multigen-konflikt-na-prac 218KB 17.2. 2014 11:20:03

Transkript

multigen-konflikt-na-prac 218KB 17.2. 2014 11:20:03
Multigenerační konflikt na pracovišti
Snad poprvé v historii spolu čtyři generace pracují bok po boku. Jedná se o generace Tradicionalistů,
Baby Boomers, Generace X a Generace Y. Velmi brzy na pracovní trh nastoupí i Generace Z, jež však
v tomto článku není zmíněna.1
Tradicionalisté, jsou tzv. "tichá generace", kteří se narodili mezi 1925 až 1945. Mnoho z lidí tiché
generace je již v důchodu, ale recese přiměla některé k návratu do pracovního procesu. Tito pracovníci
mají důležité znalosti a dovednosti, ale často jsou přehlíženi jako potenciální zdroj znalostí. Obvykle
preferují přímou interakci a můžou mít potíže se přizpůsobit novým technologiím.
Baby Boomers, představují lidi narozené v letech 1946-1964 a dnes jsou většinou stávajících
zaměstnanců. Tato generace pracuje dlouhé hodiny na úkor rodiny nebo osobní potřeb. Boomers dávají
menší důraz na technologie, preferují osobní kontakt a věří a očekávají oddanost společnosti.
Generace X je téměř skrytá generace, která existuje ve stínu Boomers. Pracovníci Gen-X se narodili mezi
1965 – 1982 a pracují nejlépe v kombinaci přímé a technické zpětné vazby a v otevřené interakci. Dávají
přednost rovnováze mezi prací a rodinným životem a jsou nejlépe motivováni novými výzvami. Chtějí
informace a zpětnou vazbu v kratších intervalech, popřípadě on-line.
Pracovníci Generace Y se narodili v období mezi 1982-2000 a jsou také nazýváni „Millennials“. Tato
generace je zvyklá na rozvoj technologií, a tak dává přednost elektronické zpětné vazbě (sms, e-mail,
mobilní hovory) oproti přímé komunikaci. Gen-Y se zaměřují na cíl a potřebují rovnováhu mezi prací a
rodinou. Gen-Y vyžaduje rychlou zpětnou vazbu pro optimalizaci výkonu a mentory, kteří pomáhají
rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti.
Problémy dnešní doby



Lídři z Generace X a Y váhají dohlížet na podřízené zaměstnance, kteří jsou ve věku jejich rodičů,
a kteří by mohli mít více schopnosti a dovedností.
Mladí a rozvíjející se lídři budou muset vytvořit prostředí, kde se jejich (i starší) podřízení budou
cítit užiteční, zapojení a potřební, bez toho aniž by byli zbytečně řízení, obviňováni, nebo
bagatelizovani.
Novější/mladší zaměstnanci musí mít pocit, že si s lídrem rozumí a jsou na stejné vlně
(zaměstnanci chtějí mít pocit smysluplné práce).
Řízení více generací
Získání správných lidí se správnými dovednostmi a uplatnit je na správných místech, je největší výzva v
každé organizaci.
1
Průzkum vychází ze zdrojů z USA. Rozvoj v české společnosti byl pomalejší a je poznamenán bývalým režimem. Při
popisu jednotlivých generací je třeba přidat 7-13 let, tak aby odpovídala českému prostředí.
Jak na to?
1. Odstraňte předsudky o generacích a využití talentů. Předpoklad, že starší pracovníci jsou dražší
na zaměstnání a udržení je neplatná. Starší pracovníci jsou často nejcennější zaměstnanci
organizace.
2. Mnoho starších pracovníků, kteří se vracejících do zaměstnání, se chtějí vyhnout vysokému tlaku
a stresu na vyšších pracovních pozicích, avšak nakonec mají pocit odmítnutí (kvůli svému věku)
od mladších lídrů.
3. Mladší manažeři nemusí nutně neuctívat starší pracovníky. Často se však obávají, že efektivní
řízení starších pracovníci by mohlo být vnímáno jako neúcta, takže je raději úplně přehlíží.
Řešení tohoto problému by mohl být mentoring - mladí vůdci by měli získat hloubku
zkušeností a dovedností starších pracovníků a ptát se na klíčové otázky, jako například:



Jakým problémům budeme pravděpodobně čelit?
Jak doporučujete postupovat?
Jak byste to udělal?
Starší pracovník se tak stává mentorem a cítí se doceněný.
4. Hledejte podle talentu, ne věku.
5. Pečujte o předávání znalostí a její udržitelnost. Jak tradicionalisté, tak baby boomers se chystají
do důchodu. Zaměstnavatelé musí dopředu naplánovat přístup a přenos znalostí mladším
generacím.
6. Rozvíjejte schopnosti vedení u mladých už nyní, aby byla zajištěna udržitelnost chodu společnosti
po odchodu starších generací. Existují rozdíly mezi generacemi, ale účinné vlastnosti vedoucích
pracovníků se nemění.
10 top vlastností požadované u úspěšného vedoucího:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hodnověrnost (pocit, že víc, co dělá) - 69%
Důvěryhodnost (dá se mu věřit) - 59%
Dobrý posluchač - 55%
Prozíravost - 52%
Motivuje - 50%
Spolehlivost - 48%
Soustředěnost a přehled - 44%
Dobrý trenér/mentor - 40%
Zápal pro věc - 38%
Zkušenosti - 38%
Řízení Baby Boomers


Ukažte těmto pracovníkům, jak důležití jsou pro vaši organizaci.
Pokud jim dáváte kritickou zpětnou vazbu, vždy za zavřenými dveřmi (jeden na jednoho).
Řízení Generace X


Aktualizujte svůj hardware a software pravidelně.
Ukazujte uznání za jejich schopnost přizpůsobit se a pracovat kreativně.
Řízení Generace Y



Dejte těmto pracovníkům vědět, že jsou nezbytní pro celkový úspěch společnosti.
Oceňte optimismu a dobré nápady.
Veďte a uspořádávejte jednotlivce z Gen-Y v průběhu jejich vývoje.
Použitá literatura:
Cappelli, P. a Novelli, W.,D.. Managing the Older Worker: How to Prepare for the New Organizational
Order. Boston, MA: Harvard Business Review, 2010.
Godin, S. Linchpin: Are You Indispensible? New York: Portfolio, 2010.
Martson, C. Motivating the “What’s in it for me?” Workforce. Managing Across the generational divide
and increasing profits. Hoboken, NJ: Wiley, 2007.