PALADONE Shocking Liar

Transkript

PALADONE Shocking Liar
PALADONE Shocking Liar
Důležité upozornění:
-
Tento produkt není hračka!
Produkuje elektrické šoky!
Nepoužívejte, pokud trpíte Epilepsii, onemocněním srdce a s tím souvisejícími nemocemi.
Obsahuje malé části (nebezpečí vdechnutí).
Není učen pro děti do 14 let.
Prodejce nenese zodpovědnost, za škody na zdraví způsobené použitím přístroje.
Použití:
-
-
-
Přístroj po použití vypnete přepnutím vypínače (POWER) do polohy OFF.
Poloha LOW je pro nižší šoky, poloha HIGH dává vyšší napětí.
Hra je určena pro 2 hráče.
A) První hráč položí pravou ruku na Shocking Liar a ujistí se, že se dotýká všech senzorů. Páskou
se zafixuje.
B) Zmačkněte „reset“ tlačítko, ponechte ruku v klidu, stiskněte tlačítko „analyser“. Zařízení poté
načte vaši srovnávací statistiku. Po zaznění tónu je načtení hotovo. Od této doby je hráč nahraný
v počítači. Připravte se na otázky !!!! Nejdříve položte tři zahřívací otázky, pro kalibraci senzorů.
Dotazovaný musí na tyto otázky zodpovědět. Po každé odpovědi zmáčkněte tlačítko „analyser“
pokud odpověď uznáte za správnou ( Možné otázky: a. Jak se jmenujete? b. Jakého jste pohlaví ?
c. Jakou máte barvu vlasů ? ). Dotazovaný musí odpovědět správně. Pokud neodpoví podle
pravdy, vystavuje se nebezpečí, že i za správnou odpověď dostane el. impuls. Pokud přístroj
špatně detekuje odpovědi, sundejte ruku a proveďte nastavení znovu.
C) Dotazovaný teď může klást otázky. Po každém dotazu je třeba zmáčknout tlačítko „analyser“.
Při analyzování vaší odpovědi se rozsvěcí LED diody, které určují stupeň lži. Na stupnici je 5 diod
stupně lži, tři zelené a dvě červené. Tyto diody jsou zapojeny samostatně a čím více se odchýlíte
od správné odpovědi, tím více diod svítí. Pokud se rozsvítí 4 a více diod … dostanete elektrický
šok. Podle počtu rozsvícených diod lze odhadnout stupeň lži.
Před započetím dalšího testu, je potřeba nakalibrovat přístroj na další osobu. Opakujte postup AC.
Výměna baterie:
-
Před výměnou baterii se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
Odšroubujte kryt.
Ujistěte se, že baterie vkládáte správné, dle polarity.
Výrobce doporučuje použití baterii 3x AAA.
Používejte jen baterie stejných kapacit a od stejného výrobce výrobců.
Do zařízení lze použít i dobíjecí baterie.
Dobíjecí baterie nedobíjejte v zařízení.