Material Traumacel Stapler Seam Protection v hrudni chirurgii

Transkript

Material Traumacel Stapler Seam Protection v hrudni chirurgii
Materiál Traumacel Stapler Seam Protection v hrudní chirurgii
MUDr. Petr Habal, doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., MUDr. Milan Štětina, CSc., Kardiochirurgická klinika
Od konce 80. let minulého století lze pozorovat hlavněv e vyspělých státech západní Evropy a v USA
výrazný nárůst onemocnění chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Už jen z tohoto důvodu je
každý nový produkt zlevňující její terapii víc než vítaný.
CHOPN postihuje 6 až 10 % populace, celosvětově se počet nemocných odhaduje na minimálně 600
milionů lidí. V ČR jí trpí asi 800 000 pacientů. Tříleté přežití v pokročilém stadiu se pohybuje okolo 50
až 60 %, nemoc zaujímá 4. místo v statistikách celosvětové mortality. Jen v ČR umírá buď přímo na
tuto chorobu, nebo v důsledku komplikací okolo 1 500 až 1 800 nemocných ročně. CHOPN je soubor
tří diagnóz: chronická bronchitida, obstrukční bronchiolitida a plicní obstrukční emfyzém.
Důsledkem onemocnění dojde k omezení průtoku v dýchacích cestách, který je ireverzibilní a špatně
ovlivnitelný farmakologickou léčbou. Častěji jsou postiženi muži nad 40 let, až v 80 % se jedná o
dlouholeté kuřáky. Určitou, i když malou úlohu, okolo 0,3 %, sehrávají genetické predispozice
především deficit α1-antitrypsinu.
Patofyziologie choroby spočívá v tom, že se v plicním parenchymu postupným rozpadem plicních
sklípků tvoří emfyzematózní buly, v nichž nedochází k výměně vzduchu a naopak zvětšují fyziologický
mrtvý prostor. Buly naproti tomu utlačují zdravý okolní parenchym a redukují dosud ještě relativně
zdravou plicní plochu; mohou být buď izolované, nebo tvoří bulózní emfyzém. Mimo vcelku omezené
možnosti farmakologického ovlivnění nemoci byla již v minulosti snaha ovlivnit průběh nemoci i
chirurgicky. První operace plicních bul a volum-reduktivní operaci provedl v roce 1957 O. Brantigan.
Ovšem počátky léčby byly spojeny s vysokou mortalitou kolem 20 % právě pro obtížně zvládnutelný
vzduchový únik z resekovaných ploch plicního parenchymu v pooperačním období. O renesanci
metody se v roce 1993 zasloužili hlavně J. Cooper v St. Louis a J. I. Miller z Atlanty.
Funkčnost jde ruku v ruce s efektivností
Princip chirurgické léčby spočívá v tom, že resekcí plicních bul a přilehlého postiženého plicního
parenchymu do 20 % celkového objemu plicního křídla se jednak zmenší mrtvý prostor plíce, jednak
se uvolní plicními bulami utlačená okolní zdravá plicní tkáň.
Elektivně k chirurgické léčbě přistupujeme, když se farmakologicky nedaří dále zvládnout narůstající
dechovou nedostatečnost. K operaci jsou většinou indikováni nemocní st. II. a III. dle GOLD
klasifikace. Často jsme však nuceni operovat urgentně v terminálním stavu choroby při jinak obtížně
ovlivnitelných komplikacích, nejčastěji při recidivě pneumothoraxu. Při chirurgické léčbě jsou kladeny
nejvyšší nároky na provedení dokonalé vzduchotěsnosti sutury postiženého plicního parenchymu,
protože redukovaný objem plicní tkáně má tendenci se při reexpanzi trhat.
Na Kardiochirurgické klinice LF UK a FN v Hradci Králové se jak elektivní léčbou důsledků CHOPN, tak
urgentní chirurgickou léčbou recidivujících, často i tenzních pneumothoraxů zabýváme řadu let. Právě
ke zpevnění sutury často velmi křehké plicní tkáně jsme vyzkoušeli různé podložkové materiály od
autologního perikardu přes podložky z expandovaného polytetrafluoroethylenu až po materiál z
bovinního kolagenu.
V poslední době jsme rutinně začali používat nový typ návleků na staplery Traumacel stapler seam
protection. Jde o sterilní, vstřebatelný, biokompatibilní materiál zvyšující bezpečnost mechanicky
šitých stehů. Jedná se o návleky ze 100 % oxidované celulózy, která má i významné antibakteriální
účinky vůči širokému spektru grampozitivních a gramnegativních bakterii.
Antibakteriální účinek je v této indikaci významný, protože u převážné většiny nemocných s CHOPN
lze v dolních dýchacích cestách prokázat patologické mikrobiální osídlení. Díky schopnosti materiálu
akcelerovat biochemické procesy, použité podložky významně podporují proces hojení. Podložka
zajišťuje rychlou a efektivní lokální hemostázu, a tak významně minimalizuje peroperační i časné
pooperační krvácení. Vstřebává se do tří dnů v závislosti na množství sekrece okolních tkání.
Z organismu se vylučuje bez vedlejších účinků v průběhu 21 dní a nevyvolává žádné nežádoucí
alergické reakce. Návleky jsou použitelné na všechny typy u nás dostupných lineárních staplerů.
Použití je jednoduché a sutura i hemostáza emfyzematózně změněného plicního parenchymu je vždy
stoprocentní, což ověřujeme vodní těsnicí zkouškou. Nemuseli jsme tak jako v minulosti opakovaně
použít k pojištění sutury tkáňového lepidla buď na biologické bázi, nebo na bázi polyethylenglykolu,
čímž jsme též snížili ekonomickou náročnost operace.
Závěrem lze konstatovat, že tento nový produkt se vyrovná svou funkčností v minulosti používaným
nevstřebatelným materiálům při ekonomicky nesrovnatelně výhodnějších podmínkách. Jeho další
předností, kterou předchozí materiály neposkytovaly, je prokazatelný baktericidní efekt. V praxi lze
užít přebytečnou část síťky po odstřižení například k další eventuální hemostáze.

Podobné dokumenty

jakož i my odpouštíme

jakož i my odpouštíme Co znamená odpustit? Podstatný je vnitřní postoj: od-pustit, nechat být, upustit od pomsty i od myšlenek na pomstu, od pomstychtivých fantazií. („Mně pomsta, já odplatím, praví Pán“ – Žd 10,30, kra...

Více

Operace spojivky PTERYGIUM a PSEUDOPTERYGIUM

Operace spojivky PTERYGIUM a PSEUDOPTERYGIUM Informovaný souhlas znamená, že budete v následujícím textu podrobně, odborně a pro Vás srozumitelně poučen/a o navrhovaném postupu léčby. Dále Vás poučíme o možných rizicích a následcích zdravotní...

Více

informovaný souhlas císařský řez (sectio caesarea) + sterilizace

informovaný souhlas císařský řez (sectio caesarea) + sterilizace Operační řez je veden nejčastěji příčně v dolní části břicha. Výjimečně je nutné např. při ohrožení plodu nebo značné obezitě provést podélný řez od pupku směrem ke stydké sponě. Po otevření břišní...

Více

Přenosné počítače

Přenosné počítače Počátkem roku 1984 byly notebooky již standardně vybaveny FDD mechanikou, poté cca v roce 1989 začala být do notebooků montována CD-ROM mechanika a v roce 1994, když bylo vynalezeno DVD, ale spíše ...

Více

Jak se účinně zbavit bolestí hlavy i když "na to není čas" a kromě

Jak se účinně zbavit bolestí hlavy i když "na to není čas" a kromě Spočítali jste si někdy Vaše náklady na léčbu jednoho takového bolení hlavy? Je možné, že s návštěvou lékaře a lékárny za recept a doplatek za léky Vás jediná záležitost bolestí hlavy vyjde i s ces...

Více

zde - OFScards

zde - OFScards 24 Polanský Jiří

Více

zpravodaj Utkání 29 KV.indd

zpravodaj Utkání 29 KV.indd ti musí pilovat hru a navíc myslet a věřím, že to v baráži prodám,“ na vlastní sebevědomí, kterému prohlásil Patera po posledním samozřejmě žádná prohra nepřidá. domácím utkání. Kladenský kapiA to ...

Více