rodiny zátěž.553
Jarní prázdniny byly v okrese Chrudim stanoveny na týden od 5. do 11. února 2007.
142
Školství
V Divadle Karla Pippicha byl na konci dubna slavnostně vyhlášen 6. ročník výtvarné
soutěže pro mateřské školy s názvem Můj dům, můj hrad. Pod záštitou akciové společnosti
BiB, Chrudimského deníku a Světa realit se uskutečnil slavnostní program, na němž
vystoupily dětské soubory Klíček a Klíčenky, ale i dramatický soubor Speciální školy
Chrudim. Akci moderovali představitelka televizní Popelky Eva Hrušková a herec Jan
Přeučil. Výtěžek byl věnován stacionáři Jitřenka a Speciální škole Chrudim.554
Zhruba 150 chrudimských studentů (zejména z gymnázia, obchodní akademie a střední
průmyslové školy strojní) se v Praze 4. května zúčastnilo demonstrace proti státním
maturitám.555
4. června 2007 se v Divadle Karla Pippicha konal třetí ročník přehlídky chrudimských
mateřských a základních škol.556
Ve dnech 16. a 17 října 2007 se v Muzeu konala Přehlídka odborných učilišť, středních
odborných učilišť, středních škol a vyšších odborných škol. Pořádal Úřad práce Chrudim a
Chrudimská beseda.557
Také v roce 2007 se konal sraz absolventů chrudimského státního učitelského ústavu,
kteří zde ukončili studium v roce 1945. O srazech vypovídá kronika třídy vedená Janem
Coufalem z Pardubic.558
Ministerstvo školství přestalo školám platit provoz internetového připojení
prostřednictvím společnosti Telefónica O2. Tím způsobilo problémy i několika základním
školám v Chrudimi, neboť v rozpočtech se s úhradou nepočítalo.559
4. prosince se mimo jiné i na Chrudimsku konala celodenní stávka učitelů mateřských,
základních a středních škol kvůli nedostatku peněz ve školství. V Chrudimi se to však
netýkalo ani jednoho zařízení. V roce 2003 učitelé stávkovali tak, že zahájili školní rok o den
později, v roce 2004 protest trval jenom jednu hodinu.560
V listopadu probíhala v chrudimských školách výtvarná soutěž s názvem Vyrob si svého
hokejistu. Slavnostní vyhlášení výsledků s výstavou všech děl proběhlo 5. prosince u
příležitosti mistrovského utkání HC Chrudim v. NED Hockey Nymburk. Ze středních škol se
soutěže nikdo nezúčastnil.561
143
Náboženský život
NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Viz též Kultura, Sociální záležitosti.
V Chrudimi působily následující církve:
Církev Adventistů Sedmého Dne, sbor Chrudim.562 Příslušníci církve se pravidelně
setkávali v sobotu dopoledne. Na programu bylo ranní zamyšlení, zpívání chval („raníček“),
poté sobotní škola a kázání. Sbor měl svou knihovnu. S církví byla spojena humanitární
organizace ADRA.
Pod záštitou místostarosty Chrudimi Romana Málka se konal v přednáškové síni Vodních
zdrojů Chrudim cyklus Co jsme ve škole nebrali (aneb dá se to vidět i jinak...):
19. října Tragické omyly pana Darwina. Několik přírodovědeckých omylů Charlese
Darwina a jejich důsledky na náš život. Alternativní pohled na otázky původu života.
Přednášel Pavel Kábrt, člen americké CRS – Creation Research Society.563
2. listopadu Katastrofa v dějinách a řeč zkamenělin. Pavel Kábrt.
16. listopadu Člověk nepochází ze zvířat, ale souhlasit s tím každý nebude.
30. listopadu Důsledky plynoucí z omylů a nabízená ruka.
Dále se ve Vodních zdrojích konala 5. října přednáška Lesk a bída perly Afriky.
Cestopisný pohled na všední den v centru Afriky očima misijního pracovníka, který několik
týdnů strávil prací se sociálně slabými vrstvami uprostřed slumu na okraji Kampaly, hlavního
města Ugandy.
Církev bratrská, sbor Chrudim (Filištínská čp. 27/I). Kazatel: Petr Jelínek. Sbor měl
několik desítek plnoprávných členů. Kromě nedělních bohoslužeb se konaly biblické hodiny
a další setkání. Jako každý rok, uspořádala církev 6. července Husovu oslavu sestávající
z položení věnce u Husova pomníku na Školním náměstí a z bohoslužebného večera. Dne 19.
května se na vedlejším travnatém hřišti stadionu Emila Zátopka konal fotbalový zápas dvou
smíšených týmů.564
Aglow Pardubice (Mezinárodní sdružení křesťanských žen) pořádalo přednášky a setkání
ve Vodních zdrojích Chrudim (viz Kultura).
Církev československá husitská, sbor Chrudim (sbor Rooseveltova čp. 148, fara Husova
čp. 1163). Farář Zdeněk Lulek, předseda Rady starších Miloslav Hájek. Náboženská obec
měla v Chrudimi asi 1100 členů, z toho zhruba polovina byla v důchodovém věku. Hlavní
část příjmů tvořily členské příspěvky a poskytnutí zdi budovy sboru České spořitelně pro
reklamu. Při sboru působil pěvecký soubor (viz Kultura).565
Českobratrská církev evangelická, sbor Chrudim (Pardubická čp. 324/IV). Nová farářka
Anna Lavická. K hudebním akcím viz kapitolu Kultura.
Náboženská společnost Svědci Jehovovi, sbor Chrudim. Předsedající: Petr Krejčík.
Věřící se scházeli v soukromých bytech ke společnému studiu, k bohoslužbám pak v Sále
království v Dražkovicích. Chrudimský sbor měl zhruba šedesát členů, sobotních bohoslužeb
se pravidelně účastnila většina z nich.
Římskokatolická církev. Arciděkanství a biskupský vikariátní úřad Chrudim (Školní
náměstí čp. 56/I). Arciděkan: Josef Smola. Arciděkanským kostelem byl kostel Nanebevzetí
Panny Marie na Resselově náměstí, který se i v roce 2007 stal dějištěm řady kulturních akcí.
Funkci kostelníka vykonával Tomáš Pavlík. Filiálními k němu byly kostely sv. Kateřiny v
Husově ulici, kostel sv. Michaela v Zieglerových sadech a hřbitovní kostel Povýšení svatého
Kříže. K chrudimské farnosti patřily i další filiální kostely – sv. Marka v Markovicích, sv. Jiří
144
Náboženský život
u Tří Bubnů, Nejsvětější Trojice v Sobětuchách-Pouchobradech a sv. Bartoloměje v Kočí,
a rovněž kaple Jména Panny Marie v Topoli.
Ke katolické církvi se hlásilo několik tisíc chrudimských obyvatel, nedělních bohoslužeb
se účastnilo několik stovek z nich. Byla s ní mimo jiné spojena Tříkrálová sbírka, činnost
Farní charity, Občanské poradny (viz kapitolu Sociální záležitosti), České křesťanské
akademie, pěveckého sboru Salvátor a hudební skupiny mladých chrudimských křesťanů
Hluboké koření (viz kapitolu Kultura).
Na arciděkanství se konaly vikariátní konference, při správě farnosti spolupůsobila farní
rada.
6. ledna 2007 navštívil Chrudim královéhradecký biskup Msgre. Dominik Duka (viz
Obecní záležitosti).566
Ekumenická shromáždění se na začátku roku 2007 v Chrudimi konala vždy od 18 hodin
v tyto dny: 8. ledna (Českobratrská církev evangelická), 10. ledna (Římskokatolická církev),
12. ledna Církev československá husitská), 14. ledna (Církev bratrská).567
Aleš Novotný a Jakub Šmíd upozorňovali na Resselově náměstí na perzekuci příznivců
meditačního učení Falun Gong (viz též zápis za rok 2006).568
Problematiku nebezpečných sekt, které mnohdy s duchovním životem neměly nic
společného, řešila na stránkách Chrudimského zpravodaje manažerka programu Prevence
kriminality Chrudim.569
Vánoční půlnoční mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele Církve
československé husitské navštívily stovky lidí.570
Možnost rozšířit si obzor v dané oblasti poskytovaly četné přednášky ve Vodních zdrojích
Chrudim (viz kapitolu Kultura).
145
Sport, turistika, volný čas
SPORT A TĚLOVÝCHOVA, TURISTIKA, VOLNÝ ČAS, ZÁBAVA
Viz též Hospodářství, Hromadné sdělovací prostředky, Kultura, Obecní záležitosti,
Ochrana osob, majetku a práva, Příroda, životní prostředí, Sociální záležitosti, Výstavba,
bytové hospodářství, Zdravotnictví.
SPORT A TĚLOVÝCHOVA
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÁ ZAŘÍZENÍ
Sportovní areály města Chrudim s. r. o. (V Průhonech čp. 503). Ředitel: Luděk
Marousek.
Sportovní areály měly v roce 2007 ve správě krytý plavecký bazén (se soláriem, saunou,
masážemi a občerstvením), letní koupaliště, zastřešený zimní stadion, halu na stolní tenis
(všechna zařízení v prostoru ulic U Valchy a V průhonech), dětské dopravní hřiště
(Pardubická)571. Fotbalový stadion (Novoměstská) využíval SK Chrudim, místní školy a Dům
dětí a mládeže. Rada města odsouhlasila prodloužení dlouhodobého pronájmu Sportovnímu
klubu Chrudim do 31. prosince roku 2025.572
V roce 2007 byla ve stavu zaměstnanců ekonomka, vedoucí provozu, mzdová účetní, jedna
saunérka, deset strojníků, o dozor šaten, pokladnu a úklid se staralo šest zaměstnankyň,
plavecký výcvik vedla jedna vedoucí, tři instruktorky a jeden instruktor, stadion SK měl na
starosti jeden správce.
V červenci 2007 byla dokončena dvanáctimiliónová investice do Sportovních areálů města
Chrudim spojená s vestavbou tribuny na zimním stadionu (kolaudace proběhla 17.
července).573 Zatěžkávacími zkouškami byla tři utkání pardubických hokejistů s Libercem,
Spartou a Ústím nad Labem.574 Nová vzduchotechnika pak vyřešila dlouhodobé potíže
s nadlimitním výskytem oxidů dusíku vznikajících při provozu rolby.575
Letní plovárna byla otevřena již 19. května. V provozu byla od devíti do devatenácti hodin,
k dispozici byl tobogán 82 metrů dlouhý, dále skluzavky (18 metrů), chrliče a vířivky
(vzduchové a vodní), divoká řeka, vodní hřiby, dvě hřiště na plážový volejbal (40 Kč/hod.),
stolní tenis, stolní fotbal, půjčovna slunečníků, venkovní šachy atd. V roce 2007 přibyla
nafukovací trampolína.576 Všechny atrakce kromě tobogánu byly v ceně vstupného. Cena za
den činila pro dospělé 55 Kč (od 16 hodin 45 Kč), pro děti 40 Kč (od 16 hodin 35 Kč).
Sezóna byla ukončena nejdříve 9. září.577
V krytém bazénu fungovaly plavecké kurzy včetně kurzů pořádaných Baby clubem
Plaváček.578
Organizace vedle běžného provozu pořádala i kurzy krasobruslení579 a různé akce,
například 23. června a 4. srpna Benátskou noc (celovečerní program s atraktivními hosty,
půlnoční překvapení).580
Návštěvnost: Krytý plavecký bazén 93 041 osob, sauna 19 707, letní koupaliště 32 361,
zimní stadion 9 864.
Tržby: bazén a sauna 4 028 405 Kč, letní koupaliště 1 529 468 Kč, stadion SK 30 251 Kč,
hala na stolní tenis 25 209 Kč, zimní stadion 2 443 342 Kč, dětské dopravní hřiště 90 361 Kč.
Hospodářský výsledek: ztráta 358 400 Kč.581
ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ VÍCE SPORTŮ A TĚLOVÝCHOVNÝCH ODVĚTVÍ
Atleticko-fotbalový klub Chrudim (V Průhonech čp. 685). Předseda: Petr Vojtěchovský.
AFK Chrudim – oddíl atletiky.
Výbor oddílu:
Beránek Eduard, předseda.
Hůlka Radomír, místopředseda – jednatel.
Leden Jiří, místopředseda – statistik.
146
Sport, turistika, volný čas
Antonín Bobek, správce majetku.
Miroslav Půlpán, vedoucí komise rozhodčích.
Štěpánková Monika, účetní a vedoucí družstva žen.
Netymach Tomáš, vedoucí trenérské komise.
Vlachová Vlasta, člen výboru.
Brůna Tomáš, člen výboru.
Trenéři: Fejtek Miloslav, Fiedler Karel, Leden Jiří (všichni 1. třída) , Machová Iva, Brůna
Tomáš (oba 2. třída), Šulc Martin, Hůlka Radomír, Štěpánková Monika (všichni 3. třída),
Netymach Tomáš, Vlach Karel, Vlachová Vlasta.
Oddíl poprvé celoročně užíval na svém stadionu atletickou dráhu a skokanské i vrhačské
sektory. Čítal 173 členů (z toho 49 žen), z nichž aktivně závodilo 137 (z toho 87 bylo
registrováno Českým atletickým svazem). Měl deset trenérů a 38 rozhodčích. Navázal užší
spolupráci se Školním atletickým klubem základní školy U Stadionu. V roce 2007 nepadl
žádný oddílový rekord.
Umístění družstev v soutěžích v roce 2007:
Ženy – II. liga, skupina C: 5. místo ze sedmi.
Muži – společný krajský přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje: 2. místo ze
šesti.
Krajský přebor nejmladších žáků: 1. místo z pěti.
Umístění jednotlivců v soutěžích v roce 2007:
Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale: Zbyněk
Žák 10. ve výšce, 14. v kouli.
Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze: Zdeněk
Talácko 11. v dálce, Zbyněk Žák 9. ve výšce.
Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze: František Šmíd 6. v běhu na
110 m překážek.
Mistrovství Evropy: Jiří Kolský 21. v handbike, kategorie F54.
Akce pořádané oddílem v roce 2007:
Okresní přebory mladšího žactva.
3. kolo II. ligy žen.
Český pohár vozíčkářů.582
Východočeské turné.
3. (4.?) kolo krajského přeboru družstev mužů.
4. kolo krajského přeboru družstev nejmladšího žactva.
26. září Atletický den pro předškoláky (ve spolupráci s domem dětí a mládeže a základní
školou U Stadionu).583
Memoriál Mísaře a Klemence.
Po vydatných sněhových srážkách v lednu 2007 se začali k nelibosti majitelů po nové
tartanové dráze za patnáct milionů korun prohánět běžkaři.584
Valná hromada klubu v březnu odsouhlasila bezplatné převedení tribuny stadionu Emila
Zátopka do majetku města.585
AFK Chrudim – oddíl kopané.
Týmy, soutěže a výsledky v sezóně 2006/2007:
Muži A – divize, skupina C, třinácté místo ze šestnácti (devět vítězství, sedm remíz, čtrnáct
proher).586
Muži B – skupina A 1. B třídy Pardubického kraje, desátí ze čtrnácti.587
Starší dorost A – Česká divize, skupina C, sedmé místo ze čtrnácti.588
Starší dorost B – krajský přebor, sedmé místo ze čtrnácti.589
Mladší dorost A – Česká divize, skupina C, čtvrté místo ze čtrnácti.590
147
Sport, turistika, volný čas
Mladší dorost B – krajský přebor, první ze čtrnácti.591
Starší žáci A – divize, skupina C, páté místo ze čtrnácti.592
Starší žáci B – přebor Pardubického kraje, čtvrté místo ze čtrnácti.593
Mladší žáci A – divize, skupina C, páté místo ze čtrnácti.594
Mladší žáci B – přebor Pardubického kraje, první ze čtrnácti.595
Dění kolem AFK bylo i v tomto roce pečlivě zaznamenáno do kroniky klubu vedené
Milošem Beranem.
Asociace víceúčelových technických sportů a činností ČR, základní organizace Chrudim
č. 60004, občanské sdružení (Masarykovo náměstí čp. 57). Předseda: Jaroslav Hlinka.
Organizace sdružovala v roce 2007 radioklub, dva kluby sportovního potápění, kynologický
klub a hifi klub. V březnu byl na výroční členské schůzi zvolen nový sedmičlenný výbor.
Chrudimská základní organizace měla 148 členů ve věku od osmi do 75 let. Členové
brigádnicky provedli řadu oprav a úprav hlavního sídla a autokempu U Letadla na Seči, který
byl pronajat na tři sezony soukromému provozovateli. V centrále byl vymalován přednáškový
sál a přilehlé prostory, klasické žárovky vyměněny za úsporné. V přednáškovém sálu bylo
dále vylepšeno ozvučení a instalován diaprojektor. Dodavatelsky byla provedena oprava a
částečná výměna plynových topidel. Byl opraven havarijní stav kanalizace a okapů v zadní
části budovy. Klubovna hifiklubu se přesunula a v původních prostorách vznikl multifunkční
salonek pro schůzky klubů a pronájmů. V autokempu byla opravena kanalizace od sprch a
WC, pořízeny nové ohřívače vody do sprch, lednice a nové povlečení do chatek, které spolu
s restaurací prošly opravou.
Velmi aktivní byl kynologický klub. V roce 2007 uskutečnil tyto akce:
Jarní a podzimní zkoušky podle ZOP a ZUP.
Celostátní výstava rottweilerů.
Svody plemeníků rottweilerů.
Zkoušky podle Národního řádu a IPO v ZPU a ZOP (národní a mezinárodní řád).
Zábavná akce Čarodějnický pohárek pro širokou veřejnost.596
Dětský den.
Canisterapie v domovech seniorů, léčebně dlouhodobě nemocných a v Ústavu sociální
péče ve Slatiňanech.
Klub se dále účastnil výstav a soutěží po celé republice:
Mistrovství světa rottweilerů dle IPO v Rakousku: 6. místo Jiří Marek.
Mistrovství ČR rottweilerů: 1. místo Jiří Marek.
Řadu ocenění získala se svým bostonským teriérem Iveta Kučerová. Pět desítek cen
v kategorii Český strakatý pes obdržela na mezinárodních a republikových výstavách Erika
Frantiová. Evžen Pohner uspěl v mezinárodních soutěžích a v soutěžích agiliti v kategorii
Teriér.
Výcvik probíhal na cvičišti na Ploché dráze.597
Potápěči absolvovali v zimních měsících výcvik v krytém bazénu v Pardubicích a v létě ve
výcvikovém lomu Leštinka.
Radioklub (OK1KCR – Ivan Pazderský, Arnošt Martin, Lukáš Hajšínek, Ladislav
Dohnálek, Petr Jelínek, Ladislav Jelínek) uspořádal v březnu celostátní seminář QRP
techniky, zúčastnil se závodů ve vysílání na velmi krátkých vlnách ve vysílacím pásmu 2 M
ze základny na kopci Vestec u Chotěboře, a to s následujícími výsledky:
Soutěžní výsledky:
Polní den 2007 – 3. místo ze 160 hodnocených stanic v České republice.
VHF Contest – 5. místo ze 140 stanic v rámci ČR.
A1 Contest – 4. místo z 80 stanic v ČR.
148
Sport, turistika, volný čas
Hifiklub zajišťoval ozvučení sportovně společenských akcí klubů a uspořádal řadu
odborných a zábavných akcí.
Dne 28. prosince 2007 se konalo tradiční posezení pro členy AVZO (Silvestr –
předskokan), které bylo mimo jiné věnováno 30. výročí založení hifiklubu.
Příjmy plynuly z pronájmu autokempu, vlastních prostor (přednáškový sál, pronájem
nebytových prostor Autoškole PRIM a studiu FONA) a z členských příspěvků.598
Asociace školních sportovních klubů, Okresní rada Chrudim (Palackého čp. 418)
náležela do celostátní sítě asociací a spolupracovala především s Krajskou radou AŠSK
v Pardubicích, chrudimským domem dětí a mládeže, Sportovní unií Chrudimska a
jednotlivými školami.
Jednou z významných akcí školního roku 2006/2007 byla V. Krajská olympiáda
mládeže. Soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol měla několik kol, přičemž
každé z nich bylo zasvěceno určitým druhům sportů. Například v Heřmanově Městci se konal
turnaj ve florbalu. V soutěži základních škol ze 47 účastníků obsadila druhé místo Základní
škola Chrudim, U Stadionu. V kategorii středních škol (25 účastníků) se na druhém místě
umístilo Gymnázium Josefa Ressela Chrudim.599
Sportovní unie Chrudimska (V Průhonech čp. 685) jako regionální sdružení Českého
svazu tělesné výchovy sdružovalo sportovní, tělovýchovné a turistické svazy s působností v
regionu Chrudim, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdružení. Posláním SUCH
bylo podporovat, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů. V roce 2007 se
například podílela na organizaci krajské olympiády mládeže, atletického čtyřboje pro první
stupeň základních škol. SUCH registrovala k 31. prosinci 2007 za okres Chrudim 15 710
jednotlivců (z toho 10 884 dospělých) a 171 tělovýchovných jednot či sportovních klubů. Pro
území města Chrudim se jednalo o tyto organizace:
1. BHC Chrudim (tři oddíly, 46 členů, z toho 44 dospělých).
AFK Chrudim (dva oddíly, 851 členů, z toho 480 dospělých).
FC Santos Chrudim (jeden oddíl, 21 dospělých).
FK Era-Pack Chrudim (jeden oddíl, 297 členů, z toho 220 dospělých).
FK G12 (jeden oddíl, 23 dospělých).
HBC Jokerit Chrudim (jeden oddíl, 112 členů, z toho 55 dospělých).
HC Chrudim (jeden oddíl, 265 členů, z toho 148 dospělých).
Klub rekreačních běžců Chrudim (jeden oddíl, 45 členů, z toho 44 dospělých).
Klub stolního tenisu Linea Chrudim (jeden oddíl, 86 členů, z toho 52 dospělých).
MTB Chrudim (jeden oddíl, 7 dospělých).
Sportovní klub Chrudim (jeden oddíl, 431 členů, z toho 254 dospělých)
SK Noviny Chrudimska (jeden oddíl, 33 členů, z toho 31 dospělých).
Sklepy Chrudim (jeden oddíl, 16 dospělých).
Školní atletický klub Chrudim (jeden oddíl, 165 členů, z toho 21 dospělých).
Tenisový klub Chrudim (jeden oddíl, 208 členů, z toho 129 dospělých).
Tělovýchovná jednota Chrudim (pět oddílů, 161 členů, z toho 141 dospělých).
Trefa 21 Chrudim (jeden oddíl, 11 členů, z toho 10 dospělých).
Tělovýchovná jednota Markovice (jeden oddíl, 11 dospělých).600
Tělocvičná jednota Sokol Chrudim (Tyršovo náměstí čp. 12). TJ Sokol sdružovala níže
uvedené oddíly, vedle toho provozovala Sporthotel (Tyršovo náměstí čp. 249/II) a
pronajímala svou sportovní halu. Často se zde tedy konaly například výprodeje textilu.
149
Sport, turistika, volný čas
U příležitosti 140. výročí založení sokolské organizace v Chrudimi jednota uspořádala 28.
listopadu 2007 tělovýchovnou akademii.601
TJ Sokol BC Darren Chrudim, basketbalový oddíl. Předseda: Ladislav Soudek.
Junioři U 18 hráli v sezóně 2007/2008 dorosteneckou ligu, tým dospělých Východočeskou
ligu mužů.602 Oddíl basketbalu prováděl na podzim nábor chlapců ročníků narození 1995 až
1996.603
Oddíl a Klub přátel rodičů při Základní škole dr. Malíka uspořádal 25. prosince 2007 ve
sportovní hale TJ Sokol Vánoční X boj 2007 (viz níže).
Gymnastický oddíl. Trenérka: Simona Hovorková.
Výsledky v roce 2007:
19. Pohár Krkonoš ve Vrchlabí (7. dubna). Markéta Pecinová (17 let) kategorii žen
zvítězila ve dvojboji na přeskoku a v prostných. Ve finále na přeskoku měla nejlepší saltový
skok. Jana Novotná (14 let) poprvé závodila jako juniorka, celkově vybojovala ve stejném
dvojboji 3. místo, protože se jí nepovedlo ustát obtížný přeskok cukuhara skrčmo. Ve finále
na prostných ale vyhrála. V kategorii mladších žákyň skončila Barbora Tichá (8 let) na
pěkném 18. místě, Kristýna Seidlerová (10 let) byla 22. a Markéta Doležalová po nezdaru na
bradlech skončila 28. Všechny poprvé zvládly sestavu na bradlech s přechodem na vyšší žerď,
což je pro malé závodnice velmi obtížný úkol a kladina se jim vydařila bez pádu.
Vyhodnocení nejlepších sportovců Východočeské župy Pippichovy za rok 2006 proběhlo
28. dubna na župní valné hromadě. Z chrudimských gymnastických úspěchů byla oceněna
dvě osmá místa Markéty Pecinové na Mistrovství české republiky v kategorii žen a na
Mistrovství České obce sokolské v Praze. Dále 10. místo juniorky Jany Novotné na
Mistrovství ČOS a 13. místo na Mezinárodním sletovém závodu. Obě závodnice vybojovaly
na podzimním Mistrovství ČR v roce 2006 12. místo ve II. lize družstev.
Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice ve Frenštátě pod Radhoštěm (8. až 10. června).
Soutěže se nemohla zúčastnit nejlepší žena chrudimského oddílu Markéta Pecinová, která
vloni obsadila 8. místo. Chrudim tak reprezentovala Jana Novotná se svojí trenérkou
Simonou Hovorkovou, která zároveň vykonávala funkci rozhodčí. Novotné se na přeskoku
výborně podařil obtížný skok se saltem. Na kladině i přesto, že spadla, dostala osmou nejvyšší
známku a na bradlech zařadila nový letový prvek. Celkově vybojovala výtečnou 15. příčku.
III. Olympiáda dětí a mládeže 2007 v Ústí nad Labem (19. až 24. června). Pardubický kraj
reprezentovala Jana Novotná, která svými výkony splňovala těžkou obtížnost závodu podle
Mezinárodních pravidel FIG. Soutěž byla vypsána pro pětičlenná družstva, takže spolu s ní
závodila čtyři děvčata z Loko Pardubice. Společně vybojovala 6. místo.
Oblastní přebor pardubického a hradeckého kraje ve sportovní gymnastice žen v Náchodě
(17. listopadu). Závod zahájila družstva III. ligy. Gymnastka TJ Sokol Chrudim závodila
Kristýna Seidlerová v družstvu Sokola Hradec Králové, s nímž obsadila druhé místo.
V nejtěžší kategorii – II. lize – závodila v pardubickém kraji tři družstva. Jana Novotná
hostovala v družstvu Loko Pardubice, jemuž pomohla k celkovému vítězství a postupu na
Mistrovství ČR v Liberci. V hradeckém kraji soutěžilo jen jedno družstvo (Sokol Hradec
Králové), v němž hostovala chrudimská Markéta Pecinová. Chrudimské nejmladší žákyně B.
Tichá, K. Doležalová, M. Doležalová spolu s N. Pecinovou ze Sokola Pardubice získaly
nejvyšší počet bodů z obou krajů a odvezly si zlaté medaile.
Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice v Liberci (1. a 2. prosince). Jana Novotná
soutěžila v družstvu spolu se třemi závodnicemi z Pardubic a jednou gymnastkou z Hradce
Králové. Novotná skočila výborně na přeskoku saltový skok (cukuhara skrčmo) a bezchybně
zvládla sestavu na prostných, což jí vyneslo skvělé 22. místo mezi 94 závodnicemi z celé
republiky bez rozdílu věku. Družstvo se umístilo na čtvrtém místě z osmnácti.
150
Sport, turistika, volný čas
41. Memoriál M. Brdíčkové-Šplíchalové ve sportovní gymnastice a župní závod Lídy
Pejchové v Chrudimi (16. prosince). V memoriálu připomínajícím vynikající chrudimskou
gymnastku se opět závodilo ve dvojboji (přeskok a bradla). Vítězství v kategorii žen
vybojovala Markéta Pecinová, v juniorkách pak Jana Novotná díky svému nejobtížnějšímu
přeskoku se saltem. V mladších žákyních obsadila Kristýna Seidlerová po nevydařeném
přeskoku 13. místo. Družstvo gymnastek TJ Sokol Chrudim (Pecinová a Novotná) získalo
již po třetí za sebou první místo. Druhá skončila děvčata z TJ Loko Pardubice, třetí
gymnastky z TJ Sokol Hradec Králové.
Ihned po memoriálu M. Brdíčkové začal Župní vzpomínkový závod Lídy Pejchové pro
nejmladší žákyně na počest neúnavné trenérky a cvičitelky TJ Sokola Chrast. Závodilo se ve
třech kategoriích. Děvčata narozená v roce 2001 předvedla přeskok přes bedýnku, cvičení na
bradlech a nízké kladince. Anita Mašíková z Chrudimi zvítězila, druhé místo obsadila
začínající Barbora Štěrbová. V kategorii ročníku narození 2000 vyhrála domácí Kateřina
Doležalová se cvičením na kladině. Kategorii ročníku 1999 vyhrála chrudimská závodnice
Barbora Tichá, druhá skončila Markéta Doležalová.604
V roce 2007 se konal nábor pohybově nadaných dívek narozených v letech 2001 a
2002.605
Házenkářský oddíl (Handball Club Sokol Chrudim). Mladší dorostenky hrály v sezoně
2006/2007 1. ligu (skupina Čechy), v níž obsadily poslední 12. místo.606 Oddíl uspořádal 17.
února v Muzeu 40. ples sportovců.607
Mažoretky TJ Sokol Chrudim úzce spolupracovaly s Dechovým orchestrem Chrudimské
besedy (viz kapitolu Kultura).
MTBC Manitou Sokol Chrudim (Tyršovo náměstí čp. 564/II) – oddíl horských kol.
Předseda: Karel Jeníček.
Největší akcí oddílu v Chrudimi byl 11. chrudimský ročník seriálu Kolo pro život (viz
níže). Ivan Jeníček v seriálu skončil celkově 213. (44. ve své kategorii M19-29).
V seriálu pěti závodů Českého poháru XC 2007 obsadil Pavel Bartoš skvělé 6. místo
v kategorii Muži Open, k čemuž mu dopomohlo mimo jiné vítězství v závodě v Kutné Hoře
(19. května). Seriálu se dále účastnili Ivan Jeníček, Jan Schlegel a Petr Tesař. Klub se dále
účastnil závodů Král Šumavy a Pražské schody 2007.
Dne 21. května 2007 byly spuštěny nové internetové stránky klubu, na starosti je měl Ivan
Jeníček (syn Karla Jeníčka), provozovatel obchodu s koly a cyklistickými potřebami i-bike
(Žižkovo náměstí). V listopadu se v této prodejně objevily nové klubové dresy v kombinaci
oranžové a černé barvy: krátké, dlouhé s chlupem, nowindové vesty, krátké kalhoty, dlouhé
čapáky s chlupem, tříčtvťáky. Vše v pánském i dámském provedení.
Pro veřejnost byly mimo jiné připraveny tyto akce:
25. března Chrudim, Škrovád, Svídnice, Práčov, Chrudim. Vedl Ivan Jeníček.608
27. května vyjížďka Přes tři hráze.
17. června Vyjížďka na Žumberk po trase i-bike, Kopanice, okolo řeky do Slatiňan,
Škrovád, Borek, Svídnice, hráz Práčov, Vížky, sjezd po turistické zelené do Žumberka,
zřícenina Žumberk – odpočinek, prohlídka, Bítovánky, Lukavičky, Lukavice, zpět na Borek,
Škrovád (zastávka v hostinci), Slatiňany, Chrudim. Celkem asi 30 km.
7. října Po stopách maratonu.
9. listopadu Noční šílenství (od 20 hodin). Akce pro bikery bez zábran. Trasa vedla lesem
v okolí Podhůry a Monaka. Akci vedl Martin Drahý.609
151
Sport, turistika, volný čas
17. listopadu 12. ročník Loučení s cyklistickou sezonou po trase Kopanice, Chrudimka,
letiště, Podhůra, rybníky, bývalá turistická rozhledna a zpět. Nechybělo opékání buřtů, dobré
pití a mikulášská nadílka. Vedl Karel Jeníček.610
24. prosince tradiční Štedrodenní vyjížďka.611
Oddíl stolního tenisu Sokol Chrudim. Tým A hrál v rámci Pardubického kraje v divizi,
v níž po základní části obsadil 2. místo. Ve finále podlehl Litomyšli A. Tým B skončil v první
třídě krajského přeboru na sedmém místě z deseti. Tým C skončil ve skupině A druhé třídy na
pátém místě z devíti, týmy D a E v okresním přeboru 1. třídy na 3., resp. 8. místě.612
Oddíl volejbalu Sokol Chrudim. Tým mužů Sokol Chrudim – Bramac C obsadil
v okresním přeboru 2. místo ze šesti (poslední skončilo družstvo chrudimského gymnázia),
tým žen Sokol Chrudim – Bramac B druhé ze čtyř.613
TJ Sokol dále sdružovala oddíl sokolské všestrannosti, který provozoval sportovní
gymnastiku (cvičení na hrazdě, bradlech, koberci, koze a kruzích) a míčové hry (fotbal,
basketbal, házená).
Tělovýchovná jednota Chrudim (Čs. partyzánů čp. 13/II) sdružovala dva oddíly, v její
budově mimo jiné sídlila pobočka sázkové kanceláře Sazka.
Tělovýchovná jednota Chrudim šachový oddíl Chrudim. Předseda: Bohuslav Kokeš.
Soutěže v sezóně 2006/2007:
A tým – první česká liga (druhá nejvyšší celostátní soutěž). Tým se zachraňoval
v posledním kole soutěže a konečné 7. místo z dvanácti lze považovat za úspěch, neboť tým
byl nasazen jako třetí nejslabší.
Chrudim reprezentovali: Pavel Stehno (ELO 2273F, hrál za oddíl jako host), Jiří Tůma
(2301F), Zdeněk Pokorný (2283F, host), Pavel Němec (2256F, kapitán), Radek Bujnoch
(2250F), Michal Novotný (2238F, host), Robert Hlaváček (2238F), Vratislav Jarábek
(2197F), Martin Šklíba (2212F, host), Jan Řezníček (2174F, zástupce kapitána), David
Onderek (2134F), Pavel Petrovič (2074F), Petr Koníček (2015N), Jakub Půlpán (1762N),
Monika Neumanová (1715F, host), průměrný věk 33 let.614
B tým – krajský přebor 1. třídy Pardubického šachového svazu, 8. místo z dvanácti.
Chrudimská rezerva byla před zahájením soutěže postavena tak, aby se bez problémů
zachránila v soutěži. Opak byl však pravdou. Družstvo tvořilo pět cizích hráčů a dvě kola
před koncem to vypadalo na sestup. Družstvo však projevilo velkého bojovného ducha a v
posledních dvou zápasech se silnými soupeři vyhrálo.
C tým – krajský přebor 2. třídy – Západ, 5. místo z devíti.
D tým – tatáž soutěž, 11. místo z jedenácti.
Dorost – extraliga – východ (premiéra v této soutěži): 13. místo a sestup.
Výsledky v turnajích (výběr):
Mistrovství Čech mládeže do 16 let, kategorie Open B (Janské Lázně, 22. až 28. října):
Karel Culek získal 1. místo ze 61.
Ablereach Praha 2006, kategorie B-20 (18. října): vyhrál chrudimský Michal Hanus
hrající pod hlavičkou Léčebny Košumberk.
Floriánův memoriál (Brno, 4. až 5. května): V konkurenci padesáti hráčů a hráček vyhrál v
Chrudimi registrovaný hlinečák Michal Hanus.
V tomto roce neměla Chrudim podruhé v historii zastoupení v kategorii šestičlenných
družstev na turnaji Šachové Zaječice, jehož 45. ročník se konal 3. a 4. června na Seči. Ve
vedlejším turnaji dvoučlenných družstev však zvítězili Jakub a Matěj Půlpánovi.
152
Sport, turistika, volný čas
Prestižního turnaje CzechOpen v Pardubicích (21. až 28. července 2007) se hlavní skupině
A zúčastnili Radek Bujnoch a Jiří Tůma. Ze 429 hráčů skončil 152. bývalý chrudimský hráč
Michal Novotný, 191. Bujnoch, 274. Tůma. Oproti loňsku si pohoršil ve vedlejší D skupině
Jakub Půlpán (92.). Jan Řezníček v turnaji VIP s končil sedmý z 22. Pro Jana Řezníčka to
bylo loučení s chrudimským klubem, neboť se po deseti letech vrátil do svého původního
šachového oddílu v Zaječicích.
Pod vedením Evy Holasové a Františka Lipše z Domu dětí a mládeže Most proběhl tábor
mladých šachistů, již popáté mimo zrušený tábor v Palučinách. Chrudimští šachisté si
vybojovali postup do skupin A, B a C. Ve skupině B (31 hráčů) vyhrál chrudimský Jan Krys.
Na táboře přednášel i velmistr Sergej Movsesjan se svojí manželkou Petrou. Děti odjížděly
spokojené.
Nadějný osmiletý šachista Jakub Půlpán a jeho pětiletý bratr Matěj pokračovali ve
výborných výsledcích a v sezóně 2006/2007 dosáhli těchto úspěchů:
Mistrovství České republiky v rapid šachu, kategorie H 12 (Malenkovice, 30. září až 1.
října 2006): 2. místo.615
Mistrovství Čech mládeže do 16 let, kategorie H 14 (Janské Lázně, 22. až 28. října): 12.
místo ze 61.
Talent 2006 (Rychnov nad Kněžnou, 18. listopadu): v turnaji sedmi hráčů ročníku 2000
suverénně zvítězil Matěj Půlpán.
Liga Vysočiny 2006/2007, kategorie do 16 let (Žďár nad Sázavou, 25. listopadu): 1. až 2.
místo z 82. V kategorii do deseti let zvítězil, Matěj byl třetí.
37. ročník Orlické šachovnice (Ústí nad Orlicí, 24. března): Jakub obsadil v těžké
konkurenci 3. místo.
Mistrovství České republiky mládeže H/D 10+16 (Seč, 10. až 17. března): Jakub obsadil
třetí místo, když porazil oba dva nejvýše nasazené hráče v posledních dvou psychicky
vypjatých kolech. Matěj se rozkoukával a obsadil v Open B předposlední místo.
Mistrovství České republiky mládeže H 8 (Frýdek-Místek 6. až 8. dubna): Matěj obsadil 1.
a 2. místo v konkurenci padesáti startujících z Evropy a Hong-Kongu.
Krajský přebor mládeže Pardubického šachového svazu 2006/2007: Matěj i Jakub hráli ve
vyšších věkových kategoriích (od H 8 do H 16) a umisťovali se pravidelně na předních
místech. Finále krajského přeboru mládeže Rapid, H/D 10-14 (Svitavy, 12. května):
Devítiletý Jakub si zahrál kategorii čtrnáctiletých a v konečném účtování se dělil o 1. až 2.
místo s Markem Koskem z Vysokého Mýta. Na horší pomocné hodnocení byl druhý. Celkem
hrálo 27 hráčů. Matěj hrál turnaj desetiletých a získal bronz (hrálo 22 hráčů).
Finále krajského přeboru mládeže H/D 10-16 (Mistrovice, 19. až 20. května): Jakub si
zahrál kategorii šestnáctiletých a obsadil sympatické čtvrté místo. Matěj hrál turnaj
dvanáctiletých a získal bronz.
Mistrovství Evropské Unie mládeže, kategorie H 10 (Rakousko – Mureck u Gratzu, 1. až
9. srpna): Na turnaj odjel Jakub poprvé sám s „cizí“ výpravou z Frýdku-Místku, aby se
umístil na 3. až 5. místě ze 46 hráčů, když vedlejší hodnocení mu připsalo místo čtvrté. Jakub
celkově získal 6,5 bodu a podlehl jen pozdějšímu vítězi z Maďarska.
Jakub získal v březnu 2007 třetí místo v kategorii Jednotlivci – mládež ankety Nejlepší
sportovec Chrudimi 2006.
Specialitou chrudimského oddílu byly takzvané RABL turnaje, jejichž hrací systém
(kombinace rapidu a bleskovky) vymyslel chrudimský šachista Zdeněk Pokorný.
Nejdůležitější RABL turnaje se konaly od roku 2005 v červnu, vánoční RABLy byly o něco
starší. Vánoční RABL sezóny 2006/2007 se konal v klubovně oddílu 26. prosince 2006,
zúčastnilo se jej 26 hráčů šesti oddílů z Chrudimi, Pardubic, Prachovic, Prahy, Heřmanova
Městce a Zaječic. Zvítězil Jiří Gregor z Prahy. Kvalitně obsazený 3. ročník „letního“ RABLu
153
Sport, turistika, volný čas
se hrál 19. května 2007 v restauraci U Guláška (Obce Ležáků čp. 559/II). Zvítězil Sergej
Petuchovi z Rapidu Pardubice, chrudimský Michal Hanus skončil druhý.
Dalším tradičním chrudimským turnajem, tentokrát dlouhodobým, byl 7. ročník
Memoriálu MUDr. Josefa Kudelky, v němž zvítězil Pavel Němec. Šestým ročníkem
pokračoval Memoriál Františka Soukala (28. června až 6. září), jehož vítězem se opět stal
Bohumil Němec.
V oddílovém přeboru hraném od 16. září 2006 do 11. ledna 2007 zvítězil Jaromír Krys ml.
Ve dnech 26. až 24. června 2007 se v letním táboře podniku Evona na Seči konal V. sraz
chrudimských šachistů. Vedle šachů se hrál mariáš, bridž, stolní tenis a nohejbal, konal se
výlet na hrad Oheb. Opět se točilo sudové pivo Prazdroj 12°, jedlo se uzené maso a nakládaný
Hermelín.
Na členské schůzi konané 14. září 2006 bylo mimo jiné konstatováno, že šachový kroužek
při domu dětí a mládeže nemá podporu oddílu. Další členská schůze se konala 13. září 2007.
V listině ELO České republiky a FIDE figuroval k 5. září 2007 v rámci oddílu na prvním
místě Jiří Tůma s 2295 body ELO, druhý byl Pavel Němec (2267), třetí Radek Bujnoch
(2249). Jakub Půlpán dosáhl 1826 bodů ELO. Celkem bylo registrováno 45 hráčů.
Tým dospělých získal v březnu 2007 druhé místo v kategorii Kolektivy dospělých ankety
Nejlepší sportovec Chrudimi 2006, tým dorostu obsadil třetí místo v kategorii Kolektivy
mládeže.
Padesátiny oslavil kronikář, bývalý předseda, výrazná opora klubu a úspěšný trenér
s reprezentačními zkušenostmi Pavel Němec.616 V březnu 2007 získal druhé místo v kategorii
Tahoun ankety Nejlepší sportovec Chrudimi 2006.617
Tělovýchovná jednota Chrudim oddíl lyžování (sídlo Čs. partyzánů čp. 13/II, kontaktní
místo Fibichova, prodejna a servis elektrických spotřebičů ETS – paní Kašpárková).
Předseda: J. Voženílek.
Valná hromada se v roce 2007 konala 22. listopadu. Příspěvky pro rok 2008 zůstaly u
mládeže do osmnácti let 25 Kč (členské) a 200 Kč (oddílové), u dospělých 25 a 300 Kč.
Každý člen oddílu mohl využít při nákupu lyžařské výzbroje a výstroje u firmy Sport Pelikán
Chrudim nad 3000 Kč slevu 15 %.618
Od 13. ledna 2007 pokračovaly jednodenní autobusové zájezdy na hory.619
Oddíl uspořádal 24. února 2007 31. ročník závodů o Štít města Chrudimi, a to na
slalomovém svahu SKI areálu Kamenec v Jablonci nad Jizerou. Zúčastnilo se 74 závodníků
z České Třebové, Hlinska, Hluboké, Trhové Kamenice, Pardubic, dvacet jich přijelo z
Chrudimi (lyžařský oddíl TJ Chrudim, Základní škola Chrudim, dr. Malíka a několik
závodníků mimo oddíly). Jel se obří slalom v kategoriích předžákyně, předžáci, mladší
žákyně, mladší žáci, starší žákyně, starší žáci, dorostenky a dorostenci, veteránky a veteráni.
V kategorii starších žáků zvítězil Josef Pelikán z LO TJ Chrudim, v kategorii dorostenek
obsadila první místo ze tří Eva Pavlíčková.620
JEDNOTLIVÉ SPORTY
Atletika
AFK Chrudim – oddíl atletiky viz výše.
Klub rekreačních běžců Chrudim (Palackého čp. 77).
Akce v roce 2007:
1. ledna pod záštitou starosty města 28. ročník Novoročního běhu Josefa Poupě.621
14. června 12. ročník Blehova běhu Aušperskem v Zaječicích.622
22. září 1. ročník Monackého maratónu. Běželo se na 10,1 km dlouhém lesním okruhu
prakticky totožném s trasou Malé ceny Monaka. Na doplnění délky maratónské trati byl na
154
Sport, turistika, volný čas
začátku absolvován silniční úsek 1 800 metrů dlouhý. Celkové převýšení činilo téměř 900
metrů.623
20. října 24. ročník Běhu 2:08 (dvě hodiny a osm minut) na lesním okruhu u Rabštejnské
Lhoty.
20. prosince 24. ročník Nočního běhu Aušperskem v Zaječicích.
Během roku 2007 „krbáci“ dále zorganizovali dvanáct běhů takzvané Malé ceny Monaka
na velkém a malém (červeném) okruhu. Začalo se na začátku roku pořadovým číslem 211,
končilo se 24. prosince 222. Celkovými vítězi 9. Mistrovství Monaka v jednotlivých
kategoriích se stali Jiří Musil (nejmladší veteráni ve věku 35 až 44 let), Karel Hausvater
(veteráni ve věku 45 až 54 let), Jiří Bubeníček (veteráni ve věku 55 až 64 let), Matěj Jelínek
(veteráni ve věku 65 až 74 let), František Tomášek (veteráni nad 75 let), Táňa Metelková se
v absolutním pořadí jako nejlepší žena umístila na celkovém 22. místě, v dalších ženských
kategoriích zvítězily Dagmar Novotná (veteránky ve věku 35 až 44 let), Eva Vilnerová
(veteránky ve věku nad 45 let). V mládežnických kategoriích nenašli přemožitele Martin
Pilař (žáci do 15 let), Lukáš Gdula (dorostenci a junioři), Dan Rybišár (muži od 20 let),
Valerie Šindelářová (žákyně do 15 let), Lenka Janošíková (dorostenky a juniorky), Jitka
Rybenská (ženy nad 20 let).624
Dne 7. října se konala 28. Velká cena Monaka. Prezentovalo se a startovalo 157 závodníků
(111 na okruhu 10 km a 46 na červeném okruhu 3,6 km), závod dokončilo 155. První
vítězství zaznamenal duatlonista Jaromír Janeš, na dalších místech se seřadili tři historičtí
mistři Monaka ze seriálu Malých cen Monaka: Musil, Hepner a Kratochvíl. Nejlepší mezi
osmnácti ženami na hlavní trati byla Táňa Metelková, která vylepšila traťový rekord žen v
kategorii 35 až 44 let. O druhý zápis do tabulky rekordů se zasloužil vítěz na malém okruhu
Pavel Dymák, který zaběhl absolutně nejlepší čas dosažený při Velkých cenách Monaka.
Nejstarší účastník: František Tomášek (82 let). Nejmladší účastník: Josef Jirásko, Matyáš
Licek a Nikola Žitková (6 let). Rozhodčí v cíli: Irena Zitková, Miroslav Alexa. Hlavní
rozhodčí: Jakub Zajíc. Zpracování výsledků: HVEPA team – Gdulovi & Zajícovi. Ředitel
závodu: Jiří Zitko.625
S klubem byl úzce spjat kreslíř Miroslav Alexa, který vedl oddílovou kroniku.626
Školní atletický klub Základní školy Chrudim, U Stadionu (čp. 756). Předseda: František
Šmíd.
Akce pořádané oddílem v roce 2007:
8. a 22. ledna, 12. a 19. února atletické halové závody.
2. května Okresní přebory žactva a dorostu.
10. května Okresní kolo Poháru Českého rozhlasu.
14. až 15. května Oddílové víceboje staršího a mladšího žactva a dorostu.
16. května 1. kolo krajského přeboru družstev nejmladšího žactva.
23. května 1. kolo krajského přeboru družstev mladšího žactva.
13. a 27. června, 22. srpna, 19. září, 3. a 10. října Atletická středa ŠAK.
25. až 26. června Oddílové víceboje.
5. října Oddílové víceboje mladšího žactva.
Nejlepší výsledky družstev v roce 2007:
2. místo mladších žáků v krajském přeboru ve skupině A II. třídy (ve finále 4. místo z 5).
1. místo mladších žáků v krajském přeboru ve skupině A I. třídy (ve finále 2. místo ze 6).
1. místo mladších žákyň v krajském přeboru ve skupině A I. třídy (ve finále 5. místo ze 6).
2. místo mladších žákyň v krajském přeboru ve skupině A II. třídy (ve finále 3. místo z 5).
1. místo starších žáků v krajském přeboru (v semifinále mistrovství republiky 5. místo z 8).
2. místo dorostenců v krajském přeboru (v semifinále mistrovství republiky 7. místo z 8).
2. místo starších žákyň v krajském přeboru.
155
Sport, turistika, volný čas
1. místo dorostenek v krajském přeboru (v semifinále mistrovství republiky 6. místo ze 7).
Úspěšná umístění jednotlivců v mistrovských soutěžích 2007:
První místa v krajském přeboru:
Krčmář Jiří, výška.
Paulusová Lucie, běh na 800 m.
Pecháček Lukáš, běh na 60 m překážek.
Pecháčková Monika, oštěp 600 g – v kategorii dorostenek i žen.
Pekárek Marcel, koule 4 kg.
Pilař Martin, výška (v hale i pod širým nebem).
Vaněk Tomáš, tyč (v kategorii dorostenců i mužů).
Zrůstová Simona, koule 3 kg.
Zrůstová Simona, disk 1 kg.
Flejberk, Kořínek, Pilař, Čáslavka, štafeta 4 x 60 m.
Koreček, Kořínek, Flejberk, štafeta 3 x 300 m.
Mistrovství České republiky 2007:
4. místo Vaněk Tomáš, tyč, 4,16 m, dorostenci.
6. místo Jeníčková Michaela, chůze na 3 km v hale, 20:44,4, starší žákyně.
6. místo Pecháčková Monika, tyč, 2,86 m, dorostenky.
8. místa obsadili Buřval Daniel (tyč), Pecháčková Monika (
tyč), Pilař Martin (výška),
Tejnecká Martina (oštěp).
9. místo obsadili Pekárek Marcel (koule 4 kg), Polívková Petra (tyč), Vaněk Tomáš (tyč)
10. místo obsadili Sokol Lukáš (tyč), Tejnecká Martina (pětiboj), Vaněk Tomáš
(trojskok).627
Bojové sporty
Při Fitcentru Chrudim (Palackého třída čp. 806) pokračoval v činnosti oddíl bojových
sportů zahrnující kickbox, kickbox – aerobic, box, tai chi a shotokan karate. Hlavním
trenérem byl Zdeněk Sokol. Vznik klubu byl popsán v zápisu za rok 2006.
Hlavní akce v roce 2007:
22. až 23. září se konalo Mistrovství světa WSKA v polském městě Bydgoszsz. Z klubu se
do reprezentace ČR nominovali čtyři závodníci: Jiří Hajný, Jiří Pokorný, Hana
Vohradníková a Veronika Žwaková. Jejich výkony nestačily na zisk cenného kovu, ale
odvezli si mnoho cenných zkušeností a motivaci do dalšího tréninku.
6. října II. kolo Národního poháru KARATE JKA v Neratovicích:
Michal Dvořák – 2. místo kumite mladší dorostenci.
Jiří Hajný – 1. místo kumite junioři, 3. místo kata junioři.
Jiří Pokorný – 1. místo kumite senioři.
Hana Vohradníková – 3. místo kumite seniorky.
Veronika Žwaková – 3. místo kata juniorky, 3. místo kata seniorky, 3. místo kumite
juniorky.
3. listopadu Mistrovství České republiky Karate JKA (Karlovy Vary):
Jiří Pokorný – 1. místo kumite senioři.
Hana Vohradníková – 2. místo kumite seniorky.
Veronika Žwaková – 3. místo kumite juniorky, 3. místo kumite seniorky.
Michal Dvořák – 3. místo kumite mladší dorostenci.
Nábor nových členů proběhl v září.628
Shotokan karate Chrudim (U Stadionu čp. 695).
V roce 2007 pořádal klub soustředění v Horním Bradle. Na podzim se konal nábor dětí ve
věku 8 až 12 let do výuky karate a praktické sebeobrany systému Allkampf-jitsu a
156
Sport, turistika, volný čas
všeobecného tělesného a duševního rozvoje v duchu asijských bojových umění. Tréninky
byly zahájeny 30. října v ZŠ U Stadionu.629
Největší úspěchy v roce 2007:
Tomáš Zajíc: 1. místo ve fightingu na Mistrovství Evropy v bojových hrách ve Splitu, 5.
místo v kumite na Národním poháru JKA.
Veronika Pochobradská: 2. a 4. místo v kumite a 8. místo v kata na Národním
poháru JKA.
Nikola Tajzlerová: dvě 3. místa v kumite a 4. místo v kata na Národním poháru JKA.
Kristýna Ditrichová: 2. a 4. místo v kumite na Národním poháru JKA.630
Cyklistika
Vedle oddílu horských kol MTBC Manitou Sokol (viz výše) v Chrudimi působil klub
MTB Chrudim (Malecká čp. 1127). Šlo o tři cyklisty (Jan Božetický, Ondřej Budinský a
Zdeněk Kubánek) kteří se na začátku roku 2005 oddělili právě od MTBC. Vzniklo občanské
sdružení MTB Chrudim, závodit se začalo až v roce 2006 po získání dostatku peněz od
sponzorů. V roce 2007 probíhaly tréninky tři dny v týdnu, vzhledem k pracovnímu vytížení
trénoval každý sám dle svých časových možností. Závodní aktivity polevily, Ondřej
Budinský se však stal nejúspěšnějším chrudimským závodníkem v níže uvedeném závodě.631
11. chrudimský ročník seriálu Kolo pro život s krkolomným názvem Rubena Česká
spořitelna Manitou Železné hory se konal 28. července 2007. Na programu závodníků na
horských kolech byly dvě trasy (50 a 115 kilometrů) a tradiční úvodní sjezd po Širokých
schodech.
Výsledky na trati 115 kilometrů:
Kategorie Muži Elite: 1. místo Kristian Hynek (družstvo ČS-MTB), čas 4:36:32.2, 2. místo
Tomáš Vokrouhlík (Michelin Specialized) 4:38:01.9, 3. místo Ondřej Fojtík (Toyota Dolák)
4:38:10.3.
Kategorie M15-18: 1. Radek Hlavsa (Biketeam Zlaté Hory) 5:56:51.0.
Kategorie M19-29: 1. Ondřej Malý (DT Swiss bike team) 4:59:07.2.
Kategorie M30-39: 1. Svatopluk Janečka (DT Swiss bike team) 4:50:12.6.
Kategorie M40-49: 1. Milan Špolc (khs.cenytisku.cz) 5:04:06.9.
Kategorie M50-59: 1. Pavel Rybařík (Galaxy GS Jistebnice) 5:36:26.8.
Kategorie M60+: 1. Zdeněk Kubašta (Elektro Kubašta Chrudim) 6:41:55.9.
Kategorie Z19-29: 1. Petra Kottová (Toyota Dolák) 5:50:07.0, 2. Lenka Sýkorová (Toyota
Dolák) 6:24:16.3, 3. Michaela Procházková (Bike Team Kralupy) 6:30:17.1.
Kategorie Z30-39: 1. Anna Haselbauerová (Prodoli Racing Team) 6:38:10.3.
Kategorie Z40+: 1. Alena Antonínová (Kebek Chomutov) 6:43:32.3.
Z chrudimských závodníků se na trati 115 km nejlépe umístil Ondřej Budinský (MTB
Chrudim, celkově 25. v čase 5:11:33,7), Libor Hons (Bike Sport Chrudim, 39.) a Jan Novotka
(60.).632
Fotbal a futsal
Okresní fotbalový svaz Chrudim (V Průhonech čp. 685) zajišťoval i v roce 2007 zejména
organizaci fotbalových soutěží na úrovni okresu. Hlavními orgány byl výkonný výbor
(předseda Vojtěch Čižinský), revizní komise, disciplinární komise, sportovně technická
komise, trenérsko-metodická komise, komise rozhodčích a komise mládeže.633
AFK Chrudim – fotbalový oddíl viz výše.
SK Chrudim (Novoměstská čp. 230). Sekretář a vedoucí mužstva: Martin Škrha.
157
Sport, turistika, volný čas
Valná hromada klubu se konala 11. března 2007.634
Týmy, soutěže a výsledky v sezóně 2006/2007:
Muži A – 1. A třída Pardubického kraje, třetí místo ze čtrnácti.635
Starší dorost A – krajský přebor, první místo.636
Starší dorost B – IV. třída?, deváté místo z deseti.637
Starší přípravka – okresní přebor, devátá z patnácti.638
V Janderově se 1. září 2007 konal 20. ročník akce Underground Football Cup
otevřeného pro všechny bez rozdílu pohlaví. Cena pro vítěze byla tradiční – dvě láhve
Tequily. Turnaj doprovázely hudební produkce.639
Futsal představoval také v roce 2007 nejúspěšnější a co do počtu klubů jedno
z nejrozšířenějších odvětví v Chrudimi. Přesto do povědomí veřejnosti teprve pronikal a
někteří příznivci fotbalu se na něj stále dívali přezíravě.
FK Era-Pack Chrudim. První tým dospělých hrál v sezóně 2006/2007 pod vedením
trenéra Oty Stejskala 1. futsalovou ligu.
Protože Era-Pack byl jediným chrudimským týmem, který hrál nejvyšší celostátní soutěž,
uděláme výjimku a uvedeme výsledky jednotlivých utkání v základní části:
8. září CC LKW Jistebník – Era-Pack Chrudim 5:0 (0:0)
16. září Era-Pack Chrudim – Eco ivestment Praha 3:6 (1:1)
22. září Era-Pack Chrudim – Delta Real Šumperk 10:1 (3:1)
6. října Era-Pack Chrudim – Nejzbach Vysoké Mýto 1:1 (1:0)
13. října Mikeska Ostrava – Era-Pack Chrudim 1:3 (0:1)
20. října Era-Pack Chrudim – SK Indoss Plzeň 3:2 (1:1)
27. října SK Kladno – Era-Pack Chrudim 5:5 (1:3)
4. listopadu Era-Pack Chrudim – FC VSK VŠB-TU Ostrava 0:4 (0:1)
10. listopadu Era-Pack Chrudim – Torf Pardubice 6:3 (4:0)
14. listopadu Era-Pack Chrudim – Helas Keloc Brno 7:6
18. listopadu Era-Pack Chrudim – Benago Praha 1:1
2. prosince Era-Pack Chrudim – CC LKW Jistebník 5:1 (1:0)
8. prosince Eco ivestment Praha – Era-Pack Chrudim 2:3 (1:1)
13. prosince Helas Keloc Brno – Era-Pack Chrudim 3:5 (0:3)
15. prosince Delta Real Šumperk – Era-Pack Chrudim 4:4
22. prosince Nejzbach Vysoké Mýto – Era-Pack Chrudim 3:6 (2:4)
19. ledna Era-Pack Chrudim – Mikeska Ostrava 7:1 (4:0)
26. ledna SK Indoss Plzeň – Era-Pack Chrudim 2:6 (1:1)
2. února Era-Pack Chrudim – SK Kladno 3:0 (1:0)
9. února FC VSK VŠB-TU Ostrava – Era-Pack Chrudim 3:4 (0:1)
3. března Torf Pardubice – Era-Pack Chrudim 2:0
9. března Benago Praha – Era-Pack Chrudim 3:4
Po základní části skončil tým Era-Packu se skóre 86:59 na třetím místě o jeden bod za
druhým Eco ivestment a o jedenáct bodů za prvním CC LKW Jistebník. Ve finále play-off
vyhrál nad CC R. MROČEK LKW Jistebník 3:1 na zápasy (5:2, 6:7, 4:2, 3:1) a získal třetí
titul mistra ČR. Petr Popelka získal trofej pro nejlepšího hráče play-off.
Mužstvo posílili Petr Hoffmann, Radek Mikan, David Velinský (všichni Nejzbach Vysoké
Mýto), Roman Mareš, Michal Mareš (oba Pramen Havlíčkův Brod).
V seniorské reprezentaci ČR působili Petr Hoffmann, Tomáš Meller, Radek Mikan, Pavel
Formánek, Michal Mareš, Roman Mareš, Marek Ryba. V reprezentaci do 21 let byli Jakub
Vágner, Jan Lištván a Jakub Žďánský.
158
Sport, turistika, volný čas
B mužstvo obhájilo titul přeborníka okresu Chrudim bez ztráty bodu.640
Družstvo U-18 získalo stříbrné medaile, když ve finále první celostátní ligy mládežnických
družstev prohrálo s týmem ECO Investment Praha 2:5. Do finálové skupiny postoupilo z
druhého místa základní skupiny.
Družstvo U-16 skončilo na 3. místě základní skupiny, když k postupu do finálové skupiny
scházel jeden bod.641
Jelikož v předchozím ročníku 1. ligy skončil Era-Pack na třetím místě, neúčastnil se
v sezóně 2006/2007 Futsal Cupu (Pohár mistrů evropských zemí). V září a říjnu roku 2007 si
to však vynahradil (viz zápis za rok 2008).
Tomáš Meller odpovídal 19. října 2007 v redakci Chrudimského deníku čtenářům při online rozhovoru na internetu.642
Okresní přebor: FK Era-Pack Chrudim (1. z deseti), FK G12 Chrudim A (4.), Veteráni
Chrudim (5.), FC Santos Chrudim (7.).643
I. třída Chrudim: FK Kleopatra Chrudim (2.), Viking Medlešice (3.), SK Noviny
Chrudimska A (5.), Sklepy Chrudim (6.), SK 1990 Proman Chrudim (poslední, 10. místo).644
II. třída Chrudim: FK G12 Chrudim B (4. z devíti), NOLA PR Chrudim (5.), SK Noviny
Chrudimska B (6.).645
Hokej, hokejbal, florbal
Český svaz ledního hokeje, okresní výbor Chrudim (V Průhonech čp. 865) měl podobně
jako okresní fotbalový svaz na starosti pořádání soutěží na úrovni okresu.646
Hokejový klub HC Chrudim (V Průhonech).
Sezóna 2006/2007 se nesla ve znamení velkých očekávání od vedení klubu i fanoušků.
Zimní stadion se dočkal nové tribuny, čímž se zvedl divácký komfort i návštěvnost.647
Tým A dospělých hrál v sezóně 2006/2007 druhou ligu – střed. Překvapením úvodu sezóny
se stalo odvolání trenéra Karla Fraňka.648 K týmu se připojili hráči zvučných jmen jako
Lubina, Pospíšil, Zadina, Mečiar. Ladislav Lubina byl navíc hrajícím asistentem trenéra a
posléze i koučem celého mužstva. Tým, který v základní části skončil na třetím místě, se
probojoval do finále II. ligy, kde po solidních výkonech podlehl Vrchlabí 1:3 na zápasy.649
Jednou z nejvýznamnějších hokejových akcí v dějinách chrudimského hokeje bylo
pořádání turnaje Tipsport Hockey Cup v Chrudimi ve dnech 3., 7., 17. a 27. srpna a 4. září
(finále). Tato soutěž sloužila extraligovým klubům jako příprava před novou sezónou a na
chrudimském zimním stadionu se představily týmy HC Moeller Pardubice, HC Bílí Tygři
Liberec, HC Sparta Praha a HC Slovan Ústečtí Lvi.650
Hokejbalový klub Jokerit Chrudim mohl v kategorii dospělých na své nejlepší časy už
jen vzpomínat, starší i mladší žáci se však probojovali do semifinálových turnajů Mistrovství
České republiky, které se hrály v květnu 2007 v Rakovníku a ve Vsetíně. Starší žáci skončili
na pátém místě ze šesti, mladší na druhém místě z pěti a ve finálové skupině A obsadili
celkové třetí místo.651
Dne 16. června uspořádal oddíl na rozloučení se sezónou 2006/2007 turnaj starších žáků
Jokerit Cup 2007. Zúčastnilo se jej pět týmů, domácí ztratili první místo až v posledním
zápasu.652
V květnu 2007 se po dlouhých tahanicích rozhodl majitel pozemku pod hokejbalovým
hřištěm prodat svůj majetek městu, stadionek byl však ve velmi špatném technickém stavu a
hokejbalový svaz nakonec zakázal hřiště používat.653 Oddíl tak musel jezdit hrát domácí
159
Sport, turistika, volný čas
zápasy do Heřmanova Městce. Komise pro mládež a sport 14. listopadu 2007 projednávala
tuto otázku a požádala radu města, aby ji urychleně začala řešit.654
6. a 9. prosince a 6. ledna ve sportovní hale TJ Sokol Chrudim odehrál tři zápasy s mužstvy
z různých měst florbalový oddíl TJ Sokol Pardubice. Utkání s FBK Sokol Mladá Boleslav
měla přenášet Česká televize (kanál ČT 4).655
Horolezectví
Horolezecký oddíl Škrovád měl sice základnu ve Škrovádu, byl však považován za
chrudimský klub a jako oficiální sídlo se uváděla ulice Švermova čp. 541 (a také Čs.
partyzánů) v Chrudimi.
V roce 2007 členové oddílu uskutečnili následující akce:656
3. března závod v běhu na lyžích Krkonošská 70.
Výlet do Španělska (El-Chorro).
31. března „Otvírání studánek“ – brigáda na základně ve Škrovádu.
30. května 22. ročník Pančavova běhu ze Škrovádu do Heřmanova Městce a zpět.
9. až 10. června lezení pro mládež v údolí řeky Doubravky.
16. až 17. června Sokoliki (Polsko).
Červen expedice do pohoří Karakoram.
4. až 8. července Höllental.
11. až 14. července přechod Tater pro děti a mládež.
Zajímavý popis části výprav byl z internetových stránek klubu přenesen do přílohy tohoto
zápisu.
Jezdecký sport
Při školním statku Střední zemědělské školy a VOŠ Chrudim fungoval ve Vestci jezdecký
oddíl pod vedením Oldřicha Sojky (viz též kapitolu Školství).
V lednu 2007 bylo v jezdeckém klubu deset členů a pět koní. V lednu přišla do stáje
soukromá klisna v majetku p. Součka, která reprezentovala jezdecký klub. Další
reprezentující byla Kazeta v majetku p. Hrubého. V březnu přišel jezdecký klub o Norblu,
která byla následkem úrazu utracena a v listopadu o Kariu, která byla kvůli nevyléčitelné
chorobě taktéž utracena. V prosinci 2007 jezdecký klub čítal dvanáct členů a čtyři koně.
V roce 2007 se jezdecký klub zúčastnil deseti veřejných tréninků, deseti jezdeckých
závodů, čtyř základních kol ligy zemědělských škol a jednoho finálového kola zemědělských
škol. Reprezentovali jej ponejvíce Iva Kopřivová (nejčastěji s Kazetou a Grácií), dále Denisa
Holubová s Revescem, Kateřina Pilná s Kariou, Michaela Flégrová s Aladinem a Alena
Chrbolková s Rosou.
Účast na akcích a získaná vítězství:
10. února veřejný trénink v jezdeckém areálu Hřebčín Suchá: 1. místo ve stupni Z Iva
Kopřivová na koni Kazeta.
10. března jezdecký areál Hřebčín Suchá.
31. března veřejný trénink v areálu slatiňanského hřebčína: 1. místo ve stupni ZM Denisa
Holubová na koni Revesco.
4. dubna první kolo Ligy zemědělských škol v Humpolci: 1. místo v mistrovské soutěži
stupně Z a v otevřené soutěži stupně ZL Iva Kopřivová.
21. dubna veřejný trénink na kolbišti v Litomyšli.
5. května jezdecké závody ve Slatiňanech.
19. května závody ve Vestci.
20. května veřejný trénink ve Vestci: Oddíl reprezentovaly Denisa Holubová s Revescem,
Kateřina Pilná s Kariou, Michaela Flégrová s Aladinem, Alena Chrbolková s Rosou a Iva
160
Sport, turistika, volný čas
Kopřivová s Kazetou a Grácií. V soutěži do 80 cm se nejlépe umístila Pilná (4. místo),
stejného výsledku dosáhla i v soutěži ZM. Vítězkou soutěže ZM se stala Iva Kopřivová s
Grácií. V soutěži stupně Z si pro první místo dojela Alena Chrbolková s Rosou a na třetím
místě skončila Denisa Holubová s Revescem. V poslední soutěži ZL se vítězkou opět stala
Chrbolková s Rosou, na druhém místě skončila Kopřivová s Kazetou, na pátém Holubová s
Revescem.
Třetí kolo Ligy zemědělských škol: 1. místo v otevřené soutěži stupně ZL Denisa
Holubová s Kazetou. 1. místa v zahajovací a v mistrovské soutěži získala Iva Kopřivová s
Rosou.
30. června jezdecké závody v Janově.
6. června čtvrté a poslední kvalifikační kolo Ligy zemědělských škol v Lanškrouně: 1.
místo v zahajovací soutěži Michaela Flégrová s Kariou.
16. července závody v Hubilesu.
5. července jezdecké závody v Brozanech.
Závody pořádané Hřebčínem Slatiňany.
22. července veřejný trénink pořádaný Občanským sdružením Apolenka v obci Spojil.
28. července jezdecké závody v Hrádku u Pardubic.
4. srpna jezdecké závody ve Lhotě u Přelouče.
26. srpna veřejný trénink jezdeckého klubu PAM Rosice: 1. místo v soutěži o cenu Přátel
koní Iva Kopřivová s Grácií.
7. září finále Ligy zemědělských škol v Pardubicích: Ve stupni Z, který byl mistrovský,
Iva Kopřivová zvítězila a stala se zároveň celkovou vítězkou Ligy zemědělských škol a
vítězkou Přeboru zemědělských škol o pohár ministra zemědělství. K tomuto vítězství ještě
přidala třetí místo ve stupni ZL.
15. září jezdecké závody ve Vestci.
16. září veřejný trénink ve Vestci: 1. místo Denisa Holubová s Revescem. 1. místo
v soutěži stupně ZL Iva Kopřivová s Kazetou.
29. září poslední veřejný trénink v sezóně nazvaný Prostata cup ve Vestci: Jezdecký klub
reprezentovala řada zástůpců: Katerina Pilná s Rosou, Alena Chrbolková s Aladinem a
Rosou, Denisa Holubová s Revescem, Iva Kopřivová s Grácií a Kazetou, Oldřich Sojka s
Aladinem a Grácií a Josef Mošner s Rosou.
Akce pořádané Sportovním jezdeckým klubem Chrudim:
19. května XXX. ročník jezdeckých závodu o Pohár města Chrudimi. Na jarní jezdecké
závody zavítalo 31 družstev, počet startů se vyšplhal na 116. Vypsány byly čtyři soutěže – Z,
ZL, L* a S**. Vítězem poháru města se stal Pavel Vachutka s koněm Calippa-T, startující za
TJJ Pegas. Druhý den po závodech byl uskutečněn veřejný trénink. Do Vestce se sjelo 28 ekip
a k vidění bylo bezmála sto startů. Vypsány byly čtyři soutěže, skákalo se od 80 cm do 120
cm.657
16. září Podzimní závody. Akce se zúčastnilo 24 družstev, počet startů dosáhl rovné
stovky. Vypsány byly opět čtyři soutěže (Z, ZL, L* a S*). Vítězem hlavní soutěže se stal Otto
Vincenz s konem Happy Man ze Sportovního klubu Hůrka Libchavy. Druhý den po závodech
byl uskutečněn veřejný trénink. Do Vestce se sjelo 23 ekip a k vidění bylo 87 startů. Skákalo
se od 80 cm do 120 cm.
29. září 4. ročník Prostata cupu. V soutěži Prostata cup mohli závodit jen muži od 45 let a
výše, ženy nad 35 let absolvovaly stejný parkúr v soutěži Dámský pohár. První místo z roku
2006 obhájil Jan Alinče s koněm Bentley (Equus Slatiňany).
3. listopadu slavnostní ukončení sezóny Hubertovou jízdou a následným vyhodnocením.
Celkem se sešlo devět koní a jezdců.658
Letectví a parašutismus
161
Sport, turistika, volný čas
Aeroklub České republiky Chrudim (Sečská čp. 25). Předseda: Vladimír Bureš.
Dne 29. ledna 2007 se konala schůzka představitelů Úřadu pro civilní letectví a
představitelů města Chrudim za účasti zástupce Aeroklubu ČR Chrudim k provozu letiště.
Bylo konstatováno, že letiště splňuje všechny podmínky pro provoz.659
Letová sezóna byla zahájena 31. března.
Dne 26. května odpoledne se uskutečnil Dětský den. Pro dospělé a děti připravil aeroklub
soutěže, hry a prezentace. Zájemci se mohli vydat na vyhlídkové lety.660
Aeroklub zahájil 3. listopadu tradiční zimní teoretickou výuku, po jejímž ukončení měl na
jaře 2008 následovat praktický letecký výcvik.661
Balonklub získal nový horkovzdušný balón o objemu 4 500 m3, vyrobil jej Petr
Kubíček.662
Tomáš Pirner z Chrudimi se připravoval spolu s dalšími kolegy z republiky na přelet
Sněžky balónem.663
V letounu An-2 se konala svatba Marcely Breberové a Tomáše Líbala. Novomanžele
oddal starosta Jan Čechlovský, během obřadu se letadlo muselo pohybovat nad katastrem
města Chrudim.664
Leteckou akrobatickou skupinu Flying Bulls (neoficiálně zvanou Chrudimská čtyřka)
připomněl článek Chrudimského deníku. Tým vybudoval na svém novém působišti hangár a
návrat do Chrudimi byl vyloučen.665
Dne 21. července 2007 zahynul člen Klub výsadkových veteránů Jindřich Kraus při
seskoku z letadla. Zřejmě nezvládl techniku moderního padáku a bez naděje na záchranu
dopadl k domu čp. 462/III v ulici Víta Nejedlého.666
Firma Ivana Hoffmanna uspořádala pro své zaměstnance let balónem (viz kapitolu
Hospodářství).
Motorismus
AMK Zejax Motoklub Chrudim (Topol čp. 54). Předseda: Jarmil Zelenda.
Bývalý přední motokrosový reprezentant v MX vedl motokrosovou školu pro děti a
mládež. Podmínkou pro přijetí adepta byl písemný souhlas rodičů u nezletilých a příspěvek do
klubu, který sloužil ke krytí nákladů za pronájem tělocvičny, odborné vedení tréninků dvakrát
týdně po celou sezónu, odborný dohled při závodech mistrovství republiky a poskytování
materiálních výhod a slev na materiál (oleje, náhradní díly, výstroj a výzbroj) včetně dresu
Zejax.667
Klub se v roce 2007 zúčastnil tří desítek soutěží. Některé úspěchy:
1. května Mezinárodní mistrovství ČR Gold fren cup 2007 ve Vranově u Brna: v kubatuře
85 ccm obsadil 1. místo David Šíma, 2. místo Jan Hlava.
8. května závody SMS sdružený v Třebízi: Vítek Nejedlo vyhrál závod třídy 85 ccm.
12. května Mistrovství republiky Junior Cup v Horažďovicích: Matěj Zelenka skončil
v kategorii 50 ccm celkově třetí. (Pavlína Pešková si zlomila ruku.)
9. června závody SMS v Březové nad Svitavou: David Šíma vyhrál obě jízdy a tedy i
celkově.
9. června závody SMS Horní Újezd: David Šíma zvítězil a Vítek Nejedlo dojel druhý.
30. června Mistrovství republiky v Březové nad Svitavou: Matěj Česák v kategorii 50 ccm
získal druhé místo.
162
Sport, turistika, volný čas
5. července Mezinárodní mistrovství ČR Gold fren cup 2007 v Třebízi: Vítek Nejedlo
skončil třetí, Matěj Zelenka ve své věkové kategorii zvítězil.
7. července závody SMS v Bělé u Jevíčka: Jan Hlava dojel druhý, Vítek Nejedlo třetí.
8. července závody SMS sdružený v Merklíně: Vítek Nejedlo druhý.
11. až 12. srpna Mezinárodní závody ve Veiswasseru (Německo). Jezdci 85ccm: Jan
Hlava, David Šíma, Vítek Nejedlo. V sobotu vyhrál Nejedlo před Šímou, Hlava skončil
celkově pátý. V neděli vyhrál Šíma, Hlava byl dvakrát třetí.
1. října poslední závod Mistrovství republiky v Holicích. Jezdci 50 ccm: Matěj Zelenka,
Matěj Česák, 65 ccm: Martin Židek, Jan Hlava, Vít Nejedlo, David Šíma, Pavlína Pešková.
Trať měla jílovitý podklad a byla velmi promáčená. Seznamovací a kvalifikační tréninky byly
hlavně pro malé kubatury zpočátku téměř nesjízdné, ale pro závod se vytvořil ideální podklad.
V kategorii 50 ccm se v obou jízdách nepovedl start, takže se museli prodírat startovním
polem. Matěj Zelenka nakonec dojel druhý a Matěj Česák pátý.
20. října závody ,,zavírání šoupátek“ v Neslovicích u Ivančic. V kubatuře 50 ccm obsadil
Matěj Zelenka druhé místo, Jan Hlava v kategorii 85 ccm zvítězil.
Jezdci absolvovali řadu soustředění a tréninků, například v Nové Pace, Opatově,
Březhradu, Záboří a Újezdu, ale také v Itálii (29. března až 1. dubna). Ve dnech 25. až 26.
října proběhlo soustředění stávajících i nových jezdců na pitbikové trati v Topoli. Toho se
zúčastnili v kategorii 50 ccm Martin Vondrášek, v kategorii 65 ccm Martin Židek, Sam
Mikula, Václav Strnad, Matěj Česák, Martin Řeřábek, Jan Vondrášek a Roman Maliha,
v kategorii 85 ccm Jan Hlava, Vít Nejedlo, David Šíma, Pavlína Pešková a Filip Sedlák. Ve
dnech 2. až 9. prosince se uskutečnilo soustředění ve Vrchlabí. Účastnili se jezdci Zejaxu,
Mňuk Teamu (Michal Votroubek, Josef Mňuk, Roman Mňuk) a další. V listopadu a prosinci
probíhaly tréninky v tělocvičně, v hale i venku, 29. prosince se jednoho z nich zúčastnil
freestyleový jezdec Petr ,,pilník“ Pilát, který také začínal jako motokrosař.668
O Automotoklubu zdravotně postižených motoristů vystěhovaného v roce 2006
z prostor na Žižkově náměstí nebyla žádná dostupná informace.
Resselovo náměstí v Chrudimi ve dnech 12. a 13. října 2007 hostilo šestý ročník Rallye
Pardubice. Start soutěže se konal v centru Chrudimi poprvé.669
Stolní tenis
Klub stolního tenisu Linea Chrudim (oficiální sídlo Poděbradova čp. 73, klub působil
v pronajaté městské hale ve sportovním areálu v ulici U Valchy). Funkcionáři: Petr Steiner,
předseda, Edvard Šimáček sekretář a tajemník, Petr Budínský pokladník, Pavel Hort
šéftrenér mládeže, Miloš Hort člen výboru.
Klub sdružoval zhruba 95 členů ve věku od 7 do 85 let. Financován byl sponzorsky (Perfo
Linea a. s. Chrudim), z dotací od města, Pardubického kraje, Sportovní unie Chrudimska a z
členských příspěvků.
Výsledky v sezóně 2006/2007:
A tým mužů – divize Pardubického kraje: po základní části třetí, ve vyřazovací části
podlehl Sokolu Chrudim A.
B tým mužů – první třída krajského přeboru: po základní části první, ve finále podlehl
Synthesii Pardubice A.
C tým mužů – krajský přebor 2. třídy: 8. místo z devíti.
D tým mužů – okresní přebor 1. třídy: 5. místo z deseti.
E a F tým mužů – okresní přebor 2. třídy: 7. a 8. místo z deseti.
G tým mužů – okresní přebor 3. třídy: 2. místo ze sedmi.
Dorost – divize: 6. (poslední) místo.
163
Sport, turistika, volný čas
Žáci – divize: 6. místo z deseti.
A tým žen – divize: 3. místo z dvanácti.670
Šipky
V regionálních soutěžích působily týmy Trefa 21 Chrudim, Kleopatra Chrudim, Sešlost
Chrudim, Krtci z Kleopatry Chrudim, Ozzky Zuzzy Bar Chrudim a Zzypky Zuzzy Bar
Chrudim.
Tenis
Tenisový klub Chrudim (U Parku čp. 135). Statutární orgán: Zdeněk Koch.
Vodní sporty
V roce 2007 v Chrudimi existovaly dva kluby potápěčů. Klub potápěčů Chrudim
(Filištínská čp. 18/I) a Sport divers club Chrudim (Škroupova čp. 58/III) – též Klub
sportovního potápění Chrudim – který působil při Místní skupině Vodní záchranné služby
Českého červeného kříže.
Plavecká štafeta měst. Šestnáctý ročník akce podporované Českým rozhlasem se konal
v krytém plaveckém bazénu 3. října 2007. Na organizaci se podílel dům dětí a mládeže, město
Chrudim, sportovní areály a Asociace školních sportovních klubů. Plavalo se na 500×100
metrů libovolným způsobem, nejlepší výsledky se hlásily do Českého rozhlasu v Praze.671
Kromě školáků přišlo také 137 závodníků z řad veřejnosti a chrudimské štafety se tak
zúčastnilo celkem 471 lidí. Nejlepšího času 1 minuty a 7 sekund dosáhl gymnazista Michal
Picpauer. Chrudim skončila v celorepublikovém žebříčku na třetím místě.672
Volejbal
Okresní volejbalový svaz Chrudim organizoval soutěže na okresní a místní úrovni (viz TJ
Sokol). Předseda: Luboš Krupička.
TJ Sokol – viz výše.
Ostatní sporty
1. Billiard Hockey club Chrudim (Václavská čp. 1036). Údajně pořádal turnaj
v Policejním mariáši (viz níže).
TĚLESNÁ VÝCHOVA V CHRUDIMI
Tělovýchovu provozovala především TJ Sokol (viz výše), sport a tělovýchovu bylo ovšem
možné provozovat také v jiných zařízeních, například v několika fitcentrech. Tato zařízení
nabízela především možnost posilování, v některých si bylo možné zahrát i squash a další
sporty a hry.
Wellness centrum Chrudim uspořádalo pro ženy mimo jiné 17. března Den pro energii
(energizující cvičení, rozumná makrobiotika aneb jak odpočívat, individuální poradenství),
31. března a 21. dubna Thajský den (tradiční thajská terapie přes oblečení, thajský čaj a
přednáška o Thajském království).673
Jógu pěstovalo Občanské sdružení jóga v denním životě, které uspořádalo 10. ročník
devítiměsíčního kurzu (první lekce 2. října).674 Jóga se od září 2007 cvičila s Olgou
Tlapákovou každé pondělí i ve Vodních zdrojích.675
OSTATNÍ SPORTOVNÍ AKCE A UDÁLOSTI
164
Sport, turistika, volný čas
Příspěvky města přidělené na podporu sportu a tělovýchovy v roce 2007 jsou uvedeny
v příloze tohoto zápisu.
V restauraci U Sladovny se den před koncem roku 2006 uskutečnil nultý ročník turnaje
Předsilvestrovský sladovnický pinec.676
22. března vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec Chrudimě 2006. Vyhlášení bylo
tentokrát situováno do krytého plaveckého bazénu v souvislosti s celoročními připomínkami
150. výročí úmrtí vynálezce lodního šroubu a chrudimského rodáka Josefa Ressela. Akci
moderoval Jan Rosák.677 Součástí doprovodného programu byl projev starosty Jana
Čechlovského, vystoupení pardubických akvabel, irské tance a scénky v podání
chrudimských ochotníků ze souboru Jana Nepomuka Štěpánka. Aby bylo „odtajnění“ laureátů
dramatičtější, připravili pro ně pořadatelé různé soutěže. Někteří tedy lovili stylizované ryby,
brodili se v mělkém bazénu pro plovoucí desky, nebo obraceli přesýpací hodiny.678
Nominace a ocenění:679
Kategorie Tahoun: Hovorková Simona (1966), trenérka sportovní gymnastiky TJ Sokol
Chrudim. Lédl Milan (1941), trenér mládeže oddílu házené TJ Sokol HBC Chrudim. Němec
Pavel (1956), hráč, trenér, funkcionář a organizátor akcí šachového oddílu TJ ŠO Chrudim.
Stejskal Ota (1964), trenér a sportovní ředitel futsalistů Era-Packu Chrudim, technický
vedoucí reprezentačního mužstva ČR. Škrha Martin (1973), místopředseda, sekretář a vedoucí
fotbalového týmu SK Chrudim. Šulc Martin (1978), trenér a vedoucí družstev st. žákyň a
dorostenek ŠAK Chrudim. Tankos Petr (1967), manažer HC Chrudim. Zajíc Jan (1953),
organizační pracovník, rozhodčí a statistik Klubu rekreačních běžců Chrudim.
Kategorie Jednotlivci – mládež: Hajný Jiří (1988), karatista Fitcentra Chrudim. Mistr ČR
juniorů, 8. na MS juniorů v Sydney, 3. v družstvech na ME juniorů v Budapešti. Hrstka
Martin (1989), atlet Hvězda SKP Pardubice, 1. na MČR do 22 let na 800 m, 1. na MČR
dorostu na 400 m a ve štafetě, 2. na MČR mužů v hale a 3. na MČR mužů na 800 m, 11. na
MS do 19 let ve štafetě, 10. ve světových tabulkách dorostu na 800 m (1:50,28). Hulín Michal
(1987), kickboxer Fitcentra Chrudim, 2. na MČR v lightcontactu. Janda Vojtěch (1992) +
Berner Michal (1993), kanoisté Vodáckého sdružení Kačeři, 1. v Českém poháru vodáků,
kat. C2. Půlpán Jakub (1998), šachista TJ ŠO Chrudim, 1. na MČR do 8 let, 2. na MČR do
10 let, 2. na MČR do 12 let v Rapid šachu, kvalifikoval se na MS v Gruzii (kvůli tamní
politické situaci tam česká výprava nejela). S chrudimským dorostem vybojoval postup do
extraligy. Rybišár Pavel (1990), atlet Hvězda SKP Pardubice, mistr ČR na 800 m a ve štafetě,
reprezentant v kat. dorostu. Štětina Vít (1989), fotbalový reprezentant ČR do 18 let, v roce
2006 přestoupil z AFK Chrudim do Olomouce. Tejnecká Martina (1991), atletka ŠAK
Chrudim, 2. na MČR žákyň v oštěpu, reprezentovala proti Slovensku. Voráč Tomáš (1991),
atlet ŠAK Chrudim, dvakrát 2. na MČR žáků ve vrhu koulí, reprezentoval proti Slovensku.
Kategorie Jednotlivci – dospělí: Fiedler Karel (1949), atlet AFK Chrudim, trenér ŠAK
Chrudim, 3x 1. na MČR veteránů v hale (60 m př., výška, tyč), 1. na MS veteránů v hale
(tyč), 2. na ME veteránů (tyč). Formánek Pavel (1983), futsalista Era-Packu Chrudim,
reprezentant ČR. Langr Tomáš (1973), in-line hokejista, 2. místo na ME ve Francii. Meller
Tomáš (1975), futsalista Era-Packu Chrudim, reprezentant ČR. Mikan Radek (1976),
futsalista Era-Packu Chrudim, reprezentant ČR. Smetánka František (1984), kickboxer
Fitcentra Chrudim, 3. na MČR. Sokol Zdeněk (1974), kickboxer Fitcentra Chrudim, 2. na ME
ve Španělsku. Zadina Marek (1972), hokejista HC Chrudim, nejlepší střelec mužstva.
Kategorie Kolektivy mládeže: Dorost šachového oddílu TJ ŠO Chrudim – nováček
dorostenecké extraligy družstev. Dorostenky atletického oddílu ŠAK Chrudim – 2. v kraji, 6.
v semifinále MČR. Mladší dorost basketbalového oddílu TJ Sokol Darren Chrudim – nováček
dorostenecké ligy. Mladší žáci atletického oddílu ŠAK Chrudim – 1. v kraji, republiková
165
Sport, turistika, volný čas
nadstavba v této kat. není. Mladší žáci fotbalového oddílu AFK Chrudim – vyhráli bez
porážky divizi, vítězové halového mistrovství ČR. Starší žáci atletického oddílu ŠAK
Chrudim – 1. v kraji, 7. v semifinále MČR. Starší žákyně atletického oddílu ŠAK Chrudim –
2. v kraji, 4. v semifinále MČR. Oddíly mládeže Vodáckého sdružení Kačeři – 1. místo v
Českém poháru vodáků.
Kategorie Kolektivy dospělých: Futsalisté Era-Packu Chrudim – 3. místo v I. lize.
Hokejisté HC Chrudim – semifinalista play-off II. ligy. Šachisté TJ ŠO Chrudim – účastník
I. ligy družstev.
Kategorie Cena fair play: Kolektiv bývalých fotbalistů AFK Chrudim – každoročně se
schází již téměř 30 let, mimo jiné organizuje a sponzoruje Dobružského memoriál elévů.
Žďánský Jakub (1986), brankář futsalistů Era- Packu Chrudim. Při utkání s Helasem Brno
přiznal za stavu 5:1 teč, soupeř po následném rohovém kopu snížil na 5:2 a udělal ze zápasu
drama. Chrudimští tak vyhráli jen 7:6.
V dubnu 2007 proběhla dotazníková akce jako podklad pro diplomovou práci s názvem
Strategie public relations města Chrudim se zaměřením na volnočasové aktivity sportovního
charakteru.680
Z pověření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádal Dětský domov se školou
v Hrochově Týnci 35. Letní olympiádu chlapců DDŠ, což byla vrcholná sportovní soutěž
celostátního charakteru pro chlapce umístěné v dětských domovech se školou. Soutěže se
účastnila osmičlenná družstva chlapců ve věkových kategoriích starší žáci a mladší
dorostenci. Program olympiády byl rozvržen do pěti soutěžních dní v termínu 3. až 7. června
2007. Celé akce se zúčastnilo 190 dětí s pedagogickým doprovodem. Program:
4. června zahájení olympiády, atletika 1. část (stadion Emila Zátopka Chrudim), turnaj ve
volejbalu (sportovní hala Heřmanův Městec), beseda s Josefem Macháčkem, účastníkem
Rallye Dakar.
5. června atletika 2. (Chrudim), turnaj v nohejbalu (Heřmanův Městec), plavání (plavecký
bazén Chrudim).
6. června biatlon jednotlivci (Autokempink Konopáč), turnaj ve stolním tenise (Heřmanův
Městec), biatlon štafety (Konopáč), Galavečer (Divadlo Karla Pipicha Chrudim – Lejla
Abbasová, Muzikoterapeutický sbor, Jesus – Michal Nedvěd – beat box show).681
7. června turnaj v malé kopané (stadion Emila Zátopka Chrudim, stadion SK Chrudim),
turnaj v malé kopané, předání celkových výsledků, ukončení olympiády (Konopáč).682
Oddíl a Klub přátel rodičů při Základní škole dr. Malíka uspořádal 25. prosince 2007 ve
sportovní hale TJ Sokol Vánoční X boj 2007. Soutěžní dvojice měli tvořit Aleš Valenta a
Zdeněk Brož, Pavel Richter a Petr Řezníček, Martin Dejdar a Petr Steiner, Antonín Panenka a
Petr Vladyka. Kromě čtyřboje se konal futsalový zápas mezi Era-Packem Chrudim a Dream
Teamem, dále proběhla módní přehlídka a vystoupily mažoretky. Výtěžek byl věnován
nadačnímu fondu ZŠ Dr. Jana Malíka.683
TURISTIKA
Česká tábornická unie, Táborová osada Walkeři (Husova čp. 1139). Vedoucí: Pavel
Víšek.
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim (U Stadionu čp. 709 – klubovna U
Tří smrčků). Středisko jako základní organizační článek Junáka vedla středisková rada,
nadřízena mu byla okresní rada.
166
Sport, turistika, volný čas
Kromě tradičního oddílového programu chrudimští skauti organizovali, nebo pomáhali
organizovat různé akce pro veřejnost. Mezi tradiční akce patřila Bambiriáda, mikulášská
nadílka v nemocnici, rozdávání betlémského světla, letní čtrnáctidenní tábor. Konaly se výlety
do Turnova a na Žumberk, Den zamyšlení, středisko se účastnilo oslav sto let skautingu
apod.684 Rozloučení s letními prázdninami se v roce 2007 konalo ve stylu sladké čokolády –
skautky na 2. září připravily odpolední akci v parku Na Střelnici s názvem Čokoládovna
Willyho Wonky.685 Na Resselově náměstí Junák 12. října zajišťoval veřejnou sbírku Nadace
České televize Člověk v tísni s názvem Postavme školu v Africe.686 V klubovně se 28.
listopadu konala přednáška Evy Těšitelové Pákistán – Karákoram.687
Město organizaci darovalo 20 000 Kč na odkup klubovny.688
Klub českých turistů, odbor Chrudim (Spojovací čp. 612). Předseda: Jiří Jahnický. Klub
měl dva základní odbory – pěší turistiky a Treking Chrudim.
Odbor treking pěstoval o něco náročnější turistiku na kolech a v horách. Valná hromada se
konala 8. ledna 2007, na programu bylo mimo jiné promítání z akcí roku 2006.689
Občanské sdružení Palučiny (sídlo Družstevní 676, klubovna Novoměstská čp. 343/II,
tábořiště na vlastním pozemku u Úherčic). Náčelnice rady starších: Jitka Hlaváčová.
Některé akce v roce 2007:690
12. až 14. ledna zimní táboření v teepee.
3. až 9. února zimní tábor aneb jarní prázdniny na horách.
16. až 18. února zamilovaný Palučinský víkend s Valentýnem na srubu v Žumberku.
2. až 4. 3. Víkendovka plná her a zábavy na srubu v Žumberku.
23. až 25. 3. Vítání jara na Žumberku.
5. a 6. dubna 2007 Velikonoční prázdniny s Palučinami (první den celodenní výlet, druhý
velikonoční výroba v klubovně.
27. až 29. dubna Čarodějnice v Palučinách – dny čarodějnických her, soutěží, volby NEJ
čarodějky.
2. června tradiční Palučinský Pohádkový les na tábořišti u Úherčic.
12. května Jarní sportovní hrátky Palučin u Úherčic (volejbalový turnaj, soutěž ve střelbě
ze vzduchovky
14. až 28. července letní tábor Indiánské léto 2007.
Velmi aktivní bylo Vodácké sdružení Kačeři Chrudim (Vrchlického čp. 70, klubovna U
Stadionu). Vedoucí: Petr Zitko.
Výběr z 91 akcí, které Kačeři v roce 2007 absolvovali:
Leden až březen – výcvik eskymáků v pardubickém bazénu
Leden a únor – běžky na Vysočině a v Orlických horách.
11. února malé pádlování na zahnání auťáku.
16. února VII. Vodácký bál v Hradci Králové.
17. Chrudimka.
22. února Chrudimka (Padrty – Mezisvětí).
11. března Sázava – Stvořidla.
19. a 20. března úklid loděnice.
23. března jarní čvachtání na Chrudimce.
31. března Odemykání Doubravy v Ronově nad Doubravou.
14. dubna Odemykání Chrudimky.
20. dubna Dubnové čvachtání na Chrudimce.
21. až 22. dubna Krkonoše – Kamenice, Jizera.
27. až 29. dubna Český pohár vodáků na Otavě.
167
Sport, turistika, volný čas
27. dubna informativní schůzka zájemců.
24. a 25. května Bamibiriáda.
25. až 26. května Český pohár vodáků Sázava.
3. června Český pohár vodáků Svratka.
9. června Velkolepý pochod pětilístku informačních center (viz kapitolu Hospodářství).
15. až 17. června Český pohár vodáků Blanice.
26. až 27. června osvětová akce Pomoc – topím se!
Červenec a srpen – brigády.
27. až 28. července Summer Free Party.
3. až 5. srpna CNAWR Čuňovo (Slovensko) – návštěva akce White Water Rodea.
6. až 12. srpna České Vrbné.
31. srpna až 2. září Český pohár vodáků Úhlava, USD České Vrbné.
8. září Vodácký maraton.
9. září Lesní slavnost na Podhůře.
13. září Cross přes Chrudim až do Tuněchod.
14. až 16. září České poháry vodáků Teplá a Střela.
27. až 30. září přechod Velké Fatry.
13. až 14. října víkend na Vavřinci.
27. října Bečvárka.
3. listopadu Samhain – Keltské slavnosti.
9. listopadu předzimní úklid loděnice.
25. listopadu Vodácký divadelní festival.
7. prosince divadelní představení Uprchlíci (sehráli členové sdružení na malé scéně
Divadla Karla Pippicha).691
7. a 8. prosince XI. Mikulášská jízda přes Chrudim.
14. až 16. prosince Vánoční besídka.
24. prosince štědrovečerní pouštění lodiček.
31. prosince Silvestrovská pařba.692
Vodní turistiku pěstoval také Raft Club Chrudim (Topolská čp. 687).
Zálesák – středisko Táborníci Chrudim (Jiráskova čp. 771). Vedoucí: Stanislav Rychlý
(přezdívka Sendy). Při středisku fungovalo několik oddílů, na začátku roku 2007 bylo
registrováno 123 zálesáků.
Hlavní akce roku 2007:
Únor 9. ročník lední show Sendy cup
3. března Zálesácké bingo.
24. března Drsoň – noční závod družstev oddílů střediska od 14 do 100 let, okolí Chrudimi.
21. až 22. dubna Vpřed – 22. ročník otevřeného dvouetapového mezinárodního závodu
tříčlenných hlídek svazu a dalších organizací, Žďárské vrchy, se střediskem Zaječice.
24. až 25. května Bambiriáda, Chrudim.
Červen HOLP – 30.? ročník dvoudenního závodu tříčlenných zálesáckých hlídek středisek
svazu, Komáří louka, Ústřední štáb Zálesáka, účast střediska Chrudim.
16. až 17. a 23. až 24. června Příprava letního tábora, Křižánky.
30. června až 14. července XXXVI. ročník letního tábora pro členy střediska, Křižánky.
Námětem byl tentokrát film Piráti z Karibiku. Součástí tábora byla Tábornická stezka –
branně orientační závod zálesáckých hlídek od 8 let.
23. září Tráva show – tradiční i netradiční sportovní discipliny a zápas ve fotbale, hřiště
SOU obchodu a služeb.
168
Sport, turistika, volný čas
22. až 23. září Boj o kótu X – mezinárodní bojová hra zálesáckých středisek svazu, utajený
prostor, Ústřední štáb Zálesáka, účast střediska Chrudim.
3. až 4. listopadu Zálesácká cesta – stezka – 24 hodinový závod pro získání členské
kvalifikace jednotlivce v rudé a černé kategorii, utajený prostor, Ústřední štáb Zálesáka, účast
střediska Chrudim.
10. listopadu Camel trophy – orientační závod motorových vozidel s posádkami dětí a
rodičů, okolí Chrudimi (původně se měl konat 6. října).
24. listopadu Halové hry – utkání ve volejbale, florbalu a nohejbalu mezi členy černé a
rudé kategorie.
8. prosince President trophy – soutěž ve stolním hokeji členů rudé kategorie, klubovna.
22. prosince Vánoční Křižánky – oslava Vánoc na tábořišti, Křižánky.
Střediskové rady se konaly jednou za 14 dní, oddílové schůzky každý týden. Pro členy
vycházel občasník Táborník.
Stanislav Rychlý, vedoucí klubu a metodik Zálesáka, oslavil v únoru sedmdesátiny.
OSTATNÍ TURISTICKÉ AKCE
Takzvaný Pětilístek informačních center (Hlinsko, Chrudim, Nasavrky, Slatiňany,
Třemošnice) zorganizoval 9. června 2007 Velkolepý pochod z Chrudimi do Slatiňan (viz
kapitolu Hospodářství).693
Turistika tvořila část náplně činnosti také u domu dětí a mládeže (viz Sociální záležitosti).
VOLNÝ ČAS, ZÁBAVA
Viz též kapitolu Pohostinství a cestovní ruch.
Pod pojmy volnočasové aktivity, zábava a záliby se dá rozumět všechno možné, obsah této
kapitoly je tedy velmi různorodý a ne zcela vyčerpávající. Zařazeny sem byly především
aktivity, akce a události, které se do jiných kapitol nehodily vůbec nebo jen částečně.
Ke koníčkům, které v určitém období zachvacují většinu kluků, patří modelářství.
V Chrudimi v roce 2007 fungoval jako velmi volné sdružení Klub plastikových modelářů
Chrudim, soustředěný kolem majitele modelářské prodejny Top Gun ve Štěpánkově ulici
Oldřicha Raka. Oficiálnější formu měl Klub železničních modelářů Chrudim.
Někde mezi vojenstvím a zálibou se nacházela činnost Airsoft Teamu Chrudim, který
v terénu provozoval simulované boje různých armád 20. století.
Divadelní prvky a veřejná vystoupení k výše uvedeným aktivitám přidala skupina
historického šermu Familiaris Domini Regis, občanské sdružení (oficiální sídlo Poděbradova
čp. 73, klubovna v hale stolního tenisu V Průhonech, tréninky v budově Gymnázia Josefa
Ressela). Hejtman: Aleš Sodomka, první zástupce hejtmana a pokladník Martin Flégr, druhý
zástupce hejtmana a jednatelka Markéta Sodomková.
Skupina měla zhruba dvanáct členů ve věku od 15 do 42 let. Náklady byly pokryty
z vlastních zdrojů, výtěžků vystoupení a z dotace města.
V roce 2007 skupina vystoupila na vyřazování prvňáčků z mateřské školy v Hrochově
Týnci, o víkendech v letní sezóně předváděla své umění na hradě Trosky, dále na hradě
Žumberku, v rámci oslav 750 let Kostelce u Heřmanova Městce, 750 let Klešic, na srazu
motorkářů ve Studnici (u Hlinska), při Velkolepém pochodu z Chrudimi do Slatiňan, na
keltských slavnostech Lugnasad v Nasavrkách.694
169
Sport, turistika, volný čas
S oblastí historických slavností bylo spojeno i sdružení Vzkříšení kacíři. Předseda
sdružení: Petr Morávek.
Skupina sdružovala jednotlivce, jejichž předmětem činnosti bylo pátrání po pramenech
zmiňujících historické řemeslné, kulturní, sociální a jiné činnosti, dále rekonstrukce těchto
činností nebo jejich napodobení. V roce 2007 hledalo tanečnice a tanečníky pro klasické a
historické country tance. Soubor tancoval každý sudý týden ve čtvrtek a každý lichý týden v
úterý v Zuzzy Music Baru na Rozhledně od osmnácti do dvaceti hodin. V listopadu zahájilo
rekonstrukci internetových stránek.
Oslavy příchodu roku 2007 se obešly bez incidentů. Na Resselově náměstí se
shromáždily stovky lidí, kteří shlédli městský ohňostroj, připíjeli si na schodech kostela, v
kašně nebo jenom tak na chodníku. Další ohňostroj se konal před Hotelem Bohemia. Do
časných ranních hodin se slavilo i v mnohých restauracích (například Hotel Bohemia připravil
zvláštní menu). Mezi největší lákadla z pohledu mužů patřilo malování na nahé tělo mladé
dívky.695
Vánoční smrk roku 2006 byl na Resslově náměstí do Tří králů, potom byly jeho větve
ořezány a rozštěpkovány v dražkovické kompostárně. Z kmenu pracovníci městských lesů
vyrobili stejně jako v loňském roce lavičky pro návštěvníky rekreačních lesů na Podhůře.696
Vánoční ozdoby instalovali 21. listopadu pracovníci Technických služeb Chrudim na
strom u obchodního střediska „Borzna“ v Havlíčkově ulici. Na Resselovo náměstí byla
umístěna šlechtěná jedle, kterou městu věnovala Věra Malinská. Strom vyrostl u křižovatky
Vlčnovské a Václavské ulice. Na jedli byla dočasně nasměrována webová kamera poskytující
on-line záběry chrudimského Resselova náměstí.697
Také v roce 2007 nechyběly v novinách předpovědi událostí roku 2007 od věštců a
věštkyň.698
V Pardubicích proběhla 10. února ve velké hale pardubického výstaviště Moto Párty 007
Ideon. Součástí akce bylo finále soutěže Moto dívka 2007, v níž obsadila třetí místo
Veronika Pořízová z Chrudimi.699
Finále České Miss 24. února se účastnila Monika Krpálková, studentka kosmetické SOŠ
z Chrudimi.700
24. února 2007 se v Hotelu Bohemia uskutečnil 10. policejní turnaj v mariáši. Byl určen
pro příslušníky Policie ČR „a jejich četné příznivce“. Pořádal jej 1. Billiard hockey club.701
Pátý ročník mariášového turnaje se konal v restauraci U Guláška 10. března,702 tradiční
pouťový mariáš se hrál 4. srpna v Restauraci Chrudimka.703
Studentka Obchodní akademie Chrudim Barbora Záňová se probojovala do finále soutěže
krásy Miss Reneta konaného 30. března ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka
v Havířově.704
30. března 2007 se konalo v Chrudimi kolo obnovené Ligy měst okresu, která měla své
počátky v 90. letech. Úředníci několika městských úřadů se utkali ve fotbale a volejbale.
Podle ligových propozic měla být v každém týmu žena.705
170
Sport, turistika, volný čas
30. dubna se na Roštině (za Divadlem Karla Pippicha) konal třetí ročník akce Koniášův
potlach. Recesní akci připravila stejná skupina lidí jako v roce 2006, opět ve spolupráci se
sdružením Palučiny.706
1. května 2007 se uskutečnil další ročník Majálesu. Májka, kterou na náměstí postavili
topolští hasiči, byla opět poražena, tři pachatele z Brna a Chrudimi však policie tentokrát
dopadla.707
Tradiční chrudimská pouť se konala ve dnech 4. až 5. srpna 2007 v prostoru od Divadla
Karla Pippicha přes ulici Širokou, Resselovo náměstí až k sokolovně na Tyršově náměstí.
Městu přinesla do pokladny 536 000 Kč.708
1. září 2007 se v areálu bývalého pivovaru v ulici Obce Ležáků konal první ročník akce
Chrudimské pivní slavnosti. Své výrobky prezentovalo sedm pivovarů, součástí programu
bylo loutkové divadlo, westernová show s lasem a bičem, pivní soutěže, barmanská show,
soutěž v páce, ohnivá show, soutěže pro děti, skákací trampolína, den otevřených dveří
Wellness centra, ukázky aerobicu a spinningu, soutěž chrudimského Casina Merkur (Široká
čp. 133) a vystoupení Dechového orchestru Chrudimské besedy, skupiny Wječná žízeň, Kabát
Revival a Řemen.709
V rámci Obžinek byla volena královna věnného města Chrudim (viz kapitolu Kultura).
Miss Pardubického kraje 2007 byla volena 6. listopadu 2007 ve velkém sálu Muzea.
Úlohu hlavního pořadatele akce ve stylu James Bond 007 měla chrudimská Máša agency.
Moderovala herečka seriálu Pojišťovna štěstí Michaela Ochotská. Mezi hosty se měl objevit
například zpěvák Josef IX., imitátor Václav Faltus, Česká miss 2006 Renata Langmannová,
Česká vicemiss 2006 Bára Kolářová, topmodelka Martina Dvořáková, herec Petr Vojnar a
zpěvačka Klára Kolomazníková. Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka, starosty města Chrudimi Jana Čechlovského a poslance
Parlamentu České republiky Ladislava Libého.710 Novou Miss se stala Michaela Březinová
z Přelouče.711
V soutěži Miss východní Čechy 2007 v pardubickém Ideonu zastupovala Chrudim
studentka obchodní akademie Nikola Sládková.712
Chrudimská beseda připravila na 30. prosince 2007 společenský neformální večer Čekání
na Silvestra (viz kapitolu Kultura).
Do Chrudimi opět přijelo několik cirkusů.
Někteří obyvatelé sídliště Na Rozhledně protestovali proti využití objektu bývalé prodejny
potravin na hernu a bar. Na rozdíl od podobného případu z roku 2006 však neuspěli.713
Kombinaci zábavy, snahy o výdělek, hazardu a negativního společenského jevu
představovalo sázení na výsledky všeho možného i nemožného a utrácení peněz v hernách,
kterých bylo v Chrudimi několik. Regulaci výherních hracích přístrojů projednávaly příslušné
komise města (viz kapitolu Obecní záležitosti), rada města rozhodla o tom, že se počet
výherních automatů ve městě nebude zvyšovat a 32 stávajících heren, v nichž byly automaty
provozovány, mělo zkrátit provozní dobu.714 Velký zájem o sázení vyvolal na přelomu dubna
a května jackpot hry Sazka ve výši 102 700 000 Kč.715
171
Sociální záležitosti
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Viz též Kultura, Obecní záležitosti, Ochrana osob, majetku a práva, Příroda, životní
prostředí, Sport a tělovýchova, turistika, volný čas, zábava, Výstavba, bytové hospodářství,
Zdravotnictví.
STÁTNÍ SPRÁVA
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové (OIP 8.00), Územní pracoviště pro Pardubický
kraj, kancelář Chrudim (Městský park čp. 274/IV). Chrudimská pobočka patřila k šesti
kancelářím (Sokolov, Liberec, Chrudim, Zlín, Olomouc a Jihlava), které byly zřízeny v
krajích, v nichž nesídlil oblastní inspektorát. Úřad měl na starosti bezpečnost a ochranu zdraví
při práci, pracovněprávní vztahy a šetření pracovních úrazů a havárií. V obou krajích
pracovalo dohromady 39 inspektorů.716
Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim (V Hliníkách čp. 1172). Ředitelka:
Hana Mikanová. Organizaci byla nadřízena Krajská správa sociálního zabezpečení pro
Pardubický kraj.
V rámci územní působnosti koordinovala a usměrňovala provádění sociálního pojištění.
Rozhodovala zejména v dávkových věcech nemocenského pojištění, připravovala podklady
pro výplatu dávek nemocenského pojištění, zpracovávala činnosti spojené se vznikem,
trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění a
rozhodovala o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem.
Dále vykonávala činnosti v oblasti evidence práce neschopných. Na základě posudků
lékařů lékařské posudkové služby vydávala příslušná rozhodnutí o charakteru osoby
zdravotně znevýhodněné, o invaliditě nebo částečné invaliditě, o tom, zda nemocný porušil
léčebný režim a o ukončení pracovní neschopnosti.
Sepisovala a dokladovala žádosti o dávky (případně o úpravu dávek) důchodového
pojištění, kontrolovala a ověřovala správnost údajů a úplnost předložených dokladů v
žádostech o tyto dávky a podílela se na provádění jednorázových úprav důchodů.
Vykonávala činnosti v oblasti pojistného, nemocenského a důchodového pojištění OSVČ.
Sledovala dodržování platební povinnosti povinných subjektů v sociálním zabezpečení a
vystavovala výkazy nedoplatků organizacím a malým organizacím. Připravovala podklady
pro rozhodnutí o povolení splátek pojistného a penále, prováděla jejich účtování a sledování
správnosti úhrad, účtovala předpisy a platby všech vykonatelných titulů, prováděla měsíční a
roční účetní závěrku příjmového účtu pojistného a dávkového výdajového účtu.
Zabezpečovala vrácení přeplatků na pojistném jednotlivých plátců.
Zajišťovala výplatu dávek nemocenského pojištění.
Vedla evidenci pohledávek OSSZ a rozhodnutí o nich, zajišťovala pohledávky všemi
právními nástroji a spolupracovala při jejich zajišťování s dalšími orgány státu. Prováděla
příslušné úkony v souvislosti s konkurzním a vyrovnacím řízením. Jednala před příslušnými
soudy ve věcech vymáhání pohledávek, prováděla další úkony potřebné k vymáhání
pohledávek. Kontrolovala vznik a zánik pojistného poměru, plnění úkolů malé organizace a
organizace v provádění nemocenského pojištění, vedení příslušných evidencí a dokumentace
z oblasti sociálního pojištění.
V roce 2007 měla správa 52 zaměstnanců a následující organizační strukturu:
Ředitel úřadu.
Odbor sociálního pojištění: oddělení nemocenského pojištění, oddělení důchodového
pojištění, oddělení osob samostatně výdělečně činných.
Odbor výběru pojistného: oddělení účtárny pojistného a dávek, oddělení vymáhání
pojistného.
172
Sociální záležitosti
Odbor kontroly.
Oddělení vnitřní správy.
Správa plnila úkoly na poli sociálního, důchodového a nemocenského pojištění (evidence,
poradenství, kontrola, výběr) a lékařské posudkové služby.
Oproti předchozím letům nedošlo k žádným změnám v rozsahu činnosti.
Úřad práce Chrudim (Pardubická čp. 310/IV). Ředitel: Pavel Jiroudek.
V roce 2007 měl úřad 92 zaměstnanců, čtyři pracovníky pro projekt Institutu trhu práce a
následující organizační strukturu:
Ředitel úřadu.
Právník (1).
Vedoucí lékařské posudkové služby.
Kmenový lékař – 2 pracovníci (1,2 úvazku).
Referent lékařské posudkové služby – 2 pracovníci (1,8 úvazku).
Kancelář úřadu: vedoucí, personalista, správa sítě (2), spisový pracovník (1, 0,6 úvazku).
Ekonomické oddělení: vedoucí, finanční účetní, mzdová účetní, účetní – pokladna.
Odbor státní sociální podpory: vedoucí, vedoucí ekonomicko-kontrolního oddělení,
kontrolor, účetní (2), vedoucí oddělení dávek, dávkový specialista (8), hlavní metodik,
informatik SSP, kontaktní místo Hlinsko – metodik, dávkový specialista (4), KM Skuteč –
metodik, dávkový specialista (3), KM Třemošnice – metodik, dávkový specialista, KM
Heřmanův Městec – metodik, dávkový specialista (3), administrativní pracovník.
Odbor zprostředkování: vedoucí, vedoucí zprostředkovatelského pracoviště Chrudim,
zprostředkovatel – poradce (8), metodik dávek, specialista dávek (3), vedoucí detašovaného
pracoviště Hlinsko, zprostředkovatel – poradce (3), specialista dávek, poradce pro změnu
povolání, vedoucí detašovaného pracoviště Skuteč, zprostředkovatel – poradce (2), specialista
dávek (2), vedoucí detašovaného pracoviště Třemošnice, zprostředkovatel – poradce (2),
specialista dávek (0,7 úvazek).
Oddělení trhu práce: vedoucí, analytik trhu práce, specialista APZ (3), poradce specialista,
poradce pro volná místa a cizince.
Oddělení poradenství: vedoucí, poradce pro volbu povolání, poradce specialista (2),
poradce pro rekvalifikace (2), poradce pro osoby se zdravotním postižením.
Kontrolně právní oddělení: vedoucí, odborný referent insolvence – kontrolor, kontrolor
služeb zaměstnanosti (2).
Projekt Institut trhu práce (4).
Úřad plnil v roce 2007 tyto úkoly:
Poskytoval občanům informace o volných pracovních místech a možnostech zaměstnání,
vzdělávání a rekvalifikace, poradenské služby spojené se zprostředkováním zaměstnání, s
volbou nebo změnou povolání a podobně. Vydával potvrzení o evidenci na úřadu práce a o
výši pobírané podpory v nezaměstnanosti nebo odpory při rekvalifikaci. Zabezpečoval
výplatu dávek Státní sociální podpory, podpory v nezaměstnanosti a podpory při
rekvalifikaci, vyřizování exekucí a výživného na základě soudního rozhodnutí, rekvalifikace a
poradenské programy, příspěvky na zahájení samostatné výdělečné činnosti.
Zaměstnavatelům zajišťoval vhodné pracovníky, vydával povolení získávat na volná
pracovní místa pracovníky ze zahraničí, evidoval občany Evropské unie zaměstnané v okrese
Chrudim, poskytoval příspěvky na zaměstnávání osob zdravotně postižených, vydával
rozhodnutí o povolení výkonu činnosti dítěte. Podle situace na trhu práce mohl poskytovat
příspěvky na vytvoření krátkodobých a sezónních pracovních příležitostí, nových pracovních
míst, dopravu a zapracování zaměstnanců, zabezpečení odborné praxe absolventů středních a
vysokých škol.
173
Sociální záležitosti
Cizincům a osobám bez státní příslušnosti vydával povolení k zaměstnání. Obcím podával
informace o nezaměstnanosti a spolufinancoval krátkodobá pracovní místa pro nezaměstnané.
Vzdělávacím zařízením poskytoval informace o uplatnění jejich absolventů a vyjádření k
novým učebním a studijním oborům a k rozšiřování výuky z hlediska trhu práce.
Kontrolní činnost se zaměřovala na dodržování povinností vyplývajících z právních
předpisů o zaměstnanosti a platební neschopnosti zaměstnavatelů.
Úřad práce měl pravomoc rozhodovat o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné od
okresní správy sociálního zabezpečení.
Úřad spolu s deseti českými i zahraničními partnery pokračoval v kraji s pilotními kurzy
pro budoucí terénní sociální pracovníky.
V říjnu 2007 byla jako každý rok pořádána Burza škol, které se účastnily střední a vyšší
školy, střední a odborná učiliště z Chrudimi a širšího okolí. Rovněž v říjnu proběhl Den
otevřených dveří pro veřejnost.
Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007:
Provozní výdaje: plánovaný rozpočet 9 282 000 Kč, skutečnost 17 566 510 Kč.
Výdaje na mzdy a pojištění: plánovaný rozpočet 33 429 000 Kč (z toho 24 337 000 Kč na
mzdy, 9 092 000 Kč na pojistné), skutečnost 36 193 000 Kč (z toho 25 003 000 Kč na mzdy,
9 580 100 Kč na pojistné).
Státní politika zaměstnanosti: plánovaný rozpočet 93 000 000 Kč (z toho 19 000 000 Kč na
aktivní politiku, 74 000 000 Kč na politiku pasivní), skutečnost 106 955 280 Kč (33 259 310
Kč na aktivní, 73 695 960 Kč na pasivní politiku).
Nárokový příspěvek ZPS: plánovaný rozpočet 20 000 000 Kč, skutečnost 36 699 410 Kč.
Insolvence: plánovaný rozpočet 2 000 000 Kč, skutečnost 1 893 660 Kč.
Investiční výdaje z účtu 916 byly plánovány na 4 239 000 Kč, skutečnost činila 641 760
Kč.
Neinvestiční výdaje ISPROFIN: plánovaný rozpočet 1 107 000 Kč, skutečnost 1 157 720
Kč.
Státní sociální podpora: plánovaný rozpočet 699 890 000 Kč, skutečnost 524 515 060 Kč.
Mimorozpočtové příjmy úřadu činily 16 893 100 Kč, výdaje 4 522 000 Kč.717
Údaje z analýzy trhu práce v okrese Chrudim za rok 2007 týkající se Chrudimi:
Organizace nad 100 zaměstnanců v Chrudimi:
Název
Nika Chrudim
Connex
České dráhy, železniční stanice
Chrudim
Správa a údržba silnic Chrudim
Goldfein CZ, provozovna
Chrudim
Finanční úřady Chrudim a
Hlinsko
Bramac střešní systémy
BASF Stavební hmoty Česká
republika
První stavební Chrudim
ČKD Kutná Hora
Prezipp
31. 12.
2006
168
108
31. 12.
2007
181
110
204
197
115
110
115
116
107
105
104
115
189
203
212
351
91
212
286
102
174
právní forma
odvětví
s. r. o.
a. s.
státní
autodoprava
doprava, služby
doprava, služby
příspěvková
s. r. o.
doprava, služby
potravinářství
rozpočtová
státní správa
s. r. o.
s. r. o.
stavebnictví
stavebnictví
a. s.
a. s.
s. r. o.
stavebnictví
strojírenství
stavebnictví
Sociální záležitosti
Siag CZ
T MT Chrudim
Tranza
Vodafone Czech Republic
Evona
Město Chrudim
Střední škola průmyslová
strojnická, technická a Vyšší
odborná škola Chrudim
Vodárenská společnost
Chrudim
Chrudimská nemocnice
Oseva Agri Chrudim
Vema
170
169
241
539
308
223
173
182
229
570
295
231
149
125
163
146
761
143
102
714
148
90
s. r. o.
s. r. o.
a. s.
a. s.
a. s.
obec
příspěvková
strojírenství
Strojírenství
Strojírenství
telekomunikace
textilní průmysl
veřejná správa
školství
a. s.
vodohospodářství
a. s.
a. s.
a. s.
zdravotnictví
zemědělství
zemědělství
Důvody nejvýraznějšího personálního pohybu u vybraných nejvýznamnějších
zaměstnavatelů v Chrudimi:
ČKD Kutná Hora, a. s., výroba obrobených dílů pro automobilový průmysl: Pohyb byl
ovlivněn snížením počtu o slovenské pracovníky, které měla firma dříve v kmenovém stavu a
v roce 2007 je zaměstnávala prostřednictvím agentury.
VEMA, a. s., odchov kuřic, výroba vepřového masa: Hlavním důvodem poklesu
zaměstnanců bylo, že část pracovníků přešla do firmy Schubert partner a. s. zabývající se
zpracováním a velkoobchodem vajec.
Tranza a. s., strojírenská výroba, zejména dopravníkových, manipulačních, a skladových
systémů, včetně jejich komponentů a náhradních dílů: Oproti konci roku 2006 se snížil stav
zaměstnanců o dvanáct, jednalo se však většinou o přirozené úbytky a pracovníky technickohospodářské, nikoliv profese dělnické. Firma Tranza Břeclav, a. s. by se měla během prvního
pololetí roku 2008 rozdělit na dva samostatné subjekty.
Vodárenská společnost Chrudim a. s., provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu, testování, měření a kontroly: Převedení zaměstnanců na novou společnost.
Nemocnice Chrudim: Transformace na akciovou společnost.
Zaměstnanost u vybraných nejvýznamnějších zahraničních a mezinárodních
společností:
ELFRA s. r. o. Pardubice, osazovaní desek plošných spojů:
Země zahraničního partnera: SRN.
Progresivně se rozvíjející firma, která vybudovala v Chrudimi nové výrobní prostory
v průmyslové zóně sever. Oproti konci roku 2006, se stav pracovníků snížil o 23.
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o., Chrudim, výroba cementového zboží,
výroba stavebních hmot, disperzních barev, omítkových směsí:
Země zahraničního partnera: SRN.
Během roku 2007 byl opět navýšen stav zaměstnanců, a to o čtrnáct pracovníků.
Vodafone Czech Republic a. s. Praha, pracoviště Chrudim, telekomunikační činnost:
Země zahraničního partnera: Kanada.
Jedna z nejstabilnějších a stále se rozšiřujících firem v regionu. Během roku 2007 byl
navýšen stav o 31 pracovníků.
Bramac střešní systémy spol. s r.o. Praha, provoz Chrudim:
Země zahraničního partnera: Rakousko.
Firma postupně navyšovala stav zaměstnanců, během roku 2007 bylo přijato jedenáct
pracovníků.
175
Sociální záležitosti
SIAG CZ, s. r. o. Chrudim, strojírenství, výroba a montáž svařovaných ocelových
konstrukcí a nádrží:
Země zahraničního partnera: SRN 75 % firma SIAG Windenergietechnik GmbH.
Firma se stabilizovaným počtem pracovníků, který průběžně navyšovala. Počítalo se
s přijetím padesáti pracovníků do nově budovaně haly.
Goldfein CZ s. r. o. Pardubice, provoz Chrudim, výroba pekárenských produktů a potravin:
Země zahraničního partnera: SRN.
Firma, jejíž hlavní sídlo bylo v Pardubicích, se stabilizovaným stavem pracovníků.
Cizinci na trhu práce: V roce 2007 bylo vydáno pro okres Chrudim 536 pracovních
povolení pro osoby s cizí státní příslušností. K 31. prosinci 2007 evidoval úřad v regionu 331
pracujících občanů ze zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska a
439 legálně pracujících cizinců s povolením z ostatních zemí (z toho 190 žen). Hlavním
důvodem vydání povolení bylo zabezpečení pracovníků v nedostatkových profesích, jako
šička, stavební dělník, slévárenský dělník, strojírenský dělník, zedník a zemědělský dělník.
Drtivou většinu tvořili Ukrajinci (266, z toho 49 žen), dále zde pracovali lidé z Mongolska
(67, z toho 57 žen), Vietnamu (52, z toho 49 žen), KLDR (26 žen), z Bulharska, Kanady,
Keni, Moldavska, Ruska, USA a Uzbekistánu. Zaměstnávání cizinců vyplývalo především z
trvalého nedostatku českých pracovníků v těchto profesích. Odhadem padesát procent cizinců
pracovalo bez povolení. Počet cizinců na Chrudimsku se dlouhodobě zvyšoval, ale nešlo o
skokové změny.718
Českým pracovníkům bylo v roce 2007 vydáno třináct povolení k zaměstnání v SRN na
tři měsíce, převážně v zemědělství (sběr chřestu, sběr jahod atd.) a gastronomii. Na základě
bilaterálních dohod byla v roce 2007 podána jedna žádost o stáž do Rakouska a jedna do
SRN.
Při porovnání s rokem 2006 došlo k podstatnému snížení počtu evidovaných uchazečů i
míry nezaměstnanosti. K tomuto vývoji přispěla vyšší dynamika a stabilita některých odvětví,
především strojírenství, stavebnictví a telekomunikací, což se projevilo ve zvýšených
požadavcích na kvalifikované pracovníky. Snižování počtu uchazečů v evidenci ovlivnily
rovněž poskytované příspěvky zaměstnavatelům na vytváření nových pracovních míst a na
částečnou úhradu mzdových nákladů a rekvalifikaci.
Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Chrudim v roce 2007 byla 5,89 %.
Nezaměstnanost v okrese Chrudim měla v roce 2007 klesající trend (ze 7,82 % v lednu na
5,81 % v prosinci). Pod celookresní mírou nezaměstnanosti skončily k 31. prosinci 2007
mikroregiony Skutečsko (5,70 %) a Hlinecko (5,75 %). Do poklesu počtu uchazečů o
zaměstnání se vlivem mírné zimy projevila sezónnost některých prací (stavebnictví,
zemědělství, kamenoprůmysl a ostatní zpracovatelský průmysl), a to zaměstnanců i OSVČ,
kteří odcházeli z evidence i dříve, než v jarních měsících.
V roce 2007 opět došlo k výraznému zvýšení počtu hlášených volných míst v porovnání
s koncem roku 2006. Na jedno hlášené volné pracovní místo připadalo v průměru 2,71
uchazečů o zaměstnání, což byl ve srovnání s rokem 2006 (3,90) příznivý vývoj.
Celkový počet nezaměstnaných v Chrudimi evidovaných u úřadu práce (počet
dosažitelných nezaměstnaných byl menší, neboť někteří se nacházeli v pracovní neschopnosti,
v rekvalifikačních kurzech apod.):
31. ledna 889 (dosažitelných nezaměstnaných bylo 835, tj. 6,83 % z 12 221 ekonomicky
aktivních), volných míst 373.
28. února 865 (6,46 %), volných míst 389.
31. března 809 (6,06 %), volných míst 422.
30. dubna 750 (5,56 %), volných míst 428.
31. května 702 (5,23 %), volných míst 450.
30. června 692 (5,29 %), volných míst 486.
176
Sociální záležitosti
31. července 751 (5,77 %), volných míst 517.
31. srpna 736 (5,60 %), volných míst 562.
30. září 697 (5,35 %), volných míst 504.
31. října 654 (4,86 %), volných míst 463.
30. listopadu 651 (4,80 %), volných míst 467.
31. prosince 677 (dosažitelných nezaměstnaných bylo 626, tj. 5,12 % z 12 221
ekonomicky aktivních), volných míst 438.719
Probační a mediační služba – viz kapitolu Ochrana osob, majetku a práva.
ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ PARDUBICKÝM KRAJEM
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Chrudim
(Rooseveltova čp. 594). Nová vedoucí: Marie Krafková.720
Centrum zajišťovalo pro své klienty především sociálně právní poradenství, pomoc při
vyplňování různých formulářů, prodej rehabilitačních kompenzačních pomůcek (součásti a
baterie sluchadel), jednorázovou osobní asistenci nebo obstarání asistence dlouhodobé. Při
centru byl v provozu každé úterý dětský Klub Mumínek s výtvarnou dílnou. V prostorách
zemědělské školy se 7. prosince konala tradiční mikulášská nadílka pro členy klubu.721 Další
detašovaná pracoviště se nacházela v Hlinsku, Chrasti, ve Skutči a v Třemošnici.
S vedoucí centra jednal poslanec Miroslav Váňa při své návštěvě Chrudimska.722
Organizace spolupracovala s městskou organizací Svazu tělesně postižených, okresním
výborem Svazu tělesně postižených, okresním výborem Svazu postižených civilizačními
chorobami, Klubem vozíčkářů Chrudim, Svazem neslyšících a nedoslýchavých. Těmto
organizacím poskytovala prostory pro schůzky a možnost propagace ve výloze.723
Centrum psycho-sociální pomoci, Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje,
detašované pracoviště Chrudim (Školní náměstí čp. 11/II). Vedoucí: Petra Lášková.
Stálým zaměstnancem byla vedle P. Láškové (psycholožka), Božena Balcarová (sociální
pracovnice), externě spolupracovali František Kučera (externí psycholog), Jana Malá
(právník) a jedna uklizečka.
Chrudimská pobočka řešila následující okruhy problémů: individuální psychoterapie,
pomoc a orientace v nejrůznějších osobních problémech, narušené nebo poruchové vztahy
v rodině, manželské či jiné partnerské konflikty nebo neshody, pomoc při rozvodové a
porozvodové krizi, rodinná terapie, domácí násilí, závislosti (alkohol, drogy a hráčství),
právní poradenství.
Poradnu kontaktovalo od počátku roku 2007 celkem 226 nových případů (z toho 45
v lednu, nejméně pak v září), kterým bylo poskytnuto 1 126 konzultací. Klienti se na poradnu
obraceli především s problematikou osobní (152 případů, tj. 67%). Ve většině případů byla
řešena partnerská krize, spojená s úvahami jednoho partnera na rozvod manželství. Dále
zaměstnanci pomáhali zvládat problémy se sebepojetím, zejména poruchou sebehodnocení a
pocity osamělosti. Z hlediska právního se mnohé případy klientů zaměřovaly na rozvodové
souvislosti a uspořádání bydlení. V problematice párové (41 případů, 18%) zaměstnanci
pomáhali klientům překonat vzájemný nesoulad způsobený především komunikační bariérou.
K dalším častým řešeným patologickým jevům patřil problém s alkoholem jednoho z partnerů
a též nevěra, jako manifestace projevů nespokojenosti a odcizení ve vztahu. V problematice
rodinné (33, 15%) šlo zejména o zvládnutí zásadních výchovných momentů ve vztazích
rodičů a dětí. Pomoc se týkala sjednocení výchovných stylů rodičů, výchovné důslednosti a
pomoci stanovení pravidel v rodině. Konzultací bylo poskytnuto v problematice osobní 571
(50%), párové 360 (31%), rodinné 195 (17%) a domácího násilí 23 (2%).
177
Sociální záležitosti
Detašované pracoviště v Chrudimi spolupracovalo s Občanskou poradnou v Chrudimi,
s nízko prahovým klubem Futurum, centrem pro zdravotně postižené, s odborem sociálních
věcí MěÚ Chrudim, s centrem sociálních služeb, Krizovým centrem Pardubice,
s psychiatrickou ambulancí. Podílelo se na analýze sociálních služeb města Chrudim a též na
dotazníku pro veřejnost.724
Dům dětí a mládeže Chrudim (Palackého čp. 418). Ředitelka: Helena Kaňková.
Většina zájmových kroužků probíhala v sídle DDM, ostatní akce v pronajatých
tělocvičnách základních škol Husova, Dr. Peška, U Stadionu, na SOŠ a SOU obchodu a
služeb, a na stadionu AFK a v krytém bazénu.
Zařízení nabízelo pro druhé pololetí školního roku 2006/2007 tyto volnočasové aktivity
pro děti a mládež: drátování a korálkování, florbal, keramika, angličtina pro pokročilé, Na
kytaru bez not, Vařeníčko.
Pro veřejnost byla v provozu denně od 8 do 17 hodin internetová klubovna Zavináč.725
Nabídka letních táborů 2007:
Vltava 8. až 13. července.
LT Mlýnek u Velin – Výprava na Yucatan 14. až 27. července.
LT Sportovní léto – 11. až 25. srpna (Pastviny?).
Plavecké soustředění – srpen.
Během roku 2007 se uskutečnily desítky akcí:
5. ledna Setkání dětí a vedoucích Suté břehy – plavání.
15. ledna Okresní kolo halové kopané, Chrudim.
17. ledna Turnaj v Sudoku pro malé i velké.
22. ledna Olympiáda v německém jazyce, ZŠ I. A, B, II. A, II. C.
24. ledna Matematická olympiáda, ZŠ Z 9, Z 5.
26. ledna Chemická olympiáda, ZŠ D.
1. února Olympiáda v německém jazyce, II. B, III. B, SŠ.
2. února Pololetní prázdniny v DDM, od 09.00 do 12.00 hod. Počítače, elektrické šipky,
stolní hry, sudoku, stolní fotbal.
14. února Wolkerův Prostějov.
16. února Setkání Suté břehy od 17.30 hod., stolní tenis.
17. února Plavecký maraton IV. ročník.
17. února Malování henou, od 09.00 hod. v DDM.
19. února Olympiáda v anglickém jazyce, ZŠ I. A, B, II. A.
21. února Sběratelská burza, od 14.30 hod. v DDM.
26. února Olympiáda v anglickém jazyce, III. SŠ, II. B.
28. února Dějepisná olympiáda, ZŠ.
2. března Setkání Suté břehy.
5. března Olympiáda v českém jazyce, ZŠ I.
7. března Olympiáda v českém jazyce, SŠ II.
9. března Dětská scéna, ZŠ, ZUŠ, SVČ. Přehlídka dětských divadelních, recitačních a
loutkářských souborů v ZUŠ.726
9. března Keramická dílna – tužkovník.
10. a 11. března Plavecké závody Jarní pohár, Hradec Králové.
13. března Soutěž recitátorů 6. a 7., 8. a 9. třídy.
13. března OK basketbalu dívek ze ZŠ.
14. března Soutěž recitátorů 2. a 3., 4. a 5. třídy.
16. března Matematický klokan.
16. března Velikonoce s MŠ.
21. března Zeměpisná olympiáda, kat. A, B, C, D.
178
Sociální záležitosti
23. března Velikonoce s MŠ.
23. března Velikonoční perníčky.
24. března Velikonoční dekorace.
28. března Drátování velikonočních vajíček.
30. až 31. března Noc s Andersenem.
Březen – keramický kurz pro každého (čtyři akce).
Březen – keramický kurz nejen na kruhu (dvě akce).
3. dubna Volejbal ZŠ, chlapci, dívky, Slatiňany.
4. dubna Volejbal ZŠ, chlapci, Chrudim.
4. dubna OK Fyzikální olympiáda, kat. ZŠ E, F, ZŠ Školní náměstí, Chrudim.
5. dubna Velikonoční Praha – prázdniny.
5. a 6. dubna Počítačová družina, internet, stolní fotbálek, billiard hockey, stolní
společenské hry.
6. dubna Aquapark Jičín – prázdniny.
11. dubna OK Matematická olympiáda, kat. Z6, Z7, Z8, DDM, Chrudim.
12. dubna Cestovatelský čtvrtek pro ZŠ – Bajkal.
16. dubna OK Biologická olympiáda, ZŠ C.
16. až 19. duben OK Hokejbal ZŠ, SŠ.
19. dubna OK Pythagoriáda Z6, Z7, ZŠ U Stadionu, Chrudim.
25. dubna Sběratelská burza.
28. dubna Keramická dílna – talířování.
9. května KK Biologická olympiáda, ZŠ C, DDM Chrudim.
10. května OK Pohár rozhlasu, Chrudim.
12. května Letní batikování – různé techniky, DDM.
12. a 13. května Krajské přebory žactva v plavání, Trutnov.
17. května OK Biologická olympiáda, ZŠ D, DDM Chrudim.
19. května Krajské přebory žactva v plavání, Chrudim.
20. května Pohádkový park v Městském parku v Chrudimi.
24. až 25. května Bambiriáda – prezentace zájmových činností DDM, nabídka letních
táborů 2007, nabídka zájmových kroužků na školní rok 2007/2008.
26. května Krajské přebory žactva v plavání, Hořice. OK Atletický čtyřboj, Slatiňany, OK
Mc Donalds Cup, Chrudim, OK Mc Donalds Cup, Třemošnice, OK Minifotbal, ZŠ.
1. až 3. 6. Setkání Suté břehy.
16. června Malování henou.
18. a 19. 6. Veselá výstava v DDM.
23. a 24. 6. Plavání Česká Třebová.
2. až 4. července Příměstský tábor: 2. 7. Výlet do Slatiňan na kole, prohlídka zámeckého
parku, návštěva letního koupaliště. 3. 7. Výlet autobusem na Seč, prohlídka zříceniny Oheb,
celodenní koupání na sečské přehradě. 4. 7. Výlet do aquaparku ve Skutči, vodní atrakce
(tobogán, skluzavka typu kamikadze, dětský koutek s pískovištěm, průlezkami,
houpačkami).727
3. října Plavecká štafeta měst.
25. až 26. října: Podzimní prázdniny nejen v Praze. Doprava vlakem, metrem, parníkem,
ZOO Praha. Keramika, počítače, drátování, promítání, noční hra v DDM Chrudim.
Okrsková kola halová kopaná ZŠ, SŠ.
Okresní kolo stolní tenis, ZŠ, SŠ.
Říjen – dva Keramické večery a pět Výtvarných večerů.
3. listopadu Rozhodčí plavání III. třídy.
7. listopadu OK plavání šestičlenných družstev ZŠ, SŠ.
9. listopadu Keramika s MŠ Svatopluka Čecha.
179
Sociální záležitosti
10. listopadu Krajský přebor deseti a jedenáctiletého žactva z Chrudimi.
15. listopadu Turnaj Sudoku s tajenkou o drobné ceny pro všechny věkové kategorie.
15. listopadu Keramika s MŠ Svatopluka Čecha.
16. listopadu Keramika s MŠ Svatopluka Čecha.
17. a 18. 11. Krajský přebor žactva, 12–14 let, Svitavy.
23. listopadu OK basketbal dívky, ZŠ.
24. listopadu Krajská soutěž žactva, 9 let a mladší, Náchod.
Listopad – okrsková kola florbalu ZŠ.
Listopad – dva Keramické večery pro děti, mládež i dospělé.
1. prosince Setkání Pastviny 18.00–21.00, pečení perníčků.
1. prosince Plavecké závody Pardubice (1996 a mladší).
1. prosince Tvořivá předvánoční dílna – pečení perníčků, výroba adventních věnců, svícnů
a vánočních stromečků.
2. prosince Mikulášská besídka.
5. prosince Šachový turnaj OK družstev.
5. prosince OK volejbal SŠ – chlapci, Chrudim.
7. prosince OK florbal SŠ – chlapci, Slatiňany.
12. prosince OK florbal ZŠ – dívky, Slatiňany.
17. až 21. prosince Vánoční jarmark v DDM
Od 3. prosince vždy v pondělí kurzy keramiky pro širokou veřejnost.
Od října 2007 do května 2008 probíhal v Domě dětí a mládeže a na jeho webových
stránkách Junior Kvíz pro děti.
Zápis do zájmových kroužků na školní rok 2007/2008 se konal od 29. srpna v DDM nebo
prostřednictvím internetu. V nabídce byl sport (florbal, plavání, atletika, volejbal, šachy,
aerobik, abeceda sportu, atd.), technika (PC gramotnost, hry, internet, elektrotechnika,
plastikový modelář), estetika (výtvarná výchova, keramika, šikovné ruce, aranžování,
drátování, korálkování), příroda (máme rádi zvířata, rybáři, tábornický klub, atd.), cizí jazyky
(angličtina pro začátečníky a pokročilé) a zábava (Dračí doupě, síťové hry, Vařeníčko, dívčí
klub, Kdo si hraje nezlobí, atd.).728
Organizace se prezentovala každý měsíc v Chrudimském zpravodaji.
Jako příspěvková organizace s právní subjektivitou dostával dům na mzdy příspěvek od
státu prostřednictvím kraje, na ostatní náklady si musel vydělat.
Při DDM působilo Sdružení rodičů a přátel DDM Chrudim.729
Pedagogicko-psychologická poradna – viz kapitolu Školství.
ORGANIZACE A PROJEKTY MĚSTA CHRUDIM
Oblast sociální péče měl v kompetenci odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Chrudim. Ten řešil sociální problematiku svěřenou mu příslušnými zákony (dávky
v hmotné nouzi, sociální služby, příspěvky na péči, poradenství a výhody pro postižené
občany, péče o nepřizpůsobivé občany, rodinu a dítě, sociální prevenci – protidrogovou a
kriminality) a spolupracoval s řadou organizací. V roce 2007 vydal aktualizovanou verzi
Katalogu vybraných organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim z roku 2006.
Katalog byl tentokrát k dispozici i ve zvukové podobě pro zrakově postižené na chrudimském
pracovišti Tyflo-Centra Pardubice.730
Manažerkou prevence kriminality Města Chrudim byla Radka Pochobradská (viz kapitolu
Ochrana osob, majetku a zákona). Nejzkušenějším protidrogovým koordinátorem byl Zdeněk
Jirásek.731
Na oddělení péče o rodinu a dítě pracovalo na počátku roku 2007 devět sociálních
pracovníků (dva kurátoři pro mládež, dvě pracovnice pro náhradní rodinnou péči a pět
180
Sociální záležitosti
pracovnice pro úsek péče o rodinu a děti) a v aktivní péči bylo celkem 1450 z celkového
počtu 4252 evidovaných rodin. V prvním pololetí roku 2007 došlo k organizačním změnám
na úseku oddělení péče o rodinu a dítě a kurátoři pro mládež byli převedeni do oddělení
prevence kriminality.732
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Ředitelka: Ivana Bohatá.
V roce 2007 došlo na základě nového zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ke
změně zřizovací listiny. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim zaregistrovalo
poskytování terénních a ambulantních služeb v rozsahu pečovatelská služba, tísňová péče
(Signál v tísni), denní stacionář Jitřenka, denní stacionář Pohoda a sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Aktivizační programy).
Objekty a zařízení:
Centrála a dům s pečovatelskou službou (Soukenická čp. 158/II).
Denní centrum pro seniory (stacionář Pohoda), Ústav pro mentálně postiženou mládež
Jitřenka (U Parku čp. 828/IV).
Dům s pečovatelskou službou, domácí ošetřovatelská péče (Obce Ležáků čp. 215).
Dům s pečovatelskou službou (Komenského čp. 57/I).
Dům s pečovatelskou službou (Strojařů čp. 1141).
Základní údaje o pečovatelské službě:
Počet evidovaných klientů v Chrudimi a okolních obcích (ø počet klientů/měsíc): 515.
Nově zavedená péče: 108 případů.
Přijetí do domů s pečovatelskou službou probíhalo podle pravidel pro přidělení a užívání
chráněných bytů v Domech s pečovatelskou službou schválených usnesením rady města 18.
ledna 2007. Rozhodující pro přijetí byla potřebnost péče. Byty byly pronajímány na základě
nájemní smlouvy, která byla uzavírána mezi městem a obyvatelem, a to na dobu neurčitou.
Žádosti o umístění byly podávány Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim. Provoz se řídil
domovním a provozním řádem. Škála nabízených služeb byla určována potřebami klientů a
byla taková, že umožňovala každému setrvat v domech s pečovatelskou službou co nejdéle.
Denní centrum (stacionář) Pohoda poskytovalo přiměřenou péči seniorům a dospělým
zdravotně postiženým a pomoc jejich rodinám, a to po dobu, kdy byla rodina v zaměstnání
(provozní doba od 7 do 17 hodin, podle potřeby i déle).
Přehled úkonů poskytnutých denním centrem v roce 2007:
Nákupy potravin 877.
Pomoc při podání stravy a pití 1 719.
Podání stravy a pití 2 390.
Úprava stravy 502.
Přesun na vozík / lůžko 681.
Pomoc při chůzi 2180.
Oblékání / svlékání 1903.
Osobní hygiena 1439.
Pomoc při použití WC 778.
Výměna inkontinentních pomůcek 29.
Kontakt s prostředím 1859.
Aktivizační činnost 2231.
Sociálně terapeutická činnost 2254.
Doprava do zařízení 1641.
Doprava ze zařízení 1644.
Podání léků 1102.
Sprchování 122.
Aromamasáž 235.
181
Sociální záležitosti
Denní stacionář Jitřenka se věnoval dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným
handicapem od 3 do 26 let, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a
sníženou schopností uplatňovat svá práva.
Přehled úkonů poskytnutých denním centrem v roce 2007:
Pomoc při podání jídla a pití 989.
Podání jídla a pití 1392.
Úprava stravy 43.
Přesun na vozík / lůžko 105.
Pomoc při chůzi 1458.
Oblékání / svlékání 1200.
Osobní hygiena 1443.
Pomoc při použití WC 673.
Výměna inkontinentních pomůcek 132.
Kontakt s prostředím 1243.
Aktivizační činnost 1451.
Sociálně terapeutická činnost 1020.
Pomoc při uplatňování práv 772.
Podání léků 187.
V Městském parku se 27. června uskutečnil Chrudimský den s Jitřenkou uspořádaný ve
spolupráci s Chrudimskou besedou, mateřskou školou Svatopluka Čecha, Červeným křížem,
ochránci přírody, výsadkovými veterány a Sborem dobrovolných hasičů Chrudim.733 Studenti
Obchodní akademie v Chrudimi uspořádali 9. října 2. ročník sportovního dopoledne pro
klienty stacionáře Jitřenka v Chrudimi a Domu sociální péče ve Slatiňanech.734
Domácí ošetřovatelská péče Kirké poskytovala odbornou zdravotní péči v domácím
prostředí ve městě a v blízkém okolí. Byla dostupná všem občanům 24 hodin denně a sedm
dnů v týdnu na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Nejčastější diagnostické skupiny:
pacienti s nemocemi oběhové soustavy 70 %, s nemocemi endokrinními 6 %, s onkologickou
diagnózou 4 %, s onemocněními svalstva a kosterní soustavy 5 %, s nemocemi nervové
soustavy 7 %, s duševními poruchami 1 %, s onemocněním kůže 1 %, ostatní 6 %.
Projekt Signál v tísni provozovalo centrum ve spolupráci s Městskou policií Chrudim,
Rychlou záchrannou službou a firmou ELZO Chrudim. Byl určen pro rizikovou skupinu
spoluobčanů s dlouhodobou nemocí nebo trvale velmi závažným zdravotním stavem, kteří pro
náhlé zhoršení stavu nebyli schopni přivolat pomoc běžným způsobem (telefonem). Princip
systému spočíval v tom, že v bytě byl instalován k telefonu speciální přístroj a klient
prostřednictvím tísňového tlačítka, které měl u sebe, mohl vyslat signál operačnímu středisku
městské policie. Dosah tlačítka postačoval pro pohyb osoby v bytě.735
Signál v tísni byl v roce 2007 zaveden deseti klientům, u devíti klientů byl zrušen
z důvodu přestěhování, zlepšení zdravotního stavu nebo úmrtí. Službu využívalo 29 klientů.
Příjem z půjčovného byl 23 000 Kč, náklady činily 42 000 Kč (z toho 24 000 mzdové náklady
a 8 300 Kč sociální pojištění).
Aktivizace klientů měla za cíl odstranit pocity osamocenosti, apatie, deprese, pasivity.
Obsahem této péče byla pomoc při vedení osobního života, orientaci v realitě, účasti na
společenském životě a utváření denního rytmu, patřila sem i pomoc při zdolávání krizí –
individuální pohovor.
Aktivizační programy, sociálně terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí zahrnovaly tyto činnosti a projekty:
trénování paměti, pracovní terapie, muzikoterapie, keramická dílna, kroužek vyšívání,
kondiční cvičení (židle, míče, žíněnky, gumy, činky, jóga), plavání a cvičení ve vodě,
čtenářský kroužek, kavárničky, taneční akce Seznamte se, prosím, Chrudimská univerzita
třetího věku, příspěvky do časopisu Chrudimský senior, ples seniorů, Sportovní hry seniorů,
182
Sociální záležitosti
besedy, přednášky, výstavy, návštěvy divadelních představení, nácvik obsluhy běžných
zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik pohybu včetně orientace ve vnitřním a
venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných například k oblékání, k vlastnoručnímu
podpisu a podobně, nácvik komunikace, nácvik kontaktu, práce s informacemi.
Měsíčně se akcí průměrně účastnilo 930 osob, celkem bylo zorganizováno 1 384 akcí,
kterých se účastnilo 11 161 osob. Mezi nejnavštěvovanější aktivity patřila kondiční cvičení (2
178 návštěv za rok), kavárničky (1 057), trénování paměti (1 178).
V dubnu 2007 se centrum a jeho klienti zúčastnili výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro
radost a potěšení v Lysé nad Labem. Ocenění obdrželi klienti Denního stacionáře Jitřenka za
soubor keramických Pohádkových postaviček, Iva Víšková za obraz Začínající zima a
Jaroslava Mrázková za Čerty z keramické hlíny.736
Spolupráce CSSP s jinými organizacemi:
Úřad práce Chrudim – spolupráce při přijímání nových zaměstnanců, při dlouhodobé
pracovní neschopnosti zaměstnanců CSSP, při přípravě projektu EQUAL – Rozvoj sociálních
služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
Prostřednictvím Českomoravská reklamní agentury Kompakt s. r. o. realizující projekt
Sociální automobil obdrželo centrum výpůjčkou na šest let automobil Renault Kangoo
v hodnotě 300 000 Kč. Na projektu se podílelo 39 firem z Chrudimska.737
Při centru fungovala Společnost rodičů a přátel denního stacionáře pro mentálně
postižené, Jitřenka Chrudim a Společnost seniorů a jejich přátel.
V roce 2007 se uskutečnil 2. ročník literární soutěže pro seniory s názvem Poklady
královského věna, jež byla vyhlášena pro všechna královská věnná města.738 Do soutěže se
přihlásilo celkem 22 seniorů s 97 příspěvky.739
Centrum o své činnosti celoročně informovalo v Chrudimském zpravodaji, příležitostně
v Chrudimském deníku, na konferenci Křižovatky podpory zdraví 2007 v Poděbradech.
Návštěvy centra: zástupci měst Kladno, Jablonec nad Nisou, Ede (Nizozemí) a
Pedagogické fakulty Hradec Králové.
V Centru byla 9. ledna otevřena výstava obrazů Miloslava Balouse, uspořádaná u
příležitosti jeho životního jubilea. Na vernisáží vystoupil pěvecký soubor Klíček.740
Klienti centra dostali na Štědrý den jako sponzorský dar večeři od firmy Vest Chrudim.
Tato tradice byla založena v roce 1995.741
Hospodářský výsledek pečovatelské služby za rok 2007:
- Výnosy celkem 5 083 000 Kč:
Úhrady za poskytování pečovatelské služby 2 279 000 Kč.
Tržby za prodanou stravu klientům 1 990 000 Kč.
Jiné, ostatní výnosy (provozní poplatky ústavu pro mentálně postiženou mládež, ostatní
výnosy) 57 000 Kč.
Přijaté úroky z běžného účtu 1 000 Kč.
Přijaté dotace a granty – grant ministerstva zdravotnictví 756 000 Kč.
- Náklady celkem 13 022 000 Kč:
Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby, čistící a úklidové prostředky, potřeby pro
prádelnu, pedikéra a kadeřníka, zdravotnický materiál pro provoz domácí ošetřovatelské péče,
ochranné pracovní pomůcky 543 000 Kč.
Spotřeba neskladovatelných dodávek 475 000 Kč.
Nakoupená strava 1 990 000 Kč.
Spotřeba energie – VČE 277 000 Kč.
Opravy a udržování 132 000 Kč.
Cestovné 10 000 Kč.
Náklady na reprezentaci 8 000 Kč.
Ostatní služby – telefony, předplatné, poplatky, zpracování mezd, revize 446 000 Kč.
183
Sociální záležitosti
Mzdové náklady 6 315 000 Kč.
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 215 000 Kč.
Zákonné sociální náklady (příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb) 120 000 Kč.
Ostatní sociální náklady (příspěvek na stravenky zaměstnanců) 157 000 Kč.
Jiné náklady (pojištění osob, automobilů, majetku) 212 000 Kč.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 122 000 Kč.
Hospodářský výsledek denního stacionáře Pohoda za rok 2007:
- Výnosy celkem 451 000 Kč:
Úhrady za poskytování ambulantní sociální služby 351 000 Kč.
Tržby za prodanou stravu klientům 99 000 Kč.
Jiné ostatní výnosy 1 000 Kč.
- Náklady celkem 1 668 000 Kč:
Spotřeba materiálu 40 000 Kč.
Spotřeba elektrické energie 18 000 Kč.
Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek (topení, PHM) 105 000 Kč.
Prodaná strava 99 000 Kč.
Opravy a udržování 2 000 Kč.
Cestovné 2 000 Kč.
Ostatní služby 59 000 Kč.
Mzdové náklady 949 000 Kč.
Zákonné sociální pojištění 332 000 Kč.
Zákonné sociální náklady 17 000 Kč.
Ostatní sociální náklady 21 000 Kč.
Jiné ostatní náklady 24 000 Kč.
Hospodářský výsledek denního stacionáře Jitřenka za rok 2007:
- Výnosy celkem 708 000 Kč:
Úhrady za poskytování ambulantní sociální služby 182 000 Kč.
Tržby za prodanou stravu klientům 84 000 Kč.
Zúčtování fondů-dary 3 000 Kč.
Dotace MPSV 439 000 Kč.
- Náklady celkem 1 581 000 Kč:
Spotřeba materiálu 31 000 Kč.
Spotřeba elektrické energie 18 000 Kč.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (teplo, PHM) 101 000 Kč.
Prodaná strava 84 000 Kč.
Opravy a udržování 3 000 Kč.
Cestovné 1 000 Kč.
Ostatní služby 57 000 Kč.
Mzdové náklady 899 000 Kč.
Zákonné sociální pojištění 315 000 Kč.
Zákonné sociální náklady 17 000 Kč.
Ostatní sociální náklady 28 000 Kč.
Jiné ostatní náklady 27 000 Kč.
Hospodářský výsledek aktivizačních programů za rok 2007:
- Výnosy celkem 83 000 Kč:
Jiné ostatní výnosy 18 000 Kč.
Dotace MPSV 65 000 Kč.
- Náklady celkem 509 000 Kč:
Spotřeba materiálu 46 000 Kč.
Spotřeba elektrické energie 11 000 Kč.
184
Sociální záležitosti
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 50 000 Kč.
Opravy a udržování 1 000 Kč.
Náklady na reprezentaci 1 000 Kč.
Ostatní služby 62 000 Kč.
Mzdové náklady 236 000 Kč.
Zákonné sociální pojištění 84 000 Kč.
Zákonné sociální náklady 4 000 Kč.
Ostatní sociální náklady 5 000 Kč.
Jiné ostatní náklady 9 000 Kč.
Hospodářský výsledek domácí ošetřovatelské péče Kirké za rok 2007:
- Výnosy celkem 1 306 000 Kč:
Tržby za výkony (zdravotní pojišťovny) 1 244 000 Kč.
Ostatní výnosy (půjčovné za kompenzační pomůcky) 62 000 Kč.
- Náklady celkem 2 359 000 Kč.
Spotřeba materiálu 82 000 Kč.
Spotřeba elektrické energie 14 000 Kč.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (PHM, topení) 58 000 Kč.
Opravy a udržování 6 000 Kč.
Cestovné 24 000 Kč.
Ostatní služby 92 000 Kč.
Mzdové náklady 1475 000 Kč.
Zákonné sociální pojištění 510 000 Kč.
Zákonné sociální náklady 28 000 Kč.
Ostatní sociální náklady 31 000 Kč.
Jiné ostatní náklady 39 000 Kč.
V roce 2007 obdrželo centrum dary v hodnotě 11 000 Kč.742
Ubytovna pro neplatiče a nepřizpůsobivé občany vystěhované z městských bytů (Tovární
čp. 1114) se plnila na začátku roku 2007 jen pomalu. Příčinou byla táhlá soudní jednání o
exekucích. Město v roce 2007 zpřísnilo systém zacházení s dlužníky.743 Od dubna dohlížela
na pořádek firma Sopre Chrudim.744 V případě silných mrazů měla ubytovna sloužit i pro
bezdomovce.745
Řadou akcí pokračoval projekt Zdravé město Chrudim (koordinátorka Šárka
Trunečková, předsedou sítě Zdravých měst byl zvolen Petr Řezníček – viz kapitolu Obecní
záležitosti):
24. dubna Den Země na Resselově náměstí.746
U příležitosti kampaně Světový den bez tabáku byl společně s krajskou hygienickou
stanicí, všeobecnou zdravotní pojišťovnou, klubem českých turistů, Městskými lesy Chrudim
a střední zdravotnickou školou připraveny tyto akce:747
- 26. května výstup na Sněžku. Na trasu se vydalo 140 účastníků v čele s předsedou
Národní sítě Zdravých měst ČR a místostarostou Petrem Řezníčkem. Na vrcholu hory se
setkali s výpravou Ministerstva zdravotnictví ČR a Světové zdravotnické organizace WHO.
- Na 30. května připravilo Zdravé město ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí a
střední zdravotnickou školou na Resselově náměstí stánek zdraví, do kterého mohli zavítat
zájemci o zdravý životní styl. Studenti ve spolupráci s VZP Chrudim prováděli bezplatné
měření cholesterolu, glykémie a krevního tlaku. O tuto službu projevilo zájem osmdesát lidí.
Zájem byl i o poradnu odvykání kouření. K dispozici byla petice pro zákaz kouření na všech
pracovištích, zákaz kouření v přítomnosti osoby mladší osmnácti let a v přítomnosti osoby,
která si nepřeje být kouřem poškozována. Nekuřák si mohl ověřit, zda byl v posledních
185
Sociální záležitosti
hodinách pod vlivem pasivního kouření. Stánek přitahoval pozornost antikuřáckými plakáty,
množstvím edukačního materiálu a také kouřící panenkou Zuzankou. Zejména ta přitáhla
pozornost malého chlapce, který se pak se smutným výrazem ve tváři svěřil, že u něj doma
kouří úplně všichni. Jeho maminka však odtáhla chlapce za ruku tak rychle, že si chlapec o
rizicích z kouření již nestačil popovídat. Přestože u něj Smokerlyzer prokazatelně signalizoval
vliv pasivního kouření.
- Dne 31. května byla otevřena studánka na Lesní stezce na Podhůře. Slavnostního otvírání
se zúčastnilo zhruba sto příznivců tradic a zdravého životního stylu. O tradici studánky a
Lesní stezky vyprávěl Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů Chrudim. Po úvodním zpěvu
pěveckého souboru Klíček se děti pustily do vyčištění studánky. Na závěr si přítomní mohli
opéct buřta.748
7. až 15. června místní akce Národního dne bez úrazů:749
- Kampaň Na kolo jen s přílbou – 1. etapa. V Chrudimi probíhala první fáze kampaně od 4.
do 15. června. V této době byl distribuován propagační materiál ke kampani na jednotlivá
školská zařízení (sedm MŠ, šest ZŠ, speciální škola, gymnázium). Myšlenka kampaně tak
byla zaměřena na 3 500 dětí ve věku od 3 do 18 let. Do kampaně se zapojily i dvě
cykloprodejny, v nichž mohly být uplatněny slevové kupóny pro nákup cyklistických přileb v
hodnotě 7 %. Součástí této osvětové kampaně byly dále kontroly cyklistů strážníky Městské
policie a Policie ČR. Bylo zastaveno a zkontrolováno 104 cyklistů ve věku 8 až 17 let. V
první etapě bylo tímto měřením zjištěno, že 79 % kontrolovaných cyklistů používá
cyklistickou přilbu. Ti obdrželi drobné dárky.750
- Bezpečná a zdravá mateřská škola. Projekt na základě poptávky Zdravého města
připravila Střední zdravotnická a sociální škola v Chrudimi. Tento projekt byl součástí
dlouhodobého programu Bezpečná komunita, který se zaměřoval na prevenci úrazů u mužů a
ženy všech věkových kategorií, prostředí a situací. Zdravé město Chrudim v této souvislosti
podalo žádost o registraci do mezinárodní sítě Bezpečných komunit Světové zdravotnické
organizace. Projekt byl zkušebně představen v MŠ Dr. Malíka a MŠ Sv. Čecha. Cílem bylo
informovat přiměřenou formou děti v MŠ o nebezpečích v běžném životě.
- 26. až 27. června Pomoc, topím se! Akci na chrudimském letním koupališti připravila
Vodní záchranná služba ČČK Chrudim. Dopoledních programů se zúčastnilo 410 žáků z 5. až
9. tříd základních škol v Chrudimi, které projevily o tuto akci zájem. Žáci v úvodu shlédli
hromadně vystoupení vodního rodea v podání Kačerů z Chrudimi, na které plynule navázala
ukázka poskytování první pomoci při záchraně tonoucího v podání Vodní záchranné služby
ČČK v Chrudimi. Poté byly třídy rozděleny na jednotlivá stanoviště, kde si mohli žáci
vyzkoušet například oživování na cvičné figuríně a ošetřování namaskovaných poranění pod
dohledem instruktorů první pomoci z Českého červeného kříže. Dále se seznámili s
vybavením Vodní záchranné služby, zopakovali si Dvanáctero bezpečného pobytu u vody,
spolu s Kačery si připomněli pravidla chování na divoké vodě a mohli se dozvědět i nutné
zásady bezpečnosti při provozování potápěčského sportu. Celá tato akce vyvrcholila
odpoledním programem pro veřejnost připraveným ve spolupráci se střední zdravotnickou
školou a VZP (bezplatné měření krevního tlaku, cholesterolu a glykémie). Z důvodu
nepříznivého počasí byl tento odpolední program předčasně ukončen.
Celá kampaň probíhala za finanční podpory města Chrudim, Ministerstva zdravotnictví ČR
a Pardubického kraje.751
16. až 22. září šestý národní Evropský týden mobility a 22. září Evropský den bez aut. V
roce 2007 se kampaň zaměřila na téma Ulice pro lidi.752
- Probíhaly kontroly cyklistů strážníky Městské policie a Policie ČR zaměřené na
používání cyklistických přileb u dětí do 18 let. Ze 145 dětí ve věku od 8 do 17 let používalo
přilbu 82 %. Ti, kteří splnili podmínky byli odměněny drobnými dárky v podobě
cyklistických doplňků (zadní a přední blikací světla, lepení, cyklistická pláštěnka, zvonek,
186
Sociální záležitosti
pumpička na kolo apod.). Podařilo se tak cílenou prevencí (ale i s pomocí nového zákona)
zvýšit používání cyklistických přileb u dětí od 3 do 18 let o 26 % oproti roku 2006. Ve
většině případů byli mezi kontrolovanými především chlapci. Nejpočetnější věkovou
skupinou, která jezdila na kole do školy, byli žáci ve věku od 12 do 14 let.
- Kampaň Na kolo jen s přilbou byla propojena s kampaní Vidíš mě?. Cílem bylo zvýšit
používání reflexních materiálů u dětí. Do mateřských a základních škol byly dodány proužky
reflexních samolepících fólií, ze kterých si děti samy vytvořily ozdoby na aktovky, cyklistické
přilby nebo kola. Ve spolupráci s manažerkou Prevence kriminality a Městskou policií
Chrudim byly připraveny besedy pro děti z mateřských škol, žáky prvních a čtvrtých tříd
základních škol v Chrudimi. Obsahem besed v prvních třídách bylo povídání zásadách
správného přecházení, znalostí základních dopravních značek a používání reflexních
materiálů. Všichni prvňáčci získali samonavíjecí reflexní pásku. Ve čtvrtých třídách besedy
reagovaly na situaci, že děti ve věku 10 let již mohly vyjet na silnici bez doprovodu
dospělého. Touto formou bylo osloveno 549 dětí z mateřských i základních škol (29 besed).
Celý projekt vyvrcholil 21. září v Městském parku. Vstupenkou pro děti do 15 let byla
cyklistická helma a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky, získali slosovatelný žeton. Na
stanovišti Městské policie a prevence kriminality museli prokázat znalost dopravních značek
a znát, jak správně má být vybaveno jejich kolo. Poté strážníci Městské policie provedli
kontrolu jejich kol. Na stanovišti červeného kříže ČČK museli prokázat, že ovládají zásady
první pomoci přiměřeně svému věku. Rozdáno bylo celkem šedesát cen.
- Klub českých turistů podpořil kampaň týdenním pobytem na Křivoklátsku (od 22. do –
29. září).
- 19. září se na Resselově náměstí uskutečnila informační kampaň na podporu úspor
energie a s tím spojeného snížení emisí v automobilové dopravě. Řidiči si mohli bezplatně
otestovat své schopnosti a za pomoci zkušených instruktorů osvojit užitečné návyky pro
úspornou jízdu. Tuto možnost využilo třicet řidičů, kteří se formou soutěže snažili na vybrané,
asi pětikilometrové trase dosáhnout v testovacích vozech společnosti Škoda Auto, partnera
úsporné jízdy, co nejnižší spotřeby. Soutěžící se tak mohli dozvědět, že nejekonomičtější je
plynulá jízda s přednostním využitím brzdné síly motoru (při zařazeném rychlostním stupni) a
ne brzd, využívání nejvyššího možného rychlostního stupně, jaký provoz umožňuje (bez
obavy podtáčení motoru) a včasné řazení pro nepřetáčení motoru. Tyto zásady se v praxi
podařilo nejlépe dodržet Danielu Klapkovi, který ve voze Škoda Octavia dosáhl výsledné
spotřeby 5 l/100 km při průměrné rychlosti 45 km/h a Miroslavu Polachovi, který s druhým
testovacím vozem, Škoda Roomster, dokázal stejnou trať projet se spotřebou 5,7 l/100 km při
průměrné rychlosti 35 km/h. Oba získali knihu Jana Horníčka Jezdíme ekonomicky. V
informačním stanu umístěném v místě startu a cíle bylo dále možné současně obdržet
doprovodné informační materiály a položit nejrůznější otázky k této problematice
odborníkům organizátora společnosti SEVEn (Střediska pro efektivní využívání energie, o. p.
s.).
- 21. září byly mezi 7. a 17. hodinou pro automobilovou dopravu uzavřeny prostory před
MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Sv. Čecha. U MŠ Malíka probíhal program s názvem Tady bydlí děti,
u MŠ Sv. Čecha Ulice pro děti. Děti si povídaly se strážníky Městské policie, vyzkoušely si
své znalosti pravidel pohybu na silnicích i z oblasti první pomoci ČČK.
- 21. září společnost Connex Východní Čechy přepravovala cestující v MHD zdarma.
- Cyklojízda Chrudim – Pardubice pořádaná občanským sdružením Altus měla poukázat na
zdržování výstavby cyklotrasy mezi oběma městy a podnítit odpovědné politiky k co
nejrychlejší realizaci.
Partnery kampaně byli: ČČK Chrudim, Česká abilympijská asociace, Městská policie,
Policie ČR, MŠ, ZŠ, Connex Východní Čechy, Altus, MŠ Dr. J. Malíka, MŠ Sv. Čecha,
manažerka prevence kriminality, Městské lesy Chrudim, dětské dopravní hřiště, Besip. Akce
187
Sociální záležitosti
proběhla za finanční podpory města Chrudim, Pardubického kraje a ministerstva životního
prostředí.
4. až 17. října Dny zdraví:753
- Naše stromy jsou stále s námi. S podporou Nadace Partnerství v programu Strom života a
generálním partnerem programu Skanska byla provedena regenerace odpočinkového místa v
Novoměstské ulici. Po společných plánovacích setkáních s občany nad úpravami této plochy
proběhlo 5. října slavnostní předání odpočinkového místa k užívání za účasti místostarosty
Petra Řezníčka, občanů žijících poblíž, zástupců firmy Skanska, Nadace Partnerství a dětí z
chrudimských mateřských škol a Damjana Prelovšeka, který zde v roce 2001 zasadil lípu
přátelství jako tehdejší velvyslanec Slovinské republiky v České republice. O hudební
doprovod se postaral dětský pěvecký soubor Klíček. Zazněla symbolická píseň Strom života.
Všem přítomným byly předány pamětní listy, jejichž autory byly děti z chrudimských MŠ.
Celoroční péče o odpočinkové místo byla svěřena ZŠ Sladkovského. Úprava spočívala ve
vybudování záhonů trvalek, nových mlátových cest, vysazení nových keřových porostů,
instalaci sedaček a laviček. Na realizaci úprav město v rámci projektu Zdravé město získalo
200 000 Kč od Nadace Partnerství.754
- Pochod generací se stal již tradicí. Organizátory akce byl Klub českých turistů, Zdravé
město Chrudim a VZP. Tradiční Pochod generací dorazil 6. října do cílové stanice na
Monaku. Pochod přišlo podpořit na sedm desítek účastníků. Nejdelší trať (14 km) zdolalo
čtyřicet účastníků různého věku, na sedmikilometrovou trať se vydalo 34 účastníků. Na startu
se mohli občerstvit zdravými pokrmy, které připravila pro tuto příležitost Chrudimská beseda
a dále si mohli nechat u stánku VZP a střední zdravotnické školy změřit tlak, glykémii a
cholesterol. Možnost bezplatného měření využilo 43 účastníků. U většiny z nich byly
naměřeny hodnoty cholesterolu a glykémie v normě. U některých byl zaznamenán zvýšený
krevní tlak. Účastníkům, jejichž hodnoty byly mimo normál, byla doporučena návštěva u
obvodního lékaře. Před odchodem převzali ceny nejmladší (Lucie Pilařová – 7 měsíců) a
nejstarší účastník (Miroslav Mach – 75 let). I v letošním roce byla oceněna i nejpočetnější
generační rodina – tentokrát to byli Pilařovi v počtu 9 členů. Všichni přítomní poté získali
pamětní list se speciálním razítkem.755
- 10. října Běh Terryho Foxe. Start byl umístěn do areálu letního koupaliště. Organizátory
byli Zdravé město Chrudim, ZŠ Dr. J. Malíka a VZP. V odpoledních hodinách přišel Běh
Terryho Foxe svou účastí podpořit i futsalista Petr Vladyka, který zde plnil roli startéra. Žáci
ZŠ Dr. Jana Malíka měli pro děti z mateřských škol a žáků prvních a druhých ročníků
připraveny soutěže, ve kterých si děti mohly vyzkoušet svou zdatnost a obratnost. Zdravotní
ústav připravil pro zaregistrované účastníky měření cholesterolu zdarma. V průběhu dne bylo
provedeno na 30 odběrů, hodnoty cholesterolu byly u všech testovaných v normě. Průměrný
věk změřených žen byl 43,33 let a průměrná hodnota cholesterolu 4,75. U mužů byl průměrný
věk 45,1 let a průměrná hodnota cholesterolu 4,53. Normální hladina cholesterolu by se měla
pohybovat v rozmezí 3,8 – 5,2 mmol/l. Střední zdravotnická škola se ujala přenosných
pokladniček, se kterými se studentky vydaly do ulic města. Doprovodný program připravila
pro tento den i občanská sdružení pečující o zdravotně postižené klienty (TyfloCentrum a
Česká abilympijská asociace. Účastníci si tak mohli vyzkoušet, jak překonávají překážky
handicapovaní spoluobčané. V letošním roce přišlo aktivně akci podpořit 1 460 účastníků. Na
účet Běhu Terryho Foxe bylo poukázáno celkem 19 879 Kč.756
- Veletrh informací uspořádala místní Agenda 21 rady města Chrudim 10. října od 10 do
16 hodin ve vestibulu chrudimského muzea. Probíhaly prezentace organizací Help Centrum s.
r. o. (zdravotnické potřeby), Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (praktické ukázky
medicinální pedikúry), Nemocnice Chrudim (o informace o zdravotních službách nikdo
neprojevil zájem). U stánku Centra pro zdravotně postižené požádalo o informace šest osob,
Farní charita čtyřem osobám zodpověděla dotazy týkající se půjčování kompenzačních
188
Sociální záležitosti
pomůcek, osobní asistence a občanské poradny. O informace Péče o duševní zdraví projevilo
zájem 37 osob. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Chrudim poskytl jedenácti
osobám údaje o dávkách v hmotné nouzi, úhradě léků, příspěvků na péči, o krizovém centru a
řešení domácího násilí.
V přednáškovém sále Muzea proběhly čtyři přednášky: Jak zabránit úrazům v domácím
prostředí (32 osob), První pomoc při úrazech (31 osob), Výživa a její dopad (19 osob),
Diabetes“ (6 osob).
Ve vestibulu byly umístěny schránky pomoci, kam každý mohl anonymně podat své
podněty, zkušenosti pozitivní i negativní se službami jak zdravotními tak sociálními
sociálního odboru MěÚ. Možnost nikdo nevyužil.757
- Vycházka do zámeckého parku ve Slatiňanech. Akci 13. října uspořádalo Občanské
sdružení Altus.
- Konzultační odpoledne k metodice prevence vadného držení těla u dětí bylo připraveno
na 15. října pro učitele mateřských a základních škol v Chrudimi, které byly zapojeny do
projektu Učíme se zdravě sedět a cvičit. Setkání proběhlo pod odborným vedením Krajské
hygienické stanice v Pardubicích v budově MěÚ Chrudim na Resselově náměstí.
- Fórum pro zdraví se konalo 17. října ve vestibulu Muzea. Zdravotní ústav připravil
poradnu zdravého životního stylu, očkovací poradnu a poradnu cestovní medicíny, zájemci si
mohli nechat změřit tělesné hodnoty, které souvisely se zdravým životním stylem. Celkový
počet změřených osob byl 78. U mužů se průměrný věk pohyboval okolo 48 let s průměrným
procentem tuku 26 (norma=10-20%). U žen byl průměrný věk okolo 50 let a průměrné
procento tuku 38 (norma=20-30%). Občané si mohli nakoupit ve stáncích zdravé výživy
(nechyběla kozí a ovčí farma z Licibořic). V areálu bylo možné zakoupit a ochutnat
bioprodukty a biopotraviny: ovoce, zeleninu, čaje, koření, sýry, cereální výrobky, pečivo,
připravena byla ochutnávka vegetariánského občerstvení formou cateringu. Ukázky svých
činností a poskytovaných služeb zde předvedlo například TyfloCentrum, Česká abilympijská
asociace, poradenství STOB obezitě či Ekocentrum Paleta. U stánku Střední školy
zdravotnické a sociální a VZP si zájemci mohli nechat zdarma změřit cholesterol, glykémii,
krevní tlak či množství tuku v těle.
Zdravé město Chrudim ve spolupráci s odborem investic a správy majetku, odborem
školství a kultury a odborem životního prostředí MěÚ Chrudim vyhlásilo soutěž Rozkvetlé
město. Cílem akce bylo povzbudit obyvatele v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich
bezprostředním okolí. Do soutěže se přihlásilo dvanáct občanů. Dne 17. října proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, předání pamětních listů a finančních odměn výhercům.
V kategorii květinové výzdoby oken, balkónů a lodžií obytných domů byli oceněni manželé
Bečkovi, Zdeňka Burešová a Alena Nejedlá. V kategorii květinových výzdob předzahrádek
obytných domů (rodinných, řadových a panelových) se umístila na prvním místě Irena
Odvárková, 2. místo získal Josef Kladiva a na 3. místě skončili manželé Kroužilovi.758
- Celonárodní konferenci na téma Domácí násilí uspořádalo Zdravé město Chrudim,
manažerka prevence kriminality a Centrum J. J. Pestalozziho pod záštitou starosty města.
Setkání se zúčastnilo na pět desítek odborníků a studentů. Obsahem jednání bylo předávání
informací týkající se problematiky domácího násilí a příkladů dobré praxe z Chrudimi. V
dopoledním bloku byl dán prostor odborníkům z Chrudimi, kteří představili aktivity Centra J.
J. Pestalozziho, Městského úřadu v Chrudimi, Policie ČR, Intervenčního centra a Okresního
soudu v Chrudimi. Odpolední blok byl věnován zkušenostem z jiných měst. Své aktivity v
oblasti domácího násilí přišli představit hosté z Centra Náděj v Bratislavě nebo
Psychosociálního centra Acorus z Prahy. Zajímavý byl vstup klientek postižených právě
domácím násilím.759
- Soutěž Nakupujte eko – logicky! vyhlásilo Ekocentrum Paleta Chrudim. Měla za cíl
seznámit spotřebitele s ekologicky šetrnými výrobky, které byly v Chrudimi běžně dostupné,
189
Sociální záležitosti
a podpořit prodej výrobků s ekologickou značkou v několika místních prodejnách: Drogerie
Teta (Havlíčkova ulice, čistící a prací prostředky, toaletní potřeby, barvy, laky), Drogerie Teta
Gabriel a syn (Resselovo námětí, čistící a prací prostředky, toaletní potřeby, barvy, laky),
Dům barev (Dr. Václava Peška, barvy, laky, tmely), Řempo Holoubek (Lupáčova, barvy,
laky, tmely), prodejna kojeneckého zboží Hella (Masarykovo náměstí, ložní prádlo,
zavinovačky). Soutěž probíhala od 4. října do 31. prosince. Akci podpořila CENIA (Česká
informační agentura životního prostředí) a Zdravé město Chrudim.760
Na základě záznamních listů o úrazu proběhlo vyhodnocení speciálního průzkumu
úrazovosti Bezpečná komunita v Chrudimi 2007 (viz kapitolu Zdravotnictví).761
V září se uskutečnil za metodické pomoci sdružení Timur (Týmová iniciativa pro místní
udržitelný rozvoj) dotazníkový průzkum na téma Společné evropské indikátory udržitelného
rozvoje v Chrudimi v 700 náhodně vybraných domácnostech za účelem. Výsledky byly
porovnávány s výstupy ze šetření v roce 2004.762
Veřejné projednání Plánu zdraví a kvality života se konalo 11. června 2007.763
Místní Agenda 21 jako metoda modernizace veřejné správy byla koncem roku 2006
přijata ministerstvem vnitra mezi metody, které se zaměřovaly na modernizaci veřejné správy.
Město obhájilo a získalo kategorii B podle Kritérií MA 21, převzalo resortní cenu
ministerstva vnitra Organizace dobré veřejné služby v roce 2006 za uplatňování principů
udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni splněním kategorie B oficiální sady Kriterií
místní Agendy 21. Dále převzalo výroční ocenění NSZM ČR za úspěšné propojení metod
kvality ve veřejné správě (MA 21 a CAF) a jejich využití v praxi.
V roce 2007 pokračoval projekt Komunitní plánování sociálních služeb Chrudim za
účelem vytvoření spolehlivé a účelné sítě sociálních služeb. V roce 2007 probíhala příprava
Komunitní plánu sociálních služeb ve městě Chrudim na období let 2008–2011. Poprvé byl
veřejně prezentován 27. června 2007, ve vytištěné podobě byl k dispozici od listopadu.
Koordinátorka: Hana Slavíková. 764
OSTATNÍ ORGANIZACE
Při různých podnicích a institucích existovaly odborové organizace zaměstnanců, jejichž
hlavním úkolem bylo hájení práv zaměstnanců vůči zaměstnavatelům a poskytování sociální
pomoci svým členům. V Chrudimi v roce 2007 snad sídlila organizace Majetková, správní a
delimitační unie odborových svazů – dům odborových služeb Chrudim (V Hliníkách čp.
1172). Odborová organizace při podniku Evona a. s. provozovala letní dětský tábor na Seči.765
Archa – středisko výchovné péče pro děti Chrudim (Školní náměstí čp. 11/II) bylo
odloučeným pracovištěm Dětského domova se školou Hrochův Týnec.
V květnu 2007 Martina Malečková odešla na mateřskou dovolenou, vedoucím byl
jmenován Petr Pražák. Od konce srpna byl stav zaměstnanců doplněn o psycholožku Moniku
Královou. Ve středisku dále pracovala Radka Melicharová (speciální pedagožka a etopedka)
a pes Niky (canisterapeut).
Archa jako školské zařízení poskytovala ambulantní preventivně výchovnou péči, speciální
pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování nebo rozvinutými
projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž nebyla nařízena
ústavní výchova, dále osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům.
Ve školním roce 2006/2007 vyhledalo pomoc střediska 127 nových klientů, což
představovalo oproti předchozímu školnímu roku dvojnásobný nárůst. V průběhu roku
proběhlo 763 jednotek odborného výkonu skupinových sezení (dále JOV) v celkové délce
381,5 hodiny. Dále proběhlo 33 besed v 95 JOV v celkové délce 47,5 hodiny. Bylo
190
Sociální záležitosti
realizováno 280 JOV, tedy 140 hodin metodického vedení učitelů. Celkový počet JOV dosáhl
čísla 3 414, což bylo o 394 JOV, resp. 197 hodin více než v předešlém roce. Besed se
zúčastnilo 809 osob. Celkový počet lidí, kteří přišli do kontaktu s SVP, byl 7 057 osob, včetně
rodičů klientů. Z individuálních klientů bylo 69% dívek a 31% chlapců.
Pracovníci SVP Archa na začátku školního roku uskutečnili prezentaci zařízení písemnou
formou a emailem. Další prezentace probíhala kontinuálně po celý rok při různých
příležitostech. V tomto roce dále aktualizovali webové stránky www.archa-chrudim.cz.
Významným krokem v činnosti bylo zapojení SVP do komunitního plánování města
Chrudim.
Pokračovala pravidelná spolupráce se Speciální školou v Chrudimi (projekt Komunikace
pro nesmělé a sociálně neobratné žáky v kombinaci s canisterapií, program Relaxace pro děti
hyperaktivní, nesoustředěné a tenzní, projekt Canisterapie pro žáky praktické školy zaměřený
na rozvoj komunikace. Spolupráce se rozvíjela i se zvláštními školami v Heřmanově Městci a
ve Skutči.
Pes Niky, certifikovaný canisterapeutickým klubem Canates byl využíván i při další
individuální a skupinové práci s klienty.
Dle struktury klientů a jejich problémů probíhaly tyto programy:
Interaktivní skupina – klub pro malé (pro žáky speciálních školy a žáky ZŠ 1. stupně).
Interaktivní skupina – klub pro náctileté (osm klientů).
Psychoterapeutická skupina (pro klienty a širší okruh vážných zájemců). V průběhu října
2006 byl zrealizován několikadenní zátěžový pobyt v zařízení Renospond ve Zderazi, který
sloužil ke stmelení skupiny a spuštění vnitřních dynamických mechanismů. Plánované roční
setkávání skupiny bylo ukončeno koncem dubna 2007 dvoudenním soustředěním v prostorách
SVP Archa.
Zdravá třída – osvědčený intenzívní program určený třídním kolektivům s narušenými
vztahy, popřípadě s výskytem šikany. Realizováno 300 hodin.
Celodenní pobyty v SVP pro děti 5. až 9. tříd.
Sekundární prevence sociálně patologických jevů pro MŠ a první stupeň ZŠ.
Na základě dohody z minulého roku se opět konal program pro zájemce z řad studentů
ubytovaných v domově mládeže při střední zemědělské škole.766
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Štěpánkova čp. 108/I).
Na činnost dohlížela správní rada – Olga Zavoralová (předsedkyně), Dita Kosmáková
(ekonomka) a Ivan Hlas (zpěvák) a dozorčí rada – Vilma Prokelová (pedagožka), Ivan
Pištora (konzultant), Richard Tesařík (zpěvák). Funkci ředitele vykonával Pavel Tvrdík.
Organizace rozvíjela pět základních projektů:
Domy na půli cesty pro chlapce, dívky a matky s dětmi ve věku 16 až 26 let z dětských
domů, ústavů sociální péče, pěstounské péče či nefunkční rodiny v Pardubickém kraji.
Výjimku představovali klienti s aktuální drogovou závislostí a vážným psychickým
onemocněním. Poplatek za poskytování služby činil 2 000 Kč za měsíc nebo 65 Kč za den.
Maximální doba pobytu byla omezena na 24 měsíců. Jednalo se o dva domy v Hrochově
Týnci (Riegrova čp. 356 a 357) s 10 lůžky a byt v Heřmanově Městci (V Lukách čp. 956) se
dvěma lůžky. V domech byla poskytována nepřetržitá komplexní péče, sociální výcvik,
poradenství, psychoterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Pobočka DPC pro kraj
Vysočina se nacházela v Havlíčkově Brodě (byt 3+1 se čtyřmi lůžky). V roce 2007 bylo
přijato devatenáct klientů (deset mužů a devět žen), v Havlíčkově Brodě čtyřem ženám a
dvěma mužům.
Krizové centrum bylo k dispozici pro klienty z okresu Chrudim bez omezení. Jednalo se o
přímou krizovou intervenci, telefonickou krizovou intervenci, e-mailové poradenství,
psychoterapii, logopedickou diagnostiku, prevenci a nápravu a přednáškovou činnost.
191
Sociální záležitosti
Veřejnosti sloužila rovněž odborná knihovna. Za rok 2007 byla poskytnuta péče 63 klientům.
Pomoc vyhledalo 34 žen a 29 mužů. Celkem bylo uskutečněno přibližně 350 konzultací.
Projekt Jupiter byl určen pro oběti domácího násilí v rámci Pardubického kraje a to
včetně pobytového programu na utajené adrese. Během roku 2007 byla poskytnuta péče 57
uživatelům služby: 32 žen, tři muži, sedm dívek mladších než 15 let, jedna dívka starší než 15
let, devět chlapců mladších než 15 let, pět chlapců starších než 15 let.
Do pobytového programu zapojeno pět žen (jedna žena se třemi dětmi, dvě ženy se dvěma
dětmi, dvě ženy bezdětné). Byly uspořádány dva víkendové výcvikové pobyty pro týrané děti.
Devadesát procent klientů docházelo do centra pravidelně a byla jim poskytována
psychologická pomoc. Uskutečnilo se zhruba 260 konzultací s klienty.
V rámci registrací sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 sb. byly na přelomu roku
2007/2008 sloučeny sociální služby Krizového centra a Komplexní péče o oběti domácího
násilí. V registru sociálních služeb byly zaregistrovány jako Krizová pomoc (Telefonická
krizová pomoc).
Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou ve věku od 10 do 20
let vzniklo v roce 2005 a nabízelo poradenství, víkendové pobyty, psychoterapii, sociální
výcvik, spolupráci s rodinou, s výchovnými ústavy. V roce 2007 proběhlo dvanáct
víkendových pobytů a jeden týdenní prázdninový pobyt. Celkem 36 klientů pocházelo z míst
a zařízení od Prahy po Šumperk.
Pokračoval projekt Ambulantní péče pro Pardubický kraj, jenž se týkal mladých ve věku
od 18 do 30 let, kteří opouštěli DPC, výchovné ústavy a dětské domovy a klienty Probační a
mediační služby. V roce 2007 bylo podpořeno 150 osob formou besed, seminářů a přímé
podpory. Bylo zorganizováno pět víkendových pobytů a dvě celodenní víkendové akce pro
klienty zaměřené na zvýšení samostatnosti a zásady etického chování. Dále se uskutečnilo
sedm vzdělávacích seminářů. V rámci poskytovaných služeb byla navázána spolupráce s
dětskými domovy, výchovnými ústavy, domy na půli cesty a jinými institucemi či
organizacemi.
Centrum uspořádalo koncert Ivana Hlase, Richarda Tesaříka a souboru dětí z Mateřské
školy Strojařů (viz kapitolu Kultura).
V tomto roce obdrželo centrum od společnosti Tesco 68 000 Kč jako výtěžek charitativní
sbírky s názvem Pomáhejte s námi.767
Centrum spravovalo k 31. prosinci 2007 majetek v hodnotě 6 289 000 Kč. Náklady činily
7 709 000 Kč, z toho mzdy 3 219 000 Kč, zákonné pojištění 1 104 000 Kč a ostatní služby
1 784 000 Kč. Výnosy dosáhly výše 7 592 000 Kč, z toho provozní dotace 6 278 000 Kč a
dary 920 000 Kč. Po zdanění činil hospodářský výsledek -117 000 Kč, což bylo ovlivněno
odpisy dlouhodobého majetku.768
Česká asociace pečovatelské služby Pardubického kraje, pobočka Chrudim (Městský
park čp. 828/IV). Pobočka byla založena v roce 2006 z iniciativy CSSP Chrudim. Asociace
sdružovala organizace poskytující terénní sociálně-zdravotní služby (příspěvkové organizace
měst a obcí, církevní a neziskové organizace, podnikatelské subjekty), vyjadřovala se
k návrhům zákonů apod.769
Český červený kříž – viz kapitolu Zdravotnictví.
Český svaz žen, Krajské středisko Trutnov, místní organizace Chrudim. V rámci kraje
proběhlo víkendové setkání žen na Konopáči.770
Farní charita Chrudim (Školní náměstí čp. 56/I). Ředitelka: Dana Zelená. Základní
organizační struktura: ředitel charity, ekonom a účetní, vrchní sestra a vedoucí projektů
192
Sociální záležitosti
(Občanská poradna Chrudim, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Osobní asistence,
Klub František).
Charita rozvíjela tři základní projekty:
Osobní asistence umožňovala uživatelům s postižením využívat veřejných služeb,
navštěvovat kulturní akce, nakupovat v obchodech, aktivně využívat volný čas. Charita měla
ve své péči pět tělesně postižených, o které se staralo pět osobních asistentů
Občanská poradna (kontaktní osoba Jitka Mikanová) poskytovala rady, informace a
pomoc lidem, kteří byli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozila. Podílela
se na činnosti Asociace občanských poraden. Statistika roku 2007: 611 uživatelů, 637 dotazů,
625 konzultací, 50% žen, 38% mužů, 12% více klientů, 486 osobních návštěv, devadesát
telefonátů, 35 e-mailů a dopisů. Nejčastější okruhy problémů představovaly majetkoprávní
vztahy a náhrada škody (18 %), rodina a partnerské vztahy (17 %), pracovně právní vztahy
(17 %), bydlení (16 %), veřejná správa (8 %). 771
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (kontaktní osoba V. Kvapilová)
zajišťovala domácí zdravotní péči pacientům v Chrudimi a okolí na základě doporučení
registrujícího praktického lékaře, nebo žádosti nemocného nebo jeho rodiny o domácí
ošetřování akutně i chronicky nemocných občanů, kteří by jinak byli hospitalizování nebo
umístěni v léčebně dlouhodobě nemocných. Domácí péče zahrnovala odbornou zdravotní péči
registrovaných zdravotních sester. Jednalo se například o aplikaci inzulínu, převazy ran
včetně bércových vředů, odběry krve k určení glykémie, vyšetření glukometrem, nákupy a
různé pochůzky, úklid, praní drobného prádla, příprava snídaně, pomoc při koupeli atd. V
roce 2007 poskytnulo pět zdravotních sester celkem 16 169 ošetřovatelských výkonů a 7 285
pečovatelských výkonů 107 občanům (z toho 88 ženám), z nichž 95 mělo více než 65 let. 95
K tradiční akci patřila Tříkrálová sbírka, která v roce 2007 vynesla 337 173,50 Kč.
Účastnilo se jí 72 skupin.772
Charita prezentovala svou činnost v Chrudimském zpravodaji a v Chrudimském deníku.
Výdaje na pečovatelskou službu v roce 2007: věcné náklady 135 650 Kč, mzdové náklady
666 802 Kč (z toho mzdy 473 539 Kč, odvody na pojistném 165 739 Kč).
Výdaje na občanskou poradnu: věcné náklady 117 252 Kč, mzdové náklady 300 462 Kč (z
toho mzdy 199 918 Kč, odvody na pojistném 30 573 Kč).
Výdaje na osobní asistenci: věcné náklady 18 635 Kč, mzdové náklady 651 752 Kč (z toho
mzdy 475 185 Kč, odvody na pojistném 166 315 Kč).
Provozní náklady na všechny činnosti dosáhly celkem výše 219 000 Kč.
Výnosy (celkem 3 530 000 Kč): tržby za služby 1 824 000 Kč, dotace od Pardubického
kraje 315 000 Kč, dotace města Chrudim 100 000 Kč, dotace od ostatních obcí 107 000 Kč,
dotace ministerstva práce a sociálních věcí 881 000 Kč, TS 222 000 Kč, přijaté příspěvky
(dary) 57 000 Kč.773
Klub vozíčkářů Chrudim.
Mama klub Chrudim o. s. (Strojařů čp. 846).
Chod zajišťovali dobrovolníci – maminky na mateřské dovolené a jedna provozní
pracovnice. V roce 2007 měl klub 25 členek, řídila jej sedmičlenná rada a tříčlenný výkonný
tým: Soňa Tomková, Radka Vodičková a Markéta Kynclová. Zaměstnáno bylo patnáct osob,
z toho dvě na stálý pracovní poměr.
Mama klub byl členem Sítě mateřských center ČR, mezinárodní sítě MINE, Laktační ligy
Praha, Sítě mateřských škol podporujících environmentální výchovu.
Klub se zaměřoval především na rodiče na mateřské dovolené a rodiny s dětmi obecně.
Klub nabízel v rámci pravidelného dopoledního programu hernu pro děti vybavenou
didaktickými hračkami, cvičení rodičů s dětmi specializovanými podle věku dítěte,
193
Sociální záležitosti
Mamaškolku s pestrým programem, besedy pro maminky se vzájemným hlídáním dětí.
Odpoledne a večer to byly kurzy předporodní přípravy, laktační poradny, pohybové a
jazykové kurzy, přednášky a besedy s psychology, lékaři, terapeuty, kosmetičkami a výtvarné
dílny.
K nepravidelným akcím patřily oslavy významných dní v roce, besídky, karnevaly, burzy,
výtvarné soboty, zdravé soboty víkendové vzdělávací semináře, rodinné výlety, týdenní
relaxační pobyty s vlastním programem.
Mama klub (zvaný též „Mamáč“) úzce spolupracoval s Městským úřadem Chrudim,
Chrudimskou besedou, projektem Zdravé město Chrudim, s chrudimskou nemocnicí,
Pedagogicko-psychologickou poradnou Chrudim, Ekocentrem Paleta, občanským sdružením
Altus, ekocentrem Zelený dům svazu ochránců přírody, místními mateřskými školami,
pěveckým souborem Klíček, divadelním spolkem J. N. Štěpánka, dětským divadelním
souborem při Domu dětí a mládeže, s mateřskými centry v rámci kraje. Patrony klubu byli
manželé Daniela a Martin Dejdarovi.
Hlavní projekty roku 2007:
- Cesta za sluncem. Jednalo se o komplexní projekt činnosti klubu s cílem vytvořit kvalitní
a komplexní zázemí pro mladé rodiny od chvíle, kdy partneři začínají plánovat rodinu, do
začátku školní docházky.
- Zdravé mateřství a rodičovství. Projekt zajišťoval budoucím matkám na Chrudimsku
aktivní přípravu na porod a mateřství. Klub v jeho rámci spolupracoval s chrudimskou
nemocnicí, zapojoval se do akcí Světový týden respektu k porodu a Světový týden kojení.774
- Strážci Země. Cílem bylo seznamovat děti v předškolním i školním věku s přírodou a
podporovat v nich kladný postoj ke světu. Projekt vznikl v roce 2007 a navázal na program
Ohleduplný brouček.
- Okno do světa. Celoroční cyklus rozvíjel děti po stránce pohybové, rozumové, hudební,
výtvarné a jazykové. Součástí byly příležitostné akce Mamaškolky s chameleónem Leonem.
- Cvičení dětí a rodičů. Novinkou byly anglické zpívánky (cvičení obohacená o písničky a
říkánky v angličtině).
- Keramika – setkávání s hlínou. V roce 2007 byly kurzy keramiky sdruženy do
celoročního projektu.775
Mamaklub uspořádal v roce 2007 celkem 495 akcí a na dalších se podílel nebo účastnil.
Tyto akce navštívilo 6724 osob. Průměrně klub pořádal čtyřicet až šedesát akcí měsíčně:
Orientální tance pro začátečníky, břišní tance pro rodičky.776
Cvičení s dětmi včetně 48 hodin Anglických zpívánek – za rok celkem 160 akcí, využilo
přes tisíc rodin.
Ekovýchovná Školička Strážců Země (devět akcí, devadesát rodin).
Lekce angličtiny pro rodiče – začátečníky (čtyřicet seminářů).
Jazykový kurz pro rodiče (jeden kurz).
Mamaškolka – 77 akcí včetně dvanácti hodin Anglické Mamaškolky. Měsíčně se účastnilo
v průměru čtyřicet rodin.
Kurzy Zdravého mateřství a rodičovství (šedesát seminářů).
Odborné přednášky a semináře 16×
Právní poradna 3×
Laktační poradna 4×
Výtvarné dílny 11×
Víkendová školička keramiky 14×
Keramika pod širým nebem 2×
Kurzy keramiky pro rodiče s dětmi (šest kurzů, každý po deseti lekcích).
Karnevaly 2×
Den otevřených dveří 2×
194
Sociální záležitosti
Výlet 2×
Společenský večer 2× (společenský ples s tancem v Restauraci U Nováků v Bítovanech 10.
listopadu).777
Relaxační ozdravný pobyt 3×
Mikulášská besídka 1×
Vánoční besídka 1×
Loučení se zimou – vynášené „Morény“ 1×
Ukládání broučků – lampiónový průvod z náměstí U Vodárny (1. listopadu) za účasti
Martina Dejdara.778
Cvičení pro ženy 38×
Bambiriáda
Světový týden respektu k porodu 1×
Světový týden kojení – Akce Řetěz 1×
Den otevřených dveří nemocnice 2×
Den otevřených dveří novorozeneckého oddělení 1×
Mamaklub prezentoval svou činnost v každém čísle Chrudimského zpravodaje, dále
prostřednictvím letáčků v ordinacích dětských lékařů a gynekologů, v mateřských školách,
domech s pečovatelskou službou i jinde.
Příjmy v roce 2007 činily 728 044 Kč, z toho 170 456 Kč plynulo z vlastní činnosti a
554 700 Kč z dotací (město 123 000 Kč, kraj 40 000 Kč, stát 361 000 Kč, ostatní 30 000 Kč).
Výdaje dosáhly výše 787 232 Kč, z toho 51 901 Kč na telefon, 394 392 Kč na mzdy a
340 939 Kč na ostatní.779
Momo Chrudim, o. p. s. (Fibichova čp. 193/III) byla založena na podzim roku 2007. Její
obrysy se začaly rýsovat přibližně o půl roku dříve, kdy se v Chrudimi a jejím okolí začala
scházet skupinka devíti budoucích zakladatelů nad společnou vizí zřízení sociálně
terapeutické dílny, ve které by mohli pracovat lidé s mentálním postižením. S podporou města
Chrudim, soukromých sponzorů a společnosti ETS s. r. o., která společnosti výhodně
pronajala prostory, se podařilo během prvního čtvrtletí roku 2008 připravit a vybavit prostory
dílny.780
Občanské sdružení Altus (Tovární ulice čp. 1112). Podstatnou událostí začátku roku
2007 byla volba nové správní rady organizace a omlazení vedení. Správní rada: Naděžda
Gutzerová (předsedkyně od února 2007)781, Miroslav Beránek (jednatel), Martin Benák
(manažer akcí, člen správní rady), Aleš Kroutil (ekonom sdružení, člen správní rady), Vladko
Voříšek (člen rady).
Altus realizoval v roce 2007 tyto projekty:
Bambiriáda – galapřehlídka volnočasových aktivit, nabízených sdruženími dětí a mládeže
a středisky volného času v celé České republice. Altus organizoval tuto akci v Chrudimi ve
dnech 24. až 25. května pro celou oblast Pardubického kraje.
Na chrudimské Bambiriádě spolupracovaly tyto organizace: Ekocentrum Paleta Chrudim,
Vodácké sdružení Kačeři, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Mama klub,
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s., Pardubická krajská organizace Pionýra, Mateřské centrum
Krůček, Dům dětí a mládeže Chrudim, Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., PS Vysočina,
Svitavy, Pionýrská skupina Hraničář, Artego o. s. – tvůrčí nezávislá skupina, ZO ČSOP
Novohradka, DDM Ježkovka Heřmanův Městec, Pardubický spolek historie železniční
dopravy, Svítání, sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice, Centrum pro
zdravotně postižené Chrudim, Český červený kříž, Rodinné integrační centrum, SVP Archa,
M klub, DIC Polička, Pionýrská skupina Vysočina, Šance pro tebe, o. s., Agentura pro děti a
mládež Veselá společnost, Dům dětí a mládeže Litomyšl, PS Vysočina, Junák – svaz skautů a
195
Sociální záležitosti
skautek, ČR, Dům dětí a mládeže Delta, Dům dětí a mládeže Lanškroun, Studijní centrum
Basic Pardubice, Sdružení přátel dobré hudby – Hlinsko v Čechách, Dům dětí a mládeže
Čáslav, Muzeum loutkářských kultur, Zálesák – Táborníci Chrudim, Pardubická krajská
asociace Sport pro všechny. Akci podpořili TMT spol. s r. o., Zemědělská společnost Luže, a.
s., Školky a výsadby Vaněk, Dopravní značení Pardubice s. r. o., TOI – TOI Sanitární
systémy s. r. o., Zdravé město, www.levnepokladny.cz, Občanské sdružení Úl Hlinsko.782
Projekt posílení kapacity romských nevládních neziskových organizací v Pardubickém
kraji měl za cíl zlepšení práce romských NNO, které poskytovaly sociální služby uživatelům
z řad příslušníků romské komunity. Jednalo se především o posílení jejich schopnosti
analyzovat potřeby uživatelů služeb, navrhovat účinná opatření k jejich řešení, nalézat vhodné
zdroje financování, provádět kvalitní management a administraci projektů. Důraz byl kladen i
na efektivní fungování organizace, strategické plánování, řízení lidských zdrojů a komunikaci
s partnery z řad neziskových organizací, veřejné správy, podnikatelských subjektů a médií.
Vzhledem ke specifické situaci v neziskovém sektoru v rámci romského etnika
v Pardubickém kraji (relativně nízký počet fungujících organizací) bylo společně s partnery
projektu z řad reprezentantů veřejné správy navrženo doplnit skupinu účastníků o vybrané
aktivní příslušníky romské komunity, kteří svou prací přispívají k řešení problémů Romů a
nacházejí se v přípravné fázi založení vlastní neziskové organizace.783
Sdružení provozovalo internetový server www.chrudimka.cz, který nabízel zpravodajství
z Chrudimi a okolí z oblasti kultury a volného času, kterým se běžná média nevěnovala.
Redaktoři pod vedením Šárky Zahálkové se snažili o pozitivní zacházení s informacemi.
Chrudimka navíc uspořádala patnáct akcí pro veřejnost:
30. dubna Čarodějnice (Hlinsko).
24. května Létáme s Chrudimkou (Chrudim).
9. června Dětský den (Skuteč).
29. června Plaveme na Chrudimce (Chrudim).
Od 1. července 2007 Fotosoutěž s Chrudimkou (časově neomezeno).
30. července Narozeninová slavnost (Hlinsko).
30. srpna Loučení s prázdninami (Chrudim).
8. září Koncert s Chrudimskou (Chrudim).
14. září Tvořivá dílna s Chrudimkou (Chrudim).
21. září Hraní s Chrudimkou (Raná).
22. září Zábava s Chrudimkou pro mladé (Raná).
22. října Drakiáda (Štěpánov).
24. října Deskové hry (Raná).
10. listopadu Airsoft s Chrudimkou (Načešice).
1. prosince Chrudimka florbal cup (Chrudim).
Projekt Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2007. Cílem bylo upozornit na
automobilovou dopravu ve městě a na nedostatek cyklistických stezek v okolí Chrudimi.
V rámci projektu proběhly přednášky ve školách o bezpečnosti jízdy na kole, cyklojízda
z Chrudimi do Pardubic a Den bez aut v Chrudimi.
Projekt Staré a památné stromy podpořený Nadací Veronica si kladl za cíl
zdokumentovat a představit staré památné stromy v okolí Chrudimi a volbu stromu roku.
Druhou etapou pokračoval program Ekologická výchova na základní škole od A do Z
prostřednictvím jednohodinové konzultace, jejíž součástí bylo aktivní zapojení žáků.
Vzhledem k tomu, že u dětí na prvním stupni je těžké udržet jejich pozornost, byla zvolena
metoda výuky formou hry a rukodělné práce (modelování zvířat, stavba hnízda apod.).
Přírodě byla opět věnována série vycházek, přednášek a prezentací:784
196
Sociální záležitosti
20. ledna Ornitologická vycházka podél Chrudimky spojená se zimním sčítáním vodního
ptactva a dendrologickými zajímavostmi rostoucími podél Chrudimky. Vedli Michal Pešata a
Naděžda Gutzerová.785
24. března Ornitologicko-botanická vycházka do Habrova za ptáky a jarními rostlinami.
Michal Pešata a Naděžda Gutzerová.
17. dubna Invazní rostliny – Trifidi z rostlinné říše. Jan Horník. Vodní zdroje Chrudim.
18. dubna Dendrologicko-ornitologická vycházka do parku Střelnice. Vítězslav Haupt a
Michal Pešata.
18. dubna Madagaskar – podivuhodná Lemurie. Vladimír Lemberk. Vodní zdroje
Chrudim.
19. dubna Přírodovědné hrátky u vody pro děti i rodiče. Jezu mezi Píšťovy a Slatiňany.
20. dubna Kamerun – Afrika v malém. Michal Pešata. Vodní zdroje Chrudim.
21. dubna Vycházka na nemošickou stráň. Jarní květy a ptáci. Vítězslav Haupt a Michal
Pešata.
22. dubna Ptačí neděle. Ptáci, jarní kytky, myslivost. Pořádala ZO ČSOP Nasavrky a
Český myslivecký svaz. Sraz u rybníku Hluboký u Libáně.
23. dubna Dendrologická vycházka do Městského parku. Vítězslav Haupt.
24. dubna Jak nakrmit hliníkožrouta. Resselovo náměstí – informační stánek.
25. dubna Jak jsem fotil ptáky. Fotograf Rudolf Vařejka o focení ptáků u nás i v zahraničí.
Vodní zdroje Chrudim.
19. května Zámecký park ve Slatiňanech. Dendrologická vycházka. Vítězslav Haupt.
29. května Botanická vycházka podél náhonu. Naděžda Gutzerová.
2. června Exkurze do Annenského údolí u Skutče (vegetace lokality navržené do Natura
2000, pozorování ptáků a obojživelníků). Jakub Těšitel a spol.
16. června Život řeky aneb proč při spuštění místního rozhlasu zajíždí pstruzi do svých
úkrytů. Vycházka podél Chrudimky ze Slatiňan k Práčovské přehradě. Vlastimil Peřina a
Michal Pešata.
12. června Vycházka za humna. Co roste a létá kolem Chrudimky směrem na Slatiňany.
Naděžda Gutzerová a Michal Pešata.
26. června O liliích a denivkách. Přednáška s ukázkami živých květin, jako doprovodná
akce k výstavě Květy ve fotografii. Vítězslav Haupt. Vodní zdroje Chrudim.
15. července Botanická vycházka podél náhonu. Revitalizace náhonu, jeho osidlování
rostlinami. Naděžda Gutzerová.
7. září Netopýří noc. Na úvod praktická ochrana netopýrů a procházka podél Chrudimky
do Městského parku, pozorování netopýrů pomocí detektoru. Vladimír Lemberk.
15. září Dendrologická vycházka do Pardubického arboreta na Dukle. Vítězslav Haupt.
21. září Cyklojízda Chrudim – Pardubice ke Dni bez aut. Zpět zajištěn odvoz cyklobusem.
7. října Mykologická vycházka kolem Kochánovických rybníků. Pavel Brůžek a Václav
Kobera.
10. října Staré a regionální odrůdy ovoce. Zdena Koberová. Spojeno s ochutnávkou. Vodní
zdroje Chrudim.
13. října Dendrologická vycházka do zámeckého parku ve Slatiňanech. Vítězslav Haupt.
21. listopadu Zajímavé dřeviny Chrudimě. Přednáška Naděždy Gutzerové. Vodní zdroje
Chrudim.
Občanské sdružení bylo v roce 2007 rovněž dodavatelem akcí, programu a propagace v
rámci grantového schématu ministerstva životního prostředí Síť environmentálních
informačních a poradenských center, realizovaného Střediskem ekologické výchovy a etiky
Rýchory – Sever. Pro veřejnost fungovala ekoporadna, která uspořádala tyto akce:786
16. ledna Ekologické výrobky. Pratelné plínky a dětská kosmetika.787
16. února Koničiva Nippon – Dobrý den, Japonsko (Vodní zdroje Chrudim).
197
Sociální záležitosti
21. února Zimní hosté z ptačí říše (tamtéž).
27. února Ekologické výrobky: dámské hygienické potřeby a tělová kosmetika pro ženy i
muže (tamtéž).
14. listopadu Pasivní dům – realita dneška. Přednášel tamtéž Vladimír Nepivoda.
Zároveň byly poskytovány služby především pro území Chrudimska, zaměřené na Místní
Agendu 21, odpady, spotřebitelská témata či aktuální ekologická témata. Zajímavý počin
představovala Zelená angličtina – kurs angličtiny se zaměřením na odbornou terminologii z
oblasti životního prostředí. Altus poskytl prostory pro poradenskou činnost Sdružení obrany
spotřebitelů (viz kapitolu Hospodářství).
Altus byl v roce 2007 lokálním partnerem dobrovolnického programu Make a Connection
– Připoj se. Na realizaci svých projektů dobrovolníci dostali prostřednictvím sdružení více
než 300 000 korun, a navíc měli po celou dobu možnost své kroky s Občanským sdružením
Altus konzultovat.788 Dobrovolnické týmy zároveň prošly i víkendovými vzdělávacími kurzy,
které lektorovali odborníci na komunikaci, propagaci, ekonomiku, neziskový sektor či
dobrovolnictví. Mezi lektory byl například dlouholetý občanský aktivista Roman Málek,
pracovnice krajského úřadu zodpovědná za komunikaci s neziskovým sektorem Dana
Krouželová či komunitní pracovník Šance pro Tebe Artem Vartanian:
Obnova čtyř studánek v Přírodní rezervaci Maštale (mezi obcí Bor u Skutče a Budislav).
Mladí lidé se inspirovali projektem Make a Connection, v jehož rámci byla nedaleko
vybudována naučná stezka. Dobrovolníci během letních měsíců opravovali studánky a
instalovali k nim posezení a informační tabule.
Keltské svátky. Dobrovolníci uspořádali ve spolupráci s obcí Nasavrky a občanským
sdružením Boii oslavu tří keltských svátků: Lughnasad (28. července) – svátek boha Lugha,
oslava léta, první sklizně, Podzimní rovnodennosti (21. září) a Samhain (3. listopadu) –
keltský Nový rok. V rámci programu bylo připraveno divadelní vystoupení, předvádění
keltských řemesel s odborným výkladem, ruční práce, workshopy.
Dobrovolnictví v léčebně dlouhodobě nemocných Nemocnice Chrudim. Hlavní úlohou
projektu bylo zpříjemnit čas seniorům hospitalizovaným v LDN. Projekt se týkal i seniorů
upoutaných na lůžko a postižených demencí. Dobrovolníci od června do listopadu jednou
týdně docházeli do nemocnice a pro seniory realizovali různé volnočasové aktivity.
Kámen pro všechny. Sochařské symposium proběhlo společně s hudebním festivalem
Yanderov (viz kapitolu Kultura).
Za prastarými řemesly v obci Sebranice. Projekt se zabýval rekonstrukcí řemesel předků
v praxi a přiblížením experimentální archeologie co nejširší skupině obyvatel. Pro veřejnost
byla připravena přednáška o historii výroby předmětů z keramické hlíny, o jejich zdobení a o
vývoji technologie zpracování železné rudy. V další fázi proběhla výstavba replik roštové
pece na keramiku a tavné pece na železnou rudu. Při akci obce dobrovolníci zpracovávali
železo ve výhni a na závěr projektu se uskutečnil koncert hudební skupiny.
Festival Hudba pomáhá – Hudba pro Šimona. Cílem benefičního festivalu hudebních
skupin z okolí Chocně bylo představit místní mladé a méně známé skupiny a prezentovat je
širší veřejnosti. Navíc byly získány finanční prostředky na nákup speciální počítačové sestavy
pro chlapce s dětskou obrnou se zrakovým postižením.
Nekořský plachetní spolek. Cílem projektu bylo v obci Nekoř vytvořit celoročně
fungující plachetní spolek. V letním období bylo úkolem dobrovolníků naučit se základní
plavební technice a metodice plachtění, v zimním čase výlet na sněžnicích, stavba lodí apod.
Mladí lidé lodě již měli a potřebovali peníze na jejich dostavbu a na bezpečnostní výbavu. V
rámci projektu uspořádali křest lodí, vyzkoušeli jízdu a plavbu.
Klub Šumák v Pardubicích. Dobrovolnický tým na základě dlouhodobé pomoci psům v
útulcích založil klub. V rámci projektu dobrovolníci vytiskli letáky, vybavili klubovnu a
uspořádali Voříškiádu.
198
Sociální záležitosti
Stolní hry nové generace aneb Pojďme si je zahrát ve Slatiňanech. Dobrovolníci, kteří
v roce 2005 realizovali projekt Výprava do Egypta, se rozhodli podat projekt, jehož cílem
bylo představení stolních her určených mládeži a dospělým. Dobrovolnický tým jednou
měsíčně pořádal hrací odpoledne ve společenském domě.
Oživlé sídliště. Dobrovolníci úspěšně uspořádali na sídlišti v Hlinsku druhý ročník
projektu Oživlé sídliště. Cílem bylo představit co nejširší nabídku volnočasových aktivit jeho
obyvatelům. Po zkušenostech z ročníku 2006 dobrovolníci některé programy doladili, jiné
zopakovali či vymysleli nová stanoviště. Lidé si tak mohli vyzkoušet stolní hry, fotbálky,
navštívit beatbox, exhibici breakdance, skákací hrad, divadelní představení, ale i kurz
sebeobrany či kurz první pomoci. Samotná akce proběhla 31. srpna a 1. září.
Celoroční činnost sdružení Altus byla podporována zejména městem Chrudim,
Pardubickým krajem a ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy. Jednalo se především
o zajištění činnosti a provozu kanceláře a dalších aktivit nesouvisejících s konkrétními
projekty.789
Občanské sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice, středisko Chrudim
(Městský Park čp. 274/IV, U Parku čp. 828 – Klub Polárka ). Vedoucí střediska: Vladimíra
Wysocká, zaměstnankyně poskytující sociální služby Věra Pinkasová, Lucie Součková,
Hana Měrková, Martina Röhrichová. Centrála se nacházela v Pardubicích, další střediska
působila v Pardubicích a Hradci Králové. Externí supervizi chrudimského střediska prováděl
Vlastimil Sojka.
Sdružení se zaměřilo zejména na poskytování služeb duševně nemocným. Jednalo se o
následnou péči, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby. Ve střediscích Pardubice a
Chrudim byly od počátku roku 2007 zaregistrovány i služby osobní asistence a podpora
samostatného bydlení. U obou se v průběhu roku ukázalo, že o ně mezi duševně nemocnými
není zájem. Hlavním důvodem byl patrně fakt, že šlo o služby ze zákona hrazené a duševně
nemocní měli velký problém s přiznáváním příspěvků na péči. Vzhledem k této situaci byla
registrace obou uvedených služeb zrušena a obdržené dotace se v plné výši vrátily
poskytovatelům.
Sdružení dále nabízelo křesťanská setkání pro uživatele služeb, možnost účastnit se letních
a zimních rekondičních pobytů, výletů, návštěv různých kulturních a společenských akcí,
sportovních aktivit. Fungovala spolupráce s Psychiatrickým oddělením a Psychiatrickým
stacionářem Krajské nemocnice v Pardubicích, Psychiatrickou léčebnou v Havlíčkově Brodě.
Pokračoval projekt Rozvoj terénní sociální podpory dlouhodobě duševně nemocných lidí
v Pardubickém kraji za účelem rozšířit terénní sociální péči na celé území okresu Pardubice a
Chrudim. Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu, programu
SROP. Služby byly určeny duševně nemocným lidem starším 18 let, kteří potřebovali
praktickou, psychickou nebo lidskou podporu. Pomoc mohla být jednorázová, krátkodobá
nebo dlouhodobá a zasahovala do osobního života pouze s výslovným souhlasem a na základě
potřeb klienta. Pracovníci poskytovali poradenství o sociálních dávkách, důchodovém
zabezpečení apod., dále i osobní asistenci, například při doprovázení na úřady či k lékaři.
Věnovali se individuální pomoci při řešení problémů v oblasti zdraví, práce, bydlení, vedení
domácnosti, volného času, financí vztahů. Všechny poskytované služby byly dobrovolné,
bezplatné a byly poskytovány za podpory města Chrudimi a Pardubického kraje.
V roce 2007 se realizoval projekt Zvýšení informovanosti lékařů prvního kontaktu o
následné sociální podpoře pro duševně nemocné. Uskutečnily se dva semináře pro praktické
lékaře v okresech Pardubice a Chrudim (11. prosince), vznikl instruktážní informační
materiál. Jelikož nebyla přidělena požadovaná dotace ministerstva zdravotnictví, upustilo se
od interaktivní webové prezentace. Podařilo se však vytvořit přehledný informační materiál.
199
Sociální záležitosti
Účast lékařů na seminářích sice nebyla velká, ale všem nezúčastněným byl materiál rozeslán
poštou.
Pokračovala činnost klubu Polárka. V Polárce se konaly skupinové aktivity v rámci
poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Podílela se na nich svépomocná skupina rodičů a příbuzných duševně nemocných. Protože
kapacita nepostačovala, byla ve stávajícím objektu pronajata od města část prvního podlaží. V
závěru roku byla podepsána smlouva o nájmu, zajištěna potřebná oprava prostor a nakoupeno
nezbytné vybavení. Klub byl připraven fungovat v těchto nových prostorách od roku 2008.
Celkem 19 % z klientů všech tří poboček mělo trvalé bydliště v Chrudimi, 36 % mělo
bydliště v okrese Chrudim. Chrudimské středisko mělo v péči 170 uživatelů služeb (z toho
šedesát fyzických osob) a provedlo 1 717 výkonů.
V červnu 2007 bylo ukončeno vzdělávání pro pracovníky Domova na hradě Rychmburk
zahájené v červnu 2006. Toto sociální zařízení se z domova důchodců transformovalo na
domov se zvláštním určením s cílovou skupinou dlouhodobě duševně nemocní a personál
bylo zapotřebí připravit na práci s ní. Od podzimu 2007 měl kurz volné pokračování v
případových konzultacích.
Na služby následné péče přispělo v roce 2007 město Chrudim v rámci projektu Zdravé
město částkou 40 000 Kč, na sociální rehabilitaci dalo 35 000 Kč, na sociálně aktivizační
programy 25 000 Kč (ve všech případech šlo o tři procenta z celkových příjmů na uvedené
služby). Celkem představoval příspěvek města 1,7 % příjmů organizace. K činnosti dále
přispělo Centrum sociální pomoci a služeb města Chrudimi (poskytnutí prostor), Česká církev
evangelická v Chrudimi (věcný dar), firma Plaster (pomoc při opravě nových prostor),
Projekční a architektonická kancelář manželů Thérových (příprava nových prostor), Úřad
práce Chrudim (spolupráce při kontaktování uživatelů).790
Občanské sdružení Šance pro Tebe (Štěpánkova čp. 92/I – centrála, Revoluční čp. 521 –
zařízení Kopretina, Školní náměstí čp. 11/II – zařízení Futur, V Průhonech – zařízení
Skatepark). V roce 2007 sdružení oslavilo deset let existence, profesionalizovala se, dokončila
první velký evropský projekt a zahájila další, získala jednotný vizuální styl, v lednu 2007
otevřela „novou“ Agoru a tři kluby získaly audit České asociace streetwork. V rámci projektu
Šance pro Ně… byl zahájen systematický terénní průzkum v Chrudimi, podařilo se
zaregistrovat Dobrovolnickou agenturu. Vznikl čtvrtý program s názvem Provozní složka.
Organizace byla po několika letech zajištěna finančně i personálně.
Strategické řízení bylo svěřeno valné hromadě a radě ředitele a poradnímu orgánu (čestná
rada), jejichž partnery byl poradní orgán a kontrolní orgán. Na druhém stupni fungovalo
výkonné řízení složené z provozního a programového manažera a vedoucích programů. Na
třetí úrovni fungovala provozní složka (kancelář a servis, ekonomické služby). Výkonným
ředitelem byl Michal Zahradník.
Programy byly rozděleny do tří skupin:
Sociální programy měly jako primární cílovou skupinou děti, mládež a mladé dospělé v
obtížných životních situacích (vyrůstání v sociálně diskvalifikujícím prostředí, s výchovnými
a vzdělávacími problémy, ohrožení sociálními patologiemi, neproduktivní a rizikové trávení
volného času, pomíjení většiny nabídek institucionální péče apod.). Sekundární cílovou
skupinu tvořili jednotlivci a skupiny z blízkého sociálního okolí primární cílové skupiny
ohrožené sociálními patologiemi včetně sociálního vyloučení (rodinní příslušníci, partneři) a
lokální komunita, v níž žije primární cílová skupina. Poskytovány byly výchovné, vzdělávací
a aktivizační služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální
poradenství, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí. Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Futur
navštěvovaly chrudimské děti a mládež ve věku 11 až 15 let v obtížných životních situacích.
200
Sociální záležitosti
NZDM Kopretina byl určen dětem ve věku 6 až 11 let ohrožené sociálním vyloučením v
lokalitě u chrudimského nádraží.791 NZDM Jeskyně se věnoval dětem a mládeži ve věku 7 až
22 let v obtížných životních situacích v obci Prachovice.
Sociální programy zabezpečoval profesionální realizační tým ve složení Šárka Jedličková,
Ivana Hejduková, Milan Štorek, Leona Hniličková a Lucie Kohlerová. Externí podporu
programu zajišťovala supervizorka Dana Dobiášová a metodické vedení Iva Pellarová a
Stanislav Kunc. Program dále využíval pomoci dobrovolnic a poskytl odbornou stáž pěti
stážistům.
Program Futur získal osvědčení kvality České asociace streetwork, obnoveno bylo
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od krajského úřadu. V průběhu roku 2007
proběhlo několik akcí, na jejichž organizaci se podíleli klienti (diskotéky, nocování v klubu,
turnaj ve stolním fotbalu a další). Z personálních důvodů byla omezena provozní doba klubu.
Statistika roku 2007: 65 klientů, 1 264 kontaktů, 1 768 podpoření (služeb), 26 prvokontaktů.
Program Kopretina získal osvědčení kvality České asociace streetwork, obnoveno bylo
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od krajského úřadu. V průběhu roku 2007 se
uskutečnilo několik zážitkových akcí pro děti mimo běžnou otevírací dobu a menších výletů.
Statistika roku 2007: 65 klientů, 2 606 kontaktů, 2 331 podpoření (služeb), dvacet
prvokontaktů.
Program Jeskyně získal osvědčení kvality České asociace streetwork, obnoveno bylo
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od krajského úřadu. V průběhu roku 2007 se
uskutečnilo několik akcí pro klienty i ostatní děti v Prachovicích, probíhala primární prevence
na základní škole. Statistika roku 2007: 81 klientů, 1 731 kontaktů, 2 371 podpoření (služeb),
35 prvokontaktů.
V roce 2007 byl zahájen program Šance pro Ně… mapováním cílových skupin.
Největší položky ve výdajích představovaly v roce 2007 osobní náklady 1 743 000 Kč,
nákup materiálu 219 000 Kč, nákup služeb 237 000 Kč a energie 107 000 Kč. Ministerstvo
práce a sociálních věcí poskytlo 1 335 000 Kč, EHP – NROS – Blokový grant 393 000 Kč,
Pardubický kraj 300 000 Kč, město Chrudim 232 000 Kč. Celkové příjmy činily 2 350 000
Kč.
Aktivační programy měly v podstatě stejnou cílovou skupinu a kladly si za cíl umožnit
realizovat její tvořivý potenciál a předcházet tak problémům. Programy se realizovaly
v Klubu Agora (společenské, kulturní a volnočasové aktivity pro mládež ve věku 16 až 26
let), NDZM Streetareálu Chrudim – Skatepark (volně přístupná asfaltobetonová plocha s
překážkami vyrobenými ze dřeva a pozinkovaného plechu u zimního stadionu a na hudebním
festivalu Yanderov. Zajišťovaly je Leona Hniličková, Richard Alexa a Tomáš Vaněk.
Dne 17. ledna díky podpoře Nadace Vodafone zahájil po přestavbě oficiálně činnost
nízkoprahový Klub Agora (společenské hry, časopisy, výtvarné a sportovní vybavení, poslech
hudby, internetová místnost, vzdělávací aktivity, informační služby).792 Produkční centrum
Domu Agora pořádalo kulturní akce, poskytovalo zázemí pro akce klientů (hudební zkušebna,
zapůjčování různého materiálu a vybavení). Statistika roku 2007: 67 klientů, 611 kontaktů,
179 podpoření (služeb), deset prvokontaktů. Konalo se 33 akcí, které převážně realizovali
klienti. Navštívilo je 1 732 diváků.
Některé akce v Agoře roku 2007:793
6. prosince divadelní představení freude... Freude... FREUDE (D. Ž. C.).
7. prosince Vild Wibes – house & techno. DJ´s: Kewe, Toci, Obtrik. Hosté: The Cirkus &
Electric Lover aka Motofoko, duo, dj. Feel.
11. prosince Vánoční večírek Svazu neslyšících a nedoslýchavých – Tichý svět Chrudim.
14. prosince Orient párty. Přehlídka tanečnic a skupin z celé republiky, tančírna, čajovna,
orientální obchod. Hosté: Al Fayyum Dancers (Brno), lektorky Centra Orientálního tance
(Brno), Miss Bellydance 2006 Daila (Liberec), Sahar (Hradec Králové) a další.
201
Sociální záležitosti
22. prosince Tradiční vánoční koncert. Miou-Miou, Chocolate Jesus.
Ve Streetareálu probíhala terénní kontaktní práce s cílovou skupinou mládeže a mladých
dospělých ve věku 14 až 22 let z poměrně uzavřených skupin „skejťáků“, „bikerů“ a
„grafiťáků“ trávících většinu času v prostorách skateareálu. Zázemím pro pracovníky a
prostorem pro individuální práci s klientem byla Bouda. Službu se podařilo udržet, přestože
většina kapacity pracovníků směřovala k rozjezdu a stabilizaci Agory. Uskutečnily se dva
skate závody: Terárium skate session (devět účastníků, 25 diváků) a Chrudimský Skate
Contest (25 účastníků, sedmdesát diváků).794 Statistika roku 2007: třicet klientů, 206
kontaktů, 59 podpoření (služeb), čtrnáct prvokontaktů.
Největší položky ve výdajích představovaly v roce 2007 osobní náklady 831 000 Kč,
nákup materiálu 204 000 Kč, nákup služeb 302 000 Kč, opravy a údržba 36 000 Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 881 000 Kč, město Chrudim 184 000 Kč,
Nadace Vodafone 100 000 Kč, Pardubický kraj 90 000 Kč. Celkové příjmy činily 1 367 000
Kč.
Hudební festival Yanderov byl opět zaměřen především na podporu mladých začínajících
kapel a náležel k tradiční kulturní události krajského významu. Samotnými návštěvníky byl
označován jako akce „kde se potkáme všichni“. K programu festivalu viz kapitolu Kultura.
Komunitní programy byly zaměřeny na budování příznivého prostředí pro mladé v
místních komunitách ve věku 15 až 26 let. Cílovými skupinami byli v Chrudimi a
v Pardubicích nejen aktivní mladí, ale také lidé napříč věkovým spektrem s přirozenou
potřebou pomáhat jiným a starat se o svoje okolí (široká, odborná i politická veřejnost).
Zajišťoval je Artem Vartanian, Martina Šťastná a sedm dlouhodobých dobrovolníků (Eliška
Barochová, Pavla Strnadová, Anna Hrabáčková, Petr Steiner, Vojtěch Jirsa, Ivana
Bláhová a Wiliam Kopecký).
V červnu 2007 byl úspěšně ukončen Globální grant ESF, byla získána podpora v rámci
Blokového grantu EEA a na ministerstvu vnitra akreditace vysílající organizace podle zákona
č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, realizovalo se školení dobrovolníků v rámci
občanského sdružení Amalthea, Šance pro tebe byla zapojena do vzniku Kulturně
komunitního klubu 29 v Pardubicích. Dobrovolníci se podíleli na rekonstrukci Domu Agora,
pořádání festivalu Yanderov atd. Druhým ročníkem pokračoval na přelomu roku 2007 a 2008
v Portugalsku mezinárodní výměnný projektu Respect Me Like I am. Účastnilo se jej 35
dobrovolníků ze sedmi států, z toho pět z České republiky. Šance se stala klíčovým partnerem
projektu Společně organizovaného Koalicí nevládek Pardubicka a zaměřeného na
mezinárodní spolupráci neziskových organizací. V roce 2007 bylo z kapacitních důvodů
pozastaveno přijímání mezinárodních dobrovolníků, ale byly uzavřeny předběžné dohody
s jednou organizací portugalskou a jednou italskou.795
Od 14. června 2007 se realizoval projekt Šance pro Ně… podpořený grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti. Cílem projektu bylo připravit modelový komplexní
systém dostupných (nízkoprahových) služeb pro sociálně znevýhodněné děti a mládež do
osmnácti let a jejich blízké sociální okolí na Chrudimsku. Postupně měla být vybudována
lokální a odborná síť poskytující služby navazující na dosavadní činnost Šance pro Tebe.
Největší položky ve výdajích na komunitní programy představovaly v roce 2007 osobní
náklady 434 000 Kč, nákup materiálu 45 000 Kč, nákup služeb 61 000 Kč a energie 27 000
Kč. Pardubický kraj poskytl 205 000 Kč, EHP – NROS – Blokový grant 192 000 Kč, město
Chrudim 62 000 Kč, ESF – NROS – Globální grant 61 000 Kč. Celkové příjmy činily 548
000 Kč.
Šance pro Tebe podruhé uspořádal (ve spolupráci s pardubickým sdružením Terra
Madoda) festival dokumentárních filmů Jeden svět (viz kapitolu Kultura).
Celkové náklady sdružení činily 4 683 000 Kč, výnosy 4 708 000 Kč.
202
Sociální záležitosti
První harmonizační poradna Medynamis (Štěpánkova 89/I, 1. patro). Provádělo
irisdiagnostiku a diagnostická odpoledne každé pondělí.796
Pyramida. Centrum harmonie Chrudim (Radoušova čp. 14). Vedoucí: Jiřina Slámová.
Centrum v roce 2007 pořádalo především jednorázové a dlouhodobé kurzy Reiki a Karuna
Ki (iniciace čaker, základy práce s energií, sebepoznání) a Dornovy metody (manuální způsob
řešení problémů a bolestí v zádech a kloubech, rozšířený v Německu).
Další akce:797
22. února až 25. února Emoční energetické terapie. Čtyřdenní seminář pro terapeuty –
řešení příčin zdravotních, psychických a vztahových problémů a doplnění životní energie.
Lektor Jiřina Slámová.
24. března, 9. června Kontakt s anděly. Celodenní seminář seznámení s tím, kdo jsou
andělé, jak mohou pomáhat, hiearchie andělů, funkce strážného anděla. Možnosti navázání
kontaktu, realizace přání, odpovědi na důležité otázky.
25. března Energie archandělů. Celodenní seminář na obecné seznámení s tím, kdo jsou
archandělé a na bližší poznání čtyř nejznámějších archandělů – Michaela, Gabriela, Rafaela a
Uriela.
1. až 3. června Chůze po žhavém uhlí. Tradiční víkendové setkání absolventů
devítiměsíčního cyklu seminářů s názvem Poznej sám sebe zaměřených na zpracování
strachů. Saláškova chalupa u Předhradí. Nový cyklus Poznej sám sebe začal 6. října 2007.798
10. června Kouzlo přítomného okamžiku. Jednodenní prožitkový seminář zaměřený na
život v přítomnosti, zbavený zátěže minulosti a strachu z budoucnosti
20. až 24. června Pětidenní relaxační pobyt zaměřený na odpočinek, uvolnění
energetických bloků a následků stresu pomocí meditací, cvičení, tance, her, zpěvu a zábavy.
Chata Viktorka v Jánských lázních.
24. listopadu Proč nám chybí sebevědomí. Praktický prožitkový seminář.
25. listopadu Jak žít teď a tady. Jednodenní seminář.
1. prosince Tradiční čínská a tibetská medicína. Lektoři P. Krejčiřík, J. Horník, J. Slámová,
V. Kopecký, J. Šnajdrová, V. Vít.
2. prosince Energie archandělů II.
15. prosince Kontakt s andělem.
Návraty ke kořenům aneb znovunalezení nespoutané ženské duše. Pětidílný cyklus
prožitkových seminářů pro ženy, které chtěly poznat samy sebe pomocí tance, zpěvu,
meditace, kresby, cvičení a her. Lektorky Jiřina Slámová a Irena Brožová. První akce se
konala 11. února a 16. září na téma Samice – dárkyně a ochránkyně života. Druhá s názvem
Divoška – nespoutaná a vášnivá přirozenost 7. října.
Vydání CD Strážný anděl.799
Rytmus, o. s. – pobočka Chrudim (centrála Praha, pobočka Chrudim Heydukova čp.
392/II), od roku 2007 Rytmus Chrudim, o. p. s. Řízením pověřen Petr Kuneš.
Rytmus, o. s. Praha založil v roce 2007 obecně prospěšnou společnost Rytmus Chrudim,
která navázala na činnost původní pobočky. Rytmus Chrudim začal poskytovat služby od 1.
ledna 2008.
Chrudimská pobočka v roce 2007 zaměstnávala tři pracovníky. Posláním sdružení bylo
umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním a sníženou schopností komunikovat aktivní
zapojení a seberealizaci zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.
V oblasti pracovního uplatnění poskytovalo sociální a pracovní rehabilitaci, poradenskou
činnost, v oblasti inkluze dětí se znevýhodněním osobní asistenci, poradenství při výběru
203
Sociální záležitosti
škol, zastupování rodičů dětí s postižením při jejich jednání s úřady a školami. Dále provádělo
výzkum a osvětovou činnost.
Cílem sociální rehabilitace bylo získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti, získat a
udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit. Cíle osobní
asistence představovalo zvýšení samostatnosti v dovednostech vedoucích k sociálnímu
začleňování, zpřístupnění vzdělávání a volnočasové aktivity v běžném prostředí, podpora
rodiny při každodenní péči o dítě se zdravotním postižením. Pracovníci poskytovali klientům
asistenci přímo na pracovišti, doprovázeli je na jednání s potenciálními zaměstnavateli apod.
Činnost sdružení byla financována z příspěvků města, Pardubického kraje, ministerstva
práce a sociálních věcí, z Evropských sociálních fondů – Globálního grantu a programu
Equal.800
Sdružení Vaňkova Chrudim. Část obyvatel nejmladší chrudimské ulice se rozhodla
vytvořit komunitu, která by na rozdíl od jiných sídlišť založených na „developerský způsob“
měla pevnější vnitřní vazby. V roce 2006 se zasazovali o výstavbu hřiště v jejich lokalitě a
v roce 2007 na něm uspořádali Nultý ročník Vaňkovy koule aneb Soutěžení se vším, co je
kulaté.801
Sdružení zdravotně postižených v ČR, Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci
(Rooseveltova čp. 594).
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka Chrudim
(Městský park čp. 274). Dne 9. listopadu se uskutečnilo setkání členů oblastní organizace.802
Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj (Palackého čp. 191) bylo založeno
s myšlenkou postavit v Chrudimi hospic pro nevyléčitelně nemocné a umírající. Členy
sdružení byli: Marie Blažková (předsedkyně), Vladimíra Wysocká, Petr Kolek, Jiří Košťál,
Petr Pekař, Kateřina Pekařová, Olga Slavíčková, Renata Štěpánková, Jana Tomanová, Edita
Krejčová, Roman Schmidt.
V lednu 2007 byli přijati noví členové – ekonomové Edita Krejčová a Roman Schmidt. V
rámci projektu Nová cesta, který byl spolufinancován evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR probíhal od ledna první ze čtyř rekvalifikačních kurzů pro Asistenty seniorů,
nevyléčitelně nemocných a umírajících. Kurzu se účastnili stávající pracovníci v institucích
poskytujících sociálně zdravotní služby. Po dobu tří měsíců, osm hodin každý pracovní den,
absolvovali přednášky, semináře a praxi v zařízeních sociální péče. Na závěr kurzu stážovali
jeden týden v litoměřickém hospici. Absolventi po složení závěrečné zkoušky získali licenci
Pracovník v sociálních službách. Organizátorem programu byl Aleš Kalina z Domu techniky
v Pardubicích.
V dubnu se sdružení podruhé zařadilo do databáze uchazečů o finanční prostředky z
evropských fondů. Současně byli informováni o nových pravidlech a zákonných ustanoveních
týkajících se přerozdělování prostředků z Všeobecné pokladní správy.
V červnu byla dokončována koncepce magisterského studijního programu pro hospicové
sestry.
Koncem července se uskutečnil další benefiční koncert prof. Karla Paukerta z USA.
Znovu se sešlo asi 200 lidí, kterým byla myšlenka hospice blízká, výtěžek činil přes 8 000 Kč.
Začala se připravovat kampaň na podporu hospice prostřednictvím dárcovských sms zpráv a
neoficiální referendum o postojích obyvatel Pardubického kraje k potřebě hospice. Právě
v době, kdy grafička Magda Fišerová zhotovila návrh provokativních plakátů, krajský radní
Miloslav Macela telefonicky sdělil, že Pardubický kraj počítá s významnou finanční pomocí
na stavbu hospice. V průběhu dalších týdnů přicházely informace o plánované podpoře
204
Sociální záležitosti
statutárního města Pardubice, města Chrudimi (celkem 30 000 000 Kč) a v září se objevila
šance na získání dotace ministerstva zdravotnictví, která v konečné fázi činila 8 450 000 Kč.
Když se k tomu připočetla předpokládaná dotace ze státního rozpočtu ve výši 30 000 000
Kč803, mohly být zahájeny kroky k vlastní výstavbě.804 Aktualizovala se projektové
dokumentace, podklady ke stavebnímu povolení, zahájena byla jednání s generálním
dodavatelem stavby firmou VCES a. s. a s projektanty z BKN Vysoké Mýto, padlo
rozhodnutí o stavebně technickém dozoru investora.805 V této době se stala velkou oporou
právnička Hana Horáková, která bez nároku na honorář od začátku října 2007 připravovala
podklady pro uzavírání smluv a účastnila se většiny jednání před zahájením stavby. Podobně
významnou pomoc poskytla Hana Luptáková, která komunikovala s ministerstvem
zdravotnictví a vyplňovala příslušné formuláře, Miloslav Macela, jenž obstarával kontakty
s potřebnými politiky, a další dobrovolníci (Ing. Nevrlá, Roman Málek, Mgr. Liedermanová,
František Brendl.
Ve dnech 27. až 30. září 2007 členové sdružení navštívili město Ede, aby se seznámili se
zkušenostmi z hospiců v této zemi a 27. října se zastavili v hospici sv. Lukáše v Ostravě.
V listopadu 2007 probíhala velmi náročná jednání především o nové ceně stavby hospice
(84 000 000 Kč).806
18. listopadu proběhl první ze dvou koncertů na podporu hospice připravený v souvislosti
se zahájením stavby. Soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem
Ebenem vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi a svým uměním nadchl
stovky příznivců hospice. Při zahájení vystoupili i politici – za Pardubický kraj Roman Línek,
starosta Jan Čechovský a poslanec Ladislav Libý.
27. listopadu byl navštíven hospic v Prachaticích.
30. listopadu sdružení představilo v Červeném Kostelci své zkušenosti s psychiatrickou
intervencí v hospicové péči lékařům a ostatním zdravotníkům hospice.
14. prosince byl uzavřen Dodatek ke Smlouvě s firmou VCES a. s. O dva dny později
začala neoficiálně stavba. V neděli odpoledne, za přítomnosti všech členů sdružení (a jejich
dětí a psů), místostarosty města Chrudimi Romana Málka, zastupitele statutárního města
Pardubic Františka Brendla, stavebního dozoru Zdeňka Jandy a stavbyvedoucího Petra
Pekaře, byla postavena symbolická zeď ve tvaru písmene H. Akce byla natočena pro
připravovaný dokumentární film. 17. prosince bylo staveniště protokolárně předáno
dodavatelské firmě.
18. prosince se uskutečnil druhý koncert na podporu hospice, tentokrát v Sukově síni
Konzervatoře v Pardubicích a s nevelkou diváckou účastí. Zazněla Hudba tří století v podání
posluchačů Konzervatoře Pardubice a Akademie múzických umění v Praze. Program
připravila Kateřina Košťálová. V úvodu tohoto koncertu za přítomnosti představitelů firmy
VCES a. s. a předních politiků Pardubického kraje, měst Pardubic a Chrudim oficiálně
vyhlášeno zahájení stavby hospice. Pozvání přijala i Marie Svatošová z ministerstva
zdravotnictví a Arnošt Pellant, děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
Poprvé bylo zveřejněno i jméno zařízení – Hospic Chrudim.807
Do roku 2008 sdružení vstupovalo s úkolem zajistit nejméně 11 000 000 Kč, které chyběly
k dofinancování stavby a připravovat se na vlastní provoz hospice.808
Za rok 2007 bylo shromážděno 1 253 808 Kč. Sdružení nemělo žádné placené
zaměstnance, režijní a provozní náklady činily 4 267 Kč, celkové výdaje 312 322 Kč.809
Sociální služba v chrudimské nemocnici (Václavská čp. 570).
Mezi hlavní služby patřila domácí péče o klienty staré a dlouhodobě nemocné, osamělé a
invalidní, pomoc při řešení sociálních situací například při propuštění pacienta do domácího
ošetření, při jednání s úřady, zprostředkování přijetí v odborných léčebných ústavech,
ústavech sociální péče, penzionech a domovech pro důchodce, poradenství ohledně hospicové
205
Sociální záležitosti
péče.810 Léčebna dlouhodobě nemocných působila v budově nemocnice (viz kapitolu
Zdravotnictví).
Studentský parlament Studenti městu (Školní náměstí č. 11) se podílel především na
organizaci Majálesu.811 Ve spolupráci se sdružením FLWIDEO uvedl 25. března 2007
premiéru filmu City (viz kapitolu Kultura).
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Chrudim (Sobětuchy – Vrcha čp. 57).
V lednu 2007 byla publikována informace o chystaném založení Svazu neslyšících a
nedoslýchavých v Chrudimi (organizace sluchově postižených však fungovala již předtím).
Pobočka svazu s názvem Tichý svět v Chrudimi byla pak oficiálně založena zřejmě až
v květnu. Hlavním náplní měly být besedy například o kompenzačních pomůckách,
komunikaci se sluchově postiženými, dále výlety, společná účast na kulturních akcích,
poskytování poradenství a vzdělávací aktivity (práce na PC, komunikační dovednosti apod.).
Hlavním cílem byla pomoc při předávání vzájemných zkušeností a hájení práv postižených.
Roční členské poplatky byly stanoveny na 70 Kč. Dne 11. prosince uspořádala organizace
v Domě Agora Vánoční večírek.812 Kontaktní osoby: Jaroslava Koukalová, Jana
Alinčová.813
Svaz postižených civilizačními chorobami, okresní výbor Chrudim neměl sídlo ani
pobočku v Chrudimi.814
Svaz tělesně postižených, okresní výbor Chrudim a místní organizace Chrudim. Předseda:
Jiří Císař.
Místní organizace uspořádala pro své členy 17. listopadu zájezd do Kočí spojený s
besedou, hudbou a tancem. Dne 24. listopadu se v restauraci Muzeum konalo 15. společenské
odpoledne.815
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s., pracoviště Chrudim (Městský park čp. 274). Vedoucí
zařízení: Dana Stoklasová. Centrum poskytovalo denní služby nevidomým a těžce zrakově
postiženým starším čtrnácti let ve formě poradenství, vzdělávání, podpory pracovního
uplatnění, zájmových činností, osvětové činnosti. Placené byly pouze průvodcovské a
předčitatelské služby a kurzy práce na počítači. Společnost dále pracovala v oblasti
odstraňování architektonických a informačních bariér (orientační zvukové majáčky,
ozvučování křižovatek, zřizování vodicích linií atp.), poskytovala zvukové nahrávky
(zpravodaje, časopisy). Centrum spolupracovalo se Sjednocenou organizací nevidomých a
slabozrakých, oblastní odbočkou Chrudim.816
V chrudimské bowlingové restauraci na Borzně se 26. ledna uskutečnil další ze zápasů
klientů pardubického Tyflocentra. Nevidomí a slabozrací se zde takto scházeli jednou za dva
měsíce.817
Na závěr tohoto výčtu (nikoli pro svůj význam) byly zařazeny dvě organizace, které měly
za cíl podporu svých členů, ale souvisely také s veřejným životem, vojenstvím, resp.
politikou:
Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor Chrudim (Široká čp. 29). Předseda Jan
Vodička, tajemnice Jitka Měšťanová.
K 31. prosinci 2007 evidoval výbor 131 členů (z toho 79 žen), během roku byl nově přijat
jeden, zemřelo pět členů, členství ukončili dva. Držitelů osvědčení podle zákona č. 255/1946
Sb. bylo 63, pozůstalých po těchto držitelích šest. Ostatních pozůstalých a rodinných
206
Sociální záležitosti
příslušníků bylo 55, sympatizujících členů sedm. Složení členstva: pět příslušníků
československých jednotek v zahraničí, devět partyzánů, 35 členů domácího politického
odboje 1939 – 1945, jeden účastník Slovenského národního povstání, dvanáct politických
vězňů, 51 válečných veteránů s osvědčením č. 170. Českou národnost mělo 128 členů, jinou
tři členové. Do šedesáti let věku bylo šest členů, do sedmdesáti osmnáct, do osmdesáti 48, nad
osmdesát jich bylo 59. V okrese Chrudim působily čtyři základní organizace.
Většina akcí výboru a základních organizací se konala každoročně:
Únor – vzpomínka na seskok výsadku Platinum (akce v Hradišti) a Calcium (v Javorném).
Pořádáno společně s Klubem výsadkových veteránů Chrudim při 43. praporu a pod
patronátem tohoto praporu.
7. března vzpomínka na T. G. Masaryka.818
K dalším akcím patřily besedy na školách a zájezdy.
8. května připomínka dne vítězství u pomníku Přísaha v Chrudimi.
Červen – vzpomínka v Resselově ulici v Praze (poslední boj výsadku Silver A), uctění
památky vrchního strážmistra Karla Kněze ve Vrbatově Kostelci, pietní akt v Ležákách,
vzpomínka na popravené u Zámečku v Pardubicích.
14. září vzpomínka na T. G. Masaryka.819
28. října připomínka vzniku samostatného československého státu.
9. listopadu – Den veteránů (pod záštitou krajského vojenského velitelství a 43.
praporu).820
Prosinec – výroční členské schůze.
Samostatnou veřejnou činnost výbor již pro vysoký věk členů neorganizoval.
Základní organizace Chrudim požádala dopisem ze dne 21. března 2007 o bezplatnou
dopravu členů této organizace prostředky městské hromadné dopravy v lokalitě města. Dne
29. května 2007 žádost stáhl.
Okresní výbor distribuoval čtrnáctideník Národní osvobození několika základním školám,
gymnáziím, městskému úřadu, regionálnímu muzeu a státnímu okresnímu archivu.821 V září
předal do tisku knihu Josefa Němečka s názvem Druhý odboj 1939–1945 na okrese Chrudim.
Konfederace politických vězňů, pobočka 19 Chrudim (Široká čp. 29). Na přelomu roku
2006 a 2007 vydala chrudimská organizace prostřednictvím Expedice F. L. Věka,
soukromého vydavatelství v Dobrušce publikaci Josefa Ptáčka Perzekuce občanů okresu
Chrudim v letech 1948-1989: političtí vězni – hrdinové III. odboje.
UDÁLOSTI, AKCE
Starosta města Jan Čechlovský 5. ledna navštívil rodinu posledního chrudimského
občánka roku 2006 Petra Valenty, který se narodil 28. prosince. Starosta daroval mamince
květiny a malý Péťa od něho obdržel pamětní list města a také peněžní dar. Obdarování
posledního občánka se konalo poprvé.822
První dítě v Pardubickém kraji se narodilo v chrudimské porodnici dvě minuty po půlnoci.
Holčička rodičů z Vortové u Hlinska dostala jméno Vanesa.823
Prvním občánkem Chrudimi se v roce 2007 stal 3. ledna Jakub Vavřička. Starosta města v
porodnici navštívil jeho maminku Janu Hrůzovou. Předal jí květiny, pamětní list a peněžní
dar.824
Od l. ledna 2007 nabyly účinnosti nové zákony týkající se sociální péče: zákon č. 110/2006
Sb. o životním a existenčním minimu a zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon o životním a existenčním minimu stanovil životní minimum jako minimální hranici
peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
207
Sociální záležitosti
Zákon o pomoci v hmotné nouzi řešil pomoc osobám v obtížné sociální situaci,
charakterizované nedostatečnými příjmy, které nezabezpečovaly jejich základní životní
potřeby. Zákon zároveň stanovil sedm situací, které určovaly osobu v hmotné nouzi. Hmotná
nouze byla chápána jako nedostatek peněžních prostředků, popřípadě věcí, které osoba
potřebovala k uspokojení základních životních podmínek. Orgán pomoci v hmotné nouzi
posuzoval pro účely hmotné nouze buď osobu samotnou, nebo tzv. okruh společně
posuzovaných osob. O dávky v hmotné nouzi se žádalo na předepsaných tiskopisech na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Chrudim od ledna 2007.
Ministerstvo podcenilo přípravu systému. Příslušný software přišel těsně před zahájením
účinnosti zákonů a za chodu se stále upravoval.825
Od 1. ledna 2007 začal v sociální oblasti platit také nový zákon č. 135/2006 Sb., kterým se
změnily některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Do této doby bylo velmi
obtížné obětem domácího násilí právně pomoci. Větší kompetence obdržela například Policie
ČR. V roce 2007 je musela v Chrudimi několikrát uplatnit.826
Město Chrudim uspořádalo sbírku hraček a školních potřeb pro afghánské děti, jež by
předali vojáci 43. praporu z Chrudimi při své misi v Afghánistánu. Do sbírky se zapojilo
kromě MěÚ Chrudim také 34 škol a 33 jednotlivců. O sbírce se dozvěděli mimo jiné i v Praze
a i odtud zaslali hračky a potřeby na kreslení. Do Afghánistánu vojáci na jaře odvezli 130
krabic od banánů naplněných hračkami, hlavně plyšovými, auty, stavebnicemi a dále školními
potřebami (sešity, bloky, tužky, pastelky, nůžky apod.). Celá sbírka vážila 736 kg a její
hodnota byla 198 tisíc Kč.827 Menší sbírka se uskutečnila ještě v červnu.828
8. března občanské sdružení SKP-centrum, uspořádalo v Divadel Karla Pippicha Den D –
ocenění dobrovolníka Pardubického kraje. Třetí ročník galavečera uváděl Jakub Železný.
Akce se konala pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka.829
Chrudimský deník provedl průzkum k oslavám Mezinárodního dne žen. Největší
zaměstnavatelé ve městě – nemocnice a městský úřad ženám 8. března negratulovali. Naopak
se slavilo v sídle KSČM.830
Koalice nevládek Pardubicka uspořádala pod záštitou radního Pardubického kraje
Miloslava Macely a místostarosty města Chrudim Romana Málka 8. krajskou konferenci
nestátních neziskových organizací. Konala se 12. dubna v Hotelu Bohemia na Masarykově
náměstí.831
Pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí dostali nově možnost vylepovat
plakáty na první legální bezplatné výlepové ploše ve městě, která byla umístěna v podchodu
ke Gymnáziu Josefa Ressela. Místo bylo vybráno s ohledem na velkou koncentraci studentů,
kteří tudy chodili na řadu škol. Vznik této plochy byl prvním počinem v rámci právě tvořené
koncepce cestovního ruchu.832
Zlatou svatbu oslavili v roce 2007 manželé Nemethovi, Pelikánovi, Vágnerovi,
Chomínovi, Holíkovi.833
Evangelický farář Jan Kantorek z Chrudimi oslavil 24. března 2007 sté narozeniny. Do
jeho rodiny patřil kreslíř Pavel Kantorek nebo herečka Miriam Kantorková.834
208
Sociální záležitosti
Dne 2. května 2007 se v Divadle Karla Pippicha uskutečnil druhý benefiční koncert
Pepafest, jehož výtěžek byl po úmrtí Josefa Grofa ze Slatiňan věnován na léčbu Staníka
Dachovského ze Včelákova a Nikolky Gergelyové z Hlinska. Hlavními pořadateli byl
Chrudimský deník a Český rozhlas Pardubice. Bez nároku na honorář vystoupily skupiny
Vypsaná fixa, O5 & Radeček, Chocolate Jesus, Josef IX. & Ultrablue, Explosia a Blue Fire.835
V dubnu 2007 se chrudimští dobrovolníci zapojili do organizace 7. ročníku Sluníčkového
dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny (sbírka vynesla 8 729 Kč), dále sbírky v rámci Dne
proti rakovině.836
Jedna z chrudimských „figurek“, pomatená žena bloumající ulicí Soukenickou a
Havlíčkovou se dostala na stránky novin.837
V souvislosti s ochranou osobních údajů podle příslušného zákona uveřejnila Komise pro
občanské záležitosti rady města vzor formuláře poskytnutí souhlasu se shromažďováním a
zpracováním osobních údajů. Komise již nebyla oprávněna získávat údaje z evidence
obyvatel, ale byla nucena využívat pouze údajů, které jí sdělili sami občané. Tím byla
ohrožena dlouholetá tradice blahopřání seniorům a vítání občánků.838
Už rok tábořila na parkovišti budovy ministerstva zemědělství v Tovární ulici svérázná
dvojice. Muži vlastnili dodávku Š 1203 a dvě staré škodovky. Ve dne prodávali zeleninu a
ovoce, večer a o víkendech jim prostor sloužil ke spánku, klábosení u vína a osobní hygieně.
Veřejné pohoršení budili i bezdomovci u nákupního střediska Borzna v Havlíčkově ulici a
v Zieglerových sadech (Michalský park).839
Město věnovali třicet tisíc korun občanskému sdružení Laxus. To nabízelo od února 2007 v
pardubickém regionu širokou nabídku služeb uživatelům drog a jejich blízkým. Sociální a
zdravotní služby převzalo sdružení po ukončení činnosti pardubického Klubu hurá kamarád
v roce 2006. V Chrudimi nikdo jiný tyto služby neposkytoval.840
V „Domě hrůzy“ v Malecké ulici znovu hořelo, při požáru zahynul dvouletý chlapec.
Město přitom již delší dobu plánovalo likvidaci domu. Romská rodina byla po tragédii
přestěhována.841 Na místě objektu měl vyrůst Dům na půli cesty pro ženy a mladé lidi v tíživé
sociální situaci.842
Na 850 studentů chrudimských středních škol se v říjnu 2007 postupně seznámilo v
Divadle Karla Pippicha s otevřenou výpovědí někdejšího ukrajinského narkomana Alexandra
Patalakha.843
Přidělení dotací ostatních – nezařaditelných mezi sport a kulturu (viz též přílohu
kapitoly Obecní záležitosti)844
Schválená částka 200 000 Kč byla rozdělena celá:
C 1 Český svaz chovatelů 4 000.
C 2 Český svaz žen č. 3 1 000.
C 3 SR a RR při MŠ Sv. Čecha 9 000.
C 4 Konfederace politických vězňů 10 000.
C 5 Český zahrádkářský svaz 2 000.
C 7 Český svaz bojovníků za svobodu 7 000.
C 8 MS VZS ČČK Chrudim 23 000.
C 9 Centrum pro zdravotně postižené 25 000.
209
Sociální záležitosti
C 10 Česká křesťanská akademie 5 000.
C 11 M klub Medlešice 12 000.
C 14 Český červený kříž 10 000.
C 16 o. s. Čajový klub 5 000.
C 17 o. s. Palučiny 18 000.
C 18 Svaz tělesně postižených 5 000.
C 19 Junák – svaz skautů a skautek 20 000.
C 22 Ekocentrum Paleta 8 000.
C 23 Mama klub Chrudim 14 000.
C 25 Šance pro Tebe 10 000.
C 27 o. s. Altus 12 000.
Granty přidělené v rámci programu Zdravé město Chrudim (viz též přílohu kapitoly
Obecní záležitosti)845
Schválená částka 240 000 Kč byla rozdělena celá:
G 1 Střední škola průmyslová technická, strojnická a VOŠ Chrudim 10 000.
G 2 Klub českých turistů Chrudim 8 000.
G 5 Mateřská škola, Sv. Čecha 345, Chrudim 24 000.
G 7 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 50 000.
G 9 Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim 20 000.
G 10 Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim 8 000.
G 11 Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim 10 000.
G 12 Mateřská škola, Dr. Malíka 765, Chrudim 20 000.
G 14 Sdružení Vaňkova 10 000.
G 16 TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. 50 000.
G 17 Ekocentrum Paleta 15 000.
G 18 Ekocentrum Paleta 15 000.
210
Zdravotnictví
ZDRAVOTNICTVÍ
Viz též Obecní záležitosti, Sociální záležitosti, Příroda, životní prostředí.
STÁTNÍ SPRÁVA
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Chrudim (Čáslavská čp. 1146). Ředitel: Jaroslav Říha.
Organizační struktura chrudimského pracoviště:
Vedoucí územního pracoviště.
Oddělení hygieny práce.
Oddělení hygieny obecné a komunální.
Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání.
Oddělení hygieny dětí a dorostu.
Oddělení protiepidemické, včetně úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace.
K hlavním úkolům patřil státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů, ochranou zdraví při
práci, zamezování vzniku a šíření infekčních onemocnění, nařizování mimořádných opatření
při epidemiích a ochraně zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků a
vod, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Stanice dále měla monitorovat
vztah zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních
podmínek, řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví, spolupracovat
s příslušnými úřady při tvorbě zdravotní politiky regionu a podílet se na úkolech
integrovaného záchranného systému.846
Na Chrudimsku například pracoviště monitorovalo kvalitu vody ve vodních nádržích Seč a
Konopáč.847
V roce 2007 se po Pardubickém kraji pohyboval falešný hygienik. Pokud narazil při
fingovaných kontrolách na nezkušené pracovníky nebo na brigádníky, vybíral pokuty.
V Chrudimi byla zaznamenána jeho návštěva 17. srpna v jedné z místních restaurací.848
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, územní pracoviště Chrudim
(Havlíčkova čp. 1053/II). Místní pobočka největší zdravotní pojišťovny v České republice se
podílela například na pořádání akcí u příležitosti Světového dne bez tabáku, Dnů zdraví a
Pochodu generací Obejměme zeměkouli (viz kapitolu Sociální záležitosti).
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, pobočka Hradec Králové,
teritoriální pracoviště Chrudim měla své sídlo v Novoměstské čp. 960/II. V roce 2007
pojišťovna oslavila patnáct let své existence, chrudimská pobočka deset let. Pracovala zde
jedna zaměstnankyně, v roce 2007 evidovala 7 600 klientů.849
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim (Čáslavská čp. 1146/IV,
Městský park čp. 244/IV).
Náplň činnosti částečně doplňovala funkce Krajské hygienické stanice. Ústav působil
v oblastech pracovního lékařství, očkování, cestovní medicíny, testů na HIV, zdravého
životního stylu, odvykání kouření, zdravotní výchovy, životního prostředí. Poskytoval též
laboratorní služby, měření fyzikálních faktorů a různé expertízy.850
V Chrudimi se nacházela poradna pro riziková chování (Městský park čp. 244/IV) provádějící
anonymní odběry na HIV, poradna cestovní medicíny – očkovací centrum (Městský park čp.
244/IV) a poradna pro odvykání kouření (Čáslavská 1146).
Ústav prováděl v roce 2007 kromě výše uvedeného monitoring ovzduší pomocí měřicího
vozu Horiba. Vozy parkovaly v době měření v ulici Požárníků a Husově. Bližší údaje jsou
uvedeny v příloze ke kapitole Příroda, životní prostředí. Kvalitu rekreačních vod v okrese
211
Zdravotnictví
Chrudim sledovalo na vodní nádrži Seč v lokalitách Ústupky, Hoješín, Pod Semtínem, dále na
koupališti ve volné přírodě Konopáč a v rekreačně sportovním areálu Horní Bradlo.851
Zdravotní ústav pro město Chrudim zpracoval analýzu úrazovosti (viz níže).852
ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ PARDUBICKÝM KRAJEM
Nemocnice Chrudim – od 1. října Chrudimská nemocnice, a. s. (Václavská čp. 570).
Ředitel: Vojtěch Němeček.
Na základě usnesení zastupitelstva Pardubického kraje se převedly k 1. říjnu 2007 úkoly a
činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Nemocnice Chrudim na akciovou
společnost Chrudimská nemocnice a. s.853 Akce vzbudila spíše negativní reakce. Oproti
bývalému subjektu došlo ke snížení o 47 pracovníků.
Pro zlepšení hospodaření byly Pardubickým krajem poskytnuty finanční prostředky na
závazky vzniklé v příspěvkové organizaci a výrazně se tak zkrátila doba splatnosti faktur. To
umožnilo vyjednat lepší obchodní podmínky hlavně v oblasti léků a zdravotního materiálu.
Akciová společnost již nemusela ze zákona respektovat mzdové tarify pro zdravotnictví a
měla prostor pro vytvoření svého vlastního mzdového systému s ohledem na úsporu v oblasti
mezd.
Statistika roku 2007:854
Lůžková oddělení: interní, chirurgické, porodnicko-gynekologické, dětské, neurologické,
anestesiologie a resuscitace, následné péče.
Nelůžková oddělení: oddělení nukleární medicíny (do 30. června 2007), oddělení
mikrobiologie, oddělení radiodiagnostiky (do 30. června 2007), oddělení klinické biochemie,
oddělení hematologie a krevní transfuze, oddělení patologicko-anatomické, ústavní lékárna,
urologická ambulance a ambulance TRN.
Lůžková kapacita 373, z toho lůžka akutní 278, lůžka jednotky intenzivní péče 29, lůžka
následné péče 95.
Počet hospitalizací 14 215.
Počet ambulantních vyšetření 282 511.
Počet porodů: 1 049.
Průměrná ošetřovací doba 7,44 dne.
Využití lůžek – akutní péče 83,9 %, následná péče 86,7 %, celkem nemocnice 84,6 %.
Celkový obrat k 30. září (příspěvková organizace): 358 000 000 Kč.
Celkový obrat 1. října až 31. prosince (akciová společnost): 97 000 000 Kč.
Počet zaměstnanců 714, z toho lékaři 83, ostatní zdravotničtí pracovníci 433, technickohospodářští pracovníci 55, dělníci 143.
Průměrný plat 19 146 Kč.
Objem spravovaného majetku k 30. září (příspěvková organizace): 516 000 000 Kč.
Objem spravovaného majetku 1. října až 31. prosince (akciová společnost): 55 000 000 Kč.
Doplňková činnost: Reklamní činnost, výroba destilované vody, koupě zboží za účelem
dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost.
Součástí nemocnice byla léčebna dlouhodobě nemocných přestěhovaná v roce 2006
z objektu v Čáslavské ulici. Kapacita činila v září 2006 85 lůžek, ačkoliv podle doporučení by
vyhovující počet měl činit 120 až 150 lůžek. Po přestěhování se částečně změnila struktura
pacientů (častěji jsou uvolňována akutní lůžka a pacienti jsou poté přesouváni na oddělení
LDN). Vzhledem k nedostatečné kapacitě, byla využívána také oddělení LDN ve Vysokém
Mýtě (120 lůžek) a v Litomyšli. Měsíčně bylo na tyto jednotky přemístěno okolo deseti
pacientů. LDN Chrudim spolupracovala s rehabilitačními zařízeními (Luže, Chotěboř) a
sociálními zařízeními (Domov pro seniory Heřmanův Městec, Penzion Dědová atp.).
S ohledem na zdravotní, sociální a rodinnou situaci, odcházelo zhruba sto pacientů ročně do
těchto zařízení. Tzv. čekací doba pro přijetí činila přibližně jeden rok od podání žádosti. Opět
212
Zdravotnictví
se ukázala akutní potřeba domova pro seniory se sídlem v Chrudimi. Problémem na LDN
bylo také spolufinancování pobytu. Pacientům zůstával nadále v plné výši důchod i tzv.
příspěvek na péči, s nímž ovšem většinou hospodařila rodina.855
Rekonstrukce: V průběhu roku 2007 byla zahájena kompletní rekonstrukce
anesteziologicko-resuscitačního oddělení, která zahrnovala dispoziční změnu a částečnou
obměnu jeho vybavení. Rekonstrukce vodoléčby zakončovala rekonstrukci rehabilitačního
oddělení.856
Zvyšování kvality péče: Pro další zvýšení kvality poskytované péče byla počátkem roku
2007 zahájena příprava Nemocnice Chrudim k získání akreditace kvality dle Spojené
akreditační komise ČR a příprava k certifikaci laboratorních provozů v systému ISO. Byla
jmenována Rada kvality, která koordinovala přípravu nemocnice k získání akreditace kvality.
Vzdělávání: V říjnu 2007 došlo k právní změně nemocnice na akciovou společnost, pro
kterou bylo nutno nově získat akreditaci k uskutečnění vzdělávacích programů. Tato
akreditace byla ministerstvem zdravotnictví přiznána v oborech chirurgie, úrazová chirurgie,
vnitřní lékařství, diabetologie, gastroenterologie, patologická anatomie. Bylo zažádáno o
akreditaci v oborech gynekologie a porodnictví, neurologie, anestesiologie a resuscitace,
intenzivní medicína a dětské lékařství.
V akreditovaném školícím centru postgraduálního studia v laparoskopických operacích se
úspěšně konaly další běhy výuky. Oddělení ARO, chirurgie a interny opakovaně připravila
kvalitně obsazené odborné nadregionální semináře. V rámci Purkyňovy společnosti
pravidelně probíhaly regionální semináře s různou odbornou tematikou. Byly organizovány
regionální i nadregionální odborné semináře s tematikou ošetřovatelské péče. Opětovně
probíhala praktická výuka mediků v základních oborech medicíny.
Léčebná péče: Při poskytování léčebné péče došlo k dalšímu rozvoji v oboru mininvazivní
chirurgie. V roce 2007 byla prováděna laparoskopickou metodou již většina plánovaných
operací kýl v oblasti třísla, většina plánovaných cholecystektomií, antirefluxní operace,
resekční výkony na střevech a operace na slezině. Chirurgické oddělení dále zajišťovalo
činnost školicího centra pro miniinvazivní chirurgii. V traumatologii byla prováděna operační
léčba poranění pohybového aparátu dle principů AO, za použití biologické osteosyntézy,
miniinvazívních a perkutánních operačních postupů. Dále byly nově prováděny akutní a
plánované výkony artroskopické při poraněních velkých kloubů, zejména kolene a ramena.
Při poskytování léčebné péče došlo k nebývalému rozvoji v oboru cévní chirurgie, kde začaly
být rutinně prováděny aortobifemoralní bypassy, operace aneurysmat břišní aorty,
femoropolitealní bypassy proximální a distální a další cévní operace, které doposud nebyly
prováděny. V interních oborech došlo k rozvoji v provádění endoskopických vyšetření
zažívacího traktu, provádění endoskopických léčebných zákroků včetně endoskopické
cholangiopankreatografie a perkutánní endoskopické gastrotomie. Na pracovišti neinvazivní
kardiologie došlo k rozvoji v provádění Holterova monitorování EKG, ambulantního
monitorování krevního tlaku a echokardiografických vyšetření, nově především
transezofageálního vyšetření, zátěžové echokardiografie a duplexní ultrasonografie
periferních cév. Na gynekologicko-porodnickém oddělení překročil počet porodů v roce 2007
hranici 1000 porodů za rok. Novorozenecké oddělení bylo držitelem certifikátu baby friendly
hospital. Hospitalizované děti byly připravovány na prováděná vyšetření a lékařské zákroky
formou tzv. herní terapie, kterou prováděl speciálně vyškolený pedagog. Neurologické
oddělení ve spolupráci s interní JIP od roku 2007 poskytovalo trombolytickou léčbu pacientů
s akutní CMP. Od července 2007 byla navázána smluvní spolupráce s firmou DIMED, která
převzala provoz radiodiagnostického oddělení a oddělení nukleární medicíny. Dle smluvních
podmínek zahájila obnovu přístrojové techniky – CT přístroj, centrální ultrazvuk, pojízdný
rentgen.
213
Zdravotnictví
K 3. prosinci 2007 bylo na oddělení následné péče zřízeno pět sociálních lůžek financovaných
z grantu a uživateli. Tato služba se týkala klientů, kteří již nevyžadovali ústavní zdravotní
péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebyli schopni obejít se bez pomoci jiné
osoby a nemohli být proto propuštěni. Setrvávali zde do doby, než jím byla zabezpečena
pomoc osobou blízkou, terénní či ambulantní službou anebo zajištěn pobyt v zařízeních
sociálních služeb. Uživatelé lůžek platili 300 Kč denně (140 Kč strava a 160 Kč
ubytování).857
O činnosti anesteziologicko-resuscitačního oddělení pojednávala reportáž Mladé fronty
Dnes.858 O porodnicko-gynekologickém oddělení časopis Maminka859 a Chrudimský deník.860
Lidské zdroje: Platová úprava vyplývající z nařízení vlády navýšila k 1. lednu 2007 mzdové
tarify v průměru o 7 %, došlo ke zvýšení zvláštních příplatků a příplatků za vedení. Vzhledem
k novele Zákoníku práce došlo k výraznému navýšení mzdových prostředků a OON
vynaložených na pohotovostní služby. Oproti roku 2006 činil tento nárůst 5 650 713 Kč. V
rámci úspory byl u PZP zaveden směnný provoz bez pohotovostí a byla zrušena pohotovost
mimo pracoviště u lékařů chirurgie a OTS.
Provozní stránku nemocnice zajišťovaly tyto úseky:
Oddělení léčebné výživy rozdělené do tří úseků (administrativa, skladové hospodářství,
výroba a expedice).
Technický odbor, který tvořil součást hospodářsko-technické správy nemocnice a byl od roku
2007 rozdělen do šesti úseků (úsek péče o základní fondy (BaS), úsek péče o základní fondy
(SaZ), úsek servisu zdravotní techniky a metrologie, úsek energetiky, ekologie a vodního
hospodářství, úsek strojních investic, úsek údržby). Celé období poznamenala řada úsporných
opatření. Byly zajišťovány pouze nezbytné práce pro udržení plynulého chodu jednotlivých
oddělení. Pravidelná a preventivní údržba byla minimalizována, na méně důležitých
technologiích zcela zastavena. Pozastaven byl nákup náhradních dílů a materiálů pro některé
technologie a tím byla i prodloužena doba životnosti stávajících s možnými riziky. Byly
odloženy plánované práce stavebního charakteru dodavatelské údržby i větší práce plánované
vlastní údržbou. I přes tuto veškerou snahu o úspory byly účetně stanovené plány překročeny.
V průběhu prvního pololetí byla realizována pouze investiční akce přestavby staré lékárny na
technický odbor a za podpory vlastní údržby zahájena i rozsáhlá akce majetkového odboru
Pardubického kraje individuální regulace teploty budov Chrudimské nemocnice,a. s. fy. Enesa
Praha. Vlastními silami se realizovala první etapa hydraulického vyvážení systému TUV
v kotelně, bloku gastroprovozu a části monobloku nemocnice.
Provozní odbor skládající se z těchto částí: oddělení dopravy, oddělení administrativních
činností (úseky manipulace s prádlem, správa bytového hospodářství, administrativní činnosti,
telefonní ústředna, podatelna, pokladna), oddělení provozních činností (úseky vrátnice,
nádvorní četa, zahrada, svoz odpadků, archiv, úsek správy majetku), oddělení MTZ, oddělení
úklidové služby.
Odbor informatiky se členil na úsek správy sítě a úsek zdravotních pojišťoven. Všechna
oddělení byla propojena v rámci nemocniční sítě a veškeré údaje o pacientech byla sdílena
těmi, kteří s nimi pracovali. Toto vše pak bylo integrováno v rámci centrálního registru,
účtování zdravotním pojišťovnám včetně dalších nadstaveb jako například celostátní statistiky
NZIS. V roce 2007 bylo v centrálním registru 169 000 pacientů (z toho 88 000 žen a 1365
cizinců). Nemocniční počítačová síť měla s výjimkou příjmových ambulancí architekturu
strukturované kabeláže. Počet stanic pracujících v síti dosahoval čísla 230. Základní kameny
nemocniční sítě tvořil novellský souborový server včetně aplikací pro laboratorní informační
systémy, databázový server se základní úlohou nemocnice (nemocničním informačním
systémem Medea), server komunikační pro elektronickou poštu a internetové připojení, server
pro stravovací systém (objednávky stravy pacientů, zaměstnanců i vlastní organizaci
stravovacího provozu), SQL server pro ekonomický informační systém a další centrální
214
Zdravotnictví
technologii. V roce 2007 již přestal postačovat server s databází klinického systému (NIS
Medea), proto byl zakoupen nový. V tomto roce pokročilo zpracování dat a vyhodnocení dle
systému DRG, který nabýval stále více na významu při financování nemocnice. Oddělení
mikrobiologie, které se v roce 2006 přesunulo z objektu Na Kopečku do rekonstruovaných
prostor hematologické laboratoře bylo posíleno z hlediska stanic i softwaru.
Akce a události:
Pro zpříjemnění pobytu zahájilo v nemocnici 1. listopadu 2007 činnost jako první v republice
nemocniční Rádio Pohoda (viz kapitolu Hromadné sdělovací prostředky).
Ve dnech 18. a 19. září se nemocnice zapojila do akce Světový den kojení. Ve spolupráci s
Mama klubem proběhly besedy, konal se den otevřených dveří novorozeneckého oddělení,
31. října beseda o porodu v chrudimské nemocnici.861
Chrudimský výtvarník Libor Škrlík vyzdobil svými malbami stěny dětského oddělení. Projekt
iniciovala Zdena Gregorová učitelka nemocniční školy, role kmotry se ujala herečka Zdeňka
Žádníková Volencová.862
Nemocnici dlouhodobě působili problémy bezdomovci přebývající v jejích prostorách,
zvláště pak v zimních měsících. Někteří z nich byli agresivní.863
Takřka celý únor musela být z důvodu vysokého počtu respiračních onemocnění nemocnice
uzavřena pro návštěvy, přidávala se nouzová lůžka.864
Pozornost médií přitáhl případ úmrtí na oddělení ARO, kde zemřela pětaosmdesátiletá
pacientka, a to zřejmě v důsledku několika chyb primářky oddělení Vlasty Dostálové. Ředitel
nemocnice na lékařku podal trestní oznámení pro ublížení na zdraví.865
V rámci úsporných opatření omezila nemocnice svou péči.866 Prozatím však nebylo trvalé
omezení rozsahu poskytovaných služeb ani sloučení s pardubickou nemocnicí na pořadu
dne.867
Nemocnice se v červenci 2007 zapojila do projektu IZIP (elektronická zdravotní knížka), do
níž se údaje o pacientovi zaznamenávaly elektronicky.868
Nemocnice oslovila potenciální sponzory ohledně nákupu monitoru sledujícího životní
funkce novorozenců.869
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil pokutu akciové společnosti Chrudimská
nemocnice kvůli chybnému zadání výběrového řízení na vybavení jedné z laboratoří.870
Pobyt na dětském oddělení o vánočních svátcích se malým pacientům snažili zpříjemnit
zástupci Ekocentra Paleta a hudební skupiny Hluboké koření.871
Hospodaření příspěvkové organizace do 1. října 2007: Hospodářský výsledek za rok 2007
vykazoval ztrátu ve výši 34 392 000 Kč. Tuto skutečnost ovlivnily faktory, jak v oblasti
nákladů, tak výnosů. Celkový objem nákladů činil 392 396 800 Kč. Na tomto objemu měly
významný podíl mzdové náklady ve výši 136 425 000 Kč a s nimi spojené pojistné ve výši
47 756 000 Kč, dále náklady na materiál ve výši 64 144 000 Kč, odpisy ve výši 16 755 000
Kč a převod pohledávek do akciové společnosti ve výši 52 098 000 Kč. Nepodařilo se snížit
náklady na léky a zdravotní materiál, nárůst těchto položek ovšem kopíroval u některých
oddělení i nárůst výkonů. Mzdové náklady byly zvyšovány na základě zákonné úpravy,
vstupní cena materiálu také opět vzrostla, ale hodnocení výkonů za zdravotní péči bylo
nastaveno na počátku 90. let. Celkový objem výnosů byl 358 004 000 Kč. Největší podíl na
výnosech měly tržby od zdravotních pojišťoven ve výši 239 208 000 Kč z toho od VZP 205
486 000 Kč, dále tržby z prodeje zboží ve výši 27 370 000 Kč a výnosy z postoupených
pohledávek do akciové společnosti ve výši 51 964 000 Kč, tržby z nájmů ve výši 8 895 000
Kč a tržby za prodané zásoby do akciové společnosti ve výši 7 926 000 Kč. V roce 2007
poskytl Pardubický kraj 258 500 Kč na běžný provoz a 698 820 Kč na stavební investice
(přestavba objektu bývalé lékárny, ARO, rehabilitace, průjezd).
Proinvestováno bylo celkem 4 086 054 Kč, z toho v oblasti strojních investic 2 496 328 Kč
(vlastní investice činila 2 141 251 Kč). Například na oddělení patologie byl zakoupen
215
Zdravotnictví
kryomikrotom, do kardiologické poradny Holterův monitorovací systém a na oddělení ARO
tři plicní ventilátory.
Hospodaření akciové společnosti od 1. října 2007: Pro období od 1. října do 31. prosince byl
stanoven hospodářský výsledek s výší ztráty 10 000 000 Kč. Skutečnost činila 9 800 000 Kč.
Tuto skutečnost ovlivnily faktory v oblasti nákladů i výnosů. Celkový objem nákladů dosáhl
výše 106 724 000 Kč. Na tomto objemu měly významný podíl mzdové náklady včetně
odvodů ve výši 58 010 000 Kč, náklady na materiál ve výši 21 253 000 Kč, náklady na
prodané zboží ve výši 8 913 000 Kč, náklady na opravy a údržbu ve výši 2 001 000 Kč,
ostatní služby ve výši 7 165 000 Kč a odpisy ve výši 1 214 000 Kč. Celkový objem výnosů
činil 96 923 000 Kč a výnosy tak překročily rozpočet o 4 830 000 Kč. Největší podíl na
výnosech měly tržby od zdravotních pojišťoven ve výši 73 355 000 Kč (z toho od VZP 62
035 000 Kč), dále tržby z prodeje zboží ve výši 10 090 000 Kč a ostatní výnosy ve výši 10
892 000 Kč).
Proinvestováno bylo celkem 917 390 Kč v oblasti strojních investic, z toho vlastní investice
činila částku 518 390 Kč. Nejvyšší položkou byl server pro oddělení informatiky a
laparoskopická sestava pro chirurgické oddělení.
Výsledky ukazovaly, že bez zásadní změny financování zdravotnictví nemohla nemocnice
splnit požadavek vyrovnaného rozpočtu. Přes uvedená negativa nedošlo v průběhu roku 2007
k poklesu úrovně poskytované zdravotní péče. Tento stav byl ale docilován neklesající vnitřní
zadlužeností. Akutní medicína se stále více stávala komplexnější a samozřejmě dražší.872
Pedagogicko-psychologická poradna – viz kapitolu Školství.
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, územní odbor Chrudim (Václavská čp.
1080). Ředitel: Pavel Fila.
Bývalá organizace Oblastní středisko zdravotnické záchranné služby Chrudim se v rámci
centralizace přednemocniční péče stala součástí krajské organizace zřizované Pardubickým
krajem. Odbor měl osmnáct lékařů, patnáct sester, třináct řidičů a jednoho technickohospodářského pracovníka, provozoval výjezdové stanoviště v Chrudimi a v Hlinsku s celkem
třemi osádkami. Organizace neměla vlastní rozpočet. V roce 2007 havarovalo jedno vozidlo
střediska. Organizace zajišťovala zdravotnický dohled na sportovních akcích.873
V roce 2007 byla v Chrudimi zahájena stavba garáží vozidel záchranné služby. Projekt vznikl
v roce 2005, o rok později byl schválen, následovalo stavební řízení, počátkem roku 2007 byl
předán stavební pozemek a následně zahájeny stavební práce. Do konce roku 2007 byla
dokončena hrubá stavba. Objekt měl zahrnovat stání pro sanitní vozidla a denní místnost
řidičů.
Činnost oblastního zdravotnického operačního střediska Chrudim byla ukončena k 1. říjnu
2007,874 v roce 2008 následovala zrušení operačních středisek ve Svitavách a Ústí nad Orlicí.
Dne 14. května 2008 bylo slavnostně otevřeno za přítomnosti zástupců ministerstva
zdravotnictví, ministerstva vnitra, Pardubického kraje, zástupců záchranných služeb a starostů
obcí Pardubického kraje nové krajské zdravotnické operační středisko v Pardubicích.875
OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A ORGANIZACE
Každý lékař, který vykonával na území České republiky lékařské povolání v léčebné a
preventivní péči, musel být členem České lékařské komory. V Chrudimi sídlilo okresní
sdružení (Palackého čp. 191).
Mezi nestátní zdravotní pojišťovny s pobočkou v Chrudimi patřila například Česká národní
zdravotní pojišťovna (Městský park čp. 274/IV).
216
Zdravotnictví
Český červený kříž, oblastní spolek Chrudim (Městský park čp. 274/IV). Ředitelka úřadu:
Anna Altrichterová. Spolek byl součástí Národní společnosti Českého červeného kříže a
patřil k nejaktivnějším v Chrudimi. Zapojen byl do projektu Zdravé město (viz kapitolu
Sociální záležitosti), úzkou spolupráci měl s mateřskou školou Svatopluka Čecha a soubory
z této školy Klíček a Klíčenky.
Do náplně činnosti patřily zejména tyto obory: výuka první pomoci dětí a dospělých,
podpora dárcovství krve, zdravotnický dozor na akcích, sociální činnost (ošacovací středisko,
provoz městské noclehárny), humanitární činnost, příprava na katastrofy, tuzemské a
zahraniční pobyty pro zdravotně oslabené děti a seniory.
Zdravotnický dozor pravidelně vykonával při těchto akcích: městské oslavy Nového roku,
Chrudimská pouť, Běhy Terryho Foxe, Bezpečné prázdniny, Bambiriáda, hasičská soutěž O
Pohár města Chrudim, Majáles, dětské dopravní soutěže, Na kolo jen s přilbou, závod seriálu
Kolo pro život, Sportovní hry seniorů, Den s Jitřenkou, Pochod generací, Ukládání broučků,
Mateřinka – nesoutěžní přehlídka MŠ, všechny akce souborů Klíček a Klíčenky v celé České
republice.
Letní dětský tábor Tábor Dam Di Dam s výukou první pomoci se v roce 2007 konal v
rekreačním zařízení Zderaz, účastnil se jej pěvecký soubor Klíček z mateřské školy
Svatopluka Čecha.876
V roce 2007 se Republiková soutěž zdravotnických družstev humanitárních jednotek
Českého červeného kříže družstev juniorů ČČK (Kubínův memoriál) konala v Klatovech.
Chrudimské družstvo zvítězilo a kvalifikovalo se na Evropskou soutěž FACE (19. až 22.
června 2008 v anglickém Liverpoolu).877 Tým se dále zúčastnil mezinárodní soutěže
profesionálních zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz, na níž obsadil výborné
druhé místo a zanechal za sebou 27 posádek ZZS z celého světa.878
V roce 2007 činnost OS ČČK podpořili Pardubický kraj, město Chrudim a Omega Plus
(doména, prostor pro webovou prezentaci).879 Sbírka šatstva pro takzvaný sociální šatník se
v roce 2007 uskutečnila dvakrát.880 Spolek vydal na rok kalendář s logy sponzorů.
Samostatnou součástí spolku byla Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže.
Kolektivním členem OS ČČK byla Vodní záchranná služba Českého červeného kříže,
místní skupina Chrudim (V Průhonech čp. 503). Tato nezisková organizace byla zcela
dobrovolná a provozovala činnost z nadšení, lásky k vodě a ve snaze pomoci druhým v nouzi,
bez nároku na jakékoliv finanční či hmotné ohodnocení. Těžiště činnosti spočívalo převážně
v zajištění hladinové záchranné služby a provozu stanice VZS na vodním díle Seč, dále pak
zajištění kvalifikovaného dozoru na koupalištích (Chrudim, Slatiňany) a krytého plaveckého
bazénu v Chrudimi. Mezi další aktivity patřilo zajištění bezpečnosti při provozování různých
sportovních akcí (závody dálkových plavců, jachtařské závody apod.) a pořádání seminářů a
školení. Při organizaci fungovala výjezdová skupina zařazená do integrovaného záchranného
systému Pardubického kraje. Ta mohla být nasazena například v případě živelných pohrom a
katastrof.
Akce místní skupiny v roce 2007:
23. a 24. března a 8. a 9. dubna lezecké kurzy na Seči a v Trhové Kamenici.
9. března exkurze mládeže k chrudimským profesionálním hasičům.
17. dubna byly znovu spuštěny internetové stránky místní skupiny. Výpadek byl způsoben
činností hackera, který je zneužil k rozesílání spamu. Bezpečnostní díra byla odstraněna
s pomocí firmy Omega Plus.
27. dubna trénink mládeže.
2. až 3. června soustředění mládeže na základně VZS Seč v areálu Autokempu Pláž. Mladí
záchranáři se naučili uzly potřebné k záchraně, ovládání plavidel (pramice, kanoe),
zopakovali si resuscitaci a použití vakuových dlah. Také prozkoumali celý levý břeh
217
Zdravotnictví
přehrady, seznámili se s motorovými čluny. Nakonec navštívili útroby hráze pod vedením
pana Stárka. Akce se zúčastnilo jedenáct členů. Poplatek činil 100 Kč.
22. června se skupina účastnila akce složek Integrovaného záchranného systému Bezpečné
prázdniny, které se v roce 2007 poprvé konaly v Hlinsku v prostorách u bazénu. Akce se
konala pod záštitou Rady Pardubického kraje.
24. června proběhla na Labi u výletní lodí Arnošt akce pro děti z dětského domova v
Holicích. Vodní záchranná služba předvedla záchranu tonoucích.
Na 26. a 27. června připravili členové spolu s Vodáckým sdružením Kačeři a s ČČK ukázky
pro základní školy na chrudimském koupališti. Na akci přišlo 410 žáků pátých až devátých
tříd. Školákům ukázali záchranu tonoucích a seznámili je s vybavením služby. Na stanovišti
Červeného kříže měli všichni možnost si vyzkoušet oživování na resuscitačním modelu.
Program zpestřili Kačeři vodním rodeem. Akce Pomoc-topím se! byla z důvodu nepřízně
počasí ukončena již v 16 hodin. Na obou akcích se podílelo šest členů VZS, šest vodáků, tři
členky ČČK a čtyři žákyňky.
27. července proběhla na sečské přehradě pomoc potápějící se plachetnici.
Ve dnech 7. až 9. září uspořádal na Seči Svaz českých potápěčů a Klub potápěčů Pardubice
39. ročník Světového poháru v orientačním potápění Seč – Orient 2007 a 4. ročník Memoriálu
Jakuba Kalouska. Záchranáři zajišťovali zdravotnický dozor a technickou asistenci.
9. září valná hromada v restauraci Za Vodojemem.
21. až 23. září součinnostní cvičení VZS na přehradě Pastviny.
13. až 14. října podzimní soustředění mládeže na základně VZS Seč v areálu Autokempu
Pláž. Aktivně se zúčastnilo deset dětí. Program začal v sobotu ráno slalomem na pramicích.
Po obědě se pokračovalo procvičováním uzlů. Odpoledne přijel předseda skupiny seznámit
všechny zúčastněné s potápěním na nádech a jeho nebezpečími. Také si všichni stihli
vyzkoušet používání záchranného házecího pytlíku a práci s vysílačkami. V neděli odpoledne
bylo celé soustředění zakončeno nácvikem neodkladné resuscitace na fantomu a tréninkem
stabilizované polohy.
27. září a 4. října nábor nových členů v krytém bazénu.
Místní skupina se několikrát objevila v médiích.881 Tréninky ve školním roce 2007/2008
probíhaly opět každý čtvrtek (mimo školních prázdnin) od 18:30 do 19:30 v krytém
plaveckém bazénu. První trénink členů i mládeže se nového školního roku konal 27. září.
V sezóně 2007 se během 65 dnů na sečské stanici vystřídalo 23 kvalifikovaných záchranářů.
Celkem zasahovali na vodě 24 krát a provedli deset ošetření na břehu. Nejčastěji vyjížděli k
převráceným kanoím. Na plovárnách v Chrudimi a ve Slatiňanech plavčíci ošetřili během léta
přes padesát poranění. Všichni členové sloužili ve vlastním volnu.882
Na podzim se řešila otázka náhrady za objekt stanice na Seči, která se nacházela na
soukromém pozemku a měla být zbourána.883 Dne 11. dubna převzali zástupci Vodní
záchranné služby ČČK Chrudim v sídle Pardubického kraje navigační přístroje GPS.884
OSTATNÍ AKCE A UDÁLOSTI
Na základě záznamních listů o úrazu proběhlo vyhodnocení speciálního průzkumu
úrazovosti Bezpečná komunita v Chrudimi 2007 (statistická data zpracoval Zdravotní ústav
se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim). V roce 2007 bylo v Chrudimi zaznamenáno 3
413 ošetřených úrazů, z toho 48 % u lidí v produktivním věku (19 až 59 let) a 20 % u dětí ve
věku 7 až 15 let. Více úrazů utrpěli muži (59 %). Nejvíce úrazů se přihodilo v první polovině
roku a zejména v květnu (396), doma (48 %) a na ulici (19 %), za blíže nespecifikovaných
okolností (34 %), při práci (31 %) a při neorganizovaném sportu (20 %). Nejvíce zranění se
týkalo povrchu těla (47 %), zlomeniny a vykloubení představovaly 22 % úrazů,
nespecifikované druhy 28 %. Celkem 55 % úrazů bylo lehkých a 42 % středních.
Hospitalizaci si vyžádalo 10 % úrazů. Úrazovost na počet obyvatel oproti letům 2005 a 2006
218
Zdravotnictví
klesla, a to z 24,7 % na 14,6 %, významněji se snížil i počet nehod na ulici a v souvislosti
s dopravním provozem. V ostatních uvedených kategoriích zůstávala situace víceméně
stejná.885
Pardubický kraj sestavil komisi, která řešila dlouhodobou ztrátovost krajských nemocnic.886
V Pardubickém a Královéhradeckém kraji byli nakaženi nebezpečnou listeriózou čtyři
kojenci. Podle lékařů se kojenci nakazili pravděpodobně od matek. Dvě děti se nakazily v
chrudimské nemocnici. Příznaky zjistili chrudimští lékaři ihned po porodu. Děti měly vysoké
teploty. Sanitka odvezla novorozence s matkami do krajských nemocnic – jedno do Pardubic,
druhé do Hradce Králové. Chrudimští hygienici se marně snažili najít zdroj nákazy. V roce
2006 bylo v ČR zjištěno osmdesát onemocnění listeriózou, pětkrát více než v roce 2005.
Epidemie vrcholila v listopadu, kdy se vyskytlo dvacet onemocnění, a v prosinci (devatenáct
nových případů). V roce 2006 zemřelo třináct nemocných, z toho dva novorozenci a jedenáct
lidí s průměrným věkem 71 let.887
V roce 2007 se opět konaly kurzy zaměřené na obezitu dětí i dospělých s názvem Stobík a
STOB (Stop obezitě).888
Celosvětový problém s rozšiřováním výskytu vší pokračoval na Chrudimsku a na
chrudimských školách i v roce 2007.889
Dětská lékařka Věra Ždímalová z Chrudimi 14. února na patnáct minut zavřela ordinaci.
Stejně jako řada dětských a praktických lékařů v Pardubickém kraji chtěla vyjádřit
nespokojenost s praktikami Všeobecné zdravotní pojišťovny.890
Své znalosti a praktické dovednosti změřilo 11. května 120 studentů střední školy zdravotní a
sociální při soutěži v poskytování první pomoci. Soutěž se konala v Městském parku ve
spolupráci s Českým červeným křížem a za účasti hasičského záchranného sboru.891
Přibližně osmdesát procent lékařů se v září 2007 na Chrudimsku připojilo k protestu proti
vývoji, kterým se ubíralo české zdravotnictví. V Chrudimi se sešli v Neuperském dvoře.892
Přednášky a praktická cvičení se vztahem ke zdraví pořádal Restaurant u Rozmarného anděla
(viz kapitolu Hospodářství), dále Mama klub, První harmonizační poradna Medynamis,
centrum harmonie Pyramida (viz kapitolu Sociální záležitosti).
Na konci roku 2007 se zdravotnická zařízení připravovala na systém poplatků za návštěvu u
lékaře a za lékařský recept, jež měly být zavedeny v rámci reforem zdravotnictví.893
219
Pohyb obyvatelstva
POHYB OBYVATELSTVA
Stejně jako v předchozím roce se stala z větší části nejvhodnější náplní této kapitoly práce
Pavla Hájka, který se v rámci vysokoškolského studia podrobně věnoval demografické
situaci Chrudimi a podrobně zpracoval podklady správního odboru Městského úřadu
Chrudim.
Demografický vývoj v Chrudimi v roce 2007
Demografický vývoj v Chrudimi v roce 2007 lze na základě údajů Českého statistického
úřadu považovat oproti minulým letům za poměrně příznivý, neboť poprvé od roku 1994
došlo ke zvýšení počtu obyvatel města, třebaže nepatrnému.
K 31. prosinci 2007 žilo v Chrudimi celkem 23 309 obyvatel, přičemž o deset let dříve to
bylo ještě 24 323 osob (v období let 1997 až 2007 tedy v Chrudimi ubylo 1014 obyvatel).
Oproti konci roku 2006 se snížil celkový počet občanů města o 84 obyvatel, o rok dříve,
v roce 2006, tento pokles dosáhl výše 91 osob. Z celkového počtu obyvatel bylo 11 957 žen a
11 352 mužů.
V roce 2007 se v Chrudimi narodilo celkem 281 dětí, což bylo možné považovat obdobně
jako v letech 2005 a 2006 za příznivou skutečnost, neboť se jednalo o nejvyšší počet živě
narozených dětí od roku 1993. Příčinou nárůstu bylo zejména to, že se do plodných let dostaly
silné ročníky z druhé poloviny 70. let.
V roce 2007 zemřelo celkem 198 občanů města. Tento ukazatel byl dlouhodobě poměrně
stabilní, pohyboval se v rozmezí 190 až 215 osob. Přirozenou měrou tak v Chrudimi v roce
2007 přibylo 83 osob. Migrací získalo město během roku 380 nových občanů, naopak 544
osob se v roce 2007 z Chrudimi vystěhovalo. V rámci města si změnilo v roce 2007 svoje
bydliště celkem 608 obyvatel, stěhoval se tedy v průměru každý 38. občan města. Migrační
cestou tak Chrudim ztratila v roce 2007 celkem 164 obyvatel, což byla nejvyšší hodnota od
poloviny 90. let, kdy začal celkový počet obyvatel města klesat. Z uvedeného pohybu
obyvatel (narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých) však nelze vyvodit již
zmiňovaný meziroční úbytek počtu osob ve výši 84 osob.
Počet obyvatel Chrudimi (1993 – 2007)894
31. 12. 1993
31. 12. 1994
31. 12. 1995
31. 12. 1996
31. 12. 1997
31. 12. 1998
31. 12. 1999
31. 12. 2000
31. 12. 2001
31. 12. 2002
31. 12. 2003
31. 12. 2004
31. 12. 2005
31. 12. 2006
31. 12. 2007
24 288
24 443
24 374
24 338
24 323
24 243
24 163
24 083
23 959
23 802
23 683
23 539
23 484
23 393
23 309
Vývoj v Chrudimi I – IV a v ostatních městských částech
Rozdílný byl v roce 2007 vývoj počtu obyvatel v územním členění Chrudimi na jednotlivé
městské části. Zatímco se celkový počet obyvatel městských částí Chrudim II, III, IV a Vestec
220
Pohyb obyvatelstva
meziročně snížil, k nárůstu počtu obyvatel o šedesát osob došlo u první městské části. To však
bylo způsobeno především možností přihlásit se zde k trvalému pobytu přímo na adrese
městského úřadu, který sídlil na Resselově náměstí. O třináct osob vzrostl počet obyvatel
v Medlešicích, o sedm ve Vlčnově a o šest v Topoli. Naopak k největšímu poklesu došlo
v případě Chrudimi III, kde se celkový počet obyvatel snížil o 69 osob. Podobně tomu bylo i
ve čtvrté městské části, kde byl zaznamenán meziroční pokles o 55 osob. V Chrudimi II ubylo
v roce 2007 celkem 42 osob, ve Vestci se snížil počet obyvatel o čtyři osoby.
Největší městskou částí byla koncem roku 2007 i nadále Chrudim IV se svými 9 506
obyvateli, následována Chrudimí III se 7 060 osobami, Chrudimí II s 5 104 a Chrudimí I
se 620 obyvateli. Podle počtu obyvatel následovaly Medlešice s 566 osobami, Topol se 197,
Vlčnov se 137 a Vestec se svými 119 obyvateli. V Markovicích, které byly součástí Chrudimi
IV, žilo 745 obyvatel (údaje pocházejí z konce roku 2005).
Z pohledu na počet obyvatel podle členění na jednotlivé ulice žilo nejvíce osob v ulici
Sídliště U Stadionu (2 030 osob k 31. prosinci 2007), následováno ulicí Na Větrníku (1 297
obyvatel), Husovou ulicí (976 obyvatel), Palackého třídou (864 osob) a ulicí Na Šancích (749
obyvatel). K největšímu meziročnímu nárůstu došlo mezi lety 2006 a 2007 na Resselově
náměstí, kde se zvýšil počet obyvatel ze 339 osob v roce 2006 na 408 koncem roku 2007. Za
příčinu tohoto vzestupu lze považovat legislativní možnost přihlásit se zde k trvalému pobytu.
Další citelné zvýšení počtu obyvatel bylo zaznamenáno v ulicích Obce Ležáků (ze 149 na 178
osob), K Presům (ze 49 na 65 osob), Poděbradova (z 29 na 45 obyvatel) a v ulici Vaňkova (ze
164 na 178 osob). Nárůst počtu obyvatel byl spojený především s výstavbou nových
rodinných domů na okraji města a domu s dvanácti bytovými jednotkami v Poděbradově ulici,
který byl zkolaudován koncem roku 2006.
Počet obyvatel v městských částech (2007)895
Městská část
Počet
obyvatel
Chrudim I
620
Chrudim II
5 104
Chrudim III
7 060
Chrudim IV
9 506
Medlešice
566
Vestec
119
Vlčnov
137
Topol
197
Chrudim
23 309
celkem
Počet obyvatelstva podle ministerstva vnitra
Podle uvedených statistik žilo v Chrudimi k 31. prosinci 2007 celkem 23 777 obyvatel,
z nichž bylo 23 330 občany České republiky a 447 obyvatel pocházelo ze zahraničí a mělo na
území města Chrudimi trvalý či dlouhodobý pobyt. Na celkovém obyvatelstvu města se tak
cizinci podíleli 1,9 %, což byla republikově podprůměrná hodnota (v České republice
dosahoval koncem roku 2007 podíl cizích státních příslušníků výše 3,8 %). Ještě koncem roku
2005 bylo z celkových 23 847 obyvatel města 375 cizinců, tj. 1,6 % všeho obyvatelstva.
Pohyb obyvatelstva podle údajů Českého statistického úřadu
Podle údajů pocházejících od Českého statistického úřadu žilo v Chrudimi koncem roku
2007 celkem 23 379 obyvatel, což bylo meziročně o 17 osob více. Od roku 1994 byl tak
221
Pohyb obyvatelstva
poprvé zaznamenán nárůst počtu obyvatel. Město se tak dostalo na 53. pozici coby největší
město České republiky (o jednu pozici horší než před rokem). Na 52. pozici předcházel Ždár
nad Sázavou (23 717 obyvatel) a po Chrudimi byly na 54. místě Strakonice (23 280 osob).
Průměrný věk obyvatel dosáhl koncem roku 2007 výše 40 let, z toho bylo 41,6 let ženám a
38,4 let mužům. Děti ve věku do 14 let se na celkovém obyvatelstvu podílely z 14,3 %,
zatímco osoby starší 65 let dosáhly 14,5 %. Poprvé tak došlo v historii města k převaze osob
v poproduktivním věku nad dětmi mladšími 15 let.
Celkově bylo v Chrudimi v roce 2007 uzavřeno celkem 143 sňatků. Šest z deseti sňatků
uzavírali oboustranně svobodní snoubenci. Průměrný věk při uzavření prvního sňatku byl
30,3 let u mužů a 27,7 let u žen, v případě všech uzavřených sňatků bez ohledu na pořadí činil
tento věk 34 let u mužů a 31,1 let u žen. Obecně se tak občané Chrudimi ženili a vdávali
v nižším věku než ve zbytku České republiky.
Roku 2007 bylo v Chrudimi rozvedeno celkem 69 manželství. Za předpokladu, že by se
zachovala intenzita rozvodovosti jako v roce 2007, rozvodem by skončilo u obyvatel
Chrudimi celkem 48 % všech manželství. Průměrná délka trvání manželství dosahovala výše
12,1 roku.
V roce 2007 se v Chrudimi živě narodilo celkem 282 dětí, což odpovídalo hodnotě 12,1
narozených dětí na tisíc obyvatel. Tím se město zařadilo do třetí desítky měst České republiky
s více než 10 tisíci obyvateli s nejvyšší plodností. Při zachování dané úrovně plodnosti by
obyvatelka Chrudimi během svého reprodukčního období porodila 1,58 dítěte
(celorepublikový průměr dosahoval v roce 2007 hodnoty 1,44). Matce bylo v době porodu
dítěte v průměru 29,2 roku, v případě prvorodiček to bylo 27,1 let (oba věky byly prakticky
srovnatelné s celorepublikovou hodnotou). Celkem 42 % porodů proběhlo ve věkovém
intervalu ženy 25 až 29 let, téměř 9 % žen rodilo ve věku převyšujícím 35 let. Mladé dívky
mladší 20 let se na všech porodech podílely jen 3,5 % (ještě v roce 1991 to bylo 17 %). Mimo
manželství se narodilo 34,4 % všech dětí. Vysokoškolsky vzdělané ženy odkládaly porod
svého prvního dítěte až téměř k hranici 30 let (29,3 roku), zatímco vyučené ženy rodily
v průměru ve věku 26,1 let.
V roce 2007 bylo v Chrudimi provedeno celkem 100 potratů, z nichž bylo 61 umělých
přerušení těhotenství. Během života by tak žena prodělala 0,38 uměle vyvolaného potratu
(ještě v roce 1991 to bylo 1,51 potratů) a 0,19 samovolných potratů. Nejčastěji byly potraty
prováděny ženám ve věku 30 až 34 let.
V průběhu roku 2007 v Chrudimi zemřelo celkem 207 osob. Míra standardizované
úmrtnosti tak dosáhla hodnoty 10,0 ‰ pro muže a 7,2 ‰ pro ženy. Celkově tak došlo
v Chrudimi od roku 1991 ke zlepšení úmrtnosti o 29 % u mužů a o 26 % u žen. Při narození
tak v Chrudimi měli v roce 2007 muži naději dožít se 74,6 let a ženy 80,5 let. V obou
případech měli občané Chrudimi naději dožití při narození přibližně o 1,4 roku vyšší než
ostatní obyvatelé České republiky.
Nejvíce osob se z Chrudimi v roce 2007 stěhovalo do okresu Chrudim (celkem 47 %
obyvatel), celkově do obcí Pardubického kraje odcházelo z Chrudimi téměř 71 % osob. Podle
obcí směřovalo nejvyšší vystěhovalectví do Pardubic (13,5 %) a do Prahy (9 %), s necelými 6
% následovaly Sobětuchy a téměř shodných 3,5 % osob směřovalo do Hradce Králové a
Slatiňan.
Naopak nejvyšší podíl osob přistěhovalých do Chrudimi směřoval z okresu Chrudim (z 34
%) a z okresu Pardubice (22 %), z obcí a měst to bylo nejvíce z Pardubic (14 %), Hradce
Králové (9 %) a Slatiňan (4 %).
Rozdílem přistěhovalých a vystěhovalých tak Chrudim v roce 2007 získala nejvíce
obyvatel z Hradce Králové (17 osob) a ze Skutče (14 osob), naopak z Chrudimi odcházeli
obyvatelé do Prahy (saldo 36 osob), do Sobětuch (saldo 30 osob), Pardubic (saldo 20 osob) a
do Kočího (saldo 12 osob). Celkově tak do všech obcí okresu Chrudim odešlo o 136 osob
222
Pohyb obyvatelstva
více, než se do bývalého okresního města Chrudimi v roce 2007 přistěhovalo. Příznivě se
naopak vyvíjela bilance stěhování se zahraničím, odkud Chrudim získala celkem 102 nových
obyvatel.
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007896
Narození Zemřelí Přirozený Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační
přírůstek
přírůstek
342
638
324
+314
343
321
243
+78
326
616
297
521
241
373
237
211
+26
311
408
-97
207
193
+14
295
328
-33
223
200
+23
366
422
-56
210
186
+24
329
465
-136
239
199
+40
325
468
-143
193
207
-14
379
443
-64
214
199
+15
532
590
-58
205
215
-10
437
199
198
+1
337
228
194
+34
488
558
-70
260
215
+45
351
375
-24
243
204
+41
398
499
-101
281
198
+83
380
544
-164
Počet obyvatel ve městech okresu Chrudim a v Pardubicích k 31. prosinci 2007897
Město
Chrudim
Hlinsko
Skuteč
Heřmanův Městec
Slatiňany
Třemošnice
Chrast
Luže
Ronov nad Doubravou
Seč
Nasavrky
Pardubice
223
Počet obyvatel
23 379
10 282
5 318
4 972
4 049
3 240
3 201
2 592
1 727
1 640
1 614
89 245
Ochrana osob, majetku a práva
OCHRANA OSOB, MAJETKU A PRÁVA
Viz též Hromadné sdělovací prostředky, Kultura, Obecní záležitosti, Sociální záležitosti,
Školství, Zdravotnictví.
STÁTNÍ SPRÁVA
Okresní soud Chrudim (centrála Všehrdovo náměstí čp. 45/I, další budovy Rybičkova čp.
7/I a čp. 8/I). Předseda soudu: Pavel Esser.
Počty zaměstnanců organizace: průměrný přepočtený počet všech pracovníků na pracovišti
byl v roce 2007 62,5 osob, z toho soudci tvořili 10,3 osob, asistenti soudců 1,8 osoby,
administrativní zaměstnanci 47,4 osob, zaměstnanci pomocní 3 osoby.
Justiční agenda byla rozdělena mezi senáty č. 1, 7, 9, 11 a 12 (výkon soudnictví agend T, P
a NC) a senáty č. 3 až 6, 8, 10 a 13 (výkon soudnictví agend C – sporné, E a D), dvě vyšší
soudní úřednice (tajemnice), dvě soudní kanceláře a dále soudní vykonavatele. Provozní
správa soudu podléhající ředitelce správy soudu se skládala z oddělení účetního, pokladny a
podatelny, autoprovozu, spisovny, správy majetku a informačních technologií, správkyně
aplikace, vyšší podatelny a vymáhajícího oddělení.
Rozpočet v roce 20067 Schválený a v průběhu roku upravovaný rozpočet kapitoly 336,
skupiny 5, oddílu 54, § 5420 pro Okresní soud v Chrudimi byl splněn a čerpán ve všech
závazných ukazatelích, včetně povoleného překročení při čerpání rezervního fondu
s následnými souhrnnými výsledky, ve srovnání s rokem 2006 (údaje v tisících Kč):
Ukazatel
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Kapitálové
výdaje
Běžné výdaje
Skutečnost
2006
Schválený
rozpočet
2007
755,00
2 563,15
Upravený Skutečnost
rozpočet
2007
2007
755,00
2 605,46
Plnění v
%
Index
skutečnosti
2007/2006
345,09
1,02
36 693,65
32 769,00
37 727,00
37 881,64
100,41
1,03
999,85
0
72,00
71,21
98,91
0,07
35 693,80
32 769,00
37 655,00
37 810,42
100,41
1,06
Do příjmů rozpočtu se promítlo převedení prostředků z rezervního fondu vytvořeného z
prostředků roku 2006 k použití v roce 2007.
U běžných výdajů byl rozpočet posílen o prostředky z rezervního fondu tak, aby byla
zajištěna výplata zákonných nároků ustanoveným advokátům, notářům, znalcům a
tlumočníkům a výdaje zabezpečující řádný chod soudu.
Pracovní doba:
Pondělí 7.00–16.00 hod.
Úterý 7.00–15.30 hod.
Středa 7.00–16.30 hod.
Čtvrtek 7.00–15.30 hod.
Pátek 7.00–14.00 hod.
Přestávka v práci 11.30–12.00 hod.
Doba pro styk s občany: Úřední dny v pondělí 7.30–16.00 hod. a ve středu 7.30–16.30 hod.
Návštěvní dny u předsedy okresního soudu: středa v době od 8.00 do 11.30 hod.898
Soud se na stránkách tisku objevoval poměrně často v souvislosti s různými procesy a také
dražbami zabavených věcí.899 K dlouhotrvajícím případům budícím pozornost patřily
například spory o majetek rodu Kinských zabavený v okrese Chrudim po roce 1945.900
224
Ochrana osob, majetku a práva
Okresní státní zastupitelství Chrudim (Novoměstská čp. 364/II). Vedoucí státní zástupce:
Vladimír Kytner. Zaměstnanci: vedoucí státní zástupce, náměstkyně a tři státní zástupci,
jeden vedoucí správy, čtyři administrativní pracovnice, řidič, uklízečka.901
Policie České republiky měla v roce 2007 v Chrudimi tři své složky: okresní ředitelství
Chrudim (Všehrdovo náměstí čp. 46/I) – ředitel plk. Mgr. Petr Kučera, obvodní oddělení
Chrudim (Hradební čp. 47/I) a detašované pracoviště Služby cizinecké policie (Široká čp. 29)
– vedoucí oddělení Jan Vlček.902
Tiskovou mluvčí byla Věra Hamáčková.
Pod okresní ředitelství spadala v roce 2007 obvodní oddělení Policie ČR Heřmanův
Městec, Hlinsko, Chrast, Chrudim, Skuteč a Třemošnice. Celkem ředitelství zaměstnávalo
205 policistů a 35 občanských zaměstnanců.
Obce Leština, Nové Hrady, Řepníky, Stradouň a Vinary byly z okresu Chrudim převedeny
do okresu Ústí nad Orlicí. Okresní ředitelství předalo evidence zbraní a zbrojních průkazů na
ředitelství policie v Ústí nad Orlicí, šetření trestné činnosti a dopravních nehod v těchto
obcích a místních částech prozatím zůstalo v kompetenci Policie České republiky okresního
ředitelství Chrudim. Předpokládalo se, že tento stav skončí 31. prosince 2008.
Údaje o bezpečnostní situaci byly k dispozici za okres Chrudim: V roce 2007 došlo
k nárůstu celkového počtu zjištěných trestných činů. Zvýšil se počet recidivistů podílejících
se na trestné činnosti. Situace v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v okrese
Chrudim byla však již několik let téměř na stejné úrovni. Zjištěno bylo 1 819 trestných činů,
objasněno jich bylo 848 (46,6 %). Opět nejvyšší počet trestných činů byl zaznamenán na OOP
Chrudim (702). Celkem bylo stíháno 739 osob. Počet recidivistů se zvýšil ze 169 v roce 2006
na 245 v roce 2007. Příznivý byl ukazatel u počtu stíhaných pachatelů mladších sedmnácti let
(stíháno 47).
V roce 2007 nedošlo na území okresu Chrudim k žádné vraždě. Počet násilných trestných
činů nepatrně poklesl. Nejčastějším trestným činem bylo úmyslné ublížení na zdraví, loupeže
a nebezpečné vyhrožování.
Na úseku majetkové kriminality se počet trestných činů v roce 2007 oproti roku 2006
zvýšil o 68 na celkový počet 1 053 trestných činů. Policisté zaznamenali o šedesát případů
více na úseku krádeží prostých (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol a krádeže v bytech).
Poklesl počet případů krádeží věci z motorových vozidel. V roce 2007 bylo šetřeno 98
takových případů (v roce 2006 139). Majetková kriminalita tvořila téměř 58 % celkového
počtu trestných činů.
Pořádkovou službou bylo v roce 2007 zjištěno celkem 2 645 přestupků. Nejvíce na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Přestupků proti majetku bylo dokumentováno
567, na úseku veřejného pořádku a občanského soužití to bylo 138 přestupků, na úseku
alkoholismu a toxikománie policisté evidovali 52 přestupků.
Z akcí roku 2007 byly publikovány například tyto: V nočních hodinách 23. března
policisté Okresního ředitelství Policie ČR Chrudim ve spolupráci s Městskou policií Chrudim
kontrolovali na území města Chrudim restaurace, bary a herny. Zajímali se především o
všeobecně známý jev – podávání alkoholických nápojů mládeži a umožňování her na
výherních automatech. Zkontrolovali celkem čtrnáct restaurací. Během kontrol zjistili pět
mladistvých, u kterých bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholických nápojů.
Naměřené hodnoty byly od 0,47 promile do 1,06 promile alkoholu. Po zjištění, kdo mládeži
alkohol podal, byly přestupky vyřízeny na místě uložením blokových pokut.903 Mladiství se
třemi promile alkoholu v krvi byli ovšem realitou.
Závažným případem bylo loupežné přepadení čerpací stanice Benzina v ulici Obce Ležáků
s hrozbou použití střelné zbraně (14. února).904
225
Ochrana osob, majetku a práva
V noci z 25. na 26. února položil neznámý pachatel v Chrudimi na koleje ve směru z
nádraží na Slatiňany dvě kovové zarážky. V pondělí ráno na ně ve čtyřicetikilometrové
rychlosti najel vlak a sunul je po kolejích před sebou. Koleje byly při nehodě poškozeny a na
několik hodin vyřazeny z provozu.905
Dne 6. května zahynuli v Markovicích dva dopravní policisté, když jejich vůz v důsledku
velké rychlosti jízdy havaroval. Na budově Policie byla vyvěšena černá vlajka.906
Dne 31. května se uskutečnil v kongresovém sálu Hotelu Bohemia seminář projektu
Podpora posílení prevence a metody Community Policing v práci Policie ČR. Seminář byl
pořádán ve spolupráci s MěÚ Chrudim.907
Pokračovaly odchody z Policie, v okrese Chrudim jich chybělo deset. Policie to řešila
mimo jiné inzeráty v tisku.908
Od 1. ledna 2008 došlo v souvislosti s připojením České republiky do „Schengenu“ (území
v rámci Evropské unie, kde se osoby mohly pohybovat volně bez pasových kontrol) k
ukončení činnosti agendy povolování pobytu cizinců v oddělení cizinecké policie v Chrudimi.
Tato agenda byla přemístěna na nově vzniklý Inspektorát cizinecké policie v Pardubicích.
Protesty proti zrušení chrudimské služebny byly podobně jako v případě celní správy
marné.909
Starosta chrudimské okresní organizace sdružení hasičů Rudolf Makkai předal 25. června
řediteli Okresního ředitelství Policie ČR v Chrudimi Petru Kučerovi medaili Za rozvoj
požární ochrany v okrese jako uznání za dlouhodobou spolupráci chrudimských policistů se
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Za skupinu služební kynologie převzal medaili Za
rozvoj při výchově mladých hasičů také Michal Jinoch. Makkai ocenil i dalších šest policistů
okresního ředitelství.910
Chrudimský Sportovní klub Policie ČR uspořádal 22. června 2007 spolu s dalšími
složkami integrovaného záchranného systému v Hlinsku tradiční akci Bezpečné
prázdniny.911
Probační a mediační služba České republiky, okresní středisko Chrudim (Městský
park čp. 274/IV). Služba pracovala s vybranými obviněnými, obžalovanými a odsouzenými a
přispívala k nalezení účinné reakce na spáchaný trestný čin. V oblasti probace dohlížela na
výkony trestů, které nebyly spojeny s odnětím svobody, na chování odsouzených ve zkušební
době, a poskytovala pomoc při obnově narušených právních a společenských vztahů.
V oblasti mediace zprostředkovávala mimosoudní řešení sporů mezi obviněnými a
poškozenými.
Personální situace v roce 2007: Lenka Marciánová odešla na mateřskou dovolenou,
vedením střediska byla pověřena Irena Machačová, vedoucí střediska PMS ČR v Hradci
Králové. Pavla Hurtová dokončila v červnu kvalifikační vzdělávací kurs, aby mohla
vykonávat funkci probační úřednice. Eva Zelendová působila jako probační asistentka. Do
června 2007 mělo středisko na šestiměsíční stáž k dispozici stážistku z Úřadu práce, která
vykonávala administrativní činnosti.
Nápad střediska byl 258 nových spisů (v roce 2006 to bylo 217), z toho 37 v přípravném
řízení a 43 u mladistvých či nezletilých. V roce 2007 pokračovalo rozvíjení a prohlubování
regionálních priorit, které byly stanoveny pro období 2005 – 2007.
Specializace jednotlivých pracovníků na středisku byla naplňována v návaznosti na priority
východočeského kraje a celé PMS. Nový pracovník již od počátku převzal od odcházející
vedoucí střediska agendu mladistvých. Další pracovnice se specializovaly na probaci a OPP,
kde se zároveň staly členkami pracovních skupin. Postupně se středisko začalo znova věnovat
mediaci. Z kapacitních důvodů a kvůli rozdílné kvalifikaci pracovníků však nebylo
specializační rozdělení na středisku striktní.
226
Ochrana osob, majetku a práva
V roce 2007 byl získán nový poskytovatel výkonu trestu obecně prospěšných prací v městě
Chrudim (Sopre, o. p. s.). Mezi negativa se zařadilo omezení spolupráce s jedním z největších
poskytovatelů – Městským úřadem Chrudim. V Chrudimi mělo vykonávat průběžně obecně
prospěšné práce kolem třicítky odsouzených.912
Výběr vhodných případů pro přípravné řízení u mladistvých i dospělých byl diskutován na
společném krajském setkání zástupců PMS ČR a Policie České republiky v Hradci Králové.
Jednání v této věci nepokročilo, zejména kvůli personálním změnám.
Ve věci spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nedošlo k výrazným změnám.
Spolupráce s policií byla dobrá na úrovni řešení jednotlivých případů s konkrétními
policejními komisaři, spolupráce s okresním státním zastupitelstvím byla i nadále formální,
s okresním soudem na dobré úrovni. S nástupem nového pracovníka začalo nové navazování
kontaktů.
Středisko dále spolupracovalo s Centrem J. J. Pestalozziho, s kurátory pro děti a mládež a
dospělé MěÚ Chrudim a MěÚ Hlinsko, Dětským domovem se školou v Hrochově Týnci a
dalšími. Středisko pokračovalo v zapojení do činnosti Komise prevence kriminality rady
města Chrudim, která byla po volbách nově ustavena počátkem roku 2007. Lenka
Marciánová vykonávala funkci tajemnice, aktivita PMS ČR však byla po jejím odchodu
utlumena.
Středisko bylo aktivně zapojeno do programu Mentor, který zajišťovalo Sdružení pro
probaci a mediaci v justici, o. s.913
Středisko nemělo vlastní rozpočet.914
ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ PARDUBICKÝM KRAJEM
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim (Topolská čp.
569). Ředitel: Františka Rulíka915 nahradil Miroslav Polák.
Na centrální stanici Chrudim a na stanicích Hlinsko a Seč pracovalo dohromady 79
zaměstnanců.
Na základě celorepublikové koncepce HZS ČR v rámci postupného útlumu operačních
středisek HZS Pardubického kraje bylo k 31. lednu 2007 zrušeno chrudimské operační a
informační středisko, jeho kompetence přešla na středisko v Pardubicích. Tento trend panoval
i v jiných krajích, a to nejen u hasičů. V mnoha krajích do jednoho centra stahovala tísňová
volání a operační řízení také Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.916
V roce 2007 sbor zasahoval v okrese Chrudim u 27 požárů ze třiceti vypuknuvších.
Z oněch třiceti požárů dvacet způsobilo škodu menší než 10 000 Kč, sedm se pohybovalo
v rozmezí 10 až 250 tisíc, dva od 250 do 999 tisíc a jeden způsobil škodu větší než 1 milion.
Přímá škoda činila 2 392 000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 21 923 000 Kč.
Usmrcena byla jedna osoba ve věku do patnácti let, evakuován nebyl nikdo, zraněny byly dvě
osoby, z toho jeden hasič sboru.
Početnější byly zásahy u silničních dopravních nehod (67, žádná hromadná), své
zastoupení měly živelní pohromy (dvě záplavy, jeden případ v souvislosti se zimním
obdobím, čtyři větrné smrště), úniky nebezpečných chemických látek (jeden únik plynu nebo
aerosolu, osm úniků ropných produktů), technické havárie (z toho 109 spadalo do kategorie
technické pomoci, osm do ostatní pomoci). Jeden případ byl vykázán jako ostatní mimořádné
události. Planých poplachů bylo čtrnáct.
Popis některých zásahů v roce 2007 a rozhovory s Františkem Rulíkem a Vladimírem
Komínkem obsahuje příloha tohoto zápisu.
Dne 29. května byly v jednacím sále rady Pardubického kraje na Krajském úřadě v
Pardubicích profesionálním hasičům předány medaile Za věrnost. Medaile Za věrnost II. a III.
stupně byly udělovány k ocenění velmi dobrých výsledků ve služební činnosti v trvání
pracovního nebo služebního poměru v délce deset a dvacet let. Ocenění z rukou Miroslava
227
Ochrana osob, majetku a práva
Kvasničky, ředitele HZS Pardubického kraje a náměstka hejtmana Pardubického kraje Ivo
Tomana převzali mimo jiné i příslušníci územního odboru Chrudim: nstržm. Milan Zeman
(II. stupeň) a nprap. Karel Dobrý (III. stupeň). Dne 23. listopadu 2007 obdržel tamtéž medaili
III. stupně nstržm. Bc. František Rulík.917
Na začátku května se uskutečnilo každoroční cvičení lezecké skupiny územního odboru
Chrudim.918
ORGANIZACE A PROJEKTY ZŘIZOVANÉ MĚSTEM
Při Městském úřadu Chrudim pokračoval v roce 2007 program Prevence kriminality
Chrudim. Manažerka Radka Pochobradská informovala o projektu a jednotlivých akcích
pravidelně na stránkách Chrudimského zpravodaje. Kancelář se 4. dubna přesunula do
budovy v Pardubické ulici.919
V roce 2007 pokračoval provoz na dvou legálních plochách pro grafity (betonová zeď na
kraji asfaltového hřiště pro košíkovou v ulici Husova, mezi domy čp 780 a čp. 786 a betonová
zeď na kraji asfaltového hřiště pro volejbal v ulici Palackého za domem čp. 75 na nábřeží
řeky Chrudimky).
V roce 2007 byl zaveden systém zasílání varovných SMS zpráv o záplavách či jiných
mimořádných událostech. Do systému se zapojila nejen Chrudim, ale i 71 obcí správního
obvodu Chrudimi jako obce s rozšířenou působností. Odboru kanceláře tajemníka bylo
podřízeno oddělení krizového řízení, které kromě jiného výše uvedeného systému zajišťovalo
materiálně a technicky činnost chrudimské jednotky Sboru dobrovolných hasičů. V oblasti
přípravy na případné krizové situace přispělo oddělení v roce 2007 významnou měrou ke
zvládnutí prověřovacího cvičení krajského integrovaného záchranného systému, při němž
byla v Chrudimi simulována dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky (chlóru) do okolí.
Městská policie Chrudim (Resselovo náměstí čp. 1/I). Velitel Roman Červenka ukončil
s koncem října 2007 pracovní poměr, ve funkci vrchního strážníka jej od 1. prosince nahradil
Josef Kudrnka, do té doby pověřený řízením městské policie.920
Městská policie byla v provozu nepřetržitě, strážníci, kterých byly necelé dvě desítky,
pracovali ve dvanáctihodinových směnách. Na denní směně bylo ve městě a jeho katastrálním
území dva až šest strážníků, na noční směně byla většinou dvoučlenná hlídka, pouze při
plánovaných akcích byl počet strážníků navýšen na čtyři.
Při denní směně začínali strážníci svoji službu na přechodech pro chodce (zejména u
škol), poté měli rozděleny úkoly dle momentální potřeby. Hlídky byly v denní době převážně
jednočlenné, dvoučlenné hlídky byly stavěny na měření rychlosti, řešení přestupků při
parkování (včetně nasazování tzv. botiček) a byly vysílány k řešení oznámení od občanů.
Uchazeči o místo ve sboru museli mimo jiné procházet psychickými testy.
Důležitým článkem bylo operátorské středisko, reagující na každý telefon, který přišel od
občanů. Denní službu vykonával jeden operátor, noční nepravidelně dva. Úkolem operátorů
bylo i monitorování městského kamerového systému, pultu centrální ochrany (na který je
napojen především majetek města, jako například školky a školy nebo úřady) a signálu v tísni
(viz kapitolu Sociální záležitosti). V roce 2007 došlo k rozšíření a doplnění centrály tak, aby
kapacita byla přizpůsobena narůstajícímu počtu kamerových bodů, a to jak v parametru
zvýšení přípojných bodů, tak ve zvýšení kapacity záznamových zařízení.921
Strážníci se účastnili akcí zaměřených na bezpečnost dětí v silničním provozu (Bezpečná
cesta do školy, Na kole jen s přilbou), chodili na přednášky a besedy do škol (tradičně na
začátku školního roku), kde s dětmi diskutovali na různá témata.
Od 1. května 2005 Městská policie Chrudim prováděla novou formu evidence jízdních kol
pomocí čipů. Cena čipu byla 250 Kč. Městská policie měla rovněž na starosti evidenci nálezů
228
Ochrana osob, majetku a práva
a ztrát, pro sběr nálezů měla dvě schránky. Seznam nalezených věcí byl zveřejňován na
internetových stránkách města.
V roce 2007 pokračovala městská policie měření rychlosti vozidel ve městě. Policie
obdržela příslušné vybavení s okamžitým přenosem dat do počítače včetně fotografie auta a
portrétu řidiče. Informace se po zpracování odesílaly na odbor dopravy městského úřadu,
který poté učinil příslušné kroky. Jelikož cílem byla prevence, nikoli represe, byla měřicí
stanoviště zveřejněna: ulice Milady Horákové (pod nemocnicí), Slovenského národního
povstání u Hypernovy, Rubešova pod hasičskou zbrojnicí, Tovární u sběrných surovin, U
Stadionu, Široká a Resselovo náměstí u kostela, Poděbradova (naproti prodejně náhradních
dílů Tatra), Čáslavská u staré Transporty, Čáslavská k Markovicím nad Vaňkovými školkami,
Obce Ležáků u kasáren, Václavská od křižovatky u nemocnice, Vlčnovská od křižovatky s
ulicí SNP, Novoměstská u Školního náměstí, Pardubická u dopravního hřiště, Dašická před
železničním přejezdem, Víta Nejedlého, Škroupova, Topolská, Palackého u nákupního
střediska Borzna (autobusová zastávka), Na Ostrově, Malecká, Husova, Jungmannovo
nábřeží, Vlčnov u pohřební služba Jelínek, Topol, Medlešice, Vestec.
V roce 2007 odebrala chrudimská městská policie nejvíce bodů v Pardubickém kraji.922
(Dodejme, že každý, kdo v roce 2006 platil v Chrudimi pokutu za rychlou jízdu nebo
nesprávné parkování, městu pomohl pořídit nový autobus pro místní hromadnou dopravu.)923
Škálu činnosti přiblíží přehled podnětů za měsíc leden:
Někdo vysypal na zahradu jedné střední školy nepořádek.
V ulici Víta Nejedlého stojí asi 10 vozidel na trávě.
V domě ve společných sklepních prostorech je toulavé kotě.
Bylo odcizeno zboží v prodejně Hypernova.
Někdo na parkovišti před domem na sídlišti odcizil z vozidla okrasné poklice.
Na chirurgickém příjmu v nemocnici je bezdomovec, který zde měl v čekárně pacientovi
odcizit bundu, jež byla nalezena na záchodcích, a bezdomovec sedí ve vestibulu nemocnice.
V ulici před prodejnou Sazka parkuje na přechodu pro chodce osobní vozidlo.
Z chodby domu bylo odcizeno dětské jízdní kolo.
V cihelně jsou otevřená vrata u jedné garáže a nikdo tam není.
V bývalém pivovaru je diskotéka, mají puštěnou hlasitou hudbu a vozidla parkují před
vjezdem do dvora rodinného domu.
Na autobusovém nádraží leží u podchodu muž.
Při jízdě od čerpací stanice Shell směrem k hasičské zbrojnici řidič viděl, jak nějací
mladíci házejí zapálené hadry z viaduktu dolů na silnici.
Pracovník svážející kontejnery s odpadky oznámil, že v ulici Bohuslava Martinů brání
svozu zaparkovaná vozidla.
V řece u Komerční banky je vhozen dětský kočárek.
V ulici Jiráskova a Alešova je znečištěná vozovka.
V jednom bytě je návštěva ze Slovenska, která se zde opila, vyhrožuje obyvatelům bytu
zabitím a nechce z bytu odejít.
Na křižovatce Palackého ulice s ulicí Rooseveltova u semaforů došlo k dopravní nehodě.
Syn oznamovatelky byl cestou ze školy fyzicky napaden spolužáky.
V zóně zákazu stání a na chodníku parkují vozidla.
Operační důstojník HZS Chrudim požádal o pomoc při otevření bytu paní, jež je údajně v
podnapilém stavu se dvěma malými dětmi před domem; nemá klíče ani žádné doklady a
domáhá se otevření bytu.
Na jednom domě v ulici Čs. armády je na střeše uvolněný plech.
Operační důstojník PČR požádal o spolupráci při řešení oznámení, že u zadní vrátnice
nemocnice Chrudim chodí po střeše neznámý muž.
V jednom baru mají problémy se třemi podnapilými osobami.
229
Ochrana osob, majetku a práva
Nějaké děti dělají nepořádek v autobusové zastávce.
V domě hraje hlasitá hudba.
V Topoli chybí mříže na kanálech.
V Michalském parku v Chrudimi pobíhá toulavý pes.
Do restaurace přišla dívka, které je dle odhadu stáří kolem 12 let.
Soused mlátí manželku.
V ulici Pardubická je neprůjezdná vozovka a uvízly zde kamiony.
Operační důstojník HZS Chrudim požádal o výpomoc v ulici Pardubická při shazování
rampouchů ze střechy domu (řízení silničního provozu).
Je rozbitá výloha v prodejně.
Statistika roku 2007:
Celkem řešeno přestupků 3 622.
Počet přestupků řešených v dopravě 3 091, z toho řešeno blokově 1 758, postoupeno
správnímu orgánu 86, řešeno domluvou 1 247.
Počet ostatních řešených přestupků 531, z toho řešeno blokově 199, předáno správnímu
orgánu 196, řešeno domluvou 136.
Zadrženo pachatelů podezřelých z trestného činu 15.
Zadrženo hledaných osob 2.
Nalezeno vozidel v pátrání 2.
Odchyceno zvířat 154.
Provedené odtahy 46.
Na začátku října proběhla dopravně bezpečnostní akce v centru města zaměřená na
nesprávné parkování.924
V listopadu se městským strážníkům podařilo zatknout muže ze Zaječic, který pod
záminkou ztráty peněz a dokladů mámil z lidí peníze. Vydával se přitom za inženýra nebo
doktora Blažka.925
V rámci snahy starosty města o změnu vnímání městské policie například vyšel
informační dvoulist o městské policii jako součást Chrudimského zpravodaje č. 7, změnily
se webové stránky, město bylo rozděleno na patnáct rajonů přidělených konkrétním
strážníkům.926
Sbor dobrovolných hasičů Chrudim (Topolská čp. 569/II). Starostka sboru Alena
Karlíková, velitel sboru Miroslav Matouš, vedoucí mládeže Alois Prokůpek.
K 1. lednu 2007 měl sbor 61 členů (z toho šestnáct žen). V průběhu roku přistoupil jeden
člen, pět jich bylo odhlášeno (jeden pro neplnění povinností, dva na vlastní žádost, dva odešli
do jiných sborů). K 31. prosinci 2007 měl sbor 57 členů, z toho patnáct žen. V roce 2007 se
konalo osm výborových schůzí, dvě členské a jedna výroční valná hromada (12. ledna). Bylo
vyřízeno 175 dopisů.
Zásahová jednotka byla povolána příslušným operačním střediskem k 25 událostem
(seznam výjezdů sboru se nachází v příloze tohoto zápisu), z toho se jednalo o patnáct požárů,
přičemž čtyřikrát byla jednotka povolána zpět na základnu a zásahu se nezúčastnila. Jednotka
dvakrát vyjela k planému poplachu, jednou byla povolána do zálohy na požární stanici,
dvakrát se účastnila cvičení integrovaného záchranného systému.
Sbor oslavil ve dnech 31. srpna až 1. září 135. let své existence. Na slavnostní schůzi
konané 31. srpna byla předána řada ocenění zasloužilým členům sboru. V rámci akcí pro
veřejnost 1. září nechyběla přehlídka techniky vlastní i jednotek odjinud. Na oslavy mimo jiné
přijelo čtrnáct hasičů z partnerského města Ede a delegace z Čavisova.
Dne 1. září sbor uspořádal 21. ročník soutěže v požárním útoku O pohár města Chrudim
s účastí 45 družstev. V kategorii mužů opět zvítězilo družstvo ze Seče, v kategorii žen hasičky
z Výsonína.927
230
Ochrana osob, majetku a práva
Hasiči asistovali mimo jiné při chrudimské pouti a na Bambiriádě, svou činnost předváděli
na letních táborech, konala se tradiční mikulášská nadílka ve Štěchovicích, předvánoční
posezení s mladými hasiči, členové sboru se účastnili na výročních valných hromadách sborů
v Topoli, Slatiňanech a na začátku ledna 2008 v Markovicích (seznam akcí sboru se nachází
v příloze tohoto zápisu).
Činnost mládeže se řídila směrnicí pro celostátní hru dětí a mládeže Plamen. Kolektiv dětí
měl 27 členů. Na začátku roku probíhala teoretická příprava na soutěže, s nástupem jara se
činnost přesunula do terénu. Mládež byla rozdělena na družstvo mladší (vedoucí Lukáš
Prokůpek), starší (Libor Šedivý) a dorostu (Jaroslav Šedivý). Celkem splnila sedmnáct
odznaků odbornosti a odevzdala 494 kg starého papíru.
Družstvo žen vedené Lukášem Michálkem se v druhém roce své existence zúčastnilo
jedenácti soutěží Ligy okresu Chrudim, dále pěti netradičních neligových a dvou nočních
soutěží. K úspěchům v lize patřilo třetí místo vybojované v Heřmanově Městci, v neligových
soutěžích družstvo získalo dvě první a dvě druhá místa.
Mužskému sportovnímu družstvu pod vedením Libora Šedivého se oproti roku 2006
podařilo zlepšit jen málo.
V roce 2007 se pro jednotku podařilo s využitím státní dotace ve výši 2 000 000 Kč pořídit
novou cisternovou automobilovou stříkačku v hodnotě 6 000 000 Kč. Vyrobena byla na
podvozku MAN v THZ Slatiňany. Nástavba byla z hliníkových profilů, obsahovala čerpadlo
Ziegler, plastovou nádrž na vodu a pěnidlo, vysokotlaký naviják se 60 m dlouhou hadicí,
lafetovou proudnici a asanační lištu. Vozidla mělo dále ve výbavě dýchací přístroje VDP 90
Pluto včetně náhradních tlakových lahví, elektrocentrálu Honda ECT 6500 FK, motorovou
řetězovou pilu Husquarna 365, neplynotěsné protichemické ochranné obleky, motorovou
kotoučovou pilu Husquarna 371K, plovoucí čerpadlo Niagara I, kalová čerpadla, hadice,
proudnice a další příslušenství, radiostanice, svítilny a další drobné vybavení a nářadí.
Vozidlo převáželo posádku 1 + 5 a ve funkci prvního výjezdového vozidla nahradilo Tatru
815 4×4 CAS 25K sloužící od roku 1996, z níž byla použita část vybavení. Nový vůz byl
hasičům slavnostně předán na náměstí Josefa Ressela 8. prosince, 14. prosince se zařadilo do
služby. Tatra byla 14. prosince převedena družstvu v Topoli a stará cisterna na podvozku
Škoda 706 byla prodána do Ede.928
Členské příspěvky byly navýšeny na částku 120 Kč, neboť okresní sdružení zvedlo odvod
členských příspěvků z 80 na 100 Kč.
Za rok 2007 měl sbor příjmy do pokladny 83 793 Kč a na účet 59 233,84 Kč, vydání činila
76 392 Kč z pokladny a 67 508,50 Kč z účtu.929
K zápisu za rok 2006 je třeba doplnit, že 25. srpna 2006 byla založena doména sdhchrudim.cz (původní stránky měly adresu http://hsmcr.wz.cz/).
OSTATNÍ ORGANIZACE
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení Chrudim (Husova čp. 1140).
Tato největší celostátní organizace sdružující dobrovolné hasiče plnila celou řadu úkolů
v oblasti vzdělávání, prezentace a zabezpečení činnosti hasičů a požární prevence (viz též
výše). V okrese Chrudim zabezpečovala mimo jiné organizaci celoroční hry Plamen.930
UDÁLOSTI, AKCE (VÝBĚR)
Ke zkvalitnění informování veřejnosti přispěl od 1. února 2007 systém zasílání varovných
SMS zpráv o záplavách či jiných mimořádných událostech. Do systému se zapojila nejen
Chrudim, ale i 71 obcí správního obvodu Chrudimě jako obce s rozšířenou působností.931
Ve dnech 21. až 25. srpna 2007 navštívila osmičlenná skupina, složená ze zástupců Policie
ČR okresního ředitelství v Chrudimi, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, neziskové
231
Ochrana osob, majetku a práva
organizace a koordinátorky Projektu Zdravé město Chrudim, holandské město Ede za
účelem získání informací z problematiky prevence kriminality (kamerový systém,
problematika drog a alkoholu, sociálně patologické jevy mládeže apod.) a zhlédnutí práce
s klienty v sociálních programech.932
Dne 25. září se na kruhové křižovatce u Kauflandu (třída Slovenského národního povstání)
uskutečnilo cvičení integrovaného záchranného systému na téma únik chlóru při dopravní
nehodě.933
232
Vojenství
VOJENSTVÍ
Viz též Sociální záležitosti.
ORGANIZACE
43. výsadkový mechanizovaný prapor (Obce Ležáků – hlavní kasárna, Škroupova –
provozní budovy a cvičiště v areálu letiště, Na Rozhledně – vojenský klub, pamětní síň,
ubytovna). Velitel: Zdeněk Kolář.
Na začátku roku 2007 se hovořilo o odchodu praporu do Žatce v roce 2009, v listopadu už
bylo vše jinak.934
7. dubna 2006 v 17 hodin místního času převzal v misi ISAF-PRT v Afghánistánu operační
úkol velitel 5. kontingentu Armády České republiky (AČR) plukovník generálního štábu Aleš
Opata. Slavnostní převzetí proběhlo za účasti německého velitele provinčního
rekonstrukčního týmu plukovníka německého Bundeswehru Artura Schwitally. Jádro 5.
kontingentu tvořili převážně příslušníci 43. výsadkového mechanizovaného praporu z
Chrudimi. Jednotka měla celkem 83 příslušníků, kteří ve Fayzabádu nahradili 83 vojáků 4.
kontingentu AČR, kteří zde pod velením plukovníka Petera Saláka působili od podzimu roku
2005. Čeští vojáci byli součástí provinčního rekonstrukčního týmu (PRT), který působil na
severovýchodě země ve Fayzabádu v provincii Badakšan a který dále tvořili dánští vojáci a
příslušníci německého Bundeswehru. Česká jednotka se plnohodnotně podílela na plnění
všech úkolů PRT, jako ochrana a obrana základny, doprovody vozidel a zejména
monitorování situace v prostoru odpovědnosti, vedení průzkumu a v neposlední řadě samotná
rekonstrukce provincie Badakšán. Ve srovnání se 4. kontingentem došlo k zásadní změně
ze