Zástupce ředitele a personální práce

Komentáře

Transkript

Zástupce ředitele a personální práce
Název projektu:
Reg. č. projektu:
Rozvoj klíčových kompetencí zástupců
ředitele na školách a školských zařízeních
CZ.1.07/1.3.49/01.0002
Modul :
Zástupce ředitele a personální práce
Evropská obchodní akademie,
Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace
1
Evropská obchodní akademie Děčín
2
Rozvoj zaměstnanců
Zaměstnance je třeba neustále motivovat
k dalšímu rozvoji.
Programy vzdělávání formují jejich kvalifikaci
a rozvíjejí schopnosti, aby byli připraveni na
budoucí úkoly a náročnější pracovní funkce.
Evropská obchodní akademie Děčín
3
Metody vzdělávání na pracovišti
1. Instruktáž při výkonu práce
Čtyři části:
Ø p ř í p rav n á
Ø p reze nta č n í ( v y s v ě t l e n í
a demonstrování činnosti )
Ø p ro c v i č o vá n í
Ø te sto vá n í
Evropská obchodní akademie Děčín
4
Metody vzdělávání na pracovišti
2. Coaching
Metoda, která probíhá formou interakce dvou
lidí - školený a školitel.
Využívá každé situace jako příležitosti k učení se.
Školitel usměrňuje školeného žádoucím směrem.
Evropská obchodní akademie Děčín
5
Metody vzdělávání na pracovišti
3. Mentoring
Obdoba coachingu (iniciativa a odpovědnost částečně na
vzdělávaném pracovníkovi).
Zaměstnanec si často mentora vybere sám podle
vzájemných sympatií, či vlastností a schopností,
kterých si na něm váží.
Mentor poskytuje školenému rady z oblasti cílů
vzdělávání a má obvykle na starosti více jedinců.
Evropská obchodní akademie Děčín
6
Metody vzdělávání na pracovišti
4. Counselling
Jde o konzultování a vzájemné ovlivňování, které
překonává jednosměrnost vztahu mezi
vzdělávaným a vzdělavatelem.
Výhodou je okamžitá zpětná vazba, zlepšování
komunikace mezi zaměstnanci.
Evropská obchodní akademie Děčín
7
Metody vzdělávání na pracovišti
5. Asistování
Tradiční a často používaná metoda formování
pracovních schopností pracovníků.
Vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník
ke zkušenému pracovníkovi.
Postupně se podílí na práci stále větší mírou
samostatně a získává potřebné znalosti a
dovednosti.
Evropská obchodní akademie Děčín
8
Metody vzdělávání na pracovišti
6. Pověření úkolem
Rozvinutí předchozí metody.
úkol à potřebné podmínky à
à příslušné pravomoci à sledování práce
Evropská obchodní akademie Děčín
9
Metody vzdělávání na pracovišti
7. Crosstraining
Rotace práce à metoda se používá především
při výchově řídících pracovníků.
horizontální (rotace na stejné úrovni řízení)
vertikální (přemisťování na jiný stupeň řízení)
Evropská obchodní akademie Děčín
10
Metody vzdělávání na pracovišti
8. Pracovní porady
Účastníci se seznamují s problémy a fakty
týkajícími se nejen vlastního pracoviště, ale i celé
organizace
Evropská obchodní akademie Děčín
11
Metody vzdělávání mimo pracoviště
Zprostředkovává faktické informace a
teoretické znalosti.
Předávání informací je rychlé, ale
jednosměrné.
Efektivnost přednášky závisí zejména na
osobnosti přednášejícího a zájmu
posluchačů.
Evropská obchodní akademie Děčín
12
Metody vzdělávání mimo pracoviště
Jedná se o názorné a praktické vyučování.
Školeným je názorně předvedena
a vysvětlena určitá činnost a oni sami si ji
mohou hned vyzkoušet.
Důležitá je zejména kvalitní zpětná vazba.
Evropská obchodní akademie Děčín
13
Metody vzdělávání mimo pracoviště
Účastníci workshopu nebo případové studie
řeší reálnou, nebo smyšlenou situaci.
Případové studie jsou často používány při
vzdělávaní manažerů a vedoucích pracovníků.
Cílem těchto cvičení je zlepšit analytické
myšlení, schopnost zkoumat a pochopit
problém.
Evropská obchodní akademie Děčín
14
Metody vzdělávání mimo pracoviště
Metoda je náročná na přípravu.
Workshop je variantou případové studie.
Problém je zde řešen ve větších skupinkách
a daleko komplexněji a hlouběji.
Evropská obchodní akademie Děčín
15
Metody vzdělávání mimo pracoviště
Je variantou případových studií.
Postaven na myšlence, že je třeba oddělit
vymýšlení nápadů od jejich kritického
posuzování.
První fáze je kreativní a spontánní,
druhá fáze je racionální a logická.
Evropská obchodní akademie Děčín
16
Metody vzdělávání mimo pracoviště
Jedná se o vytváření modelové situace,
která se blíží realitě.
Velmi náročná na přípravu.
Účinná je zejména pro rozvoj
komunikačních schopností.
Evropská obchodní akademie Děčín
17
Metody vzdělávání mimo pracoviště
(diagnosticko – výcvikový program)
Zaměstnanci jsou předkládány příkladové úkoly
v podobě simulací typických situací.
Zahrnuje skupinové i individuální úkoly, testy a
pohovory.
Představuje vlastně formu k jisté dokonalosti
dovedené metody případových studií, simulace
a hraní rolí.
Evropská obchodní akademie Děčín
18
Metody vzdělávání mimo pracoviště
(učení se hrou)
Využívány různé hry a sportovní aktivity ve
volné přírodě, tělocvičně i v upravené učebně.
Manažeři hrají a učí se při tom manažerským
dovednostem.
Např. hledání optimální řešení nějakého úkolu,
umění koordinovat nějakou činnost, umění
komunikovat se spolupracovníky a pověřovat je
úkoly, vést spolupracovníky.
Evropská obchodní akademie Děčín
19
PÉČE O PRACOVNÍKY
Je označována jako sociální program
organizace zahrnující služby a opatření.
prezentování jako atraktivní organizace
stabilizaci klíčových pracovníků
Evropská obchodní akademie Děčín
20

Podobné dokumenty