2011 Řízení pecí Heraus Euro Support Výměna řízení

Komentáře

Transkript

2011 Řízení pecí Heraus Euro Support Výměna řízení
INELSEV control s.r.o., Husitská 1716, 434 01 Most
2011
Řízení pecí Heraus
Výměna řízení turbokompresoru
Řízení stáčení benzenu z železničních cisteren
Výměna řídícího a komunikačního systému měření vod pro ČR
Dohledové pracoviště a síť sběru dat rozvoden Petrochemie
Euro Support
Unipetrol RPA
Synthos Kralupy
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Výměna ŘS pneudoprav pro granulační linky
Řízení analyzátorů pro výrobnu Chezacarb
T700 – náhrada řízení pískových filtrů
T700 – náhrada řízení tahacího zařízení Vollert
Řízení teplárny na biomasu v Žatci
Řízení rozvodny 6kV,22kV a 220kV
T700 – plnění popílku autocisteren
Energoblok – náhrada ŘS operátorských pracovišť
Řízení vzduchotechniky míchání vodíku
Výměna zabezpečení detekce plynů nízkotepl. Skladů
InnoComp
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Žatecká teplárenská
Actherm Chomutov
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
AirProducts
Unipetrol RPA
PE-A50 rekonstrukce ŘS granulace
EJ-Benzen HIMA
EJ-Analyzátory
PP-ŘS dávkování,dopravy a homogenizace
PP2-Dohledové pracoviště
PP2-ŘS nové granulační linky
NTS-Dohledové pracoviště elektro
T700-Náhrada vah pro dávkování vápna
T700-Náhrada Degrémont-pískové filtry
LPG Výměna safety ŘS
FAR7-Poruchová signalizace
Přepojení VS1 a VS2 aktivátorů na PLC
Kaolis 2- Nový ŘS
115-Extrudační linka-nový ŘS
Tankoviště Loukov-řízení rozvodny
Řízení rozvoden RG1,R22 a R6
Automatický záskok rozvaděčů
Řízení průtoků vah
Úprava systému ESD HIMA
Automatický záskok rozvaděčů
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Česká rafinérská
Česká rafinérská
Euro Support
Euro Support
Euro Support
ČEPRO
Actherm
BorsodChem
Dehtochema
Spovo Ostrava
Polsko
T700-Náhrada ŘS vápenné mléko
T700-Náhrada ŘS ventilátorů
V203/231-Náhrada ŘS SC200 za SC35
EJ-Řízení pyrolýzníchpecí BA109
EJ-Řízení C10 frakce
T200-Výměna řízení vzduchového kompresoru
Výstavba rozvodny R22.5
K106-ŘS stáčení produktů
PSP-Poruchový panel elektro
CCR-Temperování kompresorů K02
115-Plynová sušárna
Centrální dohledové pracoviště
Řízení elektrických pecí Realistic 1,2
VS4-Řízení vakuové sušárny
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Actherm
Česká rafinérská
Česká rafinérská
Česká rafinérská
Euro Support
Euro Support
Euro Support
Euro Support
2010
2009
2008
Telefon
+420 47 4721 604
+420 47 616 2781
Bankovní spojení
KB Most
č. účtu: 27-7665570237/0100
Poštovní zásilky
Dělnická 34
434 01 Most-Velebudice
IČO: 25 42 41 65
DIČ: CZ 25 42 41 65
e-mail: [email protected]
INELSEV control s.r.o., Husitská 1716, 434 01 Most
Kaolis 1 – Nový ŘS
Soxia-Nový ŘS
ŘS-Nové míchárny asfaltů
Euro Support
Euro Support
Dehtochema
EJ-Výměna ESD Hima (20 stanic)
EJ-Řízení rozvodny
EJ-Surovinové trasy
PCH-Poruchová signalizace rozvoden
PP-Modernizace ŘS Farrel
T700-Náhrada ŘS vápenného mléka a suspenze
T700-Náhrada ŘS doprava granulátu
T700-Náhrada ŘS na stáčení a dopravu vápna
T700-ŘS filtrace chladící vody
PSP-Automatický zázkok rozvaděčů
Rekonstrukce ŘS plynového rámu
Rotem 2-ŘS a systém sběru dat
Stáčení vodíku
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Česká rafinérská
Vedag
Euro Support
Air Products
T700-Náhrada ŘS míchání granulátu
PP-Stabilizace granulační linky Farrel
K69-Stáčení LCO
PH-Superkanthalová tunelová pec
PH-Plynoá sušárna
Upgrade ESD systému výrobny fosfenu
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Česká rafinérská
Euro Support
Euro Support
Synthesia Pardubice
Depytlovací stanice S+E Simatic S7
Chlazení OK1,OK2-ABB Freelance
Plnění a vážení CU-Simatic S7
Protokolovací stanice HIMA
Bitumat-ABB Freelance
Projekt skladování ABB Satt
Čerpací stanice HIMA
Čerpací stanice-Simatic S7
Regulace vodojemu pitné vody-Simatic S7
Chlazení plynu-Simatic S7
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Dehtochema
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Vizualizace rozvody-Win CC
Rekonstrukce linky VEDAG-Simatic S7
Granulační linka Neratovice-Simatic S7 WINCC
Výroba naftového koncentrátu-HIMA
Ohřev a stáčení AOSI-ABB Freelance
Blokovací systém-HIMA
Čerpadla P100 B HIMA
Chemopetrol
Chemopetrol
Neratovice
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Blokování turbíny GT501-HW a SW HIMA
Dodávka a realizace SW Simatic S7
Realizace SW DCS Freelance ABB
HW a SW Protokolovací stanice HIMA
SW pro nové měření hladin tanků oxosyntézy
Rozšíření systému DIGIMATIC
Automatická rozvodna-Simatic S7
Chemopetrol
Měnírna Neratovice
Dehtochema
Chemopetrol
Chemopetrol
Dehtochema
Chemopetrol
2007
2006
2005
2004
2003
Telefon
+420 47 4721 604
+420 47 616 2781
Bankovní spojení
KB Most
č. účtu: 27-7665570237/0100
Poštovní zásilky
Dělnická 34
434 01 Most-Velebudice
IČO: 25 42 41 65
DIČ: CZ 25 42 41 65
e-mail: [email protected]
INELSEV control s.r.o., Husitská 1716, 434 01 Most
2002
Rozšíření systému ABB SAT a HIMA o ovládání čerpadla P110C
Rozšíření systému ABB SAT na st. VZP
Realizace SW komunikace ABB-MOD 300 na ABB SAT
Realizace SW na akci Dehtochema - DCS Freelance ABB
Dodávka a realizace SW pro SIMATIC S7 - Obří pramen
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Dehtochema
Obří pramen
Rozšíření systému ABB SAT o ovládání záložních zdrojů vody
Rozšíření systému ABB SAT o stáčení skladování hexanu
Rozšíření systému ABB SAT o tank BTX
ŘS a dodání HW na Energoblok Petrochemie
ŘS a dodání HW pro stavbu Aktivace siliky
ŘS a dodání HW pro dopravu prášku WAESCHLE-Simatic S7
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Instalace kabelových tras a připojení pomocných velínů k centrálnímu velínu
Aplikační SW-HMI pro centrální velín
Nová linka pro výrobu asfaltových pásů
Modernizace výrobny skladování LPG
Instalace měření SRTP na reaktorech
výrobny zplyňování mazutu
Rekonstrukce silničního terminálu
Rekonstrukce stáčení na koleji 123
Měření pro pomocné provozy Visbreaker,napojení
od DCS Foxboro I/A vč. SW
Instalace řízení pro nezávislý systém vodního hašení
Intenzifikace etylénové jednotky
Instalace analyzátorů Sieger na skladech LPG
Instalace analyzátorů kouřových plynů na Clausu
Instalace analyzátorů H2S v CO2 na jednotce Mazut
Česká rafinérská
Česká rafinérská,Foxboro
Chemopetrol, BM
Česká rafinérská
Instalace měření hladin tanků radary firmy SAAB
Rekonstrukce a modernizace expedice benzenu
Instalace analyzátorů sirovodíku pro Claus
Instalace bilančního měření hmot a energií
Rekonstrukce elektrického zařízení a SŘTP
vodáren s ŘS ALFA LAVAL III.Etapa
Instalace a pripojení ŘS Foxboro,I/a na centrální velín
Rekonstrukce DPS 300,400 výrobny zplyňování mazutu,
ŘS Foxboro I/A
Rekonstrukce polymerace polyetylénu
včetně nového ŘS Foxboro I/A
Česká rafinérská
Chemopetrol
Česká rafinérská
Česká rafinérská
2001
2000
Chemopetrol
Česká rafinérska
Česká rafinérská
Česká rafinérská
Česka rafinérská
Chemopetrol,Technip
Česká rafinérská
Česká rafinérská
Chemopetrol
1999
Chemopetrol
Česká rafinérská
Chemopetrol
Chemopetrol
1998
Instalace měření bilance surovin pro jednotku zplyňování mazutu
Rozšíření měření teplot AVD na řídící systém MOD 300 ABB
Instalace SŘTP granulační linky na polypropylén FARREL
Nový velín pro tankoviště, přemístění zařízení blending
se systémem Foxboro I/A, realizace propojení optickými kabely
Rekonstrukce elektrického otápění zařízení SŘTP vodáren
s řídícím systémem ALFA LAVAL II.Etapa
Instalace čidel pro signalizaci úniku etylénu pro supermarket
Chemopetrol
Česká rafinérská
Chemopetrol
Česká rafinérská
Chemopetrol
Delvita Litvínov
1997
Výstavba jednotky selektivní hydrogenace C4 frakce na EJ
Instalace ŘS MOD3OO firmy ABB na EJ
Telefon
+420 47 4721 604
+420 47 616 2781
Bankovní spojení
KB Most
č. účtu: 27-7665570237/0100
Poštovní zásilky
Dělnická 34
434 01 Most-Velebudice
Chemopetrol,Intecha
Chemopetrol
IČO: 25 42 41 65
DIČ: CZ 25 42 41 65
e-mail: [email protected]
INELSEV control s.r.o., Husitská 1716, 434 01 Most
Rekonstrukce hydrogenačních komor K11 a K12
a instalace ŘS I/A firmy Foxboro
Intezifikace hydrokraku
Výstavba jednotky Blending s ŘS I/A Foxboro
Lummus Global
Rekonstrukce SRTP na plničce železničních cisterem kolej 39
Instalace ŘS Foxboro I/A při kompresi dusíku
Rekonstrukce elektrického zařízení SRTP turbíny TK 12
Instalace analyzátorů Magnos Hartmann Braun na kotlích teplárny
Bilanční měření surovin pro etylénovou jednotku
Regulace výkonu chlazení vzduchových chladičů rafinérie
Česká rafinérská
Česká rafinérská
Česká rafinérská,ABB
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Česká rafinérská
1996
Rekonstrukce SRTP na tankovišti oxoskladů
Obnova detekce plynů na stavbě komprese vodíku
na zplyňování mazutu
Instalace chromatografu na jednotce separace vzduchu FEROX
Rekonstrukce výrobny CO2 a špinavých vod
Instalace SRTP na kaolisu,výrobně fenolů
Montáž zařízení SRTP na extruder FARREL pro polyetylen
Rekonstrukce SRTP turbíny TG11,10 teplárny
Bilanční měření ortokresolu
Rekonstrukce kolony K9 na výrobě fenolů
Rekonstrukce měření teplot hydrogenačníh komor
Rekonstrukce atmosférické linky FLOAT 1
Rekonstrukce SRTP PS02 Sulfonace
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Česká rafinérská
Glavunion Teplice
Lybar a.s.
1991-1995
Instalace elektrického otápění SŘTP na energobloku Petrochemie
Zvýšení retenční kapacity na výrobně močoviny
Rekonstrukce SŘTP na syntéze čpavku
Rekonstrukce měření hladin na dálkové stanici čpavku
Rekonstrukce SŘTP na kompresi dusíku
Rekonstrukce měření páry na teplárně
Měření špinavých vod na výrobně fenolů
Rekonstrukce SŘTP na destilaci W1 na výrobně fenolů
Napojení meziskladů etylbenzenu na ŘS Contronic P
Výstavba kontinuálního reformingu včetně instalace
ŘS MOD 300 od firmy ABB
Rekonstrukce výrobny syntézy čpavku 400kt
Výměna zařízení SŘTP a instalace nového ŘS MOD 300
Advant od ABB na EJ za plného provozu
Montáž zařízení SŘTP včetně ŘS S9000 od Honeywell
Na poloprovozní jednotce dicyklopentadienu
Výměna zařízení SŘTP a instalace ŘS MOD300 od ABB
Na atmosféricko vakuové destilaci
Výměna zařízení SŘTP a instalace ŘS Contronic
Od HartmannBraun na výrobně etylbenzenu
Montáž zařízení SŘTP na turbínách a montáž ŘS MOD300
Od ABB na rafinerii za plného provozu
Havarijní pochodeň Petrochemie
Rekonstrukce SŘTP odsolovací stanice na AV destilaci
Změna blokád plynových pecí rafinérie
Rekonstrukce kotle K1
Telefon
+420 47 4721 604
+420 47 616 2781
Bankovní spojení
KB Most
č. účtu: 27-7665570237/0100
Poštovní zásilky
Dělnická 34
434 01 Most-Velebudice
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Chemopetrol
Česká rafinérská
Česká rafinérská
Teplárna Komořany
IČO: 25 42 41 65
DIČ: CZ 25 42 41 65
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

2013 • NTS-Řízení chladících kompresorů PS300 Unipetrol RPA

2013 • NTS-Řízení chladících kompresorů PS300 Unipetrol RPA Připojení pomocných velínů k centrálnímu velínu Aplikační SW-HMI pro centrální velín Nová linka pro výrobu asfaltových pásů Modernizace výrobny skladování LPG Instalace měření SRTP na reaktorech vý...

Více

New!

New! Lépe rozkládají látky, podporující účinnost alergenů Zvýšená síla dezodorizace a desinfekce

Více

theta ´90 - theta90.cz

theta ´90 - theta90.cz Specifická vlastnost, užití plastová membrána s ionoforem s referentní elektrodou v jednom těle plastová membrána s ionoforem s referentní elektrodou v jednom těle plastová membrána s ionoforem s r...

Více

Kolejivo Z STREAMLINE Stavby Z Kolejivo N SETRACK

Kolejivo Z STREAMLINE Stavby Z Kolejivo N SETRACK otevřený vůz, 5 prken, Edwin. W.Badleud No.48 otevřený vůz, 5 prken, Edwin. W.Badleud No.50 otevřený vůz, 5 prken, Logan & Sons Co. otevřený vůz, 5 prken, Burgess & Penfold otevřený vůz, 5 prken, P...

Více

L45H, L50H - Volvo Construction Equipment

L45H, L50H - Volvo Construction Equipment Vaše řídicí středisko Nastupte do kabiny Volvo, která představuje špičku v průmyslovém oboru; toto ovládací pracoviště je přizpůsobeno vašim potřebám. Vytvořte si své vlastní dokonalé pracovní pro...

Více

Volvo Brochure Wheel Loader L60H L70H L90H Czech

Volvo Brochure Wheel Loader L60H L70H L90H Czech prokluz kol a opotřebení pneumatik.

Více

Volvo Brochure Wheel Loader L150H L180H L220H Czech

Volvo Brochure Wheel Loader L150H L180H L220H Czech Ovládání pomocí jedné páky Ovládání je možno dále usnadnit pomocí volitelného multifunkčního pákového ovladače, jehož prostřednictvím může posádka souběžně a s vysokou přesností ovládat hydraulické...

Více