Sprechende Busse und Straenbahnen:

Transkript

Sprechende Busse und Straenbahnen:
Informační systém pro nevidomé TYFLOSET
je uveden do provozu už i v Německu.
4.8.2005
Drážďany, hlavní město Spolkové země Sasko, jako první město ve
Spolkové republice Německo uvedlo do provozu akustický informační
systém pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu ,
nevidomé a slabozraké v městské hromadné dopravě.
Rádiovou část, miniaturní vysílač VPN401, vysílač VPN403, zabudovaný
v držadle bílé slepecké holi, přijímač PPN424A , anténu a kabeláž pro nový
vozidlový park autobusů MERCEDES CITARO, MAN, SOLARIS a tramvají
NGTD12DD z výroby BOMBARDIER Bautzen, vyvinula a dodala společnost
APEX spol. s r.o. Systém komunikuje na volném kmitočtovém pásmu 433,95
MHz na krátkou vzdálenost 30 – 50 m.
Rádiový dotaz:
Akustická odpověď:
Povel 1,
tlačítko 1 miniaturního vysílače VPN401
Linka č. 3, směr Wilder Mann
z vnějšího reproduktoru,
Povel 2,
tlačítko 2
Pozor, nástup nevidomého
vnitřní reproduktor řidiče,
Povel 3
tlačítko 3
Příští stanice, Hlavní nádraží
reproduktory pro cestující
V současné době je vybaveno 20 tramvají a 10 autobusů, do konce roku
se plánuje vybavit 70% vozidlového parku, tj. 150 tramvají a 50 autobusů.
Dopravní podnik Drážďany ve spolupráci s VDV, Sdružení německých
dopravců připravuje systém tak, aby mohl být zaveden jako univerzální systém
v dalších dopravních podnicích.
Mgr. Viktor Dudr, vicepresident SONS a ing. Marie Hosnedlová, vedoucí
odboru strategie DP hl. m. Prahy.
Ředitel DVB AG pan Reiner Zieschank a provozní náměstek pan Funk
představují informační systém BLIS představitelům Svazů zdravotně
postižených.
Jednatel firmy APEX spol. s r.o. ing. Pavel Roček a obchodní ředitel
ing. Jaroslav Bárta věnují dvě slepecké hole s vysílači zástupci Saské
organizace nevidomých Dr. Peteru Münzbergerovi.

Podobné dokumenty

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. • Braillovo písmo je netradi...

Více

NáKLADOVý INDEX SILNIČNÍ NáKLADNÍ DOPRAVy

NáKLADOVý INDEX SILNIČNÍ NáKLADNÍ DOPRAVy dopravy v 1. čtvrtletí roku 2016 a aktualizaci hodnot roku 2015, a to především s ohledem na oficiální hodnoty růstu mezd, které pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává společnost Trexi...

Více

stáhnout - APEX ® spol. s ro

stáhnout - APEX ® spol. s ro • DP Hradec Králové, DP Chomutov, DP Liberec, ČSAD Kladno, CONNEX Praha, VETT Česká Lípa, OAD Kolín, ČSAP Nymburk, České dráhy

Více

Historie a současnost používaných informačních technologií pro

Historie a současnost používaných informačních technologií pro hlasového výstupu pro nevidomé a slabozraké …………………………… ………26 Obr. 15. Zastávkový informační systém cestujících v Norimberku …………………………26 Obr. 16. Informační stojan jízdních řádů ………………………………………………...

Více

Metodika pro zavádění systému preference ve VD s využitím

Metodika pro zavádění systému preference ve VD s využitím Systém povelových přijímačů a vysílačů vozidel veřejné dopravy jako součást palubních

Více

Produktový list

Produktový list MAN TGA 2002-, RENAULT MAGNUM 1990-, SCANIA 4 1998-

Více

Landeshauptstadt Dresden Dráž any – fakta Hlavní město Saska v

Landeshauptstadt Dresden Dráž  any – fakta Hlavní město Saska v 1216 první označení jako město 1485 dělení wettinského panství, jehož následkem si vévoda Albrecht volí Drážany jako rezidenci 1547 vévoda Moritz jmenován kurfiřtem; Drážany se stávají hlavním mě...

Více